Forår det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område."

Transkript

1 Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Det er også en fornøjelse at se alle grundejerne i haverne, hvor der pusles og trimmes. Mange har en meget flot og velholdt have og er med til at hæve områdets helhedsindtryk, hvilket er til glæde for os alle. Der skal lyde en stor tak herfor. Notér, at bestyrelsen også er til for dig med råd og vejledning, når du planlægger at bygge til, sætte hegn op (se også side 18/19) eller fælde træer på din grund. Personligt synes jeg, de mange store og flotte træer skal bevares i det omfang, det er muligt. Træerne er med til at skabe det miljø af landlighed og historie, som jeg selv faldt for, da jeg flyttede hertil i 1992.

2 Indholdsfortegnelse Side Forside: Formanden har ordet...1&3 Indholdsfortegnelse...2 Referat af ordinær generalforsamling Konstituering og Sidste nyt...12 Hvem vil være med?...13 Officiel kritik af Greve Kommune Godt naboskab...17 Nyttige telefonnumre...17 Deklaration om hegn Storskrald og andet...20 Uvedkommende parkering!...21 Lys over land - igen! Annonce: Den glade bager...23 Service-siden...24 Brug din bestyrelse! Side 2 Vandposten

3 Det er også glædeligt at se, at energien og vedligeholdelsen af området rækker ud over egen grund. Mange slår også græsset på de grønne fortove og luer ved kantstenene ud mod vore fællesveje, hvilket også er med til at give et smukt helhedsindtryk af vort område. I 2008 fortsætter bestyrelsen, hvor vi slap, med legepladsrenoveringen, stisikring og vedligeholdelse af vore grønne områder. Vi har også et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen og det er med til at præge vedligeholdelsen af de områder i vort kvarter, som kommunen har ansvaret for. Dette samarbejde sætter vi stor pris på, fordi det bidrager til at sikre, at området også i fremtiden kan fastholde en standard, vi alle kan være tilfredse med. I 2008 har vi også behov for et kassererskifte i foreningen, da vor nuværende kasserer gennem mange år, Morten Andersen, flytter fra vort område. Er du interesseret i at bidrage på dette område, er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne herom. (Se side 13 og bag på Vandposten ). I ønskes af alle i bestyrelsen et rigtig godt forår 2008 med mange dejlige stunder. Bo Alexander Barfod Formand Nummer 1 Side 3

4 Referat af ordinær generalforsamling I generalforsamlingen deltog 26 stemmeberettigede medlemmer, i alt 33 medlemmer var fremmødt. Formanden Bo Barfod bød velkommen og startede med at byde særligt velkommen til det annoncerede indlæg fra Alia som mulig leverandør til fornyelse af foreningens hjemmeside. Lars fra Alia fremlagde kort et designforslag, men da teknikken drillede (ingen internetforbindelse), kunne der ikke vises ret meget. 1. Valg af dirigent Til at lede generalforsamlingen foreslog bestyrelsen Carl Dixen, som blev valgt uden modkandidat. Efter valget konstaterede han med henvisning til indkaldelsen i Vandposten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Sammen med dagsordenen for generalforsamlingen var der i Vandposten udsendt et fyldigt forord til generalforsamlingen samt en omfattende beretning fra bestyrelsen, så Bo Barfod nøjedes med at supplere Side 4 beretningen med nogle kortere oplysende kommentarer. Husk: Vandposten kan hentes via foreningens hjemmeside: Flemming Koue supplerede beretningen med, at der i Vestegnen har været en notits om, at Hundige Vest er meldt klar af DONG. Flemming har henvendt sig til Vestegnen for at følge op på den historie, for både hans og resten af bestyrelsens opfattelse er, at arbejdet i vores område ikke er færdigt. Det følger Vestegnen op på, da det ikke var den historie, de fik af DONG. Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål i forbindelse med beretningen. Det kom fra starten til at omhandle DONG-arbejdet. Spørgsmål fra salen om belysning m.v. Erik Hansen, Knøsen 16: Hvad sker det med belysningen? Vandposten

5 Referat af ordinær generalforsamling Lamperne virker jo stadigvæk ikke. Hver og hver anden dag og specielt i regnvejr springer der pærer, som de kommer og skifter. Carl Dixen Pedersen: Ja, det virker ikke. DONG undskyldte i september over for Greve Kommune, at det ikke virker og at der har været dårlig projektstyring. Det er min opfattelse, at så er DONG virkeligt pressede, for det er absolut ikke normalt for dem at undskylde for noget. Arne Rügge, Rugbjerg 13: Formand for Hundiegaard Antennelaug Der er masser af fejl på vore kabler i forbindelse med DONG s arbejde. Vi har konstateret 31 fejl på kabler, som DONG skal reparere i den kommende tid. Reparationerne starter 3. december, lover DONG. Der vil i den forbindelse kunne opleves afbrydelser af signalet i dagtimerne. Vi vil opfordre ALLE til at melde eventuelle fejl til os, hvis DONG skulle gå hen og lave yderligere koks i den. Arly Knudsen, Sløjen 11: Hundiegårdsvej hver anden dag er der ikke noget lys. Heller ikke på Sløjen-stien derhen. Spørgsmål fra salen om vejene: Flemming Møller, Årøjel 32: Hvad gør bestyrelsen ved alle uregelmæssighederne i vores område? Tid til en snakke- og kaffepause! Nummer 1 Side 5

6 Referat af ordinær generalforsamling Hegn der ikke lever op til reglerne. Grus på vejene. I efteråret holdt en hestetrailer i 3 uger på Hundiegårdsvej? Carl Dixen Pedersen: Vi har for nylig holdt møde med kommunen, hvor f.eks. hegn også var på dagsordenen. Greve Kommune har ikke selv været opsøgende i disse sager. Men det er deres plan at tage rundt i udvalgte grundejerforeninger over de næste år for at se på disse ting. Og folk, som ikke holder sig til hegnsreglerne, vil kunne forvente en henvendelse fra dem om at bringe tingene i orden. Bestyrelsen er ikke påtalemyndighed. Vi vil ikke lege politi og sige til folk, at de skal gøre sådan og sådan. Men vi informerer og vejleder om reglerne. Blandt andet gennem den velkomstpakke, som alle nye medlemmer modtager fra os. Der bliver desuden løbende gjort opmærksom på hegnsreglerne i Vandposten. (Se side 18/19). Preben Kristensen, Knøsen 13: Fodgængerovergangene på Hundiegårdsvej der er ikke striber på dem, og det er min opfattelse, at bilisterne Side 6 gør, som de vil, og ikke holder tilbage for fodgængere og cyklister. Carl Dixen Pedersen: Det er ikke fodgængerovergange, men stier, som krydser en vej. Der er bump på vejene, så bilerne ikke kan køre stærkt over dér. Der har ikke været nogen uheld dér. Folk må finde ud af at passere hinanden i mindelighed. Christian Jacobi: Er der vigepligt ved de overgange? Carl Dixen Pedersen: Nej. Arly Knudsen, Sløjen 11: Politiet siger, at der ikke er parkering forbudt nogen steder på vejene i foreningens område. Der er ingen Parkering forbudt skilte. Carl Dixen Pedersen: Ang. asfalt på Marholm: Der er vandhuller, når det regner og vejbanen kan ikke tåle, når det bliver varmt. Lunkerne bliver lavet, men der kommer ikke ny asfalt på. Greve Kommune har dog lovet, at de ikke kommer til at bruge den type overfladebehandling noget andet sted i området. Vandposten

7 Referat af ordinær generalforsamling Ang. motorvejsarbejdet: Arbejdet går som planlagt. Støjvoldene er blevet højere end planlagt, da der har været overskudsjord. De sætter snart støjskærme op. Vi arbejder stadigt på at få 90 km/t ved flettestykket Piotr Gasior, Sløjen 27: Hvorfor er flettestykket ved afkørsel 27 lavet så tankeløst for tiden. Man skal flette ind på næste vejbane kun 50 meter, før man kan komme til vejafkørsel 27? Carl Dixen Pedersen: Det har jeg også haft spurgt om. Men ikke fået noget godt svar. Ib Larsen, Knøsen 71: Jeg er genbo til Bilka s varegård. Derovre har de fjernet beplantningen, så der nu er endnu mere støj end tidligere. Skal de lave støjdæmpende foranstaltninger? Bo Barfod: Bilka er af kommunen blevet pålagt at støjdæmpe deres varegård. Ombygningen derovre er i gang, og der vil også være støjdæmpet, når de er færdige. Bjarne Meyer, Marholm 72: Gøres der noget ved støjen fra Hundie Centervej? Bo Barfod: Der er vilje i kommunen til at gøre noget ved den, men i det nuværende budget er der ikke plads. Vi håber på mere plads i 2009 og presser fra bestyrelsens side videre på, at det bliver sådan. Flemming Koue: Min tanke var, at centerudvidelsen skaber mere trafik. De, som bygger og skaber den øgede trafik, burde derfor også være med til at betale for noget støjdæmpende. Det virkede dog som om, Greve Kommune ikke var med på den ide. Spørgsmål fra salen om oversvømmelserne: Flemming Møller, Årøjel 32: Kommunen har slet ikke materiel til at håndtere den slags oversvømmelser. Flemming Koue: Der står noget i Vandposten omkring slam i rørene, og jeg troede ikke på, at det ikke har betydning for Nummer 1 Side 7

8 Referat af ordinær generalforsamling Stemningsbillede fra generalforsamlingen 2007 vandgennemstrømningen. Jeg kontaktede DHI (Dansk Hydraulisk Institut). Deres svar var, at umiddelbart betyder det en 15% forringelse, men hvis vandet for enden af rørene løber ud, hvor de er helt/delvis under vand, har det mindre betydning. Carl Dixen Pedersen: Så som vi ser det, er løsningen for vores område, at vandet skal bremses tidligere i forløbet, så det ikke løber så hurtigt ind i vores område. Det vil sige ude fra Tune, hvor der samles vand fra et temmelig stort område, som ledes gennem vores område. Side 8 Hegn og parkering: Flemming Møller, Årøjel 32: Bestyrelsen må gerne påtale det over for dem, som ikke overholder hegnsreglerne. Flemming Koue: Der vil i næste nummer af Vandposten komme en illustreret henvisning til gældende regler. Se side 18/19. Annie Holm: Parkering skal holdes på egen grund. Christian Jacobi: Der står ingen steder, at man ikke Vandposten

9 Referat af ordinær generalforsamling må parkere i rabatten. Man skal tværtimod gøre det, hvis man er på besøg hos nogen i området, da f.eks. brandslukningsmateriel skal kunne komme forbi på kørebanen. Bo Barfod: Vi vil jo alle gerne have, at vores område ser ordentligt ud, og en masse biler parkeret rundt omkring på vendepladser og i rabatterne giver et rodet indtryk. Vi gør gerne folk opmærksom på, at man fortrinsvis bør holde parkering på egen grund. Men da vi ikke er vejmyndighed, gør vi ikke mere end det. Michael Sørensen, Storebjerg 32: Brug hele rabatten til parkering, når I har besøg. Når det kun er engang imellem, er det ikke noget, der ødelægger rabatten. Og så kan naboerne stadigt komme frem på vejene. Flemming Møller, Årøjel 32: Det vil slide på rabatten. Desuden holder der fast en lastbil i en indkørsel på Knøsen. Det må den ikke. Området må ikke bruges til det. Christian Jacobi: Den bil er ikke på over kg, så den må gerne holde der. Og den må i øvrigt også gerne være på over kg, når den holder på egen grund! 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Morten Andersen fremlagde det reviderede regnskab. Der blev delt et revideret regnskab ud på mødet, idet der havde indsneget sig en liniespringsfejl i Vandposten, så det ser ud, som om kassebeholdningen er på hele kr ,15. Det er en fejl, da beholdningen er på vores girokonto, og ikke i kassen. Spørgsmål fra salen vedr. regnskabet: Flemming Møller, Årøjel 32: Står de på girokonto? Man kan da få rimeligt gode renter i banken. Morten Andersen: Vi er også midt i at skifte bank. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt! 4. Fremlæggelse af budget for Morten fremlagde budgettet for 2008, Nummer 1 Side 9

10 Referat af ordinær generalforsamling der indeholdt meget få ændringer i forhold til det netop fremlagte regnskab. Kontingentet blev foreslået at stige i tråd med inflationen som tidligere fastlagt. Så det stiger derfor med 3% til kr. 990,- + kr. 30,- til ukrudtsbekæmpelse. Spørgsmål fra salen vedrørendebudgettet: Toni Føns Petersen, Rugbjerg 9: Bestyrelseshonoraret er sat væsentligt op? Bo Barfod: Ja det er rigtigt. Tidligere var det kun 3 personer i bestyrelsen, som hver fik honorar på kr. 6000,-. Det meget store arbejde, som der de seneste år har ligget i bestyrelsesarbejdet, samt problemer med at tiltrække nye kræfter til bestyrelsen, gør, at vi har valgt at udbetale honorar til alle, der deltager i arbejdet. Det er ikke noget, folk tjener styrtende på, da der for det første lægges en masse arbejde i det og der er udgifter i forbindelse med arbejdet og for det andet er beløbet jo skattepligtigt. Jeg har tjekket rundt omkring, hvad bestyrelsesmedlemmer i lignende grundejerforeninger får da vi er landets 3 største grundejerforening, er der ikke så mange at sammenligne med, men de får mellem kr og kr ,-. Så deltagerne i arbejdet får således et yderst moderat honorar. Alle får lige meget. Peter Hjorth, Storebjerg 38: Hvorfor lægger I ikke pengene til ukrudtsbekæmpelse ind i budgettet? Morten Andersen: Godt forslag. Det vil vi overveje at gøre fra næste år. Jens Christian Petersen, Brydeholm 35: Hvis girobeholdningen bliver flyttet til en bank, som giver renter, burde der så ikke være budgetteret med nogle renteindtægter? Morten Andersen: Der bruges løbende af beholdningen. Vi satser på at holde os over nul, så der heller ikke kommer nogen renteudgifter. Så jeg tror ikke, de vil have nogen betydning. Side 10 Vandposten

11 Referat af ordinær generalforsamling 5. Forslag fra medlemmerne. Ingen. 6. Valg til bestyrelsen Christian Jacobi og Morten Andersen var villige til genvalg, og blev genvalgt. Henrik Christoffersen ønskede ikke at genopstille. Bo Barfod takkede for hans deltagelse i bestyrelsen. Regin Pedersen, Knøsen 34, stillede op. Regin har boet i området i 10 år. Han vil gerne lære området og medlemmerne bedre at kende og ville gerne deltage i udformningen af vores legepladser. Han blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Se side Eventuelt Efter lidt uforpligtende snak om bl.a. mulige alternativer til honorering af bestyrelsesarbejdet takkede Bo Barfod for den gode debat, der havde været, samt dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. Sekretær og referent Peter Hammerhøj Dirigent Carl Dixen Pedersen Husk! 7. Valg af suppleanter Flemming Koue, Carl Dixen og Bent Thorvig var villige til genvalg og blev valgt. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter Mogens Andersen (statsaut. revisor) blev genvalgt. Villy Bendtsen blev genvalgt. Kenneth Gløver blev genvalgt som suppleant Jørgen Bendtsen blev valgt som ny suppleant Nummer 1 Side 11

12 Konstituering På et konstitueringsmøde den konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Bo Alexander Barfod Christian Jacobi Morten Andersen Peter Hammerhøj Annie Holm Jørgensen Regin Saunte Pedersen Suppleanter: Carl Dixen Pedersen, Flemming Koue og Bent Thorvig Stiudvalget fortsætter med Carl Dixen (formand), Peter Hammerhøj og Flemming Koue og legepladsudvalget (Storebjerg-pladsen) består af Annie Holm Jørgensen (formand), Bo Alexander Barfod, Bent Thorvig, Regin Saunte Pedersen og Christian Jacobi. Sidste nyt! Ijanuar 2008 meddelte vor kasserer gennem flere år Morten Andersen, at han havde sat sit hus til salg. Morten Andersen fraflytter Grundejerforeningen pr. den På et bestyrelsesmøde den blev det besluttet, at Regin Saunte Pedersen, som til daglig er koncernregnskabschef i DT Group A/S, pr. den overtager kassererposten. Som ordinært medlem indtræder i bestyrelsen pr. den og for resten af foreningsåret 2008 suppleant Flemming Koue. Der skal her i bladet lyde en varm tak til Morten Andersen for hans engagerede og samvittighedsfulde varetagelse af kassererhvervet og for, at han har holdt så grundigt styr på foreningens økonomi. Mange tak skal du have, Morten! Vi ønsker dig og din familie alt mulig held og lykke på den videre færd her i livet. Side 12 Vandposten

13 Hvem vil være med? Bestyrelsen vil gerne allerede på dette tidspunkt rette følgende åbne henvendelse til foreningens medlemmer: Hvis der er nogen blandt medlemmerne, som kunne tænke sig at bruge lidt af deres fritid på bestyrelsesarbejdet i Grundejerforeningen, ville det blive hilst meget velkomment. Der er selvfølgelig også mulighed for at være med som observatør ved bestyrelsesmøderne, så man kan danne sig et indtryk af, hvad der foregår i bestyrelsen. Thi en Grundejerforening med bestyrelse skal vi have, så det er alle medlemmernes solidariske ansvar, at vi også har det! Formanden venter blot på, at telefonen ringer med positive tilbagemeldinger! Bedste telefontræffetid for formand og næstformand: Hverdage Se numrene på Service-siden! Valgt til bestyrelsen: Regin Saunte Pedersen Jeg er 44 år, gift med Charlotte 39 år og har 3 børn, Daniel 14 år, Natascha 8 år og Lukas 3 år. Jeg arbejder til dagligt som koncernregnskabschef i DT Group A/S, mest kendt for at eje Silvan og Stark. Jeg spiller seniorfodbold, løber, mediterer og beskæftiger mig med det spirituelle samt alternativ livsforståelse. I Grundejerforeningen vil jeg bidrage med positiv energi og bidrage positivt med at gøre en forskel til, at vi alle har et rart område at bo i, hvilket jeg håber, at alle andre også vil bidrage til. Nummer 1 Side 13

14 Officiel barsk kritisk af Greve Kommune efter oversvømmelserne Som det stod anført i Vandposten nr. 3, fra november 2007, havde redaktionen henvendt sig til en kompetent instans for at få af- eller bekræftet kommunens påstand om, at 30 til 40 cm slam i 130 cm regnvandsledningerne kun i ringe omfang nedsætter transportkapaciteten i ledningerne. Spørgsmålet blev stillet til Dansk Hydraulisk Institut (DHI), som er sagkyndigt inden for afløbssystemer. Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen (se side 7-8) lød svaret fra DHI, at cm bundslam i et rør på ca. 130 cm typisk vil give en reduktion af, hvor meget vand der kan løbe igennem røret. Reduktionen vil være fra 0% - 15%, hvor de 15% gælder for et rør, hvor vandet kan løbe frit og ikke er påvirket af en vandstand nedstrøms. Hvis vandstanden i udløbsbassinet (altså dér, hvor rørene ender) derimod er høj, ser billedet anderledes ud: Jo højere vandstanden er dér, desto mindre betyder slammet i røret for rørets transportkapacitet. Ved stille eftertanke er det jo ganske klart! Men, en første forudsætning for, at systemerne kan aflede store regnvandsmængder er naturligvis, at de er ordentlig vedligeholdt og 100% funktionsdygtige. Det sagde vi også! I en privat udarbejdet rapport om Kildebrønde (den kan læses i sin helhed på netadressen: udstilles med rigelig fotodokumentation afløbssystemets sølle tilstand i dette område. Og det er givetvis ikke kun i Kildebrønde, tilstanden var eller er sådan! I et læserbrev i Sydkysten af 21. november 2007 kan man læse den påstand, at hvis Olsbækken havde været vedligeholdt i sit sidste gennemløb, kunne oversvømmelserne i Godsparken have været undgået. Der skal have været konstateret bæverdæmninger omkring Rytterbakken og meget mere. Bækken har ikke været oprenset i årevis, og gennemløbet under Køgevej var på det nærmeste stoppet, så 3 slamsugere i 3 dage forsøgte at fjerne mudder og genetablere en bedre gennemstrømning. Den offentliggjordes et responsum fra Institut for Miljø & Ressourcer DTU, som Greve Kommune havde givet i opdrag. Dette responsum kan i sin helhed læses på netadressen: Side 14 Vandposten

15 Officiel barsk kritisk af Greve Kommune efter oversvømmelserne Responset indeholder flere steder barsk kritik af Greve Kommune, men enkelte steder også ros, specielt i forbindelse med selve indsatsen den 5. juli Indsatsen betegnes her som professionel. - I sin konklusion siger responset følgende: Greve Kommune er særligt udsat for oversvømmelser på grund af kommunens beliggenhed og terrænforhold. Store dele af kommunens afløbssystem er bygget i 1960erne og 1970erne, en periode, hvor kloakkerne mange steder blev udført i dårlig kvalitet. Det må derfor forventes, at kommunen har særligt store udgifter til renovering, vedligehold og udbygning/tilpasning til ændrede forhold i kommunen. Dette har ikke været tilfældet. Det skønnes, at der i perioden er opbygget et efterslæb til renovering og udbygning af afløbssystemet på millioner kroner. Man har i hele perioden tilsyneladende systematisk sparet på udgifterne, brugt mindre end budgetteret eller udskudt planlagte indsatser både hvad angår kloakker og rensningsanlæg. Selv i juni 2007 besluttede man at skære ned på forvaltningens beskedne udkast til indsats. Greve Kommunes økonomiske indsats inden for afløbsområdet har været lav, når der ikke var oversvømmelser og højere, når der kort tid forinden havde været oversvømmelser. Der har ikke været tale om en behovsstyret indsats. Om Kommunens indsats på afløbsområdet efter 2002 siges: Den økonomiske indsats har været beskeden set i forhold til det efterslæb, der er opbygget i de forudgående år. Der burde have været udført væsentlige arbejder på regnvandssystemet og vandløbenes udløb i Køge Bugt. Specielt er det meget uheldigt, at man ikke har etableret nødoverløb/overpumpning til Køge Bugt. Det vurderes, at dette kunne have reduceret oversvømmelserne betydeligt. Det er jo ret barske ord i et officielt responsum. Blandt andet ovennævnte rapport fra Kildebrønde-området er indgået i DTU s overvejelser. I kølvandet på oversvømmelserne tog de værst ramte grundejerforeninger i kommunen initiativ til at etablere et samarbejde (Vand i Greve) mellem kommunens grundejerforeninger. Formålet med samarbejdet er bl.a. at Nummer 1 Side 15

16 Officiel barsk kritisk af Greve Kommune efter oversvømmelserne bringe nyheder om initiativer, som kan mindske risikoen for nye massive oversvømmelser. Desuden naturligvis - på en sober og saglig facon - at medvirke til, at Greve Kommune ikke glemmer vandproblematikken og lader arbejdet med at forebygge kommende oversvømmelser i kommunen vige til fordel for andre emner. Teknik- og miljøudvalget har netop her i marts fået godkendt en plan for renovering af og afdækning i svagheder i regnvands- og spildevandssystemerne som nævnt i den uvildige DTU-ekspertundersøgelse, således at systemerne kan være renoveret inden for de næste 3 år. Vi kan givetvis også regne med en renovering af vandafledningstaksterne! Flemming Koue Nu spules og rengøres så de store regnvandsledninger for betydelige mængder slam og skidt nord for Røjel-område >>>> >>> og det har ikke været gjort i umindelige tider! Side 16 Vandposten

17 Hvad er godt naboskab? Her vil jeg gerne fortælle, hvordan vi har det med vores naboer Vi har en gensidig aftale om at passe vores huse, når vi ikke er hjemme af den en eller anden grund. Det betyder, at vores tyverialarmer ringer til samtlige naboer, når der sker indbrud. Tro mig, det virker! Vi har prøvet det ved at komme til at gå ind, inden vi havde slået alarmen fra. Og samtlige naboer kom ud og kikkede: Hvad sker der!!! Vi arbejder på at få en lille mærkat sat på vinduerne, hvorpå der står, at samtlige telefoner ringer hos vores naboer og alarmcentralen. Vi er meget glade for den aftale med vores naboer. Vi kan også oplyse, at da der var uro med afbrændinger den 14. februar kl her i Hundige, observerede vi, at politiet kørte rundt i området. Det må siges at være meget betryggende, at vi bliver overvåget af ordensmagten. Annie Holm Jørgensen Sløjen 27 Nyttige telefonnumre: Hundige Politi: Roskilde Politi Døgnvagt: Lægevagten (Nyt Nr): Naturgas HNG: Greve Vandværk: DONG - Døgnvagt: Nummer 1 Side 17

18 Deklaration om hegn i vort område Iforrige nummer af Vandposten nævnte vi, at der på samtlige grunde i vort område var tinglyst en deklaration om hegning. Af hensyn til de mange nye tilflyttere og også til ældre medlemmer, som måtte have glemt den, bringer vi her til orientering ordlyden af denne deklaration: Hegn mod vej, sti og mod arealer, der skal anvendes til andet end boligbebyggelse, skal udføres som levende hegn eller som trådhegn i forbindelse med levende hegn. Dog har Greve Kommune godkendt visse andre former for hegn i forhaver ud mod vej og sti, som kan udføres uden dispensationsansøgning. Disse hegnsformer er vist på den modstående side. Det er altså ifølge bestemmelserne i denne deklaration ikke tilladt at opføre f.eks. 180 m højt træhegn i skel mod vej, sti og grønne områder. Hvis man alligevel ønsker et sådan hegn opført, skal det opføres 1,5 m inde på egen grund og der skal foran plantes levende hegn (hæk). Der kan efter behørig ansøgning herom fra kommunen muligvis dispenseres fra de 1,5 m, således at man kommer ned på f.eks. 0,75 m fra skel, men der skal alligevel plantes hæk eller andet levende hegn foran, som forudsættes holdt! Bestyrelsen Side 18 Vandposten

19 Nummer 1 Side 19

20 Storskrald og andet Dagen eller aftenen før afhentning af storskrald i vort område kan man observere livlig trafik af biler med fremmede nummerplader (f.eks. polske). Måske er der noget at det, som er stillet ud i rabatten, som kan genbruges? Noget bliver da også hentet i nattens løb og finder formodentlig forsat god anvendelse andetsteds. Men det er nu ganske ubehageligt, når man i mørket pludselig støder på fremmede personer langt inde i ens indkørsel eller i naboernes indkørsler travlt beskæftiget med at undersøge eller gennemsøge, hvad der måtte stå dér også ting, som måske slet ikke er beregnet til storskrald. Fra andre områder forlyder det, at der undertiden også forsvinder andet en det, der lige var bestemt til storskrald. Dette blot til medlemmernes orientering! Flemming Koue Denne polsk indregistrerede bil havde godt nok travlt med at komme væk efter alsløring på fersk gerning langt inde på privat område. Side 20 Vandposten

21 Uvedkommende parkering! Tidligere på året modtog bestyrelsen en henvendelse fra beboere på Engrøjel, fordi de følte sig generet af uvedkommende parkering af biler (til dels i rabatterne) fra Askerød-området. Forklaringen herpå skulle være, at parkeringspladserne i Askerød-området er private, og at hver husstand har fået tildelt én parkeringsplads. Det private parkeringsvagtselskab meddeler, at har en husstand flere biler, må bil nr. 2 osv. parkeres andet lovligt sted. Ellers vanker der parkeringsbøder. Redaktionen af Vandposten henvendte sig straks til et af de berørte medlemmer og opfordrede til at skrive et indlæg til Vandposten med behørig fotodokumentation. Desværre har vi ikke hørt yderligere fra de berørte. Det er indlysende, at trafikken med uvedkommende længerevarende parkering i vort område, dvs. på grundejernes rabatter, ikke er behagelig eller betryggende. Hvis vi fra Grundejerforeningen skal foretages os noget, er vi imidlertid nødt til have noget skriftligt og fotografisk dokumentationsmateriale fra de berørte medlemmer. Redaktionen M J Glas MICHAEL JENSEN GLARMESTER (Medlem af glarmesterlauget) Mobil: Forsikringsskader Indbrudsskader Termoruder Butiksruder Forsatsruder Spejle Glassalg Indramning Nummer 1 Side 21

22 Lys over land igen! Som mange sikkert har observeret, har DONG i vinterens løb gravet mange steder, og flere af de master, som vi fra Grundejerforeningens side ønskede flyttet, fordi de simpelthen var opstillet uden omtanke, er heldigvis blevet flyttet og flere af de sorte huller er også blevet mindre sorte. Der er imidlertid adskillige løse ender i belysningssagen endnu: Flere master står stadig og svejer lidt som vinden blæser; de skal altså bringes i lod. Enkelte lyser med nedsat lysstyrke (stamvejen til Brydeholm). Hvis belysningen skal opfylde belysningsklasse E2, har DONG tilbudt at udskifte 32 W-lyskilden til 42 W uden udgift for Greve Kommune. Det har vi i bestyrelsen allerede sagt klart ja tak til. Men vi har absolut intet hørt fra Center for Teknik & Miljø i denne sag. Dette vil der snarest blive hanket op i! Asfaltreparationerne på foreningens stisystem er ikke færdige. Vi gennemgår snarest området for at konstatere, om indgående aftaler nu også er overholdt, således som DONG hele tiden har lovet. Den 23. oktober 2007 havde vi et positivt og konstruktivt møde med Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, hvor der bl.a. var fuld enighed om den videre fremgangsmåde i belysningssagen. Efter mødet lå bolden således på Teknik & Miljø-centrets banehalvdel, lige som der fra Kommunen også var et udtalt ønske om, at disse møder kunne fortsætte. Her synes alt også at være gået i stå! Men - og vi synes det er vigtigt at feje for egen dør først - som vi skrev i forrige nummer af Vandposten, viste en gennemgang af vort område, at lyskilden på de nye master flere steder ikke havde optimale betingelser, fordi generende træbevoksning fra medlemmernes egne grunde hindrede PIVOT-armaturets oplysning af vejen. Vor appel om, at de pågældende grundejere sørgede for den nødvendige beskæring, er nogle steder heldigvis blevet efterlevet, men ikke alle steder. Vi opfordrer derfor igen til, at de enkelte grundejere hurtigst sørger for den nødvendige beskæring af deres træer, så belysningen kan blive optimal. FK Side 22 Vandposten

23 Her bør træerne på egen grund beskæres - hurtigst muligt! v/lone & Jens Bringsjord Mandag Alle rugbrød kr. 10,- Tirsdag 8 Italienske boller kr. 10,- Onsdag 2 onsdagssnegle kr. 10,- Torsdag Dagens brød kr. 10,- Fredag Weekendtærte kr. 25,- Mandag - Fredag Lørdag - Søndag Den glade bager Også i november 2007 sponsorerede Den glade bager i Eriksminde Centret sin herlige kringle til vores generalforsamling. Vi siger igen mange tak for sponsoratet. Bestyrelsen Eriksminde Centret Greve Nummer 1 Side 23

24 GRUNDEJERFORENINGEN HUNDIEGÅRD Service-siden Formand: Bo Alexander Barfod Knøsen 93 Tlf.: (Bedst hverdage: ) Næstformand: Christian Jacobi Knøsen 3 Tlf.: (Bedst hverdage: ) Kasserer: Morten Andersen Sløjen 56 Tlf.: Sekretær: Peter Hammerhøj Nordrøjel 8 Tlf.: Medlem: Annie Holm Jørgensen Sløjen 27 Tlf.: Medlem: Regin Saunte Pedersen Knøsen 34 Tlf: Suppleant: Bent Thorvig Nordrøjel 6 Tlf.: Suppleant: Carl Dixen Pedersen Rugbjerg 55 Tlf.: Suppleant: Flemming Koue Rugbjerg 20 Tlf.: Side 24 Sidste frist for bidrag til det næste nummer af Vandposten er ultimo maj 2008 Information: Næste nummer: Juni 2008 Layout: iak-design Foto: Flemming Koue Lone Barfod Tryk: Fladså Grafisk Redaktion: Bestyrelsen Oplag: 750 Udgivet af: Grundejerforeningen Hundiegård Foreningens hjemmeside: Vandposten

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015 Årgang 48 November 2015 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Hermed følger materiale og indkaldelse til grundejerforeningens årlige generalforsamling. God læselyst. Bestyrelsen I I dette nummer kan du

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Godt Nytår. Christian Jacobi Formand

Godt Nytår. Christian Jacobi Formand Nummer 1 Årgang 37 Januar 2004 Godt Nytår Set med bestyrelsens øjne blev 2003 et godt år. Vi fik nye vedtægter og vi kunne fejre 40 års jubilæum. Rigtig mange mødte op til grillpølser og lidt at drikke.

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere