Redderen. Nr. 4 Maj årgang. Vi besøger Falck Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik"

Transkript

1 Redderen Nr. 4 Maj årgang Vi besøger Falck Teknik

2 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: Indhold Side 6 Side 8 Fokus på cancer Brandfolkenes Cancerforening er en ny organisation, som vil sætte brandmændenes forhøjede kræftrisiko på dagsordenen Vægt på skemaet Vi har besøgt Ubberup Højskole, som har succes med at give blandt andet nogle reddere en ny tilgang til vægt, kost og livsstil PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Side 14 Indvielse i Greve En gruppe brandfolk med hænderne skruet rigtigt på har en stor del af æren for Falcks nye træningscenter i Greve Der er højt til loftet hos Falck Teknik... 4 RL bakker op om ny cancerforening En fed oplevelse på Ubberup Højskole Ny bog om Samsø Redningskorps Lars Nørby Johansens reception Varm velkomst ved indvielse af nyt træningscenter Kim er blevet dus med computeren Nyhedsbrev fra RUS

3 Nr.4 Maj Leder Tak til Lars Nørby Den sidste dag i april sagde Lars Nørby Johansen farvel til Falck ved en reception på station Hvidovre. Ikke overraskende var arrangementet meget velbesøgt, for Lars Nørby er med rette en meget afholdt person i korpset. Uanset om man spørger stationslederen, den pensionerede Falckoline, tillidsmanden, redderen eller topchefen alle taler de pænt om den sympatiske erhvervsmand, som har betydet så meget for Falck. Lars Nørby Johansen har været med i næsten en fjerdedel af korpsets 107 år lange historie. Og uden ham er det svært at forestille sig, hvordan Falck havde set ud i dag hvis det overhovedet havde eksisteret i noget, der ligner sin nuværende form. Han styrede virksomheden på den vanskelige og farefulde færd fra familieejet, traditionspræget firma til en moderne og strømlinet koncern med appetit på udlandet. Naturligvis har Lars Nørby Johansen også truffet skæve beslutninger igennem sine 26 år. Men han har haft hjertet med i alt, hvad han har gjort for Falck, og vi skylder ham tak for at have reddet og fremtidssikret en god og unik arbejdsplads. OBS Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på REDDER AF VERDEN DANMARK

4 4 Redderen 37. årgang Der er højt til hos Falck Tekni Vi besøger Danmarks største leverandør af brandsluknings- og sikkerhedsudstyr Noget af det, som gør Falck unik i forhold til mange andre arbejdspladser, er den store bredde i aktiviteterne og de muligheder, det giver for at skifte spor inden for virksomheden. En af de afdelinger, som måske ikke gør så meget væsen af sig som eksempelvis hele blå blink -området, men som alligevel skaber omsætning, jobmuligheder og goodwill, er Falck Teknik i Skovlunde. Krævende job Her sidder den tidligere stationsleder i Lyngby og Gentofte, Jesper Ingeman- Petersen, i chefstolen, og han har for længst parkeret alle fordomme, han tidligere måtte have haft om Falck Teknik. - Jeg har måske til dels haft den vildfarelse, at hvis man ikke kan andet, så kan man altid komme til Falck Teknik. Men hvis jeg har tænkt sådan, så har jeg i al fald måttet revidere det godt og grundigt. Der bliver arbejdet hårdt, og alle er specialister på hver deres felt. Og så er der i mange tilfælde et mangeårigt tillidsforhold mellem montører og deres kunder, og det kan ingen bare gå ind og erstatte, fastslår Jesper Ingeman-Petersen. Rækken af virksomheder, som benytter sig af Falck Teknik, spænder lige fra store, komplekse organisationer som Rigshospitalet og Københavns Zoo til de små handlende. Meget på hylderne Hvis man medregner montører i hele landet samt medarbejderne på kontrolcentralen, er der hele 220 ansatte i Falck Teknik, som er Danmarks største leverandør af brandudstyr, brandslukkere, brandmateriel, førstehjælpsudstyr og sikkerhedsudstyr. Ud over de montører og rådgivere, som er Tekniks ansigt udadtil, er der naturligvis en meget stor medarbejdergruppe inden for blandt andet lager, logistik, reparation og vedligehold. De store lagerfaciliteter i Skovlunde rummer alverdens produkter så som slukkere, brandtæpper, slanger, slangevindere, førstehjælpsudstyr, ABDL døre, tyverialarmer, hjertestartere, flugtvejsapparater og meget andet. Korte kommandoveje Selv om mange af montørerne har en fortid som reddere, så er der også mange andre baggrunde repræsenteret. Det gælder blandt andre Per Nielsen, som tidligere har været købmand. Han har således et veludviklet servicegen og en god forståelse for den virkelighed, som små og mellemstore erhvervsdrivende befinder sig i. Ifølge Per Nielsen er Falck Teknik en rigtig god arbejdsplads, hvor der er kort fra gulv til top, og hvor der er åbenhed for ideer og input. - Og så er jeg bare glad for mine arbejdsopgaver, som blandt andet består i at lave servicetjek hos kunderne og

5 Nr.4 Maj loftet k Mange forskellige faggrupper arbejder i Falck Teknik. Brandudstyr, blandt andet brandskabe/slangevindere, er en vigtig del af forretningen. udarbejde tilbud til potentielle kunder, fortæller Per Nielsen. Personlige relationer Lige som Jesper Ingeman-Petersen betoner Per Nielsen det nære forhold, der ofte er til kunderne. I nogle tilfælde er det op imod 25 år, at montører er kommet hos den samme kunde, så det er ikke så mærkeligt, hvis kunden kalder de pågældende min montør. - De personlige relationer er utrolig vigtige, og de er også med til at gøre jobbet så godt. Vi er ikke bare endnu en sælger i slips, men en anerkendt samarbejdspartner, påpeger Per Nielsen. Han lægger ikke skjul på, at Falcknavnet gør det en lille smule nemmere, når man skal tale med potentielle kunder det gælder også på alarmområdet, som ifølge Per Nielsen går rigtig godt både herhjemme og i Norge/Sverige. - Falck har et brand uden lige, og folk har tillid til mig som medarbejder i Falck. Den tillid gør jeg og kollegerne vores yderste for at forvalte godt, understreger Per Nielsen. Det er en kompleks opgave at have styr på alle varerne i Tekniks "sortiment".

6 6 Redderen 37. årgang RL bakker op om ny cancerforening Brandfolkenes Cancerforening vil arbejde på tværs af faglige og jobmæssige skel Derfor bør Danmark gå i Canadas, USA s og Australiens fodspor og anerkende 14 kræftformer som arbejdsskader. Og hvis forskellige forudsæt ninger er opfyldt, skal erstatningen falde prompte. Den dagsorden har Tommy Kjær, brandmand i Københavns Brandvæsen og næstformand i Brandfolkenes Organisation, knoklet for at udbrede, siden han blev opmærksom på problemet på en konference i Helsinki i Alle undersøgelser viser, at fuldtidsbrandfolk har en markant højere risiko for at få visse kræftformer end resten af befolkningen. Røg, sod, benzen, formaldehyd og dieselos er nogle af elementerne i den cocktail, brandfolk har været og i nogen udstrækning stadig bliver udsat for. Sætter fokus Tidligere i år stiftede Tommy Kjær og en række ligesindede en ny forening, som skal bidrage til at sætte yderligere fokus på det livsvigtige emne. Brandfolkenes Cancerforening hedder den nye organisation, som vil arbejde for en fair lovgivning hvad arbejdsskadeerstatning angår, for et sikkert, Morten Andersen, Tommy Kjær og Kenneth Jensen står sammen i kampen mod kræft hos brandfolk.

7 Nr.4 Maj cancerhæmmende arbejdsmiljø og for at støtte ramte brandfolk og deres familie/efterladte. Det skal blandt andet ske gennem politisk lobbyarbejde, oplysning, forskning, ved at holde øje med diverse beredskaber og myndigheder, og ved at være en markant og tydelig røst i medierne og den offentlige debat. Tommy Kjær er primus motor bag Brandfolkenes Cancerforening. RL bakker op Reddernes Landsklub bakker op om det nye initiativ og de visioner, som BFC står for. - Jeg synes, det er alle tiders, at der kommer fokus på dette enormt vigtige område, og jeg glæder mig til at blive en del af arbejdet i foreningen, siger Kenneth Jensen, fællesarbejdsmiljørepræsentant i Falck Region Øst. Opbakningen glæder Tommy Kjær, som i samme åndedrag understreger, at BFC er for alle, uanset faglig og jobmæssig tilknytning, selv om det er brandfolkenes helt særlig risikable arbejdsmiljø, det gælder. - Denne sag er alt for vigtig til at blive inddraget i fagforeningspolitik. Der er langt mere, der forener os brandfolk, end der skiller os ad, og røgen kigger ikke på rygmærke eller fagligt ståsted. ALLE er velkomne til at bakke op og støtte sagen, understreger formanden for BFC. Bør være fair Ifølge Tommy Kjær er en lovgivning, som anerkender visse cancertyper som arbejdsrelaterede sygdomme, det eneste rigtig at gøre for politikerne. - Vi efterlyser en fair lovgivning for de brandfolk, som gang efter gang rykker ud og sætter livet og helbredet på spil desværre på flere måder for deres medborgere. Arbejdsskadestyrelsen vender ryggen til kræftramte brandmænd, som aldrig har vendt ryggen til fare og til samfundet og derfor bør vi som samfund være FAIR over for dem, mener formanden. Snor i undersøgelser Han har naturligvis noteret sig, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), som har stort fokus på et godt arbejdsmiljø for brandfolk og en stor respekt for deres heltemodige indsats for hele samfundet, har bebudet undersøgelser på området. Men det vækker ikke ubetinget jubel hos BFC-formanden. Han mener nemlig, der allerede findes omfattende og uigendrivelig evidens for sammenhængen mellem jobbet som brandmand og risikoen for cancer. Og flere undersøgelser vil bare forsinke tingene, frygter Tommy Kjær. - Men når det er sagt, så kan øget forskning på området måske bidrage til, at forskerne får større viden om vores arbejde, tilføjer Tommy Kjær, som har mødt nærmest rystende uvidenhed om brandfolks arbejdsvilkår hos mennesker, som påberåber sig at være eksperter. - Heldigvis har BFC fået tildelt en rolle i projektet, så vi vil vide at holde forskerne i ørene, smiler Tommy Kjær. 1. Sådan finder du Brand- Folkenes Cancerforening, Hjemmesiden: Facebook: Brandfolkenes Cancerforening. 2. Hvordan kan jeg støtte BFC? Du kan støtte foreningens arbejde ved at købe Brandfolkenes Røde Kræftsløjfe, men også ved direkte sponsorater eller donationer. Henvendelse via hjemmesiden eller ved at skrive til 3. Hvordan bliver jeg medlem af BFC: Udfyld tilmelding direkte fra Bak op om BFC - Cancer er en forfærdelig sygdom, som kan ramme alle og ikke mindst brandmænd i deres arbejde. Sådan lyder det fra Morten Andersen, fællestillidsmand på Sjælland og næstformand i Reddernes Landsklub. Han fortsætter: - Kan vi på nogen måde fjerne eller nedsætte den risiko, som vores kolleger udsætter sig for, skal vi gøre det. Næstformanden opfordrer derfor kollegerne til at melde sig ind i BFC, så vi kan sætte endnu mere fokus på emnet brandfolk og cancer. hjemmesiden bliv-medlem/ eller skriv til Det koster kr. 35/md. 4. Hvem kan blive medlem af BFC: Alle brandfolk og reddere burde melde sig ind, men alle kan faktisk blive medlemmer. Også selvstændige foreninger, klubber og virksomheder. 5. Vidste du, at det er muligt at få BFC ud på din brandstation og/eller virksomhed og få mere at vide om brandfolk og kræft. Kontakt

8 8 Redderen 37. årgang En fed oplevelse på Ubberup Højskole Fra venstre er det forstander Lone Møller, underviser Sara Simonsen, Niels Peter Pedersen (Falck Lufthavnen) samt Henrik Petterson (Falck Ballerup). Reddere smider kilo og ændrer livsstil med hjælp fra CF og Falck Af Morten Andersen, redaktør for Redderen Branddragten var krøbet en kende, der var lige lidt nok luft i trykluft flaskerne, og trapperne blev lidt sværere at forcere. Sund mad og motion var ikke kendte ord i Henrik Pettersons leksikon, livet som brandmand i Ballerup kræver en vis form for kondition, og da Henrik Petterson ikke længere kunne gennemføre de obligatoriske kondiprøver, blev stolen stillet for døren af stationslederen og tillidsmanden: Tab dig og kom i bedre form, ellers må du væk fra brandholdet, lød beskeden. Henrik Petterson, som ikke er kendt for at holde sin mening tilbage, var mundlam...hvad nu? Stationsleder og tillidsmand stod klar til at hjælpe Henrik, men det krævede, at Henrik ville gøre den nødvendige indsats. Der blev arrangeret et par møder, hvor parterne prøvede at finde en løsning. Ubberup Højskole - kendt fra tv-serien- Livet er fedt - blev nævnt, og efter en del betænkningstid, overvejelser samt familiens opbakning, sagde Henrik ja tak. Det blev aftalt, at Falck gav den fornødne frihed og at der blev fundet finansiering, dels af egne lommer og dels med hjælp fra Chaufførernes Fagforening. Strålede af glæde Da redaktøren mødte Henrik Petterson og hans makker Niels Peter Pedersen (nu 20 kilo lettere) fra Falck i Lufthavnen, på Ubberup Højskole en dag i marts, var det to kolleger, der strålede; både af sundhed, men især af glæde over, at dette skridt var taget. Der var ingen tvivl om for den gamle redaktør, at der var sket noget med livsstilen hos de to kolleger. Udover et tydeligt vægttab, var nogen af kommentarerne de har manipuleret med vores hjerner nu syntes vi at gode madvaner og regelmæssig motion er skægt, griner de begge, der nu er blevet cykel narkomaner. Har ændret opfattelse Både Henrik Petterson og Niels Peter Pedersen udtaler, at den velvære, livsstil og energi samt det netværk der opbygges i løbet af opholdet på Ubberup Højskole, har ændret deres opfattelse af at have det godt med sig selv, radikalt. Der er ingen tvivl om at denne indre glød vil smitte af på arbejdet, når vi kommer hjem, udtaler de begge, som i øvrigt giver stor ros til Falck i forbindelse med det praktiske.

9 Nr.4 Maj Redaktør Morten Andersen, der også er RL s repræsentant i KRAMS gruppen (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress) er imponeret over det resultater, der er opnået for de to kolleger på Ubberup. Han vil derfor anbefale KRAMS gruppen at invitere skolens repræsentanter til et af møderne, for at fortælle nærmere om de gode resultater der er opnået på højskolen og afdække, om det er noget, medarbejderne i Falck kan bruge for at bedre det almene velbefindende. Torben Høyer Hansen fortæller i billeder historien om Samsø Redningskorps gennem 80 år. (Arkivfoto). Ny bog om Samsø Redningskorps Det med at komme ned og snøre skoene er blevet lidt nemmere for Henrik Petterson (tv) og Niels Peter Pedersen Selvfølgelig skal der arbejdes hårdt og gøres noget aktivt for ikke at falde tilbage i den gamle gænge, men med god opbakning fra familien og ikke mindst det netværk der er på skolen skal det nok lykkes. Kontante meldinger Lone Møller og Sara Simonsen henholdsvis leder og underviser siger samstemmende at det har været en oplevelse at arbejde med Falck reddere, idet de er utroligt jordnære og ikke mindst kontante i deres udmeldinger. Da der bla. skulle arbejdes med de grønne fag dvs de traditionelle højskole fag, der høre sig til på en højskole, blev der klar meldt fra, fra de 2 reddere, det var en kende for blødt for dem, de bærer ikke følelserne uden på. Til gængæld gik de på med krum hals i de mere praktiske fag, herunder mad delen og motions delen. I anledning af Samsø Redningskorps 80 års jubilæum har Torben Høyer Hansen lavet en flot fotobog, som i billeder fortæller om korpsets historie fra 1934 og frem til i dag. RL er på Facebook Nu kan du også følge Reddernes Landsklub på Facebook. Gå ind på redderneslandsklub og "Synes godt om", så kan du få de informationer, kommentarer samt "forskræp" til fagbladet REDDEREN, som løbende kommer på siden. Med venlig hilsen Reddernes Landsklub Bogen sælges gennem Samsø Posten (www.samso.dk, tlf ) og koster 275 kroner. Dødsfald Det er med stor sorg, at vi lige før redaktionens slutning har modtaget besked om fællesarbejdsmiljørepræsentant Jan Einer Nielsens død. Jan Einer Nielsen var kendt i hele Falck, og vi vil alle huske ham som en effektiv arbejdsmiljørepræsentant, respekteret af både kolleger og ledelse. Jan Einer havde igennem længere tid kæmpet mod cancer en kamp han desværre tabte den 3. maj Vores tanker går til Jan Einers efterladte. Æret være Jan Einer Nielsens minde. Bestyrelsen i Reddernes Landsklub

10 Ambulanceu Redderen 37. årgang Vi lever i en omskiftelig verden I de gode gamle dage spurgte vores kunde: Falck hvad kan I levere til det præhospitale setup og hvad koster det. Sådan er det ikke mere og sådan bliver helt sikkert aldrig igen. Vi må leve med, at den ambulanceservice og det prisniveau, vi leverer til Regionerne i Danmark, med faste intervaller bliver vurderet. Det kan virke hårdt i forhold til den enkelte medarbejders jobfunktion, men der er ingen tvivl om, at det er udviklende for både Falcks organisation som helhed, men også for de medarbejdere, som er kernen i den ydelse Falck kan tilbyde vores kunde. Udvikling er netop kodeordet uden udvikling vil Falck ikke være en attraktiv samarbejdspartner. Vi kan derfor være stolte af, at Region Midtjylland valgte at tildele os begge delområder i forhold til den liggende og hvilende sygetransport samt 4 delområder på den akutte ambulancetjeneste det maximale antal, som vi jfr. udbudsreglerne kunne vinde. Det understreger helt klart, at alle forbedringsinitiativer, herunder projekt kampklar har bragt os i den rigtige retning i forhold til at kunne levere en ambulanceservice, som er både konkurrencedygtig i forhold til øvrige ambulanceoperatører og acceptabel for vores kunde. Vel at mærke en kunde, der kan vælge at hjemtage opgaven, hvis de afgivne tilbud vægtes at være for omkostningstunge. Så vi er nået lang, men den løbende fokus på alle parametre herunder specielt økonomi er vigtigt, hvis Falck skal vinde de kommende udbud og ikke mindst sikre os, at vi også i fremtiden er Regionernes foretrukne samarbejdspartner. Det videre arbejde Vi havde meget travlt i perioden op til aflevering af tilbud og med den lykkelige udgang af Region Midtjyllands valg kan vi nu se frem til en implementerings-periode, som bliver rigtig spændende og helt sikker ikke mindre travlt. Kravspecifikationerne fra både ambulance og den liggende og hvilende sygetransport indeholdte mange nye og udfordrende elementer. Bl.a. kan nævnes nye vagtformer og mødetidspunkter, nye køretøjer og materiel, nye uniformer, ny ambulancestation, lokationer til forkantdisponering af beredskaber med mulighed for ophold og for 3 af disse endvidere mulighed for at kunne sove på lokationen. Én af de helt store udfordringer Region Midtjyllands krav om 24 timers vagter med forskellig opgavetid på mellem 8 og 24 timer og med opgavetiden indplaceret i hele vagtperioden. En anderledes og ny måde at anskue et driftsbehov, som ikke tidligere har været kendt fra andre udbud. Det videre arbejde fordrer at vi holder fokus på nuværende drift, og sørger for at implementerer de nye kontrakter som ønsket fra Region Midtjylland til tiden samt får iværksat og færdiggjort alle de projekter, som de nye kontrakter kræver. De nye kontraktkrav om vagttider, forkantsdisponering m.v. viser, at tiden er løbet fra det fastlåste, at man er på én station på én fast vagtform med én fast makker. Derfor er det også meget glædeligt, at vi har mødt stor kreativitet fra reddergruppen i forhold til vagtplanlægning - en forståelse for, at det gamle lidt stive system er under opbrud. Endnu mere glædeligt er det, at forslagene sker indenfor de aftalte økonomiske rammer. Endog i enkelte tilfælde hvor der i et tæt samarbejde, kan findes besparelser.

11 Nr.4 Maj dbud Ambulanceudbuddet i Region Midtjylland blev en god start for Falck nu mangler kun de øvrige 4 regioner! Drift Den daglige drift må ikke påvirkes af det igangværende arbejde og det er således vigtigt, at vi holder vedvarende fokus på kvaliteten i den leverede service. Vi bliver til stadighed målt på mobiliseringstider, klagesager, UTH er og vi ved på nuværende tidspunkt, at IKAS kommer på genbesøg i juni måned. Evalueringen fra dette besøg skulle meget gerne igen være uden negative bemærkninger - det giver arbejdsro for alle medarbejdergrupper, når vi leverer den aftalte kvalitet. Implementering af ny kontrakt Lokalt i Region Midt blev der afholdt en række informationsmøder på stationerne således at baggrunden for den indgåede kontrakt blev synliggjort og diskuteret med et stort antal medarbejdere. Vagtplanudvalget har efterfølgende arbejdet med det nye vagtsetup, som efter høring og kommentering på alle stationer nu danner grundlaget for den fremtidige bemanding af ambulancerne og liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland. Generelt gælder det om at holde informationsniveauet på et så højt niveau som muligt - derved undgås rygter og myter. Projekter Vi er desværre ikke i den situation, at Region Midtjyllands udarbejdede krav er hyldevarer i Falck, og der er derfor igangsat et omfattende arbejde med at få koordineret og bearbejdet de mange projekter, som skal være klar til opstart 1. december Vi skal inden 1. oktober 2014 have leveret 105 nye køretøjer. Det drejer sig om 68 ambulancer, 34 liggende og hvilende køretøjer, 2 XL-ambulancer og 1 babylance. Det er i sig selv lidt af en opgave, som kræver en god koordinering mellem teknisk tjeneste og teknisk afdeling, der står for opbygning og levering. Uniformerne til ambulancekørsel kommer til at bestå af blå bukser og gul jakke og uniformerne til liggende og hvilende sygetransport bliver gennemgående røde. Ingen udvikling og indførelse af nye køretøjer og materiel uden uddannelse sådan er det! Så der beskrives, udvikles, planlægges, implementeres og testes i perioden frem til sommerferien. Efteråret kommer herefter til at stå i uddannelsens tegn. Vi kommer til at trække på alle ressourcer, lige fra gruppen af medarbejdere som skal uddannes, til undervisere og planlæggere. Det er her at kabalen skal gå op og det er her vi skal sikre og senere bevise i operativ drift, at Falck kan leverer den service, som vores kunde efterspørger vel og mærke vores eneste kunde! Go' sommer Poul Erik Therkelsen Ambulancechef

12 12 Redderen 37. årgang Bevæget afsked med Lars Nørby Johansen Den afgående bestyrelsesformand styrede Falck frelst gennem svære år Som en forælder, der ser sin søn eller datter flytte hjemmefra. En blanding af vemod over afskeden og glæde over, at barnet nok skal klare sig. Sådan omtrent var følelsen hos Lars Nørby Johansen, da han den 30. april sagde farvel til Falck efter 26 år som først koncerndirektør og siden bestyrelsesformand. I garagen på verdens største Falckstation, som stationslederen ynder at kalde station Hvidovre, strømmede det ind med gæster, som ville sige farvel og tak til den afgående erhvervspersonlighed. Ryggen mod muren Blandt talerne var koncerndirektør Allan Søgaard Larsen, som har arbejdet tæt sammen med Lars Nørby Johansen i et kvart århundrede. I indbydelsen til receptionen var afbildet en situation, hvor Lars Nørby Johansen for mange år siden i Næstved var på knæ for en gruppe Falckoliner. Den scene blev "genindspillet", efter Falckolinerne i øvrigt havde sunget to sange for Lars Nørby. Allan Søgaard Larsen hyldede Lars Nørby Johansen for at styre korpset frelst gennem det minefyldte farvand, som åbnede sig efter Balticas køb af Falck i I årene 1988 til 1991 stod Falck med ryggen mod muren og var faktisk livstruet, sagde koncernchefen om den turbulente tid efter salget af familievirksomheden. Skabte begejstring Men Nørby Johansen lykkedes med en omkalfatring af dimensioner, blandt andet takket være sine stærke kommunikative egenskaber, lød det fra Allan Søgaard Larsen. Han nævnte, hvordan Lars Nørby Johansen formåede at skabe begejstring blandt medarbejderne på en informationsturne rundt i landet i 1991, selv om en del af budskabet var, at der skulle skæres 200 stillinger. De ansatte havde tiltro til, at medicinen var den rigtige for Falck, og til at man ville afvikle stillingerne på en ordentlig måde, sagde Allan Søgaard Larsen. Han roste dagens hovedperson for at have skabt et stærkt Falck med internationalt udblik, og Allan Søgaard tøvede ikke med at kalde Lars Nørby Johansen

13 Nr.4 Maj den anden store entreprenør i Falck ved siden af stifter Sophus Falck. Taknemmelig Det var en bevæget Lars Nørby Johansen, som gik på scenen for at takke for den store tilslutning til afskedsreceptionen og de mange donationer til Sophus Falcks Mindelegat, som han havde ønsket sig i stedet for gaver. - Jeg føler taknemmelighed og glæde over, at jeg har fået lov at være med til at præge denne fantastiske virksomhed og at have været del af en historie, som er større end en selv, sagde Lars Nørby Johansen blandt andet. Fællestillidsfolkene Karsten Bendix Jakobsen og Henrik V. Andersen var blandt deltagerne. Unik virksomhed Han fortalte, hvordan han oplevede at være kommet hjem fra det første øjeblik, han trådte ind som chef i Falck. - Som så mange andre blev jeg slemt grebet af Falck-bacillen, huskede den afgående formand, som kaldte Falck helt unik i sin kombination af at hjælpe andre og gøre det så godt og effektivt, at der også er økonomi i tingene. Ifølge Lars Nørby står Falck i dag stærkere end nogensinde og er i gang med international ekspansion uden sidestykke. Så det var som nævnt med tristesse men også med stor fortrøstning, at formanden giver depechen videre. - Tak skal I have. Tak for alt. Jeg elsker jer, lød slutreplikken fra en rørt Lars Nørby Johansen.

14 14 Redderen 37. årgang Varm velkomst af nyt trænings Brandfolk har trukket det store læs i forbindelse med Greves gasfyrede center Redningsdirektør Lars Vester og Greves borgmester Pernille Beckmann (V) klippede snoren.

15 Nr.4 Maj ved indvielse center Fællesarbejdsmiljørepræsentant Kenneth Jensen har tidligere været i brechen for centret og glædede sig over de fine faciliteter. Flemming Rossil har trukket et stort læs i arbejdet på centret. Tillidsmand René Skov. Det var kulminationen på tre-fire års arbejde, da Falcks naturgasfyrede træningscenter i Greve blev indviet den 10. april. En række energiske fuldtidsbrandfolk med hænderne rigtigt skruet på har knoklet med at etablere og udbygge det containeropbyggede center, som er unikt herhjemme. De har hele tiden troet på ideen også i en periode, hvor der var tvivl om centrets fremtid. - Det har været en svær fødsel, men resultatet er blevet blændende, konstaterer Greve-tillidsmand René Skov. Maden er klar Han er efter eget udsagn ikke selv nogen stor håndværker, men han og mange kolleger har så til gengæld løbet hurtigere, så håndværkerne kunne koncentrere meget af deres tid på at komme videre med træningscentret. - Vores bidrag har også været, at når de hørte hornet, så kunne de lægge værktøjet og sætte sig til bords. Vi har alle sammen bidraget efter bedste evne, og vi er enormt stolte af resultatet, siger René Skov. Han tilføjer, at da man først erkendte potentialet i centret, har opbakningen fra de ledelsesmæssige lag været forbilledlig. Grebet af det Blandt de brandfolk, der har lavet det praktiske arbejde, er John Møller og Preben Rasmussen (tømrere) og tagdækker Henrik Nielsen. Flemming Rossil har med sin baggrund som smed også en kæmpe aktie i succesen. Han har stort set haft fingrene i alle indretninger og løsninger, og han har været den store Georg Gearløs omkring de installationer, som gør det muligt at lave brande på et utal af måder. I den seneste tid har han på dén front fået stor hjælp af Bent Acton fra Leon Petersen A/S. - Jeg er blevet lidt grebet af det, så der er gået mange timer herinde, griner Flemming Rossil, som har fået svedet nakkehårene et par gange, mens han har eksperimenteret med forskellige løsninger. Brandrelateret aktivitet Der skal dog ikke herske tvivl om, at sikkerhed er et nøgleord for træningscentret, lige som fleksibilitet er det. Man kan nemlig flytte vægge, adgangsveje, brandsteder, brandtyper og rekvisitter i ét væk, således at samme hold kan komme til træning igennem flere år og få en helt ny oplevelse og læring hver gang. Både redningsdirektør Lars Vester og Greves borgmester Pernille Beckmann udtrykte ved indvielsen stor stolthed over det nye, unikke træningscenter. Tillidsmand René Skov og hans kolleger deler i høj grad denne stolthed, og de glæder sig over at have skabt en side-aktivitet, som er 100 procent relevant og brandrelateret.

16 16 Redderen 37. årgang Kim er blevet dus med computeren Med støtte fra Kompetencefonden har Kim Olsen taget kurser i bla. Word og Excel At fylde flasker og bestride andre opgaver på flaskeværkstedet på station Lyngby kræver jo ikke nogen særlige pcforudsætninger kunne man tro. Men redder Kim Olsen har som så mange andre måttet konstatere, at IT og computere er så meget vævet ind i alt, hvad vi foretager os i dag, at man ikke kan ignorere det. Det har han taget konsekvensen af, og med støtte fra Kompetencefonden har han taget kurser, som langt fra gør ham til ekspert eller superbruger, men som har givet mere fortrolighed med isenkrammet og de basale funktioner. - Det har aldrig rigtig været mig, alt det med pc ere, mail og så videre. Men her på værkstedet bruges computeren i stigende grad til eksempelvis registrering, lagerføring, varebestilling, opslag om procedurer etc. Så jeg måtte jo gøre noget, konstaterer den 52-årige redder. Helt fra bunden Med hjælp fra fællestillidsmand Henrik Andersen ansøgte han derfor Kompetencefonden om støtte til et- og todages kurser i primært Word og Excel på Niels Brock (CBC) i København. - Det har været rigtig godt. De har været gode til at starte helt fra bunden og forklare tingene grundigt trin for trin. - Ud over at lære de basale ting har kurserne betydet, at jeg ikke er bange for computeren mere og nu kan jeg selv sende mails med mere, smiler Kim Olsen. Han tilføjer, at det er vigtigt at holde de nye færdigheder ved lige, for ellers kan det knibe med at huske, hvordan det nu lige var. Hele forløbet har i øvrigt givet ham blod på tanden, så han sagtens kunne forestille sig at tage yderligere kurser eksempelvis i 10-finger systemet.

17 Miniferie på Agerskov Kro og Hotel Midt i det sønderjyske Miniferie med halvpension: 2 retters menu med efterfølgende kaffe og sødt, samt morgenbuffet. Priser pr. person i dobbeltværelse: Overnatninger med halvpension 1 nat 2 nætter 3 nætter 4 nætter 5 nætter Standard værelse kr. 650,- kr. 1150,- kr. 1550,- kr. 2050,- kr. 2500,- Stort værelse kr. 750,- kr. 1250,- kr. 1750,- kr. 2300,- kr. 2800,- Luksuslejlighed kr. 850,- kr. 1450,- kr. 1950,- kr. 2500,- kr. 3000,- Tillæg ved enkeltværelse pr. nat kr. 200,- Grupperabat ved min. 30 pers. ring og forhør. Receptionen er åben hver dag kl Medlemmer af Reddernes Landsklub kan mod fremvisning af denne annonce få 10% rabat. Vi er behjælpelige med bestillinger til Sort Sol, Østers Safari og Hjuldamper Safari. Agerskov Kro og Hotel Hovedgaden 3-5, 6534 Agerskov Tlf Fax

18 18 Nyhedsbrev fra RUS Redderen 37. årgang Symposium i Folketinget om det civile beredskab Mikkel Andersen og Grethe Gad fra Reddernes Udviklingssekretariat, deltog i april måned i et symposium i Folketinget, arrangeret af Forum for Samfundets Beredskab. Modsat forsvarets ansatte, er ansatte i det civile samfunds beredskab ikke omfattet af en kommende ny særlov for krigsveteraner med psykiske arbejdsskader, bedre kendt som posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Således er ansatte i politiet, redningsberedskabet eller sundhedsvæsnet, som også har været udsendt til krigs- eller katastrofeområder på forhånd udelukket, når det gælder om at få anerkendt lidelsen som arbejdsskade. I forvejen har eksempelvis Politiforbundet foreløbigt kunne tælle sig frem til 96 ansatte i politiet, som har fået afslag på at få godkendt PTSD, som arbejdsskade. Umiddelbart synes det ovenud vanskeligt at stille diagnosen om man som person er mere udsat som ansat i forsvaret end i det civile samfunds beredskab. Hvorvidt den nye særlov, som på tydeligvis udelukkende favoriserer ansatte i forsvaret, er et udtryk for et fejltrin eller om ansatte i det civile samfunds beredskab vurderes mindre udsatte skal være usagt. Men ikke desto mindre trænger spørgsmålet sig på om loven ikke også bør omfatte ansatte i det civile samfunds beredskab, som ikke nødvendigvis har været udsendt. Emnet for symposiet blev introduceret af sundhedsordfører Liselott Blixt (MF), Dansk Folkeparti. Nanna Eller, overlæge på arbejdsmedicinsk afdeling på Bispebjerg tog i sit oplæg udgangspunkt i en undersøgelse man har gennemført på hendes afdeling. Denne viser, at blandt udsendt personale får ca. 12% PTSD og heraf er ca. 45% forsinket i forhold til de normale diagnosekriterier (dvs. der er gået over 6 måneder fra man var udsat for et psykisk traume). Nanna gav udtryk for, at der ikke er nogen grund til at tro, at forsinket PTSD kun optræder hos militært personale, det kan lige så godt ses hos civile. Henrik Lyng, ledende psykolog fra Center for beredskabspsykologi, talte i sit oplæg om det paradoks man som beredskabsarbejder, arbejder i. Man gør det modsatte af alle andre; løber hen mod faren, skal fungere i kaos, i risikofyldte situationer uden garanti for succes, og med høj grad af udsættelse for samfundets skyggesider. Henrik nævnte, at beredskabsarbejdere i dag er længere på arbejdsmarkedet end tidligere og derfor oparbejder både mere erfaring og mere belastning. Han undrede sig samtidig over, at PTSD findes som diagnose, men det gælder ikke for operativ stressbelastning. Henrik pegede på, at man flere steder i beredskabet og kommunerne har gode erfaringer med at bruge kollegastøtte, for at undgå at de psykiske belastninger sætter sig. Pernille Andrés Blidsøe, klinisk/ organisationspsykolog, tog i sit oplæg udgangspunkt i undersøgelsen af Reddernes oplevelser og håndtering af psykiske påvirkninger i Ambulancetjenesten. Denne undersøgelse udspringer af en metaanalyse, udarbejdet af bl.a. Professor Ask Elklit. Her konkluderes på baggrund af ni udenlandske undersøgelser at der er betydelige risici for udvikling af fysiske og psykiske helbredsproblemer for ambulancereddere og brandmænd. Pernille problematiserede på baggrund af sin undersøgelse af de danske ambulancereddere, at der for at få anerkendt

19 Nr.4 Maj 2014 Nyhedsbrev fra RUS 19 belastninger som følge af arbejdet, skal udpeges en bestemt faktor i arbejdet. Det er ikke muligt da de belastninger ambulanceredderne oplever at have er multifaktorelle, med baggrund i den kraftige udvikling faget har gennemgået: Der er sket en radikal faglig udvikling til et medicinsk fag i en beredskabsfaglig indsats. I den situation er der fortsat behov for at udvikle og implementere systemer og strategier til at sikre læring gennem faglig supervision, men også mere personlig debriefing. Førend dette rigtig er på plads er faget sat i skrappe udbudsrunder, som med akkrediteringsstrategier og nye systemer, og med en konkurrence på priserne, skaber et voldsomt pres på den enkelte redder, ung som gammel. Det store pres risikerer at betyde mindre psykisk overskud til også at håndtere de voldsomme hændelser, der er en del af arbejdet. Der var stor lydhørhed og interesse fra de to fremmødte folketingsmedlemmer; LiseLott Blixt (DF) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Undersøgelse Reddernes Udviklingssekretariat har i april gennemført en lille net-baseret undersøgelse af hvordan ambulanceredderne selv kategoriserer deres ture. Hvor stor en andel af alle de ture de har kørt, oplever de selv at være påvirket af. Vi har taget udgangspunkt i de kategorier, der er beskrevet i rapporten: Reddernes oplevelser og håndtering af psykiske påvirkninger i Ambulancetjenesten. Pernille Andrés Blidsøe beskrev i rapporten nedenstående kategorier af ture, som er udledt af de samtaler og observationer hun har haft i projektperioden. Pernille gav på konferencerne for redderne og over for politikerne ved symposiet i Folketinget, udtryk for at de kategorier der giver anledning til bekymring er RØD og LILLA, da det er disse der kan give en langtidspåvirkning af det psykiske befindende. I vores lille undersøgelse, hvor 94 ambulancereddere har deltaget, angiver 89% at ture med hændelser der kan påvirke, udgør 1-10% af de samlede ture, og 7% angiver at andelen er mellem 10-20%. Et par enkelte angiver at ture af denne kategori udgør mellem 50-70%. Det er behæftet med en vis usikkerhed hvor kraftig påvirkningen opleves at være, da undersøgelsen blot fokuserer på andelen af de forskellige kategorier af ture. Ikke desto mindre er der grund til at sikre at der sker en opfølgning på reddernes oplevelser på turene, da disse kan opleves forskelligt af forskellige reddere, som angivet i rapporten. Besvarelserne peger på, at redderne i højere grad kan opleve en faglig usikkerhed: 17% af redderne angiver at de i 10-20% af turene, har oplevet at være usikre på om deres kompetencer rakte til at udføre opgaven, eller at de er blevet i tvivl om deres egne beslutninger. 89% angiver at dette omhandler 1-10% og 4% angiver at andelen er 41-50% af de samlede ture. Det opfatter vi som udtryk for, at der er et stort behov for efteruddannelse, faglig sparring og opfølgning blandt redderne. På baggrund af dette mener RUS, at der både er et behov for faglig supervision og den mere personlige opfølgning, ved fx debriefing, og at der skal skabes tid og mulighed for at alle reddere regelmæssigt kan deltage i dette. I er altid meget velkomne til at kontakte Reddernes Udviklingssekretariat. Hvis du har spørgsmål til Reddernes Udviklingssekretariat, kan du sende dem til en af konsulenterne, og vi vil svare her i bladet.! Eventuelle kommentarer eller spørgsmål til siden her bedes rettet til RUS sekretariat. Mikkel Andersen Grethe Gad Mobil: Mobil:

20 Afsender: Redderen, Ringstedgade 128, 4700 Næstved UMM ID-nr Rescue Center Denmark Redderfaglærer/instruktør Vi har forrygende travlt! Derfor søger vi faglærer/instruktør inden for områderne: >> Ambulance >> Højderedning (GWO) >> Køreteknik >> Brand (Funktionsuddannelse indsats) >> Autoteknik og Bjærgning >> Førstehjælp Hvad kan vi tilbyde >> Et spændende, selvstændigt og udviklende job >> God løn og attraktiv pensionsordning >> Gode muligheder for efteruddannelse og videreudvikling >> Samarbejde i et team af dygtige og kompetente kolleger Hvad skal du beskæftige dig med >> Du underviser indenfor reddertekniske fag, som matcher dine kompetencer >> Du samarbejder med teamet, samt skolens øvrige organisation >> Du deltager i udviklingsopgaver, herunder udvikling af kurser og undervisningsmaterialer >> Du medvirker til at udvikle arbejdspladsen, og har fokus på teamspirit Hvad forventer vi >> Du har spidskompetencer inden for et eller flere af de nævnte områder >> Du er åben, udadvendt og har lyst til at arbejde med både unge og voksne elever samt kursister >> Du er uddannet redder, gerne med en gymnasial baggrund og evt. en videregående uddannelse >> Du kan undervise på engelsk og evt. andre sprog >> Du har mindst 5 års praktisk erfaring fra jobbet og gerne undervisningserfaring >> Du har interesse i at udvikle og vedligeholde dine kvalifikationer >> Du interesserer dig for IT, og kan anvende de gængse IT-værktøjer på brugerniveau Ansøgning Hvis du synes at jobbet lyder spændende, og passer ovennævnte kvalifikationer på dig, kan du søge den ledige stilling på dk/om-euc-vest/ledige-stillinger Ansøgningsfrist: Tiltrædelse: Efter aftale Yderligere oplysninger fås hos Afdelingschef Bjarne Knudsen, mobil Storstrømsvej Esbjerg N Læs mere om Rescue Center Denmark på vores hjemmeside dk

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere