Redderen. Nr. 4 Maj årgang. Vi besøger Falck Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik"

Transkript

1 Redderen Nr. 4 Maj årgang Vi besøger Falck Teknik

2 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: Indhold Side 6 Side 8 Fokus på cancer Brandfolkenes Cancerforening er en ny organisation, som vil sætte brandmændenes forhøjede kræftrisiko på dagsordenen Vægt på skemaet Vi har besøgt Ubberup Højskole, som har succes med at give blandt andet nogle reddere en ny tilgang til vægt, kost og livsstil PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Side 14 Indvielse i Greve En gruppe brandfolk med hænderne skruet rigtigt på har en stor del af æren for Falcks nye træningscenter i Greve Der er højt til loftet hos Falck Teknik... 4 RL bakker op om ny cancerforening En fed oplevelse på Ubberup Højskole Ny bog om Samsø Redningskorps Lars Nørby Johansens reception Varm velkomst ved indvielse af nyt træningscenter Kim er blevet dus med computeren Nyhedsbrev fra RUS

3 Nr.4 Maj Leder Tak til Lars Nørby Den sidste dag i april sagde Lars Nørby Johansen farvel til Falck ved en reception på station Hvidovre. Ikke overraskende var arrangementet meget velbesøgt, for Lars Nørby er med rette en meget afholdt person i korpset. Uanset om man spørger stationslederen, den pensionerede Falckoline, tillidsmanden, redderen eller topchefen alle taler de pænt om den sympatiske erhvervsmand, som har betydet så meget for Falck. Lars Nørby Johansen har været med i næsten en fjerdedel af korpsets 107 år lange historie. Og uden ham er det svært at forestille sig, hvordan Falck havde set ud i dag hvis det overhovedet havde eksisteret i noget, der ligner sin nuværende form. Han styrede virksomheden på den vanskelige og farefulde færd fra familieejet, traditionspræget firma til en moderne og strømlinet koncern med appetit på udlandet. Naturligvis har Lars Nørby Johansen også truffet skæve beslutninger igennem sine 26 år. Men han har haft hjertet med i alt, hvad han har gjort for Falck, og vi skylder ham tak for at have reddet og fremtidssikret en god og unik arbejdsplads. OBS Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på REDDER AF VERDEN DANMARK

4 4 Redderen 37. årgang Der er højt til hos Falck Tekni Vi besøger Danmarks største leverandør af brandsluknings- og sikkerhedsudstyr Noget af det, som gør Falck unik i forhold til mange andre arbejdspladser, er den store bredde i aktiviteterne og de muligheder, det giver for at skifte spor inden for virksomheden. En af de afdelinger, som måske ikke gør så meget væsen af sig som eksempelvis hele blå blink -området, men som alligevel skaber omsætning, jobmuligheder og goodwill, er Falck Teknik i Skovlunde. Krævende job Her sidder den tidligere stationsleder i Lyngby og Gentofte, Jesper Ingeman- Petersen, i chefstolen, og han har for længst parkeret alle fordomme, han tidligere måtte have haft om Falck Teknik. - Jeg har måske til dels haft den vildfarelse, at hvis man ikke kan andet, så kan man altid komme til Falck Teknik. Men hvis jeg har tænkt sådan, så har jeg i al fald måttet revidere det godt og grundigt. Der bliver arbejdet hårdt, og alle er specialister på hver deres felt. Og så er der i mange tilfælde et mangeårigt tillidsforhold mellem montører og deres kunder, og det kan ingen bare gå ind og erstatte, fastslår Jesper Ingeman-Petersen. Rækken af virksomheder, som benytter sig af Falck Teknik, spænder lige fra store, komplekse organisationer som Rigshospitalet og Københavns Zoo til de små handlende. Meget på hylderne Hvis man medregner montører i hele landet samt medarbejderne på kontrolcentralen, er der hele 220 ansatte i Falck Teknik, som er Danmarks største leverandør af brandudstyr, brandslukkere, brandmateriel, førstehjælpsudstyr og sikkerhedsudstyr. Ud over de montører og rådgivere, som er Tekniks ansigt udadtil, er der naturligvis en meget stor medarbejdergruppe inden for blandt andet lager, logistik, reparation og vedligehold. De store lagerfaciliteter i Skovlunde rummer alverdens produkter så som slukkere, brandtæpper, slanger, slangevindere, førstehjælpsudstyr, ABDL døre, tyverialarmer, hjertestartere, flugtvejsapparater og meget andet. Korte kommandoveje Selv om mange af montørerne har en fortid som reddere, så er der også mange andre baggrunde repræsenteret. Det gælder blandt andre Per Nielsen, som tidligere har været købmand. Han har således et veludviklet servicegen og en god forståelse for den virkelighed, som små og mellemstore erhvervsdrivende befinder sig i. Ifølge Per Nielsen er Falck Teknik en rigtig god arbejdsplads, hvor der er kort fra gulv til top, og hvor der er åbenhed for ideer og input. - Og så er jeg bare glad for mine arbejdsopgaver, som blandt andet består i at lave servicetjek hos kunderne og

5 Nr.4 Maj loftet k Mange forskellige faggrupper arbejder i Falck Teknik. Brandudstyr, blandt andet brandskabe/slangevindere, er en vigtig del af forretningen. udarbejde tilbud til potentielle kunder, fortæller Per Nielsen. Personlige relationer Lige som Jesper Ingeman-Petersen betoner Per Nielsen det nære forhold, der ofte er til kunderne. I nogle tilfælde er det op imod 25 år, at montører er kommet hos den samme kunde, så det er ikke så mærkeligt, hvis kunden kalder de pågældende min montør. - De personlige relationer er utrolig vigtige, og de er også med til at gøre jobbet så godt. Vi er ikke bare endnu en sælger i slips, men en anerkendt samarbejdspartner, påpeger Per Nielsen. Han lægger ikke skjul på, at Falcknavnet gør det en lille smule nemmere, når man skal tale med potentielle kunder det gælder også på alarmområdet, som ifølge Per Nielsen går rigtig godt både herhjemme og i Norge/Sverige. - Falck har et brand uden lige, og folk har tillid til mig som medarbejder i Falck. Den tillid gør jeg og kollegerne vores yderste for at forvalte godt, understreger Per Nielsen. Det er en kompleks opgave at have styr på alle varerne i Tekniks "sortiment".

6 6 Redderen 37. årgang RL bakker op om ny cancerforening Brandfolkenes Cancerforening vil arbejde på tværs af faglige og jobmæssige skel Derfor bør Danmark gå i Canadas, USA s og Australiens fodspor og anerkende 14 kræftformer som arbejdsskader. Og hvis forskellige forudsæt ninger er opfyldt, skal erstatningen falde prompte. Den dagsorden har Tommy Kjær, brandmand i Københavns Brandvæsen og næstformand i Brandfolkenes Organisation, knoklet for at udbrede, siden han blev opmærksom på problemet på en konference i Helsinki i Alle undersøgelser viser, at fuldtidsbrandfolk har en markant højere risiko for at få visse kræftformer end resten af befolkningen. Røg, sod, benzen, formaldehyd og dieselos er nogle af elementerne i den cocktail, brandfolk har været og i nogen udstrækning stadig bliver udsat for. Sætter fokus Tidligere i år stiftede Tommy Kjær og en række ligesindede en ny forening, som skal bidrage til at sætte yderligere fokus på det livsvigtige emne. Brandfolkenes Cancerforening hedder den nye organisation, som vil arbejde for en fair lovgivning hvad arbejdsskadeerstatning angår, for et sikkert, Morten Andersen, Tommy Kjær og Kenneth Jensen står sammen i kampen mod kræft hos brandfolk.

7 Nr.4 Maj cancerhæmmende arbejdsmiljø og for at støtte ramte brandfolk og deres familie/efterladte. Det skal blandt andet ske gennem politisk lobbyarbejde, oplysning, forskning, ved at holde øje med diverse beredskaber og myndigheder, og ved at være en markant og tydelig røst i medierne og den offentlige debat. Tommy Kjær er primus motor bag Brandfolkenes Cancerforening. RL bakker op Reddernes Landsklub bakker op om det nye initiativ og de visioner, som BFC står for. - Jeg synes, det er alle tiders, at der kommer fokus på dette enormt vigtige område, og jeg glæder mig til at blive en del af arbejdet i foreningen, siger Kenneth Jensen, fællesarbejdsmiljørepræsentant i Falck Region Øst. Opbakningen glæder Tommy Kjær, som i samme åndedrag understreger, at BFC er for alle, uanset faglig og jobmæssig tilknytning, selv om det er brandfolkenes helt særlig risikable arbejdsmiljø, det gælder. - Denne sag er alt for vigtig til at blive inddraget i fagforeningspolitik. Der er langt mere, der forener os brandfolk, end der skiller os ad, og røgen kigger ikke på rygmærke eller fagligt ståsted. ALLE er velkomne til at bakke op og støtte sagen, understreger formanden for BFC. Bør være fair Ifølge Tommy Kjær er en lovgivning, som anerkender visse cancertyper som arbejdsrelaterede sygdomme, det eneste rigtig at gøre for politikerne. - Vi efterlyser en fair lovgivning for de brandfolk, som gang efter gang rykker ud og sætter livet og helbredet på spil desværre på flere måder for deres medborgere. Arbejdsskadestyrelsen vender ryggen til kræftramte brandmænd, som aldrig har vendt ryggen til fare og til samfundet og derfor bør vi som samfund være FAIR over for dem, mener formanden. Snor i undersøgelser Han har naturligvis noteret sig, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), som har stort fokus på et godt arbejdsmiljø for brandfolk og en stor respekt for deres heltemodige indsats for hele samfundet, har bebudet undersøgelser på området. Men det vækker ikke ubetinget jubel hos BFC-formanden. Han mener nemlig, der allerede findes omfattende og uigendrivelig evidens for sammenhængen mellem jobbet som brandmand og risikoen for cancer. Og flere undersøgelser vil bare forsinke tingene, frygter Tommy Kjær. - Men når det er sagt, så kan øget forskning på området måske bidrage til, at forskerne får større viden om vores arbejde, tilføjer Tommy Kjær, som har mødt nærmest rystende uvidenhed om brandfolks arbejdsvilkår hos mennesker, som påberåber sig at være eksperter. - Heldigvis har BFC fået tildelt en rolle i projektet, så vi vil vide at holde forskerne i ørene, smiler Tommy Kjær. 1. Sådan finder du Brand- Folkenes Cancerforening, Hjemmesiden: Facebook: Brandfolkenes Cancerforening. 2. Hvordan kan jeg støtte BFC? Du kan støtte foreningens arbejde ved at købe Brandfolkenes Røde Kræftsløjfe, men også ved direkte sponsorater eller donationer. Henvendelse via hjemmesiden eller ved at skrive til 3. Hvordan bliver jeg medlem af BFC: Udfyld tilmelding direkte fra Bak op om BFC - Cancer er en forfærdelig sygdom, som kan ramme alle og ikke mindst brandmænd i deres arbejde. Sådan lyder det fra Morten Andersen, fællestillidsmand på Sjælland og næstformand i Reddernes Landsklub. Han fortsætter: - Kan vi på nogen måde fjerne eller nedsætte den risiko, som vores kolleger udsætter sig for, skal vi gøre det. Næstformanden opfordrer derfor kollegerne til at melde sig ind i BFC, så vi kan sætte endnu mere fokus på emnet brandfolk og cancer. hjemmesiden bliv-medlem/ eller skriv til Det koster kr. 35/md. 4. Hvem kan blive medlem af BFC: Alle brandfolk og reddere burde melde sig ind, men alle kan faktisk blive medlemmer. Også selvstændige foreninger, klubber og virksomheder. 5. Vidste du, at det er muligt at få BFC ud på din brandstation og/eller virksomhed og få mere at vide om brandfolk og kræft. Kontakt

8 8 Redderen 37. årgang En fed oplevelse på Ubberup Højskole Fra venstre er det forstander Lone Møller, underviser Sara Simonsen, Niels Peter Pedersen (Falck Lufthavnen) samt Henrik Petterson (Falck Ballerup). Reddere smider kilo og ændrer livsstil med hjælp fra CF og Falck Af Morten Andersen, redaktør for Redderen Branddragten var krøbet en kende, der var lige lidt nok luft i trykluft flaskerne, og trapperne blev lidt sværere at forcere. Sund mad og motion var ikke kendte ord i Henrik Pettersons leksikon, livet som brandmand i Ballerup kræver en vis form for kondition, og da Henrik Petterson ikke længere kunne gennemføre de obligatoriske kondiprøver, blev stolen stillet for døren af stationslederen og tillidsmanden: Tab dig og kom i bedre form, ellers må du væk fra brandholdet, lød beskeden. Henrik Petterson, som ikke er kendt for at holde sin mening tilbage, var mundlam...hvad nu? Stationsleder og tillidsmand stod klar til at hjælpe Henrik, men det krævede, at Henrik ville gøre den nødvendige indsats. Der blev arrangeret et par møder, hvor parterne prøvede at finde en løsning. Ubberup Højskole - kendt fra tv-serien- Livet er fedt - blev nævnt, og efter en del betænkningstid, overvejelser samt familiens opbakning, sagde Henrik ja tak. Det blev aftalt, at Falck gav den fornødne frihed og at der blev fundet finansiering, dels af egne lommer og dels med hjælp fra Chaufførernes Fagforening. Strålede af glæde Da redaktøren mødte Henrik Petterson og hans makker Niels Peter Pedersen (nu 20 kilo lettere) fra Falck i Lufthavnen, på Ubberup Højskole en dag i marts, var det to kolleger, der strålede; både af sundhed, men især af glæde over, at dette skridt var taget. Der var ingen tvivl om for den gamle redaktør, at der var sket noget med livsstilen hos de to kolleger. Udover et tydeligt vægttab, var nogen af kommentarerne de har manipuleret med vores hjerner nu syntes vi at gode madvaner og regelmæssig motion er skægt, griner de begge, der nu er blevet cykel narkomaner. Har ændret opfattelse Både Henrik Petterson og Niels Peter Pedersen udtaler, at den velvære, livsstil og energi samt det netværk der opbygges i løbet af opholdet på Ubberup Højskole, har ændret deres opfattelse af at have det godt med sig selv, radikalt. Der er ingen tvivl om at denne indre glød vil smitte af på arbejdet, når vi kommer hjem, udtaler de begge, som i øvrigt giver stor ros til Falck i forbindelse med det praktiske.

9 Nr.4 Maj Redaktør Morten Andersen, der også er RL s repræsentant i KRAMS gruppen (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress) er imponeret over det resultater, der er opnået for de to kolleger på Ubberup. Han vil derfor anbefale KRAMS gruppen at invitere skolens repræsentanter til et af møderne, for at fortælle nærmere om de gode resultater der er opnået på højskolen og afdække, om det er noget, medarbejderne i Falck kan bruge for at bedre det almene velbefindende. Torben Høyer Hansen fortæller i billeder historien om Samsø Redningskorps gennem 80 år. (Arkivfoto). Ny bog om Samsø Redningskorps Det med at komme ned og snøre skoene er blevet lidt nemmere for Henrik Petterson (tv) og Niels Peter Pedersen Selvfølgelig skal der arbejdes hårdt og gøres noget aktivt for ikke at falde tilbage i den gamle gænge, men med god opbakning fra familien og ikke mindst det netværk der er på skolen skal det nok lykkes. Kontante meldinger Lone Møller og Sara Simonsen henholdsvis leder og underviser siger samstemmende at det har været en oplevelse at arbejde med Falck reddere, idet de er utroligt jordnære og ikke mindst kontante i deres udmeldinger. Da der bla. skulle arbejdes med de grønne fag dvs de traditionelle højskole fag, der høre sig til på en højskole, blev der klar meldt fra, fra de 2 reddere, det var en kende for blødt for dem, de bærer ikke følelserne uden på. Til gængæld gik de på med krum hals i de mere praktiske fag, herunder mad delen og motions delen. I anledning af Samsø Redningskorps 80 års jubilæum har Torben Høyer Hansen lavet en flot fotobog, som i billeder fortæller om korpsets historie fra 1934 og frem til i dag. RL er på Facebook Nu kan du også følge Reddernes Landsklub på Facebook. Gå ind på redderneslandsklub og "Synes godt om", så kan du få de informationer, kommentarer samt "forskræp" til fagbladet REDDEREN, som løbende kommer på siden. Med venlig hilsen Reddernes Landsklub Bogen sælges gennem Samsø Posten (www.samso.dk, tlf ) og koster 275 kroner. Dødsfald Det er med stor sorg, at vi lige før redaktionens slutning har modtaget besked om fællesarbejdsmiljørepræsentant Jan Einer Nielsens død. Jan Einer Nielsen var kendt i hele Falck, og vi vil alle huske ham som en effektiv arbejdsmiljørepræsentant, respekteret af både kolleger og ledelse. Jan Einer havde igennem længere tid kæmpet mod cancer en kamp han desværre tabte den 3. maj Vores tanker går til Jan Einers efterladte. Æret være Jan Einer Nielsens minde. Bestyrelsen i Reddernes Landsklub

10 Ambulanceu Redderen 37. årgang Vi lever i en omskiftelig verden I de gode gamle dage spurgte vores kunde: Falck hvad kan I levere til det præhospitale setup og hvad koster det. Sådan er det ikke mere og sådan bliver helt sikkert aldrig igen. Vi må leve med, at den ambulanceservice og det prisniveau, vi leverer til Regionerne i Danmark, med faste intervaller bliver vurderet. Det kan virke hårdt i forhold til den enkelte medarbejders jobfunktion, men der er ingen tvivl om, at det er udviklende for både Falcks organisation som helhed, men også for de medarbejdere, som er kernen i den ydelse Falck kan tilbyde vores kunde. Udvikling er netop kodeordet uden udvikling vil Falck ikke være en attraktiv samarbejdspartner. Vi kan derfor være stolte af, at Region Midtjylland valgte at tildele os begge delområder i forhold til den liggende og hvilende sygetransport samt 4 delområder på den akutte ambulancetjeneste det maximale antal, som vi jfr. udbudsreglerne kunne vinde. Det understreger helt klart, at alle forbedringsinitiativer, herunder projekt kampklar har bragt os i den rigtige retning i forhold til at kunne levere en ambulanceservice, som er både konkurrencedygtig i forhold til øvrige ambulanceoperatører og acceptabel for vores kunde. Vel at mærke en kunde, der kan vælge at hjemtage opgaven, hvis de afgivne tilbud vægtes at være for omkostningstunge. Så vi er nået lang, men den løbende fokus på alle parametre herunder specielt økonomi er vigtigt, hvis Falck skal vinde de kommende udbud og ikke mindst sikre os, at vi også i fremtiden er Regionernes foretrukne samarbejdspartner. Det videre arbejde Vi havde meget travlt i perioden op til aflevering af tilbud og med den lykkelige udgang af Region Midtjyllands valg kan vi nu se frem til en implementerings-periode, som bliver rigtig spændende og helt sikker ikke mindre travlt. Kravspecifikationerne fra både ambulance og den liggende og hvilende sygetransport indeholdte mange nye og udfordrende elementer. Bl.a. kan nævnes nye vagtformer og mødetidspunkter, nye køretøjer og materiel, nye uniformer, ny ambulancestation, lokationer til forkantdisponering af beredskaber med mulighed for ophold og for 3 af disse endvidere mulighed for at kunne sove på lokationen. Én af de helt store udfordringer Region Midtjyllands krav om 24 timers vagter med forskellig opgavetid på mellem 8 og 24 timer og med opgavetiden indplaceret i hele vagtperioden. En anderledes og ny måde at anskue et driftsbehov, som ikke tidligere har været kendt fra andre udbud. Det videre arbejde fordrer at vi holder fokus på nuværende drift, og sørger for at implementerer de nye kontrakter som ønsket fra Region Midtjylland til tiden samt får iværksat og færdiggjort alle de projekter, som de nye kontrakter kræver. De nye kontraktkrav om vagttider, forkantsdisponering m.v. viser, at tiden er løbet fra det fastlåste, at man er på én station på én fast vagtform med én fast makker. Derfor er det også meget glædeligt, at vi har mødt stor kreativitet fra reddergruppen i forhold til vagtplanlægning - en forståelse for, at det gamle lidt stive system er under opbrud. Endnu mere glædeligt er det, at forslagene sker indenfor de aftalte økonomiske rammer. Endog i enkelte tilfælde hvor der i et tæt samarbejde, kan findes besparelser.

11 Nr.4 Maj dbud Ambulanceudbuddet i Region Midtjylland blev en god start for Falck nu mangler kun de øvrige 4 regioner! Drift Den daglige drift må ikke påvirkes af det igangværende arbejde og det er således vigtigt, at vi holder vedvarende fokus på kvaliteten i den leverede service. Vi bliver til stadighed målt på mobiliseringstider, klagesager, UTH er og vi ved på nuværende tidspunkt, at IKAS kommer på genbesøg i juni måned. Evalueringen fra dette besøg skulle meget gerne igen være uden negative bemærkninger - det giver arbejdsro for alle medarbejdergrupper, når vi leverer den aftalte kvalitet. Implementering af ny kontrakt Lokalt i Region Midt blev der afholdt en række informationsmøder på stationerne således at baggrunden for den indgåede kontrakt blev synliggjort og diskuteret med et stort antal medarbejdere. Vagtplanudvalget har efterfølgende arbejdet med det nye vagtsetup, som efter høring og kommentering på alle stationer nu danner grundlaget for den fremtidige bemanding af ambulancerne og liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland. Generelt gælder det om at holde informationsniveauet på et så højt niveau som muligt - derved undgås rygter og myter. Projekter Vi er desværre ikke i den situation, at Region Midtjyllands udarbejdede krav er hyldevarer i Falck, og der er derfor igangsat et omfattende arbejde med at få koordineret og bearbejdet de mange projekter, som skal være klar til opstart 1. december Vi skal inden 1. oktober 2014 have leveret 105 nye køretøjer. Det drejer sig om 68 ambulancer, 34 liggende og hvilende køretøjer, 2 XL-ambulancer og 1 babylance. Det er i sig selv lidt af en opgave, som kræver en god koordinering mellem teknisk tjeneste og teknisk afdeling, der står for opbygning og levering. Uniformerne til ambulancekørsel kommer til at bestå af blå bukser og gul jakke og uniformerne til liggende og hvilende sygetransport bliver gennemgående røde. Ingen udvikling og indførelse af nye køretøjer og materiel uden uddannelse sådan er det! Så der beskrives, udvikles, planlægges, implementeres og testes i perioden frem til sommerferien. Efteråret kommer herefter til at stå i uddannelsens tegn. Vi kommer til at trække på alle ressourcer, lige fra gruppen af medarbejdere som skal uddannes, til undervisere og planlæggere. Det er her at kabalen skal gå op og det er her vi skal sikre og senere bevise i operativ drift, at Falck kan leverer den service, som vores kunde efterspørger vel og mærke vores eneste kunde! Go' sommer Poul Erik Therkelsen Ambulancechef

12 12 Redderen 37. årgang Bevæget afsked med Lars Nørby Johansen Den afgående bestyrelsesformand styrede Falck frelst gennem svære år Som en forælder, der ser sin søn eller datter flytte hjemmefra. En blanding af vemod over afskeden og glæde over, at barnet nok skal klare sig. Sådan omtrent var følelsen hos Lars Nørby Johansen, da han den 30. april sagde farvel til Falck efter 26 år som først koncerndirektør og siden bestyrelsesformand. I garagen på verdens største Falckstation, som stationslederen ynder at kalde station Hvidovre, strømmede det ind med gæster, som ville sige farvel og tak til den afgående erhvervspersonlighed. Ryggen mod muren Blandt talerne var koncerndirektør Allan Søgaard Larsen, som har arbejdet tæt sammen med Lars Nørby Johansen i et kvart århundrede. I indbydelsen til receptionen var afbildet en situation, hvor Lars Nørby Johansen for mange år siden i Næstved var på knæ for en gruppe Falckoliner. Den scene blev "genindspillet", efter Falckolinerne i øvrigt havde sunget to sange for Lars Nørby. Allan Søgaard Larsen hyldede Lars Nørby Johansen for at styre korpset frelst gennem det minefyldte farvand, som åbnede sig efter Balticas køb af Falck i I årene 1988 til 1991 stod Falck med ryggen mod muren og var faktisk livstruet, sagde koncernchefen om den turbulente tid efter salget af familievirksomheden. Skabte begejstring Men Nørby Johansen lykkedes med en omkalfatring af dimensioner, blandt andet takket være sine stærke kommunikative egenskaber, lød det fra Allan Søgaard Larsen. Han nævnte, hvordan Lars Nørby Johansen formåede at skabe begejstring blandt medarbejderne på en informationsturne rundt i landet i 1991, selv om en del af budskabet var, at der skulle skæres 200 stillinger. De ansatte havde tiltro til, at medicinen var den rigtige for Falck, og til at man ville afvikle stillingerne på en ordentlig måde, sagde Allan Søgaard Larsen. Han roste dagens hovedperson for at have skabt et stærkt Falck med internationalt udblik, og Allan Søgaard tøvede ikke med at kalde Lars Nørby Johansen

13 Nr.4 Maj den anden store entreprenør i Falck ved siden af stifter Sophus Falck. Taknemmelig Det var en bevæget Lars Nørby Johansen, som gik på scenen for at takke for den store tilslutning til afskedsreceptionen og de mange donationer til Sophus Falcks Mindelegat, som han havde ønsket sig i stedet for gaver. - Jeg føler taknemmelighed og glæde over, at jeg har fået lov at være med til at præge denne fantastiske virksomhed og at have været del af en historie, som er større end en selv, sagde Lars Nørby Johansen blandt andet. Fællestillidsfolkene Karsten Bendix Jakobsen og Henrik V. Andersen var blandt deltagerne. Unik virksomhed Han fortalte, hvordan han oplevede at være kommet hjem fra det første øjeblik, han trådte ind som chef i Falck. - Som så mange andre blev jeg slemt grebet af Falck-bacillen, huskede den afgående formand, som kaldte Falck helt unik i sin kombination af at hjælpe andre og gøre det så godt og effektivt, at der også er økonomi i tingene. Ifølge Lars Nørby står Falck i dag stærkere end nogensinde og er i gang med international ekspansion uden sidestykke. Så det var som nævnt med tristesse men også med stor fortrøstning, at formanden giver depechen videre. - Tak skal I have. Tak for alt. Jeg elsker jer, lød slutreplikken fra en rørt Lars Nørby Johansen.

14 14 Redderen 37. årgang Varm velkomst af nyt trænings Brandfolk har trukket det store læs i forbindelse med Greves gasfyrede center Redningsdirektør Lars Vester og Greves borgmester Pernille Beckmann (V) klippede snoren.

15 Nr.4 Maj ved indvielse center Fællesarbejdsmiljørepræsentant Kenneth Jensen har tidligere været i brechen for centret og glædede sig over de fine faciliteter. Flemming Rossil har trukket et stort læs i arbejdet på centret. Tillidsmand René Skov. Det var kulminationen på tre-fire års arbejde, da Falcks naturgasfyrede træningscenter i Greve blev indviet den 10. april. En række energiske fuldtidsbrandfolk med hænderne rigtigt skruet på har knoklet med at etablere og udbygge det containeropbyggede center, som er unikt herhjemme. De har hele tiden troet på ideen også i en periode, hvor der var tvivl om centrets fremtid. - Det har været en svær fødsel, men resultatet er blevet blændende, konstaterer Greve-tillidsmand René Skov. Maden er klar Han er efter eget udsagn ikke selv nogen stor håndværker, men han og mange kolleger har så til gengæld løbet hurtigere, så håndværkerne kunne koncentrere meget af deres tid på at komme videre med træningscentret. - Vores bidrag har også været, at når de hørte hornet, så kunne de lægge værktøjet og sætte sig til bords. Vi har alle sammen bidraget efter bedste evne, og vi er enormt stolte af resultatet, siger René Skov. Han tilføjer, at da man først erkendte potentialet i centret, har opbakningen fra de ledelsesmæssige lag været forbilledlig. Grebet af det Blandt de brandfolk, der har lavet det praktiske arbejde, er John Møller og Preben Rasmussen (tømrere) og tagdækker Henrik Nielsen. Flemming Rossil har med sin baggrund som smed også en kæmpe aktie i succesen. Han har stort set haft fingrene i alle indretninger og løsninger, og han har været den store Georg Gearløs omkring de installationer, som gør det muligt at lave brande på et utal af måder. I den seneste tid har han på dén front fået stor hjælp af Bent Acton fra Leon Petersen A/S. - Jeg er blevet lidt grebet af det, så der er gået mange timer herinde, griner Flemming Rossil, som har fået svedet nakkehårene et par gange, mens han har eksperimenteret med forskellige løsninger. Brandrelateret aktivitet Der skal dog ikke herske tvivl om, at sikkerhed er et nøgleord for træningscentret, lige som fleksibilitet er det. Man kan nemlig flytte vægge, adgangsveje, brandsteder, brandtyper og rekvisitter i ét væk, således at samme hold kan komme til træning igennem flere år og få en helt ny oplevelse og læring hver gang. Både redningsdirektør Lars Vester og Greves borgmester Pernille Beckmann udtrykte ved indvielsen stor stolthed over det nye, unikke træningscenter. Tillidsmand René Skov og hans kolleger deler i høj grad denne stolthed, og de glæder sig over at have skabt en side-aktivitet, som er 100 procent relevant og brandrelateret.

16 16 Redderen 37. årgang Kim er blevet dus med computeren Med støtte fra Kompetencefonden har Kim Olsen taget kurser i bla. Word og Excel At fylde flasker og bestride andre opgaver på flaskeværkstedet på station Lyngby kræver jo ikke nogen særlige pcforudsætninger kunne man tro. Men redder Kim Olsen har som så mange andre måttet konstatere, at IT og computere er så meget vævet ind i alt, hvad vi foretager os i dag, at man ikke kan ignorere det. Det har han taget konsekvensen af, og med støtte fra Kompetencefonden har han taget kurser, som langt fra gør ham til ekspert eller superbruger, men som har givet mere fortrolighed med isenkrammet og de basale funktioner. - Det har aldrig rigtig været mig, alt det med pc ere, mail og så videre. Men her på værkstedet bruges computeren i stigende grad til eksempelvis registrering, lagerføring, varebestilling, opslag om procedurer etc. Så jeg måtte jo gøre noget, konstaterer den 52-årige redder. Helt fra bunden Med hjælp fra fællestillidsmand Henrik Andersen ansøgte han derfor Kompetencefonden om støtte til et- og todages kurser i primært Word og Excel på Niels Brock (CBC) i København. - Det har været rigtig godt. De har været gode til at starte helt fra bunden og forklare tingene grundigt trin for trin. - Ud over at lære de basale ting har kurserne betydet, at jeg ikke er bange for computeren mere og nu kan jeg selv sende mails med mere, smiler Kim Olsen. Han tilføjer, at det er vigtigt at holde de nye færdigheder ved lige, for ellers kan det knibe med at huske, hvordan det nu lige var. Hele forløbet har i øvrigt givet ham blod på tanden, så han sagtens kunne forestille sig at tage yderligere kurser eksempelvis i 10-finger systemet.

17 Miniferie på Agerskov Kro og Hotel Midt i det sønderjyske Miniferie med halvpension: 2 retters menu med efterfølgende kaffe og sødt, samt morgenbuffet. Priser pr. person i dobbeltværelse: Overnatninger med halvpension 1 nat 2 nætter 3 nætter 4 nætter 5 nætter Standard værelse kr. 650,- kr. 1150,- kr. 1550,- kr. 2050,- kr. 2500,- Stort værelse kr. 750,- kr. 1250,- kr. 1750,- kr. 2300,- kr. 2800,- Luksuslejlighed kr. 850,- kr. 1450,- kr. 1950,- kr. 2500,- kr. 3000,- Tillæg ved enkeltværelse pr. nat kr. 200,- Grupperabat ved min. 30 pers. ring og forhør. Receptionen er åben hver dag kl Medlemmer af Reddernes Landsklub kan mod fremvisning af denne annonce få 10% rabat. Vi er behjælpelige med bestillinger til Sort Sol, Østers Safari og Hjuldamper Safari. Agerskov Kro og Hotel Hovedgaden 3-5, 6534 Agerskov Tlf Fax

18 18 Nyhedsbrev fra RUS Redderen 37. årgang Symposium i Folketinget om det civile beredskab Mikkel Andersen og Grethe Gad fra Reddernes Udviklingssekretariat, deltog i april måned i et symposium i Folketinget, arrangeret af Forum for Samfundets Beredskab. Modsat forsvarets ansatte, er ansatte i det civile samfunds beredskab ikke omfattet af en kommende ny særlov for krigsveteraner med psykiske arbejdsskader, bedre kendt som posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Således er ansatte i politiet, redningsberedskabet eller sundhedsvæsnet, som også har været udsendt til krigs- eller katastrofeområder på forhånd udelukket, når det gælder om at få anerkendt lidelsen som arbejdsskade. I forvejen har eksempelvis Politiforbundet foreløbigt kunne tælle sig frem til 96 ansatte i politiet, som har fået afslag på at få godkendt PTSD, som arbejdsskade. Umiddelbart synes det ovenud vanskeligt at stille diagnosen om man som person er mere udsat som ansat i forsvaret end i det civile samfunds beredskab. Hvorvidt den nye særlov, som på tydeligvis udelukkende favoriserer ansatte i forsvaret, er et udtryk for et fejltrin eller om ansatte i det civile samfunds beredskab vurderes mindre udsatte skal være usagt. Men ikke desto mindre trænger spørgsmålet sig på om loven ikke også bør omfatte ansatte i det civile samfunds beredskab, som ikke nødvendigvis har været udsendt. Emnet for symposiet blev introduceret af sundhedsordfører Liselott Blixt (MF), Dansk Folkeparti. Nanna Eller, overlæge på arbejdsmedicinsk afdeling på Bispebjerg tog i sit oplæg udgangspunkt i en undersøgelse man har gennemført på hendes afdeling. Denne viser, at blandt udsendt personale får ca. 12% PTSD og heraf er ca. 45% forsinket i forhold til de normale diagnosekriterier (dvs. der er gået over 6 måneder fra man var udsat for et psykisk traume). Nanna gav udtryk for, at der ikke er nogen grund til at tro, at forsinket PTSD kun optræder hos militært personale, det kan lige så godt ses hos civile. Henrik Lyng, ledende psykolog fra Center for beredskabspsykologi, talte i sit oplæg om det paradoks man som beredskabsarbejder, arbejder i. Man gør det modsatte af alle andre; løber hen mod faren, skal fungere i kaos, i risikofyldte situationer uden garanti for succes, og med høj grad af udsættelse for samfundets skyggesider. Henrik nævnte, at beredskabsarbejdere i dag er længere på arbejdsmarkedet end tidligere og derfor oparbejder både mere erfaring og mere belastning. Han undrede sig samtidig over, at PTSD findes som diagnose, men det gælder ikke for operativ stressbelastning. Henrik pegede på, at man flere steder i beredskabet og kommunerne har gode erfaringer med at bruge kollegastøtte, for at undgå at de psykiske belastninger sætter sig. Pernille Andrés Blidsøe, klinisk/ organisationspsykolog, tog i sit oplæg udgangspunkt i undersøgelsen af Reddernes oplevelser og håndtering af psykiske påvirkninger i Ambulancetjenesten. Denne undersøgelse udspringer af en metaanalyse, udarbejdet af bl.a. Professor Ask Elklit. Her konkluderes på baggrund af ni udenlandske undersøgelser at der er betydelige risici for udvikling af fysiske og psykiske helbredsproblemer for ambulancereddere og brandmænd. Pernille problematiserede på baggrund af sin undersøgelse af de danske ambulancereddere, at der for at få anerkendt

19 Nr.4 Maj 2014 Nyhedsbrev fra RUS 19 belastninger som følge af arbejdet, skal udpeges en bestemt faktor i arbejdet. Det er ikke muligt da de belastninger ambulanceredderne oplever at have er multifaktorelle, med baggrund i den kraftige udvikling faget har gennemgået: Der er sket en radikal faglig udvikling til et medicinsk fag i en beredskabsfaglig indsats. I den situation er der fortsat behov for at udvikle og implementere systemer og strategier til at sikre læring gennem faglig supervision, men også mere personlig debriefing. Førend dette rigtig er på plads er faget sat i skrappe udbudsrunder, som med akkrediteringsstrategier og nye systemer, og med en konkurrence på priserne, skaber et voldsomt pres på den enkelte redder, ung som gammel. Det store pres risikerer at betyde mindre psykisk overskud til også at håndtere de voldsomme hændelser, der er en del af arbejdet. Der var stor lydhørhed og interesse fra de to fremmødte folketingsmedlemmer; LiseLott Blixt (DF) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Undersøgelse Reddernes Udviklingssekretariat har i april gennemført en lille net-baseret undersøgelse af hvordan ambulanceredderne selv kategoriserer deres ture. Hvor stor en andel af alle de ture de har kørt, oplever de selv at være påvirket af. Vi har taget udgangspunkt i de kategorier, der er beskrevet i rapporten: Reddernes oplevelser og håndtering af psykiske påvirkninger i Ambulancetjenesten. Pernille Andrés Blidsøe beskrev i rapporten nedenstående kategorier af ture, som er udledt af de samtaler og observationer hun har haft i projektperioden. Pernille gav på konferencerne for redderne og over for politikerne ved symposiet i Folketinget, udtryk for at de kategorier der giver anledning til bekymring er RØD og LILLA, da det er disse der kan give en langtidspåvirkning af det psykiske befindende. I vores lille undersøgelse, hvor 94 ambulancereddere har deltaget, angiver 89% at ture med hændelser der kan påvirke, udgør 1-10% af de samlede ture, og 7% angiver at andelen er mellem 10-20%. Et par enkelte angiver at ture af denne kategori udgør mellem 50-70%. Det er behæftet med en vis usikkerhed hvor kraftig påvirkningen opleves at være, da undersøgelsen blot fokuserer på andelen af de forskellige kategorier af ture. Ikke desto mindre er der grund til at sikre at der sker en opfølgning på reddernes oplevelser på turene, da disse kan opleves forskelligt af forskellige reddere, som angivet i rapporten. Besvarelserne peger på, at redderne i højere grad kan opleve en faglig usikkerhed: 17% af redderne angiver at de i 10-20% af turene, har oplevet at være usikre på om deres kompetencer rakte til at udføre opgaven, eller at de er blevet i tvivl om deres egne beslutninger. 89% angiver at dette omhandler 1-10% og 4% angiver at andelen er 41-50% af de samlede ture. Det opfatter vi som udtryk for, at der er et stort behov for efteruddannelse, faglig sparring og opfølgning blandt redderne. På baggrund af dette mener RUS, at der både er et behov for faglig supervision og den mere personlige opfølgning, ved fx debriefing, og at der skal skabes tid og mulighed for at alle reddere regelmæssigt kan deltage i dette. I er altid meget velkomne til at kontakte Reddernes Udviklingssekretariat. Hvis du har spørgsmål til Reddernes Udviklingssekretariat, kan du sende dem til en af konsulenterne, og vi vil svare her i bladet.! Eventuelle kommentarer eller spørgsmål til siden her bedes rettet til RUS sekretariat. Mikkel Andersen Grethe Gad Mobil: Mobil:

20 Afsender: Redderen, Ringstedgade 128, 4700 Næstved UMM ID-nr Rescue Center Denmark Redderfaglærer/instruktør Vi har forrygende travlt! Derfor søger vi faglærer/instruktør inden for områderne: >> Ambulance >> Højderedning (GWO) >> Køreteknik >> Brand (Funktionsuddannelse indsats) >> Autoteknik og Bjærgning >> Førstehjælp Hvad kan vi tilbyde >> Et spændende, selvstændigt og udviklende job >> God løn og attraktiv pensionsordning >> Gode muligheder for efteruddannelse og videreudvikling >> Samarbejde i et team af dygtige og kompetente kolleger Hvad skal du beskæftige dig med >> Du underviser indenfor reddertekniske fag, som matcher dine kompetencer >> Du samarbejder med teamet, samt skolens øvrige organisation >> Du deltager i udviklingsopgaver, herunder udvikling af kurser og undervisningsmaterialer >> Du medvirker til at udvikle arbejdspladsen, og har fokus på teamspirit Hvad forventer vi >> Du har spidskompetencer inden for et eller flere af de nævnte områder >> Du er åben, udadvendt og har lyst til at arbejde med både unge og voksne elever samt kursister >> Du er uddannet redder, gerne med en gymnasial baggrund og evt. en videregående uddannelse >> Du kan undervise på engelsk og evt. andre sprog >> Du har mindst 5 års praktisk erfaring fra jobbet og gerne undervisningserfaring >> Du har interesse i at udvikle og vedligeholde dine kvalifikationer >> Du interesserer dig for IT, og kan anvende de gængse IT-værktøjer på brugerniveau Ansøgning Hvis du synes at jobbet lyder spændende, og passer ovennævnte kvalifikationer på dig, kan du søge den ledige stilling på dk/om-euc-vest/ledige-stillinger Ansøgningsfrist: Tiltrædelse: Efter aftale Yderligere oplysninger fås hos Afdelingschef Bjarne Knudsen, mobil Storstrømsvej Esbjerg N Læs mere om Rescue Center Denmark på vores hjemmeside dk

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Første workshop for lokale impact coaches afholdt

Første workshop for lokale impact coaches afholdt Første workshop for lokale impact coaches afholdt Den 18.-21. maj afholdtes de første workshops for de nye lokale impact coaches. På disse undervisningsdage blev deltagerne introduceret til deres nye rolle

Læs mere

energi til det hele olie gas energi

energi til det hele olie gas energi energi til det hele olie gas energi anytime anywhere offshore eller onshore - vi har energi til det hele! YIT Olie & Gas har base i den danske offshore-by Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med verdens

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere