Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne"

Transkript

1 Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne INDHOLD Repræsentantskab Livlig debat med mange spændende input til Lilleskolernes nye bestyrelse. Referat af mødet 16. april (s. 2-6) Tilsyn med friheden. Skolestyrelsen er i gang med en tilsynsrunde om demokrati og folkestyre det såkaldte ekstremisme-tilsyn Rapport fra Bregninge Bjergsted Friskole (s. 7-8). Frie Skoler tager ansvar. Nørrebro Lilleskole stiller op og tager ansvar og giver dermed svar på tiltale i debatten om københavnermanifestet (S. 9) KORT NYT bl.a. om - Ny leder på Friskolen Østerlarst - 60 års jubilæum på Den Lille Skole - Lilleskolefestival Lilleskolernes lederuddannelse KALENDER Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 26. maj: Syddjurs Friskole og 1. juni: Hillerød Lille Skole Side 1 af 11

2 Repræsentantskabsmøde 2010 Referat af Repræsentantskabsmøde, 16. april 2010, kl på Kobæk Strand Deltagere: Repræsentanter og deltagere fra: Albertslund Lille Skole, Amager Lille Skole, Bregninge Bjergsted Friskole, Byens Skole, Børneuniversitetet, Den Alternative Skole, Den Lille Skole, Friskolen i Viborg, Friskolen Østerlars, Gudenåskolen, Hareskovens Lilleskole, Haslev Privatskole, Helsingør Lille Skole, Holbæk Lille Skole, Humlebæk Lille Skole, Hundige Lille Skole, Højbo Friskole, Hørsholm Lille Skole, Køge Lille Skole, Lilleskolen i Odense, Norddjurs Friskole, Randers Lille Skole, Roskilde Lille Skole, Rynkeby Lille Skole, Ryparken Lille Skole, Sdr. Jernløse Lilleskole, Sorø Friskole, Ørestad Friskole, Østerbro Lilleskole, Århus Friskole. Herudover deltog Bestyrelsen: Gitte Baaring Hansen, Henrik Andersen, Lotte Kamp, Marie Ludvigsen, Søren Bager, Søren Erhard Hansen, Torben Berg. Lilleskolerne sekretariatet: Jeanette E. Veggerby og Peter Højgaard Pedersen. Gæster fra: BUPL, Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Katolske Skoler, Fordelingssekretariatet, Foreningen af Kristne Friskoler, Frie Skolers Lærerforening, Frie Skole, Personalestyrelsen, Private Gymnasier, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet. Velkomst Søren Erhard Hansen, Lilleskolernes formand, bød velkommen til repræsentanterne, deltagerne fra skolerne samt gæsterne fra skoleforeningerne, de faglige organisationer, styrelser og Undervisningsministeriet. Søren Erhard Hansen havde glædet sig til at kunne byde undervisningsministeren velkommen, men desværre kunne vores nye Undervisningsminister, Tina Nedergaard ikke finde plads i kalenderen og overtage den aftale, vi havde med Bertel Haarder om at komme i dag. Vi har forsøgt at få en uddannelsespolitiske ordfører til at komme i dag men varslet har simpelthen været for kort. Søren Erhard Hansen foreslog at Repræsentantskabet valgte Ane Sandager, formand for Ørestad Friskole, til ordstyrer. 1. Valg af ordstyrer og referent Ane Sandager blev valgt som ordstyrer, og Peter Højgaard Pedersen blev valgt som referent. Ordstyreren konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet efter vedtægterne og henviste til den udsendte indkaldelse af 12. januar november Beretning fra bestyrelse og udvalg Beretningen består af en skriftlig og en mundtlig del. Bestyrelsens skriftlige beretning er udsendt i Beretning 2010, s Den mundtlige beretning blev fremlagt af formanden, Søren Erhard Hansen. Kopi af powerpoint-sider, der ledsagede fremlæggelsen, var omdelt. 1. Halvleg: Repræsentantskabsmødet blev suspenderet fra kl , Debatcafeer: Deltagerne debatterede beretning med afsæt i deltagernes egne notater på de omdelte gule kort. Ordstyreren bad deltagerne om input til bestyrelsen og bemærkninger: Gitte Svenning (Børneuniversitetet): Påskønner det udviklingsarbejde bestyrelsen har sat i gang i foreningen internt med brug af ekstern konsulent og den nyansættelse der er et af resultaterne. Side 2 af 11

3 Mette Lisbjerg (Ryparken Lille Skole): Af beretningen fremgår at bestyrelsen gerne vil stå for en øget politisering, flere ressourcer til og mere synlighed med hensyn til den politiske del af arbejdet. Det betyder at vi på skolerne får et ansvar. Vi må synliggøre hvad vi gør, hvad vi står for og hvad vi laver - vi er hele tiden under pres og vi må gøre noget. Det er en rigtig god kurs der er lagt. Christian Asbjørn Jensen (Gudenåskolen): Som bestyrelsesformand hæfter jeg mig ved sidste del - dejligt at man fra foreningen gør meget for bestyrelserne. Der er et dilemma: Foreningen har brug for vores gode historier fra skolerne det vil vi gerne, men vi skal kunne finde tiden til at fortælle dem, og det skal vi. Derfor skal I fra bestyrelsen blive ved med at prædike det der for det er vigtigt, at vi gør noget, at vi holder lidt færre bestyrelsesmøder og i stedet gør mere for samarbejde med andre skoler, deltage i møder og bidrage med synliggørelse. Søren Erhard Hansen (formand): Meget enig med Christian vigtigt at huske at der er mange måder at gøre det på. Vi opfordrer til at bestyrelserne sørger for at man på skolen gør noget det er ikke meningen at bestyrelsesmedlemmerne selv skal gøre det hele selv men bestyrelsen skal sørge for at der sker noget. Mia Hesselberg-Thomsen (Humlebæk Lille Skole): På skolerne kunne have glæde af at vi let kunne finde frem til dem vi gerne vil udveksle med og hente erfaringer fra fx hvis man skal i gang men en fornyelse af legepladsen: hvem har friske erfaringer og viden om det? Det kunne være godt hvis det var let at finde. For det handler også om at fokusere på dagligdagen på skolen vi må ikke kaste al energien over i netværket spørgsmålet er hvordan netværkene giver os noget i hverdagen. Søren Erhard Hansen (formand): Ja - vi skal også fra sammenslutningens side gøre noget for at være opsøgende og formidlende i forhold til, hvad der rører sig. Jens Stockmarr (Den Lille Skole): På den gule seddel er der to sider: interessant og og langt ude Hertil vil jeg sige, at det der er langt ude er den side med langt ude for der var ikke noget at skrive her det var alt sammen interessant. Jeg vil gerne pege på, at det er vigtigt med samarbejde med andre foreninger og synliggørelse er også meget vigtigt. Søren Erhard Hansen (formand): Tak det er vigtigt for at i bestyrelsen at få tilkendegivelse omkring samarbejde med andre. Det er langsigtet og sejt arbejde; men meget vigtigt så derfor er det vigtigt med nogle tilkendegivelse fra jer. Det er vigtigt for os, at vide hvad der rører sig. Når vi taler med journalister, meningsdannere etc., så efterspørges der gode historier fra skoler - derfor har vi brug for dem fordi det har politisk gennemslagskraft. Mia Hesselberg-Thomsen (Humlebæk Lille Skole): Mht. formidling handler det så om formidling lokalt i pressen i vores eget område eller vil I også have noget ind? Søren Erhard Hansen (formand): Ja tak begge dele! Crilles Bacher (Børneuniversitetet): Vi skal bakke op om strategien i forhold til nye skoler og give bestyrelsen mandat til at være åbne for ny skoler, der dukker op i disse år når kommunale lukker sådanne skoler skal ikke ses som protest, men som udtryk for at man har andre værdier og fx er det at være lokal en vigtig værdi. Der var ikke flere indlæg: Beretningen blev godkendt med akklamation. 3. Regnskab for 2009 forelægges til godkendelse Regnskabet er udsendt som bilag 1, og desuden gengivet i uddrag i Beretning 2010, side Peter Højgaard Pedersen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Side 3 af 11

4 4. Budget for 2010 og 2011, samt forslag til kontingent for 2011 fremlægges til godkendelse Budget og forslag til kontingent for 2011 er udsendt som bilag 2 til dagsordnen. Peter Højgaard Pedersen præsenterede budgettet og forslaget om at kontingentet for 2011 fastsættes til: Grundbeløb pr. skole kr. plus elevsats for de første 200 elever på 275 kr. pr. elev og 130 kr. for elever udover nr. 200 på skolen. Der var spørgsmål til elevtalsforudsætningen, blandt andet under indtryk af at det samlede elevtal i grundskolen fra nu af er faldende. Der blev svaret at vi ikke har registreret faldende søgning til skolerne på trods af at børnehaveklasse årgangene på landsplan år for år er blevet mindre de senere år. Derfor er der budgetteret med samme fremgang i elevtal og antal medlemsskoler, som vi har set igennem de seneste 10 år. Forslaget til kontingent for 2011 og budgetterne for 2010 og 2011 blev enstemmigt vedtaget. 5. Behandling af indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen om ændringer af vedtægterne er udsendt som bilag 3 til dagsordnen. Forslaget fremsættes for første gang i år og skal vedtages på to på hinanden følgende Repræsentantskabsmøder for at træde i kraft. Gitte Baaring Hansen (Lilleskolernes bestyrelse): Gennemgik og motiverede bestyrelsens forslag. Forslagets baggrund er diskussionen på Repræsentantskabsmødet i 2009, hvor bestyrelsen gav tilsagn om at fremsætte forslag, der kunne sikre en løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og dermed fremme kontinuitet i bestyrelsen. Godkendt forslaget genfremsættes på næste ordinære repræsentantskabsmøde med henblik på endelig vedtagelse og ikrafttræden i Halvleg: Repræsentantskabsmødet blev suspenderet fra kl , Fremtidscafeer samtaler om hvilke håb og behov man ser på skolerne, som Lilleskolernes bestyrelse skal lytte til og omsætte i politik og konkrete tiltag. Deltagerne debatterede med udgangspunkt i det grønne kort. Input fra deltagerne: Christian Asbjørn Jensen (Gudenåskolen): Vi har gang i så mange ting på skolerne - hvor ender de så henne få et forum, hvor man kan mødes, fx i den virtuelle verden. Fx vi er i gang med en forretningsorden mange skoler har sikkert en hvis vi havde et virtuelt rum som vi kunne hente noget der der findes mange men vi må fokusere på ét og foreningen kunne hele tiden opfordre til at det virtuelle rum var fast punkt på dagsordenen. Søren Erhard Hansen: Det tager vi med i ide-banken. Sidsel Vangstrup (Børneuniversitetet): Vi bor i Købehavn og for os kunne en dagsorden fx i det virtuelle rum handel om elevrekruttering. Bjørn Godt-Hansen (Ørestad Friskole): Godt initiativ mht. lederuddannelse bestyrelserne skal tage ansvaret på sig og være villige til at betale, hvad det koster; man skal sætte det på dagsordnen og sørge for at man uddanner og taler om hvad uddannelse er. Søren Erhard Hansen: Svært at være uenige vigtigt men efter erfaring siger at det kan være svært når det kommer til spørgsmålet om økonomi. Niels Bull Klarskov (Helsingør Lille Skole): Uddannelse er en god ide men uddannelse kan være mange ting og det kan købes mange steder. Man skal starte med at udforme en uddannelsesplan for skolens ledelse. Christian Asbjørn Jensen (Gudenåskolen): Savner en opfølgning af intromødet for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer man kunne supplere med noget for bestyrelsesformænd og måske de mere erfarne bestyrel- Side 4 af 11

5 sesmedlemmer; noget hvor man kommer godt omkring ansvaret og tager fat i konkrete emner, fx uddannelsesplan for lederen, udviklingssamtaler, det formelle ansvar, rollen som bestyrelsesformænd. Man kunne også holde inspirationsdag for bestyrelsesmedlemmer. En anden mulighed er et virtuelt mødested et bestyrelsesintra. Bjørn Strange (Den Alternative Skole): Fra det kommunale område ved vi man taler for skolestørrelser med elever derfor kunne det være spændende med et forskningsprojekt, der kunne dokumentere at mindre skoleenheder kan være bæredygtige og formår at skabe udvikling. Anne Bendix Andersen (Friskolen i Viborg): Tilslutter sig Christians forslag. Sådan en inspirationsdag for bestyrelsesmedlemmer kunne være nyttig det kunne fx handle om skismaet mellem de frivillige, valgte i bestyrelsen og de professionelle, ansatte i skoleledelsen hvor man som frivillig kan opleve at det kan være vanskeligt at leve op til sit ansvar. Pia Mygind (Hareskovens Lilleskole): Efterlyser kursus om økonomi for bestyrelsesmedlemmer. Gitte Svenning (Børneuniversitetet): Vi vil gerne bidrage med viden om specialundervisning vi bør meget og vi mener vi skaber gode resultater. Jens Abildgaard-Jensen (Helsingør Lille Skole): Peger på en trussel: Skolerne bygger på forældreengagement en ny generationer er på vej ind; ved optagelsen nikke de ja til forventningerne om engagement, men med mindre og mindre naturlighed. Vi må forudse at frivilligheden og ildsjælheden vil falde over de kommende år derfor må vi se på nye modeller for forældreengagement og måder at binde skolerne sammen det må være en fælles udfordring på den lange bane. Søren Erhard Hansen: Helt klart det kunne fx være et emne på et regionsmøde vi må nok se i øjnene at det Jens beskriver, er et vilkår. Der bliver måske større og større forskel på det at være forældre og være bestyrelsesmedlem. Hvis kravet er at man skal kunne være bestyrelse i en mere og mere professionel ramme og det går nok i den retning så kan der opstå et dilemmaer omkring legitimitet som forældrebaseret. Så det handler måske om ny at finde nye former og modeller. Mia Hesselberg-Thomsen (Humlebæk Lille Skole): Vi har dannet et trivselsudviklingsudvalg alt var blevet så teknisk og økonomisk det levende fortonede sig; så vi vil gerne gøre noget for trivselen. Det kunne være interessant at høre noget om, hvad andre tænker om det spørgsmål. Lise Bro Rasmussen (Hareskovens Lilleskole): Forældrene er på mange måder presset også mht. at deltage i det praktiske arbejde men problemet er måske lidt bredere; kunne frygte at det handler om et demokratisk underskud i vores samfund. Vi har et samfund, hvor der er demokratiske systemer masser af steder: sportsforening, grundejer etc Men bevæger vi os på skolerne fra et deltager-demokrati til et mere repræsentativt demokratisystem? Det er lidt skræmmende at tænke på og i hvert fald værd at tage en debat om. Sus Rudiengaard (Køge Lille Skole): Der har aldrig været større forældreengagement end nu. Det handler om at finde nogle andre rum og andre måder og konstruktioner for at engagere forældrene. Folk gider ikke komme for at gøre rent eller male og det kan jeg godt forstå. Anne Bendix Andersen (Friskolen i Viborg): Jo, men vi bliver nødt til at male, ellers har vi ingen skole. Sagen er at folk ikke orker at diskutere det; men de vil gerne være med, når det er ordentligt organiseret. Trine Nielsen (Albertslund Lille Skole): Som skoleleder savner jeg en liste eller et forum hvor jeg kunne søge efter fx it-konsulenter, bygge-konsulenter etc. hvor man kunne hente navne. Side 5 af 11

6 Søren Erhard Hansen: Det er et ømtåleligt spørgsmål. Som forening vil vi ikke gå ud og anbefale bestemte leverandører men her kunne det virtuelle forum have en funktion, således at skolerne kan anbefale leverandører til hinanden. Berith Bonnesen (Bregninge Bjergsted Friskole): Det er et problem at samarbejdet med PPR er så forskelligt fra kommune til kommune. Søren Erhard Hansen: Vi har drøftet det flere gangen i foreningens regi gør vi en del mht. til at kvalificere specialundervisningskoordinatorerne. Og vi har ønske om at SU-Styrelsen mødes med PPR-kontorerne og informer om vores system og vi har indtryk af at SU-Styrelsen er positiv overfor ideen. Sus Rudiengaard (Køge Lille Skole): Vi har brug for en kort vejledning, der beskriver hvad vi har krav på fra PPR. Søren Erhard Hansen: Takkede for de mange gode input til bestyrelsen. 6. Valg af bestyrelse og revisor a) Bestyrelsen Ordstyreren gennemgik valget mht. afgående medlemmer og opstillede kandidater. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Følgende blev stillet op: Torben Berg, Lotte Kamp, Sus Rudiengaard, Crilles Bacher, Kandidaterne præsenterede sig og tilkendegav hvorvidt de ønsker valg til bestyrelsen eller til en suppleantpost. Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Lotte Kamp og Sus Rudiengaard. Som suppleanter valgtes: Torben Berg og Crilles Bacher. Søren Bager takkede for sin tid i bestyrelsen det har været udbytterigt og spændende at være med i bestyrelsesarbejdet og være med hvor der er skoler, der tør eksperimentere og prøve nyt og arbejde med alternativ undervisning. Har valgt at udtræde af personlige årsager hader ikke at kunne gøre tingene ordentlig og lige nu er der for mange opgaver og for meget der hænger hjemme på skrivebordet. Så derfor har det været nødvendigt at vælge. Søren Erhard Hansen takkede Søren Bager for samarbejdet det er vigtigt at man er der, og det har du været Søren. Som tak for din indsat sender vi en gave. b) Revisor Deloitte ved Annemarie Angel blev genvalgt. 7. Eventuelt Ordstyreren takkede for god ro og orden og et godt møde og overlod ordet til formanden. Søren Erhard Hansen takkede for et godt repræsentantskabsmøde. København, den 16. april 2010 Ane Sandager ordstyrer Side 6 af 11

7 Tilsyn med friheden Bregninge Bjergsted Friskole blev frikendt ved ekstremismetilsynet, hvor Skolestyrelsen tjekkede, om skolen lever op til kravene om demokrati og folkestyre. Skolen blev udtaget til tilsynet efter kriterium nr. 1. Af Berith Bonnesen, skoleleder Bregninge Bjergsted Friskole Bregninge Bjergsted Friskole er en lille lilleskole, beliggende langt ude på landet (Vestsjælland) med ca. 80 elever. Skolen opstod for godt seks år siden som en protestskole, fordi den tidligere folkeskole lukkede. Forældre i omegnen stod sammen og fik startet vores skole. Uden nogen politiske eller religiøse tilknytninger. En lokal skole, som kan sørge for en sund balance mellem høj faglighed og god trivsel. I starten var skolen medlem af Friskoleforeningen, men har senere skiftet til Lilleskolerne. Som fri skole har skolen en tilsynsførende udefra i vores tilfælde først seminariefolk og nu en kommunal skoleleder, som har mange års erfaring i tilsyn og desuden har bestyrelsen nedskrevet i forretningsordenen, hvordan tilsynet foregår. Vi overholder naturligvis tilsynet og har vores tilsynsrapporter på hjemmesiden. Sidst i februar blev vi ringet op fra Skolestyrelsen, at vi var blevet udvalgt til et ekstra tilsyn vedrørende forberedelsen af eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Et brev på fire A4-sider fulgte også, som forklarede, at man udvalgte i alt 25 skoler i hele landet de fem i år ud fra tre forskellige kriterier: 1. Skoler, som ikke har eksplicitte mål for, hvordan de vil sikre, at eleverne forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre 2. Skoler, hvor der er en bekymring for, at eleverne primært eller overvejende færdes i miljøer i og omkring skolen, der isolerer sig og/eller ekskluderer andre personer eller grupper eksempelvis på baggrund af religion, hudfarve og politiske holdninger 3. Skoler, hvor styrelsen på baggrund af oplysninger om skolen allerede har en bekymring om, at skolen ikke sikrer, at eleverne forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Vi fik så oplyst, at vi var udvalgt ud fra 1. kriterium. Tilsynet skulle foregå således: Gennemgang af skolens hjemmeside Skolens redegørelse om forberedelse af eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre Observationer af skolens undervisning Samtale med lærergrupper om frihed og folkestyre Samtale med skolens ledelse om frihed og folkestyre. Vi skulle senest nogle dage før besøget skulle indsende en skriftlig rapport, som skulle beskrive skolens mål, intentioner for den daglige praksis herunder undervisningen, skolens konkrete mål i undervisningen, skolens samlede virksomhed og kultur og elevernes udbytte i form af viden og handlekompetence. Desuden Side 7 af 11

8 skulle skemaer, årskalender og liste over lærere indsendes. Samtidig skulle vi sikre, at vores hjemmeside indeholder skolens tilsynserklæring, mål og planer for fagene, resultatet af evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan og oplysninger om prøveafholdelse. Hjemmesiden skal i forvejen være opdateret med ovenstående informationer, så det var jo helt OK at kræve. Derimod skulle vi i gang med at bruge en del tid på at skriftliggøre, hvad vi egentlig gør i forbindelse med forberedelse af eleverne til at leve i et samfund som det danske. Faktisk gør vi ikke så lidt, fandt vi ud af, både af mere teoretisk og også af praktisk art. Det fik vi formuleret en meget god fornemmelse, fordi vi er en lille demokratisk skole. Det er ikke bare noget, vi gør, fordi vi nu engang skal, men fordi det er en del af vores værdigrundlag. Vi mener faktisk, at det er vigtigt. Hvorfor egentlig betvivle det? Hvorfor lige vælge os ud? I vores vedtægter står der da det ganske almindelige om demokratisk dannelse. Nå, Skolestyrelsen har selvfølgelig lov til at føre tilsyn, men grunden til at føre det på netop dette område kan undre på vores skole. Besøget blev gennemført efter aftale. Vi havde besøg af to venlige personer fra skolestyrelsen, som var ude i dette ærinde for første gang. De fire andre skoler skulle følge efter i løbet af et par uger. Så det er mit indtryk, at de første fem skoler skal danne grundlag for resten af processen. Denne form for tilsyn var altså nyt for begge sider af bordet. De to tilsynsførende blev vist rundt på skolen, mens vi havde morgenlæsning i alle klasserne. Derefter valgte de nogle klasser, som de ville følge i løbet af formiddagen. Efter middag havde de en times samtale med fire lærere, og derefter en tilsvarende med souschefen og mig som skoleleder. De takkede derefter af og mente, at vi ville høre fra dem indenfor 14 dage. Deres efterfølgende proces blev forsinket, så vi først nu efter godt en måned har fået svar, som går ud på, at tilsynet er gennemført, og at Skolestyrelsen ikke har nogen bemærkninger, så tilsynet betragtes som afsluttet. Så nu har vi papir på vores håndtering af friheden Kontrolleret frihed i skøn forening med frihed under ansvar. Berith Bonnesen Redaktionelt efterskrift: Ekstremismetilsynet fortsætter Side 8 af 11

9 Frie skoler tager ansvar Af Jacob Hatting & Pernille Sonne, hhv. skoleleder og bestyrelsesformand på Nørrebro Lilleskole I debatindlægget Københavnermanifest (Politiken 4. april) kræver Jan Andreasen m.fl. løsning af sociale og integrationsmæssige problemer i Københavns folkeskoler. Der er tale om alvorlige problemstillinger, der blandt andet kan ses af det såkaldte præstationsgab mellem etnisk danske og nydanske skoleelever de nydanske scorer gennemsnitligt lavere ved eksamensbordet end de etnisk danske elever. Københavnermanifestet peger på flere årsager til disse komplicerede udfordringer. En af de mest oplagte: indførelsen af det såkaldte frie skolevalg i 2005 nævnes dog ikke. Med det frie skolevalg blev distriktsskolen, engang det naturlige førstevalg for mange, én mulighed ud af alle kommunens skoler. Det blev omkostningsfrit at vælge en anden skole til sine børn. Til gengæld kræver manifestet, at privatskolerne skal være med til at løfte integrationsopgaven. Her hentyder manifestskriverne til de skoler, der drives efter Friskoleloven; en broget mangfoldighed af skoler, fra private realskoler over religiøse friskoler (forskellige kristne observanser, muslimske, jødiske) til lilleskoler med forskellige pædagogiske værdier, Steinerskoler og endnu flere. I det mindste nogle af de frie skoler er allerede med til at løfte integrationsopgaven. Det er en tilbagevendende påstand, at de frie skoler ikke har nydanske elever eller elever med sociale problemer. Det er forkert! Nørrebro Lilleskole, som er den skole, vi kender bedst, deltager i Københavns Kommunes integrationsprojekt, der skal styrke indsatsen for tosprogede familier. Nørrebro Lilleskole har også elever med tunge sociale problemer, indlæringsvanskeligheder m.v. Nogle af disse er smidt ud af flere folkeskoler eller helt opgivet af det kommunale skolevæsen. Generelt er der en nogenlunde lige stor andel af nydanske elever i folkeskolerne og i de frie skoler, men begge steder med ulige fordeling. Nogle frie skoler har en andel af nydanske elever på 100 %, særligt religiøst eller etnisk orienterede skoler. Andre har en varierende blanding. Der findes givetvis ressourcestærke forældre, der søger en fri skole som fravalg af folkeskolen, men det er snarere undtagelsen end reglen. De frie skoler er ikke kopier af folkeskolen, de tilrettelægger undervisningen anderledes, udbyder andre fag og har andre værdier. Forældrene betaler skolepenge for deres børns undervisning og skal ofte også yde arbejdskraft til skolen. Desuden skal forældrene tilslutte sig det grundlag, den enkelte skole bygger på. Der er med andre ord omkostninger og forpligtelser forbundet med valget af en fri skole. Og de frie skoler løser sociale og pædagogiske opgaver, som kommunen ikke kan løse. Side 9 af 11

10 KORT NYT om lilleskoler og frie grundskoler Friskolen Østerlars får ny leder Lilleskolernes lederuddannelse - planlægningsmøde Den Lille Skole 60 år Lilleskolefestival 2010 tilmeldingen er i gang Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Flot tilslutning til sekretærkurset Kære Lilleskoler Så er der åbent for tilmeldingerne til årets Lilleskolefestival i Holbæk. I finder tilmeldingsblanketten på I år sælger vi udover t-shirts med dette års logo (vi forventer at kunne holde prisen på 50 kr.) også en jakke med påtryk Lilleskolernes Musikfestival til en forventet pris på 150 kr. Tanken med jakkerne er, at den kan bruges i dagligdagen, og at de unge og voksne herigennem bliver diskrete omvandrende budbringere for ikke kun musikfestivalen, men også lilleskolerne. Vi forventer at kunne præsentere både jakke og T-shirt i forbindelse med repræsentantskabsmødet i weekenden. Desuden vil I kunne se jakke og T-shirt på hjemmesiden, så snart trykket er klart. Vi mangler stadig tilbagemeldinger fra mange skoler, og de har lærere, der har lyst til at byde ind med en workshop. Prøv at høre jeres lærere, om de ikke har lyst, da vi har ambitioner om at kunne tilbyde muligheder for workshops til størstedelen af deltagerne. På festligt gensyn Tonny & Calle Sdr. Jernløse Lilleskole & Holbæk Lille Skole Side 10 af 11

11 Edb-værktøjer opdateret oversigt Lærerdagene får egen hjemmeside Svar på ansøgning om tilskud til specialundervisning Huskunstnerordningen KALENDER Arrangementer henvendt til bestyrelsesmedlemmer er fremhævet med blåt Side 11 af 11

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 27. marts 2009, kl på Hotel Ebeltoft Strand

Referat af Repræsentantskabsmøde 27. marts 2009, kl på Hotel Ebeltoft Strand Referat af Repræsentantskabsmøde 27. marts 2009, kl. 13.00 på Hotel Ebeltoft Strand Deltagere Skolernes udpegede repræsentanter: Albertslund Lille Skole: Trine Nielsen, Amager Lille Skole: Marianne Christensen,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 19. april 2013, kl. 14 på Hotel Kobæk Strand

Referat af Repræsentantskabsmøde 19. april 2013, kl. 14 på Hotel Kobæk Strand Referat af Repræsentantskabsmøde 19. april 2013, kl. 14 på Hotel Kobæk Strand Deltagere: Repræsentanter og deltagere fra: Amager Lille Skole, Bagsværd Friskole, Ballerup Ny Skole, Byens Skole, Børnenes

Læs mere

Indlæg til Repræsentantskabet på baggrund af formandens beretning:

Indlæg til Repræsentantskabet på baggrund af formandens beretning: Referat repræsentantskab Lilleskolernes Sammenslutning 2016 Konferencecenter Kobæk Strand, Skælskør Fredag den 1. april, 2016 Pkt. 1. Valg af ordstyrer og dirigent: Dirigent: Peter Højgaard Pedersen Referent:

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden.

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden. INVITATION LILLESKOLETRÆF 2017 Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på og

Læs mere

Tak for sidst sådan giver det mening

Tak for sidst sådan giver det mening Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Side 1 Tak for sidst sådan giver det mening Side 2 Intenst Bestyrelsestræf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde.

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Til medlemsskolerne Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Der er ankomst fra kl. 11.30 og mødet starter

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Lilleskoletræf 2016. Kære bestyrelser og skoleledelser

Lilleskoletræf 2016. Kære bestyrelser og skoleledelser Lilleskoletræf 2016 Kære bestyrelser og skoleledelser Velkommen til Lilleskoletræf 2016. At gå i, arbejde i, være forældre i den danske grundskole har ikke i mange år, om nogensinde, haft så stor bevågenhed

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Videreuddannelse i praksis.?

Videreuddannelse i praksis.? nr. 30 Videreuddannelse i praksis.? INDHOLD Nye elevtalskrav og filialer ved internationale skoler. Folketinget har ændret friskoleloven og blandet andet bestemt at der skal være mindst 3 elever i gennemsnit

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Nr. 32 06.05.2015 INDHOLD 1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde - 30. maj 2015 på Roskilde Lilleskole 2. Repræsentantskabsmøde 2015 - sluttede op bag bestyrelsens forslag om dobbeltmedlemsskab 3. BUPL

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE DELTAGERSTATERNE SKAL SIKRE ET BARN, DER ER I STAND TIL AT UDFORME SINE EGNE SYNSPUNKTER, RETTEN TIL FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FOR- HOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl. Odense, den 5. marts 2013 Kære Forældre- og skolekreds ved FCO Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Odder lille Friskole Randlevvej 4 8300 Odder Onsdag den 22. april 2009 kl. 19:30 REFERAT Ad 1 Valg af dirigent og referent. Følgende valgtes enstemmigt som indstillet af bestyrelsen:

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 7

Stiftende generalforsamling kreds 7 2. Valg af referent 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dagsorden Velkomst Referat d. 24.4.20 14 Stiftende generalforsamling kreds 7 5. Regnskabsaflæggelse* 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere