ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012"

Transkript

1 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt HTX og HHX elever

2 Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede resultater Del III Anbefalinger til det videre arbejde Del IV Resultatopsplitninger ud fra køn, og eget fagligt niveau Appendiks - 37 Forord I forlængelse af styringsanalysen, som Undervisningsministeriet gennemførte forud for de amtskommunale uddannelsesinstitutioners overgang til statslig selveje, blev det af folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et årligt ressourceregnskab, der skal give et overblik over den enkelte institutions ressourceallokering og de heraf opnåede resultater. Én af de 18 indikatorer som ressourceregnskabet skal omfatte er brugertilfredshed. Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om at have uddannelser af høj kvalitet. Indikatorens formål er i Manualen for institutionernes udarbejdelse af ressourceregnskab forklaret således: Brugertilfredshed er en central indikator for den kvalitet, den enkelte institution møder brugerne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af brugerne i uddannelsen. På grund af tilfredshedsmålingers subjektive karakter kan de ikke stå alene som resultatindikator. Tilfredshed vurderes dog i samspil med andre indikatorer at være et godt input for institutionen, som kan sammenlignes fra år til år. Termen Brugertilfredshed bruges ofte, når der er et decideret kundeforhold. Uddannelse er mere end et kundeforhold. Det er et samspil mellem skole og elev/kursist, hvor der skabes rammer for læring, og derfor har vi valgt at kalde målingens hovedindikator for Elevtrivsel. Elever/Kursister der trives, er alt andet lige bedre disponeret for læring, og dermed drejes fokus i målingen væk fra kun at handle om tilfredshed, til også at handle om trivsel og læring. Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Top 10 svarprocenter Institutionerne med de højeste svarprocenter I figuren ser du svarprocenterne for de 10 Institutioner, der på landsplan har opnået de højeste svarprocenter. 100% % 97% 95% 93% 93% 93% 92% 92% 91% 90% ResponseRate Svarprocent 89% 60% Om svarprocenterne Da det for en stor del af skolerne er skolerne selv, som foretager dataindsamlingen kan opgørelsesprincipperne for svarprocenterne variere betragteligt fra skole til skole. Eksempelvis opgør nogle skoler deres svargrundlag, som de elever der har haft mulighed for at svare i klasselokalet på indsamlingsdagen, mens andre skoler opgør svargrundlaget som det samlede elevgrundlag på skolen uagtet om de har haft reel adgang til dataindsamlingen. Denne forskel kan give anledning til statistisk usikkerhed, men det er Ennovas opfattelse, at ingen skoler har haft interesse i ikke at sikre så høj en deltagelsesprocent som muligt for derigennem at opnår et så godt beslutningsgrundlag som muligt for det videre kvalitetsarbejde. 40% 20% 0% EUC Vest Lemvig Ringkjøbing & Handelsgymnasium EUC Lillebælt Vejen Handelsgymnasium Ribe Fjerritslev Gymnasium (HHX) Skive Varde og Handelsgymnasium EUC Nordvestsjælland [3]

4 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Københavns Tekniske Skole % n København Nord % CPH WEST - HHX/HTX % Campus Bornholm (Erhvervsskole) % Niels Brock - Copenhagen Business College Ikke oplyst 1230 ( - ) Erhvervsskolen Nordsjælland Ikke oplyst 647 ( - ) Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit EUC Nordvestsjælland % CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser % Roskilde % EUC Sjælland % Selandia CEU % Køge % Zealand Business College Ikke oplyst 906 ( - ) Regionsgns. (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUC Vest % EUC Lillebælt % Vejen Handelsgymnasium % Ribe % Varde og Handelsgymnasium % Tønder % IBC International Business College % Campus Vejle (HHX) % Rybners Handelsgymnasium HHX % Syddansk Erhvervsskole % EUC Syd % Haderslev % HANSENBERG % Grindsted Erhvervsskole % Vestfyns % Svendborg Erhvervsskole % Kold college % TietgenSkolen Ikke oplyst 9 ( - ) Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Lemvig % Ringkjøbing & Handelsgymnasium % Skive % Vestjydsk Handelsgymnasium % AARHUS TECH % Tradium % Herningsholm Erhvervsskole % n Silkeborg % Skive Tekniske Skole Ikke oplyst 201 ( - ) Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX) Ikke oplyst 282 ( - ) Mercantec Ikke oplyst 1 ( - ) [4]

5 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Fjerritslev Gymnasium (HHX) % EUC Nord % Frederikshavn handelsgymnasium % EUC Nordvest % Tech College Aalborg % [5]

6 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Hvor høj er den overordnede elevtrivsel? I figuren ser du hovedresultatet af elevtrivselsundersøgelse Her kan du se landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" [+1] Elevtrivsel Landsgennemsnit Regionsgns. (Region Hovedstaden) Regionsgns. (Region Sjælland) Regionsgns. (Region Syddanmark) Regionsgns. (Region Midtjylland) Regionsgns. (Region Nordjylland) 75 Hvordan kan der skabes større elevtrivsel på landsplan. Analysen af elevernes svar på landsplan viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Følgende områder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende områder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser elevernes vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [6]

7 Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og uddannelsesniveau [7]

8 Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 1. Ribe (92%) 2. IBC International Business College (89%) 3. Ringkjøbing & Handelsgymnasium (93%) 4. Kold college (%) 5. Vestjydsk Handelsgymnasium (88%) 6. Roskilde (%) 7. EUC Vest (95%) 8. TietgenSkolen( - ) 9. Haderslev (87%) 10. Fjerritslev Gymnasium (HHX) (92%) 11. Frederikshavn handelsgymnasium (86%) 12. Syddansk Erhvervsskole (88%) 13. Vejen Handelsgymnasium (93%) Regionsgns. (Region Syddanmark) ( - ) 14. Køge (56%) 15. Vestfyns (84%) 16. EUC Nord (89%) Regionsgns. (Region Nordjylland) ( - ) 17. Rybners Handelsgymnasium HHX (88%) 18. AARHUS TECH (88%) 19. Selandia CEU (%) 20. EUC Nordvest (84%) 21. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX)( - ) 22. Københavns Tekniske Skole (88%) 23. Mercantec( - ) 24. Tech College Aalborg (%) 25. Grindsted Erhvervsskole (84%) Elevtrivsel på institutionsniveau Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" Figuren fortsættes på næste side [8]

9 Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 26. Varde og Handelsgymnasium (90%) 27. Tradium (87%) Landsgennemsnit( - ) 28. Skive Tekniske Skole( - ) 29. EUC Lillebælt (93%) Regionsgns. (Region Midtjylland) ( - ) 30. Campus Vejle (HHX) (89%) 31. EUC Syd (88%) 32. Skive (91%) Regionsgns. (Region Sjælland) ( - ) 33. Svendborg Erhvervsskole (75%) 34. Lemvig (97%) 35. n København Nord (82%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) ( - ) 36. Erhvervsskolen Nordsjælland( - ) 37. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (87%) 38. EUC Sjælland (%) 39. Herningsholm Erhvervsskole (86%) 40. Anonymiseret 41. Anonymiseret 42. Anonymiseret 43. Anonymiseret 44. Anonymiseret 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret Elevtrivsel på institutionsniveau Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" [9]

10 Del II Fortsat Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og uddannelsesniveau [10]

11 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: HHX (Handelsgymnasiet) - Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på HHX (Handelsgymnasiet) I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Institutioner med HHX (Handelsgymnasiet), der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 1. Ribe 2. IBC International Business College 3. Ringkjøbing & Handelsgymnasium 4. Vestjydsk Handelsgymnasium 5. Roskilde 6. TietgenSkolen 7. Haderslev 8. Fjerritslev Gymnasium (HHX) 9. Frederikshavn handelsgymnasium 10. Vejen Handelsgymnasium Regionsgns. (Region Syddanmark) (HHX) 11. Køge 12. Vestfyns 13. EUC Nord Regionsgns. (Region Nordjylland) (HHX) 14. Tradium 15. Grindsted Erhvervsskole 16. Rybners Handelsgymnasium HHX 17. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX) 18. Mercantec 19. EUC Nordvest 20. Varde og Handelsgymnasium Landsgennemsnit (HHX) 21. Selandia CEU Regionsgns. (Region Midtjylland) (HHX) 22. Campus Vejle (HHX) 23. Skive Regionsgns. (Region Sjælland) (HHX) 24. Lemvig 25. n København Nord 26. Svendborg Erhvervsskole 27. Niels Brock - Copenhagen Business College 28. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser 29. n Silkeborg 30. Tønder 31. Anonymiseret Regionsgns. (Region Hovedstaden) (HHX) 32. Anonymiseret 33. Anonymiseret 34. Anonymiseret 35. Anonymiseret 36. Anonymiseret Elevtrivsel på HHX (Handelsgymnasiet) [11]

12 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: HTX (Teknisk Gymnasium) - Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på HTX (Teknisk Gymnasium) I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Institutioner med HTX (Teknisk Gymnasium), der har deltaget i undersøgelsen. 1. Kold college 2. EUC Vest 3. Syddansk Erhvervsskole 4. EUC Nordvest 5. Selandia CEU 6. EUC Nord Regionsgns. (Region Nordjylland) (HTX) Regionsgns. (Region Syddanmark) (HTX) 7. AARHUS TECH 8. Københavns Tekniske Skole Elevtrivsel på HTX (Teknisk Gymnasium) Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 9. Tech College Aalborg 10. Erhvervsskolen Nordsjælland 11. Mercantec Landsgennemsnit (HTX) 12. Skive Tekniske Skole 13. EUC Lillebælt Regionsgns. (Region Hovedstaden) (HTX) 14. Svendborg Erhvervsskole Regionsgns. (Region Midtjylland) (HTX) 15. EUC Syd 16. CPH WEST - HHX/HTX 17. Herningsholm Erhvervsskole 18. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Regionsgns. (Region Sjælland) (HTX) 19. EUC Sjælland 20. Tradium 21. Grindsted Erhvervsskole 22. EUC Nordvestsjælland Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret [12]

13 Elevtrivsel på studieretninger: Top 10 skoler - HHX studieretninger Internationalt orienteret studieretning I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Internationalt orienteret studieretning. Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Internationalt orienteret studieretning. Markedsorienteret orienteret studieretning I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Markedsorienteret orienteret studieretning. Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Markedsorienteret orienteret studieretning Landsgennemsnit (HHX) TietgenSkolen Landsgennemsnit (HHX) 85 IBC International Business College 82 Fjerritslev Gymnasium (HHX) 83 Ringkjøbing & Handelsgym nasium IBC International Business College 83 Roskilde 82 Ribe Ribe Ringkjøbing & Handelsgym nasium Køge 79 Frederikshavn handelsgym nasium Campus Vejle (HHX) Varde og Handelsgym nasium Haderslev TietgenSkolen Frederikshavn handelsgym nasium Rybners Handelsgym nasium HHX Roskilde Elevtrivsel EUC Nord Elevtrivsel Vejen Handelsgym nasium Matematik/it orienteret orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Matematik/it orienteret orienteret studieretning Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Matematik/it orienteret orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HHX) IBC International Business College Roskilde n København Nord Zealand Business College Campus Vejle (HHX) Haderslev Køge CPH WEST - HHX/HT X Skive Hernings holm Erhvervsskole Økonomisk orienteret orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Økonomisk orienteret orienteret studieretning Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Økonomisk orienteret orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HHX) Ribe IBC International Business College Ringkjøbing & Handelsgym nasium Haderslev TietgenSkolen Roskilde Vejen Handelsgym nasium Frederikshavn handelsgym nasium Vestfyns Køge [13]

14 Elevtrivsel på studieretninger: Top 10 skoler - HTX studieretninger Kommunikationsteknisk orienteret studieretning I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Kommunikationsteknisk orienteret studieretning Elevtrivsel Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Kommunikationsteknisk orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HTX) EUC Vest Syddansk Erhvervs skole EUC Nord EUC Nordvest AARHUS TECH Erhvervs skolen Nordsjælland Mercantec Skive Tekniske Skole Tech College Aalborg EUC Lillebælt Naturvidenskabelig orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Naturvidenskabelig orienteret studieretning Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Naturvidenskabelig orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HTX) Syddansk Erhvervs skole Kold college EUC Nordvest Københavns Tekniske Skole AARHUS TECH EUC Vest Selandia CEU EUC Nord Skive Tekniske Skole Erhvervs skolen Nordsjælland Teknologisk orienteret studieretning 100 Elevtrivsel I figuren ser du resultaterne for elevtrivsel for de 10 skoler, der har opnået de højeste resultater inden for Teknologisk orienteret studieretning Til venstre ses desuden landsgennemsnittet for Teknologisk orienteret studieretning. 0 Landsgennemsnit (HTX) EUC Vest Tech College Aalborg Kold college Mercantec EUC Syd Selandia CEU CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Københavns Tekniske Skole EUC Nord Syddansk Erhvervs skole [14]

15 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav Elevtrivsel Høj 3% [0] 10% [-1] % [+2] 15% [-1] Ja Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. Elevtyper Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 %- point angives det som [0]. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Landsgennemsnit % [+2] 15% [-1] 3% [0] 10% [-1] Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Hovedstaden) 65% 19% 3% 12% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Sjælland) % 18% 3% 11% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Syddanmark) % 12% 4% 9% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Midtjylland) % 16% 3% 9% Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Nordjylland) % 12% 4% 11% [15]

16 Del III Anbefalinger til det videre arbejde [16]

17 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes trivsel? Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan du se hvordan eleverne bedømmer de 7 fokusområder. af overordnede områder (Indsatsparametre) Figuren viser elevernes vurdering af de syv fokus områder, som påvirker Elevtrivsel. 100 Landsgennemsnit Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Hovedstaden) Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Sjælland) Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Syddanmark) Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit HTX/HHX samlet (Region Nordjylland) [+1] [0] [+1] [0] [+3] [0] * Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel. 16% Organisering 25% Undervisere 23% Undervisning 13% Socialt miljø 13% Fysisk miljø 7% Egen motivation 3% Udstyr & materialer * Grundet udskiftning i spørgsmålene bag Organisering, kan dette fokusområde ikke sammenlignes til Spørgsmålet "Uddannelsens studievejledning" er nyt i Tidligere indgik spørgsmålet "Skolens skemaplanlægning", men det er nu fjernet fra spørgerammen. [17]

18 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes trivsel? Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation 75 Socialt miljø Undervisere Organisering Fysisk miljø Undervisning 65 Udstyr & materialer OBSERVER PRIORITER 60 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation OBSERVER Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker du Prioriteringskortet PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. [18]

19 De syv fokusområder [19]

20 Organisering på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Organisering på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Organisering for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Organisering med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 1. Ribe (92%) 2. Vestjydsk Handelsgymnasium (88%) 3. IBC International Business College (89%) 4. Kold college (%) 5. Ringkjøbing & Handelsgymnasium (93%) 6. Rybners Handelsgymnasium HHX (88%) 7. Vestfyns (84%) 8. Frederikshavn handelsgymnasium (86%) 9. Vejen Handelsgymnasium (93%) 10. Fjerritslev Gymnasium (HHX) (92%) 11. Grindsted Erhvervsskole (84%) 12. Lemvig (97%) 13. EUC Vest (95%) 14. CPH WEST - HHX/HTX (81%) 15. Tønder (89%) 16. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (87%) 17. Haderslev (87%) 18. Tradium (87%) Regionsgns. (Region Syddanmark) 19. EUC Nordvest (84%) 20. Københavns Tekniske Skole (88%) 21. EUC Syd (88%) 22. Skive Tekniske Skole( - ) 23. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 24. TietgenSkolen( - ) 25. Selandia CEU (%) Regionsgns. (Region Nordjylland) Organisering på institutionsniveau 79 Modelspørgsmålene som ligger bag Organisering fremgår af appendikset bagerst i rapporten Figuren fortsættes på næste side [20]

21 Organisering på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Organisering på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Organisering for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Organisering med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Landsgennemsnit( - ) 26. Varde og Handelsgymnasium (90%) 27. Syddansk Erhvervsskole (88%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 28. Køge (56%) 29. EUC Lillebælt (93%) 30. Zealand Business College( - ) 31. AARHUS TECH (88%) Regionsgns. (Region Sjælland) 32. EUC Nord (89%) 33. EUC Sjælland (%) Regionsgns. (Region Midtjylland) 34. Svendborg Erhvervsskole (75%) 35. Tech College Aalborg (%) 36. Erhvervsskolen Nordsjælland( - ) 37. EUC Nordvestsjælland (89%) 38. n København Nord (82%) 39. Anonymiseret 40. Anonymiseret 41. Anonymiseret 42. Anonymiseret 43. Anonymiseret 44. Anonymiseret 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret Organisering på institutionsniveau Modelspørgsmålene som ligger bag Organisering fremgår af appendikset bagerst i rapporten [21]

22 Undervisere på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisere på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisere for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Undervisere med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 1. Ringkjøbing & Handelsgymnasium (93%) 2. EUC Vest (95%) 3. IBC International Business College (89%) 4. Fjerritslev Gymnasium (HHX) (92%) 5. Vestfyns (84%) 6. Kold college (%) 7. Tønder (89%) 8. Ribe (92%) 9. Syddansk Erhvervsskole (88%) 10. Vestjydsk Handelsgymnasium (88%) 11. Roskilde (%) 12. Tech College Aalborg (%) 13. Frederikshavn handelsgymnasium (86%) 14. Selandia CEU (%) 15. EUC Sjælland (%) 16. Erhvervsskolen Nordsjælland( - ) 17. EUC Syd (88%) 18. Vejen Handelsgymnasium (93%) Regionsgns. (Region Syddanmark) 19. Grindsted Erhvervsskole (84%) 20. Campus Vejle (HHX) (89%) 21. Rybners Handelsgymnasium HHX (88%) 22. Tradium (87%) 23. TietgenSkolen( - ) Regionsgns. (Region Nordjylland) 24. EUC Nord (89%) 25. Haderslev (87%) Undervisere på institutionsniveau 75 Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisere fremgår af appendikset bagerst i rapporten Figuren fortsættes på næste side [22]

23 Undervisere på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisere på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisere for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Undervisere med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 26. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX)( - ) Landsgennemsnit( - ) 27. Skive Tekniske Skole( - ) 28. Køge (56%) Regionsgns. (Region Sjælland) 29. CPH WEST - HHX/HTX (81%) 30. EUC Nordvestsjælland (89%) 31. Svendborg Erhvervsskole (75%) 32. AARHUS TECH (88%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 33. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) Regionsgns. (Region Midtjylland) 34. Københavns Tekniske Skole (88%) 35. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (79%) 36. Skive (91%) 37. Mercantec( - ) 38. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (87%) 39. Anonymiseret 40. Anonymiseret 41. Anonymiseret 42. Anonymiseret 43. Anonymiseret 44. Anonymiseret 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret Undervisere på institutionsniveau 64 Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisere fremgår af appendikset bagerst i rapporten [23]

24 Undervisning på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisning på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisning for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Undervisning med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 1. Ringkjøbing & Handelsgymnasium (93%) 2. IBC International Business College (89%) 3. Ribe (92%) 4. Kold college (%) 5. Vestfyns (84%) 6. Vestjydsk Handelsgymnasium (88%) 7. EUC Vest (95%) 8. Vejen Handelsgymnasium (93%) 9. TietgenSkolen( - ) 10. Tønder (89%) 11. EUC Syd (88%) 12. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX)( - ) 13. Rybners Handelsgymnasium HHX (88%) 14. Frederikshavn handelsgymnasium (86%) 15. Køge (56%) 16. Tech College Aalborg (%) 17. Syddansk Erhvervsskole (88%) Regionsgns. (Region Syddanmark) 18. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 19. Roskilde (%) Regionsgns. (Region Nordjylland) 20. Tradium (87%) 21. Fjerritslev Gymnasium (HHX) (92%) 22. Mercantec( - ) 23. EUC Nord (89%) 24. EUC Nordvest (84%) Landsgennemsnit( - ) Undervisning på institutionsniveau Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisning fremgår af appendikset bagerst i rapporten Figuren fortsættes på næste side [24]

25 Undervisning på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisning på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisning for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Undervisning med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 25. Grindsted Erhvervsskole (84%) 26. Skive Tekniske Skole( - ) 27. Haderslev (87%) 28. AARHUS TECH (88%) Regionsgns. (Region Midtjylland) 29. Erhvervsskolen Nordsjælland( - ) 30. EUC Sjælland (%) 31. Selandia CEU (%) Regionsgns. (Region Sjælland) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 32. CPH WEST - HHX/HTX (81%) 33. Svendborg Erhvervsskole (75%) 34. EUC Nordvestsjælland (89%) 35. Zealand Business College( - ) 36. Campus Vejle (HHX) (89%) 37. EUC Lillebælt (93%) 38. n København Nord (82%) 39. Anonymiseret 40. Anonymiseret 41. Anonymiseret 42. Anonymiseret 43. Anonymiseret 44. Anonymiseret 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret Undervisning på institutionsniveau Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisning fremgår af appendikset bagerst i rapporten [25]

26 Socialt miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Socialt miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Socialt miljø for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Socialt miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Socialt miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. EUC Syd (88%) 2. Vejen Handelsgymnasium (93%) 3. Fjerritslev Gymnasium (HHX) (92%) 4. EUC Vest (95%) 5. Kold college (%) 6. Syddansk Erhvervsskole (88%) 7. Tech College Aalborg (%) 8. EUC Sjælland (%) 9. Erhvervsskolen Nordsjælland( - ) 10. AARHUS TECH (88%) 11. Ribe (92%) 12. EUC Nordvest (84%) 13. EUC Nord (89%) 14. IBC International Business College (89%) 15. Ringkjøbing & Handelsgymnasium (93%) Regionsgns. (Region Nordjylland) 16. Skive Tekniske Skole( - ) 17. Lemvig (97%) 18. Grindsted Erhvervsskole (84%) 19. EUC Lillebælt (93%) 20. Mercantec( - ) Regionsgns. (Region Syddanmark) 21. Tradium (87%) Regionsgns. (Region Midtjylland) 22. TietgenSkolen( - ) 23. Roskilde (%) 24. Vestjydsk Handelsgymnasium (88%) Figuren fortsættes på næste side Socialt miljø på institutionsniveau [26]

27 Socialt miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Socialt miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Socialt miljø for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Socialt miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 25. Herningsholm Erhvervsskole (86%) Landsgennemsnit( - ) 26. Køge (56%) 27. Haderslev (87%) 28. Rybners Handelsgymnasium HHX (88%) 29. Skive (91%) 30. EUC Nordvestsjælland (89%) 31. Københavns Tekniske Skole (88%) 32. Svendborg Erhvervsskole (75%) 33. Vestfyns (84%) Regionsgns. (Region Sjælland) 34. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (79%) 35. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX)( - ) 36. Tønder (89%) 37. Varde og Handelsgymnasium (90%) 38. n Silkeborg (%) 39. Anonymiseret 40. Anonymiseret Regionsgns. (Region Hovedstaden) 41. Anonymiseret 42. Anonymiseret 43. Anonymiseret 44. Anonymiseret 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret Socialt miljø på institutionsniveau Modelspørgsmålene som ligger bag Socialt miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten [27]

28 Fysisk miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Fysisk miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Fysisk miljø for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Fysisk miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Fysisk miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Skive Tekniske Skole( - ) 2. Frederikshavn handelsgymnasium (86%) 3. Haderslev (87%) 4. IBC International Business College (89%) 5. Roskilde (%) 6. Ribe (92%) 7. Vejen Handelsgymnasium (93%) 8. Grindsted Erhvervsskole (84%) 9. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX)( - ) 10. Herningsholm Erhvervsskole (86%) 11. Skive (91%) 12. Ringkjøbing & Handelsgymnasium (93%) 13. EUC Nordvest (84%) 14. Fjerritslev Gymnasium (HHX) (92%) 15. TietgenSkolen( - ) 16. Vestjydsk Handelsgymnasium (88%) Regionsgns. (Region Syddanmark) 17. Syddansk Erhvervsskole (88%) Regionsgns. (Region Nordjylland) 18. Tech College Aalborg (%) 19. EUC Vest (95%) 20. Vestfyns (84%) 21. Rybners Handelsgymnasium HHX (88%) 22. EUC Lillebælt (93%) 23. Kold college (%) Regionsgns. (Region Midtjylland) 24. Københavns Tekniske Skole (88%) Figuren fortsættes på næste side Fysisk miljø på institutionsniveau [28]

29 Fysisk miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Fysisk miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Fysisk miljø for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Fysisk miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. 25. Mercantec( - ) 26. HANSENBERG (87%) Landsgennemsnit( - ) 27. Varde og Handelsgymnasium (90%) 28. Erhvervsskolen Nordsjælland( - ) 29. Lemvig (97%) 30. EUC Syd (88%) 31. Campus Vejle (HHX) (89%) 32. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 33. EUC Nord (89%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 34. AARHUS TECH (88%) Regionsgns. (Region Sjælland) 35. Køge (56%) 36. Tradium (87%) 37. n København Nord (82%) 38. Selandia CEU (%) 39. Anonymiseret 40. Anonymiseret 41. Anonymiseret 42. Anonymiseret 43. Anonymiseret 44. Anonymiseret 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret Fysisk miljø på institutionsniveau Modelspørgsmålene som ligger bag Fysisk miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten [29]

30 Egen motivation på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Egen motivation på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Egen motivation for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Egen motivation med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Egen motivation fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Fjerritslev Gymnasium (HHX) (92%) 2. Ringkjøbing & Handelsgymnasium (93%) 3. Rybners Handelsgymnasium HHX (88%) 4. EUC Nord (89%) 5. Herningsholm Erhvervsskole (86%) 6. Mercantec( - ) 7. IBC International Business College (89%) 8. Kold college (%) 9. EUC Vest (95%) 10. Ribe (92%) Regionsgns. (Region Nordjylland) 11. TietgenSkolen( - ) 12. Haderslev (87%) 13. Vestjydsk Handelsgymnasium (88%) 14. EUC Syd (88%) 15. Tech College Aalborg (%) 16. Tradium (87%) Regionsgns. (Region Midtjylland) 17. EUC Nordvest (84%) 18. Vestfyns (84%) 19. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX)( - ) 20. Zealand Business College( - ) 21. Roskilde (%) 22. Erhvervsskolen Nordsjælland( - ) 23. Køge (56%) Regionsgns. (Region Syddanmark) 24. Frederikshavn handelsgymnasium (86%) Egen motivation på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [30]

31 Egen motivation på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Egen motivation på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Egen motivation for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Egen motivation med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Egen motivation fremgår af appendikset bagerst i rapporten. Egen motivation på institutionsniveau Landsgennemsnit( - ) n Silkeborg (%) Regionsgns. (Region Sjælland) 26. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser (87%) 27. AARHUS TECH (88%) 28. Skive (91%) 29. Vejen Handelsgymnasium (93%) 30. Svendborg Erhvervsskole (75%) 31. EUC Nordvestsjælland (89%) 32. Syddansk Erhvervsskole (88%) 33. n København Nord (82%) 34. EUC Sjælland (%) 35. EUC Lillebælt (93%) 36. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 37. Varde og Handelsgymnasium (90%) 38. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (79%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 39. Anonymiseret 40. Anonymiseret 41. Anonymiseret 42. Anonymiseret 43. Anonymiseret 44. Anonymiseret 45. Anonymiseret 46. Anonymiseret 47. Anonymiseret [31]

32 Udstyr & materialer på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Udstyr & materialer på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Udstyr & materialer for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Udstyr & materialer med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Udstyr & materialer fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Ribe (92%) 2. Vestjydsk Handelsgymnasium (88%) 3. EUC Lillebælt (93%) 4. Frederikshavn handelsgymnasium (86%) 5. Vejen Handelsgymnasium (93%) 6. Ringkjøbing & Handelsgymnasium (93%) 7. Vestfyns (84%) 8. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (HHX)( - ) 9. Rybners Handelsgymnasium HHX (88%) 10. IBC International Business College (89%) 11. Kold college (%) 12. Campus Vejle (HHX) (89%) 13. Tech College Aalborg (%) 14. EUC Syd (88%) Regionsgns. (Region Syddanmark) 15. Syddansk Erhvervsskole (88%) 16. Niels Brock - Copenhagen Business College( - ) 17. EUC Sjælland (%) 18. TietgenSkolen( - ) 19. Køge (56%) 20. EUC Vest (95%) 21. Skive Tekniske Skole( - ) 22. n København Nord (82%) 23. Skive (91%) Regionsgns. (Region Nordjylland) 24. CPH WEST - HHX/HTX (81%) 25. Grindsted Erhvervsskole (84%) Udstyr & materialer på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [32]

33 Udstyr & materialer på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Udstyr & materialer på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Udstyr & materialer for alle Institutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Institutionerne er oplistet efter deres resultat på Udstyr & materialer med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Udstyr & materialer fremgår af appendikset bagerst i rapporten. Udstyr & materialer på institutionsniveau 26. Tradium (87%) 62 Landsgennemsnit( - ) 27. Tønder (89%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) 28. Selandia CEU (%) 29. AARHUS TECH (88%) 30. Fjerritslev Gymnasium (HHX) (92%) 31. EUC Nord (89%) Regionsgns. (Region Midtjylland) 32. Zealand Business College( - ) Regionsgns. (Region Sjælland) 33. Herningsholm Erhvervsskole (86%) 34. Erhvervsskolen Nordsjælland( - ) 35. Haderslev (87%) 36. Lemvig (97%) 37. Mercantec( - ) 38. EUC Nordvestsjælland (89%) 39. Anonymiseret 40. Anonymiseret 41. Anonymiseret 42. Anonymiseret 43. Anonymiseret 44. Anonymiseret 45. Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret [33]

34 Del IV Resultatopsplitninger ud fra køn, og eget fagligt niveau [34]

35 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 38% Kvinde 62% Mand fordelt på Køn 100 Kvinde Mand Elevtrivsel 100 Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [35]

36 Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 15% Jeg er en af de bedste 56% Der er nogle få, der er bedre end mig 28% Der er mange, der er bedre end mig fordelt på Eget faglige niveau 100 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Elevtrivsel 100 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [36]

37 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Oversigt over undersøgelsens spørgsmål [37]

38 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser elevernes/kursisternes trivsel på nationalt plan og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen blandt elever og kursister generelt i Danmark. Rapporten giver input til: At kunne sammenligne trivsel på tværs af institutioner/skoler. At identificere styrkerne i sektoren dvs. hvad er vi gode til At identificere udfordringer i sektoren dvs. hvor har vi et problem? At identificere de institutioner/skoler, hvor trivslen er særligt høj, og hvor man derfor med fordel kan søge inspiration til best practice NB: Mange skoler har bestilt den officielle skolerapport hos Ennova. I denne sættes der fokus på den enkelte institutions/skoles resultater. Det er også i Skolerapporten, at resultaterne splittes op på uddannelser og klasser, så ledelsen og medarbejderne har det fulde overblik over sundhedstilstanden. I skolerapporten er alle spørgsmål fra undersøgelsen med og der er benchmark til relevante gennemsnit på både regions- og landsplan. Om Benchmarking ikke en konkurrence Nærværende benchmarkingrapport skal ikke ses som en konkurrence eller gabestok, men som et redskab for de danske uddannelsesinstitutioner til at måle sig med ligesindede institutioner. Med i vurderingen af om en placering er god eller dårlig, skal derfor altid tages med de forudsætninger den enkelte institution har for at skabe elevtrivsel eller løfte de syv underliggende områder. Rapportens værdi ligger således i at sammenligne sig med de institutioner, hvor de samme forudsætninger er til stede og derudfra foretage sin bedømmelse af egne resultater. Herfra kan de enkelte skoler forhåbentlig lære af hinandens best practices. Af samme grund vil Ennova anbefale, at man at hensyn til ovenstående ikke publicerer grafer fra nærværende rapport i markedsføringsøjemed. Hertil kan bruges de individuelle skolerapporter, hvor det enkelte institutionsresultat er sammenlignet med et regionseller landsgennemsnit alene. Spørgsmål og emner, som ligger til grund for rapporten Eleverne/kursisterne er blevet stillet en række grundspørgsmål. Grundspørgsmålene, som de har vurderet, dækker: Organisering, underviserne, undervisningen, socialt og fysisk miljø, udstyr og materialer samt egen motivation. Det er disse emner, der også giver input til Ressourceregnskabet. I undersøgelsen har institutionerne/skolerne haft mulighed for at inkludere følgende uddybende spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af æstetiske miljø, Fremtidsplaner, Erhvervsarbejde, Skolevalg, Anvendelse af pc og it i undervisningen og Kostafdeling. Bagerst i rapporten kan du se de spørgsmål, eleverne/kursisterne er blevet stillet inden for de enkelte emner. Kun offentlige resultater vises Vigtigt: Det er kun de resultater, der også indgår i Ressourceregnskabet, der vises i denne rapport. Det har således været vigtigt for Ennova, at der ikke offentligt bliver vist resultater, som ikke på anden vis kan findes også (når Ressourceregnskabet i fremtiden er fuldt ud opdateret med resultaterne). Ønsker man mere åben benchmarking på fx uddybende spørgsmålspakker og vurderinger på spørgsmålsniveau kan man henvende sig til Ennova, som herefter kan assistere med at formidle resultatudvekslingen med skoler, som deler samme lyst til at udveksle data mere detaljeret. Der henvises i øvrigt også til ESB-netværket, som er Danmarks største kvalitetsnetværk for uddannelsesinstitutioner. [38]

39 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise, hvor høj Elevtrivslen er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne Elevtrivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år ( besvarelser)*. Organisering Underviserne Undervisningen Socialt miljø Elevtrivsel Fysisk miljø Udstyr og materialer Egen motivation Fokusområder Mål At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog, der vil være om resultaterne, og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, uddannelser og klasser. Den viser, at de 7 fokusområder påvirker elevernes trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens fokusområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. 7 af de 8 faktorer skal indrapporteres til Ressourceregnskabet, som overordnede indikatorer ( Udstyr og materialer er undtagelsen). * Er du interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan du kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. [39]

40 Metode og tolkning af resultater Fra input til output om resultaterne i rapporten Spørgeskemaet som er brugt i undersøgelsen, indeholder flere forskellige skaler, fx både 10-punkts og 4-punktsskalaer. For at kunne sammenligne elevernes vurdering af de forskellige forhold er størstedelen af resultaterne omregnet til en skala. Det gør det muligt for dig: at sammenligne spørgsmål, der i spørgerammen blev stillet på forskellige skalaer at få et entydigt mål for, hvordan vurderingen af et spørgsmål er sammenlignet med vurderingen af et andet spørgsmål at bruge én skala i dialogen om, hvorvidt et givent niveau er godt eller blot godt nok. Som en tommelfingerregel er et resultat over særdeles godt, et resultat mellem 60 og gennemsnitligt, mens et resultat under 50 er meget dårligt. Man bør dog være opmærksom på, at nogle spørgsmål traditionelt er sværere/nemmere at score højt på end andre, og man bør derfor altid skele til det eksterne sammenligningsgrundlag, som præsenteres i stolpediagrammerne. Meget dårligt Dårligt t il middel Middel til godt Godt Særdeles godt Anonymitetsregler beskytter den enkelte elev Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser. Der rapporteres kun resultater på baggrund af minimum 5 besvarelser. Databearbejdning et input til arbejdet med resultaterne Elevtrivselsmålingen måler som tidligere nævnt ikke blot trivslen, men også hvor vigtige de enkelte områder er for eleverne i forhold til deres trivsel. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem de 7 fokusområder og den overordnede trivsel. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et fokusområde og trivslen, kan man udlede, at fokusområdet er af stor betydning for elevens/kursistens trivsel. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre elevernes trivsel: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og trivslen, vil en forbedring af fokusområdet også medføre øget trivsel. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en forbedring af fokusområdet ikke have særlig stor betydning for elevens trivsel. Rapporten viser hvilke områder, som er vigtigst for elevernes trivsel. Det vil typisk være på disse områder, at forbedringsarbejdet sættes ind. [40]

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 9361 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 14290 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for VUC Svarprocent: 51% (21004/41007) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 14507 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013

ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013 ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 284 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 15642 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Benchmarkingrapport for almene gymnasier og HF-centre Rapporten er baseret på 25113 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 85% (1 besvarelser ud af 933 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 55% (156 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 84% (282/336) Områderapport Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (276 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Sundhed, omsorg og pædagogik SOSU C Svarprocent: 82% (142 besvarelser ud af 173 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Strøm, styring og it Tradium Svarprocent: 82% (5 besvarelser ud af 61 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 90% (6 besvarelser ud af 8 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og sundhedshjælperudd. SOSU C Svarprocent: 77% (1 besvarelser ud af 261 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (766 besvarelser ud af 968 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 100% (335 besvarelser ud af 335 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser KTS 29 Svarprocent: ikke oplyst (518 besvarelser) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen EUC Nord Svarprocent: 87% (5 besvarelser ud af 656 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - EUD ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 25455 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 95% (352 besvarelser ud af 37 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og sundhedsassistentudd. SOSU C Svarprocent: 78% (93 besvarelser ud af 1 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne KTS 24 Københavns Tekniske Skole Svarprocent: Ikke oplyst (78 besvarelser) Lokationsrapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 10 Elevtrivselsundersøgelsen Frisør Tradium Svarprocent: 95% (19 besvarelser ud af mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 100% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 100% (24 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Transport og logistik Tradium Svarprocent: 89% (31 besvarelser ud af 35 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (913 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (1168 besvarelser ud af 1437 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (999 besvarelser ud af 1417 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (572 besvarelser ud af 733 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne EUC Nord Svarprocent: % (527 besvarelser ud af 527 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (1157 besvarelser ud af 1435 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: % (9343/118) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 76% (5 besvarelser ud af 759 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere