Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)"

Transkript

1 Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER Ansøgning: Participatory Design - en styrket nordisk forankring Med denne ansøgning søger en samarbejdsgruppe på 5 nordiske forskere om støtte til afholdelse af et to-dages kursus i Participatory Design* for nordiske ph.d.-studerende samt et opfølgende netværksmøde med henblik på planlægning af lignende kurser og netværksaktiviteter i de kommende 5 år. Participatory Design er et international anerkendt forskningsfelt med nordiske rødder. De planlagte aktiviteter har til formål at knytte stærkere bånd mellem unge og erfarne nordiske forskere inden for feltet, som derved i fælleskab bedre kan videreudvikle denne forskningstradition og dets nordiske særkende. Projektets totale budget er på DKK 342,807, heraf er DKK 78,249 finansieret af Roskilde Universitet, DKK 32,742 søges ved anden bidragsyder Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, og DKK 231,816 søges støttet af Nordisk Kulturfond. Baggrund Forskere fra de nordiske lande har spillet en stor rolle i etablering af det internationale forskningsfelt Participatory Design. Forskningsfeltet fokuserer på, hvordan brugerne (medarbejdere, borgere, patienter osv.) kan inddrages aktivt i udformningen af de nye informationsteknologier som til stadighed og i stigende grad påvirker og forandrer vores samfund og vores arbejds- og fritidsliv. Brugerdeltagelse omkring udformning og indførelse af ny informationsteknologi, eller edb som det hed dengang, startede i 1970érne som en række samarbejdsprojekter mellem universitetsansatte forskere og fagbevægelsen, som på forskellig vis var involveret både centralt og lokalt i projekterne. Det var f.eks. NJMF projektet i Norge, DEMOS i Sverige og DUE i Danmark. Disse projekter var med til at sætte mange nye dagsordener. En ny bog som udgives af Routledge til august 2012, (Simonsen and Robertson (eds.) International Handbook of Participatory Design), fremhæver specielt den Nordiske forskning inden for feltet som den historisk set mest indflydelsesrige. Fra starten af 1990 erne etablerede en række forskere i Nordamerika de første Participatory Design Conferences, hvor dagsordenen var at undersøge om og hvordan erfaringer fra projekterne i de nordiske lande kunne overføres til en international kontekst. Etablering af forskningsfeltet Participatory Design har vist sig holdbar og området har stor international indflydelse. Forskere fra de nordiske lande spiller * Participatory Design er den internationale betegnelse for dette forskningsområde. På dansk er betegnelsen i dag ofte Brugerdreven ITinnovation, og tidligere blev det refereret til som Systemudvikling med brugere. UNIVERSITETSVEJ 1, Bygning 42.3, POSTBOX 260, 4000 ROSKILDE TELEFON: DIREKTE NUMMER: , E-POST: Roskilde Universitet CVR-nr.:

2 Side 2 stadig en stor rolle og var bl.a. velrepræsenteret ved de foregående to internationale konferencer i Participatory Design afholdt i hhv i Sydney, Australien og 2008 i Indiana, USA. I takt med den stigende udbredelse af informationsteknologi til alle samfundsområder har svenske forskere f.eks. undersøgt betingelser for brugerinddragelse og -involvering i e-government projekter (Blekinge Tekniska Högskola), forskere fra Finland har undersøgt brugerinddragelse i e-science projekter (Turku Universitet), forskere fra Norge har undersøgt hvordan brugerdeltagelse kan indgå i store internationale projekter, inden for sundhedsområdet i udviklingslande i Afrika og Asien (Universitetet i Oslo) og mht. telemedicin i Norge (Universitetet i Tromsø), og danske forskere har undersøgt hvordan brugerdeltagelse kan foregå med børn i museumssammenhænge (Aarhus Universitet), i familier med diabetes (Aalborg Universitet) eller hvordan brugerdeltagelse kan indbygges i sundhedsvæsenet og andre industrielle projekter (Roskilde Universitet). Der eksisterer ikke nogen forskeruddannelse i Participatory Design i Norden. De seneste års institutionalisering af phd-uddannelserne har bidraget til et øget behov for en forskeruddannelse inden for området for at fastholde og udvikle den nordiske position og indflydelse på Participatory Design. Med dette initiativ søges etableret en platform, hvor de nordiske forskere bedre kan udveksle forskningsresultater og erfaringer, og hvor forskeruddannelse til nye forskertalenter kan udvikles. Om ansøgergruppen Hovedansøger er Professor Jesper Simonsen fra Informationsteknologier, Roskilde Universitet. Institut for Kommunikation, Virksomhed og Han har siden 1991 forsket i Participatory Design. Han har en central position inden for forskningsområdet, og har bl.a. været Program Chair for konferencen i Participatory Design i 2008, og er General Chair for konferencen i Han har udgivet en række centrale publikationer, bl.a. bøgerne Participatory IT Design. Designing for Business and Workplace Realities, (MIT press, 2004); Professionel it-forundersøgelse: - grundlag for brugerdrevet innovation (2 udg. Samfundslitteratur, 2008); Design Research: Synergies from Interdisciplinary Perspectives (Routledge, 2010); og International Handbook of Participatory Design (Routledge, 2012). I disse år leder Jesper Simonsen bl.a. et forskningsprogram i effekdrevet IT-udvikling hvor der fokuseres på, at de effekter som brugerne ønsker at opnå af informationsteknologier også styrer udviklingen og indførslen af dem. Dette stiller nye krav til hvordan man måler og evaluerer effekter af IT-løsninger og til hvordan kunde og leverandør skal samarbejde om at opnå dem. Jesper Simonsens forskning gennemføres som aktionsforskning i tæt samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner. For indeværende samarbejdes der bl.a. med KMD A/S, CSC Scandihealth A/S, og regioner og kommuner i Danmark. Jesper Simonsens medansøgere er følgende: : Fra Danmark: Lektor og phd skoleleder Keld Bødker, Roskilde Universitet. Keld Bødker har over 10 års erfaring i opbygning og ledelse af forskeruddannelser og er tillige en central forsker i Participatory Design. Fra Sverige: Professor Sara Eriksén, Blekinge Institute of Technology. Sara Eriksén er leder af forskningsprojekter i brugerinddragelse og -involvering i e-government projekter. 2

3 Side 3 Fra Finland: Professor Helena Teija Karasti. Helena Teija Karasti har en delt stilling på dels University of Oulu og Luleå Technical University hvor hun bl.a. leder forskning i brugerinddragelse i e-science projekter. Fra Norge: Professor Gunnar Ellingsen, University of Tromsø. Gunnar Ellingsen er leder af Tromsø s forskningsgruppe i Telemedicine and ehealth. Ansøgergruppen repræsenterer en solid baggrund i feltet og kendskab til de nordiske lokale forskningsmiljøer, og vil kunne interessere og tiltrække såvel nye nordiske forskertalenter som førende internationale forskere i Participatory Design. Projektet vil styrke ansøgergruppens interne samarbejde og etablere en stærk platform med henblik på at udvikle en nordisk forskeruddannelse i Participatory Design. Plan for forskerkursus august 2012 Anledningen for afholdelse af det første forskerkursus er, at Jesper Simonsen er General Chair for den 12. internationale konference i Participatory Design som for første gang afholdes i Danmark, i Roskilde til august Mange forskere fra Norden er interesseret i denne konference - og der er især mange ph.d.-studerende og yngre forskere fra Norden som er interesserede. Det foreslåede projekt vil benytte denne mulighed til i anledning af, og i umiddelbar tilknytning til konferencen, at afholde et ph.d.- netværksmøde/kursus (doctoral consortium) for nordiske ph.d.-studerende og samtidig give dem lejlighed til at deltage i konferencen og møde de internationale gæster som forventes at deltage. Nordiske ph.d.-studerende udenfor Danmark har ofte meget lille budget til rådighed for kurser, rejsegebyr og rejser. Det, at give flere unge forskere mulighed for både at deltage i den internationale konference samt at udveksle forskningserfaringer i mindre forum inden konference, anses som en vigtig måde at styrke forskningsfeltet og den nordiske forankring blandt forskere i fremtiden. Målet for dette, i nordisk regi første ph.d.-netværksmøde/kursus, er at samle de førende nordiske ph.d. forskertalenter sammen med en gruppe af internationalt førende forskere i Participatory Design (inkl. ansøgergruppen). De ph.d. studerende vil blive introduceret til Participatory Design og få deres forskning grundigt diskuteret og kommenteret. Ansøgergruppen vil tillige være ansvarlige for at etablere deltagerne i et netværk og tage initiativ til opfølgende forskeruddannelsesaktiviteter. De 24 deltagere udvælges blandt de interesserede nordiske ansøger. Indkaldelse af ansøgninger til kurset udsendes til samtlige relevante nordiske universiteter bl.a. via den omfattende medlemsliste for The IRIS association, hvor Jesper Simonsen er medlem af Executive Board. IRIS (Information Systems Research in Scandinavia) blev grundlagt i Finland i 1978 (Scandinavia er her synonymt med Norden), er verdens ældste konference inden for Information Systems (som omfatter Participatory Design) og udgør også The Scandinavian Chapter of The Association for Information Systems (se evt. iris-sjis.org og aisnet.org). Ansøgerne skal i god tid inden kurset begrunde deres interesse i kurset og give en foreløbig 2-siders beskrivelse af deres ph.d.-projekt. Deltagerne til kurset udvælges på basis af en konkret vurdering af deres individuelle ansøgninger. Det forventes, at ansøgerne kommer fra alle 4 nordiske lande med en lille overvægt af ansøgere fra Danmark og Sverige. Plan for forskerkurset og beskrivelse er vedlagt som bilag. 3

4 Side 4 Mål for opfølgende netværksmøde november 2012 Formålet er efterfølgende at etablere et nordisk forsker-uddannelsessamarbejde/forskerkursus inden for Participatory Design. Et netværksmøde blandt ansøgerne fra de nordiske lande vil evaluere og følge op på det afholdte ph.d.-netværksmøde/kursus. Målet for dette netværksmøde er at organisere og planlægge etableringen af en permanent nordisk forskeruddannelse i Participatory Design. Ansøgergruppen vil fungere som fælles nordisk styregruppe for forskeruddannelsen. Gruppen vil koordinere kontakten til universiteter og ph.d. skoler over hele Norden og udarbejde en arbejdsstruktur for planlæggelsen og afholdelse af lignende kurser fem år frem på skift i de nordiske lande, dvs. Danmark, Sverige, Norge og Finland. Herudover vil gruppen udarbejde en større ansøgning om støtte til etablering af dette nordiske forskeruddannelsessamarbejde og fremtidige forskerkurser. Målsætningen er at konsolidere Norden som international førende inden for Participatory Design. På sigt er målet at etablere en nordisk forskeruddannelse med international opmærksomhed som årligt afholder forskerkurser i Participatory Design i samarbejde med nordiske universiteter og phd skoler. Forskeruddannelsen skal støttes med oprettelsen af et dedikeret nordisk/internationalt videnskabeligt tidsskrift som løbende publicerer og formidler de videnskabelige resultater. Der skal årligt uddannes mindst 24 ph.d. studerende og udgives mindst en udgave af tidsskriftet. Participatory Design konferencen skal jævnligt (mindst hver tredje gang) afholdes i et nordisk land. Konferencen skal fortsat fungere som det internationale forum for Participatory Design og som en regelmæssige anledning til udbredelsen af en klar nordisk forskningsprofil. Opsummering af forventede resultater såfremt projektet opnår støtte 24 nordiske ph.d.-studerende vil få mulighed for at deltage i en international konference og et målrettet forskerkursus om Participatory Design som kun få ellers ville have mulighed for at deltage i. Forskningsfeltet Participatory Design forankres herved bedre i fremtiden blandt unge nordiske forskere og øger deres tilskyndelse til at inddrage feltets teorier og metoder i deres ph.d.-afhandlinger og efterfølgende forskning. Hermed forventes feltet at blive styrket og videreudviklet i nordisk regi. Ansøgergruppen på 5 nordiske forskere vil få mulighed for at mødes under kurset og på det opfølgende netværksmøde. Fysiske møder vil skabe mulighed for et styrket samarbejde og koordinering omkring udviklingen af en nordisk forskeruddannelse i Participatory Design, fx konkret planlægning af netværksgruppens opgaver, næste års kursus, skrivning af ansøgning, diskussioner af hvordan potentialet i et nordisk samarbejde omkring Participatory Design bedre kan udnyttes i fremtiden. Budget og finansieringsplan Projektets totale budget er på DKK 342,807, heraf er DKK 78,249 finansieret af Roskilde Universitet, DKK 32,742 søges ved anden bidragsyder Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, og DKK 231,816 søges støttet af Nordisk Kulturfond. 4

5 Side 5 Nordisk Kulturfond søges specifikt om tilskud til afholdelse af forskerkursus d august, støtte til ph.d.-studerendes deltagelse i den efterfølgende PDC konference august samt dækning af udgifter forbundet med projektledelse og -administration. Bilag 1. Budget 2. CV for ansøgergruppen 3. Plan for forskerkursus d august og efterfølgende konference d august 4. Beskrivelse af PDC konferencen 5

6

7 CV Jesper Simonsen Jesper Simonsen er professor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier ved Roskilde Universitet. Han har siden 1991 forsket i Brugerdreven IT-innovation (Participatory Design). Han leder disse år et forskningsprogram i effekdrevet IT-udvikling hvor der fokuseres på, at de effekter som man ønsker opnået af informationsteknologier også styrer udviklingen og indførslen af dem. Dette stiller nye krav til hvordan man måler og evaluerer effekter af IT-løsninger og til hvordan kunde og leverandør skal samarbejde om at opnå dem. Jesper Simonsens forskning gennemføres som aktionsforskning i tæt samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner. Disse år samarbejdes der bl.a. KMD, CSC Scandihealth, og regioner og kommuner i Danmark. Kontaktoplysninger Jesper Simonsen, Professor, Ph.D. Cpr.nr: Hus 43.2, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT), Roskilde Universitet, 4000 Roskilde. Tlf.: URL: jespersimonsen.dk Uddannelse og ansættelser 2009-: Professor i Design Studier, Roskilde Universitet 1998: Lektor, datalogi, Roskilde Universitet 1994: Adjunkt, datalogi, Roskilde Universitet 1994: Ph.D. i datalogi, Roskilde Universitet 1989: Systemudvikler og projektleder, Dansk Data Elektronik A/S 1989: Cand.comm, kommunikation og datalogi, Roskilde Universitet 1988: B.Sc. administrativ datalogi, Roskilde Universitet. Forskningsprogrammer Jesper Simonsen has established and managed the following research programs. Note: All amounts in externally funded net research grants as net revenue for the university : EDIT Program, 6.0 M. kr. Focus: To investigate how the effects of the use of a system could play a prominent role in the contractual definition of IT projects and how contract fulfilment could be determined on the basis of proven utility value and measured effects. Partners: KMD A/S, CSC Scandihealth A/S, Imatis A/S, Hospitals and IT units within the Zealand, South Denmark, North Denmark, and the Capital Regions of Denmark, health care centres and municipalities in Denmark : SourceIT Program, 3,3 M. kr.

8 Focus: How can a partnership be organised between customer and vendor in order to achieve an optimal combination of in- and outsourcing? The purpose is to develop a contract model for effects-driven IT development including an optimal organisation of ongoing configuration of large systems in a customer-vendor relation. Partners: CSC Scandihealth A/S, PBS A/S, Danske Bank A/S, DELTA : HIT Program, 2.0 M. kr. Focus: IT-supported communication, coordination, and knowledge sharing in the health care domain. Purpose: To develop conceptual frameworks, design principles, prototypes, contract models, and methods for collaborative healthcare information systems. Partners: CSC Scandihealth A/S, Hospitals and EPR units within the Zealand and the Capital Regions of Denmark, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning, Sundhed.dk, Acure A/S : DIWA program, 6.9 M. kr. Focus: Design, management, and use of interactive web-based IT in distributed organisational settings. Purpose: To develop conceptual frameworks and guidelines to support the practice of designing and managing web-based IT. Partners: Nordea A/S, Bombardier Transportation A/S, Net bureauet A/S, Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk IT A/S, Statens Information : MUST program, 2.9 M. kr. Focus: Participatory design, ethnographically inspired techniques, and strategic alignment. Purpose: To develop a method based on sensible, general, and workable guidelines for the introduction of new IT into an organization. Partners: WM-data Consulting A/S, The Danish Broadcasting Corporation, The Danish Film Institute, Stanford University, The Community of Copenhagen Hospitals, an American airline, an American research centre, a multinational pharmaceutical company. Udvalgte nye forskningspublikationer Simonsen, J. and T. Robertson (Eds.) (2012), International handbook of Participatory Design, Routledge, Simonsen, J. and Hertzum, M. (2012) Sustained Participatory Design: Extending the Iterative Approach, Design Issues, 28(3), MIT Press Journals. Hertzum, M., and J. Simonsen (2011): Effects-Driven IT Development: Specifying and Measuring Usage Effects, Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 23, No. 1, pp Bødker, K.,F. Kensing, and J. Simonsen (2011): Participatory Design in Information Systems Development, in H. Isomäki and S. Pekkola (Eds.): Reframing Humans and Information Systems, Springer, p Simonsen, J., J.O Bærenholdt, M. Büscher, and J.D. Scheuer (Eds.) (2010): Design Research: Synergies from Interdisciplinary Perspectives, Routledge. Hertzum, M., and Simonsen, J. (2010): Effects-Driven IT Development: An Instrument for Supporting Sustained Participatory Design, in K. Bødker et al. (Eds.): Proceedings of the 11th biennial conference on Participatory Design: Participation the challenge, November 29 December 3, 2010, Sydney, Australia, ACM press, 2010, pp

9 Curriculum Vitae for Keld Bødker Personal information I was born 20. May 1954 in Aalborg, Denmark. I am a Danish citizen. I speak Danish and English (fluency in writing and speaking). Education 1990 Ph.D. in Computer Science, Roskilde University, Denmark Master of Science in Computer Science, University of Copenhagen, Denmark; minor subject: Sociology Academic Positions 1995 Visiting researcher at Work Practice and Technology, Xerox Palo Alto Research Center, invited by Area Manager Lucy Suchman (January-July 1995) Associate Professor, Department of Communication, Business and Information Technologies, Roskilde University, Denmark Assistant Professor ( ), PhD Candidate ( ), Computer Science, Roskilde University, Denmark Project Manager, Dansk Edb Regnecentrum, Copenhagen, Denmark Computer Scientist, Dansk Datamatik Center, Copenhagen, Denmark Research Areas Information Systems, Participatory Design, Computer Supported Cooperative Work, and Healthcare IT. Publications: A current total of 66 publications, including 48 peer-reviewed. Research projects SourceIT Many Danish companies have established sourcing relations insourcing and outsourcing as well as sourcing in strategic partnerships with clients. The project will research into the relations between successful sourcing decisions and innovation capabilities Healthcare IT (HIT) Topic: IT-supported communication and coordination in the healthcare domain. The purpose of the project is to develop conceptual frameworks, design principles, prototypes, and methods to support the design, implementation, and use of collaborative healthcare information systems. HIT is co-funded by the Danish Research Council's Program on Information Technology DIWA Topic: Design, management, and use of interactive web-based IT in distributed organisational settings. Purpose: To examine how web-based IT will change IS development and use as well as to develop conceptual frameworks and guidelines to support the practice of designing and managing web-based IT MUST Participatory design, ethnographically inspired techniques, and strategic alignment. Purpose: To develop a method based on sensible, general, and workable guidelines for the introduction of new IT into an organization.

10 Management and Academic Services Head of Doctoral School, Department of Communication, Business and Information Technologies, Roskilde University Editorial Board, Scandinavian Journal of Information Systems; Editor-in-Chief Member of the Management Group of the "Danish Research School for Information Systems" (DaRSIS) Member of the Steering Committee for the HIT research project (4-year research project funded by the "Programkomiteen for Nanovidenskab og -teknologi, Bioteknologi og IT") Project manager "RUC-online"; a research initiative supported by Roskilde University and staffed with researchers from Communication Studies and Computer Science to study the introduction and use of it support for students at Roskilde University Director of Studies, Computer Science, Informatics and Interdisciplinary IT Dev Head of PhD Programme Design and Management of Information Technology Member of the Steering Committee for the DIWA research project (4-year research project with a 7 mio. DKK research grant from the interdisciplinary research program in "Informationsteknologi" (total budget: 15 mio. DKK.) Member of the Steering Committee for the regional Ph.D. program "Design and Management of Information Technology" (DMIT) Member of the Steering Committee for the research project "MUST" (3 year research project with a 3 mio. DKK grant from the Danish National Center for IT Research) 1997 Chairman of the RUC/Computer Science Education Evaluation Group Head of the Computer Science Section, Roskilde University, Denmark. Graduate Teaching Experience (summary since 2000) I have taught a great variety of undergraduate and graduate courses in Information Systems and Software Engineering, including Interactive Systems and Project Management (2001) Systems Development (2000) IT Applications in Organizations (2004, 2005, 2006, 2007) IT systems in context (2008) Project Management (2010, 2011) I have been a supervisor for approximately 50 master thesis students. Among other activities of the Ph.D.programs DMIT and DaRSIS I have been involved in offering a 1-week summer school for 30 Scandinavian Ph.D. students each year since I have been the principal supervisor for the following Ph.D. students: Helge Kahler (finished 2001) Dixi L. Henriksen (finished 2003) Markus Rohde (finished 2007) Peter Danholt (finished 2008)

11 Name: Born: Brief CV for Sara Eriksén Sara Eriksén May 2 nd 1950 in Syracuse, N.Y., USA (family from Seattle, WA) Moved to Sweden 1955, dual citizenship, US and Swedish Current position: Professor of Human Work Science and Informatics School of Computing Blekinge Institute of Technology, Sweden Education: Senior lectureship (Docentur) in Informatics, Lund University, Sweden, 2004 Ph D in Informatics, Lund University, Sweden, 1998 Degree of Bachelor of Social Science, Gothenburg University, Sweden, 1986 Employments: Professor at Blekinge Institute of Technology (from April 2005) Associate professor at Blekinge Institute of Technology (from May 2004) Assistant professor at Blekinge Institute of Technology Ph D student/lecturer (50% teaching, 50% research) at the University of Karlskrona/Ronneby (renamed 1999 to Blekinge Institute of Technology) Part-time assistant lecturer of Human Work Science at the University of Karlskrona/Ronneby (now Blekinge Institute of Technology) Consultant and systems developer at Municipal Data Limited (Kommundata AB, now TietoEnator AB), at the regional office in Karlskrona, Sweden Coordinator of administrative data processing at Library Services Limited (Bibliotekstjänst AB) in Lund, Sweden Commissions (a selection): Member of the national reference group for the Swedish Agency of Innovation Systems (VINNOVA) investment/expansion area e-services in the public sector Member of the Board for Nita, the Swedish IT-User Centre, see Autumn 2005 Guest professor/part time teaching (30%) on the international master s program IT Product Design at the Mads Clausen Institute (MCI), University of Southern Denmark, Sønderborg, Denmark for 6 months Member of the program committee for Netlearning 2006, a Scandinavian conference focusing on netbased, flexible learning within higher education Member of the Working Committee for Nita, the Swedish IT-User Centre, see Member of the program committee for the fourth international EGOV conference, EGOV 06, held in Cracow, Poland in September Guest professor (20%) of Work Integrated Learning at University West, Sweden Member of the Danish National Corps of External Examiners in Mechanical Engineering (appointed by the Danish Ministry of Education for the period April 2006 March 2010, as a result of IT Product Design cooperation, see above) Member of the program committee for the fifth international EGOV conference, EGOV07, Regensburg, Germany. September 3rd-7th Member of the program committee for the 2nd International Workshop on Applied Information Technology 2007 (IAIT2007), Bankok, Thailand, November 1st-2nd Member of expert panel for the evaluation of the European egovernment Awards Member of the Swedish Agency of Innovation Systems (VINNOVA) expert panel for the evaluation of applications within the call Banbrytande Informations- och Kommunikationsteknik [Pioneering Information- and Communication Technologies], aiming to promote research on innovative embedded systems, software and hardware Member of the Faculty Board, Blekinge Institute of Technology Member of the Board for Nita,

12 Papers and publications (a selection): Eriksén, S. (1998), Knowing and the Art of IT Management. An inquiry into work practices in onestop shops. Ph D thesis, 273 p. Lund: Dept. of Informatics, Lund University. Eriksén, S. (2002), Localizing Self on the Internet: Designing for Genius Loci in a Global Context. Book chapter in Dittrich, Y., C. Floyd and R. Klischewski (eds.), Social Thinking Software Practice, MIT Press, Cambridge, MA. Dittrich, Y., S. Eriksén and C. Hansson (2002.), PD in the Wild; Evolving Practices of Design in Use. In Binder, T., J. Gregory and I. Wagner (eds.), PDC 2002 Proceedings of the Participatory Design Conference, Malmö, Sweden, June 2002 (pp ). Marchese, M., G. Jacucci, M. Martin, B. Wessels, Y. Dittrich and S. Eriksén (2002), A Participatory Design Approach for the Development of Environments in egovernment Services to Citizens. In Binder, T., J. Gregory and I. Wagner (eds.), PDC 2002 Proceedings of the Participatory Design Conference, Malmö, Sweden, June 2002 (pp ). Eriksén, S. (2002), Designing for Accountability. In Berthelsen, O., S. Bødker and K. Kuutti (eds.), NordiCHI 2002 Proceedings of the Second Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Tradition and Transcendence, Oct , 2002, Århus, Denmark (pp ). Dittrich, Y., A.Ekelin, P. Elovaara, S. Eriksén and C. Hansson (2003), Making e-government Happen. Everyday co-development of services, citizenship and technology. In Sprague, Jr., R.H. (ed.), Proceedings of the Thirty-Sixth Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Dittrich, Y. and S. Eriksén (2003), Situated Innovation. Exploring new forms of co-operation in innovation and design between academics, user-groups and ICT providers. Paper presented at Nordic R & D Conference on University and Society Cooperation, Ronneby, Sweden, May 14 16, Fiedler, M., A. Ekelin, Y. Dittrich and S. Eriksén (2003), E-government as co-construction. Networks, accountability, and working relations of technology production and use. In Laukkanen, S. and S. Sarpola (eds.), Electronic Proceedings of the 26 th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS26, Finland, Aug. 9-12, Dittrich, Y., A. Ekelin, P. Elovaara, S. Eriksén, C. Hansson, S. Landén, A. Larsson, I. Olén and J. Winter (2004), KomInDu - A Small Project about Big Issues. In PDC-04 Proceedings of the Participatory Design Conference. Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Practices. Vol. 2, pp.28-31, Toronto, Canada, July 27 th -31 st Eriksén, S., A. Ekelin, P. Elovaara, Y. Dittrich, C. Hansson and J. Winter (2004), What have we learned from the TANGO arena for regional cooperation in Southern Sweden? In Traunmüller, R. (ed.), Electronic Government. Third International Conference, EGOV 2004, Zaragoza, Spain, August/September 2004, Proceedings. LNCS 3183, pp , Springer Verlag Eriksén, S. and A. Ekelin (2008), Beyond the Buzz: Participatory, sustainable, convergent and high quality public e-services - developing methods and practices in India and Sweden. In Proceedings of the 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS Dittrich, Y. S. Eriksén and B. Wessels (2009), From Knowledge Transfer to Situated innovation: Cultivating spaces for co-operation in innovation and design between academics, usergroups and ICT providers. Blekinge Institute of Technology Research Report 2009:1. Lindblad-Gidlund, K., A. Ekelin, S. Eriksén and A. Ranerup [eds.] (2010), Förvaltning och medborgarskap i förändring / Ongoing change in public administration and citizenship established practice and critical perspectives. / Studentlitteratur, Lund. Ekelin, A. And S. Eriksén (2010), Aktiv på egna eller andras villkor hur blir man delaktig? /Active on one s own conditions or those of others how does one become participative? / Chapter 2 in Lindblad-Gidlund, K., A. Ekelin, S. Eriksén and A. Ranerup [eds.] (2010), Förvaltning och medborgarskap i förändring / Ongoing change in public administration and citizenship established practice and critical perspectives. / Studentlitteratur, Lund. Ekelin, A. and S. Eriksén, Does user participation matter in the design and development of e- participation tools? Experiences from a proof-of-concept project. In Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and epart Trauner Verlag, Linz.

13 Curriculum Vitae Karasti, Teija Helena Date and place of birth: March 22, 1964; Oulu, Finland Current position Professor, Data and System Science, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Luleå Technical University, Sweden (Jan ongoing) Academy of Finland Research Fellow, Department of Information Processing Science, University of Oulu, Finland (Oct July ) Academic education Adjunct Professor (Docent), Information Systems, Specialization in Computer Supported Cooperative Work (CSCW), Univ. of Turku, Finland (Aug 2008) Doctor of Philosophy, Dept of Information Processing Science, Univ. of Oulu (May 2001) Master of Science, Dept of Information Processing Science, Univ. of Oulu (March 1993) Professional career Various positions (including professor, assistant professor, researcher, assistant, full-time teacher), Dept of Information Processing Science, Univ. of Oulu (Sept 1987 Sept 2007). Excluding the following: - Professor, Work Informatics, Department of Information Technology, University of Turku, Finland (Jan July ) - Maternity leave (Aug 2004 April 2005) - Postgraduate Researcher, Department of Communication, University California at San Diego (UCSD), USA (Jan 2002 Dec 2002) - Researcher, Clinic of Radiology, Oulu University Hospital, Finland (July 1997 Jan 1998) Recent research projects and collaborations The Virtual Learning Commons: STEM Research Communities Learning about Data Management, Geospatial Informatics, and Scientific Visualization ( ) The Challenge of the Long-Term Perspective for Data-Intensive Collaboration in e-research. Academy Research Fellowship ( ) Openrisk Social media support for communities advancing workplace security and wellbeing ( ) External positions of trust International Long-Term Ecological Research (ILTER) Network - European representative of ILTER Information Management Committee (2008-ongoing) European Long-Term Ecosystem Research Network (LTER-Europe) - Member of Information Management Expert Panel (2008-ongoing) Finnish Long-Term Socio-Ecological Research (FinLTSER) Network (2006- ongoing) - Co-lead for the FinLTSER Information Management Group and member of FinLTSER Steering Group (2008-ongoing) Major visits abroad Visiting Scholar, Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS- STS), Graz, Austria (Oct Nov2010 and Feb March 2011). Postgraduate Researcher, University of California at San Diego (UCSD) (Jan Dec 2002). Recent Editorship Special Issue entitled Sociotechnical Studies of Cyberinfrastructure and e-research: Supporting Collaborative Research for Computer Supported Cooperative Work (CSCW): The Journal of Collaborative Computing. Guest Edited by Charlotte P. Lee, David Ribes, Matthew J. Bietz, Helena Karasti and Marina Jirotka (2010, Vol. 19, Nos. 3-4).

14 Member of editorial board for journal Naistutkimus Kvinnoforskning (Women Studies) ( ). Referee of Scientific Articles I review regularly articles for the following journals: Computer Supported Cooperative Work: The Journal for Collaborative Computing; Scandinavian Journal of Information Systems. I have also reviewed articles for the following journals: Interacting with Computers: The Interdisciplinary Journal for Human-Computer Interaction; HumanTechnology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments; Ecological Informatics: An International Journal on Ecoinformatics and Computational Ecology; Naistutkimus (Gender Research). I review articles for the following conferences regularly: Participatory Design (PDC); European Computer Supported Cooperative Work (ECSCW). I have also reviewed articles for the following conferences: e-science; Computer-Supported Cooperative Work (CSCW); Computer-Human Interaction (CHI); European Conference on Information Systems (ECIS); International Conference on Information Systems (ICIS); Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS); Nordic Computer-Human Interaction Conference (NordiCHI); Women, Work and Computerization Conference (WWC). Recent Activities with Organizing Conferences Member of Program Committee for the PDC 2012, Aug , Roskilde, Denmark. Member of Program Committee for the ECSCW 2011, Sept , Aarhus, Denmark. Member of Program Committee for the Third International Symposium on End-User Development (IS-EUD 2011), June , Torre Canne, Brindisi, Italy. Member of Program Committee for the e-science 2010, Dec , Brisbane, Australia. Member of Program Committee for the PDC2010, Nov 29 Dec 3, 2010, Sydney, Australia. Member of Program Committee for the Aalto Event on Science and Technology in Society, Helsinki, Finland; Aug Coordinator of Infrastructures of Science theme together with Nina Janasik and Sanna K. Talja. Supervision of Dissertations Anna-Liisa Syrjänen: Lay participatory design: A way to develop information technology and activity together (Doctoral Degree, accomplished 2007) Tonja Molin-Juustila: Cross-functional interaction during the early phases of user-centered software new product development (Doctoral Degree, accomplished 2006) Anna-Liisa Syrjänen: Knowledge in the making: A practitioner-intensive systems development (Licentiate Degree, accomplished 2004) Heidi Hartikainen: Secure communications of emergency response organisations (Data and System Sciences, Luleå Technical University) (Under Supervision) Margarita Korenkova: Quality Framework for Long-Term Digital Preservation. (Data and System Sciences, Luleå Technical University) (Under Supervision) Anitta Kyllönen: Work Place Bullying and Social Media Support (Dept of Info Proc Science, Univ. of Oulu) (Under Supervision) Banji Li: Conceptualizing information infrastructure (Dept of Info Proc Science, Univ. of Oulu (Under Supervision) Teija Oikarinen: Improving collection and analysis processes of archaeological information (General archaeology, Faculty of Humanities, Univ. of Oulu) (Under Supervision) Sari Salmela: Encounters of expertises in the co-construction of shared understandings in information system s requirements analysis. (Dept of Info Proc Science, Univ. of Oulu) (Under Supervision)

15 Gunnar Ellingsen - Curriculum Vitae Professor, head of Telemedicine and ehealth research group, Dept of Clinical Medicine, 9037 University of Tromsø Phone: or Homepage: Education 1989 University of Tromsø, MSc. In Computer Science 2003 NTNU, Dr. scient in Computer and Information Science. Employment 1989/90 IT consultant, Department of Community Medicine, University of Tromsø IT consultant, Regional Hospital of Tromsø IT consultant, University Hospital of North Norway (August 2002 April 2003) IT consultant, Helse Nord IKT (20% position) PhD candidate at NTNU (August 1999 August 2002) Researcher at the Norwegian EHR Research Centre (20 %) Associate Professor, Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø Professor, Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø Development and management of research projects Project manager for UiTø s application to the Research Council to establish a national centre for electronic patient records at the University of Tromsø Manager of a project at Tromsø Telemedicine Laboratory (part of the Centre for Research-based Innovation programme initiated by the Research Council of Norway) (3 PhD candidates) Project manager for electronic core record and electronic prescriptions. The project is funded through the telemedicine research programme of the Northern Norway Regional Health Authority (1 PhD candidate) Project manager in "Regional Communication". The project is a collaborative programme with the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), the University of Tromsø and a consortium of industry partners (1 PhD candidate) Manager of the sub-project at "Tromsø Telemedicine Laboratory", Enabling new healthcare services through an on-line ICT tool (2 PhD candidates) Administrative experience Head of Section, Telemedicine and ehealth, Department of Clinical Medicine (IKM), UiTø ( ) Head of research group for Telemedicine and ehealth, IKM (2010-) Academic responsibility for the international master's programme in telemedicine and ehealth ( ) Sub-project manager at "Tromsø Telemedicine Laboratory" (2006-) Articles in peer-reviewed journals Olsen, B.I., Lund, N.W., Ellingsen, G. and Hartvigsen, G. (2011): Document Theory for the Design of Socio-Technical Systems. (Accepted for publication in Journal of Documentation) Johannessen, L.K., Gammon, D. and Ellingsen, G. (2011): Users as designers of information infrastructures (Accepted for publication in AIS Transactions on Human-Computer Interaction) Johannessen, L.K. and Ellingsen, G. (2011): Lightweight Design Methods in Integrated Practices (Accepted for publication in Design Issues) Meum, T. and Ellingsen, G. (2011): Sound of silence Change from an oral to a computer-mediated handover, Behaviour & Information Technology, Vol. 30, No. 4, pp Ellingsen, G. and Røed, K. (2010): The role of integration in health-based information infrastructures, Journal of Computer Supported Cooperative Work, Vol. 19, pp [Diana E. Forsythe Award Finalist (American Med. Info Assoc.) 2011] Mørk, B.E.; Hoholm, T.; Ellingsen, G., Edwin, B. and Aanestad, M. (2010): Challenging expertise: On power relations within and across communities of practice in medical innovation, Management Learning, Vol. 41, No. 5, pp

16 Johannesen, L.K. and Ellingsen, G. (2009): Integration and Generification Agile Software Development in the Healthcare Market, Journal of Computer Supported Cooperative Work, Vol. 18, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2008): The organising vision of integrated health information systems, Health Informatics Journal, Vol. 14, No. 3, pp Ellingsen, G. and Munkvold, G. (2007): Infrastructural arrangement for integrated care implementing an electronic nursing plan in a psychogeriatric ward, International Journal of Integrated Care, Vol. 7, 16 May 2007, pp Ellingsen, G., Monteiro, E. and Munkvold, G. (2007): Standardisation of work: co-constructive practice, The Information Society, Vol. 23, No. 5, pp Ellingsen, G., and Obstfelder, A. (2007): Collective expectations individual action: Implementing electronic booking systems in Norwegian health care, International Journal of Medical Informatics, Vol. 76, Supplement 1, June 2007, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2006): Seamless integration: Standardisation across Multiple Local Settings, Journal of Computer Supported Cooperative Work, Vol. 15, No. 5-6, pp Ellingsen, G. (2004): Tightrope walking: Standardisation meets local work-practice in a hospital, The International Journal of IT Standards & Standardization Research, Vol. 2, no. 1, pp Ellingsen, G. (2003): Coordinating work in hospitals through a global tool: Implications for the implementation of electronic patient records in hospitals, Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 15, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2003): Mechanisms for producing working knowledge: enacting, orchestrating and organizing, Information and Organization, Vol. 13, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2003): Big is beautiful: electronic patient records in large Norwegian hospitals 1980s 2001, Methods of Information in Medicine, Vol. 42, pp Ellingsen, G. (2003): Knowledge work and the role of trust: A case study of physicians at work at the University Hospital of Northern Norway, Informing Science, Vol. 6, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2003): A Patchwork Planet: Integration and Cooperation in hospitals. Journal of Computer Supported Cooperative Work, Vol. 12, no. 1, pp Lærum, H. Ellingsen, G and Faxvaag, A. (2002): Elektronisk pasientjournal ved somatiske sykehus - utbredelse og klinisk bruk. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2002; 122; Lærum, H., Ellingsen, G. and Faxvaag, A. (2001): Doctors use of electronic medical records systems in hospitals: cross sectional survey. British Medical Journal, Vol. 323, no. 7325, pp Conference papers (peer-reviewed) (latest from 2011) Meum, T., Monteiro, E. and Ellingsen, G. (2011): The Pendulum of Standardization (accepted for ECSCW 2011, the 12 th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work, Århus, Denmark) (Acceptance rate: between 20 and 25 %). Ellingsen, G. (2011): Any role for interpretive research in the design of healthcare infrastructures? (abstract accepted for the Third international workshop on Infrastructures for healthcare: Global Healthcare, Copenhagen June 2011 ) Meum, T. and Ellingsen, G. (2011): Standardization in nursing practice: Cross-contextual information sharing (Accepted at ECIS2011, Helsinki) (Acceptance rate: 31 %). Pedersen, R. and Ellingsen, G. (2011): The Electronic Patient Record - sufficient quality for clinical research? (Accepted at ECIS2011, Helsinki) (BEST PAPER NOMINEE) (Acceptance rate: 31 %). Pedersen, R.; Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2011): The standardized nurse: mission impossible? (Accepted at IFIP in Turku Finland) (Acceptance rate: 30 %). Røed, K. and Ellingsen, G. (2011): Users as heterogeneous engineers - The challenge of designing sustainable information systems in health care. In Proceedings of the 44 th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 1-10, Hawaii, USA. 2

17 Plan for forskerkursus og efterfølgende konference Ansøgningen vedrører forskerkurset som afholdes i anledning af den internationale konference i Participatory Design som for første gang afholdes i Danmark. Forskerkurset holdes umiddelbart før konferencen og planen for konferencen er derfor skitseret i forlængelse af planen for kurset. Forskerkursus Forskerkurset afholdes d. 12. og 13. august I god tid inden kurset: Indkaldelse af ansøgninger til kurset udsendes til samtlige relevante nordiske universiteter bl.a. via medlemslisten for the IRIS association (iris-sjis.org). Deltagerne til kurset udvælges på basis af en konkret vurdering af deres individuelle ansøgninger som indeholder en foreløbig 2-siders beskrivelse af deres ph.d.-projekt. De 24 udvalgte deltagerne modtager fire key-note artikler repræsenterende Participatory Design fra hhv. Danmark, Norge og Sverige. Artiklerne danner baggrund for kursets foredrag som introducerer nordisk forskning i Participatory design. Deltagerne indsender 5-siders position paper der beskriver deres ph.d.-projekt inkl. forskningsspørgsmål, motivation, metode, relation til Participatory Design, status for arbejdet, foreløbige resultater samt planen for resten af ph.d.-projektet. Disse position papers danner baggrund for en grundig diskussion/review fra de deltagende seniorforskere samt kommentarer og spørgsmål fra de andre deltagere. Lørdag d. 11. august 2012 Deltagerne ankommer og indlogeres Søndag d. 12. august 2012 Velkomst og præsentation af kursus netværks-initiativ Foredrag 1: Participatory Design og forskermiljøet i Danmark, v. Jesper Simonsen og Keld Bødker, Roskilde Universitet Foredrag 2: Participatory Design og forskermiljøet i Norge, v. Gunnar Ellingsen, University of Tromsø Frokost Ph.d.-studerende fremlægger deres ph.d.-projekter og får grundig feedback (1 time pr. ph.d.-studerende). Deltagerne opdeles i tre grupper med 8 ph.d.-studerende og 2 seniorforskere i hver.

18 Middag Mandag d. 13. august 2012: Opsummering på ph.d.-fremlæggelserne fra dagen før Foredrag 3: Participatory Design og forskermiljøet i Sverige, v. Sara Eriksén, Blekinge Institute of Technology. Foredrag 4: Participatory Design og forskermiljøet i Sverige og Finland, v. Helena Teija Karasti, Luleå Universitet og University of Oulu. Frokost Ph.d.-studerende fremlægger deres ph.d.-projekter og får grundig feedback (1 time pr. ph.d.-studerende). Deltagerne opdeles i tre grupper med 8 ph.d.-studerende og 2 seniorforskere i hver. Opsummering på ph.d.-fremlæggelserne Opstilling af posters der formidler ph.d.-projekterne til deltagerne på Participatory Design konferencen. Etablering af netværk og planlæggelse af opfølgning Afslutning og reception på CBIT, Roskilde Universitet

19 Konference Konferencen i Participatory Design afholdes d. 14., 15. og 16. august Tirsdag d. 14. august 2012: Åbning af konferencen v. Rektor Ib Poulsen og General chair Jesper Simonsen, Roskilde Universitet Opening Keynote, v. Nicola Bidwell, Principal Researcher at CSIR- Meraka and Associsted Professor affiliated with Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa Pause Research papers (3 papers, single track) Frokost Parallel Sessions of Exploratory papers (12 papers, 4 tracks) Pause Research papers (3 papers, single track) Reception, hosted af Roskilde Universitet (ph.d.-posters vil blive præsenteret) Onsdag d. 15. august 2012: Industry Keynote (to be announced) Pause Parallel sessions of industry case studies and exploratory papers (12 papers, 4 tracks) Frokost Panel discussions (3 tracks) Research papers (3 papers, single track) Conference Banquette, Sagnlandet Lejre Torsdag d. 16. august 2012: Research papers (3 papers, single track) Pause Parallel Sessions of Exploratory papers (12 papers, 4 tracks) Frokost og PDC business meeting Research papers (3 papers, single track) Integrators Award Closing Keynote (to be announced) Konference afslutning og præsentation af næste konference i 2014

20 PDC2012 PDC conferences Participatory Design is a diverse collection of principles and practices aimed at making technologies, tools, environments, businesses, and social institutions more responsive to human needs. A central tenet of Participatory Design is the direct involvement of people in the co-design of things and technologies they use. Participatory Design Conferences have been held every two years since 1990 and have formed an important venue for international discussion of the collaborative, social, and political dimensions of technology innovation and use. More recently, the conference agendas have broadened to address participatory approaches in a variety of other arenas, including communications, computer supported cooperative work (CSCW), healthcare, new media, architecture, the arts, and others. The conferences started as a dialogue about user involvement in IT systems development between, on the one hand, Scandinavian scholars and promoters and, on the other hand, European and Americans interested in how the Scandinavian experience could be adopted and extended. Since then, the conference agendas have broadened to address participatory approaches in a variety of other arenas, including communications, computer supported cooperative work (CSCW), healthcare, new media, architecture, the arts, and others. PDCs bring together a multidisciplinary and international group of software developers, researchers, social scientists, managers, designers, practitioners, users, cultural workers, activists and citizens who both advocate and adopt distinctively participatory approaches in the development of information and communication artifacts, systems, services and technology. A central concern has always been to understand how collaborative design processes can be driven by the participation of the people affected by the technology designed. Important dates Jan 15, 2012, 11pm PDT (Pacific Daylight Time): submission of title and 200-word abstract (to match reviewers) Feb 3, 2012, 11pm PDT: submission deadline all categories but doctoral consortium (NOT to be extended) May 1, 2012: author notification Jun 1, 2012: final version due Aug 12-16, 2012: PDC2012 in Roskilde Participatory Design approaches have been used in traditional application domains (such as computer systems for business, CSCW, healthcare and government) and more recently in areas such as web-portal design, e-government services, community networks, enterprise resource planning, social administration and community development, university/community partnerships, telehealth, communities of practice and political deliberation/mobilization (e-democracy), digital arts and design, scholarship and teaching with mediated technologies (e-learning), the experience of a sense of place, Participatory Design in developing countries, cultural production and cultural institutions. 1 of 1 1/5/12 3:00 PM

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen SciMed Partners 8.30-9.00 Registrering og morgenmad 9.00 9.15 Åbning af seminar 9.15-10.45 Økosystem og introduktion Oversigt over det amerikanske sundheds-økosystem og præsentation om markedssituationen

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Departmental Meeting Thursday 25th February

Departmental Meeting Thursday 25th February Departmental Meeting Thursday 25th February Agenda 1. Announcements 2. MINDLab - and an example of a research project (Dorthe Døjbak) 3. The general situation at the department 1. Budget, Annuum 2. Job

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT. Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a

HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT. Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a CONTEXTUAL DESIGN HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT Don Bishop 1997 Artville, LLC Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a designer s understanding of how the

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl.

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl. Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012 kl. 13 16 Invitation til Konferencen Community resiliens og samhørighed

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler?

Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler? Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler? Torben Jørgensen VP, Information Security & Risk Management Global IT, Vestas Wind Systems A/S 1 Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler?

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Torsdag den 6. marts og fredag den 7. marts 2014

Torsdag den 6. marts og fredag den 7. marts 2014 Torsdag den 6. marts og fredag den 7. marts 2014 University College Nordjylland Aalborg Torsdag den 6. marts 2014 12.00 Ankomst, registrering, kaffe & sandwich / Ophængning af posters 12.30 13.00 Velkomst,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Employment Aalborg Ø Denmark Mobile:

Employment Aalborg Ø Denmark   Mobile: Christian Byrge Associate Professor Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Organizational Renewal Creativity Applied The Faculty of Social Sciences Department of Business and Management Postal

Læs mere

Passing on Power & Voice

Passing on Power & Voice e ordet(ene) Passing on Power & Voice Being inside the classroom observing and reflecting reversed roles among nursing students and nurse teachers ECER, Porto, 2014 Vibeke Røn Noer, MScN, Ph.d. Student

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere