Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab"

Transkript

1 Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab

2 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på vejen. I flere år har debatten omkring velfærdssamfundet handlet om begrænsede ressourcer, stram økonomi, om udfordringer med stigende levealder, øde landområder, arbejdsløshed og indvandring. I Nordfyns Kommune ser vi anderledes på det. Vi vil ikke nøjes med at forstå vores velfærdssamfund ud fra udfordringer og begrænsninger. Vi vil handle ud fra de mange muligheder, der eksisterer i vores samfund på tværs af kommunen, i foreningslivet, erhvervslivet og blandt borgerne. Vi vil søge mulighederne sammen med alle, der vil være med til at skabe fremtidens Nordfyn. Vi vil fokusere på det, vi kan i fællesskab, og de enorme ressourcer vi har tilsammen. Det er dét, som gør Nordfyn til et godt sted at være. Med denne politik ønsker vi at skabe et rum, der giver endnu flere lyst til og mulighed for at tage del i udviklingen af vores Nordfyn. I Nordfyns Kommune er der en lang tradition for et aktivt foreningsliv, stærke lokale fællesskaber og ildsjæle. Der er, med andre ord, fuld gang i det aktive medborgerskab og det kan mærkes i hele kommunen. Det aktive medborgerskab bidrager med noget særligt, som kommunen ikke kan skabe alene. I perioden er Nordfyns Kommune udvalgt som frikommune under overskriften Borgerinvolvering og samskabelse. Det giver os en unik mulighed for at udfordre de barrierer vi måtte opleve i samarbejdet mellem borgere og kommune. Der er altså ingen grund til at lade sig bremse af rammer og regler. Vi skal gribe chancen og forfølge ideerne. Politikken tager naturligt afsæt i Vision 2021, og de input vi fik fra borgere, foreninger og erhvervslivet, da vi mødtes til temadag om det aktive medborgerskab i Langesøhallen den 21. maj De bedste hilsner Morten Andersen Borgmester 1 Vi gør det - sammen

3 Indholdsfortegnelse Vision 2021 og det aktive medborgerskab... 3 Hvorfor en politik for det aktive medborgerskab?... 4 Det aktive medborgerskab er mere end frivillighed det er en holdning... 5 Mulighed, idé og udvikling... 7 Rollerne i fællesskabet... 8 Borgere... 8 Politikere... 9 Medarbejdere... 9 Virksomheder Foreninger Fra politik til praksis Vi gør det - sammen

4 Vision 2021 og det aktive medborgerskab I 2014 formede vi Vision 2021 med overskriften Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen. Fundamentet blev lagt på en visionscamp med deltagere fra det nordfynske forenings- og erhvervsliv, senere blev der afholdt et borgermøde og Vision 2021 var skabt. Denne proces og overskriften på visionen tydeliggør, at den stærkeste ressource ligger i fællesskabet. Når vi går sammen på tværs af faglige, politiske, sociale, professionelle og kulturelle baggrunde ser vi flere muligheder og udvikler det største potentiale. Politikken for det aktive medborgerskab skal understøtte det samarbejdende fællesskab, der muliggør og udvikler det aktive medborgerskab. Ordentlighed, synlighed, åbenhed og troværdighed er grundelementer i den nordfynske tilgang til det aktive medborgerskab og til ethvert samarbejde. Hvad enten det er i de frivillige foreninger, internt i kommunens administration, i mødet mellem borgere, erhvervslivet eller andre med interesse for udviklingen af Nordfyn. I Nordfyns Kommune tør vi tænke nyt, og vi er ikke bange for at prøve nye ideer af. Vi ved, at det er dét, der skal til for at vi udvikler os. Vi kalder det innovation, og vi dyrker det. Et vigtigt element i innovationen er, at involvere dem som udviklingen vedrører. Den involvering tænkes ind fra start, allerede når ideen eller udfordringen dukker op. Når vi gør det, og i en ligeværdig relation, udvikler ideer og skaber løsninger, kalder vi det samskabelse. Vi gør det fordi det skaber værdi. Det skaber bedre løsninger, og det styrker fællesskabet at stå sammen om udviklingen. Det har positiv indvirkning på både individet og det samfund, vi er en del af. Når vi oplever at være en del af et fællesskab, hvor gensidige positive forventninger og tillid er naturlige ingredienser i samarbejdet, er det rart at deltage, og så vokser ideerne. Det kalder vi social kapital, og det værner vi om. 3 Vi gør det - sammen

5 Hvorfor en politik for det aktive medborgerskab? Med denne politik for det aktive medborgerskab ønsker vi at skabe det bedste grundlag for, at alle kommunens borgere kan deltage i udviklende fællesskaber. Det gælder børn, unge, voksne og ældre. Fællesskaberne rummer også det Nordfynske erhvervsliv, kommunale og private institutioner, samt den brede vifte af lokale frivillige foreninger, der har virke i kommunen. Vi vil, med andre ord fremme og understøtte alle typer af aktivt medborgerskab. Vi vil gerne have alle med. Det vil vi, fordi vi tror på, at de bedste løsninger, er dem vi skaber sammen. Vi må invitere hinanden. Vi må have øje for det potentiale, der ligger i os hver især, og i de fællesskaber vi indgår i. Når det aktive medborgerskab udfolder sig, vil vi opleve at: flere ser sig som en del af et fællesskab, og helt naturligt tager et medansvar for udviklingen af fællesskabet flere engagerer sig, tænker nyt og er med til at skabe bedre løsninger til gavn for dem selv, deres medborgere og kommunen som helhed sammenhængskraften og den sociale kapital i Nordfyns Kommune øges i takt med, at vi møder hinanden i ligeværdige relationer lokalsamfundene udvikler sig, og borgernes stolthed ved at bo i deres lokalsamfund øges nærdemokratiet blomstrer, fordi vi engagerer os og tager stilling til det, der sker omkring os det gode liv leves og opleves på Nordfyn Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen 4 Vi gør det - sammen

6 Det aktive medborgerskab er mere end frivillighed det er en holdning Det aktive medborgerskab strækker sig lige fra den klassiske frivillige i den lokale sports-, kultur- eller sociale forening, til nabohjælpen når vi tager på ferie. Fælles for det aktive medborgerskab er et engagement i andre menneskers liv, og en villighed til at tage et aktivt medansvar i det samfund, vi alle er en del af. Der er mange måder at være aktiv medborger på. Man kan være aktiv i sit eget liv, aktiv i egen familie, aktiv i egen institution, aktiv i nære netværk, aktiv i erhvervslivet, aktiv i samfundet, aktiv i politik. Med andre ord: Det aktive medborgerskab kan udspille sig på mange måder. Fællesnævneren er et tanke- og værdisæt om, at vi kan berige hinanden i fællesskabet. Der er brug for, at alle, der vil være med til at skabe fremtidens Nordfyn, samarbejder om at udvikle ideer og løsninger. Det gælder både politikere, medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder i Nordfyns Kommune. Et stærkt samarbejde skaber ikke alene bedre og mere bæredygtige løsninger. Det understøtter også, at flere føler sig som en del af fællesskabet, og det motiverer flere til at tage del i, og ansvar for, det lokale fællesskab. Det betyder rigtig meget at vi taler sammen. Det kan være naboen, der lige kigger ind og spørger hvordan man har det. Det gør en forskel citat: Anja Lund Kommunalpolitiker, Nordfyn Jeg tror at uddannelsesniveauet kan blive styrket via det aktive medborgerskab, på forskellig vis. citat: Jens Otto Dalhøj Kommunalpolitiker, Nordfyn 5 Vi gør det - sammen

7 Vi tror måske nogle gange, at vi har de helt rigtige løsninger, så viser det sig, at det måske ikke er sådan det opleves. Hvad er det så vi kan gøre? Og hvordan kan vi få borgerne med i de løsninger der skal til i fremtiden? citat: Franz Rohde Kommunalpolitiker, Nordfyn der er masser af ideer til at lave noget aktivitet og at skabe arbejdspladser og nogle udendørstræninger. Så at tænke lidt nyt og være lidt nyskabende. Det vil jeg gerne arbejde sammen med kommunen om. citat: Litti Lehn Petersen Selvstændig fysioterapeut, Nordfyn 6 Vi gør det - sammen

8 Mulighed, idé og udvikling Samspillet mellem borgere, det lokale foreningsliv, erhvervslivet, politikere og kommune har udviklet sig meget de seneste år, og vil også gøre det fremover. Den udvikling skaber grundlag for nye muligheder, ideer og løsninger. Vi skal hver især gribe de muligheder og ideer, og udvikle dem i fællesskab. Det skal ske, både med respekt for de myndighedsopgaver som kommunen fortsat udfører og de ansattes faglighed, men også i respekt for den enkelte aktive medborger, der kan bidrage med en særlig viden og erfaring. Ofte handler det om personlige relationer, netværk og lokal forankring, der gør en særlig forskel og giver en særlig værdi i samfundet. En vigtig præmis for at det aktive medborgerskab udvikles og dyrkes er, at de gensidige forventninger bliver afstemt. Der skal være rum til udfoldelse af det engagement der driver os, og vi skal anerkende og respektere hinandens forskellighed. Samtidig skal vi være tydelige omkring de muligheder der er, samt vores interesser og personlige motivation, så vi har de bedste forudsætninger for at lykkes i fællesskab. Alle kan tage initiativet. Det gælder uanset hvor man er, og hvem man er, bare man har lyst. Det skal give borgerne en ærlig mulighed for at udvikle og præge egen og andres hverdag i en positiv retning. citat: Kim Johansen Kommunalpolitiker, Nordfyn Når vi skal udvikle os er det vigtigt, at vi forfølger ideerne og undersøger mulighederne. Vi skal undgå at dømme skæve og utraditionelle ideer ude, inden mulighederne er undersøgt. Ofte udvikles ideer når man er sammen. Det oplever vi når vi samskaber. Samskabelse kan have mange forskellige formål. Det afhænger af i hvilken sammenhæng vi samskaber i. Nogle gange kan man stå med en konkret udfordring som skal løses. Andre gange får man øje på en mulighed, som man må forfølge. I begge tilfælde er tillid og respekt for vores forskellighed og personlige engagement afgørende for, om det bliver en god oplevelse og i sidste ende måske endda en god løsning. 7 Vi gør det - sammen

9 Rollerne i fællesskabet Vi ønsker en kortere vej mellem borgere, politikere, foreninger, erhvervsliv og medarbejdere i kommunen. Vi skal kunne gå til hinanden med ideer og udvikle dem sammen. Det er en erkendelse af, at der ikke er én gruppe, der ved bedst. Der er heller ikke én gruppe, der har retten til at tage initiativet. Vi må hver især bidrage, med de styrker vi har, og de udviklingsmuligheder vi får øje på. For at udvikle os, må vi gøre tingene anderledes, og ikke lade traditionelle forventninger og træge systemer begrænse de gode idéer. I dette afsnit sættes fokus på, hvordan vi hver især, i hver vores roller, bedst bidrager til udviklingen i Nordfyns Kommune. Borgere Der er en stærk tradition for frivilligt arbejde og personligt engagement blandt borgere i Nordfyns Kommune. Der er initiativ og lyst til at sætte noget i gang. De aktiviteter der opstår, er til glæde for både en selv og andre medborgere. En del borgere indgår også i et tæt samarbejde med kommunen om konkrete projekter og udvikling af nye løsninger. Det giver glæde og stolthed, når man bidrager til fællesskabet. Det giver også stor værdi i lokalsamfundet, når alle giver en hånd. ( ) der er en masse folk, ildsjæle, i byen som gør et stort stykke arbejde, til gavn for de resterende borgere. Og vi kunne sagtens ønske os flere. citat: Casper Conradsen, Borgerforeningen, Særslev Det betyder at vi som borgere: samarbejder med hinanden, politikere, kommunens medarbejdere og erhvervslivet om at videreudvikle ideer, løsninger og fællesskabet bidrager der, hvor det giver mening for os, hvad enten det er som idéudvikler, igangsætter eller noget helt tredje selvstændigt realiserer og sætter ideer og aktiviteter i gang i det lokale fællesskab, og aktivt søger sparring eller støtte, når behovet opstår 8 Vi gør det - sammen

10 Politikere Som politikere skal vi have øje for de områder, hvor det aktive medborgerskab kan udvikle sig og blive endnu stærkere. Vi har en vigtig rolle i at sikre, at de opgaver der løses i kommunalt regi, løses på den bedst mulige måde. Vi skal turde gå nye veje og samtidig tage ansvar for vores menneskelige og økonomiske ressourcer. ( ) sådan et samspil mellem forskellige aktører i forhold til fritids- og kulturlivet gør at man får udnyttet ressourcerne meget bedre. citat: Kurt Christensen Det indebærer, at vi som politikere: Kommunalpolitiker, Nordfyn skaber gode rammer for udfoldelse af det aktive medborgerskab i hverdagen har en løbende dialog med borgere om udviklingen af vores lokalsamfund motiverer til, at initiativer og løsninger kan vokse frem i lokalområderne viser tillid og tror på, at vi sammen kan skabe en endnu bedre kommune giver plads til reel involvering når vi inviterer borgere med i processer, og er tydelige omkring vores forventninger og de muligheder der er møder borgerne med ordentlighed, synlighed, troværdighed og åbenhed Medarbejdere Kommunens medarbejdere løser dagligt deres kerneopgave i mere eller mindre tætte relationer med borgerne i forskellige sammenhænge. I kraft af faglig og professionel baggrund, har vi en særlig rolle i samspillet med borgerne. Med respekt for den faglige kvalitet i opgaveløsning, er vi klar til at samarbejde med borgerne om at løse og udvikle kerneopgaverne. Det betyder, at vi som medarbejdere: er åbne, og afsøger nye muligheder for at samarbejde og involvere borgerne fokuserer på den enkelte borgers ressourcer, og sørger for at få dem bragt i spil værner om kommunens værdier om ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed ser muligheder fremfor begrænsninger, så formelle barrierer ikke står i vejen for gode idéer stiller os til rådighed overfor borgere, foreninger eller andre der har brug for støtte eller facilitering, for at udvikle eller realisere en idé 9 Vi gør det - sammen

11 Virksomheder Dem der driver virksomhed på Nordfyn, spiller en vigtig rolle i hvordan vores samfund udvikler sig. Det er både arbejdspladser for borgere og drivkraft for samfundets udvikling. Virksomhedernes samarbejde med hinanden, kommunen og foreningslivet er med til at skabe vækst og nye muligheder til gavn for udviklingen. Der ligger en masse energi og erfaring i de lokale virksomheder, som kan bringes i spil. Som virksomhed er det derfor naturligt, at vi: åbner vores døre for borgere, medarbejdere, politikere og foreninger er imødekommende overfor initiativer hvor vores bidrag kan gøre en forskel deltager aktivt i lokalsamfundet og de aktiviteter der opstår tænker bredt og involverende i samarbejde og partnerskaber Den mangfoldighed, der er i vores samfund, den vil vi også gerne afspejle i vores organisation. Vi kan for eksempel hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet og det ansvar påtager vi os gerne. Det skaber også værdi for os. citat: Lasse Andersen Købmand, Nordfyn Foreninger Foreningslivet i Nordfyns Kommune har en lang historie. Der er rigtig mange foreninger med mange forskellige tilbud og muligheder for at deltage i aktiviteter. Foreningernes forskellighed afspejler i høj grad samfundets mangfoldighed. Hvad enten man er interesseret i at dyrke en sportsgren, møde andre med en særlig interesse indenfor et bestemt område, eller yde en frivillig indsats for en god sag, så er der sikkert en forening, der tilbyder et fællesskab og aktiviteter. Foreningerne er drevet af personlig interesse og engagement og baserer sig på frivillige kræfter. Derfor er foreningerne klar til at: synliggøre de muligheder den enkelte forening tilbyder opsøge samarbejde med andre foreninger, kommunen eller virksomheder for at udvikle foreningens frivillige, netværk og lokalsamfundet motivere medlemmer til at deltage i lokale aktiviteter tage godt imod nye frivillige, der har lyst til at engagere sig og være en del af et socialt fællesskab 10 Vi gør det - sammen

12 Fra politik til praksis Det aktive medborgerskab skal tænkes ind i alle de områder, hvor borgere, foreninger, erhvervsliv, politikkere og ansatte i kommunen mødes. Det er vi sammen om at sikre, ligesom vi er sammen om at sikre, at motivation, anerkendelse og initiativ blomstrer. Det er nemlig i samspillet mellem borgere, foreninger, virksomheder, politikere og kommunens medarbejdere, at der skabes de mest bæredygtige løsninger. Politikken for det aktive medborgerskab er en tværgående politik. Det betyder, at den favner alle områder af det administrative og politiske arbejde i Nordfyns Kommune. Det betyder også, at de strategier og handleplaner, der arbejdes med i kommunen vil spejle sig i denne politik. 11 Vi gør det - sammen

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Økonomiudvalget 02.10.2012 Punkt nr. 247-1 04.09.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013. På vegne af Byrådet,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Miljøudvalget 15.11.2012 Sag 99, bilag 1 02.10.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

FÆLLES OM ALBERTSLUND

FÆLLES OM ALBERTSLUND FÆLLES OM ALBERTSLUND En politik for fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse 2. UDKAST 1 FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder 6 3.1 Synlighed og tilgængelighed. 7 3.2 Samarbejde mellem de frivillige

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Medborgerskab En tværgående politik 2015

Medborgerskab En tværgående politik 2015 Medborgerskab En tværgående politik 2015 En politik for medborgerskab Sønderborg Byråd har en vision om, at kommunen skal være i vækst og et sted, hvor borgerne lever det gode liv. Vækst og arbejdspladser

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Vision 2021. Nordfyns Kommune

Vision 2021. Nordfyns Kommune Vision 2021 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vision 2021 Baggrund hvorfor dette Visionspapir? Ved den ny kommunalbestyrelses tiltræden den 1. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi Forsidefoto: I 2018 har foreningen Lokal Agenda 21 med hjælp fra Gladsaxe Kommune startet et høslætlaug. Lauget slår med le en gang

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Frivillighedspolitik UDKAST

Frivillighedspolitik UDKAST Frivillighedspolitik 2 Forord 3 4 Frivillighedspolitik Vi vil udbrede frivilligheden på Frederiksberg Frivilligheden skal spire på Frederiksberg. Som kommune vil vi derfor styrke og udvikle vores relationer

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019

Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019 Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune har et stort fokus på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

ET NYT VI. En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST

ET NYT VI. En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST ET NYT VI En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2015-2018 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der blev oprettet i 2007 med fokus på foreningsservice,

Læs mere

Fælles om fremtiden. - Det gode liv i Halsnæs. Juni Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Fælles om fremtiden. - Det gode liv i Halsnæs. Juni Oplev det rå og autentiske Halsnæs Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs Juni 2018 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Fælles om fremtiden Det gode liv i Halsnæs I Halsnæs sætter vi stor pris på vores nære fællesskab. Skoler, plejecentre,

Læs mere

POLITIK FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB

POLITIK FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB POLITIK FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB 1 Forord Vi vil mere i Randers Kommune. Vi vil skabe større værdi for den enkelte borger, så vi ikke kun yder den lovpligtige service. Vi vil gå videre og skabe de bedste

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST POLITIK POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Politik for fritid, frivillighed og sundhed. Fællesskaber

Politik for fritid, frivillighed og sundhed. Fællesskaber Politik for fritid, frivillighed og sundhed Fællesskaber Politik for fritid, frivillighed og sundhed - fællesskab Politik for fritid, frivillighed og sundhed fællesskab er en af tre politikker for Lemvig

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Plejeboliger og naboskaber. Om lokalsamfund, ressourcer og aktive borgere

Plejeboliger og naboskaber. Om lokalsamfund, ressourcer og aktive borgere Plejeboliger og naboskaber Om lokalsamfund, ressourcer og aktive borgere Om at tænke ressourcebaseret Hvorfor overhovedet tænke ressourcebaseret og hvad betyder det? Et grundlæggende og anderledes syn

Læs mere

HERNING ER VORES KULTURPOLITIK

HERNING ER VORES KULTURPOLITIK HERNING ER VORES KULTURPOLITIK KULTUR HVER DAG Vi er omgivet af kultur hver eneste dag. Hvad enten du lægger mærke til det eller ej, bidrager kulturen til at give indhold og sammenhold i hverdagen. Med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere