Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012"

Transkript

1 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012

2 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø ApS Arne Remmen, Aalborg Universitet Kasper Dirckinck-Holmfeld, Aalborg Universitet. Søren Freil, Miljøstyrelsen Lis Vedel, Miljøstyrelsen Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen Dorte Lerche, Miljøstyrelsen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2012 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

3 Indhold Forord Idea Catalogue Potential regulatory initiatives Differentiated fees in collective schemes Environmentally based allocation of handling and recycling costs Environmentally differentiated tax on EEE Individual producer responsibility Network for producers and recyclers Green and Innovative Public Procurement Sharing information RFID chip Product Service System Deposit and refund on small EEE Miljødifferentieret allokering - et middel til miljøoptimeret design Det nuværende danske system for genanvendelse af WEEE WEEE-system med incitament til miljørigtigt design Aktiviteter Konklusion og sammenfatning Summary and Conclusions Referencer Bilag 1: Liste over mulige initiativer til støtte for individuelt producentansvar Bilag 2: Workshops Bilag 3: Interviewramme Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 3

4 4 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

5 Forord Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE-udstyr) fremstilles og markedsføres i stadig stigende mængder. Da levetiden for produkterne bliver stedse kortere, og prisniveauet for en stor del af produkterne er faldende, stiger mængderne af udtjent EEE-udstyr kraftigt og dermed mængderne af elskrot (eller WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Med det formål at forebygge og reducere mængden af WEEE, samt at fremme genbrug og genanvendelse for at mindske ressourceforbruget, blev WEEE-direktivet vedtaget i Direktivet er udformet efter producentansvarsmodellen, hvor producenter og importører skal tage ansvar for deres produkter også i bortskaffelsesfasen, og direktivet indeholder mål for tilbagetagning og nyttiggørelse af affaldet. Med producentansvaret accepterer producenten sit ansvar overfor miljøet i design af produkterne, så der tilstræbes mindst mulige miljøpåvirkning i produktets livscyklus. Producenten accepterer samtidig sit reguleringsmæssige, fysiske og økonomiske ansvar for de miljøpåvirkninger, som produkterne medfører. 80 % af miljøpåvirkningerne fra elektriske og elektroniske produkter kan defineres og dermed modvirkes i designfasen, hvilket forklarer WEEE-direktivets særlige opmærksomhed på designfasen 1. Imidlertid er forventningerne til forebyggelse via ændringer i design generelt ikke blevet indfriet med WEEE direktivet, hvorfor dette projekt har til sigte at vurdere mulighederne for at styrke denne del af de oprindelige ambitioner med direktivet. Det overordnede formål med projektet er at fremme miljørigtig design af elektronisk udstyr. Projektets bidrag er at katalysere en politisk beslutning om styrkelse af det individuelle producentansvar i Danmark, for eksempel via ændret lovgivning eller ved fremme af målrettede initiativer. Projektet er gennemført under ledelse af en styregruppe bestående af: Søren Freil, Miljøstyrelsen (Formand) Lis Vedel, Miljøstyrelsen Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen Dorte Lerche, Miljøstyrelsen Projektet er gennemført af PlanMiljø ApS ved Bjørn Bauer (projektleder), Ida Bode og Kia Egebæk, i samarbejde med Arne Remmen og Kasper Dirckinck-Holmfeld, Aalborg Universitet. Læsevejledning Rapporten er opbygget med følgende struktur: Kapitel 1 indeholder et idékatalog (på engelsk for at muliggøre international dialog om temaet) med ni initiativer, som kan styrke WEEE direktivets betydning for miljørigtigt design af elektronik. Idékataloget er udarbejdet på baggrund af litteratur, interviews og workshops. Kapitel 2 indeholder et forslag til praktisk gennemførelse og implementering af forslag 2 i idékataloget Miljødifferentieret allokering af WEEE-behandlingsomkostninger. 1 European Environmental Bureau; Analysis of the EuP, ROHS, WEEE directive - Designing greener electronic products. Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 5

6 I bilag findes: Beskrivelse af 19 mulige indsatser til at styrke WEEE direktivets betydning for miljørigtigt design af elektronik Kort redegørelse for de afholdte workshops Interviewrammen for forundersøgelsen. 6 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

7 1. Idea Catalogue Potential regulatory initiatives The purpose of the project has been to identify and develop regulatory initiatives with a potential to strengthen the ecodesign effect of the WEEE Directive. The project has included the following activities: A review of literature (refer to the reference list) Interviews with key stakeholders in the European WEEE-context (refer to the reference list and Annex /Bilag 3) Three workshops with Danish and European WEEE-stakeholders (refer to Annex/Bilag 2) Preparation of a long list of potential regulatory initiatives (refer to Annex/Bilag 1). Selection of the nine most relevant regulatory options for detailed description (this section) Selection of the most promising regulatory option for analysis, in-depth description and discussion with stakeholders (section 2 of this report). Selection of the most relevant regulatory options has been based on an initial assessment of three parameters: a) The initiatives potential environmental effect; b) The initiatives potential product design effect; and c) The estimated administrative cost associated with the initiative. The Steering Committee has selected the following potential regulatory initiatives for further investigation: 1. Differentiated fees in collective schemes 2. Environmentally based allocation of handling and recycling costs 3. Environmentally differentiated tax on EEE 4. Individual producer responsibility 5. Network for producers and recyclers 6. Green and innovative public procurement 7. Sharing information RFID chip 8. Product Service System 9. Deposit and refund on small EEE. Initiative 1 has been tested in real life in France and initiative 4 in Japan, whereas the remaining seven initiatives are fictional at this stage. Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 7

8 1.1 Differentiated fees in collective schemes Firms are increasingly competing on the environmental quality of their products in response to consumers willingness to pay a price premium for green, environmentally friendly goods. A differentiated fee on EEE products can strengthen the financial incentives for individual producers to improve the design of their products for reduced environmental impact at the end-of-life. Manufacturing enterprises in general differentiate their products in quality to mitigate competition and increase profits, and a differentiated fee scheme will support this process in the direction of more environmentally friendly products. This has to be developed by all stakeholders in the life cycle of EEE, including individual producers, EEE trade associations, NGOs, treatment and recycling operators, and the national environmental authority in order to agree on an environmentally based differentiated fee structure. In the new WEEE2-Directive (recital 23) there is a support for differentiated fees: ( ) Collective schemes could provide for differentiated fees based on how easily products and the valuable secondary raw materials that they contain could be recycled.( ) Previous experience A Danish model for a differentiated fee scheme can find inspiration in the scheme in France with differentiated fees for the take-back and management of WEEE from private households implemented in The differentiation, which all collective schemes have agreed to, is based on product compliance with specific environmental criteria. In order to reduce the amount and environmental harmfulness of WEEE, the French Ministry of the Environment in 2006 formalized a list of requirements for the approval of collective schemes. Among the requirements was a differentiated compliance fee charged to producers (and passed on to consumers through mandatory visible fees) with the purpose of improving product design. The French collective schemes did not include the differentiated fee in their first operational period , but the Ministry of the Environment stressed that for the permitting period collective schemes would be required to develop and initiate differentiated compliance fees as originally required in the approval agreement. The group developing the differentiated fee system consisted of the French Producer Responsibility System (OCAD3E); the four collective schemes (ERP, Eco-logic, Eco-Systèmes and Récyclum); EEE trade associations; individual producers; charity reuse and repair organisations; NGOs; treatment and recycling operators; and the French Environment and Energy Management Agency (ADEME) with observer status only. A review of existing multi-criteria schemes for eco-labelling of EEE led to a simplified and pragmatic approach with a focus on EEE Categories 1-5 (Large Household Appliances, Small Household Appliances, IT and Telecommunications Equipment, Consumer Equipment, and Lighting Equipment), targeting one product type in each category and with only a single criterion for each (Van Rossem, 2010). The criteria are focused on the end-of-life of the products for example repairability, reuse, and recyclability of household electrical and electronic equipment. The criteria and fee modulation amplitudes are shown in the following table, indicating especially an extra charge in case of unwanted substances: 8 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

9 Equipment Modulation of criteria of the contribution Amplitude modulation of the contribution Cat 1: Equipment producing cold and refrigerant circuit Presence of refrigerant fluid whose GWP > % Cat. 2: Hoovers Cat. 3: Cell phones Cat. 3: Laptop computers Cat. 4: Screens Presence of plastic parts > 25 grams containing brominated flame retardant Lack of universal charger (criterion applicable since publication of the international standard) Presence of lamps containing mercury and presence of plastic parts > 25 grams containing brominated flame retardant Presence of lamps containing mercury and presence of plastic parts > 25 grams containing brominated flame retardant + 20 % % + 20 % + 20 % Cat. 5: Lamps Exclusively LED source - 20 % French modulation criteria for five EEE categories and the corresponding differentiated fees. ADEME plans to evaluate the initiative in 2012 and to expand the system to other product types (Fangeat, 2011) A Danish model for differentiated fee A Danish model for a differentiated fee scheme could learn from the French experience: keep it simple, involve stakeholders in system development, and begin slowly. Following an introductory period with single criteria for a few product groups, an evaluation will enable optimisation and expansion of the scheme. The scheme can be initiated by the Danish EPA with reference to the WEEE Directive and the EU Road Map for Resource Efficiency. The scheme is developed as a voluntary agreement between the involved parties, and for this reason regulatory changes are not required. By making visible the fee and the environmental performance of the affected products it is the ambition that conscious consumers will further extend the environmental impact of the system through deliberate selection of the most environmentally friendly products. Experience shows that the magnitude of this impact depends on price differences, awareness, information efforts, design issues, and several other conditions. The existing collective collection and treatment of WEEE will continue without changes. Environmental effect With background in the WEEE Directive the requirements to the EEE s environmental performance should relate to reuse, recycling, and recovery of materials. The magnitude of the environmental effects depends on a number of factors, including the environmental criteria applied, the amplitude of the fee modulation and the actual fee amount, the information provided to the consumers, and the competition conditions. It should be noted that a focus on environmental characteristics already regulated through other initiatives (for example contents of mercury) could relatively reduce the effect of this initiative. Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 9

10 Effect on design The French model has not yet been evaluated but it has been deliberately constructed to support the ecodesign of EEE. The combination of visible rating of the products environmental performance and (modestly) reduced costs for the environmentally superior products should lead to design improvements. Administrative costs The system requires manufacturers to assess their products against one criterion for each product group. Experience from France indicates that for some producers and importers this has caused some trouble, especially in relation to the products contents of flame retardants. Based on the assessment, the required labelling is a relatively simple procedure. Administrative costs can be kept low by using the existing structures for payment of fees for instance connected to the producers reporting (and derived payment) to the collective scheme regarding amounts placed on the market. The existing collective collection and treatment of WEEE will continue without change. Perspectives The system appears to be relatively easy to design and implement, although some producers may face challenges in terms of achieving information from their suppliers on specific substances. It has yet to be proven to which extent the initiative will lead to the desired outcome - more green design of EEE. In the long term, increased differentiation in fee levels for example reflecting the real costs of recycling of the specific product types (refer to section 2) may lead to increased manufacturer interest for ecodesign. If additional environmental requirements are decided, the differentiated fee system could be combined with a RFID chip system providing ensuring an effective information flow and easy payment routines. Broadening the scope of the initiative, the criteria for the differentiated fee could become part of the minimum performance requirements to the specific product groups in the Eco-design Directive. This will gradually allow authorities to sharpen the criteria for the differentiated fee so the incentives to cleaner product and improved end-of-life continuously maintained and expanded. 1.2 Environmentally based allocation of handling and recycling costs This option is described in more detail (in Danish) in section 2 of this report. Recycling of WEEE in Denmark is arranged with collective recycling schemes and division of costs according to market share no matter the actual environmental characteristics of the specific product. But some products have a higher recycling value than other products; some contain hazardous parts or materials that are difficult or even dangerous to handle in the recycling system; and some products are just impractical or impossible to separate and therefore connected with considerable handling costs. The key in this initiative is to charge the costs of recycling of the individual products to the respective producers, hereby providing an incentive for green design. Presently, the waste management and recycling costs for historical WEEE delivered to the collective schemes are paid for according to each manufacturer s present market share with no regard to the amount or environmental performance of previously marketed products or the costs of recycling of the products. By introducing easily controllable and simple environmental criteria for the different product groups, each manufacturer s/importer s share of the total recycling costs for the WEEE category could then be calculated based on a combination of amounts placed on the market and the products environmental profile, expressed in a ranking. 10 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

11 1.2.1 Previous experience There is no experience in Denmark or any other country with diversified allocation. The system may be inspired by the following reflections made by Kieren Mayers, an English researcher. Illustrating this problem and approach, the following table showing the costs of recycling of specific types of WEEE in the UK in demonstrates the variability in actual recycling costs depending on the products environmental profile. The figure indicates the substantial difference between recycling costs for relatively similar products, for example laptops with mercury backlight or mercury-free backlight (marked with italics). Recycling costs for selected EEE in the UK Compliance category Product UK Actual recycling costs per product type Actual PRO recycling compliance costs * Small appliances Household appliances with batteries 0/ton 9.00/ton PCs & games consoles 0/ton Laptop (with mercury-free backlight) ( 250) /ton Laptop (with mercury backlight) 180/ton Servers ( 150) /ton Mobile phones ( 700) /ton Refrigerators CFC refrigerant 53/ton 57.00/ton Propane refrigerant ( 100) /ton Displays LCD with mercury backlight 180/ton 94.00/ton LCD with mercury-free backlight 0/ton CRT screen 100/ton Large domestic e.g. microwave, dishwasher, washing machine ( 100) /ton ( 45.00)/ton appliances Source: Mayers Recycling activities in the UK, excluding collection. Figures in () are income. * The price actually paid to the collective recycling system. Note that these figures represent the cost of the present recycling system. If additional materials are to be extracted from the WEEE, the cost picture will be different. Danish treatment facilities express interest in receiving more homogeneous e-waste fractions. Designed with the right blend of environmental criteria and financial diversification, the model can result in increased producer responsibility and motivation for green design. The joint environmental organisation for IT enterprises in Denmark, IT Branchens Miljøråd, has expressed initial support to a model as described in this section (Bergrahm, 2011) A Danish model for diversified allocation of WEEE handling and recycling costs A Danish system with allocation of the total recycling costs between manufacturers according to the environmental profile of the marketed products will logistically continue as presently, but manufacturers placing environmentally harmful products on the market (e.g. causing high recycling costs) will pay a larger part of the total recycling costs than hitherto. In addition, green labelling of products will increase consumer interest in the best performing product. 2 Mayers, Kieren: Implementing individual producer responsibility for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in the EU through improved cost allocation; Presentation in Copenhagen, 12 th November 2011 (PDF). Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 11

12 Environmental effect The magnitude of the achievable environmental effects depends on a number of factors, including the environmental criteria applied, the amplitude of the allocation differentiation, the information provided to the consumers, and the competitive conditions. Effect on design The combination of visible rating of the products environmental performance and (modestly) increased costs for environmentally poor products should lead to design improvements but it is not possible to estimate the real impact of the initiative. Administrative costs The system requires manufacturers to label their product according to the set of criteria, but as simple and easily understandable criteria are used, labelling is a relative simple procedure that does not require thorough life cycle assessments. Administrative costs will be held low as the system fully works within the existing structures for payment of recycling costs. As the existing collective collection and treatment of WEEE will continue without changes, the environmentally based allocation does not imply practical burdens for the stakeholders. Perspectives The challenge of assessing the real handling and recycling costs is a serious one that implies considerable administrative problems as most actors in the value chain consider budgets and accounts as confidential material. Further, a precise assessment of the costs can only be carried out retrospectively, so the manufacturers may be required to deposit a guarantee that can cover the recycling costs when they occur. In the long term, increased differentiation in the allocation of recycling costs for example reflecting the real costs of recycling of the specific product types 3 will lead to increased interest in ecodesign by manufacturers. If additional environmental requirements are decided, the system could be combined with a RFID chip system providing the necessary information throughout the complete value chain. 1.3 Environmentally differentiated tax on EEE The use of environmental fiscal instruments has become quite common, in particular in OECD Member Countries. In recent years, several governmental tax commissions and research institutes all over Europe have proposed the implementation of further economic instruments. Since 1980, total environmental tax revenues in the European Union (EU-15) have more than quadrupled in nominal terms and increased as a share of GDP. Energy taxes are by far the most significant, representing more than three-quarters of environmental taxes in Transport taxes account for 21% of total tax revenues (Eurostat, 2003a). Most European countries have a goal of fiscal neutrality in the tax system as a whole and green taxes have been introduced without increasing the total tax burden. Introduction of green taxes is done in combination with reduction of other taxes, e.g. on personal income. With an environmentally differentiated tax on EEE the state imposes a tax on environmentally harmful products. The system to a wide extent corresponds to the diversified VAT on luxury products existing in some Member States. 3 Mayers, Kieren: Implementing individual producer responsibility for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in the EU through improved cost allocation; Presentation in Copenhagen, 12 th November 2011 (PDF). 12 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

13 1.3.1 Previous experience In the Danish context, the scheme has similarities to the existing tax on portable batteries: producers and importers report the amount of batteries placed on the market (divided into five categories) to the Danish Tax and Customs Administration and are charged a fee per kilogram. All producers and importers are registered in the Danish Producer Responsibility System (DPA) and the reporting is controlled by the Danish Tax and Customs Administration, DPA-System, and the Danish EPA in cooperation. In 1996 Denmark introduced a tax for the marketing of nickel-cadmium batteries, as an incentive to reduce the use of these batteries. This tax is one of the explanations for the significant reduction of the sale of nickel-cadmium batteries in Denmark, which has been seen in recent years Danish model for differentiated tax on EE The system requires development of environmental criteria for each product group and assessment of each product against these criteria. As in the French system only one criterion for each product group could be pursued to simplify the system refinements can be introduced at a later stage, if found necessary. Depending on the magnitude of the tax difference - and all other things being equal - consumers will tend to buy the product imposed with the lowest tax, a trend that can be supported by information campaigns and labelling. If the effect on the market is measurable, producers will seek to design products complying with the environmental requirements. All producers and importers are already registered in the Danish Producer Responsibility System (DPA) and the reporting on the new, environmentally differentiated categories can be established relatively easily. The enterprises will pay the tax directly to the Danish Tax and Customs Administration as other excise duties, and reports will be shared between DPA-System and the Danish Tax and Customs Administration (single registration). Taxes have to be passed in the Danish Parliament, a more troublesome procedure than the administrative setting of differentiated fees in the producer responsibility system. The existing collective collection and treatment of WEEE will continue without changes. Environmental effect and effect on design With background in the WEEE Directive the requirements to the EEE s environmental performance should relate to reuse, recycling, and recovery of materials. Producers will be given an incentive to improve the design of their products in order to achieve competitive advantages: Reduced tax (for green products) and a green label (if labelling is also included in the system). The magnitude of the environmental effects depends on a number of factors, including the environmental criteria applied, the actual tax amount, the information provided to the consumers, and the competitive conditions. Administrative costs A key challenge for this option will be the always existing political opposition to new taxes. Lengthy discussions on the relevance and fairness (etc.) of the tax can be expected. On top of this, decisions on taxes have to be endorsed by the parliament and this may be a time consuming and resource demanding process for the EPA. Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 13

14 The system requires manufacturers to assess and label their product according to the set criteria, but as it is suggested to apply only one, easily understandable, criterion for each product group, labelling is a relatively simple procedure. The business sector s administrative costs can be held low by using the existing structures for registration and tax payment. As the existing collective collection and treatment of WEEE will continue without changes, the tax implies limited practical burdens for the stakeholders. Perspectives The system with an environmentally differentiated tax on EEE appears to be relatively easy to design when it is decided. However, it should be considered if an environmental tax model provides enough flexibility for complex products such as electrical and electronic equipment - many products with a short time on the market and many products for which the environmental profile changes quickly. 1.4 Individual producer responsibility The individual producer responsibility, IPR, in its complete version is a system in which products are returned from the consumer to the producers own recycling facilities. The producers will pay for handling of their own products according to environmental requirements specified by national authorities. The Japanese Specified Home Appliances Recycling Law (SHARL) comes close to such a model and can serve as inspiration for a Danish scheme Previous experience The Japanese Specified Home Appliances Recycling Law (SHARL) requires producers of certain EEE products televisions, air-conditioning, refrigerators, and washing machines - to take back their own discarded products, dismantle them and meet reuse, recycling and recovery targets between %. A major goal of law is the promotion of product design that facilitates waste reduction, recycling, and reuse. Retailers are required to deliver collected WEEE to regional aggregation facilities set up by producers and are permitted to charge consumers a collection fee to cover these costs. SHARL was enacted in 1998 and fully enforced in 2001 as the second Extended Producer Responsibility (EPR) programme in the country that legally assigns part of the responsibility for the end-oflife management of products to manufacturers. The main driving forces behind the law were the scarcity of final disposal sites, a significant increase of WEEE in the waste stream, and the inadequacy of existing treatment plants for handling of WEEE. In order to develop the physical infrastructure effectively, dominant manufacturers grouped themselves in two clusters and cooperated on the establishment of take-back sites, take-back networks, and recovery and treatment facilities. Each manufacturer possesses at least one treatment plant enabling them to compile and communicate information from the downstream to the upstream, accumulate knowledge, test and develop recycling technology, and collect knowledge on the actual cost of recovery and environmentally sound treatment. Exchange of information between different manufacturers recycling plants and product design departments has taken place by way of periodical meetings among the personnel involved, seminars, via intranet, and through designers visits to recovery plants. The costs of take-back, recovery, and treatment are reported to have been of an equal size for the prominent manufacturers. SHARL is currently under review by the Japanese authorities; it appears that two additional product groups will be added to the scope in the revised law, namely tumble dryers and TV sets with LCD or plasma display. 14 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Remmen, Arne; Dirckinck-Holmfeld, Kasper; Bauer, Bjørn; Bode, Ida; Egebæk, Kia

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Remmen, Arne; Dirckinck-Holmfeld, Kasper; Bauer, Bjørn; Bode, Ida; Egebæk, Kia Aalborg Universitet Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Remmen, Arne; Dirckinck-Holmfeld, Kasper; Bauer, Bjørn; Bode, Ida; Egebæk, Kia Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant PROMIS a short introduction Morten Kvistgaard, international consultant mkv@evaluators.eu PROMIS P = PROJECT R = RESULT O = ORIENTED M = MANAGEMENT I = INFORMATION S = SYSTEM WHAT IS PROMIS? An effective

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Ideen bag Gøre dansk vandekspertise og danske styrkepositioner internationalt kendte Udvikle dansk vandekspertise

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere