Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012"

Transkript

1 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012

2 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø ApS Arne Remmen, Aalborg Universitet Kasper Dirckinck-Holmfeld, Aalborg Universitet. Søren Freil, Miljøstyrelsen Lis Vedel, Miljøstyrelsen Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen Dorte Lerche, Miljøstyrelsen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2012 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

3 Indhold Forord Idea Catalogue Potential regulatory initiatives Differentiated fees in collective schemes Environmentally based allocation of handling and recycling costs Environmentally differentiated tax on EEE Individual producer responsibility Network for producers and recyclers Green and Innovative Public Procurement Sharing information RFID chip Product Service System Deposit and refund on small EEE Miljødifferentieret allokering - et middel til miljøoptimeret design Det nuværende danske system for genanvendelse af WEEE WEEE-system med incitament til miljørigtigt design Aktiviteter Konklusion og sammenfatning Summary and Conclusions Referencer Bilag 1: Liste over mulige initiativer til støtte for individuelt producentansvar Bilag 2: Workshops Bilag 3: Interviewramme Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 3

4 4 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

5 Forord Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE-udstyr) fremstilles og markedsføres i stadig stigende mængder. Da levetiden for produkterne bliver stedse kortere, og prisniveauet for en stor del af produkterne er faldende, stiger mængderne af udtjent EEE-udstyr kraftigt og dermed mængderne af elskrot (eller WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Med det formål at forebygge og reducere mængden af WEEE, samt at fremme genbrug og genanvendelse for at mindske ressourceforbruget, blev WEEE-direktivet vedtaget i Direktivet er udformet efter producentansvarsmodellen, hvor producenter og importører skal tage ansvar for deres produkter også i bortskaffelsesfasen, og direktivet indeholder mål for tilbagetagning og nyttiggørelse af affaldet. Med producentansvaret accepterer producenten sit ansvar overfor miljøet i design af produkterne, så der tilstræbes mindst mulige miljøpåvirkning i produktets livscyklus. Producenten accepterer samtidig sit reguleringsmæssige, fysiske og økonomiske ansvar for de miljøpåvirkninger, som produkterne medfører. 80 % af miljøpåvirkningerne fra elektriske og elektroniske produkter kan defineres og dermed modvirkes i designfasen, hvilket forklarer WEEE-direktivets særlige opmærksomhed på designfasen 1. Imidlertid er forventningerne til forebyggelse via ændringer i design generelt ikke blevet indfriet med WEEE direktivet, hvorfor dette projekt har til sigte at vurdere mulighederne for at styrke denne del af de oprindelige ambitioner med direktivet. Det overordnede formål med projektet er at fremme miljørigtig design af elektronisk udstyr. Projektets bidrag er at katalysere en politisk beslutning om styrkelse af det individuelle producentansvar i Danmark, for eksempel via ændret lovgivning eller ved fremme af målrettede initiativer. Projektet er gennemført under ledelse af en styregruppe bestående af: Søren Freil, Miljøstyrelsen (Formand) Lis Vedel, Miljøstyrelsen Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen Dorte Lerche, Miljøstyrelsen Projektet er gennemført af PlanMiljø ApS ved Bjørn Bauer (projektleder), Ida Bode og Kia Egebæk, i samarbejde med Arne Remmen og Kasper Dirckinck-Holmfeld, Aalborg Universitet. Læsevejledning Rapporten er opbygget med følgende struktur: Kapitel 1 indeholder et idékatalog (på engelsk for at muliggøre international dialog om temaet) med ni initiativer, som kan styrke WEEE direktivets betydning for miljørigtigt design af elektronik. Idékataloget er udarbejdet på baggrund af litteratur, interviews og workshops. Kapitel 2 indeholder et forslag til praktisk gennemførelse og implementering af forslag 2 i idékataloget Miljødifferentieret allokering af WEEE-behandlingsomkostninger. 1 European Environmental Bureau; Analysis of the EuP, ROHS, WEEE directive - Designing greener electronic products. Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 5

6 I bilag findes: Beskrivelse af 19 mulige indsatser til at styrke WEEE direktivets betydning for miljørigtigt design af elektronik Kort redegørelse for de afholdte workshops Interviewrammen for forundersøgelsen. 6 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

7 1. Idea Catalogue Potential regulatory initiatives The purpose of the project has been to identify and develop regulatory initiatives with a potential to strengthen the ecodesign effect of the WEEE Directive. The project has included the following activities: A review of literature (refer to the reference list) Interviews with key stakeholders in the European WEEE-context (refer to the reference list and Annex /Bilag 3) Three workshops with Danish and European WEEE-stakeholders (refer to Annex/Bilag 2) Preparation of a long list of potential regulatory initiatives (refer to Annex/Bilag 1). Selection of the nine most relevant regulatory options for detailed description (this section) Selection of the most promising regulatory option for analysis, in-depth description and discussion with stakeholders (section 2 of this report). Selection of the most relevant regulatory options has been based on an initial assessment of three parameters: a) The initiatives potential environmental effect; b) The initiatives potential product design effect; and c) The estimated administrative cost associated with the initiative. The Steering Committee has selected the following potential regulatory initiatives for further investigation: 1. Differentiated fees in collective schemes 2. Environmentally based allocation of handling and recycling costs 3. Environmentally differentiated tax on EEE 4. Individual producer responsibility 5. Network for producers and recyclers 6. Green and innovative public procurement 7. Sharing information RFID chip 8. Product Service System 9. Deposit and refund on small EEE. Initiative 1 has been tested in real life in France and initiative 4 in Japan, whereas the remaining seven initiatives are fictional at this stage. Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 7

8 1.1 Differentiated fees in collective schemes Firms are increasingly competing on the environmental quality of their products in response to consumers willingness to pay a price premium for green, environmentally friendly goods. A differentiated fee on EEE products can strengthen the financial incentives for individual producers to improve the design of their products for reduced environmental impact at the end-of-life. Manufacturing enterprises in general differentiate their products in quality to mitigate competition and increase profits, and a differentiated fee scheme will support this process in the direction of more environmentally friendly products. This has to be developed by all stakeholders in the life cycle of EEE, including individual producers, EEE trade associations, NGOs, treatment and recycling operators, and the national environmental authority in order to agree on an environmentally based differentiated fee structure. In the new WEEE2-Directive (recital 23) there is a support for differentiated fees: ( ) Collective schemes could provide for differentiated fees based on how easily products and the valuable secondary raw materials that they contain could be recycled.( ) Previous experience A Danish model for a differentiated fee scheme can find inspiration in the scheme in France with differentiated fees for the take-back and management of WEEE from private households implemented in The differentiation, which all collective schemes have agreed to, is based on product compliance with specific environmental criteria. In order to reduce the amount and environmental harmfulness of WEEE, the French Ministry of the Environment in 2006 formalized a list of requirements for the approval of collective schemes. Among the requirements was a differentiated compliance fee charged to producers (and passed on to consumers through mandatory visible fees) with the purpose of improving product design. The French collective schemes did not include the differentiated fee in their first operational period , but the Ministry of the Environment stressed that for the permitting period collective schemes would be required to develop and initiate differentiated compliance fees as originally required in the approval agreement. The group developing the differentiated fee system consisted of the French Producer Responsibility System (OCAD3E); the four collective schemes (ERP, Eco-logic, Eco-Systèmes and Récyclum); EEE trade associations; individual producers; charity reuse and repair organisations; NGOs; treatment and recycling operators; and the French Environment and Energy Management Agency (ADEME) with observer status only. A review of existing multi-criteria schemes for eco-labelling of EEE led to a simplified and pragmatic approach with a focus on EEE Categories 1-5 (Large Household Appliances, Small Household Appliances, IT and Telecommunications Equipment, Consumer Equipment, and Lighting Equipment), targeting one product type in each category and with only a single criterion for each (Van Rossem, 2010). The criteria are focused on the end-of-life of the products for example repairability, reuse, and recyclability of household electrical and electronic equipment. The criteria and fee modulation amplitudes are shown in the following table, indicating especially an extra charge in case of unwanted substances: 8 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

9 Equipment Modulation of criteria of the contribution Amplitude modulation of the contribution Cat 1: Equipment producing cold and refrigerant circuit Presence of refrigerant fluid whose GWP > % Cat. 2: Hoovers Cat. 3: Cell phones Cat. 3: Laptop computers Cat. 4: Screens Presence of plastic parts > 25 grams containing brominated flame retardant Lack of universal charger (criterion applicable since publication of the international standard) Presence of lamps containing mercury and presence of plastic parts > 25 grams containing brominated flame retardant Presence of lamps containing mercury and presence of plastic parts > 25 grams containing brominated flame retardant + 20 % % + 20 % + 20 % Cat. 5: Lamps Exclusively LED source - 20 % French modulation criteria for five EEE categories and the corresponding differentiated fees. ADEME plans to evaluate the initiative in 2012 and to expand the system to other product types (Fangeat, 2011) A Danish model for differentiated fee A Danish model for a differentiated fee scheme could learn from the French experience: keep it simple, involve stakeholders in system development, and begin slowly. Following an introductory period with single criteria for a few product groups, an evaluation will enable optimisation and expansion of the scheme. The scheme can be initiated by the Danish EPA with reference to the WEEE Directive and the EU Road Map for Resource Efficiency. The scheme is developed as a voluntary agreement between the involved parties, and for this reason regulatory changes are not required. By making visible the fee and the environmental performance of the affected products it is the ambition that conscious consumers will further extend the environmental impact of the system through deliberate selection of the most environmentally friendly products. Experience shows that the magnitude of this impact depends on price differences, awareness, information efforts, design issues, and several other conditions. The existing collective collection and treatment of WEEE will continue without changes. Environmental effect With background in the WEEE Directive the requirements to the EEE s environmental performance should relate to reuse, recycling, and recovery of materials. The magnitude of the environmental effects depends on a number of factors, including the environmental criteria applied, the amplitude of the fee modulation and the actual fee amount, the information provided to the consumers, and the competition conditions. It should be noted that a focus on environmental characteristics already regulated through other initiatives (for example contents of mercury) could relatively reduce the effect of this initiative. Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 9

10 Effect on design The French model has not yet been evaluated but it has been deliberately constructed to support the ecodesign of EEE. The combination of visible rating of the products environmental performance and (modestly) reduced costs for the environmentally superior products should lead to design improvements. Administrative costs The system requires manufacturers to assess their products against one criterion for each product group. Experience from France indicates that for some producers and importers this has caused some trouble, especially in relation to the products contents of flame retardants. Based on the assessment, the required labelling is a relatively simple procedure. Administrative costs can be kept low by using the existing structures for payment of fees for instance connected to the producers reporting (and derived payment) to the collective scheme regarding amounts placed on the market. The existing collective collection and treatment of WEEE will continue without change. Perspectives The system appears to be relatively easy to design and implement, although some producers may face challenges in terms of achieving information from their suppliers on specific substances. It has yet to be proven to which extent the initiative will lead to the desired outcome - more green design of EEE. In the long term, increased differentiation in fee levels for example reflecting the real costs of recycling of the specific product types (refer to section 2) may lead to increased manufacturer interest for ecodesign. If additional environmental requirements are decided, the differentiated fee system could be combined with a RFID chip system providing ensuring an effective information flow and easy payment routines. Broadening the scope of the initiative, the criteria for the differentiated fee could become part of the minimum performance requirements to the specific product groups in the Eco-design Directive. This will gradually allow authorities to sharpen the criteria for the differentiated fee so the incentives to cleaner product and improved end-of-life continuously maintained and expanded. 1.2 Environmentally based allocation of handling and recycling costs This option is described in more detail (in Danish) in section 2 of this report. Recycling of WEEE in Denmark is arranged with collective recycling schemes and division of costs according to market share no matter the actual environmental characteristics of the specific product. But some products have a higher recycling value than other products; some contain hazardous parts or materials that are difficult or even dangerous to handle in the recycling system; and some products are just impractical or impossible to separate and therefore connected with considerable handling costs. The key in this initiative is to charge the costs of recycling of the individual products to the respective producers, hereby providing an incentive for green design. Presently, the waste management and recycling costs for historical WEEE delivered to the collective schemes are paid for according to each manufacturer s present market share with no regard to the amount or environmental performance of previously marketed products or the costs of recycling of the products. By introducing easily controllable and simple environmental criteria for the different product groups, each manufacturer s/importer s share of the total recycling costs for the WEEE category could then be calculated based on a combination of amounts placed on the market and the products environmental profile, expressed in a ranking. 10 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

11 1.2.1 Previous experience There is no experience in Denmark or any other country with diversified allocation. The system may be inspired by the following reflections made by Kieren Mayers, an English researcher. Illustrating this problem and approach, the following table showing the costs of recycling of specific types of WEEE in the UK in demonstrates the variability in actual recycling costs depending on the products environmental profile. The figure indicates the substantial difference between recycling costs for relatively similar products, for example laptops with mercury backlight or mercury-free backlight (marked with italics). Recycling costs for selected EEE in the UK Compliance category Product UK Actual recycling costs per product type Actual PRO recycling compliance costs * Small appliances Household appliances with batteries 0/ton 9.00/ton PCs & games consoles 0/ton Laptop (with mercury-free backlight) ( 250) /ton Laptop (with mercury backlight) 180/ton Servers ( 150) /ton Mobile phones ( 700) /ton Refrigerators CFC refrigerant 53/ton 57.00/ton Propane refrigerant ( 100) /ton Displays LCD with mercury backlight 180/ton 94.00/ton LCD with mercury-free backlight 0/ton CRT screen 100/ton Large domestic e.g. microwave, dishwasher, washing machine ( 100) /ton ( 45.00)/ton appliances Source: Mayers Recycling activities in the UK, excluding collection. Figures in () are income. * The price actually paid to the collective recycling system. Note that these figures represent the cost of the present recycling system. If additional materials are to be extracted from the WEEE, the cost picture will be different. Danish treatment facilities express interest in receiving more homogeneous e-waste fractions. Designed with the right blend of environmental criteria and financial diversification, the model can result in increased producer responsibility and motivation for green design. The joint environmental organisation for IT enterprises in Denmark, IT Branchens Miljøråd, has expressed initial support to a model as described in this section (Bergrahm, 2011) A Danish model for diversified allocation of WEEE handling and recycling costs A Danish system with allocation of the total recycling costs between manufacturers according to the environmental profile of the marketed products will logistically continue as presently, but manufacturers placing environmentally harmful products on the market (e.g. causing high recycling costs) will pay a larger part of the total recycling costs than hitherto. In addition, green labelling of products will increase consumer interest in the best performing product. 2 Mayers, Kieren: Implementing individual producer responsibility for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in the EU through improved cost allocation; Presentation in Copenhagen, 12 th November 2011 (PDF). Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 11

12 Environmental effect The magnitude of the achievable environmental effects depends on a number of factors, including the environmental criteria applied, the amplitude of the allocation differentiation, the information provided to the consumers, and the competitive conditions. Effect on design The combination of visible rating of the products environmental performance and (modestly) increased costs for environmentally poor products should lead to design improvements but it is not possible to estimate the real impact of the initiative. Administrative costs The system requires manufacturers to label their product according to the set of criteria, but as simple and easily understandable criteria are used, labelling is a relative simple procedure that does not require thorough life cycle assessments. Administrative costs will be held low as the system fully works within the existing structures for payment of recycling costs. As the existing collective collection and treatment of WEEE will continue without changes, the environmentally based allocation does not imply practical burdens for the stakeholders. Perspectives The challenge of assessing the real handling and recycling costs is a serious one that implies considerable administrative problems as most actors in the value chain consider budgets and accounts as confidential material. Further, a precise assessment of the costs can only be carried out retrospectively, so the manufacturers may be required to deposit a guarantee that can cover the recycling costs when they occur. In the long term, increased differentiation in the allocation of recycling costs for example reflecting the real costs of recycling of the specific product types 3 will lead to increased interest in ecodesign by manufacturers. If additional environmental requirements are decided, the system could be combined with a RFID chip system providing the necessary information throughout the complete value chain. 1.3 Environmentally differentiated tax on EEE The use of environmental fiscal instruments has become quite common, in particular in OECD Member Countries. In recent years, several governmental tax commissions and research institutes all over Europe have proposed the implementation of further economic instruments. Since 1980, total environmental tax revenues in the European Union (EU-15) have more than quadrupled in nominal terms and increased as a share of GDP. Energy taxes are by far the most significant, representing more than three-quarters of environmental taxes in Transport taxes account for 21% of total tax revenues (Eurostat, 2003a). Most European countries have a goal of fiscal neutrality in the tax system as a whole and green taxes have been introduced without increasing the total tax burden. Introduction of green taxes is done in combination with reduction of other taxes, e.g. on personal income. With an environmentally differentiated tax on EEE the state imposes a tax on environmentally harmful products. The system to a wide extent corresponds to the diversified VAT on luxury products existing in some Member States. 3 Mayers, Kieren: Implementing individual producer responsibility for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in the EU through improved cost allocation; Presentation in Copenhagen, 12 th November 2011 (PDF). 12 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

13 1.3.1 Previous experience In the Danish context, the scheme has similarities to the existing tax on portable batteries: producers and importers report the amount of batteries placed on the market (divided into five categories) to the Danish Tax and Customs Administration and are charged a fee per kilogram. All producers and importers are registered in the Danish Producer Responsibility System (DPA) and the reporting is controlled by the Danish Tax and Customs Administration, DPA-System, and the Danish EPA in cooperation. In 1996 Denmark introduced a tax for the marketing of nickel-cadmium batteries, as an incentive to reduce the use of these batteries. This tax is one of the explanations for the significant reduction of the sale of nickel-cadmium batteries in Denmark, which has been seen in recent years Danish model for differentiated tax on EE The system requires development of environmental criteria for each product group and assessment of each product against these criteria. As in the French system only one criterion for each product group could be pursued to simplify the system refinements can be introduced at a later stage, if found necessary. Depending on the magnitude of the tax difference - and all other things being equal - consumers will tend to buy the product imposed with the lowest tax, a trend that can be supported by information campaigns and labelling. If the effect on the market is measurable, producers will seek to design products complying with the environmental requirements. All producers and importers are already registered in the Danish Producer Responsibility System (DPA) and the reporting on the new, environmentally differentiated categories can be established relatively easily. The enterprises will pay the tax directly to the Danish Tax and Customs Administration as other excise duties, and reports will be shared between DPA-System and the Danish Tax and Customs Administration (single registration). Taxes have to be passed in the Danish Parliament, a more troublesome procedure than the administrative setting of differentiated fees in the producer responsibility system. The existing collective collection and treatment of WEEE will continue without changes. Environmental effect and effect on design With background in the WEEE Directive the requirements to the EEE s environmental performance should relate to reuse, recycling, and recovery of materials. Producers will be given an incentive to improve the design of their products in order to achieve competitive advantages: Reduced tax (for green products) and a green label (if labelling is also included in the system). The magnitude of the environmental effects depends on a number of factors, including the environmental criteria applied, the actual tax amount, the information provided to the consumers, and the competitive conditions. Administrative costs A key challenge for this option will be the always existing political opposition to new taxes. Lengthy discussions on the relevance and fairness (etc.) of the tax can be expected. On top of this, decisions on taxes have to be endorsed by the parliament and this may be a time consuming and resource demanding process for the EPA. Miljørigtigt design af elektronisk udstyr 13

14 The system requires manufacturers to assess and label their product according to the set criteria, but as it is suggested to apply only one, easily understandable, criterion for each product group, labelling is a relatively simple procedure. The business sector s administrative costs can be held low by using the existing structures for registration and tax payment. As the existing collective collection and treatment of WEEE will continue without changes, the tax implies limited practical burdens for the stakeholders. Perspectives The system with an environmentally differentiated tax on EEE appears to be relatively easy to design when it is decided. However, it should be considered if an environmental tax model provides enough flexibility for complex products such as electrical and electronic equipment - many products with a short time on the market and many products for which the environmental profile changes quickly. 1.4 Individual producer responsibility The individual producer responsibility, IPR, in its complete version is a system in which products are returned from the consumer to the producers own recycling facilities. The producers will pay for handling of their own products according to environmental requirements specified by national authorities. The Japanese Specified Home Appliances Recycling Law (SHARL) comes close to such a model and can serve as inspiration for a Danish scheme Previous experience The Japanese Specified Home Appliances Recycling Law (SHARL) requires producers of certain EEE products televisions, air-conditioning, refrigerators, and washing machines - to take back their own discarded products, dismantle them and meet reuse, recycling and recovery targets between %. A major goal of law is the promotion of product design that facilitates waste reduction, recycling, and reuse. Retailers are required to deliver collected WEEE to regional aggregation facilities set up by producers and are permitted to charge consumers a collection fee to cover these costs. SHARL was enacted in 1998 and fully enforced in 2001 as the second Extended Producer Responsibility (EPR) programme in the country that legally assigns part of the responsibility for the end-oflife management of products to manufacturers. The main driving forces behind the law were the scarcity of final disposal sites, a significant increase of WEEE in the waste stream, and the inadequacy of existing treatment plants for handling of WEEE. In order to develop the physical infrastructure effectively, dominant manufacturers grouped themselves in two clusters and cooperated on the establishment of take-back sites, take-back networks, and recovery and treatment facilities. Each manufacturer possesses at least one treatment plant enabling them to compile and communicate information from the downstream to the upstream, accumulate knowledge, test and develop recycling technology, and collect knowledge on the actual cost of recovery and environmentally sound treatment. Exchange of information between different manufacturers recycling plants and product design departments has taken place by way of periodical meetings among the personnel involved, seminars, via intranet, and through designers visits to recovery plants. The costs of take-back, recovery, and treatment are reported to have been of an equal size for the prominent manufacturers. SHARL is currently under review by the Japanese authorities; it appears that two additional product groups will be added to the scope in the revised law, namely tumble dryers and TV sets with LCD or plasma display. 14 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Public-private partnerships in Urban Development

Public-private partnerships in Urban Development Public-private partnerships in Urban Development - lessons from Danish and international research Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) The challenge of PPPs 2 Public Private Partnership:

Læs mere

Tankerne bag agil implementering

Tankerne bag agil implementering Tankerne bag agil implementering Agenda Facts om Agidon Sådan gør vi.. Sådan er vi.. Microsoft Dynamics NAV 2013 Tankerne bag Agidons agile implementeringer Modellen Opmærksomhedspunkter Udbytter Case:

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere