HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER"

Transkript

1 HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER Oktober 2016 HØRINGSBOG

2 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Høringsbrev Høringsparter RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar 1. Cyklistforbundet Forenede Danske Motorejere Rigspolitiet Trafik- Byggestyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet Dansk Blindesamfund Dansk Center for Lys Det kommunale Cykelfagråd Moe Tetraplan Vejle Kommune Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

3 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Forslag til Håndbog om Supercykelstier blev udsendt til høring blandt 32 parter i perioden 29. februar maj Høringsbrevet er vist på de næste sider. Høringslisten er ikke medtaget, idet listen i stedet er vist i afsnit 1.2. I det følgende er de indkomne høringssvar vist på venstresiderne, og resultatet af arbejdsgruppens behandling er givet for hver enkelt bemærkning eller ændringsforslag på de modstående sider. Markeringer i kolonnen Accept betyder følgende: angiver at den indkomne bemærkning er imødekommet () angiver at den indkomne bemærkning stort set er imødekommet (-) angiver at den indkomne bemærkning kun i begrænset omfang er imødekommet - angiver at den indkomne bemærkning ikke er imødekommet () angiver at arbejdsgruppen har taget den indkomne bemærkning til efterretning, men at der for så vidt ikke er behov for nogen ændringer (f.eks. hvis der blot er givet en oplysning). Hvor en høringsbemærkning er imødekommet er der i en parentes anført den side i Vejregelmaterialet, hvor en eventuel konsekvensrettelse kan ses. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 3

4 1.1 Høringsbrev 4 Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

5 Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 5

6 1.2 Høringsparter AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Asfaltindustrien Brancheforeningen for Trafiksikkerhed DTU, Institut for Transport Dansk Byggeri Cyklistforbundet Danske Landskabsarkitekter Dansk Ledningsejerforum Dansk Transport og Logistik Danske Busvognmænd Danske Råstoffer DI Transport Forenede Danske Motorejere Foreningen af Rådgivende Ingeniører International Transport Danmark Justitsministeriet Kommunalteknisk Chefforening Kommunernes Landsforening Rigspolitiet Rådet for Sikker Trafik Trafikselskaberne i Danmark Trafik- og Byggestyrelsen Transport- og Bygningsministeriet Vejdirektoratet Erhvervs- og Vækstministeriet 3F Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Aarhus Kommune Aalborg Kommune Odense Kommune Supercykelstisekretariatet Herudover er der modtaget høringssvar fra følgende parter: Dansk Blindesamfund Dansk Center for Lys Det kommunale cykelfagråd Moe Tetraplan Vejle Kommune (Markering angiver, hvem der har svaret) 6 Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

7 2 RESULTATER AF HØRINGEN Høringen har medført en række ændringer af Håndbog om Supercykelstier, hvor de væsentligste er: Supplerende tekst om at medtage vurderinger af omkostninger og nytteværdi Supplerende tekstafsnit om evaluering af projekter med supercykelstier Flere henvisninger til håndbogen "Færdselsarealer for alle" Supplerende tekst om muligheder for at styrke synligheden ved belysning og brug af lyst tilslag i asfalt I løbet af høringsfasen er udkommet høringsversion af ny bekendtgørelse om vejafmærkning, hvor indgår tavle med ruteidentifikation for supercykelstier. Dette er nu omtalt i håndbogen Enkelte fotos er udskiftet. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 7

8 Høringssvar nr. 1 Nr. Cyklistforbundet Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

9 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1-4 Høringssvar 1-4 betragtes som kommentarer, der ikke giver anledning til ændringer. Enkelte af kommentarerne er desuden præciseret af Cyklistforbundet i deres efterfølgende kommentarer, hvor arbejdsgruppen har givet bemærkninger. Håndbogens sigte er at give inspiration og vejledning i tråd med øvrige håndbøger om Byernes trafikarealer. Det har ikke været målet med håndbogen at udarbejde krav til brug af begrebet supercykelstier, men at give vejledning og inspiration til en bred gruppe af kommuner såvel store som mindre. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 9

10 Høringssvar nr. 1 Nr. Cyklistforbundet Side 2 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

11 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 5 Konkret kommentar om vigepligt for cykler (høringsudgavens side 38) Teksten justeres til: "Her anbefales det, at cyklister får vigepligt af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Ved meget lave biltrafikmængder på sidevejen og med gode oversigtsforhold kan det overvejes at prioritere cyklisterne". 6 Konkret kommentar om at inkludere mulighed for en 2-etagers rundkørsel (høringsudgavens side 41). Der tilføjes tekst om, at krydsning ude af niveau evt. kan være som en hel rundkørsel ude af niveau og der vises eksempel fra Næstved. 7 Konkret kommentar om at tilføje tekst om sundhed i tabel (høringsudgavens side 69) Ny række tilføjes i tabellen. 8 9 () Kommentar om elcykler. Der tilføjes tekst i kapitel 1: " Salget af elcykler stiger også, hvilket bidrager til, at man kan forvente et større potentiale for at flere personer vil cykle relativt langt." Kommentar om bl.a. erfaringer fra udlandet. Tekst tilføjes i afsnit 4.1.1: Også i andre europæiske lande arbejdes med cykelruter i stil med supercykelstier. Især i Holland, men også i fx Belgien, England og Tyskland findes eksempler, som kan give inspiration til at arbejde med supercykelstier Kommentaren giver ikke anledning til ændringer, da emnet om regional sammenhæng er beskrevet både i kapitel 1 og kapitel 3. Finansiering er ikke et emne, som ligger inden for håndbogens sigte. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 11

12 Høringssvar nr. 2 Nr. Forenede Danske Motorejere Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

13 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 - Høringssvaret medfører ikke ændringer. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 13

14 Høringssvar nr. 3 Nr. Rigspolitiet Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

15 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Høringssvaret medfører ikke ændringer. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 15

16 Høringssvar nr. 4 Nr. Trafik- og Byggestyrelsen Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

17 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Høringssvaret medfører ikke ændringer. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 17

18 Høringssvar nr. 5 Nr. Erhvervs- og Vækstministeriet Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

19 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Høringssvaret medfører ikke ændringer. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 19

20 Høringssvar nr. 6 Nr. Dansk Blindesamfund Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

21 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Kommentar om adskillelse til fodgængere. Ny tekst indsættes i afsnit i underafsnit om Adskillelse til fodgængere: " Der bør tages hensyn til tilgængelighed for mennesker med handicap, se Håndbogen "Færdselsarealer for alle". 2 - Kapitel 3 handler om overordnet trafikal planlægning og ikke om fysisk udformning. 3 Kommentar om cykelgader i afsnit Der indsættes ny tekst: " biltrafikkens størrelse og sammensætning. For udformningen i øvrigt gælder, at den bør tilgodese f.eks. behovet for at mennesker med synshandicap skal krydse cykelarealet ved at lave kantstensspring jf. vejledning i håndbogen "Færdselsarealer for alle". Bilparkering bør så vidt muligt undgås. Fastholdes." Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 21

22 Høringssvar nr. 6 Nr. Dansk Blindesamfund Side 2 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

23 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 4 - Kommentar om 2 minus 1 veje. I håndbogen anbefales 2 minus 1 veje ikke generelt og yderligere bemærkninger om udformning anses ikke nødvendige. 5 - Kommentar med specifik henvisning til et emne, der ikke har med håndbogen at gøre (et samarbejdsprojekt i hovedstadsområdet). Ingen ændringer. 6 Se bemærkning til kommentar Kommentar om dobbeltrettede stier generelt. Afsnit handler om bredder og kommentaren er derfor ikke relevant her. Desuden er kommentaren ikke specielt rettet mod supercykelstier. Ingen ændringer. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 23

24 Høringssvar nr. 6 Nr. Dansk Blindesamfund Side 3 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

25 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Kommentar om delte stier i slutningen af afsnit Teksten flyttes til afsnit om typer af stier. i stedet for placering under tekstafsnit om bredder. Ellers ingen ændring. Kommentar om prioriterede vejkryds i afsnit Ingen tekstændringer, da beskrivelsen i håndbogen ikke lægger op til ændringer af vigepligtsforhold for krydsende fodgængere Kommentar om cykelshunt. Ingen ændring, da tekst om fodgængerfelt er nævnt i tekst til figur Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 25

26 Høringssvar nr. 6 Nr. Dansk Blindesamfund Side 4 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

27 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 11 Kommentar om foto i Figur Figuren udskiftes med andet foto og figurtekst justeres tilsvarende. 12 () Kommentar om busstoppesteder. I Håndbogen er det allerede anbefalet at etablere fremrykkede stoppesteder med 2 m. brede busheller (min. 1,5), hvilket svarer til anbefalingerne i "Færdselsarealer for alle". Der tilføjes tekstændring: "For anbefalinger om udformning med opmærksomhed på tilgængelighed for mennesker med handicap henvises til "Færdselsarealer for alle". Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 27

28 Høringssvar nr. 6 Nr. Dansk Blindesamfund Side 5 af 5 28 Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

29 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 29

30 Høringssvar nr. 7 Nr. Dansk Center for Lys Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

31 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 - Kommentar om tilføjelse til kvalitetsmål om adgang. Ingen tekstændring, da den nuværende tekst anses for passende generelt uden at fremhæve særlige situationer frem for andre. 2 (-) Tekst justeres: "Ruten bør være synlig fra omgivelserne og belyst for at styrke trafiksikkerhed og tryghed". 3 - Kommentar om dæmpning af lys. Ingen ændring, da en tekst om dæmpning af lys anses for specifik og detaljeret på det sted i håndbogen. 4 - Kommentar om vejkrydstyper og belysning. Ingen ændringer, da det anses for specifikt og detaljeret at omtale det i denne håndbog. 5 - Kommentar om at nævne mørke time mht. genkendelse og identitet. Ingen ændringer, da det anses for specifikt og detaljeret at omtale det i denne håndbog. 6 - Kommentar om at bruge ordvalget "skal" i stedet for fx "bør". Håndbogen benytter ikke ordvalget "skal", med mindre det er fastlagt i cirkulære eller bekendtgørelse. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 31

32 Høringssvar nr. 7 Nr. Dansk Center for Lys Side 2 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

33 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 7 8 () Kommentar om udvikling i belysningsteknik. Ny tekst tilføjes i afsnit 4.6: "Udviklingen af belysningsteknik gør det i stigende grad muligt at anvende mere behovsstyret og energivenlig belysning med brug af sensorstyret lysdæmpning eller tidsstyret natsænkning." Kommentar om belægninger med lyst tilslag. Kommentaren imødekommes delvist med følgende brødtekst i kapitel 4.5 (om belægninger): Med eventuel brug af en lav belysningsklasse bør man tilstræbe en høj grad af lyst tilslag i asfalten for at få så god synlighed som muligt. Desuden tilføjes kort tekst om lyst tiltag i afsnit 4.6 om belysning. 9 - Kommentar om at nævne afstand mellem lysmaster. Ingen ændringer, da det anses for specifikt og detaljeret at omtale det i denne håndbog. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 33

34 Høringssvar nr. 8 Nr. Det kommunale Cykelfagråd Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

35 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Generel kommentar om udformning. Der tilføjes flg. tekstafsnit i kapitel 4 lige før afsnit 4.1: Overordnet gælder, at udformningen i højere grad end for andre stiruter bør tilgodese muligheden for at komme hurtigt frem. Det stiller krav til linjeføringen i forhold til oversigtsforhold og køredynamik i kurver. For veje uden for bebyggede områder anbefales det, at ruten udformes til 35 km/h for cyklister. Her henvises til Håndbogen "Tracering i åbent land" og Håndbogen "Tracering i byer". 2 - Kommentar om definition af supercykelstier. Ingen ændring. Arbejdsgruppen mener, at definitionen i håndbogen har det rette niveau. 3 Kommentar om regler for skiltning og afmærkning. Ruteidentifikation for supercykelsti, som det fremgår af Bekendtgørelse om Vejafmærkning, BEK nr. 1194, 21. september 2016, er nu beskrevet i håndbogens kapitel 5 4 () Kommentar om samfundsøkonomisk beregningsmodel og finansiering. Tekstændring i afsnit 3.2 om samfundsøkonomi: "En vurdering af omkostninger og nytte i form af fx en samfundsøkonomisk vurdering. Her kan indgå omkostninger til anlæg og drift sat i forhold til gevinster i form af kortere rejsetid, øget sundhed ved flere cyklede km, bedre trafiksikkerhed mv. Kilder: Se f.eks. resultater om samfundsøkonomiske vurdering fra supercykelstier i hovedstadsområdet på og på Transport- og Byggeministeriets hjemmeside om samfundsøkonomiske analyser og hjælpeværktøjer hertil. Finansiering er ikke et emne, som ligger inden for håndbogens sigte () a) Kommentar om sideløbsbrønde. Tekst tilføjes i afsnit om Riste, brønde og ramper: " ud mod kørebanens afvandingsriste eller ved at benytte sideløbsbrønde". b) Kommentar om rundkørsler og signalregulerede kryds Ingen ændring, da teksten i håndbogen vægter en balance mellem sikkerhed og fremkommelighed, som vurderes passende. c) Kommentar om dæmpning af stibelysning. Ingen ændringer, da det anses for specifikt og detaljeret for denne håndbog. a) Kommentar om eksempler fra Holland og figurer fra områder i Danmark. Tekst tilføjes i afsnit 4.1.1: Også i andre europæiske lande arbejdes med cykelruter i stil med supercykelstier. Især i Holland, men også i fx Belgien, England og Tyskland findes eksempler, som kan give inspiration til at arbejde med supercykelstier. Ingen ændringer i figurer fra Danmark. Håndbogen har 17 illustrationer fra hovedstadsområdet, 15 fra områder uden for hovedstadsområdet, 4 uden geografi og 3 fra udlandet. b) Kommentar om justering af tekst i afsnit Teksten justeres og forkortes. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 35

36 Høringssvar nr. 9 Nr. Moe - Tetraplan Side 1 af 3 36 Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

37 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Se efterfølgende bemærkninger. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 37

38 Høringssvar nr. 9 Nr. Moe - Tetraplan Side 2 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

39 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 - Kommentar om henvisning til rapporter. Ingen ændringer. De nævnte evalueringsrapporter er omtalt i håndbogen. Løbende statistik og generel tendens anses ikke mulig at medtage i en vejregel håndbog. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 39

40 Høringssvar nr. 9 Nr. Moe - Tetraplan Side 3 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

41 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 2 Rettes Rettes Rettes Rettes Vurderes ikke nødvendig Rettes Rettes Rettes Rettes Rettes Rettes Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 41

42 Høringssvar nr. 10 Nr. Vejle Kommune Side 1 af Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

43 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 - Kommentar om generelle forhold ved supercykelstier. Ingen ændringer, arbejdsgruppen er enig i kommentaren, hvilket er afspejlet i bl.a. de opstillede kvalitetsmål. 2 - Kommentar om stibredder. Ingen ændring, da kommentaren ikke er i modstrid med teksten i håndbogen. 3 - Kommentar om regler for skiltning og afmærkning. Ruteidentifikation for supercykelsti, som det fremgår af Bekendtgørelse om Vejafmærkning, BEK nr af 21. september 2016, er nu beskrevet i håndbogens kapitel Kommentar om rundkørsler og signalregulerede kryds. Ingen ændring, da teksten i håndbogen vægter en balance mellem sikkerhed og fremkommelighed, som vurderes passende. 5 - Kommentar om eksempler fra Holland og figurer fra områder i Danmark. Tekst tilføjes i afsnit 4.1.1: Også i andre europæiske lande arbejdes med cykelruter i stil med supercykelstier. Især i Holland, men også i fx Belgien, England og Tyskland findes eksempler, som kan give inspiration til at arbejde med supercykelstier. Kommentar om fordeling af figurer fra områder i Danmark. Ingen ændringer i figurer fra Danmark. Håndbogen har 17 illustrationer fra hovedstadsområdet, 15 fra områder uden for hovedstadsområdet, 4 uden geografi og 3 fra udlandet. Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx 43

44 44 Høringsbog_Supercykelstier_Oktober_2016.docx

HØRINGSBOG IT PÅ VEJ TRAFIKTEKNISK DRIFT AF TRAFIKSIGNALANLÆG. April 2017 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG IT PÅ VEJ TRAFIKTEKNISK DRIFT AF TRAFIKSIGNALANLÆG. April 2017 HØRINGSBOG HØRINGSBOG IT PÅ VEJ TRAFIKTEKNISK DRIFT AF TRAFIKSIGNALANLÆG April 2017 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar

Læs mere

HÅNDBOG OM FODGÆNGEROMRÅDER

HÅNDBOG OM FODGÆNGEROMRÅDER HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG OM FODGÆNGEROMRÅDER OKTOBER 2016 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar

Læs mere

HÅNDBOG OM STIKRYDS OG HÅNDBOG OM KRYDSNINGER MELLEM STIER OG VEJE

HÅNDBOG OM STIKRYDS OG HÅNDBOG OM KRYDSNINGER MELLEM STIER OG VEJE HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG OM STIKRYDS OG HÅNDBOG OM KRYDSNINGER MELLEM STIER OG VEJE April 2016 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter...

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED HØRINGSBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED Februar 2013 HØRINGSBOG Endelig udgave Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 6 2

Læs mere

FÆLLES GRUNDLAG OG PLANLÆGNING FOR VEJKRYDS I ÅBENT LAND

FÆLLES GRUNDLAG OG PLANLÆGNING FOR VEJKRYDS I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND FÆLLES GRUNDLAG OG PLANLÆGNING FOR VEJKRYDS I ÅBENT LAND Marts 2018 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1 Høringsbrev... 5 1.2 Høringsparter...

Læs mere

HÅNDBOG OM ANLÆG FOR PARKERING OG STANDSNING I BYER

HÅNDBOG OM ANLÆG FOR PARKERING OG STANDSNING I BYER HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG OM ANLÆG FOR PARKERING OG STANDSNING I BYER Oktober 2018 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 7 2 RESULTATER

Læs mere

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER. Juli 2015 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER. Juli 2015 HØRINGSBOG HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER Juli 2015 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER

Læs mere

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OKTOBER 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 7 2. Resultater

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Juni 2013 HØRINGSBOG 2 Høringsbog Planlægning af trafikledelsessystemer.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1 Høringsbrev... 5 1.2 Liste

Læs mere

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBOG TRACÉRING. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBOG TRACÉRING. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBOG TRACÉRING Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar 1. DTU

Læs mere

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER HØRINGSBOG VEJLEDNING FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER 21. november 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 4. Vejkryds HØRING September 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

ANLÆG OG PLANLÆGNING VEJVISNING SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE. Juni 2018 HØRINGSBOG

ANLÆG OG PLANLÆGNING VEJVISNING SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE. Juni 2018 HØRINGSBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING VEJVISNING SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE Juni 208 HØRINGSBOG Indhold GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3. Høringsbrev... 4.2 Høringsliste... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar.

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter

Læs mere

Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste

Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. maj 2016 16/04709-2 Per Antvorskov pnt@vd.dk 7244 3123 Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste HØRING: FORSLAG TIL HÅNDBØGER OM LETBANER OG TILLÆG OM TRAFIKSIGNALREGULERING

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET AUDITERING TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet Oktober 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...3

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning mv. HØRING September 2009 Vejregelrådet 2 VRA-2232-v1k_Høringsbog_BT_hæfte

Læs mere

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG HØRINGSBOG IT PÅ VEJ HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG Marts 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER Oktober 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen 7 Høringssvar

Læs mere

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet 2 R45-000-v2_Høringsbog_vejvisning til nationalparker_juni_ 2010.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...

Læs mere

2 HÅNDBØGER - AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MM. - OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER

2 HÅNDBØGER - AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MM. - OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER Høringsbog AFMÆRKNING AF VEJARBEJDE 2 HÅNDBØGER AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MM. OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER Oktober 2016 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 10 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 111 Høringssvar

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT Maj 2016 HØRINGSBOG Høringsbog_HB_om_KT_og_BRT.docx 1 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 6

Læs mere

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND FEBRUAR 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD)

HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD) ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD) December 2014 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev...

Læs mere

PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF VEJANLÆG FOR MODULVOGNTOG

PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF VEJANLÆG FOR MODULVOGNTOG ANLÆG OG PLANLÆGNING VEJE OG STIER I ÅBENT LAND PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF VEJANLÆG FOR MODULVOGNTOG December 2016 HØRINGSBOG 1 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1 Høringsbrev... 5 1.2 Høringsliste...

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

FEBRUAR 2016 HØRINGSUDGAVE

FEBRUAR 2016 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG SUPERCYKELSTIER ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2016 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler planlægning og etablering af supercykelstier. Håndbogen er en del af serien Byernes Trafikarealer,

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel omhandler afmærkning med tekst og symboler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen. Generelt

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat - SANI Sagsnr.: TS2100201-00020 Dato: 07-12-2017 Notat Høringsnotat Bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT 15. juli 2014 mkk/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Sammenfatning... 4 3 Vurdering af valgt linjeføring...

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne

Hvordan kan vi skabe høj standard (best practise) for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne prioriterer cykeltrafik Sælge de gode ting ved cykling: sundhed,

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION JANAUAR 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING. Marts 2015 HØRINGSBOG

ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING. Marts 2015 HØRINGSBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING Marts 2015 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsliste... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 6

Læs mere

KONCEPTFORSLAG FORELØBIG VERSION. Januar 2011, revideret oktober 2012

KONCEPTFORSLAG FORELØBIG VERSION. Januar 2011, revideret oktober 2012 KONCEPTFORSLAG FORELØBIG VERSION Januar 2011, revideret oktober 2012 Denne version er et forslag til revision af udvalgte kapitler, især kapitel 4, og er udarbejdet af COWI på opdrag fra Projektsekretariatet.

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Ny dagligvarebutik i Skallebølle

Ny dagligvarebutik i Skallebølle Ny dagligvarebutik i Skallebølle Trafiksikkerhedsrevision, Trin 2 Januar 2017 PROJEKT Ny dagligvarebutik i Skallebølle Trafiksikkerhedsrevision, trin 2 Projekt nr 227476 Dokument nr 1222360528 Version

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land

Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land En ny håndbog for tværprofiler i åbent land er under udarbejdelse, og den forventes endeligt godkendt i foråret 2013. Håndbogen er baseret på en mere fleksibel

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M.

AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. HØRINGSBOG HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. Oktober 2013 HØRINGSBOG REVIDERET 29. OKT 2013 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

Tryghed og sikkerhed i trafikken

Tryghed og sikkerhed i trafikken Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Dato: Maj 2016 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-09-1 ISBN: 978-87-93436-08-4 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Oplevelser på de Grønne Cykelruter

Oplevelser på de Grønne Cykelruter Oplevelser på de Grønne Cykelruter Hvorfor Grønne Cykelruter? Kan man etablere et grønt stinet i København? Hvor langt er vi? Eksempler på ruter Strategi Hvorfor cykelruter i København? Alternativ til

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Farlige og fejlagtige fodgængerfelter i Oslo

Farlige og fejlagtige fodgængerfelter i Oslo Farlige og fejlagtige fodgængerfelter i Oslo Michael W. J. Sørensen, Marjan Mosslemi og Juned Akhtar Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet, Mandag den 23. august 2010 Civilingeniør,

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Roskilde Kommune. NOTAT 14. juni 2018 mlm/mm. Lindenborgvej. Vurdering af krydsningsmuligheder ved Lynghøjen

Roskilde Kommune. NOTAT 14. juni 2018 mlm/mm. Lindenborgvej. Vurdering af krydsningsmuligheder ved Lynghøjen Roskilde Kommune NOTAT 14. juni 2018 mlm/mm Vurdering af krydsningsmuligheder ved Lynghøjen 1 Indledning I 2017 vurderede de trafikale forhold omkring Svogerslev på udvalgte fokussteder. Krydsningen mellem

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012 FORORD Denne vejregel omhandler tværafmærkning og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen.

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Nye tilgængelighedsløsninger

Nye tilgængelighedsløsninger VEJREGLER OG DERES ANVENDELSE Nye tilgængelighedsløsninger Tilgængelighedsprojekter kan gøres bedre for brugerne erfaringer og ny viden samles op i vejregelforberedende rapport, som grundlag for test i

Læs mere

PROJEKTERINGSVEJLEDNING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

PROJEKTERINGSVEJLEDNING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave PROJEKTERINGSVEJLEDNING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne projekteringsvejledning beskæftiger sig med planlægning af nye

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Tiltag til forbedringer på Kystbanestien. Tiltag til forbedringer på Kystbanestien En tryg, sikker og fremkommelig Kystbanesti

Tiltag til forbedringer på Kystbanestien. Tiltag til forbedringer på Kystbanestien En tryg, sikker og fremkommelig Kystbanesti En tryg, sikker og fremkommelig Kystbanesti En oversigt over de foreslåede tiltag til forbedringer fremgår af nedenstående oversigtskort. Hvert tiltag er desuden beskrevet på de efterfølgende sider. Numrene

Læs mere

HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJSIGNALER. Trafikledelsessystemer Hæfte 5 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJSIGNALER. Trafikledelsessystemer Hæfte 5 HØRINGSBOG HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJSIGNALER Trafikledelsessystemer Hæfte 5 HØRINGSBOG 17. apr. 2012 0 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere