Litteraturanbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturanbefalinger"

Transkript

1 Litteraturanbefalinger Listen over anbefalet litteratur er baseret dels på den obligatoriske litteratur, der benyttes ved de højere læreanstalter inden for fagområdet, dels på forskellige fagspecialisters vurdering. Klassikere medtages i det omfang, de stadig er relevante og aktuelle og ikke er erstattet af nyere og bedre litteratur. Listen er systematiseret efter årbogens gennemgående indholdsfortegnelse, jf. side XI. Nogle aktuelle emner og deres placering i tidsskriftets systematik ABC (Activity Based Costing) ABM (Activity Based Management) Balanced Scorecard Benchmarking Best Practice Beyond budgeting Business Exellence-modellen Business Process Redesign Business Process Reengineering Controllerrollen Corporate branding Corporate Governance Data Warehouse Dialogstyring Divisionalisering E-business Economic Value Added EFQM-modellen Ekspertsystemer Empowerment Enterprise Ressource Management ERP-systemer Etisk regnskab EVA Fleksibilitet som ressource Grønne regnskaber Human Ressource Management Ikke finansielle regnskabsrapporter Informatikstrategi Informationsinfrastruktur Innovationsledelse Integrerende økonomisystemer Intellektuel kapital Intern afregning ISO Just in Time , 2.8 Knowledge Management Kompetenceudviklingsstrategi Konsulentrollen Kontraktstyring Kvalitetsstyring Leanisering , 4.6 Ledelsesstandarder Ledelsesteknologiers anvendelse Lederudvikling Logistik Læringsteori Management by Objectives Management of Technology Medarbejdersamtaler Motivation Multimedier Målstyring Netværksorganisation New Public Management Nulbasebudgettering Ny økonomi Offentlig sektors økonomistyring Omkostningsregnskaber , 2.9 Oplevelsesøkonomi Operations Management Oracle systemet Organisatorisk læring Outsourcing Performance målinger , 2.9 Process Value Management , 2.9 Produktionsledelse Projektledelse Ressourcebaseret strategi Revisors rolle Risikoledelse SAP-systemet Shareholder Value , 9.7 Sociale regnskaber Stakeholder Value Standardbaseret ledelse Strategisk planlægning Strategisk risikoledelse Strategisk økonomistyring Supply Chain Management Target Costing Team Building Teknologiledelse Time Based Management Total Quality Management Value-Based Management , 8.3 Videnbaseret ledelse Videnregnskaber Videnoverførsel Værdibaseret ledelse , 8.3 Økonomifunktionens rolle Økonomisystemer Økonomistyring & Informatik Årbog

2 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.4 Faglige problemer og angrebsvinkler Mats Alvesson & Hugh Willmott (red.) Critical Management Studies Sage, London 1992 En videnskabsteoretisk og kritisk analyse af en række etablerede ledelsesteorier indenfor bl.a. regnskabssystemer og ledelsesinformatik. Heine Andersen (red.) Videnskabsteori og metodelære Bind 1. Introduktion Bind 2. Erhvervsøkonomi 3. udg. Samfundslitteratur 1990 En værdifuld bog om videnskabsteori, der i bind 2 indeholder to indlæg om regnskabsvæsenets fundamentale videnskabsbasis. John Arnold og Stuart Turley Accounting for Management Decisions London 1996 En klassisk lærebog i det styringsorienterede regnskabsvæsen. Vicky Arnold Advances in Accounting Behavioural Research. Vol. 8 Amsterdam: Elsevier Science, 2005 A Literature Review of the Belief-Adjustment Model. Auditor Calibration in the Review Process. Linguistic Delivery Style, Client Credibility, and Auditor Judgment. The Effect of Managers Moral Equity on the Relationship Between Budget Participation and Propensity to Create Slack: A Research Note. Asymmetric Effects of Activity Based Costing System Cost Reallocation. Examining the Role of Culture and Acculturation in Information Sharing. The Effects of the Value Attainment and Cognitive Roles of Budgetary Participation on Job Performance. David Ashton, Trevor Hopper & Robert Scapens Issues in Management Accounting Prentice Hall Internat. London 1995 En antologi over nyere forskningstemaer indenfor det interne regnskabsvæsen. Som eksempel kan nævnes mikroøkonomi, organisationsteori, beslutningsteori, regnskabshistorie etc. Ahmed Belkaoui The Coming Crisis in Accounting Quorum, New York 1989 En tankevækkende bog om regnskabsvæsenets kritiske position i samfundet bl.a. som følge af: de nye arbejdsbetingelser og sociale modsætninger i angivelserne professionens stigende afmagt som resultat af videnfragmentation og manglende faglig etik mindre troværdighed omkring fagets evne til at bekæmpe økonomisk kriminalitet proletarialisering, fremmedgørelse og faglig udvanding af regnskabsvæsenet som beskæftigelse revisionsvirksomhedernes dårlige personaleklima problemer med at udvikle og vedligeholde faglig viden bl.a. på grund af opsplitningen mellem forskning og praksis. Alnoor Bhimani Contemporary issues in management accounting Oxford University Press, 2006 Handler om de kontinuerlige udviklingsaspekter i management accounting. En udvikling der er sket over de sidste år. Emner omtalt inkluderer: budgeting, costing, responsibility accounting og capital investment analysis. John Blake & Mahmud Hossein (red.) Readings in International Accounting Thomson, London 1996 En samling af centrale artikler, hentet fra et bredt felt af temaer og kilder. Suppleret med spørgsmål og kommentarer til studiebrug. Michael Bromwich og Alnoor Bhimani Management accounting pathways to progress CIMA, London, 1994 En perspektiverende og tankevækkende bog om økonomistyringens udviklings- og anvendelsesproblemer. G. Burrell & G. Morgan Sociological Paradigms and Organizational Analysis Ashgade. United Kingdom 1979 En klassiker indenfor de grundlæggende sociologiske videnskabelige skoler, som ligger til grund for analyse af økonomistyringsadfærd m.v. Bogen er stadig aktuel efter 20 år på boglisten. 2 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

3 Michael Chatfield The History of Accounting Garland New York, 1996 En interessant baggrundsbeskrivele for hvad vi ser omkring regnskabsvæsenets samfundsbaserede udvikling. Wai Fong Chia, Tony Lowe & Tony Puxty (red.) Critical Perspectives in Management Control MacMillan, Basingstoke 1989 En videnskabsteoretisk orienteret artikelsamling med indlæg fra en række kendte forskere. Af temaer kan bl.a. nævnes: kritik af regnskabsvæsenets ortodoksi, regnskabsvæsen som sociologisk videnskab, magt- perspektivet, regnskabsvæsenets ideologi og rationalitet, regnskabsvæsen som skaber og genskaber af kultur, regnskabsvæsen som profession, institution og led i corporatisme. Benice Cohen The Edge of Chaos Chaos, Crashes, Booms and Bubbles Wiley, Chichester 1996 En fascinerende bog om kaosteorien og dens applikationer i virksomhedsøkonomien, ikke mindst i investeringsteorien. Bogen er skrevet i en levende og anekdotisk form, som gør kaosaspekter tilgængelige og tankevækkende. David J. Cooper & Trevor M. Hopper (red.) Critical Accounts MacMillan Press, Basingstoke 1990 En struktureret artikelsamling om den kritiske regnskabsforsknings aktuelle temaer. Af temaer kan nævnes: regnskabsvæsenet som middel til kontrol af arbejde og produktion, alternative regnskabsmodeller, regnskabsprofessionen og magtaspektet. Artiklerne -anlægger et samfundskritisk perspektiv og giver anledning til refleksion over regnskabsvæsenets fremtidige betydning som samfundsfænomen og fag. Joel S., Demski Managerial uses of accounting information 3. udg. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000 En omfattende teoribog om det interne regnskabsvæsen anvendt til beslutningstagen og kontrol. Anthony Giddens Modernitetens konsekvenser Hans Reitzels Forlag. København 1994 En tankevækkende metateoretisk bog om det moderne samfund og dets sociale og institutionelle strukturer og processer. Steen Hildebrandt, Claus Holm og Susanne S. Hansen (red.): Management leksikon København 1995 Et opdateret opslagsværk med ordforklaringer til de nye begreber inden for virksomhedsledelse, organisation og erhvervsøkonomi. Trevor Hopper, Deryl Northcot & Robert Scapens Issues in Management Accounting Pearson Education, 2007 The topics discussed in this new edition of the text include: Management Accounting for consumerism; the balanced scorecard; national culture and management control; the changing role of management accountants; management accounting and accountants in the public sector; knowledge resources and Management Accounting; and MA innovations. Anthony G. Hopwood (red.) Accounting from the Outside: The Collected Papers of Anthony G. Hopwood Garland, New York 1988 En struktureret artikelsamling med temaer som: regnskabsvæsenets rolle, dets placering i den organisatoriske sammenhæng, offentlig regnskabsvæsen, sociale regnskaber og regnskabers sociale betydning, forskellige rationaler bag regnskabsvæsenet, regnskabsforskningens bestræbelser. Anthony G. Hopwood International Pressures for Accounting Change Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1988 Bogen giver en oversigt over nogle af de nøglefaktorer i den internationale forretningsverden, der stiller krav om ændringer i regnskabsvæsenets metoder, policies og daglige arbejdspraksis. Den er baseret på cases fra en række lande, herunder Japan, Frankrig og Storbritannien. Økonomistyring & Informatik Årbog

4 John Innes Handbook of Management Accounting Sweet & Maxwell Ltd., 2004 Is for professionals who must perform a management accounting role as part of their responsibilities. Coverage includes budgeting, activity based costing, treasury management, risk management and strategic IT planning as well as the fundamentals of VAT, National Insurance and tax. The most comprehensive, practical guide to management accounting. Regular updates on accounting tools and techniques, new trends in management accounting theory and practice Charts, statistics and case studies demonstrate best practice, illustrate common pitfalls and provide solutions. C.S. Jones og S.M. Greenfield og C.P. Rickwood Accounting controls and management philosophies London, 1993 En lille interessant bog om regnskabsvæsenets kontroltankegang og dens relationer til forskellige ledelsesfilosofier. H.Thomas Johnson & Robert S. Kaplan Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting Boston Mass Den klassiske diskussion af det interne regnskabsvæsens betydning set på baggrund af indførelsen af ny teknologi i produktionen. Bogen forholder sig kritisk til det traditionelle omkostningsregnskab med dets statiske opdeling af omkostninger på produkter og afdelinger. Det er de tværgående procesbestemte økonomiske sammenhænge, der er vigtigere at styre. Sten Jönsson & Bøje Larsen (red.) Teori & Praksis. Skandinaviske perspektiver på ledelse og økonomistyring Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2001 En artikelsamling om samspillet mellem teori og praksis, eller om at bygge bro mellem forskning, konsulentverdenen og ledelsen. Bogen er tilegnet professor Preben Melander i anledning af 60-års fødselsdagen. Bogen indeholder en række spændende artikler forfattet af de mest kompetente skandinaviske forskere indenfor feltet. 4 Zeinab A. Karake Information Technology and Management Control An Agency Theory Perspective Praeger, Westport, Cann En bog om ledelsesinformationssystemers udvikling og anvendelse i forskellige organisationer set i et agentteoretisk perspektiv. Henning Kirkegaard Regnskabsvæsen & Uvæsen Samfundslitteratur, København 1995 En debatbog om regnskabsvæsenets krise efter de mange revisionsskandaler og virksomhedssammenbrud i de senere år. Bogen tager revisorer og regnskabsfolk i forsvar og peger i stedet på problemerne i regnskabsvæsenets usikre metoder og regnskabslovgivningens uklare regler. T. Lucey Cost and Management Accounting: An Active Learning Approach London 1992 En moderne pædagogisk lærebog i internt regnskabsvæsen med øvelseseksempler, checklister etc. Richard Lyall Management Accounting ICSA Publishing Ltd., 2003 The basics of management accounting: nature; context; information for decision-making, planning and control; nature of costs. Short-term planning and decision-making: introduction to cost-volume-profit analysis; cost-volume-profit analysis applications and sensitivity analysis; other techniques. Mediumterm planning and decision-making: marginal costing and absorption costing; activity based costing; budgeting; types of budget; cash budgets; budgetary control; fundamentals of standard costing; standard costing in practice; additional performance monitoring techniques. Long-term planning and management appraisal: management accounting techniques for long-term planning; investment appraisal; divisional performance appraisal and transfer pricing. N.B. Mackintosh Accounting, Accountants and Accountability. Poststructualist Positions Routledge 2002 En udmærket og kritisk bog om de grundlæggende antagelser og perspektiver, som ligger bag det moderne regnskabsvæsen. Bogen er skrevet af en af de kendte amerikanske guruer indenfor det adfærdsorienterede regnskabsperspektiv. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

5 Norman B. Macintosh The Social Software of Accounting and Information Systems John Wiley & Sons, Chichester 1985 En spændende og klassisk bog om udformning og anvendelse af økonomistyrings- og informationssystemer, hvor der tages hensyn til såvel de tekniske som de adfærdsmæssige aspekter. Bogen illustrerer bl.a., hvorledes de strukturelle usikkerheder i omgivelser, mål og teknologier indvirker på regnskabsog informationssystemerne. Endvidere diskuteres, hvorledes styringsog informationssystemerne skal se ud, hvis de tekniske og adfærdsmæssige krav skal gå op i en højere enhed. Bogen giver en fin oversigt over de omfattende forskningsresultater, men undlader med gode argumenter at opstille én generel og altomfattende løsningsmodel. Dertil er problemstillingerne for komplekse, og vor viden er for utilstrækkelig og usammenhængende. Management Accounting Glossary Institute of Management Accountants Prentice Hall, Englewood Cliffs 1991 En amerikansk ordliste over de væsentligste begreber indenfor internt regnskabsvæsen. Richard, Mattessich Critique of accounting: examination of the foundations and normative structure of an applied discipline Westport 1995 En spændende bog om regnskabsvæsenets videnskabelige grundlag og normative struktur. Den forholder sig kritisk til den ensidigt styringsorienterede opfattelse af regnskabsvæsenets opgaver. Preben Melander & Peter Skærbæk (red.) Økonomistyringens udviklingsog anvendelsesproblemer Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1993 En artikelsamling om økonomistyringens grundlæggende problemer og perspektiver set i ny belysning. Økonomistyring opfattes som 1) rationelt informationssystem, 2) organisations- og ledelsessystem, 3) naturligt samfundsfænomen og 4) konfliktfelt og kamparena. Nogle af artiklerne har tidligere været publiceret i Ø&I. Preben Melander Økonomistyring som politisk ændringsmiddel. Administrationens klaustrofobi, produktionens skizofreni og udviklingens egomani. COS-forskningsrapport nr. 2. København En analyse af økonomistyringens indhold og betydning i forskellige offentlige organisationer. Økonomistyringen afspejler på naturlig vis en række modstridende rationaler og værdier, som organisationen har skabt en praksis for at håndtere. Jan Mouritsen The Significance of Accounts Samfundslitteratur, København 1990 En dansk doktorafhandling (på engelsk) om regnskabets betydning i ledelsesprocessen set i et sociologisk perspektiv. Et betydeligt bidrag til udviklingen af den regnskabssociologiske teori. Olov Olson & Bjørn Rombach The Buffer Organization and Budgetary Reforms Research Paper. EFI, Stockholm 1990 En forskningsrapport om, hvordan budgetter bruges og forandres i offentlige organisationer. I takt med en tættere sammenhæng mellem politik, handling og økonomi, ændres budgettets indhold og anvendelse. Pekka Pihlanto The Holistic Concept of Man as a Framework for Management Accounting Research Handelshøjskolen i Turku, Turku 1990 Arbejdspapir om aktørteori og menneskeopfattelser indenfor regnskabsforskningen. Michael Power (red.) Accounting and Science Natural Inquiry and Commercial Reason Cambridge Studies in Management, 26, Cambridge 1996 Michael Power The Audit Society Oxford University Press. Oxford 1999 Bogen handler om det truende kontrolsamfund og hævder, at regnskabsmæssig kontrol, tællelighed og revision har sine rødder i et politisk krav om gennemsigtighed, ansvarsplacering og kontrol. Økonomistyring & Informatik Årbog

6 Anthony G. Puxty The Social & Organizational Context of Management Accounting Academic Press, London, 1993 En videregående lærebog i det adfærdsorienterede regnskabsvæsen. Mange gode litteraturhenvisninger. Janice M. Roehl-Anderson & Steven M. Bragg The Controller s Function. The Role of the Managerial Accountant New York 1996 En lærebog i økonomifunktionens opgaver og roller. Povl Erik Rostgard Andersen Erhvervsøkonomens informatikprofil metoder til fastlæggelse af informatik-fagprofiler Handelshøjskolen i Århus 1990 En bog om, hvad erhvervsøkonomer bør vide om informatik til brug i forskellige jobroller. W.B. Seal Accounting, Management Control and Business Organisation An Institutionalist Perspective Avebury, Aldershot, 1993 En lærebog om økonomistyring og regnskabsvæsen tilpasset organisationens ydre og indre værdier og normer (institutionelle forhold). John K. Shank & Vijay Govindarajan Strategic Cost Analysis the Evolution from Managerial to Strategic Accounting Irwin, Homewood, Ill En interessant bog om de ændringer, der sker i det interne regnskabsvæsen fra at være omkostningscentreret og styringsorienteret til at være resultat- og strategisk orienteret. Richard Whitley The Intellectual and social Organization of the Sciences Oxford University Press. Oxford 2000 En interessant bog om vidensociologi, dvs. teorien om, hvordan viden skabes i forskellige videnskabsgrene, præget af deres forskellige perspektiver,»paradigmer«og teorisyn. Disse sociale betingelser må man kende for at forstå og anvende den pågældende viden, ikke mindst, hvis man arbejder med tværvidenskabelige arbejdsfelter, såsom ledelse, økonomistyring og informatik. 0.5 Grundlæggende organisationsog arbejdsmetoder Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring, 2. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2001 En basal lærebog i det styringsorienterede regnskabsvæsens idé, begreber og metoder. Metoderne knytter sig til registrering af hændelser med henblik på udtræk af information til brug for analyse og beslutningstagen. R.N. Anthony & V. Govindarayan Management Control Systems, 10. udg. MacGraw-Hill. New York 2001 En omfattende og udmærket lærebog i økonomistyringens styringsmodeller og informationssystemer. A. Atkinson, R.D. Banker, R.S. Kaplan & S.M. Young Management Accounting 2. udg. Prentice Hall Interantional. N.Y En omfattende amerikansk lærebog i økonomistyring/internt regnskabsvæsen opdateret med de seneste modeller og metoder. Michael Armstrong A handbook of management techniques 2nd ed. Kogan Page, London, 1993 En omfattende håndbog i økonomiske styringsværktøjer indenfor finansiering, regnskabsvæsen, personaleledelse etc. Kjell Banken og Tor Busch Analyse av regnskabet veien til bedre økonomisk styring 4. utg. TANO, Oslo, 1995 En elementær pædagogisk lærebog om regnskabsanalyse og virksomhedsforståelse med hovedvægt på dekomponering og årsagsanalyse. Ahmed Belkaoui Human Information Processing in Accounting Quorum, New York 1989 En teoretisk bog om menneskers måde at træffe beslutninger på og regnskabsvæsenets måde at producere information på. Redegør bl.a. for beslutningstagen under usikkerhed og beslutningstagers håndtering af kompleksitet. Forfatteren gør brug af mate- 6 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

7 matiske modeller til at beskrive problemer og adfærd. A. Bhimani (red.) Management Accounting European Perspective Oxford University Press, Oxford 1996 En oversigt over regnskabsteori og praksis i forskellige europæiske lande. Indeholder også bidrag fra Danmark. Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo Foretakets ledelse og økonomi fra nåtid til nytid TANO, Trondheim 1993 En lærebog om virksomheden ledelse og økonomi med basis i tre teorifelter i nyere organisationsøkonomi, organisationsteori og ledelsesteori. Bogen søger at skabe en syntese mellem de tre teorifelter. en ny»theory of the firm«. John Christensen & Steffen Jørgensen Regnskabsvæsen og omkostningsteori Odense Universitetsforlag. Odense 1994 En lærebog i grundlæggende regnskabs- og omkostningsteori med hovedvægten lagt på omkostningsteoriens begreber, periodiseringsaspekter og målingsog fordelingsproblemer under forskellige produktionsforhold. John Dearden Management Accounting Text and Cases Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1988 Bogen giver en velstruktureret problemorienteret oversigt over økonomistyringens opgaver og informationsmodeller: traditionelle omkostningsregnskaber, beslutningsstøttesystemer, finansielle planlægningssystemer samt omkostningskontrolsystemer. Bogen lægger mere vægt på ledelsens styrings- og informationsanvendelsesproblemer end på de mekaniske og proceduremæssige registreringsaspekter. Joel Demski Managerial Uses of Accounting Information Kluwer Academic Publishers. Boston 2000 En udmærket og lærerig bog om lederes brug af regnskabsinformation set ud fra en rationel kontrolsynsvinkel. Colin Drury Management Accounting for Business Decisions Thomson, London 1997 En opdateret bog om internt regnskabsvæsen med behandling af en række nyere koncepter (Activity Based Costing, risikobetonede beslutninger, afvigelsesanalyser, divisionalisering mv.). Colin Drury (red.) Management Accounting Handbook CIMA Profess. Handbook Series. Oxford 1996 En håndbog i moderne økonomistyring. Per-Olov Edlund & Olle Högberg Beslutningsmodeller i praktisk tillämpning Studentlitteratur, Lund 1993 En let tilgængelig bog om kvantitative beslutningsmetoder (omkostningslære og prispolitik). Modellerne placeres ind i en organisatorisk sammenhæng, hvorpå man kan diskutere modellernes forudsætninger og forenklinger. John Richard, Edwards (red.) Twentieth-century Accounting Thinkers Routhledge, London, 1994 En samlet antologi om det 20. århundredes store regnskabsteoretikere. Jan-Erik Grojer Grundläggande redovisningsteori Studenterlitteratur, Lund, 1998 En opdateret udgave om de grundlæggende principper i regnskabsvæsenets teori. Klaus G. Grunert og Charlotte Ellegaard The concept of key succes factors theory and method Århus, 1992 En lille forskningsnote om teori og metode bag begreb»key succes factor«(kritiske succes faktorer). Charles T. Horngren Management and Cost Accounting FT. Pretice Hall, 2005 This text covers all the principle areas of management and cost accounting, underpinned by a strong European focus. Drawing on the latest research, surveys and case studies, new innovations and developments are also explored. Important concepts Økonomistyring & Informatik Årbog

8 are brought to life through extensive application of techniques to real business situations. C.T. Horngren, A. Bhimani, G. Foster & S.M. Datar Management and Cost Accounting. 9. udg. Practice Hall International Editions. N.Y En international lærebog i økonomistyringens grundmodeller. Charles T. Horngren, Walter Harrison & Michael A. Robinson Accounting Prentice Hall 1996, 3. udg. En klassisk lærebog om regnskabsvæsenets basale modeller og metoder. Charles T. Horngren & Gary L. Sundem Introduction to Management Accounting Prentice-Hall, 11. udg., Englewood Cliffs, 1999 En revideret klassiker i det interne regnskabsvæsens grundmodeller. Den nye udgave er udbygget med orientering om bl.a. proceskontrol, intern kontrol og anvendelse af PC er. William J. Hudson Executive economics forecasting and planning for the real world of business John Wiley, New York, 1993 En bog om økonomistyring og planlægningssystemer til brug for beslutningstagen på ledelsesniveau. Sven-Erik Johansson & Lars Østman Lönsamhetskrav, redovisningsmått, styrning En helhetsansats för extern och intern användning av redovisningsmått. Studentlitteratur, Lund 1995 Bogen behandler en række grundlæggende spørgsmål inden for regnskabsvæsen og økonomistyring, såsom valg og anvendelse af effektivitetsmålinger. Bogens ideer og løsninger sættes ind i en organisatorisk og adfærdsmæssig sammenhæng. Opdateret udgave fra 1995 Henning Kirkegaard Den tidstro solvensbeskrivelse Samfundslitteratur, København, 1997 En debatbog om det omkostningsløse og faktabaserede regnskab uden subjektive vurderinger. 8 Henning Kirkegaard Improving Accounting Reliability Qudrum. Westpost. Conn En kritisk analyse af det traditionelle regnskabs beskrivelses- og vurderingsmetoder og den deraf følgende begrænsede gyldighed og troværdighed. Forfatteren stiller spørgsmål om det gældende regnskabssprog baseret på subjektive vurderinger og generelle konventioner er tilstrækkeligt til at beskrive vor tids komplekse værdiprodukter. Arne Kinserdal Basic accounting understanding NHH, Bergen, 1993 En udmærket bog om de helt grundlæggende regnskabsprincipper og forståelsen af regnskabers indhold og udformning. Rune Lönnqvist Intern redovisning Studentlitteratur, Lund 1994 Bogen behandler det interne regnskabsvæsen set som et beslutnings- og informationsproblem i forskellige virksomhedstyper (handels-, produktionsog servicevirksomheder) og med forskellig struktur. Efter svensk tradition gøres også en del ud af kapitalomkostninger og afskrivninger). Norman B. Macintosh Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Behavioral Approach John Wiley, Chichester 1994 En glimrende lærebog i økonomistyring set i et organisatorisk og adfærdsorienteret perspektiv. Jan Peter Madsen Regnskab, Investering og finansiering Samfundslitteratur, København 1995 En lærebog på banalt niveau, som gennemgår en række traditionelle driftsøkonomiske metoder: regnskabsviden, rentesregning, investeringskalkuler og finansieringsmodeller forsynet med øvelseseksempler. Preben Melander og Ove Hedegaard Virksomhedsøkonomi og beslutningsanalyse Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, København 1998 En supplerende lærebog til undervisningen i beslutningsorienteret erhvervsøkonomi på handelshøjskoler o.lign. Bogen lægger op til en virksomhedsori- Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

9 enteret arbejdsmetodik, hvorefter beslutningsteoriens optimeringsmodeller analyseres og vurderes i et virksomhedsøkonomisk anvendelsesorienteret perspektiv. Træner beslutningstagere i realistisk modelkonstruktion og kritisk anvendelse. Preben Melander (red.) Nye perspektiver i økonomistyringen Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 1989 En lille samling udvalgte artikler som en smagsprøve på nogle af de nyere perspektiver, som kan anlægges på økonomstyringen og dens omgivelser. Alle artikler har tidligere været offentliggjort i Ø&I. Preben Melander (red.) Virksomhedsøkonomi og beslutningstagen Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 1994 En supplerende artikelsamling i faget erhvervsøkonomi på de erhvervsøkonomiske grundstudier. Bogen bygger på en arbejdsmetodik, hvorefter konkrete beslutningsmodeller vurderes på baggrund af virksomhedens specifikke økonomiske forhold (økonomistruktur), og hvor beslutningstageren trænes i at analysere, strukturere og vurdere beslutningssituationer og beslutningsmodellers anvendelighed. Preben Melander (red.) Økonomistyringens nye ledelsesteknologier fra ABC til TQM Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København 2002 En artikelsamling om design, implementering og anvendelse af en række udbredte ledelseskoncepter og -opskrifter i danske virksomheder. Der er artikler om ABC, BSC, videnregnskaber, TQM, PVM etc. Artiklerne har tidligere været publiceret i Ø&I i perioden Preben Melander (red.) Økonomistyringens organisering i resultatorienterede virksomheder om afvejningen mellem central koordination og lokal dynamik Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1994 En artikelsamling om organiseringen af moderne ø- konomistyring i salg, produktion og udvikling, samt i økonomifunktionen selv. Økonomistyring skal idag tilgodese såvel strategiske helhedshensyn som operative produktionsnære styringsbehov. De fleste artikler har tidligere været udgivet i Ø&I. Preben Melander Økonomistyring i politisk styrede organisationer Konfrontationen mellem økonomisk rationalitet og andre værdisystemer Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1996 En artikelsamling om økonomistyringens logikker i konfrontation med politiske, professionelle og andre rationaler. Flere artikler er baseret på empiriske studier af økonomistyringen i offentlige organisationer. Preben Melander Økonomistyring og budgettering som ledelsesform Handelshøjskolens Forlag. 9. udg. København 2001 En klassisk opdateret lærebog i moderne økonomistyring og dens tankesæt indenfor aktivitets-, kapacitets- og likviditetsstyring. Bogen er suppleret med checklister, metodeforskrifter og nøgletalsforklaringer. Den seneste udgave er forsynet med en oversigt over de basale ledelsesteknologier i økonomistyringen: ABC, BSC, EVA, TQM, ZB m.fl. K.A. Merchant Modern Management Control Systems Prentice Hall. New Jersey 1998 En omfattende lærebog i amerikanske økonomistyringskoncepter og performancemåling. Mette Morsing Den etiske praksis. En introduktion til det etiske regnskab Handelshøjskolens Forlag. Kbh En informativ bog om, hvad det etiske regnskab er, og hvordan man laver det. Eksempler fra Sparekassen Nordjylland. Jan Mouritsen (red.) Håndbog i økonomistyring Revifora. København 2004 En opdateret udgave af en solid håndbog i faget, skrevet af forskere og praktikere for praktikere. Roiland Munro og Jan Mouritsen (red.) Accountability. Power, Ethos and the Technologies of Managing London 1996 En artikelsamling om økonomistyringens ideologi og teknologi set i en organisatorisk og sociologisk kontekst. Økonomistyring & Informatik Årbog

10 Hanne Nørreklit Virksomhedens problemerkendelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kbh En licentiatafhandling om virksomheders vanskeligheder ved at erkende de reelle problemer bag økonomien. Lennart Nørreklit & Hanns Martin W. Schoenfeld (red.) Ressources of the Firm Creating, Controlling and Accounting Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1996 En artikelsamling, der præsenterer et nyt teoretisk perspektiv på økonomistyring og internt regnskabsvæsen. Udgangspunktet er et ressourcebegreb, der måles ved hjælp af såvel kvantitative som kvalitative dimensioner, og som også danner basis for en ny virksomhedsopfattelse. Robert Klaus Preuss Gestaltung des internes Rechnungswesens zur Beeinflussung von Entscheidungsvollzug und Entscheidungsfindung aus verhaltensorientierter Sicht Universität zu Köln, Köln 1991 En afhandling om internt regnskabsvæsen set i et beslutningsteoretisk perspektiv. Thomas Reichmann Controlling Concept of Management Control, Controllership and Ratios Berlin 1997 En bog om Controlling og Controllerrollen i teori og i praksis. Paul Riebel Einzelkosten und Deckungsbeitragsrechnung Gabler, 5. oplag, Wiesbaden 1995 En elementær klassiker indenfor det interne regnskabsvæsens teori omkring indtægts-omkostningsbeskrivelse og tænkning i variabilitet. Carsten Rohde Resultatopgørelsens metodik i handelsog fremstillingsvirksomheder Samfundslitteratur København 1995 En metodebog om udarbejdelsen af en realistisk resultatopgørelse under forskellige praktiske forudsætninger. Med udgangspunkt i empiriske taleksempler demonstreres, hvorledes resultatopgørelsens 10 indhold vil være påvirket af omkostningsdefinitioner, indregningskriterier, vurderingsprincipper og sammenstillingsform. Baseret på forfatterens PhDafhandling. Lars A. Samuelson & Lars Østman (red.) Redovisningens Roller EFI-rapport, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm 1993 En artikelsamling om regnskabsvæsenets nye roller i den åbne og markedsstyrede organisation. Indeholder bl.a. artikler om horisontelle styringsprocesser, BPR, den»slanke«virksomhed etc. skrevet af forskere ved Handelshögskolan i Stockholm. Joel G. Siegel & Jae K. Shim Dictionary of Accounting Terms Barron s, New York 1987 En ordbog over regnskabsvæsenets begreber og definitioner. Jeremiah J. Sullivan Handbook of Accounting Communications Addison-Westley Reading, Mass En systematisk oversigt over de krav, som stilles til regnskabsfolkenes kommunikationsevner. Leif Tomasson og Ole Reimers: Forskellige syn på regnskabsvæsenet: En analyse af udvalgte danske regnskabsteoretikere København 1994 En afhandling om regnskabsvæsenets grundlæggende teorier og modeller set med danske øjne. Duncan Williamson Cost and Management Accounting London 1996 En omfattende lærebog (770 sider + arbejdshæfte) i interne omkostningsregnskaber. Richard M.S. Wilson (red.) Management Accounting. Vol. 1 og 2, The International Library of Management Gower, Aldershot 1997 En omfattende lærebog om internt styringsorienteret regnskab, redigeret af en af de kendte amerikanske professorer. En metodesamling på knap 900 sider. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

11 Jerold L. Zimmerman Accounting for Decision Making and Control 3. udg. McGraw-Hill, Boston 2000 En opdateret og solid amerikansk lærebog i økonomistyring. Bogen bygger på neoklassisk beslutningsteori og moderne organisationsteori med særlig vægt på informationsværdien af styringssystemerne. Bogen er indført som lærebog på cand.merc. studiet i»management Accounting«på CBS. J. Zimmerman Accounting for Decision Making and Control Irwin. Chicago En opdateret amerikansk lærebog i det styringsorienterede regnskabsvæsen. Lars Östman, Per Ewing, Mats Glader Ekonomisk Styring i förändring Mekanförbundet, Stockholm 1988 Et skrift om udviklingen i ØS i Sverige, bl.a. som følge af decentraliserede organisationsformer og informationsteknologien. En interviewundersøgelse viser bl.a., at der er ved at ske væsentlige ændringer i økonomistyringens udformning og økonomiafdelingens rolle. Lokale systemer vil spille en stadig større rolle. 1. Aktivitetsstyringens opgaver og værktøjer 1.1. Aktivitetstyringens opgaver Troels Elgaard, Tage Koed Madsen, Kurt Pedersen, Finn Thomassen Markedsføring i internationalt perspektiv Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kbh En grundlæggende lærebog i markedsføringsteori skrevet for bl.a. markedsøkonomer. Bogen forholder sig kritisk til den traditionelle driftsøkonomis ideelle men samtidigt passive opfattelse af virksomhedens markedsføringssituation. Henrik Johansen Duus Valg af forretningsområde Et kompendium om det kundeorienterede marketingskoncept Samfundslitteratur, København 1991 David Hatherley Accounting for business activity case scenarios in accounting Pitman, London, 1993 En lærebog i aktivitetsstyring belyst med større caseeksempler. Ole Hvidt, Børge Rasmussen og Christian Samsø Markedsføring mod år 2000: Ny grundbog i markedsføring København 1994 En grundig indføring i de nyere modeller og metoder for markedsføring skrevet af erfarne praktikere og forfattere. Stig Ingebrigtsen og Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer? Samfundslitteratur, Frederiksberg, 1993 En teoretisk orienteret lærebog i markedsføring og salgsstyring med basis i praktiske markedsbeskrivelser. Philip Kotler Marketing Management 8. udg. Prentice Hall, London 1994 En klassiker, der på pragmatisk vis beskriver markedsstrukturer, markedsadfærd og redegør for de grundlæggende styringsværktøjer indenfor markedsstyringen: markedsanalyse, prognoser, markedssegmentering, markedsstrategier, planlægnings- og kontrolmetoder. Philip Kotler og Gary Armstrong Principles of Marketing 6th. ed. Prentice-Hall, London, 1994 En grundlæggende lærebog i markedsføring og salgsorganisation. Pär Ström Kundskapsintensiv marknadsföring i praktiken Liber-Hermods, Malmö, 1993 En lille pragmatisk bog om praktisk markedsføring ved intensiv brug af markedsdata. En bog om strategisk markedsføringsplanlægning, der tager udgangspunkt i kundens behov. Økonomistyring & Informatik Årbog

12 Zakken Worre Økonomisk styring af virksomhedens aktivitet Civiløkonomernes Forlag, København, 1994 En opdateret lærebog i virksomhedens aktivitetsstyring dvs. styring af salg, stykomkostninger og dækningsbidragsindtjening set i relation til koblingen mellem handlingsplaner og budgetter. Bogen er metodeorienteret og lægger stor vægt på virksomhedens registreringsopgaver Styring af salg og dækningsbidrag Sigurd Hansson & Sven-Ake Nilsson Produktkalkylering 2. udg. Liber, Malmö 1991 En lærebog i kalkulation og omkostningsbeskrivelse. Lars Wilhelmsen (red.) Direct marketing lønsomhedsbaseret markedsføring Børsen håndbøger, København 1992 En løbende artikelsamling om moderne markedsføring Styring af salgsfremmende omkostninger R.M.S. Wilson Accounting for Marketing Academic Press, Harcourt Brace, London 1996 Bogen viser, hvordan økonomistyringen kan spille en værdifuld rolle i styringen af marketing aktiviteter og giver en aktuel oversigt over de nye koncepter indenfor strategisk økonomistyring og markedsressourceregnskaber/værdiregnskaber Styring af stykomkostninger Colin Drury Standard costing Academic Press, London, 1992 Herman H. Hale & Robert M. Atkisson Controlling Vendor Transactions A Guide for Auditors and Accountants John Wiley & Sons, N.Y En bog om styring af indkøb og leverandører skrevet for regnskabsfolk. David Wright A practical foundation in costing Routledge, London, 1994 En basal lærebog (713 sider) i omkostningsstyring kalkulation og kontrol Produkt- og markedsinformation Sofia Börjesson og Per Svensson Aktivitetsinformation: Strategiskt verktyg för att styra aktiteter, för att göra kalkyler Nordstedt, Stockholm En lille tankevækkende bog om virksomhedens aktivitetsstyring og den dertil knyttede beslutningsinformation. Søren Heede Market Information Systems Samfundslitteratur, København 1994 En engelsksproget bog om samspillet mellem virksomhedens eksterne arbejdsbetingelser og dens økonomiske resultat bundet sammen i et pc-baseret informationssystem. Bogen viser både i teori og praksis, hvordan man kan udnytte eksterne markedsdatabaser til at konstruere et skræddersyet markedsinformationssystem tilpasset virksomhedens strategiske situation. Coskún A. Samli Information-Driven Marketing Decisions: Development of Strategic Information Systems Qoudrum Books, New York 1996 En bog om at udvikle markedsorienterede strategiske informationssystemer og at sikre, at informationen anvendes i praksis. En videregående bog om standardomkostningsregnskaber. 12 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

13 1.6. Koordination af salg, produktion og indkøb John Eli Andersson Activity Based Costing/Management. Implementering i såvel teori som praksis Thomson FSR. København 1999 En introduktion til ABC og ABM med praktiske eksempler fra implementering i praksis. Bogen redegør også for ABC/ABM s stærke og svage sider. Steven M. Bragg Just-in-Time Accounting. Decrease Costs and increase Efficiency Wiley, Chichester 1996 Bogen viser, hvordan man gennem JIT og ny ledelsesinformation kan reducere omkostninger og øge effektivitet. Indeholder værdifulde checklister. James A. Brimson & Joe Antos Activity Based Management for Service Industries, Govern Entities and Non Profit Organizations Wiley, Chichester 1994 Bogen handler om at skabe konkurrencefordele og effektivitet i offentlige og private serviceorganisationer, hvor det er svært at måle på indtjening og overskud. Barry J. Brinker Activity-based Management Warren, Gorham & Lamont, Boston 1994 En vejledning i, hvordan man indfører ABM. Per Nikolaj Bukh og Poul Israelsen Activity Based Costing Dansk økonomistyring under forvandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2004 Bogen giver en introduktion til ABC-metoden og dens teoretiske baggrund. Bogen viser, hvordan et ABC-system designes og hvilke problemer, man bør være opmærksom på. ABC-metodens muligheder for samdrift med andre økonomistyringsværktøjer diskuteres. Per Nikolaj Bukh og Poul Israelsen (red.) Aktivitetsbaseret økonomistyring Danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2003 Bogen giver en oversigt over seks danske virksomheders erfaringer med aktivitetsbaseret økonomistyring (ABC). I oversigten redegøres for design, implementering og anvendelse baseret på virksomhedernes egne casebeskrivelser. Sofia Börjesson og Per Svensson Aktivitetsinformation strategisk verktyg för at styra aktiviteter, för at göra kalkyler från kostnadsfokus til aktivitetsfokus ABC og ABM Sveriges Verstadsindustrier, Stockholm, 1993 En lille praktisk redegørelse for de nyere aktivitetsbaserede regnskabsprincipper (activity based costing/activity based management) og deres anvendelse. G. Cokins Activity-Based Cost-Management. Making it work. A Managers Guide to Implementing and Sustaining as Effective ABC System Irwin Professional Publishing 1996 En bog om ABC-conceptet og dets implementering i en organisation. Robin Cooper Implementing Activity-Based Cost Management Moving from Analysis to Action Implementation Experiences at eight Companies Irwin, Burr Ridge, 1992 En udmærket bog om den praktiske implementering af activity based costing (ABC-metoden) i 8 virksomheder. R. Cooper & R.S. Kaplan The Desing of Cost Management Systems. Text, Cases and Readings Englewood Cliffs. 2.ed. New Jersey 1999 En traditionel styringsorienteret bog om omkostningsstyringssystemer med basis i ABC/ABM funktionalitet. Økonomistyring & Informatik Årbog

14 K. Dellmann & K.P. Franz Neuere Entwicklungen im Kostenmanagement Paul Haupt. Bern 1995 En bog om 90ernes udvikling i omkostningsstyringens modeller og værktøjer, herunder Activity Based Costing (ABC). Clive R. Emmanuel og Messaoud Mehafdi Transfer Pricing Academic Press, London, 1994 En videregående bog om et af regnskabsvæsenets klassiske problemstillinger; fastlæggelsen af de interne afregningspriser ved leverancer mellem afdelinger. Mahmoud Ezzamel Business unit & divisional performance measurement Academic Press, London, 1992 En videregående behandling af regnskabsvæsenets resultatsmålingsmetoder på divisions- og funktionsniveau. Per Ewing Ekonomisk styrning av enheter med inbördes verksamhetssamband EFI. Ekonomisk Forskningsinstitutet, Stockholm 1992 En afhandling om økonomistyring af organisatoriske enheder, der har tæt aktivitetssammenhæng med andre enheder. Edward Forrest Activity-based management: a comprehensive implementation guide New York 1995 En amerikansk håndbog i implementering af aktivitetsbaseret ledelse. Andrew L. Friedman og Stephen R. Lyne Activity-Based Techniques: The Real Life Consequences CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants, 1995 En bog om ABC-teknikkens implementering og konsekvenser i praksis. William Frost ABC s of Activity Based Management: Crushing Competition Through Performance Improvement Lincoln :iuniverse.com, US, 2005»ABCs of Activity Based Management«is a how-to guide for developing and improving ABM systems.»abcs of Activity Based Management«shows you what to do, how to do it, why to do it and what pitfalls to avoid. With over a decade of costing and process improvement experience, William Frost coaches you through the art of ABM using step-bystep examples, sample reports, and industry-leading best practices. Jonas Gerdin Aktivitetsbaseret kalkylering. Udformning och tendenser Studenterlitteratur, Lund 1995 En udmærket bog over temaet»activity Based Costing«, hvorefter aktiviteter forbruger ressourcer med henblik på alle virksomheders produkter. I bogen diskuteres, bl.a. valget af»costdrivere«og opbygning af aktivitetshierarkier. Ernest Glad & Hugh Becker Activity Based Costing and Management Wiley, Chichester 1996 Bogen behandler ABC/ABM koncepterne i et ledelsesperspektiv, der rækker ud over de tekniske aspekter. Den introducerer en holistisk tilgangsvinkel til styringen af omkostninger, tid, kvalitet, værdier og konkurrencepres. Den inddrager en ny kundeorienteret tilgang til økonomistyringen. S.C. Hansen & R. Torok The Closed Loop: Implementing Activity Based Planning and Budgeting CAM-I, Bedford 2003 En grundbog i Activity Based Budgeting med baggrund i amerikanske casestudier. Douglas T. Hicks Activity-based Costing for small and mid-sized Businesses: An Implementation Guide New York 1992 En bog om ABC i mindre og mellemstore virksomheder i USA. En oversigt over vigtige implementeringsaspekter. 14 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

15 John Innes A Practical Guide to Activity Based Costing Kogan Page, London 1998 En praktisk orienteret metodebog for design af et ABC-rapporteringssystem. Poul Israelsen Activity versus Variability-based Management Accounting A Characterization and Evaluation of Activity-based Costing based on the Variability Accounting System DJØF s Forlag, København 1993 En grundig analyse af måle- og registreringsmetoderne i to klassiske regnskabsmodeller. Robert S. Kaplan Advanced Management Accounting 3. udg. Prentice Hall. Upper Saddle River N.J En opdateret udgave af det amerikanske udgave af det styringsorienterede regnskab med aktivitetsbaserede beskrivelser som dets centrale informationsbase. Robert S. Kaplan og Robin Cooper Cost and Effect. Using Integrated Cost Systems to drive Profitability and Performance Kluwer, Boston, Mass En ny lærebog fra de to amerikanske»regnskabsguruer«. Bogen har et stærkt fokus på måling af rentabilitet og performance på tværs af funktioner og enheder. ABC- og ABM er her centrale værktøjer i den interne styring. Ronald J. Lewis Activity-based costing for marketing and manufacturing Quorum Book, Westport, 1993 En bog om activity based costing med henblik at koordinere og integrere salg og produktion. Julie Mabberley Activity Based Costing in Financial Institutions Pitman, London 1992 En bog om aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber i den finansielle sektor. Teemu Malmi Adoption and Implementation of Activity- Based Costing: Practise, Problems ans Motives Acta Universitatis Oeconnomica Helsingiensis, Helsinki 1997 En artikel om ABC-systemers udvikling og anvendelse. Hvorfor indføres de, hvilke problemer medfører de? Hvad kommer der ud af anvendelsen? John A. Miller Implementiry Activity-based Management in Daily Operations John Wiley, New York 1996 En vejledning i ABC/ABM i praksis med flere eksempler. Michael Morrow (red.) Activity-based Management New Approaches to Measuring Performance and Managing Costs Woodhead-Faulkner, New York 1992 En bog om aktivitetsbaseret omkostningskontrol (ABC-metoden). Brian Plowman Activity Based Management: Improving Processes and Profitability Gower. Aldershot 2001 En bog, som forklarer hvad ABC/ABM er, og hvordan den praktiseres. Anviser metoder fra design til implementering. Bogen kobler ABC/ABM sammen med BPR, Shareholder Value Added og Customer Relationship Management. Peter B.B. Turney Activity Based Costing. The Performance Breakthrough London 1996 En lærebog i ABC-konceptet set i en ledelsesorienteret sammenhæng Aktivitetsstyringens særlige værktøjer 1.8. Aktivitetsstyring i forskellige virksomheder P.G. Holmlöv & Odd Frederiksson Framgångsrik använding av informationsteknologi inom distribution av varor och tjänster. TELDOK rapport nr. 57 Stockholm 1990 Økonomistyring & Informatik Årbog

16 1.9. Valg af aktivitetsstyringsmetode Stig Ingebrigtsen Afsætningsøkonomi problemområde og metode Samfundslitteratur, København 1991 En bog, der giver en god oversigt over afsætningsøkonomiens metoder og teoretiske stade med en diskussion af afsætningsøkonomiens forskellige metodesyn og deres betydning for problemløseren. 2. Kapacitetsstyringens opgaver og værktøjer 2.1. Kapacitetsstyringens opgaver U. Ask, C. Ax & S. Jönsson Cost Management in Sweden: From Modern to Post Modern A. Bhimani (red.) Modern Cost Management: European Perspectives. Prentice Hall. Englewood Cliffs 1996 En god beskrivelse af økonomistyringens state-ofthe art i Sverige i 90 ernes opbrudstid. Henrik Brandes Inköp i förändring en studie av förändringer i svenska storföretags inköpsverksamhet Linköping University. Department of Management and Economics, Linköping, 1993 En undersøgelsesrapport om store svenske virksomheders organisering af indkøbsfunktionen. Everett E. Adam & Ronald J. Ebert Production and Operation Management Concepts, Models and Behavior 5. udg. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992 En amerikansk lærebog i produktionsstyring. Christian Becker Logistik. Fra idé til virkelighed København 1988 Poul Erik Christiansen Artikelsamling i logistikledelse Samfundslitteratur, København 1988 En alsidig samling af centrale artikler om moderne logistik, der ser virksomhedens logistikproblemer i et ledelses- og omverdensorienteret perspektiv. Poul Erik Christiansen Indkøb i et logistisk perspektiv FUHU, København 1992 En bog om indkøbsdisponering set ud fra et bredere logistisk og økonomisk hensyn. Hans Corsten Produktionswirtschaft Einführung in das industrielle Produktionsmanagement Oldenburg Verlag. München 1990 En grundlæggende og systematisk bog om produktionsøkonomi indeholdende de nye styringsforhold i forbindelse med højteknologiens udbredelse. Colin Drury Costing. An Introduction London 1998 En styringsorienteret bog om omkostningsregnskabets traditionelle beskrivelsesmetodik med stor vægt af aktivitetsstyringen. Stein Erik Grønland Logistikk og materialeadministrasjon 2. utg. Bedriftsøkonomens Forlag, Oslo, 1992 En elementær norsksproget lærebog i logistik og produktionsstyring. Dand F. Heathfield & Søren Wibe Introduction to Cost and Productions Functions MacMillan, Basintoke 1987 En bog om produktionsøkonomi, der introducerer de senere års modeller til beskrivelse af omkostningsfunktioner, produktionssammenhæng m.v. Bogen benytter et relativt simpelt matematisk sprog Christian Kock (red.) (6 bind) CAD/CAM 1: Introduktion CAD/CAM 2: Strategi CAD/CAM 3: Analyse CAD/CAM 4: Design og valg CAD/CAM 5: Implementering CAD/CAM 6: Drift København 1988 En kortfattet pragmatisk vejledning i CAD/CAMbegrebet og dets praktiske anvendelse fra strategi og analyse til implementering og drift. 16 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

17 Dansk Teknologisk Institut JIPS Japansk inspirerede produktionssystemer og arbejdsforhold. En vejledning 2. udgave, Tåstrup 1991 Resultatet af et projektarbejde der har belyst en række japanske produktionsstyringsprincipper: Justin-time, Kanban. Kvalitetsstyring, etc. Hæftet er velskrevet og informativt med en række gode anbefalinger til nybegyndere. Anders Grönlund Lokal ekonomi én fältstudie från tre produktionsavdelingar vid Volvo Komponenter AB Bas, Göteborg 1989 Et interessant empirisk studium af den lokale økonomistyring på gulvniveau hos en underleverandør til Volvo. Roy L. Harmon & Leroy D. Peterson Reinventing the Factory. Productivity Breakthroughs in Manufacturing to day The Free Press. London 1990 En bog om effektiv styring i produktionen, der stiller krav om øget kendskab til produktionens basale funktionsbetingelser og tabsmuligheder. Philip E. Hicks Industrial engineering and management a new perspective 2nd ed. McGraw-Hill, New York, 1994 En omfattende opdateret lærebog i produktionsledelse. John Innes og Falconer Mitchell Overhead cost Academic Press, London, 1993 En videregående bog om styringen af virksomhedens fælles kapacitetsomkostninger. Glyn Jones & Mark Roberts Optimised Production Technology (OPT) IFS Publ. Bedford 1990 En bog om et af de moderne produktionsstyringsprincipper, der anlægger et helhedssyn. Robert S. Kaplan (red.) Measures for Manufacturing Excellence Harward Business School Press, Boston 1990 En tankevækkende bog med forskellige faglige bidrag til at måle og vurdere produktionsfunktionens effektivitet og produktivitet ud fra nye kriterier: kvalitet, fleksibilitet etc. Seiichi Nakajima Introduction to TPM Total Productive Maintenance Productivity Europe, Cambridge Mass TPM kombinerer de amerikanske metoder til præventiv vedligeholdelse med de japanske koncepter omkring total kvalitetsstyring og total medarbejderinvolvering og motivation. David J. Parrish Flexible manufactoring Butterworth, London 1990 En informativ lille bog om FMS-konceptet og dets anvendelse i praksis. Carsten Rohde Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger Jurist- og Økonomforbundets Forlag En lille lærebog om regnskabsvæsenets kapacitetsomkostninger og deres behandling i budgetter og regnskaber. Philip B. Schary og Tage Skjøtt-Larsen Managing the global supply chain HHK, København, 1993 En casebaseret bog om logistikledelse baseret på en åben organisationsopfattelse i en global international markedssituation. John R. Schermerhorn Management for Productivity John Wiley, 3. udg., Chichester 1989 En amerikansk lærebog i almindelig produktionsledelse med lidt om alle de klassiske aspekter: beslutningsprocessen, planlægningskonceptet, det strategiske aspekt, organisationsdesign, human resources, ledelsesteori, motivation og gruppedynamisk informationssystem, driftskontrol, internationalisering, lederetik etc., fremstillet i appetitligt og overskueligt layout med farvebilleder og mange illustrationer. Økonomistyring & Informatik Årbog

18 Ray Wild Essentials of Production and Operations Management 3. udg. Carsell. London 1990 En klassiker inden for produktionsstyring med de dertil knyttede modeller og metoder. Omfatter bl.a. kapacitetsstyring, materielstyring og operationsstyring. Zakken Worre Omkostningsregnskab og omkostningsstyring Bind 1 og 2 Civiløkonomernes Forlag. København 1991 En grundig beskrivelse af det styringsorienterede regnskabsvæsens omkostningsbeskrivelsesmetodik belyst med eksempler Styring af kapacitetsallokering Wolf-Dieter Ansler Zero-Base Budgeting als Instrument zur Reallokation in Öffentlichen Budgets Mannheim, 1989 En teoretisk og metodemæssig anvisning på brugen af nulbasebudgettering inden for offentlig budgettering. Preben Melander Nulbasebudgettering. Muligheder og begrænsninger Samfundslitteratur, København 1984 Der gives en kritisk oversigt over NBB s idégrundlag, metode og praktiske implementering Styring af kapacitetsudnyttelse Harold T. Amrine (red.): Manufacturing Organization and Management. (Prentice Hall international series in industrial and systems engineering) Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993 En omfattende amerikansk lærebog i produktionsstyring og ledelse omfattende en række kendte metoder og styringsmodeller. Frederick Betz Managing Technological Innovation: Competitive Advantage from Change New York 1998 En amerikansk lærebog om teknologiledelse og forandringsprocesser i forskellige amerikanske organisationer. John Bicheno og Bryan B.R. Elliot Operations Management: An Active Learning Approach Butterworth-Heinemann, Oxford 1997 En interessant lærebog om moderne produktionsledelse set i et læringsperspektiv (»den lærende organisation«). Bogen demonstrerer, at produktionsledelse indeholder meget andet end produktivitetsudvikling og driftsrationalisering. William J. Bruns (red.) Performance Measurement, Evaluation and Incentives Harvard Business School, Boston Mass En grundbog i produktivitetsstyring og produktionsledelse set i et ledelsesperspektiv. Richard Burman Manufacturing management principles and systems McGraw-Hill, London, 1995 En lærebog om produktionsledelsens styringsprincipper og værktøjer. Dale W. Campton Engineering Management Prentice Hall, London, 1997 En opdateret bog om produktions- og teknologiledelse med gode eksempler. Neil Carter, Rudolf Klein & Patricia Day: How organisations measure success: The use of performance indicators in government London s. En traditionel bog om resultatmåling med brug af nøgletal og resultatindikatorer. 18 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

19 John K. Christiansen og Harry Boer (red.) Operations Management and the New Economy Proceedings 9 th International Conference EOMA. Copenhagen 2-4 June Vol. 1 og 2 En artikelsamling om indlæg på en international konference i København om produktionsledelse i den nye videnøkonomi. Der er interessante artikler om bl.a. nyere Supply Chain Management. Michael Christensen & Thomas Svendsen Logistik set i et styringsmæssigt perspektiv Hellerup 1991 En rapport om logistik som led i virksomhedens økonomistyring. Poul Erik Christiansen Logistikledelse i forsyningskæder Teknisk Forlag. 2. udg., København 1999 Bogen giver en fin beskrivelse af elementerne i den moderne logistikledelse. Begrebet»Supply Chain Management«sættes ind i et ledelsesmæssigt strategisk perspektiv, hvor de eksterne relationer spiller en rigtig rolle. I bogens sidste del kobles logistikkonceptet sammen med andre ledelsesaspekter: integreret produktudvikling, change management, kompetenceudvikling m.v. M. Christopher Logistics and Supply Chain Management- Strategies for Reducing Cost and Improving Services Pitman Publishing James B. Dilworth Operations Management 2nd ed. McGraw-Hill, New York 1996 En omfattende lærebog i produktionsstyring. David Dugdale & T. Colwyn Jones Accounting for Throughput London 1996 En lille bog om det økonomistyringskoncept, som benævnes»throughput Accounting«, og som fokuserer på beskrivelse af produktionsprocessers forløb mere end på det endelige produktresultat. Martin Heidenreich (red.): Computers and culture in organizations: The introduction and use og production control systems in French, Italian and German enterprises Berlin 1993 En bog om anvendelse af produktionsstyringssystemer i forskellige lande. Jacky Holloway, Jenny Lewis og Geoff Mallory (red.): Performance measurement and evaluation London 1995 En lærebog i resultatmåling og effektivitetsevaluering bestående af en række indlæg hentet i forskellige virksomheder. Jeffrey James Technological Systems and Development MacMillan, Bakingstoke 1998 En bog om teknologiledelse og -udvikling set med rationelle metodeøjne. Lee J. Krajewski & Larry P. Ritzman Operations Management Strategy and Analysis 5. udg. Addison-Wesley. Reading. Mass En opdateret og omfattende amerikansk textbook (880 sider) med en samlet oversigt over feltet produktionsledelse/operations management. Bogen indeholder de seneste strategiske og kunderelaterede aspekter på feltet. Af temaer, som behandles, kan nævnes: Supply-Chain Management, elektronisk handel, out-sourcing, værdianalyse af forskellige leverance-systemer, Total Quality Management, Justin-Time organisation. Ken C.E. Lewis Kaizen the right approach to continuos improvement IFS, Kempston, 1996 Et lille skrift om Kaizen-konceptet fra japansk ledelse de løbende forbedringer i driften. Robert M. Monczka Purchasing and Supply Chain Management South-Western College Pub., Cincinatti Ohio 1997 En omfattende 700 siders opdateret bog om indkøbs- og leverancestyring. De organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter er nedtonede. Økonomistyring & Informatik Årbog

20 Patricia E. Moody Leading Manufacturing Excellence. A Guide to state-of -the art Manufacturing Wiley, New York 1997 En vejledende metodebog i moderne produktionsledelse, hvor konkurrencebetingelser, produktionsprocesser og kompetencer vurderes under et. Merete Nørby Just-in-Time visioner og erfaringer Samfundslitteratur, København 1992 En PhD-afhandling om produktionsstyring og anvendelse af Just-in-Time-filosofien set i et organisatorisk perspektiv. P.J. O Grady Just-in-time filosofin i praktiken strategin för produktionstyrning Studenterlittaratur, Lund 1990 En udmærket svensk beskrivelse af just-in-timetankegangen og den praktiske implikationer. Göran Persson og Helge Virum (red.) Logistikk for Konkurransekraft Oslo, 1995 En omfattende lærebog om logistik set i et strategisk og organisatorisk perspektiv Raymond H. Peterson Accounting for Fixed Assets (Wiley Institute of Management Accountants professional books series) John Wiley, New York 1994 En lærebog om kapacitetsstyring med udgangspunkt i omkostnings- og produktionsregnskaber. Low Sui Pheng & Chan Yue Meng Managing Productivity in Construction. J.I.T. Operations and Measurement Gower, Aldershot 1997 En bog om produktionsledelse, hvor produktionsprocessens design, fleksibilitet og løbende styring skal ses i sammenhæng. Gerhardt J. Plenert International Operations Management Copenhagen Business School Press, København 2002 En omfattende og aktuel bog om moderne produktionsledelse i det globale informationssamfund med elektroniske markedspladser og komplekse og dynamiske strukturer. Det kræver en hurtig og fleksibel markedsførings- og produktionsorganisation baseret på flerdimensionale strategier og hurtige reaktionsmønstre. Bogen er på 350 sider. Lotricia Gayle Rayburn Principles of Cost Accounting: Using a Cost Management Approach Irwin, 4. udg., Homewood Ill En over 1000 sider fyldig lærebog i omkostningsregnskabets modeller og metoder, opdateret med de seneste landvindinger indenfor produktionsstyringen. Såsom Just-in-time og MRP (Material Requirements Planning). Et særligt afsnit omhandler styringen af salgsfremmende omkostninger og distributionsomkostninger. Barry Render og Jay Heizer Principles of Operations Management Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J En 500-sider tekstbog om moderne produktionsledelse med hovedvægten lagt på de driftstekniske og metodemæssige aspekter. Henry E. Riggs Financial and cost analysis for engineering and technology management (Wiley series in engineering & technology management) John Wiley, New York En omfattende og velskrevet lærebog i produktionsog teknologistyring. Jens Ove Riis (red.) Det udvidede produktionsbegreb: Løsningsmodeller, udfordringer og perspektiver København 1996 En artikelsamling om moderne produktionsledelse, der anskuer produktion i et strategisk, organisatorisk og ressourcebaseret perspektiv. 20 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Virksomhedens økonomistyring

Virksomhedens økonomistyring Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave, 1. oplag 2016 by

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS)

Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS) Marts 2015 Strategisk Styring Engelsk titel: Management Control Systems Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS) Undervisere: Daniel Harritz, Jacob

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Produktion og styring

Produktion og styring Per Nikolaj Bukh & Thomas Borup Kristensen (red.) Produktion og styring Perspektiver på økonomistyringen Festskrift til Poul Israelsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Per Nikolaj Bukh & Thomas

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet

Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet Baggrund for uddannelsen MBA-uddannelsen på AAU er udviklet på baggrund af et klart behov for erhvervsøkonomisk opkvalificering af professionelle

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

set i et økonomisk styrings og management perspektiv

set i et økonomisk styrings og management perspektiv Michael Andersen - Copenhagen Business School Lean set i et økonomisk styrings og management perspektiv ma.acc@cbs.dk Michael Andersen - Finansanalytikerforeningen 18. maj 2006 2 Lean Manufacturing Lean

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short STAKEHOLDER KORT, MISSION/VISION, Balanced scorecard strategy map Ledelsessystemet Value chain

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk.

Læs mere

TVÆRFAGLIGHED SOM VÆRKTØJ EN UNDERSØGENDE INSPIRATIONSWORKSHOP TIL TVÆRFAGLIGHED I DEN DAGLIGE UNDERVISNING.

TVÆRFAGLIGHED SOM VÆRKTØJ EN UNDERSØGENDE INSPIRATIONSWORKSHOP TIL TVÆRFAGLIGHED I DEN DAGLIGE UNDERVISNING. TVÆRFAGLIGHED SOM VÆRKTØJ EN UNDERSØGENDE INSPIRATIONSWORKSHOP TIL TVÆRFAGLIGHED I DEN DAGLIGE UNDERVISNING. INDHOLD Casepræsentation (LOB) Casearbejde i grupper Koblinger og muligheder Den gode tværfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Facilities Management Terms and definitions

Facilities Management Terms and definitions Facilities Management Terms and definitions 3.6 facility management/facilities Management An integrated process to support and improve the effectiveness of the primary activities of an organisation by

Læs mere

Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Læseplan

Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Fleksibel master i offentlig ledelse Forårssemester 2014 Underviser: Professor Terkel Christiansen Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Læseplan

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 16. juni 2011 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen,

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere