Litteraturanbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturanbefalinger"

Transkript

1 Litteraturanbefalinger Listen over anbefalet litteratur er baseret dels på den obligatoriske litteratur, der benyttes ved de højere læreanstalter inden for fagområdet, dels på forskellige fagspecialisters vurdering. Klassikere medtages i det omfang, de stadig er relevante og aktuelle og ikke er erstattet af nyere og bedre litteratur. Listen er systematiseret efter årbogens gennemgående indholdsfortegnelse, jf. side XI. Nogle aktuelle emner og deres placering i tidsskriftets systematik ABC (Activity Based Costing) ABM (Activity Based Management) Balanced Scorecard Benchmarking Best Practice Beyond budgeting Business Exellence-modellen Business Process Redesign Business Process Reengineering Controllerrollen Corporate branding Corporate Governance Data Warehouse Dialogstyring Divisionalisering E-business Economic Value Added EFQM-modellen Ekspertsystemer Empowerment Enterprise Ressource Management ERP-systemer Etisk regnskab EVA Fleksibilitet som ressource Grønne regnskaber Human Ressource Management Ikke finansielle regnskabsrapporter Informatikstrategi Informationsinfrastruktur Innovationsledelse Integrerende økonomisystemer Intellektuel kapital Intern afregning ISO Just in Time , 2.8 Knowledge Management Kompetenceudviklingsstrategi Konsulentrollen Kontraktstyring Kvalitetsstyring Leanisering , 4.6 Ledelsesstandarder Ledelsesteknologiers anvendelse Lederudvikling Logistik Læringsteori Management by Objectives Management of Technology Medarbejdersamtaler Motivation Multimedier Målstyring Netværksorganisation New Public Management Nulbasebudgettering Ny økonomi Offentlig sektors økonomistyring Omkostningsregnskaber , 2.9 Oplevelsesøkonomi Operations Management Oracle systemet Organisatorisk læring Outsourcing Performance målinger , 2.9 Process Value Management , 2.9 Produktionsledelse Projektledelse Ressourcebaseret strategi Revisors rolle Risikoledelse SAP-systemet Shareholder Value , 9.7 Sociale regnskaber Stakeholder Value Standardbaseret ledelse Strategisk planlægning Strategisk risikoledelse Strategisk økonomistyring Supply Chain Management Target Costing Team Building Teknologiledelse Time Based Management Total Quality Management Value-Based Management , 8.3 Videnbaseret ledelse Videnregnskaber Videnoverførsel Værdibaseret ledelse , 8.3 Økonomifunktionens rolle Økonomisystemer Økonomistyring & Informatik Årbog

2 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.4 Faglige problemer og angrebsvinkler Mats Alvesson & Hugh Willmott (red.) Critical Management Studies Sage, London 1992 En videnskabsteoretisk og kritisk analyse af en række etablerede ledelsesteorier indenfor bl.a. regnskabssystemer og ledelsesinformatik. Heine Andersen (red.) Videnskabsteori og metodelære Bind 1. Introduktion Bind 2. Erhvervsøkonomi 3. udg. Samfundslitteratur 1990 En værdifuld bog om videnskabsteori, der i bind 2 indeholder to indlæg om regnskabsvæsenets fundamentale videnskabsbasis. John Arnold og Stuart Turley Accounting for Management Decisions London 1996 En klassisk lærebog i det styringsorienterede regnskabsvæsen. Vicky Arnold Advances in Accounting Behavioural Research. Vol. 8 Amsterdam: Elsevier Science, 2005 A Literature Review of the Belief-Adjustment Model. Auditor Calibration in the Review Process. Linguistic Delivery Style, Client Credibility, and Auditor Judgment. The Effect of Managers Moral Equity on the Relationship Between Budget Participation and Propensity to Create Slack: A Research Note. Asymmetric Effects of Activity Based Costing System Cost Reallocation. Examining the Role of Culture and Acculturation in Information Sharing. The Effects of the Value Attainment and Cognitive Roles of Budgetary Participation on Job Performance. David Ashton, Trevor Hopper & Robert Scapens Issues in Management Accounting Prentice Hall Internat. London 1995 En antologi over nyere forskningstemaer indenfor det interne regnskabsvæsen. Som eksempel kan nævnes mikroøkonomi, organisationsteori, beslutningsteori, regnskabshistorie etc. Ahmed Belkaoui The Coming Crisis in Accounting Quorum, New York 1989 En tankevækkende bog om regnskabsvæsenets kritiske position i samfundet bl.a. som følge af: de nye arbejdsbetingelser og sociale modsætninger i angivelserne professionens stigende afmagt som resultat af videnfragmentation og manglende faglig etik mindre troværdighed omkring fagets evne til at bekæmpe økonomisk kriminalitet proletarialisering, fremmedgørelse og faglig udvanding af regnskabsvæsenet som beskæftigelse revisionsvirksomhedernes dårlige personaleklima problemer med at udvikle og vedligeholde faglig viden bl.a. på grund af opsplitningen mellem forskning og praksis. Alnoor Bhimani Contemporary issues in management accounting Oxford University Press, 2006 Handler om de kontinuerlige udviklingsaspekter i management accounting. En udvikling der er sket over de sidste år. Emner omtalt inkluderer: budgeting, costing, responsibility accounting og capital investment analysis. John Blake & Mahmud Hossein (red.) Readings in International Accounting Thomson, London 1996 En samling af centrale artikler, hentet fra et bredt felt af temaer og kilder. Suppleret med spørgsmål og kommentarer til studiebrug. Michael Bromwich og Alnoor Bhimani Management accounting pathways to progress CIMA, London, 1994 En perspektiverende og tankevækkende bog om økonomistyringens udviklings- og anvendelsesproblemer. G. Burrell & G. Morgan Sociological Paradigms and Organizational Analysis Ashgade. United Kingdom 1979 En klassiker indenfor de grundlæggende sociologiske videnskabelige skoler, som ligger til grund for analyse af økonomistyringsadfærd m.v. Bogen er stadig aktuel efter 20 år på boglisten. 2 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

3 Michael Chatfield The History of Accounting Garland New York, 1996 En interessant baggrundsbeskrivele for hvad vi ser omkring regnskabsvæsenets samfundsbaserede udvikling. Wai Fong Chia, Tony Lowe & Tony Puxty (red.) Critical Perspectives in Management Control MacMillan, Basingstoke 1989 En videnskabsteoretisk orienteret artikelsamling med indlæg fra en række kendte forskere. Af temaer kan bl.a. nævnes: kritik af regnskabsvæsenets ortodoksi, regnskabsvæsen som sociologisk videnskab, magt- perspektivet, regnskabsvæsenets ideologi og rationalitet, regnskabsvæsen som skaber og genskaber af kultur, regnskabsvæsen som profession, institution og led i corporatisme. Benice Cohen The Edge of Chaos Chaos, Crashes, Booms and Bubbles Wiley, Chichester 1996 En fascinerende bog om kaosteorien og dens applikationer i virksomhedsøkonomien, ikke mindst i investeringsteorien. Bogen er skrevet i en levende og anekdotisk form, som gør kaosaspekter tilgængelige og tankevækkende. David J. Cooper & Trevor M. Hopper (red.) Critical Accounts MacMillan Press, Basingstoke 1990 En struktureret artikelsamling om den kritiske regnskabsforsknings aktuelle temaer. Af temaer kan nævnes: regnskabsvæsenet som middel til kontrol af arbejde og produktion, alternative regnskabsmodeller, regnskabsprofessionen og magtaspektet. Artiklerne -anlægger et samfundskritisk perspektiv og giver anledning til refleksion over regnskabsvæsenets fremtidige betydning som samfundsfænomen og fag. Joel S., Demski Managerial uses of accounting information 3. udg. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000 En omfattende teoribog om det interne regnskabsvæsen anvendt til beslutningstagen og kontrol. Anthony Giddens Modernitetens konsekvenser Hans Reitzels Forlag. København 1994 En tankevækkende metateoretisk bog om det moderne samfund og dets sociale og institutionelle strukturer og processer. Steen Hildebrandt, Claus Holm og Susanne S. Hansen (red.): Management leksikon København 1995 Et opdateret opslagsværk med ordforklaringer til de nye begreber inden for virksomhedsledelse, organisation og erhvervsøkonomi. Trevor Hopper, Deryl Northcot & Robert Scapens Issues in Management Accounting Pearson Education, 2007 The topics discussed in this new edition of the text include: Management Accounting for consumerism; the balanced scorecard; national culture and management control; the changing role of management accountants; management accounting and accountants in the public sector; knowledge resources and Management Accounting; and MA innovations. Anthony G. Hopwood (red.) Accounting from the Outside: The Collected Papers of Anthony G. Hopwood Garland, New York 1988 En struktureret artikelsamling med temaer som: regnskabsvæsenets rolle, dets placering i den organisatoriske sammenhæng, offentlig regnskabsvæsen, sociale regnskaber og regnskabers sociale betydning, forskellige rationaler bag regnskabsvæsenet, regnskabsforskningens bestræbelser. Anthony G. Hopwood International Pressures for Accounting Change Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1988 Bogen giver en oversigt over nogle af de nøglefaktorer i den internationale forretningsverden, der stiller krav om ændringer i regnskabsvæsenets metoder, policies og daglige arbejdspraksis. Den er baseret på cases fra en række lande, herunder Japan, Frankrig og Storbritannien. Økonomistyring & Informatik Årbog

4 John Innes Handbook of Management Accounting Sweet & Maxwell Ltd., 2004 Is for professionals who must perform a management accounting role as part of their responsibilities. Coverage includes budgeting, activity based costing, treasury management, risk management and strategic IT planning as well as the fundamentals of VAT, National Insurance and tax. The most comprehensive, practical guide to management accounting. Regular updates on accounting tools and techniques, new trends in management accounting theory and practice Charts, statistics and case studies demonstrate best practice, illustrate common pitfalls and provide solutions. C.S. Jones og S.M. Greenfield og C.P. Rickwood Accounting controls and management philosophies London, 1993 En lille interessant bog om regnskabsvæsenets kontroltankegang og dens relationer til forskellige ledelsesfilosofier. H.Thomas Johnson & Robert S. Kaplan Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting Boston Mass Den klassiske diskussion af det interne regnskabsvæsens betydning set på baggrund af indførelsen af ny teknologi i produktionen. Bogen forholder sig kritisk til det traditionelle omkostningsregnskab med dets statiske opdeling af omkostninger på produkter og afdelinger. Det er de tværgående procesbestemte økonomiske sammenhænge, der er vigtigere at styre. Sten Jönsson & Bøje Larsen (red.) Teori & Praksis. Skandinaviske perspektiver på ledelse og økonomistyring Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2001 En artikelsamling om samspillet mellem teori og praksis, eller om at bygge bro mellem forskning, konsulentverdenen og ledelsen. Bogen er tilegnet professor Preben Melander i anledning af 60-års fødselsdagen. Bogen indeholder en række spændende artikler forfattet af de mest kompetente skandinaviske forskere indenfor feltet. 4 Zeinab A. Karake Information Technology and Management Control An Agency Theory Perspective Praeger, Westport, Cann En bog om ledelsesinformationssystemers udvikling og anvendelse i forskellige organisationer set i et agentteoretisk perspektiv. Henning Kirkegaard Regnskabsvæsen & Uvæsen Samfundslitteratur, København 1995 En debatbog om regnskabsvæsenets krise efter de mange revisionsskandaler og virksomhedssammenbrud i de senere år. Bogen tager revisorer og regnskabsfolk i forsvar og peger i stedet på problemerne i regnskabsvæsenets usikre metoder og regnskabslovgivningens uklare regler. T. Lucey Cost and Management Accounting: An Active Learning Approach London 1992 En moderne pædagogisk lærebog i internt regnskabsvæsen med øvelseseksempler, checklister etc. Richard Lyall Management Accounting ICSA Publishing Ltd., 2003 The basics of management accounting: nature; context; information for decision-making, planning and control; nature of costs. Short-term planning and decision-making: introduction to cost-volume-profit analysis; cost-volume-profit analysis applications and sensitivity analysis; other techniques. Mediumterm planning and decision-making: marginal costing and absorption costing; activity based costing; budgeting; types of budget; cash budgets; budgetary control; fundamentals of standard costing; standard costing in practice; additional performance monitoring techniques. Long-term planning and management appraisal: management accounting techniques for long-term planning; investment appraisal; divisional performance appraisal and transfer pricing. N.B. Mackintosh Accounting, Accountants and Accountability. Poststructualist Positions Routledge 2002 En udmærket og kritisk bog om de grundlæggende antagelser og perspektiver, som ligger bag det moderne regnskabsvæsen. Bogen er skrevet af en af de kendte amerikanske guruer indenfor det adfærdsorienterede regnskabsperspektiv. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

5 Norman B. Macintosh The Social Software of Accounting and Information Systems John Wiley & Sons, Chichester 1985 En spændende og klassisk bog om udformning og anvendelse af økonomistyrings- og informationssystemer, hvor der tages hensyn til såvel de tekniske som de adfærdsmæssige aspekter. Bogen illustrerer bl.a., hvorledes de strukturelle usikkerheder i omgivelser, mål og teknologier indvirker på regnskabsog informationssystemerne. Endvidere diskuteres, hvorledes styringsog informationssystemerne skal se ud, hvis de tekniske og adfærdsmæssige krav skal gå op i en højere enhed. Bogen giver en fin oversigt over de omfattende forskningsresultater, men undlader med gode argumenter at opstille én generel og altomfattende løsningsmodel. Dertil er problemstillingerne for komplekse, og vor viden er for utilstrækkelig og usammenhængende. Management Accounting Glossary Institute of Management Accountants Prentice Hall, Englewood Cliffs 1991 En amerikansk ordliste over de væsentligste begreber indenfor internt regnskabsvæsen. Richard, Mattessich Critique of accounting: examination of the foundations and normative structure of an applied discipline Westport 1995 En spændende bog om regnskabsvæsenets videnskabelige grundlag og normative struktur. Den forholder sig kritisk til den ensidigt styringsorienterede opfattelse af regnskabsvæsenets opgaver. Preben Melander & Peter Skærbæk (red.) Økonomistyringens udviklingsog anvendelsesproblemer Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1993 En artikelsamling om økonomistyringens grundlæggende problemer og perspektiver set i ny belysning. Økonomistyring opfattes som 1) rationelt informationssystem, 2) organisations- og ledelsessystem, 3) naturligt samfundsfænomen og 4) konfliktfelt og kamparena. Nogle af artiklerne har tidligere været publiceret i Ø&I. Preben Melander Økonomistyring som politisk ændringsmiddel. Administrationens klaustrofobi, produktionens skizofreni og udviklingens egomani. COS-forskningsrapport nr. 2. København En analyse af økonomistyringens indhold og betydning i forskellige offentlige organisationer. Økonomistyringen afspejler på naturlig vis en række modstridende rationaler og værdier, som organisationen har skabt en praksis for at håndtere. Jan Mouritsen The Significance of Accounts Samfundslitteratur, København 1990 En dansk doktorafhandling (på engelsk) om regnskabets betydning i ledelsesprocessen set i et sociologisk perspektiv. Et betydeligt bidrag til udviklingen af den regnskabssociologiske teori. Olov Olson & Bjørn Rombach The Buffer Organization and Budgetary Reforms Research Paper. EFI, Stockholm 1990 En forskningsrapport om, hvordan budgetter bruges og forandres i offentlige organisationer. I takt med en tættere sammenhæng mellem politik, handling og økonomi, ændres budgettets indhold og anvendelse. Pekka Pihlanto The Holistic Concept of Man as a Framework for Management Accounting Research Handelshøjskolen i Turku, Turku 1990 Arbejdspapir om aktørteori og menneskeopfattelser indenfor regnskabsforskningen. Michael Power (red.) Accounting and Science Natural Inquiry and Commercial Reason Cambridge Studies in Management, 26, Cambridge 1996 Michael Power The Audit Society Oxford University Press. Oxford 1999 Bogen handler om det truende kontrolsamfund og hævder, at regnskabsmæssig kontrol, tællelighed og revision har sine rødder i et politisk krav om gennemsigtighed, ansvarsplacering og kontrol. Økonomistyring & Informatik Årbog

6 Anthony G. Puxty The Social & Organizational Context of Management Accounting Academic Press, London, 1993 En videregående lærebog i det adfærdsorienterede regnskabsvæsen. Mange gode litteraturhenvisninger. Janice M. Roehl-Anderson & Steven M. Bragg The Controller s Function. The Role of the Managerial Accountant New York 1996 En lærebog i økonomifunktionens opgaver og roller. Povl Erik Rostgard Andersen Erhvervsøkonomens informatikprofil metoder til fastlæggelse af informatik-fagprofiler Handelshøjskolen i Århus 1990 En bog om, hvad erhvervsøkonomer bør vide om informatik til brug i forskellige jobroller. W.B. Seal Accounting, Management Control and Business Organisation An Institutionalist Perspective Avebury, Aldershot, 1993 En lærebog om økonomistyring og regnskabsvæsen tilpasset organisationens ydre og indre værdier og normer (institutionelle forhold). John K. Shank & Vijay Govindarajan Strategic Cost Analysis the Evolution from Managerial to Strategic Accounting Irwin, Homewood, Ill En interessant bog om de ændringer, der sker i det interne regnskabsvæsen fra at være omkostningscentreret og styringsorienteret til at være resultat- og strategisk orienteret. Richard Whitley The Intellectual and social Organization of the Sciences Oxford University Press. Oxford 2000 En interessant bog om vidensociologi, dvs. teorien om, hvordan viden skabes i forskellige videnskabsgrene, præget af deres forskellige perspektiver,»paradigmer«og teorisyn. Disse sociale betingelser må man kende for at forstå og anvende den pågældende viden, ikke mindst, hvis man arbejder med tværvidenskabelige arbejdsfelter, såsom ledelse, økonomistyring og informatik. 0.5 Grundlæggende organisationsog arbejdsmetoder Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring, 2. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2001 En basal lærebog i det styringsorienterede regnskabsvæsens idé, begreber og metoder. Metoderne knytter sig til registrering af hændelser med henblik på udtræk af information til brug for analyse og beslutningstagen. R.N. Anthony & V. Govindarayan Management Control Systems, 10. udg. MacGraw-Hill. New York 2001 En omfattende og udmærket lærebog i økonomistyringens styringsmodeller og informationssystemer. A. Atkinson, R.D. Banker, R.S. Kaplan & S.M. Young Management Accounting 2. udg. Prentice Hall Interantional. N.Y En omfattende amerikansk lærebog i økonomistyring/internt regnskabsvæsen opdateret med de seneste modeller og metoder. Michael Armstrong A handbook of management techniques 2nd ed. Kogan Page, London, 1993 En omfattende håndbog i økonomiske styringsværktøjer indenfor finansiering, regnskabsvæsen, personaleledelse etc. Kjell Banken og Tor Busch Analyse av regnskabet veien til bedre økonomisk styring 4. utg. TANO, Oslo, 1995 En elementær pædagogisk lærebog om regnskabsanalyse og virksomhedsforståelse med hovedvægt på dekomponering og årsagsanalyse. Ahmed Belkaoui Human Information Processing in Accounting Quorum, New York 1989 En teoretisk bog om menneskers måde at træffe beslutninger på og regnskabsvæsenets måde at producere information på. Redegør bl.a. for beslutningstagen under usikkerhed og beslutningstagers håndtering af kompleksitet. Forfatteren gør brug af mate- 6 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

7 matiske modeller til at beskrive problemer og adfærd. A. Bhimani (red.) Management Accounting European Perspective Oxford University Press, Oxford 1996 En oversigt over regnskabsteori og praksis i forskellige europæiske lande. Indeholder også bidrag fra Danmark. Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo Foretakets ledelse og økonomi fra nåtid til nytid TANO, Trondheim 1993 En lærebog om virksomheden ledelse og økonomi med basis i tre teorifelter i nyere organisationsøkonomi, organisationsteori og ledelsesteori. Bogen søger at skabe en syntese mellem de tre teorifelter. en ny»theory of the firm«. John Christensen & Steffen Jørgensen Regnskabsvæsen og omkostningsteori Odense Universitetsforlag. Odense 1994 En lærebog i grundlæggende regnskabs- og omkostningsteori med hovedvægten lagt på omkostningsteoriens begreber, periodiseringsaspekter og målingsog fordelingsproblemer under forskellige produktionsforhold. John Dearden Management Accounting Text and Cases Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1988 Bogen giver en velstruktureret problemorienteret oversigt over økonomistyringens opgaver og informationsmodeller: traditionelle omkostningsregnskaber, beslutningsstøttesystemer, finansielle planlægningssystemer samt omkostningskontrolsystemer. Bogen lægger mere vægt på ledelsens styrings- og informationsanvendelsesproblemer end på de mekaniske og proceduremæssige registreringsaspekter. Joel Demski Managerial Uses of Accounting Information Kluwer Academic Publishers. Boston 2000 En udmærket og lærerig bog om lederes brug af regnskabsinformation set ud fra en rationel kontrolsynsvinkel. Colin Drury Management Accounting for Business Decisions Thomson, London 1997 En opdateret bog om internt regnskabsvæsen med behandling af en række nyere koncepter (Activity Based Costing, risikobetonede beslutninger, afvigelsesanalyser, divisionalisering mv.). Colin Drury (red.) Management Accounting Handbook CIMA Profess. Handbook Series. Oxford 1996 En håndbog i moderne økonomistyring. Per-Olov Edlund & Olle Högberg Beslutningsmodeller i praktisk tillämpning Studentlitteratur, Lund 1993 En let tilgængelig bog om kvantitative beslutningsmetoder (omkostningslære og prispolitik). Modellerne placeres ind i en organisatorisk sammenhæng, hvorpå man kan diskutere modellernes forudsætninger og forenklinger. John Richard, Edwards (red.) Twentieth-century Accounting Thinkers Routhledge, London, 1994 En samlet antologi om det 20. århundredes store regnskabsteoretikere. Jan-Erik Grojer Grundläggande redovisningsteori Studenterlitteratur, Lund, 1998 En opdateret udgave om de grundlæggende principper i regnskabsvæsenets teori. Klaus G. Grunert og Charlotte Ellegaard The concept of key succes factors theory and method Århus, 1992 En lille forskningsnote om teori og metode bag begreb»key succes factor«(kritiske succes faktorer). Charles T. Horngren Management and Cost Accounting FT. Pretice Hall, 2005 This text covers all the principle areas of management and cost accounting, underpinned by a strong European focus. Drawing on the latest research, surveys and case studies, new innovations and developments are also explored. Important concepts Økonomistyring & Informatik Årbog

8 are brought to life through extensive application of techniques to real business situations. C.T. Horngren, A. Bhimani, G. Foster & S.M. Datar Management and Cost Accounting. 9. udg. Practice Hall International Editions. N.Y En international lærebog i økonomistyringens grundmodeller. Charles T. Horngren, Walter Harrison & Michael A. Robinson Accounting Prentice Hall 1996, 3. udg. En klassisk lærebog om regnskabsvæsenets basale modeller og metoder. Charles T. Horngren & Gary L. Sundem Introduction to Management Accounting Prentice-Hall, 11. udg., Englewood Cliffs, 1999 En revideret klassiker i det interne regnskabsvæsens grundmodeller. Den nye udgave er udbygget med orientering om bl.a. proceskontrol, intern kontrol og anvendelse af PC er. William J. Hudson Executive economics forecasting and planning for the real world of business John Wiley, New York, 1993 En bog om økonomistyring og planlægningssystemer til brug for beslutningstagen på ledelsesniveau. Sven-Erik Johansson & Lars Østman Lönsamhetskrav, redovisningsmått, styrning En helhetsansats för extern och intern användning av redovisningsmått. Studentlitteratur, Lund 1995 Bogen behandler en række grundlæggende spørgsmål inden for regnskabsvæsen og økonomistyring, såsom valg og anvendelse af effektivitetsmålinger. Bogens ideer og løsninger sættes ind i en organisatorisk og adfærdsmæssig sammenhæng. Opdateret udgave fra 1995 Henning Kirkegaard Den tidstro solvensbeskrivelse Samfundslitteratur, København, 1997 En debatbog om det omkostningsløse og faktabaserede regnskab uden subjektive vurderinger. 8 Henning Kirkegaard Improving Accounting Reliability Qudrum. Westpost. Conn En kritisk analyse af det traditionelle regnskabs beskrivelses- og vurderingsmetoder og den deraf følgende begrænsede gyldighed og troværdighed. Forfatteren stiller spørgsmål om det gældende regnskabssprog baseret på subjektive vurderinger og generelle konventioner er tilstrækkeligt til at beskrive vor tids komplekse værdiprodukter. Arne Kinserdal Basic accounting understanding NHH, Bergen, 1993 En udmærket bog om de helt grundlæggende regnskabsprincipper og forståelsen af regnskabers indhold og udformning. Rune Lönnqvist Intern redovisning Studentlitteratur, Lund 1994 Bogen behandler det interne regnskabsvæsen set som et beslutnings- og informationsproblem i forskellige virksomhedstyper (handels-, produktionsog servicevirksomheder) og med forskellig struktur. Efter svensk tradition gøres også en del ud af kapitalomkostninger og afskrivninger). Norman B. Macintosh Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Behavioral Approach John Wiley, Chichester 1994 En glimrende lærebog i økonomistyring set i et organisatorisk og adfærdsorienteret perspektiv. Jan Peter Madsen Regnskab, Investering og finansiering Samfundslitteratur, København 1995 En lærebog på banalt niveau, som gennemgår en række traditionelle driftsøkonomiske metoder: regnskabsviden, rentesregning, investeringskalkuler og finansieringsmodeller forsynet med øvelseseksempler. Preben Melander og Ove Hedegaard Virksomhedsøkonomi og beslutningsanalyse Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, København 1998 En supplerende lærebog til undervisningen i beslutningsorienteret erhvervsøkonomi på handelshøjskoler o.lign. Bogen lægger op til en virksomhedsori- Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

9 enteret arbejdsmetodik, hvorefter beslutningsteoriens optimeringsmodeller analyseres og vurderes i et virksomhedsøkonomisk anvendelsesorienteret perspektiv. Træner beslutningstagere i realistisk modelkonstruktion og kritisk anvendelse. Preben Melander (red.) Nye perspektiver i økonomistyringen Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 1989 En lille samling udvalgte artikler som en smagsprøve på nogle af de nyere perspektiver, som kan anlægges på økonomstyringen og dens omgivelser. Alle artikler har tidligere været offentliggjort i Ø&I. Preben Melander (red.) Virksomhedsøkonomi og beslutningstagen Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 1994 En supplerende artikelsamling i faget erhvervsøkonomi på de erhvervsøkonomiske grundstudier. Bogen bygger på en arbejdsmetodik, hvorefter konkrete beslutningsmodeller vurderes på baggrund af virksomhedens specifikke økonomiske forhold (økonomistruktur), og hvor beslutningstageren trænes i at analysere, strukturere og vurdere beslutningssituationer og beslutningsmodellers anvendelighed. Preben Melander (red.) Økonomistyringens nye ledelsesteknologier fra ABC til TQM Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København 2002 En artikelsamling om design, implementering og anvendelse af en række udbredte ledelseskoncepter og -opskrifter i danske virksomheder. Der er artikler om ABC, BSC, videnregnskaber, TQM, PVM etc. Artiklerne har tidligere været publiceret i Ø&I i perioden Preben Melander (red.) Økonomistyringens organisering i resultatorienterede virksomheder om afvejningen mellem central koordination og lokal dynamik Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1994 En artikelsamling om organiseringen af moderne ø- konomistyring i salg, produktion og udvikling, samt i økonomifunktionen selv. Økonomistyring skal idag tilgodese såvel strategiske helhedshensyn som operative produktionsnære styringsbehov. De fleste artikler har tidligere været udgivet i Ø&I. Preben Melander Økonomistyring i politisk styrede organisationer Konfrontationen mellem økonomisk rationalitet og andre værdisystemer Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1996 En artikelsamling om økonomistyringens logikker i konfrontation med politiske, professionelle og andre rationaler. Flere artikler er baseret på empiriske studier af økonomistyringen i offentlige organisationer. Preben Melander Økonomistyring og budgettering som ledelsesform Handelshøjskolens Forlag. 9. udg. København 2001 En klassisk opdateret lærebog i moderne økonomistyring og dens tankesæt indenfor aktivitets-, kapacitets- og likviditetsstyring. Bogen er suppleret med checklister, metodeforskrifter og nøgletalsforklaringer. Den seneste udgave er forsynet med en oversigt over de basale ledelsesteknologier i økonomistyringen: ABC, BSC, EVA, TQM, ZB m.fl. K.A. Merchant Modern Management Control Systems Prentice Hall. New Jersey 1998 En omfattende lærebog i amerikanske økonomistyringskoncepter og performancemåling. Mette Morsing Den etiske praksis. En introduktion til det etiske regnskab Handelshøjskolens Forlag. Kbh En informativ bog om, hvad det etiske regnskab er, og hvordan man laver det. Eksempler fra Sparekassen Nordjylland. Jan Mouritsen (red.) Håndbog i økonomistyring Revifora. København 2004 En opdateret udgave af en solid håndbog i faget, skrevet af forskere og praktikere for praktikere. Roiland Munro og Jan Mouritsen (red.) Accountability. Power, Ethos and the Technologies of Managing London 1996 En artikelsamling om økonomistyringens ideologi og teknologi set i en organisatorisk og sociologisk kontekst. Økonomistyring & Informatik Årbog

10 Hanne Nørreklit Virksomhedens problemerkendelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kbh En licentiatafhandling om virksomheders vanskeligheder ved at erkende de reelle problemer bag økonomien. Lennart Nørreklit & Hanns Martin W. Schoenfeld (red.) Ressources of the Firm Creating, Controlling and Accounting Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1996 En artikelsamling, der præsenterer et nyt teoretisk perspektiv på økonomistyring og internt regnskabsvæsen. Udgangspunktet er et ressourcebegreb, der måles ved hjælp af såvel kvantitative som kvalitative dimensioner, og som også danner basis for en ny virksomhedsopfattelse. Robert Klaus Preuss Gestaltung des internes Rechnungswesens zur Beeinflussung von Entscheidungsvollzug und Entscheidungsfindung aus verhaltensorientierter Sicht Universität zu Köln, Köln 1991 En afhandling om internt regnskabsvæsen set i et beslutningsteoretisk perspektiv. Thomas Reichmann Controlling Concept of Management Control, Controllership and Ratios Berlin 1997 En bog om Controlling og Controllerrollen i teori og i praksis. Paul Riebel Einzelkosten und Deckungsbeitragsrechnung Gabler, 5. oplag, Wiesbaden 1995 En elementær klassiker indenfor det interne regnskabsvæsens teori omkring indtægts-omkostningsbeskrivelse og tænkning i variabilitet. Carsten Rohde Resultatopgørelsens metodik i handelsog fremstillingsvirksomheder Samfundslitteratur København 1995 En metodebog om udarbejdelsen af en realistisk resultatopgørelse under forskellige praktiske forudsætninger. Med udgangspunkt i empiriske taleksempler demonstreres, hvorledes resultatopgørelsens 10 indhold vil være påvirket af omkostningsdefinitioner, indregningskriterier, vurderingsprincipper og sammenstillingsform. Baseret på forfatterens PhDafhandling. Lars A. Samuelson & Lars Østman (red.) Redovisningens Roller EFI-rapport, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm 1993 En artikelsamling om regnskabsvæsenets nye roller i den åbne og markedsstyrede organisation. Indeholder bl.a. artikler om horisontelle styringsprocesser, BPR, den»slanke«virksomhed etc. skrevet af forskere ved Handelshögskolan i Stockholm. Joel G. Siegel & Jae K. Shim Dictionary of Accounting Terms Barron s, New York 1987 En ordbog over regnskabsvæsenets begreber og definitioner. Jeremiah J. Sullivan Handbook of Accounting Communications Addison-Westley Reading, Mass En systematisk oversigt over de krav, som stilles til regnskabsfolkenes kommunikationsevner. Leif Tomasson og Ole Reimers: Forskellige syn på regnskabsvæsenet: En analyse af udvalgte danske regnskabsteoretikere København 1994 En afhandling om regnskabsvæsenets grundlæggende teorier og modeller set med danske øjne. Duncan Williamson Cost and Management Accounting London 1996 En omfattende lærebog (770 sider + arbejdshæfte) i interne omkostningsregnskaber. Richard M.S. Wilson (red.) Management Accounting. Vol. 1 og 2, The International Library of Management Gower, Aldershot 1997 En omfattende lærebog om internt styringsorienteret regnskab, redigeret af en af de kendte amerikanske professorer. En metodesamling på knap 900 sider. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

11 Jerold L. Zimmerman Accounting for Decision Making and Control 3. udg. McGraw-Hill, Boston 2000 En opdateret og solid amerikansk lærebog i økonomistyring. Bogen bygger på neoklassisk beslutningsteori og moderne organisationsteori med særlig vægt på informationsværdien af styringssystemerne. Bogen er indført som lærebog på cand.merc. studiet i»management Accounting«på CBS. J. Zimmerman Accounting for Decision Making and Control Irwin. Chicago En opdateret amerikansk lærebog i det styringsorienterede regnskabsvæsen. Lars Östman, Per Ewing, Mats Glader Ekonomisk Styring i förändring Mekanförbundet, Stockholm 1988 Et skrift om udviklingen i ØS i Sverige, bl.a. som følge af decentraliserede organisationsformer og informationsteknologien. En interviewundersøgelse viser bl.a., at der er ved at ske væsentlige ændringer i økonomistyringens udformning og økonomiafdelingens rolle. Lokale systemer vil spille en stadig større rolle. 1. Aktivitetsstyringens opgaver og værktøjer 1.1. Aktivitetstyringens opgaver Troels Elgaard, Tage Koed Madsen, Kurt Pedersen, Finn Thomassen Markedsføring i internationalt perspektiv Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kbh En grundlæggende lærebog i markedsføringsteori skrevet for bl.a. markedsøkonomer. Bogen forholder sig kritisk til den traditionelle driftsøkonomis ideelle men samtidigt passive opfattelse af virksomhedens markedsføringssituation. Henrik Johansen Duus Valg af forretningsområde Et kompendium om det kundeorienterede marketingskoncept Samfundslitteratur, København 1991 David Hatherley Accounting for business activity case scenarios in accounting Pitman, London, 1993 En lærebog i aktivitetsstyring belyst med større caseeksempler. Ole Hvidt, Børge Rasmussen og Christian Samsø Markedsføring mod år 2000: Ny grundbog i markedsføring København 1994 En grundig indføring i de nyere modeller og metoder for markedsføring skrevet af erfarne praktikere og forfattere. Stig Ingebrigtsen og Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer? Samfundslitteratur, Frederiksberg, 1993 En teoretisk orienteret lærebog i markedsføring og salgsstyring med basis i praktiske markedsbeskrivelser. Philip Kotler Marketing Management 8. udg. Prentice Hall, London 1994 En klassiker, der på pragmatisk vis beskriver markedsstrukturer, markedsadfærd og redegør for de grundlæggende styringsværktøjer indenfor markedsstyringen: markedsanalyse, prognoser, markedssegmentering, markedsstrategier, planlægnings- og kontrolmetoder. Philip Kotler og Gary Armstrong Principles of Marketing 6th. ed. Prentice-Hall, London, 1994 En grundlæggende lærebog i markedsføring og salgsorganisation. Pär Ström Kundskapsintensiv marknadsföring i praktiken Liber-Hermods, Malmö, 1993 En lille pragmatisk bog om praktisk markedsføring ved intensiv brug af markedsdata. En bog om strategisk markedsføringsplanlægning, der tager udgangspunkt i kundens behov. Økonomistyring & Informatik Årbog

12 Zakken Worre Økonomisk styring af virksomhedens aktivitet Civiløkonomernes Forlag, København, 1994 En opdateret lærebog i virksomhedens aktivitetsstyring dvs. styring af salg, stykomkostninger og dækningsbidragsindtjening set i relation til koblingen mellem handlingsplaner og budgetter. Bogen er metodeorienteret og lægger stor vægt på virksomhedens registreringsopgaver Styring af salg og dækningsbidrag Sigurd Hansson & Sven-Ake Nilsson Produktkalkylering 2. udg. Liber, Malmö 1991 En lærebog i kalkulation og omkostningsbeskrivelse. Lars Wilhelmsen (red.) Direct marketing lønsomhedsbaseret markedsføring Børsen håndbøger, København 1992 En løbende artikelsamling om moderne markedsføring Styring af salgsfremmende omkostninger R.M.S. Wilson Accounting for Marketing Academic Press, Harcourt Brace, London 1996 Bogen viser, hvordan økonomistyringen kan spille en værdifuld rolle i styringen af marketing aktiviteter og giver en aktuel oversigt over de nye koncepter indenfor strategisk økonomistyring og markedsressourceregnskaber/værdiregnskaber Styring af stykomkostninger Colin Drury Standard costing Academic Press, London, 1992 Herman H. Hale & Robert M. Atkisson Controlling Vendor Transactions A Guide for Auditors and Accountants John Wiley & Sons, N.Y En bog om styring af indkøb og leverandører skrevet for regnskabsfolk. David Wright A practical foundation in costing Routledge, London, 1994 En basal lærebog (713 sider) i omkostningsstyring kalkulation og kontrol Produkt- og markedsinformation Sofia Börjesson og Per Svensson Aktivitetsinformation: Strategiskt verktyg för att styra aktiteter, för att göra kalkyler Nordstedt, Stockholm En lille tankevækkende bog om virksomhedens aktivitetsstyring og den dertil knyttede beslutningsinformation. Søren Heede Market Information Systems Samfundslitteratur, København 1994 En engelsksproget bog om samspillet mellem virksomhedens eksterne arbejdsbetingelser og dens økonomiske resultat bundet sammen i et pc-baseret informationssystem. Bogen viser både i teori og praksis, hvordan man kan udnytte eksterne markedsdatabaser til at konstruere et skræddersyet markedsinformationssystem tilpasset virksomhedens strategiske situation. Coskún A. Samli Information-Driven Marketing Decisions: Development of Strategic Information Systems Qoudrum Books, New York 1996 En bog om at udvikle markedsorienterede strategiske informationssystemer og at sikre, at informationen anvendes i praksis. En videregående bog om standardomkostningsregnskaber. 12 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

13 1.6. Koordination af salg, produktion og indkøb John Eli Andersson Activity Based Costing/Management. Implementering i såvel teori som praksis Thomson FSR. København 1999 En introduktion til ABC og ABM med praktiske eksempler fra implementering i praksis. Bogen redegør også for ABC/ABM s stærke og svage sider. Steven M. Bragg Just-in-Time Accounting. Decrease Costs and increase Efficiency Wiley, Chichester 1996 Bogen viser, hvordan man gennem JIT og ny ledelsesinformation kan reducere omkostninger og øge effektivitet. Indeholder værdifulde checklister. James A. Brimson & Joe Antos Activity Based Management for Service Industries, Govern Entities and Non Profit Organizations Wiley, Chichester 1994 Bogen handler om at skabe konkurrencefordele og effektivitet i offentlige og private serviceorganisationer, hvor det er svært at måle på indtjening og overskud. Barry J. Brinker Activity-based Management Warren, Gorham & Lamont, Boston 1994 En vejledning i, hvordan man indfører ABM. Per Nikolaj Bukh og Poul Israelsen Activity Based Costing Dansk økonomistyring under forvandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2004 Bogen giver en introduktion til ABC-metoden og dens teoretiske baggrund. Bogen viser, hvordan et ABC-system designes og hvilke problemer, man bør være opmærksom på. ABC-metodens muligheder for samdrift med andre økonomistyringsværktøjer diskuteres. Per Nikolaj Bukh og Poul Israelsen (red.) Aktivitetsbaseret økonomistyring Danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2003 Bogen giver en oversigt over seks danske virksomheders erfaringer med aktivitetsbaseret økonomistyring (ABC). I oversigten redegøres for design, implementering og anvendelse baseret på virksomhedernes egne casebeskrivelser. Sofia Börjesson og Per Svensson Aktivitetsinformation strategisk verktyg för at styra aktiviteter, för at göra kalkyler från kostnadsfokus til aktivitetsfokus ABC og ABM Sveriges Verstadsindustrier, Stockholm, 1993 En lille praktisk redegørelse for de nyere aktivitetsbaserede regnskabsprincipper (activity based costing/activity based management) og deres anvendelse. G. Cokins Activity-Based Cost-Management. Making it work. A Managers Guide to Implementing and Sustaining as Effective ABC System Irwin Professional Publishing 1996 En bog om ABC-conceptet og dets implementering i en organisation. Robin Cooper Implementing Activity-Based Cost Management Moving from Analysis to Action Implementation Experiences at eight Companies Irwin, Burr Ridge, 1992 En udmærket bog om den praktiske implementering af activity based costing (ABC-metoden) i 8 virksomheder. R. Cooper & R.S. Kaplan The Desing of Cost Management Systems. Text, Cases and Readings Englewood Cliffs. 2.ed. New Jersey 1999 En traditionel styringsorienteret bog om omkostningsstyringssystemer med basis i ABC/ABM funktionalitet. Økonomistyring & Informatik Årbog

14 K. Dellmann & K.P. Franz Neuere Entwicklungen im Kostenmanagement Paul Haupt. Bern 1995 En bog om 90ernes udvikling i omkostningsstyringens modeller og værktøjer, herunder Activity Based Costing (ABC). Clive R. Emmanuel og Messaoud Mehafdi Transfer Pricing Academic Press, London, 1994 En videregående bog om et af regnskabsvæsenets klassiske problemstillinger; fastlæggelsen af de interne afregningspriser ved leverancer mellem afdelinger. Mahmoud Ezzamel Business unit & divisional performance measurement Academic Press, London, 1992 En videregående behandling af regnskabsvæsenets resultatsmålingsmetoder på divisions- og funktionsniveau. Per Ewing Ekonomisk styrning av enheter med inbördes verksamhetssamband EFI. Ekonomisk Forskningsinstitutet, Stockholm 1992 En afhandling om økonomistyring af organisatoriske enheder, der har tæt aktivitetssammenhæng med andre enheder. Edward Forrest Activity-based management: a comprehensive implementation guide New York 1995 En amerikansk håndbog i implementering af aktivitetsbaseret ledelse. Andrew L. Friedman og Stephen R. Lyne Activity-Based Techniques: The Real Life Consequences CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants, 1995 En bog om ABC-teknikkens implementering og konsekvenser i praksis. William Frost ABC s of Activity Based Management: Crushing Competition Through Performance Improvement Lincoln :iuniverse.com, US, 2005»ABCs of Activity Based Management«is a how-to guide for developing and improving ABM systems.»abcs of Activity Based Management«shows you what to do, how to do it, why to do it and what pitfalls to avoid. With over a decade of costing and process improvement experience, William Frost coaches you through the art of ABM using step-bystep examples, sample reports, and industry-leading best practices. Jonas Gerdin Aktivitetsbaseret kalkylering. Udformning och tendenser Studenterlitteratur, Lund 1995 En udmærket bog over temaet»activity Based Costing«, hvorefter aktiviteter forbruger ressourcer med henblik på alle virksomheders produkter. I bogen diskuteres, bl.a. valget af»costdrivere«og opbygning af aktivitetshierarkier. Ernest Glad & Hugh Becker Activity Based Costing and Management Wiley, Chichester 1996 Bogen behandler ABC/ABM koncepterne i et ledelsesperspektiv, der rækker ud over de tekniske aspekter. Den introducerer en holistisk tilgangsvinkel til styringen af omkostninger, tid, kvalitet, værdier og konkurrencepres. Den inddrager en ny kundeorienteret tilgang til økonomistyringen. S.C. Hansen & R. Torok The Closed Loop: Implementing Activity Based Planning and Budgeting CAM-I, Bedford 2003 En grundbog i Activity Based Budgeting med baggrund i amerikanske casestudier. Douglas T. Hicks Activity-based Costing for small and mid-sized Businesses: An Implementation Guide New York 1992 En bog om ABC i mindre og mellemstore virksomheder i USA. En oversigt over vigtige implementeringsaspekter. 14 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

15 John Innes A Practical Guide to Activity Based Costing Kogan Page, London 1998 En praktisk orienteret metodebog for design af et ABC-rapporteringssystem. Poul Israelsen Activity versus Variability-based Management Accounting A Characterization and Evaluation of Activity-based Costing based on the Variability Accounting System DJØF s Forlag, København 1993 En grundig analyse af måle- og registreringsmetoderne i to klassiske regnskabsmodeller. Robert S. Kaplan Advanced Management Accounting 3. udg. Prentice Hall. Upper Saddle River N.J En opdateret udgave af det amerikanske udgave af det styringsorienterede regnskab med aktivitetsbaserede beskrivelser som dets centrale informationsbase. Robert S. Kaplan og Robin Cooper Cost and Effect. Using Integrated Cost Systems to drive Profitability and Performance Kluwer, Boston, Mass En ny lærebog fra de to amerikanske»regnskabsguruer«. Bogen har et stærkt fokus på måling af rentabilitet og performance på tværs af funktioner og enheder. ABC- og ABM er her centrale værktøjer i den interne styring. Ronald J. Lewis Activity-based costing for marketing and manufacturing Quorum Book, Westport, 1993 En bog om activity based costing med henblik at koordinere og integrere salg og produktion. Julie Mabberley Activity Based Costing in Financial Institutions Pitman, London 1992 En bog om aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber i den finansielle sektor. Teemu Malmi Adoption and Implementation of Activity- Based Costing: Practise, Problems ans Motives Acta Universitatis Oeconnomica Helsingiensis, Helsinki 1997 En artikel om ABC-systemers udvikling og anvendelse. Hvorfor indføres de, hvilke problemer medfører de? Hvad kommer der ud af anvendelsen? John A. Miller Implementiry Activity-based Management in Daily Operations John Wiley, New York 1996 En vejledning i ABC/ABM i praksis med flere eksempler. Michael Morrow (red.) Activity-based Management New Approaches to Measuring Performance and Managing Costs Woodhead-Faulkner, New York 1992 En bog om aktivitetsbaseret omkostningskontrol (ABC-metoden). Brian Plowman Activity Based Management: Improving Processes and Profitability Gower. Aldershot 2001 En bog, som forklarer hvad ABC/ABM er, og hvordan den praktiseres. Anviser metoder fra design til implementering. Bogen kobler ABC/ABM sammen med BPR, Shareholder Value Added og Customer Relationship Management. Peter B.B. Turney Activity Based Costing. The Performance Breakthrough London 1996 En lærebog i ABC-konceptet set i en ledelsesorienteret sammenhæng Aktivitetsstyringens særlige værktøjer 1.8. Aktivitetsstyring i forskellige virksomheder P.G. Holmlöv & Odd Frederiksson Framgångsrik använding av informationsteknologi inom distribution av varor och tjänster. TELDOK rapport nr. 57 Stockholm 1990 Økonomistyring & Informatik Årbog

16 1.9. Valg af aktivitetsstyringsmetode Stig Ingebrigtsen Afsætningsøkonomi problemområde og metode Samfundslitteratur, København 1991 En bog, der giver en god oversigt over afsætningsøkonomiens metoder og teoretiske stade med en diskussion af afsætningsøkonomiens forskellige metodesyn og deres betydning for problemløseren. 2. Kapacitetsstyringens opgaver og værktøjer 2.1. Kapacitetsstyringens opgaver U. Ask, C. Ax & S. Jönsson Cost Management in Sweden: From Modern to Post Modern A. Bhimani (red.) Modern Cost Management: European Perspectives. Prentice Hall. Englewood Cliffs 1996 En god beskrivelse af økonomistyringens state-ofthe art i Sverige i 90 ernes opbrudstid. Henrik Brandes Inköp i förändring en studie av förändringer i svenska storföretags inköpsverksamhet Linköping University. Department of Management and Economics, Linköping, 1993 En undersøgelsesrapport om store svenske virksomheders organisering af indkøbsfunktionen. Everett E. Adam & Ronald J. Ebert Production and Operation Management Concepts, Models and Behavior 5. udg. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992 En amerikansk lærebog i produktionsstyring. Christian Becker Logistik. Fra idé til virkelighed København 1988 Poul Erik Christiansen Artikelsamling i logistikledelse Samfundslitteratur, København 1988 En alsidig samling af centrale artikler om moderne logistik, der ser virksomhedens logistikproblemer i et ledelses- og omverdensorienteret perspektiv. Poul Erik Christiansen Indkøb i et logistisk perspektiv FUHU, København 1992 En bog om indkøbsdisponering set ud fra et bredere logistisk og økonomisk hensyn. Hans Corsten Produktionswirtschaft Einführung in das industrielle Produktionsmanagement Oldenburg Verlag. München 1990 En grundlæggende og systematisk bog om produktionsøkonomi indeholdende de nye styringsforhold i forbindelse med højteknologiens udbredelse. Colin Drury Costing. An Introduction London 1998 En styringsorienteret bog om omkostningsregnskabets traditionelle beskrivelsesmetodik med stor vægt af aktivitetsstyringen. Stein Erik Grønland Logistikk og materialeadministrasjon 2. utg. Bedriftsøkonomens Forlag, Oslo, 1992 En elementær norsksproget lærebog i logistik og produktionsstyring. Dand F. Heathfield & Søren Wibe Introduction to Cost and Productions Functions MacMillan, Basintoke 1987 En bog om produktionsøkonomi, der introducerer de senere års modeller til beskrivelse af omkostningsfunktioner, produktionssammenhæng m.v. Bogen benytter et relativt simpelt matematisk sprog Christian Kock (red.) (6 bind) CAD/CAM 1: Introduktion CAD/CAM 2: Strategi CAD/CAM 3: Analyse CAD/CAM 4: Design og valg CAD/CAM 5: Implementering CAD/CAM 6: Drift København 1988 En kortfattet pragmatisk vejledning i CAD/CAMbegrebet og dets praktiske anvendelse fra strategi og analyse til implementering og drift. 16 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

17 Dansk Teknologisk Institut JIPS Japansk inspirerede produktionssystemer og arbejdsforhold. En vejledning 2. udgave, Tåstrup 1991 Resultatet af et projektarbejde der har belyst en række japanske produktionsstyringsprincipper: Justin-time, Kanban. Kvalitetsstyring, etc. Hæftet er velskrevet og informativt med en række gode anbefalinger til nybegyndere. Anders Grönlund Lokal ekonomi én fältstudie från tre produktionsavdelingar vid Volvo Komponenter AB Bas, Göteborg 1989 Et interessant empirisk studium af den lokale økonomistyring på gulvniveau hos en underleverandør til Volvo. Roy L. Harmon & Leroy D. Peterson Reinventing the Factory. Productivity Breakthroughs in Manufacturing to day The Free Press. London 1990 En bog om effektiv styring i produktionen, der stiller krav om øget kendskab til produktionens basale funktionsbetingelser og tabsmuligheder. Philip E. Hicks Industrial engineering and management a new perspective 2nd ed. McGraw-Hill, New York, 1994 En omfattende opdateret lærebog i produktionsledelse. John Innes og Falconer Mitchell Overhead cost Academic Press, London, 1993 En videregående bog om styringen af virksomhedens fælles kapacitetsomkostninger. Glyn Jones & Mark Roberts Optimised Production Technology (OPT) IFS Publ. Bedford 1990 En bog om et af de moderne produktionsstyringsprincipper, der anlægger et helhedssyn. Robert S. Kaplan (red.) Measures for Manufacturing Excellence Harward Business School Press, Boston 1990 En tankevækkende bog med forskellige faglige bidrag til at måle og vurdere produktionsfunktionens effektivitet og produktivitet ud fra nye kriterier: kvalitet, fleksibilitet etc. Seiichi Nakajima Introduction to TPM Total Productive Maintenance Productivity Europe, Cambridge Mass TPM kombinerer de amerikanske metoder til præventiv vedligeholdelse med de japanske koncepter omkring total kvalitetsstyring og total medarbejderinvolvering og motivation. David J. Parrish Flexible manufactoring Butterworth, London 1990 En informativ lille bog om FMS-konceptet og dets anvendelse i praksis. Carsten Rohde Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger Jurist- og Økonomforbundets Forlag En lille lærebog om regnskabsvæsenets kapacitetsomkostninger og deres behandling i budgetter og regnskaber. Philip B. Schary og Tage Skjøtt-Larsen Managing the global supply chain HHK, København, 1993 En casebaseret bog om logistikledelse baseret på en åben organisationsopfattelse i en global international markedssituation. John R. Schermerhorn Management for Productivity John Wiley, 3. udg., Chichester 1989 En amerikansk lærebog i almindelig produktionsledelse med lidt om alle de klassiske aspekter: beslutningsprocessen, planlægningskonceptet, det strategiske aspekt, organisationsdesign, human resources, ledelsesteori, motivation og gruppedynamisk informationssystem, driftskontrol, internationalisering, lederetik etc., fremstillet i appetitligt og overskueligt layout med farvebilleder og mange illustrationer. Økonomistyring & Informatik Årbog

18 Ray Wild Essentials of Production and Operations Management 3. udg. Carsell. London 1990 En klassiker inden for produktionsstyring med de dertil knyttede modeller og metoder. Omfatter bl.a. kapacitetsstyring, materielstyring og operationsstyring. Zakken Worre Omkostningsregnskab og omkostningsstyring Bind 1 og 2 Civiløkonomernes Forlag. København 1991 En grundig beskrivelse af det styringsorienterede regnskabsvæsens omkostningsbeskrivelsesmetodik belyst med eksempler Styring af kapacitetsallokering Wolf-Dieter Ansler Zero-Base Budgeting als Instrument zur Reallokation in Öffentlichen Budgets Mannheim, 1989 En teoretisk og metodemæssig anvisning på brugen af nulbasebudgettering inden for offentlig budgettering. Preben Melander Nulbasebudgettering. Muligheder og begrænsninger Samfundslitteratur, København 1984 Der gives en kritisk oversigt over NBB s idégrundlag, metode og praktiske implementering Styring af kapacitetsudnyttelse Harold T. Amrine (red.): Manufacturing Organization and Management. (Prentice Hall international series in industrial and systems engineering) Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993 En omfattende amerikansk lærebog i produktionsstyring og ledelse omfattende en række kendte metoder og styringsmodeller. Frederick Betz Managing Technological Innovation: Competitive Advantage from Change New York 1998 En amerikansk lærebog om teknologiledelse og forandringsprocesser i forskellige amerikanske organisationer. John Bicheno og Bryan B.R. Elliot Operations Management: An Active Learning Approach Butterworth-Heinemann, Oxford 1997 En interessant lærebog om moderne produktionsledelse set i et læringsperspektiv (»den lærende organisation«). Bogen demonstrerer, at produktionsledelse indeholder meget andet end produktivitetsudvikling og driftsrationalisering. William J. Bruns (red.) Performance Measurement, Evaluation and Incentives Harvard Business School, Boston Mass En grundbog i produktivitetsstyring og produktionsledelse set i et ledelsesperspektiv. Richard Burman Manufacturing management principles and systems McGraw-Hill, London, 1995 En lærebog om produktionsledelsens styringsprincipper og værktøjer. Dale W. Campton Engineering Management Prentice Hall, London, 1997 En opdateret bog om produktions- og teknologiledelse med gode eksempler. Neil Carter, Rudolf Klein & Patricia Day: How organisations measure success: The use of performance indicators in government London s. En traditionel bog om resultatmåling med brug af nøgletal og resultatindikatorer. 18 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

19 John K. Christiansen og Harry Boer (red.) Operations Management and the New Economy Proceedings 9 th International Conference EOMA. Copenhagen 2-4 June Vol. 1 og 2 En artikelsamling om indlæg på en international konference i København om produktionsledelse i den nye videnøkonomi. Der er interessante artikler om bl.a. nyere Supply Chain Management. Michael Christensen & Thomas Svendsen Logistik set i et styringsmæssigt perspektiv Hellerup 1991 En rapport om logistik som led i virksomhedens økonomistyring. Poul Erik Christiansen Logistikledelse i forsyningskæder Teknisk Forlag. 2. udg., København 1999 Bogen giver en fin beskrivelse af elementerne i den moderne logistikledelse. Begrebet»Supply Chain Management«sættes ind i et ledelsesmæssigt strategisk perspektiv, hvor de eksterne relationer spiller en rigtig rolle. I bogens sidste del kobles logistikkonceptet sammen med andre ledelsesaspekter: integreret produktudvikling, change management, kompetenceudvikling m.v. M. Christopher Logistics and Supply Chain Management- Strategies for Reducing Cost and Improving Services Pitman Publishing James B. Dilworth Operations Management 2nd ed. McGraw-Hill, New York 1996 En omfattende lærebog i produktionsstyring. David Dugdale & T. Colwyn Jones Accounting for Throughput London 1996 En lille bog om det økonomistyringskoncept, som benævnes»throughput Accounting«, og som fokuserer på beskrivelse af produktionsprocessers forløb mere end på det endelige produktresultat. Martin Heidenreich (red.): Computers and culture in organizations: The introduction and use og production control systems in French, Italian and German enterprises Berlin 1993 En bog om anvendelse af produktionsstyringssystemer i forskellige lande. Jacky Holloway, Jenny Lewis og Geoff Mallory (red.): Performance measurement and evaluation London 1995 En lærebog i resultatmåling og effektivitetsevaluering bestående af en række indlæg hentet i forskellige virksomheder. Jeffrey James Technological Systems and Development MacMillan, Bakingstoke 1998 En bog om teknologiledelse og -udvikling set med rationelle metodeøjne. Lee J. Krajewski & Larry P. Ritzman Operations Management Strategy and Analysis 5. udg. Addison-Wesley. Reading. Mass En opdateret og omfattende amerikansk textbook (880 sider) med en samlet oversigt over feltet produktionsledelse/operations management. Bogen indeholder de seneste strategiske og kunderelaterede aspekter på feltet. Af temaer, som behandles, kan nævnes: Supply-Chain Management, elektronisk handel, out-sourcing, værdianalyse af forskellige leverance-systemer, Total Quality Management, Justin-Time organisation. Ken C.E. Lewis Kaizen the right approach to continuos improvement IFS, Kempston, 1996 Et lille skrift om Kaizen-konceptet fra japansk ledelse de løbende forbedringer i driften. Robert M. Monczka Purchasing and Supply Chain Management South-Western College Pub., Cincinatti Ohio 1997 En omfattende 700 siders opdateret bog om indkøbs- og leverancestyring. De organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter er nedtonede. Økonomistyring & Informatik Årbog

20 Patricia E. Moody Leading Manufacturing Excellence. A Guide to state-of -the art Manufacturing Wiley, New York 1997 En vejledende metodebog i moderne produktionsledelse, hvor konkurrencebetingelser, produktionsprocesser og kompetencer vurderes under et. Merete Nørby Just-in-Time visioner og erfaringer Samfundslitteratur, København 1992 En PhD-afhandling om produktionsstyring og anvendelse af Just-in-Time-filosofien set i et organisatorisk perspektiv. P.J. O Grady Just-in-time filosofin i praktiken strategin för produktionstyrning Studenterlittaratur, Lund 1990 En udmærket svensk beskrivelse af just-in-timetankegangen og den praktiske implikationer. Göran Persson og Helge Virum (red.) Logistikk for Konkurransekraft Oslo, 1995 En omfattende lærebog om logistik set i et strategisk og organisatorisk perspektiv Raymond H. Peterson Accounting for Fixed Assets (Wiley Institute of Management Accountants professional books series) John Wiley, New York 1994 En lærebog om kapacitetsstyring med udgangspunkt i omkostnings- og produktionsregnskaber. Low Sui Pheng & Chan Yue Meng Managing Productivity in Construction. J.I.T. Operations and Measurement Gower, Aldershot 1997 En bog om produktionsledelse, hvor produktionsprocessens design, fleksibilitet og løbende styring skal ses i sammenhæng. Gerhardt J. Plenert International Operations Management Copenhagen Business School Press, København 2002 En omfattende og aktuel bog om moderne produktionsledelse i det globale informationssamfund med elektroniske markedspladser og komplekse og dynamiske strukturer. Det kræver en hurtig og fleksibel markedsførings- og produktionsorganisation baseret på flerdimensionale strategier og hurtige reaktionsmønstre. Bogen er på 350 sider. Lotricia Gayle Rayburn Principles of Cost Accounting: Using a Cost Management Approach Irwin, 4. udg., Homewood Ill En over 1000 sider fyldig lærebog i omkostningsregnskabets modeller og metoder, opdateret med de seneste landvindinger indenfor produktionsstyringen. Såsom Just-in-time og MRP (Material Requirements Planning). Et særligt afsnit omhandler styringen af salgsfremmende omkostninger og distributionsomkostninger. Barry Render og Jay Heizer Principles of Operations Management Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J En 500-sider tekstbog om moderne produktionsledelse med hovedvægten lagt på de driftstekniske og metodemæssige aspekter. Henry E. Riggs Financial and cost analysis for engineering and technology management (Wiley series in engineering & technology management) John Wiley, New York En omfattende og velskrevet lærebog i produktionsog teknologistyring. Jens Ove Riis (red.) Det udvidede produktionsbegreb: Løsningsmodeller, udfordringer og perspektiver København 1996 En artikelsamling om moderne produktionsledelse, der anskuer produktion i et strategisk, organisatorisk og ressourcebaseret perspektiv. 20 Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2015 Beskrivelse af fagene: Global marketing management Human resource management Kommunikation og Pressekontakt Innovationsledelse (undervises på

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Valgfagsmoduler Efterår 2015

Valgfagsmoduler Efterår 2015 Valgfagsmoduler Efterår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag INNOVATIV EVALUERING Malene Skov Dinesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

List of Publications. Books

List of Publications. Books List of Publications Books 1. Flohr Nielsen, J. (1985): "Kommunal Organisering - en undersøgelse af bindinger, konflikter og ændringer i kommunale forvaltninger", Politica, Aarhus. 2. Madsen, O.Ø. & Flohr

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Steen Nielsen. Associate Professor. Research Area

Steen Nielsen. Associate Professor. Research Area Steen Nielsen Associate Professor Research Area Modern Cost Accounting Techniques, e.g. ABC, ABM, lifecycle costing, target costing etc. German and Anglo-Saxon production, cost and control theory and methods

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge.

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge. Ledelse, LED Side1af 8 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor fagemnet ledelse skal give den studerende de nødvendige kvalifikationer

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Case-baseret undervisning i økonomistyring

Case-baseret undervisning i økonomistyring Case-baseret undervisning i økonomistyring Per Nikolaj D. Bukh, Ole Øhlenschlæger Madsen og Niels Jørgen Relsted Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet 31.august 1997 If your only tool is

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63.

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63. Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D. 9.96. Copenhagen Business School. Department of Accounting and

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter Downloades frit fra nettet EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen,

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014 Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning 12. September 2014 For yderligere information Tommy Hansen, adjunkt og projektleder Tlf: 45 72487716 Email: tomh@phmetropol.dk Lotte Trangbæk,

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Forfatter: Rasmus Samsø Nielsen. Vejleder: Jørgen Lægaard. Budget

Forfatter: Rasmus Samsø Nielsen. Vejleder: Jørgen Lægaard. Budget HD(R) 8. semester Institut for regnskab, finansiering og logistik HD-afhandling Forfatter: Rasmus Samsø Nielsen Vejleder: Jørgen Lægaard Budget - Budgettering er egnet som ledelsesværktøj i økonomistyringen

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Håndbogens ambition Den faglige udvikling Behovet for økonomistyring Det er for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes både traditionelle og

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere