Master of Business Coaching, MBC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master of Business Coaching, MBC"

Transkript

1 KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: T:

2 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching. Du får et solidt praktisk fundament til at lede samtaler og coachingsessioner samt et forskningsbaseret indblik i de væsentligste og nyeste teorier inden for feltet. FOUNDATION TIL MASTER Du kommer på en rejse, hvor du bevæger dig fra at beherske grundlæggende værktøjer til at praktisere en avanceret form for coaching, denne rejse styrker såvel enkeltpersoner som organisationers topledelse i at håndtere komplekse problemstillinger i en global verden. MBC uddannelsen har siden 2012 været akkrediteret på EMCC s højeste niveau, Master Practitioner. Uddannelsens høje niveau og fortsatte udvikling, sikres gennem løbende evaluering af de to førende professorer inden for filosofiske samtaler og coaching. Begge professorer er tilknyttet som undervisere på uddannelsen: Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr.phil. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Handelshøjskolen i København. Reinhard Stelter, Professor i Coachingpsykologi, Ph.d. Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt ved Københavns Universitet. internt i virksomheden såvel som udadtil - af vital karakter. Viden om, hvordan man udvikler og leder virksomhedens relationer kan gøre en verden til forskel. Den indsigt coachinguddannelsen giver, vil være et omdrejningspunkt for ledere og andre personalegrupper i udviklingen og skabelsen af forandringspotentiale. DEN VÆRDISKABENDE COACH Coaching der forandrer dig selv og verden handler om mere end blot at stille de rigtige spørgsmål. Ny forskning viser, at den værdiskabende coaching i højere grad handler om at coachen skal kunne være til stede i samtalen. Derfor er der på MBC uddannelsen et stærkt fokus på din personlige dannelse som coach og samtalepartner sammen med det teoretiske og praktiske grundstof. FIND FREM TIL DET VÆSENTLIGE Videndeling og evnen til at forløse en virksomheds potentiale hos de ansatte er nøgleord i de udfordringer vores samfund undergår i disse år. I alle sektorer af samfundet, er virksomhedens relationer 1 KEA s personaleudviklingschef siger: Uddannelsen er en fantastisk oplevelse. Den har givet mig et kæmpespring i min karriere og hjulpet mig med at finde mine talenter og udvikle dem. Uddannelsens styrke er, at coaching bliver en naturlig del af din person, fordi du arbejder meget intensivt og praktisk med de bedste coachingværktøjer igennem 2 år. Jeg kan bruge den som leder, sparringspartner og menneske. Derudover har CCC været et fristed for mig, hvor jeg har kunne hellige mig de ting, jeg virkelig brænder for, Jakob Aagaard

3 KognitionsÞlosoÞ Protrepti stens loso pragmatik CCC / Syntesemodel Di Protreptik erens 3 loso VI TØR TAGE HØJDE FOR HELHEDEN MBC uddannelsen bygger på en helhedstænkning omkring coachingens psykologier. Alle coachees og grupper er unikke og har særlige problemstillinger der kalder på forskellige tilgange. Derfor vil du blive klædt på til at kunne arbejde udfra et kognitivt, psykodynamisk og systemisk udgangspunkt - og navigere i mellem disse. Du vil blive indført i Syntesemodellen der sammenfatter coachingens psykologiske, filosofiske og praktiske perspektiver. FORVENT AT DU finder din personlige coaching stil og styrker dit personlige lederskab gennem uddannelsen får et stærkt fagligt netværk med en fælles vidensplatform ser nye veje for at forløse virksomheder og organisationers potentiale fagligt kan argumentere for din coaching praksis og være blandt dem der kan udvikle næste generations coaching kan inddrage ipaden som et personligt og værdiskabende værktøj i din coaching praksis møder de bedste undervisere og bliver indført i deres forskning gennem superviserede træningsaftner får et skarpt blik på din egen praksis PROTREPTIK Det sidste år af uddannelsen fokuserer på at udvide horisonterne inden for din coaching praksis. Der arbejdes med den protreptiske samtale, også kaldet værdicoaching, og tanker fra filosoffer som fx Aristoteles, Kierkegaard og Deleuze. Målet er at du kan arbejde med de grundlæggende drivkrafter for virksomheder og mennesker. Du vil lære teknikker og få det filosofiske afsæt der giver dig evnen til at fokusere din coaching, og dermed styrker den anden til selv af finde ind til det væsentlige for sig selv og for fællesskabet. SUPERVISION / TRÆNING Sideløbende med undervisningen i dagtimerne afholdes der træningsaftener, hvor deltagerne modtager individuel supervision ift. individuel eller teamcoaching. Det er obligatorisk at deltage på 3 træningsaftener i løbet af et semester samt modtage en individuel supervision for at kunne gå op til eksamen på det enkelte modul. Desuden forudsættes det, at den enkelte studerende ind i mellem kursusdagene afholder coachingsessions og derigennem trænes yderligere i at koble teori og praksis. 2

4 IPAD SOM INTERAKTIVT REDSKAB Når du starter på uddannelsen, får du udleveret en Hvert modul afsluttes med eksamen (teori / praksis), hvor 4 modul omfatter endvidere en masterafhandling og en mundtlig eksamen. ipad som vil være din personlige logbog, at dokumentere coachingsamtaler samt samle refleksioner og viden. Du vil arbejde med lyd - og video-optagelser af dine coachingsamtaler, som et vigtigt udgangspunkt for supervision og egen refleksion. Målet er, at du samler din egen resourcebank for dit fremtidige virke som coach. OPTAGELSESKRITERIER Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået en videregående uddannelse (bachelor el. lignende), har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og har sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at tilegne sig engelsksproget pensum. AFSPEJLER DEN NYESTE FORSKNING Færdiguddannede coaches skal kunne håndtere en flerhed af coachingsituationer og mestre registret af samtalesituationer og redskaber, der naturligt indgår i en virksomheds udviklingstænkning. Af den grund skal uddannelsen modsvare den nyeste relevante viden, der skabes i coachingfeltet. Derfor er uddannelsens indhold og metoder i konstant udvikling. De Deltagerne skal være beskæftigede med coaching i dagligdagen således, at teoridelen kan anvendes i praksis under uddannelsesforløbet. Der kan gives adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser under forudsætning af, at ansøgerne skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. løbende justeringer, sker på baggrund af international og CCC s egen forskning og praksis i coaching. FINANSIERING Prisen for uddannelsen er kr. ekskl. moms. GENNEMFØRELSE Betalingen dækker: undervisning, supervision, undervisningsmaterialer og forplejning på de enkelte kursusdage. Beløbet opkræves forud for semesterstart over 4 gange: kr. ekskl. moms for hvert Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Læsemængden modul. til hver kursusgang svarer til ca. 100 sider. Undervisningen finder sted på 40 undervisningsdage, fordelt på 4 moduler. 3 KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: T:

5 De fire moduler er bygget op efter hver deres lærings fokus. Modul 1 er den teoretiske indføring i coachingens psykologier. Modul 2 er fokuseret på en udvidet praksis forståelse af coachingsamtalen. Modul 3 åbner for den filosofiske og værdibaserede coaching, også kaldet protreptik. Modul 4 er specialemodulet, der med afsæt i filosofisk teori giver mulighed for særlig fordybelse i egen stil og interesseområde. Hvert modul følger progressionen i EMCC fra Foundation til Master Practitioner. MODUL 1 foundation MODUL 3 senior foundation BUSINESS COACHING MODUL 2 practitioner MODUL 4 master practitioner MODUL 1 FOUNDATION Coachingens psykologier teori og praksis 1 Den helhedsorienterede coach Her får du en indføring i coaching som begreb, dets historie samt teoretiske ophav. Fokus er på de forskellige psykologiers relevans og anvendelighed i såvel individuel som teamcoaching. Du vil komme til at arbejde med den systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative tilgang, og den kognitive og den psykodynamiske tilgang til coaching. Du vil opnå forståelse for handlingsmønstre, funktioner til at opfatte og omverdenstilgange bag menneskers adfærd og trænes i de interventionsformer og spørgeteknikker, der ligger til grund for coaching. opmærksomhed på forsvarsmekanismers mange ansigter og disses betydning for den enkelte og gruppers dynamik. Derudover vil der være fokus på evnen til at opbygge og vedligeholde relationen mellem coach og fokusperson. Det faglige og personlige udviklingsspor Coaching vil blive placeret i forhold til andre professionelle samtaletyper mentoring, vejledning, instruktion, rådgivning, supervision - og du opnår bevidsthed om og kompetence i at navigere imellem disse. Undervisningen er tilrettelagt således, at der opbygges to læringsspor - et fagligt og et personligt. Undervisningen vil indeholde såvel faglige, teoretiske Via den kognitive tilgang vil du bl.a. arbejde med metoder, som kan undersøge og udfordre overbevisninger og negative automatiske tanker, der ofte elementer samt øvelser med feedback. Der udarbejdes personlige og faglige udviklingsmål, og der arbejdes i studiegrupper indimellem kursusdagene. begrænser handlingsrummet for den enkelte. Med den psykodynamiske tilgang til coaching vil du bl.a. komme til at træne modet til at spørge ind til eventuelle konflikter hos den enkelte, samt opøve din på en synopsis vedr. den personlige udvikling. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen baseret 4

6 MODUL 2 PRACTIONER Coachingens psykologier teori og praksis 2 På modul 2 bevæger du dig længere ind i psykologiernes anvendelse i coaching for såvel enkeltpersoner som teams. Du trænes i de spørgeteknikker, der er relevante for de forskellige psykologiske tilgange til coaching, som de blev introduceret for på modul 1. Coachingens forhold til og muligheder i en lærings-teoretisk sammenhæng uddybes og trænes for at skærpe din bevidsthed om fokuspersoners udfordringer i at betræde nyt land. Med udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af disse og nedenstående emneområder, opøver og udvikler du din egen coachingpraksis. Du får klarhed over egne virkemåder, styrker og udfordringer i rollen som coach, leder og/eller kollega, og du opnår en bevidsthed om, at arbejde med drivkræfter og Og derudover vil emnet magt og etik blive sat i perspektiv via eksempelvis coachens Code of Ethics. Samtlige emner der behandles på dette modul, sættes i dets teoretiske relief og modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, som dels omfatter en praksisdel i form af en live coachingsamtale, samt en teoridel, der består i besvarelse af et spørgsmål inden for et teoretisk behandlet emneområde fra det samlede pensum på modul 1 og 2. MODUL 3 - SENIOR PRACTITIONER Værdier og indføring i protreptik Vend den enkelte mod det væsentligste - Protreptik, også kaldet værdicoaching. Dette modul bringer nybearbejdede tanker og traditioner, kaldet protreptik, ind i coaching, som en anvendelig og spændende tilgang og nyskabelse til samtalens kunst. barrierer gennem træning, feedback og personlig refleksion. Desuden arbejdes der med mulige implementeringstiltag af værktøjer fra de forskellige coachingperspektiver i organisationers daglige virke. Til de enkelte psykologier og træning af coachingkompetencer, kan der relateres til områder og emner såsom mindfullness, stress, kroppen og læring, konflikthåndtering, magt og etik. Protreptik handler om at vende mennesket mod det inderste, det essentielle, hvor det der er væsentligt for liv og arbejde smelter sammen til gavn for den enkelte person og for fællesskabet. Det handler om at samtale om værdier på et alment menneskeligt og eksistentielt plan, hvor man ved at anvende nogle få greb kan gøre samtalen stærkt personlig, værdifuld og dyb uden samtidig at udlevere det enkelte individ. Læring og kroppen samt etik Læring for din fokusperson vil her blive perspektive Værktøjet er derfor særdeles anvendeligt til såvel individuel coaching som teamcoaching. ret fra indtil flere vinkler, bla. den kropslige læring. 6

7 Protreptikken har en central placering på vores modul 3, som en overbygning på de på modul 1 og 2 tilegnede psykologisk inspirerede coaching teknikker. Protreptik kan benyttes af alle, men særligt ledere, øvede coaches og HR-medarbejdere har megen gavn af denne tilgang til samtaler om værdier. Der afsluttes med en mundtlig eksamen inkl. en live coaching, hvor protreptikkens praksis prøves og udforskes samt sættes i relief til de psykologiske coachingpraktikker. MODUL 4 MASTER PRACTITIONER Erhversfilosofien som udvikler På dette modul inviteres du ind i en række helt centrale emner inden for coaching, nemlig mod, nærvær, ansvar og tillid, som alle behandles i forskellige filosofiske arbejdsrammer. Dette modul løfter dig op på et nyt niveau indenfor coaching. Modulet er bygget op som en kombination mellem filosofiske input og øvelser, som vil rykke ved både kommer på en prøve. Derudover sigter dette modul på, at du som coach på filosofisk vis, bringer begreber som ansvar og henblik på din coaching praksis, at fokusere på fokuspersonens evne til selv at tage ansvar og operere indenfor et coachende rum, der kontinuerligt tilstræber maksimal tillid i relationen. Helt grundlæggende giver dette modul dig mulighed for, at blive fortrolig med at coache på et filosofisk grundlag, og derved erfare, hvad dette grundlag gør ved dig som coach, samt hvad det skaber af potentiale i fokuspersonens liv. Og endelig vil du stifte bekendtskab med intet mindre end 14 filosofiske perspektiver på din funktion som coach. Modulet afsluttes med en masterafhandling og forsvar deraf. Særdeles anvendeligt til såvel individuel coaching som teamcoaching. din opfattelse af coaching og filosofi, samt berige dig som menneske på det personlige plan og i forhold til dit professionelle virke. Alt er bundet op på værdier En grundtanke indenfor protreptikken er den, at alt vi gør, siger og synes, er bundet op på vores værdier. Dit mod og nærvær kommer på en prøve På 4. modul får du også indblik i hvilke menneskesyn og verdensbilleder, der gælder i forhold til forskellige filosofiske metoder, samt hvordan dette indvirker på Protreptik giver dig evnen, modet og nærværet til at komme tæt på værdierne og kunne tale om dem på et nyt niveau, og er samtidig et værdifuldt supplement til den rendyrkede coaching. Både erfarne coachingpraktikken. og mere uerfarne coaches, får nye perspektiver og Endvidere arbejdes der med at udvide dit repertoire, hvad angår at levere passende forstyrrelser i ingpraksis, til at udfordre såvel sig selv som sine værktøjer samt opøve evner til brug i deres coach- den coachende dialog, dvs. at dit mod og nærvær samtalepartnere/fokuspersoner. 6

8 KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: T:

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse?

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Foråret 2014 Masterprojekt Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Lene Karsbæk Eggertsen 10 06 69 Vejleder: Ole Fogh Kirkeby, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere