VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER"

Transkript

1 VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER En undersøgelse af omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker i udvalgte danske virksomheder Pall Rikhardsson Martin Impgaard Birgitte Mogensen Anne Søgaard Melchiorsen

2 Forord Hvad koster en arbejdsulykke for en virksomhed? Og kan denne viden være med til at sænke antallet af arbejdsulykker? Økonomiske beregninger af disse omkostninger forebygger ikke i sig selv ulykker. Men økonomiske beregninger sammen med andre ulykkesstatistikker kan være med til at øge virksomhedens motivationen til at forebygge ulykker. Dette har været det overordnede udgangspunkt for projektet. Mere konkret har formålet med projektet været at afprøve en metode SACA metoden - til identifikation og vurdering af virksomhedens ulykkesomkostninger. Økonomiske beregninger bliver tit kaldt for erhvervslivets sprog. Opgørelser af virksomhedens omkostninger ved arbejdsulykker kan vise sikkerhedsindsatsens værdi for virksomheden i kroner og øre det vil sige, hvor mange penge virksomheden kan undgå at betale, når arbejdsulykker forebygges. Økonomiske opgørelser af ulykkesomkostninger kan derfor tilføje en yderligere dimension omkring behovet for at mindske antallet af arbejdsulykker. Det er vort håb, at SACA metoden og denne rapport vil være med til at sætte fokus på de omkostninger, der er forbundet med arbejdsulykker i danske virksomheder, og illustrere, at det kan betale sig at forebygge arbejdsulykker. Vi ønsker først og fremmest at takke de danske virksomheder, som deltog i projektet, for at de åbnede deres døre for vor metodeafprøvning og gav os informationer og data til sikring af projektets gennemførelse. Endvidere tilstilles en tak til projektets følgegruppe, hvis rolle har været uden ansvar for rapportens indhold, for deres råd og kommenterer rapporten under projektets fremdrift. Følgegruppen bestod af Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet, Erling Nielsen, Sun Chemical, John Eli Andersson, Handelshøjskolen i København, Mathilde Rasmussen, SAP Danmark og Morten Storgaard, Tryg Baltica. Til sidst vil vi takke Arbejdstilsynet for den finansielle støtte, som gjorde gennemførelsen af SACA projektet mulig. Århus/København 3/ Pall Rikhardsson, Handelshøjskolen i Århus, Martin Impgaard, Handelshøjskolen i Århus, Birgitte Mogensen, PricewaterhouseCoopers, Anne Søgaard Melchiorsen, PricewaterhouseCoopers, Side 2

3 Indholdsfortegnelse Executive Summary: Dansk...5 Executive Summary: English Introduktion: Systematic Accident Cost Analysis (SACA) projektet Læsevejledning til rapporten SACA projektets baggrund SACA projektets formål og forskningsspørgsmål Projektstruktur og deltagere SACA projektets forskningsmetode Overordnede metodevalg Begrebsafklaring Udvælgelse af cases Pilotundersøgelse Dataindsamling Analyse Virksomhedens ulykkesomkostninger: Baggrund og opgørelsesmetoder Hvem betaler for arbejdsulykker? Samfundet Den tilskadekomne Virksomheden Virksomhedens ulykkesomkostninger Forskning i virksomhedernes ulykkesomkostninger De første undersøgelser af virksomhedens ulykkesomkostninger Et nyt fokus Delkonklusion SACA metoden En beskrivelse Introduktion SACA: Omkostningsvurdering Fremtidige omkostninger Delkonklusion Virksomhedens ulykkesomkostninger Holdning til opgørelser af ulykkesomkostninger Aktiviteter i forbindelse med arbejdsulykker Omkostninger ved arbejdsulykker Omkostningsfordeling Synlige og skjulte omkostninger Omkostninger pr. virksomhed branche, størrelse og ulykkestype Delkonklusion Økonomistyring, økonomisystemer og ulykkesomkostninger Økonomistyring og ulykkesomkostninger Budgettering Omkostningskalkuler Rapportering Økonomisystemet Delkonklusion Interessenter og ulykkesomkostninger Forventning om interessen i arbejdsmiljø og arbejdsulykker SACA projektets resultater Ejere Investorer og långivere Kunder Medarbejdere Forsikringsselskab Samfundet Leverandører Delkonklusion Konklusioner...87 Side 3

4 7.1 Virksomhedens ulykkesomkostninger Ulykkesomkostninger og virksomhedens økonomisystem og økonomistyring Virksomhedens interessenter og afledte økonomiske effekter på grund af arbejdsulykker Vurdering af SACA metodens anvendelighed Anvendelighed Relevans Litteraturliste...98 Bilag - Korte beskrivelser af casevirksomhederne samt de udfyldte SACA skemaer104 B1 - Stor bygge- og anlægsvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for B1 - Stor bygge- og anlægsvirksomhed B2 - Mellemstor bygge- og anlægsvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer B2 Mellemstor bygge- og anlægsvirksomhed B3 - Lille bygge- og anlægsvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for B3 Lille bygge- og anlægsvirksomhed R1 Stor rengøringsvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for R1 Stor rengøringsvirksomhed R2 Mellemstor rengøringsvirksomhed Økonomi og arbejdsulykker Interessenter SACA skemaer for R2 Mellemstor rengøringsvirksomhed R3 - Lille rengøringsvirksomhed Økonomi og arbejdsulykker Interessenter SACA skemaer for R3 Lille rengøringsvirksomhed T1 - Stor træ- og møbelvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for T1 Stor træ- og møbelvirksomhed T2 Mellemstor træ- og møbelvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for T2 Mellemstor træ- og møbelvirksomhed T3 Lille træ og møbelvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for T3 Lille træ- og møbelvirksomhed Side 4

5 Executive Summary: Dansk Arbejdsulykker koster samfundet penge. Det koster penge både for den skadelidte og for den virksomhed, hvor ulykken finder sted. I hele EU sker der årligt ca. 4.5 millioner ulykker, som resulterer i 146 millioner tabte arbejdsdage. EUs Arbejdsmiljøagentur anslår, at 2,6 til 3,8 % af BNP går tabt hvert år på grund af arbejdsulykker, hvilket for Danmark ville betyde et tab på mellem 34.2 og 50 mia. kr. Hvis arbejdsulykker kunne forebygges, ville disse omkostninger selvsagt ikke opstå. For den enkelte virksomhed er det interessant at vide, hvor meget en arbejdsulykke egentlig koster, når alle omkostninger regnes med. Dette var udgangspunktet for SACA-projektet, som i løbet af år 2001 undersøgte, hvad arbejdsulykker koster i en række danske virksomheder. Undersøgelsen er udført af forskere på Handelshøjskolen i Århus og konsulenter fra PricewaterhouseCoopers med Handelshøjskolen i Århus som projektansvarlig. Projektet blev finansieret af Arbejdstilsynet. SACA-projektet fokuserede også på, om registreringen af disse omkostninger kunne integreres i virksomhedernes økonomisystem og økonomistyringspraksis. Ydermere undersøgte SACA-projektet om den interesse, der måtte være for arbejdsulykker hos virksomhedens interessenter, kunne betyde risiko for et dårligt omdømme, hvis sikkerheden ikke var i orden, og dermed risiko for stigende udgifter i fremtiden. Det vil sige langsigtede og afledte omkostninger, som f.eks. tabte ordrer, hurtigere medarbejdsomsætning og højere renter. Der blev dog ikke sat kroner og øre på disse omkostninger, det blev kun vurderet, om der var risiko for at disse kunne opstå. Undersøgelsen er udført i 9 danske virksomheder, fordelt på træ- og møbelbranchen, bygge- og anlægsbranchen samt rengøringsbranchen. Inden for hver branche var der udvalgt en mindre virksomhed, en mellemstor virksomhed og en stor virksomhed. I hver virksomhed blev 3 forskellige ulykker analyseret til bunds. Ulykkerne blev udvalgt som repræsentative for henholdsvis en alvorlig ulykke, en mindre alvorlig ulykke og en typisk ulykke i virksomheden. Undersøgelsen kan derfor påpege relationer og sammenhænge i de enkelte undersøgte virksomheder, men der kan ikke generaliseres til andre virksomheder, brancher eller ulykkestyper. Side 5

6 Metoden, der blev anvendt til opgørelse af virksomhedens ulykkesomkostninger, kaldes SACA-metoden. Den går ud på først at identificere de aktiviteter, som udføres, når en arbejdsulykke sker for derefter at vurdere, hvilke omkostninger disse aktiviteter har medført. Det betyder, at virksomhedens ulykkesomkostninger i SACA-projektet forstås som de omkostninger, der opstår, når en arbejdsulykke sker i virksomheden, og som virksomheden skal betale. Definitionen indebærer ikke faste omkostninger til virksomhedens sikkerhedsarbejde, som f.eks. sikkerhedsafdelingens driftsomkostninger. Generelt er der tale om omkostninger forbundet med tidsforbrug, anskaffelser, eksterne serviceydelser og andre omkostninger som f.eks. bøder. Med hensyn til tidsforbrug er der både tale om den tid, der anvendes til udførelse af aktiviteter, som opstår på grund af arbejdsulykken, og eventuelle tab af arbejdstimer f.eks. på grund af nedsat effektivitet. På basis af analyserne af de 27 arbejdsulykker kan de aktiviteter, som ulykkerne fører til, kategoriseres i 6 overordnede grupper. Disse definerer dermed også, hvilke overordnede kategorier af ulykkesomkostninger, der er tale om. De 6 aktivitetsgrupper vises forneden. Samtidig vises fordelingen af omkostningerne mellem disse aktivitetsgrupper med udgangspunkt i de samlede omkostninger for de 27 ulykker: 1. Skadelidtes fravær udgør i gennemsnit 65% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke 2. Informationsformidling udgør i gennemsnit 4% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke) 3. Administration og opfølgning udgør i gennemsnit 13% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke 4. Forebyggende tiltag udgør i gennemsnit 3% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke 5. Produktionstab udgør i gennemsnit 14% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke 6. Andet udgør i gennemsnit1% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke For alle casevirksomhederne var de gennemsnitlige omkostninger for en mindre alvorlig ulykke ca kr., for en typisk ulykke ca kr., og for den alvorlige ulykke ca kr. Der var dog stor variation i omkostningerne i de undersøgte virksomheder. Side 6

7 En del af disse ulykkesomkostninger er synlige og en del er skjulte, set i relation til virksomhedens økonomisystemer. Det kan konkluderes, at de omkostninger, som er forbundet med fravær (65%) generelt er de mest synlige omkostninger i virksomheden, da disse som regel har deres egne konti i kontoplanen og derfor kan opgøres særskilt. Dette betyder, at 35% af casevirksomhedernes ulykkesomkostninger var skjulte på andre konti i økonomisystemet og ikke kunne relateres direkte til arbejdsulykken. Det vil sige, at hver gang der bogføres kr som fraværsrelaterede omkostninger på grund af arbejdsulykker, bogføres kr. 500 på andre konti i økonomisystemet. Ulykkesomkostningerne for de enkelte ulykker blev opgjort og sat i relation til casevirksomhedernes størrelse, antal årlige ulykker mv. Et beregnet gennemsnit viser, at de totale årlige ulykkesomkostninger hos casevirksomhederne ligger i interval mellem kr til kr På basis af gennemgangen af økonomisystemerne kan der ikke peges på tekniske hindringer for, at ulykkesomkostninger kunne blive løbende registreret og opgjort i økonomisystemet. Moderne økonomisystemer som f.eks. SAP R/3 og Navision er så fleksible, at de kan understøtte de fleste specialkrav, som f.eks. registrering og opgørelse af ulykkesomkostninger. Det må dog formodes, at få virksomheder vil overveje denne mulighed, set i relation til andre fremgangsmåder, til opgørelser af ulykkesomkostninger, hovedsagelig på grund af forholdsvis høje omkostninger ved opsætning, vedligeholdelse og kontrol. Det kan dog ikke generelt afvises, at nogle virksomheder kan se en fordel i at integrere ulykkesomkostningerne i den løbende omkostningsregistrering. Det gælder stort set for alle interessentgrupper, at casevirksomhederne ikke oplevede så stor en interesse for arbejdsulykker, som det måske kunne forventes. Ifølge de undersøgte virksomheder er det især myndighederne, som motiverer virksomhederne til at sænke antallet af arbejdsulykker. Derudover er niveauet for arbejdsmiljøarbejdet meget afhængigt af ejernes og koncernledelsens holdning til sikkerhed. Der kunne også mærkes en vis interesse hos nogle få business-tobusiness relationer, hvilket især blev fremhævet af bygge og anlægsvirksomhederne. De havde oplevet, at man kunne risikere at blive valgt fra som leverandør i prækvalifikationer, hvis ikke der kunne dokumenteres et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og dertilhørende sikkerhedssystem. De adspurgte virksomheder kunne ikke rapportere om den store interesse i arbejdsulykker hos f.eks. nye medarbejdere, investorer, långivere eller forbrugere. I hvert fald ikke noget som kunne få disse grupper til at træffe nogle -for virksomheden- ugunstige beslutninger. Side 7

8 Det må derfor overordnet konkluderes, at arbejdsulykker opleves af virksomhedens interessenter, som et internt anliggende. Men det kan også konkluderes på basis af erfaringerne fra casevirksomhederne, at selv om de ikke sælger mere på grund af deres sikkerhedsarbejde, så kan de risikere at tabe penge og blive udsat for ekstra omkostninger, hvis ikke sikkerheden er i orden. Side 8

9 Executive Summary: English Occupational accidents cost money. They costs money for the employee, the company where the accident occurred as well as society as a whole. In the EU approximately 4.5 millions accidents occur annually which result in 146 millions lost workdays. The EU Agency for Safety and Health at Work estimates that 2,6 to 3,8 % of Gross National Product is lost every year because of occupational accidents. In the case of Denmark this would mean an annual loss of between DKK 34.2 and 50 billion. If occupational accidents could be prevented, obviously, these costs would not arise. For the individual company it would be useful to know how much an occupational accident actually costs when all costs are included. It would also be useful for Health & Safety managers to have access to an empirically tested methodology for identifying and evaluating costs of occupational accidents. This was the main starting point of the SACA project, which during 2001 examined costs of occupational accidents in 9 Danish companies as well as tested a method for this purpose. The Aarhus School of Business, Department of Accounting, was responsible for the project and PricewaterhouseCoopers participated as a project partner. The SACA project received financial support from the Danish National Working Environment Authority. Apart from the full cost and methodological themes explored in the SACA project two additional themes were also a part of the project agenda. One was whether the registration of accident costs could be integrated into the company accounting information system and management accounting processes of the company. The second was whether the interest in occupational accidents shown by stakeholders of the company could manifest itself as increasing expenses in the future. These future costs were not calculated in monetary terms, but the risk of them occurring was assessed within a stakeholder framework. The study was carried out in 9 Danish companies covering the wood and furniture industry, the construction industry as well as the cleaning industry. Within every industry a small, a medium-seized and a large company were chosen. In each company 3 different types of accidents were chosen and analysed in depth. The accidents were chosen as representatives of a serious accident, a less serious accident and a company typical accident. The survey thus indicates relations and Side 9

10 co-relations within the individually examined companies, but generalisation to other companies, industries or types of accidents on the basis hereof is not possible. The method, which has been used to assess the costs of accidents of the company, is referred to as the SACA method. This method first identifies the activities carried out when an occupational accident occurs and then it assesses which costs these activities have resulted in. This view of accident costs does not include the annual operating costs for the safety work of the company. The basic cost categories used in the SACA project include the costs of employee and management time, acquisitions of materials and components, purchases of external services and other costs such as fines. With regard to employee and management time this includes both time used to do the activities that arise on account of an accident as well as possible loss of working hours due to e.g. reduced efficiency. The analyses of the 27 occupational accidents, resulted in the identification of 30 activity types which can be categorised into 6 activity groups. These also define the over-all categories of accident costs. The 6 activity groups are listed below as well as the average distribution of the total accident costs calculated for the 27 accidents analysed. These percentages thus illustrate the average distribution of costs for an average occupational accident in the companies analysed. 1. Absence of the injured party (on average 65% of total costs of occupational accident) 2. Communication of information (on average 4% of total costs of an occupational accident) 3. Administration and follow up (on average 13% of total costs of an occupational accident) 4. Prevention measures (on average 3% of total costs of an occupational accident) 5. Production loss (on average 14% of total costs of an occupational accident) 6. Others (on average 1% of total costs of an occupational accident). Average costs of all the case companies amounted to approximately DKK 8,500 for a less serious accident, to approximately DKK 31,500 for a company typical accident, and to approximately DKK 85,500 for a serious accident. However, costs varied a lot within the chosen companies. Side 10

11 In relation to the accounting systems of the company, some accident costs are visible while others are not. The conclusion is that costs in relation to absence (65%) generally are the most visible ones, given that they usually have their own account in the chart of accounts, and can thus be stated separately. This means that 35% of accident costs was included in other accounts and could not be directly related to the accident. This means that every time the company registers DKK 1,000 as absence related costs due to an occupational accident, DKK 500 is registered on other accounts in the accounting system. On average the estimated total occupational accident costs of the case companies ranged from DKK 72,000 to DKK If the costs are calculated in terms of employees it appears that the costs are relatively higher in small and large companies compared to medium-seized companies. The analysis of the accounting information systems did not indicate any insurmountable technical barriers in relation to accident costs being continuously recorded and calculated in an accounting information system. Modern accounting information systems such as for example SAP R/3 and Navision are so flexible that they can support most special requirements such as for example accident costs registration. However, it must be assumed that few companies will consider this option, as other cost calculation methods can be more cost effective. However, it cannot be generally dismissed that some companies might see an advantage in integrating accident costs in the continuously ongoing cost accounting. It applies to almost all interest groups that the case companies did not experience as high an interest in occupational accidents as might be expected. According the questioned companies it is especially the authorities that motivate the companies to lower the number of occupational accidents. Furthermore, the level of Health & Safety work is much dependent on the attitude of the owners towards occupational safety as well as those of the corporate management. Interest in occupational accidents was also registered with a few business-to-business relations, and this was especially emphasised by the construction companies. They had experienced a risk of being excluded as a possible supplier if they could not document an acceptable safety level as well as a satisfactory health and safety management system. The interviewed companies could not report significant interest in occupational accidents of new employees, investors, banks, or consumers. At least not an interest that prompted these groups to make decisions which were unfavourable to the company. Side 11

12 It can generally be concluded that occupational accidents are viewed as an internal issue that has little to do with external stakeholders. But on the basis of the experiences from the case companies it can also be concluded that even though they do not sell more because of their safety work they could risk loosing money and being exposed to additional costs if their safety is not in order. Side 12

13 1 Introduktion: Systematic Accident Cost Analysis (SACA) projektet Dette kapitel introducerer SACA projektet og rapporten. Først er der en læsevejledning, som beskriver indholdet i hvert kapitel. Læseren kan derfor danne sig et overblik over rapportens indhold. Derefter følger en beskrivelse af SACA projektet, forskningsspørgsmål og metodegrundlag. 1.1 Læsevejledning til rapporten 1. Introduktion: SACA projektets baggrund, forskningsspørgsmål, projektdeltagere og SACA projektets forskningsmetode. BAGGRUND 2. Virksomhedens ulykkesomkostninger Baggrund og begrebsafklaring: Overblik over den litteratur, der fokuserer på virksomhedernes ulykkesomkostninger samt forskellige metoder til vurdering af disse. 3. SACA metoden: Beskrivelse og forankring af den vurderingsmetode for virksomhedens ulykkesomkostninger (SACA metoden), der skal afprøves i SACA projektet. RESULTATER OG DISKUSSION 4. Virksomhedens ulykkesomkostninger: Opgørelse og diskussion af ulykkesomkostningerne i de 9 casevirksomheder, der indgik i SACA projektet. 5. Ulykkesomkostninger og økonomistyring: Beskrivelse af nuværende praksis samt diskussion af hvordan casevirksomhederne anså mulighederne for integrering af ulykkesomkostningsopgørelser i virksomhedens økonomiske rutiner og systemer. 6. Afledte effekter på virksomhedens fremtidige omkostninger: Vurdering af de eksterne interessenters betydning for fremtidige ændringer i de 9 casevirksomheders omkostningsstruktur. KONKLUSIONER 7. Konklusioner og anbefalinger: Sammendrag fra delkonklusioner fra de enkelte kapitler samt de overordnede projektkonklusioner. Anbefalinger i Side 13

14 forbindelse med opgørelser af ulykkesomkostninger samt integration i økonomisystemer og interessentvurderinger. Endvidere en vurdering af SACA metodens anvendelighed i praksis, baseret på udtalelser og erfaringer fra de deltagende virksomheder samt projektets følgegruppe. 8. Referencer I bilag til rapporten findes: Bilag 1: Casebeskrivelser: Kort overblik over hver af de 9 medvirkende virksomheder samt de udfyldte SACA skemaer. 1.2 SACA projektets baggrund Denne rapport er resultatet af et projektsamarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus og PricewaterhouseCoopers under navnet SACA projektet. Projektet blev finansieret af Arbejdstilsynets forskningsmidler og blev udført i perioden 1. februar til 31. december Projektets overordnede fokus har været rettet mod en empirisk analyse af, hvilke økonomiske konsekvenser arbejdsulykker har for danske virksomheder, og hvordan disse konsekvenser kan måles. Ideen til projektet stammer fra arbejdet med en tidligere rapport under navnet Økonomisk vurdering af Arbejdsulykker (Mogensen et al. 2000). Denne rapport var en del af Arbejdstilsynets initiativ i år 2000 om offentliggørelsen af 30 metoder til ulykkesforebyggelse 1. Rapporten beskrev en metode, der kunne bruges til at kortlægge de økonomiske konsekvenser, som arbejdsulykker kunne medføre for virksomheder på kort og langt sig. Denne metode er den samme, som bruges i SACA projektet til vurdering af virksomhedernes ulykkesomkostninger. I den første rapport havde metoden ikke et specifikt navn, men det har den nu i denne rapport med navnet SACA metoden. I Mogensen (et al 2000) er der tale om en beskrivelse af metodens byggestene på et teoretisk niveau. Et af de primære formål med dette projekt, var derfor at afprøve SACA metoden i praksis. Men hvorfor skal man interessere sig for de virksomhedsøkonomiske konsekvenser af arbejdsulykker? Den primære grund er den simple logik, at hvis der ikke skete arbejdsulykker, så var der ingen ulykkesomkostninger. Endvidere burde det være ret åbenlyst, at arbejdsulykker sker i virksomheder, og forebyggelsen derfor skal ske i virksomheden. For at forebyggelsen skal kunne slå 1 Denne rapport samt de andre rapporter kan hentes fra Side 14

15 igennem, kræver sikkerhedstiltag og forbyggende initiativer støtte og forståelse fra virksomhedsledere og ejere. Erhvervslivets sprog bygger nu engang på kroner og ører, hvor nogle vigtige ord er indtægter, omkostninger og overskud. Hvis man kunne bruge disse ord i forbindelse med arbejdsulykker, kunne sikkerhedsfunktionen fortælle virksomhedens ledelse, hvor megen værdi der går tabt, hver gang en medarbejder kommer til skade. Og ikke mindst hvor stor en værdi sikkerhedsindsatsen har, i form af undgåede omkostninger. Derfor kan ulykkesomkostninger, sammen med andre ulykkesstatistikker, give et mere nuanceret billede af virksomhedens præstationer på området. I en holdningsundersøgelse foretaget af Arbejdstilsynet i år 2000 (Arbejdstilsynet 2000) kom det bl.a. frem, at flertallet af virksomhedsledere mener, at sikkerhedsindsatsen skaber værdi for virksomheden og betaler sig økonomisk på kort og langt sigt. Men samtidig findes der ingen opgørelser, som validerer dette udsagn, eller afprøvede metoder i Danmark, der kan bruges til det formål. SACA projektet og SACA metoden adresserer denne mangel. 1.3 SACA projektets formål og forskningsspørgsmål Forebyggelse af ulykker kræver, at sikkerhedsarbejdet integreres i alle organisatoriske led i virksomheden. SACA projektets overordnede formål er at belyse empirisk, om de omkostninger, som arbejdsulykker medfører for virksomheder, kan opgøres på kort og langt sigt, og om disse kan integreres i virksomhedens økonomistyring. Dette indebærer en operationel fokus på de økonomiske aspekter af arbejdsulykker på kort sigt, hvor ulykkesomkostninger opgøres og sættes i relation til virksomhedens øvrige økonomistyringspraksis. Endvidere indebærer det en mere strategisk vurdering af risikoen for negative reaktioner hos virksomhedens interessenter pga. arbejdsulykker i virksomheden. Reaktioner, der kan have økonomiske konsekvenser. Derfor er det overordnede formål med projektet at bidrage med viden omkring opgørelser og vurderinger af ulykkesomkostninger og afledte effekter i virksomheder, både som ad hoc opgørelser, men også som en integreret del af virksomhedens økonomistyring. Mere specifikt er projektets forskningsspørgsmål: 1. Hvordan kan ulykkesomkostninger defineres og registreres i virksomheden med udgangspunkt i de aktiviteter, der udføres i forbindelse med arbejdsulykken? Herunder stilles spørgsmålene: a. Hvordan er holdningen til opgørelse af ulykkesomkostninger i virksomhederne? Side 15

16 b. Hvordan kan virksomhedens ulykkesomkostninger defineres mest hensigtsmæssigt? c. Hvad er forholdet mellem enkelte omkostningskategorier? d. Varierer disse forhold med hensyn til størrelse og branche? 2. Kan opgørelser af ulykkesomkostninger integreres i virksomhedens økonomisystem, som en del af virksomhedens rutinemæssige økonomistyring? 3. Hvilke afledte effekter kan arbejdsulykker have på virksomhedens fremtidige omkostningsstruktur? Herunder: a. Hvilke interessenter er de primære for de enkelte virksomheder, hvad angår arbejdsulykker? b. Hvilke konsekvenser kan de afledte effekter have på virksomhedens fremtidige omkostningsgrundlag? c. Varierer disse forhold med hensyn til størrelse og branche? 4. Kan SACA metoden anvendes som et værktøj til opgørelse af ovennævnte? De ovenstående spørgsmål besvares empirisk dvs. med udgangspunkt i begivenheder, erfaringer og eksempler fra konkrete virksomheder. Der vendes tilbage til disse spørgsmål i konklusionerne i kapitel 7, hvor der konkluderes på baggrund af de resultater, som SACA projektet har tilvejebragt. 1.4 Projektstruktur og deltagere SACA projektets organisation er som vist på figur 1.1. Projektansvarlig Handelshøjskolen i Århus Institut for Regnskab Projektpartner: PricewaterhouseCoopers Følgegruppe HHÅ forskere PwC konsulenter Casevirksomheder Figur 1.1: SACA projektets organisation Side 16

17 Handelshøjskolen i Århus, Institut for Regnskab var projektansøger, projektleder og ansvarlig for den forskningsmæssige kvalitet i projektet. Instituttet har i dag 15 fastansatte forskere og undervisere inden for økonomistyring, eksternt regnskab og revision. I de sidste år har der foregået en betydelig forskning på instituttet i, hvordan økonomistyringens værktøjer og principper kan anvendes inden for områder som f.eks. miljøstyring, videnstyring og kvalitetsstyring. Derfor er SACA projektet en naturlig forlængelse af denne forskning. PricewaterhouseCoopers er Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed med omkring medarbejdere ansat i Danmark og over på verdensplan. Blandt deres rådgivningsydelser er at finde rådgivning inden for økonomistyring (f.eks. Activity Based Costing, Balanced Scorecard og Performance Measurement Systems) samt udvikling og rådgivning inden for relationen mellem økonomistyring og områder som f.eks. miljøstyring og performancestyring. PricewaterhouseCoopers stod også bag udviklingen af SACA metoden i 1999, da Arbejdstilsynet først indkaldte de metodeforslag, som senere blev til de 30 metoder. I forbindelse med SACA projektet blev der også nedsat en følgegruppe. Følgegruppens rolle var at kommentere projektets ideer, metodevalg og resultater samt et indledende udkast til den endelige rapport. I denne gruppe sad udover de projektansvarlige: 1. Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet 2. Erling Nielsen, Sun Chemical 3. John Eli Andersson, Handelshøjskolen i København 4. Mathilde Rasmussen, SAP Danmark 5. Morten Storgaard, Tryg Baltica De projektansvarlige valgte også at kontakte enkelte fremtrædende udenlandske forskere, som havde markeret sig inden for feltet med artikler eller bøger. Disse blev bedt om kommentarer til projektformålet samt anbefalinger til projektets litteraturgrundlag. De forskere, som blev kontaktet, var: 1. M. Aaltonen: Projektleder ved The European Agency For Safety And Health At Work. 2. P. F. Riel: Professor, Department of Engineering, University du Quebec a Trois-Riviéres. Side 17

18 3. D. Imbeau: Professor, Department of Engineering, University du Quebec a Trois-Riviéres. 4. Z. Pawlowska: Forsker ved Central Institut for Labor Protection, Polen. 5. J. Rzepecki: Forsker ved Central Institut for Labor Protection, Polen. 6. J. Mossink: Forsker ved TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) i Holland. 1.5 SACA projektets forskningsmetode SACA projektet er et forskningsprojekt, som bygger på konstruktive, men enkle metodevalg. Projektets forskningsmetoden skal ikke forveksles med selve SACA metoden, som er den metode, der anvendes til identifikation og opgørelse af virksomhedens ulykkesomkostninger på kort og langt sigt. SACA metoden beskrives i detaljer i kapitel 3. SACA projektets overordnede forskningsproces vises i figur 1.2. Overordnede metodevalg Begrebsafklaring Udvælgelse af cases Pilotundersøgelse Dataindsamling Analyse Figur 1.2: Den overordnede forskningsproces Disse faser og de metodemæssige valg bliver gennemgået i det følgende Overordnede metodevalg Der er to overordnede metodemæssige valg, som undersøgelsen bygger på og som præger den tilgangsvinkel, der er anlagt. Den første er valget af aktivitetskortlægning (activity mapping), som overordnet udgangspunkt for kortlægning og definition af virksomhedens ulykkesomkostninger. Den anden er valget af den casebaserede metode som basis for den empiriske vidensindsamling (Yin 1989). Side 18

19 Aktivitetskortlægning, som ofte anvendes inden for bl.a. økonomistyring og kvalitetsstyring, bygger på den antagelse, at for at kunne opgøre specifikke typer omkostninger skal de aktiviteter, som skaber disse omkostninger, kortlægges (Salafatinos 1995). Det vil sige, at for at kunne vurdere ulykkesomkostningerne, skal de aktiviteter, som en ulykke afstedkommer i virksomheden, identificeres og kortlægges. Valget af den casebaserede metode bygger for det første på den antagelse, som er baseret på projektets litteraturgennemgang, at virksomheders ulykkesomkostninger stadigvæk er et forholdsvis underudviklet område. Det vil sige, at begreber, definitioner og værktøjer ikke er standardiserede, og meget få virksomheder tænker konkret på registreringer og økonomiske opgørelser af ulykkesomkostninger. Derfor kunne en mere kvantitativ forskningsmetode som f.eks. en spørgeskemaundersøgelse give misvisende svar og ikke kunne underbygge det udviklingsarbejde, som ligger i projektet. Manglen på fælles termer og udgangspunkt præger i høj grad nogle af de spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget på området (Itoh et al. 1997; Muto et al. 1997). For det andet er et af projektets formål at afprøve en metode. En sådan afprøvning kan ikke udføres uden, at den anvendes i de omgivelser, hvor den skal fungere, hvilket gør casemetoden til et godt valg. Valget af casemetoden samt stikprøvens størrelse på 9 virksomheder betyder, at der ikke kan drages konklusioner, der kan generaliseres til alle virksomheder og alle typer af ulykker i Danmark. Casemetoden kan derimod underbygge begrebsudvikling, metodeudvikling og erfaringsudveksling, da den bygger på konkrete virksomheder og erfaringer. Endvidere kan casemetoden bruges som en eksplorativ metode til generering af hypoteser til afprøvning i en repræsentativ undersøgelse Begrebsafklaring Før casevirksomhederne blev inddraget, blev der foretaget en gennemgang af dansk og international litteratur. Det kan her fremhæves, at forskningen inden for området virksomhedens omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker, dækkes af mange forskellige faggrupper, f.eks. økonomer, ingeniører, organisationsforskere og psykologer, hvilket giver et bredt syn på emnet. For også at trække på erfaringer andre steder fra, blev litteratur indenfor andre forskningsfelter også gennemgået, som f.eks. kvalitetsomkostninger og miljøomkostninger. Side 19

20 1.5.3 Udvælgelse af cases Som udgangspunkt blev det i projektplanlægningen besluttet, at casevirksomhederne skulle tilhøre brancher, hvor der var en vis hyppighed af arbejdsulykker, således at økonomiske vurderinger kunne have en potentiel interesse, have været udsat for arbejdsulykker indenfor de sidste 2 år, som ville kunne analyseres, være så forskellige som muligt, for at sikre et bredt erfaringsgrundlag. For at kunne identificere relevante brancher tog projektet udgangspunkt i Arbejdstilsynets opgørelse af arbejdsulykker i 1999, som dækker årene 1994 til På den baggrund blev der udvalg tre brancher, udfra en kombination af de tre nedenstående kriterier: Der skulle være registreret et større antal af anmeldte arbejdsulykker inden for hver branche. Brancherne skulle hver beskæftige et forholdsvis stort antal medarbejdere. Brancherne skulle være så forskellige som muligt, mht. produktionsprocesser og produkter. På baggrund af de opsatte kriterier blev følgende tre brancher udvalgt: Produktionsbranchen: Træ- og møbelvirksomheder Entreprenørbranchen: Bygge- og anlægsvirksomheder Servicebranchen: Rengøringsvirksomheder Herefter blev der etableret kontakt til brancheorganisationerne for de pågældende brancher, for at få hjælp til at finde de tre casevirksomheder i hver branche. Udvælgelseskriterierne for virksomhederne var følgende: Virksomhedsstørrelse (lille, mellem, stor). Have haft minimum fem arbejdsulykker indenfor de sidste to år. Jf. ovennævnte skulle casevirksomhederne være af forskellige størrelser, dvs. små (25-75 ansatte), mellemstore ( ansatte) og store (over 251 ansatte) 2. 2 Med udgangspunkt i EU s klassifikation af virksomhedsstørrelser Side 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere