VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER"

Transkript

1 VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER En undersøgelse af omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker i udvalgte danske virksomheder Pall Rikhardsson Martin Impgaard Birgitte Mogensen Anne Søgaard Melchiorsen

2 Forord Hvad koster en arbejdsulykke for en virksomhed? Og kan denne viden være med til at sænke antallet af arbejdsulykker? Økonomiske beregninger af disse omkostninger forebygger ikke i sig selv ulykker. Men økonomiske beregninger sammen med andre ulykkesstatistikker kan være med til at øge virksomhedens motivationen til at forebygge ulykker. Dette har været det overordnede udgangspunkt for projektet. Mere konkret har formålet med projektet været at afprøve en metode SACA metoden - til identifikation og vurdering af virksomhedens ulykkesomkostninger. Økonomiske beregninger bliver tit kaldt for erhvervslivets sprog. Opgørelser af virksomhedens omkostninger ved arbejdsulykker kan vise sikkerhedsindsatsens værdi for virksomheden i kroner og øre det vil sige, hvor mange penge virksomheden kan undgå at betale, når arbejdsulykker forebygges. Økonomiske opgørelser af ulykkesomkostninger kan derfor tilføje en yderligere dimension omkring behovet for at mindske antallet af arbejdsulykker. Det er vort håb, at SACA metoden og denne rapport vil være med til at sætte fokus på de omkostninger, der er forbundet med arbejdsulykker i danske virksomheder, og illustrere, at det kan betale sig at forebygge arbejdsulykker. Vi ønsker først og fremmest at takke de danske virksomheder, som deltog i projektet, for at de åbnede deres døre for vor metodeafprøvning og gav os informationer og data til sikring af projektets gennemførelse. Endvidere tilstilles en tak til projektets følgegruppe, hvis rolle har været uden ansvar for rapportens indhold, for deres råd og kommenterer rapporten under projektets fremdrift. Følgegruppen bestod af Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet, Erling Nielsen, Sun Chemical, John Eli Andersson, Handelshøjskolen i København, Mathilde Rasmussen, SAP Danmark og Morten Storgaard, Tryg Baltica. Til sidst vil vi takke Arbejdstilsynet for den finansielle støtte, som gjorde gennemførelsen af SACA projektet mulig. Århus/København 3/ Pall Rikhardsson, Handelshøjskolen i Århus, Martin Impgaard, Handelshøjskolen i Århus, Birgitte Mogensen, PricewaterhouseCoopers, Anne Søgaard Melchiorsen, PricewaterhouseCoopers, Side 2

3 Indholdsfortegnelse Executive Summary: Dansk...5 Executive Summary: English Introduktion: Systematic Accident Cost Analysis (SACA) projektet Læsevejledning til rapporten SACA projektets baggrund SACA projektets formål og forskningsspørgsmål Projektstruktur og deltagere SACA projektets forskningsmetode Overordnede metodevalg Begrebsafklaring Udvælgelse af cases Pilotundersøgelse Dataindsamling Analyse Virksomhedens ulykkesomkostninger: Baggrund og opgørelsesmetoder Hvem betaler for arbejdsulykker? Samfundet Den tilskadekomne Virksomheden Virksomhedens ulykkesomkostninger Forskning i virksomhedernes ulykkesomkostninger De første undersøgelser af virksomhedens ulykkesomkostninger Et nyt fokus Delkonklusion SACA metoden En beskrivelse Introduktion SACA: Omkostningsvurdering Fremtidige omkostninger Delkonklusion Virksomhedens ulykkesomkostninger Holdning til opgørelser af ulykkesomkostninger Aktiviteter i forbindelse med arbejdsulykker Omkostninger ved arbejdsulykker Omkostningsfordeling Synlige og skjulte omkostninger Omkostninger pr. virksomhed branche, størrelse og ulykkestype Delkonklusion Økonomistyring, økonomisystemer og ulykkesomkostninger Økonomistyring og ulykkesomkostninger Budgettering Omkostningskalkuler Rapportering Økonomisystemet Delkonklusion Interessenter og ulykkesomkostninger Forventning om interessen i arbejdsmiljø og arbejdsulykker SACA projektets resultater Ejere Investorer og långivere Kunder Medarbejdere Forsikringsselskab Samfundet Leverandører Delkonklusion Konklusioner...87 Side 3

4 7.1 Virksomhedens ulykkesomkostninger Ulykkesomkostninger og virksomhedens økonomisystem og økonomistyring Virksomhedens interessenter og afledte økonomiske effekter på grund af arbejdsulykker Vurdering af SACA metodens anvendelighed Anvendelighed Relevans Litteraturliste...98 Bilag - Korte beskrivelser af casevirksomhederne samt de udfyldte SACA skemaer104 B1 - Stor bygge- og anlægsvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for B1 - Stor bygge- og anlægsvirksomhed B2 - Mellemstor bygge- og anlægsvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer B2 Mellemstor bygge- og anlægsvirksomhed B3 - Lille bygge- og anlægsvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for B3 Lille bygge- og anlægsvirksomhed R1 Stor rengøringsvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for R1 Stor rengøringsvirksomhed R2 Mellemstor rengøringsvirksomhed Økonomi og arbejdsulykker Interessenter SACA skemaer for R2 Mellemstor rengøringsvirksomhed R3 - Lille rengøringsvirksomhed Økonomi og arbejdsulykker Interessenter SACA skemaer for R3 Lille rengøringsvirksomhed T1 - Stor træ- og møbelvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for T1 Stor træ- og møbelvirksomhed T2 Mellemstor træ- og møbelvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for T2 Mellemstor træ- og møbelvirksomhed T3 Lille træ og møbelvirksomhed Økonomi og arbejdsmiljø Interessenter SACA skemaer for T3 Lille træ- og møbelvirksomhed Side 4

5 Executive Summary: Dansk Arbejdsulykker koster samfundet penge. Det koster penge både for den skadelidte og for den virksomhed, hvor ulykken finder sted. I hele EU sker der årligt ca. 4.5 millioner ulykker, som resulterer i 146 millioner tabte arbejdsdage. EUs Arbejdsmiljøagentur anslår, at 2,6 til 3,8 % af BNP går tabt hvert år på grund af arbejdsulykker, hvilket for Danmark ville betyde et tab på mellem 34.2 og 50 mia. kr. Hvis arbejdsulykker kunne forebygges, ville disse omkostninger selvsagt ikke opstå. For den enkelte virksomhed er det interessant at vide, hvor meget en arbejdsulykke egentlig koster, når alle omkostninger regnes med. Dette var udgangspunktet for SACA-projektet, som i løbet af år 2001 undersøgte, hvad arbejdsulykker koster i en række danske virksomheder. Undersøgelsen er udført af forskere på Handelshøjskolen i Århus og konsulenter fra PricewaterhouseCoopers med Handelshøjskolen i Århus som projektansvarlig. Projektet blev finansieret af Arbejdstilsynet. SACA-projektet fokuserede også på, om registreringen af disse omkostninger kunne integreres i virksomhedernes økonomisystem og økonomistyringspraksis. Ydermere undersøgte SACA-projektet om den interesse, der måtte være for arbejdsulykker hos virksomhedens interessenter, kunne betyde risiko for et dårligt omdømme, hvis sikkerheden ikke var i orden, og dermed risiko for stigende udgifter i fremtiden. Det vil sige langsigtede og afledte omkostninger, som f.eks. tabte ordrer, hurtigere medarbejdsomsætning og højere renter. Der blev dog ikke sat kroner og øre på disse omkostninger, det blev kun vurderet, om der var risiko for at disse kunne opstå. Undersøgelsen er udført i 9 danske virksomheder, fordelt på træ- og møbelbranchen, bygge- og anlægsbranchen samt rengøringsbranchen. Inden for hver branche var der udvalgt en mindre virksomhed, en mellemstor virksomhed og en stor virksomhed. I hver virksomhed blev 3 forskellige ulykker analyseret til bunds. Ulykkerne blev udvalgt som repræsentative for henholdsvis en alvorlig ulykke, en mindre alvorlig ulykke og en typisk ulykke i virksomheden. Undersøgelsen kan derfor påpege relationer og sammenhænge i de enkelte undersøgte virksomheder, men der kan ikke generaliseres til andre virksomheder, brancher eller ulykkestyper. Side 5

6 Metoden, der blev anvendt til opgørelse af virksomhedens ulykkesomkostninger, kaldes SACA-metoden. Den går ud på først at identificere de aktiviteter, som udføres, når en arbejdsulykke sker for derefter at vurdere, hvilke omkostninger disse aktiviteter har medført. Det betyder, at virksomhedens ulykkesomkostninger i SACA-projektet forstås som de omkostninger, der opstår, når en arbejdsulykke sker i virksomheden, og som virksomheden skal betale. Definitionen indebærer ikke faste omkostninger til virksomhedens sikkerhedsarbejde, som f.eks. sikkerhedsafdelingens driftsomkostninger. Generelt er der tale om omkostninger forbundet med tidsforbrug, anskaffelser, eksterne serviceydelser og andre omkostninger som f.eks. bøder. Med hensyn til tidsforbrug er der både tale om den tid, der anvendes til udførelse af aktiviteter, som opstår på grund af arbejdsulykken, og eventuelle tab af arbejdstimer f.eks. på grund af nedsat effektivitet. På basis af analyserne af de 27 arbejdsulykker kan de aktiviteter, som ulykkerne fører til, kategoriseres i 6 overordnede grupper. Disse definerer dermed også, hvilke overordnede kategorier af ulykkesomkostninger, der er tale om. De 6 aktivitetsgrupper vises forneden. Samtidig vises fordelingen af omkostningerne mellem disse aktivitetsgrupper med udgangspunkt i de samlede omkostninger for de 27 ulykker: 1. Skadelidtes fravær udgør i gennemsnit 65% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke 2. Informationsformidling udgør i gennemsnit 4% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke) 3. Administration og opfølgning udgør i gennemsnit 13% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke 4. Forebyggende tiltag udgør i gennemsnit 3% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke 5. Produktionstab udgør i gennemsnit 14% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke 6. Andet udgør i gennemsnit1% af de samlede omkostninger ved en arbejdsulykke For alle casevirksomhederne var de gennemsnitlige omkostninger for en mindre alvorlig ulykke ca kr., for en typisk ulykke ca kr., og for den alvorlige ulykke ca kr. Der var dog stor variation i omkostningerne i de undersøgte virksomheder. Side 6

7 En del af disse ulykkesomkostninger er synlige og en del er skjulte, set i relation til virksomhedens økonomisystemer. Det kan konkluderes, at de omkostninger, som er forbundet med fravær (65%) generelt er de mest synlige omkostninger i virksomheden, da disse som regel har deres egne konti i kontoplanen og derfor kan opgøres særskilt. Dette betyder, at 35% af casevirksomhedernes ulykkesomkostninger var skjulte på andre konti i økonomisystemet og ikke kunne relateres direkte til arbejdsulykken. Det vil sige, at hver gang der bogføres kr som fraværsrelaterede omkostninger på grund af arbejdsulykker, bogføres kr. 500 på andre konti i økonomisystemet. Ulykkesomkostningerne for de enkelte ulykker blev opgjort og sat i relation til casevirksomhedernes størrelse, antal årlige ulykker mv. Et beregnet gennemsnit viser, at de totale årlige ulykkesomkostninger hos casevirksomhederne ligger i interval mellem kr til kr På basis af gennemgangen af økonomisystemerne kan der ikke peges på tekniske hindringer for, at ulykkesomkostninger kunne blive løbende registreret og opgjort i økonomisystemet. Moderne økonomisystemer som f.eks. SAP R/3 og Navision er så fleksible, at de kan understøtte de fleste specialkrav, som f.eks. registrering og opgørelse af ulykkesomkostninger. Det må dog formodes, at få virksomheder vil overveje denne mulighed, set i relation til andre fremgangsmåder, til opgørelser af ulykkesomkostninger, hovedsagelig på grund af forholdsvis høje omkostninger ved opsætning, vedligeholdelse og kontrol. Det kan dog ikke generelt afvises, at nogle virksomheder kan se en fordel i at integrere ulykkesomkostningerne i den løbende omkostningsregistrering. Det gælder stort set for alle interessentgrupper, at casevirksomhederne ikke oplevede så stor en interesse for arbejdsulykker, som det måske kunne forventes. Ifølge de undersøgte virksomheder er det især myndighederne, som motiverer virksomhederne til at sænke antallet af arbejdsulykker. Derudover er niveauet for arbejdsmiljøarbejdet meget afhængigt af ejernes og koncernledelsens holdning til sikkerhed. Der kunne også mærkes en vis interesse hos nogle få business-tobusiness relationer, hvilket især blev fremhævet af bygge og anlægsvirksomhederne. De havde oplevet, at man kunne risikere at blive valgt fra som leverandør i prækvalifikationer, hvis ikke der kunne dokumenteres et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og dertilhørende sikkerhedssystem. De adspurgte virksomheder kunne ikke rapportere om den store interesse i arbejdsulykker hos f.eks. nye medarbejdere, investorer, långivere eller forbrugere. I hvert fald ikke noget som kunne få disse grupper til at træffe nogle -for virksomheden- ugunstige beslutninger. Side 7

8 Det må derfor overordnet konkluderes, at arbejdsulykker opleves af virksomhedens interessenter, som et internt anliggende. Men det kan også konkluderes på basis af erfaringerne fra casevirksomhederne, at selv om de ikke sælger mere på grund af deres sikkerhedsarbejde, så kan de risikere at tabe penge og blive udsat for ekstra omkostninger, hvis ikke sikkerheden er i orden. Side 8

9 Executive Summary: English Occupational accidents cost money. They costs money for the employee, the company where the accident occurred as well as society as a whole. In the EU approximately 4.5 millions accidents occur annually which result in 146 millions lost workdays. The EU Agency for Safety and Health at Work estimates that 2,6 to 3,8 % of Gross National Product is lost every year because of occupational accidents. In the case of Denmark this would mean an annual loss of between DKK 34.2 and 50 billion. If occupational accidents could be prevented, obviously, these costs would not arise. For the individual company it would be useful to know how much an occupational accident actually costs when all costs are included. It would also be useful for Health & Safety managers to have access to an empirically tested methodology for identifying and evaluating costs of occupational accidents. This was the main starting point of the SACA project, which during 2001 examined costs of occupational accidents in 9 Danish companies as well as tested a method for this purpose. The Aarhus School of Business, Department of Accounting, was responsible for the project and PricewaterhouseCoopers participated as a project partner. The SACA project received financial support from the Danish National Working Environment Authority. Apart from the full cost and methodological themes explored in the SACA project two additional themes were also a part of the project agenda. One was whether the registration of accident costs could be integrated into the company accounting information system and management accounting processes of the company. The second was whether the interest in occupational accidents shown by stakeholders of the company could manifest itself as increasing expenses in the future. These future costs were not calculated in monetary terms, but the risk of them occurring was assessed within a stakeholder framework. The study was carried out in 9 Danish companies covering the wood and furniture industry, the construction industry as well as the cleaning industry. Within every industry a small, a medium-seized and a large company were chosen. In each company 3 different types of accidents were chosen and analysed in depth. The accidents were chosen as representatives of a serious accident, a less serious accident and a company typical accident. The survey thus indicates relations and Side 9

10 co-relations within the individually examined companies, but generalisation to other companies, industries or types of accidents on the basis hereof is not possible. The method, which has been used to assess the costs of accidents of the company, is referred to as the SACA method. This method first identifies the activities carried out when an occupational accident occurs and then it assesses which costs these activities have resulted in. This view of accident costs does not include the annual operating costs for the safety work of the company. The basic cost categories used in the SACA project include the costs of employee and management time, acquisitions of materials and components, purchases of external services and other costs such as fines. With regard to employee and management time this includes both time used to do the activities that arise on account of an accident as well as possible loss of working hours due to e.g. reduced efficiency. The analyses of the 27 occupational accidents, resulted in the identification of 30 activity types which can be categorised into 6 activity groups. These also define the over-all categories of accident costs. The 6 activity groups are listed below as well as the average distribution of the total accident costs calculated for the 27 accidents analysed. These percentages thus illustrate the average distribution of costs for an average occupational accident in the companies analysed. 1. Absence of the injured party (on average 65% of total costs of occupational accident) 2. Communication of information (on average 4% of total costs of an occupational accident) 3. Administration and follow up (on average 13% of total costs of an occupational accident) 4. Prevention measures (on average 3% of total costs of an occupational accident) 5. Production loss (on average 14% of total costs of an occupational accident) 6. Others (on average 1% of total costs of an occupational accident). Average costs of all the case companies amounted to approximately DKK 8,500 for a less serious accident, to approximately DKK 31,500 for a company typical accident, and to approximately DKK 85,500 for a serious accident. However, costs varied a lot within the chosen companies. Side 10

11 In relation to the accounting systems of the company, some accident costs are visible while others are not. The conclusion is that costs in relation to absence (65%) generally are the most visible ones, given that they usually have their own account in the chart of accounts, and can thus be stated separately. This means that 35% of accident costs was included in other accounts and could not be directly related to the accident. This means that every time the company registers DKK 1,000 as absence related costs due to an occupational accident, DKK 500 is registered on other accounts in the accounting system. On average the estimated total occupational accident costs of the case companies ranged from DKK 72,000 to DKK If the costs are calculated in terms of employees it appears that the costs are relatively higher in small and large companies compared to medium-seized companies. The analysis of the accounting information systems did not indicate any insurmountable technical barriers in relation to accident costs being continuously recorded and calculated in an accounting information system. Modern accounting information systems such as for example SAP R/3 and Navision are so flexible that they can support most special requirements such as for example accident costs registration. However, it must be assumed that few companies will consider this option, as other cost calculation methods can be more cost effective. However, it cannot be generally dismissed that some companies might see an advantage in integrating accident costs in the continuously ongoing cost accounting. It applies to almost all interest groups that the case companies did not experience as high an interest in occupational accidents as might be expected. According the questioned companies it is especially the authorities that motivate the companies to lower the number of occupational accidents. Furthermore, the level of Health & Safety work is much dependent on the attitude of the owners towards occupational safety as well as those of the corporate management. Interest in occupational accidents was also registered with a few business-to-business relations, and this was especially emphasised by the construction companies. They had experienced a risk of being excluded as a possible supplier if they could not document an acceptable safety level as well as a satisfactory health and safety management system. The interviewed companies could not report significant interest in occupational accidents of new employees, investors, banks, or consumers. At least not an interest that prompted these groups to make decisions which were unfavourable to the company. Side 11

12 It can generally be concluded that occupational accidents are viewed as an internal issue that has little to do with external stakeholders. But on the basis of the experiences from the case companies it can also be concluded that even though they do not sell more because of their safety work they could risk loosing money and being exposed to additional costs if their safety is not in order. Side 12

13 1 Introduktion: Systematic Accident Cost Analysis (SACA) projektet Dette kapitel introducerer SACA projektet og rapporten. Først er der en læsevejledning, som beskriver indholdet i hvert kapitel. Læseren kan derfor danne sig et overblik over rapportens indhold. Derefter følger en beskrivelse af SACA projektet, forskningsspørgsmål og metodegrundlag. 1.1 Læsevejledning til rapporten 1. Introduktion: SACA projektets baggrund, forskningsspørgsmål, projektdeltagere og SACA projektets forskningsmetode. BAGGRUND 2. Virksomhedens ulykkesomkostninger Baggrund og begrebsafklaring: Overblik over den litteratur, der fokuserer på virksomhedernes ulykkesomkostninger samt forskellige metoder til vurdering af disse. 3. SACA metoden: Beskrivelse og forankring af den vurderingsmetode for virksomhedens ulykkesomkostninger (SACA metoden), der skal afprøves i SACA projektet. RESULTATER OG DISKUSSION 4. Virksomhedens ulykkesomkostninger: Opgørelse og diskussion af ulykkesomkostningerne i de 9 casevirksomheder, der indgik i SACA projektet. 5. Ulykkesomkostninger og økonomistyring: Beskrivelse af nuværende praksis samt diskussion af hvordan casevirksomhederne anså mulighederne for integrering af ulykkesomkostningsopgørelser i virksomhedens økonomiske rutiner og systemer. 6. Afledte effekter på virksomhedens fremtidige omkostninger: Vurdering af de eksterne interessenters betydning for fremtidige ændringer i de 9 casevirksomheders omkostningsstruktur. KONKLUSIONER 7. Konklusioner og anbefalinger: Sammendrag fra delkonklusioner fra de enkelte kapitler samt de overordnede projektkonklusioner. Anbefalinger i Side 13

14 forbindelse med opgørelser af ulykkesomkostninger samt integration i økonomisystemer og interessentvurderinger. Endvidere en vurdering af SACA metodens anvendelighed i praksis, baseret på udtalelser og erfaringer fra de deltagende virksomheder samt projektets følgegruppe. 8. Referencer I bilag til rapporten findes: Bilag 1: Casebeskrivelser: Kort overblik over hver af de 9 medvirkende virksomheder samt de udfyldte SACA skemaer. 1.2 SACA projektets baggrund Denne rapport er resultatet af et projektsamarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus og PricewaterhouseCoopers under navnet SACA projektet. Projektet blev finansieret af Arbejdstilsynets forskningsmidler og blev udført i perioden 1. februar til 31. december Projektets overordnede fokus har været rettet mod en empirisk analyse af, hvilke økonomiske konsekvenser arbejdsulykker har for danske virksomheder, og hvordan disse konsekvenser kan måles. Ideen til projektet stammer fra arbejdet med en tidligere rapport under navnet Økonomisk vurdering af Arbejdsulykker (Mogensen et al. 2000). Denne rapport var en del af Arbejdstilsynets initiativ i år 2000 om offentliggørelsen af 30 metoder til ulykkesforebyggelse 1. Rapporten beskrev en metode, der kunne bruges til at kortlægge de økonomiske konsekvenser, som arbejdsulykker kunne medføre for virksomheder på kort og langt sig. Denne metode er den samme, som bruges i SACA projektet til vurdering af virksomhedernes ulykkesomkostninger. I den første rapport havde metoden ikke et specifikt navn, men det har den nu i denne rapport med navnet SACA metoden. I Mogensen (et al 2000) er der tale om en beskrivelse af metodens byggestene på et teoretisk niveau. Et af de primære formål med dette projekt, var derfor at afprøve SACA metoden i praksis. Men hvorfor skal man interessere sig for de virksomhedsøkonomiske konsekvenser af arbejdsulykker? Den primære grund er den simple logik, at hvis der ikke skete arbejdsulykker, så var der ingen ulykkesomkostninger. Endvidere burde det være ret åbenlyst, at arbejdsulykker sker i virksomheder, og forebyggelsen derfor skal ske i virksomheden. For at forebyggelsen skal kunne slå 1 Denne rapport samt de andre rapporter kan hentes fra Side 14

15 igennem, kræver sikkerhedstiltag og forbyggende initiativer støtte og forståelse fra virksomhedsledere og ejere. Erhvervslivets sprog bygger nu engang på kroner og ører, hvor nogle vigtige ord er indtægter, omkostninger og overskud. Hvis man kunne bruge disse ord i forbindelse med arbejdsulykker, kunne sikkerhedsfunktionen fortælle virksomhedens ledelse, hvor megen værdi der går tabt, hver gang en medarbejder kommer til skade. Og ikke mindst hvor stor en værdi sikkerhedsindsatsen har, i form af undgåede omkostninger. Derfor kan ulykkesomkostninger, sammen med andre ulykkesstatistikker, give et mere nuanceret billede af virksomhedens præstationer på området. I en holdningsundersøgelse foretaget af Arbejdstilsynet i år 2000 (Arbejdstilsynet 2000) kom det bl.a. frem, at flertallet af virksomhedsledere mener, at sikkerhedsindsatsen skaber værdi for virksomheden og betaler sig økonomisk på kort og langt sigt. Men samtidig findes der ingen opgørelser, som validerer dette udsagn, eller afprøvede metoder i Danmark, der kan bruges til det formål. SACA projektet og SACA metoden adresserer denne mangel. 1.3 SACA projektets formål og forskningsspørgsmål Forebyggelse af ulykker kræver, at sikkerhedsarbejdet integreres i alle organisatoriske led i virksomheden. SACA projektets overordnede formål er at belyse empirisk, om de omkostninger, som arbejdsulykker medfører for virksomheder, kan opgøres på kort og langt sigt, og om disse kan integreres i virksomhedens økonomistyring. Dette indebærer en operationel fokus på de økonomiske aspekter af arbejdsulykker på kort sigt, hvor ulykkesomkostninger opgøres og sættes i relation til virksomhedens øvrige økonomistyringspraksis. Endvidere indebærer det en mere strategisk vurdering af risikoen for negative reaktioner hos virksomhedens interessenter pga. arbejdsulykker i virksomheden. Reaktioner, der kan have økonomiske konsekvenser. Derfor er det overordnede formål med projektet at bidrage med viden omkring opgørelser og vurderinger af ulykkesomkostninger og afledte effekter i virksomheder, både som ad hoc opgørelser, men også som en integreret del af virksomhedens økonomistyring. Mere specifikt er projektets forskningsspørgsmål: 1. Hvordan kan ulykkesomkostninger defineres og registreres i virksomheden med udgangspunkt i de aktiviteter, der udføres i forbindelse med arbejdsulykken? Herunder stilles spørgsmålene: a. Hvordan er holdningen til opgørelse af ulykkesomkostninger i virksomhederne? Side 15

16 b. Hvordan kan virksomhedens ulykkesomkostninger defineres mest hensigtsmæssigt? c. Hvad er forholdet mellem enkelte omkostningskategorier? d. Varierer disse forhold med hensyn til størrelse og branche? 2. Kan opgørelser af ulykkesomkostninger integreres i virksomhedens økonomisystem, som en del af virksomhedens rutinemæssige økonomistyring? 3. Hvilke afledte effekter kan arbejdsulykker have på virksomhedens fremtidige omkostningsstruktur? Herunder: a. Hvilke interessenter er de primære for de enkelte virksomheder, hvad angår arbejdsulykker? b. Hvilke konsekvenser kan de afledte effekter have på virksomhedens fremtidige omkostningsgrundlag? c. Varierer disse forhold med hensyn til størrelse og branche? 4. Kan SACA metoden anvendes som et værktøj til opgørelse af ovennævnte? De ovenstående spørgsmål besvares empirisk dvs. med udgangspunkt i begivenheder, erfaringer og eksempler fra konkrete virksomheder. Der vendes tilbage til disse spørgsmål i konklusionerne i kapitel 7, hvor der konkluderes på baggrund af de resultater, som SACA projektet har tilvejebragt. 1.4 Projektstruktur og deltagere SACA projektets organisation er som vist på figur 1.1. Projektansvarlig Handelshøjskolen i Århus Institut for Regnskab Projektpartner: PricewaterhouseCoopers Følgegruppe HHÅ forskere PwC konsulenter Casevirksomheder Figur 1.1: SACA projektets organisation Side 16

17 Handelshøjskolen i Århus, Institut for Regnskab var projektansøger, projektleder og ansvarlig for den forskningsmæssige kvalitet i projektet. Instituttet har i dag 15 fastansatte forskere og undervisere inden for økonomistyring, eksternt regnskab og revision. I de sidste år har der foregået en betydelig forskning på instituttet i, hvordan økonomistyringens værktøjer og principper kan anvendes inden for områder som f.eks. miljøstyring, videnstyring og kvalitetsstyring. Derfor er SACA projektet en naturlig forlængelse af denne forskning. PricewaterhouseCoopers er Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed med omkring medarbejdere ansat i Danmark og over på verdensplan. Blandt deres rådgivningsydelser er at finde rådgivning inden for økonomistyring (f.eks. Activity Based Costing, Balanced Scorecard og Performance Measurement Systems) samt udvikling og rådgivning inden for relationen mellem økonomistyring og områder som f.eks. miljøstyring og performancestyring. PricewaterhouseCoopers stod også bag udviklingen af SACA metoden i 1999, da Arbejdstilsynet først indkaldte de metodeforslag, som senere blev til de 30 metoder. I forbindelse med SACA projektet blev der også nedsat en følgegruppe. Følgegruppens rolle var at kommentere projektets ideer, metodevalg og resultater samt et indledende udkast til den endelige rapport. I denne gruppe sad udover de projektansvarlige: 1. Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet 2. Erling Nielsen, Sun Chemical 3. John Eli Andersson, Handelshøjskolen i København 4. Mathilde Rasmussen, SAP Danmark 5. Morten Storgaard, Tryg Baltica De projektansvarlige valgte også at kontakte enkelte fremtrædende udenlandske forskere, som havde markeret sig inden for feltet med artikler eller bøger. Disse blev bedt om kommentarer til projektformålet samt anbefalinger til projektets litteraturgrundlag. De forskere, som blev kontaktet, var: 1. M. Aaltonen: Projektleder ved The European Agency For Safety And Health At Work. 2. P. F. Riel: Professor, Department of Engineering, University du Quebec a Trois-Riviéres. Side 17

18 3. D. Imbeau: Professor, Department of Engineering, University du Quebec a Trois-Riviéres. 4. Z. Pawlowska: Forsker ved Central Institut for Labor Protection, Polen. 5. J. Rzepecki: Forsker ved Central Institut for Labor Protection, Polen. 6. J. Mossink: Forsker ved TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) i Holland. 1.5 SACA projektets forskningsmetode SACA projektet er et forskningsprojekt, som bygger på konstruktive, men enkle metodevalg. Projektets forskningsmetoden skal ikke forveksles med selve SACA metoden, som er den metode, der anvendes til identifikation og opgørelse af virksomhedens ulykkesomkostninger på kort og langt sigt. SACA metoden beskrives i detaljer i kapitel 3. SACA projektets overordnede forskningsproces vises i figur 1.2. Overordnede metodevalg Begrebsafklaring Udvælgelse af cases Pilotundersøgelse Dataindsamling Analyse Figur 1.2: Den overordnede forskningsproces Disse faser og de metodemæssige valg bliver gennemgået i det følgende Overordnede metodevalg Der er to overordnede metodemæssige valg, som undersøgelsen bygger på og som præger den tilgangsvinkel, der er anlagt. Den første er valget af aktivitetskortlægning (activity mapping), som overordnet udgangspunkt for kortlægning og definition af virksomhedens ulykkesomkostninger. Den anden er valget af den casebaserede metode som basis for den empiriske vidensindsamling (Yin 1989). Side 18

19 Aktivitetskortlægning, som ofte anvendes inden for bl.a. økonomistyring og kvalitetsstyring, bygger på den antagelse, at for at kunne opgøre specifikke typer omkostninger skal de aktiviteter, som skaber disse omkostninger, kortlægges (Salafatinos 1995). Det vil sige, at for at kunne vurdere ulykkesomkostningerne, skal de aktiviteter, som en ulykke afstedkommer i virksomheden, identificeres og kortlægges. Valget af den casebaserede metode bygger for det første på den antagelse, som er baseret på projektets litteraturgennemgang, at virksomheders ulykkesomkostninger stadigvæk er et forholdsvis underudviklet område. Det vil sige, at begreber, definitioner og værktøjer ikke er standardiserede, og meget få virksomheder tænker konkret på registreringer og økonomiske opgørelser af ulykkesomkostninger. Derfor kunne en mere kvantitativ forskningsmetode som f.eks. en spørgeskemaundersøgelse give misvisende svar og ikke kunne underbygge det udviklingsarbejde, som ligger i projektet. Manglen på fælles termer og udgangspunkt præger i høj grad nogle af de spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget på området (Itoh et al. 1997; Muto et al. 1997). For det andet er et af projektets formål at afprøve en metode. En sådan afprøvning kan ikke udføres uden, at den anvendes i de omgivelser, hvor den skal fungere, hvilket gør casemetoden til et godt valg. Valget af casemetoden samt stikprøvens størrelse på 9 virksomheder betyder, at der ikke kan drages konklusioner, der kan generaliseres til alle virksomheder og alle typer af ulykker i Danmark. Casemetoden kan derimod underbygge begrebsudvikling, metodeudvikling og erfaringsudveksling, da den bygger på konkrete virksomheder og erfaringer. Endvidere kan casemetoden bruges som en eksplorativ metode til generering af hypoteser til afprøvning i en repræsentativ undersøgelse Begrebsafklaring Før casevirksomhederne blev inddraget, blev der foretaget en gennemgang af dansk og international litteratur. Det kan her fremhæves, at forskningen inden for området virksomhedens omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker, dækkes af mange forskellige faggrupper, f.eks. økonomer, ingeniører, organisationsforskere og psykologer, hvilket giver et bredt syn på emnet. For også at trække på erfaringer andre steder fra, blev litteratur indenfor andre forskningsfelter også gennemgået, som f.eks. kvalitetsomkostninger og miljøomkostninger. Side 19

20 1.5.3 Udvælgelse af cases Som udgangspunkt blev det i projektplanlægningen besluttet, at casevirksomhederne skulle tilhøre brancher, hvor der var en vis hyppighed af arbejdsulykker, således at økonomiske vurderinger kunne have en potentiel interesse, have været udsat for arbejdsulykker indenfor de sidste 2 år, som ville kunne analyseres, være så forskellige som muligt, for at sikre et bredt erfaringsgrundlag. For at kunne identificere relevante brancher tog projektet udgangspunkt i Arbejdstilsynets opgørelse af arbejdsulykker i 1999, som dækker årene 1994 til På den baggrund blev der udvalg tre brancher, udfra en kombination af de tre nedenstående kriterier: Der skulle være registreret et større antal af anmeldte arbejdsulykker inden for hver branche. Brancherne skulle hver beskæftige et forholdsvis stort antal medarbejdere. Brancherne skulle være så forskellige som muligt, mht. produktionsprocesser og produkter. På baggrund af de opsatte kriterier blev følgende tre brancher udvalgt: Produktionsbranchen: Træ- og møbelvirksomheder Entreprenørbranchen: Bygge- og anlægsvirksomheder Servicebranchen: Rengøringsvirksomheder Herefter blev der etableret kontakt til brancheorganisationerne for de pågældende brancher, for at få hjælp til at finde de tre casevirksomheder i hver branche. Udvælgelseskriterierne for virksomhederne var følgende: Virksomhedsstørrelse (lille, mellem, stor). Have haft minimum fem arbejdsulykker indenfor de sidste to år. Jf. ovennævnte skulle casevirksomhederne være af forskellige størrelser, dvs. små (25-75 ansatte), mellemstore ( ansatte) og store (over 251 ansatte) 2. 2 Med udgangspunkt i EU s klassifikation af virksomhedsstørrelser Side 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Complaint Management defensiv strategy

Complaint Management defensiv strategy Complaint Management defensiv strategy Vi har ret få utilfredse kunder (færre end andre)! Klagere er forstyrrende irritations-elementer i dagligdagen De er kværulanter (der har haft en dårlig dag), folk

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere