Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi."

Transkript

1 N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: Dok.ID: Direkte Mobil Ledelsesresumé Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale Byggesag (MDB), der i 2012 skiftede navn til Byg og Miljø, skal bidrage til at effektivisere byggesagsbehandlingen og gøre de krav, som byggeansøgere mødes af, mere ensartede. Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/5 Alle kommuner skal fra 2013 tilbydes et fælleskommunalt internetbaseret ansøgningssystem, så kommunerne kan bidrage til at opfylde målene i den fælleskommunale digitale strategi herunder, at 80 kommuner i 2015 gør brug af digital byggeansøgning, og at 70 % at borgere/erhverv gør brug af den digitale løsning. Systemet skal endvidere udvikles som et fælleskommunalt system, der kan bane vejen for et lovkrav om, at alle, der søger om byggetilladelse, skal gøre det digitalt. Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. KOMBIT har på kommunernes vegne tilvejebragt et udbud og er i gang med at tilvejebringe en ny it-løsning sammen med den valgte leverandør. KOMBIT har inddraget med mere end 20 kommuner i det kravspecificerende arbejde.

2 Kommunerne har reserveret 25 mio. kr. af bloktilskuddet til at udvikle, implementere og initialt drive Byg og Miljø. KOMBIT har indgået aftale med mere end 90 kommuner med et årligt abonnementsbeløb på 1,65 kr./indbygger, med betaling af første bidrag i Gevinstanalyse Der er i Byg og Miljøprojektet i KOMBIT i 2012 gennemført en gevinstanalyse i samarbejde med projektets referencegruppe. De identificerede gevinster blev opdelt i syv gevinstområder: 1. Byg og Miljø leverer vejledning, information og simulering om lokalitet uden login for bruger. 2. Byg og Miljø leverer guidet ansøgningsforløb med vejledning og tjek for fyldestgørende ansøgning, der kræver login fra ansøger. 3. Byg og Miljø udstiller en samlet ansøgning for kommunen forberedt til journalisering og visitation. 4. Byg og Miljø udstiller kopi af sag og status på sag til ansøger 5. Byg og Miljø understøtter kommunikation om supplerende dokumentation til ansøgningen. 6. Byg og Miljø udstiller tilladelsen og giver besked til ansøger om deadline for aflevering af oplysninger om byggeri/anlæg. 7. Byg og Miljø indberetter påbegyndelse til BBR. I fire af gevinstområderne (1 til 4) kommer gevinsten primært via Byg og Miljøløsningen, mens tre af gevinstområderne (5 til 7) afhænger af, om den enkelte kommune vil systemintegrere til sine ESDH- og fagsystemer og af, om der i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter etableres direkte dataintegration til BBR. Kommunerne har mulighed for at gebyrfinansiere den kommunale byggesagsbehandling. Efter de gældende gebyrregler er det op til kommunerne, om de vil opkræve gebyret eller de vil lade hele eller dele af opgaven være skattefinansieret. Det betyder, at gevinsten ved effektivisering kan falde hos kommunen, hos ansøgerne eller hos begge parter. Udmøntning af besparelsen vil afhænge af den enkelte kommunes lokale finansiering af byggesagsområdet. 2. Løsningsbeskrivelse MDB-Min digitale Byggesag - skiftede i 2012 navn til Byg og Miljø, fordi det ud fra et strategisk sigte blev vurderet hensigtsmæssigt, at en række milj ø- løsninger også skal kunne søges gennem selvbetjeningsløsningen. 2

3 Byg og Miljø skal effektivisere byggeansøgning og efterfølgende sagsbehandling i kommunerne. Projektet bygger blandt andet på indhøstede erfaringer i et pilotprojekt gennemført i , og det skal udvikle og udbyde én digital selvbetjeningsløsning for byggesager, og som dækker alle sagstyper indenfor byggeansøgning. Formålet er også - gennem digitalisering - at sikre mere ensartet, effektiv og hurtigere byggeansøgning og sagsbehandling i Danmark, hvor der er fokus på at sikre: borgerne og erhvervslivet digital adgang til at søge om byggetilladelse større grad af fyldestgørende ansøgninger hurtigere sagsbehandling en større grad af forventningsafstemning mellem ansøger og kommuner mere effektiv håndtering af ansøgningerne i kommunerne, herunder med digital understøttelse. 3. Konsekvenser Den tid, som kommunerne anvender på administrative rutiner, vejledning og dialog med ansøger i forbindelse med at modtage og behandle ansøgninger, forventes mindsket væsentligt. Dertil kommer, at borgerne og virksomheder vil blive mødt af en professionel digital offentlig selvbetjeningsløsning. Konsekvenserne vil være i form af tidsbesparelser på den indledende behandling af ansøgningen. En yderligere effekt vil være, at borgerne med løsningen vil blive klædt på i forhold til den videre snak med den tekniske forvaltning omkring den konkrete byggesag, idet borgeren allerede i ansøgningsforløbet vil have adgang til relevant information omkring ansøgningen. 4. Omkostninger Kommunerne har af bloktilskuddet reserveret 25 mio. kr. til at udvikle, implementere og initialt drive Byg og Miljø. Derudover er der indgået aftale med mere end 90 kommuner med et årligt abonnementsbeløb på 1,65 kr./indbygger, med betaling af første bidrag i For en gennemsnitskommune på indbyggere vil dette betyde en årlig driftsudgift på kr. 3

4 Kommunerne skal derudover i forbindelse med idriftsættelse af løsningen påregne udgifter til lokal projektledelse, organisatorisk implementering og etablering af snitflader for at lave system til system integrationer til ko m- munens fag- og ESDH-systemer. I forbindelse med business casen for obligatorisk digital selvbetjening på byggesagsområdet er der ikke regnet med anskaffelsesomkostninger, idet det er antaget, at disse omkostninger er afholdt af kommunen som følge af anskaffelse af Byg og Miljø. 5. Potentialer På baggrund af gevinstanalyser i Byg og Miljø projektet er det KL s og KOMBIT s vurdering, at der med en vis usikkerhed kan indhøstes et brutto effektiviseringspotentiale på op mod 50 mio. kr. årligt med udgangen af 2015, når alle de tilmeldte kommuner fuldt ud har indfaset systemet. Dette er dog med en stor variation kommunerne imellem. Netto er der tale om et potentiale på ca. 38 mio. kr. jf. KOMBIT s business case. De op til 50 mio. kr. omfatter en fuld digitalisering af såvel ansøgning som efterfølgende dialog om ansøgningen mellem borger og forvaltning. Gevinsterne omfatter konkret de syv gevinstområder, som tidligere er nævnt. Potentialet er beregnet på bagrund af antal sager om byggetilladelser. Som del af Økonomiaftalen for 2014 har KL indgået aftale med staten om bølge 3 af obligatorisk digital selvbetjening. Heri indgår også digitale ansøgninger om byggetilladelser og digital anmeldelse af byggearbejde, to områder som indgår i Byg og Miljø løsningen. I forbindelse med aftalen har KL beregnet, at der ved at gøre ansøgninger og anmeldelser indenfor byggesagsområdet digitale, kan opnås en effektiviseringsgevinst på hhv. 24 mio. kr. for byggetilladelser og 6 mio. kr. for anmeldelse af byggearbejde. Grundlaget for disse beregninger er antal henvendelser og ikke som i Byg og Miljø business casen antal sager. Der er således tale om to business cases, som fokuserer på de samme effektiviseringsmidler, men med forskellige tilgange, da der fokuseres på hhv. antal henvendelser og antal sager og ligeledes fokuserer på forskellige processer i ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen. Såfremt den enkelte kommune har budgetteret med gevinster som følge af anskaffelse og implementering af Byg og Miljø, skal de således ikke budgettere med nye gevinster som følge af, at området gøres obligatorisk digitalt. 4

5 Business case i forbindelse med obligatorisk selvbetjening i Økonomiaftalen 2014 har fokus på en delmængde af potentialerne i KOMBIT s business case. Netto er der her regnet med og aftalt et nettopotentiale på i alt 30 mio. kr. mens KOMBIT har regnet med et nettopotentiale på ca. 38 mio. kr. Nettopotentialerne er således relativ ens. Med loven om obligatorisk digital selvbetjening får kommunerne et redskab til at få en høj digitaliseringsgrad hurtigere end beregnet i den oprindelige business case for Byg og Miljø. Dvs. allerede i år 2015 forventes det, at kommunerne kan få en høj digitaliseringsgrad, fordi de har en lovhjemmel til at kræve, at borgerne ansøger om byggetilladelser/byggeanmeldelser dig i- talt. Samtidig er der i business casen, der lå til grund for aftalen med regeringen regnet med, at kommunerne også skal bruge nogle ressourcer på at hjælpe borgere og virksomheder til at blive digitale. 6. Tidsplan Selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø forventes at være klar i løbet af foråret 2014 og udrulles derefter til kommunerne. Dermed er kommunerne også klar med systemet, når det gøres obligatorisk digitalt at ansøge om byggetilladelse og anmelde byggearbejde den 1. dec Risici En beslutning om at ændre radikalt på den overordnede organisering, der i dag kendes omkring byggesager i kommunerne, vil påvirke tidsplanen for implementering af selvbetjeningsløsningen kritisk. 8. Implementering og opfølgning Byg og Miljø vil blive implementeret i de tilsluttede kommuner i begynde l- sen af Der er tilsluttet mere end 90 kommuner. Det er den enkelte kommune, som har ansvar for at implementere løsningen. Kommunerne kan orientere sig mere om løsningen og implementeringsforløbet på KL s og KOMBIT s hjemmesider. 5

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere