FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn"

Transkript

1 FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport.

2 dfdfdf INDLEDNING Fyns tilstand I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet om hvad vi skal leve af i fremtiden. Udvikling Fyn og Region Syddanmark bidrager med denne analyse til at skabe et faktabaseret grundlag for at diskutere Fyns fremtid. INDHOLD UDDANNELSE / side 5 INNOVATION & VIDEN/ side 10 ERHVERVSSPECIALISERING/ side 13 IVÆRKSÆTTERI/ side 20 INTERNATIONALT/ side 21 TURISME/ side 24 Analysen benchmarker Fyn og øerne med andre landsdele og regioner inden for områderne uddannelse, innovation, iværksætteri og erhvervsspecialisering. Udviklingsforum Odense og Region Syddanmark etablerer et fælles projekt, der har til formål at skabe et faktabaseret grundlag for at diskutere Fyns fremtid... Side 2 FAKTA

3 FYNS UDFORDRINGER Der er store udfordringer på Fyn: Velstanden er blandt de laveste sammenlignet med andre landsdele i Danmark, og produktiviteten stagnerer. Den gode nyhed er, at vi faktisk har gode muligheder for at gøre noget ved det! Ikke ved hurtige snuptags-løsninger, der med ét vender udviklingen men ved at fokusere på centrale faktorer for en positiv vækst. Fyn er fattig Den økonomiske aktivitet pr. indbygger på Fyn er blandt de laveste i landet. Havde aktivitetsniveauet været på niveau med Vestjyllands havde Fyns BNP været 29 mia. kr. højere. Samtidig har kun Bornholm haft en svagere BNP-vækst de seneste ti år. Ses i stedet på den disponible indkomst ligger Fyn som den landsdel der har den allerlaveste indkomst. Produktiviteten på Fyn er lav Produktiviteten måler, hvor meget der produceres pr. time pr. mand. De seneste ti år har produktionen pr. arbejdstime været uændret på Fyn. På landsplan er produktiviteten årligt vokset med 0,5 pct. Internationalt har Danmarks produktivitet tabt terræn. Hovedstaden præsterer som eneste region en vækst på mere end én procent, men det er stadig langt under gennemsnittet for OECD. Mulige forklaringer I denne rapport søger vi forklaringerne på den lave vækst og produktivitet blandt vækstkilder som: uddannelse innovation iværksætteri erhvervsspecialisering/klyngesamarbejde FAKTA Side 3

4 FYN ER FATTIG... Den økonomiske aktivitet pr. indbygger på Fyn er blandt de laveste i landet. Havde aktivitetsniveauet været på niveau med Vestjyllands havde Fyns BNP været 29 mia. kr. højere. Samtidig har kun Bornholm haft en svagere BNP-vækst de seneste ti år. Ses i stedet på den disponible indkomst ligger Fyn som den landsdel der har den allerlaveste indkomst. BNP pr. indbygger København by Københavns omegn Vestjylland Østjylland Nordjylland Nordsjælland Fyn Østsjælland Bornholm Vest- og Sydsjælland Figuren viser BNP/indbygger (1.000 kr.) på Fyn og i de øvrige 10 landsdele....og PRODUKTIVITETEN ER LAV Vækst i produktivitet Bornholm Fyn Østjylland Østsjælland Nordjylland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Nordsjælland Københavns omegn København by -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% Figuren viser den gennemsnitlige årlige realvækst i bruttoværditilvækst pr. time i den private sektor (alle erhverv ekskl. offentlig og personlige tjenester). Y-aksens placering (0,48 pct.) svarer til vækstraten for hele landet. Side 4 FAKTA

5 UDDANNELSE UDDANNELSESNIVAEU 2009 Grundskole Gymnasiel udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU I alt - pct. Fyn og øerne 24,7 5,3 40,2 6,3 17,9 5,7 100 % 26,3 4,4 42,3 6,6 16,1 4,3 100 % Hovedstaden 19,6 8,9 31,6 6,0 19,4 14,5 100 % Sjælland 25,8 4,7 43,2 5,9 15,3 5,1 100 % Midtjylland 23,2 5,9 39,6 6,5 17,6 7,1 100 % Nordjylland 26,7 4,5 41,8 5,8 15,7 5,5 100% Hele landet 23,3 6,3 38,3 6,2 17,4 8,4 100% Tabellen viser andel (i pct.) af borgere i alderen år fordelt på højest fuldførte uddannelse. KVU er kort videregående uddannelse), MVU er mellemlang videregående uddannelse og LVU er lang videregående uddannelse. Datakilde: Danmark Statistik ANDEL DER FORVENTES AT GENNEMFØRE UNGDOMSUDDANNELSE 81% Figuren viser andelen af en ungdomsårgang der forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse 25 år efter afgang fra grundskolen. 78% 78% 79% 79% 80% 81% Datakilde: Undervisningsministeriet 76% 75% 76% FAKTA Side 5

6 HJEMVENDTE BORGERE MED EN MVU ELLER LVU Fyn og øerne 18,0% 18,1% 20,3% 22,7% 23,7% 23,7% 23,9% 26,0% 26,7% 27,1% 28,2% 28,5% 29,5% 32,3% 34,6% 36,6% 40,0% 40,2% 40,2% 41,2% 42,0% 49,6% 17,2% 20,7% 20,9% 22,2% 23,5% 24,9% 25,2% 25,2% 26,1% 26,2% 26,7% 26,9% 27,3% 27,8% 28,4% 29,1% 29,2% 29,3% 33,4% 35,7% 36,5% 38,5% TILFLYTTERE MED EN MVU ELLER LVU Fyn og øerne Figurerne viser uddannelsesniveauet 15 år efter årgang 1991, 1992, og 1993 forlod grundskolen. Den øverste figur viser, hvor stor en andel af de unge, der forlod grundskolen i den pågældende kommune og flyttede væk, men igen var bosat i kommunen 15 år senere, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse (MVU og LVU). Den nederste figur viser, hvor stor en andel af de unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end den pågældende, men var bosat i kommunen 15 år senere, der har en mellemlang eller videregående uddannelse. Side 6 FAKTA

7 UDVIKLING I UDDANNELSESNIVEAU Uden erhvervskompetencegivende udd. (pct.) Erhvervsfaglig udd. eller KVU (pct.) MVU eller LVU (pct.) Fyn og øerne Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Hele landet Tabellen viser stigningen eller faldet i antal borgere i alderen år, som har den pågældende uddannelse som højest fuldførte uddannelse. ANDEL AF HØJTUDDANNEDE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ,7% 41,4% 41,5% 43,4% 43,6% 44,4% 46,3% Figuren viser andellen af de ansatte i den offentlige sektor med enten en Mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. FAKTA Side 7

8 ANDEL AF HØJTUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR ,2% 9,3% 9,9% 10,8% 12,6% 15,0% 23,4% Figuren viser andellen af de ansatte i den private sektor med enten en mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. DELTAGELSE I EFTERUDDANNELSE 45% 44% Fyn og øerne 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% Har du inden for det seneste år deltaget i efteruddannelse? Har du over for din arbejdsgiver fremsat ønsker om efteruddannelse inden for det seneste år? Figuren viser, hvor stor en andel af de adspurgte i borgerpanelet, der henholdsvis har deltaget i efteruddannelse eller ønsket efteruddannelse inden for det seneste år. Datakilde: Region syddanmarks borgerpanel. 627 svar. Maj - juni 2009 Side 8 FAKTA

9 AKADEMIKERE I VIRKSOMHEDERNE Nu eller det seneste år 0,3% 0,8% Akademikere ansat Ingen akademikere ansat Ved ikke 58,3% FYN & ØERNE 41,4% 60,3% SYDJYLLAND 38,8% I fremtiden 3,3% 12,7% 1,3% 11,7% Akademikere ansat i fremtiden Ingen akademikere ansat i fremtiden Ved ikke FYN & ØERNE SYDJYLLAND Figurerne fortæller, hvorvidt de adspurgte virksomheder har eller har haft akademikere ansat og hvorvidt de har konkrete planer om at ansætte akademikere i den nærmeste fremtid. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 907 svar. April ,0% 87,0% FAKTA Side 9

10 INNOVATION & VIDEN INNOVATION - OMSÆTNING FRA NYE VARER Hele landet 5% Syddanmark 6% 12% 20% 72% 63% Varer der er nye for verden Hovedstaden 7% Varer der er nye for virksomhedens marked Sjælland 5% 15% 72% 68% Midtjylland 2% Varer der er nye for virksomheden Varer der er uændrede Nordjylland 1% 8% 10% 10% 79% 79% Figurerne viser andelen af omsætningen der stammer fra nye varer/services i regionerne og i hele landet i Side 10 FAKTA

11 VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL KOMPETENCEBEHOV Hvor godt kender virksomheden de kompetencer, der er behov for i virksomheden det næste halve til hele år? - og i de kommende 1-3 år? Svar på en skala fra 1-4, hvor 4 er godt kendskab og 3 betyder ringe kendskab mens 1 betyder ved ikke. Anden service Vidensservice Hotel og restauration Regionsgennemsnit Figuren viser det gennemsnitlige kendskab. Y - aksen skærer i regionens gennemsnit på 3,5. Transport og post Detailhandel Engroshandel og agentur Fyn og øerne Handel med motorkøretøjer Bygge- og anlæg Industri Primære erhverv og forsyning Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April ,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Kendskab VIDEN OM KOMPETENCER - SØGNING HOS EKSTERNE KILDER Har virksomheden søgt information fra eksterne kilder om virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden? FYN & ØERNE 27% SYDJYLLAND 1% 28% Ja, søgt information Nej, ikke søgt information Ved ikke 73% 71% Figurerne angiver andelen af virksomheder, der har søgt information fra eksterne kilder om virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 FAKTA Side 11

12 HVEM KONTAKTES OM FREMTIDIGE KOMPETENCEBEHOV? Hvilke organisationer har virksomheden været i kontakt med om virksomhedens fremtidige kompetencer? Brancheorganisationer 17,7% 19,0% Leverandører 12,9% 12,5% Private konsulenter 12,5% 13,3% Kunder 11,8% 11,9% Advokater og revisorer Erhvervsskoler 7,3% 10,8% 10,3% 11,4% Fyn og øerne AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser 8,1% 11,2% Videregående uddannelsesinstitutioner 6,5% 7,2% Fagforeninger 5,8% 4,5% Job centre 5,6% 4,7% Andre 4,9% 4,6% VUC 3,6% 6,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Figurerne viser hvilke organisationer virksomhederne har været i kontakt med vedrørende virksomhedens fremtidige kompetencer. Andelen er udregnet som procent af alle de adspurgte virksomheder. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 KONTAKT MED UDDANNELSESINSTITUTIONER Hvornår har virksomheden sidst været i kontakt med en uddannelsesinstitution som f.eks. AMU, erhvervsskoler eller universiteter? Inden for 1 måned 2-12 måneder siden Mere end 1 år siden Aldrig Husker ikke I alt Fyn og øerne Fyn og øerne Fyn og øerne Fyn og øerne Fyn og øerne Fyn og øerne 52,0% 49,2% 30,1% 32,9% 8,9% 8,1% 5,7% 7,7% 3,3% 2,1% 100% 100% Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 Side 12 FAKTA

13 ERHVERVSSPECIALISERING 2009 FYNS TILSTAND ERHVERVSSPECIALISERING Fødevarer Turisme Transport Bygge/bolig Møbler/beklædning Øvrige erhverv Medico/sundhed Energi/miljø IT/kommunikation 7,48 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Figuren viser Fyn og øernes andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet, der findes på Fyn og øerne. UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE Turisme Øvrige erhverv Møbler/beklædning Bygge/bolig It/kommunikation Alle brancher Medico/sundhed Energi/miljø Fødevarer Offentlig sektor Transport Fyn og øerne Hele landet Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på Fyn og øerne og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. FAKTA Side 13

14 BESKÆFTIGEDE FORDELT EFTER VIRKSOMHEDERNES STØRRELSE Område 1-9 arbejdspladser arbejdspladser arbejdspladser 50+ arbejdspladser Arbejdspladser i alt Fyn og øerne 22,7% 14,4% 19,4% 43,6% ,0% 13,5% 18,9% 45,5% Hele landet 21,0% 12,8% 18,4% 47,8% Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdspladsernes størrelse, for Fyn og øerne, og hele landet. VIDENFREMSTILLING - ANTAL OG ANDEL ANSATTE 2008 Tabellen til højre viser antallet af ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i de fem regioner i Nedenfor ses hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling der er samlet i de forskellige regioner i Område Antal ansatte Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet % 27,2% 28,4% 25% 24,6% 20% 15% 10% 9,1% 10,7% 5% 0% Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Hvad er høj- og mellemteknologisk videnfremstilling? Høj- og mellemteknologisk videnfremstilling dækker blandt andet over fremstillingen af farmaceutiske, elektroniske, kemiske og optiske produkter. Desuden indeholder kategorien også fremstilling af elektronisk udstyr, transport udstyr, medicinal udstyr og tandlægeudstyr og -instrumenter. Kilde: Eurostat Side 14 FAKTA

15 VIRKSOMHEDER INDEN FOR HØJTEKNOLOGISK VIDENSFREMSTILLING Kommune / Område Antal arbejdssteder inden for højteknologisk vidensfremstilling Andel af regionens arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk vidensfremstilling Assens 45 4,3% Faaborg-Midtfyn 64 6,1% Kerteminde 19 1,8% Langeland 9 0,9% Middelfart 43 4,1% Nordfyns 21 2,0% Nyborg 20 1,9% Odense ,6% Svendborg 51 4,8% Ærø 4 0,4% Billund 17 1,6% Esbjerg 90 8,5% Fanø 1 0,1% Fredericia 35 3,3% Haderslev 47 4,5% Kolding ,2% Sønderborg 86 8,2% Tønder 21 2,0% Varde 4 3,8% Vejen 44 4,2% Vejle ,5% Aabenraa 46 4,4% Region Syddanmark % Fyn og øerne ,8% ,2% Region Antal arbejdssteder Andel af landets arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk vidensfremstilling Syddanmark ,3% Hovedstaden ,5% Sjælland ,5% Midtjylland ,9% Hovedstaden 427 9,8% Hele landet % Tabellen viser antallet af arbejdspladser inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling og hvor stor en andel af regionens arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling, der er placeret i de enkelte kommuner samt fordelingen mellem Fyn og øerne og i Nederst ses, hvor stor en andel af alle landets arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling, der er placeret i de enkelte regioner. bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Side 15

16 SÅ MEGET FYLDER HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING 14% 13,4% 12% 10% 8,7% 11,1% 12,2% 10,2% 11,0% Andel virksomheder inden for videnfremstilling ud af alle virksomheder i regionen 8% 6% Andel ansatte inden for videnfremstilling ud af alle ansatte i regionen 4% 2% 1,5% 1,6% 2,3% 2,3% 1,9% 1,9% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Figuren viser hvor meget høj- og mellemteknologisk videnfremstilling fylder ud af det samlede antal ansatte og det samlede antal virksomheder i de enkelte regioner i 2008 bearbejdet af e-statistik.dk VIDENFREMSTILLING - UDVIKLING I ANTAL ANSATTE Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Figuren viser udviklingen i antal ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i perioden 2003 til =Indeks 100 bearbejdet af e-statistik.dk Side 16 FAKTA

17 PRODUKTIVITET - OPDELT EFTER RESSOURCEOMRÅDE Erhverv i alt Erhverv i alt Hovedstaden 1481 Hele landet Sjælland 883 Midtjylland 868 Nordjylland 852 Fyn 848 Fødevarer Hovedstaden 985 Sjælland 937 Fyn 914 Hele landet 877 Midtjylland Turisme Turisme Nordjylland 770 Hovedstaden 743 Hele landet 678 Midtjylland Sjælland 638 Fyn 619 Nordjylland 618 Transport Transport Hovedstaden 3041 Hele landet Sjælland 863 Midtjylland 857 Nordjylland 838 Fyn 678 Figurerne viser produktiviteten i de forskellige regioner for alle erhverv, fødevarer, turisme og transport, som er de ressourceområder Fyn og øerne er specialiserede inden for. bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Side 17

18 PRODUKTIVITETSUDVIKLING % Fødevarer Fyn & øerne 30% 20% 10% Erhverv i alt 0% Turisme 40% Fødevarer 30% Transport 20% E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx 10% Erhverv i alt 0% Turisme 40% Fødevarer Hele landet 30% 20% Transport 10% Erhverv i alt 0% Turisme Transport Figurerne viser produktivitetsvæksten for alle erhverv, fødevarer, turisme og transport, som er de ressourceområder som Fyn og øerne er specialiserede inden for. bearbejdet af e-statistik.dk Side 18 FAKTA

19 ERHVERVSSEPCIALISERING OG PRODUKTIVITETSUDVIKLING Fyn & øerne Region Syddanmark Vækst i produktivitet i regionen. kommunen Vækst i produktivitet Vækst på i produktivitet. Fyn og øerne % 15% 5% Medico/sundhed It/kommunikation Energi/miljø Øvrige erhverv Transport Bygge/bolig Turisme Møbler/beklædning Fødevarer -5% Erhvervsspecialisering 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% It/kommunikation Medico/sundhed Transport Øvrige erhverv Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer -5% Erhvervsspecialisering Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Gennemsnitlig vækst i produktivitet på Fyn og øerne Gennemsnitlig vækst i produktivitet i regionen Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Boblernes farve viser vækst i produktivitet på landsplan i Høj Mellem Lav Boblernes størrelse viser andel af den samlede beskæftigelse henholdsvis på Fyn og øerne og i regionen i 2009 Lille Middel Stor Figurerne viser henholdsvis Fyn og øerne og Region Syddanmarks erhvervsmæssige styrker og svagheder. Den vandrette akse viser områdets erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er ressourceområdets andel af områdets beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. På den lodrette akse vises vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i området. og e-statistik.dk (af diskretionshensyn medtages kun områder med en vis minimumsstørrelse). FAKTA Side 19

20 IVÆRKSÆTTERI NYE VIRKSOMHEDER % 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% Fyn og øerne Hele landet Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder IVÆRKSÆTTERI OVERLEVELSE OG JOBVÆKST 8 Hovedstaden 7 Jobskabelse 6 Nordjylland 5 Sjælland Fyn Midtjylland 4 40% 45% 50% 55% Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, der blev etableret i 2001 og 2002, som stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte 2006 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. Side 20 FAKTA

21 INTERNATIONALT FYNS TILSTAND VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL EKSPORT 2011 EKSPORT STIGNING I PROCENT 49,2% 43,8% 6,3% 64,1% 12,5% 15,6% 1,6% 6,3 FYN & ØERNE FYN & ØERNE 46,8% 47,2% 4,8% 44,8% 26,7% 19,8% 6,0% 2,6 SYDJYLLAND SYDJYLLAND Større Uændret Mindre Ved ikke Over 10% 6%-10% 2%-5% Under 2% Ved ikke Figuren til venstre viser, hvilke forventninger virksomhederne har til eksporten i 2011 i deres egen virksomhed. Til højre angiver respondenter, der forventer større eksport, hvor mange procent den forventes at stige i 2011 i forhold til Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 375 svar. November - december 2010 AFSÆTNING LOKALT ELLER GLOBALT Lokalt 34% Regionalt 23% Nationalt 31% Globalt Trekantområdet Sydvestjylland Lokalt 38% Regionalt 21% Nationalt 29% Globalt Lokalt Regionalt Nationalt Globalt 40% 24% 23% 13% Midt- og Nordfyn Sydfyn Sønderjylland Lokalt 44% Regionalt 30% Nationalt 13% Globalt 13% Lokalt Regionalt 40% 21% Nationalt 22% Globalt 18% Kortet viser hvor stor en andel af virksomhedernes omsætning, der skabes hhv. lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 766 svar. April 2010 FAKTA Side 21

22 OUTSOURCING I VIRKSOMHEDERNE 1,9% 2,8% 5,9% FYN & ØERNE 1,9% 1,9% 6,2% ,5% 90,1% Ingen outsourcing 1-5 % årsværk outsourcet 6-10 % årsværk outsourcet Mere end 10 % årsværk outsourcet 1,9% 4,2% 3,7% SYDJYLLAND 1,9% 2,4% 4,9% ,2% 90,9% Figurerne fortæller, hvorvidt de adspurgte virksomheder outsourcer eller ej og hvor meget der reelt er outsourcet i procent af deres samlede årsværk. Der er både spurgt til de seneste 3 år og de næste 3 år. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 915 svar (Ingen outsourcing sidste 3 år: : 535, Fyn og øerne: 289). August-september 2010 Side 22 FAKTA

23 OUTSOURCING FORDELT PÅ BRANCHER FYN & ØERNE Procent virksomheder der outsourcer i hver branche Hvor outsources der til Primære erhverv og forsyning 26% 5% Industri 20% 7% 8% 5% Vidensservice 13% 6% 6% Engroshandel og agentur 13% 5% Transport og post Anden service Handel med motorkøretøjer 8% 8% Hotel og restauration 6% 6% Bygge- og anlæg 4% 4% Detailhandel 0% Total 11,8% 6% 4% 2% I alt Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet SYDJYLLAND Procent virksomheder der outsourcer i hver branche Hvor outsources der til Primære erhverv og forsyning 19% 13% 6% Industri 17% 6% 9% 2% Engroshandel og agentur 16% 3% 1% Vidensservice 14% 9% 4% 2% Bygge- og anlæg 9% 8% 1% Anden service 7% 7% Transport og post 6% 2% 4% Detailhandel 5% 5% Handel med motorkøretøjer 5% 5% Hotel og restauration 4% 4% Total 11,4% 7% 3,5 % 1% I alt Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet Figurerne viser, hvor mange procent virksomheder inden for hver branche, der outsourcer. Til højre ses om virksomhederne outsourcer til Danmark, udlandet eller til både Danmark og udlandet. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 915 svar (Ingen outsourcing: 526 og Fyn og øerne 284). August-september 2010 FAKTA Side 23

24 TURISME OVERNATNINGER 2009 Overnatninger Fyn og øerne Hele landet I alt heraf overnatninger på hoteller og feriecentre heraf overnatninger på campingpladser heraf overnatninger på vandrerhjem heraf overnatninger i lystbådehavne heraf overnatninger i feriehuse Tabellen viser antallet af kommercielle overnatninger i 2009 fordelt på overnatningsform. Campingovernatningerne for Fyn og er estimeret vha. viden om antallet af campingpladser. og Sam-K/Line (regionaløkonomisk model forankret hos CRT). HVOR KOMMER TURISTERNE FRA? Fyn & øerne 12% 1% 4% 33% 57% 26% 50% 4% 3% 10% Danmark Tyskland Norge Sverige Øvrige lande Figurerne viser andelen af overnatninger i henholdsvis og på Fyn og Øerne fordelt på nationalitet. Datakilde: Sam-K/Line (regionaløkonomisk model forankret hos CRT). Side 24 FAKTA

25 UDVIKLING I OVERNATNINGER Fyn & øerne I alt; -8% Feriehuse; -26% Lystbådehavne; 3% Vandrehjem; -23% Camping; 4% Hoteller og feriecentre; -12% I alt; Feriehuse; 18% Lystbådehavne; -1% Vandrehjem; -8% Hele landet Camping; 4% I alt; -8% Hoteller og feriecentre; 9% Feriehuse; - Lystbådehavne; -1% Vandrehjem; -14% Camping; 1% Hoteller og feriecentre; -10% Figurerne viser udviklingen i overnatninger henholdsvis på Fyn og øerne og i og hele landet fordelt på overnatningsformer. FAKTA Side 25

26 UDVIKLING I HOTELOVERNATNINGER - FERIE OG FORRETNING 120 Figuren viser udviklingen i Fynske hotelovernatninger fordelt på ferie- og forretningsrejsende. 2004=Indeks Forretning Ferie UDVIKLING I FORRETNINGSOVERNATNINGER 130 Figuren viser udviklingen fra i forretningsovernatninger på hotel. 2004=Indeks Hovedstaden Sjælland Fyn og øerne Midtjylland Nordjylland Hele landet UDVIKLING I FERIEOVERNATNINGER Figuren viser udviklingen fra i ferieovernatninger på hotel. 2004=Indeks Hovedstaden Sjælland Fyn og øerne Midtjylland Nordjylland Hele landet Side 26 FAKTA

27 TOP 50 ATTRAKTIONER Figuren viser hvor mange turistattraktioner regionerne hver især har med i top 50 over besøgte turistattraktioner i Danmark Datakilde: VisitDenmark : Fyn: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland BESØG PÅ ATTRAKTIONER Figuren viser antallet af besøgende på attraktioner i 2009 i regionerne og på Fyn og øerne. Datakilde: VisitDenmark Mio. besøgende Fyn Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland BESØG PÅ ATTRAKTIONER Figuren viser udviklingen i besøgende på attraktioner i regionerne og på Fyn og øerne. 120 Hovedstaden Sjælland Fyn og øerne Midtjylland Nordjylland Datakilde: VisitDenmark FAKTA Side 27

28 Fakta og analyse

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Overvågningsnotat 2012

Overvågningsnotat 2012 Overvågningsnotat 2012 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

tilstandsrapport syddanmarks sande tilstand udført august 2010

tilstandsrapport syddanmarks sande tilstand udført august 2010 tilstandsrapport syddanmarks sande tilstand udført august 21 INTRO Regionens tilstandsrapport Når man har fundet det hus, man gerne vil købe, får man sælgeren til at lave en tilstandsrapport. På den måde

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 September 2013 Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 Fire ud af ti virksomheder i det sydjyske mener, at politikerne har været gode til at lytte

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere