FACIT SIDE Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACIT SIDE Opgave 1"

Transkript

1 SIDE 34-3 Opgave 3 A 4 3 B 0 C Mange muligheder fx, 3,,, 3, Opgave 2 A. 0 flasker. B. 6 flasker. 3 liter liter D. L liter Opgave 3 A. liter. 4 B. 9 2 L = 7 2 L. Det er Annette, der kommer tættest på. D. 9 9 udgør : 3 = 9 af 3 L Opgave 4 A-B. Øjenfarve Blå Brune Grønne Grå Brøkdel Procent 2 % 33 % 3 62 % 3 2 %

2 Cirkeldiagram. Blå Brune Grønne Grå //Den mørkeblå farve skal være grå// D-E. Elevafhængige svar.

3 SIDE Opgave A. Farve Mørk blå Lys blå Rød Orange Brøkdel Opgave 6 A. Elevtegning: Talakse med 0 brøker mellem 0 og 2. B. Antal ægte brøker fra A. Mellem 0 og på tallinjen. D. Vi har = 4 og = 6. Tallet ligger midt mellem 4 og 6, derfor ligger midt mellem 4 og Bemærk i øvrigt, at tallet midt mellem a og b altid vil være tallet aa+bb. 2 E. Svaret afhænger af valgene i A. Opgave 7 A. 0,... 0, 9 = =. B. Perioden er 09. = 0,08 3, så periodelængden er. 2 D. 2 = 0, 2874, så cifrene i perioden er, 2, 4,, 7 og 8. 7 Opgave 8 A. Brøkerne,,, og giver endelige decimaltal resten giver uendelige B. Mange svarmuligheder. Hvis vi holder os til tælleren (så er vi sikre på, at brøkerne er uforkortelige), vil de næste brøker i aftagende størrelsesorden være,,, og Mange svarmuligheder. Med tælleren og med nævnere større end ti er de første fem,,, og Bemærk: En uforkortelig brøk kan skrives om til et endeligt decimaltal, hvis og kun hvis 2 og er de eneste primtal, der indgår i nævnerens primfaktoropløsning. Opgave 9 Påstand nr. Sandhedsværdi Eksempel Falsk giver et uendeligt decimaltal. 6 2 Falsk og giver endelige decimaltal. 2

4 3 Falsk giver et endeligt decimaltal. 0 4 Sand Et helt tal divideret med 00 vil give et helt tal eller et decimaltal med højst 2 decimaler altså endeligt. Eksempler: Falsk = 7; = 0,7; 7 00 = 0,07. giver et uendeligt decimaltal.

5 SIDE Opgave 0 A. 0,2= = B. 0,4 = 4 0 = 2 0,7 = 7 00 = 3 4 0,2 = 2 0 = 0,44 = 44 = 00 2 Elevvalgt opgave. Opgave A. 9x = 6 xx = 6 = xx = 6, 6 og xx = 0, 6 0xx xx = 6, 6 0, 6 B. På tilsvarende måde fås 0, =, 0, 09 =, 0, 037 = 9 27 Elevforklaring. Opgave 2 A. Elevforklaring. 00xx =, og 0xx = 0, 00xx 0xx =, 0, 90x = xx = = 90 8 UNDERSØGELSE - Fibonaccital og brøker DEL A. Fibonaccital nr. 2 er 44, nr. 3 er 233, så som spørgsmålet er formuleret (hvor mange før du når ) er svaret 2. B. 676 er fibonaccital nr. 20. DEL 2 A-D. Regnearksundersøgelse af forholdet mellem tal i Fibonaccifølgen. DEL 3 A. Elevundersøgelse af andre talfølger. //Undersøgelse slut//

6 SIDE 40-4 Opgave 3 A. Beregn procenten ( %). B. Beregn en procentvis ændring (30 %). Beregn en procentdel (87 kr.). D. Beregn helheden (92,3 kr.). Opgave 4 A. Elevberegninger ud fra billedet side 4. Opgave A. Elevtegnet billede af 8 elever. Der skal være: 2 drenge elev, der sidder ned 3 elever, der har langt hår 6 elever, der har blå trøje på. Opgave 6 A. Elevoverslag. Beregnet resultat: 6,7. B. Elevoverslag. Beregnet resultat: 0,0. Elevoverslag. Beregnet resultat: 0,. Opgave 7 Priserne med moms er: A. 29 kr. B kr. 9 kr. Opgave 8 A. Elevundersøgelse af rabatrækkefølgen. Rækkefølgen er uden betydning. Det ses måske lettest, hvis man tænker på, at dette at trække 7 % fra svarer til at gange med 0,93, og at trække 0 % fra svarer til at gange med 0,9. Da multiplikation i de reelle tal er kommutativ, gælder, at pris 0,93 0,9 = pris 0,9 0,93. Resultatet er i begge tilfælde, at der trækkes 6,3 % fra (6,3 = ( 0,9 0,93) 00). B. Da rækkefølgen ingen betydning har, er der ikke noget, der bedst kan betale sig for Hassan. Opgave 9 A. Hassans årsløn (uden feriepenge) er kr. Med feriepenge får han 2.0 kr. B. I april måned får Hassan udbetalt ,2 = 220 kr. Hassan lønstigning er på ca., %. SIDE Opgave 20 A. Der er i alt 2 elever i klassen. B. Der er i alt 6 drenge i klassen. 33,33 % af pigerne var fraværende. Opgave 2 A. Hans får 300 kr. pr. måned i lommepenge.

7 Opgave 22 A. Gitte tjener 200 kr. om måneden. B. Hun sparer 240 kr. op om måneden til sin knallert. De 6 ekstra aviser svarer til 7, % af de aviser Gitte uddeler før. februar, så i alt deler hun 6 00 = 80 aviser ud. Fra. februar skal hun altså dele 86 aviser ud. 7, Opgave 23 A. Cyklen kostede 297 kr. som ny. B. Cyklen koster nu 297 0,8 0,92 = 2326,4 kr. Det vil sige, at Søren ikke kan købe en ny cykel for erstatningen men dog næsten. Han må selv punge ud med 6,0 kr. Opgave 24 A. 8,7 % af Marias hilsner var kys eller knus. B. 4,3 % af Marias hilsner var uden berøring. Andelen af knus i hele undersøgelsen var 2, %. D. I første oplag af MULTI 7 skal knus i spørgsmål D erstattes af kys. Facit er da: 20 % af samtlige hilsner var kys. For Maria var kun 4 af 2 hilsner, dvs. 9 % kys, så Maria havde procentvis færre kys end skolen som helhed. Opgave 2 A., % af de samlede hilsner kom fra 7. c. B. Kyssene i 7. c udgjorde 2,2 % af de samlede hilsner. 40 Andelen bliver 220 (8,2 %) i stedet for 40 (20 %). 200 Opgave 26 A. Der er flere observationer i den franske skole (8.000 i stedet for.800). Der kan være flere elever, eller observationerne kan være foretaget over en længere periode. Opgave 27 Eleverne skal begrunde svarene. A. Falsk. B. Sandt. Falsk. D. Sandt. SIDE 44-4 Opgave 28 A. CD en er 4,0 % billigere på nettet end i butikken. B. CD en er 6,3 % dyrere i butikken end på nettet. Elevforklaring. Opgave 29 A. a-klassen vokser 7,6 %. B. b-klassen vokser 4,3 %. De to klasser vokser tilsammen med,8 %.

8 Opgave 30 A. Stine er,3 % lavere end Iben. B. Iben er,6 % højere end Stine. Iben er, % lavere end Martin. D. Stine er,8 % lavere end Martin. Opgave 3 Fremskrivningen af karakterernes livspoint kan forstås på to måder, der begge kan opfattes som rigtige: Model : Model 2: Fremskrivningen foretages på de beregnede tal før afrunding, og resultatet afrundes derefter. Fremskrivningen foretages på de afrundede tal, og resultatet afrundes. At der er forskel, når man kommer lidt op i niveauerne, ses af dette regnearksudsnit: I besvarelsen her er valgt model 2. A. På niveau 3 har Tjarck Demonslayer 9 livspoint. B. På niveau 6 har Tjarck Demonslayer 42 livspoint. Eleven udarbejder et regneark. Arsul Black når 4 livspoint på niveau 9. D. Arsul Black kan bære den magiske krone fra og med niveau. E. Elevproduceret opgave. F. Elevopgave med makkerarbejde. Opgave 32 A. Cirkeldiagram.

9 Protein Kulhydrat Fedt B. 20 ml sødmælk indeholder,2 g fedt. Elevopgave. D. Sammenligning af elevbesvarelser. Opgave 33 A. 07 m o. h. B. 897 m o. h. (efter km med 0 % fald er de nu = 97 m o. h., og efter yderligere 00 m med 2 % fald er de = 897 m o. h.). Den samlede stigning er på 42, %. Opgave 34 A. Den samlede ændring (stigning) fra Pinerolo til Galbier Serre-Chevalier er 64 %. B. Den samlede ændring (stigning) fra Verzuolo til Col Agnel er 44 %. Dem samlede ændring (fald) fra Col Agnel til Chatreau Ville Vielle er 49,7 %.

10 SIDE Opgave 3 A. Der skal adderes 4. B. Der skal subtraheres 3 0. Opgave 36 A. x =. 3 B. x = 2. x =. Opgave 37 De reciprokke tal er: A. 4 = 2. 2 B. =. 2 4 = 3. Opgave 38 A. Makkersamtale om hvordan to brøker multipliceres. Må gerne munde ud i en elevformuleret regneregel, som betydningsmæssigt indeholder: Man multiplicerer to brøker ved at multiplicere tæller med tæller og nævner med nævner. A. B. D = 6. 3 =. Opgave 39 A. Til L blandet saft skal bruges L koncentreret saft. 2 8 B. Til 2, L blandet saft skal bruges L koncentreret saft. 8 Opgave 40 A. B

11 D E. Elevformuleret regneregel, som betydningsmæssigt indeholder: Man dividerer en brøk med et helt tal ved at multiplicere nævneren med tallet. Opgave 4 A. Det reciprokke tal til er 7. 7 B. Resultaterne er ens (3 og 2). Elevundersøgelse. Sammenhængen er, at resultaterne er ens ( 27 eller 3,). 2 D. Elevundersøgelse. Sammenhængen er, at resultaterne er ens ( 44 eller 4,6 ). 3 E. Elevformuleret regneregel, som betydningsmæssigt indeholder: Man dividerer med en brøk ved at multiplicere med den omvendte brøk. Opgave 42 A. Elevforklaring til beregning af 4 : 2 (= 2). B. 4.. D. 8 3 = E. 9 7 = 2 7. Opgave 43 A.. B. 00 kr. I de første 3 måneder betales i alt = 000 kr. (333,33 kr./måned) I de næste 4 måneder betales 200 = 20 kr./måned, i alt 000 kr. 0 I de sidste 3 måneder betales i alt = 00 kr. ( 00 = 66,67 kr./måned) 3

12 SIDE Evaluering Opgave og opgave 2 Elevaktivitet. Eleverne forklarer betydningen af de begreber, de har lært om. Opgave 3 Eleverne viser og forklarer, hvordan de regner. A. 03 = og = B og = D og 96 = 3. og 2 2 = 6. Opgave 4 A. I 203 var der 67 elever på skolen. B. Elevtallet steg 20,9 % fra 203 til 204. Der var 7,32 % færre elever på skolen i 203 end i 204. SIDE 0- Træn FÆRDIGHEDER Opgave A, B. Trekanter Rektangler Femkanter Parallelogrammer Trapezer Kasser Cylindre , % 22, % 2, % 40 % 7, % 0 % 2, % Opgave 2 Fra venstre mod højre: A. A: b: c: 6 7 d: 0 7 (= 3 7 ) Opgave 3 A. ulige tal: 62, % kvadrattal: 3,2 % primtal: 3,2 %. B. Både kvadrattal og ulige tal: 2, %. Opgave 4 A. 3,64 % af rejsetiden er sejltid.

13 Opgave A. 0,4. B. 0,6. 0,. 27 D. 0, Opgave 6 A. De opgivne priser (i alt 2,20 kr.) er priserne med % rabat. Den oprindelige pris for disse varer er derfor 2,20:0,8 = 47,30 kr. Rabatten udgør derfor 22,0 kr. Opgave 7 A. Der er i alt = = = pizza til overs. Opgave 8 A. 7.a har 38,86 % færre kroner end 7. b. B. 7. b har 63,7 % flere kroner end 7.a. Opgave 9 A. Da marts måned indeholder 3 dage, skal Ali have = 8,77 kr. 3 B. Rune fik 74 % af 26 kr., dvs. 89,44 kr. Opgave 0 A. 0 B. 2 D. 6 2 E. (= 0,4) 4 F. ( = 0,8) Opgave A. Ingen af de to har ret, idet der gælder = 0,03, og = 0,, 03 mens 0, 3 =. 3 Opgave 2 A. Solsikken er vokset ca. 94,3 % i løbet af ugen. B. Hvis solsikken vokser med 68 3 = 33 cm om ugen, og vi tager udgangspunkt i længden 68 cm, tager det 4 uger for planten at blive 2 m høj. Tager vi udgangspunkt i 3 cm tager det naturligvis en uge ekstra ( uger). Træn 2 FÆRDIGHEDER Opgave A. Der skal tegnes romber i af de tomme felter. Der skal tegnes parallelogrammer i 6 af de tomme felter.

14 Der skal tegnes trekanter i 6 af de tomme felter således, at der i alt er 3 felter med trekanter. B. Der er trekanter i 32, % af felterne. Opgave 2 A. Eleven skriver 6 tal. Der skal være: Eksempelvis: 4 kvadrattal 9, 2, 49, 8 6 primtal, der er mindre end 40 3,, 7,, 3, 7 Af resten skal: 3 være lige tal 4, 6, 0 3 være kubiktal., 27, 2 Opgave 3 A. Santhi er 3,0 % lavere end Fatima. B. Fatima er 3,4 % højere end Santhi. Opgave 4 A. Sebastian løber 44,78 % af den samlede længde. B. Tommy løber % kortere end Kim. Kim og Tommy løber tilsammen 23,33 % længer end Sebastian. Opgave A (= ). B Opgave 6 A. 93 = B Opgave 7 A. Af skemaet ses, at ca. 3 ud af 4 udlån er bøger, lydbøger eller tidsskrifter. Bøger Lydbøger Tidsskrifter Sum 67, % 3,4 % 4,4 % 7,3 % B. Der blev udlånt ,098 = 3, film, dvs. ca. 3 mio. Der blev udlånt ca.,04 mio lydbøger. Opgave 8 A. 4 7 = 0, 7428 B. 2 = 0, 8

15 D. 2 3 = 0, =0,32 Opgave 9 A. Der var i % flere indbyggere i Jylland end på Fyn. B. I 204 boede 4,72 % af Danmarks indbyggere i Jylland. I 204 boede 4,64 % af den danske befolkning hverken i Jylland eller på Fyn. SIDE 2-3 Træn PROBLEMLØSNING Opgave A. Bukserne kostede 720 kr. før udsalget. B. Veninden giver 67 kr. for bukserne. Jeanne tabte 80 kr. Opgave 2 A. Fodboldafdelingen skal have ca kr. (66,4 %). B. Badmintonafdelingen modtager ca kr. Opgave 3 A. 60 elever. B. 6 drenge. 20 % af eleverne i Ahmeds klasse skal ikke konfirmeres. Opgave 4 A. Anne Sofie mangler at redegøre for 4, time. B. Cirkeldiagram. Sover Skole Fodbold Chat Transport Hjælper hjemme Ukendt Opgave A. Efter år står der kr. på kontoen. B. Efter 2 år står der 2.6,7 kr. Opgave 6

16 A. % af eleverne søger ind på en gymnasial uddannelse. B. Så skal 432 elever søge en gymnasial uddannelse. Træn 2 PROBLEMLØSNING Opgave A. Hvis det samlede budget er på kr., kan der bruges 0, = 7000 kr. på mad mm. B. Det samlede budget skal være på kr. Transportudgifterne udgør 200 = 0.00 kr., og da dette er 3 % af det samlede budget, skal de i alt bruges = kr. 3 Opgave 2 A. Fodboldstøvler koster (inkl. moms) 447, kr. på nettet. Besparelse 2, kr., svarende til 0,6 %. Løbetights koster (inkl. moms) 222, kr. på nettet. Besparelse 27, kr. svarende til %. Altså ligger den største procentvise besparelse i at købe løbetights på nettet. B. Procentvis besparelse ved køb af både støvler og tights på nettet er 4,3 %. Opgave 3 A. Hvis Eigil skal bevæge sig med km/t, skal han være ca. 40 % langsommere. B. Storebror løber med en gennemsnitshastighed på 2 km/t og er derfor ca. 44 % hurtigere end Eigil. Eigil er ca. 3 % langsommere end sin storebror. Opgave 4 A. Der er 2 dl koncentrat i 2 liter cider (blanding). B. Hvis der hældes 2 dl blanding fra, er der 8 dl blanding tilbage. Heraf er,8 dl koncentrat, og 6,2 dl er vand. Hældes der 2 dl koncentrat i, vil der være 3,8 00% = 9% koncentrat i blandingen. 20, 8 + x = 0,2 x = 0, 7 20 Regneark, hvor man kan indtaste et gæt i celle B2 og ændre gættet, indtil celle B4 viser tallet 2,. Opgave A. Elevforklaring. Følgende elementer kunne indgå: Man finder % af løbetiden ved at dividere med 00 og gange med : lløbbbbbbbbbb = lløbbbbbbbbbb 0,0 00

17 Man finder 9 % af løbetiden ved at trække % fra: løbetid løbetid 0,0 Her kan løbetiden sættes uden for parentesen; løbetid ( 0,0) = løbetid 0,9. B. Elevregneark. Her er en model, men der er mange andre muligheder. Elevforklaring. Tallet 4,7 er ca. 22 % mindre end tallet 6,0, idet 6,0 0,78 = 0,478, og tallet 6,0 er ca. 28 % større end 4,7, idet 4,7,28 = 6,08.

BRØK, DECIMALTAL OG PROCENT

BRØK, DECIMALTAL OG PROCENT RØK, DEIMLTL OG PROENT OM KPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER I dette kapitel om brøk, decimaltal og procent skal eleverne undersøge og beskrive forskellige forhold og sammenhænge mellem brøker, decimaltal og procenter.

Læs mere

BRØK, DECIMALTAL OG PROCENT

BRØK, DECIMALTAL OG PROCENT Opgave 1 B. C. Fx,,,,, Opgave 2 10 flasker B. 6 flasker C. liter 1 3 4 6 7 liter 1 2 3 4 5 D. L 1 2 3 5 10 5 20 25 10 35 40 15 3 3 3 3 3 3 liter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Opgave 3 liter B. = 1 L + Liter C. Det

Læs mere

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet.

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. Algebra og ligninger - Facitliste Om kapitlet I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable, få erfaringer med at benytte variable Elevmål for kapitlet Målet er, at eleverne:

Læs mere

Regning med brøk, decimaltal og procent

Regning med brøk, decimaltal og procent Regning med brøk, decimaltal og procent I kan få brug for at kunne regne med andre tal end de naturlige tal både i jeres hverdag, i jeres uddannelse og i jeres arbejdsliv. På en varedeklaration kan der

Læs mere

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2 Logik Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier I en trekant er den største vinkel 0 større end den næststørste og denne igen 0 større end den mindste. Find vinklernes gradtal. = og Lig med og

Læs mere

ALGEBRA OG LIGNINGER. Opgave 11

ALGEBRA OG LIGNINGER. Opgave 11 A. 12 B. 40 2 4 2 C. 8 x 416 A. 9,5a B. 2a + 5b A. 0 A. B. Elevforklaring 1 A. B. Elevforklaring 2 A. Omkreds: 2 3a + 2 a = 8a B. Areal: a 3a =3a 2 B. = 4 cm 3 A. Fx A. 4x = 120 m B. 30 m C. D. 245,92

Læs mere

Mattip om. Decimaltal 2. Tilhørende kopi: Decimaltal 1 og 2. Du skal lære om: Kan ikke Kan næsten Kan. Decimaltal og titalssystemet

Mattip om. Decimaltal 2. Tilhørende kopi: Decimaltal 1 og 2. Du skal lære om: Kan ikke Kan næsten Kan. Decimaltal og titalssystemet Mattip om Decimaltal 2 Du skal lære om: Decimaltal og titalssystemet Kan ikke Kan næsten Kan Decimaltal skrevet som en brøk Addition med decimaltal Faglig læsning Tilhørende kopi: Decimaltal 1 og 2 2016

Læs mere

Brug af brøker. Men brøker kan også bruges til at beskrive andet end størrelser Kapitlet handler om noget af det, brøker kan bruges til at beskrive.

Brug af brøker. Men brøker kan også bruges til at beskrive andet end størrelser Kapitlet handler om noget af det, brøker kan bruges til at beskrive. Brug af brøker Brøker er tal ligesom de hele tal. På tallinjen er der uendelig mange brøker imellem de hele tal. Vi kan beskrive mange af de størrelser vi har brug for med brøker - fx længder og rumfang.

Læs mere

KonteXt +6, Kernebog

KonteXt +6, Kernebog 1 Konte*t +6, kap. 1, Lærervejledning/Web Facit til KonteXt +6, Kernebog Kapitel 1: Tal på tal side 4-27 Version 1. august 2016 Facitlisten er en del af KonteXt +6; Lærervejledning/Web KonteXt +6, Kernebog

Læs mere

PROCENTREGNING DEFINITION AF PROCENT. Procentregning er også brøkregning

PROCENTREGNING DEFINITION AF PROCENT. Procentregning er også brøkregning 2.7.7 PROCENTREGNING Procentregning er også brøkregning Brøkdele kan også angives som procent. Oftest er det lettere at forstå end brøkdele. Procenter bruges overalt, idet det er lettere at foretage sammenligninger.

Læs mere

Facitliste til MAT X Grundbog

Facitliste til MAT X Grundbog Facitliste til MAT X Grundbog Foreløbig udgave Det er tanken der tæller A Formlen bliver l + b, når l og b er i uforkortet stand. B Ingen løsningsforslag. C Ved addition fås det samme facit. Ved multiplikation

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

Basal Matematik 2. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 67 Ekstra: 7 Mundtlig: 1 Point:

Basal Matematik 2. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 67 Ekstra: 7 Mundtlig: 1 Point: Matematik / Basal Matematik Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Basal Matematik Følgende gennemgås De regnearter Afrunding af tal Større & mindre end Enheds omregning Regne hierarki Brøkregning Potenser

Læs mere

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed Mattip om Statistik Du skal lære om: Faglig læsning Kan ikke Kan næsten Kan Chance og risiko Sandsynlighed Observationer, hyppighed og frekvens Gennemsnit Tilhørende kopier: Statistik, og mattip.dk Statistik

Læs mere

Matematiske færdigheder opgavesæt

Matematiske færdigheder opgavesæt Matematiske færdigheder opgavesæt SÆT + 0 :, 0 000 9 0 cm m 0 liter dl ton kg Hvilket år var der flest privatbiler i Danmark? Cirka hvor mange privatbiler var der i 99? 00 0 000 Priser i Tivoli, 00: Turpas

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker - nogle eksempler... 6 Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... 0 Regning med brøker - plus og minus... Regning

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat7 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Mattip om. Ligninger 1. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. Hvad en ligning er. Hvordan du kan genkende en ligning

Mattip om. Ligninger 1. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. Hvad en ligning er. Hvordan du kan genkende en ligning Mattip om Ligninger 1 Du skal lære: Hvad en ligning er Kan ikke Kan næsten Kan Hvordan du kan genkende en ligning Ligningsløsning ved gæt og kontrol Reducering og løsning af ligninger 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Mattip om. Brøker 2. Tilhørende kopier: Brøker 2 og 3. Du skal lære: Om addition af brøker. At forkorte en brøk. At forlænge en brøk

Mattip om. Brøker 2. Tilhørende kopier: Brøker 2 og 3. Du skal lære: Om addition af brøker. At forkorte en brøk. At forlænge en brøk Mattip om Brøker 2 Du skal lære: Om addition af brøker Kan ikke Kan næsten Kan At forkorte en brøk At forlænge en brøk At gange en brøk med et helt tal Tilhørende kopier: Brøker 2 og 2016 mattip.dk 1 Brøker

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

TAL OM - '" EKSEMPEL EKSEMPEL. a c. - x =.2 -f.)(

TAL OM - ' EKSEMPEL EKSEMPEL. a c. - x =.2 -f.)( Al gebra og ligning er 7..0-1 Ligninger '? k 'Z "-0'1 Zo '8 x.:: 3-4)("'~g 3~X"'3,.il ''

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Forholdstal... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning med brøker plus og minus... Regning med

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

KonteXt +7, Kernebog

KonteXt +7, Kernebog 1 KonteXt +7, Lærervejledning/Web/ Kapitel 1 Facit til KonteXt +7, Kernebog Kapitel 1: Tallene Version august 2015 Facitlisten er en del af KonteXt +7; Lærervejledning/Web KonteXt +7, Kernebog Forfattere:

Læs mere

Lekion 4 Brøker og forholdstal

Lekion 4 Brøker og forholdstal Lekion Brøker og forholdstal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Hvad er brøker... Forlænge og forkorte brøker... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning

Læs mere

Mattip om. Måling og omsætning 2. Tilhørende kopier: Måling og omsætning 1, 2 og 3. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan.

Mattip om. Måling og omsætning 2. Tilhørende kopier: Måling og omsætning 1, 2 og 3. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. Mattip om Måling og omsætning 2 Du skal lære: Hvad omsætning er Kan ikke Kan næsten Kan Om liter, deciliter og centiliter Om meter, centimeter og millimeter Om ton, kilo og gram Tilhørende kopier: Måling

Læs mere

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER LÆS OG SKRIV MATEMATIK. 6. Det vil derfor være relativt nyt for de fleste elever, at

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER LÆS OG SKRIV MATEMATIK. 6. Det vil derfor være relativt nyt for de fleste elever, at OM KAPITLET I dette kapitel om tal i mængder skal eleverne arbejde med de naturlige tal N, de hele tal Z og de rationale tal Q. Eleverne skal ligeledes erfare, at der er brug for endnu flere tal end de

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Umulige figurer Periode Mål Eleverne skal: At opdage muligheden for og blive fascineret af gengivelse af det umulige. At få øvelse

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal Programmet viser enere, 10-bunker, 100-

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Version Kapitel 1, Tal i det uendelige

Version Kapitel 1, Tal i det uendelige 1 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version 2 040816 2016 Version 1-040816 Facit til KonteXt +8, Kernebog Kapitel 1, Tal i det uendelige Facitlisten er en del af KonteXt +8; Lærervejledning/Web KonteXt +8,

Læs mere

Procentregning. Procent Side 36

Procentregning. Procent Side 36 Procentregning Find et antal procent af.... 37 Procent, brøk og decimaltal... 38 Hvor mange procent udgør..?... 39 Find det hele..... 40 Promille... 40 Moms... 41 Forskel i procent... 42 Ændring i procent...

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Valuta Kurs Regneark Procent. Procentdel Brøkdel Netsøgning Rabat. Prisnedsættelse Oprindelig pris Besparelse Udsalg

Valuta Kurs Regneark Procent. Procentdel Brøkdel Netsøgning Rabat. Prisnedsættelse Oprindelig pris Besparelse Udsalg 10.01 Begrebsudveksling Klip brikkerne ud. Hver deltager trækker en brik. De resterende brikker lægges på et bord med bagsiden opad. Deltagerne går rundt imellem hinanden, og finder sammen i par. Den ene

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

Mattip om. Brøker 1. Tilhørende kopi: Brøker 1. Du skal lære at: En brøk består af en tæller og en nævner

Mattip om. Brøker 1. Tilhørende kopi: Brøker 1. Du skal lære at: En brøk består af en tæller og en nævner Mattip om Brøker Du skal lære at: En brøk består af en tæller og en nævner Kan ikke Kan næsten Kan Det samme tal kan skrives både som brøk og decimaltal I en uægte brøk er tælleren større end nævneren

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør..? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn Afrund beløb Sum af alle beløb til hele kroner Nr. 27 Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Samlet sum Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sum af alle beløb til hele kroner

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

SANDSYNLIGHED FACIT SIDE 154-155

SANDSYNLIGHED FACIT SIDE 154-155 SIDE 154-155 Opgave 1 A. Data (x) h(x) f(x) 2 1 0,042 3 3 0,125 4 6 0,25 5 3 0,125 6 4 0,16 7 1 0,042 8 2 0,0833 9 1 0,042 10 2 0,0833 11 1 0,042 B. C. Diagrammet (et søjlediagram) er lavet ud fra hyppigheden,

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

tal og algebra F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt

tal og algebra F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra E+D ISBN: 978-87-92488-35-0 2. udgave som E-bog 2012 by bernitt-matematik.dk Denne

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Matematik på VUC Modul Opgaver Brøker og forholdstal Introduktion af brøker... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Forholdstal... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning

Læs mere

Matematik i 5. klasse

Matematik i 5. klasse Matematik i 5. klasse Igen i år benytter vi os af Faktor i femte. Systemet indeholder en grundbog, hvortil der er supplerende materiale i form af kopiark, som er tilpasset de gennemgåede emner. Grundbogen

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

OM KAPITLET DIGITALE VÆRKTØJER. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse

OM KAPITLET DIGITALE VÆRKTØJER. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse OM KPITLET I dette kapitel om digitale værktøjer skal eleverne arbejde med anvendelse og vurdering af forskellige digitale værktøjer, som kan bruges til at løse opgaver og matematiske problemstillinger.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt 1 brikkerne. Tal og algebra E+D 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m 8.01 Enheder 8 cm 0, m 3,1 m 0,25 km 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm 52.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,3 m 4,25 km 45,2 m 0,85 km 6,215 m 2.500 dm 2 48 m 2 2 km 2 56.000 cm 2 0,45 km 2 6,2 ha 96.000 cm 2 125.000.000

Læs mere

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender lagt sammen resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn efter bagved foran placering kvart fjerdedel lagkage rationale

Læs mere

OVERSIGT OVER 23 KOPIARK TIL AFRUNDING

OVERSIGT OVER 23 KOPIARK TIL AFRUNDING OVERSIGT OVER KOPIARK TIL AFRUNDING Kopiarkene til afrunding er ikke fortløbende nummereret. Til hvert kapitel er der knyttet eller tre kopiark. Variable Kopiark : Fokus på kapitlets stof Kopiark : Fokus

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Lektion 5 - Procentregning

Lektion 5 - Procentregning Lektion 5 - Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

Format FACITLISTE I I I I I I I I I. Træningshæfte 1. klasse. Side 3. Facit, side 1-3. Format, Træningshæfte 1.1. Alinea. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx.

Format FACITLISTE I I I I I I I I I. Træningshæfte 1. klasse. Side 3. Facit, side 1-3. Format, Træningshæfte 1.1. Alinea. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Side Format Træningshæfte klasse Tæl ting Side FCITLISTE Side Skriv tallene Talforståelse. Marker med krydser antallet af blomster og deres blade, bier og deres vinger samt biller og deres ben. I I I.

Læs mere

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå.

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Hvis man fx samler de karakterer, der er givet til en eksamen i én stor bunke (se herunder), kan det være svært

Læs mere

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 Variable 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 2 a x = 5 b x = 1 c x = 1 d y = 1 e z = 0 f Ingen løsning. 3

Læs mere

Indhold. Servicesider. Testsider

Indhold. Servicesider. Testsider Indhold Servicesider Isometrisk papir.................................................... kopiside - Prikpapir............................................................. kopiside - Brøkkort.............................................................

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Opgave 1 A. Opgave 2 A m 2 B. 125,66 m 2 C m 2 D m 2

Opgave 1 A. Opgave 2 A m 2 B. 125,66 m 2 C m 2 D m 2 Opgave 1 Opgave 2 21 000 m 2 B. 125,66 m 2 C. 1200 m 2 D. 185 540 m 2 Opgave 3 Det betyder, at en centimeter på tegningen svarer til 100 cm i virkeligheden B. 22m 2 C. D. E. Hvis længdeforholdet ændres

Læs mere

Huskeliste Printark. U4 Tastetider U5 Hvor hurtigt regner du? E4 Begreber og fagord - Statistik. Materialer. Mobiltelefon Stopur

Huskeliste Printark. U4 Tastetider U5 Hvor hurtigt regner du? E4 Begreber og fagord - Statistik. Materialer. Mobiltelefon Stopur Statistik - Lærervejledning Om kapitlet I dette kapitel om statistik skal eleverne arbejde med statistik og lære at indsamle, beskrive, bearbejde og præsentere store mængder af tal og data. I kapitlet

Læs mere

Janus køber knallert. Elevark

Janus køber knallert. Elevark Janus køber knallert Elevark Jeppe og Janus er brødre. Jeppe er 12 år, og Janus er 15 år. De går begge to op i motorer og knallerter, og storebror Janus er ved at tage knallertkørekort. I Danmark kan man

Læs mere

TAL I MÆNGDER OM KAPITLET

TAL I MÆNGDER OM KAPITLET TAL I MÆNGDER OM KAPITLET I dette kapitel om tal i mængder skal eleverne arbejde med talmængderne N, Z, Q og R og tallenes forskellige egenskaber. 14 ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE Målet er, at eleverne:

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS Juli 2013 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Facitliste til MAT X linjehæfte 1

Facitliste til MAT X linjehæfte 1 Facitliste til MAT X linjehæfte Tal og størrelser De naturlige tal Ingen løsningsforslag. a. 5 77 b. 5 0 c. 868 d. 599 e. 708 f. 89 g. 0 h. 50 690 i. 7, j. 6,5 k., a. 68 b. c. 6 d. 76 e. 66 f. 5 g. 5 h.

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Procentregning. Procentregning Side 60

Procentregning. Procentregning Side 60 Procentregning Find et antal procent af...6 Procent, brøk og decimaltal...6 Hvor mange procent udgør...65 Find det hele...67 Promille...68 Moms...69 Ændringer og forskelle i procent...70 Procent og procentpoint...72

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE FÆLLES MÅL FAGLIGE BEGREBER. Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne

ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE FÆLLES MÅL FAGLIGE BEGREBER. Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne N, Z, Q og R. kan anvende de naturlige tal, hele tal, rationale tal og reelle tal i forskellige

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

Årsplan for matematik 2013/2014

Årsplan for matematik 2013/2014 33 Valg af regningsart Matematikundervisningen vil komme til at indeholde forskellige arbejdsformer med vægt på klasseundervisning, diskussion, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Derudover vil vi fortsætte

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Tal og algebra Abacus Dette program er en elektronisk udgave af en kugleramme. Man kan flytte en kugle eller en gruppe af kugler ved at klikke på en af kuglerne. Hvis man klikker på Nulstil, vender alle

Læs mere

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer LÆRERVEJLEDNING REELLE TAL Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Danskerne og ketchup Medieforbrug Decimaltal, brøker og procent og 2 Procentregning

Læs mere

Regning. kr ,- Punktum eller kom. Komplet klatreudstyr 8,50 6,50. Afrundin. Sådan afrunde. Tast : 2 + Skriver den 7 eller.

Regning. kr ,- Punktum eller kom. Komplet klatreudstyr 8,50 6,50. Afrundin. Sådan afrunde. Tast : 2 + Skriver den 7 eller. Regning ma! Punktum eller kom et punkdecimalkomma som I USA skriver man a. Det ark bruger et komm tum, hvor vi i Danm benytte når skoleelever skal kan give problemer, ed det e er alle udstyret m lommeregner.

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat8 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Pangea Regler & Instruktioner

Pangea Regler & Instruktioner 1.runde 2016 8. Klasse Pangea Regler & Instruktioner Svarark Fornavn, efternavn og klasse skal udfyldes med blokbogstaver. Du må bruge en kuglepen/blyant til at løse opgaverne (Vi råder deltagerne til

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

Mattip om. Division 1. Tilhørende kopier: Division 1, 2 og 3. Du skal lære om: De vigtigste begreber. Dividend og divisor.

Mattip om. Division 1. Tilhørende kopier: Division 1, 2 og 3. Du skal lære om: De vigtigste begreber. Dividend og divisor. Mattip om Division 1 Du skal lære om: De vigtigste begreber Kan ikke Kan næsten Kan Dividend og divisor Divisionsmanden Division med rest Tilhørende kopier: Division 1, 2 og 3 2016 mattip.dk 1 Division

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

bruge en formel-samling

bruge en formel-samling Geometri Længdemål og omregning mellem længdemål... 56 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater... 57 Omkreds og areal af andre figurer... 58 Omregning mellem arealenheder... 6 Nogle geometriske begreber

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Lektion 8 Geometri Når du bruger denne facitliste skal du være opmærksom på, at: - der kan være enkelte fejl. - nogle af facitterne er udeladt - bl.a. der hvor facitterne er tegninger. - decimaltal kan

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen?

A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen? A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen? B Tegn den vej, som hjulene kan rulle på tre omgange. Skriv vejens længde med én decimal. C Tegn det hjul, der kan rulle to omgange på vejen.

Læs mere