Produktinformation 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktinformation 2012"

Transkript

1 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder

2 Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort, tidlig vækst sikker overvintring. Primus, lavt vækstpunkt, egnet på svinebrug og til direkte høst. Hybridsorter, bedre egnet ved utilsigtet sen såning. Noblesse, højtydende liniesort. Alle rapssorter fra Nordic Seed er bejdset med markedets bedste bejdsemiddel, har god effekt overfor såvel skadedyr som svampesygdomme: Rapsjordlopper Jordlopper Kåltrips Kålbladskimmel Altenaria Brassicae (Skulpesvamp) Phoma Lingam (Rodhalsråd) Phytium spp. Rapsjordloppe Jordloppe

3 Rapssorter August September Sådato Vinterraps, linie a Vinterraps, hybrid a (50) a: Rækkesået: pl/m sårække DK Extrovert - NYHED DK Extrovert er blandt den nye generation Dekalb vinterraps sorter fra Monsanto med det specifikke rodhalsrådresistensgen, RLM7. DK Extrovert har deltaget i Landsforsøgene siden 2010, begge år med særdeles gode udbytter på fht. på 100 og 114. Olieindholdet i DK Extrovert har i begge år været højt, og havde i 2011 det højeste olieindhold af de afprøvede sorter. DK Extrovert egner sig til tidlig såning, gerne i 1. halvdel af august. DK Extrovert er en middeltidlig vinterraps med meget lav tendens til opsprungne skulper, hvilket gør den egnet til direkte høst. DK Expower: Velkendt- og sund sort DK Expower har deltaget i Landsforsøgene siden 2009 med et gennemsnit på fht DK Expower er den første vinterraps med det specifikke rodhalsråd-resistensgen RLM7, der har vist sig særdeles effektiv. Sorten har derudover god resistens mod Lys Bladplet. DK Expower er kendt for sin hurtige vækst og sætter typisk et blad mere inden vinteren end andre sorter og er derfor velegnet ved sen såning. DK Expower er en tidlig vinterrapssort der blomstre og modner tidligt. Primus: Hvor der anvendes flydende husdyrgødning Primus har vist et stabilt udbytte i afprøvningsperioden på hhv. 102 og 104. Efterårsvæksten hos Primus er speciel, idet Primus danner roset og holder vækstpunktet lavt og sikre dermed overvintringen. Primus har et middel olieindhold og lav plantehøjde. Primus egner sig til direkte høst. Særdeles velegnet på svinebedrifter, hvor der anvendes flydende husdyrgødning. SY Carlo SY Carlo er en hybridsort der har giver et stabilt højt udbytte i Lovbestemt værdiafprøvning , samt landsforsøg SY Carlo er en tidlig til middeltidlig vinterrapssort med en middel plantehøjde. Olieindholdet er middel med lavt glycosinolatindhold. SY Carlo har en god resistens mod phoma. Noblesse Noblesse var blandt de højest ydende liniesorter i afprøvningen Noblesse er en sildig vinterrapssort men har i alle afprøvninger vist et højt olieindhold. Vi forventer os meget af Noblesse i indeværende sæson. Frøudb. std. kval Frøudb. std kval Afgrødehøjde v. høst Glycosinolatindhold Olie Vinterraps Type af sort Fht kg/ha pct. i ts. cm mikro mol/g DK Extrovert Hybrid , * DK Expower Hybrid , * SY Carlo Hybrid , * Primus Hybrid , * Thorin Dværghybrid , * Noblesse Linie , Sesame Linie , * Kilde: Landsforsøg. * Lovbestemt værdiafprøvning

4 Valg af vinterhvede Vore hvedesorter er robuste med topudbytter og høje faldtal, som er karakteristisk for sorter med lav tendens til spiring i akset. Din sikkerhed, hvis høsten blir besværlig... Vinterhvede: Kort og godt Mariboss Stabilt udbytte God markresistens mod septoria Højt faldtal, lav tendens til aksspiring Velegnet på alle jordtyper, uanset forfrugt Tabasco Stabilt udbytte Lav modtagelighed for bladsvampe Middel proteinindhold Højt faldtal Jensen Højt faldtal og stabilt udbytte Lav modtagelighed for meldug og septoria Egnet på alle jordtyper Middel-højt proteinindhold Elixer Højt udbytte Gulrustresistent hvedesort Lav modtagelighed af bladsvampe JB Asano Højestydende brødhvede Høj sundhed lav modtagelighed af meldug Markedets tidligste brødhvede. Celest Formula M Den bedste bejdsning til de bedste sorter Normalt fokuseres der meget på stinkbrand i hvede. Men andre sygdomme, som især spiringsfusariose kan nedsætte fremspiringen og dermed udbyttet markant. I vinterhvede optræder to former for fusariumsmitte: Frøbåren smitte via inficeret udsæd. Jordbåren smitte via smitte på planterester i jorden fra tidligere år. Celest Formula M har igennem årene vist, at det ubestridt er det mest effektive bejdsemiddel mod begge typer, ligesom Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod sneskimmel. Årets forsøg hos Nordic Seed i Dyngby og Holeby, hvor forskellige bejdsemidler sammenlignes, gir syn for sagen: Med Celest Formula M kan du få markedets bedste bejdsning til de bedste sorter og beskyttelse mod sneskimmel, fusarium typer, frø- og jordbåren stinkbrand samt Septoria nodorum. Derfor tilbyder vi, at alt vinterhvede fra Nordic Seed kan bejdses med Celest Formula M VALGET ER DIT! Aks høstet den 3. august. Derefter overbruset hver formiddag for at simulere ugunstige vejrforhold. HEREFORD MARIBOSS

5 Vinterhvede Retningsgivende plantetal pr. m 2 August September Oktober Sådato Hvede Mariboss: Højt faldtal - og bedste 2. års hvede Mariboss har endnu engang vist et stabilt udbytte med et passende proteinindhold. Mariboss har et højt faldtal og er af møllerne anerkendt som kikshvede, kat. II. Mariboss er en sund hvedesort, og har indtil nu udvist resistens overfor gulrust. Mariboss kombinerer højt kerneudbytte med et højt halmudbytte. Mariboss er en robust sort, der kan dyrkes på alle jordtyper uanset forfrugt. Jensen: Højt faldtal og stabilt udbytte Jensen har været afprøvet i Landsforsøgene de sidste tre år og vist et utroligt stabilt udbytte alle årene. Jensen har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Jensen har et højt stabilt faldtal. Sorten er en foderhvede med middel til høj foderværdi. Jensen er en af de sundeste hvedesorter, dog med svag modtagelighed overfor septoria. Jensen er et naturligt sortsvalg for svineproducenten. Under optimale forhold kan Jensen anvendes til industrihvede. Tabasco: Sundhed i særklasse Tabasco har deltaget i Landsforsøgene siden 2007 og er anerkendt af møllerne som industrihvede til kiksproduktion. Tabasco er en af de sundeste vinterhvedesorter på det danske marked, med svag modtagelighed for septoria. Tabasco har en svag tendens til lejesæd. Elixer - NYHED Elixer er en ny sort på det danske marked og har deltaget i Landsforsøgene for første gang i 2011, med fht. for udbytte på 103. Elixer er en sund vinterhvedesort med god resistens mod især meldug og septoria. Elixer har derudover en unik gulrustresistens. Strået er middellangt med svag tendens til lejesæd. Elixer er kategoriseret som B hvede i Tyskland. Vi forventer os meget af Elixer i JB Asano: Højestydende brødhvede Som brødhvede kommer man ikke udenom JB Asano. Sorten var højestydende i årets brødhvedeforsøg. JB Asano er anerkendt af møllerne som brødhvede kat. I. Sorten har en middel resistens mod meldug og gulrust, og kun middel modtagelighed for septoria. Sorten har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Det unikke ved JB Asano er sortens tidlighed. Bedst i test Vinterhvede Kerneudbytte Fht FE sv/hkg 2011 Protein procent Meldug % dækning Septoria Lejesæd 0-10 Faldtal sek. Antal høstdage Elixer ,8 0,08 4,4 2,6 258 xxx Jensen ,5* 10,4 0,3 6 1,6 276 xxx Mariboss ,7* 10,2 1,8 6 1,1 235 xxx Denman** ,6 9,9 1,6 7 1,6 209 xxx JB Asano ,9 1,6 13 1,8 224 Prioriter brødkvl. Ambition ,7* 10, ,0 172 xx KWS Santiago ,1 10,1 2,1 14 0,6 154 xx Tabasco ,7*** 10,4 0,01 3,9 1,5 224 xxx Gedser** ,6 10, ,3 225 xxx Hereford ,3 10,1 2,4 14 1,4 185 x(x) Kilde: Landsforsøg og Observationsparceller * Landsforsøg **Kun i opformering. Nyhed 2013.*** Landforsøg 2009.

6 Valg af vinterbyg Vinterbyg: Kort og godt Sandra: 2-radet Dyrkningssikker på let jord Høj tusindkornsvægt Tidligste sort i sortimentet Apropos: 2-radet Stabilt udbytte Høj stråstyrke Lav tendens til nedknækning Matros: 2-radet Højt udbytte af FEsv pr. hkg Lav modtagelighed for skoldplet Velegnet også på middel bonitet KWS Meridian: 6-radet Velegnet på de bedste lokaliteter Høj stråstyrke Høj foderværdi 3 gode grunde til at dyrke vinterbyg Op til 20% højere udbytte end vårbyg Tidlig høst Rettidig etablering af efterfølgende vinterraps Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade. Når sædskiftet optimeres Et alsidigt sædskifte har mange fordele. Opformeringen af problemukrudt og udbyttetab som følge af sædskiftesygdomme reduceres. Arbejdsbyrden hen over året fordeles bedre og det bliver nemmere at være rettidig med f.eks. såning og høst. Jordbearbejdning, såning og høst er ofte arbejdsoperationer, som er meget tidskrævende, og hvor rettidighed er vigtig. Maltbyg Propino m/ efterafgrøde af olieræddike Vinterhvede Mariboss Vinterbyg Sandra eller KWS Meridian Maltbyg, havre eller frøgræs Vinterhvede Jensen Vinterraps DK Extrovert eller Primus

7 Vinterbyg September Oktober Sådato Vinterbyg, 2-r Vinterbyg, 6-r Sandra: Tidligste sort Den 2-radede sort Sandra, var blandt de højest ydende i Landsforsøgene 2010, mens udbyttet i 2011 var præget af det tørre forår og fugtig sommer. Sandra er dyrkningssikker, og selv på lettere jordtyper har sorten vist en meget høj TKV. Sandra har en middel resistens mod bladsygdomme, som bør bekæmpes ved begyndende angreb. Det høje proteinindhold i kernen gør Sandra egnet hos svineproducenten. Apropos: Høj stråstyrke Apropos er en velkendt 2-radet vinterbyg med et højt udbytte i hele afprøvningsperioden. Apropos har en middel sygdomsresistens, hvor merudbyttet for svampebekæmpelse i 2011 var 2,9 hkg. Apropos har et kort strå med svag tendens til lejesæd. KWS Meridian: 6-radet med høj stråstyrke Bor du på en lokalitet med Jb 4-7 er KWS Meridian det sikre valg. KWS Meridian har vist gode resultater i afprøvningsperioden, dog med middeludbytte i KWS Meridian har en middelmodtagelighed af svampesygdomme, hvor man skal være opmærksom på begyndende angreb af meldug. KWS Meridian har vist et middel til høj foderværdi gennem hele afprøvningsperioden. Matros Matros har endnu engang markeret sig blandt de højest ydende vinterbygsorter. Matros er en 2-radet sort med et forholdsvis langt strå. På trods af det lange strå er tendensen til lejesæd svag. Matros har lav modtagelighed med undtagelse af Ramularia. Matros er en sildig sort med et højt udbyte af FEsv pr.hkg. Kerneudbyttningsdatlængde Mod- Meldug Skoldplet Ramularia Strå- FEsv Lejesæd pr. hkg Vinterbyg Fht % dækning 0-10 cm KWS Meridian, 6-r ,0 21/7 4,6 3,5 3,6 83 0,5 Pelican, 6-r ,0* 21/7 3,8 3,5 1,9 80 0,7 Matros, 2-r ,5** 23/7 1,7 0, ,1 Apropos, 2-r ,6 22/7 2,8 4,1 1,1 76 0,5 Skamling, 2-r ,5* 21/7 2,9 2, ,7 Sandra, 2-r **** 21/ ,9 71 0,5 Glacier, 2-r (KWS B100)*** ,9 21/ ,7 Kilde: Landsforsøg * Landsforsøg ** Landsforsøg ***I opformering Nyhed **** Landsforsøg 2008.

8 Valg af vinterrug og triticale Hybridrug Hybridrug Nettomerudbytte efter betaling af merpris til udsæd af hybridrug Udbytte niveau, 15% 20% 15% 20% traditionel rug merudbytte merudbytte merudbytte merudbytte kg/ha kg/ha kg/ha kr./ha kr./ha Med det højere udbyttepotentiale i hybridrug skal 1. valget være hybridrug. Tabellen nedenfor viser nettomerudbyttet ved dyrkning af hybridrug i forhold til alm. rug. Vinterrug og triticale: Kort og godt Rug: SU Mephisto Højtydende hybridrug God resistens mod meldug og brunrust Højt faldtal Triticale: Tulus Højt udbytte Høj foderværdi Lav tendens til lejesæd Palazzo Højt udbytte Lav modtagelighed af meldrøjer Høj foderværdi Gringo Højt udbytte Høj TKV Høj sundhed Kapitän Højest ydende traditionel rug Høj foderværdi God resistens mod meldug Tabel: Artsforsøg med vintersæd Vintersæd Udgifter, kr. pr. ha kerneudbytte hkg bytte, kr. pr. Sygdomme, Udsprøjt- Nettoudbytte, Kerneud- kr. pr. ha (kerne) pr. ha ha (brutto) Udsæd Kvælstof skadedyr og ning/spred- ning vækstreg. JB 1. 3 forsøg Vinterhvede, Hereford 65, Vinterrug, Palazzo 73, Vinterbyg, Zephyr 54, Triticale, Cando 64, LSD 10,8

9 Vinterrug og Triticale September Oktober Sådato Hybrid rug - units/ha* 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Alm. Rug Triticale * I hybridrug reduceres udsædsmængden i første del af september. Info: 1 unit indeholder kerner og en storsæk indeholder 12 units. VINTERRUG KWS Magnifico KWS Magnifico er en foderrug med stabilt højt udbytte gennem de sidste tre år. Sorten har et meget højt indhold af foderenheder. KWS Magnifico har en middel modtagelighed af skoldplet, til gængæld er sorten modtagelig mod brunrust. Der bør udføres en målrettet behandling mod rust. Sorten er middellang men meget svag tendens til lejesæd. Dyrker man rug til foderformål, bør KWS Magnifico indgå på en del af arealet. SU Mephisto SU Mephisto er en ny lovende topsort der har været med i Landsforsøgene i 2011 med et højt udbytte, fht 119. SU Mephisto har en god resistens mod brunrust, dog er SU Mephisto modtagelig mod Skoldplet. Strålængden hos SU Mephisto er middellangt med tendens til lejesæd. Der bør planlægges en vækstregulering af SU Mephisto, dog ikke når den anvendes til brød. Vi forventer os meget af sorten i dette års Landsforsøg. Palazzo Igen i 2011 viste Palazzo et højt udbytte, på samme niveau som tidligere år. Som gennemsnit over afprøvningsperioden, , har Palazzo vist et meget højt udbytte på fht Palazzo besidder Pollen Plus Systemet og dermed mindre risiko for meldrøjer. Palazzo har en god resistens mod såvel skoldplet som brunrust. Palazzo bør være en selvfølge, når der skal vælges hybridrug. Kapitän Indenfor populationssorterne har Kapitän igen været den højest ydende i Landsforsøg Som gennemsnit i afprøvningsperioden har Kapitän ydet et gennemsnit på fht Kapitän har en middel resistensprofil overfor såvel skoldplet som brunrust. Vil man som rugavler have en populationssort er Kapitän det eneste rigtige valg. TRITICALE Tulus Tulus har et højt proteinindhold og egner sig til hjemmeblanderen, da kombinationen af protein og foderenheder er høj. Tulus, har vist et middel udbytte i Landsforsøget Sorten har god resistens mod Septoria. Tulus har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Gringo Den velkendte triticalesort Gringo, har deltaget i Landsforsøgene siden 2008 med et gennemsnitsudbytte på fht Ved dyrkning af Gringo skal man være opmærksom på Septoriaangreb. De øvrige bladsygdomme har Gringo god resistens imod. Strålængden er middel med svag tendens til lejesæd. Vinterrug Kerneudb. Kerneudb. hkg/ha FEsv/hkg Skoldplet Brunrust Lejesæd Fht % dækning 0-10 SU Mephisto* , ,4 0,7 Palazzo* ,2 78,9 110,0 7 1,4 0,4 KWS Magnifico* ,8 77,9 112,3 7 3,0 0,6 Kapitän ,7 70,5 112,2** 8 1,3 0,9 Kilde: Landsforsøg, * Hybrid ** 2010 Triticale Kerneudb. Fht FE sv/hkg 2011 Råprotein kg/ha Meldug Septoria Gulrust Merudb for % dækning svbek. hkg Gringo ,8 11,5 0,9 11 0,05 3,2 0,5 Tulus ,5* 11,9 1,1 2,7 0,01 2,5 0,4 Kilde: Landsforsøg * Landsforsøg 2010 Lejesæd 0-10

10 Valg af mellem- og efterafgrøder Mellemafgrøde på lerjord På lerjord bør man satse på at placere en mellemafgrøde eller efterafgrøde bedst muligt i sædskiftet og vælge gul sennep eller olieræddike, der er arter med hurtig frigivelse af kvælstof. Mellemafgrøden kan kun bestå af olieræddike eller gul sennep. Der skal sås 2 ha mellemafgrøde for at erstatte 1 ha efterafgrøde. Mellemafgrøden skal være udsået senest d. 20. juli. Plantetallet af olieræddike og gul sennep skal være over 50 planter pr. m2. Efterafgrøder på sandjord På sandjord vil efterafgrøder normalt kunne dyrkes med et lille positivt resultat til følge. Her anbefales vinterfaste efterafgrøder, der først nedmuldes i det tidlige forår. Udlæg af græs, korn og cikorie som efterafgrøde skal være sået senest den 1. august Korsblomstrede afgrøder som gul sennep og olieræddike skal være sået senest den 20. august Etablering før høst Al begyndelse er svær og en del mellemafgrøder var i 2011 etableret for dårligt. Det er vores opfattelse, at den bedste spredning sker med en gødningsspreder med frøudstyr og 2 tallerkner. Anvendes en to-tallerken-spreder kan der opnås en tilfredsstillende spredebredde på op til 24 meter ved spredning af coatet olieræddike. Udsædsmængden tilpasses efter de aktuelle forhold. Udsædsmængden før høst øges med 25 %, selv om der er gode spiringsbetingelser. Nyhed coatet olieræddike med høj tusindkornsvægt Nordic Seed markedsfører til sæsonen en coatet olieræddike med en tusindkornsvægt på ca. 21 gram. Spredeforsøg ved Grønt Center viste stor forbedring af spredbarheden af den coatede olieræddike Ikarus med en tusindkornsvægt på 21 gram i forhold til standardfrø med en tusindkornsvægt på 11 gram, når der blev anvendt en Bogballespreder med frøudstyr. Spredeforsøg ved Kuhn, hvor vi testede spredebredder i hal på større spredebredder, viste således en jævn spredning af den coatede olieræddike på 24 meter, når den anvendte Kuhn Axis 31 gødningsspreder var indstillet korrekt. Nordic Seed anbefaler, at man anvender en traditionel gødningsspreder med frøudstyr/(sneglemiddeludstyr) til spredning af coatet olieræddike til mellemafgrøder. Illustrerer en overkørsel i (a) Illustrerer spredebillede på marken med kørselsafstand på 24 m. (a) Spredeforsøg med Kuhn Axis 31 på 24 m.

11 Vejledende udsædsmængder Beregning af udsædsmængde: Ønsket plantetal x TKV (TusindKorns Vægt) = Udsædsmængde i kg pr. ha % forventet markspiring Retningsgivende plantetal pr. m 2 August September Oktober Sådato Hvede Vinterbyg, 2r Vinterbyg, 6r Hybrid rug - units/ - - 1,4 1,4-1,6-1,7 1,7-1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 ha 1,5 1,8 2,0 Alm. Rug Triticale Vinterraps, linie** Vinterraps, hybrid** (50) Udsædsmængde, kg pr. ha, udregnet ud fra TKV og ønsket plantetal - markspiring 90% Plantetal/TKV

12 Celest Formula M Fakta om markedets bedste bejdsemiddel! Mariboss, Dividend bejdset Mariboss, Celest bejdset Bedst i test Tydelig forskel som udelukkende skyldes valg af bejdsemiddel. 16 % plantedække 38 % plantedække Bejdseforsøg opgjort plantedække pr. 16. marts Nordic Seed Ubejdset 11 % plantedække Dividend bejdset 18% plantedække Celest bejdset 35% plantedække Redigo bejdset 30% plantedække Bedst i test

13 Kalender Opstartsmøder og markvandringer for sælgere Agenda for individuelle møder: 1. Vi mødes aftalt tid og sted, husk støvler. 2. Gennemgang af sorter, argumenter og egenskaber, aktuelt planteværn. 3. Vi kører til mødelokalet, kaffe etc. 4. Salgsargumenter, strategi og mål 5. I ønskes god kampagne og kom godt hjem. Dato Kl. Arrangement Deltagere Lokalitet 24. april Opstart vintersæd Danish Agro Fyn Forsøgsmark Centrovice 25. april Opstart vintersæd Vestjyllands Andel Ringkøbing 26. april Opstart vintersæd Hedegaard Agro Kornmarken 1, Galten 26. april Opstart vintersæd Danish Agro Midtjylland Kornmarken 1, Galten 27. april Opstart vintersæd Hindrichsens Eftr., Næsbjerg og Vejrup Bjert Strandvej 4, 6091 Bjert 27. april Opstart vintersæd Danish Agro Sydjylland Bjert Strandvej 4, 6091 Bjert 2. maj Opstart vintersæd H.C. Venslev, NAG og N&S 2. maj Opstart vintersæd Danish Agro Øst 3. maj 9.00 Opstart vintersæd Mollerup, Sallling, Himmerlands, NV foder Fur Landevej 62, 7800 Skive 3. maj Opstart vintersæd Danish Agro Nord Opfølgningsmøder fælles for alle firmaer: Agenda for fællesmøder: 1. Vi mødes i marken, husk støvler 2. Status vore sorter, aktuelt planteværn. 3. Kaffe etc. 4. Status salg aktuelle udfordringer. Dato Kl. Arrangement Deltagere Lokalitet 21. maj Opfølgningsmøde Alle firmaer Fyn 22. maj Opfølgningsmøde Alle firmaer Kornmarken1, Galten 23. maj Opfølgningsmøde Alle firmaer Bjert Strandvej 4, 6091 Bjert 24. maj Opfølgningsmøde Alle firmaer Nordjylland 25. maj Opfølgningsmøde Alle firmaer Sjælland Åbent hus for alle sælgere på Nordic Seeds forædlings- og forsøgsgårde: Agenda: Aktuelle sorter, dyrkningsforsøg, forædling generelt, etc. Dato Kl. Arrangement Deltagere Lokalitet 12. juni Åbent hus Alle firmaer Grindsnabevej 25, 8300 Odder 14. juni Åbent hus Alle firmaer Højbygårdsvej 14, 4960 Holeby Andre arrangementer: Dato Kl. Arrangement Deltagere Lokalitet 30. april Rapsdag Danish Agro Egeskov Gods, Fyn 7. juni Kundemarkvandring Danish Agro og DLS Holeby 14. juni Konsulentdag Medbring jeres konsulenter Nordic Seed, Holeby 21. juni Store hvededag Arr.: Sønderjysk Landbofor. Ultanggaard, Haderslev

14 Planteværn i vinterraps - efterår 2012 Skadevoler / Problem Middel Dosis pr. ha Bl Bemærkninger Ukrudt > 85 % effekt: Fuglegræs, burresnerre, hyrdetaske, tvetand, ærenpris, haremad, hønsetarm samt enårig rapgræs. Valmue Activus 40 WG / Stomp Agersennep, stedmoder, storkenæb, hejrenæb, tvetand Spildkorn Agil + Spredeklæbemiddel Græsukrudt: Gold- og blød hejre Command CS 0,25-0,33 liter 0,76-1,0 Senest 3 dage efter såning. På JB 1-2 maks. 0,25 liter/ha. Højeste dosering mod burre snerre. 0,5 kg / liter 0,125 Off-label (mindre anvendelse) godkendelse (skal foreligge på bedriften). Kan udsprøj tes sammen med Command. Fox 480 0,5-0,75 liter 0,67-1,0 Fra stadie 14 (90 % af planterne over 3 løvblade). MÅ IKKE BLAN- DES MED ANDRE MIDLER. Agil + Spredeklæbemiddel Spildfrø af rajgræs Focus Ultra + Dash 0,25 liter + 0,15 liter 1,0-1,5 liter + 0,15 liter 1,5-2,0 liter + 0,5 liter 0,34 Når spildkornet har 1-3 blade. 1,33-2,0 Når græsserne har 2-4 blade. 0,75-1,0 Når græsserne har 2-4 blade. Rapsjordlopper Karate 0,20 liter 0,67 Ved angreb eller varsling Agersnegle - umiddelbart efter såning Ferramol / FerroX / 7 kg 0,4-0,48 / 0,85 Dette vil give den bedste effekt, da sneglene ikke vil have andre fødeemner end granulaterne. Rodhalsråd (phoma) Folicur EC 250 0,5 liter 0,33 På 4-8 bladstadiet. Vækstregulering Juventus 0,5-1,0 liter 0,5-1,0 På 5-9 bladstadiet. Pas på ukrudtsmidlerne, når der sås vinterraps Hvis der er brugt Monitor eller Hussar i korn forud for vinterraps, bør marken pløjes/jordbearbejdes med samme intensitet, som svarer til pløjning. Hvis Legacy/DFF er brugt i foråret, anbefales pløjning før såning af vinterraps. Er der anvendt mere end 1 tablet af Ally eller mere end 19 g Nicanor pr. ha i foråret, skal marken pløjes, når en følsom afgrøde som vinterraps skal etableres. Bekæmpelse af phoma kan være nødvendigt modtagelige sorter af vinterraps.

15 Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Skadevolder / Problem Middel Dosis pr. ha Bl Bemærkninger Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs, burresnerre, kamille, kornblomst, hyrdetaske, spildraps, stedmoder, tvetand, ærenpris. Græsukrudt: Enårig rapgræs, vindaks Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs, burresnerre, kamille, kornblomst, hyrdetaske, spildraps, stedmoder, tvetand, ærenpris, valmue. Græsukrudt: Enårig rapgræs, vindaks. Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, tvetand, ærenpris. Græsukrudt: Agerrævehale, enårig rapgræs og vindaks. Tokimbladet ukrudt: Burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, tvetand, ærenpris, valmue, stedmoder. Græsukrudt: Alm. rajgræs, enårig rapgræs, vindaks. Ovenstående samt Vindaks, ital. rajgræs, alm. rapgræs. Tokimbladet ukrudt samt Græsukrudt: Agerrævehale, alm. rapgræs, enårig rapgræs, vindaks. Boxer EC / Roxy + DFF + Briotril Boxer EC / Roxy + Activus WG / Stomp Pentagon + DFF Boxer EC / Roxy + Absolute 5 1,0 2,0 liter 0,05 liter 0,15 liter 1,0 liter 0,8 kg / 1,0 liter 0,05 liter 1,5-2,0 liter gram Nedenstående løsninger IKKE i vinterbyg! Activus WG / Stomp Pentagon + Othello Boxer EC / Roxy + Othello Atlantis OD + Boxer EC / Roxy + DFF 0,80 kg / 1,0 liter 0,4 liter 1,5 liter + 0,4-0,6 liter 0,3 liter 2,0 liter 0,05 liter 0,69-0,97 På kornets stadie Højeste dosis af Boxer hvis ukrudtet har mere end 2 blade. Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,5 liter Stomp Pentagon pr. ha. Mod kornblomst øges dosis af Briotril til 0,4 l/ha. 0,79 Fra kornets stadie Løsningen er mere effektiv overfor storkenæb og valmuer end ovenstående. Anbefales ikke på humusjord. 0,99-1,32 Fra kornets stadie 10. Ved stor forekomst af agerrævehale øges doseringen af Boxer til 2 liter og doseringen af Absolute til 60 g pr. ha. Ved fore-komst af valmuer tilsættes 0,5 liter Stomp Pentagon pr. ha. Græs fremspiret - opfølgning efter behov forår med Topik. 0,78 Fra kornets stadie Anbefales på lavbundsjord samt ved reduceret jordbehandling. Evt. opfølgning mod kornblomst forår. 1,0-1,29 Fra kornets stadie Anbefales på lavbundsjord samt ved reduceret jordbehandling. 1,15 Fra kornets stadie Anbefales ved stor bestand af agerrævehale og rajgræs samt på lavbundsjord samt ved reduceret jordbehandling. Produktsnavn: Aktivstof g/kg el. ltr. Godkendt i: Activus 40 WG (granulat) Pendimethalin, 400 Vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg, ærter, kartofler m.m. Stomp 400 SC Pendimethalin, 400 Vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg, ærter, kartofler m.m. Stomp Pentagon Pendimethalin, 330 Vintersæd Boxer EC Prosulfocarp, 800 Vintersæd, kartofler og føgræs Roxy Prosulfocarp, 800 Vintersæd, kartofler og føgræs Absolute 5 Flupyrsulfuron, 77,1 Vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og tritiale + diflufenican, 416,7 Atlantis OD Mesosulfuron, 9,72 Vinterhvede, vinterrug og tritiale. + iodosulfuron, 1,86 + mefenpyr, 25,5 Othello Mesosulfuron, 7,29 + iodosulfuron, 2,33 + diflufenican, 50 Vinterhvede, vinterrug og tritiale.

16 Nordic Seed A/S Tlf kornmarken Galten

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 OVERSIGT AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES 2014 KVALITETER DK EALTE Højt udbyttepotentiale

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 VINTERSÆD 2016 Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 DK EXALTE Højt udbyttepotentiale Højt olieindhold FENCER Kraftig efterårsvækst Tidlig hybridraps

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 3 2. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Det er forår, men vi har stadig kolde nætter og dagtemperaturerne er heller ikke imponerende i denne uges vejrudsigt. Derfor er det stadig for koldt

Læs mere

Brødrug. Markplan og sædskifte. Etablering. Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug

Brødrug. Markplan og sædskifte. Etablering. Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug Side 1 af 7 Brødrug Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug Denne dyrkningsvejledning omhandler dyrkning af vinterrug til brød. Se også dyrkningsvejledningen

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere