Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases."

Transkript

1 S 1 Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. Forfatter: Henrik K. Søndergaard, IPMA Certificeret Projektleder S 2 HUSK Intet tab bør ramme os, som kan undgaas ved rettidigt Omhu. Det bør være et løbende tiltag, som gaar gennem hele organisationen. A.P.Møller til Mærsk Mc-Kinney Møller i december 1942 Viden-Leder-Vækst 1

2 S 3 : INDHOLD Indhold: INTRODUKTION til SUCCESSIV ESTIMERING USIKKERHEDER i BUSINESS CASEN Øvelser undervejs Del-elementer S 4 : MÅL MÅL: Du får en praktisk tilgang til at: Reducere omkostningerne Få større overblik Reducere tidsforbrug Forbedre kvaliteten både i produktet og projektet Få motiverede medarbejdere! DELMÅL: Du bliver nysgerrig på at vide mere Du bliver opmærksom på usikkerheder i Busines Cases Viden-Leder-Vækst 2

3 S 5 ER VI DYGTIGE? HVOR GODT KAN VI ESTIMERE? S 6 DÅRLIGE ESTIMERINGER NOT Mindre analyse gruppe (1-3 pers.) Væsentlige pointer: 1) Underestimering 2) Ukendte risici! 3) Din PL karriere! Det må kunne gøres bedre! Viden-Leder-Vækst 3

4 S 7 PROJEKTETS INTERESSENTER? Kilde: Eksempel: Hér deltager kun få af interessenterne i diskussion om specifikationer, risici, estimering S 8 ESTIMERING: Hvad gør virksomheder? Hvordan står det til i virksomhederne i Danmark? 50 danske virksomheder: - ca. 75 % : Benytter kun 1 punkts estimater!!! - ca. 50 % : Benytter kun 1-3 deltagere i estimeringerne!! Færre end 40 % : Bruger et budget større end middel estimat! Så hvordan gør man det bedre? Download hele undersøgelsen på vlv.dk Viden-Leder-Vækst 4

5 S 9 GODE ESTIMERINGER Mindre analyse gruppe (1-3 pers.) Excellente pointer: 1) En bredt sammensat gruppe identificere flere forhold! 2) Åben & ærlig diskussion 3) Adgang til alle data 4) Front loaded budget 5) Proff. Tidsplaner! 6) Din PL troværdighed! S 10 Flere PROJEKT INTERSSENTER Kilde: Viden-Leder-Vækst 5

6 S 11 ESTIMERING: Hvorfor? Hvorfor lave Estimeringer? Skabe information og overblik over projektet Sandsynligheden for overskud eller underskud Lokaliserer risikofaktorer & forbedringer Effektiv og inspirerende arbejdsproces Et godt grundlag til ledelsesbeslutninger MEN PAS PÅ DET ER SPRÆNGFARLIGT! S 12 SUCCESSIV PRINCIPPET Viden-Leder-Vækst 6

7 S 13 ESTIMERINGS PRINCIPPET SUCCESSIV PRINCIPPET: 1) Definition af Analysens mål og Base Case 3) Er dialogen åben og ærlig? 4) Enighed om overordnet (fælles) forudsætninger En praktisk teori 6) Kvantificer: Opgave forståelse & WBS 7) Er det muligt at forbedre resultatet? 8) Udarbejde handlingsplaner for udvalgte forhold 1) 2) 3a) JA :-) 4) 5) 6) 7) 7B) NEJ 8) 9) JA 2) Etablering af en afbalanceret analysegruppe! 3b) NEJ Ærgerligt for virksomheden! 5) Enighed om overordnede (fælles) usikkerheder WBS-RBS Pap-Gummi Brainstorming 7B) 7B) Successiv søgning efter de mest kritiske elementer 9) Et godt estimat med forudsætninger, risici, positive muligheder og handlingsplaner Kilde: Steen Lichtenberg From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle S 14 SUCCESSIV PRINCIPPET: Hvorfor? Successiv Princippet medfører væsentlige forbedringer i projektledelse og styring: 1. Realistiske konsekvenser kommer i fokus 2. Projektets helhed og gruppe synergi kommer i fokus 3. Estimeringerne betragter de bagvedliggende realiteter 4. Analyse og planlægning kan starte så tidligt som i koncept/ idé fasen (med få data!) 5. Planlægning, analyse- og beslutningsprocesser er som regel accelereret med en faktor 10! Analysegruppens sammensætning er en vigtig forudsætning for metoden Kilde: Steen Lichtenberg Viden-Leder-Vækst 7

8 S 15 Kvinde ESTRIMERING: Analysegruppen FOR KOMPLEKSE PROJEKTER Kilde: Steen Lichtenberg Kreativ Erfaren senior Yngre mand Et bredt sammensat analysegruppe Optimist Generalist Specialist Nr2 Pessimist Leder Specialist Nr1 Facilitator From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle Ældre S 16 ESTIMERING: Er flere altid godt? Tidligere Estimerings Øvelser Tendens: Ofte ser man, at grupperne rammer ca. den samme værdi, og i grupperne forsøger de fleste at blive enige! Forkert: Fordi vi mister en rigtig vurdering af Minimum & Maximum og ikke mindst oplysningerne bag disse værdier! Viden-Leder-Vækst 8

9 S 17 ESTIMERING: Eksempel på fokus Estimering af opgaver det grundlæggende Opgave Min M.Sand Max Mid. Std. Var. Prio.(%) Post ,0 2,0 4,0 15 Post ,6 1,4 2,0 7 Post ,0 3,0 9,0 34 Post ,2 1,4 2,0 7 Post ,0 2,0 4,0 15 Post ,0 2,4 5,8 22 Sum 26,7 100 Sum 44,0 105,0 68,8 Forudsætning: Indbyrdes uafhængige opgaver Grund formler: Mid = (Min + 3*M.Sand. + Max)/5 Std = (Max - Min)/5 Var = Std * Std Prio[i] = Var[i]/ (Var[i]) P[i]% = S 18 ESTIMERING: Regneark Calculations: The Successive Principle Brew Coffee I % Overall Factors Min M.L. Max Mean S(0) S % S P = S*S P % Experiences & Know how , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Familiar with the kitchen? , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Interruptions , ,10 10,400 9,489 0,60 0,4 35,9 Health , ,02 2,400 2,362 0,15 0,0 2,2 Level of personal stress , ,02 6,000 5,882 0,37 0,1 13,8 AOB , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Transformation Factor = 1,17 1,7 0,6 62,5 % Check 100,0 Lean: Value mapping Unit: Minutes S= (S0)*TF Tasks Min M.L. Max Mean S(0) S P = S*S P % Prepare the coffee machine 0,1 0,3 1,0 0,4 0,2 0,2 0,0 4,4 Grind the coffee beans. Find it 0,1 0,3 2,0 0,6 0,4 0,4 0,2 19,7 Fill on the beans 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 Mount the filter and pour on water 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,9 Brew coffee (½ pot) 3,0 4,0 4,5 3,9 0,3 0,4 0,1 12,3 Take the coffee & pour up 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 37,5 % Sum 5,0 5,4 Min Mean Max S P = S*S Grand Total 3,8 6,3 8,8 1,0 1,0 Min and Max are 1%- fractals Mean - 2,5*S Mean + 2,5*S % of Mean Viden-Leder-Vækst 9

10 S 19 ESTIMERING: Resultatet S-Kurven Assumption: Mutually independent overall factors & tasks! Be sure? Within which time would would you like to be sure to have coffee? Team budget target (50%) Resource budget (84%) S 20 SUCCESSIV PRINCIPPET: En praktisk Teori En praktisk teori: Der er ikke noget så praktisk som en god teori. Den amerikanske forsker Kurt Lewin ( ). Viden-Leder-Vækst 10

11 S 21 - ESTIMERING EKSEMPEL Vindmølle projekter S 22 ESTRIMERING: Et meget stort projekt WBS Eksempel: Udgangspunktet for et tidligt estimat! Opdel i passende størrelser Undgå detaljer Hæng den op. Viden-Leder-Vækst 11

12 S 23 ESTIMERING: Et stort projekt S 24 SUCCESSIV ESTIMERING TOP 10 BEST PRATCICES 1. Sikre at implementeringen af RM er forankret i virksomhedsledelsen 2. Anvend Successiv Princippet som estimeringsmetode 3. Sammensæt en bred analysegruppe, så flest mulige forhold identificeres 4. Sikre en åben dialog for at afdække så mange risici som muligt 5. Involver nøgledeltagere i analysearbejdet for at sikre ejerskab om resultaterne 6. Udarbejd handlingsplaner for Top10-20 risici 7. Visualiser resultaterne, så der kommer yderlig dialog 8. Opstil en beredskabsplan mod uforudsete risici, og en eskaleringsplan, så beslutninger kan tages hurtigt 9. Diskuter grundlaget for tidsplanen og ikke resultatet 10. Foretag ved passende lejligheder en opdatering af Risiko Analysen Viden-Leder-Vækst 12

13 S 25 SPRÆNGFARLIGE ESTIMERINGER? Sprængfarlige elementer: Ledelsen er ikke klar til at modtage resultaterne. De kan måske stoppe projektet, der synes for stort relativ projekter, der er estimeret anderledes! Deltagere prøver at bevidst/ubevidst at manipulere til højere eller lavere estimater! Fx kan anerkendte deltagere (eksperter) tale et estimat op eller ned! Ledere forsøger at få indflydelse på din estimering. Fx ved at hævde, at der er tilstrækkelig ressourcer til dit projekt, så Dét er ikke en usikkerhed! Dit projekt kommer MEGET bedre fra start og overhaler andre. Fx ved at du skaber mere ejerskab ved at involvere andre i estimeringen, og I genererer mere projekt information i starten under estimerings processen! Dermed reduceres en del risici! Virksomhedens modenhed er lav og ikke klar til metoden. Du bevæger dig i et minefelt, hvor du kan træde på nogle ømme tæer (andre fejlestimerede projekter). S 26 SUCCESSIV PRINCIPPET: Udfordringer? UDFORDRINGER: 1. Ved nedbrydning i detaljer reduceres den indbyrdes uafhængighed Nedbryd WBS en med omtanke 2. Deltagerne har ofte modstand ifm introduktion af metoden, da de ikke kan se fordelen ( What s in it for me? ) 3. Ting tager tid...indtil man siger Vi kan ikke begynde på opgave, før den er estimeret (Egen erfaring) 4. At overbevise ledelsen om at det et stærkt værktøj til at styre forretningen 5. Andet? Viden-Leder-Vækst 13

14 S 27 USIKRE BUSINESS CASES Fra falsk Sikkerhed til sand U-Sikkerhed? S 28 Business Casens formål: Opstille et forretnings scenarie ud fra fx Styktal, kost- og salgspriser, investeringer, kapital og udviklings-omkostninger osv. Beregne det tilhørende over- eller underskud. Giver business casen input til styring af projekterne i forhold til virksomhedens strategi. Mange virksomheder anvender ikke usikkerheder i deres budget og NPV. Dermed belastes kapitalen med ukendt usikkerhed, HKS Projektets nutidsværdi: Værdien af de økonomiske fordele projektet giver fratrukket omkostningerne i projektet over projektets levetid henregnet til i dag (år) Engelsk: Net Present Value NPV Viden-Leder-Vækst 14

15 S 29 - ESTIMERING ØVELSER Estimere en BC S 30 ESTIMERING: Øvelse Hvor god en forretning kan Bob Wind forvente? Viden-Leder-Vækst 15

16 S 31 ØVELSE: Et simpel estimerings opgave? Bob Wind Business Casen Estimer Business Casen, dvs. udgifter og indtægter. Se Tænk Planlæg Udfør 0. Planlæg analysen 1. Læs projekt beskrivelsen 2. Projektet er inddelt i Overordnede Faktorer (OF) & Omkostninger 3. Identificer Forudsætninger, Risici og Muligheder 4. Estimer OF og Omkostningerne (Hemmeligt hver for sig) 5. Indtast estimaterne (En deltager bruger regnearket) 6. Vurder om der skal endnu en successiv runde til S 32 Successiv Estimering: Runde 1 Viden-Leder-Vækst 16

17 S 33 Successiv Estimering: Runde 4 S 34 EKSEMPEL Vindmølle Business Case Fra falsk Sikkerhed til sand U-Sikkerhed? Viden-Leder-Vækst 17

18 S 35 Vindmølle projekt (fiktivt) Her er udgifterne estimeret Middelværdien er vist Man Power Investmentfacturing savings Manu- Direct Projects Name Man Costs All Costs [Hours] Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Total Bemærk: Der er ingen oplysninger om usikkerhederne S 36 Vindmølle projekt (fiktivt): Her er timer og NPV vist. Man Power Technical Business Weighted Weighted Projects Name NPV [Hours] Probability Probability Probability NPV Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Total Bemærk: Usikkerhederne er her vurderet på to parametre Teknik & Forretning Kan det gøres bedre? Viden-Leder-Vækst 18

19 S 37 Vindmølle projekt (fiktivt): Her er udført en komplet estimering af usikkerhederne. UNCERTAINTIES Contribution to Uncertainty [%] Projects Name Man Power Investmentfacturing savings Manu- Direct Man Costs All Costs [Hours] Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Sum Bemærk: Usikkerhederne er her vurderet for hver Subproject Nu har projektsponsor, -ejer, -leder og andre et usikkerhedsbillede af forretningen S 38 Forslag: I dit næste projekt kan du overveje følgende: At lave simple usikkerhedsbetragtninger på: A.Den tekniske usikkerhed som en % sats (med 100 % = ingen usikkerhed) for hvert delprojekt B.Den forretningsmæssige usikkerhed som en % sats (- -) for hvert delprojekt C.Beregne gange middelværdierne af a. og b. på NPV, som så reduceres til NPV*xx%*yy% Dette kan gøres af en mindre gruppe på 3-5 personer, der har forskellige synsvinkler på projektet og forretningen. De giver da deres 3punktsestimater, middel usikkerheden beregnes som (Min+3*MS+Max)/5 (Se Ref. 2) At lave 3 punktsestimeringer på alle væsentlige input til business casen A.Udviklingsomkostninger (udgør ofte en mindre betydende del af NPV en) B.Indtjening og besparelser overordnet og pr. produceret emne C.Antal produkter der sælges D.Produktets levetid (hvis NPV en dækker hele produkt levetiden) E.Drift og vedligeholdelse F.Garanti og reparation Viden-Leder-Vækst 19

20 S 39 ØVELSER NPV USIKKERHEDER S 40 CASE Base Casen Udviklings- og salgsperiode Viden-Leder-Vækst 20

21 S 41 CASE Base Casen Udviklings- og salgsperiode Øvelser: 0. Indtast 50% udgift og 50% indtægt 1. Estimer først virkningen af en 20% forøgelse af udgifterne. Indtast og vurder virkningen 2. Estimer først virkningen af en 1 år forsinkelse af lancerings-tidpunktet. Indtast og vurder virkningen 3. Estimer virkningen af en 10% reduktion af indtægten Indtast og vurder virkningen 4. Estimer virkningen af alle 3 ændringer samtidigt. Indtast alle 3 ændringer. Vurder virkningen½ S 42 Viden-Leder-Vækst 21

22 S 43 BUDGET OVERVEJELSER S 44 : Budgettyper Hvilket budget skal der antages? Kr. Forventede og ikkedokumenterbare omkostninger Traditionelt tillæg for uforudseeligt Potentielle omkostninger under uheldige forhold Forslag til robust budgetprincip (85 % = Middel + 1*StdAfv.) 50/50 % budget Traditionelt budget Dokumenterbare omkostninger Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Forskellige budgettyper Viden-Leder-Vækst 22

23 S 45 : Frigivelse? Forskellige projektforløb og kapital frigivelse Kr. 85 % 50/50 % 15 % Maks Middel Min Uheldigt forløb Heldigt forløb Forbrug ( Heldig ) Frigivelse af kapital ( Uheldig ) Frigivelse af kapital ( Heldig ) Forbrug ( Uheldig ) Uheldig : Feks et komplekst HW/SW udviklingsprojekt Heldig : Feks et leveranceprojekt på et kendt marked Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Med få tilrettelser. Start Slut Uheldigt hhv. heldigt forløb af et projekt. Tid S 46 ESTIMERING af PROJEKTER 27. Apr Mine Erfaringer JEG FÅR: Flere projekt data Flere spørgsmål til projektet (Unknown Unknowns Known Unknowns) Input til projekt-ledelses-indsatsen i omgivelserne Mulighed for at dele projektet mindre bidder (korte sprint ) TÆNK: Flere data er vigtigere end et præcist estimat Arbejdsprocessen er effektiv og inspirerende Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 23

24 S 47 SLUT Creativity creates solutions Involvement gives the power Ownership gets it done! S 48 EKSTRA Til INSPIRATION Disse gennemgås ikke på dagen. Ring evt Viden-Leder-Vækst 24

25 S & 9. Feb ARTIKLER Send en mail til hvis du er interesseret i artikler om: RM1 Overblik RM2 Estimering Bedre tidsplaner og motiverede medarbejdere RM3 Estimering i praksis RM4 De bløde risici i organisationen RM5 Usikre Business cases Fra Falsk Sikkerhed til Sand Usikkerhed Andre: RM set fra bestyrelsens bord. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Jan Vejdirektoratets anvendelse af Successiv Princippet. VD Sept 'Project Using the Project Risk FEMA' Risk Priority Number: RPN = Likelihood * Impact * Detect ability Fangel.dk Træningsmodul 2 S 50 ESTIMERING: Implementering 27. Apr IMPLEMENTERING: Trin 1: Simpel metode på 1-3 projekter Trin 2: Udvidet metode på flere projekter Trin 3: Fuld Successiv Estimering og egen træning Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 25

26 S 51 Estimeringer: Mulige forbedringer 27. Apr Trin 1: Base case: Lad 2-3 personer beskrive projektet i en base case (5-10 sider), hvor projektet er opdelt i fx opgaver (selv store projekter) Estimering: Lad 3-6 personer estimere opgaverne successivt. Benyt lille regneark Organisationen: Forbered modtagerne på resultatet af den nye metode: 3 punkt estimat Læring: Benyt det på først et lille projekt for at lære processen dernæst et stort Estimering af projekter S 52 Estimeringer: Trin Apr Trin 2: Base case: Lad en 3-6 personer beskrive projektet i en base case og lad dem estimere Mest Sandsynlig af omgivelser (3-5områder) hhv. opgaverne (5-10) Estimering: Lad 6-12 (Lille-stort projekt) personer estimere omgivelserne hhv. opgaverne. Benyt udvidet regneark Organisationen: Forbered modtagerne på resultatet af den nye metode: S-Kurve, lister med antagelser, risici og muligheder Læring: Benyt en estimerings facilitator. Træn deltagere og leder i metoden Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 26

27 S 53 Estimeringer: Trin Apr Trin 3: Base case: Lad en 3-6 personer beskrive projektet i en base case og lad dem estimere Mest Sandsynlig af omgivelser (3-5 områder) hhv. opgaverne (5-10) Estimering: Lad en 6-12 (Lille-stort projekt) personer estimere omgivelserne hhv. opgaverne. Benyt database eller specifik Successiv Tool (fx Futura.com) Organisationen: Uddan brugere og ledere i metoden. Anvend Successiv Princippet fuldt ud. Læring: Benyt en eksternt facilitator til at uddanne egen estimerings facilitator. Opret register til registrering af tidligere projekter, risici osv. Estimering af projekter S 54 ANDRE KILDER: For den der vil videre med kan jeg anbefale: David Hillson: Har en meget praktisk vinkel på RM. se RiskDoctor.com Chris Chapman: Har en mere akademisk tilgang til RM Henk Belinga: Giver nogle spændende betragtninger over RM på fx IPMA Course C Successiv Princippet: Kan købes på Han sælger også et ½ avanceret program, der understøtter estimerings processen. LinkedIn.com: Søg gruppen ' SIG hvor RM diskuteres, og du kan stille spørgsmål og få spændende svar IPMA Kurser: artikler på hans web. Course C med Chris Chapman og Davis Hillsons Mere info: Skriv til hvis du vil mere praktisk om Successiv princippet - og jeg kan sende artiklen 'Estimeringer i Praksis hhv. Usikre Business cases I er velkomne til at kontakte mig ang. RM og estimeringer. RM HILSNER Henrik K. Søndergaard, VLV.dk Mob Viden-Leder-Vækst 27

28 S 55 Successiv Princippet Estimering Akselleret estimering: En enklere metode 1. Projektets base case beskrives 2. En mindre gruppe estimere Mest Sandsynlig for Opgaverne 3. Analysegruppen: a) Identificere usikkerheder, muligheder og forudsætninger b) Estimerer Overordnede Faktorer c) Estimerer Min og Max af opgaverne (her kan det vise sig at Mest Sand skal gen-estrimeres) d) Estimerer successivt indtil tilstrækkelig estimat er opnået e) Aktions planer udarbejdes for top usikkerhederne S 56 Successiv Princippet Base Case Base Case: Beskrivelse af projektet, dels vilkår og de omgivelser, det løser under. Beskriv følgende Projektet og dets status (mht. estimering) Hvordan opgaverne typisk løses Typiske og specielle omstændigheder De overordnede krav til løsningen De vigtigste antagelse & forudsætninger Hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i analysen Formål: At danne grundlag for estimering af Mest Sand. Af opgaverne FØR analysegruppen mødes. Speeder processen op, da man først estimere Min og Max. Senere kan man estimere Mest Sand. Hvis det pågældende emne reestimeres senere i de successive runder. Viden-Leder-Vækst 28

29 S 57 Why use The Successive Principle? A users experiences: The benefits of the Successive Estimations: As Project Manager I find it very important to be able to identify risks upfront and to a qualified work estimate of the project. Henrik K. Søndergaard introduced us to The Successive Principle (SP), which includes risk identification and 3 three-point estimations. The method came out strongly on at least these topics: The overall factors (project surroundings) were separated from the specific project tasks. The risk identification procedure reveals where the project participants and other stakeholders see the potential threats. The three-point estimation process drives fruitful discussions on the identified work packages. The estimates give you a possibility to choose a sound confidence level for the project time schedule and budget. All in all, this is a very strong and effective tool to estimate your project. Steen Tøffner-Clausen, Senior Project Manager, (Dec. 2007) S 58 : Fra WBS til RBS RBS - Risk Breakdown Structure From: Cadle and Yeates: Project Management for Information Systems, 4th edition Risk Register Project risks Commercial risks Relationship risks Requirements risks Planning and resource risks Technical risks Subcontract risks No or poor business case More than one customer Inappropriate contract type Penalties for nonperformance Ill-defined scope Unclear payment schedule Payments not linked to deliverables Unclear customer structure Poor access to stakeholders Internal customer politics Multiple stakeholders Users not committed to project Unwillingness to change Management and users disagree Requirements not agreed Requirements incomplete Requirements not detailed enough Ambiguity in requirements No single document of requirements Stringent nonfunctional reqts. Acceptance criteria not agreed PM not involved in initial planning Project very large with quick buildup Estimates not based on metrics Excessive reliance on key staff Developers lack key skills Inexperience on business area Inexperience of technology Environment new to developers Development & live environments differ Restricted access to environment Unfamiliar system software Lack of technical support Unfamiliar tools/ methods/standards New/unproven technology used No/little experience of suppliers Suppliers in poor financial state Difficulty to stage tests of items No choice of supplier Use of proprietary products Subcontracts not 'back-to-back' with main contract Figure 15.2 Risk breakdown structure Viden-Leder-Vækst 29

30 S 59 : ukendte HVORDAN HÅNDTERES UKENDTE RISICI? Opstil en beredskabsplan Hvem må gøre hvad i hvilke situationer Sikre en kort og hurtig beslutningsproces Hvilke økonomiske beføjelser har lederne? Hvad må maks. konsekvens være, før man skrider ind? Eksempel: Du er projektleder på et stort HW/SW udviklingsprojekt. En afsluttende test om fredagen går godt, da du spørger kl. 11:45 Projektgruppen skal levere en stor betydende delleverance mandag Kl. 13:45, et kvarter i fyraften melder den testansvarlig, at der netop er fundet en primær fejl de ikke kan nå at rette, og dermed kan de (vi) ikke levere til kunden om mandagen. Hvad gør du? Udv. chefen er kørt og direktøren er på rejse i udlandet. Viden-Leder-Vækst 30

RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81

RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81 ARTIKEL RISK MANAGE MENT OVERBLIK Rev. 2.81 Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk RISK MANAGEMENT OVERBLIK! Hvordan får man overblik over

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10 ARTIKEL ESTIMERINGER: BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder ESTIMERINGER: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere! Hvordan kan en Estimeringsmetode

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60

DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60 ARTIKEL DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk De Bløde Risici i Organisationen! Artiklen beskriver de

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Earned Value Management - et strejftog

Earned Value Management - et strejftog Earned Value Management - et strejftog Foreningen Lean Construction Årsmøde, den 14. marts 2013 Anders Vestergaard Buch Advokat, partner, Ph.D. Mail: avb@mowe.dk, mobil: 60 35 36 56 1 Agenda 1. Ultra kort

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Agenda Kort om ProActive A/S og undertegnede Hvad er Office 365. APPs Intro til APPs Visual studio Demo Eksempler fra kunder Workflow 2013 Behøver vi Nintex mere? Søgning

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser 1 Introduktion til forbrugsanalyse Hvad er en forbrugsanalyse, og hvad leverer den? Hvad er en forbrugsanalyse?

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Det rødbedefarvede pas

Det rødbedefarvede pas Det rødbedefarvede pas Årsmøde 2008 vestas.com 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør Det rødbedefarvede pas vestas.com Årsmøde 2008 Safety First 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere