Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases."

Transkript

1 S 1 Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. Forfatter: Henrik K. Søndergaard, IPMA Certificeret Projektleder S 2 HUSK Intet tab bør ramme os, som kan undgaas ved rettidigt Omhu. Det bør være et løbende tiltag, som gaar gennem hele organisationen. A.P.Møller til Mærsk Mc-Kinney Møller i december 1942 Viden-Leder-Vækst 1

2 S 3 : INDHOLD Indhold: INTRODUKTION til SUCCESSIV ESTIMERING USIKKERHEDER i BUSINESS CASEN Øvelser undervejs Del-elementer S 4 : MÅL MÅL: Du får en praktisk tilgang til at: Reducere omkostningerne Få større overblik Reducere tidsforbrug Forbedre kvaliteten både i produktet og projektet Få motiverede medarbejdere! DELMÅL: Du bliver nysgerrig på at vide mere Du bliver opmærksom på usikkerheder i Busines Cases Viden-Leder-Vækst 2

3 S 5 ER VI DYGTIGE? HVOR GODT KAN VI ESTIMERE? S 6 DÅRLIGE ESTIMERINGER NOT Mindre analyse gruppe (1-3 pers.) Væsentlige pointer: 1) Underestimering 2) Ukendte risici! 3) Din PL karriere! Det må kunne gøres bedre! Viden-Leder-Vækst 3

4 S 7 PROJEKTETS INTERESSENTER? Kilde: Eksempel: Hér deltager kun få af interessenterne i diskussion om specifikationer, risici, estimering S 8 ESTIMERING: Hvad gør virksomheder? Hvordan står det til i virksomhederne i Danmark? 50 danske virksomheder: - ca. 75 % : Benytter kun 1 punkts estimater!!! - ca. 50 % : Benytter kun 1-3 deltagere i estimeringerne!! Færre end 40 % : Bruger et budget større end middel estimat! Så hvordan gør man det bedre? Download hele undersøgelsen på vlv.dk Viden-Leder-Vækst 4

5 S 9 GODE ESTIMERINGER Mindre analyse gruppe (1-3 pers.) Excellente pointer: 1) En bredt sammensat gruppe identificere flere forhold! 2) Åben & ærlig diskussion 3) Adgang til alle data 4) Front loaded budget 5) Proff. Tidsplaner! 6) Din PL troværdighed! S 10 Flere PROJEKT INTERSSENTER Kilde: Viden-Leder-Vækst 5

6 S 11 ESTIMERING: Hvorfor? Hvorfor lave Estimeringer? Skabe information og overblik over projektet Sandsynligheden for overskud eller underskud Lokaliserer risikofaktorer & forbedringer Effektiv og inspirerende arbejdsproces Et godt grundlag til ledelsesbeslutninger MEN PAS PÅ DET ER SPRÆNGFARLIGT! S 12 SUCCESSIV PRINCIPPET Viden-Leder-Vækst 6

7 S 13 ESTIMERINGS PRINCIPPET SUCCESSIV PRINCIPPET: 1) Definition af Analysens mål og Base Case 3) Er dialogen åben og ærlig? 4) Enighed om overordnet (fælles) forudsætninger En praktisk teori 6) Kvantificer: Opgave forståelse & WBS 7) Er det muligt at forbedre resultatet? 8) Udarbejde handlingsplaner for udvalgte forhold 1) 2) 3a) JA :-) 4) 5) 6) 7) 7B) NEJ 8) 9) JA 2) Etablering af en afbalanceret analysegruppe! 3b) NEJ Ærgerligt for virksomheden! 5) Enighed om overordnede (fælles) usikkerheder WBS-RBS Pap-Gummi Brainstorming 7B) 7B) Successiv søgning efter de mest kritiske elementer 9) Et godt estimat med forudsætninger, risici, positive muligheder og handlingsplaner Kilde: Steen Lichtenberg From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle S 14 SUCCESSIV PRINCIPPET: Hvorfor? Successiv Princippet medfører væsentlige forbedringer i projektledelse og styring: 1. Realistiske konsekvenser kommer i fokus 2. Projektets helhed og gruppe synergi kommer i fokus 3. Estimeringerne betragter de bagvedliggende realiteter 4. Analyse og planlægning kan starte så tidligt som i koncept/ idé fasen (med få data!) 5. Planlægning, analyse- og beslutningsprocesser er som regel accelereret med en faktor 10! Analysegruppens sammensætning er en vigtig forudsætning for metoden Kilde: Steen Lichtenberg Viden-Leder-Vækst 7

8 S 15 Kvinde ESTRIMERING: Analysegruppen FOR KOMPLEKSE PROJEKTER Kilde: Steen Lichtenberg Kreativ Erfaren senior Yngre mand Et bredt sammensat analysegruppe Optimist Generalist Specialist Nr2 Pessimist Leder Specialist Nr1 Facilitator From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle Ældre S 16 ESTIMERING: Er flere altid godt? Tidligere Estimerings Øvelser Tendens: Ofte ser man, at grupperne rammer ca. den samme værdi, og i grupperne forsøger de fleste at blive enige! Forkert: Fordi vi mister en rigtig vurdering af Minimum & Maximum og ikke mindst oplysningerne bag disse værdier! Viden-Leder-Vækst 8

9 S 17 ESTIMERING: Eksempel på fokus Estimering af opgaver det grundlæggende Opgave Min M.Sand Max Mid. Std. Var. Prio.(%) Post ,0 2,0 4,0 15 Post ,6 1,4 2,0 7 Post ,0 3,0 9,0 34 Post ,2 1,4 2,0 7 Post ,0 2,0 4,0 15 Post ,0 2,4 5,8 22 Sum 26,7 100 Sum 44,0 105,0 68,8 Forudsætning: Indbyrdes uafhængige opgaver Grund formler: Mid = (Min + 3*M.Sand. + Max)/5 Std = (Max - Min)/5 Var = Std * Std Prio[i] = Var[i]/ (Var[i]) P[i]% = S 18 ESTIMERING: Regneark Calculations: The Successive Principle Brew Coffee I % Overall Factors Min M.L. Max Mean S(0) S % S P = S*S P % Experiences & Know how , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Familiar with the kitchen? , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Interruptions , ,10 10,400 9,489 0,60 0,4 35,9 Health , ,02 2,400 2,362 0,15 0,0 2,2 Level of personal stress , ,02 6,000 5,882 0,37 0,1 13,8 AOB , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Transformation Factor = 1,17 1,7 0,6 62,5 % Check 100,0 Lean: Value mapping Unit: Minutes S= (S0)*TF Tasks Min M.L. Max Mean S(0) S P = S*S P % Prepare the coffee machine 0,1 0,3 1,0 0,4 0,2 0,2 0,0 4,4 Grind the coffee beans. Find it 0,1 0,3 2,0 0,6 0,4 0,4 0,2 19,7 Fill on the beans 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 Mount the filter and pour on water 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,9 Brew coffee (½ pot) 3,0 4,0 4,5 3,9 0,3 0,4 0,1 12,3 Take the coffee & pour up 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 37,5 % Sum 5,0 5,4 Min Mean Max S P = S*S Grand Total 3,8 6,3 8,8 1,0 1,0 Min and Max are 1%- fractals Mean - 2,5*S Mean + 2,5*S % of Mean Viden-Leder-Vækst 9

10 S 19 ESTIMERING: Resultatet S-Kurven Assumption: Mutually independent overall factors & tasks! Be sure? Within which time would would you like to be sure to have coffee? Team budget target (50%) Resource budget (84%) S 20 SUCCESSIV PRINCIPPET: En praktisk Teori En praktisk teori: Der er ikke noget så praktisk som en god teori. Den amerikanske forsker Kurt Lewin ( ). Viden-Leder-Vækst 10

11 S 21 - ESTIMERING EKSEMPEL Vindmølle projekter S 22 ESTRIMERING: Et meget stort projekt WBS Eksempel: Udgangspunktet for et tidligt estimat! Opdel i passende størrelser Undgå detaljer Hæng den op. Viden-Leder-Vækst 11

12 S 23 ESTIMERING: Et stort projekt S 24 SUCCESSIV ESTIMERING TOP 10 BEST PRATCICES 1. Sikre at implementeringen af RM er forankret i virksomhedsledelsen 2. Anvend Successiv Princippet som estimeringsmetode 3. Sammensæt en bred analysegruppe, så flest mulige forhold identificeres 4. Sikre en åben dialog for at afdække så mange risici som muligt 5. Involver nøgledeltagere i analysearbejdet for at sikre ejerskab om resultaterne 6. Udarbejd handlingsplaner for Top10-20 risici 7. Visualiser resultaterne, så der kommer yderlig dialog 8. Opstil en beredskabsplan mod uforudsete risici, og en eskaleringsplan, så beslutninger kan tages hurtigt 9. Diskuter grundlaget for tidsplanen og ikke resultatet 10. Foretag ved passende lejligheder en opdatering af Risiko Analysen Viden-Leder-Vækst 12

13 S 25 SPRÆNGFARLIGE ESTIMERINGER? Sprængfarlige elementer: Ledelsen er ikke klar til at modtage resultaterne. De kan måske stoppe projektet, der synes for stort relativ projekter, der er estimeret anderledes! Deltagere prøver at bevidst/ubevidst at manipulere til højere eller lavere estimater! Fx kan anerkendte deltagere (eksperter) tale et estimat op eller ned! Ledere forsøger at få indflydelse på din estimering. Fx ved at hævde, at der er tilstrækkelig ressourcer til dit projekt, så Dét er ikke en usikkerhed! Dit projekt kommer MEGET bedre fra start og overhaler andre. Fx ved at du skaber mere ejerskab ved at involvere andre i estimeringen, og I genererer mere projekt information i starten under estimerings processen! Dermed reduceres en del risici! Virksomhedens modenhed er lav og ikke klar til metoden. Du bevæger dig i et minefelt, hvor du kan træde på nogle ømme tæer (andre fejlestimerede projekter). S 26 SUCCESSIV PRINCIPPET: Udfordringer? UDFORDRINGER: 1. Ved nedbrydning i detaljer reduceres den indbyrdes uafhængighed Nedbryd WBS en med omtanke 2. Deltagerne har ofte modstand ifm introduktion af metoden, da de ikke kan se fordelen ( What s in it for me? ) 3. Ting tager tid...indtil man siger Vi kan ikke begynde på opgave, før den er estimeret (Egen erfaring) 4. At overbevise ledelsen om at det et stærkt værktøj til at styre forretningen 5. Andet? Viden-Leder-Vækst 13

14 S 27 USIKRE BUSINESS CASES Fra falsk Sikkerhed til sand U-Sikkerhed? S 28 Business Casens formål: Opstille et forretnings scenarie ud fra fx Styktal, kost- og salgspriser, investeringer, kapital og udviklings-omkostninger osv. Beregne det tilhørende over- eller underskud. Giver business casen input til styring af projekterne i forhold til virksomhedens strategi. Mange virksomheder anvender ikke usikkerheder i deres budget og NPV. Dermed belastes kapitalen med ukendt usikkerhed, HKS Projektets nutidsværdi: Værdien af de økonomiske fordele projektet giver fratrukket omkostningerne i projektet over projektets levetid henregnet til i dag (år) Engelsk: Net Present Value NPV Viden-Leder-Vækst 14

15 S 29 - ESTIMERING ØVELSER Estimere en BC S 30 ESTIMERING: Øvelse Hvor god en forretning kan Bob Wind forvente? Viden-Leder-Vækst 15

16 S 31 ØVELSE: Et simpel estimerings opgave? Bob Wind Business Casen Estimer Business Casen, dvs. udgifter og indtægter. Se Tænk Planlæg Udfør 0. Planlæg analysen 1. Læs projekt beskrivelsen 2. Projektet er inddelt i Overordnede Faktorer (OF) & Omkostninger 3. Identificer Forudsætninger, Risici og Muligheder 4. Estimer OF og Omkostningerne (Hemmeligt hver for sig) 5. Indtast estimaterne (En deltager bruger regnearket) 6. Vurder om der skal endnu en successiv runde til S 32 Successiv Estimering: Runde 1 Viden-Leder-Vækst 16

17 S 33 Successiv Estimering: Runde 4 S 34 EKSEMPEL Vindmølle Business Case Fra falsk Sikkerhed til sand U-Sikkerhed? Viden-Leder-Vækst 17

18 S 35 Vindmølle projekt (fiktivt) Her er udgifterne estimeret Middelværdien er vist Man Power Investmentfacturing savings Manu- Direct Projects Name Man Costs All Costs [Hours] Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Total Bemærk: Der er ingen oplysninger om usikkerhederne S 36 Vindmølle projekt (fiktivt): Her er timer og NPV vist. Man Power Technical Business Weighted Weighted Projects Name NPV [Hours] Probability Probability Probability NPV Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Total Bemærk: Usikkerhederne er her vurderet på to parametre Teknik & Forretning Kan det gøres bedre? Viden-Leder-Vækst 18

19 S 37 Vindmølle projekt (fiktivt): Her er udført en komplet estimering af usikkerhederne. UNCERTAINTIES Contribution to Uncertainty [%] Projects Name Man Power Investmentfacturing savings Manu- Direct Man Costs All Costs [Hours] Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Sum Bemærk: Usikkerhederne er her vurderet for hver Subproject Nu har projektsponsor, -ejer, -leder og andre et usikkerhedsbillede af forretningen S 38 Forslag: I dit næste projekt kan du overveje følgende: At lave simple usikkerhedsbetragtninger på: A.Den tekniske usikkerhed som en % sats (med 100 % = ingen usikkerhed) for hvert delprojekt B.Den forretningsmæssige usikkerhed som en % sats (- -) for hvert delprojekt C.Beregne gange middelværdierne af a. og b. på NPV, som så reduceres til NPV*xx%*yy% Dette kan gøres af en mindre gruppe på 3-5 personer, der har forskellige synsvinkler på projektet og forretningen. De giver da deres 3punktsestimater, middel usikkerheden beregnes som (Min+3*MS+Max)/5 (Se Ref. 2) At lave 3 punktsestimeringer på alle væsentlige input til business casen A.Udviklingsomkostninger (udgør ofte en mindre betydende del af NPV en) B.Indtjening og besparelser overordnet og pr. produceret emne C.Antal produkter der sælges D.Produktets levetid (hvis NPV en dækker hele produkt levetiden) E.Drift og vedligeholdelse F.Garanti og reparation Viden-Leder-Vækst 19

20 S 39 ØVELSER NPV USIKKERHEDER S 40 CASE Base Casen Udviklings- og salgsperiode Viden-Leder-Vækst 20

21 S 41 CASE Base Casen Udviklings- og salgsperiode Øvelser: 0. Indtast 50% udgift og 50% indtægt 1. Estimer først virkningen af en 20% forøgelse af udgifterne. Indtast og vurder virkningen 2. Estimer først virkningen af en 1 år forsinkelse af lancerings-tidpunktet. Indtast og vurder virkningen 3. Estimer virkningen af en 10% reduktion af indtægten Indtast og vurder virkningen 4. Estimer virkningen af alle 3 ændringer samtidigt. Indtast alle 3 ændringer. Vurder virkningen½ S 42 Viden-Leder-Vækst 21

22 S 43 BUDGET OVERVEJELSER S 44 : Budgettyper Hvilket budget skal der antages? Kr. Forventede og ikkedokumenterbare omkostninger Traditionelt tillæg for uforudseeligt Potentielle omkostninger under uheldige forhold Forslag til robust budgetprincip (85 % = Middel + 1*StdAfv.) 50/50 % budget Traditionelt budget Dokumenterbare omkostninger Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Forskellige budgettyper Viden-Leder-Vækst 22

23 S 45 : Frigivelse? Forskellige projektforløb og kapital frigivelse Kr. 85 % 50/50 % 15 % Maks Middel Min Uheldigt forløb Heldigt forløb Forbrug ( Heldig ) Frigivelse af kapital ( Uheldig ) Frigivelse af kapital ( Heldig ) Forbrug ( Uheldig ) Uheldig : Feks et komplekst HW/SW udviklingsprojekt Heldig : Feks et leveranceprojekt på et kendt marked Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Med få tilrettelser. Start Slut Uheldigt hhv. heldigt forløb af et projekt. Tid S 46 ESTIMERING af PROJEKTER 27. Apr Mine Erfaringer JEG FÅR: Flere projekt data Flere spørgsmål til projektet (Unknown Unknowns Known Unknowns) Input til projekt-ledelses-indsatsen i omgivelserne Mulighed for at dele projektet mindre bidder (korte sprint ) TÆNK: Flere data er vigtigere end et præcist estimat Arbejdsprocessen er effektiv og inspirerende Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 23

24 S 47 SLUT Creativity creates solutions Involvement gives the power Ownership gets it done! S 48 EKSTRA Til INSPIRATION Disse gennemgås ikke på dagen. Ring evt Viden-Leder-Vækst 24

25 S & 9. Feb ARTIKLER Send en mail til hvis du er interesseret i artikler om: RM1 Overblik RM2 Estimering Bedre tidsplaner og motiverede medarbejdere RM3 Estimering i praksis RM4 De bløde risici i organisationen RM5 Usikre Business cases Fra Falsk Sikkerhed til Sand Usikkerhed Andre: RM set fra bestyrelsens bord. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Jan Vejdirektoratets anvendelse af Successiv Princippet. VD Sept 'Project Using the Project Risk FEMA' Risk Priority Number: RPN = Likelihood * Impact * Detect ability Fangel.dk Træningsmodul 2 S 50 ESTIMERING: Implementering 27. Apr IMPLEMENTERING: Trin 1: Simpel metode på 1-3 projekter Trin 2: Udvidet metode på flere projekter Trin 3: Fuld Successiv Estimering og egen træning Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 25

26 S 51 Estimeringer: Mulige forbedringer 27. Apr Trin 1: Base case: Lad 2-3 personer beskrive projektet i en base case (5-10 sider), hvor projektet er opdelt i fx opgaver (selv store projekter) Estimering: Lad 3-6 personer estimere opgaverne successivt. Benyt lille regneark Organisationen: Forbered modtagerne på resultatet af den nye metode: 3 punkt estimat Læring: Benyt det på først et lille projekt for at lære processen dernæst et stort Estimering af projekter S 52 Estimeringer: Trin Apr Trin 2: Base case: Lad en 3-6 personer beskrive projektet i en base case og lad dem estimere Mest Sandsynlig af omgivelser (3-5områder) hhv. opgaverne (5-10) Estimering: Lad 6-12 (Lille-stort projekt) personer estimere omgivelserne hhv. opgaverne. Benyt udvidet regneark Organisationen: Forbered modtagerne på resultatet af den nye metode: S-Kurve, lister med antagelser, risici og muligheder Læring: Benyt en estimerings facilitator. Træn deltagere og leder i metoden Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 26

27 S 53 Estimeringer: Trin Apr Trin 3: Base case: Lad en 3-6 personer beskrive projektet i en base case og lad dem estimere Mest Sandsynlig af omgivelser (3-5 områder) hhv. opgaverne (5-10) Estimering: Lad en 6-12 (Lille-stort projekt) personer estimere omgivelserne hhv. opgaverne. Benyt database eller specifik Successiv Tool (fx Futura.com) Organisationen: Uddan brugere og ledere i metoden. Anvend Successiv Princippet fuldt ud. Læring: Benyt en eksternt facilitator til at uddanne egen estimerings facilitator. Opret register til registrering af tidligere projekter, risici osv. Estimering af projekter S 54 ANDRE KILDER: For den der vil videre med kan jeg anbefale: David Hillson: Har en meget praktisk vinkel på RM. se RiskDoctor.com Chris Chapman: Har en mere akademisk tilgang til RM Henk Belinga: Giver nogle spændende betragtninger over RM på fx IPMA Course C Successiv Princippet: Kan købes på Han sælger også et ½ avanceret program, der understøtter estimerings processen. LinkedIn.com: Søg gruppen ' SIG hvor RM diskuteres, og du kan stille spørgsmål og få spændende svar IPMA Kurser: artikler på hans web. Course C med Chris Chapman og Davis Hillsons Mere info: Skriv til hvis du vil mere praktisk om Successiv princippet - og jeg kan sende artiklen 'Estimeringer i Praksis hhv. Usikre Business cases I er velkomne til at kontakte mig ang. RM og estimeringer. RM HILSNER Henrik K. Søndergaard, VLV.dk Mob Viden-Leder-Vækst 27

28 S 55 Successiv Princippet Estimering Akselleret estimering: En enklere metode 1. Projektets base case beskrives 2. En mindre gruppe estimere Mest Sandsynlig for Opgaverne 3. Analysegruppen: a) Identificere usikkerheder, muligheder og forudsætninger b) Estimerer Overordnede Faktorer c) Estimerer Min og Max af opgaverne (her kan det vise sig at Mest Sand skal gen-estrimeres) d) Estimerer successivt indtil tilstrækkelig estimat er opnået e) Aktions planer udarbejdes for top usikkerhederne S 56 Successiv Princippet Base Case Base Case: Beskrivelse af projektet, dels vilkår og de omgivelser, det løser under. Beskriv følgende Projektet og dets status (mht. estimering) Hvordan opgaverne typisk løses Typiske og specielle omstændigheder De overordnede krav til løsningen De vigtigste antagelse & forudsætninger Hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i analysen Formål: At danne grundlag for estimering af Mest Sand. Af opgaverne FØR analysegruppen mødes. Speeder processen op, da man først estimere Min og Max. Senere kan man estimere Mest Sand. Hvis det pågældende emne reestimeres senere i de successive runder. Viden-Leder-Vækst 28

29 S 57 Why use The Successive Principle? A users experiences: The benefits of the Successive Estimations: As Project Manager I find it very important to be able to identify risks upfront and to a qualified work estimate of the project. Henrik K. Søndergaard introduced us to The Successive Principle (SP), which includes risk identification and 3 three-point estimations. The method came out strongly on at least these topics: The overall factors (project surroundings) were separated from the specific project tasks. The risk identification procedure reveals where the project participants and other stakeholders see the potential threats. The three-point estimation process drives fruitful discussions on the identified work packages. The estimates give you a possibility to choose a sound confidence level for the project time schedule and budget. All in all, this is a very strong and effective tool to estimate your project. Steen Tøffner-Clausen, Senior Project Manager, (Dec. 2007) S 58 : Fra WBS til RBS RBS - Risk Breakdown Structure From: Cadle and Yeates: Project Management for Information Systems, 4th edition Risk Register Project risks Commercial risks Relationship risks Requirements risks Planning and resource risks Technical risks Subcontract risks No or poor business case More than one customer Inappropriate contract type Penalties for nonperformance Ill-defined scope Unclear payment schedule Payments not linked to deliverables Unclear customer structure Poor access to stakeholders Internal customer politics Multiple stakeholders Users not committed to project Unwillingness to change Management and users disagree Requirements not agreed Requirements incomplete Requirements not detailed enough Ambiguity in requirements No single document of requirements Stringent nonfunctional reqts. Acceptance criteria not agreed PM not involved in initial planning Project very large with quick buildup Estimates not based on metrics Excessive reliance on key staff Developers lack key skills Inexperience on business area Inexperience of technology Environment new to developers Development & live environments differ Restricted access to environment Unfamiliar system software Lack of technical support Unfamiliar tools/ methods/standards New/unproven technology used No/little experience of suppliers Suppliers in poor financial state Difficulty to stage tests of items No choice of supplier Use of proprietary products Subcontracts not 'back-to-back' with main contract Figure 15.2 Risk breakdown structure Viden-Leder-Vækst 29

30 S 59 : ukendte HVORDAN HÅNDTERES UKENDTE RISICI? Opstil en beredskabsplan Hvem må gøre hvad i hvilke situationer Sikre en kort og hurtig beslutningsproces Hvilke økonomiske beføjelser har lederne? Hvad må maks. konsekvens være, før man skrider ind? Eksempel: Du er projektleder på et stort HW/SW udviklingsprojekt. En afsluttende test om fredagen går godt, da du spørger kl. 11:45 Projektgruppen skal levere en stor betydende delleverance mandag Kl. 13:45, et kvarter i fyraften melder den testansvarlig, at der netop er fundet en primær fejl de ikke kan nå at rette, og dermed kan de (vi) ikke levere til kunden om mandagen. Hvad gør du? Udv. chefen er kørt og direktøren er på rejse i udlandet. Viden-Leder-Vækst 30

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri 1.0 Forord 1.1 Resume Rapporten undersøger i hvilket omfang de tekniske uddannelsesinstitutioner uddanner bachelorstuderende i tilgængelige og globalt alment anvendte planlægningskoncepter, metoder og

Læs mere

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter En kombination af plandrevne processer og agile erfaringer Af Morten Haugaard Boldsen Vejleder: Tina Blegind Jensen Forår/sommer 2008 Kandidatafhandling

Læs mere

Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel Den Komplette Projektleder Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel Indhold 1. Indledning 2. Den nødvendige projektleder 3. Den bedste projektleder 4. Den nye projektleder 5. Den kompetente projektleder

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 Side 2 - Projektværktøjer - hvad er det? Side 2. Artikel af Lars B. Møller. Et der et enkelt svar på ovenstående spørgsmål? Og får

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder Lønsom vækst gennem penetration Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S Stor fokus på at skabe

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere