Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases."

Transkript

1 S 1 Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. Forfatter: Henrik K. Søndergaard, IPMA Certificeret Projektleder S 2 HUSK Intet tab bør ramme os, som kan undgaas ved rettidigt Omhu. Det bør være et løbende tiltag, som gaar gennem hele organisationen. A.P.Møller til Mærsk Mc-Kinney Møller i december 1942 Viden-Leder-Vækst 1

2 S 3 : INDHOLD Indhold: INTRODUKTION til SUCCESSIV ESTIMERING USIKKERHEDER i BUSINESS CASEN Øvelser undervejs Del-elementer S 4 : MÅL MÅL: Du får en praktisk tilgang til at: Reducere omkostningerne Få større overblik Reducere tidsforbrug Forbedre kvaliteten både i produktet og projektet Få motiverede medarbejdere! DELMÅL: Du bliver nysgerrig på at vide mere Du bliver opmærksom på usikkerheder i Busines Cases Viden-Leder-Vækst 2

3 S 5 ER VI DYGTIGE? HVOR GODT KAN VI ESTIMERE? S 6 DÅRLIGE ESTIMERINGER NOT Mindre analyse gruppe (1-3 pers.) Væsentlige pointer: 1) Underestimering 2) Ukendte risici! 3) Din PL karriere! Det må kunne gøres bedre! Viden-Leder-Vækst 3

4 S 7 PROJEKTETS INTERESSENTER? Kilde: Eksempel: Hér deltager kun få af interessenterne i diskussion om specifikationer, risici, estimering S 8 ESTIMERING: Hvad gør virksomheder? Hvordan står det til i virksomhederne i Danmark? 50 danske virksomheder: - ca. 75 % : Benytter kun 1 punkts estimater!!! - ca. 50 % : Benytter kun 1-3 deltagere i estimeringerne!! Færre end 40 % : Bruger et budget større end middel estimat! Så hvordan gør man det bedre? Download hele undersøgelsen på vlv.dk Viden-Leder-Vækst 4

5 S 9 GODE ESTIMERINGER Mindre analyse gruppe (1-3 pers.) Excellente pointer: 1) En bredt sammensat gruppe identificere flere forhold! 2) Åben & ærlig diskussion 3) Adgang til alle data 4) Front loaded budget 5) Proff. Tidsplaner! 6) Din PL troværdighed! S 10 Flere PROJEKT INTERSSENTER Kilde: Viden-Leder-Vækst 5

6 S 11 ESTIMERING: Hvorfor? Hvorfor lave Estimeringer? Skabe information og overblik over projektet Sandsynligheden for overskud eller underskud Lokaliserer risikofaktorer & forbedringer Effektiv og inspirerende arbejdsproces Et godt grundlag til ledelsesbeslutninger MEN PAS PÅ DET ER SPRÆNGFARLIGT! S 12 SUCCESSIV PRINCIPPET Viden-Leder-Vækst 6

7 S 13 ESTIMERINGS PRINCIPPET SUCCESSIV PRINCIPPET: 1) Definition af Analysens mål og Base Case 3) Er dialogen åben og ærlig? 4) Enighed om overordnet (fælles) forudsætninger En praktisk teori 6) Kvantificer: Opgave forståelse & WBS 7) Er det muligt at forbedre resultatet? 8) Udarbejde handlingsplaner for udvalgte forhold 1) 2) 3a) JA :-) 4) 5) 6) 7) 7B) NEJ 8) 9) JA 2) Etablering af en afbalanceret analysegruppe! 3b) NEJ Ærgerligt for virksomheden! 5) Enighed om overordnede (fælles) usikkerheder WBS-RBS Pap-Gummi Brainstorming 7B) 7B) Successiv søgning efter de mest kritiske elementer 9) Et godt estimat med forudsætninger, risici, positive muligheder og handlingsplaner Kilde: Steen Lichtenberg From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle S 14 SUCCESSIV PRINCIPPET: Hvorfor? Successiv Princippet medfører væsentlige forbedringer i projektledelse og styring: 1. Realistiske konsekvenser kommer i fokus 2. Projektets helhed og gruppe synergi kommer i fokus 3. Estimeringerne betragter de bagvedliggende realiteter 4. Analyse og planlægning kan starte så tidligt som i koncept/ idé fasen (med få data!) 5. Planlægning, analyse- og beslutningsprocesser er som regel accelereret med en faktor 10! Analysegruppens sammensætning er en vigtig forudsætning for metoden Kilde: Steen Lichtenberg Viden-Leder-Vækst 7

8 S 15 Kvinde ESTRIMERING: Analysegruppen FOR KOMPLEKSE PROJEKTER Kilde: Steen Lichtenberg Kreativ Erfaren senior Yngre mand Et bredt sammensat analysegruppe Optimist Generalist Specialist Nr2 Pessimist Leder Specialist Nr1 Facilitator From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle Ældre S 16 ESTIMERING: Er flere altid godt? Tidligere Estimerings Øvelser Tendens: Ofte ser man, at grupperne rammer ca. den samme værdi, og i grupperne forsøger de fleste at blive enige! Forkert: Fordi vi mister en rigtig vurdering af Minimum & Maximum og ikke mindst oplysningerne bag disse værdier! Viden-Leder-Vækst 8

9 S 17 ESTIMERING: Eksempel på fokus Estimering af opgaver det grundlæggende Opgave Min M.Sand Max Mid. Std. Var. Prio.(%) Post ,0 2,0 4,0 15 Post ,6 1,4 2,0 7 Post ,0 3,0 9,0 34 Post ,2 1,4 2,0 7 Post ,0 2,0 4,0 15 Post ,0 2,4 5,8 22 Sum 26,7 100 Sum 44,0 105,0 68,8 Forudsætning: Indbyrdes uafhængige opgaver Grund formler: Mid = (Min + 3*M.Sand. + Max)/5 Std = (Max - Min)/5 Var = Std * Std Prio[i] = Var[i]/ (Var[i]) P[i]% = S 18 ESTIMERING: Regneark Calculations: The Successive Principle Brew Coffee I % Overall Factors Min M.L. Max Mean S(0) S % S P = S*S P % Experiences & Know how , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Familiar with the kitchen? , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Interruptions , ,10 10,400 9,489 0,60 0,4 35,9 Health , ,02 2,400 2,362 0,15 0,0 2,2 Level of personal stress , ,02 6,000 5,882 0,37 0,1 13,8 AOB , ,01 3,000 2,970 0,19 0,0 3,5 Transformation Factor = 1,17 1,7 0,6 62,5 % Check 100,0 Lean: Value mapping Unit: Minutes S= (S0)*TF Tasks Min M.L. Max Mean S(0) S P = S*S P % Prepare the coffee machine 0,1 0,3 1,0 0,4 0,2 0,2 0,0 4,4 Grind the coffee beans. Find it 0,1 0,3 2,0 0,6 0,4 0,4 0,2 19,7 Fill on the beans 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 Mount the filter and pour on water 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,9 Brew coffee (½ pot) 3,0 4,0 4,5 3,9 0,3 0,4 0,1 12,3 Take the coffee & pour up 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 37,5 % Sum 5,0 5,4 Min Mean Max S P = S*S Grand Total 3,8 6,3 8,8 1,0 1,0 Min and Max are 1%- fractals Mean - 2,5*S Mean + 2,5*S % of Mean Viden-Leder-Vækst 9

10 S 19 ESTIMERING: Resultatet S-Kurven Assumption: Mutually independent overall factors & tasks! Be sure? Within which time would would you like to be sure to have coffee? Team budget target (50%) Resource budget (84%) S 20 SUCCESSIV PRINCIPPET: En praktisk Teori En praktisk teori: Der er ikke noget så praktisk som en god teori. Den amerikanske forsker Kurt Lewin ( ). Viden-Leder-Vækst 10

11 S 21 - ESTIMERING EKSEMPEL Vindmølle projekter S 22 ESTRIMERING: Et meget stort projekt WBS Eksempel: Udgangspunktet for et tidligt estimat! Opdel i passende størrelser Undgå detaljer Hæng den op. Viden-Leder-Vækst 11

12 S 23 ESTIMERING: Et stort projekt S 24 SUCCESSIV ESTIMERING TOP 10 BEST PRATCICES 1. Sikre at implementeringen af RM er forankret i virksomhedsledelsen 2. Anvend Successiv Princippet som estimeringsmetode 3. Sammensæt en bred analysegruppe, så flest mulige forhold identificeres 4. Sikre en åben dialog for at afdække så mange risici som muligt 5. Involver nøgledeltagere i analysearbejdet for at sikre ejerskab om resultaterne 6. Udarbejd handlingsplaner for Top10-20 risici 7. Visualiser resultaterne, så der kommer yderlig dialog 8. Opstil en beredskabsplan mod uforudsete risici, og en eskaleringsplan, så beslutninger kan tages hurtigt 9. Diskuter grundlaget for tidsplanen og ikke resultatet 10. Foretag ved passende lejligheder en opdatering af Risiko Analysen Viden-Leder-Vækst 12

13 S 25 SPRÆNGFARLIGE ESTIMERINGER? Sprængfarlige elementer: Ledelsen er ikke klar til at modtage resultaterne. De kan måske stoppe projektet, der synes for stort relativ projekter, der er estimeret anderledes! Deltagere prøver at bevidst/ubevidst at manipulere til højere eller lavere estimater! Fx kan anerkendte deltagere (eksperter) tale et estimat op eller ned! Ledere forsøger at få indflydelse på din estimering. Fx ved at hævde, at der er tilstrækkelig ressourcer til dit projekt, så Dét er ikke en usikkerhed! Dit projekt kommer MEGET bedre fra start og overhaler andre. Fx ved at du skaber mere ejerskab ved at involvere andre i estimeringen, og I genererer mere projekt information i starten under estimerings processen! Dermed reduceres en del risici! Virksomhedens modenhed er lav og ikke klar til metoden. Du bevæger dig i et minefelt, hvor du kan træde på nogle ømme tæer (andre fejlestimerede projekter). S 26 SUCCESSIV PRINCIPPET: Udfordringer? UDFORDRINGER: 1. Ved nedbrydning i detaljer reduceres den indbyrdes uafhængighed Nedbryd WBS en med omtanke 2. Deltagerne har ofte modstand ifm introduktion af metoden, da de ikke kan se fordelen ( What s in it for me? ) 3. Ting tager tid...indtil man siger Vi kan ikke begynde på opgave, før den er estimeret (Egen erfaring) 4. At overbevise ledelsen om at det et stærkt værktøj til at styre forretningen 5. Andet? Viden-Leder-Vækst 13

14 S 27 USIKRE BUSINESS CASES Fra falsk Sikkerhed til sand U-Sikkerhed? S 28 Business Casens formål: Opstille et forretnings scenarie ud fra fx Styktal, kost- og salgspriser, investeringer, kapital og udviklings-omkostninger osv. Beregne det tilhørende over- eller underskud. Giver business casen input til styring af projekterne i forhold til virksomhedens strategi. Mange virksomheder anvender ikke usikkerheder i deres budget og NPV. Dermed belastes kapitalen med ukendt usikkerhed, HKS Projektets nutidsværdi: Værdien af de økonomiske fordele projektet giver fratrukket omkostningerne i projektet over projektets levetid henregnet til i dag (år) Engelsk: Net Present Value NPV Viden-Leder-Vækst 14

15 S 29 - ESTIMERING ØVELSER Estimere en BC S 30 ESTIMERING: Øvelse Hvor god en forretning kan Bob Wind forvente? Viden-Leder-Vækst 15

16 S 31 ØVELSE: Et simpel estimerings opgave? Bob Wind Business Casen Estimer Business Casen, dvs. udgifter og indtægter. Se Tænk Planlæg Udfør 0. Planlæg analysen 1. Læs projekt beskrivelsen 2. Projektet er inddelt i Overordnede Faktorer (OF) & Omkostninger 3. Identificer Forudsætninger, Risici og Muligheder 4. Estimer OF og Omkostningerne (Hemmeligt hver for sig) 5. Indtast estimaterne (En deltager bruger regnearket) 6. Vurder om der skal endnu en successiv runde til S 32 Successiv Estimering: Runde 1 Viden-Leder-Vækst 16

17 S 33 Successiv Estimering: Runde 4 S 34 EKSEMPEL Vindmølle Business Case Fra falsk Sikkerhed til sand U-Sikkerhed? Viden-Leder-Vækst 17

18 S 35 Vindmølle projekt (fiktivt) Her er udgifterne estimeret Middelværdien er vist Man Power Investmentfacturing savings Manu- Direct Projects Name Man Costs All Costs [Hours] Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Total Bemærk: Der er ingen oplysninger om usikkerhederne S 36 Vindmølle projekt (fiktivt): Her er timer og NPV vist. Man Power Technical Business Weighted Weighted Projects Name NPV [Hours] Probability Probability Probability NPV Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Total Bemærk: Usikkerhederne er her vurderet på to parametre Teknik & Forretning Kan det gøres bedre? Viden-Leder-Vækst 18

19 S 37 Vindmølle projekt (fiktivt): Her er udført en komplet estimering af usikkerhederne. UNCERTAINTIES Contribution to Uncertainty [%] Projects Name Man Power Investmentfacturing savings Manu- Direct Man Costs All Costs [Hours] Subproject 1 Rotor Subproject 2 Generator Subproject 3 Nacelle Subproject 4 Elec. System Subproject 5 Tower Subproject 6 SW Subproject 7 Tests & Approvals Subproject 8 Assem., Trans. & Erec Subproject 9 O&M and other Sum Bemærk: Usikkerhederne er her vurderet for hver Subproject Nu har projektsponsor, -ejer, -leder og andre et usikkerhedsbillede af forretningen S 38 Forslag: I dit næste projekt kan du overveje følgende: At lave simple usikkerhedsbetragtninger på: A.Den tekniske usikkerhed som en % sats (med 100 % = ingen usikkerhed) for hvert delprojekt B.Den forretningsmæssige usikkerhed som en % sats (- -) for hvert delprojekt C.Beregne gange middelværdierne af a. og b. på NPV, som så reduceres til NPV*xx%*yy% Dette kan gøres af en mindre gruppe på 3-5 personer, der har forskellige synsvinkler på projektet og forretningen. De giver da deres 3punktsestimater, middel usikkerheden beregnes som (Min+3*MS+Max)/5 (Se Ref. 2) At lave 3 punktsestimeringer på alle væsentlige input til business casen A.Udviklingsomkostninger (udgør ofte en mindre betydende del af NPV en) B.Indtjening og besparelser overordnet og pr. produceret emne C.Antal produkter der sælges D.Produktets levetid (hvis NPV en dækker hele produkt levetiden) E.Drift og vedligeholdelse F.Garanti og reparation Viden-Leder-Vækst 19

20 S 39 ØVELSER NPV USIKKERHEDER S 40 CASE Base Casen Udviklings- og salgsperiode Viden-Leder-Vækst 20

21 S 41 CASE Base Casen Udviklings- og salgsperiode Øvelser: 0. Indtast 50% udgift og 50% indtægt 1. Estimer først virkningen af en 20% forøgelse af udgifterne. Indtast og vurder virkningen 2. Estimer først virkningen af en 1 år forsinkelse af lancerings-tidpunktet. Indtast og vurder virkningen 3. Estimer virkningen af en 10% reduktion af indtægten Indtast og vurder virkningen 4. Estimer virkningen af alle 3 ændringer samtidigt. Indtast alle 3 ændringer. Vurder virkningen½ S 42 Viden-Leder-Vækst 21

22 S 43 BUDGET OVERVEJELSER S 44 : Budgettyper Hvilket budget skal der antages? Kr. Forventede og ikkedokumenterbare omkostninger Traditionelt tillæg for uforudseeligt Potentielle omkostninger under uheldige forhold Forslag til robust budgetprincip (85 % = Middel + 1*StdAfv.) 50/50 % budget Traditionelt budget Dokumenterbare omkostninger Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Forskellige budgettyper Viden-Leder-Vækst 22

23 S 45 : Frigivelse? Forskellige projektforløb og kapital frigivelse Kr. 85 % 50/50 % 15 % Maks Middel Min Uheldigt forløb Heldigt forløb Forbrug ( Heldig ) Frigivelse af kapital ( Uheldig ) Frigivelse af kapital ( Heldig ) Forbrug ( Uheldig ) Uheldig : Feks et komplekst HW/SW udviklingsprojekt Heldig : Feks et leveranceprojekt på et kendt marked Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Med få tilrettelser. Start Slut Uheldigt hhv. heldigt forløb af et projekt. Tid S 46 ESTIMERING af PROJEKTER 27. Apr Mine Erfaringer JEG FÅR: Flere projekt data Flere spørgsmål til projektet (Unknown Unknowns Known Unknowns) Input til projekt-ledelses-indsatsen i omgivelserne Mulighed for at dele projektet mindre bidder (korte sprint ) TÆNK: Flere data er vigtigere end et præcist estimat Arbejdsprocessen er effektiv og inspirerende Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 23

24 S 47 SLUT Creativity creates solutions Involvement gives the power Ownership gets it done! S 48 EKSTRA Til INSPIRATION Disse gennemgås ikke på dagen. Ring evt Viden-Leder-Vækst 24

25 S & 9. Feb ARTIKLER Send en mail til hvis du er interesseret i artikler om: RM1 Overblik RM2 Estimering Bedre tidsplaner og motiverede medarbejdere RM3 Estimering i praksis RM4 De bløde risici i organisationen RM5 Usikre Business cases Fra Falsk Sikkerhed til Sand Usikkerhed Andre: RM set fra bestyrelsens bord. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Jan Vejdirektoratets anvendelse af Successiv Princippet. VD Sept 'Project Using the Project Risk FEMA' Risk Priority Number: RPN = Likelihood * Impact * Detect ability Fangel.dk Træningsmodul 2 S 50 ESTIMERING: Implementering 27. Apr IMPLEMENTERING: Trin 1: Simpel metode på 1-3 projekter Trin 2: Udvidet metode på flere projekter Trin 3: Fuld Successiv Estimering og egen træning Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 25

26 S 51 Estimeringer: Mulige forbedringer 27. Apr Trin 1: Base case: Lad 2-3 personer beskrive projektet i en base case (5-10 sider), hvor projektet er opdelt i fx opgaver (selv store projekter) Estimering: Lad 3-6 personer estimere opgaverne successivt. Benyt lille regneark Organisationen: Forbered modtagerne på resultatet af den nye metode: 3 punkt estimat Læring: Benyt det på først et lille projekt for at lære processen dernæst et stort Estimering af projekter S 52 Estimeringer: Trin Apr Trin 2: Base case: Lad en 3-6 personer beskrive projektet i en base case og lad dem estimere Mest Sandsynlig af omgivelser (3-5områder) hhv. opgaverne (5-10) Estimering: Lad 6-12 (Lille-stort projekt) personer estimere omgivelserne hhv. opgaverne. Benyt udvidet regneark Organisationen: Forbered modtagerne på resultatet af den nye metode: S-Kurve, lister med antagelser, risici og muligheder Læring: Benyt en estimerings facilitator. Træn deltagere og leder i metoden Estimering af projekter Viden-Leder-Vækst 26

27 S 53 Estimeringer: Trin Apr Trin 3: Base case: Lad en 3-6 personer beskrive projektet i en base case og lad dem estimere Mest Sandsynlig af omgivelser (3-5 områder) hhv. opgaverne (5-10) Estimering: Lad en 6-12 (Lille-stort projekt) personer estimere omgivelserne hhv. opgaverne. Benyt database eller specifik Successiv Tool (fx Futura.com) Organisationen: Uddan brugere og ledere i metoden. Anvend Successiv Princippet fuldt ud. Læring: Benyt en eksternt facilitator til at uddanne egen estimerings facilitator. Opret register til registrering af tidligere projekter, risici osv. Estimering af projekter S 54 ANDRE KILDER: For den der vil videre med kan jeg anbefale: David Hillson: Har en meget praktisk vinkel på RM. se RiskDoctor.com Chris Chapman: Har en mere akademisk tilgang til RM Henk Belinga: Giver nogle spændende betragtninger over RM på fx IPMA Course C Successiv Princippet: Kan købes på Han sælger også et ½ avanceret program, der understøtter estimerings processen. LinkedIn.com: Søg gruppen ' SIG hvor RM diskuteres, og du kan stille spørgsmål og få spændende svar IPMA Kurser: artikler på hans web. Course C med Chris Chapman og Davis Hillsons Mere info: Skriv til hvis du vil mere praktisk om Successiv princippet - og jeg kan sende artiklen 'Estimeringer i Praksis hhv. Usikre Business cases I er velkomne til at kontakte mig ang. RM og estimeringer. RM HILSNER Henrik K. Søndergaard, VLV.dk Mob Viden-Leder-Vækst 27

28 S 55 Successiv Princippet Estimering Akselleret estimering: En enklere metode 1. Projektets base case beskrives 2. En mindre gruppe estimere Mest Sandsynlig for Opgaverne 3. Analysegruppen: a) Identificere usikkerheder, muligheder og forudsætninger b) Estimerer Overordnede Faktorer c) Estimerer Min og Max af opgaverne (her kan det vise sig at Mest Sand skal gen-estrimeres) d) Estimerer successivt indtil tilstrækkelig estimat er opnået e) Aktions planer udarbejdes for top usikkerhederne S 56 Successiv Princippet Base Case Base Case: Beskrivelse af projektet, dels vilkår og de omgivelser, det løser under. Beskriv følgende Projektet og dets status (mht. estimering) Hvordan opgaverne typisk løses Typiske og specielle omstændigheder De overordnede krav til løsningen De vigtigste antagelse & forudsætninger Hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i analysen Formål: At danne grundlag for estimering af Mest Sand. Af opgaverne FØR analysegruppen mødes. Speeder processen op, da man først estimere Min og Max. Senere kan man estimere Mest Sand. Hvis det pågældende emne reestimeres senere i de successive runder. Viden-Leder-Vækst 28

29 S 57 Why use The Successive Principle? A users experiences: The benefits of the Successive Estimations: As Project Manager I find it very important to be able to identify risks upfront and to a qualified work estimate of the project. Henrik K. Søndergaard introduced us to The Successive Principle (SP), which includes risk identification and 3 three-point estimations. The method came out strongly on at least these topics: The overall factors (project surroundings) were separated from the specific project tasks. The risk identification procedure reveals where the project participants and other stakeholders see the potential threats. The three-point estimation process drives fruitful discussions on the identified work packages. The estimates give you a possibility to choose a sound confidence level for the project time schedule and budget. All in all, this is a very strong and effective tool to estimate your project. Steen Tøffner-Clausen, Senior Project Manager, (Dec. 2007) S 58 : Fra WBS til RBS RBS - Risk Breakdown Structure From: Cadle and Yeates: Project Management for Information Systems, 4th edition Risk Register Project risks Commercial risks Relationship risks Requirements risks Planning and resource risks Technical risks Subcontract risks No or poor business case More than one customer Inappropriate contract type Penalties for nonperformance Ill-defined scope Unclear payment schedule Payments not linked to deliverables Unclear customer structure Poor access to stakeholders Internal customer politics Multiple stakeholders Users not committed to project Unwillingness to change Management and users disagree Requirements not agreed Requirements incomplete Requirements not detailed enough Ambiguity in requirements No single document of requirements Stringent nonfunctional reqts. Acceptance criteria not agreed PM not involved in initial planning Project very large with quick buildup Estimates not based on metrics Excessive reliance on key staff Developers lack key skills Inexperience on business area Inexperience of technology Environment new to developers Development & live environments differ Restricted access to environment Unfamiliar system software Lack of technical support Unfamiliar tools/ methods/standards New/unproven technology used No/little experience of suppliers Suppliers in poor financial state Difficulty to stage tests of items No choice of supplier Use of proprietary products Subcontracts not 'back-to-back' with main contract Figure 15.2 Risk breakdown structure Viden-Leder-Vækst 29

30 S 59 : ukendte HVORDAN HÅNDTERES UKENDTE RISICI? Opstil en beredskabsplan Hvem må gøre hvad i hvilke situationer Sikre en kort og hurtig beslutningsproces Hvilke økonomiske beføjelser har lederne? Hvad må maks. konsekvens være, før man skrider ind? Eksempel: Du er projektleder på et stort HW/SW udviklingsprojekt. En afsluttende test om fredagen går godt, da du spørger kl. 11:45 Projektgruppen skal levere en stor betydende delleverance mandag Kl. 13:45, et kvarter i fyraften melder den testansvarlig, at der netop er fundet en primær fejl de ikke kan nå at rette, og dermed kan de (vi) ikke levere til kunden om mandagen. Hvad gør du? Udv. chefen er kørt og direktøren er på rejse i udlandet. Viden-Leder-Vækst 30

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81

RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81 ARTIKEL RISK MANAGE MENT OVERBLIK Rev. 2.81 Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk RISK MANAGEMENT OVERBLIK! Hvordan får man overblik over

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10 ARTIKEL ESTIMERINGER: BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder ESTIMERINGER: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere! Hvordan kan en Estimeringsmetode

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter

Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter Estimering af IT projekter har gennem tiderne altid været en særdeles vanskelig disciplin, og der findes næppe den eller de metoder der

Læs mere

Grønne tage i et bygherreperspektiv

Grønne tage i et bygherreperspektiv Visualisering: CuraVita Grønne tage i et bygherreperspektiv Architect Roofer (Contractor) Green Roofer (Subcontractor) By Barbara Kleinlercher bak@grontmij.dk Hvorfor grønne tage? 2 Målet med at begrønne

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

accodesk vi hjælper dig hele vejen!

accodesk vi hjælper dig hele vejen! accodesk vi hjælper dig hele vejen! Brugervejledning Æbeløgade 4, st. 2100 København Ø november 2015 Side 1 29 Indhold Forside... 3 Knowledge base... 4 Artikler... 4 Search... 5 Log in - Sign in... 5 Opret

Læs mere

Vi ska ha det vand vi kan drikke

Vi ska ha det vand vi kan drikke Hjertelig velkommen til Seminar 8. december 2015 Vi ska ha det vand vi kan drikke Rent Smage godt Ud af hanen Med kloak der tager sig af spildet - og med rimelig afgift 2015 Marstrand Innovation A/S 2

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Byggeøkonomuddannelsen. Dagens emner. Usikkerheds- og risikoanalyse. Risikoanalyse Successiv kalkulation

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Byggeøkonomuddannelsen. Dagens emner. Usikkerheds- og risikoanalyse. Risikoanalyse Successiv kalkulation Slide 1 Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Slide 2 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Risikostyring Barrierer for succesfuld implementering Porteføljetænkning omkring risici Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere samarbejdet

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere