Å R S R A P P O R T / ANNUAL REPORT / D E N K A H O L D I N G A / S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T / ANNUAL REPORT / D E N K A H O L D I N G A / S

2

3 Å R S R A P P O R T / ANNUAL REPORT / Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Hovedtal / Financial Highlights 4 Bestyrelse og direktion / Supervisory and Executive Boards 5 Koncernstruktur / Group Structure 6 Forretningsgrundlag / Business Base 7-9 Ledelsens årsberetning / Management's Review Segmentoversigt / Segment Information 18 Ledelsens regnskabspåtegning / Statement by the Supervisory and Executive Boards on the Annual Report 19 Ejerforhold / Ownership 19 Anvendt regnskabspraksis / Accounting Policies Applied Revisionspåtegning / Auditors' Report 28 Resultatopgørelse / Income Statement 29 Balance / Balance Sheet Egenkapitalopgørelse / Statement of Equity Movements 32 Pengestrømsopgørelse / Cash Flow Statement 33 Noter til årsrapporten / Notes to the Annual Financial Statements Generalforsamling Tirsdag, den 24. august kl i selskabets lokaler, Mørupvej 16, 7400 Herning. General Meeting On Tuesday 24 August at 4 pm at the address of the company, Mørupvej 16, 7400 Herning, Denmark. D E N K A H O L D I N G A / S

4 Hovedtal for Denka koncernen Financial Highlights for the Denka Group Resultatopgørelse i mio. kr. Nettoomsætning Bruttooverskud Resultat af ordinær primær drift Finans, netto Resultat før skat og minioritetsinteresser Resultat efter skat Income statement in DKK mill. Revenue Gross profit Profit/loss from ordinary operating activities Financing, net Profit/loss before tax and minority interests Profit/loss after tax Koncern / Group 1999/ / / / /04 539,7 707,1 732,5 682,4 741,7 192,1 268,7 244,0 233,6 290,7 22,8 41,2-26,8-34,9 5,3-1,6-13,5-10,8-14,2-13,9 21,0 27,1-8,0-53,8-29,1 17,6 19,1-10,9-43,8-29,4 Balance i mio. kr. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Rentebærende gæld Balance sheet details in DKK mill. Fixed assets Current assets Balance sheet total Equity Interest bearing debt 189,9 221,1 264,4 266,9 258,8 253,1 340,4 295,6 294,4 270,7 443,0 561,5 560,0 561,3 529,5 171,0 188,0 174,4 132,8 97,2 163,3 268,7 282,9 345,2 328,1 Nøgletal Overskudsgrad Overskud pr. 100 kr. aktie Egenkapitalens forrentning Egenkapitalandel, % Indre værdi Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids Financial ratios Operating margin Earnings per share of DKK 100 Return on equity Equity ratio % Book value Average number of employees, full-time 4,5 5,7 0,4-5,8-2, Aktionærrelationer Aktieudbytte, mio. kr. Børskurs, ultimo Aktiekapital, mio. kr. Kurs/indre værdi Price/earning ratio, ultimo Stock market ratios Dividend, DKK million Market price at year-end Share capital, DKK million Price/book value Price/earnings ratio, year-end 2,5 2,6 0,0 0,0 0, ,2 26,0 26,0 26,0 26,0 1,3 1,2 0,8 0,7 0,8 12,9 12, Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytiker Foreningens 'Anbefalinger og Nøgletal 1997'. The financial ratios have been calculated in accordance with the guidelines for the Calculation of Financial Ratios and Key Figures 1997 issued by the Danish Society of Investment Professionals. Mio. kr. DKK mill. 800 Nettoomsætning / Revenue Resultat efter skat / Profit/loss after tax Mio. kr. DKK mill. 30 Mio. kr. DKK mill. 250 Egenkapital / Equity D E N K A H O L D I N G A / S / / / / / / / / / / / / / / /04

5 Bestyrelse og direktion Supervisory and Executive Boards Bestyrelse / Bestyrelses- og direktionshverv i andre danske selskaber / Supervisory Board Directorships and executive positions with other Danish Companies Formand / Chairman of the Board Ole Balle Højgårdsparken 15, Ganløse, Stenløse Julius Koch A/S, Karen og Poul Hansens Familiefond, Expan Holding A/S Næstformand / Vice-Chairman John Bredvig Holtshøjen 8, Skanderborg Outline Vinduer A/S, Scanprint A/S, Limtræ Danmark A/S, Plus A/S, M&N Interiør A/S, MP Låger A/S, Kibæk Presenning A/S, Belodan ApS, Wood-Supply A/S Jørgen Vagn Larsen Bækkegårdsvej 25, Sparkjær, Viborg Egetæpper A/S, Ege Contract A/S, Ejendomsselskabet Textilforum A/S, Egebjerggård A/S, Egelunden A/S, HIH Development A/S, Nørhaven A/S Christian Majgaard Kronprinsensgade 21, Odense Kompan A/S, Brandtex A/S, Kwintet A/S, H. Daugaard Holding A/S George Theodoridis 54, Vas. Pavlou Str, Athen Ingen / None Christian Feddersen* Ålvej 21a, Ål, Vinderup Ingen / None Emil Poulsen* Brombærvej 27, Ølgod Ingen / None Birgit Lørup* Baunsbjergvej 5, Barde, Videbæk Ingen / None Direktion / Executive Board Viggo Mølholm International Claire Group A/S Hans Barslund Ingen / None * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem / Employee Representative Nærtstående parter Følgende personer er som følge af betydelig indflydelse på virksomhedens drift at betragte som nærtstående parter: Viggo Mølholm Mogens Ærthøj Hans Barslund Bestyrelsesmedlemmerne Gennem ejerskab og som direktør i selskabet Gennem ejerskab og som direktør i tilknyttede virksomheder Som direktør i selskabet Gennem deres plads i bestyrelsen Der har ikke været transaktioner med disse personer udover almindeligt ansættelsesforhold. Related parties The following persons are considered related parties due to their having a significant influence on the company's operations: Viggo Mølholm Mogens Ærthøj Hans Barslund Members of the Supervisory Board By virtue of ownership and in his capacity of executive officer of the company By virtue of ownership and in his capacity of executive officer of the group enterprises In his capacity of executive officer of the company By virtue of their positions on the board No transactions have been conducted with the said persons other than within the framework of their employment. 5

6 Koncernstruktur Group Structure Denka Holding A/S 100% 100% 100% Club 8 Company A/S Dencon A/S Club 8 Retail A/S 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% Basic 3D Club 8 Company Retail Inc., USA BoConcept S.a.r.l., France Club 8 Company K.K., Japan BoConcept Deutschland GmbH, Germany BoConcept Poland Sp.z o. o., Poland BC Stockholm AB, Sweden Club 8 Company Inc., USA Club 8 Company B.V., Holland Club 8 Company UK Ltd., United Kingdom Club 8 Company AB, Sweden Club 8 Company GmbH, Germany UAB Club 8 Company, Lithuania LEDELSE MANAGEMENT Direktion, Denka Holding A/S Viggo Mølholm, koncernchef. Hans Barslund, koncerndirektør. Executive Board, Denka Holding A/S Viggo Mølholm, President & CEO. Hans Barslund, Vice President & CFO. Ledergruppe, Club 8 Company A/S Viggo Mølholm, adm. direktør. Hans Barslund, vice adm. direktør. Mogens Ærthøj, IT-direktør. Torben Paulin, salgsdirektør. Troels Dyrup Petersen, Supply Chain direktør. Claus Svenningsen, divisionsdirektør, polster. Tina Pilgaard, Brand & Concept chef. Kenneth Barsballe, Retail Operations chef. Hanne Krøjgaard, økonomichef. Charlotte Søder, Human Resources Manager. Stig Iversen, IT-chef. Carsten Jensen, distributionschef. Group Management, Club 8 Company A/S Viggo Mølholm, Managing Director. Hans Barslund, Vice Managing Director. Mogens Ærthøj, IT Director. Torben Paulin, Sales Director. Troels Dyrup Petersen, Supply Chain Director. Claus Svenningsen, Division Manager, upholstery. Tina Pilgaard, Brand & Concept Manager. Kenneth Barsballe, Retail Operations Manager. Hanne Krøjgaard, Financial Manager. Charlotte Søder, Human Resources Manager. Stig Iversen, IT Manager. Carsten Jensen, Distribution Manager. Ledergruppe, Dencon A/S Henrik Feld, adm. direktør. Executive Board, Dencon A/S Henrik Feld, Managing Director. Koncernens to største produktionsanlæg beliggende i Ølgod og Herning på henholdsvis m 2 og m 2. / The Group's two largest production facilities of 30,000 square metres and 24,000 square metres respectively are located at Ølgod and Herning. 6

7 Forretningsgrundlag Business Base Koncernstruktur Denka Holding A/S' formål er i dag en 100% ejerbesiddelse af aktiviteterne i selskaberne Club 8 Company A/S, Club 8 Retail A/S og Dencon A/S. Group structure Today Denka Holding A/S aims for full ownership of the companies Club 8 Company A/S, Club 8 Retail A/S and Dencon A/S. Alle operationelle aktiviteter finder sted i Club 8 Company A/S, der omfatter udvikling, produktion og salg af møbler til private hjem, og Dencon A/S, der omfatter udvikling, produktion og salg af kontormøbler til det professionelle marked, mens Club 8 Retail A/S driver retailaktiviteter indenfor koncernens detailhandelskæde BoConcept. Mission Gennem konceptløsninger og dedikeret, fokuseret indsats at gøre modulære designmøbler tilgængelige for de mange bevidste forbrugere i verden. Målsætning Det er koncernens målsætning at blive Europas førende møbeludbyder indenfor dens segment. Dette sker primært gennem organisk vækst indenfor det definerede forretningsområde og sekundært gennem opkøb, således at strategiske synergieffekter opnås. Brands All operational activities are handled by Club 8 Company A/S, which is in charge of the development, production and sale of furniture for private homes, and by Dencon A/S, whose activities include development, production and sale of office furniture for the business sector, while Club 8 Retail A/S operates the retail business of the Group's BoConcept chain of stores. Mission Through our dedicated, focussed effort and by means of concept solutions, we aim to make modular design furniture available to the many style-conscious consumers in the world. Objectives It is the Group's objective to become Europe's leading furniture supplier within its segment. This objective will primarily be achieved through organic growth within the defined business area, and secondly by gaining strategic synergies through acquisitions. Brands Strategien fokuserer på et brand BoConcept. Derved opnås de store marketingmæssige synergier mellem produkt- og forretningsbrandet. Koncernens primære produktprogram omhandler møbelkoncepter, som markedsføres gennem franchisekæden BoConcept, hvor målgruppen er den unge, moderne og trendsættende forbruger, der ønsker value for money. The strategy is to focus on one brand that of BoConcept. This guarantees great marketing synergies between the product and the business brand. The Group's core product range consists of furniture concepts that are distributed through the BoConcept chain of stores, targeting the young, modern, trendsetting consumer who wants value for money. Det er strategien at komme med en væsentlig produktnyhed hvert år, samt at de eksisterende produktkoncepter løbende plejes, så de til enhver tid er aktuelle på markedet. Livscyklusen bliver derved så lang som muligt og samtidig med, at delkomponenter genanvendes fra program til program, skabes der forudsætning for en rationel produktion. Our vision is to launch one major new product every year while maintaining the existing product concepts in order for them to continue to reflect current market trends at all times. This ensures the longest possible life cycle of a product, in that components can be reused from programme to programme, thus creating the basis for efficient production. Som en konsekvens af den beslutning er dele af koncernens organisation lagt sammen, således at salg og servicering af BoConcept Brand Stores og i fremtiden BoConcept Studios sker parallelt ud fra et ønske om at optimere indsatsen og styrke brandet. As a consequence of this decision, parts of the Group have been merged thus that the sale and servicing of the BoConcept Brand Stores and in future the BoConcept Studios take place in parallel, thereby optimising and strengthening the brand. 7

8 Ved udgangen af regnskabsåret 2003/04 var der i alt 139 BoConcept Brand Stores. I de kommende år forventes der åbning af mellem nye Brand Stores pr. år, der vil give en nettotilgang på Brand Stores. Sideløbende hermed vil der marked for marked ske en konvertering af de nuværende Club 8 studier til BoConcept Studios, samt åbning af nye BoConcept Studios. At the end of the financial year 2003/2004 there were a total of 139 BoConcept Brand Stores. In the years ahead we expect to open another 20 or 30 new Brand Stores a year, resulting in a net addition of Brand Stores. Concurrently, we will convert the Club 8 studios to BoConcept Studios market by market as well as open new BoConcept Studios. D E N K A H O L D I N G A / S Quattro Den typiske BoConcept Brand Store er i dag mellem m 2 og har et moderne, stilrent udtryk. Hovedparten af de produkter, som afsættes gennem butikkerne, er koncernens egne designede produkter. Den resterende del er særligt udvalgte accessories og komplementærmøbler primært importeret fra udlandet. Butiksudtryk og markedsføring signalerer mærkevarer, der henvender sig til prisbevidste og trendsættende mennesker mellem år med smag for designmøbler. Fra koncernens afdeling for branding i Herning styres konceptet stramt, hvorved alle butiksenheder worldwide fremstår med en ens og klar profil. Herfra sker også butiksprojektering, sortimentsstyring, udarbejdelse af marketing, uddannelsesplaner og konceptudvikling i det hele taget. Med BoConcept Brand Stores sikrer koncernen sig direkte indflydelse på afsætning, priselasticitet og levetid. Ved regnskabsårets afslutning er der i 63 Brand Stores blevet installeret et butiksstyringssystem, Axapta. Det forøger ikke kun den enkelte forretningsenheds effektivitet, men binder effektivt forretningsenhederne og distributionscentret i Danmark kommunikationsmæssigt sammen. Mærket Dencon, der varetages af datterselskabet Dencon A/S, afsættes primært gennem andre distributionskanaler end Club 8 Company produkterne nemlig til den del af kontraktmarkedet, hvor brugerne værdsætter et attraktivt design kombineret med et attraktivt prisniveau. Salg/Marketing Det er koncernens strategi at sælge møbelkoncepter til et veldefineret segment. Afsætningen fokuserer på den rigtige eksponering i såvel BoConcept Brand Stores som i BoConcept Studios, således at der sker en effektiv branding af produkterne. Salget optimeres løbende gennem systematisk merchandising i butikkerne samt skoling af butikspersonalet, der altid skal have en stor kompetence og præference i salget af koncernens produkter understøttet af et professionelt marketingmateriale. BoConcept Brand Stores typically cover an area of square metres and are distinguished by a modern, minimalist style. The majority of the products sold through the stores are products of the Group's own design. These are complemented by specially selected accessories and complementary furniture, primarily imported from countries abroad. Both store profile and marketing signal branded goods targeting price-conscious trendsetters between the ages of 25 and 50 with a taste for designer furniture. The Group's department for branding at Herning keeps a tight rein on the concept thus ensuring that all store units world-wide present a uniform and clear corporate profile. The Brand & Concept Department also handles store planning, controls the assortment, drafts marketing and training plans and handles general concept development. Through the BoConcept Brand Stores, the Group can directly influence sales, price fixing and the life cycles. By the end of the financial year the Group had installed the enterprise resource planning system Axapta in 63 Brand Stores, which not only enhances the efficiency of the individual store, but also effectively ties together the store and distribution centre in Denmark in terms of communication. The brand of Dencon, which is handled by the subsidiary Dencon A/S, is primarily distributed via alternative channels to the channels used for the Club 8 Company products most notably to that part of the contract market which values attractive design combined with affordable prices. Sales/Marketing The Group strategy is to sell furniture to a clearly defined market segment. In the marketing of the products, great emphasis is placed on appropriate in-store presentation in BoConcept Brand Stores as well as in BoConcept Studios, thus ensuring that the products achieve brand name status. Sales are optimised continually by means of systematic merchandising in the stores and training of the store staff who must always be highly skilled and promote the sale of the Group's own products, backed by professional marketing material. 8

9 Afsætningen af koncernens produkter sker globalt, men med fokus på en række udvalgte hovedmarkeder. På hovedparten af markederne tilstræbes afsætning gennem egne salgsselskaber eller egne sælgere, hvorved optimal service og indsats kan opnås. Produktion/Logistik Club 8 Company A/S har udviklet sig fra at være møbelproducent til at være konceptholder og international distributør af et komplet produktprogram af brandede livsstilsprodukter til BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios. Disse ændrede betingelser har medført, at Club 8 Company etablerer en struktur med større fokus på Supply Chain Management, hvor egenproduktionen består af fokuserede produktionsvirksomheder (4 fabrikker), der fungerer som leverandører på linje med eksterne leverandører. Det er koncernens strategi, at produktionsenhederne har hvert deres kerneproduktionsområde, og at produktionsprocesser, der ikke dækkes af disse, vil blive indkøbt hos underleverandører. Konsekvensen af et stigende salg gennem BoConcept kæden medfører, at en stadigt stigende andel af produktprogrammet fremstilles hos eksterne leverandører. The Group's products are sold world-wide, although a number of selected markets are receiving special attention. On the majority of the markets, endeavours are made to sell through the Group's own sales companies or sales representatives, thus providing the best possible service and ensuring maximum sales effort. Production/Logistics Club 8 Company A/S progressed from furniture manufacturer to concept holder and international distributor of a complete range of branded lifestyle products for BoConcept Brand Stores and BoConcept Studios. These changed circumstances lead to the establishment of a structure with increased focus on the Supply Chain Management where the Group's own production consists of focussed production facilities (4 plants) acting as suppliers in line with external suppliers. It is Group strategy for the production units to have each their own core production area and for production processes falling outside these to be provided by sub-contractors. The rise in the sales of the BoConcept chain of stores has led to an increasing part of the product range being manufactured by external suppliers. For at effektivisere produktionen og sikre endnu kortere og mere præcise leveringstider til kunderne samt i højere grad være i stand til at håndtere leverancer fra underleverandører er et fuldautomatiseret højlager taget i brug i efteråret 2002 ved koncernens største produktionsanlæg i Ølgod. Informationsteknologi/ Ledelsesinformationssystemer Koncernen opfatter informationsteknologi som en væsentlig konkurrenceparameter, som er en nødvendig forudsætning for at være en troværdig og konkurrencedygtig leverandør. Det velfungerende informationsteknologisystem udbygges og forbedres løbende af koncernen. Human Resources Koncernen vil på alle fagområder tiltrække og uddanne de bedst egnede medarbejdere, som alle er medansvarlige for, at der udvikles, fremskaffes eller produceres kvalitetsprodukter og ydes god service overfor samarbejdspartnere og endelig, at der skabes et godt arbejdsmiljø med en høj moral. Koncernen stiller store krav til sine medarbejdere, da succesen afhænger netop af medarbejdernes passion, fleksibilitet, netværkssamarbejde samt vilje og evne til at gribe mulighederne, når de byder sig. With a view to making the production process more effective and ensuring shorter and more reliable times of delivery as well as improving our ability to handle supplies from our sub-contractors, a fully automatic high-bay warehouse was commissioned on the Group's largest production facilities at Ølgod in the autumn of Information technology/ Management information systems The Group views information technology as a vital competitive parameter and a prerequisite to being considered a reliable and competitive supplier. For this reason the Group is continually developing and improving its comprehensive and effective information technology system. Human Resources In all areas of expertise the Group will attract and train the most suitable candidates for the job. Our employees all have a share in the responsibility for the development, procurement or manufacture of high quality products and for ensuring our trading partners good service and last, but not least, creating a good working environment as a basis for high moral integrity among the staff. The Group demands much from its staff, seeing that their passion, flexibility, networking skills and their will and ability to take hold of the possibilities that arise are vital to our success. 9

10 Ledelsens årsberetning Management's Review D E N K A H O L D I N G A / S Occa Årets resultat Nettoomsætningen i Denka Holding A/S, hvis aktiviteter omhandler Club 8 Company A/S, Club 8 Retail A/S og Dencon A/S, har i regnskabsåret 2003/04 udgjort 741,7 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 59,3 mio. kr. i forhold til sidste år eller en stigning på 8,7%. Ved uændrede valutakurser i forhold til samme periode sidste år ville væksten have været 12,3%. Resultat af ordinær primær drift er et overskud på 5,3 mio. kr. i forhold til et underskud på 34,9 mio. kr. i sidste regnskabsår. En forbedring på 40,2 mio. kr. i forhold til året før. Årets resultat er negativt påvirket af andre driftsomkostninger på i alt 22,4 mio. kr., som dækker over engangsomkostninger og nedskrivninger i forbindelse med overtagelse og rekonstruktion af retailselskaber i Sverige, Polen og UK. Ordinært resultat før skat og reguleret for minoritetsinteresser er et underskud på 29,1 mio. kr. i forhold til et underskud på 53,8 mio. kr. i sidste regnskabsår. Årets underskud efter skat udgør 29,4 mio. kr. sammenholdt med sidste års underskud på 43,8 mio. kr. Resultatet betragtes som utilfredsstillende. Årets resultat ligger væsentligt under det udmeldte break-even resultat ved regnskabsårets begyndelse, og årets resultat er også under niveauet for den seneste regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs den 4. marts Den primære årsag hertil er, at der er hensat 14,4 mio. kr. i goodwillafskrivninger i forbindelse med overtagelse af såvel masterrettighederne som 3 BoConcept Brand Stores i United Kingdom. Den samlede balancesum er reduceret fra 561,3 mio. kr. sidste år til 529,5 mio. kr., så på trods af et negativt driftsresultat er der et positivt cash flow på 32,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld. Koncernens egenkapital er på statusdagen opgjort til 97,2 mio. kr., og egenkapitalandelen udgør 18,4%. Resultatets disponering Bestyrelsen for Denka Holding A/S indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på tkr. disponeres således: Profit for the year Denka Holding A/S, which includes the activities of Club 8 Company A/S, Club 8 Retail A/S and Dencon A/S, produced revenue of DKK million in the financial year 2003/2004, up DKK 59.3 million or 8.7 per cent on the previous year. At constant exchange rates relative to the corresponding period of last year, growth would have been 12.3 per cent. Ordinary operating activities generated profits of DKK 5.3 million compared to losses of DKK 34.9 million in the previous financial year. An improvement of DKK 40.2 million on last year. The profit for the year has been negatively affected by other operating expenses of DKK 22.4 million in total, which cover non-recurring costs and depreciation in connection with the acquisition and restructuring of retail companies in Sweden, Poland and the UK. The result on ordinary activities before tax and adjusted for minority interests was a loss of DKK 29.1 million compared to a loss of DKK 53.8 million in the previous financial year. The after-tax loss for the year was DKK 29.4 million compared to last year's loss of DKK 43.8 million. The result is considered unsatisfactory. The result for the year is considerably below the previously announced break-even result and the result for the year is also below the figure submitted to the Copenhagen Stock Exchange in the Group's most recent announcement dated 4 March The principal reason for this are provisions of DKK 14.4 million have been set aside for goodwill depreciations in connection with the takeover of the master rights as well three BoConcept Brand Stores in the United Kingdom. In spite of the negative operating result, the balance sheet total has been reduced from DKK million last year to DKK million, resulting in a positive cash flow of DKK 32.4 million before instalments on long-term liabilities other than provisions. As at the balance sheet date the equity of the Group amounted to DKK 97.2 million and the equity to debt ratio is 18.4 per cent. Distribution of profit The Supervisory Board of Denka Holding A/S recommends to the company in general meeting that the loss for the year of DKK 29,356 ('000) is distributed as follows: 10

11 Årets udbytte 0 Nettoopskrivning i tilknyttede virksomheder Overført resultat Dividend for the year 0 Net revaluation in Group enterprises -17,582 Retained earnings -11,774 I alt Total -29,356 ÅRETS FORLØB THE YEAR IN REVIEW Indtjeningsudvikling Det samlede resultat lever ikke op til de oprindelige forventninger, men dækker over en række positive udviklinger, som dog bliver overskygget af nogle store restrukturerings- og engangsomkostninger. I forbindelse med at Club 8 Retail A/S har udvidet ejerandelen i 3 Brand Stores i Sverige fra 50% til 100% samt udvidet ejerandelen i et polsk selskab med 4 Brand Stores til 91%, har der været rekonstruktionsomkostninger for i alt 8 mio. kr. Efter regnskabsårets afslutning har JD Group, Sydafrika - indehaver af BoConcept UK, der har masterrettighederne til det engelske marked samt driver 8 BoConcept Brand Stores - besluttet at trække sig ud af det engelske marked. I den forbindelse har koncernen i juni 2004 indgået aftale om at købe de sunde aktiviteter, som omfatter 3 Brand Stores, en kontraktafdeling samt masterrettighederne. Hovedparten af den forventede goodwill er afskrevet i regnskabsåret 2003/04 og belaster regnskabet med 1,3 mio. svarende til 14,4 mio. kr. Beløbet er afsat som anden gæld og nedskrivning på tilgodehavender. Ved at tilbagekøbe masterrettighederne fastholder BoConcept sit fodfæste på det engelske marked, hvor den fortsatte ekspansion vil foregå gennem franchiseejede Brand Stores samt ved oprettelse af BoConcept Studios hos veletablerede møbelhandlere og department stores. Ovennævnte engangsomkostninger til rekonstruktionerne belaster regnskabet totalt set med 22,4 mio. kr. Det er strategien, at de overtagne Brand Stores i såvel Sverige, Polen og United Kingdom skal sælges til franchisetagere i de enkelte lande, således at ressourcerne kan koncentreres om at være konceptholder. Målsætningen for indtjeningen i indeværende år var et break-even resultat baseret på en salgsfremgang på 3-5%, en forbedring af dækningsgraden samt effekten af gennemførte omkostningsreduktioner. Konsekvensen af overtagelsen af den øgede ejerandel i butikkerne i Sverige og Polen gør, at disse selskaber, i modsætning til sammenligningstallene for sidste år, er fuldt konsolideret ind i koncernregnskabet. Hvis der renses for tilgangen af Sverige og Polen samt hensættelsen vedr. UK, er der følgende udvikling: Development in earnings The overall result fails to live up to our original expectations, but reflects a number of favourable developments, which are, unfortunately, overshadowed by heavy restructuring and non-recurring costs. Occasioned by the expansion of the ownership share in three Brand Stores in Sweden from 50 per cent to 100 per cent and a 91 per cent expansion of the ownership share in a Polish company, representing four Brand Stores, Club 8 Retail A/S has had restructuring costs of DKK 8 million in total. At the close of the financial year the JD Group, South Africa - owner of BoConcept UK, which holds the master rights to the English market and runs eight BoConcept Brand Stores decided to pull out of the English market. As a result in June 2004 the Group has entered into an agreement to purchase the sound activities, which include 3 Brand Stores, a contract department and the master rights. The majority of the expected goodwill has been amortised in the financial year 2003/2004 and charged to the financial statements in the amount of 1.3 million equivalent to DKK 14.4 million. The amount has been set aside as other payables and write downs of payables. By repurchasing the master rights BoConcept retains its foothold on the English market where the continued expansion will take place through the franchise owned Brand Stores and by establishing BoConcept Studios at well consolidated furniture dealers and department stores. The above mentioned non-recurring restructuring costs are charged to the financial statements in the amount of DKK 22.4 million in total. The strategy is for the acquired Brand Stores in Sweden, Poland and the UK to be sold to franchisees in the different countries in order that we may concentrate our resources on being the concept holder. The target for the earnings in the current year was a break-even result based on an increase in the volume of sales of 3 to 5 per cent, an improvement in the contribution ratio and the effect of cost cuttings implemented. As a consequence of our acquiring an increased ownership share in the stores in Sweden and Poland these companies are fully consolidated in the comparative figures in the consolidated financial statements, which was not the case last year. Adjusted for the additions from Sweden and Poland and the provision relating to the UK, the trend is as follows: 11

12 Omsætningsvækst på 4,4%. Ved uændrede valutakurser ville stigningen være 7,9% Dækningsgraden er steget fra 47,5% til 49,0% Kapacitetsomkostningerne er reduceret med 13,1 mio. kr. eller 4% Flere af målsætningerne er således realiseret. Growth in revenue of 4.4 per cent. The increase will be 7.9 per cent at unchanged foreign exchange rates The contribution ratio has increased from 47.5 per cent to 49.0 per cent Capacity costs have been cut by DKK 13.1 million or 4 per cent D E N K A H O L D I N G A / S Accessories Udviklingen i dollarkursen har bevirket en reduceret We have thus achieved several of our objectives. omsætning og indtjening fra specielt almindelige kunder i USA. Indtjeningen i datterselskaberne i USA og UK levede ikke op til forventningerne, primært som følge af dårlig performance og for høje omkostninger i de lokale distributionscentre. Det lokale resultat i disse to selskaber var således et samlet underskud på 18 mio. kr., hvilket er væsentligt under forventningerne. The development in the dollar rate has resulted in reduced revenue and earnings from ordinary customers in the USA especially. Earnings in the subsidiaries in the USA and the UK failed to live up to expectations, primarily due to poor performance and prohibitive costs in the local distribution centres. The combined result of these two companies locally was thus a loss of DKK 18 Resultatet af aktiviteterne i det operative selskab, million, which is considerably below expectations. Club 8 Company A/S, har således realiseret en resultatfremgang på 28,6 mio. kr. i forhold til sidste år med et overskud før skat på 15,3 mio. kr. til følge. This means that the result of the operating company, Club 8 Company A/S, has improved by DKK 28.6 million on last year, resulting in a pre-tax profit of DKK 15.3 million. Den samlede balancesum er reduceret fra 561,3 mio. kr. sidste år til 529,5 mio. kr. som resultatet af, at tilgodehavender er reduceret fra 133,9 mio. kr. til 96,5 mio. kr. Lagrene er dog vokset med 15,2 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. skyldes overtagelsen af Sverige og Polen. Den øgede sourcing i Fjernøsten bevirker ligeledes en øget kapitalbinding i lagre. The balance sheet total has been reduced from DKK million last year to DKK million as a result of receivables having been reduced from DKK million to DKK 96.5 million. However, inventories have grown by DKK 15.2 million, DKK 9.5 million of which are attributable to the acquisition of the Swedish and Polish activities. The increased Reduktionen i balancen har bevirket, at på trods af et negativt driftsresultat er der et positivt cash flow amount of sourcing in the Far East also contributes to more funds being tied up in inventories. på 32,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld. Hvis der reguleres for indregningen af Sverige og Polen i balancen, er der reelt et positivt cash flow på 39,9 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld mod et mål på 30,0 mio. kr. Despite a negative operating result, the reduction in the balance sheet total has resulted in a positive cash flow of DKK 32.4 million before instalments on long-term liabilities other than provisions. When making an adjustment for the recognition in the Koncernens egenkapital er på statusdagen opgjort til 97,2 mio. kr. Egenkapitalen er faldet med 35,5 mio. kr. i forhold til sidste år, hvilket i tillæg til årets resultat består af -4,3 mio. kr. regulering til primo samt -1,8 mio. kr. i værdiregulering af sikringsinstrumenter. balance sheet of the Swedish and Polish activities, this leaves a positive cash flow of DKK 39.9 million before instalments on long-term liabilities other than provisions compared to the targeted DKK 30.0 million. Egenkapitalandelen udgør 18,4%. As at the balance sheet date the equity of the Den rentebærende gæld er reduceret med 17,1 mio. kr. Group amounted to DKK 97.2 million. Equity declined by DKK 35.5 million on last year, which decline combined with the result for the year is Salgs-/markedsudvikling Der er væsentlig forskel på omsætningsudviklingen i de enkelte salgskanaler. Salget til made up of a downward adjustment of DKK 4.3 million to the opening balance and a downward value adjustment of DKK 1.8 million in BoConcept Brand Stores er steget med godt 15% i forhold til sidste år. Salget til almindelige kunder er derimod faldet med 5%. Salget til Business-to-Business kunder (kontormøbler) er faldet hele 18% i forhold til sidste år, således at andelene af den totale omsætning målt på året er som følger: BoConcept 56%, almindeligt salg 38% og Business-to- Business 6%. I grafen er udviklingen i omsætnings fordelingen på salgskanaler. Omsætningsfordeling på salgskanaler / Share of Total Sales broken down by Channels of Distribution 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% respect of hedging instruments. The equity to debt ratio is 18.4 per cent. Interest-bearing debt has been reduced by DKK 17.1 million. Sales/market development Trends in revenue vary greatly from one distribution channel to another. Sales to the BoConcept Brand Stores rose by 15 per cent compared to last year. Conversely, sales to ordinary customers declined BoConcept Almindeligt salg / Business-to-Business Brand Stores Ordinary sales by 5 per cent. Sales to Business-to- BoConcept Studios Business customers (office furniture) 2002/ /04 12

13 Den strategiske satsning på BoConcept giver sig således udslag i, at dette segment nu er det største enkeltsegment. I det forløbne år har salgsindsatsen været fokuseret på at øge omsætningen gennem BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios. En stor del af omsætningen til almindelige kunder går til forhandlere, der har etableret BoConcept Studios eller Club 8 Studios. Almindeligt produktsalg er fortsat faldende, dels pga. den fokuserede indsats i henhold til strategien samt udmeldelser af de programmer, som ligger uden for BoConcept kollektionen. Markedsmæssigt er der væsentlig forskel i udviklingen på de enkelte markeder. Udviklingen i USA og UK er kendetegnet af fremgang i salget til BoConcept Brand Stores som følge af et øget antal Brand Stores, hvorimod der har været tilbagegang i salget til almindelige kunder. Der er nettofremgang på begge markeder. Den faldende dollarkurs har reduceret fremgangen og har specielt ramt afsætningen til almindelige kunder/kæder. I Japan har udviklingen både for BoConcept Brand Stores og for det generelle salg været god. I Skandinavien er udviklingen vendt, idet den kraftige fokusering på de kunder, der er en del af den fremtidige studiestrategi, samt åbningen af nye BoConcept Brand Stores i Danmark begynder at give effekt med en omsætningsvækst til følge i såvel Danmark, Norge, Sverige og Finland. Markedssituationen i Tyskland er fortsat præget af lavkonjunktur. Der er dog tegn på, at den negative salgsudvikling til almindelige kunder opvejes af stigende afsætning til BoConcept Brand Stores. Salgsorganisationen udvikles og tilpasses løbende i forhold til nye krav som følge af, at en større og større andel af omsætningen sker gennem BoConcept Brand Stores og Studios. Retail/BoConcept Koncernens eget retailkoncept BoConcept havde ved årets afslutning 139 Brand Stores, hvilket vil sige, at nettotilgangen af Brand Stores har været 20 Brand Stores. Bag disse tal ligger 24 nyåbninger og 4 lukninger. Det totale butiksareal er i perioden forøget med m 2, og det totale salgsareal er nu på m 2. BoConcept blev kåret til årets bedste koncept indenfor kategorien 'household goods & electronics' da det internationale institut, Mapic, for 8. gang valgte verdens mest dynamiske retailers ved et internationalt arrangement i Cannes. Projektet vedrørende optimering af systemerne i og omkring vores BoConcept kæde er med færdiggørelsen af den elektroniske shop management guide, 'Power Book', overgået til den globale forankringsfase. Det færdige resultat er præsenteret for masters og franchisetagere, der repræsenterede over 100 Brand Stores på declined by as much as 18 per cent compared to last year, resulting in the following breakdown of total revenue by distribution channel on a full-year basis: BoConcept 56 per cent, ordinary sales 38 per cent and Business-to-Business 6 per cent. The graph shows the trend in revenue by channel of distribution. The strategic focus on BoConcept has made this segment the largest single segment. In the past year the sales effort has been focused on increased revenue through the BoConcept Brand Stores and the BoConcept Studios. A substantial share of ordinary sales is generated by distributors who have set up BoConcept Studios or Club 8 Studios. Sales to ordinary customers continue to decline, partly due to the strategy adapted to make a concentrated effort to discontinue series that lie outside the BoConcept ranges. Markets have developed in vastly different ways. The trends in the USA and the UK are characterised by increased sales to the BoConcept Brand Stores due to a rising number of Brand Stores, whereas sales to ordinary customers have suffered a decline. Both markets show net progress. The declining dollar rate has reduced the improvement and has hit sales to ordinary customers and chains particularly hard. In Japan sales grew, both generally and to the BoConcept Brand Stores. In Scandinavia the trend has been reversed thus that the strong focus on customers making up part of our future studio strategy and the opening of new BoConcept Brand Stores in Denmark is beginning to take effect, resulting in growth in revenues in Denmark, Norway, Sweden and Finland. The German market is still struggling under economic recession. However, there are indications that the negative trend in sales to ordinary customers is being counteracted by rising sales to the BoConcept Brand Stores. We are continually developing and adapting the sales organisation to the new requirements that are a result of a greater and greater share of revenues being generated by the BoConcept Brand Stores and Studios. Retail/BoConcept The Group's own retail concept, BoConcept, had 139 Brand Stores at year-end, corresponding to a net addition of 20 Brand Stores. The underlying figures are 24 new store openings and 4 closures. During the period, total store space grew by 11,424 square metres, bringing the total selling space up to 68,145 square metres at present. BoConcept was elected the best concept of the year within the category 'household goods & electronics' when the international institute, Mapic, chose the world's most dynamic retailers at an international event held in Cannes for the 8th time. 13

14 franchisekonferencen, der blev afholdt primo maj i Danmark. 'Power Booken' er en elektronisk driftsmanual, der bygger på best practice. 'Power Booken' vil fremover understøtte alle kursusaktiviteter i BoConcept University. Projektet har skabt større klarhed omkring den organisatoriske proces i at ændre sig fra en moderne møbelproducent til en international logistik- og distributionsvirksomhed, der styrer en møbelkæde. With the completion of the electronic shop management guide, the Power Book, the project relating to the optimisation of the systems in and around our BoConcept chain has entered its global consolidation phase. The finished result has been presented to masters and franchisees representing more than 100 Brand Stores at the franchise conference, which was held in Denmark in early May. The Power Book is an electronic operational manual based on best practice. All the courses at the BoConcept University will refer to this manual. BoConcept 's IT-system, Axapta, er i årets løb blevet implementeret i 25 Brand Stores, således at over 50% af BoConcept 's samlede retailomsætning nu befinder sig på samme platform fordelt på i alt 63 forskellige lokationer i 8 lande. The project has also created transparency as to the organisational process of changing from a modern furniture manufacturer to an international logistics and distribution business controlling a furniture chain. Indivi & Indivi 2 Marketing På alle markeder er markedsføringsindsatsen koncentreret om at skabe ét brand, og det vurderes, at kendskabsgraden til BoConcept er øget. Nye tiltag i form af en international kommunikationsplatform implementeres internationalt fra august Kommunikationsplatformen er opdelt i nationale og lokale kampagner. Den nationale del bygger hovedsageligt på at skabe image og opbygge brandet, hvor de lokale kampagner har til formål at skabe trafik i butikken. De første skridt i en større automatiseringsproces er startet, herunder implementeringen af en prisog tekstdatabase, som skal danne grundlag for alle tekster og priser, der overhovedet bruges på Club 8 Company. Det være sig prislister, kataloger, internet, produktion, labels osv. Dette betyder, at alle data kun registreres og opbevares ét sted, så rettelser og tilføjelser ligeledes slår igennem i alle kategorier blot ved at lave en justering én gang. The IT-system of BoConcept, Axapta, has been implemented in 25 Brand Stores throughout the year so that more than 50 per cent of the total retail revenues generated by BoConcept are now on the same platform, broken down into 63 different locations in 8 countries in total. Marketing The marketing effort is being stepped up with a view to building greater awareness of the brand in all our markets. It is estimated that brand awareness of BoConcept has been increased. New measures in the form of an international communication platform have been prepared and will be implemented globally from the end of August The communication platform is based on a break-up of national and regional campaigns. The national part will mainly be concentrated on creating an image and building a brand, whereas the regional campaigns have the aim of getting people into the stores. D E N K A H O L D I N G A / S Club 8 Company A/S indgik efteråret 2003 et strategisk samarbejde med et reklamebureau om at outsource produktionsdelen af marketingopgaverne. Skiftet er implementeret med succes. Dette er ligeledes en af aktiviteterne i projektet om effektivisering af vores marketingopgaver via web-baserede løsninger, som vil blive fundamentet fremover til håndtering af marketingopgaverne for stadig flere Brand Stores og Studios. En on-line imagebank er allerede under implementering. Business-to-Business Markedet for kontormøbler har været stærkt faldende, og afsætningen er således faldet med 18% i forhold til sidste år. Til trods for den faldende omsætning, har en forbedret dækningsgrad samt en reduktion af bemandingen forbedret indtjeningen i selskabet med 2,5 mio. kr. i forhold til sidste år, men stadig med et underskud på 3,7 mio. kr. til følge. Produktudvikling/produktprogram En vigtig del af koncernens strategi er design- og konceptudvikling, ligesom det er en af de vigtigste forudsætninger for BoConcept Brand Stores fortsatte succes og udvikling. The first steps have been taken in a general automation process, which includes the creation of a database on which all texts and prices used by Club 8 Company will be based in future. This includes price lists, catalogues, internet, production, labels etc. This implies that data are only registered and stored in one place thus that changes and additions are implemented in all categories by means of a single adjustment. Club 8 Company A/S formed a strategic alliance with a marketing agency with a view to outsourcing the production side of its marketing tasks with effect from the autumn The change has been successfully implemented. This is yet another element in the project to enhance the efficiency of our marketing tasks by means of web-based solutions, which will enable us to handle the marketing tasks of a growing number of Brand Stores and Studios in future. The first step with an on-line. An on-line image bank is already being implemented. Business-to-Business The office furniture market has been in serious decline, and as a consequence, sales have dropped by 18 per cent relative to last year. 14

15 Hele design- og konceptudviklingen tager sit udgangspunkt i en m 2 BoConcept Brand Store. I udviklingsfasen lægges der ikke kun vægt på, at produkterne skal have et højt designindhold og være trendsættende, men også at de både skal være kommercielle samtidig med, at kollektionen skal være 'affordable'. Hele BoConcept sortimentet af reoler, sofaer, borde, stole, senge, brugskunst etc. er totalkoordineret, hvad angår farver, træsorter og design. I det forløbne år har der været fokus på designog logistikoptimering af store dele af produktprogrammet samtidig med, at polsterprogrammet er blevet væsentligt udvidet. Der er således sket en yderligere nedbringelse af antal varenumre både lagerførte og i egen produktion, således at der er skabt grundlag for væsentlige nyintroduktioner i det kommende år. Supply Chain Management Der har i årets løb været fokuseret på at forbedre leveringsevnen på færdigvarer fra Danmark, da hovedparten af varerne til øvrige distributionscentre og nærmarkeder leveres herfra. Leveringssikkerheden er forøget, således at over 95% af alle bekræftede ordrer leveres til den lovede leveringstid. Ligeledes kan over 95% af alle lagerførte varer leveres inden for en uge, hvilket gør, at Club 8 Company kan tilbyde en af branchens bedste leveringsydelser, både hvad angår leveringssikkerhed og leveringstid. Målet er at forbedre leveringssikkerheden på alle markeder og ud af alle distributionscentre i det kommende år. Dette er en af forudsætningerne for bedre rentabilitet i BoConcept Brand Stores, som dermed ikke skal være lagerførende af alle varer. Med et designorienteret produktprogram og hyppige ændringer i trends er der behov for hurtigt og fleksibelt at kunne reagere i forhold til ændret forbrugeradfærd. Derfor er der gennemført en reduktion af gennemløbstiderne i plademøbelfabrikkerne fra 35 til 25 dage med det formål at forøge leveringsevnen samt at reducere kapitalbindingen. Der forventes en fortsat reduktion af gennemløbstiden i fabrikkerne i indeværende år. Polstervarer udgør en stigende andel af omsætningen. På fabrikken i Hornslet, hvor der produceres ordrespecifikke polstervarer, er leveringssikkerheden blevet forbedret markant i år, hvilket bidrager til en samlet forbedring af leveringssikkerheden til kunderne. Ligeledes er der igangsat ændringer i forretningsgange og optimeringer, der reducerer leveringstiden, der nu er på 5 6 uger. Målet er at reducere leveringstiden til 4 uger gennem optimering af samarbejdet med systuer i udlandet. Der vil blive arbejdet med at forbedre og effektivisere ordreoptagelsesprocesserne i hele forsyningskæden fra BoConcept Brand Stores og tilbage til leverandørerne. Despite the declining sales, an improvement of the contribution margin and staff cuts have resulted in improving earnings in the company by DKK 2.5 million relative to last year, albeit leaving a loss of DKK 3.7 million. Product development/product range Design and concept development are important tools in the Group strategy and one of the principal prerequisites for the continued success and expansion of the BoConcept Brand Stores. The development of the design and concept is based on a 1,000 sqm BoConcept Brand Store. In the development phase, regard is had not only to ensuring that the products have a high design content and are trendsetters; they also have to be commercially viable and affordable. The entire BoConcept range, featuring wall units, sofas, tables, chairs, beds, accessories etc. is completely coordinated as regards colours, wood species and design. In the past year we have focused on optimising the logistics and design of large parts of our product range while considerably expanding the upholstery range. We have therefore further reduced the number of product codes both for the products for which we are stockists and for our own production in order to make room for key product launches in the year ahead. Supply Chain Management During the year we have focused on improving our ability to deliver finished goods from Denmark as the majority of the goods to the other distribution centres and neighbouring markets are delivered from here. Reliability of delivery has been improved thus that in excess of 95 per cent of all confirmed orders are delivered at the agreed time. Also, more than 95 per cent of all goods in stock can be delivered within the week, and this makes Club 8 Company one of the leading suppliers in the industry both as regards reliability and time of delivery. The target is to improve the reliability of delivery on all markets and out of all distribution centres in the year ahead. This is one of the prerequisites for improved profitability in the BoConcept Brand Stores, which are not supposed to stock all goods. With a design oriented product range and frequently changing trends there is a need to be able to respond quickly and flexibly to a change in consumer conduct. With this in mind the production lead times in the board furniture factories have been reduced from 35 to 25 days with a view to improving our ability to supply and reduce the funds tied up in inventories. We expect to reduce production lead times even further during the year. Upholstery items account for an ever increasing share of revenue. At the factory in Hornslet where we manufacture upholstery items to order, reliability of delivery has been considerably improved this year, and this contributes to the over- 15

16 Inzoni D E N K A H O L D I N G A / S 16 En stigende andel af både færdigvarer og komponenter til egenproduktion sources i Fjernøsten. Udviklingen af et velfungerende netværk af leverandører i Fjernøsten er af afgørende betydning for Club 8 Company's evne til at udvikle og forsyne BoConcept kæden med det rette produktprogram til en konkurrencedygtig pris. Et repræsentationskontor i Fjernøsten er under etablering, hvis formål i første omgang er at indkøbe polstervarer og stoffer til underleverandørerne af polsterproduktionen. Gennem udvikling af sortimenterne produceret i Fjernøsten er det ligeledes målet at kunne tilbyde markedstilrettede polsterprodukter til primært det japanske og amerikanske marked. En stigende andel af færdigvarer vil blive designet og udviklet i samarbejde med eksterne leverandører i udlandet. Det kommende år vil der være fokus på at forbedre logistikken i forhold til en stigende sourcing i Fjernøsten. Dette vil bl.a. ske gennem udvikling af et netværk af samarbejdspartnere med kendskab til sourcing i Fjernøsten ligesom en modernisering af egne indkøbs- og designprocesser er nødvendig. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal medarbejdere er steget fra 747 i 2002/03 til 762 i 2003/04. Hvis der reguleres for tilgangen af Sverige og Polen, er der reelt et fald i bemandingen på 52 medarbejdere i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige bemanding i Danmark er reduceret med 43 i forhold til 2002/03. Investeringer Der er i årets løb investeret 15,8 mio. kr. i anlægsaktiver, hvoraf 7,5 mio. kr. vedrører overtagelse af tilknyttede virksomheder. KONCERNENS FORVENTEDE UDVIKLING I 2004/05 Koncernen forventer for regnskabsåret 2004/05 et driftsresultat før skat på mellem 10 og 15 mio. kr. og en stigning i omsætningen på mellem 5 og 10%. Omsætningsstigningen er baseret på organisk vækst på uændret niveau som resultat af helårseffekten af butiksåbningerne i 2003/04 samt forventninger om åbninger af nye BoConcept Brand Stores med nettotilgang af Brand Stores til følge. Der forventes ligeledes en generel stigning i 'same store sale' som følge af de igangsatte aktiviteter, der understøtter og optimerer driften i BoConcept Brand Stores. Der er iværksat handlingsplaner for at forbedre performance og økonomien i de lokale distributionscentre i UK og USA. Der er allokeret ressourcer fra såvel centralt som lokalt hold for at forbedre driftssituationen, hvilket forventes at bidrage til væsentlige forbedringer af resultaterne. Den indgåede aftale om overtagelse af de 3 Brand Stores i UK vil ligeledes muliggøre flere optimeringsmuligheder, der vil forbedre indtjeningen i distributionsselskabet. all improvement in the reliability of delivery to the customers. We have also implemented changes in business procedures and optimisations that reduce the delivery time, which is now five to six weeks. The aim is to reduce the delivery time to four weeks through an optimisation of the collaboration with dressmakers' workrooms abroad. We will work to improve and enhance the efficiency of our order taking routines in the entire supply chain from the BoConcept Brand Stores and back to the suppliers. An increasing share of both finished goods and components for in-house production is sourced in the Far East. Creating a well functioning network of suppliers in the Far East is a key element in Club 8 Company's development of and supplying the BoConcept chain with the right product range at a competitive price. A representation office is being set up in the Far East with the preliminary aim of purchasing upholstery goods and fabrics for sub-suppliers of the upholstery production. By developing the ranges manufactured in the Far East we also aim to offer upholstery products adapted to the Japanese and American markets in particular. More and more finished goods will be designed and developed in collaboration with external suppliers abroad. In the year ahead we will focus on improving logistics in relation to the increasing amount of sourcing in the Far East. We will do this by developing a network of trading partners with knowledge of sourcing in the Far East, and we also need to update our own procurement and design routines. Staff The average number of staff has risen from 747 in 2002/2003 to 762 in 2003/2004. Adjusted for the additions from Sweden and Poland, there is a net decline in staff of 52 compared to last year. The average workforce in Denmark has been reduced by 43 relative to 2002/2003. Investments During the year DKK 15.8 million has been invested in fixed assets, DKK 7.5 million of which relate to the acquisition of group enterprises. FORECAST FOR THE GROUP FOR 2004/2005 For the financial year 2004/2005 the Group expects a pre-tax operating profit of between DKK 10 to 15 million and an increase in revenue of between 5 to 10 per cent. The increase in revenue is based on organic growth at an unchanged level due to the full-year effect of store openings in 2003/2004 and expectations of another 15 to 20 new BoConcept Brand Stores, resulting in a net addition of 10 to 15 Brand Stores. Also, a general increase in 'same store sales' is expected as a result of activities launched to underpin and optimise the operation of the BoConcept Brand Stores.

17 Balancereduktion er fortsat et væsentligt indsatsområde med henblik på at frigøre midler til at reducere koncernens gældsforpligtigelser. De vigtigste indsatsområder vil være: Der investeres væsentligt mindre, end der afskrives Kapitalbindingen i lagre skal reduceres ved at reducere gennemløbstiden i forsyningskæden Samlet mål, også for det kommende år, er et positivt cash flow på minimum 30 mio. kr. efter investeringer. Investeringer Der er i det kommende år planlagt investeringer på ca. 15 mio. kr. i anlægsaktiver. Plans of action have been launched to improve performance and the financial position in the local distribution centres in the UK and the USA. Resources have been allocated both centrally and locally to improve operating conditions and this is expected to contribute to considerable improvements in the results. The agreement on the acquisition of the three Brand Stores in the UK may open up more possibilities for optimisation, which will in turn improve the earnings potential in the distribution company. The reduction in the balance sheet total with a view to releasing funds to reduce group debt continues to be an important objective. The main areas of attention are: Miljø Koncernens selskaber er ikke omfattet af reglerne om 'Grønne regnskaber'. De lovpligtige miljøgodkendelser forefindes hos de enkelte produktionsenheder. Det forventes ikke, at der vil komme store miljømæssige investeringer i den nærmeste fremtid. Risici Koncernens selskaber afdækker efter løbende vurdering sine valutatilgodehavender og fremtidige forventede valutaindtægter via valutaterminsforretninger og valutaoptioner. Renterisici tilstræbes afdækket ved at tilpasse renteløbetiden på koncernens rentebærende gæld til aktivmassens rentefølsomhed. Det vurderes, at koncernen ikke har risici udover de for branchen normalt forekommende. Begivenheder efter statusdagen Bestyrelsen er ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter den 30. april 2004, udover de i beretningen omtalte køb i United Kingdom, som vil have væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. To keep investments well below the depreciation charge To reduce the funds tied up in inventories and to reduce lead times in the supply chain The overall target, also for the year ahead, is a positive cash flow of at least DKK 30 million after investments. Investments During the next year we have planned to invest approximately DKK 15 million in fixed assets. Environment The Group companies are not subject to the regulations on 'green accounting'. The statutory environmental approvals are held by the individual production units. No major environmental investments are planned in the near future. Risks The Group companies hedge amounts owing to them in foreign currencies and expected foreign exchange income by means of forward exchange contracts and foreign exchange options, based on ongoing evaluations. Endeavours are being made to hedge interest risks by matching the currency of the interest payable on the Group's interest-bearing debt with the total assets' sensitivity to interest rates. In the view of the management, the Group is not subject to any risks other than those common to the industry. Post-balance-sheet events Apart from the acquisitions in the United Kingdom mentioned in the management review, the supervisory board is aware of no events after 30 April 2004 which would materially influence the financial position of the group. Inzoni, Occa, Diva & Chairs 17

18 Segmentoversigt Segment Information Boligindretning / Kontormøbler / Home furnishings Office furniture (Mio. kr.) (DKK mill.) 2003/ / / /03 Segmentopdelt resultatopgørelse og balance / Income statement and balance sheet by business segment Solid&Basic Resultatopgørelse Nettoomsætning Income statement Revenue 700,8 633,8 40,9 48,6 Dækningsbidrag Contribution margin 356,3 309,2 14,5 15,3 Bruttoresultat Gross profit 283,9 228,3 6,9 5,3 Resultat af primær drift Operating profit -13,9-29,1-2,8-5,2 Finansielle poster, netto Net financials -13,1-13,3-0,9-1,0 Profit/loss from ordinary Ordinært resultat før skat activities before tax -25,4-47,6-3,7-6,2 Balance pr. 30. april 2004 Anlægsaktiver Balance sheet as at 30 April 2004 Fixed assets 239,4 244,7 19,4 22,1 Varebeholdninger Inventories 150,7 133,1 8,8 11,2 Tilgodehavender Receivables 92,1 126,3 4,4 7,6 Likvide beholdninger Cash 14,7 16,2 0,0 0,0 Total balance Balance sheet total 496,9 520,3 32,6 41,0 Nøgletal Dækningsgrad Financial ratios Contribution ratio 50,8 48,8 35,5 31,5 Overskudsgrad Operating margin -1,8-5,4-6,8-10,7 Antal ansatte (gns.) Average number of employees Denka Holding A/S opererer på 2 markeder (segmenter): Denka Holding A/S operates in 2 markets (segments): Boligindretning, som omfatter udvikling, produktion og salg af møbler til private hjem. Herunder er også medtaget driften af egne butikker Kontormøbler, som omfatter udvikling, produktion og salg af kontormøbler til det professionelle marked Home furnishings which includes development, production and sale of furniture for private homes. This also includes the operations of the Company's own stores Office furniture which includes development, production and sale of office furniture to the professional market Omsætningen til det private marked, som udgør ovenstående segment 'boligindretning', opdeles i salg til BoConcept kunder og salg til almindelige kædekunder og BoConcept Studios. Det er ikke muligt at udarbejde en opdeling af resultatopgørelsen og balancen mellem disse to salgskanaler, idet der er fælles produktprogram, produktions- og salgsorganisation mv. Sales to the private market which are part of the above 'home furnishings' segment are divided into sales to BoConcept customers and sales to ordinary chains and BoConcept Studios. It is not possible to prepare a separate income statement and balance sheet for these two channels of distribution, since they have a shared product range, production and sales organisation etc. D E N K A H O L D I N G A / S 18

19 Ledelsens regnskabspåtegning Statement by the Supervisory and Executive Boards on the Annual Report Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003/04 for Denka Holding A/S. The Supervisory and Executive Boards have today considered and adopted the annual report for 2003/2004. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 28. juni 2004 The annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act, Danish accounting standards and the Copenhagen Stock Exchange requirements pertaining to listed companies. In our opinion, the accounting policies applied are appropriate, thus that the annual report gives a true and fair view of the Group's and the Parent Company's assets and liabilities, financial position and profit/loss. The annual report is hereby submitted to the general meeting for adoption. Herning, 28 June 2004 Direktion / Executive Board Viggo Mølholm Hans Barslund Bestyrelse / Supervisory Board Ole Balle John Bredvig Jørgen Vagn Larsen Christian Majgaard George Theodoridis Christian Feddersen Emil Poulsen Birgit Lørup EJERFORHOLD OWNERSHIP Følgende selskabsdeltagere besidder andele, der er tillagt enten 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller udgør mindst 5% af selskabskapitalen, dog mindst kr.: The following shareholders hold shares representing at least 5% of the voting shares or not less than 5% of the share capital, or shares for a minimum of DKK 100,000: Sato Office Systems (30,77%) 168, Kifissias Ave., Maroussi, Athen, Grækenland Sato Office Systems (30.77%) 168, Kifissias Ave., Maroussi, Athens, Greece Lønmodtagernes Dyrtidsfond (9,3%) Vendersgade 28, København K Lønmodtagernes Dyrtidsfond (9.3%) Vendersgade 28, Copenhagen K, Denmark Tage Mølholm (7,62%) Godthåbsvej 61, Herning Tage Mølholm (7.62%) Godthåbsvej 61, Herning, Denmark Viggo Mølholm (7,08%) Nørre Allé 23, Herning Viggo Mølholm (7.08%) Nørre Allé 23, Herning, Denmark Jens Ærthøj Jensen (5,38%) Kaj Munksvej 10, Herning Jens Ærthøj Jensen (5.38%) Kaj Munksvej 10, Herning, Denmark Mogens Ærthøj (5,19%) Th. Nielsensgade 75, Herning Mogens Ærthøj (5.19%) Th. Nielsensgade 75, Herning, Denmark Denka Holding A/S (4,96%) Mørupvej 16, Herning Denka Holding A/S (4.96%) Mørupvej 16, Herning, Denmark 19

20 Anvendt regnskabspraksis Accounting Policies Applied D E N K A H O L D I N G A / S Transit Årsrapporten for Denka Holding A/S for 2003/04 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Koncern- og årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. KONCERNRAPPORT Koncernrapporten omfatter moderselskabet Denka Holding A/S samt tilknyttede virksomheder, hvori Denka Holding A/S råder over mere end 50% af stemmerne eller har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne, og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten. The annual report of Denka Holding A/S for 2003/2004 has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act pertaining to enterprises in reporting class D, Danish accounting standards and the requirements laid down by the Copenhagen Stock Exchange for the presentation of the financial statements of listed companies. The accounting policies applied in the preparation of the consolidated and annual report remain unchanged from last year. Recognition and measurement generally Assets are recognised in the balance sheet where future economic gains are likely to flow to the Group and where the value of the asset can be measured reliably. Liabilities are recognised in the balance sheet if they are likely to be incurred and if they can be measured reliably. Assets and liabilities are initially measured at cost. Subsequently, assets and liabilities are remeasured as described against each individual accounting item below. Certain financial assets and liabilities are measured at amortised cost, thus recognising the constant effective rate of interest over the life of the asset or liability. Amortised cost is calculated as the historical cost price less any instalments or additions/ deductions in the accumulated amortisation of the difference between cost and the nominal value. In the recognition and measurement process, gains, losses and risks arising before the annual report is being presented and which substantiate or invalidate events existing on the balance sheet date must be taken into account. In the income statement, income is recognised as it is earned and includes value adjustments of financial assets and liabilities, which are measured at fair value or amortised cost. In addition, costs incurred to generate the profit for the year, including depreciation, writedowns and provisions as well as reversals due to changed accounting estimates of amounts that have previously been recognised in the income statement, are recognised in the income statement. CONSOLIDATED ANNUAL REPORT The consolidated annual report includes the parent company, Denka Holding A/S, as well as group enterprises in which Denka Holding A/S holds more than 50% of the votes or over which it exercises 20

Koncernens omsætning er steget med 8,7% til kr. 741,7 mio. kr. Ved uændret valutakurser i forhold til sidste år ville væksten have været 12,3%

Koncernens omsætning er steget med 8,7% til kr. 741,7 mio. kr. Ved uændret valutakurser i forhold til sidste år ville væksten have været 12,3% Københavns Fondsbørs Herning, den 28. juni 2004 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2003/04 for Denka Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 8,7% til kr. 741,7 mio. kr. Ved uændret valutakurser

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 30. juni 2005 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 7,3% til kr. 795,6 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

D E N K A H O L D I N G A / S

D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 2 0 0 5 ANNUAL REPORT 2 0 0 4 / 2 0 0 5 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 2 0 0 5 Mapic prisvinder Verdens mest dynamiske detailkoncept indenfor

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LEVERANDØRFORENINGEN, MAJ 2014 Claus Teilmann Petersen, VP Group CSR 1 06 MAY 2014 PANDORA COMPANY PRESENTATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Hvorfor arbejder vi

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006

Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006 Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006 Agenda BoConcept historien Turn-around og ny business plan Forventninger Opsummering Q&A Viggo Mølholm, koncernchef Tlf.: 7013 1366 E-mail:

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Analyse af Globo Plc.

Analyse af Globo Plc. Analyse af Globo Plc. Historie: Historien omkring Globo er ret vigtig for at forstå selskabet. Hvis man søger på nettet, vil man kunne se at Globo er startet som et græsk teleselskab. Nu lyder græske teleselskaber

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill Product Catalogue Crisps Franske Kartofler Dip Chips Havsalt Sour Cream & Dild 220 g 16 stk. Varenr.: 5650007878 EAN: 5701979304513 Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667 Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for DISA Industries Remote Monitoring Services DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for Remote Monitoring Services

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere