Code of Business Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Code of Business Conduct"

Transkript

1 Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed

2 Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer til velfærden 11 Kapitel 5 Den motiverende arbejdsplads 12 Bilag 1 REMA 1000/Reitan Distribution s Supplier Code of Conduct 14 Bilag 2 Aftale om pelsfri handel 20 Bilag 3 KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion 21 2 REMA 1000 Code of Business Conduct

3 Indledning Vi lever i dag i en verden, hvor afstanden fra jord til bord er blevet meget lang, og hvor vi derfor har begrænset indsigt i, hvordan de dagligvarer, vi forbruger, er blevet produceret. Derfor er det hele tiden vigtigt, at forbrugerne kan stole på, at den dagligvarekæde de handler hos kan sikre, at deres varer er blevet produceret, transporteret og handlet på en ansvarlig, etisk og bæredygtig måde. I REMA 1000 vil vi være kendt som Skandinaviens mest værdidrevne selskab. Derfor er vores værdi om at have en høj forretningsmoral grundlæggende for os, når vi driver forretning. På den måde har vi skabt en virksomhed, som reflekterer vores værdier og som vi er stolte af. En ordentlig virksomhed der behandler vores medarbejdere, kunder, partnere og leverandører ærligt og redeligt. REMA 1000s Code of Business Conduct er vores guide til ordentlig forretningsadfærd. Sammen med vores virksomhedspolitikker udgør denne vores retningslinjer, vi som virksomhed har forpligtet os til at arbejde ud fra. Vi rapporterer årligt på de konkrete indsatser, vi gør på basis af disse politikker for ansvarlighed i REMA 1000 i vores CSR-rapporter. CSR-rapporterne kan du finde på vores hjemmeside REMA1000.dk/csr-rapporter REMA 1000s værdier Vi rendyrker vores forretningsidé Vi holder en høj forretningsmoral Vi skal være gældfrie Vi skal motivere til vinderkultur Vi tænker positivt og offensivt Vi taler med hinanden ikke om hinanden Kunden er vores øverste chef Vi skal have det morsomt og lønsomt REMA 1000 Code of Business Conduct 3

4 Kapitel 1 Den sunde familie Kundesundhedspolitik REMA 1000 ønsker at give forbrugere mulighed for at leve et liv med sundhed, velvære og trivsel. Her har dagligvarer en stor betydning. Det gælder uanset, om der er tale om fødevarer, husholdningsartikler eller produkter til personlig pleje. Vores holdning er, at det skal være nemt at vælge sundere fødevarer. Vi ønsker at gøre de sunde valg til de oplagte valg uanset, hvordan pengepungen ser ud. REMA 1000 forpligter sig til: Vedblivende at arbejde for et sundere vareudvalg både af fødevarer, husholdningsartikler og personlig plejeprodukter. Konstant at holde os orienteret om eventuelle sundhedsrisici ved vores varer. Omgående at fjerne varer fra vores sortiment, hvis varen er under mistanke for eller fundet til at have sundhedsskadelige effekter. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. 4 REMA 1000 Code of Business Conduct

5 Kapitel 2 Den glade natur Politik for klima og miljø, biodiversitet og dyrevelfærd REMA 1000 ønsker at fremme et bedre klima og miljø. Vi ønsker at bidrage til at fremme et ansvarligt og bæredygtigt forbrug af bæredygtige ressourcer. Vores ønske er at sikre mest mulig dyrevelfærd. REMA 1000 forpligter sig til: Vedvarende at søge at reducere vores negative og højne vores positive påvirkning af klima og miljø igennem hele værdikæden. At arbejde for et ansvarligt og bæredygtigt ressourceforbrug, herunder at kæmpe for reduktion af madspild. Bestandigt at arbejde for en produktion og et vareudvalg, der skaber bedre dyrevelfærd. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSRrapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 5

6 Fiskepolitik REMA 1000 ønsker at undgå at medvirke til at verden mister fiskearter. REMA 1000 forpligter sig til: Fangstområde af torsk ændres fra Østersøen til Atlanterhavet Ikke at sælge ål Ikke at sælge haj, sværdfisk og marlin REMA 1000 vil arbejde med at sikre bæredygtighed i vores fiskeproduktsortiment igennem at sætte mål og KPI er og rapportere på udviklingen i vores CSR-rapporter. REMA 1000 har følgende definition af bæredygtigt fiskeri: 1. Vildtfanget fisk Vi arbejder for at føre et stadig stigende antal fiskeprodukter, der er fanget med naturskånsomme redskaber. Det vil sige, at der fiskes med redskaber, som ikke ødelægger havnaturen og som er specifikt lavet til at fange de enkelte arter på en skånsom måde, så både bifangst og udsmid minimeres. Eksempler på dette er, at vi ikke vil købe bomtravlet fisk og at vi tilbyder rødspætter fanget med snurrevod, som er mere skånsom end eksempelvis bundtrawl. Desuden fører vi MSC-mærkede fisk. MSC Marine Stewardship Council er en mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri se for mere information. 2. Fisk fra opdræt REMA 1000 kræver at fisk fra opdrætsfarme følger internationale standarder for bæredygtig produktion og at opdrætsfarmene bliver overvåget og kontrolleret, så der er sikkerhed for, at produktionen ikke leder til forurening og naturødelæggelse. Vi har i starten af 2014 indmeldt de første ASC mærkede produkter. ASC er en uafhængig tredjeparts mærkningsordning for ansvarligt opdrættede fisk og skaldyr fra hav- og dambrug se for mere information. 6 REMA 1000 Code of Business Conduct

7 Pelsfri politik REMA 1000 ønsker ikke at føre produkter af pels grundet forholdene for pelsdyr. REMA 1000 forpligter sig til: At overholde Aftale om pelsfri handel indgået med ANIMA og FUR FREE alliance (se bilag 2). At følge denne indkøbspolitik: REMA 1000 forhandler ikke produkter hvor ægte pels indgår. Pels defineres som pels, når det stammer fra dyr, der primært opdrættes eller indfanges for pelsens skyld. Dette gælder bl.a. ræv, mink, kanin, vaskebjørn, sæl, mårhund og prærieulv. REMA 1000 har af dyrevelfærdsmæssige hensyn desuden besluttet ikke at forhandle angora. REMA 1000 vil fortsat forhandle imiteret pels/kunstpels. Se eller for mere information. REMA 1000 Code of Business Conduct 7

8 Palmeoliepolitik REMA 1000 ønsker ikke at medvirke til efterspørgsel af palmeolie, der produceres på bekostning af miljø og biodiversitet. REMA 1000 forpligter sig til: At alt palmeolie i vores egne produkter er 100 % certificeret. Årligt at købe green palm oil kvoter, der modsvarer den ikke-certificerede palmeolie, som er blevet anvendt i produktionen af vores produkter det pågældende år. REMA 1000 vil arbejde for vedvarende at reducere mængden af ikke-certificeret palmeolie i vores produktsortiment igennem at sætte mål og KPI er og rapportere på udviklingen i vores CSR-rapporter. 8 REMA 1000 Code of Business Conduct

9 Kapitel 3 Den gode leverandør Politik for etisk handel REMA 1000 ønsker at sikre etiske leverandører, der overholder love og regler, ikke forbryder sig mod menneskerettighederne og ikke begår korruption. REMA 1000 forpligter sig til: At sikre at vores leverandører underskriver vores Supplier Code of Conduct (vores etiske krav til vores leverandørers adfærd) REMA 1000/ Reitan Distribution s Code of Conduct som fremgår af bilag 1. Herunder forpligter vi os til 14 principper om: Tvangsarbejde/slavearbejde Fagorganisering og kollektive forhandlinger Børnearbejde Diskrimination Brutal behandling Sundhed, sikkerhed og miljø Løn Arbejdstid Regulære ansættelser Marginaliserede befolkningsgrupper Miljø Korruption Dyrevelfærd Ledelsessystem hos leverandører Vedvarende at arbejde for højere etiske standarder i vores leverandørkæde. Fortløbende at højne vores vurderinger og kontrol af leverandører. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 9

10 Politik for menneskerettigheder REMA 1000 tilslutter sig Verdenserklæringen om Menneskerettighederne samt de danske og internationale arbejdsrettigheder (International Labour Organization s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work). REMA 1000 ønsker at sikre hverken direkte gennem vores egen adfærd eller indirekte gennem vores indkøb, at overskride eller negativt påvirke menneskerettighederne. Vi ønsker kontinuert at udvide vores og vores leverandørers positive påvirkning af menneskerettighederne. REMA 1000 forpligter sig til: At tage skridt til at identificere og adressere enhver faktisk eller potentiel uønsket påvirkning, vi kan have direkte eller indirekte gennem vores forretningsrelationer. Kun at samarbejde med leverandører, der lever op til vores etiske standarder og respekterer menneskerettighederne. REMA 1000 vil Have særlig fokus på menneskerettighederne for REMA 1000 som arbejdsplads og i vores udvidet værdikæde gennem vores leverandører. Løbende foretage analyser af vores menneskerettighedsrisici for at vide, hvilke menneskerettigheder vi skal have fokus på og hvor i vores værdikæde. At følge op på og afhjælpe enhver uønsket påvirkning af menneskerettighederne samt gribe muligheder for at have en positiv påvirkning. Arbejde for fremdrift og rapportere på i vores CSR-rapporter. REMA 1000 har Politikker og ledelsessystemer der sikrer at medarbejdernes menneskerettigheder respekteres herunder vores Medarbejderpolitik og Mangfoldighedspolitik. En proces til sikring af at vores leverandører overholder menneskerettighederne: Vores leverandører underskriver vores Supplier Code of Conduct, som indeholder krav til overholdelse af menneskerettighederne. Analysere risikoen for at vores leverandører overtræder menneskerettighederne. Udføre kontrol blandt leverandører identificeret i vores risikoanalyse. Indgå i dialog med leverandører, der ikke overholder menneskerettighederne for at hjælpe dem til at forbedre forholdene i deres produktion. Afslutte samarbejde med leverandører, der ikke forbedrer forhold i deres produktion, som strider mod menneskerettighederne samt at indrapportere om disses adfærd til relevante myndigheder. 10 REMA 1000 Code of Business Conduct

11 Kapitel 4 REMA 1000s donationer til velfærden Sponsorat- og donationspolitik REMA 1000 ønsker at støtte initiativer og hjælpeorganisationer, som retter sig mod at skabe viden om og adgang til fødevaresundhed og dyrevelfærd, samt mod at begrænse fødevarespild, anvendelse af vand og andre knappe ressourcer i produktion af dagligvarer. REMA 1000 ønsker ligeledes at støtte sport til børn i de nærsamfund, vores butikker befinder sig i. REMA 1000 forpligter sig til: At give donationer ud fra en fair betragtning af ansøgningen. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSRrapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 har nedsat en donationsgruppe til vurdering af donations- og sponsorforespørgsler. Gruppen tager stilling til relevansen af forespørgslen for REMA 1000, vores værdier, målsætninger og interessenter. Alle donationer bedømmes på baggrund heraf. REMA 1000 Code of Business Conduct 11

12 Kapitel 5 Den motiverende arbejdsplads Medarbejderpolitik REMA 1000 ønsker at være en morsom, lønsom og ansvarlig arbejdsplads, der behandler vores medarbejdere retfærdigt og etisk, samt arbejder for vores medarbejderes arbejdsglæde, velvære og sundhed. REMA 1000 forpligter sig til: At have gode medarbejdervilkår: At vores medarbejdere har vilkår, der overholder love og menneskerettigheder og at disse fremgår tydeligt i vores medarbejderhåndbog, der er tilgængelig for alle medarbejdere og som gennemgås i forbindelse med underskrivelse af ansættelseskontrakt. At skabe et godt arbejdsmiljø: Der er etableret en arbejdsmiljøorganisation i henhold til lovgivningen. Der foretages Arbejdspladsvurderinger (APV) og vi arbejder løbende for at forbedre eventuelle udfordringer, som disse undersøgelser måtte påvise. At acceptere overenskomster: Vi følger HK kontor og lager, samt 3Fs overenskomster. At støtte sundhed hos vores medarbejdere: Alle ansatte har en firmabetalt sundhedsordning, der: forpligter sig til at fremme sundhed gennem REMA 1000s Helbreds- og Sundhedsordning. Siden dens udvikling har den fokuseret på KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion, men ordningen er dynamisk. Se bilag 3. At sikre medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen. At arbejde for diversitet i REMA 1000, se vores diversitetspolitik nedenfor. At sikre medarbejdere mod diskrimination: I REMA 1000 taler vi MED hinanden og ikke OM hinanden. Vi kræver, at vores medarbejdere holder en god tone uanset forskellige overbevisninger og nationalitet. Vi tolererer ikke chikane og har et system for at følge op og komme al diskrimination til livs. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for arbejdet med disse punkter i vores samfundsansvarsrapport, og samtidig arbejde for fremdrift og rapportere på udvikling. REMA 1000 har en medarbejderhåndbog, hvor specifikke politikker, procedurer og regler fremgår. 12 REMA 1000 Code of Business Conduct

13 Mangfoldighedspolitik REMA 1000 ønsker at diversiteten blandt medarbejderne afspejler befolkningssammensætningen lokalt og nationalt. REMA 1000 VORES BUTIK skal skabe sammenhørighed i lokalsamfundet og sikre inkludering af medarbejdere og kunder i et fællesskab med butikken som udgangspunkt. Butikkens medarbejdere skal fungere som ambassadører i nærsamfundet. Derfor skal medarbejdersammensætningen afspejle det lokalsamfund, de er del af. REMA 1000 forpligter sig til: At undgå alle former for diskrimination blandt medarbejdere og i ansættelsesprocessen. At overholde årsregnskabsloven (ÅRL) 99b angående rapportering om det underrepræsenterede køn i vores årsrapport: At sætte måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan. At redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor vi i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. At tage initiativer til at øge andelen af det underrepræsenterede køn indtil ligestilling er opnået i REMA REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for vores arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og endeligt rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 13

14 Bilag 1 REMA 1000/Reitan Distribution s Supplier Code of Conduct REMA 1000/Reitan Distribution s Code of Conduct (Etiske retningslinjer) for leverandører I. Indledning Reitan Distribution REMA 1000/Reitan Distribution arbejder for at fremme gode arbejds- og miljøforhold i hele værdikæden. Det ønsker vi at gøre i tæt samarbejde med vore leverandører og samarbejdspartnere. For at tydeliggøre REMA 1000/Reitan Distribution s position internt og eksternt overfor vore leverandører, har vi udarbejdet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjerne dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. REMA 1000/Reitan Distribution er medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). REMA 1000/Reitan Distribution vil informere leverandørerne om eventuelle opdateringer eller ændringer af retningslinjerne og give rimelig forhåndsvarsel i forhold til leverandørens opfyldelse af de nye krav. II. Principper 1. Grundlæggende principper. Vores leverandører skal levere varer til REMA 1000/Reitan Distribution, som er produceret i overensstemmelse med retningslinjerne. Overholdelse af retningslinjerne er lige så vigtigt som at opfylde vores kvalitetskrav og leveringsbetingelser. REMA 1000/Reitan Distribution forventer, at der dokumenteres forbedringer, hvis der har været brud på retningslinjerne i forbindelse med en fysisk audit af lokaler mv. eller gennemgang/revision af dokumenter o.lign. (samlet "inspektion/revision"). Audit vil blive gennemført i overensstemmelse med metodologien i internationale standarder, så som SMETA, SA8000, ISO og ISO REMA 1000/Reitan Distribution kan kræve, at leverandøren dækker omkostningerne til en enkelt undersøgelse pr. år udført af REMA 1000/Reitan Distribution.. Leverandører og producenter må iværksætte relevante tiltag med baggrund i de fundne brud, og foretage nødvendige korrigeringer i henhold til aftalt forbedringsplan. Såfremt forbedringer gennemføres, vil REMA 1000/Reitan distribution arbejde sammen med leverandørerne og producenterne for at styrke deres evne til at håndtere retningslinjerne på lang sigt. For det tilfælde at REMA 1000/Reitan Distribution skriftlig har accepteret at leverandøren benytter andre, tilsvarende etiske principper, skal alle henvisninger til "Retningslinjene" i dette dokument læses som en henvisning til de andre etiske principper REMA 1000/Reitan Distribution har godkendt. 2. Særskilte krav til leverandører af REMA 1000s egne mærkevarer ("REMA PL") Dette afsnit er et tillæg for leverandører, der producer og/eller leverer varer som sælges under et REMA varemærke eller produceres, inkl. underleverandører i henhold til REMA 1000s specifikationer (REMA PL). REMA 1000 afgør i tvivlstilfælde, om nogen skal regnes som REMA PL iht. disse retningslinjer. 2.1 Leverandører af REMA PL skal såvel før kontraktsindgåelse som derefter, (1 gang hvert år) besvare et skema for leverandørens portefølje af varer, og udfylde en "produktions profil" omhandlende alle fabrikker eller anlæg, hvor leverandøren producerer REMA PL, inkl underleverandører. Skemaet og profilen skal leveres til den relevante REMA 1000 indkøbsansvarlige inden 1 måned fra modtagelsen såfremt den REMA 1000 indkøbsansvarlige efterspørger det. 2.2 REMA 1000 og vores repræsentanter skal, så langt gældende lovgivning tillader det, have ret til at inspicere og undersøge REMA PL leverandørens lokaler og faciliteter både ved varslede og uanmeldte audit. REMA 1000 skal også have ret til inspektion/revision af leverandørens produktions- og 1 14 REMA 1000 Code of Business Conduct

15 Reitan Distribution leverandørkæde, inklusiv eventuelle underleverandører. Leverandøren skal aktivt, åbent og ærligt hjælpe REMA 1000s gennemførelse af inspektioner/revisioner, herunder ved at give information og allokere tilstrækkelige ressourser. Leverandøren skal sikre nødvendige rettigheder for REMA 1000 Detr gælder også alle leverandørens underleverandør således at REMA 1000 kan have fuld indsigt i produkter og produktionvilkår. Som ingredienser og produktdele, produktionsprocessen, arbejdsbetingelser, sikkerhedsforhold, underleverandører og produktionens indvirkning på miljøet. 2.3 REMA 1000 eller dets repræsentanter vil i gennemsnit foretage en årlig audit på hver facilitet og hvert produktionsanlæg. Omkostningerne til dette dækkes af leverandøren. 2.4 REMA 1000 eller dets repræsentanter kan i tillæg, før samhandlen opstartes, foretage en prækvalificerende audit af leverandørens virksomhed der producer og/eller leverer REMA PL. REMA 1000s omkostning i forbindelse med disse prækvalifikations audits skal refunderes af leverandøren ved indgåelse af samhandelsaftale, som en betingelse for at aftalen er bindende. 2.5 Omkostninger der skal dækkes af leverandøren i forbindelse med de mulige årlige audit (punkt 2.3) og prekvalifikations audit (punkt 2.4) vil variere afhængig af størrelsen på den aktuelle produktion og anlæg, og vil normalt ligge mellem USD 1200 og USD 2500 (2014-beløb). Omkostningen som pådrages i forbindelse med øvrige audit dækkes af REMA 1000, med mindre auditen eller anden information viser at leverandøren ikke har overholdt retningslinjerne. Eksempler på brud på retningslinjerne er (1) at der er givet vildledende eller ufuldstændig information til REMA 1000, for eksempel i oversigter over arbejdstagers løn og arbejdstid, eller i erklæringer om fuldstændige eller delvise underleverancer eller outsourcing; (2) at REMA 1000s (eller dets repræsentanters) audit forhindres eller begrænses, for eksempel ved at tilgang til dokumenter eller produktionsanlæg nægtes, eller ved at det ikke gives anledning til at foretage konfidentielle interview af arbejdstagerne, og (3) at leverandøren viser manglende indsats for at udbedre tidligere brud på retningslinjerne. 2.6 Leverandøren skal indhente samtykke fra REMA 1000 før hele eller dele af produktionen af REMA PL outsources til underleverandører og -producenter, med mindre noget andet er aftalt på forhånd. Hver vare og dennes ingredienser/bestanddele skal kunne spores gennem hvert led i produktions- og leverandørkæden, inklusiv den oprindelige produktionslokalitet. På opfordring skal leverandøren informere REMA 1000 om alle de aktuelle underleverandørne og produktionssteder, og give kontaktdata for disse. III. Outsourcing og sporbarhed Leverandøren skal indhente samtykke fra REMA 1000/Reitan Distribution før hele eller dele af produktionen outsources til underleverandører og -producenter, med mindre andet er aftalt på forkant. Hver vare skal kunne spores gennem hvert led i produktions- og leverandørkæden, inklusiv det oprindelige produktionssted. På opfordring skal leverandøren informere REMA 1000/Reitan Distribution om alle de aktuelle underleverandører og produktionssteder. IV. Krav til egen virksomhed Reitan Distribution/REMA 1000 har udviklet og gennemføre et management system til registrering og styring af etisk handel i forsyningskæden. Ved oprettelse af nye leverandører, vil vi som en del af leverandør informationen oplyse om REMA1000/Reitan Distribution s politik ift. respekt for alle menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder. 2 REMA 1000 Code of Business Conduct 15

16 Reitan Distribution Reitan Distribution/REMA 1000 vil støtte og anerkender den klageinstans under Erhvervs- og Vækstministeriet, der supplerer leverandørens retningslinjer for at imødekomme arbejdstager og eksterne interessenters bekymringer, der ikke effektivt kan behandles af Leverandørens system. Reitan Distribution/REMA 1000 vil ikke omgå leverandøren med henblik på at placere direkte ordrer med underleverandører oplyst af leverandøren med henblik på at opfylde kravene til etisk handel. REMA 1000/Reitan Distribution (alle ansatte inkluderet) må aldrig tilbyde eller modtage ulovlige eller uretmæssige pengegaver eller andre godtgørelser for at opnå forretningsmæssige eller private fordele til egen, kunder, agenter eller leverandørers vinding. REMA 1000/Reitan Distribution og vore leverandører skal undgå handelspartnere, som har aktiviteter i lande, som er pålagt handelsboykot af FN og/eller danske myndigheder. V. Krav til forhold i leverandørkæden DIEH s retningslinjer for etisk handel er baseret på respekt for alle menneskerettigheder og internationale anerkendte FN- og ILO-konventioner og angiver minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produktionsstedet skal respekteres. Der hvor nationale love og reguleringer dækker samme som disse retningslinjer, skal den højeste standard gælde. Blandt rettigheder er der eksempelvis: 1. Tvangsarbejde/slavearbejde (ILO konvention nr. 29 og 105) 1.1 Der må ikke forekomme nogen form for tvangsarbejde, slavearbejde eller ufrivilligt arbejde. Arbejdere skal være fri til at forlade arbejdspladsen ved arbejdsdagens afslutning Arbejdere må ikke skulle deponere depositum eller identitetspapirer til arbejdsgiver og skal frit kunne afslutte arbejdsforholdet med rimelig opsigelsesvarsel. 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvention nr. 87, 98, 135 og 154) 2.1. Arbejdere skal uden undtagelse have ret til at slutte sig til eller etablere fagforeninger efter eget ønske og til at forhandle kollektivt. Arbejdsgiver skal ikke blande sig, hindre eller modarbejde fagorganisering eller kollektive forhandlinger Fagforeningsrepræsentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i at udføre sit fagforeningsarbejde på arbejdspladsen Hvis retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrænset ved lov, skal arbejdsgiveren lette, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uafhængig organisering og forhandling. 3. Børnearbejde (FN s konvention om børns rettigheder, ILO nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146) 3.1. Minimumsalder for arbejdere må ikke være mindre end 15 år og i tråd med i) national minimumsalder for ansættelse eller (ii) minimumsalder for obligatorisk skolegang med højeste alder som gældende. Hvis lokal minimumsalder er sat til 14 år, i tråd med undtagelsen i ILO konvention 138, kan dette accepteres Rekruttering af børnearbejdere i strid med ovennævnte minimumsalder må ikke finde sted Børn under 18 år må ikke udføre arbejde, som er til skade for deres helbred, sikkerhed eller moral inklusiv natarbejde Der skal etableres handlingsplaner for snarlig udfasning af børnearbejde, som er i strid med ILOkonventionerne 138 og 182. Handlingsplanerne skal dokumenteres og kommunikeres til relevant personale og andre interessenter. Der skal laves støtteordninger, hvor børn gives mulighed for at 3 16 REMA 1000 Code of Business Conduct

17 Reitan Distribution uddanne sig, indtil de ikke længere er i den skolepligtige alder. Alle disse sager skal drøftes med REMA 1000/Reitan Distribution Arbejdsgiver skal have en bekræftende kopi af et officielt dokument, der viser arbejderens fødselsdato. I lande, hvor dette ikke er muligt, skal arbejdsgiver indføre en egnet metode for evaluering af arbejderens alder. 4. Diskriminering (ILO konvention nr. 100 og 111 og FN s Kvindediskriminations- konvention) 4.1. Der må ikke forekomme diskriminering, når det gælder ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pensionering baseret på etnisk tilhørsforhold, nationalitet, sprog, religion, kaste, alder, handicap, køn, civilstatus, seksuel orientering, fagforeningsarbejde, socialt eller politisk tilhørsforhold eller anden holdning Der skal etableres værn mod seksuelt påtrængende, truende, fornærmende eller udnyttende adfærd og mod diskriminering eller opsigelse af usaglig grund f.eks. ægteskab, graviditet, forældrestand eller status som HIV smittet. 5. Brutal behandling 5.1. Fysisk misbrug eller straf og trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gælder for seksuel eller anden misbrug og andre former for intimidering. 6. Sundhed, sikkerhed og miljø (ILO-konvention nr. 155 og anbefaling nr. 164) 6.1. Det skal tilstræbes at sikre arbejdstagere en sikker og sund arbejdsplads. Farlige kemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarligt. Nødvendige foranstaltninger skal træffes for at forebygge og minimere antallet af ulykker, brand og skade som følge af eller i forbindelse med forholdene på arbejdspladsen Arbejdstagerne skal modtage regelmæssig og dokumenteret uddannelse i sundhed og sikkerhed. Sundheds- og sikkerhedsuddannelse skal gentages for nye medarbejdere. Arbejdstagere i farlige områder bør gives efteruddannelse Arbejdstagerne skal have adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand. Hvis det er relevant, skal arbejdsgiveren også sikre adgang til faciliteter til sikker opbevaring af fødevarer Hvis arbejdsgiveren tilbyder indkvartering, skal det være rent, sikkert, ventileret og med adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand. 7. Løn (ILO konvention nr. 131) 7.1. Løn og sociale goder til arbejdere for en normal arbejdsuge skal mindst være på niveau med de nationale mindstelønsforskrifter eller industristandarder. De højeste er gældende. Lønningerne skal altid være tilstrækkelige til at opfylde basale behov Lønvilkår og lønudbetaling skal aftales skriftligt, inden arbejdet begynder. Aftalen bør være forståelig for arbejdstageren Fradrag i lønnen som en disciplinær foranstaltning tillades ikke. 8. Arbejdstid (ILO konvention nr. 1 og 14) 8.1. Arbejdstid og pauser skal være i overensstemmelse med national lovgivning eller overenskomster i erhvervslivet, og må ikke overstige arbejdstid i overensstemmelse med internationale konventioner. Normal arbejdstid må normalt ikke overstige 48 timer Arbejdere skal have mindst én fridag pr. 7 dage Overtid skal være begrænset. Anbefalet maksimum overtid er 12 timer pr. uge, dvs. en samlet arbejdstid på 60 timer pr. uge. Undtagelse fra dette kan accepteres, hvis det er reguleret af en kollektiv aftale eller national lov. 4 REMA 1000 Code of Business Conduct 17

18 Reitan Distribution 8.4. Arbejdere skal altid have overtidstillæg ved arbejdstid over normal arbejdstid (se punkt 8.1 over), minimum i overensstemmelse med gældende love. 9. Regulære ansættelser 9.1. Forpligtelser overfor arbejdere i overensstemmelse med internationale konventioner, nationale love og regler om regulære ansættelser skal ikke omgås gennem brug af korttidsansættelser (som brug af kontraktarbejdere, løsarbejdere og dagarbejdere), underleverandører eller andre arbejdsrelationer Alle arbejdere har krav på en ansættelseskontrakt på et sprog, de forstår, med angivelse af deres lønvilkår og betalingsmetoder, før ansættelsesforhold indgås Lærlingeforløb skal være klart defineret med hensyn til varighed og indhold. 10. Marginaliserede befolkningsgrupper Produktion og brug af naturressourcer må ikke bidrage til at ødelægge eller forringe ressource- og indtægtsgrundlag for marginaliserede befolkningsgrupper, for eksempel ved at beslaglægge store landarealer, uforsvarlig brug af vand eller andre naturressourcer, som befolkningsgrupperne er afhængige af. 11. Miljø Tiltag for at reducere negative effekter på sundhed og miljø i hele leverandørkæden skal gennemføres gennem minimering af udslip, fremme effektiv og bæredygtig ressourcebrug, inkludere energi, vand og minimering af drivhus gasudslip i produktion og transport. Lokalmiljøet på produktionsstedet skal der ikke blive drevet rovdrift på eller blive skadet af forurening National og international miljølovgivning og -regulering skal overholdes og relevante udslips tilladelser skal dokumenteres. 12. Korruption Leverandøren skal overholde gældende love vedrørende bestikkelser, korruption, bedrageri og anden forbudt forretningspraksis. Leverandøren skal ikke tilbyde, love eller give nogen form for utilbørlig fordel, incitament til nogen offentlig tjenesteperson, international organisation eller anden tredjepart Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilbyde gaver til ansatte i REMA 1000/Reitan Distribution eller personer som repræsenterer REMA 1000/Reitan Distribution eller nogen af deres nærtstående, med mindre gaven er af ubetydelig værdi. Repræsentation, så som sociale arrangementer, måltider og underholdning kan tilbydes, hvis der foreligger et legitimt forretningsformål, og omkostningen holdes inden for rimelighedens grænser. Rejseudgifter for personer som repræsenterer REMA 1000/Reitan Distribution skal betales af REMA 1000/Reitan Distribution. Repræsentation, udgiftsdækning eller gaver skal ikke tilbydes eller modtages i situationer med kontraktforhandlinger eller -tildelinger Leverandøren skal under ingen omstændigheder forårsage eller tage del i nogen overtrædelse af almen eller særskilt konkurrencelovgivning, såsom ulovlig prisfastsættelse eller markedsopdeling. 13. Konkurrence lovgivning Leverandøren må under ingen omstændigheder deltage i eller være part i konkurrence forvridende aftaler, reguleringer eller offentlige love. 14. Dyrevelfærd For produkter baseret på dyr skal dyrenes velfærd gives tilstrækkelig opmærksomhed gennem hele leverandørkæden. Som et minimum skal leverandøren overholde lokal lovgivning. VI. Ledelsessystem hos leverandører 5 18 REMA 1000 Code of Business Conduct

19 Reitan Distribution Et ledelsessystem er centralt for implementering af etiske retningslinjer. REMA 1000/Reitan Distribution understreger vigtigheden af, at leverandører har systemer, som understøtter implementeringen af disse. Leverandøren bør udpege en ansvarlig, centralt i organisationen, med ansvar for implementering af de etiske retningslinjer i egen virksomhed. Leverandøren skal til enhver tid have nødvendig dokumentation på at retningslinjene og det arbejdet som gøres for gennemførelse, og skal være i stand til at give en rimelig og relevant information når Reitan Distribution/ REMA 1000 udbeder sig om det, herunder mht. kontrolrutiner og inspektioner. Denne SCoC er en del af samhandelsaftalen mellem leverandøren og REMA 1000/Reitan Distribution. Skulle leverandøren ikke overholde retningslinjerne vil det være brud på aftalen og REMA 1000/Reitan Distribution gøre det nødvendige for overholdelse af retningslinjerne, alternativt opsige samhandlen. 6 REMA 1000 Code of Business Conduct 19

20 Bilag 2 Aftale om pelsfri handel Nedenstående firma bekræfter herved, at fra d b [indsæt dato) (herefter benævnt som Indvilligelsesdatoen ) er alt tø), tilbehør og andre varer, som vi sælger i overensstemmelse med følgende betingelser: BETINGELSER FOR PELSFRIE DETAILHANDLERE 1. Firmaet sælger Ikke og vil ikke I fremtiden sælge nogen former fortøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder ægte pels. 2. Firmaet bestiller ikke og vil ikke I fremtiden bestille nogen former for tøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder ægte pels. 3. Hvis firmaet sælger tøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder fake pels, skal firmaet kræve, at producenterne af disse varer tilvejebringer troværdige garantier for, at varerne med sikkerhed ikke er lavet af ægte pels. 4. Firmaet indsender original-eksemplaret af denne, underskrevne Aftale om pelsfri handel til Anima og opbevarer selv en kopi af dette dokument på firmaets hovedkontor eller primære forretningsadresse. DEFINITIONER A. IndvillIgelsesdatoen: betyder den dato, hvorfra beslutningen om en pelsfri politik er fuldt implementeret og firmaet optages I Fur Free Retaller-programmet B. Pels, betyder ethvert dyrs skind eller en del heraf med hår eller fibre vedhæftet, enten i rå eller bearbejdet form, eller huden fra et dyr, som alene er blevet dræbt for dets skind. Dyr inkluderer, men er ikke begrænset til, mink, ræv, kanin og mårhund. Pels Inkluderer Ikke: 1) Skind som er, eller skal laves til læder eller hvor hår og fibre ernes helt. 2) Materialer der er klippet kæmmet eller trimmet af dyr, fleece, fåreskind eller rulam. 3) Læder eller skind der typisk anvendes som læder f.eks. kohuder med hår vedhæftet. 4) Syntetiske materialer, der ligner pels. 20 REMA 1000 Code of Business Conduct

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Samfundsansvar i REMA1000

Samfundsansvar i REMA1000 Samfundsansvar i REMA1000 2012 Discount med holdning! Di- REMA 1000 Discount med holdning REMA 1000 er et familievenligt discountkoncept, som tager højde for de udfordringer, en dansk familie møder i hverdagen

Læs mere

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13.

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13. CODE OF CONDUCT Denne Code of Conduct beskriver og angiver de etiske principper for forretninger udført af og med JBS Undertøjet A/S. Alle leverandører og underleverandører (når de tillades og godkendes

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB)

Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB) Sociale og Miljømæssige Bestemmelser (SMB) Ved indgåelse af entreprisekontrakter og aftaler om vareleverancer Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Februar 2010 Dokument nr. P-60762 Revision nr.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Meget mere holdning 3 Vores fem fokusområder 4 Sammen tager vi ansvar 6 Værdier og visioner 7 Fokus og mål 8. Virksomheden 9

Meget mere holdning 3 Vores fem fokusområder 4 Sammen tager vi ansvar 6 Værdier og visioner 7 Fokus og mål 8. Virksomheden 9 Samfundsansvar 2014 Indhold Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. 1 2 Introduktion 3 Meget mere holdning 3 Vores fem fokusområder 4 Sammen tager vi ansvar 6 Værdier og

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere