Code of Business Conduct

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Code of Business Conduct"

Transkript

1 Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed

2 Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer til velfærden 11 Kapitel 5 Den motiverende arbejdsplads 12 Bilag 1 REMA 1000/Reitan Distribution s Supplier Code of Conduct 14 Bilag 2 Aftale om pelsfri handel 20 Bilag 3 KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion 21 2 REMA 1000 Code of Business Conduct

3 Indledning Vi lever i dag i en verden, hvor afstanden fra jord til bord er blevet meget lang, og hvor vi derfor har begrænset indsigt i, hvordan de dagligvarer, vi forbruger, er blevet produceret. Derfor er det hele tiden vigtigt, at forbrugerne kan stole på, at den dagligvarekæde de handler hos kan sikre, at deres varer er blevet produceret, transporteret og handlet på en ansvarlig, etisk og bæredygtig måde. I REMA 1000 vil vi være kendt som Skandinaviens mest værdidrevne selskab. Derfor er vores værdi om at have en høj forretningsmoral grundlæggende for os, når vi driver forretning. På den måde har vi skabt en virksomhed, som reflekterer vores værdier og som vi er stolte af. En ordentlig virksomhed der behandler vores medarbejdere, kunder, partnere og leverandører ærligt og redeligt. REMA 1000s Code of Business Conduct er vores guide til ordentlig forretningsadfærd. Sammen med vores virksomhedspolitikker udgør denne vores retningslinjer, vi som virksomhed har forpligtet os til at arbejde ud fra. Vi rapporterer årligt på de konkrete indsatser, vi gør på basis af disse politikker for ansvarlighed i REMA 1000 i vores CSR-rapporter. CSR-rapporterne kan du finde på vores hjemmeside REMA1000.dk/csr-rapporter REMA 1000s værdier Vi rendyrker vores forretningsidé Vi holder en høj forretningsmoral Vi skal være gældfrie Vi skal motivere til vinderkultur Vi tænker positivt og offensivt Vi taler med hinanden ikke om hinanden Kunden er vores øverste chef Vi skal have det morsomt og lønsomt REMA 1000 Code of Business Conduct 3

4 Kapitel 1 Den sunde familie Kundesundhedspolitik REMA 1000 ønsker at give forbrugere mulighed for at leve et liv med sundhed, velvære og trivsel. Her har dagligvarer en stor betydning. Det gælder uanset, om der er tale om fødevarer, husholdningsartikler eller produkter til personlig pleje. Vores holdning er, at det skal være nemt at vælge sundere fødevarer. Vi ønsker at gøre de sunde valg til de oplagte valg uanset, hvordan pengepungen ser ud. REMA 1000 forpligter sig til: Vedblivende at arbejde for et sundere vareudvalg både af fødevarer, husholdningsartikler og personlig plejeprodukter. Konstant at holde os orienteret om eventuelle sundhedsrisici ved vores varer. Omgående at fjerne varer fra vores sortiment, hvis varen er under mistanke for eller fundet til at have sundhedsskadelige effekter. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. 4 REMA 1000 Code of Business Conduct

5 Kapitel 2 Den glade natur Politik for klima og miljø, biodiversitet og dyrevelfærd REMA 1000 ønsker at fremme et bedre klima og miljø. Vi ønsker at bidrage til at fremme et ansvarligt og bæredygtigt forbrug af bæredygtige ressourcer. Vores ønske er at sikre mest mulig dyrevelfærd. REMA 1000 forpligter sig til: Vedvarende at søge at reducere vores negative og højne vores positive påvirkning af klima og miljø igennem hele værdikæden. At arbejde for et ansvarligt og bæredygtigt ressourceforbrug, herunder at kæmpe for reduktion af madspild. Bestandigt at arbejde for en produktion og et vareudvalg, der skaber bedre dyrevelfærd. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSRrapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 5

6 Fiskepolitik REMA 1000 ønsker at undgå at medvirke til at verden mister fiskearter. REMA 1000 forpligter sig til: Fangstområde af torsk ændres fra Østersøen til Atlanterhavet Ikke at sælge ål Ikke at sælge haj, sværdfisk og marlin REMA 1000 vil arbejde med at sikre bæredygtighed i vores fiskeproduktsortiment igennem at sætte mål og KPI er og rapportere på udviklingen i vores CSR-rapporter. REMA 1000 har følgende definition af bæredygtigt fiskeri: 1. Vildtfanget fisk Vi arbejder for at føre et stadig stigende antal fiskeprodukter, der er fanget med naturskånsomme redskaber. Det vil sige, at der fiskes med redskaber, som ikke ødelægger havnaturen og som er specifikt lavet til at fange de enkelte arter på en skånsom måde, så både bifangst og udsmid minimeres. Eksempler på dette er, at vi ikke vil købe bomtravlet fisk og at vi tilbyder rødspætter fanget med snurrevod, som er mere skånsom end eksempelvis bundtrawl. Desuden fører vi MSC-mærkede fisk. MSC Marine Stewardship Council er en mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri se for mere information. 2. Fisk fra opdræt REMA 1000 kræver at fisk fra opdrætsfarme følger internationale standarder for bæredygtig produktion og at opdrætsfarmene bliver overvåget og kontrolleret, så der er sikkerhed for, at produktionen ikke leder til forurening og naturødelæggelse. Vi har i starten af 2014 indmeldt de første ASC mærkede produkter. ASC er en uafhængig tredjeparts mærkningsordning for ansvarligt opdrættede fisk og skaldyr fra hav- og dambrug se for mere information. 6 REMA 1000 Code of Business Conduct

7 Pelsfri politik REMA 1000 ønsker ikke at føre produkter af pels grundet forholdene for pelsdyr. REMA 1000 forpligter sig til: At overholde Aftale om pelsfri handel indgået med ANIMA og FUR FREE alliance (se bilag 2). At følge denne indkøbspolitik: REMA 1000 forhandler ikke produkter hvor ægte pels indgår. Pels defineres som pels, når det stammer fra dyr, der primært opdrættes eller indfanges for pelsens skyld. Dette gælder bl.a. ræv, mink, kanin, vaskebjørn, sæl, mårhund og prærieulv. REMA 1000 har af dyrevelfærdsmæssige hensyn desuden besluttet ikke at forhandle angora. REMA 1000 vil fortsat forhandle imiteret pels/kunstpels. Se eller for mere information. REMA 1000 Code of Business Conduct 7

8 Palmeoliepolitik REMA 1000 ønsker ikke at medvirke til efterspørgsel af palmeolie, der produceres på bekostning af miljø og biodiversitet. REMA 1000 forpligter sig til: At alt palmeolie i vores egne produkter er 100 % certificeret. Årligt at købe green palm oil kvoter, der modsvarer den ikke-certificerede palmeolie, som er blevet anvendt i produktionen af vores produkter det pågældende år. REMA 1000 vil arbejde for vedvarende at reducere mængden af ikke-certificeret palmeolie i vores produktsortiment igennem at sætte mål og KPI er og rapportere på udviklingen i vores CSR-rapporter. 8 REMA 1000 Code of Business Conduct

9 Kapitel 3 Den gode leverandør Politik for etisk handel REMA 1000 ønsker at sikre etiske leverandører, der overholder love og regler, ikke forbryder sig mod menneskerettighederne og ikke begår korruption. REMA 1000 forpligter sig til: At sikre at vores leverandører underskriver vores Supplier Code of Conduct (vores etiske krav til vores leverandørers adfærd) REMA 1000/ Reitan Distribution s Code of Conduct som fremgår af bilag 1. Herunder forpligter vi os til 14 principper om: Tvangsarbejde/slavearbejde Fagorganisering og kollektive forhandlinger Børnearbejde Diskrimination Brutal behandling Sundhed, sikkerhed og miljø Løn Arbejdstid Regulære ansættelser Marginaliserede befolkningsgrupper Miljø Korruption Dyrevelfærd Ledelsessystem hos leverandører Vedvarende at arbejde for højere etiske standarder i vores leverandørkæde. Fortløbende at højne vores vurderinger og kontrol af leverandører. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 9

10 Politik for menneskerettigheder REMA 1000 tilslutter sig Verdenserklæringen om Menneskerettighederne samt de danske og internationale arbejdsrettigheder (International Labour Organization s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work). REMA 1000 ønsker at sikre hverken direkte gennem vores egen adfærd eller indirekte gennem vores indkøb, at overskride eller negativt påvirke menneskerettighederne. Vi ønsker kontinuert at udvide vores og vores leverandørers positive påvirkning af menneskerettighederne. REMA 1000 forpligter sig til: At tage skridt til at identificere og adressere enhver faktisk eller potentiel uønsket påvirkning, vi kan have direkte eller indirekte gennem vores forretningsrelationer. Kun at samarbejde med leverandører, der lever op til vores etiske standarder og respekterer menneskerettighederne. REMA 1000 vil Have særlig fokus på menneskerettighederne for REMA 1000 som arbejdsplads og i vores udvidet værdikæde gennem vores leverandører. Løbende foretage analyser af vores menneskerettighedsrisici for at vide, hvilke menneskerettigheder vi skal have fokus på og hvor i vores værdikæde. At følge op på og afhjælpe enhver uønsket påvirkning af menneskerettighederne samt gribe muligheder for at have en positiv påvirkning. Arbejde for fremdrift og rapportere på i vores CSR-rapporter. REMA 1000 har Politikker og ledelsessystemer der sikrer at medarbejdernes menneskerettigheder respekteres herunder vores Medarbejderpolitik og Mangfoldighedspolitik. En proces til sikring af at vores leverandører overholder menneskerettighederne: Vores leverandører underskriver vores Supplier Code of Conduct, som indeholder krav til overholdelse af menneskerettighederne. Analysere risikoen for at vores leverandører overtræder menneskerettighederne. Udføre kontrol blandt leverandører identificeret i vores risikoanalyse. Indgå i dialog med leverandører, der ikke overholder menneskerettighederne for at hjælpe dem til at forbedre forholdene i deres produktion. Afslutte samarbejde med leverandører, der ikke forbedrer forhold i deres produktion, som strider mod menneskerettighederne samt at indrapportere om disses adfærd til relevante myndigheder. 10 REMA 1000 Code of Business Conduct

11 Kapitel 4 REMA 1000s donationer til velfærden Sponsorat- og donationspolitik REMA 1000 ønsker at støtte initiativer og hjælpeorganisationer, som retter sig mod at skabe viden om og adgang til fødevaresundhed og dyrevelfærd, samt mod at begrænse fødevarespild, anvendelse af vand og andre knappe ressourcer i produktion af dagligvarer. REMA 1000 ønsker ligeledes at støtte sport til børn i de nærsamfund, vores butikker befinder sig i. REMA 1000 forpligter sig til: At give donationer ud fra en fair betragtning af ansøgningen. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSRrapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 har nedsat en donationsgruppe til vurdering af donations- og sponsorforespørgsler. Gruppen tager stilling til relevansen af forespørgslen for REMA 1000, vores værdier, målsætninger og interessenter. Alle donationer bedømmes på baggrund heraf. REMA 1000 Code of Business Conduct 11

12 Kapitel 5 Den motiverende arbejdsplads Medarbejderpolitik REMA 1000 ønsker at være en morsom, lønsom og ansvarlig arbejdsplads, der behandler vores medarbejdere retfærdigt og etisk, samt arbejder for vores medarbejderes arbejdsglæde, velvære og sundhed. REMA 1000 forpligter sig til: At have gode medarbejdervilkår: At vores medarbejdere har vilkår, der overholder love og menneskerettigheder og at disse fremgår tydeligt i vores medarbejderhåndbog, der er tilgængelig for alle medarbejdere og som gennemgås i forbindelse med underskrivelse af ansættelseskontrakt. At skabe et godt arbejdsmiljø: Der er etableret en arbejdsmiljøorganisation i henhold til lovgivningen. Der foretages Arbejdspladsvurderinger (APV) og vi arbejder løbende for at forbedre eventuelle udfordringer, som disse undersøgelser måtte påvise. At acceptere overenskomster: Vi følger HK kontor og lager, samt 3Fs overenskomster. At støtte sundhed hos vores medarbejdere: Alle ansatte har en firmabetalt sundhedsordning, der: forpligter sig til at fremme sundhed gennem REMA 1000s Helbreds- og Sundhedsordning. Siden dens udvikling har den fokuseret på KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion, men ordningen er dynamisk. Se bilag 3. At sikre medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen. At arbejde for diversitet i REMA 1000, se vores diversitetspolitik nedenfor. At sikre medarbejdere mod diskrimination: I REMA 1000 taler vi MED hinanden og ikke OM hinanden. Vi kræver, at vores medarbejdere holder en god tone uanset forskellige overbevisninger og nationalitet. Vi tolererer ikke chikane og har et system for at følge op og komme al diskrimination til livs. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for arbejdet med disse punkter i vores samfundsansvarsrapport, og samtidig arbejde for fremdrift og rapportere på udvikling. REMA 1000 har en medarbejderhåndbog, hvor specifikke politikker, procedurer og regler fremgår. 12 REMA 1000 Code of Business Conduct

13 Mangfoldighedspolitik REMA 1000 ønsker at diversiteten blandt medarbejderne afspejler befolkningssammensætningen lokalt og nationalt. REMA 1000 VORES BUTIK skal skabe sammenhørighed i lokalsamfundet og sikre inkludering af medarbejdere og kunder i et fællesskab med butikken som udgangspunkt. Butikkens medarbejdere skal fungere som ambassadører i nærsamfundet. Derfor skal medarbejdersammensætningen afspejle det lokalsamfund, de er del af. REMA 1000 forpligter sig til: At undgå alle former for diskrimination blandt medarbejdere og i ansættelsesprocessen. At overholde årsregnskabsloven (ÅRL) 99b angående rapportering om det underrepræsenterede køn i vores årsrapport: At sætte måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan. At redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor vi i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. At tage initiativer til at øge andelen af det underrepræsenterede køn indtil ligestilling er opnået i REMA REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for vores arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og endeligt rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 13

14 Bilag 1 REMA 1000/Reitan Distribution s Supplier Code of Conduct REMA 1000/Reitan Distribution s Code of Conduct (Etiske retningslinjer) for leverandører I. Indledning Reitan Distribution REMA 1000/Reitan Distribution arbejder for at fremme gode arbejds- og miljøforhold i hele værdikæden. Det ønsker vi at gøre i tæt samarbejde med vore leverandører og samarbejdspartnere. For at tydeliggøre REMA 1000/Reitan Distribution s position internt og eksternt overfor vore leverandører, har vi udarbejdet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjerne dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. REMA 1000/Reitan Distribution er medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). REMA 1000/Reitan Distribution vil informere leverandørerne om eventuelle opdateringer eller ændringer af retningslinjerne og give rimelig forhåndsvarsel i forhold til leverandørens opfyldelse af de nye krav. II. Principper 1. Grundlæggende principper. Vores leverandører skal levere varer til REMA 1000/Reitan Distribution, som er produceret i overensstemmelse med retningslinjerne. Overholdelse af retningslinjerne er lige så vigtigt som at opfylde vores kvalitetskrav og leveringsbetingelser. REMA 1000/Reitan Distribution forventer, at der dokumenteres forbedringer, hvis der har været brud på retningslinjerne i forbindelse med en fysisk audit af lokaler mv. eller gennemgang/revision af dokumenter o.lign. (samlet "inspektion/revision"). Audit vil blive gennemført i overensstemmelse med metodologien i internationale standarder, så som SMETA, SA8000, ISO og ISO REMA 1000/Reitan Distribution kan kræve, at leverandøren dækker omkostningerne til en enkelt undersøgelse pr. år udført af REMA 1000/Reitan Distribution.. Leverandører og producenter må iværksætte relevante tiltag med baggrund i de fundne brud, og foretage nødvendige korrigeringer i henhold til aftalt forbedringsplan. Såfremt forbedringer gennemføres, vil REMA 1000/Reitan distribution arbejde sammen med leverandørerne og producenterne for at styrke deres evne til at håndtere retningslinjerne på lang sigt. For det tilfælde at REMA 1000/Reitan Distribution skriftlig har accepteret at leverandøren benytter andre, tilsvarende etiske principper, skal alle henvisninger til "Retningslinjene" i dette dokument læses som en henvisning til de andre etiske principper REMA 1000/Reitan Distribution har godkendt. 2. Særskilte krav til leverandører af REMA 1000s egne mærkevarer ("REMA PL") Dette afsnit er et tillæg for leverandører, der producer og/eller leverer varer som sælges under et REMA varemærke eller produceres, inkl. underleverandører i henhold til REMA 1000s specifikationer (REMA PL). REMA 1000 afgør i tvivlstilfælde, om nogen skal regnes som REMA PL iht. disse retningslinjer. 2.1 Leverandører af REMA PL skal såvel før kontraktsindgåelse som derefter, (1 gang hvert år) besvare et skema for leverandørens portefølje af varer, og udfylde en "produktions profil" omhandlende alle fabrikker eller anlæg, hvor leverandøren producerer REMA PL, inkl underleverandører. Skemaet og profilen skal leveres til den relevante REMA 1000 indkøbsansvarlige inden 1 måned fra modtagelsen såfremt den REMA 1000 indkøbsansvarlige efterspørger det. 2.2 REMA 1000 og vores repræsentanter skal, så langt gældende lovgivning tillader det, have ret til at inspicere og undersøge REMA PL leverandørens lokaler og faciliteter både ved varslede og uanmeldte audit. REMA 1000 skal også have ret til inspektion/revision af leverandørens produktions- og 1 14 REMA 1000 Code of Business Conduct

15 Reitan Distribution leverandørkæde, inklusiv eventuelle underleverandører. Leverandøren skal aktivt, åbent og ærligt hjælpe REMA 1000s gennemførelse af inspektioner/revisioner, herunder ved at give information og allokere tilstrækkelige ressourser. Leverandøren skal sikre nødvendige rettigheder for REMA 1000 Detr gælder også alle leverandørens underleverandør således at REMA 1000 kan have fuld indsigt i produkter og produktionvilkår. Som ingredienser og produktdele, produktionsprocessen, arbejdsbetingelser, sikkerhedsforhold, underleverandører og produktionens indvirkning på miljøet. 2.3 REMA 1000 eller dets repræsentanter vil i gennemsnit foretage en årlig audit på hver facilitet og hvert produktionsanlæg. Omkostningerne til dette dækkes af leverandøren. 2.4 REMA 1000 eller dets repræsentanter kan i tillæg, før samhandlen opstartes, foretage en prækvalificerende audit af leverandørens virksomhed der producer og/eller leverer REMA PL. REMA 1000s omkostning i forbindelse med disse prækvalifikations audits skal refunderes af leverandøren ved indgåelse af samhandelsaftale, som en betingelse for at aftalen er bindende. 2.5 Omkostninger der skal dækkes af leverandøren i forbindelse med de mulige årlige audit (punkt 2.3) og prekvalifikations audit (punkt 2.4) vil variere afhængig af størrelsen på den aktuelle produktion og anlæg, og vil normalt ligge mellem USD 1200 og USD 2500 (2014-beløb). Omkostningen som pådrages i forbindelse med øvrige audit dækkes af REMA 1000, med mindre auditen eller anden information viser at leverandøren ikke har overholdt retningslinjerne. Eksempler på brud på retningslinjerne er (1) at der er givet vildledende eller ufuldstændig information til REMA 1000, for eksempel i oversigter over arbejdstagers løn og arbejdstid, eller i erklæringer om fuldstændige eller delvise underleverancer eller outsourcing; (2) at REMA 1000s (eller dets repræsentanters) audit forhindres eller begrænses, for eksempel ved at tilgang til dokumenter eller produktionsanlæg nægtes, eller ved at det ikke gives anledning til at foretage konfidentielle interview af arbejdstagerne, og (3) at leverandøren viser manglende indsats for at udbedre tidligere brud på retningslinjerne. 2.6 Leverandøren skal indhente samtykke fra REMA 1000 før hele eller dele af produktionen af REMA PL outsources til underleverandører og -producenter, med mindre noget andet er aftalt på forhånd. Hver vare og dennes ingredienser/bestanddele skal kunne spores gennem hvert led i produktions- og leverandørkæden, inklusiv den oprindelige produktionslokalitet. På opfordring skal leverandøren informere REMA 1000 om alle de aktuelle underleverandørne og produktionssteder, og give kontaktdata for disse. III. Outsourcing og sporbarhed Leverandøren skal indhente samtykke fra REMA 1000/Reitan Distribution før hele eller dele af produktionen outsources til underleverandører og -producenter, med mindre andet er aftalt på forkant. Hver vare skal kunne spores gennem hvert led i produktions- og leverandørkæden, inklusiv det oprindelige produktionssted. På opfordring skal leverandøren informere REMA 1000/Reitan Distribution om alle de aktuelle underleverandører og produktionssteder. IV. Krav til egen virksomhed Reitan Distribution/REMA 1000 har udviklet og gennemføre et management system til registrering og styring af etisk handel i forsyningskæden. Ved oprettelse af nye leverandører, vil vi som en del af leverandør informationen oplyse om REMA1000/Reitan Distribution s politik ift. respekt for alle menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder. 2 REMA 1000 Code of Business Conduct 15

16 Reitan Distribution Reitan Distribution/REMA 1000 vil støtte og anerkender den klageinstans under Erhvervs- og Vækstministeriet, der supplerer leverandørens retningslinjer for at imødekomme arbejdstager og eksterne interessenters bekymringer, der ikke effektivt kan behandles af Leverandørens system. Reitan Distribution/REMA 1000 vil ikke omgå leverandøren med henblik på at placere direkte ordrer med underleverandører oplyst af leverandøren med henblik på at opfylde kravene til etisk handel. REMA 1000/Reitan Distribution (alle ansatte inkluderet) må aldrig tilbyde eller modtage ulovlige eller uretmæssige pengegaver eller andre godtgørelser for at opnå forretningsmæssige eller private fordele til egen, kunder, agenter eller leverandørers vinding. REMA 1000/Reitan Distribution og vore leverandører skal undgå handelspartnere, som har aktiviteter i lande, som er pålagt handelsboykot af FN og/eller danske myndigheder. V. Krav til forhold i leverandørkæden DIEH s retningslinjer for etisk handel er baseret på respekt for alle menneskerettigheder og internationale anerkendte FN- og ILO-konventioner og angiver minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produktionsstedet skal respekteres. Der hvor nationale love og reguleringer dækker samme som disse retningslinjer, skal den højeste standard gælde. Blandt rettigheder er der eksempelvis: 1. Tvangsarbejde/slavearbejde (ILO konvention nr. 29 og 105) 1.1 Der må ikke forekomme nogen form for tvangsarbejde, slavearbejde eller ufrivilligt arbejde. Arbejdere skal være fri til at forlade arbejdspladsen ved arbejdsdagens afslutning Arbejdere må ikke skulle deponere depositum eller identitetspapirer til arbejdsgiver og skal frit kunne afslutte arbejdsforholdet med rimelig opsigelsesvarsel. 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvention nr. 87, 98, 135 og 154) 2.1. Arbejdere skal uden undtagelse have ret til at slutte sig til eller etablere fagforeninger efter eget ønske og til at forhandle kollektivt. Arbejdsgiver skal ikke blande sig, hindre eller modarbejde fagorganisering eller kollektive forhandlinger Fagforeningsrepræsentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i at udføre sit fagforeningsarbejde på arbejdspladsen Hvis retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrænset ved lov, skal arbejdsgiveren lette, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uafhængig organisering og forhandling. 3. Børnearbejde (FN s konvention om børns rettigheder, ILO nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146) 3.1. Minimumsalder for arbejdere må ikke være mindre end 15 år og i tråd med i) national minimumsalder for ansættelse eller (ii) minimumsalder for obligatorisk skolegang med højeste alder som gældende. Hvis lokal minimumsalder er sat til 14 år, i tråd med undtagelsen i ILO konvention 138, kan dette accepteres Rekruttering af børnearbejdere i strid med ovennævnte minimumsalder må ikke finde sted Børn under 18 år må ikke udføre arbejde, som er til skade for deres helbred, sikkerhed eller moral inklusiv natarbejde Der skal etableres handlingsplaner for snarlig udfasning af børnearbejde, som er i strid med ILOkonventionerne 138 og 182. Handlingsplanerne skal dokumenteres og kommunikeres til relevant personale og andre interessenter. Der skal laves støtteordninger, hvor børn gives mulighed for at 3 16 REMA 1000 Code of Business Conduct

17 Reitan Distribution uddanne sig, indtil de ikke længere er i den skolepligtige alder. Alle disse sager skal drøftes med REMA 1000/Reitan Distribution Arbejdsgiver skal have en bekræftende kopi af et officielt dokument, der viser arbejderens fødselsdato. I lande, hvor dette ikke er muligt, skal arbejdsgiver indføre en egnet metode for evaluering af arbejderens alder. 4. Diskriminering (ILO konvention nr. 100 og 111 og FN s Kvindediskriminations- konvention) 4.1. Der må ikke forekomme diskriminering, når det gælder ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pensionering baseret på etnisk tilhørsforhold, nationalitet, sprog, religion, kaste, alder, handicap, køn, civilstatus, seksuel orientering, fagforeningsarbejde, socialt eller politisk tilhørsforhold eller anden holdning Der skal etableres værn mod seksuelt påtrængende, truende, fornærmende eller udnyttende adfærd og mod diskriminering eller opsigelse af usaglig grund f.eks. ægteskab, graviditet, forældrestand eller status som HIV smittet. 5. Brutal behandling 5.1. Fysisk misbrug eller straf og trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gælder for seksuel eller anden misbrug og andre former for intimidering. 6. Sundhed, sikkerhed og miljø (ILO-konvention nr. 155 og anbefaling nr. 164) 6.1. Det skal tilstræbes at sikre arbejdstagere en sikker og sund arbejdsplads. Farlige kemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarligt. Nødvendige foranstaltninger skal træffes for at forebygge og minimere antallet af ulykker, brand og skade som følge af eller i forbindelse med forholdene på arbejdspladsen Arbejdstagerne skal modtage regelmæssig og dokumenteret uddannelse i sundhed og sikkerhed. Sundheds- og sikkerhedsuddannelse skal gentages for nye medarbejdere. Arbejdstagere i farlige områder bør gives efteruddannelse Arbejdstagerne skal have adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand. Hvis det er relevant, skal arbejdsgiveren også sikre adgang til faciliteter til sikker opbevaring af fødevarer Hvis arbejdsgiveren tilbyder indkvartering, skal det være rent, sikkert, ventileret og med adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand. 7. Løn (ILO konvention nr. 131) 7.1. Løn og sociale goder til arbejdere for en normal arbejdsuge skal mindst være på niveau med de nationale mindstelønsforskrifter eller industristandarder. De højeste er gældende. Lønningerne skal altid være tilstrækkelige til at opfylde basale behov Lønvilkår og lønudbetaling skal aftales skriftligt, inden arbejdet begynder. Aftalen bør være forståelig for arbejdstageren Fradrag i lønnen som en disciplinær foranstaltning tillades ikke. 8. Arbejdstid (ILO konvention nr. 1 og 14) 8.1. Arbejdstid og pauser skal være i overensstemmelse med national lovgivning eller overenskomster i erhvervslivet, og må ikke overstige arbejdstid i overensstemmelse med internationale konventioner. Normal arbejdstid må normalt ikke overstige 48 timer Arbejdere skal have mindst én fridag pr. 7 dage Overtid skal være begrænset. Anbefalet maksimum overtid er 12 timer pr. uge, dvs. en samlet arbejdstid på 60 timer pr. uge. Undtagelse fra dette kan accepteres, hvis det er reguleret af en kollektiv aftale eller national lov. 4 REMA 1000 Code of Business Conduct 17

18 Reitan Distribution 8.4. Arbejdere skal altid have overtidstillæg ved arbejdstid over normal arbejdstid (se punkt 8.1 over), minimum i overensstemmelse med gældende love. 9. Regulære ansættelser 9.1. Forpligtelser overfor arbejdere i overensstemmelse med internationale konventioner, nationale love og regler om regulære ansættelser skal ikke omgås gennem brug af korttidsansættelser (som brug af kontraktarbejdere, løsarbejdere og dagarbejdere), underleverandører eller andre arbejdsrelationer Alle arbejdere har krav på en ansættelseskontrakt på et sprog, de forstår, med angivelse af deres lønvilkår og betalingsmetoder, før ansættelsesforhold indgås Lærlingeforløb skal være klart defineret med hensyn til varighed og indhold. 10. Marginaliserede befolkningsgrupper Produktion og brug af naturressourcer må ikke bidrage til at ødelægge eller forringe ressource- og indtægtsgrundlag for marginaliserede befolkningsgrupper, for eksempel ved at beslaglægge store landarealer, uforsvarlig brug af vand eller andre naturressourcer, som befolkningsgrupperne er afhængige af. 11. Miljø Tiltag for at reducere negative effekter på sundhed og miljø i hele leverandørkæden skal gennemføres gennem minimering af udslip, fremme effektiv og bæredygtig ressourcebrug, inkludere energi, vand og minimering af drivhus gasudslip i produktion og transport. Lokalmiljøet på produktionsstedet skal der ikke blive drevet rovdrift på eller blive skadet af forurening National og international miljølovgivning og -regulering skal overholdes og relevante udslips tilladelser skal dokumenteres. 12. Korruption Leverandøren skal overholde gældende love vedrørende bestikkelser, korruption, bedrageri og anden forbudt forretningspraksis. Leverandøren skal ikke tilbyde, love eller give nogen form for utilbørlig fordel, incitament til nogen offentlig tjenesteperson, international organisation eller anden tredjepart Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilbyde gaver til ansatte i REMA 1000/Reitan Distribution eller personer som repræsenterer REMA 1000/Reitan Distribution eller nogen af deres nærtstående, med mindre gaven er af ubetydelig værdi. Repræsentation, så som sociale arrangementer, måltider og underholdning kan tilbydes, hvis der foreligger et legitimt forretningsformål, og omkostningen holdes inden for rimelighedens grænser. Rejseudgifter for personer som repræsenterer REMA 1000/Reitan Distribution skal betales af REMA 1000/Reitan Distribution. Repræsentation, udgiftsdækning eller gaver skal ikke tilbydes eller modtages i situationer med kontraktforhandlinger eller -tildelinger Leverandøren skal under ingen omstændigheder forårsage eller tage del i nogen overtrædelse af almen eller særskilt konkurrencelovgivning, såsom ulovlig prisfastsættelse eller markedsopdeling. 13. Konkurrence lovgivning Leverandøren må under ingen omstændigheder deltage i eller være part i konkurrence forvridende aftaler, reguleringer eller offentlige love. 14. Dyrevelfærd For produkter baseret på dyr skal dyrenes velfærd gives tilstrækkelig opmærksomhed gennem hele leverandørkæden. Som et minimum skal leverandøren overholde lokal lovgivning. VI. Ledelsessystem hos leverandører 5 18 REMA 1000 Code of Business Conduct

19 Reitan Distribution Et ledelsessystem er centralt for implementering af etiske retningslinjer. REMA 1000/Reitan Distribution understreger vigtigheden af, at leverandører har systemer, som understøtter implementeringen af disse. Leverandøren bør udpege en ansvarlig, centralt i organisationen, med ansvar for implementering af de etiske retningslinjer i egen virksomhed. Leverandøren skal til enhver tid have nødvendig dokumentation på at retningslinjene og det arbejdet som gøres for gennemførelse, og skal være i stand til at give en rimelig og relevant information når Reitan Distribution/ REMA 1000 udbeder sig om det, herunder mht. kontrolrutiner og inspektioner. Denne SCoC er en del af samhandelsaftalen mellem leverandøren og REMA 1000/Reitan Distribution. Skulle leverandøren ikke overholde retningslinjerne vil det være brud på aftalen og REMA 1000/Reitan Distribution gøre det nødvendige for overholdelse af retningslinjerne, alternativt opsige samhandlen. 6 REMA 1000 Code of Business Conduct 19

20 Bilag 2 Aftale om pelsfri handel Nedenstående firma bekræfter herved, at fra d b [indsæt dato) (herefter benævnt som Indvilligelsesdatoen ) er alt tø), tilbehør og andre varer, som vi sælger i overensstemmelse med følgende betingelser: BETINGELSER FOR PELSFRIE DETAILHANDLERE 1. Firmaet sælger Ikke og vil ikke I fremtiden sælge nogen former fortøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder ægte pels. 2. Firmaet bestiller ikke og vil ikke I fremtiden bestille nogen former for tøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder ægte pels. 3. Hvis firmaet sælger tøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder fake pels, skal firmaet kræve, at producenterne af disse varer tilvejebringer troværdige garantier for, at varerne med sikkerhed ikke er lavet af ægte pels. 4. Firmaet indsender original-eksemplaret af denne, underskrevne Aftale om pelsfri handel til Anima og opbevarer selv en kopi af dette dokument på firmaets hovedkontor eller primære forretningsadresse. DEFINITIONER A. IndvillIgelsesdatoen: betyder den dato, hvorfra beslutningen om en pelsfri politik er fuldt implementeret og firmaet optages I Fur Free Retaller-programmet B. Pels, betyder ethvert dyrs skind eller en del heraf med hår eller fibre vedhæftet, enten i rå eller bearbejdet form, eller huden fra et dyr, som alene er blevet dræbt for dets skind. Dyr inkluderer, men er ikke begrænset til, mink, ræv, kanin og mårhund. Pels Inkluderer Ikke: 1) Skind som er, eller skal laves til læder eller hvor hår og fibre ernes helt. 2) Materialer der er klippet kæmmet eller trimmet af dyr, fleece, fåreskind eller rulam. 3) Læder eller skind der typisk anvendes som læder f.eks. kohuder med hår vedhæftet. 4) Syntetiske materialer, der ligner pels. 20 REMA 1000 Code of Business Conduct

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål... 2 Definition af korruption... 2 Definition af bestikkelse... 2 Hvem kan deltage i bestikkelse og

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere