Code of Business Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Code of Business Conduct"

Transkript

1 Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed

2 Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer til velfærden 11 Kapitel 5 Den motiverende arbejdsplads 12 Bilag 1 REMA 1000/Reitan Distribution s Supplier Code of Conduct 14 Bilag 2 Aftale om pelsfri handel 20 Bilag 3 KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion 21 2 REMA 1000 Code of Business Conduct

3 Indledning Vi lever i dag i en verden, hvor afstanden fra jord til bord er blevet meget lang, og hvor vi derfor har begrænset indsigt i, hvordan de dagligvarer, vi forbruger, er blevet produceret. Derfor er det hele tiden vigtigt, at forbrugerne kan stole på, at den dagligvarekæde de handler hos kan sikre, at deres varer er blevet produceret, transporteret og handlet på en ansvarlig, etisk og bæredygtig måde. I REMA 1000 vil vi være kendt som Skandinaviens mest værdidrevne selskab. Derfor er vores værdi om at have en høj forretningsmoral grundlæggende for os, når vi driver forretning. På den måde har vi skabt en virksomhed, som reflekterer vores værdier og som vi er stolte af. En ordentlig virksomhed der behandler vores medarbejdere, kunder, partnere og leverandører ærligt og redeligt. REMA 1000s Code of Business Conduct er vores guide til ordentlig forretningsadfærd. Sammen med vores virksomhedspolitikker udgør denne vores retningslinjer, vi som virksomhed har forpligtet os til at arbejde ud fra. Vi rapporterer årligt på de konkrete indsatser, vi gør på basis af disse politikker for ansvarlighed i REMA 1000 i vores CSR-rapporter. CSR-rapporterne kan du finde på vores hjemmeside REMA1000.dk/csr-rapporter REMA 1000s værdier Vi rendyrker vores forretningsidé Vi holder en høj forretningsmoral Vi skal være gældfrie Vi skal motivere til vinderkultur Vi tænker positivt og offensivt Vi taler med hinanden ikke om hinanden Kunden er vores øverste chef Vi skal have det morsomt og lønsomt REMA 1000 Code of Business Conduct 3

4 Kapitel 1 Den sunde familie Kundesundhedspolitik REMA 1000 ønsker at give forbrugere mulighed for at leve et liv med sundhed, velvære og trivsel. Her har dagligvarer en stor betydning. Det gælder uanset, om der er tale om fødevarer, husholdningsartikler eller produkter til personlig pleje. Vores holdning er, at det skal være nemt at vælge sundere fødevarer. Vi ønsker at gøre de sunde valg til de oplagte valg uanset, hvordan pengepungen ser ud. REMA 1000 forpligter sig til: Vedblivende at arbejde for et sundere vareudvalg både af fødevarer, husholdningsartikler og personlig plejeprodukter. Konstant at holde os orienteret om eventuelle sundhedsrisici ved vores varer. Omgående at fjerne varer fra vores sortiment, hvis varen er under mistanke for eller fundet til at have sundhedsskadelige effekter. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. 4 REMA 1000 Code of Business Conduct

5 Kapitel 2 Den glade natur Politik for klima og miljø, biodiversitet og dyrevelfærd REMA 1000 ønsker at fremme et bedre klima og miljø. Vi ønsker at bidrage til at fremme et ansvarligt og bæredygtigt forbrug af bæredygtige ressourcer. Vores ønske er at sikre mest mulig dyrevelfærd. REMA 1000 forpligter sig til: Vedvarende at søge at reducere vores negative og højne vores positive påvirkning af klima og miljø igennem hele værdikæden. At arbejde for et ansvarligt og bæredygtigt ressourceforbrug, herunder at kæmpe for reduktion af madspild. Bestandigt at arbejde for en produktion og et vareudvalg, der skaber bedre dyrevelfærd. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSRrapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 5

6 Fiskepolitik REMA 1000 ønsker at undgå at medvirke til at verden mister fiskearter. REMA 1000 forpligter sig til: Fangstområde af torsk ændres fra Østersøen til Atlanterhavet Ikke at sælge ål Ikke at sælge haj, sværdfisk og marlin REMA 1000 vil arbejde med at sikre bæredygtighed i vores fiskeproduktsortiment igennem at sætte mål og KPI er og rapportere på udviklingen i vores CSR-rapporter. REMA 1000 har følgende definition af bæredygtigt fiskeri: 1. Vildtfanget fisk Vi arbejder for at føre et stadig stigende antal fiskeprodukter, der er fanget med naturskånsomme redskaber. Det vil sige, at der fiskes med redskaber, som ikke ødelægger havnaturen og som er specifikt lavet til at fange de enkelte arter på en skånsom måde, så både bifangst og udsmid minimeres. Eksempler på dette er, at vi ikke vil købe bomtravlet fisk og at vi tilbyder rødspætter fanget med snurrevod, som er mere skånsom end eksempelvis bundtrawl. Desuden fører vi MSC-mærkede fisk. MSC Marine Stewardship Council er en mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri se for mere information. 2. Fisk fra opdræt REMA 1000 kræver at fisk fra opdrætsfarme følger internationale standarder for bæredygtig produktion og at opdrætsfarmene bliver overvåget og kontrolleret, så der er sikkerhed for, at produktionen ikke leder til forurening og naturødelæggelse. Vi har i starten af 2014 indmeldt de første ASC mærkede produkter. ASC er en uafhængig tredjeparts mærkningsordning for ansvarligt opdrættede fisk og skaldyr fra hav- og dambrug se for mere information. 6 REMA 1000 Code of Business Conduct

7 Pelsfri politik REMA 1000 ønsker ikke at føre produkter af pels grundet forholdene for pelsdyr. REMA 1000 forpligter sig til: At overholde Aftale om pelsfri handel indgået med ANIMA og FUR FREE alliance (se bilag 2). At følge denne indkøbspolitik: REMA 1000 forhandler ikke produkter hvor ægte pels indgår. Pels defineres som pels, når det stammer fra dyr, der primært opdrættes eller indfanges for pelsens skyld. Dette gælder bl.a. ræv, mink, kanin, vaskebjørn, sæl, mårhund og prærieulv. REMA 1000 har af dyrevelfærdsmæssige hensyn desuden besluttet ikke at forhandle angora. REMA 1000 vil fortsat forhandle imiteret pels/kunstpels. Se eller for mere information. REMA 1000 Code of Business Conduct 7

8 Palmeoliepolitik REMA 1000 ønsker ikke at medvirke til efterspørgsel af palmeolie, der produceres på bekostning af miljø og biodiversitet. REMA 1000 forpligter sig til: At alt palmeolie i vores egne produkter er 100 % certificeret. Årligt at købe green palm oil kvoter, der modsvarer den ikke-certificerede palmeolie, som er blevet anvendt i produktionen af vores produkter det pågældende år. REMA 1000 vil arbejde for vedvarende at reducere mængden af ikke-certificeret palmeolie i vores produktsortiment igennem at sætte mål og KPI er og rapportere på udviklingen i vores CSR-rapporter. 8 REMA 1000 Code of Business Conduct

9 Kapitel 3 Den gode leverandør Politik for etisk handel REMA 1000 ønsker at sikre etiske leverandører, der overholder love og regler, ikke forbryder sig mod menneskerettighederne og ikke begår korruption. REMA 1000 forpligter sig til: At sikre at vores leverandører underskriver vores Supplier Code of Conduct (vores etiske krav til vores leverandørers adfærd) REMA 1000/ Reitan Distribution s Code of Conduct som fremgår af bilag 1. Herunder forpligter vi os til 14 principper om: Tvangsarbejde/slavearbejde Fagorganisering og kollektive forhandlinger Børnearbejde Diskrimination Brutal behandling Sundhed, sikkerhed og miljø Løn Arbejdstid Regulære ansættelser Marginaliserede befolkningsgrupper Miljø Korruption Dyrevelfærd Ledelsessystem hos leverandører Vedvarende at arbejde for højere etiske standarder i vores leverandørkæde. Fortløbende at højne vores vurderinger og kontrol af leverandører. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 9

10 Politik for menneskerettigheder REMA 1000 tilslutter sig Verdenserklæringen om Menneskerettighederne samt de danske og internationale arbejdsrettigheder (International Labour Organization s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work). REMA 1000 ønsker at sikre hverken direkte gennem vores egen adfærd eller indirekte gennem vores indkøb, at overskride eller negativt påvirke menneskerettighederne. Vi ønsker kontinuert at udvide vores og vores leverandørers positive påvirkning af menneskerettighederne. REMA 1000 forpligter sig til: At tage skridt til at identificere og adressere enhver faktisk eller potentiel uønsket påvirkning, vi kan have direkte eller indirekte gennem vores forretningsrelationer. Kun at samarbejde med leverandører, der lever op til vores etiske standarder og respekterer menneskerettighederne. REMA 1000 vil Have særlig fokus på menneskerettighederne for REMA 1000 som arbejdsplads og i vores udvidet værdikæde gennem vores leverandører. Løbende foretage analyser af vores menneskerettighedsrisici for at vide, hvilke menneskerettigheder vi skal have fokus på og hvor i vores værdikæde. At følge op på og afhjælpe enhver uønsket påvirkning af menneskerettighederne samt gribe muligheder for at have en positiv påvirkning. Arbejde for fremdrift og rapportere på i vores CSR-rapporter. REMA 1000 har Politikker og ledelsessystemer der sikrer at medarbejdernes menneskerettigheder respekteres herunder vores Medarbejderpolitik og Mangfoldighedspolitik. En proces til sikring af at vores leverandører overholder menneskerettighederne: Vores leverandører underskriver vores Supplier Code of Conduct, som indeholder krav til overholdelse af menneskerettighederne. Analysere risikoen for at vores leverandører overtræder menneskerettighederne. Udføre kontrol blandt leverandører identificeret i vores risikoanalyse. Indgå i dialog med leverandører, der ikke overholder menneskerettighederne for at hjælpe dem til at forbedre forholdene i deres produktion. Afslutte samarbejde med leverandører, der ikke forbedrer forhold i deres produktion, som strider mod menneskerettighederne samt at indrapportere om disses adfærd til relevante myndigheder. 10 REMA 1000 Code of Business Conduct

11 Kapitel 4 REMA 1000s donationer til velfærden Sponsorat- og donationspolitik REMA 1000 ønsker at støtte initiativer og hjælpeorganisationer, som retter sig mod at skabe viden om og adgang til fødevaresundhed og dyrevelfærd, samt mod at begrænse fødevarespild, anvendelse af vand og andre knappe ressourcer i produktion af dagligvarer. REMA 1000 ønsker ligeledes at støtte sport til børn i de nærsamfund, vores butikker befinder sig i. REMA 1000 forpligter sig til: At give donationer ud fra en fair betragtning af ansøgningen. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for sit arbejde med disse punkter i vores CSRrapporter, arbejde for fremdrift og rapportere på udviklingen. REMA 1000 har nedsat en donationsgruppe til vurdering af donations- og sponsorforespørgsler. Gruppen tager stilling til relevansen af forespørgslen for REMA 1000, vores værdier, målsætninger og interessenter. Alle donationer bedømmes på baggrund heraf. REMA 1000 Code of Business Conduct 11

12 Kapitel 5 Den motiverende arbejdsplads Medarbejderpolitik REMA 1000 ønsker at være en morsom, lønsom og ansvarlig arbejdsplads, der behandler vores medarbejdere retfærdigt og etisk, samt arbejder for vores medarbejderes arbejdsglæde, velvære og sundhed. REMA 1000 forpligter sig til: At have gode medarbejdervilkår: At vores medarbejdere har vilkår, der overholder love og menneskerettigheder og at disse fremgår tydeligt i vores medarbejderhåndbog, der er tilgængelig for alle medarbejdere og som gennemgås i forbindelse med underskrivelse af ansættelseskontrakt. At skabe et godt arbejdsmiljø: Der er etableret en arbejdsmiljøorganisation i henhold til lovgivningen. Der foretages Arbejdspladsvurderinger (APV) og vi arbejder løbende for at forbedre eventuelle udfordringer, som disse undersøgelser måtte påvise. At acceptere overenskomster: Vi følger HK kontor og lager, samt 3Fs overenskomster. At støtte sundhed hos vores medarbejdere: Alle ansatte har en firmabetalt sundhedsordning, der: forpligter sig til at fremme sundhed gennem REMA 1000s Helbreds- og Sundhedsordning. Siden dens udvikling har den fokuseret på KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion, men ordningen er dynamisk. Se bilag 3. At sikre medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen. At arbejde for diversitet i REMA 1000, se vores diversitetspolitik nedenfor. At sikre medarbejdere mod diskrimination: I REMA 1000 taler vi MED hinanden og ikke OM hinanden. Vi kræver, at vores medarbejdere holder en god tone uanset forskellige overbevisninger og nationalitet. Vi tolererer ikke chikane og har et system for at følge op og komme al diskrimination til livs. REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for arbejdet med disse punkter i vores samfundsansvarsrapport, og samtidig arbejde for fremdrift og rapportere på udvikling. REMA 1000 har en medarbejderhåndbog, hvor specifikke politikker, procedurer og regler fremgår. 12 REMA 1000 Code of Business Conduct

13 Mangfoldighedspolitik REMA 1000 ønsker at diversiteten blandt medarbejderne afspejler befolkningssammensætningen lokalt og nationalt. REMA 1000 VORES BUTIK skal skabe sammenhørighed i lokalsamfundet og sikre inkludering af medarbejdere og kunder i et fællesskab med butikken som udgangspunkt. Butikkens medarbejdere skal fungere som ambassadører i nærsamfundet. Derfor skal medarbejdersammensætningen afspejle det lokalsamfund, de er del af. REMA 1000 forpligter sig til: At undgå alle former for diskrimination blandt medarbejdere og i ansættelsesprocessen. At overholde årsregnskabsloven (ÅRL) 99b angående rapportering om det underrepræsenterede køn i vores årsrapport: At sætte måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan. At redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor vi i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. At tage initiativer til at øge andelen af det underrepræsenterede køn indtil ligestilling er opnået i REMA REMA 1000 vil sætte mål og KPI er for vores arbejde med disse punkter i vores CSR-rapporter, arbejde for fremdrift og endeligt rapportere på udviklingen. REMA 1000 Code of Business Conduct 13

14 Bilag 1 REMA 1000/Reitan Distribution s Supplier Code of Conduct REMA 1000/Reitan Distribution s Code of Conduct (Etiske retningslinjer) for leverandører I. Indledning Reitan Distribution REMA 1000/Reitan Distribution arbejder for at fremme gode arbejds- og miljøforhold i hele værdikæden. Det ønsker vi at gøre i tæt samarbejde med vore leverandører og samarbejdspartnere. For at tydeliggøre REMA 1000/Reitan Distribution s position internt og eksternt overfor vore leverandører, har vi udarbejdet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjerne dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. REMA 1000/Reitan Distribution er medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). REMA 1000/Reitan Distribution vil informere leverandørerne om eventuelle opdateringer eller ændringer af retningslinjerne og give rimelig forhåndsvarsel i forhold til leverandørens opfyldelse af de nye krav. II. Principper 1. Grundlæggende principper. Vores leverandører skal levere varer til REMA 1000/Reitan Distribution, som er produceret i overensstemmelse med retningslinjerne. Overholdelse af retningslinjerne er lige så vigtigt som at opfylde vores kvalitetskrav og leveringsbetingelser. REMA 1000/Reitan Distribution forventer, at der dokumenteres forbedringer, hvis der har været brud på retningslinjerne i forbindelse med en fysisk audit af lokaler mv. eller gennemgang/revision af dokumenter o.lign. (samlet "inspektion/revision"). Audit vil blive gennemført i overensstemmelse med metodologien i internationale standarder, så som SMETA, SA8000, ISO og ISO REMA 1000/Reitan Distribution kan kræve, at leverandøren dækker omkostningerne til en enkelt undersøgelse pr. år udført af REMA 1000/Reitan Distribution.. Leverandører og producenter må iværksætte relevante tiltag med baggrund i de fundne brud, og foretage nødvendige korrigeringer i henhold til aftalt forbedringsplan. Såfremt forbedringer gennemføres, vil REMA 1000/Reitan distribution arbejde sammen med leverandørerne og producenterne for at styrke deres evne til at håndtere retningslinjerne på lang sigt. For det tilfælde at REMA 1000/Reitan Distribution skriftlig har accepteret at leverandøren benytter andre, tilsvarende etiske principper, skal alle henvisninger til "Retningslinjene" i dette dokument læses som en henvisning til de andre etiske principper REMA 1000/Reitan Distribution har godkendt. 2. Særskilte krav til leverandører af REMA 1000s egne mærkevarer ("REMA PL") Dette afsnit er et tillæg for leverandører, der producer og/eller leverer varer som sælges under et REMA varemærke eller produceres, inkl. underleverandører i henhold til REMA 1000s specifikationer (REMA PL). REMA 1000 afgør i tvivlstilfælde, om nogen skal regnes som REMA PL iht. disse retningslinjer. 2.1 Leverandører af REMA PL skal såvel før kontraktsindgåelse som derefter, (1 gang hvert år) besvare et skema for leverandørens portefølje af varer, og udfylde en "produktions profil" omhandlende alle fabrikker eller anlæg, hvor leverandøren producerer REMA PL, inkl underleverandører. Skemaet og profilen skal leveres til den relevante REMA 1000 indkøbsansvarlige inden 1 måned fra modtagelsen såfremt den REMA 1000 indkøbsansvarlige efterspørger det. 2.2 REMA 1000 og vores repræsentanter skal, så langt gældende lovgivning tillader det, have ret til at inspicere og undersøge REMA PL leverandørens lokaler og faciliteter både ved varslede og uanmeldte audit. REMA 1000 skal også have ret til inspektion/revision af leverandørens produktions- og 1 14 REMA 1000 Code of Business Conduct

15 Reitan Distribution leverandørkæde, inklusiv eventuelle underleverandører. Leverandøren skal aktivt, åbent og ærligt hjælpe REMA 1000s gennemførelse af inspektioner/revisioner, herunder ved at give information og allokere tilstrækkelige ressourser. Leverandøren skal sikre nødvendige rettigheder for REMA 1000 Detr gælder også alle leverandørens underleverandør således at REMA 1000 kan have fuld indsigt i produkter og produktionvilkår. Som ingredienser og produktdele, produktionsprocessen, arbejdsbetingelser, sikkerhedsforhold, underleverandører og produktionens indvirkning på miljøet. 2.3 REMA 1000 eller dets repræsentanter vil i gennemsnit foretage en årlig audit på hver facilitet og hvert produktionsanlæg. Omkostningerne til dette dækkes af leverandøren. 2.4 REMA 1000 eller dets repræsentanter kan i tillæg, før samhandlen opstartes, foretage en prækvalificerende audit af leverandørens virksomhed der producer og/eller leverer REMA PL. REMA 1000s omkostning i forbindelse med disse prækvalifikations audits skal refunderes af leverandøren ved indgåelse af samhandelsaftale, som en betingelse for at aftalen er bindende. 2.5 Omkostninger der skal dækkes af leverandøren i forbindelse med de mulige årlige audit (punkt 2.3) og prekvalifikations audit (punkt 2.4) vil variere afhængig af størrelsen på den aktuelle produktion og anlæg, og vil normalt ligge mellem USD 1200 og USD 2500 (2014-beløb). Omkostningen som pådrages i forbindelse med øvrige audit dækkes af REMA 1000, med mindre auditen eller anden information viser at leverandøren ikke har overholdt retningslinjerne. Eksempler på brud på retningslinjerne er (1) at der er givet vildledende eller ufuldstændig information til REMA 1000, for eksempel i oversigter over arbejdstagers løn og arbejdstid, eller i erklæringer om fuldstændige eller delvise underleverancer eller outsourcing; (2) at REMA 1000s (eller dets repræsentanters) audit forhindres eller begrænses, for eksempel ved at tilgang til dokumenter eller produktionsanlæg nægtes, eller ved at det ikke gives anledning til at foretage konfidentielle interview af arbejdstagerne, og (3) at leverandøren viser manglende indsats for at udbedre tidligere brud på retningslinjerne. 2.6 Leverandøren skal indhente samtykke fra REMA 1000 før hele eller dele af produktionen af REMA PL outsources til underleverandører og -producenter, med mindre noget andet er aftalt på forhånd. Hver vare og dennes ingredienser/bestanddele skal kunne spores gennem hvert led i produktions- og leverandørkæden, inklusiv den oprindelige produktionslokalitet. På opfordring skal leverandøren informere REMA 1000 om alle de aktuelle underleverandørne og produktionssteder, og give kontaktdata for disse. III. Outsourcing og sporbarhed Leverandøren skal indhente samtykke fra REMA 1000/Reitan Distribution før hele eller dele af produktionen outsources til underleverandører og -producenter, med mindre andet er aftalt på forkant. Hver vare skal kunne spores gennem hvert led i produktions- og leverandørkæden, inklusiv det oprindelige produktionssted. På opfordring skal leverandøren informere REMA 1000/Reitan Distribution om alle de aktuelle underleverandører og produktionssteder. IV. Krav til egen virksomhed Reitan Distribution/REMA 1000 har udviklet og gennemføre et management system til registrering og styring af etisk handel i forsyningskæden. Ved oprettelse af nye leverandører, vil vi som en del af leverandør informationen oplyse om REMA1000/Reitan Distribution s politik ift. respekt for alle menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder. 2 REMA 1000 Code of Business Conduct 15

16 Reitan Distribution Reitan Distribution/REMA 1000 vil støtte og anerkender den klageinstans under Erhvervs- og Vækstministeriet, der supplerer leverandørens retningslinjer for at imødekomme arbejdstager og eksterne interessenters bekymringer, der ikke effektivt kan behandles af Leverandørens system. Reitan Distribution/REMA 1000 vil ikke omgå leverandøren med henblik på at placere direkte ordrer med underleverandører oplyst af leverandøren med henblik på at opfylde kravene til etisk handel. REMA 1000/Reitan Distribution (alle ansatte inkluderet) må aldrig tilbyde eller modtage ulovlige eller uretmæssige pengegaver eller andre godtgørelser for at opnå forretningsmæssige eller private fordele til egen, kunder, agenter eller leverandørers vinding. REMA 1000/Reitan Distribution og vore leverandører skal undgå handelspartnere, som har aktiviteter i lande, som er pålagt handelsboykot af FN og/eller danske myndigheder. V. Krav til forhold i leverandørkæden DIEH s retningslinjer for etisk handel er baseret på respekt for alle menneskerettigheder og internationale anerkendte FN- og ILO-konventioner og angiver minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produktionsstedet skal respekteres. Der hvor nationale love og reguleringer dækker samme som disse retningslinjer, skal den højeste standard gælde. Blandt rettigheder er der eksempelvis: 1. Tvangsarbejde/slavearbejde (ILO konvention nr. 29 og 105) 1.1 Der må ikke forekomme nogen form for tvangsarbejde, slavearbejde eller ufrivilligt arbejde. Arbejdere skal være fri til at forlade arbejdspladsen ved arbejdsdagens afslutning Arbejdere må ikke skulle deponere depositum eller identitetspapirer til arbejdsgiver og skal frit kunne afslutte arbejdsforholdet med rimelig opsigelsesvarsel. 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvention nr. 87, 98, 135 og 154) 2.1. Arbejdere skal uden undtagelse have ret til at slutte sig til eller etablere fagforeninger efter eget ønske og til at forhandle kollektivt. Arbejdsgiver skal ikke blande sig, hindre eller modarbejde fagorganisering eller kollektive forhandlinger Fagforeningsrepræsentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i at udføre sit fagforeningsarbejde på arbejdspladsen Hvis retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrænset ved lov, skal arbejdsgiveren lette, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uafhængig organisering og forhandling. 3. Børnearbejde (FN s konvention om børns rettigheder, ILO nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146) 3.1. Minimumsalder for arbejdere må ikke være mindre end 15 år og i tråd med i) national minimumsalder for ansættelse eller (ii) minimumsalder for obligatorisk skolegang med højeste alder som gældende. Hvis lokal minimumsalder er sat til 14 år, i tråd med undtagelsen i ILO konvention 138, kan dette accepteres Rekruttering af børnearbejdere i strid med ovennævnte minimumsalder må ikke finde sted Børn under 18 år må ikke udføre arbejde, som er til skade for deres helbred, sikkerhed eller moral inklusiv natarbejde Der skal etableres handlingsplaner for snarlig udfasning af børnearbejde, som er i strid med ILOkonventionerne 138 og 182. Handlingsplanerne skal dokumenteres og kommunikeres til relevant personale og andre interessenter. Der skal laves støtteordninger, hvor børn gives mulighed for at 3 16 REMA 1000 Code of Business Conduct

17 Reitan Distribution uddanne sig, indtil de ikke længere er i den skolepligtige alder. Alle disse sager skal drøftes med REMA 1000/Reitan Distribution Arbejdsgiver skal have en bekræftende kopi af et officielt dokument, der viser arbejderens fødselsdato. I lande, hvor dette ikke er muligt, skal arbejdsgiver indføre en egnet metode for evaluering af arbejderens alder. 4. Diskriminering (ILO konvention nr. 100 og 111 og FN s Kvindediskriminations- konvention) 4.1. Der må ikke forekomme diskriminering, når det gælder ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pensionering baseret på etnisk tilhørsforhold, nationalitet, sprog, religion, kaste, alder, handicap, køn, civilstatus, seksuel orientering, fagforeningsarbejde, socialt eller politisk tilhørsforhold eller anden holdning Der skal etableres værn mod seksuelt påtrængende, truende, fornærmende eller udnyttende adfærd og mod diskriminering eller opsigelse af usaglig grund f.eks. ægteskab, graviditet, forældrestand eller status som HIV smittet. 5. Brutal behandling 5.1. Fysisk misbrug eller straf og trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gælder for seksuel eller anden misbrug og andre former for intimidering. 6. Sundhed, sikkerhed og miljø (ILO-konvention nr. 155 og anbefaling nr. 164) 6.1. Det skal tilstræbes at sikre arbejdstagere en sikker og sund arbejdsplads. Farlige kemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarligt. Nødvendige foranstaltninger skal træffes for at forebygge og minimere antallet af ulykker, brand og skade som følge af eller i forbindelse med forholdene på arbejdspladsen Arbejdstagerne skal modtage regelmæssig og dokumenteret uddannelse i sundhed og sikkerhed. Sundheds- og sikkerhedsuddannelse skal gentages for nye medarbejdere. Arbejdstagere i farlige områder bør gives efteruddannelse Arbejdstagerne skal have adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand. Hvis det er relevant, skal arbejdsgiveren også sikre adgang til faciliteter til sikker opbevaring af fødevarer Hvis arbejdsgiveren tilbyder indkvartering, skal det være rent, sikkert, ventileret og med adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand. 7. Løn (ILO konvention nr. 131) 7.1. Løn og sociale goder til arbejdere for en normal arbejdsuge skal mindst være på niveau med de nationale mindstelønsforskrifter eller industristandarder. De højeste er gældende. Lønningerne skal altid være tilstrækkelige til at opfylde basale behov Lønvilkår og lønudbetaling skal aftales skriftligt, inden arbejdet begynder. Aftalen bør være forståelig for arbejdstageren Fradrag i lønnen som en disciplinær foranstaltning tillades ikke. 8. Arbejdstid (ILO konvention nr. 1 og 14) 8.1. Arbejdstid og pauser skal være i overensstemmelse med national lovgivning eller overenskomster i erhvervslivet, og må ikke overstige arbejdstid i overensstemmelse med internationale konventioner. Normal arbejdstid må normalt ikke overstige 48 timer Arbejdere skal have mindst én fridag pr. 7 dage Overtid skal være begrænset. Anbefalet maksimum overtid er 12 timer pr. uge, dvs. en samlet arbejdstid på 60 timer pr. uge. Undtagelse fra dette kan accepteres, hvis det er reguleret af en kollektiv aftale eller national lov. 4 REMA 1000 Code of Business Conduct 17

18 Reitan Distribution 8.4. Arbejdere skal altid have overtidstillæg ved arbejdstid over normal arbejdstid (se punkt 8.1 over), minimum i overensstemmelse med gældende love. 9. Regulære ansættelser 9.1. Forpligtelser overfor arbejdere i overensstemmelse med internationale konventioner, nationale love og regler om regulære ansættelser skal ikke omgås gennem brug af korttidsansættelser (som brug af kontraktarbejdere, løsarbejdere og dagarbejdere), underleverandører eller andre arbejdsrelationer Alle arbejdere har krav på en ansættelseskontrakt på et sprog, de forstår, med angivelse af deres lønvilkår og betalingsmetoder, før ansættelsesforhold indgås Lærlingeforløb skal være klart defineret med hensyn til varighed og indhold. 10. Marginaliserede befolkningsgrupper Produktion og brug af naturressourcer må ikke bidrage til at ødelægge eller forringe ressource- og indtægtsgrundlag for marginaliserede befolkningsgrupper, for eksempel ved at beslaglægge store landarealer, uforsvarlig brug af vand eller andre naturressourcer, som befolkningsgrupperne er afhængige af. 11. Miljø Tiltag for at reducere negative effekter på sundhed og miljø i hele leverandørkæden skal gennemføres gennem minimering af udslip, fremme effektiv og bæredygtig ressourcebrug, inkludere energi, vand og minimering af drivhus gasudslip i produktion og transport. Lokalmiljøet på produktionsstedet skal der ikke blive drevet rovdrift på eller blive skadet af forurening National og international miljølovgivning og -regulering skal overholdes og relevante udslips tilladelser skal dokumenteres. 12. Korruption Leverandøren skal overholde gældende love vedrørende bestikkelser, korruption, bedrageri og anden forbudt forretningspraksis. Leverandøren skal ikke tilbyde, love eller give nogen form for utilbørlig fordel, incitament til nogen offentlig tjenesteperson, international organisation eller anden tredjepart Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilbyde gaver til ansatte i REMA 1000/Reitan Distribution eller personer som repræsenterer REMA 1000/Reitan Distribution eller nogen af deres nærtstående, med mindre gaven er af ubetydelig værdi. Repræsentation, så som sociale arrangementer, måltider og underholdning kan tilbydes, hvis der foreligger et legitimt forretningsformål, og omkostningen holdes inden for rimelighedens grænser. Rejseudgifter for personer som repræsenterer REMA 1000/Reitan Distribution skal betales af REMA 1000/Reitan Distribution. Repræsentation, udgiftsdækning eller gaver skal ikke tilbydes eller modtages i situationer med kontraktforhandlinger eller -tildelinger Leverandøren skal under ingen omstændigheder forårsage eller tage del i nogen overtrædelse af almen eller særskilt konkurrencelovgivning, såsom ulovlig prisfastsættelse eller markedsopdeling. 13. Konkurrence lovgivning Leverandøren må under ingen omstændigheder deltage i eller være part i konkurrence forvridende aftaler, reguleringer eller offentlige love. 14. Dyrevelfærd For produkter baseret på dyr skal dyrenes velfærd gives tilstrækkelig opmærksomhed gennem hele leverandørkæden. Som et minimum skal leverandøren overholde lokal lovgivning. VI. Ledelsessystem hos leverandører 5 18 REMA 1000 Code of Business Conduct

19 Reitan Distribution Et ledelsessystem er centralt for implementering af etiske retningslinjer. REMA 1000/Reitan Distribution understreger vigtigheden af, at leverandører har systemer, som understøtter implementeringen af disse. Leverandøren bør udpege en ansvarlig, centralt i organisationen, med ansvar for implementering af de etiske retningslinjer i egen virksomhed. Leverandøren skal til enhver tid have nødvendig dokumentation på at retningslinjene og det arbejdet som gøres for gennemførelse, og skal være i stand til at give en rimelig og relevant information når Reitan Distribution/ REMA 1000 udbeder sig om det, herunder mht. kontrolrutiner og inspektioner. Denne SCoC er en del af samhandelsaftalen mellem leverandøren og REMA 1000/Reitan Distribution. Skulle leverandøren ikke overholde retningslinjerne vil det være brud på aftalen og REMA 1000/Reitan Distribution gøre det nødvendige for overholdelse af retningslinjerne, alternativt opsige samhandlen. 6 REMA 1000 Code of Business Conduct 19

20 Bilag 2 Aftale om pelsfri handel Nedenstående firma bekræfter herved, at fra d b [indsæt dato) (herefter benævnt som Indvilligelsesdatoen ) er alt tø), tilbehør og andre varer, som vi sælger i overensstemmelse med følgende betingelser: BETINGELSER FOR PELSFRIE DETAILHANDLERE 1. Firmaet sælger Ikke og vil ikke I fremtiden sælge nogen former fortøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder ægte pels. 2. Firmaet bestiller ikke og vil ikke I fremtiden bestille nogen former for tøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder ægte pels. 3. Hvis firmaet sælger tøj, tilbehør eller andre varer, der indeholder fake pels, skal firmaet kræve, at producenterne af disse varer tilvejebringer troværdige garantier for, at varerne med sikkerhed ikke er lavet af ægte pels. 4. Firmaet indsender original-eksemplaret af denne, underskrevne Aftale om pelsfri handel til Anima og opbevarer selv en kopi af dette dokument på firmaets hovedkontor eller primære forretningsadresse. DEFINITIONER A. IndvillIgelsesdatoen: betyder den dato, hvorfra beslutningen om en pelsfri politik er fuldt implementeret og firmaet optages I Fur Free Retaller-programmet B. Pels, betyder ethvert dyrs skind eller en del heraf med hår eller fibre vedhæftet, enten i rå eller bearbejdet form, eller huden fra et dyr, som alene er blevet dræbt for dets skind. Dyr inkluderer, men er ikke begrænset til, mink, ræv, kanin og mårhund. Pels Inkluderer Ikke: 1) Skind som er, eller skal laves til læder eller hvor hår og fibre ernes helt. 2) Materialer der er klippet kæmmet eller trimmet af dyr, fleece, fåreskind eller rulam. 3) Læder eller skind der typisk anvendes som læder f.eks. kohuder med hår vedhæftet. 4) Syntetiske materialer, der ligner pels. 20 REMA 1000 Code of Business Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere