Learning seriously affects your brain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Learning seriously affects your brain"

Transkript

1 STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1

2 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL AAU-CPH BACHELOR- OG UDDANNELSER 6. BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING / SUSTAINABLE CITIES 8. HUMANISTISK INFORMATIK / KOMMUNIKATION / INFORMATIONSVIDENSKAB 10. IT, COMMUNICATION AND NEW MEDIA / INNOVATIVE COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP 12. LANDINSPEKTØR 14. MEDIALOGY 16. SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY 18. TEKNOANTROPOLOGI UDDANNELSER 20. BY, BOLIG OG BOSÆTNING 21. GLOBAL REFUGEE STUDIES 22. GLOBAL SYSTEM DESIGN 23. INTEGRATED FOOD STUDIES 24. LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET 25. LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 26. LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTILLING 27. MEDIA MANAGEMENT 28. OPERATIONS AND INNOVATION MANAGEMENT GLOBAL MANAGEMENT 29. SERVICE SYSTEMS DESIGN 30. SOCIALT ARBEJDE 31. TOURISM EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER 32. IKT OG LÆRING 33. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 34. PROFESSIONSRETTET MUSIKANVENDELSE 35. UDSATTE BØRN OG UNGE 36. UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED 37. AAU S UDDANNELSER GENERELT 38. STUDIEMILJØ OG CAMPUSLIV 39. INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB PÅ AAU-CPH 40. SÅDAN SØGER DU IND 41. ADGANGSKRAV BACHELORUDDANNELSER 42. ADGANGSKRAV UDDANNELSER (AAU-Cph) er en ung universitetscampus i rivende udvikling. I 2012 flytter AAU-Cph fra vores nuværende tre lokaliteter i Ballerup, Frederiksberg og Hørsholm til en samlet campus i et innovativt lærings-, forsknings- og erhvervsmiljø i Københavns Sydhavn. Med studerende, mere end 300 ansatte og flere innovative virksomheder samlet på et sted, er rammen sat for et inspirerende studie- og forskningsmiljø, hvor vi sætter nye standarder for, hvordan universiteter og virksomheder arbejder sammen om at skabe bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer! BRYD GRÆNSERNE! På AAU-Cph er vi stolte over at være et universitet, hvor grænser og mønstre nedbrydes, muligheder åbnes og nye mønstre skabes. Både faglighed og rummelighed er i top, uanset om du studerer humaniora, samfunds- eller naturvidenskab, og uanset hvilket miljø du kommer fra. På AAU-Cph arbejder vi hver dag for at finde nye veje til at skabe og sprede viden, og vi ser frem til at hjælpe dig til at bryde dine egne grænser og åbne dine øjne for mulighederne i et universitetsstudium. PRAKSISNÆR OG FORSKNINGSBASERET STUDIEFORM Alle uddannelserne på AAU-Cph bygger på problembaseret og projektorganiseret læring igennem gruppearbejde. Undervisningen er forskningsbaseret, og som studerende vil du opleve en kombination af forelæsninger, problembaseret læring og projektarbejde. Teori og empiri integreres i alle aspekter af din uddannelse, og studieformen giver dig mulighed for at arbejde i dybden med selvvalgte problemstillinger af relevans for samfundet. En kombination, der ruster dig til fremtidens arbejdsmarked og giver dig kompetencer inden for tværfaglig problemløsning (læs mere på side 4). HUMANIORA, SAMFUNDSVIDENSKAB, NATURVIDENSKAB ELLER INGENIØR? AAU-Cph tilbyder spændende og udfordrende uddannelser inden for humaniora, samfundsvidenskab, ingeniørvidenskab og de naturvidenskabelige discipliner. De fleste uddannelser indeholder elementer fra flere KOLOFON Udgiver: Redaktion: Oplag: Grafisk produktion og tryk: Foto: Catrine Boas Abrahamsson (ansv), Simon Holmen Reventlow Clemmensen, Mette Grøndahl Hansen stk Novagraf Colourbox, Henrik Brus, Tor Bagger m. fl. Studieguiden er produceret af Novagraf A/S, som er miljøcertificeret efter miljøledelsesstandarden ISO Desuden er Studieguiden produceret med følgende mærkningsordninger: fagområder, så du ikke alene bliver ekspert inden for et specialiseret felt men også lærer at analysere og løse problemer fra flere forskellige vinkler. Hvert år kommer nye uddannelser til, og i år starter syv nye kandidatuddannelser inden for byggeri, fødevarevidenskab, bæredygtig byudvikling, servicesystem design og meget andet. Ønsker du at arbejde med IT, kommunikation eller med by-, ressource- og fysisk planlægning, har vi også flere spændende tilbud til dig. 11 af s 20 institutter er allerede repræsenterede ved AAU-Cph, og flere vil komme til i de kommende år. Forskerne og de studerende ved AAU-Cph har desuden et tæt samarbejde med deres kolleger på de to andre AAU campus i Aalborg og Esbjerg, hvilket giver dig adgang til et endnu stærkere netværk på mere end forskere og studerende inden for alle fagområder. SÆT DIN EGEN DAGSORDEN! Går du med en drøm om at starte din egen virksomhed, kan AAU-Cph tilbyde dig et inspirerende miljø. Vores vision er en campus, der er indrettet, så forskere, studerende og iværksættervirksomheder er placeret sammen for at skabe innovative synergieffekter. Har du brug for råd og vejledning ift. at omsætte din idé til en virksomhed eller finde sammen med andre entreprenører, står vores innovationsafdeling og studenterinkubator til rådighed. Hvert år arrangerer en stor iværksætterworkshop (WOFIE) for studerende på alle tre AAU campus. Læs mere om innovation, studenterinkubatoren og WOFIE på side 39. Som studerende på en ung og dynamisk campus er rammerne åbne, og du vil få alle muligheder for at præge dit studieliv og studiemiljø. Kun fantasien sætter grænser! Og selv om vi vokser hurtigt, er vi ikke større end at studerende og ansatte kender hinanden på tværs af studieretninger og årgange. Vi glæder os til at byde dig velkommen til nogle udfordrende og udbytterige år på. Hør AAU-Cph s ambassadører fortælle om livet som universitetsstuderende på youtube.com/user/aaucph STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 3

3 STUDIEFORMEN SØJLERNE PÅ AAU-CPH PROBLEMBASERET OG PROJEKTORGANISERET STUDIEFORM Undervisningen på AAU-Cph er tilrettelagt med en problembaseret læringsproces, hvor du lærer ved at arbejde med konkrete problemer, som du bearbejder ved at sætte dig ind i teorien og metoderne på området. En stor del af dette foregår i de semesterprojekter du laver sammen med din gruppe, men den problembaserede tilgang bruges også i kurserne og i dit individuelle arbejde. Omkring halvdelen af din undervisning foregår igennem dit gruppe- og projektarbejde, mens den anden halvdel udgøres af forelæsninger, seminarer, workshops og selvstudier. Netop denne form for undervisning forudsætter at de studerende deltager aktivt i undervisningen. Det betyder, at der for dig som studerende følger både medindflydelse på og medansvar for undervisningen, så du får det maksimale ud af dit studium. er helt i front, når det handler om at få de studerende til at gennemføre deres studium på normeret tid. Det mener vi i høj grad skyldes vores særlige pædagogiske model, hvor det problembaserede projektarbejde bliver kombineret med et tæt samspil med det omgivende samfund og kontinuerlig dialog med erhvervslivet. TVÆRFAGLIGHED Et essentielt element i s pædagogiske model er den tværfaglige tilgang til produktionen af ny viden. Den problembaserede undervisningsform fordrer en helhedsorienteret tilgang til problemstillingerne og deres løsninger, og du vil derfor få behov for at trække på flere forskellige fagligheder i dit projektarbejde. Det tværfaglige arbejde gør dig til en helstøbt kandidat, der ikke alene er fagligt velfunderet, men også forstår dit fags samspil med andre fagligheder. INTERNATIONALISERING AAU-Cph har i flere år været kendetegnet ved en udbredt grad af internationalisering på uddannelsesområdet. Internationaliseringen af uddannelserne har taget form gennem udstrakt brug af de officielle udvekslingsaftaler for studerende og lærere, ved etablering af bilaterale aftaler med udenlandske universiteter, og gennem udvikling og oprettelse af deciderede engelsksprogede uddannelsesforløb rettet mod udenlandske studerende. Som studerende kan du vælge at tage et semester i udlandet, bl.a. gennem en af s mange samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden. Tag eksempelvis til Berlin, Saõ Paolo eller Hong Kong. Gennem vores studieplaner og uddannelsestilrettelæggelse bestræber vi os på at ruste vores studerende til internationalt arbejde. I dag er arbejdsmarkedet nemlig kendetegnet ved at lægge større og større vægt på internationalt udsyn og forståelse hos jobansøgerne, ligesom arbejdsgiverne også vægter en vis sikkerhed i de internationale hovedsprog. Den høje grad af internationalisering bevirker, at hverdagen på Universitetet er internationalt orienteret. Det er den især takket være de mange udvekslingsstuderende, vi har fra hele verden, samt det faktum, at der udbydes engelsksprogede uddannelser. På har vi lavet en gruppering af vores uddannelser i 5 tematiske og tværfaglige søjler, så du kan blive inspireret til at undersøge uddannelsesmuligheder, du ellers ikke havde overvejet. Bacheloruddannelser Kandidatuddannelser Efter- og Videreuddannelser Mennesker, Bæredygtighed, Innovative løsninger, Globalisering kommunikation og ressourcer og fysisk design og og ledelse teknologi planlægning teknologi IT, Communication and Teknoantropologi Sustainable Biotechnology New Media (BSc) (BSc) (BSc) By, energi- og Humanistisk Informatik Medialogy miljøplanlægning (BA) (BSc) (BSc) Landinspektør (BSc) Informationsvidenskab Global Refugee Studies Sustainable Biotechnology Medialogy (cand.scient.) (cand.mag.) (cand.soc.) (cand.polyt.) Innovative Communikationtechnology and Entre- Kommunikation Landinspektør Tourism (cand.mag.) (cand.mag.) (cand.geom.) preneurship (cand.polyt.) Menneskelige ressourcer og læring Socialt arbejde (cand.soc.) Lærings- og forandringsprocesser (cand.mag.) Techno-Anthropology (cand.scient.) Operations and Innovation Management (cand.polyt./ cand.scient.techn.) Geografisk Informationsteknologi (cand.scient.techn.) Service Systems Design (cand.scient.) By, bolig og bosætning (cand.soc.) Media Management (cand.scient.techn.) Global System Design (cand.polyt.) Sustainable Cities (cand.polyt.) Integrated Food Studies (cand.scient.techn.) Læring og Organisatorisk Omstilling (cand.it.) Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.scient.techn.) IKT og læring Universelt design og tilgængelighed Information and Communicaton Technology Udsatte børn og unge Professionsrettet musikanvendelse 4 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 5

4 BACHELOR BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆG- NING/SUSTAINABLE CITIES Bæredygtighed Planlægning Samfundsudvikling Bachelor (BSc) Kandidat / Civilingeniør (cand.polyt.) 3 år / KOT-NR: Dansk (bachelor)/engelsk (kandidat) BACHELOR MASTER S PROGRAMME - BACHELORUDDANNELSEN Du skal læse By-, Energi- og Miljøplanlægning hvis du f.eks.: energi kender ingen faggrænser! ger. - PROJECT EXAMPLES: Jeg valgte By-, Energi- og Miljøplanlægning, fordi jeg gerne vil redde verden. Ikke på en naiv og tossegod måde, men på et solidt og fagligt grundlag. Jeg ønskede mig et studium, der kunne dække både de klassiske, tekniske ingeniørfaglige aspekter og de samfundsmæssige. Studiet har vist sig at leve fuldt op til forventningerne: Der er en rigtig god balance mellem både teknik- og samfundsvidenskab. Der er desuden stor frihed til at vægte forskellige faglige interesser i de projekter, man laver. Jacob Daniel Møller, 5. semester. 6 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 7

5 BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK KOMMUNIKATION OG INFORMATIONS- VIDENSKAB Bachelor (BA) Kandidat (cand.mag.) 3 år/ Dansk og BACHELOR Kommunikation, mennesker, organisationer, it, strategi KOT-NR: Interesserer du dig for, hvordan nettet danner nye sociale fællesskaber? Er du optaget af, hvordan man kan inspirere sine medmennesker til samarbejde og udvikling eller af, hvordan man kommunikerer med borgere og forbrugere i skrift, billede og tale? Kunne du tænke dig at udvikle spændende spilkoncepter eller it-systemer, eller vil du arbejde med markedsføring, Human Ressource/ HR eller anden form for virksomhedskommunikation? Så er det oplagt at læse Humanistisk Informatik. - oplevelser. EN UNIK UDDANNELSE - - FÆLLES OG FORSKELLIG UDDANNELSER - - UDDANNELSEN I KOMMUNIKATION personaleudvikling. JOBMULIGHEDER - Humanistisk informatik og erhvervslivet Som studerende på Humanistisk Informatik har du hele tiden fingeren på pulsen i erhvervslivet. Det problemorienterede projektarbejde giver dig mulighed for at indgå samarbejde med virksomheder og organisationer, hvor du afprøver din viden og giver løsningsforslag på konkrete kommunikationsproblemer. Det kan fx være: At lave navigationssystemer på hjemmesider At udarbejde kommunikationsstrategier/kampagner At skabe dialog i forbindelse med personaleudvikling. På kandidatuddannelserne er der samtidig et praktiksemester, hvor du virkelig får afprøvet din kunnen i en virksomhed. UDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB - Læs mere JOBMULIGHEDER STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 9

6 BACHELOR IT, COMMUNICATION AND NEW MEDIA INNOVATIVE COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP IT, computers, smartphones, internet, creativity, innovation, convergence, media Bachelor (BSc)/Kandidat (cand.polyt.) 3 år/ Engelsk KOT-NR: I studied Economics in Latvia; it took me a year of working in the field to realise it wasn t my dream career. Now, however, I am sure: IT, social media, communications, and entrepreneurship are the things I love. I am very happy to have chosen ITCOM, since it represents the fields I am interested in. And there s also that project work thing - it s great to be working on a cool smartphone application or a new social web service during the semester. Especially when in the end you actually have a pretty great result that you can show to your friends. Ernesta Orlovaite, Lithuania YOU WILL LEARN ABOUT: - SPECIALISATIONS - BACHELOR - IT ENGINEER WITH A HUMAN INTERFACE - PROGRAMME STRUCTURE What I love most about this education is the practical approach to problem solving, together with gaining sufficient theoretic knowledge about the technologies involved. It makes it much more interesting to learn when you can try things out yourselves. If you like programming, then you like this education. It looks at a wide range of technologies and their application in today s society. But the education also looks at problems from a wider perspective, as it takes economic, social and global issues into consideration. I think that this very important when it comes to being prepared to jobs in the real world, rather than obtaining skills which lack relevance in an actual working environment. Robert Gutke, Germany - INTERNSHIPS AND STUDY ABROAD [EVT TEXTBOX] - CAREER OPPORTUNITIES Learn more CREATIVITY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 11

7 LANDINSPEKTØR Bachelor (BSc) Kandidat (cand.geom./cand.scient.techn.) 3 år/ BACHELOR Ingeniør Arkitektur Jura Dansk (bachelor)/engelsk (kandidat) KOT-NR: BACHELOR turgenopretning og klimatilpasning? BACHELORUDDANNELSEN INDEN FOR: - UDDANNELSEN - JOBMULIGHEDER GEOINFORMATICS (GEOINFORMATIK/GEOGRAFISKE INFORMATIONSSYSTEMER) PROGRAMME STRUCTURE CAREER OPPORTUNITIES LAND MANAGEMENT (AREALFORVALTNING OG PLANLÆGNING) PROGRAMME STRUCTURE CAREER OPPORTUNITIES - SURVEYING AND MAPPING (OPMÅLING OG KORTLÆGNING) Jeg valgte uddannelsen, fordi det er en bred uddannelse med jura, ingeniørvidenskab osv. Derudover er der både ude- og indearbejde samt matematik det er en ideel kombi for mig! Jeg kan rigtig godt lide studieformen. At man snakker om tingene i gruppen og samtidig skal formulere stoffet på skrift det fungerer rigtig godt. Når gruppen forventer, at noget bliver undersøgt eller skrevet ned, så er man motiveret og man får det gjort! CAREER OPPORTUNITIES PROGRAMME STRUCTURE Surveying and Mapping is a - Stine Jørgensen, 6. semester - riod INTERNSHIPS AND STUDY ABROAD Learn more 12 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 13

8 BACHELOR MEDIALOGY Bachelor (BSc)/Kandidat (cand.scient.) Digital media, animations, audio, visual effects, computer games, graphics, film, music/sound, interactive environments 3 år/ Engelsk KOT-NR: Esbjerg (bachelor) (kandidat) Medialogy offers an education where you are the one setting the limits of your creativity, whether you want to create artistic installations, entertainment or programs for companies. Medialogy is an education where you can express yourself creatively in the digital world. It appeals to those who wish to educate themselves in computer games, sound design, animation and graphical interfaces. Iben Schandel, 5th semester student BACHELOR - - applied. - - BACHELOR S PROGRAMME - MASTER S PROGRAMME INTERNSHIPS AND STUDY ABROAD - JOB OPPORTUNITIES Learn more 14 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 15

9 BACHELOR SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY Green technology Biofuels Biochemicals Food ingredients Sustainability Do you want to develop new biotechnological solutions for tomorrow s society? Are you interested in sustainability and renewable energy? Do you want an insight into biology, biochemistry, and molecular biology? If you answer yes to any of these questions the education in Sustainable Biotechnology could be the right education for you. Bachelor (BSc) Kandidat/Civilingeniør (cand.polyt.) 3 år/ Engelsk KOT-NR: THE CHALLENGE OF THE FUTURE MASTER S PROGRAMME STUDY ABROAD - - CAREER OPPORTUNITIES - Learn more BACHELOR - - BACHELOR PROGRAMME STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 17

10 BACHELOR TEKNOANTROPOLOGI Bachelor (BSc)/Kandidat (cand.scient.) Brugerdreven innovation Teknologi Mennesker BACHELORUDDANNELSEN år/ KOT-NR: Dansk (bachelor)/engelsk (kandidat) BACHELORUDDANNELSENS OPBYGNING SEMESTER PROJEKTETS TEMA KURSER 1 2 Mennesket og teknologien Teknologi, innovation og etik 1. Cases i anvendt teknolog 2. Introduktion til antropologi 3. Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (PBL) 1. Teknologi på mikroplan: Fra naturvidenskab til teknologiske løsninger 2. Teknovidenskab 3. Teknologi og etik Første semester på teknoantropologi har været fyldt med nye indtryk. Man kommer ud et nyt sted, møder nye mennesker og det hedder ikke længere lærere, klasse og undervisning. Lektorer styrer holdet igennem en forelæsning man bliver dog stadig i høj grad inkluderet i undervisningen. Især introduktion til antropologi har været nyt. Jeg har ikke før haft et skolefag der minder om det og på den måde er det både interessant og udfordrende. Her stifter man bekendtskab med grundlæggende arbejdsmetoder og man får nogle teoretiske begreber, der kan bakke metoder op. Derudover er holdet og jeg også blevet introduceret til en masse teknologi af forskellig art. Vi har analyseret på robotteknologi, biokemi og storproduktion af mad. Man kommer vidt omkring, og i forbindelse med de fleste analyser har vi været på ekskursioner og prøvet eller set teknologierne på tæt hold. Mads Bundgaard, Stud. teknoantropologi STRUCTURE OF THE MASTER S PROGRAMME SEMESTER THE THEME OF THE PROJECT COURSES Field study 4 Expert cultures and sustainable technology The anthropology of the product Master s thesis. E.g. analysis of the empirical material gathered during the 3rd semester, and carry out your own research on that basis. 1. Corporate culture: Organisation, responsibility and innovation 2. Sustainable and innovative knowledge production 3. Elective 1. Product development: Value sensitive design, user-driven innovation, technologybased service or research based counselling. 2. Theories of techno-science 3. Elective 1. Reflections on and ITsupported management of empirical matter. PRAKTIK OG UDLANDSOPHOLD - nelserne. JOBMULIGHEDER - Læs mere BACHELOR Teknologi i antropologisk perspektiv Brugerdreven innovation og formidling af ny teknologi Deltagende observation i teknologikulturer 1. Antropologisk metode 2. Analyse af teknologiens aktører 3. Valgfag 1. Teknologi i et makroperspektiv: Fra innovation til industri 2. Videnskabsjournalistik 3. Valgfag 1. Portfolio i antropologisk arbejde 2. Valgfag 6 Bachelorprojekt 1. Interdisciplinær videnskabsteori 2. Valgfag MASTER S PROGRAMME (OFFERED IN ENGLISH ONLY) - 18 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 19

11 BY, BOLIG OG BOSÆTNING Kandidat (cand.soc.) Dansk GLOBAL REFUGEE STUDIES Kandidat (Cand.soc.) Engelsk Byliv Boligpolitik Sociodemografi Refugees Migration Human Rights Development GLOBAL REFUGEE STUDIES AN INTERDISCIPLINARY STUDY PROGRAMME - - LINK TO PRACTITIONERS INTERNSHIP OR STUDY ABROAD - CAREER OPPORTUNITIES - - Learn more BY, BOLIG OG BOSÆTNING OM UDDANNELSEN - - JOBMULIGHEDER - - Læs mere 20 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 21

12 GLOBAL SYSTEM DESIGN Kandidat (cand.scient.techn.) Engelsk INTEGRATED FOOD STUDIES Kandidat (cand.scient.techn.) Engelsk Global challenges Business Process Improvement and Automation Manufacturing Transportation and Service Food Studies Gastronomy & Design Food Policy & Innovation Public Health Nutrition PROGRAMME STRUCTURE - 1ST SEMESTER - - 2ND SEMESTER - 4TH SEMESTER - - CAREER OPPORTUNITIES - - WHO CAN APPLY? Learn more Do you want to work with alternative food networks? Do you have an interest in an interdisciplinary approach to health and food design? Do you see sustainability in production and consumption of food as important societal issues? Do you want to be involved in innovative processes in corporation with food companies? PROGRAM OVERVIEW: 1ST SEMESTER 2ND SEMESTER - 4TH SEMESTER CAREER OPPORTUNITIES: - WHO CAN APPLY? STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 23

13 LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET Byggeri Ledelse, informations- og kommunikationsteknologi (ikt) Building information modelling (BIM) Digitalisering af byggeriet Kandidat (cand.scient.techn.) Dansk LÆRING OG FORANDRINGS- PROCESSER Organisation Praksis Udvikling Læring Forandring Didaktik Formidling Uddannelse Undervisning Kandidat (cand.mag.) Dansk Læs mere VIDEN OM LÆRING OG FORANDRING OPNÅ DIN EGEN SÆRLIGE PROFIL UDFORDRINGER I PRAKSIS i ind- eller udland. - - PRAKTIK OG UDLANDSOPHOLD - - JOBMULIGHEDER STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 25

14 LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTILLING Kandidat (cand.it.) Dansk MEDIA MANAGEMENT Kandidat (cand.scient.techn.) Engelsk Organisationer Formidling Innovationsprocesser Medieledelse Computerspil Animation Games Innovation Har du lyst til at arbejde med it, læring og kompetenceudvikling i virksomheder, organisationer og institutioner? Så er cand.it i Læring og organisatorisk omstilling noget for dig. PROFIL OG FAGLIGT INDHOLD MED PRAKSIS FOR ØJE - TILRETTELÆGGELSEN KOMPETENCEPROFIL, JOB OG KARRIERE Læs mere Media management - a new specialization in Operations and Innovations management only at Aalborg University Copenhagen - - 1ST AND 2ND SEMESTER FOCUS ON GLOBALIZATION AND INNOVATION IN MEDIA FIRMS - - 4TH SEMESTER MASTER S THESIS CAREER OPPORTUNITIES Learn more ses.aau.dk 26 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 27

15 OPERATIONS AND INNOVATION MANAGE- MENT GLOBAL MANAGEMENT Kandidat (cand.polyt./cand.scient.techn.) Engelsk SERVICE SYSTEMS DESIGN Kandidat (cand.scient.) Engelsk Globalization Value chains Innovation Service Design Touchpoint Service organization Citizen s services BE PREPARED TO HANDLE THE CHALLENGES OF GLOBALISATION WORKING WITH REAL-LIFE PROBLEMS TH SEMESTER MASTER S THESIS - CAREER OPPORTUNITIES - WHO CAN APPLY? - Learn more At Service Systems Design you will learn about planning and organisation of people, infrastructure, communication, media and components of a service, in order to improve its quality, the interaction between service provider and customers and the customers experience INDUSTRIAL DESIGN INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDY FORM AND CONTENT JOB OPPORTUNITIES - WHO CAN APPLY - Learn more 28 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 29

16 SOCIALT ARBEJDE Kandidat (cand.soc.) TOURISM Kandidat (cand.mag.) Dansk Engelsk Praksisanalyser Socialvidenskab Destination development Strategic communication Consumption Innovation KONTAKT - Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde foregår fra 2012 i lokaler på. - - UDDANNELSENS INDHOLD OPTAGELSESKRAV - eller Psykologi Læs mere TOURISM AN INTERDISCIPLINARY STUDY PROGRAMME STRUCTURE LINK TO PRACTITIONERS - INTERNSHIP OR STUDY ABROAD - - CAREER OPPORTUNITIES - - WHO CAN APPLY? - - Learn more 30 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 31

17 IKT OG LÆRING, MASTER (MIL) Ikt Læring Didaktik Design Organisatoriske læreprocesser Efter- og videreuddannelse (deltid) Dansk INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (mict) Internet Innovation, Media Mobile Communication Management Efter- og videreuddannelse (deltid) Engelsk EEFTER- OG VIDEREUDDANNELSE UDDANNELSENS INDHOLD rad: - UNDERVISNINGSFORM - - TEORI OG PRAKSIS - - mict TURN ICT KNOWLEDGE INTO PRODUCTS AND SOLUTIONS - ging Media The mict programme has strengthened my skills in turning technology knowledge into profitable products and solutions. In particular, the programme has strengthened my business understanding, technical knowledge and understanding of regulatory matters within ICT related markets. As a result, I feel more confident today when I make technical as well as business analyses and recommendations to management and colleagues. The study method, with concentrated seminars together with work in groups and projects, has been a good way to network with other participants and to combine the education with practical issues from my daily work. I recommend the mict programme to anyone who works with the combination of technology, sales and business development. Lars Kierkegaard, Product Manager, Teracom A/S STRUCTURE OF THE PROGRAM - 1st trimester Overall Theme: Networks and Services 2nd trimester Overall Theme: Design and Users 3rd trimester Overall Theme: Market and Regulation Courses (ECTS) Project (ECTS) Total WHO CAN APPLY? - - Learn more The motivation of going through a project based learning mictprogramme with collaborative effort from Aalborg University, Denmark and Ghana Telecom University College has really sharpened my thought processes and writing skills in business proposals both technically and economically. Moreover, the ability to work in groups and projects during the programme introduced me to in-depth analysis with the available and flexible communication tools used to gather information and finalize decisions that proposed solutions or brought value to practical business and humanitarian issues related to ICT. Eleanor Afful, Cisco Certified Academy Instructor, (CCAI) & Network Engineer, Kofi- Annan Centre of Excellence in ICT EEFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 32 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 33

18 PROFESSIONSRETTET MUSIKANVENDELSE - PROMUSA Efter- og videreuddannelse på deltid (deltid) Dansk UDSATTE BØRN OG UNGE Efter- og videreuddannelse på deltid (deltid) Dansk Udsatte børn og unge Faglig ledelse Myndighedsudøvelse - - Indhold 1. SEMESTER, EFTERÅR SEMESTER, FORÅR 2014 PRAKTISKE OPLYSNINGER - ADGANGSKRAV PRAKTISKE OPLYSNINGER - - Læs mere EEFTER- OG VIDEREUDDANNELSE EEFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 34 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 35

19 UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED Efter- og Videreuddannelse (deltid) Dansk ALLE UDDANNELSER PÅ AALBORG UNIVERSITET 2012 EEFTER- OG VIDEREUDDANNELSE - - OM UDDANNELSEN JOBMULIGHEDER Læs mere CAMPUS AALBORG Humaniora Anvendt Filosofi Art & Technology Dansk Engelsk Humanistisk Informatik Informationsvidenskab Interaktive Digitale Medier International Virksomhedskommunikation Engelsk, Spansk og Tysk Informationsarkitektur Kommunikation Kultur, Kommunikation og Globalisering Læring og Forandringsprocesser Musik Musikterapi Oplevelsesdesign Psykologi Sprog og Internationale Studier Engelsk og Spansk Turisme Tysk Ingeniørvidenskab m.fl. Arkitektur og Design Byggeledelse Byggeri og Anlæg Bygge- og Anlægskonstruktion Bygningsinformatik By-, Energi- og Miljøplanlægning Bæredygtig Energiteknik Bioteknologi Datateknik Datateknik og IT Design af Mekaniske Systemer Eksportteknologi Elektronik og Elektroteknik Elektro-mekanisk Systemdesign Elektronik og IT Energi Energiteknik Globale Forretningssystemer Indeklima og Energi Industri og Produktion Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurskab Internetteknologier og Computersystemer Kemiteknologi Kemi og Bioteknologi Landinspektør Maskin og Produktion Medicinsk Bioteknologi Miljøteknologi Nanoteknologi Netværk og Distribuerede systemer Produktion Produkt- og Designpsykologi Regulering og Automation Signalbehandling og Beregning Softwareingeniør Softwarekonstruktion Teknisk Fysik Trådløse Kommunikationssystemer Vand og Miljø Veje og Trafik Virksomhedssystemer Virksomhedsteknologi Vision, Grafik og Interaktive Systemer Værdikæder og Innovationsledelse Naturvidenskab Biologi Datalogi Fysik Geografi Informatik Informationsteknologi Kemi Matematik Matematik-Økonomi Medialogi Teknoantropologi Samfundsvidenskab Erhvervsjura Erhvervsøkonomi Europæiske Studier Historie IT-ledelse Jura Politik & Administration Revision Samfundsfag Socialrådgiver Socialt Arbejde Sociologi Udvikling og Internationale Relationer Samfundsøkonomi Sundhedsvidenskab Folkesundhedsvidenskab Idræt Idrætsteknologi Klinisk Videnskab og Teknologi Medicin Medicin med Industriel Specialisering Sundhedsteknologi CAMPUS KØBENHAVN Humaniora Humanistisk Informatik Informationsvidenskab Kommunikation Læring og Forandringsprocesser Læring og Organisatorisk Omstilling Turisme Ingeniørvidenskab m.fl. By-, Energi- og Miljøplanlægning Bæredygtig Bioteknologi Bæredygtig Byudvikling Globalt Systemdesign Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurskab Integrerede Fødevarestudier IT, Kommunikations- og Medieteknologi Landinspektør Ledelse og Informatik i Byggeriet Service System Design Værdikæder og Innovationsledelse Naturvidenskab Medialogi Teknoantropologi Samfundsvidenskab By, Bolig og Bosætning Socialt Arbejde Udvikling og Internationale Relationer, Global Refugees Studies CAMPUS ESBJERG Naturvidenskab Medialogi Ingeniørvidenskab m.fl. Bygge- og Anlægskonstruktion Byggeri og Industri Datateknik Elektronik og Datateknik Energi Fiskeriteknologi Informationsteknologi Kemi- og Bioteknologi Kemiteknik Maskinkonstruktion Olie- og Gasteknologi 36 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 37

20 STUDIEMILJØ OG CAMPUSLIVET INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN På AAU-Cph bliver du en del af et hurtigt voksende fællesskab på mere end studerende og godt 250 aktive forskere, der alle brænder for deres fag og det akademiske arbejde. Den problembaserede undervisningsform og gruppearbejdet er med til at sikre dig et netværk med ligesindede fra dag et og du vil hurtigt opbygge kontakt og netværk på tværs af studieretninger også. På AAU-Cph kender studerende og ansatte nemlig hinanden på tværs af studieretninger og årgange. FACILITETERNE Alle studerende på AAU-Cph har adgang til mødefaciliteter, veludstyrede laboratorier og nyindrettede undervisningslokaler. Det fysiske miljø på campus er planlagt således at gruppearbejdet bliver dynamisk og så du og din gruppe støttes og optimeres i jeres studier. STUDENTERDREVNE AKTIVITETER På AAU-Cph har du gode muligheder for at præge studiemiljøet og engagere dig i faglige og sociale studenteraktiviteter. Det er dig og dine studiekammerater, der skaber studiemiljøet med de initiativer I tager og fører ud i livet. Du har selvfølgelig også mulighed for at deltage i eksisterende aktiviteter, men der er stadig stort potentiale for at videreudvikle de studenterdrevne aktiviteter på AAU-Cph. Vores vision for campus giver blandt andet mulighed for forskellige sportsaktiviteter med et fitnessrum og træningshal, men der er også mulighed for at lave øvelokaler, oprette en dramagruppe eller måske en kunstforening. AAU INNOVATION CPH På ønsker vi at stimulere og udvikle foretagsomhed hos de studerende med udgangspunkt i deres egen faglighed. AAU Innovation Cph er en afdeling, hvis overordnede formål er at understøtte tværfaglighed, PBL og innovation på campus. Vi arbejder på tværs af universitetet, og vi inddrager alle studieretninger i vores planlægning af studietilbud. For os er innovation mere en blot forretningsskabelse. For os er innovation noget der skaber værdi. Nedenunder er beskrevet nogle af de tiltag, vi tilbyder studerende på AAU-Cph. Rundt omkring på campus finder du små oaser, hvor du kan mødes med dine studiekammerater under uformelle former, eller læse op på stoffet til den næste forelæsning. Sammen med gruppearbejdet kan fritidsaktiviteterne være med til at give dig et godt fagligt og socialt fællesskab på tværs af studieretninger. KICKSTART Kickstart er de studerendes platform hvor bl.a. arrangementer og information bliver kommunikeret ud. Kickstart er startet op af studerende og det er vores ønske at studerende netop BIBLIOTEKET Som studerende på AAU-Cph har du nem adgang til at låne relevant litteratur til dine studier gennem sbibliotek (AUB), der har en afdeling på campus. Afdelingen er et bogløst bibliotek, hvor du har adgang til databaser, e-bøger og et bredt udbud af internationalt anerkendte akademiske tidskrifter online. Derudover har du selvfølgelig mulighed for at afhente og aflevere fjernlån fra universitetsbibliotekets hovedafdeling i Aalborg og fra alle øvrige biblioteker i Danmark. Biblioteket har også undervisnings- og mødefaciliteter, som både du og din gruppe kan anvende og du kan læse dagens aviser i loungehjørnet. Som studerende kan du også gøre brug af AUB-Cph s bibliotekarer, der gerne hjælper dig med at optimere din litteratursøgning og holde dig opdateret om dit felt. STORBYLIV København er en levende hovedstad med et spændende byliv, hvad enten du er til cafebesøg, alternative spillesteder, kulturhuse og natteliv. Som studerende i København får du gavn af hovedstadens mange tilbud til studerende og et stort udvalg af kultur- og fritidstilbud. København er også i høj grad en studieby og bylivet er præget af de mange studerende og du har blandt andet mulighed for at deltage i netværksaktiviteter med øvrige uddannelsesinstitutioner og studerende. København er hovedsæde for mange institutioner og både danske og internationale virksomheder, og har mange spændende karrieremuligheder for akademikere. I din studietid har du dermed også adgang til studierelevante jobs og praktikpladser. KANTINEN Som studerende på AAU-Cph har du adgang til kantinefaciliteter, hvor sundhed og det gode måltid er i centrum. Du kan selvfølgelig også få en kop kaffe og et stykke chokolade. Kantinen har åbent mandag til fredag med morgenmad og frokostudsalg. WOFIE WOFIE (Workshop for Innovation and Entrepreneurship) er vores årlige workshop for innovation og entrepreneurship. Det er tilbud til alle kandidatstuderende, der ønsker at stifte bekendtskab med de processer, der vedrører forretningsudvikling og værdiskabelse. I løbet af fire sammenhængende dage udfordres de studerende på deres evner til at nytænke koncepter, services og produkter. WOFIE fungerer på tværs af studieretninger og afholdes simultant i både Aalborg, Esbjerg og København, med et fælles og tidssvarende tema. STUDENTERINKUBATOR (STUDENTERVÆKSTHUS) Har man lyst til at prøve kræfter med egen forretningsidé, ser vi det som en af vores fornemste opgaver at støtte op om dette ønske. Vi understøtter dette ved at tilbyde kontorfaciliteter, der kan fungere som første base. Denne facilitet er vores studenterinkubator. Ud over at tilbyde et fysisk rum, inddrages vores netværk og de rådgivningskompetencer, vi besidder. Skulle et semesterprojekt eksempelvis rumme et potentiale, der rækker ud over selve semesteret, er inkubatoren en oplagt mulighed for at afprøve dette potentiale. involverer sig og tager ansvar for deres egen studie på den måde. Vi samarbejder med Kickstart i forhold til at bidrage med ressourcer til de aktiviteter, de ønsker at skabe. Ønsker man derfor som studerende at lave tiltag, der bidrager til Aalborg Universitet Københavns ønske om tværfaglighed, PBL og innovation, er Kickstart din platform at arbejde ud fra. HJÆLP TIL SAMARBEJDE OG KARRIERE På har vi en række organisatoriske enheder, der relaterer sig til vores fokusområder, og som servicerer de studerende. Matchmaking-afdelingen har til formål at bygge bro imellem erhvervslivet, forskere og studerende. Dette krydsfelt relaterer sig til AAU Innovation Cph, og vi inddrager denne afdeling hvis behovet opstår. I forlængelse af dette er Karrierecenteret, der varetager de studerendes behov for sparring imod uddannelsens slutning, også en afdeling vi inddrager og samarbejder med. Som studerende skal du derfor opleve en synergi imellem de enheder, vi stiller til rådighed på AAU-Cph. 38 STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 39

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG Program Kandidatdag 2013 Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 Mød os på Kroghstræde 3 Humaniora Anvendt filosofi Culture, Communication and Globalization

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008)

Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008) Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008) Dimittendguiden 2015 Regler om optagelse og indskrivning ved Aalborg Universitet (2013) Studievejledningen

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

Studievejledningen Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6

Studievejledningen   Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2016 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Udgiver: Aalborg Universitet, AAU Kommunikation Redaktion: Jonna Thomassen, Allan Clausen Grafisk produktion: Novagraf A/S.

Udgiver: Aalborg Universitet, AAU Kommunikation Redaktion: Jonna Thomassen, Allan Clausen Grafisk produktion: Novagraf A/S. Udgiver: Aalborg Universitet, AAU Kommunikation Redaktion: Jonna Thomassen, Allan Clausen Grafisk produktion: Novagraf A/S August 2012 Utzon Centret ved Aalborgs havnefront. 3 Nye studerende på Aalborg

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 23. januar 2014 Vejledende minimumsbetingelser i 2014 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Afdeling/Institut EAN-nummer Adresse Postnr./By Fællesområdet Rektor 5798000417076 Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Ø Universitetsdirektøren

Læs mere

Valgdata Bestyrelsen 2015

Valgdata Bestyrelsen 2015 Version 30. september 01 Valgdata Bestyrelsen 01 Organ Valggruppe studerende (valggruppe 3) Valggruppe TAP (valggruppe ) Valggruppe VIP (valggruppe 1) Bestyrelsen The Board of Directors 1 Ikke muligt 1

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i adgangskrav for 2018 og 2019. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

med specialisering i Global Ledelse uddannelse

med specialisering i Global Ledelse uddannelse Væ r d i k æ d e r o g I n n o v a t i o n s l e d e l s e 2 -åri g kand i datu d danne l se Ci vi l i ng e ni ø r I n t e r n at i o n a l uddannelse 2 Drømmer du om at arbejde med innovative ledelsesformer

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Merete Østergaard Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Fakta om htx 3-årig gymnasieuddannelse Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Mindst lige så krævende som de andre gymnasieuddannelser htx (teknisk)

Læs mere

TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN

TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN I KRYDSFELTET MELLEM TEKNOLOGI OG MENNESKE Teknoantropologi handler om krydsfeltet mellem teknologi og menneske. På

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING

OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING INTERNATIONAL UDDANNELSE OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING CIVILINGENIØRUDDANNELSE, CAND.POLYT. 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE 2 DRØMMER DU OM AT ARBEJDE MED INNOVATIVE LEDELSESFORMER? Flere og flere virksomheder

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1.Hf okt - dec 1.hf - vinter 1.hf - forår 2.hf - efterår 2.hf - vinter Studievalg Hvem er Studievalg? Videregående

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere