Mexico et landbrugsland med muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mexico et landbrugsland med muligheder"

Transkript

1 Økonomisk analyse 15. april 2013 Axelborg, Axeltorv København V T F E W Mexico et landbrugsland med muligheder Mexico er et land med muligheder. Landet har en stor landbrugsproduktion, men der er store muligheder for effektivitetsforbedringer og teknologisk udvikling. Mexico har præsteret høje vækstrater de seneste år og der er store forventninger til den økonomiske udvikling. Landets tætte forbindelser med USA gør det til et attraktivt investeringsland, og et stort netværk af internationale handelsaftaler har øget samhandlen og Mexicos åbenhed betragteligt. Indhold i analysen: 1. Generel information 2. Landbruget og landbrugsproduktionen 3. Agroindustrien 4. Fødevareforarbejdningsindustrien og udstyr hertil 5. Investeringsklima 6. Handelsaftaler og internationale relationer 7. Den økonomiske udvikling 8. Privatforbrug og voksende middelklasse 9. Markedspotentiale Generel information Geografi Hovedstad Mexico City Areal km 2 Indbyggertal 116 mio. (2011 est.) Sprog Spansk (Officielt) Religion Romersk-katolske 76,5%, protestanter 6,3% Økonomi BNP pr. indbygger USD (PPP) (2011) Økonomisk vækst 4,5 pct.(2011) (OECD) Samhandel (% af samlet handel ) USA (80% eksport, 48% import), EU (5% eksport, 11% import), Kina (1,4% eksport, 15% import) Regering Statsoverhoved Præsident Enrique Peña Nieto ( ) Kilde: Udenrigsministeriet

2 Forskelligartet geografiske betingelser 14 pct. beskæftiget i landbruget Svinekød Landbruget og landbrugsproduktionen i Mexico Mexico er et meget stort land med forskelligartede geografiske betingelser for landbrugsproduktion. Nogle dele af landet er meget tørt, mens andre dele har subtropisk klima. Ca. 53 pct. af Mexicos arealer er klassificeret som landbrugsjord, men kun ca. 13 pct. bliver dyrket. 1 Ca. 50 pct. af landbrugene i Mexico er under 2 ha. store, mens ca. 45 pct. er mellem 2-20 ha. De resterende 5 pct. er landbrug større end 20 ha. Disse landbrug dyrker ca. 55 pct. af arealerne. I dag bidrager landbruget i Mexico til ca. 4 pct. af BNP. 2 Beskæftigelsen i landbruget Ca. 14 pct. af arbejdsstyrken er beskæftiget i landbruget. Det svarer til ca. 5,8 mio. mennesker. I midten af 90erne var ca. 25 pct. beskæftiget i landbruget. En stor del af beskæftigelsen indenfor landbrug er sæsonpræget og ikke-lønnet arbejde (familie). I 2007 var der kun arbejdere, som var permanent ansat. Næsten halvdelen af de ikke-lønnede familiemedarbejdere er forsvundet siden midten af 90erne, primært fordi de har taget jobs underfor landbruget eller er migreret til andre lande. 3 Landbrugsproduktionen Produktionen af svinekød er voksende, både hvad angår antallet af slagtede svin og produktionen i tons. OECD-FAO forventer, at produktionen når op på tons i Det er en stigning på 10,8 pct. i produktionen på 10 år. De mexicanske producenter af svinekød indleverede i 2011 svin til slagtning som i gennemsnit vejede 105 kg., hvilket skyldes, at de gerne vil sikre magert kød til slagtning. Dog er der en forventning om en lidt højere slagtevægt i 2012 og Er bedre avlsprogram i Mexico har betydet, at søerne får flere smågrise pr. kuld, som har en bedre genetik og derfor kan fedes op hurtigere end de 180 dage, som er industriens gennemsnit. Dette betyder, at der er forventninger om en forsat stigning i svineproduktionen i Mexico. 4 Svineproducenterne har været påvirket af de stigende verdenspriser på foder. I Mexico udgør foderomkostningerne ca. 64 pct. af produktionsomkostningerne. På nuværende tidspunkt importerer Mexico gule majs fra USA, mens nogle producenter i det nordlige Mexico fodrer med hvid majs, som er tilgængelig i Mexico, hvilket dermed betyder, at de er mindre sårbare overfor prisstigningerne på foder. 5 Produktionen af svinekød i Mexico Svin slagtet (stk.) Produktion i tons Kilde: FAOstat Mexico er langt fra at være selvforsynende med svinekød. Importen af svinekød har været voksende over en årrække og forventes også at vokse fremadrettet. Dette skyldes nogle konkurrencedygtige priser på importeret 1 Verdensbanken, UNCTAD, 2013, Mexico s agriculture development: perspectives and outlook 3 UNCTAD, 2013, Mexico s agriculture development: perspectives and outlook 4 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual 5 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual Side 2 af 11

3 svinekød og en stigning i efterspørgslen fra forbrugerne, fordi oksekød er blevet dyrere. Størstedelen af det svinekød, der bliver importeret går til at lave pølser, skinker, og andre forarbejdede varer. 6 Selvom Mexico er nettoimportør af svinekød forventes det, at eksporten til Japan og andre asiatiske lande vil stige med mere end 20 pct. i Mexico er lige nu i forhandlinger med Kina om eksport af svinekød fra fem udvalgte mexicanske virksomheder. 7 Derfor kan eksporten stige mere end OECD-FAO forventer. Handelsbalancen for svinekød tons Import (tons) Eksport (tons) Kilde: OECD-FAO, Agricultural outlook Fjerkræ Produktionen af fjerkræ er ligeledes voksende og er den største kødproduktion i Mexico målt i antal producerede tons. OECD forventer, at produktionen stiger med ca. 1 mio. tons frem mod Det er en stigning på mere end 36 pct. på 10 år. Den mexicanske fjerkræproduktion er den 5. største i verden, kun overgået af USA, Kina, Brasilien og Rusland. Produktionen af fjerkræ i Mexico Høns slagtet (i stk.) Produktion i tons Kilde: FAOstat Til trods for den voksende produktion i landet, er det stadig ikke nok til at dække forbruget af fjerkræ i Mexico. Importen har været voksende de seneste 5 år og forventes de kommende 5 år at ligge stabilt omkring de tons, hvorefter der forventes et fald i importen, hovesagligt fordi den indenlandske produktion forventes at stige, og fordi forbruget substitueres med andre kødprodukter. 6 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual 7 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual Side 3 af 11

4 Handelsbalancen med fjerkræ tons Import (tons) Eksport (tons) Kilde: OECD-FAO, Agricultural outlook Oksekød Produktionen af oksekød er også voksende i Mexico. Mexico var i 2011 den 6. største producent af oksekød i verden. 8 Antallet af slagtede kvæg er vokset med mere end 10 pct. på 5 år, og produktionen målt i tons er ligeledes vokset og forventes ifølge OECD-FAO at nå mere end 2 mio. tons i Produktionen har dog været lavere end forventet i de seneste år, hvilket skyldes et lavt antal kælvninger pr. ko, og at kvæget bliver ved med at have en lav slagtevægt. Samtidig er der en stigende eksport af levende dyr. Kvægproducenterne, især i det nordlige Mexico, er udfordret af tørke og har derfor i perioder været nødsaget til at slå mange dyr ned. Samtidig har høje globale priser på foder, gjort det meget dyrt at være kvægproducent, ifølge USDA har det øget produktionsomkostningerne med op til 37 pct. 9 Produktionen af oksekød i Mexico Kvæg slagtet Produktion i tons Kilde: FAOstat Oksekød er det eneste kødprodukt, som Mexico er nettoeksportør af. I 2009 eksporterede Mexico mere oksekød end de importerede. Denne udvikling er fortsat de seneste år og forventes at forsætte således de kommende år. OECD-FAO forventer dog, at Mexico i 2017 igen vil være nettoimportør af oksekød, hvilket bl.a. skyldes en forventning om et større indenlandsk forbrug og fordi den øgede eksport af levende dyr betyder, at bestanden ikke er i stand til at dække det indenlandske behov. Den mexicanske kødindustri har gjort en stor indsats for at diversificere eksporten af oksekød. Derfor er Mexico begyndt at eksportere oksekød til en række udviklingslande, men hovedsagligt går eksporten af oksekød til USA; Japan, Rusland og Korea. Specielt forventes eksporten til Japan at stige, da der forhandles om en ny handelsaftale med lavere toldafgifter FAOstat 9 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual 10 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual Side 4 af 11

5 Handelsbalancen med oksekød tons Import Eksport Kilde: OECD-FAO, Agricultural outlook Eksport af kød De største kødeksportvarer er frosne udskæringer fra svin og diverse udskæringer af oksekød både frosne og ferske samt med og uden ben. Eksporten af udvalgte kødudskæringer fra Mexico, 2011 Varer Værdi (USD) Vægt (kg) Svineudskæringer, frosne Oksekødsudskæringer uden ben, frosne Oksekødsudskæringer uden ben, fersk eller afkølet Oksekødsudskæringer med ben, friske eller afkølet Svineudskæringer, fersk eller afkølet Kød fra hest, æsel, muldyr, mulæsel, fersk, kølet eller frossen Biprodukter fra kvæg, undtaget lever og tunge, frosne Fjerkræudskæringer og biprodukter, undtaget lever, frosne Oksetunger, frosne Kilde: UNdata, HS1992 Mejeri Produktionen af mælk er steget med 3,5 pct. i perioden fra 2007 til 2011, mens antallet af malkekvæg tilsvarende er steget med 3,4 pct. Produktionen af mælk Malkekvæg Produktion i tons Kilde: FAOstat De store mængder mælk bliver til forskellige typer mejeriprodukter, hvoraf en del bliver eksporteret. Eksporten af mejeriprodukter består hovedsagligt Side 5 af 11

6 af sødet eller koncentreret mælk og fløde samt usødet mælke- og flødepulver. Begge har oplevet en markant stigning i eksporten de seneste 5 år målt i kg. Eksporten af udvalgte mælkeprodukter fra Mexico i kg Mælk og fløde, sødet eller koncentreret Mælke- og flødepulver, usødet < 1.5% fedt Mælk, ikke koncentreret eller sødet, 1-6% fedt Yoghurt Kærnemælk, koaguleret mælk, fløde, kefir etc Ost, undtaget frisk, revet, forarbejdet eller blåskimmel Mælk, ikke koncentreret eller sødet < 6% fedt Mælk og fløde, usødet, koncentreret Mælk, ikke koncentreret eller sødet < 1% fedt Kilde: UNdata, HS1992 Brug for nyt udstyr Agroindustrien Landbruget i Mexico bliver ved med at vokse og blive stadig mere effektivt. Der er dog stadig massive muligheder for effektivitetsforbedringer og teknologiske fremskridt i landbruget. 70 pct. af landbruget dyrkes i dag manuelt og regeringen har derfor tilført mere end 700 mio. US$ de seneste fem år, for at modernisere landbruget. Agroindustrien modtog i 2011 ca. 9 pct. af de direkte udenlandske investeringer. 11 Udviklingsprogrammer fra regeringens side har desuden betydet investeringer på 300 mio. US$ i forbedring af vandingssystemerne til markerne, da under 20 pct. af de dyrkede arealer bliver kunstvandede i dag og derfor er meget afhængige af regnsæsonen og af manuelle vandpumper. 12 Kun begrænset brug af kunstgødning Ingen national konkurrence indenfor pesticider Kunstgødning Mexico har ingen national kunstgødningsindustri, hvilket resulterer i, at mange landmænd enten gøder deres marker med traditionelle produkter eller ikke gøder overhovedet. De mexicanske landmænd og deres organisationer har længe beklaget sig over, at der er meget høje priser på importeret gødning. 13 Pesticider På det mexicanske markedet for plantebeskyttelsesmidler er der stort set heller ingen konkurrence, og med en stigning i det dyrkede areal, er der en stor efterspørgsel på markedet U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 12 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 13 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 14 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico Side 6 af 11

7 Generelt er der stort set ingen national konkurrence på markedet for udstyr og teknologi til landbrugsproduktion. 90 pct. af udstyret til landbruget bliver i dag importeret. 15 Udvikling på vej fødevarevirksomheder Fødevareforarbejdningsindustrien og udstyr hertil Den mexicanske fødevareindustri ændrer sig med hastige skridt. Dette skyldes både en stigning i efterspørgslen på hjemmemarkedet, men også en stigning i eksporten til bl.a. USA og Europa. Desuden er der stor konkurrence på markedet for forarbejdet mad, hvilket betyder, at de mexicanske fødevareproducenter kigger efter nye teknologier og investerer i moderne produktionsfaciliteter for at maksimere produktionen. Grundet et lavt teknologisk udgangspunkt er der rig mulighed for, at udenlandske virksomheder kan få adgang til det mexicanske marked for fødevareforarbejdning. 16 Det nationale statistikbureau angiver, at der i 2010 var fødevareforarbejdningsvirksomheder i Mexico, størstedelen af disse er dog små virksomheder, der laver tortillas. De beskæftigede ca personer. Fødevareindustrien producerede varer for ca. 650 mia. pesos i Mange af de største virksomheder er lokaliseret i og omkring Mexico City. De store virksomheder er i højere grad udstyret med moderne produktionsudstyr fra udlandet. Udstyr og maskineri, der er energieffektiviserende og ressourcebesparende, er meget efterspurgt. På nuværende tidspunkt bliver udstyret til fødevareindustrien hovedsagligt importeret fra USA, Italien, Tyskland, Spanien, Kina og Sydkorea. 18 Antal virksomheder der producerer fødevarer og foder, 2010 Produktgrupper Antal Mejeriprodukter 117 Foder 114 Korn, frø, olier og andre fedtstoffer 156 Sukker, Chokolade, slik o.lign. 145 Konserverede frugter, grøntsager o.lign. 106 Slagtning, forarbejdning og emballering af kvæg, svin, fjerkræ og andre produktionsdyr 138 Forarbejdning og pakning af fisk og skaldyr 65 Fremstilling af brød og tortillas Andre fødevareproducenter 192 Kilde: Instituto nacional de estadística y geografíca, Banco de Información Económicia Høj og lav selvforsyningsgrad Selvforsyningsgrad Grundet de seneste års massive stigninger på fødevarer og globale usikkerhed om forsyning af fødevarer, er det aktuelt for Mexico at øge sin selvforsyningsgrad. Mexico er nettoimportør af fødevarer. De importerer ca. 10 pct. mere, end de eksporterer. Mexico eksporterer meget frugt og grønsager samt drikkevarer, mens de i højere grad importerer kornprodukter, kød og olieholdige frø. Selvforsyningsgraden er forskellig fra produkt til produkt, 15 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 16 U.S. Commercial service, 2003, Mexico Food Processing Machinery and Equipment 17 Instituto nacional de estadística y geografíca, Banco de Información Económicia, 18 U.S. Commercial service, 2009, Trends in the Food Processing and Packaging Equipment Side 7 af 11

8 men for nogle produktgrupper som f.eks. majs, ris og hvede er selvforsyningsgraden faldet markant fra start 90erne til At selvforsyningsgraden ændrer sig er dog en naturlig konsekvens af, at jo mere åbent et land bliver og handler med andre lande, des mere specialiseret bliver det også på de produktgrupper, hvor landet har en komparativ fordel, for Mexicos vedkommende gælder det især produktionen af frugt og grønt, samt visse kødtyper. Muligheder for investeringer Investeringsklima Ifølge Verdensbankens Ease of doing business rapport var Mexico blandt de nemmeste lande i Latinamerika at drive forretning i. Landet rangerer således på en 48. plads ud af 183 lande. Og ifølge Bloombergs ranking er Mexico på en 38. plads over de 50 bedst lande at lave forretning i. Når det er sagt er der dog stadig en høj kriminalitetsrate og problemer i forhold til korruption, som forsat skaber udfordringer i forhold til at gøre markedet rigtig attraktivt. Mexicos placering på udvalgte ranglister Rapport Kilde Antal lande Ranking 50 Best Countries for Business Doing Business 2012 Index of Economic freedom Corruption Perception Index Bloomberg Ranking Verdensbanken Heritage Foundation and Wall street Journal Transparency International Mexico er attraktivt Mexico har været et af de mest attraktive lande at investere i og er det land med næst flest direkte udenlandske investeringer i Latinamerika. Dette skyldes ikke mindst, at Mexico er et attraktivt springbræt til at opnå eksport til USA og derfor har mange af de udenlandske investeringer også ligget i de nordlige stater tæt på den amerikanske grænse. USA stod dog selv for ca. 55 pct. af alle FDI i Mexico i De udenlandske investeringer i landbruget har været faldene siden 2007, hvor udlændinge investerede 144 mio. US$ til i 2011 at udgøre 17 mio. US$ 20 Handelsaftaler og internationale relationer Mexico er en del af NAFTA (North Amarican Free Trade Agreement), hvorfor en stor del af den mexicanske eksport er koncentreret omkring Nordamerika. Mexico har derudover frihandelsaftaler med 43 lande, herunder EU. Aftalen med EU blev forhandlet efter indgåelse af NAFTA-aftalen og giver varer fra EU samme fordele, som varer omfattet af NAFTA. Mexico er desuden medlem af WTO, OECD og APEC UNCTAD, 2013, Mexico s agriculture development: perspectives and outlook, s U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 21 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico Side 8 af 11

9 Mexico på vej Den økonomiske udvikling i Mexico I 2020 forventes den mexicanske økonomi at have indtaget en 10. plads på listen over verdens mest købekraftige økonomier målt i forhold til BNP i PPP termer. Dermed overhaler Mexico Italien. 22 Mexicos økonomi er kommet sig over den globale finanskrise i og opnåede i 2010 og 2011 BNP-vækstrater på hhv. 5,4 pct. og 3,8 pct. I 2012 og 2013 forventes realvækstrater i BNP på hhv. 3,6 pct. og 3,7 pct. Disse er dog væsentligt afhængige af udviklingen i den amerikanske økonomi. 23 Mexico er udpeget til en af Next-11 landene 24, som er de lande, der sammen med BRIK-landene forventes at blive blandt de største økonomier i det 21. århundrede. Det betyder, at mange har øjnene på Mexico, og at forventningerne til vækstraterne og udviklingen i landet er høje. Privatforbruget vokser Udviklingen i privatforbruget i Mexico har de seneste år været stigende. Der ses dog et fald i 2009, som skyldes den generelle afmatning i den globale økonomi. Det årlige forbrug pr. indbygger nåede i 2010 en værdi på US$. Dette tal forventes at stige med 2,3 pct. om året i faste priser mellem 2012 og Middelklassen vokser til op mod 80 pct. af befolkningen Middelklassen vokser og forbruget stiger I 2005 tilhørte mere end 50 pct. af befolkningen i Mexico middelklassen. Det betyder, at Mexico er et af de lande i Latinamerika, der har den største middelklasse. 26 Middelklassen i Mexico forventes at vokse, så helt op til 80 pct. af befolkningen vil tilhører middelklassen i Med et forventet befolkningstal i Mexico i 2030 på godt 120 mio. mennesker, giver det et potentielt marked på 96 mio. mennesker. 28 Middelklassen er bedre uddannede end tidligere generationer og stiller større krav til deres forbrug og efterspørger høj kvalitet. Landet er gået fra at være et land med problemer i form af underernæring til at have problemer med overvægt. Denne udvikling betyder et øget fokus på sundhed og ernæring og dermed en søgen efter produkter, som kan forhindre at denne udvikling forsætter. Især er regeringen blevet meget opmærksom på overvægtsproblemerne, og forsøger f.eks. at forhindre junk food i skoler og på uddannelsesinstitutioner 29. Den mexicanske befolkning har i stigende grad adgang til rindende vand, elektricitet og kølefaciliteter i deres hjem, hvilket betyder en ændring i deres forbrugsmønstre, så de i højere grad efterspørger produkter, som ikke blot skal konsumeres fra dag til dag, men som kan tilberedes og gemmes Euromonitor International, Business Environment: Mexico, marts Euromonitor International, Business Environment: Mexico, marts Goldman Sachs Investment bank 25 Euromonitor International, Business Environment: Mexico, marts Latin American Economic Outlook 2011, OECD 27 M. Cardenas et al., Global Economy and development, Latin America s Global middle class, OECD stat 29 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet 30 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet Side 9 af 11

10 Middelklassen efterspørger derfor også i stigende grad animalske produkter. Således ses der en markant stigning i forbruget af kød og mejeriprodukter. OECD-FAO forventer, at det primært bliver indenfor fjerkræ og mejeriprodukter, at den største stigning i forbruget skal findes. Forbruget af kød og mejeriprodukter pr. capita Kg. pr. capita Friske mejeriprodukter Fjerkræ Oksekød Svinekød Kilde: OECD-FAO, Agricultural Outlook Det øgede forbrug af kød sker ikke kun pga. af de stigende indtægter, det sker også som følge af, at produkterne er blevet mere prismæssigt tilgængelige. Dette sker som konsekvens af handelsaftaler, øget konkurrence, og signifikante produktivitetsforbedringer i produktionen, distributionen og markedsføringen pct. stigning i antallet af detailbutikker Flere kvinder på arbejdsmarkedet Ændrede forbrugsmønstre Et andet tegn på det ændrede forbrugsmønster er den markante stigning i antallet af detailbutikker over hele landet. Antallet steg således med 44 pct. fra 1998 til 2008 fra butikker til butikker. Dette viser en ændring i livsstil og indkøbsmønstre, og gør det muligt for store dele af befolkningen at få adgang til f.eks. basale forbrugsgoder, i en bedre kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Detailbutikkerne åbner over hele landet og viser, at udviklingen i middelklassen ikke kun sker i de store byer, men er en national tendens. 32 Desuden kommer langt flere kvinder på arbejdsmarkedet i disse år, hvorfor også kravene til indkøbsmuligheder og produkter ændrer sig, når kvinderne ikke længere i samme omfang har tid til at handle og lave mad. 33 Langt flere mexicanere har nu også råd til at rejse ud af landet på ferie. 34 Det betyder et øget kendskab til andre kulturer og produkter. Dette kan være med til at øge bevidstheden om udenlandske produkter og øge efterspørgslen efter disse produkter, når mexicanere returnerer til Mexico. 31 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet 32 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet 33 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet 34 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet Side 10 af 11

11 Veludviklet fødevaresektor giver hård konkurrence Markedspotentiale i Mexico Der er grund til at have opmærksomhed på den stigende middelklasse og den øgede købekraft i Mexico. Omvendt har Mexico selv en veludviklet fødevaresektor især indenfor kødproduktion og grøntsager, og der må forventes hård konkurrence fra USA, som også har en udvidet handelsaftale med Mexico. Det største potentiale ventes inden for maskiner og udstyr til fødevareindustrien. Den mexicanske fødevareindustri vil i fremtiden have behov for at introducere moderne teknologi og vil efterspørge specialiseret rådgivning, hvilket er et af Danmarks kompetenceområder. Datagrundlag De anvendte kilder er det bedst tilgængelige data, det har været muligt at indsamle. Der har fra flere af de officielle kilder været foretaget skøn, fordi data mangler eller ikke er tilgængeligt. Der tages derfor forbehold for mangelfuldt eller usikkert data. Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E Thomas Søby København V F W Malika Pedersen

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

TYRKIET. Vækstmotor for danske virksomheder?

TYRKIET. Vækstmotor for danske virksomheder? TYRKIET Vækstmotor for danske virksomheder? Myter og misforståelser om Tyrkiet Skovsnegl og tørklæde Islamisk stat Myter og misforståelser om Tyrkiet En del af Mellemøsten Istanbul hovedstad ANKARA Myter

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011.

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. Indhold Resumé Kort om indenrigssituationen. Superkomiteen og Farm Bill Landbrugs- og fødevaremarkedet. Den amerikanske landbrugseksport Den

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005.

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Emne: Politisk tradition, udvikling muligheder/risici, forskelle/uligheder/demografi. De to landes betydning.

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12

Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12 Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105 Our ref. Tina Schou Case No. - Side 1 af 12 1. Resumé... 3 2. Nøgleord... 3 3. Landbrug og fødevarer... 3 4. Markedsevaluering... 4 5. Landbrug... 5 6. Fiskeri...

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve December 2013 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve 2013 Indledning Marked i Goa, Indien. Ditte

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Landbruks og matressurcer i samfunnsperspektiv NFR/NILF, Oslo, den 7. april 2010 Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Professor, Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden

Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden Lotte Holm Professor, Ph.d Fødevaresociologisk faggruppe Dansk Kvægs Kongres 23. februar 2009 Dias 1 Basis for det følgende.. Sociologiske undersøgelser

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport

Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport Oktober 2013 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA Af konsulent Kathrine Klitskov, kakj@di.dk og Afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, pth@di.dk USA er en vigtig samhandelspartner

Læs mere

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER AGENDA Kort præsentation af NEPTUN TRANSPORT A/S Fakta om Tyrkiet Produktion, Transport & Logistik i Tyrkiet Industricentre i Tyrkiet Transport / infrastruktur Logistik

Læs mere

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion blandt de førende i verden Ægproduktionen i Danmark Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere