Bruger- og montagevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og montagevejledning"

Transkript

1 Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012

2

3 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder 4 Betjening af varmepumpen 4 Anlægssituationen (menu 1) 4 Varmeanlæggets temperatur (menu 2 & 3/4) 5 Varmtvandsprioritering (menu 5) 6 El-patron (menu 6) 6 Manuel afrimning (menu 7) 7 Time-tællere (menu 8) 7 Fejl på anlægget (menu 9) 8 Styringsoplysninger (menu 10) 8 Maks. antal starter pr. time 9 Cirkulationspumpe 9 Vedligeholdelse 9 Sikkerhed 9 Ansvar 9 Montagevejledning El-installation 10 Vigtigt 10 Opstilling af kabinet 11 Dimensionering af kølerør 12 Opstilling af fordamper på fundament 13 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 14 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 15 Tilslutning af koldt og varmt vand eller varmtvandsbeholder 18 Tilslutning til husets varmeanlæg 19 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt 20 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 21 Radiatorer kombineret med gulvvarme 22 Radiatorer 23 Programmering af Queen VVDC 24 Eldiagram Queen LV DC 28 Komponentliste Queen LV DC Standard styring 29 Datablad 32 Risikovurdering 33 Overensstemmelseserklæring 34

4 Brugervejledning Hovedafbryder Rød lampe I / 0 Når varmepumpen er slukket, står der STANDBY i displayet. Du tænder varmepumpen ved at holde I/0 knappen inde i tre sekunder, hvorefter der vil komme lys i displayet, og du vil starte i menu nummer 1. Betjening af varmepumpen Menuerne er opbygget således, at der er 10 hovedmenuer. For at komme ind i de forskellige undermenuer, hvor varmepumpen kan betjenes, trykkes på Enter. Der kan være en til to undermenuer under hver hovedmenu. Når man skifter mellem de enkelte hovedmenuer, bruger man +/- tasterne. Er man i en undermenu, trykkes der på Escape-knappen for at vende tilbage til en hovedmenu. Anlægssituationen (menu 1) Den aktuelle anlægssituation ses i menu 1. Hele anlægget er tegnet i denne menu. Stiplede linjer illustrerer, at vandet cirkulerer. Når vandet cirkulerer, kan man aflæse den ind- og udgående temperatur. Kompressoren, som er hjertet i varmepumpen + er i drift når stemplet bevæger sig op og ned. Når vandet i centralvarmeanlægget cirkulerer, ESC vises temperaturen på det ind- og udgående vand i centralvarmeanlægget. Forskellen mellem I / 0 den ind- og udgående temperatur er normalt 5-10 C. I / 0 Rød lampe ESC Tænd/Sluk menu 3 Plus og minus Enter Escape (tilbage) ESC + ESC Enter Display Betjeningspanelet er opbygget med et display (skærm), en lille rød advarselslampe og fem trykknapper. I / 0 I / 0 I / 0 menu 5 + ESC + menu 4 I / ESC ESC + menu 4-1 Automatisk Navigering i varmepumpens menusystem. I / 0 1 I / 0 + Ja + ESC Tænd/Sluk Plus og minus Escape (tilbage) ESC Rød lampe Tænd/Sluk Plus og minus LV Enter DC Escape (tilbage) LV Display Display Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 F F5 F8 F6 F3 F4 F1 Pause VV CV F2 Viser anlæggets status F1: Varmepumpens C (fremløb) F2: Varmepumpens C (retur) F3: Akkumuleringstank i toppen C F4: Akkumuleringstank i C F5: C sugerør F6: C trykrør F7: C ude F8: C fordamper : El-patron supplerer automatisk / : (i bevæggelse): El-patron i drift. Viser valgte indstillinger og giver et hurtigt overblik VV: Viser indstillet C i akkumuleringstank i toppen CV: Viser indstillet C varmeanlæg. Temperaturen justeres automatisk efter udetemperaturen. Pause: Viser antal minutter indtil kompressoren er frigivet til start. Se afsnittet Maks. antal start pr. time for yderligere oplysninger. on : Vises hvis der i menu 7-1 er valgt automatisk indkobling af el-patron ved behov. on on on Dansk Varmepumpe Industri A/S - Queen VV DC standardstyring- Brugervejledning 4 on on

5 Varmeanlæggets temperatur (menu 2 & 3/4) Varmepumpens strømforbrug afhænger af temperaturen i varmeanlægget, således at en højere temperatur medfører et højere strømforbrug. For at sikre at varmeanlægget altid arbejder med lavest mulig temperatur, er anlægget forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i forhold til udetemperaturen. En stigende udetemperatur vil automatisk medføre en lavere temperatur i varmeanlægget og herved et lavere strømforbrug. Når din varmepumpe installeres, registrerer installatøren dine varmeforhold i huset gulvvarme, radiatorer o.l., og derefter programmerer han en varmekurve ud fra disse forhold. Installatøren har ved montage af anlægget programmeret styringen således, at en given udetemperatur giver en hertil svarende temperatur i varmeanlægget (varmekurve). Den beregnede temperatur til varmeanlægget vises i menu 1-1 i akkumuleringstankens nederste temperaturvisning. Hvis ikke den af installatøren valgte temperatur er passende, kan denne ændres i menu 4-1. Indstilling af temperatur i varmeanlæg (menu 4-1) Displayet viser nummeret på den valgte kurve. Ved at vælge et højere nummer hæves temperaturen 1 C i varmeanlægget pr. kurve nr. Ved at vælge et lavere nummer sænkes temperaturen 1 C i varmeanlægget pr. kurve nr. Styringen husker automatisk ændringen og arbejder for fremtiden herefter. For at sikre at varmepumpen ikke arbejder med for høje temperaturer, har installatøren programmeret styringen til en maksimal temperatur i varmeanlægget. Den maksimale temperatur bliver altid respekteret. Spareråd For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen, er det vigtigt, at varmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dette gøres som hovedregel ved at åbne og udnytte husets varmeafgivere, eksempelvis gulvvarme og radiatorer, mest muligt, og samtidig vælge et lavere kurve nr. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmeanlæg Til/Sluk 2 Varmeanlæg Til Sluk 2-1 Til (normal): Varmeanlægget er tilsluttet. Fra: Varmeanlægget er frakoblet. Varmeanlæggets indstillinger har ikke indflydelse på varmt brugsvand. Varmeanlæg o C 3 o C varmeanlæg < > 55 Her indstilles den ønskede temperatur i varmeanlægget til rumopvarmning, hvis der ikke ønskes automatisk justering af temperaturen i varmeanlægget (kurve). Menu 3 vises kun hvis montøren har opsat varmepumpen til termostatstyring. Varmeanlæg o C 4 Kurve nr. varmeanlæg 10 0 < > Her indstilles den ønskede temperatur i varmeanlægget til rumopvarmning. Et skift i kurve nr. giver 1 C pr. nr.) Normal indstilling: 10 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Queen VV DC standardstyring- Brugervejledning 5

6 Varmtvandsprioritering (menu 5) Tilsluttet Hvis funktionen er tilkoblet, vil varmepumpen altid sikre, at der er tilstrækkeligt med varmt vand. Sikring sker ved, at varmepumpens kompressor ubetinget starter, når der forbruges varmt vand i større mængder. Funktionen giver den størst mulige varmtvandskomfort, men har et moderat, men forøget el forbrug. Afbrudt Varmepumpens kompressor styres udelukkende efter varmeforbruget i radiatorerne/gulvvarmeanlægget. Lagertanken for det varme vand opfyldes således kun, når varmepumpens kompressor er i drift. Normalt kan funktionen ikke anvendes i sommertiden, da det mindskede varmebehov ofte vil medføre, at der ikke er tilstrækkeligt varmt vand. Funktionen giver det lavest mulige elforbrug, men samtidig den laveste sikkerhed omkring varmt vand. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 5 Varmtvandsprioritering Varmtvandsprioritering 5-1 Til Fra Her indstilles om der ønskes at prioritere varmt brugsvand. Funktionen har betydning i perioder hvor husets varmebehov er lavt eller hvis varmepumpen forsyner et lavtemperatur gulvvarmeanlæg. Normal indstilling: Til. El-patron (menu 6) Varmepumpens størrelse er ofte dimensioneret således, at den ikke dækker hele varmeforbruget i den koldeste tid. Der kan derfor være nogle dage om året hvor varmepumpens kompressor ikke er tilstrækkelig. Derfor er anlægget er udstyret med en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen. Automatikken sørger for, at varmepumpen har førsteprioritet, og elpatronen kun indkobles, når behovet er der. i bevæggelse, når el-patro- I menu 1 vises symbolet nen er i drift. > Indstilling af el-patron - menu 6-1 Normalindstillingen er, at el-patronen er afbrudt, idet man som hovedregel ikke skal stole fulstændig på automatik, og det giver et højere strømforbrug at have el-patronen i drift El-patron reservedrift - menu Hvis du af en eller anden årsag skulle komme ud for, at din varmepumpe er ude af drift, har du et reserveanlæg i form af din el-patron, indtil der når en reparatør frem. Hvis du vælger Ja til at udnytte el-patronen som reservedrift, vil lysdioden på din varmepumpe blinke med korte blink, idet elektronikken vil advare dig om, at det er din el-patron, der sørger for opvarmningen af din bolig. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Queen VV DC standardstyring- Brugervejledning 6

7 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 El-patron Afbrudt / Automatisk 6 El-patron Afbrudt Automatisk El-patron reservedrift Varmepumpe afbrudt og el-patron tilsluttet Ja Nej Afbrudt (normalindstilling): El-patronen indkobles ikke. Automatisk: El-patronen supplerer automatisk varmepumpen, hvis denne ikke kan opretholde den ønskede temperatur i varmeanlægget. I menu 1-1 vises symbolet, når automatisk er valgt. I særlige tilfælde, hvor kompressoren ønskes afbrudt og el-patronen tilsluttet i stedet, vælges ja. Ja: El-patronen overtager opvarmning af varmeanlæg og varmt vand. Rød lampe blinker med korte blink for at advare om at funktionen er valgt. Nej: Vælges ved normal drift. Manuel afrimning (menu 7) Varmepumpen er udstyret med en funktion til manuel afrimning af udedelen. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu Manuel afrimning En manuel afrimning straks? Tryk enter for en manuel afrimning. Time-tællere (menu 8) Varmepumpens to time-tællere, henholdsvis kompressorens og el-patronens. Denne menu er god til at få et overblik over, hvordan økonomien er. Mange laver en ugentlig eller månedlig registrering af kompressorens og el-patronens drifttid. Din registrering vil fortælle dig, at det er udetemperaturen, der er altafgørende for kompressorens drifttimer. Du kan herved observere, at hvis der eksempelvis har været koldt i en måned, har varmepumpen kørt i forholdsvis mange timer. Har du haft varmepumpen i flere år, kan du yderligere begynde at sammenligne de enkelte år med hinanden. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Driftstimer 8 Kompressor El-patron x.xxx x.xxx Drifttimer for kompressor og el-patron. on Dansk Varmepumpe Industri A/S - Queen VV DC standardstyring- Brugervejledning 7

8 Fejl på anlægget (menu 9) Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil betjeningspanelet røde lampe blinke. Fejlens art ses i menu 9-1. En uddybende fejlbeskrivelse ses i menu Anlægssituationen da fejlen opstod ses i menu Højtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Luft i akkumuleringstank For høj temperatur i akkumuleringstank Eksempler på fejl OOverstrømsafbryder for kompressor er udkoblet Kontroller, at der er korrekt el-forsyning til varmepumpen. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Udluft akkumuleringstanken. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Lavtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Kan naturligt forekomme ved opstart Varmepumpens kølesystem er defekt Ingen tilførsel af energi fra udeluften. Ventilator defekt eller fordamperflade tillukket med rim/is. I / 0 ESC + Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Hovedmenu Undermenu 2 Undermenu 3 Fejl 9 Overstrømsafbryder for kompressor udkoblet. Kontroller elforsyning til varmepumpen er korrekt. Genstart varmepumpe: sluk og tænd Fejltypen fejl vises i displayet. Varmepumpen genstartes ved at afbryde hovedafbryderen I/0 i et kort øjeblik. Dertilhørende skærmbillede af driftstilstanden da fejlen opstod, og kompressorens timetæller Styringsoplysninger (menu 10) Viser styringens produktionoplysninger for varmepumpens styringsenhed. Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Data Type Fabrikationsnr. Prod. dato Software 10 Queen LV XX XXXXX dd-mm-yyyy XXXXXX Dansk Varmepumpe Industri A/S - Queen VV DC standardstyring- Brugervejledning 8

9 Maks. antal starter pr. time For at sikre at kompressoren ikke starter og stopper for ofte (pjatkørsel) er automatikken forsynet med en anordning som gør at kompressoren ikke kan starte oftere end 4 gange pr. time. Evt. resterende pausetid indtil kompressoren er frigivet til start ses i menu 1-1 over kompressoren. Kompressoren startes uanset evt. resterende pausetid ved at vælge standby et kort øjeblik. Cirkulationspumpe Varmepumpen er forsynet med regulerbar cirkulationspumpe til varmeanlægget. For at sikre tilstrækkelig cirkulation skal pumpen normalt køre på højeste hastighed. Vedligeholdelse Sikkerhed For at sikre anlægget mod skader er det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Sikkerhedsventil for centralvarme Sikkerhedsventil for varmt vand Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem Overstrømsrelæ for kompressor Ekspansionsbeholder for centralvarmer Ansvar Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi bør der gennemføres serviceeftersyn én gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. Vandpåfyldning og vandtryk i varmepumpeanlægget Radiatorer, gulvvarme og akkumuleringstank skal den første tid efter anlægget er installeret udluftes jævnligt. Ligeledes kontrolleres vandtrykket jævnligt. Eventuelt efterfyldes anlægget. Når der ikke fi ndes mere luft i anlægget, og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrol af vandtrykket indskrænkes til ca. 4 gange pr. år. Vandtrykket afl æses på manometeret. Trykket skal ligge mellem 1 og 2 bar. Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal varmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i varmeanlægget. Udluftning af akkumuleringstank Så længe der er luft i CV-anlægget (den første tid) er det nødvendig at varmepumpens akkumuleringstank jævnlig udluftes. Luftskrue skal spændes tilstrækkeligt Dansk Varmepumpe Industri A/S - Queen VV DC standardstyring- Brugervejledning 9

10 Montagevejledning El-installation Vigtigt Installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør i henhold til nationale og lokale regler. Sikringsgruppe Varmepumpen skal forsynes fra en 3-faset sikringsgruppe, som kun forsyner varmepumpen. Tilslutningseffekt og sikringsstørrelse fremgår af tabellen. Før tilslutning af spænding Der må under ingen omstændigheder sættes strøm på varmepumpen før følgende er udført: Spændingen mellem de tre faser og spændingen til nul er kontrolleret med et egnet måleinstrument. (varmepumpens elektronik beskadiges hvis spændingen til denne ikke er 230V) Varmepumpe type Spænding Samlet effekt Automatsikring C karakteristik Forslag til installationskabel Queen 5 3x400V+0+PE 8 kw 16-20A Min. 5x2,5 mm2 Queen 9 3x400V+0+PE 10 kw 20A Min. 5x2,5 mm2 Queen 12 3x400V+0+PE 11 kw 20A Min. 5x2,5 mm2 Mærkning af sikringsgruppe Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Sikkerhedsafbryder Installationen afsluttes i en 3-faset sikkerhedsafbryder, som frit kan placeres over, til højre eller til venstre for varmepumpen. Varmepumpens forsyningskabel (2 m) er fabriksmonteret. Mærkning af sikkerhedsafbryder Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Temperaturføler Den udvendige temperaturføler skal monteres i skygge. Temperaturføleren er forsynet med et 15 m kabel. Temperaturføleren forbindes til varmepumpens elektronik på klemmerne F7. Ved nybyggeri føres et minimum 5/8 tomrør med træksnor fra husets nordside frem til varmepumpen. Omdrejningsretning for kompressor Varmepumpen er forsynet med en scroll kompressor, som skal have korrekt omdrejningsretning. Omdrejningsretningen afhænger af fasefølgen. Elektronikken vil fejlmelde om forkert fasefølge og afbryde kompressoren. Kompressoren kan ikke startes uden korrekt fasefølge. Ombyt faserne til korrekte positioner. 1 = Fase R 2 = Fase S 3 = Fase T 4 = 0 (nul) 10

11 Opstilling af kabinet Transportbeslag Transportbeslaget (10 mm fabriksmonteret bolt placeret i bundplade til højre for kompressor) skal fjernes inden opstart. Når transportbeslaget ikke er monteret må varmepumpen kun stå lodret. Skal varmepumpen transporteres eller flyttes skal transportbeslaget altid monteres. Krav til opstillingssted Varmepumpen opstilles på et fast underlag med tilstrækkelig bæreevne (gerne beton). Kabinettet placeres med ca. 1 cm afstand til mur. Når transportbeslaget (fabriksmonteret 10 mm bolt) ikke er monteret må varmepumpen kun stå lodret Platform og indbygning Hvis der vælges at støbe en platform for varmepumpen skal denne overholde minimumsmålene i nedstående tabel. Alle mål er minimumsmål - det tilrådes at afsætte mere plads, hvis det er muligt. Model Platform B X D (min) Indbygningsmål B X D (min) LVDC 660 X X 750 Opretning af kabinettet Kabinettet skal støtte ligeligt på alle fire ben. For at lette opretningen anbefales det, at der ikke er påfyldt vand i varmepumpens akkumuleringstank. Under opretningen skal øverste og nederste frontlåge være afmonteret. De justerbare ben indstilles således at, kabinettet er i lod, og således at kabinettet ikke vrider (kontroller, at frontlåger passer og flugter langs lodret kant). 11

12 Eksempel på opstilling Alle tilslutninger kan føres til højre eller ventre side. 12

13 Dimensionering af kølerør Rørføring mellem indedel (varmepumpen) og udedel (fordamperflade) skal overholde nedenstående dimensioner. Isolering af kølerør Af hensyn til uønsket kondensvand skal tryk- og sugerør forsynes med damptæt isolering. 13

14 Opstilling af fordamper på fundament 14

15 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 15

16 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 16

17 17

18 Tilslutning af koldt og varmt vand eller varmtvandsbeholder Model combi Tilslutning Varmepumpens indbyggede gennemstrømningssvarmeveksler tilsluttes varmt og koldt vand. Montage af sikkerhedsaggregat Medleverede sikkerhedsaggregat (10 bar) med blandingsventil monteres, og sikkerhedsventilen forbindes til afløb. Cirkulation Evt. cirkulation på det varme vand etableres mellem beholderens varmt- og koldvandstilslutning (efter blandingsventilen). I cirkulationsledningen skal indskydes termostatisk ventil til begrænsning og regulering af flowet (indreguleres til et minimum). Cirkulationspumpen bør være forsynet med et døgnur, således at varmetabet i installationen kan begrænses til et minimum. Den anbefalede cirkulationspumpe med indbygget ur og termostatisk flowregulering eller tilsvarende. Model Single med tilslutning for ekstern varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderens varmeveksler (spiral eller kappe) tilsluttes varmepumpens specielle centralvarmekreds for ekstern varmtvandsbeholder (øverste del af varmepumpens akkumuleringstank med indbygget overhedningsfjerner). Centralvarmekredsen cirkuleres via en ekstern monteret cirkulationspumpe med indbygget termostatisk regulering (medleveret Wilo Pico 25/1-6). Cirkulationspumpen skal af hensyn til termostatreguleringen monteres i kredsens returledning. For at begrænse varmetabet bør rørinstallationen isoleres med en varmebestandig isolering (op til 90 C). Cirkulationspumpe forsynes med en separat eltilslutning på 230V. 18

19 Tilslutning til husets varmeanlæg Varmepumpen er fabriksmonteret med følgende udstyr i varmekredsen: Cirkulationspumpe Trykekspansion 18 liter, 0,5 bar. (Ekstern trykekspansion monteres, hvis en større type kræves/ønskes) Udluftning af varmepumpens akkumuleringstank Medsendte udluftningshane med tilhørende vægbeslag monteres til det på varmepumpen monterede Ø12 PEX-rør. Varmepumpen skal have monteret følgende: Vandpåfyldning til varmeanlæg Sikkerhedsventil, 2,5 bar Manometer, 0-4 bar Det er vigtigt for varmepumpens el-forbrug og anlæggets funktion, at varmeanlægget og hertil hørende installation er dimensioneret til lavest muligt arbejdstemperatur. Da lave temperaturer medfører et tilsvarende højere vandfl ow, skal dimensionen på rør og ventiler, som anvendes ved varmepumpens tilslutning, nødvendigvis være større end ved eks. olie- eller gaskedler, hvor arbejdstemperaturen typisk er højere. Det er endvidere vigtigt, at den rette anlægstype - radiatorer, gulvvarme med termostatisk blandeshunt eller direkte koblet gulvvarme - er grundigt overvejet, og at dimensionen på tilslutningsrør, ventiler m.m. mellem varmepumpen og varmeanlægget er dimensioneret for det øgede vandfl ow. I de følgende eksempler er anlægstype og dimensioner på tilslutningsrør beskrevet. Sikkerhedsventil og manometer Medsendte sikkerhedsventil og manometer monteres et passende sted med let adgang til inspektion og overvågning. Ventilen skal monteres i anlæggets returledning og med uafspærrelig forbindelse til varmepumpens akkumuleringstank. Vandpåfyldning For at lette brugerens adgang til vandpåfyldning etableres der eksternt en permanent påfyldning via to haner, tilslutningsslange og en fjederbelastet kontraventil. Ekspansionsbeholder I tilfælde af stort vandvolumen i CV-anlægget har den fabriksmonterede ekspansionsbeholder ikke en tilstrækkelig størrelse (18 l) til at optage vandets volumeændring ved opvarmning og afkøling. Om nødvendigt monteres en ekstern ekspansionsbeholder som supplement. Advarselsskilt skal monteres ved udluftningshane. Kontrol for luft i CV-anlægget Inden anlægget færdigmeldes kontrolleres CV-anlægget for luft, evt. efter følgende metode: Frakobl anlæggets trykekspansionsbeholder. Påtryk anlægget et vandtryk på 2 bar. Aftap vandet, til trykket er 0 bar. Hvis den aftappede vandmængde er mere end det elastik der er i anlægget, ex 10 l, er anlægget ikke tilstrækkeligt udluftet. Evt. anvendes udluftning efter skyllemetoden med separat udluftningspumpe og spand til udseparering af luften. Ved at udlufte anlægget med modsat rettet vandstrøm tømmes evt. radiatorer automatisk for luft. Instruktion af bruger Instruer brugeren omkring nødvendigheden af følgende: Så længe der er luft i CV-anlægget (den første tid) er det nødvendig at varmepumpens akkumuleringstank jævnlig udluftes. Vandtrykket i CV-anlægget skal holdes mellem 1-2 bar. 19

20 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) Anvendelse Når hele huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er placeret ved eller i nærheden af varmepumpen. Forklaring Gulvslangerne til de enkelte rum er direkte tilsluttet til varmepumpens frem- og returløb. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i gulvslangerne. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i gulvslangerne afhængigt af udetemperaturen. Ved temperaturfølsomme trægulve skal varmepumpen være forsynet med en 3-vejs shuntventil (ekstra tilbehør). Ventilen sikrer at temperaturen på intet tidspunkt overstiger den programmerede max temperatur (normalt 35 C) som ellers kan forekomme ved f.eks. indkobling af solvarme, ekstern varmekilde eller varmtvandsprioritering. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. Dimensionering af gulvvarmeanlægget Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Fordele Mindst muligt el-forbrug til varmepumpen: Da varmepumpen er direkte tilsluttet gulvvarmeanlægget, bliver dennes arbejdstemperatur mindst mulig (ca C). Lavere anskaffelsespris: Ingen udgift til blande-shunt (termostatventil og pumpe i gulvvarmeanlæg) Ulemper Evt. håndklædetørrer bliver kun C (normalt ikke noget problem). Gulvvarme uden blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. 20

21 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt Anvendelse Hvor varmepumpen ikke installeres ved gulvvarmeanlæggets fordelerrør (eks. i en anden bygning) samt i større huse, hvor der er monteret flere fordelerrør, placeret i hvert sit bygningsafsnit. Forklaring Anlægget er baseret på to-temperaturdrift, hvor varmepumpen arbejder med en ca. 10 C højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som ændrer varmepumpens temperatur afhængigt af udetemperaturen. Temperaturen i gulvslangerne reguleres af en termostatventil (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4) og cirkulerer vandet i evt. håndklædetørrer. Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil Danfoss RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler Danfoss FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalede ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Fordele Kan anvendes i tilfælde hvor, varmepumpen er placeret langt fra gulvvarmeanlægget, eksempelvis i en anden bygning eller hvis huset er forsynet med flere fordelerrør placeret i hvert sit bygningsafsnit. Ulemper Pga. den forhøjede temperatur i varmepumpen er el-forbruget højere, end hvis huset var forsynet med gulvvarmeanlæg uden termostatisk blandeshunt. ( C ved vinterdrift) Gulvvarme med blandeshunt 35 C Varmepumpe C Håndklædetørrer C 45 C 30 C Gulvslanger 30 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 2 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 20 meter 48 meter 200 meter 664 meter 11,2 meter 33,2 meter 100 meter 332 meter 6 meter 20 meter 72 meter 200 meter 4,8 meter 14 meter 48 meter 140 meter 10 meter 34 meter 100 meter 8,4 meter 26 meter 76 meter 6,4 meter 20 meter 56 meter 4,8 meter 16 meter 48 meter 4,0 meter 14 meter 40 meter Gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. 21

22 Radiatorer kombineret med gulvvarme Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget dels består af gulvvarme og radiatorer samt i nybyggeri, hvor eksempelvis overetage ønskes forsynet med radiatorer og underetage med gulvvarme. Forklaring Varmepumpen og radiatorerne arbejder med en højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Gulvvarmetemperaturen styres af termostatventilen (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne og forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4). Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil Danfoss RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler Danfoss FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalet ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Dimensionering af radiatorer Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Minimum radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C. El-forbruget til varmepumpen bliver lavere, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af temperatur i rum, som er forsynet med radiatorer. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. Gulvvarme med blandeshunt 35 C ( C ved vinterdrift) Varmepumpe C 4 55 C 55 C 55 C 30 C Gulvslanger Radiator 47 C Radiator 47 C 2 55 C 45 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 1 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 10 meter meter 332 meter 5,5 meter 16,6 meter 50 meter 166 meter 3,0 meter 10 meter 36 meter 100 meter 2,4 meter 7,0 meter 24 meter 70 meter 5,0 meter 17 meter 50 meter 4,2 meter 13 meter 38 meter 3,2 meter 10 meter 28 meter 2,4 meter 8,0 meter 24 meter 2,0 meter 7,0 meter 20 meter Radiatorer kombineret med gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. 22

23 Radiatorer Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget består af radiatorer, eller nybyggeri, hvor huset ønskes forsynet med radiatorer. Forklaring Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne. Dimensionering af radiatorer: Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Min. radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C over radiatoren. El-forbruget til varmepumpen bliver mindre, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af rumtemperatur. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. Radiatorer tilkoblet varmepumpe. Temperaturer C ved vinterdrift. 23

24 Programmering af Queen VVDC Installatøren skal ved opstart af anlægget vælge den rette varmekurve, som passer til husets varmeanlæg. Adgang til service settings (installationsmenu) Indtryk tre taster samtidigt. I/0, Pil op og Pil ned indtil displayet viser Service settings. Bekræft med enter. Afslutning af service settings Tryk på I/0 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmeanlæg Termostat / Kurve 20 Varmeanlæg Termostat Kurve 20-1 Termostat I specielle anlæg, hvor kurvestyring ikke ønskes, vælges denne indstilling. Varmeanlæggets temperatur vælges af brugeren (menu 3-1). Kurve (normalindstilling) Temperaturen i varmeanlæggets fremløbsledning reguleres automatisk efter udetemperaturen. Kurve nr. vælges af brugeren (menu 4-1). Varmeanlæg 21 Varmeanlæg 21-1 Gulvvarme/radiator Dir. koblet gulvvar. Gulvvarme m. shunt Radiator Der vælges hvilket centralvarme anlæg varmepumpen er tilsluttet. Er der både radiatorer og gulvvarme vælges radiator. 24

25 Hovedmenu Undermenu 1 Undermenu 2 Varmeanlæg Maks. o C 22 Varmeanlæg Maks. o C < > Maks. temperatur i varmeanlæggets fremløbsledning. Maks. temperaturen bliver uanset udetemperatur og brugers valg af kurvenr. altid respekteret. Indstillingsforslag Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarme) 38 C. Ved trægulve stilles der ofte krav om en maksimum overfl adetemperatur på disse. I sådanne tilfælde vælges maksimum temperaturen efter hensyns til dette. Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 45 C. Radiatorer eller radiatorer kombineret med gulvvarme med termostatisk blandeshunt 55 C. Sidste 16 fejl TIL TIL Logbog over sidste 16 fejl, og kompressorens timetæller da fejlen opstod. Dertilhørende skærmbillede af driftstilstanden da fejlen opstod. 25

26 26

27 27

28 Eldiagram Queen LV DC 28

29 Lagdeling Komponentliste Queen LV DC Standardstyring Queen LV DC Standard styring Nr. Komponent Fabrikat Type 10 Fordamperflade DVI 12 Schraderventil lavtryk ¼ 13 Lavtrykspressostat WILSPEC DWFK 0,0 0,5 bar 14 4 vejs ventil for afrimning Ranco V RV 14A Spole for 4 vejs ventil Ranco 230V 5W 15 Kompressor (Queen LV5DC) Copeland Scroll ZH15K4E TFD Kompressor (Queen LV9DC) Copeland Scroll ZH26K4E TFD Kompressor (Queen LV12DC) Copeland Scroll ZH38K4E TFD Højtrykspressostat WILSPEC DWK bar 18 Schraderventil højtryk ¼ 19 Mufler Refrigeration Research M3 20 Overhedningsfjerner DVI 21 Kondensator DVI 25 Filter Alco BFK 083S Bi flow 3/8 26 Skueglas Danfoss SGN 10S 3/8 28 Termoventil (Queen LV5DC) Danfoss TUBE Orif Termoventil (Queen LV9DC) Danfoss TUBE Orif Påfyldningshane ½ 51 El patron Backer 3/6 kw 3x400V 52 Sikkerhedsventil Duco 2,5 bar ¾ 53 Manometer 0 4 bar 54 Trykekspansion Reflex 18 L/ 0,5 bar 55 Luftskrue ½ 56 Varmeveksler for varmt vand DVI 57 Akkumuleringstank, 300 L Combi 57 Akkumuleringstank, 250 L Single 57 Akkumuleringstank, 250 L Single med tilslutning for ekstern VVB 29

30 Komponentliste Queen LV DC Standardstyring 58 Blandingsventil ESBE C Ø22 60 Sikkerhedsventil Vordingborg 10 bar ¾ 62 Hane med kontraventil ¾ 74 3 vejs ventil Belimo R322 Pr1 kvs Motor for do (74) Belimo LR230A 5Nm 90s 76 Cirkulationspumpe centralvarme Wilo Stratos Pico 25/ Varmeveksler for solfanger DVI 85 Cirkulationspumpe for ekstern varmtvandsbeholder (Queen Single med tilslutning for ekstern VVB) Wilo Star Z 15 TT 88 Ventil væskeindsprøjtning kompressor Danfoss EVR3 ¼ 89 Spole for do (88) Danfoss 018F V 50Hz 10W 90 Ventilator ZIEHL ABEGG L MM K Transformator for ventilator Dantrafo DT V 100 Relæ for el patron Bendikt & Jäger K3 18A Strømforsyning elektronik DVI Power Supply 5/12V DC 106 Softstarter for kompressor Carlo Gavazzi RSB 4015 B 110 Termorelæ kompressor (Queen LV5DC) Danfoss 047H ,2A 110 Termorelæ kompressor (Queen LV9DC) Danfoss 047H ,2A 110 Termorelæ kompressor (Queen LV12DC) Danfoss 047H A 115 Temperaturbegrænser for el patron 200 Betjeningspanel DVI IPC display 203 Relækort DVI Controller F1 Temperaturføler centralvarme fremløb DVI Sensor 2m F2 Temperaturføler centralvarme retur DVI Sensor 2m F3 Temperaturføler akkumuleringstank top DVI Sensor 2m F4 Temperaturføler akkumuleringstank bund DVI Sensor 2m F5 Temperaturføler sugerør DVI Sensor 15m F6 Temperaturføler trykrør DVI Sensor 2m F7 Temperaturføler ude DVI Sensor 2m F8 Temperaturføler fordamper DVI Sensor 2m A Trykrør ½ B Trykrør ½ C Væskerør 3/8 D Væskerør 3/8 E Væskerør 3/8 F Væskerør ½ G Sugerør 7/8 H Sugerør ¾ I Kapillarrør til væskeindsprøjtning kompressor 1 m Ø1,8 J Kapillarrør til by pass af termoventil 3/16 Kølemiddel, R407C Queen 5 Queen 9 Queen 12 5,0 kg 5,0 kg 5,5 kg 30

31 31

32 DATA FOR QUEEN LUFT / VAND Effekter og COP er opgivet i henhold til EN14511 QUEEN LV5DC QUEEN LV9DC QUEEN LV12DC Kold side Udeluft Varm side Fremløb/retur Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor C C kw kw COP kw kw COP kw kw COP /30 45/40 55/50 35/30 45/40 55/50 35/30 45/40 55/50 35/30 45/40 55/50 3,9 3,9 3,9 5,3 5,0 5,0 5,9 5,7 5,9 7,8 7,4 7,1 1,5 1,7 2,0 1,6 1,8 2,2 1,6 1,9 2,2 1,7 1,9 2,3 2,7 2,3 1,9 3,4 2,7 2,3 3,6 3,0 2,7 4,7 3,8 3,1 EL-TILSLUTNING Tilslutnings spænding 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz Effekt varme pumpe 2 kw 4 kw 5 kw Effekt, el-patron 6 kw 6 kw 6 kw Samlet effekt 8 kw 10kW 11 kw Sikring i el-forsyning 16-20A 20A 20A VARMEPUMPE Kompressor Copeland scroll ZH15 Copeland scroll ZH26 Copeland scroll ZH38 Kølemiddel R407C / 5,0 kg R407C / 5,0 kg R407C / 5,5 kg Overhednings fjerner og kondensator Integreret i akkumuleringstank Integreret i akkumuleringstank Integreret i akkumuleringstank KOLD SIDE (Udedel) Luftmængde lav/høj hastighed 1500/3000 m 3 /h 2000/4000 m 3 /h 2500/4500 m 3 /h Min. / maks. C -20/30 C -20/30 C -20/30 C VARM SIDE (Centralvarmeanlæg) Cirkulationspumpe omdrejningsreguleret Stratos Pico 25/1-6 Stratos Pico 25/1-6 Stratos Pico 25/1-6 Ekspansions beholder 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar Sikkerhedsventil 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar Min./maks. tryk 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar Nominelt flow 613 L/h 1021 L/h 1430 L/h Akkumulerings tank Combi 300 L Single 250 L 6,4 6,3 6,4 8,8 8,3 8,2 9,7 9,5 9,8 13,0 12,3 11,8 2,2 2,6 3,1 2,4 2,9 3,4 2,5 2,9 3,5 2,7 3,1 3,6 Combi 300 L Single 250 L 2,9 2,4 2,0 3,6 2,9 2,4 3,8 3,2 2,8 4,8 4,0 3,2 9,2 9,2 8,8 12,2 12,1 11,8 13,5 13,3 12,5 18,1 17,1 16,5 3,1 3,8 4,4 3,4 4,1 4,8 3,6 4,2 4,9 3,7 4,3 5,2 Combi 300 L Single 250 L Maks tryktab i centralvarme ved nom. 3,5 mws 3,5 mws 3,5 mws Tilslutnings dim. Ø25 Ø25 Ø25 Min. / maks. C 25 / 55 C 25 / 55 C 25 / 55 C VARMT VAND (kun model Combi) Gennemstrømningsvarmeveksler Kobber eller fortinnet kobber Kobber eller fortinnet kobber Kobber eller fortinnet kobber Tappekapacitet 200 L ved 40 C 200 L ved 40 C 200 L ved 40 C Maks. tryk 10 bar 10 bar 10 bar Tilslutningsdim. Ø22 Ø22 Ø22 SOLVARME (ekstra tilbehør) Hedeflade på varmeveksler 0,70 m 2 0,70 m 2 0,70 m 2 Anbefalet solfangerareal 2-10 m m m 2 2,9 2,4 2,0 3,6 2,9 2,5 3,8 3,2 2,5 4,9 3,9 3,2 32

33 Risikovurdering Produkt: Queen LV5DC luft/vand varmepumpe Queen LV9DC luft/vand varmepumpe Queen LV12DC luft/vand varmepumpe Relevante regler Mulig fare Mulig hændelse Sandsynlighed Risiko 1 MD El-system Berøring MD Mek. bevægelser Klemning PED Tilslutning af trykbærende dele Sprængning/forgiftning PED Sikkerhedsventil 5 PED Fejlmontager Udslip PED Transportskader Sprængning/udslip MD/PED Skade på reguleringssytemet Drift/sprængning/udslip PED Varme rør Forbrænding PED Udslip af kølemiddel Miljø/forgiftninglirritation MD/PED Sprængning af komponenter Udslyngning af dele, udslip MD Støj Høreskader PED Overbelastning Frie bevægelser PED Kondensering Væskeslag, brud, udslip PED Turbulens Erosion, brud, udslip PED Vibrationer Træthed, brud, udslip. 1 1 Talværdier: 0 Meget lav eller ingen 1 Lav 2 Vis 3 Stor 4 Meget stor Konklusion: Der er meget lav eller ingen risiko for personskader eller miljøskader ved normalt anvendelse af enheden 33

34

35 35

36

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Maj 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Juni 2011 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften Januar 11 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Standardstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 4 Betjening

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Juni 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets

Læs mere

Bruger- & montagevejledning

Bruger- & montagevejledning Bruger & montagevejledning DVI LV 25/32/40 Single DVI LV 25/32/40 Hot Gas den naturlige varme fra luften Marts 2013 DVI luft/vand endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden juni 09 Indhold El-installation 3 Vigtigt 3 Sikringsgruppe 3 AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ 3 CE-vægstik 3 Temperaturføler 3 Opstilling

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas Bruger- & montagevejledning DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUStRI A/S Maj 2013 Dansk Varmepumpe InDustrI a/s Juelstrupparken 16 DK-9530

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi BRUGERVEJLEDNING Queen Combi VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S September 2013 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 & 12 Kompakt Model 2014 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Oktober, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. November 10. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. November 10. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften November 10 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Væske/vand varmepumpe DVI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Juli, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Væske/vand varmepumpe

Væske/vand varmepumpe Væske/vand varmepumpe VV 25 / 32 / 40 / 45 / 60 / 85 kw 500-5.000 m 2 bygning dansk produceret vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S intelligent & fleksibelt systemdesign opfylder

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S rugervejledning Væske/vand-varmepumpe VI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden NSK VRMPUMP INUSTRI /S Maj 2017 NSK VRMPUMP INUSTRI /S Nymøllevej 17 K-9240 Nibe Tlf. +45 98 35

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME Billede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper siden 1979, og har derfor stor viden og

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Tekniske data COPMAX LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09 L/V12 L/V10 L/V13 L/V15 L/V20 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C kw 9.5/2.6 13.0/3.6 11.0/2.9 14.0/3.7

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

LUFT/VAND VARMEPUMPER

LUFT/VAND VARMEPUMPER LUFT/VAND VARMEPUMPER DVI LV 7/9/12/16 KOMPAKT illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Beholderunits Fjernvarme

Beholderunits Fjernvarme Creating hot water Beholderunits Fjernvarme Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere