Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering"

Transkript

1 Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009

2 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne i Disko Vest licenserne en række offentlige møder og møder med repræsentanter for i alt 6 byer og bygder i Disko Bugt området. Møderne var arrangeret af Råstofdirektoratet, og alle deltagende olieselskaber bidrog med finansiering, information og repræsentanter. Kommunerne fik på møderne information om planlagte olie- og gasefterforsknings aktiviteter, samt hvad man kunne forvente af aktiviteter på havet og i de tilgrænsende kystområder. Møderne havde ligeledes det formål at forbedre forståelsen af tidshorisonten for olie- og gasefterforsknings aktiviteter, og modtage tilbagemeldinger fra lokalbefolkningen om hvordan man normalt anvender de områder, hvor der er planlagt efterforsknings operationer. Møderne blev afholdt i Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Ilulissat, Qasiannguit og Uummannaq. Gruppen mødtes med repræsentanter for områderne. Dette blev fulgt op af et offentligt møde om aftenen. I alt deltog over 300 fra områderne i disse offentlige møder, hvor en lang række emner fra potentielt miljømæssige påvirkninger i forbindelse med olie- og gasaktiviteter til uddannelse, jobmuligheder, samt de forskellige efterforsknings- og udbygningsstadier blev diskuteret. Blok 1 Sigguk Blok 3 Eqqua Blok 4 Puilasoq Blok 5 Kangerluk Blok 6 Orsivik Blok 7 Ikermiu Capricorn Greenland Exploration Limited 1 Capricorn Greenland Exploration Limited 2 Capricorn Greenland Exploration Limited 3 Capricorn Greenland Exploration Limited 4 Esso Exploration Greenland Limited Chevron Greenland Exploration A/S DONG Grønland A/S Husky Oil Operations Limited Esso Exploration Greenland Limited Husky Oil Operations Limited Husky Oil Operations Limited Ledelsesmøder i Ilulissat og Kangaatsiaq

3 Nunaoil er Grønlands nationale olieselskab, der blev etableret i 1985 og ejes 100% af Grønlands Selvstyre. Nunaoil repræsenterer det offentliges interesse i alle grønlandske efter-forskningslicenser og deltager som båret partner med 12½% i alle 7 offshore licenser vest for Disko. Det er Nunaoils mission at opbygge kompetence og viden indenfor kulbrinteefterforskning og produktion, ledelses-, kommercielle samt juridiske aspekter indenfor olieindustrien. For Nunaoil er det ligeledes yderst vigtigt, at alle aktiviteter bliver udført med de højeste sikkerhedsmæssige standarder for at beskytte miljøet og respektere befolkningens livsstil i disse områder, hvor jagt og fiskeri på isen bidrager væsentligt til økonomien. En vigtig måde for Nunaoil til at udvikle disse kompetencer er gennem samarbejde og interaktion med partnerne i efterforskningslicenserne og den internationale olieindustri generelt. Dette er for Nunaoil en væsentlig måde til at opnå erfaring i den komplicerede kulbrinte efterforskningsbranche, hvor mange risikofaktorer og stor usikkerhed sammen med meget store investeringer vanskeliggør beslutningsprocesserne. Det er Nunaoils vision i fremtiden at kunne ansøge om og operere efterforskningslicenser i Grønland og deltage i produktionslicenser på samme kommercielle vilkår som vores nuværende partnere. indsamling af seismiske og andre data. Derigennem bidrager Nunaoil til etablering af en omfattende database som gør det muligt for olieselskaberne at evaluere kulbrintepotentialet og ansøge om licenser. Dette var ligeledes tilfældet inden udbudsrunden offshore vest for Disko, hvor Nunaoil investerede i indsamling af seismiske data samt luftbårne geofysiske data, som var vigtige for de internationale olieselskaber i den efterfølgende tekniske vurdering af kulbrintepotentialet. Promovering af efterforskningsområder samt Nunaoils investering i indsamling af nye data fortsætter, nu med fokus på Baffin Bay og arealer offshore Nordøst Grønland. Myndighederne planlægger at udbyde disse områder i licensrunder i henholdsvis 2010 og 2012/13. Fra et geologisk synspunkt mener Nunaoil, at disse områder er yderst lovende og muligvis har et meget stort efterforskningspotentiale. Den miljømæssige udfordring i disse sårbare områder samt de operationelle udfordringer pga. havis og isbjerge vil i høj grad bygge på de erfaringer og teknologier, som man nu udvikler i de tildelte licenser vest for Disko. I den henseende udfører de aktive olie-selskaber, der har licens vest for Disko et grundlæggende arbejde og bidrager markant til den fremtidige udvikling af Grønlands kulbrintepotentiale uden at gå på kompromis med sikkerheden, men under størst mulig hensyntagen til miljøet og befolkningens kultur og livsstil. Derudover deltager Nunaoil i at promovere efterforskningsområder og investerer desuden i Lokaliteter for indsamling af seismiske data i sommeren 2008 vises nedenfor. De 4 forskellige undersøgelser er afbildet i hver sin farve. Data blev indsamlet mellem ultimo juni og oktober Kode Blokke Operatør Undersøgelse Areal Km 2 Blok 1 Blok 3 Cairn Blok 4 DONG Blok 5 Blok 7 Husky Blok 6 Esso Antal Dage Skibe Km Brugt i MV Falcon Explorer Støtteskib RV Princess Meredian Kvitbjørn Akademik Shatskiy Thor Pioneer MV Princess Meredian Kvitbjørn

4 Cairn Energy (Sigguk & Eqqua Blokke) Cairn Energy PLC er et olie- og gas efterforsknings- og produktionsfirma med base i Edinburgh og noteret på Londons Børs. Firmaet har aktiviteter i Sydasien, Europa, Grønland og Nordafrika, og består af 2 individuelle virksomheder: Cairn India and Capricorn Energy. Cairns strategi er baseret på værdier som respekt, ansvar og relatioer. I alle de områder hvor vi er aktive, tilstræber vi at samarbejde med lokalbefolkningen Gennem dets efterforskning datterselskab, Capricorn, har Cairn sikret sig interesser i kulbrinteefterforskningslicenser offshore Grønland, både som operatør og partner. Dette indebærer muligheder for Cairn til at efterforske i arktiske områder for første gang. Hidtidig efterforskningsaktivitet i dette område har været begrænset. Koncernens QHSE/ansvarlighedspolitik kræver, at alle nye risikofyldte projekter samt projekter i nye lande bliver screenet for sundheds-, miljømæssige-, sikkerheds- og sociale risici. Dette indgår derefter i vurderingen som en del af beslutningsgrundlaget for at gå videre med et nyt projekt eller ej. Risikovurderingen af muligheden for at opnå efterforskningslicenser i Grønland inkluderede en række nøglerisici, for eksempel.: muligheden for forurening af følsomme miljøer; international bekymring vedrørende klimaforandringer; lokale forventninger om økonomisk velstand samt arbejdspladser; opnåelse af de nødvendige operationelle tilladelser. Lignende bekymringer deles af den grønlandske regering, som krævede, at Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) skulle vurdere Cairn s QHSE/ansvar-lighedspolitik samt målopfyldelse for operationer i følsomme miljøer, før de ville acceptere, at Cairn indsendte en ansøgning om efterforskningslicens i Grønland. Cairn er forpligtet til at udføre VVM er gennem hele projektets levetid. I forbindelse med de indledende seismiske undersøgelser, er der indleveret en foreløbig VVM som krævet af Grønlands Hjemmestyre og Råstofdirektoratet. Udarbejdelsen af VVM blev afsluttet i begyndelsen af 2008 og fremsendt til myndighederne som en del af planlægningsgodkendelsen. En miljø- og sikkerhedsplan blev derefter udarbejdet med Cairn s seismiske kontraktor for at tage højde for eventuelle miljømæssige indvirkninger på projektet. 3 væsentlige temaer blev identificeret i forbindelse med VVM og offentlige møder: 1. Brændselsudslip fra skibene, 2. Forstyrrelse af havpattedyr, og 3. Forstyrrelse af fiskebestanden. Kontrol mht. at undgå brændselsudslip inkluderede en eksklusivzone omkring skibet for at forhindre kollisioner; streng operationel- og overvågningskontrol ved brændstofpåfyldning; komplet vedligeholdelse og overvågning af brændstoftanke, og i yderste nødsfald en beredskabsplan for udslip. Der var en observatør om bord med det formål at sikre, at den nødvendige kontrol blev udført således at de seismiske operationer ikke forstyrrede de vilde dyr, specielt havpattedyr. Affald, udstrømninger og udslip fra skibet blev overvåget og begrænset, mens en fiskerirepræsentant koordinerede tidsmæssige aspekter af operationerne med de lokale fiskere. Den seismiske kampagne vest for Disko blev udført i juli og august uden nogen utilsigtede sikkerhedseller miljømæssige hændelser. Ud over de seismiske undersøgelser, som Cairn har udført, har adskillige efterforskningsmedarbejdere fra Cairn besøgt området for at studere geologien og klippeformationerne på Grønlands vestkyst. Falcon Explorer indsamler seismisk data ud for Vestgrønland

5 DONG Grønland (Puilasoq Blok) DONG Grønland har en lang tradition for involvering i olie-/gasefterforsk-ningsaktiviteter i Grønland. I perioden , var DONG Grønland medejer af Nunaoil og involveret i både Atammik og Lady Franklin licenserne. Før dette var DONG Grønland partner i Fylla- og Sisimiut licenserne inkl. partnerskab i den sidst udførte efterforskningsboring Qulleq-1. I 2007 blev DONG Grønland (Operatør) samt partnerne Chevron, Exxon og Nunaoil tildelt licensen 2007/26 Puilasoq offshore Disko i det centrale Vestgrønland, med et licensareal på 13,957 km 2. Planlægning og udførelse af et omfattende arbejdsprogram blev straks sat i værk. Hovedaktiviteten i 2008 var planlægning og indsamling af 2D seismik på licensen. Fra juli til oktober blev der indsamlet i alt km høj-kvalitet 2D seismik over licensen. Den seismiske indsamling blev specielt designet til at beskrive den forudsete komplekse geologi, med det formål at forbedre forståelsen af undergrunden og støtte evt. fremtidige opera-tioner, inkl. boring. Udover de seismiske data blev der ligeledes registreret tyngde- og magnetiske data. Den seismiske undersøgelse blev udført i samarbejde med Orsivik licensen, opereret af Esso. På grund af is og lavvande kunne der ikke indsamles ca. 22 km af den planlagte undersøgelse, mens al anden planlagt seismik blev indsamlet i henhold til planen og er i øjeblikket ved at blive processeret. De seismiske linier fremgår af det vedlagte kort. En anden hovedaktivitet i 2008 var geologisk feltarbejde. I august besøgte 2 geologer fra DONG Grønland adskillige lokaliteter ved Disko Bugten, Nuussuaq Halvøen og kysterne ved Uummannaq Fjord. Transport foregik med båd og helikopter. Der blev indsamlet gelogiske prøver ved de fleste lokaliteter; disse dækkede subvertikale profiler fra havoverfladen til højder på 1000 m. Prøverne bliver for øjeblikket analyseret for at fremme forståelsen af tilstedeværelse og karakteren af potentielle olie-/gas reservoirbjergarter. For DONG Grønland har sikkerhed samt beskyttelse af miljøet meget høj prioritet. For at minimere risici i forbindelse med offshore operationer, inklusiv indsamling af seismiske data, blev der udført studier af udbre-delsen og karakteren af havis og isbjerge i Det er planlagt at disse studier vil blive fulgt yderligere op med tiltag koordineret af de grønlandske myndigheder og med deltagelse af operatørerne i Disko Vest arealet. Geologer fra DONG på feltarbejde i Itilli dalen, august 2008.

6 Husky Oil Operations Limited Kangerluk, Orsivik & Ikermiut Blokke Husky Oil har hjemmehørend i Calgary, Canada, og er et af Canadas største integrerede energiselskaber. Huskys olie og gas aktiviteter inkluderer efterforskning og produktion i det Vestlie Canada, langs Canadas østkyst, USA, Kina, Indonesien og Grønland. Husky beskæftiger sig ligeledes med raffinering, rørledningtransport, opbevaring, processer samt markedsføring af olie og naturgas. Husky er desuden aktiv i detailhandelen med olie- og gasprodukter og services i Canada og USA. Husky Energy Inc. Er noteret på børsen i Toronto. Husky er forpligtet til tæt kontakt med lokale myndigheder i de områder hvor vi arbejder. Vi tror på et samarbejde med den vision at skabe gensidige fordele, som også inkluderer beskyttelse af miljøet og forbedring af livskvaliteten i de områder, hvor vi opererer. Vi har mødtes med forskellige grupper og samfund i Vestgrønlands Diskobugt område for at forbedre forståelsen for deres interesser og bekymringer. I juni 2007 blev Husky tildelt efterforskningslicenserne Kangerluk (blok 5) og Ikermiu (blok 7) i forbindelse med West Disko 2006 licensrunden, offshore Grønland. Sammen med de øvrige operatører har Husky haft mulighed for at møde adskillige interessenter i Vestgrønland. På disse møder diskuterede vi efterforsknings-faser, inkl. seismisk teknologi, fremlagde vore planer og bad om information fra de lokale interessenter. Målet med den indsamlede 2D seismik i 2008 var at skaffe mere detaljeret viden, også til planlægningen af det potentielle 3D program i 2009 skulle placeres og ligeledes identificere mulige kommende borelokationer. Resultaterne fra de seismiske programmer samt planerne for eventuelle brønde vil løbende blive tilvejebragt. Husky s 2008 marine 2D seismiske program blev udført af Wavefield s hyrede seismikskib, R/V Akademik Shatskiy. R/V Akademik Shatskity er 82 m langt og med et m hydrofonkabel på slæb. Udover Huskys 2008 marine 2D seismiske program fortsatte vi med fase II af vores luftbårne tyngde- og magnetiske undersøgelser i blokkene 5 og 7. Dette program vil fortsætte i 2009 med operationer fra basen i Sisimiut. Vi deltog også i TGS-NOPECs Vestgrønland geologiske field trip fra 21. til 31. Juli Sammen med vores partner, Nunaoil AS, planlægger vi i sommeren 2009 at udføre to 3D seismiske indsamlinger i Ikermiut og Kangerluk blokkene, offshore Vestgrønland. Inden indsamling og som en del af VVM vil Husky mødes med lokale interessenter. For yderligere information venligst benyt Det seismiske skib R/V Akademik Shatskiy anvendt i Feltstudier i Disko området

7 Esso Exploration Greenland Limited Puilasoq & Orsivik Blokke 2008 var et meget aktivt år for Esso Exploration Greenland Limited. Som Operatør i Orsivik licensen og partner i Puilasoq licensen i Disko området, var Esso operatør for den fælles 2D seismiske undersøgelse med DONG Grønland, hvor der blev indsamlet over km data dækkende begge licenser. Der blev udarbejdet en VVM for at vurdere eventuelle miljøpåvirkninger på Disko området fra 2008 operationen. Rapporten blev fremsendt og godkendt af Råstofdirektoratet forud for indsamlingen, som blev gennemført uden sikkerheds- og miljøuheld. Det følsomme miljø, forekomsten af isbjerge samt havpattedyr i området var blandt de udfordringer, der krævede grundig planlæning. Derudover udgjorde den komplekse geologi, hvor vulkanske bjergarter dækker store arealer under havoverfladen i de berørte blokke, betydelige udfordringer for den seismiske undersøgelse. Esso gjorde en stor indsats for at håndtere de miljømæssige og geologiske udfordringer. Et 10 km lang skumfyldt hydrofonkabel blev anvendt til den seismiske undersøgelse med den fordel, at man kunne eliminere ethvert muligt udslip af petroleum til miljøet, såfremt hydrofonkablet blev ødelagt. Ud over seismikskibet blev der også anvendt to hjælpeskibe på udkig efter isbjerge og med kontakt til de lokale fiskere. To havpattedyrobservatører og en isbjergobservatør var ombord på skibene for at overvåge havpattedyr og isbjerge. I sommerperioden er fiskeriaktiviteter i nærheden af undersøgelsesområdet af stor betydning, og der var derfor en lokal fiskerirepræsentant til stede på et af hjælpeskibene. Det var hans opgave at kommunikere med fiskeflåden (kommercielle og lokale fiskere) om den kommende aktivitet i forbindelse med undersøgelsen og være behjælpelig med at sikre, at begge operationer (fiskeri og seismikundersøgelse) kunne udføres samtidig og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Nyere udvikling indenfor marin radarteknologi var ligeledes en fordel for planlægning og udførelse af undersøgelsen. Speciel højopløselig isradar teknologi blev installeret på to af skibene for at assistere med at bestemme isbjergenes positioner og bevægelser til planlægning af de daglige operationer. Esso er nu i gang med at analysere de indsamlede data over Orsivik blokken, med det formål at identificere potentielle kulbrinteakkumulationer, som kan danne grundlag for eventuel fremtidig efterforskning. En geolog fra Esso deltog sammen med øvrige selskaber i et geologisk field trip til Nuussuaq Halvøen i august Esso deltog ligeledes i den luftbårne undersøgelse, der blev udført af Husky Oil Operations Limited, for at indsamle tyngde- og magnetiske data over Orsivik Blokken. Disse data vil sammen med de marine seismiske profildata yderligere hjælpe med at identificere prospektive arealer. For yderligere information venligst benyt Seismisk skib M/V Princess (bagerst) og support båd F/V Kvitbjorn (forrest) i Ilulissat havn i forbindelse med mandskabsskift Miljøobservatører afrapporterer ved mandskabsskift Finhval observeret under seismisk togt

8 Råstofdirektoratet (BMP) Det selvstyreejede Råstofdirektorat (BMP), er beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. BMP er ansvarlig for al myndighedsgodkendelse og industrien behøver kun at kontakte BMP for at søge om tilladelse til efterforskningsaktiviteter indenfor kulbrinter og mineraler. Dette sikrer en effektiv behandling af ansøgninger og andre forespørgsler. Isbjerge giver udfordringer for seismisk dataindsamling. Effektive observationer samt sporing blev foretaget ved alle seismisk operationer i 2008 for at minimere risikoen for kollision eller skade på udstyr. BMP deltager i finansiering og implementering af et antal projekter for at øge viden om Grønlands kulbrinte- og mineral potentiale, ligesom de indhenter ny information om miljøet samt den hurtigt forandrede is situation ved Grønlands kyster. Derudover deltager BMP i internationale konferencer for at fremme Grønlands kulbrinte- og mineral potentiale, og kontakter udvalgte kulbrinte- og mineselskaber. Grønland ønsker, at udvinding af kulbrinter og mineraler skal være en af landets primære industrier. Udvikling af disse aktiviteter skal derfor ske i dialog med den grønlandske befolkning. Som en konsekvens af dette, bestræber BMP sig på at etablere klare og omfattende retningslinjer for disse områder via informations aktiviteter som skal sikre et godt forhold mellem industrien og befolkningen. BMP arbejder tæt sammen med repræsentanter for Grønlands primære industri, fiskeriet, for at sikre en succesfuld koordination af fiskeaktiviteter i forbindelse med indsamling af seismik og andre kulbrinteaktiviteter. Dette samarbejde var specielt nyttigt i Disko West området i 2008, hvor der var omfattende efterforskningsaktiviteter gennem sommeren og efteråret. BMP kræver ofte brug af havpattedyr- og havfugleobservatører samt fiskeriforbindelsesofficerer i forbindelse med efterforskningsaktiviteter i de grønlandske farvande for at sikre, at der bliver taget behørigt hensyn til dyrelivet, ligesom dette sikrer god kommunikation med fiskefartøjerne. For yderligere information om BMP venligst benyt Eksklusive olie og mineral tilladelser i Grønland januar 2009

9 For yderligere information venligst kontakt: Bureau of Minerals and Petroleum Råstofdirektoratet Postboks 930 DK-3900 Nuuk Tel: Fax: NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 P.O. Box 579 DK-3900 Nuuk Tel: Fax:

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede,

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede, ORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 22. april 2015, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S, reg.nr. A/S 68.116, i selskabets lokaler på Tuapannguit 38, 3900 Nuuk. Der var indkaldt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

IKKE TEKNISK RESUMÉ. Foreslået projekt

IKKE TEKNISK RESUMÉ. Foreslået projekt IKKE TEKNISK RESUMÉ Foreslået projekt TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår, at der foretages en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og en prøvetagning af havbunden i det vestgrønlandske

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET. Olieefterforskning i Grønland 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET. Olieefterforskning i Grønland 2008 GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2008 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juni 2008 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2008 Udgivet juni

Læs mere

Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010

Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010 Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010 Greenland Oil Industry Association (GOIA) Medlemsskab: Alle selskaber som har licens til efterforskning og produktion af olie og gas i Grønland kan

Læs mere

= Havmiljøberedskab i Grønland =

= Havmiljøberedskab i Grønland = Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 36 Offentligt = Havmiljøberedskab i Grønland = anno 2010 -? Orkan over isfyldt polar farvand (foto: Bjarne Rasmussen/www.iceguide.dk) Indledning. I 2000 var

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN. Olieefterforskning i Grønland 2013

GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN. Olieefterforskning i Grønland 2013 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Olieefterforskning i Grønland 2013 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juli 2013 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2013 Udgivet juli 2013

Læs mere

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

Indhold. Selskabsoplysninger

Indhold. Selskabsoplysninger ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Kulbrintehistorik i Grønland 4 Bestyrelsesformandens forord 6 Ledelsesberetning NUNAOIL s resultat og forventninger 7 Olieindustriens faser 9 Efterforskning

Læs mere

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Læs mere

Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace

Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace Råstofdirektoratets bemærkninger til relevante dele af høringssvaret Ref Kommentar Svar fra Capricorn Råstofdirektoratet s kommentarer til Greenpeace s høringssvar

Læs mere

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 1 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og gas for 2014 18 Bilag 2: Beskatningsmodel for

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2014

Olieefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Olieefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juli 2014 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2014 Udgivet juli 2014

Læs mere

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre NOTAT Notat vedr. rapporter for miljøundersøgelser før og efter olieefterforskningsboringerne udført i sommeren 2010 af Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd (Cairn

Læs mere

Kulbrintestrategi Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland

Kulbrintestrategi Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Kulbrintestrategi 2003 Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2009

Olieefterforskning i Grønland 2009 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2009 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2009 Forsidefoto: Atlantic Explorer vil i 2009 gennemføre den første 3D-seismik i Grønland nogensinde

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 3900 Nuuk Grønland paian@nanoq.gl København,

Læs mere

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG MEMO Job 2013-forundersøgelse i Baffinbugten Kunde Shell Greenland A/S Memo nr. 1100003404-042-006 3 Dato 01/07/13 Til Fra Cc Shell Ditte Marie Mikkelsen Claus Fischer Jensen Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

Læs mere

IKKE TEKNISK RESUMÉ. 2D seismic survey offshore South East Greenland EIA report

IKKE TEKNISK RESUMÉ.  2D seismic survey offshore South East Greenland EIA report IKKE TEKNISK RESUMÉ Foreslået projekt TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår, at der foretages en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse i det vestgrønlandske hav ud for Sydøstgrønland mellem

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2011

Olieefterforskning i Grønland 2011 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2011 Aktivitetsoversigt Juli 2011 Forsidefoto (kilde: Ocean Rig) I sommersæsonen 2011 vil boreriggen Leiv Eiriksson, sammen med boreskibet

Læs mere

Capricorn IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Capricorn IKKE-TEKNISK RESUMÉ Capricorn IKKE-TEKNISK RESUMÉ Vurdering af Virkningen på Miljøet, 3D seismisk undersøgelsesprogram for Pitu i havet vest for Grønland Version 2 12/07/2011 www.erm.com Delivering sustainable solutions in

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017 STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS Maj 2017 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Indhold Indledning 2 1. Generelle vilkår 3 2. Afværgeforanstaltninger

Læs mere

Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ref. Kommentar Svar Ændringer af VVM eller VSB, hvor dette måtte være relevant 15.1 Hermed høringssvar fra Fangstafdelingen

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT PROJEKTGENNEMGANG VURDERING AF SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED (VSB) VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Møder I Qeqqata Kommunia 8.-10. maj 2015 Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT GENNEMGANG

Læs mere

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet af Folketingets energi-,forsynings- og klimaudvalg.

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet af Folketingets energi-,forsynings- og klimaudvalg. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 76 Offentligt J.nr. 2015-6297 Den 24. september 2015 Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet

Læs mere

De har ved e-mail af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision

De har ved e-mail af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision Fra: Maja Sofie Burgaard Sendt: 26. juni 2013 11:50 Til: jon.burgwald@greenpeace.org Emne: Råstofstyrelsens svar på begæring om aktindsigt Til Jon Burgwald, Greenpeace De har ved e-mail af 6. juni 2013

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Efterforskningsboring Skifergas ved Dybvad

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Efterforskningsboring Skifergas ved Dybvad Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Efterforskningsboring Skifergas ved Dybvad Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø pr. 26. august 2013 Sagsbehandler LEMR, Sag nr. 13/6961, dok. nr. 120839/13

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Olie og gas

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Olie og gas Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Olie og gas Informationshæfte 2009 Figur 1 DMU-Arktisk miljø Figur 2: Kort over efterforsknings og udnyttelsestilladelser.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013

Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013 Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013 Jens Skov-Spilling, Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Organisation Tilladelser anno 2012 Hjørring Thisted Skive Aars

Læs mere

Til : Råstofdirektoratet

Til : Råstofdirektoratet Til : Råstofdirektoratet Box 1068 3900 Nuuk Grønland Telefon: (+299) 327257 Telefax: (+299) 327257 Homepage: www.venture.gl Nuuk den 21. april 2010 Vedr.: Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer

Læs mere

TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17.

TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17. TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17. december 2015 1 Fremtidsscenarier for Grønland Antagelse: Råstofudvinding indgår

Læs mere

IKKE-TEKNISK RESUMÉ INDLEDNING

IKKE-TEKNISK RESUMÉ INDLEDNING IKKE-TEKNISK RESUMÉ INDLEDNING Dette er det ikke-tekniske resumé af en redegørelse om Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) vedrørende et program for flerfaset efterforskningsboring offshore

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser) ATV Dialogmøde 19. juni 2014 Råstofstyrelsen på vegne af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked v/ Jørgen T. Hammeken-Holm Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Læs mere

Råstofstyrelsens retningslinjer

Råstofstyrelsens retningslinjer Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland Råstofstyrelsen Naalakkersuisut Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet (Foredrag lavet

Læs mere

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN Leif Thorning og Thorkild Maack Rasmussen Parti fra Godthåbsfjorden i Vestgrønland med renskurede, prækambriske bjergarter. Her er det muligt at beskrive de

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

NUNAMINERALS: ( NUNA ) FINDER 14 KOBBER-GULD MÅL I INGLEFIELD LAND

NUNAMINERALS: ( NUNA ) FINDER 14 KOBBER-GULD MÅL I INGLEFIELD LAND Nuuk, Greenland 2. March 2011 Meddelelse nr. 02/2011 Side 1 af 5 NUNAMINERALS: ( NUNA ) FINDER 14 KOBBER-GULD MÅL I INGLEFIELD LAND Resumé NunaMinerals kan med glæde meddele fundet af 14 kobber-guld-efterforskningsmål

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets medlemmer /Her

Læs mere

1 5. juni 2011. Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland

1 5. juni 2011. Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland 1 5. juni 2011 Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland Klage over Råstofdirektoratets afslag på aktindsigt i en række dokumenter med relation til olieefterforskning i Vestgrønland,

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Arktiske Forhold Udfordringer

Arktiske Forhold Udfordringer Arktiske Forhold Udfordringer Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Arktis og Antarktis Havstrømme Havstrømme Antarktis Arktis Havets dybdeforhold Ekspedition i 1901 Forsknings

Læs mere

2. Bridging dokumenter til dokumentation af HSE ledelsessystemer for borerigge

2. Bridging dokumenter til dokumentation af HSE ledelsessystemer for borerigge Appendiks A Resumé af anbefalinger Overordnet Det anbefales at BMP laver en omfattende, offentligt tilgængelig rapport, som undersøger overensstemmelse med de tilladelsesvilkår og betingelser for Cairn

Læs mere

Undergrundsloven - operatørskab

Undergrundsloven - operatørskab Undergrundsloven - operatørskab 12. juni 2012 14/06/2012 1 Programmet Reception Operatørskab iht. undergrundsloven (Bo Sandroos) Ca. 15 min. Praktiske erfaringer ifm. operatørskab i DK (Søren Lundgren

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold (2. samling) UGF alm. del - Bilag 102 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Samtlige ministerier mv. Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 323-0001 Indberetning maj 2008 Politiske

Læs mere

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes.

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Forfatter: Mikkel Steen Illustrationer: Mikkel Steen Forside fotografi: Purestock Grafisk tilrettelæggelse: Mikkel Steen ISBN: 978-87-997440-5-3

Læs mere

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland GUDP fiskeri workshop Aalborg d. 10/10-2013 (DanFish International) Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland Niels Bøknæs, Projektafdelingen, Royal Greenland Seafood A/S

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Strategi for licenspolitikken 2009

Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Strategi for licenspolitikken 2009 Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland Strategi for licenspolitikken 2009 Kulbrintestrategi 2009 (Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland) Nr. 6 af Råstofdirektoratets løbende

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

DMU s vurdering af miljø og klimamæssige forhold

DMU s vurdering af miljø og klimamæssige forhold DMU s vurdering af miljø og klimamæssige forhold 1. DMU s Resume og konklusion DMU har for Råstofdirektoratet vurderet de miljømæssige forhold i forbindelse med Capricorns planer om, at udføre 4 efterforskningsboringer

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011

IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 Udarbejdet for CAPRICORN GREENLAND EXPLORATION 1 LTD Rapport nr. EHE2108 RPS Energy Forfatter(e)

Læs mere

VVM af IsuaIronOre Project

VVM af IsuaIronOre Project VVM af IsuaIronOre Project Borgermøde i Nuuk September 2012 VVM udarbejdet for Præsentation af Orbicon - Steen Øgaard Dahl - Flemming Pagh Jensen - Inooraq Brandt Disposition Hvaderformåletmed VVM? HvaderomfangetafVVM?

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

Velkommen til. Future Greenland 2013: Fra vision til virkeliggørelse februar 2013 Katuaq, Nuuk

Velkommen til. Future Greenland 2013: Fra vision til virkeliggørelse februar 2013 Katuaq, Nuuk Grønlandsudvalget, Nordisk Råd 2012-13 GRU Alm.del Bilag 14, NOR Alm.del Bilag 5 Offentligt Velkommen til Future Greenland 2013: Fra vision til virkeliggørelse 6. - 7. februar 2013 Katuaq, Nuuk Aldrig

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Offentliggjort i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse - klage over

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

December Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

December Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Råstofdirektoratets retningslinjer

Råstofdirektoratets retningslinjer Råstofdirektoratets retningslinjer for udarbejdelse af vurdering af virkning på miljøet (VVM) redegørelse for kulbrinte efterforskningsog udnyttelsesaktiviteter, offshore Grønland Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere