Ny revisionsbekendtgørelse i høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny revisionsbekendtgørelse i høring"

Transkript

1 Se vedlagte høringsliste 9. oktober 2014 Ref. hem/pdn J.nr Ny revisionsbekendtgørelse i høring Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner (revisionsbekendtgørelsen) i høring. Udkastet er blevet til efter dialog med Finanstilsynets Rådgivende Revisionsudvalg, med deltagelse af Finanstilsynet, Foreningen af Interne Revisorer (IIA) og FSR Danske Revisorer. Neden for gennemgås de væsentligste ændringsforslag kort. Der henvises i øvrigt til vedlagte udkast til revisionsbekendtgørelse. 1. Omfanget af intern revisions arbejde FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Finanstilsynet foreslår, med den nye revisionsbekendtgørelse, at indføre et eksplicit krav om, at den af intern revision udførte revision skal omfatte virksomhedens administrative og regnskabsmæssige praksis på alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer. Ved forslaget til ændring indføres således et krav til omfanget af den interne revisionsfunktions operationelle revision. De omfattede virksomheder vil være dem, der allerede i dag er underlagt kravet om intern revision, dvs. virksomheder der i gennemsnit har 125 fuldtidsansatte i virksomheden eller koncernen, eller som på grund af størrelse og kompleksitet har valgt at oprette en intern revision. Der henvises til 22, stk. 1, 28, stk. 4, 49, stk. 2 og bilag 4, afsnit 2.2, i udkastet. I henhold til den nuværende revisionsbekendtgørelse skal intern revision deltage i revisionen af de væsentlige og risikofyldte poster i regnskabet, såfremt intern revision påtegner årsregnskabet. Derudover er der i revisionsbekendtgørelsen reelt kun få krav til, hvilke opgaver intern revision skal udføre, da der er lagt op til stor aftalefrihed i aftalen om arbejdsopgaver (intern revisions funktionsbeskrivelse), der indgås mellem bestyrelsen og den interne revision. Baggrunden for forslaget er, at Den Internationale Monetære Fond (IMF) ved sin undersøgelse af Finanstilsynet i 2014 konstaterede, at Finanstilsynet ikke stiller et eksplicit krav om, at intern revision skal udføre operationel

2 2 revision af alle risikofyldte og væsentlige områder i virksomhederne under tilsyn. IMF har dog oplyst, at de har fået det indtryk, at de største institutter i Danmark i praksis har intern revision, som udfører operationel revision af alle væsentlige og risikofyldte områder. En række internationale organisationer har opstillet lignende krav henholdsvis anbefalinger til, at intern revision skal/bør udføre operationel revision af alle væsentlige og risikofyldte områder og funktioner, jf. de europæiske Solvens II regler for forsikring, den europæiske banktilsynsmyndigheds retningslinjer vedrørende intern ledelse (GL 44), Basel Komiteens principper for intern revision i pengeinstitutter (BCP) og den internationale sammenslutning af forsikringstilsyn (IAIS) princip om risikostyring og interne kontroller. Der henvises til appendiks til dette brev, hvor de relevante dele af ovennævnte principper er gengivet. 2. Øvrige ændringsforslag Der er foretaget opdatering af henvisninger, ændringer af terminologi m.v. som følge af den nye lov om investeringsforeninger (lov nr. 597 af 12. juni 2013). Der er ligeledes foretaget opdatering af henvisninger, ændringer af terminologi m.v. vedrørende engagementer, som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Det foreslås præciseret, at intern revision skal alene må påtage sig opgaver, som den har tilstrækkelige ressourcer til at udføre, jf. 24, stk. 2, i udkastet. Øvrige ændringsforslag i selve bekendtgørelsen er tekniske rettelser. I bilag 1 Konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten foreslås der tilføjet afsnit for finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder og for ikke finansielle dattervirksomheder, samt ændret lidt på strukturen af bilaget efter ønske fra revisorerne. I bilag 2 Beskrivelse af revisors arbejdshandlinger er henvisningerne til de nye ledelsesbekendtgørelser (bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., bekendtgørelse om ledelses og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og bekendtgørelse om ledelses, styring og administration af danske UCITS) opdateret. De øvrige ændringsforslag er hovedsagligt konsekvensrettelser, som følge af opdatering af henvisninger og tekniske ændringer til selve bekendtgørelsen. Bilag 3 Opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet er uændret.

3 3 Bilag 4 Intern revisions opgaver og ansvar indeholder forslag til konsekvensrettelser primært som følge af forslaget om regulering af omfanget af intern revisions arbejde. 3. Høringsfrist Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 6. november 2014 kl. 12. Bemærkninger kan sendes pr. mail til eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Helene Miris Møller. Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Helene Miris Møller på tlf eller specialkonsulent Pernille Dalby Nielsen på tlf Med venlig hilsen Helene Miris Møller fuldmægtig

4 4 Appendiks: Baggrund for forslag om regulering af omfanget af intern revisions arbejde (operationel revision) 1. Solvens II De europæiske Solvens II regler for forsikring vil medføre krav om operationel revision for forsikringsselskaberne. Følgende fremgår af Kommissionens udkast til forordning, artikel 271, stk. 2, litra a, om den interne audit funktions arbejdsopgaver: establish, implement and maintain an audit plan setting out the audit work to be undertaken in the upcoming years, taking into account all activities and the complete system of governance of the insurance or reinsurance undertaking; 2. EBA-retningslinjer vedrørende intern ledelse (GL44) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) udgav i september 2011 EBA Guidelines on Internal Governance (GL44). Af retningslinjernes afsnit 29 om intern revision fremgår følgende om arbejdsopgavernes omfang: 1. The Internal Audit function ( IAF ) shall assess whether the quality of an institution s internal control framework is both effective and efficient. 2. The IAF should have unfettered access to relevant documents and information in all operational and control units. 3. The IAF should evaluate the compliance of all activities and units of an institution (including the RCF and Compliance function) with its policies and procedures. Therefore, the IAF should not be combined with any other function. The IAF should also assess whether existing policies and procedures remain adequate and comply with legal and regulatory requirements. 4. The IAF should verify, in particular, the integrity of the processes ensuring the reliability of the institution s methods and techniques, assumptions and sources of information used in its internal models (for instance, risk modelling and accounting measurement). It should also evaluate the quality and use of qualitative risk identification and assessment tools. However, in order to strengthen its independence, the IAF should not be directly involved in the design or selection of models or other risk management tools.

5 5 5. The management body should encourage the internal auditors to adhere to national and international professional standards. Internal audit work should be performed in accordance with an audit plan and detailed audit programs following a risk based approach. The audit plan should be approved by the audit committee and/or the management body. 6. The IAF should report directly to the management body and/or its audit committee (where applicable) its findings and suggestions for material improvements to internal controls. All audit recommendations should be subject to a formal followup procedure by the respective levels of management to ensure and report their resolution. RCF er risikostyringsfunktionen (Risk Control Function). 3. Basel Komiteen s principper (BCP) Basel Komiteen offentliggjorde i juni 2012 en række principper for intern revision i pengeinstitutter The internal audit function in banks. Principperne 1, 6, 7 og 13 omhandler den interne revisions arbejdsopgaver og omfanget heraf. Principperne er citeret nedenfor sammen med de tilhørende relevante vejledende tekster fra Basel Komiteen s dokument med principperne. Det ses tydeligt af principperne, at intern revision i pengeinstitutter ifølge Basel Komiteen skal udføre operationel revision af alle væsentlige og risikofyldte områder og funktioner i pengeinstitutter: Principle 1: An effective internal audit function provides independent assurance to the board of directors and senior management on the quality and effectiveness of a bank s internal control, risk management and governance systems and processes, thereby helping the board and senior management protect their organisation and its reputation. Principle 6: Every activity (including outsourced activities) and every entity of the bank should fall within the overall scope of the internal audit function. 29. The scope of internal audit activities should include the examination and evaluation of the effectiveness of the internal control, risk management and governance systems and processes of the entire bank, including the organisation s outsourced activities and its subsidiaries and branches. 30. The internal audit function should independently evaluate the:

6 6 Effectiveness and efficiency of internal control, risk management and governance systems in the context of both current and potential future risks; Reliability, effectiveness and integrity of management information systems and processes (including relevance, accuracy, completeness, availability, confidentiality and comprehensiveness of data); Monitoring of compliance with laws and regulations, including any requirements from supervisors (see the following subsection for more details); and Safeguarding of assets. Principle 7: The scope of the internal audit function s activities should ensure adequate coverage of matters of regulatory interest within the audit plan. 32. Internal audit should have the appropriate capability regarding matters of regulatory interest and undertake regular reviews of such areas based on the results of its robust risk assessment. These include policies, processes and governance measures established in response to various regulatory principles, rules and guidance established by the relevant authorities. In particular, the internal audit function of a bank should have the capacity to review key risk management functions, regulatory capital adequacy and liquidity control functions, regulatory and internal reporting functions, the regulatory compliance function and the finance function. (a) Risk management 33. A bank s risk management processes support and reflect its adherence to regulatory provisions and safe and sound banking practices. Therefore, internal audit should include in its scope the following aspects of risk management: the organisation and mandates of the risk management function including market, credit, liquidity, interest rate, operational, and legal risks; evaluation of risk appetite, escalation and reporting of issues and decisions taken by the risk management function; the adequacy of risk management systems and processes for identifying, measuring, assessing, controlling, responding to, and reporting on all the risks resulting from the bank s activities; the integrity of the risk management information systems, including the accuracy, reliability and completeness of the data used; and

7 7 the approval and maintenance of risk models including verification of the consistency, timeliness, independence and reliability of data sources used in such models. When the risk management function has not informed the board of directors about the existence of a significant divergence of views between senior management and the risk management function regarding the level of risk faced by the bank, the head of internal audit should inform the board about this divergence. (b) Capital adequacy and liquidity 34. Banks are subject to the global regulatory framework for capital and liquidity as approved by the Committee and implemented in national regulation. This framework contains measures to strengthen regulatory capital and global liquidity. The scope of internal audit should include all provisions of this regulatory framework and in particular the bank s system for identifying and measuring its regulatory capital and assessing the adequacy of its capital resources in relation to the bank s risk exposures and established minimum ratios. 35. Internal audit should review management s process for stress testing its capital levels, taking into account the frequency of such exercises, their purpose (e.g., internal monitoring vs. regulator imposed), the reasonableness of scenarios and the underlying assumptions employed, and the reliability of the processes used. 36. Additionally, the bank s systems and processes for measuring and monitoring its liquidity positions in relation to its risk profile, external environment, and minimum regulatory requirements, should fall within the audit universe. (c) Regulatory and internal reporting 37. In addition to the matters identified above, internal auditors should regularly evaluate the effectiveness of the process by which the risk and reporting functions interact to produce timely, accurate, reliable and relevant reports for both internal management and the supervisor. 38. This includes standardised reports which record the bank s calculation of its capital resources, requirements and ratios. It may also include public disclosures intended to facilitate transparency and market discipline such as the Pillar 3 disclosures and the reporting of regulatory matters in the bank s public reports. (d) Compliance 1 1 To be read in conjunction with the Committee s Compliance and the compliance function in banks, April 2005.

8 8 39. The scope of the activities of the compliance function should be subject to periodic review by the internal audit function. 40. Compliance laws, rules and standards include primary legislation, rules and standards issued by legislators and supervisors, market conventions, codes of practice promoted by industry associations, and internal codes of conduct applicable to the staff members of the bank. 41. The audit of the compliance function should include an assessment of how effectively it fulfils its responsibilities. (e) Finance 42. A bank s finance function 2 is responsible for the integrity and accuracy of financial data and reporting. Key aspects of Finance s activities (e.g. calculations, profit and loss valuations and reserves) have an impact on the level of a bank s capital resources and therefore associated controls should be robust and consistently applied across similar risks and businesses. As such, it is important that these controls are subject to periodic internal audit review, using resources and expertise to provide an effective evaluation of bank practices. 43. Internal audit should devote sufficient resources to evaluate the valuation control environment, availability and reliability of information or evidence used in the valuation process and the reliability of estimated fair values. This is achieved through reviewing the independent price verification processes and testing valuations of significant transactions. 44. Internal audit should also include in its scope (the list is not intended to be exhaustive): The organisation and mandate of the finance function; The adequacy and integrity of underlying financial data and finance systems and processes for completely identifying, capturing, measuring and reporting key data such as profit or loss, valuations of financial instruments and impairment allowances; The approval and maintenance of pricing models including verification of the consistency, timeliness, independence and reliability of data sources used in such models; Controls in place to prevent and detect trading irregularities; Balance sheet controls including key reconciliations performed and actions taken (e.g. adjustments). 2 Finance includes valuation, modelling, product control and financial control.

9 9 Principle 13: The internal audit function should independently assess the effectiveness and efficiency of the internal control, risk management and governance systems and processes created by the business units and support functions and provide assurance on these systems and processes. 4. IAIS s principper (ICP) International Association og Insurance Supervisors (IAIS) har offentliggjort en række principper for forsikringsselskaber Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology fra 1. oktober Heraf fremgår der i princip 8 om risikostyring og interne kontroller tillige en række principper for intern revision i forsikringsselskaber The control functions (other than internal audit) should be subject to periodic internal or external review by the insurer s internal auditor or an objective external reviewer. The internal audit function should be subject to periodic review by an objective external reviewer. Internal audit function 8.6 The supervisor requires the insurer to have an effective internal audit function capable of providing the Board with independent assurance in respect of the insurer s governance, including its risk management and internal controls Part of the oversight role of the Board is to ensure there are means for it to receive independent assurance from an internal audit function that is not operationally involved in the business and is not subject to any conflicts of interest The internal audit function should provide independent assurance to the Board through general and specific audits, reviews, testing and other techniques in respect of matters such as: - the overall means by which the insurer preserves its assets and those of policyholders, and seeks to prevent fraud, misappropriation or misapplication of such assets; - the reliability, integrity and completeness of the accounting, financial reporting and management information and IT systems; - the design and operational effectiveness of the insurer s individual controls in respect of the above matters, as well as of the totality of such controls (the internal controls system); - other matters as may be requested by the Board, Senior Management or the supervisor; and - other matters which the internal audit function determines should be reviewed to fulfil its mission, in ac-

10 10 cordance with its charter, terms of reference or other documents setting out its authority and responsibilities. Main activities of the internal audit function The audit function should carry out such activities as are needed to fulfil its responsibilities. These activities include among others: - establishing, implementing and maintaining a risk-based audit plan to examine and evaluate general or specific areas, including on a preventive basis; - reviewing and evaluating the adequacy and effectiveness of the insurer s policies and processes and the documentation and controls in respect of these, on a legal entity and group-wide basis and on an individual subsidiary, business unit, business area, department or other organisational unit basis; - reviewing levels of compliance by employees and organisational units with established policies, processes and controls, including those involving reporting; - evaluating the reliability and integrity of information and the means used to identify, measure, classify and report such information; - ensuring that the identified risks and the agreed actions to address them are accurate and current; - evaluating the means of safeguarding insurer and policyholder assets and, as appropriate, verifying the existence of such assets and the required level of segregation in respect of insurer and policyholder assets; - monitoring and evaluating governance processes; - monitoring and evaluating the effectiveness of the organisation s control functions; - coordinating with the external auditors and, to the extent requested by the Board and consistent with applicable law, evaluating the quality of performance of the external auditors; and - conducting regular assessments of the internal audit function and audit systems and incorporating needed improvements In carrying out the above tasks, the internal audit function should ensure all material areas of risk and obligation of the insurer are subject to appropriate audit or review over a reasonable period of time. Among these areas are those dealing with: - market, underwriting, credit, liquidity, operational and reputational risk; - accounting and financial policies and whether the associated records are complete and accurate; - extent of compliance by the insurer with applicable laws, regulations, rules and directives from all relevant jurisdictions;

11 11 - intra-group transactions, including intra-group risk transfer and internal pricing; - adherence by the insurer to the insurer s remuneration policy; - the reliability and timeliness of escalation processes and reporting systems, including whether there are confidential means for employees to report concerns or violations and whether these are properly communicated, offer the reporting employee adequate protection from retaliation, and result in appropriate follow up; and - the extent to which any non-compliance with internal policies or external legal or regulatory obligations is documented and appropriate corrective or disciplinary measures are taken including in respect of individual employees involved.

Sikkerhed & Revision Revisionsbekendtgørelsen (udvidelsen af) intern revisions opgaver

Sikkerhed & Revision Revisionsbekendtgørelsen (udvidelsen af) intern revisions opgaver Sikkerhed & Revision 2015 (Stream C Revision) Revisionsbekendtgørelsen (udvidelsen af) intern revisions opgaver v./ specialkonsulent Pernille Dalby Nielsen Finanstilsynet Dagsorden 1. Introduktion 2. Regulering

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015 De økonomiske tendenser 16. juni 2015 2 Olieprisen er fortsat lav selvom den er steget 3 Dollaren er stærk 4 Renten er fortsat ekstremt lav større udsving 5 Så fremgangen vil alligevel fortsætte 6 Den

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det går op og ned...mest ned i 2012 2013 ser bedre ud 2 Bedre humør på de finansielle markeder 3 Politikerne er blevet mere enige Men

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Mapning af forretningsprocesserne og IAM

Mapning af forretningsprocesserne og IAM Mapning af forretningsprocesserne og IAM 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Overordnet metodik Kravstyring Implementering af krav i organisationen IAM relateret processer Assurance 2 Agenda

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det ser lysere ud globalt (G3-landene) 2 De finansielle markeder i klar bedring 3 Politikerne er blevet mere enige Men fortsat politisk

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Kort om Danisco Daniscos bæredygtighedsrapport Kort om bæredygtighedsrapportering Brugen af GRI-G3 som

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Analyse Den røde tråd Implementering af krav i organisationen Informationsaktivers

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC)

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC) Generelt Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions Acceptable means of compliance (AMC) Guidens Material (GM) 4. Oktober 2011 EASA og General Aviation (GA) GA er

Læs mere

Gordon Brown Chancellor of the Exchequer (Finansminister)

Gordon Brown Chancellor of the Exchequer (Finansminister) Billede: PA Gordon Brown Chancellor of the Exchequer (Finansminister) Slide 1 DIRF v. Helle Bank Jørgensen PwC Billede: PA Gordon Brown Chancellor of the Exchequer (Finansminister) Slide 3 Hvis I skulle

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen:

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen: Notifikation om tilladelse til forvaltning af alternative investe- ringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan- sielle område,

Læs mere

tilsynsgebyrfaktorer

tilsynsgebyrfaktorer Instruktion i at udfylde formularerne "Aktiver i alt" og "Samlet risikoeksponering" til indsamling af tilsynsgebyrfaktorer April 2016 1 Overordnet information vedrørende begge formularer 1 "Navn", "MFI-kode"

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

VPP Generalforsamling 2012 ISO V/Morten Feld

VPP Generalforsamling 2012 ISO V/Morten Feld VPP Generalforsamling 2012 ISO 10667 V/Morten Feld ISO 10667: Levering af vurderingsydelser - Procedurer og metoder til personvurdering i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor

Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor Databeskyttelsesdagen 28. januar 2016 Forordningens krav til accountability Article 5(2) The controller shall be responsible for and be able to

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse.

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse. Tórshavn 17. juli 2017 Journalnr.: 16/00163-2 Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Forsikringstilsynet

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com Økonomiske udsigter Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk Agenda Den økonomiske krise: Det tabte er ved at være indhentet Status på krisen: Recessionsfrygten er tilbage De økonomiske

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Revision af risikorapportering V. Claus Sonne Linnedal og Steen Jensen. Sikkerhed & Revision 2015

Revision af risikorapportering V. Claus Sonne Linnedal og Steen Jensen. Sikkerhed & Revision 2015 Revision af risikorapportering V. Claus Sonne Linnedal og Steen Jensen Sikkerhed & Revision 2015 Dagsorden 1. Introduktion 2. Organisation 3. Operationel risiko processen 4. Revision af operationel risiko

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Efter Enron, WorldCom m.v. kom SOX og EuroSox Business Week, 22 July 2002 1 American

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 1. udgave 2012-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M251575 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Product Governance. Udvikling, principper og tendenser i reguleringen. Eftermiddagsseminar for Fondsmæglerselskaber, 5. maj 2015

Product Governance. Udvikling, principper og tendenser i reguleringen. Eftermiddagsseminar for Fondsmæglerselskaber, 5. maj 2015 Product Governance Udvikling, principper og tendenser i reguleringen Eftermiddagsseminar for Fondsmæglerselskaber, 5. maj 2015 Tine Walldén Jespersen, Partner, Advokat, LL.M. Product Governance: Udvikling,

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

ISO 45001 DI Konference 8 marts 2016. Fra OHSAS 18001 til ISO 45001

ISO 45001 DI Konference 8 marts 2016. Fra OHSAS 18001 til ISO 45001 ISO 45001 DI Konference 8 marts 2016 Fra OHSAS 18001 til ISO 45001 - hvilke ændringer kan vi se frem til Kristian Glæsel Convener (Projektchef) ISO/PC283/WG1 ISO 45001 Formand DS/PC283/ Teknisk Komite

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 21 Offentligt Retsudvalgets høring om myndigheders behandling af personoplysninger Sikkerheden i den outsourcede it-drift Christiansborg,

Læs mere

Operationel og finansiel revision i den finansielle sektor

Operationel og finansiel revision i den finansielle sektor Operationel og finansiel revision i den finansielle sektor Sikkerhed og Revision, Kim Stormly Hansen Agenda Baggrund Definitioner Konklusion Væsentlighed og omfang System-, data- og driftssikkerhed 3rd

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Information Lifecycle Management

Information Lifecycle Management Information Lifecycle Management Persondataforordningen og Privacy-by-design Frederik Helweg-Larsen, Principal, Devoteam fhl@devoteam.com 12. oktober 2016 2 3 Principper for behandling af personoplysninger

Læs mere

Informationsteknologi Procesvurdering Krav til procesvurdering

Informationsteknologi Procesvurdering Krav til procesvurdering Dansk standard DS/ISO/IEC 33002:2015 1. udgave 2015-03-09 Informationsteknologi Procesvurdering Krav til procesvurdering Information technology Process assessment Requirements for performing process assessment

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/09/2013 Phiip Burwell Dirigent Side 2 af 8 Indhold

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

TORM - Project Mjolnir

TORM - Project Mjolnir TORM - Project Mjolnir Likviditetsanalyse 6 februar 2015 FORVENTET PENGESTRØM TIL BETALING AF YDELSER PÅ GÆLD KOMMENTARER TCE-omsætning forventes at stige i løbet af prognoseperioden i takt med stigende

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Projekt-, program- og porteføljeledelse Vejledning i porteføljeledelse

Projekt-, program- og porteføljeledelse Vejledning i porteføljeledelse Dansk standard DS/ISO 21504:2015 1. udgave 2015-08-11 Projekt-, program- og porteføljeledelse Vejledning i porteføljeledelse Project, programme and portfolio management Guidance on portfolio management

Læs mere

Nøgletalseffekt af en rentefloor på floaterobligationer

Nøgletalseffekt af en rentefloor på floaterobligationer Nøgletalseffekt af en rentefloor på floaterobligationer Nordea Research, 17 February 2015 Anders Skytte Aalund Peder Møller Vi har gennem lang tid argumenteret for, at rente-flooren i floaters var en gratis

Læs mere