Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen, Finn Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 81 Provided in Cooperation with: Department of Environmental and Business Economics (IME), University of Southern Denmark Suggested Citation: Olesen, Finn (2008) : Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 81 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 Heterodoks skepsis om matematisk formalisme i økonomi Finn Olesen December 2008

3 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2008 Redaktør: Eva Roth Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 81/08 ISSN Finn Olesen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej Esbjerg Tel.: Fax:

4 Abstract Som bekendt er anvendelsen af en matematisk formalisme i mikro- som i makroøkonomisk teori i dag særdeles udbredt. Herved hævdes det ofte, at økonomi som fagdisciplin betragtet har vundet en uomtvistelig videnskabelig status, der bringer økonomi i en klasse for sig blandt de samfundsvidenskabelige fagdiscipliner. Om udbredelsen af den matematiske formalisme og en heterodoks skepsis hertil handler denne kommentar til den løbende debat om, hvorledes den økonomiske metodologi bør udformes. Den heterodokse skepsis repræsenteres i papiret især af den post keynesianske tænkning.

5

6 1. Introduktion Som beskrevet hos eksempelvis Blaug (1999) har, hvad han benævner for den formalistiske revolution inden for den økonomiske mainstream, længe været under vejs. Som de to tidligste banebrydende arbejder fremhæver Blaug således Samuelsons afhandling Foundations of Economic Analysis fra 1947 og Arrow & Debreu artiklen fra 1954 Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Nævnes i denne sammenhæng bør også Debreus bog fra 1959 Theory of Value. 1 Og at denne naturvidenskabs lignende metodologiske tilgang har sejret, er i dag en indiskutabel kendsgerning. Den moderne økonomiske videnskab er, som påpeget af eksempelvis King (2004), generelt set kendetegnet ved en uniform metodologisk tilgang med klare popperske videnskabsteoretiske træk. 2 Derfor har vi da også i økonomi, som Kærgård (2007:21) påpeger, foretaget et markant stilskifte fra en tidligere mere humanistisk og holistisk fremstilling til i dag at fremstå som en steril, stærkt specialiseret og meget teknisk økonomisk videnskab. Mens mainstream tankegangen ret indlysende selv ser positivt herpå; jf. eksempelvis Lazear (2000), er der blandt mere heterodokse økonomer en helt anderledes skeptisk og negativ opfattelse af denne udvikling. 3 Inden for de heterodokse økonomer har kritikken især fra den post keynesianske skole 4 været funderet i en anderledes metodologisk tilgang end den, der er 1 Som bekendt er dette værk dog ikke på Blaugs økonomisk teoretiske hitliste. Således karakteriserer han dette bidrag i Blaug (1997:4) som: probably the most arid and pointless book in the entire literature of economics. 2 Idet som King (2004) pointerer: For most mainstream economists, of course, there is only one way to do economics. It requires the construction of a model, collection of relevant date and subsequent testing. The model itself must be consistent with the fundamental principle of methodological individualism: that is to say, it must be based on the assumption of optimising behaviour by rational agents. The tests must employ the most advanced econometric techniques rather than or as least in addition to descriptive statistics. 3 For en kortfattet fremstilling af den heterogene heterodokse tænkning kan der eksempelvis henvises til Landreth & Colander (1994:part IV). 4 Ved den post keynesianske skole skal der i det følgende forstås den retning, som tager sit udgangspunkt i Keynes forfatterskab (især i fremstillingen i The General Theory). Jf. fremstillingen i Davidson (2007:kapitel 4) fremhæver disse post keynesianske økonomer, at Keynes med The General Theory forsøgte at revolutionere den herskende ortodoksi teoretisk såvel 5

7 repræsenteret ved mainstream tænkningen. For korrekt at forstå en given økonomisk tænkning må man forholde sig til dens metodologiske fundament eller, hvad Shila Dow måske mere betegnende har benævnt for the mode of thought, lyder argumentationen. I det følgende afsnit skal der derfor gives en selektiv redegørelse for nogle udvalgte kritisk indstillede synspunkter på anvendelsen af den matematiske formalisme i økonomi, der især, men ikke udelukkende, er fremsat af post keynesianere. Endelig afrundes papiret med nogle få opsamlende bemærkninger. 2. En kritik af mainstream En grundlæggende skepsis hos de mere heterodokse indstillede økonomer mod den udbredte anvendelse af en matematisk formalisme i økonomisk teori har at gøre med en bekymring for, at de formalistisk uddannede økonomer tilegner sig en for forsimplet opfattelse af den komplekse økonomiske virkelighed. Hvad de har vundet i en matematisk teoretisk elegance, mister de måske i en nødvendig forståelse for den aktuelle økonomiske virkelighed og dens problemer; jf. eksempelvis Dow (2006:16): The vagueness of verbal language allows it to encompass shades of meaning, to evolve in meaning, and to combine a plurality of types of argument. But if there is variety in meaning of verbal terms, and variety in methods of argument, both are lost in an effort of translation into mathematics. 5 som også metodologisk. Dette skete især ved at tage afstand fra de tre følgende fundamentale aksiomer, som er indeholdt i den neoklassiske tænkning: 1) pengenes neutralitet, 2) teoremet om gross substitution (en ændring i de relative prisforhold i økonomien kan ikke pr. automatik sikre en makroøkonomisk ligevægts eksistens fremkaldt og fastholdt) samt 3) det økonomiske system er ikke et ergodic (repetitivt) system. 5 Om end matematikken som redskab af Dow også anerkendes for sine kvaliteter, i og med, at matematikken puts all arguments on an equal footing, allowing direct comparison, and a straightforward check on consistency ; Dow (2006:14). 6

8 Med Hodgson (2004:1) kan vi dermed frygte, at vi har set the victory of technique over substance inden for den moderne økonomiske teori. Og kommer man med et kritisk realistisk metodologisk udgangspunkt, som flere af de heterodokse økonomer gør hvor en progressiv økonomisk videnskab defineres som en, der sikrer den rette korrespondance mellem teorierne og den økonomiske virkelighed i sin tilgang til økonomi, betragtes det økonomiske system som et, åbent og foranderligt socialt system frem for som et lukket, stabilt og helt forudsigeligt deterministisk system. Med en sådan opfattelse af økonomis genstandsfelter har en ren matematisk formalistisk formulering af økonomiske teorier og udsagn da også sin helt klare begrænsning, pointerer disse kritisk indstillede økonomer; jf. eksempelvis Lawson (2004), Chick (1998), Chick & Dow (2001) og Lang & Setterfield (2006-7). Med Dow (2006:7 & 12)) kræver belysningen af et sådant foranderligt og evolutionært økonomisk system en flerstrenget metodisk tilgang: Open systems on the other hand, which allow for human agency (creativity, exercise of choice etc) and the (indeterminate) evolution of the institutional structure within which individuals exercise agency, do not have the invariant kind of causal mechanisms which yield up laws, and allow instead for a plurality of explanations and modes of explanation The argument then is not just that there are limitations to the human capacity for knowledge which prevent us from identifying a single best approach to knowledge which would satisfactorily explain lawlike behaviour. The argument is further that the absence of deterministic behaviour of individuals and the capacity for the conventions and institutions which condition their behaviour to evolve in undeterministic ways means that there is no set of economic laws to be found. 6 6 Den matematiske formalisme kan derimod med held anvendes på økonomiske problemstillinger, der er mere closed-system like i deres karakter. Som King (2004) påpeger om den matematiske formalistiske tilgang, så fordrer denne a particular view of the world, namely that it displays event regularities strong enough for it to approximate to a closed system. It also requires that the meaning of economic terms be fixed rather than context-specific, and that these terms are separable rather than internally related. 7

9 I stedet for blot automatisk blindt at anvende en matematisk tilgang på den foreliggende problemstilling, har den formalistiske tilgang bevisbyrden, er synspunktet hos kritikerne af mainstream tænkningen: mainstream må kunne sandsynliggøre, hvorfor det netop er en matematisk formulering af den givne problemstilling, som forventes at være relevant. 7 Andre tilgange kan i mange sammenhænge være mere hensigtsmæssige, hvorfor en af den kritiske realismes fortalere allerede tidligt da også opfordrede til: to devote more resources into learning about the institutional behaviour, norms, conventions or, more generally, rule systems that are produced and reproduced by people in the various relevant spheres of activity ; Lawson (1985:925). Den oven for fremførte opfattelse af økonomi er en, som typisk vinder anerkendelse i Keynes-like post keynesianske kredse. Som Chick (2003) fremhæver, kan essensen af Keynes fundamentale kerne i The General Theory kendetegnes ved, at han i sin analyse forsøgte at sætte et afgørende fokus på time, uncertainty and organicism. Som Chick (2003:320 & 318) skriver om disse tre kerneelementer i det keyneske økonomiske univers: Time must lead to uncertainty and uncertainty to partial knowledge Organicism refers to thinking in terms of a whole which may be made up of many identifiable parts, but where the parts are so interrelated that either the system is marked by such complexity that the parts are difficult to isolate, or they interact in such a way that the whole behaves differently from the sum of the parts Keynes was clear that the fallacy of composition establishes the need for, and is the justification of, macroeconomics. 7 Med Hodgson (2004:8): Realism acknowledges that a world exists beyond our perceptions. Realists uphold that, to be adequate, sciences including economics should not be self-contained logical games but attempts to address and understand aspects of the real world. 8

10 For post keynesianerne er det derfor generelt vigtigt, at man forsøger at skabe en tæt korrespondance mellem den økonomiske teori og model og den virkelighed, som teorien/modellen på den ene eller den anden måde skal anvendes på. Dette er, som eksempelvis påpeget af Davidsen (2007), en opfattelse, som er diametralt modsat den, som tilhængerne af den friedmanske instrumentalisme forfægter. Netop derfor har den generelle ligevægtsteoretiske tilgang i sin dynamiske stokastiske udformning, jf. eksempelvis Leijonhufvud (2008), også sine helt klare begrænsninger i en relevant belysning af makroøkonomiske fænomener. 8 En sådan tilgang har ikke forstået det nye revolutionerende budskabet hos Keynes, teoretisk som metodologisk, er argumentationen hos Leijomhufvud. Som Dow (1996) argumenterer overbevisende for, kan uenigheden mellem den økonomiske mainstream og dens kritikere forklares ved en grundlæggende forskellighed i deres metodologiske opfattelse eller måske mere præcist ved, hvad hun benævner for de to tilganges mode of thought. Dette begreb definerer Dow (1996:10) på følgende vis: By mode of thought is meant the way in which arguments (or theories) are constructed and presented, how we attempt to convince others of the validity or truth of our arguments. It is concerned as much with the rhetoric used as means of communication as with the logical structure of the argument. Den økonomiske mainstreams mode of thought benævner hun for the Cartesian/Euclidean mode of thought. 9 En sådan tilgang er ifølge Dow (1996:11) 8 Også derfor tager Leijonhufvud (2008:90) afstand fra den traditionelle makroøkonomiske mainstream undervisning, der i hans optik er kendetegnet ved, at the market will take care of all coordination problems so that, as long as stupid macropolicies are eschewed, the economy will maintain itself on an equilibrium path. States of nature may vary stochastically but once a state has been drawn from Nature s Urn, it is common knowledge and all the pre-programmed appropriate adjustments to it are immediately made. 9 For en diskussion af, hvad der egentlig menes med termerne neoklassisk henholdsvis mainstream økonomisk teori kan der henvises til Dequech (2007-8) og Dow (2006). I Dequechs og 9

11 kendetegnet ved en axiomatisk metode, hvorfor: mathematics is thus regarded as the apex of scientific purity. Og en sådan lukket systemtankegang lends itself to formalism; classical mechanics and general equilibrium theory are excellent examples of closed theoretical systems ; (op. cit p. 14). Med en sådan metodisk approach er det derfor naturligt at fokusere exclusively on certain (at least in principle) knowledge ; (op. cit. p. 18). Det heterodokse alternativ hertil af Dow benævnt the Babylonian mode of thought er betydelig mere pluralistisk eller samfundsvidenskabeligt holistisk i sit indhold. 10 Jf. Dow (1996:12, 13, 15, 16 & 18) er denne tilgang kendetegnet ved: The alternative approach [til mainstreams mode of thought ] is to employ several stands of argument which have different starting points and which, in a successful theory, reinforce each other; any argument, therefore, does not stand or fall on the acceptability of any one set of axioms. Knowledge is generated by practical applications of theories as examples, using a variety of methods Argument in the Babylonian style is thus conditioned by the problem at hand, employs a range of methods suited to the problem, and these methods cannot be combined into one formal deductive argument without drastically changing their nature The Babylonian approach is characterized by organicism. This may stem from the view that the subjectmatter of science is itself organic; or it may stem from the view that Dows forståelse er den økonomiske mainstream således en bredere og mere heterogen størrelse, som i sit indhold derfor er mere omfattende end blot neoklassisk tænkning, hvorfor Dow (2006:4) fremhæver, at den moderne økonomiske mainstream tænkning ikke længere udgør a single theoretical system. Begge tilgange har dog det fælles metodologiske kendetegn, at de lægger vægt på, at økonomiske udsagn skal formuleres med a strong emphasis on mathematical formalization ; Dequech (2007-8:288). 10 Som Dow (2006:14) med det følgende billede forsøger at illustrere forskellen mellem de to modstående metodologiske tilgange: a monist methodology is represented by a single chain, which is only as strong as its weakest link. A pluralist methodology is represented by a rope, which is stronger then each individual strand; it is overdetermined in that any one strand breaking will not bring down the edifice of a pluralist argument. 10

12 the subject-matter is ultimately unknowable in any complete sense, so that the most appropriate knowledge system for understanding it is organic Babylonian thought is holistic in the sense that the binding factor of theories is a general perception of how the system as a whole works The rationale for the Babylonian mode of thought is that reality is too complex to yield much certain knowledge Babylonian thought represents the choice of building up rational grounds for belief in propositions, even if most of the underlying knowledge is held with uncertainty. Også Chick (2003) ser de to tilgange som hinandens metodologiske modpoler, hvorfor hun da også om den neoklassiske mainstream fremhæver det følgende: the whole of neoclassical economics relies on an epistemology which requires certain knowledge to be feasible, while everyone knows we do not, in general, possess certain knowledge Timelessness is a corollary of the assumption of perfect knowledge, held with certainty, or, if random variation is allowed, certainty-equivalence The neoclassical mode of thought is atomistic rather than organic ; Chick (2003:310, 322 & 323). Men nu kommer en kritik mod den herskende mainstream opfattelse i økonomi naturligvis ikke alene fra tilhængere af den post keynesianske skole. Den er bredere end som så. Også andre har en kritisk opfattelse heraf. Dette gælder eksempelvis den kendte teorihistoriker og økonomiske metodolog Mark Blaug. I sin kritik af den herskende mainstream tænkning inden for økonomi har han udtrykt sig langt mere markant og radikalt end, hvad der er indeholdt i den ovenstående refererede post keynesianske holdning. Således indledes Blaug (1997:3) med den følgende barske svada: Modern economics is sick. Economics has increasingly become an intellectual game played for its own sake and not for its practical consequences for understanding the economic world. Economists have 11

13 converted the subject into a sort of social mathematics in which analytical rigour is everything and practical relevance is nothing. Og hos Blaug går hverken den mikro- eller den makroøkonomiske tænkning fri for en alvorlig og sønderlemmende kritik. Begge mangler de en nødvendig korrespondance til og en ydmyg forståelse for virkelighedens mange facetterede forhold og omstændigheder, er hans synspunkt. Om de to måder at bedrive økonomi på skriver han således: much of modern microeconomics might be fairly described as a kind of geography that consists entirely of images of cities but providing no maps of how to reach a city either from any other city of from the countryside in resent years even macroeconomics has fallen prey to empty formalism ; Blaug (1997:4 & 5). 11 Men måske er moderne økonomer heller ikke i den samme udstrækning som tidligere motivated to study economics in order to improve the world, spørger Blaug. Måske har deres fokus ændret sig markant i retning af snarere at ville sikre sig en karriere gennem en succesfuld deltagelse i aktiviteten, hvordan får jeg publiceret i de rigtige tidsskrifter. Altså en jagt på en form, som fører til en eftertragtet personlig prestige, snarere end på et relevant praktisk økonomisk indhold. Og hvoraf kommer nu al den inspiration og direkte guidelines, som i dag efter Blaugs opfattelse virkelig har gjort den moderne økonomiske teori 11 Indholdet i dette Blaug citat er i en ganske god overensstemmelse med den følgende økonomivits: A balloonist, lost, sees someone walking down a country lane. The balloonist lowers the balloon and shouts down to the walker: Where am I? About 20 feet above the ground, comes the reply. After a moment s pondering, the balloonist says: You must be an economist How did you know? Your information is perfectly correct and totally useless. ; Brennan (1996). Med Peacock (2008:221) har den moderne mikroøkonomiske teori således et forkert ontologisk fundament, idet han påpeger, at: microeconomic phenomena are not given elements of a timeless ontological fabric but only become social phenomena as a result of underlying social relations and institutions which serve as conditions of existence for manifest social phenomena. Og som makroteorien kræver et mikroøkonomisk fundament, må mikroteorien været underlagt en overordnet makroøkonomisk referenceramme. Et vist samspil mellem de to planer må altid være til stede i økonomisk teori. 12

14 som fag betragtet til the dismal science? Hans afsluttende svar på dette spørgsmål er det følgende: Perhaps the real trouble is our age-old belief, going back to Ricardo, that economics is essentially a deductive science, in which we infer economic behaviour on the basis of some assumptions about motivations and some stylized facts about prevailing institutions, suppressing even the temptation to ask whether these are descriptively realistic assumptions and accurately chosen facts ; Blaug (1977:8). Og med denne opfattelse er Blaug helt på linje med den oprindelige argumentation hos Keynes i 1933/1935 i hans biografiske essay om Thomas Malthus. Keynes, forfægtende en induktivistisk inspireret tilgang (hvad der i Keynesforskningen benævnes for en realytic approach ), så også David Ricardo som skurken i den økonomiske teorihistorie, teoretisk som metodologisk; jf. fremstillingen i Keynes (1972). Ligesom en skepsis mod den herskende økonomiske teori ikke blot kommer fra heterodokse økonomer, så er den heller ikke af nyere dato, jf. eksempelvis indholdet i den historiske skole, den institutionelle tænkning og Keynes diskussion omkring af Tinbergens pionerarbejde inden for den gryende økonometri. Afslutningsvist skal blot fremhæves en analog kritik, som Robert Solow, sine banebrydende neoklassiske vækstteoretiske arbejder til trods, har fremsat. Han sammenfatter sit syn på økonomi som videnskab på følgende vis: I suspect that the attempt to construct economics as an axiomatically based hard science is doomed to fail Unfortunately economics is a social science much of what we observe cannot be treated as the realization of a stationary stochastic process without straining credulity. Moreover, all narrowly economic activity is embedded in a web of social institutions, customs, beliefs, and attitudes. Concrete outcomes 13

15 are indubitably affected by these background factors, some of which change slowly and gradually, others erratically ; Solow (1985:328). 12 Og dette er en opfattelse, som vel er dækkende for den generelle heterodokse skepsis, og ikke blot for den post keynesianske holdning, mod for megen blind anvendelse af matematisk formalisme i økonomi. 3. En afrunding I det foregående afsnit blev der forsøgt præsenteret nogle udvalgte kritiske holdninger til den stadig tiltagende og mere og mere udbredte anvendelse af en formel matematisk formalisme i den moderne økonomiske teori. Bagved denne skepsis kan man mere eller mindre eksplicit ane en anden metodologisk eller snarere mode of thought opfattelse og tilgang, end den som forfægtes af den traditionelle mainstream tænkning. Og rigtigt er det da også, at man ikke skal anvende en sådan tilgang, eller for den sags skyld en hvilken som helst anden form for tilgang, uden at man gør sig de nødvendige refleksioner. Også refleksioner af en ontologisk karakter. Men er hovedparten af økonomerne inden for den moderne mainstream generelt virkelig så dumme, at de ikke også har forstået dette? Sandsynligvis og forhåbentlig næppe, hvorfor Hodgson (2004:5) givet har ret, når han påpeger, at: no sensible mainstream economist would deny that the world is open, and no adequate presentation of a formal model would omit to mention that other (omitted) causal mechanisms exist A crucial point here is that in economics we should not and cannot judge models in isolation. 12 Derfor tager mange tilsyneladende begavede økonomer på et punkt i hvert tilfælde nok fejl, idet Solew (1985:330) påpeger: My impression is that the best and brightest in the profession proceed as if economics is the physics of society. There is a single universally valid model of the world. It only needs to be applied. 14

16 En tilsvarende analog opfattelse kan man finde i Chick & Dow (2005:378), hvor de sammenfattende præsenterer deres eget grundsynspunkt på den her rejste problematik som: To us, the fact that an economic system has some (provisional, partial) structure provides the basis for theoretical structures, even closed-system models In order to construct models, restrictions are necessary. These are bound to be distorting. But the important issue is how this is done; reality has to be cut up in some way for analysis, and some cuts make more sense than others In the methodology of mainstream economics, the focus is at the theoretical level. At this level, the difference between us is between attempting to understand a complex reality by an open-systems technique which allows for uncertainty and mutability, and the method of closed models based on axioms and which fully specify external and internal forces, respectively. Et andet væsentligt problem ved den her behandlede problematik er måske også det, at den økonomiske fagdisciplin ikke i en tilstrækkelig stor udstrækning længere lærer dens udøvere altid at se en given teori eller et givent udsagn matematisk formalistisk eller på anden vis formuleret i den rette fortolkende historiske kontekst. Hverken økonomisk historie eller økonomisk teorihistorie er længere vigtige kerneelementer på de fleste universiteter i disses uddannelse af kommende økonomer. At forsøge også at få det rette (og brede) økonomiske perspektiv på plads hos den enkelte i hendes eller hans forståelse er desværre gået af mode. Påstået naturvidenskabelighed har i en for stor udstrækning vundet en sejr på det nødvendige fortolkningselements bekostning i for mange hen- 15

17 seender. 13 Og et sådant valg har naturligvis sine fordele, men også sine ulemper, om end et eksplicit fokus desværre sjældent synes at være på netop disse. 13 Dette er dog desværre ikke en ny konstatering. Som Axel Leijonhufvud allerede for 25 år siden skrev i sin nu klassiske og berømte artikel Life among the Econ, som havde til hensigt at give en morsom såvel som også en ironisk karakteristik af økonomi som fag, om netop dette aspekt: A typical phenomenon indicative of the break-up of a culture is the loss of a sense of history and growing disrespect for tradition. Contrary to the normal case in primative societies, the Econ priesthood does not maintain and teach the history of the tribe. In some Econ villages, one can still find the occasional elder who takes care of the modls made by some long-gone hero of the tribe and is eager to tell the legends associated with each. But few of the adults or grads, noting what they regard as the crude workmanship of these dusty old relics, care to listen to such rambling fairytales. Among the younger generation, it is now rare to find an individual with any conception of the history of the Econ. Having lost their past, the Econ are without confidence in the present and without purpose and direction for the future ; Leijonhufvud (1973:336). 16

18 4. Litteratur [1] Blaug, Mark (1999): The formalist revolution or what happened to orthodox economics after World War II fra bogen From Classical Economics to the Theory of the Firm Essays in Honour of D.P. O Brien, Edward Elgar 1999, pp [2] Blaug, Mark (1997): Ugly Currents in Modern Economics, Options Politiques September 1997, pp [3] Brennan, Timothy J. (1996): Methodology abstract philosophy or criticism with disminishing returns? fra bogen Research in The Histoty of Economic Thought and Methodology, Warren J. Samuels & Jeff E. Biddle (eds.), Vol. 14, 1996, pp [4] Chick, Victoria (2003): Theory, method and mode of thought in Keynes s General Theory, Journal of Economic Methodology 10:3, September 2003, pp [5] Chick, Victoria (1998): On Knowing One s Place. The Role of Formalism in Economics, The Economic Journal 1998, pp [6] Chick, Victoria & Dow, Sheila (2005): The Meaning of open system, Journal of Economic Methodology 12:3, September 2005, pp [7] Chick, Victoria & Dow, Sheila (2001): Formalism, logic and reality: a Keynesian analysis, Cambridge Journal of Economics 2001, pp [8] Davidsen, Bjørn-Ivar (2007): J.M. Keynes om økonomisk metodologi, Samfundsøkonomen nr. 6, December 2007, pp [9] Davidson, Paul (2007): John Maynard Keynes, Palgrave Macmillan

19 [10] Dequech, David (2007-8): Neoclassical, mainstream, orthodox, and heterodox economics, Journal of Post Keynesian Economics, Winter , pp [11] Dow, Sheila (2006): Plurality in economics, SCEME Working Paper No , University of Stirling. [12] Dow, Sheila (1996): The Methodology of Macroeconomic Thought, Edward Elgar [13] Hodgson, Geoffrey M. (2004): On the Problem of Formalism in Economics, post-autistic economics review, issue no. 28, 25 October 2004, article 1, pp. 1-9, [14] Keynes, John Maynard (1972): Thomas Robert Malthus fra Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. X: Essays in Biography, MacMillan St. Martin s Press 1972, pp [15] King, J.E. (2004): Three Arguments for Pluralism in Economis, postautistic economics review, issue bo. 23, 5 January 2004, article 2, pae_news/review/issue23/htm. [16] Kærgård, Niels (2007): Økonomi En etisk orienteret humanistisk videnskab?, Samfundsøkonomen nr. 6, December 2007, pp [17] Landreth, Harry & Colander, David (1994): History of Economic Thought, 3ed., Houghton Mifflin Company [18] Lang, Dany & Setterfield, Mark (2006-7): History versus equilibrium? On the possibility and realist basis of a general critique of traditional equilibrium analysis, Journal of Post Keynesian Economics Winter , pp

20 [19] Lawson, Tony (2004): On Heterodox Economics, Themata and the Use of Mathematics in Economics, Journal of Economic Methodology September 2004, pp [20] Lawson, Tony (1985): Uncertainty and Economic Analysis, The Economic Journal 1985, pp [21] Lazear, E.P. (2000): Economic Imperialism, The Quarterly Journal of Economics 2000, pp [22] Leijonhufvud, Axel (2008): Moving On: Where to? fra bogen Keynes and the Twenty-First Century: The Continuing Relevance of The General Theory, Matthew Forstater & Randall Wray (eds.), Palgrave Macmillan 2008, pp [23] Leijonhufvud, Axel (1973): Life among the Econ, Western Economic Journal, September 1973, pp [24] Peacock, Mark (2008): Transforming economics into what? Heterodox economics and critical realism, Cambridge Journal of Economics 2008, pp [25] Solow, Robert (1985): Economic History and Economic, The American Economic Review 1985, pp

Heterodoks skepsis om matematisk formalisme i økonomi. Finn Olesen

Heterodoks skepsis om matematisk formalisme i økonomi. Finn Olesen Heterodoks skepsis om matematisk formalisme i økonomi Finn Olesen December 2008 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Working Paper Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand?

Working Paper Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Working Paper History matters: Om især den Tyske historiske skole

Working Paper History matters: Om især den Tyske historiske skole econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Working Paper Kritisk realisme og post keynesianisme

Working Paper Kritisk realisme og post keynesianisme econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere