Udvalgte projekterfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgte projekterfaringer"

Transkript

1 Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/ /01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering af Business s Intelligence og rapporteringsløsning, til ledelsen, for at give indsigt i brug og anvendelse af virksomhedens selvbetjeningsløsning rettet mod kandidater i rådgivning. Udvikling af KPI'er til rapportering i samarbejde med styregruppe Udvikling og opsætning dashboards (ducksboard) i samarbejde med digitalt bureau Udvikling og opsætning af info-dashboard på storskærm i virksomheden Månedlig statusrapportering til styregruppen. Prince2 anvendt som projektmetode ode samt agil metode til udviklingen Ledelsen fik webbaserede realtime dashboards, med KPI rapportering på anvendelse af kandidaters brug af selvbetjeningsløsning. Der blev også introduceret "public" dash- board, på info-skærm i virksomhedens kantine, mhp. at synliggøre den digitale for- retning, og derved facilitere digital "awareness" og mindset hos virksomhedens ansatte. CMS baseret kandidatportal (umbraco) Periode: 2013/ /01 Proces AS3 Companies, Danmark Konceptudvikling og tvær organisatorisk implementering af selvbetjeningsportal til AS3 s kandidater i hele Norden, som skulle udvide AS3 s rådgivningsydelse til mennesker i jobmæssig transition. Portalen skulle bygges således, at platformen løbende kunne udvides til også at fungere som rådgiver- og kundeportal. Strategiarbejde i samarbejde med virksomhedens ledelse og bestyrelse Koncept og løsningsdesign i samarbejde med virksomhedsledelse og digitalt bureau Ledelse af implementerings-projektet projektet herunder sikring af fremdrift og gennemførelse af projektet Løbende forandringsledelse og stakeholder management, da projektet havde mange interessenter, inkl. alle virksomhedens datterselskaber, i Danmark og Norden, som var på forskellige parathedsniveauer. Risikostyring Resurse allokering Månedlig statusrapportering til styregruppen Prince2 anvendt som projektmode samt agil metode til udviklingen Kandidatportalen blev bygget iht. tidsplan og budget, og med mere indhold end projekteret.

2 Ny hjemmeside og CMS (sitecore) Periode: 2010/ /04 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på tvær organisatorisk implementering i hele Norden af ny hjemmeside, inkl. nyt CMS. Udarbejdelse af teknisk kravspecifikation Leverandør- og systemudvælgelse (sitecore + hosting) Kontraktforhandling Implementering, inkl. test og undervisning Månedlig statusrapportering til styregruppen. Prince2 anvendt som projektmode samt agil metode til udviklingen. Nyt og velfungerende website, for 8 forretningsenheder, i 5 lande. Standard for annonceudveksling i den danske mediebranche (XML baseret EDI løsning) Periode: 2007/ /01 Proces Projektleder for konkret implementering i mediehuset. De største danske mediehuse og mediebureauer havde besluttet at udvikle en fælles dansk standard for annoncebooking og -fakturer (XML baseret EDI løsning). Projektet var et joint-venture mellem bureauer og udgivere, samt deres systemleverandører. Repræsenterede kunden i den fælles projektgruppe Drivende rolle ift. udarbejdelsen af branchestandarden Månedlig statusrapportering til styregruppen. Prince2 anvendt som projektmode. "Mediatrade" løsningen blev etableret og er taget i brug af flere medier og bureauer i dag, og flere interessenter kommer løbende til. KC holdte efterfølgende oplæg for branchekollegaer og på konferencer ift. udbredelse af løsningen. Migrering af SAP økonomisystem Periode: 2009/ /01 Proces Kunden stod overfor at skulle migrere koncernens SAP økonomisystem til ny platform og database, inkl. flytning til et flercenter drift-setup. KC fungerede som projektleder på migrering af SAP økonomisystem med direkte reference til koncernledelsen, repræsenteret i styregruppen. Styring af kontraktudarbejdelse og godkendelsesproces for flere leverancer og involverede leverandører Planlægning af projekt, inkl. tidsplan, budget Løbende dialog og møder med styregruppe Projektledelse af implementering, test, og change management Projektafslutning og post projekt review Succesfuld system migrering i henhold til projektplan, tid og økonomi.

3 Optimering af pre-press produktionssystem og -proces Periode: 2009/ /08 Proces Opgaven bestod i at optimere den tekniske pre-press proces, og indføre teknologi der muliggjorde besparelse i omkostninger til produktion og tryk. KC havde ansvaret for udarbejdelse af business case, og efterfølgende gennemførelse af projektet som fungerende projektleder. Udarbejdelse af business case til godkendelse af styregruppe Indgåelse af kontrakter med flere underleverandører Koordinering og ledelse af implementering og test Løbende dialog og møder med styregruppe Projektafslutning og post projekt review Succesfuld gennemførelse af projekt med færre trykomkostninger til følge. Projektet blev gennemført til tiden og indenfor budgetteret ramme. Analyse og business case Periode: 2009/ /04 Proces Den Blå Avis Kunden havde udfordringer med adgangen til realtids information om salg og produktion. Opgaven var at analysere mulighederne for at få tilgang til data, der allerede var tilgængelig i systemerne. KC havde rollen som konsulent, og udarbejdede business case, samt kravspecifikation og løsningsforslag. Analyse af problemstilling Udarbejdelse af business case Udarbejdelse af krav til løsning, samt løsningsforslag Løsningsforslag blev brugt som grundlag for etablering af løsning der gav den nødvendige indsigt i salgs- og produktionsdata, i rette systemer, i realtid. Nyt CRM system (Microsoft Dynamics CRM) Periode: 2008/ /05 Proces Kunden ønskede at indføre nyt CRM system (Microsoft Dynamics CRM)til alle koncernens annoncesalgs-organisationer. Projektchef herunder ansvarlig for at sikre et fælles tværorganisatorisk udgangspunkt for alle forretninger, med henblik på at skabe et fælles system for koncernen. Udarbejdelse af business case Ansvarlig for udarbejdelse af behovsbeskrivelser og interface krav Indgåelse af kontrakter med leverandør Kvalitetssikring af implementering på tværs af salgsorganisationer Ansvarlig for udarbejdelse af change management iht. ITIL og IT governance politik Succesfuld indførelse af nyt CRM system, med interfaces til relevante produktions-, økonomi-, og business intelligence systemer.

4 Nyt multimedie annoncesalgssystem til hele koncernen Periode: 2005/ /02 Proces Projektchef for hele det tvær organisatoriske program. Nyt multimedie annoncesalgssystem til hele koncernen. Gennemgribende fornyelse og konsolidering af koncernens annonce platform og værktøjer. Samlet program omfattede funktionsområderne salg, produktion, økonomistyring og fakturering, data warehouse, og business intelligence rapportering. Programmet skulle styres ud fra kommissorium fra Koncernledelsen. Analyse og specifikation af behov og krav Kontraktudarbejdelse på løsning i samarbejde med leverandør Projektplanlægning, projektstyring, leverandørstyring, økonomistyring Sikre fremdrift og gennemførelse af projektet. Iterativ implementering, inkl. interne udviklingsprojekter Ledelse af program for styregruppe, ud fra projektkommissorium Risikostyring Resurse allokering Månedlig statusrapportering til styregruppen Prince2 anvendt som projektmode Succesfuld implementering af nyt koncern ERP system til annoncesalg og -produktion, herunder integrationer til økonomi- og produktionssystemer. Ny digital avis løsning (baseret på Microsoft Silverlight teknologien) Periode: 2007/ /11 Proces En af koncernens aviser ønskede at afprøve og lancere et bud på fremtidens avis (JP2). Opgaven bestod i udvikling af både koncept og løsning, sammen med flere leverandører og sparringspartnere. KC havde rollen som både konsulent og projektleder i projektet. Ansvarlig for analyse og afklaring af behov Udarbejdelse og indgåelse af leverandøraftaler Ansvarlig for implementering og test, herunder leverandørstyring Gennemførelse af IT change management JP2 blev lanceret i beta version, iht. tidsplan og budget, og projektet indfriede forventningerne i forhold til markedsrespons og -eksponering.

5 Etablering af ny e-avis, inkl. migrering af gammel løsning (Visiolink løsning) Periode: 2006/ /05 Proces Koncernens aviser ønskede ny e-avis teknologi platform. Opgaven bestod i både udvikling af ny e-avis løsning, samt migrering af tidligere løsninger, i samarbejde med leverandør. KC havde rollen som projektleder i projektet. Ansvarlig for analyse og afklaring af behov Udarbejdelse og indgåelse af leverandøraftaler Ansvarlig for implementering og test, herunder leverandørstyring Gennemførelse af IT change management E-aviserne blev løbende lanceret på ny fælles platform for koncernen. Etablering af komplet IT løsning til ny landsdækkende gratis avis (24timer) Periode: 2006/ /08 Proces Beslutning om udgivelse af helt ny gratisavis, 24timer, krævede etablering af komplet IT platform og infrastruktur for ny organisation. Opgaven bestod i etablering af salgs- og produktionsplatform, inkl. infrastruktur til trykkerier, m.m., under meget stort tidspres. KC havde rollen som konsulent ifht. IT strategien og fungerede samtidig som projektleder på projektgennemførelsen. Analyse og beslutning om den totale opgaveløsning Ansættelse af konsulenter til design- og produktopsætning Udarbejdelse og indgåelse af leverandøraftaler Ansvarlig for implementering og test, herunder leverandørstyring Gennemførelse af IT change management Avisen blev lanceret med succes iht. tidsplan. Kravspecifikation af fælles annoncesystem til USA næststørste medievirksomhed Periode: 2005/ /08 Proces Tribune Company (for CCI Europe A/S) Koncernen ønskede indførelse af nyt fælles annonce system til koncernens 11 aviser. Systemet skulle etableres og installeres hos hver avis, ud fra én fælles kravspecifikation. KC havde rollen som projektleder for specifikationsprojekt. Planlægning af projekt og specifikationsbehov Koordinering og afholdelse af fælles analyse- og specifikationsmøder Styring af ressourcer, økonomi, og tidsplaner Specifikation der dannede grundlag for den videre implementering.

6 Customer Service Management Periode: 2003/ /08 Proces CCI Europe A/S, Skandinavien og Nordamerika Som kundeservice manager hos leverandøren, var opgaven at lave add-on salg, samt projektlede diverse løbende opgaver og projekter, hos mediehuse for leverandøren. Salg/projektering af opgraderings-, vedligeholdelses-, og add-on projekter Udarbejdelse af projekt specifikations dokument med løsningsbeskrivelse til godkendelse hos kunden. Projektplanlægning og ressourcestyring Gennemførelse af diverse projekter til det redaktionelle CCI NewsDesk system i brug hos adskillige mediehuse i Skandinavien, Europa og Nordamerika. Research og kravspecifikation af Next generation News CMS Periode: 2000/ /08 Proces CCI Europe A/S, Danmark Opgaven bestod i lave market research af behov og krav til fremtidens redaktionelle multimedie content management system. Research skulle udføres internationalt, og omfattede mediehuse fra Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. KC havde rollen som market research konsulent ifht. strategiske behov, behovsafdækning og kravspecifikation. Gennemførelse af interview med mediefolk, journalister, redaktører, produktionsfolk, og indsamling af data om behov og krav Etablere og gennemføre møder med advisory board og fokus gruppe Udarbejde løsningsforslag og anbefalinger til udviklingsprojekt for nyt redaktionelt multimedie content management system Præsentere research resultater på diverse seminarer og messer Et nyt redaktionelt multimedie content management system, der er i brug internationalt hos virksomhedens kunder i dag. Nyt redaktionelt system til amerikanske aviser Periode: 1996/ /10 Proces Tribune Company (for CCI Europe A/S) Koncernen ønskede indførelse af nyt fælles redaktionelt system til koncernens aviser. Løsningen omfattede lokale systemer, som på baggrund af fælles system definition, skulle kunne samarbejde og udveksle indhold dynamisk. KC havde rollen som konsulent, ifht. workflow analyse og kravspecifikation. Analyse af workflows Udarbejdelse af projektspecifikation til godkendelse Implementering af system og workflows Gennemførelse system og workflow test Udarbejdelse af kundespecifik uddannelsesmateriale, samt undervisning kundens brugere Konsulent ifm. change management og ibrugtagning Kunden fik nyt fælles redaktionelt system, inkl. integrationer til omkringliggende produktionssystemer, samt mulighed for deling og udveksling af indhold med søsteraviser.

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent Stilling: It-konsulent / / it-sikkerhedskonsulent Fødselsår: 1964 Ledelseserfaring: Siden 1986 Uddannelse: 2002-2003 Datanom: Projektledelse 1985-1992 Officerskursus, næstkommanderende i underafdeling

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Case Center For Ledelse

Case Center For Ledelse Case Center For Ledelse Fantastisk projektledelse Fantastisk projektledelse og virkelig godt gået er nogle af de meget positive meldinger, som CfL havde om samarbejdet med Illumi, efter at landets førende

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 Side 2 - Projektværktøjer - hvad er det? Side 2. Artikel af Lars B. Møller. Et der et enkelt svar på ovenstående spørgsmål? Og får

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

CURRICULUM VITAE STEEN VIERØ PETERSEN. Konsulent profil

CURRICULUM VITAE STEEN VIERØ PETERSEN. Konsulent profil CURRICULUM VITAE STEEN VIERØ PETERSEN profil Som konsulent ligger Steens engagement inden for alle de brede områder: Forretnings-, organisations-, leder-/medarbejderudvikling og projektledelse. Steen har

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere

Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S

Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S Vær tro mod din projektmodel - Projektstyring Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S 1 Agenda Udfordringer Projekt modeller generelt Projektstyring COWI Projektstyringsværktøjer COWI Projektledelse Q

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

14 Designsucceser. Baggrundsrapport

14 Designsucceser. Baggrundsrapport 14 Designsucceser Baggrundsrapport April 2009 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, april 2009 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Publikationen

Læs mere