Copenhagen Connecting. - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Connecting. - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København"

Transkript

1 Copenhagen Connecting - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København 1

2 Believe the hype. Big data er langt mere end et flygtigt it buzzword det er den ressource, der kommer til at drive fremtidens digitale vækst. Derfor er det heller ikke noget, der kan overlades til dataloger, statistikere og it-nørder. Big data bliver en fundamental vækst- og i mange tilfælde overlevelsesbetingelse for virksomheder og nationer. Det er noget, alle bliver nødt til at forholde sig til ikke mindst politikerne, der står foran en række afgørende beslutninger om, hvordan vi bedst forbereder os på den datadrevne økonomi. Big Data Fremtidens Digitale Råstof Ugebrevet Mandag Morgen, 7. juni 2013 https://www.mm.dk/intelligence-big-data 2

3 Copenhagen Connecting (CC) i ord Københavns Kommune skal etablere en digital infrastruktur, der dækker hele byen på lige fod med anden infrastruktur som veje, fjernvarme, elektricitet, offentlig transport og som skal være hovedvejen for byens mange data Den digitale infrastruktur er fremtidens økonomisk effektive bæredygtige platform for innovation og vækst, effektiv grøn mobilitet og CO 2 -reduktion, effektivisering af byens opgaveløsning, sundhed, livskvalitet og meget andet, dvs. bredt understøttende Københavnerfortællingen Den digitale infrastruktur skal være tilgængelig på lige fod med anden infrastruktur for alle aktører i byen Copenhagen Connecting er ikke teknologi for teknologiens skyld men et koncept, der udnytter moden, prisbillig teknologi til at løse nutidens udfordringer og skabe samfundsværdi og livskvalitet 3

4 4

5 Lad os bygge fremtidens infrastruktur! chrarkiv.dk Visionen om handelsbyen Etablering af kanaler og havnearealer Visionen om industribyen Etablering af togstrækninger, veje, cykelstier Visionen om en digital fremtid Etablering af visionær digital infrastruktur København anno 1790 Førende på national og international handel via skibstrafik København anno 1930 Førende på industri via mobilitet i arbejdsstyrke, varer og tjenesteydelser København anno 2020 Førende på grøn vækst gennem data og innovative teknologiløsninger 5

6 CC består af tre sammenhængende elementer Asset Tracking Sensor- planorm Big Data om byens flow Datafor- bindelse Formid- ling af services Copenhagen City Grid Trends DriG DriGs- og udviklings- enhed Reference- arkitektur Strategi Udvikl. Forret- ning Gover- nance Teknik 6

7 Kerneydelser muliggjort af Copenhagen City Grid Big Data om byens flow Data opsamles fra Wi-Fi-enheder og skaber viden om flowet af mennesker, biler, cykler m.v. i byens rum i realtid og opsamlet over tid Asset tracking Aktiv og passiv RFID muliggør sporing af udstyr og ting i byrummet med billige, trådløse og kompakte enheder med flerårig batterilevetid Sensorplatform Billige, trådløse og kompakte sensorer skaber data om byens tilstand Omkostningseffektive datanetværkforbindelser Konsolidering af KK datakommunikation og bydækkende trådløse netværk, der kan udbydes til teleoperatører skaber omkostningseffektive løsninger og mobilitet 7

8 Big Data om byens flow 8

9 Kerneydelse: Big Data om byens flow Smart City Grid opsamler realtidsdata om byens evige flow af mennesker, biler, cyklister m.v. Big Data i realtid og opsamlet over tid muliggør realtids beredskabshåndtering, affaldsindsamling hvor mennesker er, live trafikregulering, lære om byens flow ud fra historisk data, meget mere præcis byplanlægning ift. byens faktiske liv, trafikplanlægning, tilsyn osv. Muliggør effektivisering af arbejdsgange, øget tryghed, nedbringelse af CO 2, tiltrække innovative cleantech-virksomheder m.m. Lignende koncept kører med stor succes i Københavns Lufthavn hvor Big Data hjælper til effektiv drift, indsigt i bevægelser oma. 9

10 10

11 Kerneydelse: Asset tracking Med Copenhagen City Grid som infrastruktur kan billige, CO 2 venlige RFID-enheder installeres i byens materiel som f.eks. cykler eller containere Forvaltningerne kan tracke køretøjer, håndterminaler, plejeudstyr, containere m.v. i realtid for optimering af køremønstre og effektiv udnyttelse af biler og udstyr Forvaltningerne kan i højere grad tilpasse sig akutte behov når al materiels placering er kendt og dermed få mere tid til den gode borgerservice samt nedbringe transportid og CO 2 -udledning Asset tracking med Copenhagen City Grid som infrastruktur kan sælges som en service til andre offentlige og private aktører for yderligere værdiskabelse Se video på for teknisk forklaring 11

12 opdateres 12

13 Kerneydelse: Smart Grid sensorplatform Billige og strømeffektive sensorer taler med Smart City Grid og skaber mængder af Big Data om byens tilstand Sensorer giver omkostningseffektiv realtidsmonitorering af parkeringspladser, affaldsbeholdere, luft-, støj- og vand-kvalitet, CO 2 -niveau, veje, broer og bygningers tilstande oma. Big Data fra et net af sensorer giver et enestående holistiske indblik i byens nøgletal og muliggør optimering af affaldsindsamling, tilsyns- og driftsopgaver m.v. Sensorplatformen leveres som service til private og offentlige aktører for yderligere værdiskabelse 13

14 14

15 Data offloading 15

16 Kerneydelse: Dataforbindelser Copenhagen City Grid giver billige og lynhurtige dataforbindelser til byens infrastruktur (p-automater, trafiklys, m.v.) og KK s ejendomme uden udgifter til teleudbyder. Copenhagen City Grid muliggør f.eks. IP-telefoni overalt i byen til KK personale uden udgifter til teleudbyder Teleselskaber kan købe Wi-Fi netværk med dækning i hele København og kan off-loade trafik fra mobilnettet til Wi-Fi-nettet og dermed sænke egne omkostninger på mobilmaster eller opnå større fleksibilitet i spidsbelastningsperioder (fx under Distortion) 16

17 Konsolidering af KK datakommunikation Giver solide rationaliseringsgevinster Bevist i praksis - virker i Spanien. We have been able to make savings of between 15 and 45 percent, depending on the nature of the installation. We have made all kinds of savings. And there are some we cannot measure. But things like illumination, air conditioning, water loss, and electricity are having major repercussions in the reduction of costs and consumption. Carlos Ventura Quilon, head of the Department of Telecommunications, Rivas Vaciamadrid 17

18 Enestående innovations- og vækstmulighed Greentech Valley Innova.ve cleantech- virksomheder får adgang.l ydelser på Copenhagen City Grid som infrastructure- as- a- service og kan dermed bygge og afprøve smarte løsninger og teknologi på planormen og i byrummet. Copenhagen Connec.ng sæter København på landkortet som Greentech Valley; et miljø, der.ltrækker virksomheder og forskning og skaber vækst og arbejdspladser. 18

19 Drift og udvikling: Fra data til værdi Drift- og udviklingsenheden står for infrastruktur og kerneydelser. Virksomheder og borgere laver smarte løsninger via Open Data, API er og åbne standarder Copenhagen Connecting og herunder Copenhagen City Grid understøtter regionens og Danmarks datadrevne dagsorden og den sammenhængende by Fokus er på hele værdikæden, der bringer data i spil men anerkender, at data har størst værdi for virksomheder, iværksættere og samfundet i sidste led for øget innovation og vækst Generering af data Opsamling af data Behandling af data Distribu.on af data Anvendelse af data 19

20 Dynamiske effekter og positive eksternaliteter Tiltrækning af tech/cleantech virksomheder samt forskere Øget turisme Jobskabelse Øget sikkerhed/tryghed blandt borgere Eksport af cleantech produkter Mindre CO 2 udledning Øget produktivitet blandt borgere, virksomheder og det private Sensorer og asset tracking services sænker forsikringspolicer Efterspørgsel på services giver et selvdistribuerende netværk. Network effects øger den samlede værdi af løsningen. Eksport af hele konceptet til andre byer Øget brug af Smartphones vil højne den digitale modenhed i virksomheder og befolkningen Og mange flere! 20

21 Samfundsøkonomisk analyse af Rambøll 21

22 Resultater af samfundsøkonomisk analyse 22

23 Copenhagen Connecting understøtter Københavns Kommune strategier eksempler: KBH 2025 Klimaplanen Skybrudsplan Handlingsplan Grøn mobilitet Cykelstrategi Parkerings- strategi Ressource og Affaldsplan 2018 Kommune- planen IT- strategi Smart city, 7 dir beslutning 2012, Open data strategi Øget reduk.on af CO 2 - udledning eksempelvis gennem effek.v udnytelse af Big Data i trafiklysregulering, ruteop.mering af kommunens egen bilflåde, lavere søgetrafik eger ledige p- pladser og energiop.mering af bygninger. Varsling af skybrud via opsamling af data, således at underjordiske overløbsdepoter bedre kan styres og skader forebygges. Intelligent trafikstyring hvor brug af Big Data kan anvendes.l bedre afvikling af trafiklysregulering i form af grønne bølger, eco- driving m.v. Billig chipteknologi minimerer cykeltyveri, forbedrer ruteplanlægning for cyklister og giver mulighed for bydækkende prioritering af cykeltrafik over biltrafik. Søgetrafikken eger ledige p- pladser minimeres og muligheder skabes for op.mering af kontrol. Ressourcebesparende og mere CO 2 - venlig affaldsindsamling, der op.merer drigen og planlægningen ved brug af Big Data og brug af sensorer på eksempelvis skraldespande og mobilt materiel i byrummet. Ved at udnyte Big Data om bevægelsesmønstre m.v. skabes der et bedre beslutningsgrundlag og dermed grobund for byplanlægning, der understøter byens behov. Konsolidering af netværksinfrastruktur i KK, hur.gere og billigere dataforbindelser, samt IP- telefoni.l kommunen. Uds.lling af offentlige data, skabe en planorm for vækst, inddragelse af borgere og virksomheder i udvikling af velfærds- og Cleantech- løsninger i stor skala. 23

24 80 anvendelsesmuligheder p.t. identificeret bredt understøttende Københavnerfortællingen 24

25 Andre eksempler (1) Grønt trafiklys hele vejen i offpeak perioder uden at starte en app Bil/cykel ruteplanlægning filtrering på f.eks: sol/skyet, regnvejr, partikelforurening, trafik, støj og vind, osv. Augmentet reality apps - viser byens data i realtid Automatisk tidsregistrering til offentlige og private organisationer Brandsensorer forebygger, viser antal mennesker i bygninger og deres placering Wifi til turister med én indgang til KBH - visning af by apps. Smart grid energi aflæsninger og styring 25

26 26

27 Andre eksempler (2) Innovative tiltag til at effektivisere p-henvisning på gadeplan, p- kontrol og beboerlicenser - søgetrafik efter p-pladser minimeres KK kontrolrum der viser alt byens data i 3D Øget sikkerhed for udsatte grupper f.eks. børn og demente. Forebyggelse af trængselsulykker ved arrangementer på offentlige pladser Forebyggende og understøttende skybrudsberedskab Installation på Rådhuspladsen af Olafur Eliasson som viser byens liv og nøgletal i realtid Branding af KBH som en bæredygtig by og skaber awareness om klimadagsordenen blandt befolkningen 27

28 Statements om Copenhagen Connecting Copenhagen Connecting is a huge step in the right direction to become the first real smart city in the world linking its vision of a healthy, sustainable, livable city with the huge potential of a smart and connected city and thus implement a digital infrastructure covering all aspects of city life. We appreciate the city s courage and hard work towards this vision, which potentially will give the city huge economic gains and at the same time secure global branding, foreign investments, innovation and growth for many years to come. [...] We would like to acknowledge the leading role of the City of Copenhagen in this development. And see Copenhagen Connecting as a chance to secure sustainability, innovation and growth many years ahead. - Claus Lønborg, CEO Copenhagen Capacity - Marianna Lubanski, Director Cleantech & Copenhagen Cleantech Cluster Det er min vurdering, at det skitserede koncept Copenhagen Connecting vil give mulighed for at genere forskningsviden om centrale emner for København, som ellers er stort set umuligt at opnå. De detaljerede geodata vil give en indsigt i befolkningens brug af byen, der vil være ganske unik. Som eksempel kan gives Rockwool Fondens forskningsrapport En befolkning deler sig op fra 2006, hvor fokus var på hypotesen om en stadig mere opdelt befolkning. Med de skitserede data vil det være muligt at undersøge, ikke bare om beboere i København bor opdelt, men også om de lever livet opdelt i dag- og aftentimerne. Spørgsmål som ikke kun har implikationer for byens funktioner, men også har videre implikationer for vores demokrati, og livsmuligheder. - Lars Pico Geerdsen, Direktør Kraks fond Byforskning En super vision - jeg tror at en rigtig realisering af en sådan vil kunne få langt større betydning end hvad vi kan forestille os i dag. Jeg håber at det lykkes I think it is very likely, it can be done - Jan Madsen, professor DTU, Embedded Systems Enginering - Dean Freeman, Research VP, San Jose, CA USA, Gartner Group I vores WiFi business case har vi opnået stor direkte økonomisk gevinst, effektivisering af vores drift samt tilvejebringelse af store fordele for vores kunder. Kodeordene er Asset Tracking, flow analyser, Geo Location, lynhurtig trådløs kommunikation og meget mere - Jan Zacho, it-sektionsleder, Københavns Lufthavn 28

29 Statements om Copenhagen Connecting Den samfundsmæssige værdi af en sammenhængende internetdækning vil kunne vise sig betydelig. Tages eksempelvis illustrativt udgangspunkt i taldata fra Københavns Kommunes cykelregnskab kan det estimeres, at de samfundsmæssige gevinster vil andrage op imod 3 mia. kr. såfremt optimerede trafikflows kan nedbringe den gennemsnitlige transporttid med få minutter. - Henrik Rosenberg Seiding, Senior Director, European Policy and Economics Rambøll Management Consulting The City of Copenhagen has a timely opportunity to make the most of Danish and International research and innovation towards becoming a flagship Smart city globally, building on strengths from the Cleantech experiences and mobilizing additional experiences from national and international resources. The Alexandra Institute supports the City of Copenhagen's "Copenhagen Connecting" vision. - Ole Lehrmann Madsen, Director of the Alexandra Institute Copenhagen Connecting er det som København har brug for. Smart city referencearkitekturen er helt central for en sammenhængsskabende byudvikling, og den er kombineret med innovative teknologiløsninger afgørende for at skabe en dynamisk og levende intelligent by. - John Gøtze, ph.d., direktør, EA Fellows aps That s sustainability!!! - I do think we would like to use it within our recommendations to validate where you are proposing to go Kim L. Gandhi, Director, Mobile, Workplace and Software Services, IBM 29

30 Statements om Copenhagen Connecting In regards to the proposed concept Copenhagen Connecting DTU has involved experts from a range of Departments to give a first indication of possibilities and challenges: Smart monitoring, control and regulation of traffic may be enabled by integrating sensors in outdoor streetlights and traffic lights. Higher system reliability due to built-in redundancy in the system and a relevant and price competitive system for congestion charges/road pricing compared to GPS based systems or toll booths - Otto Anker Nielsen, Professor DTU Transport Geo Location is the key to actual and relevant information utilize future satellite navigation systems and WiFi access points for person navigation - Kristian Pedersen, Director DTU Space The infrastructure may enable a new set of solutions for managing water and for adapting to climate changes. Management of water supply and water drainage existing sensors are expensive and high maintenance cost. Improved water supply, better recycling of water, reduced water wastage. The new ways of managing storm water on surfaces may require higher level of storm water monitoring and the infrastructure may be a relevant part of this - Karsten Arnbjerg, Associate Professor DTU Environmental Engineering The overall infrastructure may be layered to ensure robust and long-term sustainable backbone and hardware infrastructure and flexible and exchangeable soft layers on top. From the world of smart phones and their apps, we find that you never know, what your app or service will be used for. A CPH infrastructure should therefore be flexible and adaptable similar to the app world. Data should be open and accessible through open standardised interfaces. The system may be able to tackle the big challenge of integrating existing buildings in a smart grid at an effective and cost efficient way - Henrik Stang, Vice Director, Alfred Heller, Associate Professor, DTU Civil Engineering Data management and network of sensors for energy system integration, district energy management, drainage systems (cooperation with HOFOR and Krüger). Layers of the OSI (TCP/IP) standard and upcoming new standards that require lobbying in order to secure Danish interests (Germany are very active in favour of own industry) - Jan Madsen, Vice Director, Henrik Madsen, Professor, Peder Bacher, Post Doc, DTU Compute 30

31 Statements om Copenhagen Connecting In the light of the statements from the above scientists indicates that Copenhagen Connecting will become an relevant and suitable platform for DTU in regards to data deriving from the platform and in regards to test and demonstration of state of the art technologies within areas such as LED lighting, transport systems, water management systems, welfare technologies and smart grids. The data deriving from the platform can be used in many ways, for improving e.g. health, logistics, urban life experiences, water management and mobility, and may be core to much research at DTU once available. In our view, the City of Copenhagen has a unique opportunity to become a smart city with Copenhagen Connecting and thereby become even more attractive to business, citizens and cutting edge research. DTU supports the City of Copenhagen s Copenhagen Connecting vision and DTU will be interested in contributing in workshops to identify technological challenges and opportunities as well as international best practice. - Niels Axel Nielsen, Senior Vice President Private and Public Services, DTU The IT University welcomes the exciting Copenhagen Connecting initiative. It promises to provide a vibrant opportunity for open innovation involving all stakeholders in the Copenhagen region - Dr. Jørgen Staunstrup, Provost, IT University of Copenhagen KU deler Københavns Kommunes vision om at gøre København til en smart city med CC og dermed blive endnu mere attraktiv for både erhvervsliv, borgere og de dygtigste forskere. - Anna Haldrup, Vicedirektør, Københavns Universitet Samlet set ønsker Aalborg Universitet derfor at tilkendegive opbakning til Copenhagen Connecting, og ser frem til den videre dialog.forskere. - Niels Maarbjerg Olesen, Fakultetsdirektør, Aalborg Universitet 31

32 Hvorfor er nu det rette tidspunkt? Det tekniske udstyr, der tænkes anvendt i relation til Copenhagen Connecting og Copenhagen City Grid har nået høj modenhed og lav pris, så det nu er driftsstabilt og økonomisk rentabelt at udrulle Alle delelementer er kendt teknologi, der skal ikke opfindes noget til infrastrukturen. Brug af åbne standarder og teknologier sikrer mod leverandør-lock-in. 32

33 Hvis vi ikke gør det nu Hvis vi ikke etablerer den digitale infrastruktur nu, så vil fremtidige innovative projekter ikke have en platform at bygge ovenpå, så hvert projekt må etablere egen silo-platform Fremtidige projekter vil ikke i samme grad være økonomisk rentable eller kunne leveres klimavenligt som med en fælles digital infrastruktur som fundament En finmasket digital infrastruktur som denne kan ikke anlægges af virksomheder. Det private marked kan i stedet levere innovative cleantech services gennem infrastrukturen, services som ellers ikke vil kunne leveres til borgere, offentlige og andre private aktører 33

34 Yderligere information Copenhagenconnecting.com Illustration af COBE arkitekter 34

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Copenhagen Connecting

Copenhagen Connecting Copenhagen Connecting - An unique and innova-ve opportunity to shape the future of Copenhagen Søren Kvist City of Copenhagen 1 Copenhagen Smart city Think pla=orm break down technology and organiza-on

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Bilag&9&& & Ekspert&udtalelser&om&Copenhagen&Connecting&af& & a.& Senior&Vice&Præsident,&Niels&Axel&Nielsen,&Danmarks&Tekniske&Universitet&

Bilag&9&& & Ekspert&udtalelser&om&Copenhagen&Connecting&af& & a.& Senior&Vice&Præsident,&Niels&Axel&Nielsen,&Danmarks&Tekniske&Universitet& Bilag&9&& & Ekspert&udtalelser&om&Copenhagen&Connecting&af& & a.& Senior&Vice&Præsident,&Niels&Axel&Nielsen,&Danmarks&Tekniske&Universitet& b.& c.& d.& e.& Capacity& f.& g.& h.& Vicedirektør,&Anna&Haldrup,&Københavns&Universitet&&

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Copenhagen Connecting. - An unique and innova-ve opportunity to shape the future of Copenhagen

Copenhagen Connecting. - An unique and innova-ve opportunity to shape the future of Copenhagen Copenhagen Connecting - An unique and innova-ve opportunity to shape the future of Copenhagen 1 Copenhagen Smart city Think pla:orm break down technology and organiza-on silos 2 Complete digital infrastructure

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Copenhagen Connecting

Copenhagen Connecting Copenhagen Connecting - An unique and innova-ve opportunity to shape the future of Copenhagen IMPACT First partner workshop 10th april 1 Introduc-on Hans Chris-an Chris-ansen info about the call Søren

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Copenhagen Connecting - An unique and innovative opportunity to shape the future of Copenhagen

Copenhagen Connecting - An unique and innovative opportunity to shape the future of Copenhagen Copenhagen Connecting - An unique and innovative opportunity to shape the future of Copenhagen 1 Copenhagen Smart city Think platform break down technology and organization silos 2 Complete digital infrastructure

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 12. marts 2012 Interparlamentarisk møde i København den

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

Sundhedsworkshop - EU-kontoret

Sundhedsworkshop - EU-kontoret Sundhedsworkshop - EU-kontoret Tirsdag den 10. november 2015, Ballerup Kommune Centerchef Jakob Sylvest Nielsen Dagsorden 1. Lyngby-Taarbæk Kommune: Vidensby og velfærdsteknologi 2. REACH-projektet 3.

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl Digital Future lab Digital Future Lab 16. august 2017 /kl. 14-17.00 Program 14.00 Velkomst Christian Bruhn Rieper, Region Hovedstaden 14.20 Talk: Leading value creation by design v/ Christian Bason, Dansk

Læs mere

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Cloud Networking Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Meraki MR Wireless LAN Cisco Meraki MX Security Appliances Cisco

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata Velkommen Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data 22. september 2016, kl. 12.30 17.00 #åbnedata ATV Kort fortalt Identitet: ATV er en uafhængig og medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder tværfagligt

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Opkrævning & ejendomsskat. Intelligent citizen account. v/michael Møller

Opkrævning & ejendomsskat. Intelligent citizen account. v/michael Møller Opkrævning & ejendomsskat Intelligent citizen account v/michael Møller 1 OB & ØKF DIR BR & ØU Københavns Borgerservice 1. Januar 2013 innovation Borgerservicecentre Bispebjerg social profil Pension 2 Go

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. BIPV

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Strategisk forvaltning af det grønne med borger og for borger: erfaringer fra Danmark og udlandet

Strategisk forvaltning af det grønne med borger og for borger: erfaringer fra Danmark og udlandet Strategisk forvaltning af det grønne med borger og for borger: erfaringer fra Danmark og udlandet Natalie Gulsrud, PhD, cand. scient. Adjunkt IGN Sektion for landskabsarkitektur og planlægning Københavns

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer!

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer! Menneskevenlige byer er sunde byer! Middelfart april 2013 Camilla van Deurs Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design Vores filosofi arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere