Copenhagen Connecting. - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Connecting. - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København"

Transkript

1 Copenhagen Connecting - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København 1

2 Believe the hype. Big data er langt mere end et flygtigt it buzzword det er den ressource, der kommer til at drive fremtidens digitale vækst. Derfor er det heller ikke noget, der kan overlades til dataloger, statistikere og it-nørder. Big data bliver en fundamental vækst- og i mange tilfælde overlevelsesbetingelse for virksomheder og nationer. Det er noget, alle bliver nødt til at forholde sig til ikke mindst politikerne, der står foran en række afgørende beslutninger om, hvordan vi bedst forbereder os på den datadrevne økonomi. Big Data Fremtidens Digitale Råstof Ugebrevet Mandag Morgen, 7. juni 2013 https://www.mm.dk/intelligence-big-data 2

3 Copenhagen Connecting (CC) i ord Københavns Kommune skal etablere en digital infrastruktur, der dækker hele byen på lige fod med anden infrastruktur som veje, fjernvarme, elektricitet, offentlig transport og som skal være hovedvejen for byens mange data Den digitale infrastruktur er fremtidens økonomisk effektive bæredygtige platform for innovation og vækst, effektiv grøn mobilitet og CO 2 -reduktion, effektivisering af byens opgaveløsning, sundhed, livskvalitet og meget andet, dvs. bredt understøttende Københavnerfortællingen Den digitale infrastruktur skal være tilgængelig på lige fod med anden infrastruktur for alle aktører i byen Copenhagen Connecting er ikke teknologi for teknologiens skyld men et koncept, der udnytter moden, prisbillig teknologi til at løse nutidens udfordringer og skabe samfundsværdi og livskvalitet 3

4 4

5 Lad os bygge fremtidens infrastruktur! chrarkiv.dk Visionen om handelsbyen Etablering af kanaler og havnearealer Visionen om industribyen Etablering af togstrækninger, veje, cykelstier Visionen om en digital fremtid Etablering af visionær digital infrastruktur København anno 1790 Førende på national og international handel via skibstrafik København anno 1930 Førende på industri via mobilitet i arbejdsstyrke, varer og tjenesteydelser København anno 2020 Førende på grøn vækst gennem data og innovative teknologiløsninger 5

6 CC består af tre sammenhængende elementer Asset Tracking Sensor- planorm Big Data om byens flow Datafor- bindelse Formid- ling af services Copenhagen City Grid Trends DriG DriGs- og udviklings- enhed Reference- arkitektur Strategi Udvikl. Forret- ning Gover- nance Teknik 6

7 Kerneydelser muliggjort af Copenhagen City Grid Big Data om byens flow Data opsamles fra Wi-Fi-enheder og skaber viden om flowet af mennesker, biler, cykler m.v. i byens rum i realtid og opsamlet over tid Asset tracking Aktiv og passiv RFID muliggør sporing af udstyr og ting i byrummet med billige, trådløse og kompakte enheder med flerårig batterilevetid Sensorplatform Billige, trådløse og kompakte sensorer skaber data om byens tilstand Omkostningseffektive datanetværkforbindelser Konsolidering af KK datakommunikation og bydækkende trådløse netværk, der kan udbydes til teleoperatører skaber omkostningseffektive løsninger og mobilitet 7

8 Big Data om byens flow 8

9 Kerneydelse: Big Data om byens flow Smart City Grid opsamler realtidsdata om byens evige flow af mennesker, biler, cyklister m.v. Big Data i realtid og opsamlet over tid muliggør realtids beredskabshåndtering, affaldsindsamling hvor mennesker er, live trafikregulering, lære om byens flow ud fra historisk data, meget mere præcis byplanlægning ift. byens faktiske liv, trafikplanlægning, tilsyn osv. Muliggør effektivisering af arbejdsgange, øget tryghed, nedbringelse af CO 2, tiltrække innovative cleantech-virksomheder m.m. Lignende koncept kører med stor succes i Københavns Lufthavn hvor Big Data hjælper til effektiv drift, indsigt i bevægelser oma. 9

10 10

11 Kerneydelse: Asset tracking Med Copenhagen City Grid som infrastruktur kan billige, CO 2 venlige RFID-enheder installeres i byens materiel som f.eks. cykler eller containere Forvaltningerne kan tracke køretøjer, håndterminaler, plejeudstyr, containere m.v. i realtid for optimering af køremønstre og effektiv udnyttelse af biler og udstyr Forvaltningerne kan i højere grad tilpasse sig akutte behov når al materiels placering er kendt og dermed få mere tid til den gode borgerservice samt nedbringe transportid og CO 2 -udledning Asset tracking med Copenhagen City Grid som infrastruktur kan sælges som en service til andre offentlige og private aktører for yderligere værdiskabelse Se video på for teknisk forklaring 11

12 opdateres 12

13 Kerneydelse: Smart Grid sensorplatform Billige og strømeffektive sensorer taler med Smart City Grid og skaber mængder af Big Data om byens tilstand Sensorer giver omkostningseffektiv realtidsmonitorering af parkeringspladser, affaldsbeholdere, luft-, støj- og vand-kvalitet, CO 2 -niveau, veje, broer og bygningers tilstande oma. Big Data fra et net af sensorer giver et enestående holistiske indblik i byens nøgletal og muliggør optimering af affaldsindsamling, tilsyns- og driftsopgaver m.v. Sensorplatformen leveres som service til private og offentlige aktører for yderligere værdiskabelse 13

14 14

15 Data offloading 15

16 Kerneydelse: Dataforbindelser Copenhagen City Grid giver billige og lynhurtige dataforbindelser til byens infrastruktur (p-automater, trafiklys, m.v.) og KK s ejendomme uden udgifter til teleudbyder. Copenhagen City Grid muliggør f.eks. IP-telefoni overalt i byen til KK personale uden udgifter til teleudbyder Teleselskaber kan købe Wi-Fi netværk med dækning i hele København og kan off-loade trafik fra mobilnettet til Wi-Fi-nettet og dermed sænke egne omkostninger på mobilmaster eller opnå større fleksibilitet i spidsbelastningsperioder (fx under Distortion) 16

17 Konsolidering af KK datakommunikation Giver solide rationaliseringsgevinster Bevist i praksis - virker i Spanien. We have been able to make savings of between 15 and 45 percent, depending on the nature of the installation. We have made all kinds of savings. And there are some we cannot measure. But things like illumination, air conditioning, water loss, and electricity are having major repercussions in the reduction of costs and consumption. Carlos Ventura Quilon, head of the Department of Telecommunications, Rivas Vaciamadrid 17

18 Enestående innovations- og vækstmulighed Greentech Valley Innova.ve cleantech- virksomheder får adgang.l ydelser på Copenhagen City Grid som infrastructure- as- a- service og kan dermed bygge og afprøve smarte løsninger og teknologi på planormen og i byrummet. Copenhagen Connec.ng sæter København på landkortet som Greentech Valley; et miljø, der.ltrækker virksomheder og forskning og skaber vækst og arbejdspladser. 18

19 Drift og udvikling: Fra data til værdi Drift- og udviklingsenheden står for infrastruktur og kerneydelser. Virksomheder og borgere laver smarte løsninger via Open Data, API er og åbne standarder Copenhagen Connecting og herunder Copenhagen City Grid understøtter regionens og Danmarks datadrevne dagsorden og den sammenhængende by Fokus er på hele værdikæden, der bringer data i spil men anerkender, at data har størst værdi for virksomheder, iværksættere og samfundet i sidste led for øget innovation og vækst Generering af data Opsamling af data Behandling af data Distribu.on af data Anvendelse af data 19

20 Dynamiske effekter og positive eksternaliteter Tiltrækning af tech/cleantech virksomheder samt forskere Øget turisme Jobskabelse Øget sikkerhed/tryghed blandt borgere Eksport af cleantech produkter Mindre CO 2 udledning Øget produktivitet blandt borgere, virksomheder og det private Sensorer og asset tracking services sænker forsikringspolicer Efterspørgsel på services giver et selvdistribuerende netværk. Network effects øger den samlede værdi af løsningen. Eksport af hele konceptet til andre byer Øget brug af Smartphones vil højne den digitale modenhed i virksomheder og befolkningen Og mange flere! 20

21 Samfundsøkonomisk analyse af Rambøll 21

22 Resultater af samfundsøkonomisk analyse 22

23 Copenhagen Connecting understøtter Københavns Kommune strategier eksempler: KBH 2025 Klimaplanen Skybrudsplan Handlingsplan Grøn mobilitet Cykelstrategi Parkerings- strategi Ressource og Affaldsplan 2018 Kommune- planen IT- strategi Smart city, 7 dir beslutning 2012, Open data strategi Øget reduk.on af CO 2 - udledning eksempelvis gennem effek.v udnytelse af Big Data i trafiklysregulering, ruteop.mering af kommunens egen bilflåde, lavere søgetrafik eger ledige p- pladser og energiop.mering af bygninger. Varsling af skybrud via opsamling af data, således at underjordiske overløbsdepoter bedre kan styres og skader forebygges. Intelligent trafikstyring hvor brug af Big Data kan anvendes.l bedre afvikling af trafiklysregulering i form af grønne bølger, eco- driving m.v. Billig chipteknologi minimerer cykeltyveri, forbedrer ruteplanlægning for cyklister og giver mulighed for bydækkende prioritering af cykeltrafik over biltrafik. Søgetrafikken eger ledige p- pladser minimeres og muligheder skabes for op.mering af kontrol. Ressourcebesparende og mere CO 2 - venlig affaldsindsamling, der op.merer drigen og planlægningen ved brug af Big Data og brug af sensorer på eksempelvis skraldespande og mobilt materiel i byrummet. Ved at udnyte Big Data om bevægelsesmønstre m.v. skabes der et bedre beslutningsgrundlag og dermed grobund for byplanlægning, der understøter byens behov. Konsolidering af netværksinfrastruktur i KK, hur.gere og billigere dataforbindelser, samt IP- telefoni.l kommunen. Uds.lling af offentlige data, skabe en planorm for vækst, inddragelse af borgere og virksomheder i udvikling af velfærds- og Cleantech- løsninger i stor skala. 23

24 80 anvendelsesmuligheder p.t. identificeret bredt understøttende Københavnerfortællingen 24

25 Andre eksempler (1) Grønt trafiklys hele vejen i offpeak perioder uden at starte en app Bil/cykel ruteplanlægning filtrering på f.eks: sol/skyet, regnvejr, partikelforurening, trafik, støj og vind, osv. Augmentet reality apps - viser byens data i realtid Automatisk tidsregistrering til offentlige og private organisationer Brandsensorer forebygger, viser antal mennesker i bygninger og deres placering Wifi til turister med én indgang til KBH - visning af by apps. Smart grid energi aflæsninger og styring 25

26 26

27 Andre eksempler (2) Innovative tiltag til at effektivisere p-henvisning på gadeplan, p- kontrol og beboerlicenser - søgetrafik efter p-pladser minimeres KK kontrolrum der viser alt byens data i 3D Øget sikkerhed for udsatte grupper f.eks. børn og demente. Forebyggelse af trængselsulykker ved arrangementer på offentlige pladser Forebyggende og understøttende skybrudsberedskab Installation på Rådhuspladsen af Olafur Eliasson som viser byens liv og nøgletal i realtid Branding af KBH som en bæredygtig by og skaber awareness om klimadagsordenen blandt befolkningen 27

28 Statements om Copenhagen Connecting Copenhagen Connecting is a huge step in the right direction to become the first real smart city in the world linking its vision of a healthy, sustainable, livable city with the huge potential of a smart and connected city and thus implement a digital infrastructure covering all aspects of city life. We appreciate the city s courage and hard work towards this vision, which potentially will give the city huge economic gains and at the same time secure global branding, foreign investments, innovation and growth for many years to come. [...] We would like to acknowledge the leading role of the City of Copenhagen in this development. And see Copenhagen Connecting as a chance to secure sustainability, innovation and growth many years ahead. - Claus Lønborg, CEO Copenhagen Capacity - Marianna Lubanski, Director Cleantech & Copenhagen Cleantech Cluster Det er min vurdering, at det skitserede koncept Copenhagen Connecting vil give mulighed for at genere forskningsviden om centrale emner for København, som ellers er stort set umuligt at opnå. De detaljerede geodata vil give en indsigt i befolkningens brug af byen, der vil være ganske unik. Som eksempel kan gives Rockwool Fondens forskningsrapport En befolkning deler sig op fra 2006, hvor fokus var på hypotesen om en stadig mere opdelt befolkning. Med de skitserede data vil det være muligt at undersøge, ikke bare om beboere i København bor opdelt, men også om de lever livet opdelt i dag- og aftentimerne. Spørgsmål som ikke kun har implikationer for byens funktioner, men også har videre implikationer for vores demokrati, og livsmuligheder. - Lars Pico Geerdsen, Direktør Kraks fond Byforskning En super vision - jeg tror at en rigtig realisering af en sådan vil kunne få langt større betydning end hvad vi kan forestille os i dag. Jeg håber at det lykkes I think it is very likely, it can be done - Jan Madsen, professor DTU, Embedded Systems Enginering - Dean Freeman, Research VP, San Jose, CA USA, Gartner Group I vores WiFi business case har vi opnået stor direkte økonomisk gevinst, effektivisering af vores drift samt tilvejebringelse af store fordele for vores kunder. Kodeordene er Asset Tracking, flow analyser, Geo Location, lynhurtig trådløs kommunikation og meget mere - Jan Zacho, it-sektionsleder, Københavns Lufthavn 28

29 Statements om Copenhagen Connecting Den samfundsmæssige værdi af en sammenhængende internetdækning vil kunne vise sig betydelig. Tages eksempelvis illustrativt udgangspunkt i taldata fra Københavns Kommunes cykelregnskab kan det estimeres, at de samfundsmæssige gevinster vil andrage op imod 3 mia. kr. såfremt optimerede trafikflows kan nedbringe den gennemsnitlige transporttid med få minutter. - Henrik Rosenberg Seiding, Senior Director, European Policy and Economics Rambøll Management Consulting The City of Copenhagen has a timely opportunity to make the most of Danish and International research and innovation towards becoming a flagship Smart city globally, building on strengths from the Cleantech experiences and mobilizing additional experiences from national and international resources. The Alexandra Institute supports the City of Copenhagen's "Copenhagen Connecting" vision. - Ole Lehrmann Madsen, Director of the Alexandra Institute Copenhagen Connecting er det som København har brug for. Smart city referencearkitekturen er helt central for en sammenhængsskabende byudvikling, og den er kombineret med innovative teknologiløsninger afgørende for at skabe en dynamisk og levende intelligent by. - John Gøtze, ph.d., direktør, EA Fellows aps That s sustainability!!! - I do think we would like to use it within our recommendations to validate where you are proposing to go Kim L. Gandhi, Director, Mobile, Workplace and Software Services, IBM 29

30 Statements om Copenhagen Connecting In regards to the proposed concept Copenhagen Connecting DTU has involved experts from a range of Departments to give a first indication of possibilities and challenges: Smart monitoring, control and regulation of traffic may be enabled by integrating sensors in outdoor streetlights and traffic lights. Higher system reliability due to built-in redundancy in the system and a relevant and price competitive system for congestion charges/road pricing compared to GPS based systems or toll booths - Otto Anker Nielsen, Professor DTU Transport Geo Location is the key to actual and relevant information utilize future satellite navigation systems and WiFi access points for person navigation - Kristian Pedersen, Director DTU Space The infrastructure may enable a new set of solutions for managing water and for adapting to climate changes. Management of water supply and water drainage existing sensors are expensive and high maintenance cost. Improved water supply, better recycling of water, reduced water wastage. The new ways of managing storm water on surfaces may require higher level of storm water monitoring and the infrastructure may be a relevant part of this - Karsten Arnbjerg, Associate Professor DTU Environmental Engineering The overall infrastructure may be layered to ensure robust and long-term sustainable backbone and hardware infrastructure and flexible and exchangeable soft layers on top. From the world of smart phones and their apps, we find that you never know, what your app or service will be used for. A CPH infrastructure should therefore be flexible and adaptable similar to the app world. Data should be open and accessible through open standardised interfaces. The system may be able to tackle the big challenge of integrating existing buildings in a smart grid at an effective and cost efficient way - Henrik Stang, Vice Director, Alfred Heller, Associate Professor, DTU Civil Engineering Data management and network of sensors for energy system integration, district energy management, drainage systems (cooperation with HOFOR and Krüger). Layers of the OSI (TCP/IP) standard and upcoming new standards that require lobbying in order to secure Danish interests (Germany are very active in favour of own industry) - Jan Madsen, Vice Director, Henrik Madsen, Professor, Peder Bacher, Post Doc, DTU Compute 30

31 Statements om Copenhagen Connecting In the light of the statements from the above scientists indicates that Copenhagen Connecting will become an relevant and suitable platform for DTU in regards to data deriving from the platform and in regards to test and demonstration of state of the art technologies within areas such as LED lighting, transport systems, water management systems, welfare technologies and smart grids. The data deriving from the platform can be used in many ways, for improving e.g. health, logistics, urban life experiences, water management and mobility, and may be core to much research at DTU once available. In our view, the City of Copenhagen has a unique opportunity to become a smart city with Copenhagen Connecting and thereby become even more attractive to business, citizens and cutting edge research. DTU supports the City of Copenhagen s Copenhagen Connecting vision and DTU will be interested in contributing in workshops to identify technological challenges and opportunities as well as international best practice. - Niels Axel Nielsen, Senior Vice President Private and Public Services, DTU The IT University welcomes the exciting Copenhagen Connecting initiative. It promises to provide a vibrant opportunity for open innovation involving all stakeholders in the Copenhagen region - Dr. Jørgen Staunstrup, Provost, IT University of Copenhagen KU deler Københavns Kommunes vision om at gøre København til en smart city med CC og dermed blive endnu mere attraktiv for både erhvervsliv, borgere og de dygtigste forskere. - Anna Haldrup, Vicedirektør, Københavns Universitet Samlet set ønsker Aalborg Universitet derfor at tilkendegive opbakning til Copenhagen Connecting, og ser frem til den videre dialog.forskere. - Niels Maarbjerg Olesen, Fakultetsdirektør, Aalborg Universitet 31

32 Hvorfor er nu det rette tidspunkt? Det tekniske udstyr, der tænkes anvendt i relation til Copenhagen Connecting og Copenhagen City Grid har nået høj modenhed og lav pris, så det nu er driftsstabilt og økonomisk rentabelt at udrulle Alle delelementer er kendt teknologi, der skal ikke opfindes noget til infrastrukturen. Brug af åbne standarder og teknologier sikrer mod leverandør-lock-in. 32

33 Hvis vi ikke gør det nu Hvis vi ikke etablerer den digitale infrastruktur nu, så vil fremtidige innovative projekter ikke have en platform at bygge ovenpå, så hvert projekt må etablere egen silo-platform Fremtidige projekter vil ikke i samme grad være økonomisk rentable eller kunne leveres klimavenligt som med en fælles digital infrastruktur som fundament En finmasket digital infrastruktur som denne kan ikke anlægges af virksomheder. Det private marked kan i stedet levere innovative cleantech services gennem infrastrukturen, services som ellers ikke vil kunne leveres til borgere, offentlige og andre private aktører 33

34 Yderligere information Copenhagenconnecting.com Illustration af COBE arkitekter 34

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Intelligence Big Data Fremtidens digitale råstof TEKNOLOGI DATA VÆKST

Intelligence Big Data Fremtidens digitale råstof TEKNOLOGI DATA VÆKST Intelligence Big Data Fremtidens digitale råstof TEKNOLOGI DATA VÆKST Big Data INDHOLD Side 62 Side 68 Side 74 Side 80 En syndflod af data vil transformere verden En flodbølge af data akkumuleres i disse

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Udvikling i byggeriet

Udvikling i byggeriet Udvikling i byggeriet Overblik over aktuelle udviklings-og innovationstendenser i Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland og EU Udarbejdet marts 2013 som led i strategiarbejde for Realdania Indhold

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL NETVÆRKSDAG

VELKOMMEN TIL NETVÆRKSDAG VELKOMMEN TIL NETVÆRKSDAG FINN ZOËGA SEKTIONSLEDER LOGISTIK PROGRAM 21. juni 2011 16.30 Velkomst og indledning 16.35 Den intelligente transportvirksomhed IKT i transportvirksomheder i dag Løsninger til

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere