Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit LIDT OM OS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit www.information-audit.dk LIDT OM OS"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL RECORDS RISK MANAGEMENT MED BAGGRUND I ISO/TR 18128:2014 Norsk Arkivråd, 11. marts 2015 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit LIDT OM OS Scandinavian Information Audit Etableret i 2004 Specialiseret i records-/document management, arkivering, information governance og informationssikkerhed Uafhængig af andre konsuleneter og leverandører, men vi har et godt netværk Arbejder i de nordiske lande, Tyskland, Holland, Schweiz, Italien, USA m.fl. Vores kunder er virksomheder indenfor: Pharma og lifescience Offshore og energi Transport, shipping og luftfart Fødevarer Den finansielle sektor Statsejede virksomheder og den offentlige sektor Interesseorganisationer 12/03/15 Scandinavian Information Audit 2 1

2 LIDT OM MIG Executive MBA, CBS, 2002 Lead auditor ISO 9001 (ICRA) Bibliotekar sektion 2, Ekstern lektor og fagansvarlig ved Master i informationsforvaltning og records management, Aalborg Universitet/IVA KU Konsulent, Scandinavia Information Audit Formand for det nationale udvalg bag ISO serien Novo Nordisk, Records Management Centre. Afdelingsleder fra CBS, business service Børsens Forlag, produktchef og redaktør af Greens Industrifagene (nu DI), datakonsulent 12/03/15 Scandinavian Information Audit 3 INDHOLD Baggrund for ISO Gennemgang af highlights fra standarden Værdien af records risk management 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 4 2

3 HVORFOR EN STANDARD OM RISIKOVURDERING FOR RECORDS MANAGEMENT? Risk management foretages systematisk og er fuldt integreret i for eksempel: Økonomi, finans og investering Informationssikkerhed Projektledelse Luftfart, shipping, transport Lægevidenskab, medicinalindustrien, hospitalsvæsenet Risikovurdering i forbindelse af med håndtering af alt det, der har værdi: Menneskeliv Miljø Økonomiske ressourcer og produktionsapparat. Har dokumentation, records, arkivalier, information og data værdi? 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 5 TERMINOLOGI HVAD ER RISIKO? Risk = effect of uncertainty Note 1 to entry: An effect is a deviation from the expected positive or negative. Note 2 to entry: Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood. Note 3 to entry: Risk is often characterized by reference to potential events (ISO Guide 73:2009, ) and consequences (ISO Guide 73:2009, ) or a combination of these. (kilde ISO 18128:2014, fra Iso Guide 73:2009, definition 1.1) 3

4 ISO SERIEN Terminology ISO Management systems for records Fundamentals and vocabulary Other standards and technocal reports Requirements ISO Management systems for records Requirements ISO Management systems for records Requirements for bodies providing audit and certification ISO &2 Information and documentation Records management ISO ,2&3 Information and documentation Metadata for records ISO TR Information and documentation - Work process analysis for records ISO/TR Information and documentation Risk assessment for records processes and systems Guidelines ISO Management systems for records Implementation guide ISO Management systems for records Assessment guide ISO Implementation guidelines for digitalization of records ISO Digital records conversion and migration process ISO ,2,3 Principles and functional requirements for records in electronic offiice environment? ISO 18128:2014 Publiceret den 3.marts 2014 det tog omkring 5 år at udarbejde standarden og få den godkendt i ISO systemet. Målgruppen er records managers (records professionals) og andre, der har ansvar for records med at identificere, analysere og minimere risiko Det forudsættes, at organisationen allerede har genereret og identificeret records og i det mindste har etableret et minimalt records management system (= records management governance) til kontrol og håndtering af records. 4

5 HENVISNINGER Referencer ISO 30300:2011 Information and documentation management system for records Fundamentals and vocabulary ISO Guide 73:2009, Risk management Vocabulary Bibliography ISO & 2 ISO , 2 & 3 ISO Information technology Security techniques ISO 31000:2009 Risk management Principles and guidelines IEC 31010:2009 Risk management Risk assessment techniques 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 9 ISO FORMÅL Formålet med ISO er give en ramme til vurdering af risici ved records processer og systemer, herunder a) metode til at identifikation af risici b) metode til at analysere de potentielle følger af utilsigtede hændelser c) retningslinjer for at foretage en vurdering af risici, og d) retningslinjer for dokumentation af identificerede og vurderede risici som forberedelse til at minimere effekten (mitigation). Standarden omhandler ikke de risici, der kan forekomme, hvis en organisation ikke genererer records. Standarden kan anvendes af alle organisationer offentlige og private - uanset størrelse, aktiviteter, eller kompleksiteten i funktioner og struktur. 5

6 TRADITIONEL RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING Risikoindentifikation Risikorapportering & kommunikation Risiko ledelsesprocesser Risikovurdering Risikostyring ISO RISK MANAGEMENT PROCES (FRA ISO 31000) Afklaring af den interne og den eksterne kontekst samt risk management processen. Kommunikation og rådgivning fra/med interne og eksterne stakeholders foregår løbende under hele Processen. Monitorering og review skal være planlagte aktiviteter, der foregår løbende under hele processen. Afværgning, eliminering eller minimering af risici 6

7 RECORDS MANAGEMENT PROGRAMMET Vision for records management med baggrund i forretningens vision og strategi Kontinuerlig forbedring Monitorering og auditering Politik Strategi for records management Risikovurdering Kompetenceudvikling Træning Procedurer Ensartede arbejdsgange Optimering af systemer og arkiver Records management systemer Records retention Identifikation af records STAKEHOLDERS, ORGANISATION OG SYSTEMER - SAMSPIL MED RECORDS OG RECORDS MANAGEMENT PROCESSER Samfund Eksterne risikofaktorer Eksterne stakeholders Organisation Records systemer ISO 18128, figure 2 The multiple layers of context of an organisation s records and ecords processes Records og records management processer Interne risikofaktorer Records systemer Records processer 7

8 VURDERING AF RISIKO Ved vurdering af risiko skal der tages højde for organisationens interne og eksterne kontekst og selve risk management processen. Roller og ansvar: Records managers rolle i vurdering af risiko skal specificeres Indhold og omfang af risikovurderingsaktiviteter: Grænseflader til andre risk management områder skal afklares for at undgå redundans og konflikter med andre områder og for at sikre en integreret indsats, der inkluderer records. 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 15 CASE: RISKOKRITERIER Kontraktarkivet indeholder originale kontrakter og er placeret i en kælder med lav grundvandsstand. Der løber desuden kloakrør af ældre dato under loftet i arkivet. Kriterier for risikovurdering bør være baseret på de juridiske krav og skal indeholde følgende: a) arten og typer af konsekvenser, der skal omfattes, og hvordan de vil blive målt; b) den måde, hvorpå sandsynligheder skal fortolkes; c) hvorledes et risikoniveau, vil blive bestemt, d) de kriterier, der vil blive fastlagt, når risiko skal formindskes; e) kriterierne for, hvornår en risiko er acceptabel, og/eller grænseværdier; f) hvorvidt og hvordan vil kombinationer af risici håndteres. a) Ødelagte kontrakter. Aftaler og kontraktlige forpligtelser kan ikke afklares. Kontrakter kan ikke opsiges eller fornyes rettidigt. Dyrt at genskabe. Måles ved omkostninger til konservering, konsekvenser for kunder, omdømme, aktiekurs m.m. b) Sandsynlighed for oversvømmelse i arkivet pga regn eller stigende grundvand. c) På baggrund af regnmængde og grundvandsstand gennem 10 år samt en VVS-mands vurdering af kloakrørenes tilstand og risiko for lækage. d) Mindre risiko for oversvømmelse og lækage e) Når risiko for oversvømmelse og lækage er formindsket med 80% f) Kombinationer af risici kan være: Vand + råd + svamp 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 16 8

9 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Ændringer i den politisksamfundsmæssige kontekst Makroøkonomiske og teknologiske rammer Fysisk miljø og infrastruktur Eksterne sikkerhedstrusler 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 17 ÆNDRINGER I DEN POLITISK- SAMFUNDSMÆSSIGE KONTEKST Ændringer i det politiske eller samfundsmæssige miljø, nationalt eller internationalt: Ny lovgivning Politiske ændringer eller ændring af politisk kurs Nye standarder eller ny praksis Ændret efterspørgsel efter records management services Ændrede forventninger fra omverden (stakeholder expectations) Ændringer i omdømme eller tillid til, at organisationen kan levere de forvende ydelser. 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 18 9

10 EKSEMPLER PÅ ÆNDRINGER I DEN POLITISK-SAMFUNDSMÆSSIGE KONTEKST Ny persondata lovgivning Rusland/Ukraine konflikten Fra DS 484 til ISO Offentlig digitaliseringsstrategi Afskaffelse af journalfunktionen i offentlige virksomheder Dårlig økonomisk performance Manglende leveringssikkerhed, fx overenskomstforhandlinger, der fører til strejker. 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 19 ÆNDRINGER I MAKRO-ØKONOMISKE OG TEKNOLOGISKE RAMMER Ændringer i makro-økonomiske, forretnings- og branchemæssige forhold og informationsteknologi kan påvirke konkurrence og kundeadfærd. Nedenstående eksterne ændringer vil føre til interne ændringer i en organisation: Ændringer i ejerskab eller udbytte, kan påvirke ledelsens prioriteringer, herunder records management Ændringer i mål, funktioner og produktionsforhold kan påvirke records management Myndigheders stigende eller ændrede aktivitet, kan medføre pres på records management Flere retssager eller inspektioner, kan medføre øget efterspørgsel efter records Brug af ny teknologi, fx sociale medier, mobile computere og mobile lagring Ændringer i organisationens markeder eller kunder. 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 20 10

11 EKSEMPLER PÅ ÆNDRINGER I MAKRO-ØKONOMISKE OG TEKNOLOGISKE RAMMER Ejerne vælger at trække store beløb ud som udbytte Outsourcing af opgaver, fx til Indien Konkurrencestyrelsen øger fokus og aktivitet mod en bestemt branche, fx teleselskaber, el-selskaber Brug af Facebook til dialog med kunder 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 21 FYSISK MILJØ OG INFRASTRUKTUR Muligheden for naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, der påvirker den generelle drift og sikkerhed er en usikkerheds faktor: Nationale eller lokale naturfænomener som jordskælv, orkan/ cyklon, tsunami, oversvømmelse, brand, store storme, eller langvarig tørke Krigshandlinger eller terrorisme Nedbrud eller ustabil forsyning af el, vand, gas, eksterne informationssystemer, transport, affaldshåndtering, informationsteknologi, transport eller lignende. 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 22 11

12 EKSEMPLER PÅ FYSISK MILJØ OG INFRASTRUKTUR, DER KAN ÆNDRE RM Kraftig regn den 2. juli 2011 medførte store oversvømmelse i det indre København. Mange arkiver og serverrum blev ødelagt, fx Tivolis arkiv, Kræftens Bekæmpelse 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 23 EKSTERNE SIKKERHEDSTRUSLER Risikoidentifikation bør omfatte eksterne sikkerhedstrusler med potentiel effekt, der spænder fra skader på lokaler eller ydelseslevering til uautoriseret adgang til systemer, inklusiv records management systemer: Uautoriseret ekstern indtrængen i systemer og/eller ændring af records Udnyttelse af digital sårbarhed (virus, hacking) Fysisk indbrud i arkivet eller IT-drifts lokaler Angreb på intranettet, eksterne hjemmesider eller andre systemer Hærværk og vandalisme Tab af tredjeparts tjenester 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 24 12

13 INTERNE RISIKOFAKTORER Organisationsændringer Ressourcer økonomi og materialer Ny teknologi Ressourcer mennesker og kompetencer 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 25 ORGANISATIONSÆNDRINGER Ledelsesmæssige beslutninger, der påvirker en organisation som for eksempel fusioner, overtagelser og andre opkøb, omstrukturering, nedskæringer, outsourcing, eller insourcing: Ændring af ejerskab kan medføre, at records skal udskilles eller overføres samt migrering og konvertering af records og records systemer Eventuel fortsat adgang til records for tidligere brugere Overtagelse af ansvar og ejerskab af systemer, der ikke er tilstrækkeligt dokumenterede Tab af personer med kendskab til records og records management systemer, herunder kendskab til procedurer for brug og ældre records nedarvet gennem organistionsændringer Ændringer i vilkår for tredjeparts services Nye interne politikker Politikker og procedurer, der ikke er opdateret Organisationsændringer, der kan påvirke ansvar for records. 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 26 13

14 NY TEKNOLOGI Teknologiske ændringer, der påvirker interoperabiliteten* mellem systemer Kompatibilitet med eksisterende platforme og systemer Planlægning og gennemførelse af migrering og konvertering af dokumenter Omstrukturering af ansvar og kontrol af DM-processerne Inkludering af ny teknologi i eksisterende governance, fx cloud, sociale medier, RFID, GPS. * Interoperabilitet er produkters, systemers, eller forretningsprocessers evne til at arbejde sammen til at løse en fælles opgave 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 27 RESSOURCER MENNESKER OG KOMPETENCER En virksomhed er afhængig af kompetente medarbejdere til udførelse af alle opgaver: Antal medarbejdere til at skabe og kontrollere records og til at designe og vedligeholde records systemer Bevidsthed om records management politikker og processer Topledelsens engagement og støtte til records management Bevidsthed om risici i relation til records processer og systemer og topledelsens evne til at tage beslutning, der afbøder alvorlige situationer Balancering af forholdet mellem det administrative ansvar for records management og synspunkter fra brugere Tab af nøglepersoner med afgørende kompetencer og dybdegående organisatorisk viden Forringelse af kompetenceniveauet 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 28 14

15 RESSOURCER ØKONOMI OG MATERIALER Finansiering og tilgængelige ressourcer til styring og kontrol af tilstrækkelige records management processer og systemer er påvirket af både den eksterne økonomiske og erhvervsmæssige ramme og af den interne støtte til records management i organisationen tilstrækkelige finansielle ressourcer til at opfylde krav til og mål for records management tilstrækkelige finansielle ressourcer til at sikre opgradering eller opretholde tilstrækkelige systemer. 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 29 RECORDS SYSTEMER Vedligehold Sikkerhed System design Bæredygtighed og kontinuitet Interoperatility 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 30 15

16 RECORDS PROCESSER Brug af records og records systemer Metadata Records design Generering af records Bevaring af anvendelighed (useability) Kassation 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 31 RECORDS PROCESSER Identifikation af risici i forbindelse med records management processer: Generering af records Kontrol af de processer, der vedrører håndtering af records, fx Arkivering Påføring af metadata Påføring af retentionperiode Søgning Konvertering Migrering Kassation 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 32 16

17 IDENTIFIKATION AF RISICI Risici identificeres ved afklaring af potentielle konsekvenser og sandsynligheden for, at det forekommer. Eksempel på skallering af sandsynligheden: Sandsynligheds score Forklaring 1 Sjælden sandsynlighed indtræffer en gang hvert 10 år eller derunder 2 Lav sandsynlighed sker en gang hver 3. år eller sjældnere 3 Medium sandsynlighed sker en gang om året 4 Stor sandsynlighed forekommer mere end en gang om måneden 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 33 EKSEMPEL PÅ EN RISIKOVURDRING Context System events Process events Proba-bility Minor impact Moderat impact Major impact Severe impact Records misclassified, wrong access status High Monthly or more Recoverable under existing procedures Changes to privacy protection law Medium Once a year Affects access restrictions to personnel system; flow on to other operations Indexing function of records system fails High Monthly or more Recoverable under existing procedures Records wrongly identified for destruction High Monthly or more Recoverable under existing procedures Unauthorised access to employee records Low Once every 3 years Not recoverable; Apology made to staff Fire destroys building holding records systems Rare Once every 10 years Loss of significant records; disruption to operations; loss of public trust Interruption to power supplies for 8 h Low Once every 3 years Affects all records systems; one day s transactions lost 17

18 EKSEMPEL PÅ EN BESKRIVELSE AF EN RISIKO I RISK REGISTER Register fields Risk ID 4 Risk Name Risk Owner Date identified Date last updated Description Risk manifestation (circumstances within which risk can execute) Cost if it materialises (monetary or otherwise) Probability Impact Avoidance strategy Target day Action owner/custodian Item entries Inability to determine creator of a document. EDRMS system administrator 05-may may-2014 Unable to find out who the creator of a registered record is Uncertainty about the originating business unit of records Low Medium High Review and fix document templates within EDRMS 30-may-2014 Cross references related risks 3, 8, 19 Date of the last assessment EDRMS system administrator CASE: PRIORITERING AF RECORDS Prioritering af records Økonomi Omdømme Sikkerhed Omkostninger ved tab (DKK) Omdømmet skades i Manglende håndtering af records efter gældende governance A-records Hvis 1 milliard Eller International presse Eller Uacceptabel risiko (rød) Så A B-records Hvis 100 mill. Eller National presse Eller Acceptabel risiko (gul) Så B C-records Hvis 10 mill. Eller Ingen Eller Acceptabel risiko (grøn) Så C Denne model er ikke inkluderet i ISO

19 CASE: PRIORITERING AF RECORDS Sandsynlighed Stor Mellem Lille C-records Risiko A Risiko B B-Records Risiko C A-records Ubetydelig Mindre betydning Meget betydelig Denne model er ikke inkluderet i ISO Betydning AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER ISO 18128:2014 er en ny standard Erfaringer både mine personlige og fra andre records management professionelle er indtil videre positive Metoder fra ISO 18128:2014 er i et par virksomheder integreret i records management programmet og i mindst tre virksomheder integreret i ledelsessystem for informationssikkerhed (ISO 27000) Robuste risikovurderinger er sammen med audits/revisioner formentligt vejen frem for at synliggøre records management udfordringerne og risici Værdien af records og risici ved dårlig eller manglende records management har altid været svær at synligøre og bevise risikovurdering er et skridt på vejen. 12 marts 2015 Scandinavian Information Audit 38 19

20 SCANDINAVIAN INFORMATION AUDIT Kommende kurser i København Audit/revison af records management processer, systemer, arkiver og programmer 12. juni 2015 Få overblik over ISO serien - internationale standarder om information, dokumentation og records management 28. maj 2015 Forretningskompetence for informationsspecialister 2. juni 2015 Risikovurdering for records management, systemer og processer Værktøjer - metoder - ISO 18128: juni 2015 Retention- og kassationspolitikker for records, dokumenter, data, information og viden 15. juni /03/15 Scandinavian Information Audit 39 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit Telefon

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: Udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for Erhvervspolitik Indholdsfortegnelse OM PROJEKTET...2

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen

7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen Klimaledelse Forlaget Andersen 7.1 Skab resiliente organisationer igennem ejendomsporteføljen Af Chefkonsulent Jeffrey Saunders, SIGNAL Arkitekter jss@signal-arki.dk Indhold Resiliens og bæredygtighed

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK SOM METODE TIL AT SKABE BEDRE ARBEJDSMILJØ I KUNDECENTRE En rapport om AMICA-projektet Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv Tina Weller Nielsen, DTU Management Ole H.

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter En kombination af plandrevne processer og agile erfaringer Af Morten Haugaard Boldsen Vejleder: Tina Blegind Jensen Forår/sommer 2008 Kandidatafhandling

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere