NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

2 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Revision 1 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af DHJ Godkendt af Beskrivelse DHJ Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Ref \LF KATN Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 INDHOLD 1. Spørgsmål og svar \LF KATN

4 1. SPØRGSMÅL OG SVAR Nr. Relevant afsnit Spørgsmål 1 Generelt Kan man få aktindsigt i de indgivne udbud efter d (åbning af bud)? 2 Bilag 1 - Specifikation 7.1 Modtageanlæg I Bilag 1 Specifikationer Side 15, 7.1 Modtageanlæg, er anført at det indsamlede dagrenovationsaffald til forbrænding ( gråt affald) skal afleveres på Nyborg Komprimatorstation, alternativt på Odense kraftvarmeværk. I og med at der er væsentlig større afstand til Odense Kraftvarmeværk end til Nyborg Komprimatorstation, betyder det rimeligt meget for beregningerne hvor affaldet skal aflæsses. Vil Nyborg Forsyning & Service venligst oplyse hvilket affald der skal aflæsses på Odense Kraftvarmeværk og hvilket affald der skal afleveres på Nyborg Komprimatorstation. Hvis der veksles mellem de 2 aflæsningssteder, bedes Nyborg Forsyning & Service venligst oplyse hvor ofte der skal køres til Odense Kraftvarmeværk. Som alternativ til ovenstående, bedes Nyborg Forsyning & Service vælge 1 aflæsningssted og evt. udbede sig en km. pris ved ændring af aflæsningssted. Svar NFS A/S er omfattet af offentlighedsloven og der er derfor mulighed for at opnå aktindsigt. Ønsker man aktindsigt skal det meddeles NFS A/S som så vil fastlægge forløbet og omfanget af mulig aktindsigt. OBS der gives kun aktindsigt i de oplæste bud. Ikke i enhedspriser m.v. Af specifikationen fremgår det at driftsledelsen (NFS A/S) tager stilling til hvilket "gråt" affald der køres til hvilke anlæg. NFS A/S har i år 2014 sendt 98% til Nyborg Komprimatorstation og forventer i den kommende kontraktperiode at sende 98% til Nyborg Komprimatorstation. Dagrenovation gråt affald er kun tilkørt Odense Kraftvarmeværk i forbindelse med nedbrud på Nyborg Komprimatorstation eller såfremt entreprenøren i forbindelse med helligdage har valgt at fortage indsamling i weekender eller på helligdage, hvor Nyborg Komprimatorstation holder lukket. Det er dog ikke muligt for NFS A/S at fastlægge denne procent entydigt og Tjenesteyder skal acceptere at NFS A/S vil have "gråt" affald leveret på henholdsvis Nyborg Komprimatorstation og Odense Kraftvarmeværk og at dette ikke medfører øgede udgifter for NFS A/S i form af kompensation til tjenesteyder \LF KATN 1

5 3 Bilag 1 - Specifikation 7.1 Modtageanlæg Bilag 1 Specifikation Pkt. 7. Modtageanlæg. Under 7.1 er anført at levering af gråt affald også kan leveres på Odense Kraftvarmeværk A/S, Havnegade 120, 5000 Odense C. Vi vil gerne til brug ved kalkulation have oplyst et estimat på ca. hvor stor en procentdel der påregnes skal leveres her til Odense pr. år? Se svar på spørgsmål nr. 2 4 Kontrakt 11. Undertjenesteydere 5 Bilag 2 - Tilbudsliste 1.1 Renovationskørsel 6 Bilag 2 - Tilbudsliste 1.1 Renovationskørsel I kontrakt 11. Undertjenesteydere er anført at NFS A/S vil tillade underentreprenør til tømning af genbrugsøer. Spørgsmålet er derfor om det også er tilladt at benytte at benytte samme underentreprenør til tømning af nedgravede containere til posterne i tabel 1. Delpris 1 og posterne i Tabel 2. Delpris 2. da disse tømninger også udføres med Kran- hejseladsbil? Er det korrekt forstået at de 18 første institutioner i bilag 4, der får tømt 240 ltr. 800 ltr. beholdere er indeholdt i Tabel 1. Delpris 1? I tabel 2. Delpris 2 Renovationskørsel institutioner, er prisen for tømning af sække/beholdere den samme som i delpris 1: Er antallet tømninger af sække/beholdere i institutioner, så medtaget i delpris 1 NFS A/S vil tillade brug af underentreprenører ved tømning af nedgravede containere under de samme betingelser som for renovationskørsel og ved tømning af genbrugsøer. Nej. Antallet i Tabel 1 Delpris 1 omfatter kun renovationskørsel for private husstande, og nogle virksomheder, sommerboliger med videre. Det forventede antal afhentninger fra institutioner fremgår af tømningsfrekvensen på Bilag 4. Priser for tømning af beholdere ved institutioner skal være de samme som priser for tømning ved private husstande, og nogle virksomheder, sommerboliger med videre som angives i Tabel 1. I Tabel 2 skal der angives en pris for tømning af storcontainere da der ikke gives pris herfor i Tabel 1. Se svar på spørgsmål nr. 5 7 Bilag Vedr. bilag : Hvis en reklamation sker efter kl. 12, skal fejlen så afhjælpes/udbedres inden kl. 12 den efterfølgende dag, hvis dette er en lørdag? I nævnes næste hverdag. Nej, fejlen skal afhjælpes/udbedres næste hverdag. Glemte og manglende afhentninger behandles efter kravene i punkt \LF KATN 2

6 8 Bilag Bilag 2 tilbudsliste, 3 Tjekliste Hvad menes med DV s kursus for affaldstransportører eller tilsvarende kursus? Hvor kan dette kursus tages? Vedr. tjekliste: Skal erklæring for omsætning angives som revisorpåtegnet erklæring eller i hele årsregnskaber? I tjeklisten nævnes både erklæring og regnskab. 10 Generelt 1. Hvor mange medarbejdere løser opgaven d.d. 2. Hvor mange skraldebiler bliver der brugt på opgaven d.d. 3. Hvor mange distrikter kører der og er de bemandet med 2 eller 3 skraldemænd 4. Bliver der anvendt 2kammer skraldebiler til indsamling af gråt og grønt affald 5. Hvor bliver skraldebilerne placeret efter endt arbejdsdag på nuværende tidspunkt 6. Er det muligt at overtage de nuværende skraldemænd på opgaven 7. Hvilken kollektiv overenskomst anvendes d.d. 8. Stilles der omklædningsfaciliteter til rådighed for skraldemændene d.d. Der menes relevante kurser fra Dansk Vognmandsskole eller andre uddannelsesinstitutioner som giver personen med lederansvar den fornødne faglige baggrund til at lede arbejdet. Det kunne være kurser indenfor transport af affald f.eks. fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle. Det er vigtigt at regnskaberne er med revisorpåtegning og regnskaberne må ikke have givet anledning til forbehold ved revisionen. Dette kan dokumenteres ved at vedlægge hele årsregnskaber. Det kan også accepters, at der vedlægges en erklæring om den økonomiske aktørs samlede omsætning og omsætningen indenfor det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, men så skal det samtidigt dokumenteres at regnskaberne er med revisorpåtegning og regnskaberne må ikke have givet anledning til forbehold ved revisionen. Det kan dokumenters ved kopi af relevant side af regnskab. 1-3 og 5-8 NFS A/S har ikke dette detailkendskab til kontraktløsningen. Svaret på spørgsmålene findes ved den nuværende Tjenesteyder som er Erik Jørgensens Eftf. A/S. 4. Ja \LF KATN 3

7 11 Generelt Er det muligt at få udbudsmaterialet i word/excel 12 Udbudsvilkår 4.1 Overblik 13 Bilag Arbejdets praktiske gennemførelse 14 Bilag Krav til afhentning Hvad er årsagen til, at renovatøren allerede skal starte op 1. marts 2015? 3 uger til at fremskaffe biler der opfylder kravene i udbudsbetingelserne, etablere sig i området samt udarbejde nye ruter, giver den nuværende renovatør store fordele, da han har biler og er etableret i området. Nyborg Forsyning og Service A/S opfordres til at udskyde opstart et par måneder. Kommunen bedes oplyse antal og hvilke typer af biler, der kører i indsamlingen i dag og hvilke størrelser bilerne har (antal aksler og størrelse på aggregatet). Kommunen bedes ligeledes oplyse hvor mange aflæsninger, der er foretaget i 2 tilfældige måneder i 2014 for henholdsvis dagrenovation til forbrænding, vegetabilsk affald, samt fraktionerne fra genbrugsøer. Vedhæft evt. en indvejningsoversigt, hvor man kan se præcist, hvornår der vejes ind, samt hvor mange tons der vejes ind pr gang. Venligst oplys hvor mange tons der er indsamlet og leveret til modtageanlæg af hver fraktion i Dispensation fra indsamling af den Grønne fraktion. Venligst oplys hvor mange husstande der har fået dispensation. Ved henvendelse til Rambøll kan de ønskede dele af udbudsmaterialet udleveres i word. Ingen af dokumenterne er oprettet i excel. Bemærk at det er den på pdf udleverede version af udbudsmaterialet som er gældende ved afgivelse af bud, så foretages der ændringer i dokumenterne i word, vil de ikke være gældende. Det er naturligvis tilladt at indsætte beløb med mere i tilbudsliste elektronisk, men ændres opsætning eller ordlyd, vil det kunne medfører at tilbuddet afvises. Tidspunktet for opstart fastholdes. Se svar på spørgsmål nr. 2 og nr. 10 NFS A/S har ingen opgørelser over antal aflæsninger af dagrenovation til forbrænding, vegetabilsk affald eller fraktioner fra genbrugsøer for distrikt 1. NFS A/S har ingen opgørelser over mængder alene for distrikt 1. Alle opgørelser over mængder gælder hele Nyborg Kommune. Altså alle 3 renovationsdistrikter. Der er taget hensyn til dispensationerne i det skønnede antal beholdere og i det skønnede antallet tømninger i tilbudslisten tabel \LF KATN 4

8 15 Bilag Adgangsforhold 16 Bilag Tjenesteyderens indsamlingsmateriel. Hvordan afregnes specialindsamlinger, hvor renovatør skal benytte ekstra mandskab eller specielt materiel? Hvor i tilbudslisten? Køres der med mindre biler ved kørsel på små, smalle veje i dag? Tjenesteyder skal acceptere at der kan forekomme afhentningssteder, der er tilmeldt specialindsamling på grund af adgangsforholdene. Det omhandler maksimalt 5 % af afhentningsstederne, og tjenesteyderen skal medtage affald fra disse adresser, hvor renovatøren eventuelt skal benytte ekstra mandskab eller specielt materiel. Der er i oktober måned 2014 ingen adresser tilmeldt specialindsamling. Tjenesteyder skal indregne omkostninger hertil i priserne som afgives i tilbudslisten. Se svar på spørgsmål nr Bilag Renovationskørsel 18 Bilag Renovationskørsel 19 Bilag Renovationskørsel 20 Bilag Tømning af genbrugsøer 21 Bilag 3 - Garantistillelse Hvad menes der med hvilket gråt affald der køres hvorhen, aftales nærmere med driftsledelsen? Nyborg Forsyning og Service A/S bedes præcisere om det grå affald køres til Nyborg eller Odense, da det har stor indflydelse på tømningsprisen. Skal indholdet fra det indsamlede vegetabilske affald i nedgravede containere også afleveres til Klintholm? Eventuel omdirigering til modtageanlæg i Svendborg. Hvordan afregnes denne mertransport? Afvisning af affald der henvises til et andet modtageanlæg. Hvordan afregnes denne mertransport? Skal der vedlægges en garantistillelse med tilbudsafgivelsen? - Hvis ja, vil et generelt forhåndstilsagn fra et anerkendt kautionsvirksomhed kunne accepteres? Se svar på spørgsmål nr. 2 Ja Afregning for eventuelle merudgifter til transport aftales med Affaldschefen hos NFS A/S, og skal ikke medtages i priserne i tilbudslisten. Afregning for eventuelle merudgifter til transport aftales med Affaldschefen hos NFS A/S, og skal ikke medtages i priserne i tilbudslisten. Garantistillelsen skal ikke vedlægges tilbuddet, men garantien skal være oprettet senest ved kontraktunderskrivelse og skal være oprettet i en kautionsvirksomhed eller pengeinstitut, der kan godkendes af NFS A/S \LF KATN 5

9 22 Kontrakt, 14.1 Meddelelse om force majeure 23 Kontrakt, 5.5 Ændringer i vilkår 24 Kontrakt, 9.2 Personale 25 Kontrakt, 9.2 Personale 26 Kontrakt, 13.2 Misligholdelse af kontrakten fra NFS A/S side 27 Kontrakt, 14.1 Meddelelse om force majeure 28 Kontrakt, 17 Trediemandsrettigheder. 29 Bilag 1-2 Annullering af kontrakt hvis force majeure situationen varer mere end 10 sammenhængende arbejdsdage. Hvorfor allerede efter 10 dage? - Der kan måske være snesituation, hvor man kan risikere, at det ikke er muligt at tømme i mere end 10 dage, eller hvis der skulle være en strejke, kan den også vare mere end 10 dage (både lovlige og ulovlige). Nyborg Forsyning og Service A/S opfordres til at ændre de 10 dage til 20 dage. Påtænkes der at skulle foretages ændringer i kontraktperioden? NFS A/S fastholder grænsen til 10 sammenhængende arbejdsdage. Der er for nuværende ingen ændringer planlagt. Hvor mange møder er der pr. år? Der kan forventes 1 til 2 møder om året. Er der problemer med kvaliteten af leveret arbejde kan der forventes flere møder. Mange folk er ansat til at udføre Se svar på spørgsmål nr. 10 arbejdet i dag? Udover betalingsbetingelser, hvor mener NFS så, at der kan forekomme misligholdelse? Omkring "såfremt force majeure situationen varer mere end 10 sammenhængende arbejdsdage." Teksten bedes ændres, da arbejdsretten, ifald der opstår en situation der skal behandles af denne, er op til 20 dage om at træffe afgørelse, hvorfor man ikke inden for 10 dage, kan få en kendelse, der kan være afgørende karakter for, at tjenesteyder har fulgt proceduren. Det bør præciseres yderligere gennem teksten, hvornår tjenesteyder kan påføres ansvar. Afsnit 2 og 3 henviser ikke nødvendigvis til første afsnit, og derfor virker det som meget bredt. Hvor mange tons af hver fraktion har der været afhentet hele sidste år. Alternativt: Kan det oplyses hvor mange tømninger og tons der er angivet i 2 forskellige måneder i 2014 NFS A/S ser ingen andre oplagte misligholdelser ud over betalingsbetingelserne. Se svar på spørgsmål nr. 22 NFS A/S kan ikke præcisere det nærmere, da det ikke vil være NFS A/S afgørelse hvorvidt tredjemandsrettigheder krænkes. NFS A/S vil ikke holdes til ansvar for en krænkelse af tredjemandsrettigheder udført af Tjenesteyder. Se svar på spørgsmål nr \LF KATN 6

10 30 Bilag Arbejdets praktiske gennemførelse 31 Bilag Adgangsforhold 32 Bilag 1 - Specifkaton, 2.6 Adgangsforhold 33 Bilag Informationsmateriale "Er antallet af renovationsenheder normeret for lavt eller højt på de enkelte afhentningssteder, skal Tjenesteyderen affinde sig med, at der sker en tilpasning af det normerede antal enheder." Vi kan godt regne med at det antal der står i tilbudslisten er det faktiske antal? Er der nogen oplysninger om, hvor mange enheder der i dag hentes i skel? Evt. angivet procentandel "Såfremt der på adgangsvejen findes hjælpemidler som for eksempel lifte, køreramper eller lignende, skal disse benyttes.". Hvor mange steder er der tale om i dag? Skal informationsmateriale afleveres fastgjort i beholder/stativ eller postkasse? Antallet i tilbudslisten er det bedste skøn for nuværende. Antallet vil ændre sig i kontraktperioden. Der forventes ikke større ændringer. NFS A/S har ingen kendskab til hvor mange enheder der afhentes i skel. Der er i oktober måned 2014 ingen adresser tilmeldt specialindsamling. Informationsmateriale skal afleveres i grundejerens postkasse. I ejendomme med fælles opsamlingsmateriel skal informationsmateriale afleveres i hver enkelt grundejers postkasse. 34 Bilag Information og henvendelser 35 Bilag Udarbejdelse af tømningsplaner "Sker reklamationen efter kl , skal fejlen afhjælpes/udbedres inden kl den efterfølgende dag." Venligst bekræft at det er arbejdsdage, og ikke helligdage og weekender. "Tjenesteyderen skal tilrettelægge sin kørsel således, at afhentning fra den enkelte grundejer sker på samme ugedag". Det antages at såfremt vi tjeneyder ændrer planen, at man derved godt må lave om på en given ugedage, så længe det bare fremadrettet vil være den samme ugedag der hentes hos borger / institution. Se svar på spørgsmål nr. 7 Der udarbejdes en tømningsplan og i den fastsættes en ugentligt tømningsdag som er gældende året rundt. NFS A/S udarbejder på baggrund af Tjenesteyderens tømningsplan en tømningskalender der kan udleveres til grundejer. NFS A/S påtænker at udarbejde tømningskalender 2016, i løber at oktober/november Hvis afhentningsdagen skal ændres, kan det kun ske efter aftale med NFS A/S. Tømningsdagen i den tømningsplan som Tjenesteyder udarbejder, må være en anden end der er fastsat i den nuværende kontraktperiode \LF KATN 7

11 36 Bilag Information til NFS A/S 37 Bilag Vejrlig 38 Bilag Vejarbejder, byggeri og lignende 39 Bilag 1-5 Tjenesteyders biler til indsamlingen 40 Bilag Særlige krav til renovationsbilerne 41 Bilag Uddannelse 42 Bilag Træffetider og kontorhold "Genpart af alle udleverede blanketter skal dagligt tilsendes NFS A/S". Hvordan gøres dette i dag? Elektronisk? Såfremt arbejdet først påbegyndes senere (helt frem til kl. 12:00), da kan det give problemer med aflæsning. Hvordan sikres det, at man kan læsse af? "Parkerede biler på vejarealer må ikke medføre, at indsamling og transport af affald ikke finder sted. Ved gentagende problemer skal Tjenesteyderen rette henvendelse til NFS A/S." Rent praktisk, såfremt der holder biler parkeret, og tjenesteyder ikke kan tømmes, hvordan løses problemet da? Det er uhensigtsmæssigt at skulle køre forbi mange gange i løbet af dagen eller holde og vente til forholdet har udbedret sig. Hvilke typer af biler bruges i dag? Her tænkes om der bruges 2 kammer biler og hvor mange biler af disse, samt hvor mange biler bruges der i alt. "Med henblik på at undgå, at der parkeres renovationsbiler i områder, hvor de eventuelt er til gene for borgere med videre, ønsker NFS A/S, at bilerne parkeres i garageanlæg eller på godkendt parkeringsplads." Der står ønskes. Men det er ikke et krav? Er det eksisterende mandskab fuldt uddannet til NFS A/S tilfredsstillelse, således at tjenesteyder ikke ved entrepriseopstart skal uddanne eventuelt overtaget personale, for at kunne udføre entreprisen jf. gældende kravspecifikation? "Det skal være muligt at kommunikere med renovationsbilerne via mobiltelefon." Agter NFS A/S at kommunikere direkte med chaufførerne, eller er det forbeholde tjenesteyder? Ja Nyborg Komprimatorstation er åben mandag-torsdag og fredag. Såfremt Tjenesteyder ikke kan nå aflæsning i åbningstiden, skal dagrenovation gråt affald tilkøres Odense Kraftvarmeværk, dog uden merudgift for NFS A/S. Holder der biler som umuliggør afhentning skal proceduren i specifikationen punkt benyttes. Tjenesteyder skal udleverer en dagrenovationssæk som grundejer så kan benytte frem til næste normale tømningsdag. Tjenesteyder skal ved næste normal tømningsdag afhente sæk/tømme beholder og medtage den udleverede sæk. Se svar på spørgsmål 10. Det er et krav. NFS A/S har ikke benyttet sig af muligheden for at modtage beskrivelse af hvilken uddannelse, der vil blive givet leder og personale og kan derfor ikke svare herpå. NFS A/S har ingen grund til at tro at personalets uddannelse ikke er tilfredsstillende. NFS A/S kommunikerer både med tjenesteyder og chauffører i dag. Hvordan der kommunikeres aftales med Tjenesteyder \LF KATN 8

12 43 Bilag Renovationskørsel 44 Bilag 2 - Tilbudsliste, Tabel 2, Delpris 2 45 Bilag 2 - Tilbudsliste, 2.1 Informationsmateriale "Hvilket "gråt" affald der køres hvorhen, aftales nærmere med driftsledelsen." Ligger det ikke fast, eller kan de skifte flere gange i løbet af en uge? Hvilket anlæg bruges fast i dag? Skal det forstås sådan at samtlige tømninger er indeholdt i tabel 1, således at man ikke skal tillægge noget antal til tabel 1, eller hvordan skal det forstås? Omhandler delpris 2 kun storcontainere? Kan der oplyses et antal, for ikke at kunne misforstå dette? Se svar på spørgsmål 2. Se svar på spørgsmål 5. Der skal uddeles informationsmateriale til samtlige husstande i Distrikt 1 Nyborg Kommune. For nuværende er der ca husstande. Antallet vil ændre sig og Tjenesteyder skal acceptere dette \LF KATN 9

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & service A/S Dokumenttype Bilag 2 - Tilbudsliste Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD

REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD Til Rebild Kommune Center Natur og Miljø Dokumenttype Bilag 7 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato September, 2015 REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD Revision

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2014 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Revision

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 1 - Kravspecifikation Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1 Tilbud Delområde Nord 2 1.1 Tilbudsliste Nord R1 R3 3 2 Tilbud Delområde Syd 6 2.1 Tilbudsliste

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD. Oktober, 2007

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD. Oktober, 2007 Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92. E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Oktober, 2007 Indsamling af dagrenovation

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision 0

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud på håndværkerrammeaftale: Tømrer fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015

Udbud på håndværkerrammeaftale: Tømrer fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015 t d. 23. april 2015 Der blev afholdt informationsmøde den 23. april 2015 kl. 16.00-17.30 hos Svendborg Kommunes Center for Ejendomme og Teknisk Service, Kantinen, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016

UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016 UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8, 3700 Rønne - Telefon: 56 92 55 00, www.bofa.dk e-mail:udbud@bofa.dk

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Kørsel med affald fra genbrugspladser. Tilbudsliste

Kørsel med affald fra genbrugspladser. Tilbudsliste Kørsel med affald fra genbrugspladser Tilbudsliste November 2016 1. Generelt 1.1 Vejledning Der kan gives tilbud på en eller flere af entrepriserne grupperet i følgende pakker: Hver enkelt entreprise (genbrugsplads

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-83.664

Klagenævnet for Udbud 96-83.664 Klagenævnet for Udbud 96-83.664 (Carsten Haubek, Jens Fejø og Henrik Pinholt) 16. oktober 1996 K E N D E L S E Danske Vognmænd (selv) mod Stevns Kommune (advokat Jesper Lett) Den 10. maj 1996 udbød indklagede,

Læs mere

MØDEREFERAT. http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S. TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde

MØDEREFERAT. http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S. TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde MØDEREFERAT TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde DATO 13. november 2014 STED Erhvervscentret, Korskildelund 6, 2670 Greve DELTAGERE Ole Vestergaard Meldgaard Miljø A/S Frank Meyer RenoNorden A/S

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Hvor mange tons er der indsamlet af hver af de 2 fraktioner, og hvor mange kg er der indsamlet af batterier i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivers svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

Svarskrivelse nr. 2. Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune. 20. oktober Sagsnr.: Dokument:

Svarskrivelse nr. 2. Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune. 20. oktober Sagsnr.: Dokument: Teknik- og Miljøforvaltningen 20. oktober 2016 Sagsnr.: 2016-0233485 Dokument: 2016-0233485-11 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste BEHANDLING AF HAVEAFFALD Tilbudsliste August 2015 Behandling af haveaffald, tilbudsliste 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 2 1.1 Vejledning 2 1.2 Oplysninger 3 1.2.1 Oplysninger i relation til udvælgelseskriterier

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Generelle udbudsbetingelser April 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1.

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606

Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606 Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606 Udbud af afhentning af blodprøver mv. fra de praktiserende læger udbudspræsentation: Den 9. februar

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 21. marts 2017 Sagsnr.: 2016-0248025 Dokument: 2016-0248025-13 Sagsbehandler Iben Carlsen Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge 15. januar 2016 Sagsnr. 08/262 Dok. nr. XXX Initialer ANJ Side 1 af 5 Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge Ad pkt. 4.2 Udbudsbetingelser, Mængder Venligst oplys fordelingen af de 400.000 ton/år indgående

Læs mere

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Affald og Trafik Sagsbehandler: Niels Bo Poulsen Sagsnr. 07.18.06-Ø54-6-14 Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Nr. Dato for modtagelse

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere