Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder Faresedler... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4"

Transkript

1 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt gds i mindre mængder Kørsel med begrænsede mængder farligt gds iht. ADR Kørsel af farligt gds iht. undtagelser ADR : Faresedler Transprt af kemikalier - Campus Odense g eksterne adresser Transprt af kemikalier mellem Campus Odense g Søgård Transprt af kemikalier mellem Campus Odense til Hindshlmvej 11, Kerteminde Transprt af brændstf til både i frbindelse med feltarbejde Transprt af kemikalier eller affald, der er farligt gds, mellem Campus Odense g til udlandet Bestemmelser m sammenpakning af nævnte stffer Blkflwdiagram fr bestemmelse af regelsæt fr transprt af farligt gds hs SDU Transprtdkument - Intern eller specialtransprt transprt af farligt gds iht. ADR punkt Bilag Bilag 1 Transprtdkument iht. ADR Bilgisk Institut, februar Bilag 2 Checkliste kørsel iht. ADR 3.4 Bilgisk Institut, marts

2 1 REGELSÆT FOR KØRSELS AF FARLIGT GODS I MINDRE MÆNGDER 1. Begrænsede mængder iht. ADR Undtagelser iht. ADR På næste side er en versigt ver krav fr de t frskellige regelsæt med farligt gds i mindre mængder, mens der på sidste sider er et blkflwdiagram til bestemmelse af transprtregelsættet. 1.1 Kørsel med begrænsede mængder farligt gds iht. ADR 3.4 Føreren skal have en ADR kap. 1.3 uddannelse, der skal være dkumenteret. Max. 1 liter i indre emballage g ttalt 30 kg i den ydre emballage, der skal være UN gdkendt. Flere ydre emballager må medbringes. De indvendige emballager skal nedpakkes frsvarligt med pakkemateriale evt. absrberende mkring, således de er beskyttet under nrmale transprtfrhld. Ydre emballage skal være UN gdkendt. Afmærkning af ydre emballage/klli med: Symblet fr begrænsede mængder (3.4.7), Overpack 1, Retningspile på t mdstående sider. Den/de ydre emballager skal anbringes i køretøjet iht. påsatte retningspile. Den/de ydre emballager skal stå fast inde i køretøjet. Frbud md rygning under håndtering i nærheden af køretøjet g inden i lastrum. Hvis spild af farligt gds i køretøj rengøring efter aflæsning. 1 Overpack angiver, at der er brugt en ekstra ydre emballage. Sedlen skal anvendes, når emballager er pakket i en ekstra emballage i frm af kasser, trmler etc. eller er mviklet med flie. Overpack anvendes gså i andre sammenhænge end kørsel efter reglerne i ADR

3 Det er tilladt at medtage passager ved en farlig gdstransprt, når der køres efter reglerne i henhld til ADR 3.4, da del 8 i ADR sm udgangspunkt ikke skal verhldes. En checkliste er udarbejdet i bilag 2 til sikring af, at de frskellige afmærkninger er husket med videre inden transprten igangsættes. HUSK: Har I ikke UN-gdkendte emballager til jeres egne pløsninger, skal I køre efter ADR 3.4. Kun at medbringe emballager p til 1 liter nedpakket i en gdkendt ydre emballage. 1.2 Kørsel af farligt gds iht. undtagelser ADR : Føreren skal have ADR kap. 1.3 uddannelse, der skal være dkumenteret, Krrekt emballering i UN gdkendt emballage, Klassificering g udarbejdelse af et transprtdkument fr alle stffer. Der skal psummeres i f.eks. et skema, at der maksimalt transprteres 1000 enheder. Mærkning af hver enkelt emballage/klli med faresedler m.v. (fr UN 1170 med nr. 3), Retningspile på t mdstående sider. Der skal medtages mindst én gdkendt håndildslukker på mindst 2 kg. Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj g verhlde relevante krav. Håndildslukker skal være frsynet med et segl, der angiver, at den ikke har været anvendt. Håndildslukkeren skal være lettilgængelig fr køretøjets chauffør. Der skal medtages gdkendte gnistfrie lmmelygter 2. Det er ikke tilladt at åbne klli! OBS - det kan betyde, at hvis der arbejdes i felten, skal transprtdkumentet med str sandsynlighed pdateres inde den videre transprt! 2 ) Gnistfrie lmmelygter svarer til de i ADR nævnte gnistfrie belysningsanrdninger 3

4 Frbud md rygning under håndtering i nærheden af køretøjet g inden i lastrum. Det er tilladt at medtage passager ved en farlig gdstransprt, når der køres efter reglerne i henhld til ADR , da del 8 i ADR sm udgangspunkt ikke skal verhldes. Såfremt de enkelte gdkendte emballager pakkes/placeres i en ekstra ydre emballage, skal den ydre emballage afmærkes med: Overpack Retningspile på t mdstående sider Kan de enkelte faresedler g UN numre ikke ses, skal gså påsættes: Den eller de anvendte faresedler Anvendte UN numre En versigt fr faresedler ses i afsnit 2. En checkliste i transprtdkumentet er udarbejdet, både fr at huske alle ting, men gså til beregning af enheder g dermed dkumentatin fr verhldelse af de transprterede mængder. I afsnit 6 ses eksempler på transprtdkumenter g bilag 1 er master til transprtdkumentet fr en ADR transprt. 2 FARESEDLER De mest anvendte faresedler ved transprter fra SDU er faresedlerne: Fareklasse 3 brandfarlige væsker Fareklasse6.1 giftige stffer Fareklasse 8 ætsende stffer En versigt af faresedler med beskrivelser af symblerne ses på de følgende 3 sider. Oversigten er hentet fra ADR kap Bemærk, at ngle tilfælde er frskellige symblfarver tilladte f.eks. skal fareseddel 3 have rød baggrund, mens flammen g 3-tallet kan være enten hvid eller srt. 4

5 5

6 6

7 7

8 3 TRANSPORT AF KEMIKALIER - CAMPUS ODENSE OG EKSTERNE ADRESSER Ved transprt af farligt gds internt mellem SDU s afdelinger på Campusvej, Niels Bhrs Alle, Windsløwsparken eller specialtransprt til anden adresse, f.eks. i frbindelse med feltarbejde, skal der udfyldes et transprtdkument, sm skal medbringes under transprten. Nedenstående afsnit 3.1 g 3.2 er en versigt ver plyst kemikalier, der transprteres i frbindelse med feltarbejde. I den enkelte skemaer er listet det plyste kemikalienavn, gdsbetegnelsen, hvis det er farligt gds, samt mærkning g i sidste klnne sammenpakningsregler g klassifikatinskde. Til udarbejdelse af et transprtdkument er udarbejdet et regneark i Excel med en samlet versigt ver farligt gds kemikalierne. Ud ver der generelle plysninger i transprtdkumentet, skal der i klnne: - C afkrydses, m stffet er med i transprten - J antal emballager af det pågældende stf - K type af emballage - rettes m ikke krrekt - L mængde af stffet - M enhed fr mængdeangivelsen Og klnne N angiver herefter den beregnede pintsum fr den aktuelle transprt. Efter udfyldelsen af aktuelle data fr transprten slettes evt. ikke aktuelle linjer, g hele transprtdkumentet udskrives g medbringes ved transprten. Transprtdkumentet ses i bilag Transprt af kemikalier mellem Campus Odense g Søgård Kemikalienavn Gdsbetegnelse samt mærkning Sammenpakningsregler, klassifikatinskde g bemærkninger Ethanl 96% UN 1170 Ethanl, 3, II Sammenpakning: MP19 Klassifikatinskde F1

9 Kemikalienavn Gdsbetegnelse samt mærkning Sammenpakningsregler, klassifikatinskde g bemærkninger Knc. saltsyre UN 1789 Saltsyre, 8, II Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde C1 Knc. svvlsyre UN 1830 Svvlsyre, 8, II Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde C1 Ammniumheptamlybdat Ascrbinsyre Ikke farligt gds Ikke farligt gds Kaliumperxdisulfat UN 1492, Kaliumperxdisulfat, 5.1; III Sammenpakning: MP10 Klassifikatinskde O2 Ferrzin Natriumacetat Eddikesyre (med mere end 10%, men mindre end 50 vægt-% syre) Hydrxylaminhydrchlrid Ikke farligt gds Ikke farligt gds UN 2790 Eddikesyrepløsning, 8, III UN 2923 Ætsende fast stf, giftig, n..s.(hydrxylamine hydrchlride), 8 (6.1), III Afmærkes gså med miljøfarlige stffer 11, 5 % pløsning Sammenpakning: MP19 Klassifikatinskde C3 Sammenpakning: MP18 Klassifikatinskde CT2 Oplyst: Generelt fr alle transprter gælder at de fleste stffer medtages i meget små mængder, ngle få gram eller p til 100 ml. Regler fr sammenpakning i samme ydre transprtemballage hvis der pakkes ned i samme ydre emballage, skal det sikres hver gang, at sammenpakning er tilladt fr de aktuelle stffer, hvilket afklares vha. kden fr sammenpakning. Oversigt ver anvendte kder ses sidst i dkumentet. Af venstående stffer er der følgende restriktiner ud ver, at de er tilladte at sammenpakke, g at de ikke må reagerer farligt med hinanden: MP10 MP15: MP18 MP19 højst 5 kg pr. indvendig emballage højst 3 liter pr. indvendig emballage højst 0,5 kg pr. indvendig emballage højst 5 liter pr. indvendig emballage 9

10 ALTSÅ Vurdér hver gang m stfferne kan reagerer farligt med hinanden g nedpak ikke i større mængder en angivet fr stffet. Fr stffer, der ikke er farligt gds, er der ikke specielle krav fr transprten. Det skal udarbejdes et transprtdkument iht. ADR (se bilag 1) fr disse transprter g chaufføren skal have ADR 1.3 uddannelsen. 3.2 Transprt af kemikalier mellem Campus Odense til Hindshlmvej 11, Kerteminde Kemikalienavn Gdsbetegnelse samt mærkning Sammenpakningsregler, klassifikatinskde g bemærkninger Parafrmaldehyd, 4 % pløsning Ikke farligt gds Ethanl 96% UN 1170 Ethanl, 3, II Sammenpakning: MP19 Klassifikatinskde F1 Ethanl 70% UN 1170 Ethanl, 3, II Sammenpakning: MP19 Klassifikatinskde F1 NEM-PBS (10 mm N- ethylmaleimid) MS-222 (Ethyl 3-aminbenzate methanesulfnate) Ferrzin Hydrxylamine Zink acetat (20%) Ikke farligt gds Ikke farligt gds Ikke farligt gds UN 3082 Miljøfarlig væske, n..s. (Hydrxylamine 50% pløsning), 9, III Afmærkes gså med miljøfarlige stffer UN 3082 Miljøfarlig væsker, n..s. (zinkacetatpløsning, 20%), 9, III Afmærkes gså med miljøfarlige stffer Opløst i phsphatbuffer Bedøvelsesmiddel til fisk Sammenpakning: MP19 Klassifikatinskde M6 Sammenpakning: MP19 Klassifikatinskde M6 Knc. saltsyre UN 1789 Saltsyre, 8, II Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde C1 10

11 Kemikalienavn Gdsbetegnelse samt mærkning Sammenpakningsregler, klassifikatinskde g bemærkninger Saltsyre, 6M UN 1789 Saltsyre, 8, II Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde C1 Natriumhydrxydpløsning, 10 M Natriumhydrxydpløsning, 1 M Zinkchlride, 20 % pløsning NaNO 2 Ammniumclride Sdiumbicarbnate Sdiumssalt-slutin UN 1824 Natriumhydrxidpløsning, 8, II UN 1824 Natriumhydrxidpløsning, 8, III Ikke farligt gds UN 1500 Natriumnitrit, 5.1 (6.1), III Afmærkes gså med miljøfarlige stffer Ikke farligt gds Ikke farligt gds Ikke farligt gds Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde C5 Sammenpakning: MP19 Klassifikatinskde C5 Sammenpakning: MP10 Klassifikatinskde OT2 H 2 S slutin 100 mm Ikke farligt gds Opløsning i vand Cline-reagent (diamin, FeCl 3 g 6M HCl) Glutharaldehyd, 70 % pløsning Glutharaldehyd, 50 % pløsning Glutharaldehyd, 25 % pløsning 2922 Ætsende væske, giftig, n..s. (saltsyre g diamin/hydrazin), 8 (6.1), II Afmærkes gså med miljøfarlige stffer UN 2922 Ætsende væske, giftig, n..s.(glutharaldehyd), 8 (6.1), II Afmærkes gså med miljøfarlige stffer UN 3265 Ætsende sur rganisk væske, n..s.(glutharaldehyd), 8, II Afmærkes gså med miljøfarlige stffer Ikke farligt gds Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde CT1 Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde CT1 Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde C3 Parafrmaldehyd, ren UN 2213 Parafrmaldehyd, 4.1, III Sammenpakning: MP10 Klassifikatinskde F1 Parafrmaldehyde 4 % Ikke farligt gds 11

12 Kemikalienavn Gdsbetegnelse samt mærkning Sammenpakningsregler, klassifikatinskde g bemærkninger HgCl 2 mættet pløsning UN 2024 Kviksølvfrbindelse, flydende, n..s. (Kviksølvdichlridpløsning, mættet) 6.1, II Afmærkes gså med miljøfarlig mærke Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde T4 Ethanlamin UN 2491 Ethanlamin, 8, III Sammenpakning: MP19 Klassifikatinskde C7 Hypchlrite 15 % Acetate (100 mm) UN 1791 Hypchlritpløsning, 8, III Afmærkes gså med miljøfarlige stffer Ikke farligt gds Sammenpakning: MP15 Klassifikatinskde C3 Flydende kvælstf UN 1066 Nitrgen, kmprimeret, 2.2 Sammenpakning: MP9 Klassifikatinskde 1A Tøris Benzin (5 liter dunk) Ikke farligt gds Reservebrændstf i gdkendt reservedunk. Se afsnit 4 fr yderlige inf m brændstf til både ved feltarbejde. Oplyst: Generelt fr alle transprter gælder at de fleste stffer medtages i meget små mængder, ngle få gram eller p til 100 ml. Regler fr sammenpakning i samme ydre transprtemballage hvis der pakkes ned i samme ydre emballage, skal det sikres hver gang, at sammenpakning er tilladt fr de aktuelle stffer, hvilket afklares vha. kden fr sammenpakning. Oversigt g anvendte kder ses til slut i dkumentet. Af venstående stffer er der følgende restriktiner ud ver, at de er tilladte at sammenpakke, g at de ikke må reagerer farligt med hinanden: MP9 Med andet gds i klasse 2 MP10 MP15: MP18 MP19 højst 5 kg pr. indvendig emballage højst 3 liter pr. indvendig emballage højst 0,5 kg pr. indvendig emballage højst 5 liter pr. indvendig emballage 12

13 Fr stffer, der ikke er farligt gds, er der ikke specielle krav fr transprten. Det skal udarbejdes et transprtdkument iht. ADR (se bilag 1) fr disse transprter g chaufførens skal have ADR 1.3 uddannelsen. 4 TRANSPORT AF BRÆNDSTOF TIL BÅDE I FORBINDELSE MED FELTARBEJDE SDU har sm hvedbeskæftigelse undervisning g frskning, mens transprt af brændstf til både i frbindelse med feltarbejde er en underrdnet aktivitet fr virksmheden. Hermed kan undtagelser i ADR pkt (c) gøres gældende. De generelle bestemmelser i ADR finder ikke anvendelse fr (ADR tekst): - Transprt udført af virksmheder, der sm en underrdnet aktivitet i frhld til deres hvenaktivitet, transprtere farligt gds f.eks. levering til eller returvarer fra bygge- eller entreprenørarbejdspladser, eller i relatin til vervågning, reparatin eller vedligehldelse, i mængder på højst 450 liter pr. emballage g inden fr de mængdegrænser, der er angivet i ADR Der skal træffes franstaltninger til frebyggelse af udslip af indhldet under nrmale transprtfrhld. Brændstf til båden er benzin, der har UN nummer 1203, g er en klasse 3, emballagegruppe II. Det betyder, at der iht. ADR maksimalt må transprteres 333 liter benzin til SDU s eget frbrug af brændstf til båden i frbindelse med feltarbejde. HUSK at brændstffet SKAL medbringes i samme transprt sm båden! Men sm der gså er nævnt, skal: - behlder eller behlderne sikres md udslip under transprt, ligesm - behlderene skal være fastgjrte under transprten. Og der skal ikke medbringes transprtdkument eller anden dkumentatin under transprten fr dette gds (brændstf til båden). Men HUSK - en anden bil ikke må sendes afsted med brændstf til båden! Så er det i stedet distributin g dermed må denne undtagelse ikke anvendes. 13

14 5 TRANSPORT AF KEMIKALIER ELLER AFFALD, DER ER FARLIGT GODS, MELLEM CAMPUS ODENSE OG TIL UDLANDET Oplyst: Generelt fr alle transprter gælder at de fleste stffer medtages i meget små mængder, ngle få gram eller p til 100 ml. I disse tilfælde skal de lige vurderes med de aktuelle kemikalier fr at verhlde alle regler. Bl.a. skal transprtdkumentet være på dansk g engelsk, tysk eller fransk. Der kan gså være andre ting, sm skal checkes i frbindelse med udarbejdelse af transprtdkument. Eksempler på stffer, der skal transprteres til udlandet, fremsendes til sikkerhedsrådgiveren fr udarbejdelse af et transprtdkument g efterfølgende tilbagemelding m andre tiltag i frbindelse med den kmmende transprt. 6 BESTEMMELSER OM SAMMENPAKNING AF NÆVNTE STOFFER Udpluk fra ADR : 14

15 15

16 7 BLOKFLOWDIAGRAM FOR BESTEMMELSE AF REGELSÆT FOR TRANSPORT AF FARLIGT GODS HOS SDU. En eller flere emballager med max. 1 liter pr. emballage? JA Max. 30 kg pr. ydre UN gdkendt emballage? JA Kørsel efter ADR 3.4 Se punkt 1.1 NEJ NEJ Kørsel efter ADR Mellem 1 g 5 liter pr. emballage? JA UN gdkendt emballager? JA Beregnet mængde max enheder? JA Se punkt 1.2 NEJ NEJ NEJ Kørsel efter hele > 5 liter pr. ADR knventinen emballage? Transprt ikke tilladt

17 8 TRANSPORTDOKUMENT - INTERN ELLER SPECIALTRANSPORT TRANSPORT AF FARLIGT GODS IHT. ADR PUNKT Ved transprt af farligt gds internt mellem SDU s afdelinger på Campusvej, Niels Bhrs Alle g Windsløwsparken eller specialtransprt til anden adresse (eks. feltadresse) skal nedenstående skema udfyldes g medbringes under transprten. Efter transprtens afslutning indsættes skemaet i mappe hs servicechefen sm dkumentatin fr, hvilke interne transprter af farligt gds SDU har fretaget i løbet af året. 1. Afsender/mdtager afkrydses 2. Der afkrydses i yderste venstre klnne, hvilke stffer, der transprteres. 3. Antallet af emballager g typer (dunke, papkasse, trmle etc.) nteres. 4. Den transprterede mængde angives. 5. Pintsummen udregnes. Max enheder i alt ved transprten. 6. Dat g underskrift på transprtdkumentet. Følgende faktrer ganges med mængden fr at udregne pintsummen: - Transprtkategri 1 faktr = 50 : - Transprtkategri 2 faktr = 3: - Transprtkategri 3 faktr = 1. Den samlede pintsum må ikke verstige pint. Husk gså inden transprten: Føreren skal have ADR kap. 1.3 uddannelse, der skal være dkumenteret! Krrekt emballering af den enkelte enhed emballage i UN gdkendt emballage! Klassificering g udarbejdelse af et transprtdkument fr alle farligt gds stffer, se skema næste side! Mærkning af hvert emballage/klli med faresedler m.v. iht. klassifikatinen! Hvis ekstra ydre emballage anvendes, g væske i indre emballager - retningspile på t mdstående sider af yderste emballage! Der skal medtages mindst én gdkendt håndildslukker på mindst 2 kg, der skal være frsynet med et segl ( ~ ubrudt)! Der skal medtages gdkendte gnistfrie transprtable belysningsanrdninger! Det er tilladt at medtage passagerer ved en farlig gdstransprt, når der køres efter reglerne i henhld til ADR

18 Denne side er et EKSEMPEL 1 fr transprt af mindre mængder farligt gds fra Campusvej til Søgårdlejren husk at ændre afsender/mdtager, når turen går retur. Tekst med gult, skal huskes påført det rigtige skema ved hver transprt! Afsender/mdtager Afsender/mdtager Afsender/mdtager Mdtager (ekstern, feltsted)) X X Syddansk Universitet Syddansk Universitet Syddansk Universitet Syddansk Universitet Campusvej 55 Niels Bhrs Allé 1 Windsløwsparken 21 Søgårdlejren 5230 Odense M 5230 Odense M 5000 Odense C 6200 Aabenraa Afkryds UN nr. Gdsbetegnelse Faresedler Emballage -gruppe Transprt kategri Faktr (X) Antal emballager (Y) g type Mængde (Z) Beregning= X * Y * Z Pintsum X 1170 Ethanl 3 II stk. plastdunke 5 liter 3 * 2 * 5 15 X 1789 Saltsyre 8 II stk. glasflaske 2,5 liter 3 * 1 * 2,5 7,5 X 1830 Svvlsyre 8 II stk. glasflaske 2,5 liter 3 * 1 * 2,5 7,5 X 2923 Ætsende fast stf, giftig, n..s. (Hydrxylamine hydrchlride) 8 (6.1) + miljøfarlige stffer II stk. plastbehlder 0,1 kg 3 * 1* 0,1 0,3 I ALT, pint (husk.1000) 30,3 Dat Underskrift N 18

19 Denne side er et EKSEMPEL 2 fr transprt af mindre mængder farligt gds fra Campusvej til Kerteminde husk at ændre afsender/mdtager, når turen går retur. Tekst med gult, skal huskes påført det rigtige skema ved hver transprt! Afsender/mdtager Afsender/mdtager Afsender/mdtager Mdtager (ekstern, feltsted)) X X Syddansk Universitet Syddansk Universitet Syddansk Universitet Syddansk Universitet Campusvej 55 Niels Bhrs Allé 1 Windsløwsparken 21 Hindshlmvej Odense M 5230 Odense M 5000 Odense C Kerteminde Afkryds UN nr. Gdsbetegnelse Faresedler Emballage gruppe Transprt kategri Faktr (X) Antal emballager (Y) g type Mængde (Z) Beregning= X * Y * Z Pintsum X 1170 Ethanl 3 II stk. plastdunke 5 liter 3 * 2 * 5 15 X 1789 Saltsyre 8 II stk. glasflaske 2,5 liter 3 * 1 * 2,5 7,5 X 1830 Svvlsyre 8 II stk. glasflaske 2,5 liter 3 * 1 * 2,5 7,5 X 2923 Ætsende fast stf, giftig, n..s. (Hydrxylamine hydrchlride) 8 (6.1) + miljøfarlige stffer II stk. plastbehlder 0,1 kg 3 * 1* 0,1 0,3 X 1824 X 1824 Natriumhydrxidpløsni ng (10 M) Natriumhydrxidpløsni ng (1 M) 8 II stk. plastdunk 5 liter 3 * 1 * III stk. plastdunk 5 liter 1 * 1 * 5 5 X 1791 Hypchlritepløsning 8 + miljøfarlige stffer III stk. plastdunk 5 liter 1 * 1 * 5 5 I ALT, pint 55,3

20 (husk.1000) Dat Underskrift N 20

21 9 BILAG 9.1 Bilag 1 Transprtdkument iht. ADR Bilgisk Institut, februar Bilag 2 Checkliste kørsel iht. ADR 3.4 Bilgisk Institut, marts 2012

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015 Versin VIII 12.06.2015 Manual fr klubber, dmmere g bservatører i Ligaerne g 1. divisin Gældende pr. 1. august 2015 Frmål Frmålet med denne manual er at give klubber, dmmere g bservatører et arbejdsredskab,

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE Sider: 1 af 19 Affaldsdeklarationer Indeks H 1 AFFALD FLYDENDE ORGANISK... 2 H 2 - AFFALD FAST... 3 H 3 AFFALD - TÆLLEVÆSKE FRA ISOTOPANALYSE (evt. H 1)... 4 B 1- AFFALD FLYDENDE ORGANISK MED HALOGENER...

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT Klargøringsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Aftale. mellem. Interessentkommunerne. I/S Norfors. håndtering af farligt affald

Aftale. mellem. Interessentkommunerne. I/S Norfors. håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsrden til mødet i Bestyrelsen fr Midttrafik 17. marts 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering m møde med Teknisk Udvalg i Aarhus

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Håndtering af farligt affald

Håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m Håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313 LandbNrd Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dat 070313 Oplysninger m ejendmmen Åstrupvej 42 Krt beskrivelse Ansøger søger m en udvidelse af kvægprduktinen på ejendmmen fra 292,25 DE til 509,42 DE. Udvidelsen

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage!

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage! RUSBOG Alt hvad du bør vide m rusløbet g rusturen.... Og hvrfr du selvfølgelig skal deltage! Indhld Rusløbet... 3 Rusturen... 4 Prgrammet fr turen... 5 Transprt... 6 Jethallen Karup... 6 Praktiske ting...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen Ansættelsesaftale fr timelønnede Dina Blander Enevldsen Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Dina Blander Enevldsen [gade/vej g nummer] [pstnummer] [by] CPR-nummer [CPR-nummer]

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR Installatinsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse: 1. Check serienumrene. 2. Mnter BlipTrack T18VSOLAR enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

GODKENDELSE OG TILSYN I PRIVATE PASNINGSORDNINGER

GODKENDELSE OG TILSYN I PRIVATE PASNINGSORDNINGER GODKENDELSE OG TILSYN I PRIVATE PASNINGSORDNINGER Privat børnepasning med tilskud - tilsyn. Privat børnepasning, der benyttes af frældre, sm mdtager tilskud til pasningen efter Dagtilbudslvens 80, er ikke

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag Rettelsesblad 1 + 2 + 3 + 4 1 Rettelse 1 - Fejl g ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag g kntraktbilag Udbudsbetingelser pkt. 1.15 Vareprøver Leveringssted fr vareprøver De 2 første punkter under

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

5. Udbud. Spørgsmål og svar 22.11.2010. Nr. Spørgsmål Svar

5. Udbud. Spørgsmål og svar 22.11.2010. Nr. Spørgsmål Svar 5. Udbud Spørgsmål g svar 22.11.2010 Nr. Spørgsmål Svar 1 Trafikplan i henhld til pakkebeskrivelser. Sydtrafik bedes uddybe hvrledes de planlagte trafik-, rutem- g -nedlæggelser på tværs af pakkerne skal

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 230V BAT

Installationsvejledning for BTTS 230V BAT Installatinsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse: 1. Check enhederne. 2. Mnter BlipTrack TS230VBAT enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet. 4.

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere