Her kan det blive det svært at hyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her kan det blive det svært at hyre"

Transkript

1 Her kan det blive det svært at hyre AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Arbejdsmarkedet er strammet betydeligt til de seneste år, men der er store forskelle på tværs af landet. Vi har derfor kigget nærmere på, hvor det er sværest for virksomhederne at finde nye medarbejdere frem mod Analysen viser, at selv uden yderligere beskæftigelsesvækst vil det være vanskeligt for virksomhederne at finde nye medarbejdere i Vestjylland, på Vestfyn og i Sønderjylland. I de områder er ledigheden i forvejen ofte lav, og da antallet af indbyggere i de erhvervsaktive aldre kan forventes at falde, så bliver det meget svært at skaffe medarbejdere. Det vil være nemmere at rekruttere i storbyområderne, i Østjylland, eller på Sydsjælland. I de områder er ledigheden højere end i resten af landet, og da der samtidig ventes befolkningsvækst, så vil virksomhederne have nemmere ved at finde nye medarbejdere. Arbejdsmarkedet bliver meget stramt i nogle områder, da de har meget lav ledighed og antallet af indbyggere i de erhvervsaktive aldre forventes at falde Hvis beskæftigelsen fortsætter med at stige, så ændres billedet. Så vil den stigende befolkning i fx Høje-Taastrup finde job, og der vil ikke ledige ressourcer dér om tre år. Arbejdsmarkedet bliver meget stramt i 62 kommuner, dvs. med en ledighed på under 3 pct. Kun 14 kommuner kan forventes reelt at have ledige ressourcer i Det er primært storbykommuner, suppleret af Næstved, Nyborg, Sønderborg og Odsherred. Så er man virksomhed med vækstambitioner, så er det måske nemmere at placere sig i de områder end i områder, hvor arbejdsmarkedet kan forventes at blive ekstremt stramt. Hvis beskæftigelsesfremgangen fortsætter, så vil arbejdsmarkedet blive ekstremt stramt i 62 ud af 98 kommuner Figur 1 Arbejdsmarkedet bliver meget stramt i 2020 i mange (røde) områder Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Beskæftigelsen er antaget uændret frem mod DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2017 # XX

2 Ledigheden er faldet og er lav i mange kommuner Hen over de seneste år er ledigheden faldet som følge af den kraftige jobvækst, som vi har haft i perioden siden Den faldende ledighed har bevirket, at ledigheden i en del kommuner er faldet til under 4 pct., hvilket vil sige, at arbejdsmarkedet i de pågældende kommuner er meget stramt. I syv kommuner er ledigheden endda under 3 pct., hvilket i praksis betyder, at der ikke er ledige ressourcer, hvis virksomhederne i området ønsker at ekspandere. Der vil altid være en vis ledighed, eksempelvis knyttet an til jobskift, så en ledighed på under 3 pct. er reelt udtryk for, at ressourcerne udnyttes fuldt ud. I Ringkøbing-Skjern, Allerød, Hedensted, Skanderborg, Varde, Solrød og Favrskov er ledigheden således under 3%. I 40 kommuner er ledigheden mellem tre og fire procent, jf. figur 2. Her er kapaciteten på arbejdsmarkedet også udnyttet til noget, der ligner det maksimale. Med de nuværende økonomiske strukturer, så er den strukturelle ledighed i underkanten af 4 pct. Ledigheden er faldet og er under 3% i syv kommuner Tilbage er 51 kommuner, hvor der trods fremgangen i beskæftigelsen er ledige ressourcer. Det er naturligvis ikke godt med høj ledighed, men en lidt højere ledighed giver vækstmuligheder i de pågældende kommuner. Det er i de områder, hvor virksomhederne umiddelbart vil have nemmest ved at finde nye medarbejdere, hvis virksomhederne ønsker at ekspandere deres produktion. Landets højeste ledighed finder vi i Ishøj, hvor ledigheden er på 7 pct. Efter Ishøj følger Odense og Lolland, som begge har en ledighed på 6,2 pct. Lader man øjnene glide ned over et landkort, så ser man hurtigt, at ledighed især er et storby fænomen. Dertil kommer dog også, at nogle af de såkaldte udkantskommuner er udfordret. Det drejer sig om førnævnte Lolland, men også Langeland, Frederikshavn, Fanø og Odsherred, som alle har en ledighed på over 5,5 pct. I 51 kommuner kan ledigheden fortsat falde, da ledigheden er over 4 pct. Det er særligt i storbyerne og nogle udvalgte udkantsområder Der er dog også mange såkaldte udkantskommuner, som bestemt ikke er karakteriseret af høj ledighed. I Ringkøbing-Skjern er ledigheden på 2,5 pct., hvilket er landets laveste. Nabokommunen i Vestjylland, Varde har også en af landets laveste ledighedsprocenter. Så det er bestemt ikke sådan, at det, som nogle kalder Udkantsdanmark, generelt kan siges at have høj ledighed. Ledigheden er lav i mange såkaldte udkantskommuner Hvis man som virksomhed skal vælge geografisk placering, eksempelvis hvis produktionen skal udvides, så kan det være relevant at kigge på, hvilke områder det vil være nemmest at rekruttere i. Ud fra ledighedens danmarkskort, så skal man kigge mod de områder, hvor der er en vis ledighed. Vælger man at slå sig ved i Ringkøbing-Skjern skal man i hvert fald være opmærksom på, at det kan være svært at finde den arbejdskraft, som man har behov for. Virksomheder med vækstambitioner har behov for arbejdskraft Det er klart, at et øjebliksbillede af ledigheden giver et forsimplet billede af, hvor det kan være attraktivt for virksomheder at placere deres produktion. Ledighedens niveau siger ikke noget om de lediges kvalifikationer, men ledighedens niveau giver dog alligevel en DANSK ERHVERV 2

3 indikation om, hvor arbejdsmarkedet er mest stramt. Figur 2 Ledigheden er højere i storbyerne og enkelte udkantskommuner Kilde: Danmarks Statistik Befolkningen stiger men kun i nogle områder I ovenstående opgørelse af ledigheden er der tale om et her-og-nu billede. Over de kommende tre over kommer der til at ske ganske store befolkningsforskydninger, som kan ændre på ovenstående billede. På landsplan ventes befolkningen ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose at stige med knap personer fra starten af 2017 til starten af Fremgangen i befolkningen er imidlertid bestemt ikke homogen. Kigger vi alene på indbyggere i den normale erhvervsaktive alder, så er den forventede befolkningsvækst noget mere afdæmpet. Der ventes således kun en stigning i antallet af indbyggere i alderen år fra starten af 2017 til starten af 2020 på personer. Selv inden for denne gruppe er der store forskydninger i sammensætningen. Der vil således være færre med dansk oprindelse i alderen år i 2020 end i dag. Omvendt, så ventes antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande at stige med personer. Desværre har indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande en noget lavere erhvervsfrekvens end personer med dansk baggrund. Der vil i 2020 også være cirka yderligere indvandrede og efterkommere med vestlig baggrund, så det samlede antal indbyggere ventes at stige med ovennævnte personer. Udsigt til store befolkningsforskydninger til 2020, men vi bliver yderligere personer i den erhvervsaktive alder DANSK ERHVERV 3

4 Figur 3 Betydelige ændringer i befolkningssammensætningen de kommende år Ændring i antal indbyggere i alderen år, Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra Efterkommere fra Efterkommere fra ikke-vestlige lande vestlige lande ikke-vestlige lande Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsprognose Ligesom befolkningsfremgangen ikke forventes at være jævn på tværs af befolkningsgrupper, så forventes den heller ikke at være jævn på tværs af landet. Kigger vi på antallet af indbyggere i alderen år, så ventes antallet af indbyggere primært at stige i københavnsområdet samt i landets øvrige storbykommuner. Cirka halvdelen af landets kommuner har således udsigt til et stigende antal indbyggere i den erhvervsaktive alder. Omvendt så har den anden halvdel af landets kommuner udsigt til færre i alderen år om tre år, jf. figur 4. De største fald i antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder finder vi på ø-kommuner som Ærø, Bornholm, Fanø og Langeland. I alle fire kommuner forventes antallet af indbyggere i alderen år at falde med over 4,5 pct. Flere indbyggere i de erhvervsaktive aldre i halvdelen af landets kommuner færre i den anden halvdel Det betyder så også, at selvom der muligvis er ledige ressourcer i de kommuner her og nu, så er det ikke oplagt, at det er tilfældet om tre år. Pt. er der 755 ledige på Bornholm. Hvis befolkningen i den erhvervsaktive alder skrumper med personer, som Danmarks Statistik forventer vil være tilfældet, så kan det blive vanskeligt at fastholde antallet af job. Det vil lidt forsimplet kræve, at der var en ledighed på minus 300 personer. En løsning på problemet kan dog være, at arbejdsmarkedsdeltagelsen stiger på Bornholm. En stigende arbejdsmarkedsdeltagelse har netop været målet i de mange reformer, der er gennemført de seneste årtier, men spørgsmålet er, om det er nok. Færre indbyggere kan give arbejdsmarkedet udfordringer i nogle områder DANSK ERHVERV 4

5 Figur 4 Udsigt til flere i den erhvervsaktive alder i halvdelen af landets kommuner Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsprognose Det er klart, at Bornholm også kan forsøge at holde på eller tiltrække folk i den erhvervsaktive alder. Hvis det lykkes, så kan Bornholm håndtere udfordringen. Men helt grundlæggende er det udfordrende at fastholde antallet af arbejdspladser i et område, hvis antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder skrumper. I andre kommuner end Bornholm vil pendling måske kunne løse problemet, her er Bornholm lidt speciel ved at afstanden til de øvrige kommuner er så stor. Det er også værd at bemærke, at det ofte er sådan, at nabokommuner stort set har ens udfordringer, hvilket gør, at pendling ikke altid kan løse problemerne med rekruttering. Pendling eller tilflytning kan mindske problemet, men mange kommuner vil have helt reelle udfordringer. Arbejdsmarkedet bliver meget stramt i mange områder Hvis vi sammenholder den aktuelle ledighed med befolkningsprognoserne på tværs af landet, kan vi få et udtryk for, hvor arbejdsmarkedet over de kommende år kan forventes at blive mest stramt, og hvor der er bedre rekrutteringsmuligheder. Konkret har vi taget antallet af ledige justeret for den forventede ændring i antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder og sat det i forhold til den nuværende arbejdsstyrke i den pågældende kommune. Lav ledighed og fraflytning kan gøre arbejdsmarkedet meget stramt i mange kommuner En del kommuner er karakteriseret af lav ledighed i dag, når man så kombinerer det med, at der forventes at være færre indbyggere i de pågældende kommuner om tre år, så bliver det meget svært for virksomhederne at rekruttere. I Struer er der 356 ledige, hvilket betyder, at ledigheden er på 3,8 pct. De kommende tre år ventes antallet af indbyggere i kommunen i alderen år at falde med 473 personer. Så det kan blive Bliver et kunststykke at fastholde antallet af arbejdspladser i nogle områder DANSK ERHVERV 5

6 meget svært at fastholde antallet af arbejdspladser og er der virksomheder, der ønsker at udvide produktionen, så skal de indstille sig på, at det kan blive en meget stor udfordring at få den tilstrækkelige arbejdskraft i lokalområdet. I figur 5 (samme figur som figur 1) er det aktuelle ledighedsniveau sammenholdt med befolkningsprognosen. I de mørkerøde områder, så vil antallet af indbyggere falde så meget, at hvis antallet af arbejdspladser skulle fastholdes, så vil ledigheden blive negativ (fraregnet pendling og ændringer i erhvervsfrekvensen). Ledigheden kan naturligvis ikke blive negativ, så figuren er alene en måde at illustrere en pointe på. Ledigheden bliver ikke negativ, men noget må give sig Som det fremgår, så vil nogle af de traditionelle yderkantskommuner få et meget stramt arbejdsmarked, da ledigheden i udgangspunktet ikke er særligt høj, og da antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder falder i en del af områderne. Konkret vil ledigheden blive negativ i 10 kommuner. Ledigheden bliver negativ i 10 kommuner Figur 5 Arbejdsmarkedet bliver meget stramt i 2020 i mange (røde) områder Kilde: Ledigheden sammenholdt med Dst s befolkningsprognose. Beskæftigelsen forudsat uændret I de øvrige røde kommuner på landkortet, så bliver arbejdsmarkedet også meget stramt. Vi har her defineret et stramt arbejdsmarked, som en situation, hvor ledigheden vil være under 4 pct. Det gør sige gældende i yderligere 44 kommuner. Samlet vil over halvdelen af landets kommuner have et ekstremt stramt arbejdsmarked over de kommende år enten fordi at ledigheden i udgangspunktet er meget lav og/eller fordi at antallet af indbyggere forventes at falde. Yderligere 44 kommuner får en ledighed på under fire procent uden beskæftigelsesvækst Rekruttering ser ud til at blive vanskeligst i kommuner som Ærø, Bornholm, Lemvig, Struer, Morsø og Langeland. Det vil sige i traditionelle yderkantskommuner. De røde DANSK ERHVERV 6

7 områders udfordring er imidlertid mennesker det er ikke manglen på job. Der er ingen ledige ressourcer og ressourcesituationen må forventes at blive strammere, som følge af befolkningsudviklingen. Med andre ord så skal virksomheder med vækstambitioner tænke sig godt om, hvis de vælger at bosætte sig i de områder. I de lyse områder og de blå områder, så er der bedre rekrutteringsmuligheder, hvis man kigger på befolkningsprognoserne og kombinerer dem med ledigheden i de pågældende områder. De mest mørkeblå områder er Ishøj, Brøndby og København. Alle tre har i udgangspunktet ret høj ledighed og befolkningen ventes at stige. I Københavns Kommune er ledigheden på 5,2 pct. Mere konkret er der personer ledige. Over de kommende tre år ventes indbyggerantallet (20-64 år) at stige med personer. Der er med andre ord i udgangspunktet fine rekrutteringsforhold i København. I andre områder gør befolkningsvækst det nemmere at rekruttere Ishøj har landets højeste ledighed på 7 pct. (744 personer) - da antallet af indbyggere (20-64 år) ventes at stige med 628 personer frem til 2020, så er det også et attraktivt område rent rekrutteringsmæssigt. Til gengæld så er der måske nogle kvalifikationsudfordringer mange af indbyggerne har ikke-vestlig baggrund, og det er netop den del af befolkningen, som desværre har en lav arbejdsmarkedsdeltagelse. Beskæftigelsesvækst vil give meget presset arbejdsmarked Ovenstående figur er lavet med udgangspunkt i uændret beskæftigelse. Over de seneste år er antallet af beskæftigede imidlertid steget kraftigt. Hvis vi forudsætter, at fremgangen i beskæftigelsen fortsætter, så bliver arbejdsmarkedet samlet set naturligvis strammere end indikeret ovenfor. Vi har derfor også kigget på, hvordan arbejdsmarkedet kan forventes at se ud om fire år, hvis den kommunespecifikke beskæftigelsesændring over de foregående fire år fortsætter med samme årsvækst i de kommende tre år. Beskæftigelsen stiger Over de seneste fire år er beskæftigelsen steget i 73 af landets kommuner. I 25 kommuner er beskæftigelsen faldet. Vi antager forsimplende, at beskæftigelsen fortsætter op i de 73 kommuner, hvor beskæftigelsen har været stigende de seneste fire år og tilsvarende at beskæftigelsen fortsætter med at falde i de områder, hvor den har været faldende de senest fire år. Tempoet på jobskabelsen forudsættes uændret sammenlignet med årsgennemsnittet over de seneste fire år i de enkelte kommuner. I 73 af landets 98 kommuner er beskæftigelsen steget Når man inkluderer beskæftigelsesudviklingen i regnestykket, så kommer ledigheden til at være negativ i 21 kommuner frem mod Arbejdsmarkedet bliver strammest i Høje-Taastrup, Gladsaxe, Vejen, Aabenraa og Læsø, jf. figur 6. I yderligere 44 kommuner vil arbejdsmarkedet blive ekstremt stramt med fuld ressourceudnyttelse. Kun 14 kommuner kan siges reelt at have ledige ressourcer med en ledighed på over 5 pct. i I top ligger Ishøj, Rødovre og Frederiksberg. Arbejdsmarkedet bliver ekstremt stramt i 2020, hvis beskæftigelsen fortsætter op med uændret tempo DANSK ERHVERV 7

8 Figur 6 Fortsat beskæftigelsesvækst gør arbejdsmarkedet meget stramt i 2020 Kilde: Ledigheden sammenholdt med Dst s befolkningsprognose. Beskæftigelsesvæksten forudsat uændret Opsummering Ovenstående beregninger er lavet med udgangspunkt i, at erhvervsfrekvensen er uændret. Forhåbentligt vil allerede vedtagne reformer få arbejdsstyrken til at stige frem mod starten af 2020, hvor dette regnestykke slutter. Analyserne viser dog tydeligt, at mange områder vil være udfordret af et meget stramt arbejdsmarked over de kommende år da ledigheden i udgangspunktet er lav og da befolkningen i kernearbejdsstyrken er skrumpende i cirka halvdelen af landets kommuner. Det er ikke nødvendigvis et problem for de pågældende områder. Da ressourceudnyttelsen vil være høj, så der er jo ikke tale om krise men det vil alt andet lige være vanskeligere for de områder at opleve økonomisk vækst end områder, hvor der er flere ledige ressourcer, enten fordi ledigheden i udgangspunktet er højere eller fordi at der er udsigt til flere indbyggere. For områderne med stramme arbejdsmarkeder er udfordringen imidlertid ikke ledighed men mennesker. En forudsætning for, at de områder kan opleve højere vækst i produktion og beskæftigelse, er, at folk ikke flytter derfra. DANSK ERHVERV 8

9 OM DENNE UDGAVE Her kan det blive svært at hyre er 12 ne nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den d. 24. juli OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Steen Bocian på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cheføkonom Steen Bocian, chefkonsulent Malthe Mikkel Munkøe, chefkonsulent Michael Bremerskov Jensen, økonom Jonas Spendrup Meyer, direktionssekretær Lotte Holmstrup NOTER DANSK ERHVERV 9

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Her skabes arbejdspladserne

Her skabes arbejdspladserne Her skabes arbejdspladserne AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.POLIT RESUMÉ Siden arbejdsmarkedet vendte i 2013, er beskæftigelsen steget med knap 160.000 personer og beskæftigelsen er nu på samme niveau

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

ANALYSENOTAT Store forskelle i ventetiden på kommunal genoptræning

ANALYSENOTAT Store forskelle i ventetiden på kommunal genoptræning ANALYSENOTAT Store forskelle i ventetiden på kommunal genoptræning AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF KATRINA SCHOUENBORG Store forskelle i ventetiden på genoptræning Der er stor forskel

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens:

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vælg bopæl med et stopur

Vælg bopæl med et stopur Vælg bopæl med et stopur AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Priserne på huse og særligt ejerlejligheder er steget voldsomt i København de seneste år. Korrigeret for inflation har ejerlejligheder

Læs mere

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

E-handlen på tværs af landet

E-handlen på tværs af landet E-handlen på tværs af landet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Danskerne shopper, downloader og streamer på nettet

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der er store forskelle på, hvor meget

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer

Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA. POLIT. Resumé Over tid kan et samfunds indbyggere reelt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere