Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O"

Transkript

1 Værd at vide Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O Dansk Orienterings-Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, februar 2008

2

3 Forord Dette er en vejledning for dig som deltager i mountainbikeorientering, MTB-O under Dansk Orienterings-Forbund (DOF). MTB-O er en forholdsvis ny disciplin under DOF. Internationalt er vi organiseret under International Orienteering Federation (IOF). Mange af de regler der gælder for MTB-O er hentet fra det internationale reglement, men der gælder særlige regler for Danmark. MTB-O projektgruppen Januar

4

5 Opgaven Mountainbikeorientering (MTB-O) er en disciplin indenfor orientering, hvor du som deltager ud fra indtegninger på kortet skal opsøge et antal afmærkede poster i terrænet på din vej fra start til mål. Er rækkefølgen af posterne angivet, skal du følge den. Når du deltager i orientering som en konkurrence, er tiden afgørende. Mesterskaber afvikles så vidt muligt i ukendt terræn. Denne vejledning omfatter deltagere i orientering på Mountainbike, For deltagere i orientering til fods gælder der særlige regler. Klubben Er du medlem af en klub under Dansk Orienterings-Forbund har du ret til at deltage i alle stævner, der er optaget på forbundets stævnekalender. Ved de nationale mesterskaber, er der dog skærpede krav for medlemmer, der ikke er danske statsborgere. Du må samtidig være medlem af flere danske orienteringsklubber. Dog må du ikke indenfor en forårssæson, der omfatter perioden fra 1. januar til den 30. juni, eller en efterårssæson, der omfatter perioden 1. juli til 31. december, stille op for mere end én klub ved stævner i Danmark. Dit ansvar Som deltager har du ansvar ikke bare for dig selv, men også de andre deltagere og naturen. Det gælder uanset om du er til træning eller stævne. Deltager du i MTB-O sker på dit eget ansvar. Det er dig, der har ansvaret for at være rask nok til at starte og for de beslutninger, du tager før løbet og under vejs. Det gælder f.eks. når du vedligeholder din cykel eller vælger en teknisk svær nedkørsel. Er du uheldig at komme til skade på en sådan måde, at arrangørerne er medansvarlige, vil du være dækket af en ansvarsforsikring. Den er tegnet for alle klubber under Dansk Orienterings-Forbund af Dansk Idræts-Forbund. Forsikringen dækker også, hvis du kommer til skade som et medlem af det team, der står for arrangementet. Du skal vide at den fælles ansvarsforsikring ikke er en ulykkesforsikring. En sådan må du selv tegne via dit eget forsikringsselskab. Det skal være en fritidsulykkesforsikring. Endelig er du som deltager altid sikret gratis læge- og sygehusbehandling via dit sygesikringsbevis. 5

6 Ansvar for andre Udgangspunktet er at færdselsloven gælder. Her er det især reglerne om vigepligt og kørsel i højre side, der har betydning. Men også reglerne om at vise hensyn, og ikke bringe sig i situationer, hvor du er til fare eller ulempe for andre er vigtigt at have med. Særligt er det for MTB-O vedtaget at det ved kørsel på ensporet vej er rytteren der er på vej opad en bakke, der skal vige, og at en bag frem kommende deltager, på råb herom skal have plads så passage kan ske venstre om. Det er en klar regel at du som deltager også har ansvar for andre. Kommer en af dine konkurrenter til skade, skal du afbryde dit løb og hjælpe. Og skulle der opstå en situation, hvor en deltager savnes, er du forpligtet til at deltage i en eftersøgning. Det er heldigvis yderst sjældent der sker alvorlige skader. Og det er aldrig sket, at nogen er faret vild og ikke er blevet fundet. Faktisk er det forbavsende så få der kommer galt af sted set i forhold til de mange kilometer, der hvert år køres i de danske skove. Men du har også en ansvar for andre på en lidt anden måde. Du må nemlig ikke ved din optræden give anledning til utryghed eller usikkerhed. Husk derfor altid at melde dig i mål inden du forlader et træningsløb eller en stævneplads. Det gælder uanset årsagen til at du er udgået af løbet. Hvis du glemmer at melde dig, kan det betyde, at arrangørerne må iværksætte en eftersøgning af dig i løbsområdet. Naturværn Naturen er vores idrætsplads. Vi skal derfor være med til at passe godt på den. Du skal være opmærksom og tage hensyn. Det gælder i forhold til planter og dyr, men også i forhold til andre mennesker, du møder i naturen. Det kan eksempelvis være skovens ejere, skovens ansatte og jægerne. De bruger ofte mange penge og tid på deres fritidsinteresse, hvilket vi skal respektere. For uden tillid og tilladelser kan vi ikke dyrke vores idræt. Dansk Orienterings-Forbund har en klar grøn profil, som er formuleret politisk af hovedbestyrelsen. Du kan du finde det på forbundets hjemmeside under: Forbundet -> Politikker -> Natursyn.

7 Stævneområdet er ikke bare skoven og stævnepladsen samt parkering, men også eventuelle bygninger, der er lånt til omklædning eller overnatning. Ligesom de almindelige regler er skærpet på enkelte områder, er der modsat ofte lavet aftaler med ejerne, der giver dig tilladelse til en adfærd, der lempeligere end de almindelige regler. Disse aftaler danner grundlag for stævnets instruktion. Du bør derfor læse den grundigt hjemmefra på stævnets hjemmeside. Du skal også være opmærksom på den skiltning og anden afmærkning, som arrangøren har sat op. Det gælder derfor at du som deltager skal overholde stævneleders afmærkninger ved tilkørsel, på parkeringsarealer, ved stævnecentret, på stævnepladsen, på vej til start og i terrænet, samt følge alle anvisninger, der fremgår af instruktionen. Samtidig gælder det at en deltager ubetinget skal respektere alle forbudte områder, passager og ruter, som er angivet på kortet af korttegner med signatur eller indtegnet af banelægger med violet banefarve på kortet. Det sidste beskrives mere detaljeret i afsnittet om indtegninger på kortet. Endelig er det en selvfølge, at vi ikke efterlader os spor i naturen. Dit affald skal med hjem eller i nærmeste skraldespand. Alder, køn og klasser Din alder er det antal år, som du fylder i et kalenderår. I MTB-O er vi inddelt efter alder og køn i aldersgrupper og dermed klasser således: Damer D -16 til og med 16 år D -20 til og med 20 år D 21- fra og med 21 år D 40- fra og med 40 år D 50- fra og med 50 år D 60- fra og med 60 år Herrer H -16 til og med 16 år H -20 til og med 20 år H 21- fra og med 21 år H 40- fra og med 40 år H 50- fra og med 50 år H 60- fra og med 60 år Er du yngre end 20 år, er du altid berettiget til at rykke op i en ældre aldersklasse. Dette gælder til og med D 21- eller H 21-. På tilsvarende vis kan du som ældre end 35 år altid rykke ned i en aldersklasse. Det gælder til og med D 21- eller H 21-. Er du en dameløber, kan du altid rykke over i en herreklasse. Baner Reglerne om banerne har primært betydning for banelæggeren, men du skal som deltager vide lidt om de krav der stilles til banerne. 7

8 Disciplinerne MTB-O har som orientering flere discipliner. Der konkurreres traditionelt på distancerne lang, mellem og sprint. Derudover køres stafet med 3 personer på et hold, freeorder (hvor rækkefølgen af posterne er valgfri) samt ultralangdistance med samlet start. De svære baner skal indeholde flere vejvalgsmuligheder og stræk af varieret længde, så skift i orienteringsteknisk er nødvendig. Der må gerne være modkørsel på posterne. Postplaceringerne vil i Danmark altid være på en MTB fremkommelig sti. Et stævne med MTB-O Cup skal omfatter følgende klasser. Klasse Lang Mellem Sprint H H H H H H D D D D D D Talværdien angiver den tilstræbte vindertid i minutter. Klasserne er ikke angivet med faste banelængder da en vindertid på 90 min måske betyder en 20 km bane i en meget bakket skov med svært farbare stier og 30 km i en flad skov med store skovveje. Motionsklasser med kortere baner skal tilbydes både med forhåndstilmelding og som åbne baner med tilmelding på dagen. Der afvikles VM og EM i alle tre individuelle discipliner og DM afvikles som langdistance. Stafet er en international mesterskabsdisciplin. Konkurrencen afvikles med 3 deltagere pr. hold. Der er samlet start, og holdene spredes ved brug af gaflinger på banen, som sikre at alle hold under vejs har haft de samme poster og samme delstræk, men ikke nødvendigvis på samme tur og tidspunkt.

9 Fairness Eller Fairplay som det hedder i andre idrætsgrene er også vigtigt i orientering. Det er hovedreglen skal du som deltager skal orientere selvstændigt. Uanset om du som deltager er udgået eller har afsluttet din bane, må du ikke begive dig ud i løbsområdet, før konkurrencen er afsluttet. Endelig må hverken du eller andre give andre deltagere, som endnu ikke er startet, informationer om løbsområdet, kortet, poster eller delstræk. Doping er strengt forbudt. Der tages faktisk mange dopingprøver i orientering også af andre end eliteløberne. Til dato er ingen i orienteringssporten, herunder MTB-O, der er testet positiv. Skovlukning Reglerne om skovlukninger er et udslag af reglerne om fairness. Deltagere, som ønsker at komme i betragtning til VM eller EM samt andre landsholdsdeltagelse, og deltagere, der ønsker at deltage i DM eller FM må ikke færdes i de terræner, som skal anvendes til testløb eller DM/FM, hvis skovene er lukket. Det er dog tilladt at deltage i stævne med orientering til fods i de pågældende terræner, men træning i fod orientering i terrænet er ikke tilladt. Og det er vigtigt at understrege, at du som deltager selv har pligt til at holde dig orienteret om eventuelle skovlukninger. Føler du selv at du har et for stort kendskab til et terræn kan du jo vælge at stille op, men undlade at klippe sidste post. Du deltager på den måde helt frivilligt udenfor konkurrence. Påklædning og udstyr Som en sidste konsekvens af reglerne om fairness findes regler om din påklædning og det udstyr du må medbringe. Hovedreglen er, at du frit kan vælge din påklædning og personlige udstyr. Brug af godkendt cykelhjelm er påbudt. Stævnelederen kan dog stille særlige krav til din påklædning og pålægge dig pligt til at medbringe særligt udstyr, herunder elektroniske enheder til live tracking. 9

10 Anvendes der startnumre i din klasse, skal du hæfte det udleverede startnummer synligt på cyklen. Du må ikke folde eller fastgøre det, så sponsorlogo eller tekst skjules. Overtræder du den regel, vil du kunne nægtes start, indtil forholdet er bragt i orden. Endelig er det bestemt, at du som deltager ikke må benytte andre hjælpemidler end det udleverede kort, kompas og din mountainbike med kortholder. I praksis accepteres det, at du som personligt udstyr medbringer et ur, herunder et pulsur. Endelig skal du medbringe det udleverede eller medbragte kontrolkort. Om det kan du læse mere lige herunder.

11 Kontrolkortet Ved alle stævner og mange træninger bruges der i dag et elektronisk kontrolkort. Det er en plastbrik, der skal fastgøres på cykelen. Dette kan for eksempel gøres med en yoyo/liftkortholder, der har en selvoprullende line, hvortil brikken gøres fast. Man kan også bruge elastiksnor til at fastgøre brikken til cyklen. I brikken er der indbygget en lille chip, der registrerer alle de poster du klipper under vejs. Brikken modsvares af en kontrolenhed, der er monteret på hver post. I Danmark er der mulighed for at møde 2 forskellige kontrolsystemer: Sportident og Emit. For dem begge gælder det, at du som deltager har ansvaret at brikken har det rigtige nummer, er funktionsdygtig og er nulstillet inden start. Du skal kort sagt tjekke om det nummer, der står på din brik, passer med det nummer der fremgår af startlisten, at den er funktionsdygtig. Det sker ved at bruge den særlige kontrolenhed der opsat inden start og som nulstiller din brik. Du skal også huske aktivere brikken i den kontrolenhed, der er opstillet ved kortudleveringen. Det er også dit ansvar, at du ved hver postenhed opnår en læsbar markering i din brik. Er du i tvivl om at det elektroniske system virker, skal du i stedet sikre dig en backup kvittering. Det sker for Emit systemets vedkommende ved at præge et mønster i et særligt backupkort, der er monteret på din brik. Ved brug af Sportident, skal du foretage et manuelt klip med den på posten monterede stiftklemme i en af rubrikkerne: R1, R2 og R3, der er trykt på løbskortet. Her gælder det at reserverubrikkerne skal klippes i rækkefølge. Konsekvenserne af fejlklip er som hovedregel en diskvalifikation. Det gælder uanset om fejlen er et klip i forkert rækkefølge eller klip af en forkert post. Mangler du et klip, enten på grund af fejl ved markeringen, fordi du kommer til at springe en post over eller fordi du afbryder dit løb, vil du blive noteret som udgået. Du skal være opmærksom på, at der er muligt at rette din fejl. Du skal blot tilbage til den rigtige post og genoptage løbet herfra. 11

12 Tilmelding Tilmelding til stævner sker bedst og billigst via Det anbefales at du straks når du er blevet medlem af en klub, bliver oprettet i systemet af din klub og får dit eget login. O-service er det fælles tilmeldingssystem. Her kan du finde mange spændende oplysninger om stævnerne og informationer om dine klubkammerater og andre medlemmer af klubber under forbundet. Det er dig selv der som bruger holder systemet opdateret. Startpengene fastsættes af arrangørerne, og udgør typisk for senior/junior: Stævne i MTB-O cup: DM/FM i MTB-O: Sprint i MTB-O-cup: 80 kr. / 50 kr. 110 kr. / 80 kr. 50 kr. / 30 kr. Disse satser gælder for tilmelding via O-service. Ved tilmelding på anden måde er startafgiften typisk 20 kr. højere. Der afregnes afgifter til Forbundet af stævnerne efter de almindelige afgiftsregler, dog således at der opkræves en forhøjet afgift for DM/FM i MTB-O, samt medaljeafgift efter gældende regler. Tilmeldingsfristen fremgår af indbydelsen. Ofte er der i indbydelsen åbnet mulighed for at foretage eftertilmelding eller køb af en start på dagen. Køb af en start på dagen eller en start i en åben klasse vil være muligt ved stort set alle stævner. Se nærmere herom i indbydelsen. Problemet er blot, at du ikke kan være sikker på at kunne købe den bane du ønsker. Derfor må du måske tage til takke med de baner, der er tilbage. Start Vi har i MTB-O 3 forskellige måder at starte en konkurrence på. De er forskellige startmetoder er nærmere beskrevet nedenfor. Du har selv ansvaret for at følge startproceduren, herunder ansvaret for at overholde din starttid. Det er også dit eget ansvar at du ved start får det rigtige løbskort udleveret Det er vigtigt at du selv tjekker om kortet har den rigtige bane indtegnet.

13 Individuel start Her sker starten ud fra en på forhånd ved lodtrækning fastlagt startliste med faste tidsintervaller. 4 minutter før det fastsatte starttidspunkt kaldes du ind i den første startboks. Er det Emit systemet der benyttes, får du typisk dit backupkort udleveret her. Er det Sport Ident er det her brikken cleares, så den tømmes for ældre data. I tredje startboks foretages en kontrol af nummeret på dit elektroniske kontrolkort, hvis ikke det er sket tidligere. Endelig får du et minut før start dit kort udleveret, så du kan montere det i kortholderen. Lige før start lægges brikken i startposten. For sent startende 1. boks 2. boks 3. boks 4. boks Venteområde Kontrol brik Backupkort Kort udlevering Startpost Opslag: Startliste Instruktion Ur der viser fremkald Start ur Fremkald 4 min før Stop 3 min før Stop 2 min før Stop 1 min Start Fri start (put & run) Ved fri start kan du indenfor et fastlagt tidsinterval selv vælge dit starttidspunkt. Normalt skabes spredning ved, at deltagere på samme bane sendes af sted med 1 minuts mellemrum. Der sker ikke noget fremkald, så du stiller dig bare i kø, når du er klar. Samlet start Ved samlet start skal alle deltagerne i samme klasse starte på samme tid. Samlet start bruges ved stafetter og enkelte andre stævner. Her sker fremkald klassevis typisk 5-10 minutter før start. 13

14 Cyklerne lægges på en linie, mens deltageres kort lægges på en startlinie lidt væk. Når starten går skal deltageren samle deres kortet op, og løbe frem til deres cykel, som herefter ikke må forlades I skiftezonen i stafet skal 2 holdkammerater røre hinanden for at fuldføre et lovligt skift. Arrangørerne bør opsætte skiftezonen på en måde der ikke nødvendiggør pludselig opbremsning af den indkommende rytter, da dette kan skabe en farlig situation i forbindelse med at sende næste rytter afsted. Poster I terrænet vil posterne være markeret med trefløjede skærme i farverne orange og hvid. Hver af de tre sider skal mindst være 30 x 30 cm og farverne fordelt i to lige store trekanter. Den orange farve skal på alle 3 sider dække bundlinien. Ved natløb markeres posterne med en refleks, der skal være synlig fra alle sider. Postene skal til stævner være monteret på et fritstående stativ. Øverst på stativet finder du kontrolenheden. Umiddelbar herunder og synligt fra to sider skal postens kodetal være påført. Du kan kontrollere, at du har fundet den rigtige post ved at sammenholde kodetallet på stativet med det kodetal, der er trykt umiddelbart efter postnummeret på kortet. Væske Det er ikke sundt og slet ikke klogt at mangle væske under et løb. Derfor bør du i god tid før et stævne huske at drikke godt med væske. Det gælder ikke bare en varm dag, men hver gang du skal deltage i MTB-O. Det er således dit ansvar at være tanket godt op, og dit ansvar at have væske med på cyklen. Væske i skoven er en service, og ikke en pligt for arrangørerne. Væskedepoter kan være placeret ved en post og være angivet i postbeskrivelsen eller ved en tvungen overgang eller et neutralt sted, som er vist på kortet. Husk altid at klippe posten inden du drikker. Ved start og mål vil du og alle andre deltagere blive tilbudt væske og måske i mål tillige en energibar eller frugt. Se stævnets instruktion herom.

15 Kortet Kortet til MTB-O er fremstillet efter en særlig kortnorm vedtaget af IOF. Kortet er et lidt forenklet orienteringskort, idet de grønne farver der viser tætheder er slået sammen og alle vækstgrænser er fjernet. På det lineære plan er signaturerne for sti og vej nydefinerede med 2 bredder i 3 niveauer, alt efter fremkommelighed. Alle stier er tegnet med sort farve, mens bygninger, hegn og stendiger er grå på MTB-O kortet. Det gør det nemmere for rytteren at se hvor han kan køre, når kortet læses i høj fart. Kortet skal fremstilles i offsettryk eller print i god kvalitet. Der kan anvendes kort i målestoksforholdet 1:10.000, 1: eller 1: For de ældre klasser anbefales det at bruge størst mulige målestok uden at gå på kompomis med kortets størrelse eller antal af kortvend/skift. De vigtigste forskelle til et orienteringskort er: Sti og vej er markeret med en signatur, der viser bredde og underlaget og dermed fremkommelighed på cykel. Indhegninger og bygninger er gråtonet og sorte konturlinier omkring søer og vandløb er fjernet. Alle tætheder har kun en grøn farve. 15

16 Forbudte områder, passager og ruter Det er en vigtig hovedregel, at deltagerne ikke må forlade deres cykel under løbet og ej heller ikke køre, trække eller bære cyklen udenfor sti eller vej. Sti og vej er vel og mærke kun de stier og veje, der af korttegneren er medtaget på kortet. Det er banelæggerens opgave at lægge banerne og placere posterne så delstræk og postplaceringer ikke tilskynder til overtrædelse af reglerne. Oplysninger om forbudte områder eller tvungne passager får du altså via kortet. Det er korttegneren og banelæggeren, der med symboler og indtegninger på kortet fortæller dig, hvor du må komme og hvor du skal tage hensyn. Indtegninger på kortet På dit kort er indtegnet start, delstræk, poster med postnumre og mål. Banelæggeren laver sine indtegninger med den violette banefarve. Bemærk at disse symboler gælder generelt og derfor både for MTB-O kort og orienteringskort. Start er på dit kort vist med en ligesidet trekant. En spids i trekanten skal pege imod den første post. Er startpunktet forskudt i forhold til kortudleveringen, er det startpunktet, der er indtegnet. Poster indtegnes med en cirkel. Posternes nummer angives i rækkefølge fra 1 og opad og postnummeret skal pege imod nord på dit kort og være placeret tæt på cirklen. Postens kontrolnummer angives umiddelbart efter postnummeret på kortet. Mål finder du på kortet angivet med en dobbelt cirkel. Delstrækkene vises med en ubrudt linie fra start via alle poster til mål. Er der indlagt et tvunget delstræk, vil det være indtegnet med en stiplet linie, der viser forløbet. Et tvunget delstræk vil være afmærket i terrænet, og det skal du følge.

17 Passage forbudt er indtegnet på kortet med en fuldt optrukket linie i violet banefarve. Lovlige passager i hegn og andre tvungne overgange viser banelægger på kortet med to buer. De viser den nøjagtige placering af overgange. Hvis der er tale om en tvungen overgang, føres linjerne mellem posterne til og fra passagestedet. En tvungen overgang skal du følge. Et væskedepot er vist med et bæger på kortet, hvis det er placeret ved en tvungen overgang. Er depotet placeret ved en post vises ikke på kortet men alene i postbeskrivelsen. Det samme gælder en førstehjælpspost. Væskedepot Førstehjælp Forbudte områder, som eksempelvis gårdspladser og vildtlommer, skal af banelægger vises med lodrette linier i violet banefarve. Forbudt område Er afgrænsningen af det lodret skraverede område på kortet vist med en fuldt optrukket eller stiplet kantlinie, vil det forbudte område i terrænet være afmærket med henholdsvis en ubrudt eller en sporadisk markering. Dækker skraveringen på kortet en vej eller anden ledelinie i terrænet, må du ikke følge den i terrænet. Forbudt rute Forbudt rute, der ikke må følges, er på kortet vist med en serie krydser, der er indtegnet med den violette banefarve. Forhindringer på stier, som kan passeres, markeres med violet streg Stier, som ikke må benyttes, markeres altså med violet kryds (forbudt rute). Det samme gælder, hvor der for deltagerne kan opstå tvivl om et stiforløb Farligt område Farligt område vil være indtegnet på kortet med denne krydsskravering. Et farligt område er ikke forbudt at passerer, men det er sjældent en god ide. 17

18 Mål Dit løb er slut, når du på mållinjen klipper målposten. Kan du ikke overholde den for banen angivne maxtid, må du afbryde dit løb og melde dig i mål. Det samme gælder, hvis du vælger at udgå undervejs, eksempelvis hvis du kommer til skade. Det er utroligt vigtigt, da du ellers kan blive årsag til en forgæves eftersøgning. Tidtagning Når din brik bliver aflæst i mål, vil den afgive de oplagrede informationer om din tid til tidtagningssystemet. Tidtagningen sker med 1 sekunds nøjagtighed. Vigtigt er også, at du kan få udskrevet alle dine mellemtider. Dem får du typisk på en bon lige efter du er kommet i mål. Med dem i hånden kan du bedre analysere dit eget løb og sammenligne det med andre, der har løbet samme bane, eller bare det samme delstræk. Vil du blive bedre til orientering, er det en god ide at bruge tid på at efterbehandle dine tider og vejvalg. Resultatlisten Ved et stævne vil resultaterne almindeligvis løbende blive offentliggjort på stævnepladsen. Det er altid spændende at følge med her. En endelig resultatliste skal senest 7 dage efter stævnet kunne findes på stævnets hjemmeside. Lister skal være tilgængelige på stævnets hjemmeside i mindst 1 år efter stævnet. Præmier Ved mesterskaber køres der om medaljer. Ved de danske mesterskaber i klasserne H 21- og D 21- i disciplinen Lang, modtager vinderne Danmark Idræts-Forbunds guldmedaljer. I alle andre klasser og til nr. 2 og 3 i H 21- uddeles der medaljer fra DOF i guld, sølv og bronze. Dansk landsholds MTB-O er i Verdensklasse

19 Dommer eller jury Til alle stævner er der udpeget en dommer eller nedsat en jury til behandling af eventuelle protestsager. Er du noteret som udgået eller diskvalificeret bør du kontakte stævnekontoret for at få en afklaring af grundlaget herfor. Er du ikke tilfreds, kan du klage til stævnelederen. Kan du ikke acceptere stævnelederens endelige afgørelse af klagen, eller hvis du mener der er fejl ved stævnet, har du adgang til at indgive en protest. Du bør her rådføre dig med en fra klubben, inden du vælger at indgive en formel protest. Antallet af protest- og ankesager er i forhold til antal starter heldigvis meget lavt. Vigtigste signaturer 19

20 Særregler for MTB-O I MTB-O er der nogle særregler du særligt skal være opmærksom på. Nogle er rent danske og andre en del af IOF s MTB-O Competitors Code. Her de vigtigste: Brikken skal være fastgjort til cyklen, så rytteren ikke kan forlade cyklen for at klippe en post. Cyklen må ikke forlades. Færdsel udenfor de stier og veje, der er vist på kortet er i Danmark forbudt. Deltagerne skal bære en godkendt hjelm. Færdselsreglerne gælder også i skoven, og suppleres med IOF s MTB-O Competitors Code: o o o o o o Modkørende ryttere skal passere hinanden venstre skulder mod venstre skulder. Hold til højre. En opadkørende rytter skal vige for en nedadkørende. I stikryds og stisammenløb skal ryttere på en mindre stier vige for ryttere på større stier eller vej. Overhalinger skal ske venstre om. Langsommere kørende ryttere skal vig så hurtigere kørende ryttere kan komme forbi. Nedsæt fart og giv om nødvendigt lyd, når skovgæster til fods eller på hesteryg passeres. Hensynsløs kørsel og brud på de særlige regler straffes med diskvalifikation. Læs mere Kontakt Dansk Orienterings-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby

2.3 Alder og køn En deltagers alder er det antal år, som deltageren fylder i det pågældende kalenderår.

2.3 Alder og køn En deltagers alder er det antal år, som deltageren fylder i det pågældende kalenderår. Reglement 2015 Planudvalgets Udkast 1, ver. 2 (intern nummerering) Maj 2014 + Nugældende tekst (2013) Forslag Forslagsstillers begrundelse mv PLAN s indstilling (med 1. 2.3 Alder og køn En deltagers alder

Læs mere

MTBO. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund

MTBO. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund MTBO Reglement 2015 Dansk Orienterings-Forbund Indhold Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Orientering... 4 1.3 Deltager... 4 1.4 Klasser... 4 1.5 Baner...

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 1 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2007. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2007. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2007 Dansk Orienterings-Forbund 20-10-2006 Side 1 af 36 Reglement 2007 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang...4 Orientering...4 Deltager...4

Læs mere

Instruktion. til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø

Instruktion. til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Instruktion til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Klassifikation Orienteringsklubben Esbjerg. A *** stævne. Stævnet er samtidigt et World Ranking Event. Stævneplads Stævnepladsen

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Holbæk Orienteringsklub indbyder til Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Søndag den 22. september 2013 Instruktion Stævnet... : Danmarksturneringen

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion Holbæk Orienteringsklub indbyder til Nytårsstafet Søndag den 4. januar 2015 Instruktion Kørevejledning.. : Der vil være skærme fra Kalundborgvej i Fårevejle. Følg Ordrupvej og drej til venstre ad Næsgårdsvej

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2015

Fynsk Sprint Cup 2015 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2015 Parkering i Svendborg I Svendborg er der parkering på Nordre Havnevej fra nr. 1, i parkeringsbåse og på græsarealet der støder op til. Det er lovligt at holde mere end

Læs mere

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering.

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering. Instruktion Formalia Mødested DM Sprint 2009 Lørdag d. 25. april 2009 www.dmsprint2009.dk A stævne ***** 2. afdeling af Trimtex Cup 4. afdeling af Combineering Cup Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2013

Fynsk Sprint Cup 2013 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2013 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information Åbenrå Orienteringsklub Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009 Praktisk information Hvornår? Lørdag den 18. juli 2009 kl. 14-17 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 9-12 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 14-17

Læs mere

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Løbsområde Stævneplads / center Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Lørdag 3. oktober 2015 Palsgaard Græsareal vest for Vester Palsgaard Skovmuseum. Adresse for Museet: Palsgårdvej 9 7362 Hampen

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2015 Dansk Orienterings-Forbund Indhold ALMINDELIG DEL... 5 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 5 Omfang... 5 Orientering... 5 Deltagere... 5 Klasser... 5 Baner... 5 Kontrolsystem...

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde DM Sprint, 5 stjernet A stævne / WRE Palægården i Roskilde. Der findes et stort

Læs mere

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Mødested Kørevejledning Parkering Stævnekontor Stævneplads Service Salg af åbne baner Toiletter Omklædning og bad Overnatning Bidstrup Gods, mellem Hadsten og Laurbjerg

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion VUMB 2014 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance. (se kort udsnit). De topografiske kort er af nyere dato, men der

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2017

Fynsk Sprint Cup 2017 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2017 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især følgende skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation

Læs mere

INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV. Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29.

INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV. Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29. INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29. marts 2014 Løbsområde: Mødested - Stævneplads: Parkering: Stævnecenter: Resultater:

Læs mere

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle INSTRUKTION Klassifikation: Løbsområde: Stævnet er et

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Afmærkning ved Rådhusvej / Søparken og ved indkørslen til parkeringspladsen ved Ravnsholtskolen.

Afmærkning ved Rådhusvej / Søparken og ved indkørslen til parkeringspladsen ved Ravnsholtskolen. Instruktion Op ned match for 3. 6. division i COWI-ligaen Søndag den 24. september 2017 i Ravnsholt Skov Vi glæder os til at se rigtig mange glade løbere til en god dag i skoven. Op ned match 3.-4. division

Læs mere

Instruktion for Jættemilen 2011

Instruktion for Jættemilen 2011 Instruktion for Jættemilen 2011 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Stævne Finale i Trimtex Senior Cup og Combineering Junior Cup. Dato Søndag den 13. november 2011 Løbsområde

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vej 52 (Silkeborg Horsens), 6 km syd for Silkeborg. Fra mødestedet er der ca. 1 km til parkering. Afstande:

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008 Århus 1900 Orientering byder velkommen til DM sprint. DM-sprint er ranglisteløb og også 1. del af Park Tour. Kørevejledning Århus Universitetshospital Risskov. Afmærkning fra lyskrydset Grenåvej/Asylvej

Læs mere

Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017.

Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017. Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017. Arrangør Klassifikation Rold Skov OK i samarbejde med Rebild Kommune. DM Sprint, 4 stjernet A stævne og IOF World Ranking Event. DM sprint er ligeledes

Læs mere

Ved campingpladsen Velling Kollervej 4 8654 Bryrup. Busser anvises plads af officials. Venligst oplys om bustransport ved klubtilmeldingen.

Ved campingpladsen Velling Kollervej 4 8654 Bryrup. Busser anvises plads af officials. Venligst oplys om bustransport ved klubtilmeldingen. Instruktion Mødested og Kørevejledning Ved campingpladsen på Velling Kollervej 4, 8654 Bryrup. Afmærkning fra krydset, hvor vej 453 krydser vej 52. Endvidere på vejstrækningen Them Bryrup. Parkering Ved

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vejen mellem Rønde og Femmøller Strand. Afmærkning i Egens (ankomst fra Rønde) 56.269843, 10.515290 eller

Læs mere

INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV

INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV MTBO Mellemdistance (C-stævne) og 16. Afd. af Trimtex MTBO Cup 2016. Arrangeret af. Løbet indgår

Læs mere

Københavner Cup 1. etape

Københavner Cup 1. etape Arrangør: PI-København Københavner Cup 1. etape Orienteringsløb Tirsdag d. 22. marts 2011 i Ravnsholt Dansk Politiidrætsforbund Kære orienteringsløbere Velkommen til 1. etape af Københavner cuppen. Det

Læs mere

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså Indbydelse Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj 2017. Klassifikation Løbsområde Arrangør Stævnets hjemmeside Parkering og mødested Stævneplads Afstande Kørsels vejledning

Læs mere

Indbydelse. til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø

Indbydelse. til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø Indbydelse til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Dato Søndag d. 21. april 2013. Stævnepladsen åbner kl. 09.00. Løbsområde Fanø Klitplantage.

Læs mere

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab. Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til at byde velkommen i Munkebjerg

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

VUMB februar - Baneinstruktion

VUMB februar -  Baneinstruktion VUMB 2017 4. 5. februar - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes der primært på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance (se kort udsnit). Andre kort vil forekomme, De topografiske

Læs mere

Holdlister og resultater kan ses på: På Stævnepladsen. Afstand fra parkering til stævneplads: ca meter.

Holdlister og resultater kan ses på:  På Stævnepladsen. Afstand fra parkering til stævneplads: ca meter. INSTRUKTION: C-stafet / Vejle - Stafetten i Haraldskær skov. Søndag den 08. maj 2011 - kl. 10.00 Holdlister og resultater kan ses på: http://www.orientering.dk/snab/ Kørselsvejledning: Parkering: Stævneplads

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts Mellemdistance Kirkemilen

Instruktion. Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts Mellemdistance Kirkemilen Instruktion Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts 2016. Mellemdistance Kirkemilen Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2016@nordjysk2dages.dk Der er særlig

Læs mere

Svendborg OK, OK Melfar og Faaborg OK indbyder til MTBO på Fyn C-løb og WRE-løb

Svendborg OK, OK Melfar og Faaborg OK indbyder til MTBO på Fyn C-løb og WRE-løb Svendborg OK, OK Melfar og Faaborg OK indbyder til MTBO på Fyn C-løb og WRE-løb Stævne Løbsområde og klassifikation 14. afdeling af Trimtex MTBO cup WRE og 15. afdeling af Trimtex MTBO cup. WRE og 16.

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads Instruktion Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik bedes om muligt ske inden stævnet per mail. Der er særlig begynderinstruktion for fri start (put and run) Der er særlig

Læs mere

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1 Vi ses i skoven sundt sjovt sejt - 16 Orientering sundt sjovt sejt - 1 Begynderinstruktion Indhold Indhold 2 Kortet 4 Målestok 4 Signaturer 5 Højdekurver 6 Nord er altid opad 7 Kompasset 8 Afstande 8 Skridttælling

Læs mere

Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub

Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub INDBYDELSE Arrangører Navn og klassifikation Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub DM Stafet og DM Lang (*****) 5 stjerner Trimtex Senior Cup, 12. og sidste afdeling

Læs mere

INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum

INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum Aarhus 1900 Orientering har hermed den store glæde at kunne byde velkommen til DM Lang 2015 i Ålum. Klassifikation Arrangør Løbsområde Stævneplads Kort Løbet

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION JFM STAFET 2012 Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION KØREVEJLEDNING Afmærkning i Grønfeld mellem Femmøller og Kalø. GPS koordinater

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015 Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Op/ned 2-3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4-5 division Op/ned 5-6 division 27. september 2015 Stævneklassifikation DM for klubhold 2015 og finale i COWI-ligaen(Danmarks

Læs mere

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Indbydelse Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015 Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Lørdag den 14. marts til langdistance i Hammer Bakker Søndag den 15. marts

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2014

Fynsk Sprint Cup 2014 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2014 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

Regler for VinterCup 2008/2009

Regler for VinterCup 2008/2009 Regler for VinterCup 2008/2009 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter,

Læs mere

Instruktion. Fynsk Sprint Cup. Jysk / Fynsk Mesterskab Sprint

Instruktion. Fynsk Sprint Cup. Jysk / Fynsk Mesterskab Sprint Instruktion for Fynsk Sprint Cup og Jysk / Fynsk Mesterskab Sprint Service I Odense forefindes kiosk på stævnepladsen. I Svendborg og Faaborg henvises til byernes caféer, kiosker o.l. som har åbent. Toiletter:

Læs mere

Regler for VinterCup 2010/11

Regler for VinterCup 2010/11 Regler for VinterCup 2010/11 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Instruktion - Jættemilen 2014

Instruktion - Jættemilen 2014 1 Instruktion - Jættemilen 2014 Dato 9. november 2014 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Finale i Trimtex Senior Cup og finale i Løberen League. Løbsområde Tisvilde hegn Løbsform

Læs mere

Instruktion Bulletin 2/3

Instruktion Bulletin 2/3 Instruktion Bulletin 2/3 den 28. og 29. maj 2016 og Jysk Fynsk mesterskab i sprint samt World Ranking Event i sprint den 29. maj 2016 i Assens Stævnet er et *** C-løb Arrangører: OK Melfar, Svendborg OK,

Læs mere

Instruktion til Midgårdsormen

Instruktion til Midgårdsormen Instruktion til Midgårdsormen Arrangør: OK Pan Aarhus Stævne: Midgårdsormen 10-mands mellemdistance-stafet. Tjalfe 4-mands ungdomsstafet. Dato: 3. og 4. september Løbsområde og kort: Ørnbjerg Mølle revideret

Læs mere

Instruktion. Hammer Bakker - Mellemdistance. Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015.

Instruktion. Hammer Bakker - Mellemdistance. Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015. Instruktion Hammer Bakker - Mellemdistance Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015. Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2015@nordjysk2dages.dk Der er særlig

Læs mere

Søndag den 17. september 2017 i Munkebjerg Øst

Søndag den 17. september 2017 i Munkebjerg Øst INSTRUKTION til åbent stævne og divisionsmatch i COWI-ligaen 2. div.: FROS/MELFAR, Faaborg OK, Odense OK, OK Syd 3. div.: OK Esbjerg, Svendborg/OPI, West/Ribe samt Kredsmesterskab for ungdom i Sydkredsen

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts i Kirkemilen

Læs mere

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) A-Stævne, World Ranking Event.

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) A-Stævne, World Ranking Event. DM Mellem World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007 w w w. her ning-orient eringsklub. dk Arrangør: Klassifikation: Ranglisteløb: Herning

Læs mere

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

Instruktion til JFM Lang Søndag d. 17/8 2014

Instruktion til JFM Lang Søndag d. 17/8 2014 Instruktion til JFM Lang 2014 Søndag d. 17/8 2014 Stævnetype Stævnet er et A-arrangement Skov Gludsted-Børgelund Stævneplads Stævneplads i lysning umiddelbart vest for Militærdepot Hjøllund Afmærkning

Læs mere

Instruktion Midgårdsormen & 20. august

Instruktion Midgårdsormen & 20. august Instruktion Midgårdsormen 2017 19. & 20. august 1. Kørevejledning, stævnecenter og stævneplads. Der vil være skiltet og afmærket fra Slagelse Landevej ved Rosted til parkering og stævnecenter. Den røde

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division 27. september 2015 INSTRUKTION Arrangør Stævneklassifikation Allerød

Læs mere

Op/Ned Match Division, Øst

Op/Ned Match Division, Øst Søllerød Orienteringsklub indbyder til Cowi-Ligaen: Op/Ned 3.-4. division, Op/Ned 4.-5. division, Op/Ned 5.-6. division, samt Åbne Baner i Rude Skov. Dato 25. September 2016 kl. 11:00-15:00 Stævnepladsen

Læs mere

Stævne reglement. Børn og unge tri ved SGS og KHIF TRI

Stævne reglement. Børn og unge tri ved SGS og KHIF TRI Program(tentativ) 0800 : Registrering åbner 0800 : skitftezone åbner for chechk in 0930 : registrering og check in lukker 0930 : briefing for 1. afd. 0-2 klasse 0945 : skiftezone lukker 0955 : line up

Læs mere

Instruktion til indendørsorientering på Nærum Gymnasium

Instruktion til indendørsorientering på Nærum Gymnasium 12/4 2016 18:53 Instruktion til indendørsorientering på Nærum Gymnasium Det bliver en hæsblæsende opgave for hjernen, når DU på torsdag skal finde vej på Nærum Gymnasium. Banerne er kilometer lange og

Læs mere

Tema - Danmarksturnering

Tema - Danmarksturnering Tema - Danmarksturnering 5.1 Danmarksturneringen Danmarksturneringen er åben for alle forbundets klubber. Deltagere er klubhold eller klubsamarbejder. Danmarksturneringen, der i perioden 2008-2010 betegnes

Læs mere

Instruktion for Jættemilen 2012

Instruktion for Jættemilen 2012 Instruktion for Jættemilen 2012 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Stævne Finale i Trimtex Senior Cup og Løberen League Dato Søndag den 11. november 2012 Løbsområde Danstrup,

Læs mere

1. Definitioner og begreber Omfang Orientering Deltagere Klasser Baner Kontrolsystem...

1. Definitioner og begreber Omfang Orientering Deltagere Klasser Baner Kontrolsystem... Indhold 1. Definitioner og begreber...6 1.1 Omfang...6 1.2 Orientering...6 1.3 Deltagere...6 1.4 Klasser...6 1.5 Baner...6 1.6 Kontrolsystem...6 1.7 Tidtagningssystem...6 1.8 Kontrolkort...6 1.9 Postenhed...6

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Foreløbig Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts

Læs mere

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle Instruktion Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015 Arrangør Klassifikation Påskeløb 2015 C-stævne **** Orienteringsklubben Pan Århus Dato Torsdag den 2. april lørdag den 4. april

Læs mere

BESKRIVELSE AF OPGAVER SØNDAG

BESKRIVELSE AF OPGAVER SØNDAG BESKRIVELSE AF OPGAVER SØNDAG INFORMATIONSDISK SIDE 1 PARKERING SIDE 2 TEST AF RUTEN SIDE 2 SKIFTEZONE SIDE 3 RUTE OFFICIAL SIDE 3 VÆSKEDEPOT SIDE 5 FINISHER ZONE/FOOD SIDE 5 NEDPAKNING MTB SIDE 6 NEDPAKNING

Læs mere

FINALEN 2013. Rude skov. Søndag den 29. september kl. 11:00

FINALEN 2013. Rude skov. Søndag den 29. september kl. 11:00 FINALEN 2013 Rude skov Søndag den 29. september kl. 11:00 LØBSINFORMATION Sidste afdeling af Salomon Trail Tour 2013 afvikles i Rude skov med uddeling af præmier til både dagens vindere, samlede vindere

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT

FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT FKOBST 187-3 2013-12 udkast FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT Ref.: a. FSUBST 491-7 Bestemmelser for Idrætsvirksomheden i Forsvaret (2009-07) b. FKOVEJL PS. 400-3, Kap. 23, pkt. 14

Læs mere

DELTAGER INFORMATION

DELTAGER INFORMATION DELTAGER INFORMATION XTERRA DUATHLON VEJLE 12. FEBRUAR 2017 Kære deltager Velkommen til XTERRA Duathlon Vejle 2017! Glæd dig til en fed oplevelse i naturen, i selskab med en masse andre seje deltagere.

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen

Instruktion. Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen Instruktion Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2016@nordjysk2dages.dk Der er særlig begynderinstruktion

Læs mere

INSTRUKTION. Oversigt over faciliteter. 1. etape 2,5 km/15 poster. 2. etape 2,8 km/15 poster 2,8 km/15 poster 2,8 km/15 poster. 3.

INSTRUKTION. Oversigt over faciliteter. 1. etape 2,5 km/15 poster. 2. etape 2,8 km/15 poster 2,8 km/15 poster 2,8 km/15 poster. 3. INSTRUKTION Kørevejledning 1. etape Stævnepladsen er beliggende på en mark ved Sollerupvej i den nordlige ende af skoven. Afmærkning på rute 8, Reventlowsvej i Korinth og på rute 43, Odensevej i Kistrup.

Læs mere

INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest

INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ Stævneplads Klassifikation Løbet er et A-stævne Mødested Munkebjerg ved Vejle. GPS: 55.679700, 9.618000

Læs mere

Naturløbskoncept 2016

Naturløbskoncept 2016 Dansk Orienterings-Forbund Naturløbskoncept 2016 Baggrund Naturløbet er blevet udviklet og arrangeret i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark siden 2009. Aktiv Rundt i Danmark havde til og med 2012 Arla

Læs mere

Indbydelse Bulletin 1

Indbydelse Bulletin 1 Indbydelse Bulletin 1 Fynsk Sprint Cup den 28. og 29. maj 2016 og Jysk Fynsk mesterskab i sprint samt World Ranking Event i sprint den 29. maj 2016 i Stævnet er et *** C-løb Arrangører: OK Melfar, Svendborg

Læs mere

INSTRUKTION. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst Skal fornyes. Stævneplads

INSTRUKTION. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst  Skal fornyes. Stævneplads INSTRUKTION DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ Skal fornyes Stævneplads Klassifikation Arrangør Mødested Løbet er et A-stævne samt WRE afdeling. OK

Læs mere

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet  betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: INDBYDELSE Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Generel information

Læs mere

Firma Multi Motion Langesø 2014

Firma Multi Motion Langesø 2014 Firma Multi Motion Langesø 2014 Velkommen Firmaidræt Odense byder velkommen til Firma Multi Motion Langesø for 11 år i træk For at afviklingen af løbet kan fungerer bedst muligt, beder vi dig om at gennemlæse

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Børnestævne 20. september 2014

Børnestævne 20. september 2014 Karlslunde Tri Børnestævne 20. september 2014 Primær kontakt person under stævnet er: Stævneleder Brian Hesselø tlf. 30718137 men der er naturligvis rigtig mange andre hjælpere på dagen bare se efter de

Læs mere

Indhold DOF Fod-O reglement 2017 Definitioner og begreber Regler om deltagere Regler om stævner

Indhold DOF Fod-O reglement 2017 Definitioner og begreber Regler om deltagere Regler om stævner Indhold *: Særlige regler for mesterskabsstævner (**: og divisionsmatcher) DOF Fod-O reglement 2017 Definitioner og begreber 1 Omfang 1.1 Orientering 1.2 Deltager 1.3 Klasser 1.4 Baner 1.5 Kontrolsystem

Læs mere

DELTAGER INFORMATION

DELTAGER INFORMATION DELTAGER INFORMATION XTERRA DUATHLON VIBORG 2. APRIL 2017 Kære deltager Velkommen til XTERRA Duathlon Viborg 2017! Vi glæder os til at se dig i Hald Ege på søndag, til et fedt race i noget skøn natur.

Læs mere