FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi

2 Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 Bind 9 Kapitel 13 Informationsteknologi Indholdsfortegnelse 13. Informationsteknologi Den retlige ramme Forløbet frem til Columbus it projektet Forløbet i hovedtræk Forløbet i Før udbud EU-udbud Kontrakt af 30. juni Kommunens rådgivere Forstudierapport (foranalyse) Allonge 1 og 2 af 23. december Forløbet i Særlig om kommunens bidrag til udvikling af systemmoduler Forløbet i Problemer og forsinkelser i foråret Betalingsaftale af 30. august Skridt til ophævelse i oktober Særligt om dataleverancer og snitflader Status december Forløbet i

4 Ny udskydelse af levering Ibrugtagning 1. juli 2001 og problemer i den forbindelse Allonge 3 af 23. oktober Forløbet i Fortsatte problemer med moduler Ophævelse af kontrakten 25. juni Forlig af 4. september 2002 og efterforløb Anden it Pc'er til medarbejdere Hjemmepc'er til skoler og skolebørn Farum-net mv Forklaringer Embedsmænd Politikere Andre Sammenfatning og vurdering

5 Kapitel Informationsteknologi Farum Kommune besluttede i 1997 at udskifte de hidtil anvendte it-systemer fra Kommunedata A/S, nu KMD A/S (KMD) med henblik på at opnå bedre og billigere løsninger. Efter en udbudsrunde indgik kommunen den 30. juni 1998 kontrakt med softwarefirmaet Columbus IT Partner A/S (CITP) om udvikling af en softwareplatform til en kommune. Tanken var bl.a., at det færdige produkt skulle tilbydes til andre af landets kommuner, og at Farum Kommune i den forbindelse skulle have en royalty-betaling. Oprindeligt var implementeringen af det nye it-system i Farum Kommune fastlagt til senest 31. december 1999, men udviklingen blev løbende forsinket. Forsøg med fuld ibrugtagning 1. juli 2001 viste betydelige problemer på en række områder. I foråret 2002 ophævede kommunen kontrakten med CITP og indgik efter hasteudbud ny aftale med KMD. KMD opkøbte efterfølgende de dele af CITP, der arbejdede med it til det offentlige. Som forløbet er oplyst for kommissionen, blev hele projektet og det i den forbindelse udviklede software opgivet i relation til Farum Kommune. I Peter Brixtoftes bog Fremtidens Kommune fra 1999 hedder det under omtale af Kommunerådgivere : 1 I Farum arbejder vi med, at borgeren kun skal tale med én person, kommunerådgiveren, der sikrer borgeren en samlet oversigt over alle de økonomiske transaktioner mellem det offentlige og borgeren. Denne kommunerådgiver vil i overført betydning svare til den praktiserende læge, der jo også kan klare det meste. Kun når der er særligt indviklede problemer, kaldes en specialist ind i sagen. Allerede i dag har vi indført en pensionistbutik, hvor grundideen er, at pensionisten i langt de fleste situationer kan nøjes med at tale med én person om alle problemer. Det sikrer pensionisterne en langt bedre service ,s

6 Opbygningen af et rådhus med mange kommunerådgivere forudsætter en efteruddannelse af de nutidige medarbejdere, ligesom vi uddanner vore elever efter denne model. Derudover er Farum i fuld gang med at udvikle nye borger- og medarbejdervenlige IT-programmer i samarbejde med IT-virksomhederne Columbus A/S og Damgaard Data A/S. Disse programmer skal være færdigudviklet og sat i værk inden udgangen af år Som en forberedelse til et nyt IT-baseret samfund har kommunen givet samtlige medarbejdere en hjemmecomputer med bl.a. Internetadgang. Valget af virksomhederne Columbus A/S og Damgaard Data A/S er sket efter et EU udbud, hvor en række andre IT-virksomheder kom med konkurrerende tilbud. Når man taler om IT, er det nødvendigt at forstå, at IT ikke er et mål i sig selv, men et hjælpemiddel, der skal sikre hurtigere og bedre arbejdsgange og muligheden for at give borgerne den bedst mulige service. Det er derfor vigtigt, at IT-løsningerne tager udgangspunkt i virkeligheden, dvs. i medarbejdernes hverdag. Farum og vor IT-partner har derfor indledningsvis analyseret de nuværende arbejdsgange. Denne analyse tjener til at belyse, dels hvad der kan forbedres i de daglige arbejdsrutiner, dels på hvilken måde IT kan støtte en hurtig, effektiv og borgervenlig arbejdsgang. Farum investerer et betydeligt beløb i dette IT-projekt i håbet om, at borgerne får såvel en billigere som en mere servicevenlig administration. Projektet har givet anledning til kritik, herunder i medierne og det medførte et økonomisk tab for kommunen og en belastning af den kommunale administration mv. 1 Emnet indgår derfor i kommissionens undersøgelse. Den almenvigtige betydning af emnet illustreres i øvrigt af de problemer, som bl.a. staten har haft med at implementere nye it-løsninger. Udgangspunktet var imidlertid en positiv medieomtale af kommunens forsøg på at opnå en bedre og billigere it-løsning. Berlingske Tidende skrev således den 26. marts 2001 under Penge og Job : 2 Farum dropper datafirma. Columbus IT partner har fået Farum Kommune til at skifte Kommunedata ud med en ekstern leverandør, skriver Columbus IT Partner i en pressemeddelelse. Første del af den nye IT løsning - version 1 - som Columbus har udviklet er nu klargjort og vil blive taget i brug i løbet af april.»det er bedre 1 It-problemernes betydning for økonomistyring mv. er behandlet i bind 15, kapitel 25, og indgik også som et element i straffesagerne ,f3,b33-4 -

7 systemer, og det er billigere systemer, og det må udkonkurrere Kommunedatas systemer,«sagde Farums borgmester Peter Brixtofte ved pressemødet. Presseomtalen var positiv frem til oktober 2001, og herefter kom omtalen af problemerne. 1 Den 26. marts 2002 skrev Computerworld under overskriften Farum panikjager ITleverandør med under-rubrikken Farum Kommune går i hasteudbud og vil have det problematiske Columbus-system verfet ud inden udgangen af maj. Ren nødværge, mener kommunen. Farum har skadet forretningen, mener Columbus, der ikke vil udelukke erstatningskrav : 2 Farum Kommune vil af med Columbus IT Partner hurtigst muligt og går nu i hasteudbud for på rekordtid at finde en ny bærende IT-leverandør. Efter indstilling fra kommunens IT-udvalg besluttede et enstemmigt byråd i aftes med omgående virkning at opsige den aftale, som kommunen har med Columbus IT Partner om levering af Farum Kommunes IT-systemer og omgående gå på jagt efter en ny leverandør, der med lynets hast skal levere et nyt system. I hasteudbuddet - som Farum Kommune nu går ind i - vil prækvalifikationen blive på blot 15 dage, mens tilbudsrunden vil blive på blot 10 dage. Turboform - Der er vitale dele af det nuværende system, der ikke fungerer, og problemet er akut. Derfor har vi besluttet denne turboform, hvor vi skal have fundet en løsning inden udgangen af april. Det nye system skal køre inden udgangen af maj, siger formand for Farum Kommunes IT-udvalg, Morten Pflug (V) til Computerworld Online. Grunden til den pludselige opsigelse er, at Farums byråd har mistet tiltroen til ITsystemet fra Columbus IT Partner. 1 Se referat af artikler i bind 2, kapitel bl.a. Jyllands-Posten den 2. juli 1998: Columbus i gang med leverancer til kommuner, Jyllands-Posten den 28. februar 2000: Columbus fortrænger Kommunedata, Jyllands-Posten den 8. marts 2000: Offentlig IT: Øget kamp om kommunal EDB, Ekstra Bladet den 5. januar 2001: Net-noter: Brixtoftes IT-planer forsinket, Jyllands Posten den 6. januar 2001: Farums IT-projekt forsinket, Jyllands-Posten den 7. marts 2001: Kommuner vælger af mangel på bedre og dagen efter: System fra Kommunedata giver dobbelt-arbejde, Jyllands-Posten den 22. marts 2001: IT-leverandører: Kommunedatas monopol under pres og IT-leverandører: KMD under pres, Berlingske Tidende den 26. marts 2001 under Penge og Job, Jyllands-Posten den 22. oktober 2001 tre artikler om kommunens it-problemer: Opgør om ITproblemer, Kære Peter: Fortroligt notat udleveret ved fejl med underrubrikken Seks borgere fik ved et tilfælde udleveret strengt fortrolige interne notater fra Farum Kommune. Notaterne afslører store problemer med kommunens nyindkøbte edb-system. Intet mindre end katastrofalt, siger viceborgmester Helene Lund (SF). og It: Columbus og Farum i opgør med underrubrikken Farum Kommunes IT-afdeling har sat spørgsmålstegn ved Columbus IT-Partners evne til at levere funktionsdygtig software til den sidste del af kommunens ambitiøse IT-projekt ,f1,b18. Af Dan Jørgensen

8 Byrådet mener, at systemet er så mangelfuldt, at det koster kommunekassen væsentlige beløb, ligesom ustabilitet og manglende funktionalitet skaber massive frustrationer blandt medarbejderne i forvaltningen. Således betyder fejl og mangler ved systemet, at forvaltningen ikke kan opkræve restancer for omkring 100 millioner kroner - en hård belastning i en tid, hvor Farum Kommune for alvor er i pengebekneb. - Der er simpelthen for mange fundamentale ting, der ikke virker, og vi tror ikke længere på, at det kan komme til at fungere, siger Morten Pflug. Columbus: Farum en katastrofeforretning Columbus IT Partner er chokeret over den pludselige opsigelse af samarbejdsaftalen med Farum Kommune, der på mange måder har været selskabets indgang til det kommunale IT-marked, hvor ærkerivalen KMD ellers opretholder en monopollignende markedsdominans. Columbus IT Partner er i øjeblikket ved at danne sig et overblik over, hvor virksomheden står rent juridisk i forhold til Farum Kommune efter opsigelsen af aftalen. - Vi vil nu meget hurtigt få klarlagt, hvor vi står og hvilke krav, vi har til Farum. Vi arbejder med forskellige scenarier. En af dem er naturligvis et erstatningskrav, for det her har skadet vores forretning, siger administrerende direktør i Columbus IT Partner, Carsten Dilling, til Computerworld Online. Hos Farum Kommune er man klar over, at opsigelsen vil komme til at koste penge - både i form af investeringen i et nyt system og i form af et muligt erstatningskrav fra Columbus IT Partner. Desuden kan kommunen vinke farvel til de 32 millioner kroner, som Columbussystemet kostede, samt de mange hundrede mandetimer, som kommunens administration har lagt i udviklingen af systemet. Den byrde er Farum imidlertid parat til at tage på sine i forvejen tyngede skuldre - Det er klart, at det her kommer til at koste noget. Vi har lige nu ikke noget overblik over, hvor meget det bliver. Vi er bare sikre på, at vi ikke længere vil smide gode penge efter dårlige. Også selv om vi allerede har skudt mange penge i systemet, siger Morten Pflug. Farum Kommune mener under alle omstændigheder dog ikke, at der er tale om kontraktbrud og vil derfor næppe betale erstatning uden voldsomme sværdslag. - Vi mener klart, at der er tale om nødværge. Kontrakten er blevet misligeholdt af Columbus IT Partner. Det kan man jo se. Systemet fungerer ikke, siger Morten Pflug

9 Går efter fredeligt forlig Han understreger dog, at kommunen er indstillet på at finde en mindelig ordning med Columbus, så begge parter kan komme ud af sagen med værdigheden i behold, som han siger. Blandt andet kunne Morten Pflug godt forestille sig, at kommunen ville beholde forskellige Columbus-delsystemer indenfor eksempelvis arbejdsmarkedsområdet. Afgørende er blot, at funktionaliteten er i top. Også andre forligsmuligheder er i spil i øjeblikket, oplyser Morten Pflug til Computerworld Online. Columbus IT Partner afviser blankt, at der har været tale om misligeholdelse af kontrakten, selv om systemet beviseligt ikke har fungeret efter hensigten. - Kunden har ikke været med, og der har ikke været nogen til at tage fra i den anden ende. Derfor er spørgsmålet jo, hvem der har misligeholdt kontrakten. Nu skal vi have gjort boet op, og det kan ende med hvad som helst, siger administrerende direktør, Carsten Dilling. Han understreger, at Columbus hele tiden har bestræbt sig på at leve op sine forpligtelser i Farum. - Projektet har længe været en katastrofeforretning, men vi havde en plan om at komme i mål. Den plan har Farum Kommune ikke delt med os, siger Carsten Dilling. De bedste bud på IT-leverandører, der kan tage over efter Columbus IT Partner, er EDB-Gruppen, ICL og KMD, der allerede har en del systemer i Farum Kommune. KMD er eneste leverandør på markedet, der kan levere et komplet kommunesystem. Columbus IT Partner udsendte sent tirsdag eftermiddag følgende meddelelse til fondbørsen, hvori det fremgår at selskabet sammen med sine advokater finder ophævelsen af aftalen uberettiget. Samtidig overvejer selskabet om et fortsat kundeforhold til Farum Kommune efter den seneste periodes hændelser i det hele taget er i selskabets interesse. Kommissionen har under behandlingen af dette forløb gennemgået et ganske stort materiale og har afhørt en række vidner om emnet. Som for andre dele af kommissionens undersøgelse har det været væsentligt at se på, hvilket beslutningsgrundlag man har haft før kontraktindgåelsen, og hvilken opfølgning der er foretaget efter kontraktindgåelsen. Som led i beslutningsgrundlaget og opfølgningen indgår med betydelig vægt de økonomiske overvejelser om projektet

10 13.1. Den retlige ramme Kommunalbestyrelsen har til gavn for kommunens borgere inden for de rammer, kommunalfuldmagten opstiller, mulighed for at investere i bl.a. informationsteknologi. Det vil således ligge klart inden for kommunalfuldmagten at søge administrationen tilrettelagt ved benyttelse af bedre systemer, og billigere systemer, jf. det refererede fra pressemøde. Hvis man vil betræde nye veje som foregangskommune frem for at benytte velafprøvede løsninger, kan det være forbundet med udviklingsomkostninger. Kommunalfuldmagtens afgrænsning efter kriteriet økonomisk forsvarlighed sætter begrænsning for de udgifter og den risiko, en kommune kan påtage sig i et udviklingsprojekt, ligesom engagementet ikke må tage karakter af erhvervsvirksomhed. Opnåelse af royalty-betaling til Farum Kommune for medvirken til udvikling af et informationssystem kan ikke i sig selv være et kommunalt formål, men kan være en tilladelig biindtægt ved varetagelse af et kommunalt formål. Udsagnet om, at systemet må udkonkurrere Kommunedatas systemer, er en politisk vurdering eller ønske. Det ligger derfor uden for, hvad kommissionen skal beskæftige sig med. Det samme gælder KMD's markedsmæssige interesser i større eller mindre konkurrence Forløbet frem til 1998 Forud for iværksættelsen af det såkaldte Columbus it-projekt var gået en periode med en række omlægninger i rådhusets organisation, jf. bind 4, kapitel 6. Kommunen synes indtil Columbus it-projektet at have anvendt systemløsninger fra KMD i samme omfang som landets øvrige kommuner. 1 Byrådet besluttede på et møde den 14. december 1988 med følgende sagsfremstilling at ansætte en informatikkonsulent (it-konsulent): 2 En afledt virkning ved gennemførelse af det forslag, som forvaltningen har udarbejdet til ny struktur for den kommunale administration, vil være, at en række rutiner og sagsgange i administrationen skal omlægges, hvorfor det vil være af stor betydning, at der foretages en fornuftig planlægning og indførelse af nye informationssystemer i den ændrede rådhusadministration ,f3,b ,b11-8 -

11 Som en følge heraf vil det endvidere være nødvendigt at iværksætte et omfattende, internt undervisningsprogram i brugen af informationssystemer. Borgmesteren foreslår derfor, at der pr formeres en AC-stilling som informatikkonsulent (som stabsfunktion for kommunaldirektøren), med ansvar for bistand ved gennemførelse af teknologiplanen i samarbejde med teknologi-arbejdsgruppen implementering og daglig drift af EDB-udstyr i rådhusbutikken tilrettelæggelse og gennemførelse af intern EDB-uddannelse, herunder med særligt ansvar for uddannelsen af rådhusbutikkens medarbejdere at stille forslag til tidssvarende informationssystemer og - programmer herunder f.eks. journaliserings- og sagsstyringssystemer og tværgående, lokale data-base-programmer. Det fremgik endvidere, at forvaltningen havde kontakt med cand. tec. soc. Per Christensen, som for tiden var ansat som konsulent i KL. Per Milskou Christensen var fra 1. januar 1989 til 31. marts 1991 ansat i kommunen som informatikkonsulent, senere vicedirektør. Leif Frimand Jensen har forklaret: 1 Vidnet havde ikke ansvaret for Rådhusbutikken og for Informatikområdet. I 1994 benyttede kommunen alene IBM skrivemaskiner med en lille skærm, der kunne rettes på. Per Milskou Christensen blev tilknyttet som konsulent på området. Vidnet fik at vide, at når man var chef, skulle man ikke selv sætte sig ved tasterne, dvs. sætte sig for meget ind i it-teknikken, for så var man bundet af sit eget kundskabsniveau. Det kunne ødelægge udviklingen. Vidnet har derfor ikke selv sat sig nærmere ind i it-udviklingen, han forstod kun it på brugerniveau. Columbus it-projekt kan sammenholdes med de i bind 4, kapitel 6, beskrevne tanker i august 1994 om ny teknologi i Det ideelle Rådhus : 2 Opsummering Som sagt kræver den her beskrevne udvikling, at Farum Kommune gør noget og at vores edb-serviceleverandører (Kommunedata og Datacentralen) gør noget: ,b ,f1,b21. Fra Rådhuset arbejdsopgaver og bemanding, side 17f

12 - Modernisering af maskinel og programmel på edb-arbejdspladserne og modernisering af telefoncentralen for hurtigst muligt at gøre de mest oplagte visioner mulige. - Etablering af et samarbejde med Kommunedata og andre edb-serviceudbydere (Kommunedata er ikke længere ene om at udbyde edb services til kommunerne) om udvikling af Kommunerådgiverarbejdspladsen. - Tage beslutning om valg af serviceleverandør. - Tage beslutning om, hvor der skal sættes ind først (i erkendelse af, at et egentligt kommunerådgiversystem vil tage flere år at udvikle ideelt). I 1995 antog kommunen det lokale konsulentfirma Computer Kommunikation A/S, Farum Hovedgade, til at analysere kommunens edb-situation. Firmaet beskrev opgaven således i et brev af 24. august 1995 til kommunen, att. Joan Behrens: 1 Vedr.: Analyse af kommunen Eksisterende situation: I erkendelse af at den samlede edb-situation, er der på Farum Kommune i dag nedsat 3 grupper, til afdækning af edb-behov og strategi i de 8 forvaltninger. Grupperne har arbejdet på baggrund af den edb-rapport, som er blevet udarbejdet af et eksternt konsulentfirma om den eksisterende edb-situation i kommunen. Ses der bort fra denne rapport er arbejdet foregået uden udefrakommende inspiration og ukoordineret i forhold til hinanden. Der ønskes: Der ønskes et samlet overblik over de faktiske behov, som eksisterer i den enkelte forvaltning, således at der kan gives en anvisning på samlet løsning. Desuden ønskes markedet scannet for forskellige løsningsmodeller og deres muligheder. En vurdering af hvilke konsekvenser det vil have afhængig, hvilken vej man vælger. Via en beskrevet arbejds- og analyseproces skulle arbejdet resultere i en handlingsplan samt i konkrete løsningsforslag med angivelse af konsekvenser og budget. 2 Af (udkast til) Oplæg til EDB-analyse Farum Kommune 1996 fremgår bl.a.: 3 Kontorarbejdet løses i dag væsentligst af ældre PC, der anvender tegnbaseret tekstbehandling WP5.1, og regnearket SuperCalc ,f1,b15ff ,f ,f3,b2-10 -

13 Kommunearbejdet løses væsentligst gennem en opkobling til Kommunedata. Ved brev af 29. marts 1996 opsagde kommunen driftsaftale med firmaet om Facility Management, da man ikke havde opnået den forventede besparelse på EDB-budgettet. 1 Computer Kommunikation A/S gav i øvrigt i november 1995 kommunen, hvad firmaet betegnede som en lille gave, mail-adresser til alle medarbejdere på med følgende bemærkning: 2 Farum Kommune bliver med dette tiltag blandt de første kommuner i landet, hvortil alle borgere kan skrive brev elektronisk, direkte til den ansatte de ønsker. Vidnet Joan Behrens har forklaret: 3 Den 31. august 1996 fratrådte hun sin stilling. Peter Brixtofte var på det tidspunkt efterhånden rigtig vred på hende på grund af it-området, som hun havde ansvaret for. Peter Brixtofte ønskede at slippe af med Kommunedata. Fra den ene dag til den anden meddelte han hende, at nu skulle hun samarbejde med et lille itfirma, som lå på Farum Hovedgade. Hun brugte lang tid på at forsøge at forklare ham, at der var mange fordele ved at anvende Kommunedata, der kendte kommunens behov og systemer, og at man ikke bare på kort tid kunne udskifte kommunens it. Hun var også klar over, at det ville betyde en stor belastning for de ansatte at skulle til at udskifte hele it systemet. Peter Brixtofte ville ikke gerne lytte til dette, da han bare ville væk fra Kommunedata. Til sidst søgte hun en stilling et andet sted Columbus it projektet Forløbet i hovedtræk Farum Kommune indgik kontrakt den 30. juni 1998 med senere allonger 1 og 2 af 23. december 1998 og allonge 3 af 23. oktober 2001 med Columbus IT Partner A/S (CITP) om levering og vedligeholdelse af en administrativ edb løsning. Kontrakten omfattede også aftale om royalty. Columbus IT Partner Danmark A/S (CITPD) afgav moderselskabsgaranti ,f5,b ,f3,b ,b

14 Farum Kommune ophævede kontrakten den 25. marts Kommunens voldgiftsklage af 24. juli 2002 indeholder en omfattende sagsfremstilling. Sagen blev forligt før svarskrift, hvorfor modpartens evt. kommentarer til sagsfremstillingen savnes. Med henblik på at give et overblik over forløbet citeres fra denne sagsfremstilling: 1 1) Sammenfatning Tvisten vedrører en kontrakt mellem [Farum Kommune] og [CITP] vedrørende levering og vedligeholdelse af en administrativ edb-løsning. Forhistorie Med intention om at forbedre de kommunale sagsgange og forbedre IT understøttelsen af de kommunale processer indledtes i foråret 1998 dialog med flere forskellige systemleverandører heriblandt [CITP]. Denne dialog mundede ud i et udbud, som [CITP] vandt. Det var på daværende tidspunkt [CITP]s strategi, at man ville ind på kommunemarkedet som et alternativ til KommuneData (KMD A/S). Da [CITP] var uden nævneværdig erfaring i det kommunale segment, havde man behov for en sparringspartner, der kunne stille den nødvendige kommunale ekspertise til rådighed i forbindelse med udvikling af en kommune løsning. Intentionen med samarbejdet med [kommunen] var derfor ved projektets start, at der skulle være tale om et partnerskab. Oversigt over projektforløb Løsningen ifølge den indgåede kontrakt skulle erstatte stort set alle [kommunen]s eksisterende økonomi- og administrationssystemer, ligesom den skulle omfatte moduler inden for områder, der tidligere blev håndteret manuelt. Det nye system skulle understøtte 95 % af [kommunen]s arbejdsgange. Efter kontraktindgåelsen blev leverancen udvidet til en turn-key løsning, hvorved [CITP] påtog sig at levere et nøglefærdigt system, inklusive datakonvertering, uddannelse af systemets brugere og vedligeholdelse. Kontraktsummen blev samtidig forøget fra til kr Samtidig overtog [CITP] en række af [kommunen]s opgaver på projektet. I oktober 2001 skete der en væsentlig reduktion af leverancens omfang. Kontraktsummen blev i forbindelse hermed reduceret til kr Kontrakten er en fastpris-kontrakt baseret på Statens standardkontrakt, K 18. Ifølge den oprindelige kontrakt skulle der afholdes en samlet overtagelsesprøve for hele systemet. Man aftalte dog efterfølgende, at der skulle gennemføres delovertagelsesprøver for hvert modul ,f1,b2. Fra afsnit A) Tværgående overblik. Klageskriftet er udarbejdet af advokat Jesper Langemark, Advokatfirmaet von Haller

15 Systemet skulle efter den oprindelige hovedtidsplan have været leveret successivt frem til slutningen af december Hovedtidsplanen blev dog udskudt et antal gange. Ifølge den senest godkendte hovedtidsplan skulle systemet leveres i to faser til overtagelse i henholdsvis juni og december [Kommunen] undlod i marts 2001 at forlænge sin aftale med KMD, der derfor udløb den 30. juni Fase 1 blev imidlertid ikke færdiggjort pr. 30. juni 2001, hvorfor [kommunen] siden denne dato reelt har været uden brugbare IT-systemer til at understøtte [kommunen]s økonomifunktioner. Særligt kritisk var den manglende færdiggørelse af debitormodulet, som skulle benyttes til at opkræve restancer hos borgerne. Debitormodulet skulle ifølge den seneste hovedtidsplan have været færdiggjort i august [CITP] arbejdede dog forud for ophævelsen efter en deltidsplan, hvorefter den mest essentielle funktionalitet skulle foreligge i uge 11 i Kort før fristens udløb meddelte [CITP], at dette ikke kunne nås og fremsendte samtidig en ny deltidsplan, der angav levering af debitormodulets mest nødvendige funktionalitet i uge 26. Forsinkelsen med debitormodulets færdiggørelse var i sidste ende udslagsgivende for [kommunen]s beslutning om at ophæve kontrakten, hvilket skete den 25. marts En del af modulerne blev sat i drift uden overtagelsesprøve pr. 1. april 2001 og i de næstfølgende måneder. Der blev samtidig indgået aftale om, at denne idriftsætning ikke indebar, at modulerne skulle anses for overtaget. Der foreligger kun godkendte delovertagelsesprøver for et meget lille antal moduler. Klager havde pr. ophævelsestidspunktet leveret ca. 30 % af den samlede leverance, men på trods heraf udbetalt ca. 90 % af kontraktsummen. En del af modulerne har været benyttet i en overgangsperiode efter ophævelsen og frem til den 1. juli I sagsfremstillingen følger herefter bemærkninger, der muligt er omtvistede, men afspejler kommunens opfattelse: Karakteristika Forløbet er overordnet karakteriseret ved en mangelfuld og uklar detailspecifikation (foranalyse) udarbejdet ved projektets start, et uklart og mangelfuldt aftalegrundlag samt manglende formalisering af aftaler indgået undervejs i projektet, en fejlslagen underleverance i begyndelsen af projektet, der medførte forsinkelser og satte sit præg på hele forløbet,

16 en leverandør, der trods en omfattende foranalyse undervurderede udviklingsopgavens omfang og kompleksitet, en leverandør, der manglede erfaring og viden om kommunale IT systemer og forretningsgange, men som på trods heraf løbende fastholdt, at være i stand til at håndtere de opståede problemer og færdiggøre leverancen, uklare og mangelfulde udviklingsmetoder samt ændringer heraf i projektforløbet, manglende medarbejderressourcer og stor udskiftning i Projektorganisationen på leverandørside, gentagne forsinkelser og udskydelser af aftalte tidsplaner som følge af ovennævnte forhold. Farum Kommune udsendte i forbindelse med ophævelsen en pressemeddelelse af 26. marts 2002, der ligeledes afspejler kommunens opfattelse: 1 Farum Kommune ophæver kontrakten med Columbus IT Partner og går i hasteudbud Byrådet i Farum Kommune har mandag eftermiddag 25. marts 2002 godkendt, at samarbejdet med kommunens it-leverandør Columbus IT Partner ophører med det samme. Kommunen går samtidig i hasteudbud for at finde en ny it-leverandør inden for en måned. Baggrunden for beslutningen er det kaos i kommunens it-systemer, der har hersket i flere år. Columbus IT Partner har uden held forsøgt at få deres it-systemer til at virke efter hensigten. Samarbejdskontrakten med Columbus IT Partner om at udvikle systemer til kommunen blev indgået tilbage i Det er en katastrofe, og nu må legen stoppe. Medarbejderne er trætte af at lave det arbejde i hånden, som de nye it-systemer skulle klare, og ledelsen er stærkt utilfreds med, at den ikke kan få et overblik over, hvor meget borgerne skylder kommunen, siger Morten Pflug, formand for Farum Kommunes it-udvalg. Blandt eksempler på besværligheder, som Columbus IT Partners systemer direkte er skyld i, nævnes følgende: - økonomisystemet kan ikke levere overblik over kommunens økonomi - Forvaltningen kan ikke foretage indberetninger i debitor-systemet - Kommunen ved ikke, hvem der skylder kommunen, og hvor meget - Borgerne forbliver i kommunens registre som dårlige betalere - Kommunen har ikke kunnet foretage opkrævninger for Told & Skat ,b52. Underskrevet af Morten Pflug, formand for it-udvalget og Morten Jørgensen, it chef

17 - Kommunen har i et halvt år ikke kunnet foretage korrekt opkrævning af dagsinstitution - Kommunen har i et halvt år ikke kunnet foretage korrekt udbetaling af f.eks. boligstøtte - Kommunen kan ikke lave en korrekt belægningsoversigt på institutioner - Kommunen har siden ikke kunnet sende rykkere ud - Kommunen risikerer at foretage udbetalinger til afdøde borgere Morten Pflug ser ingen anden udvej end at standse samarbejdet og se sig omkring efter hjælp. Trods utallige nødplaner og løfter fra Columbus IT Partners ledelse er systemerne ikke oppe at køre endnu, snart halvandet år efter, det skulle være sket, siger Morten Pflug. Kommunen har besluttet - efter samråd med kommunens advokater - at gå i såkaldt hasteudbud for at finde en leverandør der kan levere alle kommunens systemer samlet. I voldgiftsklagen nedlagde Farum Kommune påstand om, at CITP skulle anerkende, at ophævelsen af it-kontrakten af 30. juni 1998 med tilhørende allonger var berettiget, at kommunen skulle have tilbagebetalt kontraktsummen på ca. 27 mio., fratrukket en udbetalt garantisum på knap 5 mio., eller i alt ca. 23 mio. kr., og at kommunen herudover skulle have tilkendt erstatning i størrelsesordenen 7,5 mio. kr. Kommunens krav udgjorde herefter i alt ca. 30,5 mio. kr. Sagen blev forligt før klagesvarskrift, men CITP havde adviseret et modkrav i form af erstatning for uberettiget ophævelse på ca. 105 mio. kr. 1 I et byrådsmøde den 3. september 2002 godkendte byrådet, at sagen blev forligt ved at kommunen til CITP betalte 2,7 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende. Kommunen beholdt alle modtagne leverancer. Forliget blev underskrevet af parterne 4. september Kommunens direkte udgifter til CITP blev således de allerede betalte ca. 27 mio. kr. fratrukket garantisummen på knap 5 mio. kr. og tillagt forligsbeløbet på 2,7 mio. kr. eller i alt ca. 25,7 mio. kr. De modtagne leverancer blev benyttet i en overgangsperiode frem til 1. juli Herefter benyttedes KMD's systemer ,b ,b2 og b

18 Forliget indeholdt sædvanligt vilkår om hemmeligholdelse af oplysninger om den anden parts forhold og parternes samarbejde i øvrigt. Kommissionens undersøgelse af kommunens forhold og gengivelsen i denne beretning omfatter også sådanne oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af kommissionens opgave efter lov om undersøgelseskommissioner. Kommissionen forholder sig i øvrigt ikke til det civilretlige forlig om parternes mellemværende. I det følgende foretages en nærmere gennemgang af forløbet med særlig vægt på beslutningsprocessen i kommunen, herunder belyst med interne notater og vidneforklaringer. Dele af vidneforklaringerne er medtaget i de enkelte afsnit. I øvrigt henvises til gengivelsen af vidneforklaringerne i afsnit Forløbet i Før udbud Efter sagsfremstillingen i voldgiftsklagen som refereret i afsnit havde kommunen med intention om at forbedre de kommunale sagsgange og forbedre IT understøttelsen af de kommunale processer i foråret 1998 indledt dialog med flere forskellige systemleverandører, heriblandt CITP. Denne dialog mundede ud i et udbud, som CITP vandt. I kommunens sag ligger der et brev af 12. juni 1997 fra CITP stilet til Hans Jørgen Brink: 1 I følge aftale fremsendes hermed tilbud på edb-løsning til håndtering af virksomhederne Teknik og Miljø samt Ejendom hos Farum Kommune. Endvidere har vi udarbejdet et forslag til omlægning af Farum Kommunes øvrige edb-løsning fra Kommunedata til CONCORDE XAL. Det fremgår af tilbuddet, at den foreslåede løsning baseret på softwaresystem Concorde XAL fra Damgaard Data skulle fungere som kommunalt administrativt system, og at der skulle foretages en foranalyse: ,f2,b ,f2b

19 Formålet med foranalysen er som minimum, at opnå samme funktionalitet som i Kommunedata s løsning i de moduler som Farum Kommune benytter. Der indkom et nyt tilbud fra CITP i oktober 1997, 1 der ud fra beskrivelsen i tilbuddet udgjorde en revideret version af det tidligere fremsendte tilbud. En Kommunal Grundpakke skulle understøtte mål- og rammestyring og sikre adgang til løbende at sammenholde budget og faktisk forbrug: 2 Formålet med foranalysen er som minimum grundlaget for en rapportering af evt. overskridelser på et tidspunkt, hvor omkostningen endnu ikke er realiseret. Dette giver et beslutningsgrundlag for en indgriben på et område, der i dag først langt senere ville vise tegn på overskridelser.. Den kommunale grundpakke var baseret på anvendelse af og data-udveksling med en række systemer fra Kommunedata, der fortsat skulle understøtte sagsbehandlingen på det sociale område. 3 I tilbuddet var anført en vejledende pris på i alt kr , men tilbuddet indebar en specialpris til Farum Kommune på kr , dog under den betingelse, at minimum en kommune foruden Farum Kommune, skal indgå kontrakt på ovenstående løsning. 4 Efter den angivne tidsplan skulle det tilbudte system være i drift i januar Der blev ikke indgået aftale efter tilbuddet. Den 16. december 1997 behandlede Farum Byråd som pkt. 124 Farum Kommunes fremtidige IT-anvendelse. Af sagsfremstillingen fremgår: 6 Sagsfremstilling: For at kunne udbygge og forbedre anvendelsen af kommunens IT er det nødvendigt med en række tiltag. Et af disse tiltag er et nyt koordinerende økonomisystem samt et system der kan varetage elektronisk dokumenthåndtering. Dette kræver køb af nyt udstyr og ændring af den nuværende infrastruktur. Her følger en kort beskrivelse: Koordinerende økonomisystem og elektronisk dokumenthåndtering Formål: Beskrevet i kravspecifikation samt bilag hertil ,f3,b ,f3,b ,f3b ,f3b ,f3b ,f1,b

20 Infrastruktur i kommunen Formål: At forbinde alle enheder i Farum Kommune både med hensyn til data og telefon. Køb af diverse edb-maskiner Formål: At kunne anvende ovenstående samt få fælles platform (samme grundprogrammer, win 95, word, excel m.v.) Leasing Formål: At kunne finansiere ovenstående. Lovgivningen på området betyder, at det koordinerende økonomisystem, system til journal og dokumenthåndtering samt leasingen skal i EU-udbud. Borgmesterens indstilling forelægges på det lukkede informationsmøde. Økonomiudvalget : Indstillingen vil foreligge til mødet 1 Beslutning: Tiltrådt Det fremgår ikke, hvorvidt der udover kravspecifikation samt bilag hertil har været adgang til supplerende materiale. Der foreligger ingen båndoptagelse af behandlingen under lukket byrådsmøde. 2 Vidnet Leif Frimand Jensen, ordførende direktør i kommunen, har forklaret: 3 Per Milskov Christensen og Thue Mylin, der havde forskellig viden omkring it, foreslog at kontakte Columbus IT og Damgaard Data, for at arbejde videre med idéen om et sådant system, og om det kunne udvikles. Vidnet Hans Jørgen Brink, økonomichef mv. i kommunen, har forklaret, at han frarådede indførelsen af det nye edb-system af to årsager. For det første fordi kommunen havde mere sikkerhed ved at bruge Kommunedata, hvor alle programmer var bygget op efter kommunal lovgivning og erfaring i modsætning til den private virksomhed, der for at kunne lave programmerne dels skulle foretage en behovsundersøgelse i kommunen, dels sætte sig ind i det relevante lovgrundlag mv. og for det andet fordi vidnet vidste, at der for rådhusets 1 Beslutning: Anbefales

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere