Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat"

Transkript

1 Nucleus Cochlear-implantater Information til brugere af et Cochlear-implantat

2

3 Indhold Om dette dokument... 5 Læs dette dokument omhyggeligt... 5 Anvendte symboler i dette dokument... 6 Til implantatbrugere... 7 Advarsler... 7 Indtagelse af smådele... 7 Overophedning... 7 Ubehagelige lydniveauer...8 Slag mod hovedet...8 Tryk...8 Batterier og batteriopladere... 9 Langtidseffekter ved elektrisk stimulering med implantatet... 9 Omgivelser med skadelig virkning... 9 Forholdsregler Generel brug...10 Lydprocessor...10 Tyverisikrings- og metaldetektorsystemer...11 Mobiltelefoner...11 Flyrejser...11 Dykning Elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr Elektrostatisk afladning (ESD) Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Advarsler Indtagelse af smådele Strangulering Overophedning Ubehagelige lydniveauer Slag mod hovedet Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 3

4 Til diskussion med implantatbrugerens læge Advarsler Medicinsk behandling, der anvender induceret strøm, varme og vibration Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning)...17 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)...28 Vejledning og producentens erklæring...28 Elektromagnetiske emissioner...28 Elektromagnetisk immunitet...29 Anbefalede adskillelsesafstande Beskyttelse af persondata og indsamling af personlige oplysninger Vigtig information Cochlear Limited 2014

5 Om dette dokument Dette dokument omhandler Cochlear Nucleus Cochlear-implantater, lydprocessorer, fjernbetjeninger og basis fjernbetjeninger. Det henvender sig til brugere af et Cochlear-implantat og deres omsorgspersoner. Læs dette dokument omhyggeligt Oplysningerne i dette dokument indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler og forholdsregler i forbindelse med systemet og brugen af det. Disse advarsler og forholdsregler omhandler: sikkerhed for en implantatbruger systemets funktion forhold i omgivelserne og medicinsk behandling. Før påbegyndelse af medicinsk behandling skal advarslerne vedrørende medicinsk behandling i dette dokument gennemgås sammen med brugerens læge. Yderligere oplysninger om brug og vedligeholdelse af systemet findes i brugervejledningerne og den produktinformation, der leveres med systemet. Læs disse dokumenter omhyggeligt - de kan indeholde yderligere advarsler og forholdsregler. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 5

6 Om dette dokument Anvendte symboler i dette dokument Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Forsigtig (ingen personskade) Særlig omhu for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret. Advarsel (skader) Mulige sikkerhedsrisici og alvorlige uønskede reaktioner. Kan forårsage personskade. 6 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

7 Til implantatbrugere Cochlear-systemer er designet til at være sikre og effektive. Det er dog også vigtigt, at du er forsigtig, når du bruger dem. Dette afsnit indeholder advarsler og forholdsregler i forbindelse med sikker og effektiv brug af systemet. Du skal også læse de specifikke advarsler og forholdsregler i brugervejledningen vedrørende brug af eksterne komponenter. Advarsler Dette afsnit indeholder generelle advarsler i forbindelse med din personlige sikkerhed. Indtagelse af smådele Smådele og tilbehør kan være farlige, hvis de sluges, eller de kan forårsage kvælning, hvis de synkes eller kommer ned i luftvejene. Overophedning Fjern din processor eller spole med det samme, hvis de bliver usædvanligt eller meget varme, og søg råd ved dit CI-center. Anvend ikke din fjernbetjening eller din basis fjernbetjening, hvis den bliver usædvanligt varm. Kontakt dit CI-center med det samme. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 7

8 Til implantatbrugere Ubehagelige lydniveauer Hvis lyden bliver ubehagelig, skal du fjerne det eksterne udstyr med det samme (processor, spole, monitorhovedtelefoner, akustisk komponent) og kontakte dit CI-center. Hvis du har to processorer (en til hvert øre), skal du altid bære den processor, der er programmeret til venstre øre, på det venstre øre og den processor, der er programmeret til højre øre, på det højre øre. Hvis der anvendes en forkert processor, kan det medføre kraftige eller forvrængede lyde, som i nogle tilfælde kan være meget ubehagelige. Slag mod hovedet Et slag mod hovedet i nærheden af Cochlear-implantatet kan beskadige implantatet og medføre, at det svigter. Påvirkning af eksterne komponenter (f.eks. lydprocessor, akustisk komponent), mens de bæres, kan medføre skade på systemet eller kvæstelser. Tryk Udsæt ikke spolen for vedvarende tryk, når den har kontakt med huden (f.eks. når du sover eller ligger på spolen eller bruger tætsiddende hovedbeklædning), da det kan medføre tryksår. Hvis spolemagneten er for kraftig eller er i direkte kontakt med huden, kan der opstå tryksår på spolestedet. Hvis det sker, eller hvis du oplever ubehag på dette område, skal du kontakte dit CI-center. 8 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

9 Til implantatbrugere Batterier og batteriopladere Batterier kan være farlige, hvis de bruges forkert. Se dine brugervejledninger til de eksterne komponenter for at få oplysninger om sikker brug af batterier. Langtidseffekter ved elektrisk stimulering med implantatet De fleste patienter kan have udbytte af elektriske stimuleringsniveauer, som anses for at være sikre baseret på dyreforsøg. Langtidseffekterne af denne stimulering er ukendte hos mennesker. Omgivelser med skadelig virkning Brug af Cochlear-implantatsystemet kan blive påvirket negativt i omgivelser med høj magnetisk feltstyrke og høj elektrisk feltstyrke, f.eks. tæt på kommercielle højspændingsradiosendere. Spørg lægen, inden du går ind i omgivelser, der kan påvirke funktionen af dit Cochlear-implantat negativt, herunder områder, der er mærket med en advarsel for at forhindre adgang for patienter med pacemaker. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 9

10 Til implantatbrugere Forholdsregler Dette afsnit indeholder generelle forholdsregler til sikring af sikker og effektiv brug af Cochlear-implantatsystemet og forhindring af beskadigelse af systemets komponenter. Generel brug Anvend kun Cochlear-implantatsystemet sammen med godkendte systemer og tilbehør, der er anført i brugervejledningen. Sluk processoren, og kontakt dit CI-center, hvis du oplever en kraftig ændring i funktionen. Processoren og andre dele af systemet indeholder komplekse elektroniske dele. Disse dele er robuste, men skal behandles forsigtigt. Det er ikke tilladt at foretage ændringer af eksternt udstyr. Hvis processoren ændres eller åbnes af andre end Cochlears kvalificerede servicepersonale, bortfalder garantien. Lydprocessor Hver processor er programmeret specifikt til hvert implantat. Brug aldrig en anden persons processor, og lad aldrig en anden person låne din processor. Processorens lydkvalitet kan ind imellem forvrænges, hvis du befinder dig inden for en afstand af ca. 1,6 km (~1 mil) fra en radio- eller tv-sendemast. Forvrængningen er midlertidig og beskadiger ikke processoren Vigtig information Cochlear Limited 2014

11 Til implantatbrugere Tyverisikrings- og metaldetektorsystemer Sluk for processoren, når du er i nærheden af eller passerer et tyverisikrings- eller metaldetektorsystem. Du vil muligvis kunne opleve en forvrænget hørelse, når du går igennem eller forbi et af disse systemer. Udstyr som f.eks. metaldetektorer i lufthavne og tyverisikringssystemer i butikker frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Materialerne i Cochlear-implantatet kan aktivere metaldetektorsystemer. Bær altid patientidentifikationskortet fra Cochlear på dig. Mobiltelefoner Visse typer af digitale mobiltelefoner, f.eks. GSM (Global System for Mobile communications), der anvendes i nogle lande, kan forstyrre signalet i det eksterne udstyr. Du vil kunne opleve forvrænget lyd, når du befinder dig tæt på 1-4 m (~3-12 fod) en digital mobiltelefon, som er i brug. Flyrejser Nogle flyselskaber forlanger, at passagerer slukker bærbart elektrisk udstyr, som f.eks. bærbare computere og elektroniske spil, under start og landing, eller når skiltet "Spænd sikkerhedsbæltet" er tændt. Din processor betegnes som transportabelt elektronisk udstyr til medicinsk brug. Gør flyselskabets personale opmærksom på, at du bruger et Cochlear-implantatsystem. De kan så informere dig om sikkerhedsforanstaltninger, som kan indebære behovet for at slukke processoren. Sendeudstyr som f.eks. mobiltelefoner skal være slukkede på et fly. Hvis du har en fjernbetjening til din processor, skal du slukke den, inden flyet letter. Fjernbetjeningen udsender højfrekvente radiobølger, når den er tændt. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 11

12 Til implantatbrugere Dykning For Cochlear-implantater af typen Cochlear Nucleus er den maksimale dykkedybde 40 m (~131 ft), når man har et implantat. Inden du deltager i dykkeaktiviteter, skal du spørge lægen for at sikre, at du ikke har en lidelse, der betyder, at dykning frarådes, f.eks. mellemørebetændelse. Når du har maske på, skal du undgå tryk over det sted, hvor implantatet sidder. Elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr Fjernbetjeningerne til Cochlear Nucleus og lydprocessorerne til Cochlear Nucleus opfylder de definerede internationale standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og emission. Fordi fjernbetjeningen og lydprocessoren udstråler elektromagnetisk energi, er det imidlertid muligt, at de kan interferere med andet medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere og implanterbare defibrillatorer, hvis de anvendes i nærheden. Det anbefales, at fjernbetjeningen og lydprocessoren holdes mindst 15 cm (~6 ) fra udstyr, som kan være modtageligt for elektromagnetisk interferens. Som en ekstra foranstaltning anbefales det, at du også læser anbefalingerne fra producenten af udstyret. Elektrostatisk afladning (ESD) Før der foretages aktiviteter, som skaber en ekstrem elektrostatisk afladning, f.eks. leg på rutsjebaner af plastik, skal processoren tages af. I sjældne tilfælde kan en afladning af statisk elektricitet beskadige Cochlear-implantatsystemets elektriske komponenter eller ødelægge programmet i processoren. Hvis der er statisk elektricitet til stede (for eksempel når du tager tøj af eller på, eller når du træder ud af et køretøj), skal du røre ved noget ledende, f.eks. et dørhåndtag af metal, før Cochlear-implantatsystemet kommer i berøring med genstande eller personer Vigtig information Cochlear Limited 2014

13 Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Dette afsnit indeholder generelle advarsler til sikring af sikkerheden hos implantatbrugere og er henvendt til forældre til og omsorgspersoner for implantatbrugere. Læs også brugervejledningen, der indeholder specifikke advarsler i forbindelse med brug af eksterne komponenter, samt oplysningerne tidligere i dette dokument. Advarsler Indtagelse af smådele Smådele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn. Smådele og tilbehør kan være farlige, hvis de sluges, eller de kan forårsage kvælning, hvis de synkes eller kommer ned i luftvejene. Strangulering Forældre og omsorgspersoner oplyses om, at brug af lange kabler (f.eks. spole- eller tilbehørskabler) uden opsyn kan medføre risiko for strangulering. Overophedning Forældre og omsorgspersoner bør røre ved processoren for at kontrollere, om den er meget varm, hvis en bruger viser tegn på ubehag. Fjern processoren eller spolen med det samme, hvis de bliver usædvanligt eller meget varme, og søg råd ved dit CI-center. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 13

14 Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Ubehagelige lydniveauer Forældre og andre omsorgspersoner skal som rutine kontrollere, at den akustiske komponent fungerer ved et komfortabelt volumenniveau. Hvis lyden bliver ubehagelig, skal du fjerne det eksterne udstyr med det samme (processor, spole, monitorhovedtelefoner, akustisk komponent) og kontakte dit CI-center. Hvis en bruger har to processorer (en til hvert øre), skal du sørge for, at den processor, der er programmeret til venstre øre, altid bæres på det venstre øre, og at den processor, der er programmeret til højre øre, altid bæres på det højre øre. Hvis der anvendes en forkert processor, kan det medføre kraftige eller forvrængede lyde, som i nogle tilfælde kan være meget ubehagelige. Slag mod hovedet Små børn, som er ved at udvikle deres motorik, har større risiko for at slå hovedet mod en hård genstand, f.eks. et bord eller en stol. Et slag mod hovedet i nærheden af Cochlear-implantatet kan beskadige implantatet og medføre, at det svigter. Påvirkning af eksterne komponenter (f.eks. lydprocessor, akustisk komponent), mens de bæres, kan medføre skade på systemet eller kvæstelser Vigtig information Cochlear Limited 2014

15 Til diskussion med implantatbrugerens læge At have et Cochlear-implantat betyder, at der skal tages særlige hensyn i forbindelse med visse typer af medicinsk behandling. Inden påbegyndelsen af medicinsk behandling skal oplysningerne i dette afsnit diskuteres med brugerens læge. Lydprocessoren skal fjernes inden påbegyndelse af nogen af de medicinske behandlingsformer, som er nævnt i dette afsnit. Advarsler Medicinsk behandling, der anvender induceret strøm, varme og vibration Ved nogle former for medicinsk behandling genereres induceret strøm, som kan forårsage vævsskade eller permanent beskadigelse af implantatet. Systemet skal deaktiveres (processoren skal tages af), inden en eller flere af følgende behandlinger indledes. Advarsler mod specifikke behandlinger er anført nedenfor. Diatermi Elektrochokbehandling Anvend ikke terapeutisk eller medicinsk diatermi (termopenetration) med elektromagnetisk stråling (magnetiske induktionsspoler eller mikrobølger). Kraftig strøm, der induceres i elektroden, kan forårsage vævsskade i cochlea/hjernestammen eller permanent skade på implantatet. Medicinsk diatermi med ultralyd kan anvendes under hovedet og halsen. Anvend ikke under nogen omstændigheder elektrochokbehandling på en patient, der har et implantat. Elektrochokbehandling kan forårsage vævsskade eller beskadigelse af implantatet. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 15

16 Til diskussion med implantatbrugerens læge Elektrokirurgi Ioniserende strålebehandling Neurostimulation Terapeutisk ultralyd Elektrokirurgiske instrumenter kan inducere radiofrekvensstrøm, som kan strømme gennem elektroden. Monopolære elektrokirurgiske instrumenter må ikke anvendes på hovedet eller halsen af en patient, der har et implantat, da induceret strøm kan forårsage skade på vævet i cochlea/nervevæv eller permanent skade på implantatet. Ved anvendelse af bipolære elektrokirurgiske instrumenter på hovedet og halsen af en patient må kauterisationselektroderne ikke berøre implantatet og bør holdes mere end 1 cm (½ tomme) fra elektroderne. Anvend ikke ioniserende strålebehandling direkte over implantatet. Det kan medføre skader på implantatet. Anvend ikke neurostimulation direkte over implantatet. Kraftig strøm, der induceres i elektroden, kan forårsage vævsskade i cochlea/ hjernestammen eller permanent skade på implantatet. Anvend ikke terapeutiske niveauer af ultralydsenergi direkte over implantatet. Det kan utilsigtet koncentrere ultralydsfeltet og forårsage vævsskade eller beskadigelse af implantatet Vigtig information Cochlear Limited 2014

17 Til diskussion med implantatbrugerens læge Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning) MR-scanning er kontraindiceret undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor. Patienter med et implantat må ikke være i rum, hvor der er placeret en MR-scanner, bortset fra under de følgende specielle omstændigheder. Se producentens anvisninger, før der udføres en MR-scanning, hvis patienten har fået implanteret andre implantater. Advarsel Inden patienten kommer ind i et rum med en MR-scanner, skal lydprocessoren tages af. Cochlear-implantatet vil danne skygger på MR-scanningen i nærheden af implantatet, hvilket resulterer i tab af diagnostisk information. Kvaliteten af MR-scanningen påvirkes af implantatet. Når magneten er fjernet, kan der forekomme skygger på billedet indtil 6 cm (~2,5 ) fra implantatet ved scanning med 3 tesla i 3 minutter. Når magneten er isat, kan der forekomme skygger på billedet indtil 12 cm (~4,7 tommer) fra implantatet ved scanning i 2 minutter med 0,2 tesla eller 1,5 tesla. Hvis der undersøges i nærheden af implantatet, bør det overvejes at fjerne magneten, da MR-billedkvaliteten kan forringes, hvis den bliver siddende. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 17

18 Til diskussion med implantatbrugerens læge Indikationer for sikkerhed ved MR-scanning Indikationer for sikkerhed ved MR-scanning afhænger af implantatets model. Cochlear-implantaterne i serierne Cochlear Nucleus CI24RE og CI500 har udtagelige magneter. Ved nogle feltstyrker skal magneten fjernes kirurgisk, før patienten får foretaget en MR-scanning. Bemærk I USA er MR-scanning med magneten isat ikke tilladt ved nogen feltstyrker overhovedet. Implantatidentifikation Se efter nedenstående karakteristika for at bestemme implantatets model. Bemærk I modsætning til tidligere Cochlear-implantater er Cochlearimplantaterne i Cochlear Nucleus CI500-serien ikke forsynet med røntgenfaste bogstaver Vigtig information Cochlear Limited 2014

19 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantat i Cochlear Nucleus CI500-serien Om nødvendigt kan implantattypen og -modellen identificeres uden kirurgisk indgreb ved hjælp af røntgen eller Cochlearprogrammeringssoftware. Når et sagittalt røntgenbillede af et Cochlear-implantat fortolkes, kan udstyrsserien identificeres ved hjælp af den elektroniske enheds opbygning. Implantater i serien Cochlear CI500 har: en rund form ved spoleudgangens ende fire store komponenter ved elektrodeudgangens ende Rund form ved spoleudgangens ende 2 Fire store komponenter ved elektrodeudgangens ende Figur 1: Enkelt røntgenbillede af implantat i CI500-serien Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 19

20 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantat i Cochlear Nucleus CI24RE-serien Ved hjælp af røntgen er det muligt at identificere implantater i Cochlear Nucleus CI24RE-serien via de røntgenfaste tegn, som er printet på dem. Tegnene i bunden ("C13T" på Figur 2 nedenfor) angiver følgende. Producent "C" står for "Cochlear Ltd". Model "4" står for CI24RE (ST) "5" står for CI24RE (CA) "13" står for CI422, som illustreret nedenfor. Produktionsår "T" betyder 2004 eller senere. Serienummer - del 1 Serienummer - del 3 Serienummer - del 2 Figur 2: CI422 røntgenfast mærke og serienummer Serienummeret består af tre dele, som vist på Figur 2, og læses fra venstre mod højre. Serienummer - del 1 Serienummer - del 2 Serienummer - del Vigtig information Cochlear Limited 2014

21 Til diskussion med implantatbrugerens læge Resultater af MR-test (ikke-klinisk) Cochlear-implantaterne i Cochlear Nucleus CI24RE- og CI500-serien er designet til at kunne modstå MR-scanning ved de feltstyrker, der er beskrevet i det følgende. Tabellen nedenfor viser resultaterne af ikke-kliniske test i henhold til ASTM F2182. Implantattype CI24RE (ST), CI24RE (CA), CI422, CI24REH CI512, CI513, CI522 MRfeltstyrke (T) Maks. rumligt gradientfelt (G/cm) Maks. hoved- SAR (W/kg) Gennemsnitlig SAR for hele kroppen (W/kg) Placering af mærke over sternum 0, ,0 0,5 2,0 1, ,0 0,5 2,0 3, ,0 0,5 2,0 0, ,0 0,7 1,5 1, ,0 0,7 1,5 3, ,0 0,5 0,75 Placering af mærke under sternum Tabel 1: Anbefalede SAR-niveauer for 15 minutters MRI-scanningstid Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 21

22 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantaterne Cochlear Nucleus CI24RE (ST), CI24RE (CA), CI422 og CI24REH Ikke-kliniske tests i henhold til den internationale standard ASTM F2182 har vist, at de ovennævnte implantater kan scannes sikkert ved 0,2 tesla, 1,5 tesla og 3,0 tesla statiske magnetfelter ved en maks. gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) på 1 W/kg for 15 minutters scanning. I ikke-kliniske tests producerede de ovennævnte implantater en målt temperaturforøgelse på mindre end 2 C (3,6 F) ved et maks. lokalt SAR på 1 W/kg. Cochlear-implantaterne Cochlear Nucleus CI512, CI513, CI522 Ikke-kliniske tests i henhold til den internationale standard ASTM F2182 har vist, at de ovennævnte implantater kan scannes sikkert ved 0,2 tesla, 1,5 tesla og 3,0 tesla statiske magnetfelter ved en maks. gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) på 1 W/kg for 15 minutters scanning. I ikke-kliniske tests producerede de ovennævnte implantater en målt temperaturforøgelse under 2 C (3.6 F) ved en maks. lokal SAR på 1 W/kg under de specifikke testbetingelser angivet ovenfor. Bemærk Producenter af MR-maskiner kan hævde, at der generelt foreligger kontraindikation for scanning af patienter med implanteret udstyr. Dette er en generel forsigtighedsforanstaltning, da producenter af MR-maskiner ikke kan garantere sikkerheden for alle typer implanterbart udstyr. Cochlear har gennemført specifikke test for de ovennævnte implantater og fastsat de nødvendige SAR-sikkerhedsgrænser som anført. MR-maskiner kan overvåge SAR-niveauer. Producenten af en MR-maskine bør kunne give råd om, hvordan SAR-niveauer opretholdes med deres maskine Vigtig information Cochlear Limited 2014

23 Til diskussion med implantatbrugerens læge Sikker brug af MR-scanning Følg vejledningen nedenfor for at foretage MR-scanning på en sikker måde på en Cochlear-implantatbruger, der har et Cochlear-implantat i serien Cochlear Nucleus CI24RE eller CI500. MR-styrke Over 1,5 tesla (T), til og med 3,0 T Over 0,2 T, til og med 1,5 T Vejledning Fjern magneten kirurgisk før MR-scanning. Der kan forekomme vævsskader, hvis magneten ikke er fjernet under en MR-scanning. Lad magneten blive siddende ved MR-scanning. Forbinding og skinne kræves. 0,2 T eller mindre Lad magneten blive siddende ved MR-scanning. Forbinding er valgfri. Tabel 2: MR-scanning i Canada, Europa, Australien og andre lande i den europæiske region og Asien-Pacific-området Se Vejledning til lægen eller kontakt Cochlear for at få mere information om fjernelse af magneter. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 23

24 Til diskussion med implantatbrugerens læge MR-scanning med magneten på plads Læs hele afsnittet Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning), før du følger instruktionerne nedenfor. For nogle implantater må magneten kun blive siddende ved bestemte feltstyrker. Se Tabel 2: MR-scanning i Canada, Europa, Australien og andre lande i den europæiske region og Asien-Pacific-området på side 23 for at afgøre, om magneten kan blive siddende. Advarsel Selv om det er usandsynligt med den anbefalede forbinding, er det dog muligt, at magneten flytter sig under MR-scanning og fjerner sig fra implantatmagnetlommen. I dette tilfælde er det nødvendigt med et kirurgisk indgreb for at flytte eller udskifte magneten. 1. Informer patienten om, at der kan mærkes et let træk under scanningen. Du kan finde flere oplysninger i Patientkomfort på side Fjern patientens eksterne udstyr (processor og spole), før denne går ind i MR-rummet. Bemærk Patienten kan ikke høre uden det eksterne udstyr. Hvis scanningen er på 0,2 T eller mindre, er forbinding ikke nødvendig (men acceptabel). Fortsæt med punkt 3. Ved scanning over 0,2 T og til og med 1,5 T (magneten skal fjernes ved magnet scanning over 1,5 T) skal der lægges en forbinding omkring hovedet for skinne at forhindre magneten i at flytte sig. Selv om det er usandsynligt med den anbefalede forbinding, er det dog muligt, at magneten flytter sig under MR-scanning og fjerner sig fra implantatmagnetlommen. Implantatets magnet 24 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

25 Til diskussion med implantatbrugerens læge Forbindingen omkring hovedet anlægges på følgende måde: Anvend en elastisk kompressionsforbinding med en maksimal bredde på 10 cm eller 4. Generiske forbindinger er egnede. En speciel forbinding er ikke nødvendig. Forbindingens midterlinje skal være over det sted, hvor implantatets magnet sidder. Anvend mindst to lag, der er strakt helt ud, for at opnå et fast tryk mod det sted, hvor implantatet sidder. "Strakt helt ud" = der er ingen elasticitet tilbage i forbindingen. Anvend en skinne (se tabellen nedenfor) mod huden, hvor magneten sidder, som kan anvendes til at øge magnetens stabilitet så meget som muligt. Skinnemateriale A4-ark printer-/ kopipapir, 80 g/m 2 Plastikkort (svarende til et kredit- eller ID-kort) uden magnetstribe eller SIM-chip Genbrugeligt klæbestof, f.eks. Bostik Blu-Tack Anvisning Fold det fem gange på langs, og anbring det mellem implantatets magnet og forbindingen. Anbring det mellem implantatets magnet og forbindingen. Tryk en Blu-Tack-kugle med 1,5 cm til 2 cm diameter flad, så den er ca. 0,5 cm tyk, og anbring den mellem implantatets magnet og forbindingen. Tabel 3: Muligheder for at stabilisere implantatets magnet under MR-scanning 3. Foretag MR-scanningen. Der er ikke behov for at placere patienten på en bestemt måde på grund af implantatet. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 25

26 Til diskussion med implantatbrugerens læge Patientkomfort Forklar patienten, at kompressionsforbindingen (ved MR-scanning over 0,2 T) mindsker sandsynligheden for, at implantatets magnet bevæger sig. Patienten vil dog stadig kunne mærke modstanden mod bevægelse som tryk mod huden. Det vil føles, som om man pressede tommelfingeren fast ind mod huden. Hvis patienten oplever smerte, når forbindingen er på plads, skal det kontrolleres, at den ikke er for stram, og om nødvendigt skal det overvejes at foretage en MR-scanning ved 0,2 T (hvor forbindingen ikke er nødvendig). Kontakt som alternativ patientens læge for at afgøre, om magneten skal fjernes, eller om der kan anvendes lokalbedøvelse for at reducere ubehaget. Forsigtig Sørg for, at implantatsilikonen ikke perforeres, hvis der anvendes lokalbedøvelse Vigtig information Cochlear Limited 2014

27 Notater Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 27

28 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Vejledning og producentens erklæring Lydprocessorer, fjernbetjeninger og basis fjernbetjeninger i serien Nucleus er beregnet til brug i de elektromagnetiske omgivelser, der er specificeret i dette dokument. De er blevet testet og vurderet at være i overensstemmelse som vist. Du bør anvende dit udstyr som beskrevet. Elektromagnetiske emissioner Emissionstest RF-emissioner CISPR 11 RF-emissioner CISPR 11 Harmoniske emissioner IEC Spændingsudsving/ flimrende emissioner IEC Overensstemmelse Gruppe 1 Klasse B Ikke relevant Vejledning RF-energi anvendes kun til dens interne funktion. RF-emissionerne er meget lave og forårsager normalt ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden. Udstyret er egnet til brug i bygninger, inkl. private huse og bygninger, der er forbundet direkte med offentlige netværk til lavspændingsforsyning, der forsyner bygninger, der bruges til private formål. Tabel 4: Elektromagnetiske emissioner 28 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

29 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Elektromagnetisk immunitet Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Vejledning Elektrostatisk afladning IEC Elektrisk hurtig transient/burst IEC Overspænding IEC Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving i strømforsyningen IEC Netfrekvensmagnetfelter (50/60 Hz) IEC Ledet RF IEC Udstrålet RF IEC ±6 kv berøring ±8 kv luft ±6 kv berøring ±8 kv luft Ikke relevant Se Elektrostatisk afladning (ESD) på side A/m 3 A/m Netfrekvensmagnetfelter kan være på niveauer, der er karakteristiske for en typisk placering i typiske erhvervseller sygehusomgivelser Ikke relevant 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Se afsnittene Advarsler og Forholdsregler samt Vejledning nedenfor Tabel 5: Elektromagnetisk immunitet Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 29

30 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Vejledning Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af udstyret, inkl. kabler, end den anbefalede adskillelsesafstand, der er beregnet ud fra den pågældende ligning for senderens frekvens. Anbefalet adskillelsesafstand (d): d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold til producenten af senderen, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrker fra stationære RF-sendere, som det er fastslået ved en undersøgelse af de elektromagnetiske forhold, a bør være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde b. Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: Bemærk 1. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det høje frekvensområde. 2. Disse vejledninger gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og personer Vigtig information Cochlear Limited 2014

31 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Forklarende bemærkninger: a. Feltstyrker fra stationære sendere, som f.eks. basestationer til radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radiosignaler og tv-signaler kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. En undersøgelse af de elektromagnetiske forhold bør overvejes for at bestemme det elektromagnetiske miljø som følge af stationære RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor processoren anvendes, overskrider det pågældende RF-overensstemmelsesniveau, skal processoren observeres for at kontrollere, om den fungerer korrekt. Hvis der observeres unormal funktion, kan det være nødvendigt at tage yderligere foranstaltninger såsom at vende processoren i en anden retning eller at flytte den. b. I frekvensområdet 150 khz til 80 MHz bør feltstyrken være mindre end 3 V/m. Anbefalede adskillelsesafstande Din processor er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor den udstrålede RF-forstyrrelse er kontrolleret. For at forebygge elektromagnetisk interferens skal der overholdes en minimumafstand mellem det bærbare og mobile RFkommunikationsudstyr (sendere) og udstyret som anbefalet nedenfor i overensstemmelse med kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 31

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET 30. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 199/59 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS HENSTILLING af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere