Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat"

Transkript

1 Nucleus Cochlear-implantater Information til brugere af et Cochlear-implantat

2

3 Indhold Om dette dokument... 5 Læs dette dokument omhyggeligt... 5 Anvendte symboler i dette dokument... 6 Til implantatbrugere... 7 Advarsler... 7 Indtagelse af smådele... 7 Overophedning... 7 Ubehagelige lydniveauer...8 Slag mod hovedet...8 Tryk...8 Batterier og batteriopladere... 9 Langtidseffekter ved elektrisk stimulering med implantatet... 9 Omgivelser med skadelig virkning... 9 Forholdsregler Generel brug...10 Lydprocessor...10 Tyverisikrings- og metaldetektorsystemer...11 Mobiltelefoner...11 Flyrejser...11 Dykning Elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr Elektrostatisk afladning (ESD) Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Advarsler Indtagelse af smådele Strangulering Overophedning Ubehagelige lydniveauer Slag mod hovedet Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 3

4 Til diskussion med implantatbrugerens læge Advarsler Medicinsk behandling, der anvender induceret strøm, varme og vibration Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning)...17 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)...28 Vejledning og producentens erklæring...28 Elektromagnetiske emissioner...28 Elektromagnetisk immunitet...29 Anbefalede adskillelsesafstande Beskyttelse af persondata og indsamling af personlige oplysninger Vigtig information Cochlear Limited 2014

5 Om dette dokument Dette dokument omhandler Cochlear Nucleus Cochlear-implantater, lydprocessorer, fjernbetjeninger og basis fjernbetjeninger. Det henvender sig til brugere af et Cochlear-implantat og deres omsorgspersoner. Læs dette dokument omhyggeligt Oplysningerne i dette dokument indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler og forholdsregler i forbindelse med systemet og brugen af det. Disse advarsler og forholdsregler omhandler: sikkerhed for en implantatbruger systemets funktion forhold i omgivelserne og medicinsk behandling. Før påbegyndelse af medicinsk behandling skal advarslerne vedrørende medicinsk behandling i dette dokument gennemgås sammen med brugerens læge. Yderligere oplysninger om brug og vedligeholdelse af systemet findes i brugervejledningerne og den produktinformation, der leveres med systemet. Læs disse dokumenter omhyggeligt - de kan indeholde yderligere advarsler og forholdsregler. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 5

6 Om dette dokument Anvendte symboler i dette dokument Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Forsigtig (ingen personskade) Særlig omhu for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret. Advarsel (skader) Mulige sikkerhedsrisici og alvorlige uønskede reaktioner. Kan forårsage personskade. 6 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

7 Til implantatbrugere Cochlear-systemer er designet til at være sikre og effektive. Det er dog også vigtigt, at du er forsigtig, når du bruger dem. Dette afsnit indeholder advarsler og forholdsregler i forbindelse med sikker og effektiv brug af systemet. Du skal også læse de specifikke advarsler og forholdsregler i brugervejledningen vedrørende brug af eksterne komponenter. Advarsler Dette afsnit indeholder generelle advarsler i forbindelse med din personlige sikkerhed. Indtagelse af smådele Smådele og tilbehør kan være farlige, hvis de sluges, eller de kan forårsage kvælning, hvis de synkes eller kommer ned i luftvejene. Overophedning Fjern din processor eller spole med det samme, hvis de bliver usædvanligt eller meget varme, og søg råd ved dit CI-center. Anvend ikke din fjernbetjening eller din basis fjernbetjening, hvis den bliver usædvanligt varm. Kontakt dit CI-center med det samme. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 7

8 Til implantatbrugere Ubehagelige lydniveauer Hvis lyden bliver ubehagelig, skal du fjerne det eksterne udstyr med det samme (processor, spole, monitorhovedtelefoner, akustisk komponent) og kontakte dit CI-center. Hvis du har to processorer (en til hvert øre), skal du altid bære den processor, der er programmeret til venstre øre, på det venstre øre og den processor, der er programmeret til højre øre, på det højre øre. Hvis der anvendes en forkert processor, kan det medføre kraftige eller forvrængede lyde, som i nogle tilfælde kan være meget ubehagelige. Slag mod hovedet Et slag mod hovedet i nærheden af Cochlear-implantatet kan beskadige implantatet og medføre, at det svigter. Påvirkning af eksterne komponenter (f.eks. lydprocessor, akustisk komponent), mens de bæres, kan medføre skade på systemet eller kvæstelser. Tryk Udsæt ikke spolen for vedvarende tryk, når den har kontakt med huden (f.eks. når du sover eller ligger på spolen eller bruger tætsiddende hovedbeklædning), da det kan medføre tryksår. Hvis spolemagneten er for kraftig eller er i direkte kontakt med huden, kan der opstå tryksår på spolestedet. Hvis det sker, eller hvis du oplever ubehag på dette område, skal du kontakte dit CI-center. 8 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

9 Til implantatbrugere Batterier og batteriopladere Batterier kan være farlige, hvis de bruges forkert. Se dine brugervejledninger til de eksterne komponenter for at få oplysninger om sikker brug af batterier. Langtidseffekter ved elektrisk stimulering med implantatet De fleste patienter kan have udbytte af elektriske stimuleringsniveauer, som anses for at være sikre baseret på dyreforsøg. Langtidseffekterne af denne stimulering er ukendte hos mennesker. Omgivelser med skadelig virkning Brug af Cochlear-implantatsystemet kan blive påvirket negativt i omgivelser med høj magnetisk feltstyrke og høj elektrisk feltstyrke, f.eks. tæt på kommercielle højspændingsradiosendere. Spørg lægen, inden du går ind i omgivelser, der kan påvirke funktionen af dit Cochlear-implantat negativt, herunder områder, der er mærket med en advarsel for at forhindre adgang for patienter med pacemaker. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 9

10 Til implantatbrugere Forholdsregler Dette afsnit indeholder generelle forholdsregler til sikring af sikker og effektiv brug af Cochlear-implantatsystemet og forhindring af beskadigelse af systemets komponenter. Generel brug Anvend kun Cochlear-implantatsystemet sammen med godkendte systemer og tilbehør, der er anført i brugervejledningen. Sluk processoren, og kontakt dit CI-center, hvis du oplever en kraftig ændring i funktionen. Processoren og andre dele af systemet indeholder komplekse elektroniske dele. Disse dele er robuste, men skal behandles forsigtigt. Det er ikke tilladt at foretage ændringer af eksternt udstyr. Hvis processoren ændres eller åbnes af andre end Cochlears kvalificerede servicepersonale, bortfalder garantien. Lydprocessor Hver processor er programmeret specifikt til hvert implantat. Brug aldrig en anden persons processor, og lad aldrig en anden person låne din processor. Processorens lydkvalitet kan ind imellem forvrænges, hvis du befinder dig inden for en afstand af ca. 1,6 km (~1 mil) fra en radio- eller tv-sendemast. Forvrængningen er midlertidig og beskadiger ikke processoren Vigtig information Cochlear Limited 2014

11 Til implantatbrugere Tyverisikrings- og metaldetektorsystemer Sluk for processoren, når du er i nærheden af eller passerer et tyverisikrings- eller metaldetektorsystem. Du vil muligvis kunne opleve en forvrænget hørelse, når du går igennem eller forbi et af disse systemer. Udstyr som f.eks. metaldetektorer i lufthavne og tyverisikringssystemer i butikker frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Materialerne i Cochlear-implantatet kan aktivere metaldetektorsystemer. Bær altid patientidentifikationskortet fra Cochlear på dig. Mobiltelefoner Visse typer af digitale mobiltelefoner, f.eks. GSM (Global System for Mobile communications), der anvendes i nogle lande, kan forstyrre signalet i det eksterne udstyr. Du vil kunne opleve forvrænget lyd, når du befinder dig tæt på 1-4 m (~3-12 fod) en digital mobiltelefon, som er i brug. Flyrejser Nogle flyselskaber forlanger, at passagerer slukker bærbart elektrisk udstyr, som f.eks. bærbare computere og elektroniske spil, under start og landing, eller når skiltet "Spænd sikkerhedsbæltet" er tændt. Din processor betegnes som transportabelt elektronisk udstyr til medicinsk brug. Gør flyselskabets personale opmærksom på, at du bruger et Cochlear-implantatsystem. De kan så informere dig om sikkerhedsforanstaltninger, som kan indebære behovet for at slukke processoren. Sendeudstyr som f.eks. mobiltelefoner skal være slukkede på et fly. Hvis du har en fjernbetjening til din processor, skal du slukke den, inden flyet letter. Fjernbetjeningen udsender højfrekvente radiobølger, når den er tændt. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 11

12 Til implantatbrugere Dykning For Cochlear-implantater af typen Cochlear Nucleus er den maksimale dykkedybde 40 m (~131 ft), når man har et implantat. Inden du deltager i dykkeaktiviteter, skal du spørge lægen for at sikre, at du ikke har en lidelse, der betyder, at dykning frarådes, f.eks. mellemørebetændelse. Når du har maske på, skal du undgå tryk over det sted, hvor implantatet sidder. Elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr Fjernbetjeningerne til Cochlear Nucleus og lydprocessorerne til Cochlear Nucleus opfylder de definerede internationale standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og emission. Fordi fjernbetjeningen og lydprocessoren udstråler elektromagnetisk energi, er det imidlertid muligt, at de kan interferere med andet medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere og implanterbare defibrillatorer, hvis de anvendes i nærheden. Det anbefales, at fjernbetjeningen og lydprocessoren holdes mindst 15 cm (~6 ) fra udstyr, som kan være modtageligt for elektromagnetisk interferens. Som en ekstra foranstaltning anbefales det, at du også læser anbefalingerne fra producenten af udstyret. Elektrostatisk afladning (ESD) Før der foretages aktiviteter, som skaber en ekstrem elektrostatisk afladning, f.eks. leg på rutsjebaner af plastik, skal processoren tages af. I sjældne tilfælde kan en afladning af statisk elektricitet beskadige Cochlear-implantatsystemets elektriske komponenter eller ødelægge programmet i processoren. Hvis der er statisk elektricitet til stede (for eksempel når du tager tøj af eller på, eller når du træder ud af et køretøj), skal du røre ved noget ledende, f.eks. et dørhåndtag af metal, før Cochlear-implantatsystemet kommer i berøring med genstande eller personer Vigtig information Cochlear Limited 2014

13 Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Dette afsnit indeholder generelle advarsler til sikring af sikkerheden hos implantatbrugere og er henvendt til forældre til og omsorgspersoner for implantatbrugere. Læs også brugervejledningen, der indeholder specifikke advarsler i forbindelse med brug af eksterne komponenter, samt oplysningerne tidligere i dette dokument. Advarsler Indtagelse af smådele Smådele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn. Smådele og tilbehør kan være farlige, hvis de sluges, eller de kan forårsage kvælning, hvis de synkes eller kommer ned i luftvejene. Strangulering Forældre og omsorgspersoner oplyses om, at brug af lange kabler (f.eks. spole- eller tilbehørskabler) uden opsyn kan medføre risiko for strangulering. Overophedning Forældre og omsorgspersoner bør røre ved processoren for at kontrollere, om den er meget varm, hvis en bruger viser tegn på ubehag. Fjern processoren eller spolen med det samme, hvis de bliver usædvanligt eller meget varme, og søg råd ved dit CI-center. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 13

14 Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Ubehagelige lydniveauer Forældre og andre omsorgspersoner skal som rutine kontrollere, at den akustiske komponent fungerer ved et komfortabelt volumenniveau. Hvis lyden bliver ubehagelig, skal du fjerne det eksterne udstyr med det samme (processor, spole, monitorhovedtelefoner, akustisk komponent) og kontakte dit CI-center. Hvis en bruger har to processorer (en til hvert øre), skal du sørge for, at den processor, der er programmeret til venstre øre, altid bæres på det venstre øre, og at den processor, der er programmeret til højre øre, altid bæres på det højre øre. Hvis der anvendes en forkert processor, kan det medføre kraftige eller forvrængede lyde, som i nogle tilfælde kan være meget ubehagelige. Slag mod hovedet Små børn, som er ved at udvikle deres motorik, har større risiko for at slå hovedet mod en hård genstand, f.eks. et bord eller en stol. Et slag mod hovedet i nærheden af Cochlear-implantatet kan beskadige implantatet og medføre, at det svigter. Påvirkning af eksterne komponenter (f.eks. lydprocessor, akustisk komponent), mens de bæres, kan medføre skade på systemet eller kvæstelser Vigtig information Cochlear Limited 2014

15 Til diskussion med implantatbrugerens læge At have et Cochlear-implantat betyder, at der skal tages særlige hensyn i forbindelse med visse typer af medicinsk behandling. Inden påbegyndelsen af medicinsk behandling skal oplysningerne i dette afsnit diskuteres med brugerens læge. Lydprocessoren skal fjernes inden påbegyndelse af nogen af de medicinske behandlingsformer, som er nævnt i dette afsnit. Advarsler Medicinsk behandling, der anvender induceret strøm, varme og vibration Ved nogle former for medicinsk behandling genereres induceret strøm, som kan forårsage vævsskade eller permanent beskadigelse af implantatet. Systemet skal deaktiveres (processoren skal tages af), inden en eller flere af følgende behandlinger indledes. Advarsler mod specifikke behandlinger er anført nedenfor. Diatermi Elektrochokbehandling Anvend ikke terapeutisk eller medicinsk diatermi (termopenetration) med elektromagnetisk stråling (magnetiske induktionsspoler eller mikrobølger). Kraftig strøm, der induceres i elektroden, kan forårsage vævsskade i cochlea/hjernestammen eller permanent skade på implantatet. Medicinsk diatermi med ultralyd kan anvendes under hovedet og halsen. Anvend ikke under nogen omstændigheder elektrochokbehandling på en patient, der har et implantat. Elektrochokbehandling kan forårsage vævsskade eller beskadigelse af implantatet. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 15

16 Til diskussion med implantatbrugerens læge Elektrokirurgi Ioniserende strålebehandling Neurostimulation Terapeutisk ultralyd Elektrokirurgiske instrumenter kan inducere radiofrekvensstrøm, som kan strømme gennem elektroden. Monopolære elektrokirurgiske instrumenter må ikke anvendes på hovedet eller halsen af en patient, der har et implantat, da induceret strøm kan forårsage skade på vævet i cochlea/nervevæv eller permanent skade på implantatet. Ved anvendelse af bipolære elektrokirurgiske instrumenter på hovedet og halsen af en patient må kauterisationselektroderne ikke berøre implantatet og bør holdes mere end 1 cm (½ tomme) fra elektroderne. Anvend ikke ioniserende strålebehandling direkte over implantatet. Det kan medføre skader på implantatet. Anvend ikke neurostimulation direkte over implantatet. Kraftig strøm, der induceres i elektroden, kan forårsage vævsskade i cochlea/ hjernestammen eller permanent skade på implantatet. Anvend ikke terapeutiske niveauer af ultralydsenergi direkte over implantatet. Det kan utilsigtet koncentrere ultralydsfeltet og forårsage vævsskade eller beskadigelse af implantatet Vigtig information Cochlear Limited 2014

17 Til diskussion med implantatbrugerens læge Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning) MR-scanning er kontraindiceret undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor. Patienter med et implantat må ikke være i rum, hvor der er placeret en MR-scanner, bortset fra under de følgende specielle omstændigheder. Se producentens anvisninger, før der udføres en MR-scanning, hvis patienten har fået implanteret andre implantater. Advarsel Inden patienten kommer ind i et rum med en MR-scanner, skal lydprocessoren tages af. Cochlear-implantatet vil danne skygger på MR-scanningen i nærheden af implantatet, hvilket resulterer i tab af diagnostisk information. Kvaliteten af MR-scanningen påvirkes af implantatet. Når magneten er fjernet, kan der forekomme skygger på billedet indtil 6 cm (~2,5 ) fra implantatet ved scanning med 3 tesla i 3 minutter. Når magneten er isat, kan der forekomme skygger på billedet indtil 12 cm (~4,7 tommer) fra implantatet ved scanning i 2 minutter med 0,2 tesla eller 1,5 tesla. Hvis der undersøges i nærheden af implantatet, bør det overvejes at fjerne magneten, da MR-billedkvaliteten kan forringes, hvis den bliver siddende. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 17

18 Til diskussion med implantatbrugerens læge Indikationer for sikkerhed ved MR-scanning Indikationer for sikkerhed ved MR-scanning afhænger af implantatets model. Cochlear-implantaterne i serierne Cochlear Nucleus CI24RE og CI500 har udtagelige magneter. Ved nogle feltstyrker skal magneten fjernes kirurgisk, før patienten får foretaget en MR-scanning. Bemærk I USA er MR-scanning med magneten isat ikke tilladt ved nogen feltstyrker overhovedet. Implantatidentifikation Se efter nedenstående karakteristika for at bestemme implantatets model. Bemærk I modsætning til tidligere Cochlear-implantater er Cochlearimplantaterne i Cochlear Nucleus CI500-serien ikke forsynet med røntgenfaste bogstaver Vigtig information Cochlear Limited 2014

19 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantat i Cochlear Nucleus CI500-serien Om nødvendigt kan implantattypen og -modellen identificeres uden kirurgisk indgreb ved hjælp af røntgen eller Cochlearprogrammeringssoftware. Når et sagittalt røntgenbillede af et Cochlear-implantat fortolkes, kan udstyrsserien identificeres ved hjælp af den elektroniske enheds opbygning. Implantater i serien Cochlear CI500 har: en rund form ved spoleudgangens ende fire store komponenter ved elektrodeudgangens ende Rund form ved spoleudgangens ende 2 Fire store komponenter ved elektrodeudgangens ende Figur 1: Enkelt røntgenbillede af implantat i CI500-serien Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 19

20 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantat i Cochlear Nucleus CI24RE-serien Ved hjælp af røntgen er det muligt at identificere implantater i Cochlear Nucleus CI24RE-serien via de røntgenfaste tegn, som er printet på dem. Tegnene i bunden ("C13T" på Figur 2 nedenfor) angiver følgende. Producent "C" står for "Cochlear Ltd". Model "4" står for CI24RE (ST) "5" står for CI24RE (CA) "13" står for CI422, som illustreret nedenfor. Produktionsår "T" betyder 2004 eller senere. Serienummer - del 1 Serienummer - del 3 Serienummer - del 2 Figur 2: CI422 røntgenfast mærke og serienummer Serienummeret består af tre dele, som vist på Figur 2, og læses fra venstre mod højre. Serienummer - del 1 Serienummer - del 2 Serienummer - del Vigtig information Cochlear Limited 2014

21 Til diskussion med implantatbrugerens læge Resultater af MR-test (ikke-klinisk) Cochlear-implantaterne i Cochlear Nucleus CI24RE- og CI500-serien er designet til at kunne modstå MR-scanning ved de feltstyrker, der er beskrevet i det følgende. Tabellen nedenfor viser resultaterne af ikke-kliniske test i henhold til ASTM F2182. Implantattype CI24RE (ST), CI24RE (CA), CI422, CI24REH CI512, CI513, CI522 MRfeltstyrke (T) Maks. rumligt gradientfelt (G/cm) Maks. hoved- SAR (W/kg) Gennemsnitlig SAR for hele kroppen (W/kg) Placering af mærke over sternum 0, ,0 0,5 2,0 1, ,0 0,5 2,0 3, ,0 0,5 2,0 0, ,0 0,7 1,5 1, ,0 0,7 1,5 3, ,0 0,5 0,75 Placering af mærke under sternum Tabel 1: Anbefalede SAR-niveauer for 15 minutters MRI-scanningstid Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 21

22 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantaterne Cochlear Nucleus CI24RE (ST), CI24RE (CA), CI422 og CI24REH Ikke-kliniske tests i henhold til den internationale standard ASTM F2182 har vist, at de ovennævnte implantater kan scannes sikkert ved 0,2 tesla, 1,5 tesla og 3,0 tesla statiske magnetfelter ved en maks. gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) på 1 W/kg for 15 minutters scanning. I ikke-kliniske tests producerede de ovennævnte implantater en målt temperaturforøgelse på mindre end 2 C (3,6 F) ved et maks. lokalt SAR på 1 W/kg. Cochlear-implantaterne Cochlear Nucleus CI512, CI513, CI522 Ikke-kliniske tests i henhold til den internationale standard ASTM F2182 har vist, at de ovennævnte implantater kan scannes sikkert ved 0,2 tesla, 1,5 tesla og 3,0 tesla statiske magnetfelter ved en maks. gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) på 1 W/kg for 15 minutters scanning. I ikke-kliniske tests producerede de ovennævnte implantater en målt temperaturforøgelse under 2 C (3.6 F) ved en maks. lokal SAR på 1 W/kg under de specifikke testbetingelser angivet ovenfor. Bemærk Producenter af MR-maskiner kan hævde, at der generelt foreligger kontraindikation for scanning af patienter med implanteret udstyr. Dette er en generel forsigtighedsforanstaltning, da producenter af MR-maskiner ikke kan garantere sikkerheden for alle typer implanterbart udstyr. Cochlear har gennemført specifikke test for de ovennævnte implantater og fastsat de nødvendige SAR-sikkerhedsgrænser som anført. MR-maskiner kan overvåge SAR-niveauer. Producenten af en MR-maskine bør kunne give råd om, hvordan SAR-niveauer opretholdes med deres maskine Vigtig information Cochlear Limited 2014

23 Til diskussion med implantatbrugerens læge Sikker brug af MR-scanning Følg vejledningen nedenfor for at foretage MR-scanning på en sikker måde på en Cochlear-implantatbruger, der har et Cochlear-implantat i serien Cochlear Nucleus CI24RE eller CI500. MR-styrke Over 1,5 tesla (T), til og med 3,0 T Over 0,2 T, til og med 1,5 T Vejledning Fjern magneten kirurgisk før MR-scanning. Der kan forekomme vævsskader, hvis magneten ikke er fjernet under en MR-scanning. Lad magneten blive siddende ved MR-scanning. Forbinding og skinne kræves. 0,2 T eller mindre Lad magneten blive siddende ved MR-scanning. Forbinding er valgfri. Tabel 2: MR-scanning i Canada, Europa, Australien og andre lande i den europæiske region og Asien-Pacific-området Se Vejledning til lægen eller kontakt Cochlear for at få mere information om fjernelse af magneter. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 23

24 Til diskussion med implantatbrugerens læge MR-scanning med magneten på plads Læs hele afsnittet Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning), før du følger instruktionerne nedenfor. For nogle implantater må magneten kun blive siddende ved bestemte feltstyrker. Se Tabel 2: MR-scanning i Canada, Europa, Australien og andre lande i den europæiske region og Asien-Pacific-området på side 23 for at afgøre, om magneten kan blive siddende. Advarsel Selv om det er usandsynligt med den anbefalede forbinding, er det dog muligt, at magneten flytter sig under MR-scanning og fjerner sig fra implantatmagnetlommen. I dette tilfælde er det nødvendigt med et kirurgisk indgreb for at flytte eller udskifte magneten. 1. Informer patienten om, at der kan mærkes et let træk under scanningen. Du kan finde flere oplysninger i Patientkomfort på side Fjern patientens eksterne udstyr (processor og spole), før denne går ind i MR-rummet. Bemærk Patienten kan ikke høre uden det eksterne udstyr. Hvis scanningen er på 0,2 T eller mindre, er forbinding ikke nødvendig (men acceptabel). Fortsæt med punkt 3. Ved scanning over 0,2 T og til og med 1,5 T (magneten skal fjernes ved magnet scanning over 1,5 T) skal der lægges en forbinding omkring hovedet for skinne at forhindre magneten i at flytte sig. Selv om det er usandsynligt med den anbefalede forbinding, er det dog muligt, at magneten flytter sig under MR-scanning og fjerner sig fra implantatmagnetlommen. Implantatets magnet 24 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

25 Til diskussion med implantatbrugerens læge Forbindingen omkring hovedet anlægges på følgende måde: Anvend en elastisk kompressionsforbinding med en maksimal bredde på 10 cm eller 4. Generiske forbindinger er egnede. En speciel forbinding er ikke nødvendig. Forbindingens midterlinje skal være over det sted, hvor implantatets magnet sidder. Anvend mindst to lag, der er strakt helt ud, for at opnå et fast tryk mod det sted, hvor implantatet sidder. "Strakt helt ud" = der er ingen elasticitet tilbage i forbindingen. Anvend en skinne (se tabellen nedenfor) mod huden, hvor magneten sidder, som kan anvendes til at øge magnetens stabilitet så meget som muligt. Skinnemateriale A4-ark printer-/ kopipapir, 80 g/m 2 Plastikkort (svarende til et kredit- eller ID-kort) uden magnetstribe eller SIM-chip Genbrugeligt klæbestof, f.eks. Bostik Blu-Tack Anvisning Fold det fem gange på langs, og anbring det mellem implantatets magnet og forbindingen. Anbring det mellem implantatets magnet og forbindingen. Tryk en Blu-Tack-kugle med 1,5 cm til 2 cm diameter flad, så den er ca. 0,5 cm tyk, og anbring den mellem implantatets magnet og forbindingen. Tabel 3: Muligheder for at stabilisere implantatets magnet under MR-scanning 3. Foretag MR-scanningen. Der er ikke behov for at placere patienten på en bestemt måde på grund af implantatet. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 25

26 Til diskussion med implantatbrugerens læge Patientkomfort Forklar patienten, at kompressionsforbindingen (ved MR-scanning over 0,2 T) mindsker sandsynligheden for, at implantatets magnet bevæger sig. Patienten vil dog stadig kunne mærke modstanden mod bevægelse som tryk mod huden. Det vil føles, som om man pressede tommelfingeren fast ind mod huden. Hvis patienten oplever smerte, når forbindingen er på plads, skal det kontrolleres, at den ikke er for stram, og om nødvendigt skal det overvejes at foretage en MR-scanning ved 0,2 T (hvor forbindingen ikke er nødvendig). Kontakt som alternativ patientens læge for at afgøre, om magneten skal fjernes, eller om der kan anvendes lokalbedøvelse for at reducere ubehaget. Forsigtig Sørg for, at implantatsilikonen ikke perforeres, hvis der anvendes lokalbedøvelse Vigtig information Cochlear Limited 2014

27 Notater Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 27

28 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Vejledning og producentens erklæring Lydprocessorer, fjernbetjeninger og basis fjernbetjeninger i serien Nucleus er beregnet til brug i de elektromagnetiske omgivelser, der er specificeret i dette dokument. De er blevet testet og vurderet at være i overensstemmelse som vist. Du bør anvende dit udstyr som beskrevet. Elektromagnetiske emissioner Emissionstest RF-emissioner CISPR 11 RF-emissioner CISPR 11 Harmoniske emissioner IEC Spændingsudsving/ flimrende emissioner IEC Overensstemmelse Gruppe 1 Klasse B Ikke relevant Vejledning RF-energi anvendes kun til dens interne funktion. RF-emissionerne er meget lave og forårsager normalt ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden. Udstyret er egnet til brug i bygninger, inkl. private huse og bygninger, der er forbundet direkte med offentlige netværk til lavspændingsforsyning, der forsyner bygninger, der bruges til private formål. Tabel 4: Elektromagnetiske emissioner 28 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

29 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Elektromagnetisk immunitet Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Vejledning Elektrostatisk afladning IEC Elektrisk hurtig transient/burst IEC Overspænding IEC Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving i strømforsyningen IEC Netfrekvensmagnetfelter (50/60 Hz) IEC Ledet RF IEC Udstrålet RF IEC ±6 kv berøring ±8 kv luft ±6 kv berøring ±8 kv luft Ikke relevant Se Elektrostatisk afladning (ESD) på side A/m 3 A/m Netfrekvensmagnetfelter kan være på niveauer, der er karakteristiske for en typisk placering i typiske erhvervseller sygehusomgivelser Ikke relevant 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Se afsnittene Advarsler og Forholdsregler samt Vejledning nedenfor Tabel 5: Elektromagnetisk immunitet Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 29

30 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Vejledning Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af udstyret, inkl. kabler, end den anbefalede adskillelsesafstand, der er beregnet ud fra den pågældende ligning for senderens frekvens. Anbefalet adskillelsesafstand (d): d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold til producenten af senderen, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrker fra stationære RF-sendere, som det er fastslået ved en undersøgelse af de elektromagnetiske forhold, a bør være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde b. Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: Bemærk 1. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det høje frekvensområde. 2. Disse vejledninger gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og personer Vigtig information Cochlear Limited 2014

31 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Forklarende bemærkninger: a. Feltstyrker fra stationære sendere, som f.eks. basestationer til radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radiosignaler og tv-signaler kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. En undersøgelse af de elektromagnetiske forhold bør overvejes for at bestemme det elektromagnetiske miljø som følge af stationære RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor processoren anvendes, overskrider det pågældende RF-overensstemmelsesniveau, skal processoren observeres for at kontrollere, om den fungerer korrekt. Hvis der observeres unormal funktion, kan det være nødvendigt at tage yderligere foranstaltninger såsom at vende processoren i en anden retning eller at flytte den. b. I frekvensområdet 150 khz til 80 MHz bør feltstyrken være mindre end 3 V/m. Anbefalede adskillelsesafstande Din processor er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor den udstrålede RF-forstyrrelse er kontrolleret. For at forebygge elektromagnetisk interferens skal der overholdes en minimumafstand mellem det bærbare og mobile RFkommunikationsudstyr (sendere) og udstyret som anbefalet nedenfor i overensstemmelse med kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 31

Bemærk Vigtig information eller rådgivning.

Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Forsigtig (ingen personskade) Vær særlig forsigtig for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret.

Læs mere

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Forsigtig (ingen personskade)

Læs mere

Bilag til Nucleus tilbehør

Bilag til Nucleus tilbehør Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Forbedring af liv via innovation

Forbedring af liv via innovation Forbedring af liv via innovation Brugsanvisning 30MI System til vaskulær behandling (Udstyr med kompressibel manchet INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅLET MED DETTE UDSTYR... 3 KONTRAINDIKATIONER.... 3 ADVARSLER...

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere.

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. 2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. LM01 R12 DA -system Brugermanual Forsigtig: Ifølge amerikansk (USA)

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning

AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Brugervejledning MED EL Worldwide Headquarters AW 6223 Rev. 11.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse 1 2. Introduktion 3 3. Tilsigtet

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

-brystkompressionssystem Brugervejledning

-brystkompressionssystem Brugervejledning -brystkompressionssystem Brugervejledning DA www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100666-05 A, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Tak, fordi du har

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher EZstrip TR Muncher Stort tilgangsdæksel Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? NOV Mono påbegyndte produktionen af ekscentersnekkepumper i 1935, efterfulgt af et sortiment af NOV Mono Muncher neddelere i 1981

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

IQeco Undercentraler til

IQeco Undercentraler til IQeco Undercentraler til Rumstyringer TRENDS NYESTE OG MEST EFFEKTIVE UNDERCENTRALER TIL RUMSTYRING IQeco er Trends nyeste og, som navnet antyder, mest økonomiske undercentral til rumstyringer. Disse avancerede

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere