Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat"

Transkript

1 Nucleus Cochlear-implantater Information til brugere af et Cochlear-implantat

2

3 Indhold Om dette dokument... 5 Læs dette dokument omhyggeligt... 5 Anvendte symboler i dette dokument... 6 Til implantatbrugere... 7 Advarsler... 7 Indtagelse af smådele... 7 Overophedning... 7 Ubehagelige lydniveauer...8 Slag mod hovedet...8 Tryk...8 Batterier og batteriopladere... 9 Langtidseffekter ved elektrisk stimulering med implantatet... 9 Omgivelser med skadelig virkning... 9 Forholdsregler Generel brug...10 Lydprocessor...10 Tyverisikrings- og metaldetektorsystemer...11 Mobiltelefoner...11 Flyrejser...11 Dykning Elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr Elektrostatisk afladning (ESD) Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Advarsler Indtagelse af smådele Strangulering Overophedning Ubehagelige lydniveauer Slag mod hovedet Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 3

4 Til diskussion med implantatbrugerens læge Advarsler Medicinsk behandling, der anvender induceret strøm, varme og vibration Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning)...17 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)...28 Vejledning og producentens erklæring...28 Elektromagnetiske emissioner...28 Elektromagnetisk immunitet...29 Anbefalede adskillelsesafstande Beskyttelse af persondata og indsamling af personlige oplysninger Vigtig information Cochlear Limited 2014

5 Om dette dokument Dette dokument omhandler Cochlear Nucleus Cochlear-implantater, lydprocessorer, fjernbetjeninger og basis fjernbetjeninger. Det henvender sig til brugere af et Cochlear-implantat og deres omsorgspersoner. Læs dette dokument omhyggeligt Oplysningerne i dette dokument indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler og forholdsregler i forbindelse med systemet og brugen af det. Disse advarsler og forholdsregler omhandler: sikkerhed for en implantatbruger systemets funktion forhold i omgivelserne og medicinsk behandling. Før påbegyndelse af medicinsk behandling skal advarslerne vedrørende medicinsk behandling i dette dokument gennemgås sammen med brugerens læge. Yderligere oplysninger om brug og vedligeholdelse af systemet findes i brugervejledningerne og den produktinformation, der leveres med systemet. Læs disse dokumenter omhyggeligt - de kan indeholde yderligere advarsler og forholdsregler. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 5

6 Om dette dokument Anvendte symboler i dette dokument Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Forsigtig (ingen personskade) Særlig omhu for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret. Advarsel (skader) Mulige sikkerhedsrisici og alvorlige uønskede reaktioner. Kan forårsage personskade. 6 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

7 Til implantatbrugere Cochlear-systemer er designet til at være sikre og effektive. Det er dog også vigtigt, at du er forsigtig, når du bruger dem. Dette afsnit indeholder advarsler og forholdsregler i forbindelse med sikker og effektiv brug af systemet. Du skal også læse de specifikke advarsler og forholdsregler i brugervejledningen vedrørende brug af eksterne komponenter. Advarsler Dette afsnit indeholder generelle advarsler i forbindelse med din personlige sikkerhed. Indtagelse af smådele Smådele og tilbehør kan være farlige, hvis de sluges, eller de kan forårsage kvælning, hvis de synkes eller kommer ned i luftvejene. Overophedning Fjern din processor eller spole med det samme, hvis de bliver usædvanligt eller meget varme, og søg råd ved dit CI-center. Anvend ikke din fjernbetjening eller din basis fjernbetjening, hvis den bliver usædvanligt varm. Kontakt dit CI-center med det samme. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 7

8 Til implantatbrugere Ubehagelige lydniveauer Hvis lyden bliver ubehagelig, skal du fjerne det eksterne udstyr med det samme (processor, spole, monitorhovedtelefoner, akustisk komponent) og kontakte dit CI-center. Hvis du har to processorer (en til hvert øre), skal du altid bære den processor, der er programmeret til venstre øre, på det venstre øre og den processor, der er programmeret til højre øre, på det højre øre. Hvis der anvendes en forkert processor, kan det medføre kraftige eller forvrængede lyde, som i nogle tilfælde kan være meget ubehagelige. Slag mod hovedet Et slag mod hovedet i nærheden af Cochlear-implantatet kan beskadige implantatet og medføre, at det svigter. Påvirkning af eksterne komponenter (f.eks. lydprocessor, akustisk komponent), mens de bæres, kan medføre skade på systemet eller kvæstelser. Tryk Udsæt ikke spolen for vedvarende tryk, når den har kontakt med huden (f.eks. når du sover eller ligger på spolen eller bruger tætsiddende hovedbeklædning), da det kan medføre tryksår. Hvis spolemagneten er for kraftig eller er i direkte kontakt med huden, kan der opstå tryksår på spolestedet. Hvis det sker, eller hvis du oplever ubehag på dette område, skal du kontakte dit CI-center. 8 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

9 Til implantatbrugere Batterier og batteriopladere Batterier kan være farlige, hvis de bruges forkert. Se dine brugervejledninger til de eksterne komponenter for at få oplysninger om sikker brug af batterier. Langtidseffekter ved elektrisk stimulering med implantatet De fleste patienter kan have udbytte af elektriske stimuleringsniveauer, som anses for at være sikre baseret på dyreforsøg. Langtidseffekterne af denne stimulering er ukendte hos mennesker. Omgivelser med skadelig virkning Brug af Cochlear-implantatsystemet kan blive påvirket negativt i omgivelser med høj magnetisk feltstyrke og høj elektrisk feltstyrke, f.eks. tæt på kommercielle højspændingsradiosendere. Spørg lægen, inden du går ind i omgivelser, der kan påvirke funktionen af dit Cochlear-implantat negativt, herunder områder, der er mærket med en advarsel for at forhindre adgang for patienter med pacemaker. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 9

10 Til implantatbrugere Forholdsregler Dette afsnit indeholder generelle forholdsregler til sikring af sikker og effektiv brug af Cochlear-implantatsystemet og forhindring af beskadigelse af systemets komponenter. Generel brug Anvend kun Cochlear-implantatsystemet sammen med godkendte systemer og tilbehør, der er anført i brugervejledningen. Sluk processoren, og kontakt dit CI-center, hvis du oplever en kraftig ændring i funktionen. Processoren og andre dele af systemet indeholder komplekse elektroniske dele. Disse dele er robuste, men skal behandles forsigtigt. Det er ikke tilladt at foretage ændringer af eksternt udstyr. Hvis processoren ændres eller åbnes af andre end Cochlears kvalificerede servicepersonale, bortfalder garantien. Lydprocessor Hver processor er programmeret specifikt til hvert implantat. Brug aldrig en anden persons processor, og lad aldrig en anden person låne din processor. Processorens lydkvalitet kan ind imellem forvrænges, hvis du befinder dig inden for en afstand af ca. 1,6 km (~1 mil) fra en radio- eller tv-sendemast. Forvrængningen er midlertidig og beskadiger ikke processoren Vigtig information Cochlear Limited 2014

11 Til implantatbrugere Tyverisikrings- og metaldetektorsystemer Sluk for processoren, når du er i nærheden af eller passerer et tyverisikrings- eller metaldetektorsystem. Du vil muligvis kunne opleve en forvrænget hørelse, når du går igennem eller forbi et af disse systemer. Udstyr som f.eks. metaldetektorer i lufthavne og tyverisikringssystemer i butikker frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Materialerne i Cochlear-implantatet kan aktivere metaldetektorsystemer. Bær altid patientidentifikationskortet fra Cochlear på dig. Mobiltelefoner Visse typer af digitale mobiltelefoner, f.eks. GSM (Global System for Mobile communications), der anvendes i nogle lande, kan forstyrre signalet i det eksterne udstyr. Du vil kunne opleve forvrænget lyd, når du befinder dig tæt på 1-4 m (~3-12 fod) en digital mobiltelefon, som er i brug. Flyrejser Nogle flyselskaber forlanger, at passagerer slukker bærbart elektrisk udstyr, som f.eks. bærbare computere og elektroniske spil, under start og landing, eller når skiltet "Spænd sikkerhedsbæltet" er tændt. Din processor betegnes som transportabelt elektronisk udstyr til medicinsk brug. Gør flyselskabets personale opmærksom på, at du bruger et Cochlear-implantatsystem. De kan så informere dig om sikkerhedsforanstaltninger, som kan indebære behovet for at slukke processoren. Sendeudstyr som f.eks. mobiltelefoner skal være slukkede på et fly. Hvis du har en fjernbetjening til din processor, skal du slukke den, inden flyet letter. Fjernbetjeningen udsender højfrekvente radiobølger, når den er tændt. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 11

12 Til implantatbrugere Dykning For Cochlear-implantater af typen Cochlear Nucleus er den maksimale dykkedybde 40 m (~131 ft), når man har et implantat. Inden du deltager i dykkeaktiviteter, skal du spørge lægen for at sikre, at du ikke har en lidelse, der betyder, at dykning frarådes, f.eks. mellemørebetændelse. Når du har maske på, skal du undgå tryk over det sted, hvor implantatet sidder. Elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr Fjernbetjeningerne til Cochlear Nucleus og lydprocessorerne til Cochlear Nucleus opfylder de definerede internationale standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og emission. Fordi fjernbetjeningen og lydprocessoren udstråler elektromagnetisk energi, er det imidlertid muligt, at de kan interferere med andet medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere og implanterbare defibrillatorer, hvis de anvendes i nærheden. Det anbefales, at fjernbetjeningen og lydprocessoren holdes mindst 15 cm (~6 ) fra udstyr, som kan være modtageligt for elektromagnetisk interferens. Som en ekstra foranstaltning anbefales det, at du også læser anbefalingerne fra producenten af udstyret. Elektrostatisk afladning (ESD) Før der foretages aktiviteter, som skaber en ekstrem elektrostatisk afladning, f.eks. leg på rutsjebaner af plastik, skal processoren tages af. I sjældne tilfælde kan en afladning af statisk elektricitet beskadige Cochlear-implantatsystemets elektriske komponenter eller ødelægge programmet i processoren. Hvis der er statisk elektricitet til stede (for eksempel når du tager tøj af eller på, eller når du træder ud af et køretøj), skal du røre ved noget ledende, f.eks. et dørhåndtag af metal, før Cochlear-implantatsystemet kommer i berøring med genstande eller personer Vigtig information Cochlear Limited 2014

13 Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Dette afsnit indeholder generelle advarsler til sikring af sikkerheden hos implantatbrugere og er henvendt til forældre til og omsorgspersoner for implantatbrugere. Læs også brugervejledningen, der indeholder specifikke advarsler i forbindelse med brug af eksterne komponenter, samt oplysningerne tidligere i dette dokument. Advarsler Indtagelse af smådele Smådele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn. Smådele og tilbehør kan være farlige, hvis de sluges, eller de kan forårsage kvælning, hvis de synkes eller kommer ned i luftvejene. Strangulering Forældre og omsorgspersoner oplyses om, at brug af lange kabler (f.eks. spole- eller tilbehørskabler) uden opsyn kan medføre risiko for strangulering. Overophedning Forældre og omsorgspersoner bør røre ved processoren for at kontrollere, om den er meget varm, hvis en bruger viser tegn på ubehag. Fjern processoren eller spolen med det samme, hvis de bliver usædvanligt eller meget varme, og søg råd ved dit CI-center. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 13

14 Til forældre og omsorgspersoner for implantatbrugere Ubehagelige lydniveauer Forældre og andre omsorgspersoner skal som rutine kontrollere, at den akustiske komponent fungerer ved et komfortabelt volumenniveau. Hvis lyden bliver ubehagelig, skal du fjerne det eksterne udstyr med det samme (processor, spole, monitorhovedtelefoner, akustisk komponent) og kontakte dit CI-center. Hvis en bruger har to processorer (en til hvert øre), skal du sørge for, at den processor, der er programmeret til venstre øre, altid bæres på det venstre øre, og at den processor, der er programmeret til højre øre, altid bæres på det højre øre. Hvis der anvendes en forkert processor, kan det medføre kraftige eller forvrængede lyde, som i nogle tilfælde kan være meget ubehagelige. Slag mod hovedet Små børn, som er ved at udvikle deres motorik, har større risiko for at slå hovedet mod en hård genstand, f.eks. et bord eller en stol. Et slag mod hovedet i nærheden af Cochlear-implantatet kan beskadige implantatet og medføre, at det svigter. Påvirkning af eksterne komponenter (f.eks. lydprocessor, akustisk komponent), mens de bæres, kan medføre skade på systemet eller kvæstelser Vigtig information Cochlear Limited 2014

15 Til diskussion med implantatbrugerens læge At have et Cochlear-implantat betyder, at der skal tages særlige hensyn i forbindelse med visse typer af medicinsk behandling. Inden påbegyndelsen af medicinsk behandling skal oplysningerne i dette afsnit diskuteres med brugerens læge. Lydprocessoren skal fjernes inden påbegyndelse af nogen af de medicinske behandlingsformer, som er nævnt i dette afsnit. Advarsler Medicinsk behandling, der anvender induceret strøm, varme og vibration Ved nogle former for medicinsk behandling genereres induceret strøm, som kan forårsage vævsskade eller permanent beskadigelse af implantatet. Systemet skal deaktiveres (processoren skal tages af), inden en eller flere af følgende behandlinger indledes. Advarsler mod specifikke behandlinger er anført nedenfor. Diatermi Elektrochokbehandling Anvend ikke terapeutisk eller medicinsk diatermi (termopenetration) med elektromagnetisk stråling (magnetiske induktionsspoler eller mikrobølger). Kraftig strøm, der induceres i elektroden, kan forårsage vævsskade i cochlea/hjernestammen eller permanent skade på implantatet. Medicinsk diatermi med ultralyd kan anvendes under hovedet og halsen. Anvend ikke under nogen omstændigheder elektrochokbehandling på en patient, der har et implantat. Elektrochokbehandling kan forårsage vævsskade eller beskadigelse af implantatet. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 15

16 Til diskussion med implantatbrugerens læge Elektrokirurgi Ioniserende strålebehandling Neurostimulation Terapeutisk ultralyd Elektrokirurgiske instrumenter kan inducere radiofrekvensstrøm, som kan strømme gennem elektroden. Monopolære elektrokirurgiske instrumenter må ikke anvendes på hovedet eller halsen af en patient, der har et implantat, da induceret strøm kan forårsage skade på vævet i cochlea/nervevæv eller permanent skade på implantatet. Ved anvendelse af bipolære elektrokirurgiske instrumenter på hovedet og halsen af en patient må kauterisationselektroderne ikke berøre implantatet og bør holdes mere end 1 cm (½ tomme) fra elektroderne. Anvend ikke ioniserende strålebehandling direkte over implantatet. Det kan medføre skader på implantatet. Anvend ikke neurostimulation direkte over implantatet. Kraftig strøm, der induceres i elektroden, kan forårsage vævsskade i cochlea/ hjernestammen eller permanent skade på implantatet. Anvend ikke terapeutiske niveauer af ultralydsenergi direkte over implantatet. Det kan utilsigtet koncentrere ultralydsfeltet og forårsage vævsskade eller beskadigelse af implantatet Vigtig information Cochlear Limited 2014

17 Til diskussion med implantatbrugerens læge Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning) MR-scanning er kontraindiceret undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor. Patienter med et implantat må ikke være i rum, hvor der er placeret en MR-scanner, bortset fra under de følgende specielle omstændigheder. Se producentens anvisninger, før der udføres en MR-scanning, hvis patienten har fået implanteret andre implantater. Advarsel Inden patienten kommer ind i et rum med en MR-scanner, skal lydprocessoren tages af. Cochlear-implantatet vil danne skygger på MR-scanningen i nærheden af implantatet, hvilket resulterer i tab af diagnostisk information. Kvaliteten af MR-scanningen påvirkes af implantatet. Når magneten er fjernet, kan der forekomme skygger på billedet indtil 6 cm (~2,5 ) fra implantatet ved scanning med 3 tesla i 3 minutter. Når magneten er isat, kan der forekomme skygger på billedet indtil 12 cm (~4,7 tommer) fra implantatet ved scanning i 2 minutter med 0,2 tesla eller 1,5 tesla. Hvis der undersøges i nærheden af implantatet, bør det overvejes at fjerne magneten, da MR-billedkvaliteten kan forringes, hvis den bliver siddende. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 17

18 Til diskussion med implantatbrugerens læge Indikationer for sikkerhed ved MR-scanning Indikationer for sikkerhed ved MR-scanning afhænger af implantatets model. Cochlear-implantaterne i serierne Cochlear Nucleus CI24RE og CI500 har udtagelige magneter. Ved nogle feltstyrker skal magneten fjernes kirurgisk, før patienten får foretaget en MR-scanning. Bemærk I USA er MR-scanning med magneten isat ikke tilladt ved nogen feltstyrker overhovedet. Implantatidentifikation Se efter nedenstående karakteristika for at bestemme implantatets model. Bemærk I modsætning til tidligere Cochlear-implantater er Cochlearimplantaterne i Cochlear Nucleus CI500-serien ikke forsynet med røntgenfaste bogstaver Vigtig information Cochlear Limited 2014

19 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantat i Cochlear Nucleus CI500-serien Om nødvendigt kan implantattypen og -modellen identificeres uden kirurgisk indgreb ved hjælp af røntgen eller Cochlearprogrammeringssoftware. Når et sagittalt røntgenbillede af et Cochlear-implantat fortolkes, kan udstyrsserien identificeres ved hjælp af den elektroniske enheds opbygning. Implantater i serien Cochlear CI500 har: en rund form ved spoleudgangens ende fire store komponenter ved elektrodeudgangens ende Rund form ved spoleudgangens ende 2 Fire store komponenter ved elektrodeudgangens ende Figur 1: Enkelt røntgenbillede af implantat i CI500-serien Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 19

20 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantat i Cochlear Nucleus CI24RE-serien Ved hjælp af røntgen er det muligt at identificere implantater i Cochlear Nucleus CI24RE-serien via de røntgenfaste tegn, som er printet på dem. Tegnene i bunden ("C13T" på Figur 2 nedenfor) angiver følgende. Producent "C" står for "Cochlear Ltd". Model "4" står for CI24RE (ST) "5" står for CI24RE (CA) "13" står for CI422, som illustreret nedenfor. Produktionsår "T" betyder 2004 eller senere. Serienummer - del 1 Serienummer - del 3 Serienummer - del 2 Figur 2: CI422 røntgenfast mærke og serienummer Serienummeret består af tre dele, som vist på Figur 2, og læses fra venstre mod højre. Serienummer - del 1 Serienummer - del 2 Serienummer - del Vigtig information Cochlear Limited 2014

21 Til diskussion med implantatbrugerens læge Resultater af MR-test (ikke-klinisk) Cochlear-implantaterne i Cochlear Nucleus CI24RE- og CI500-serien er designet til at kunne modstå MR-scanning ved de feltstyrker, der er beskrevet i det følgende. Tabellen nedenfor viser resultaterne af ikke-kliniske test i henhold til ASTM F2182. Implantattype CI24RE (ST), CI24RE (CA), CI422, CI24REH CI512, CI513, CI522 MRfeltstyrke (T) Maks. rumligt gradientfelt (G/cm) Maks. hoved- SAR (W/kg) Gennemsnitlig SAR for hele kroppen (W/kg) Placering af mærke over sternum 0, ,0 0,5 2,0 1, ,0 0,5 2,0 3, ,0 0,5 2,0 0, ,0 0,7 1,5 1, ,0 0,7 1,5 3, ,0 0,5 0,75 Placering af mærke under sternum Tabel 1: Anbefalede SAR-niveauer for 15 minutters MRI-scanningstid Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 21

22 Til diskussion med implantatbrugerens læge Cochlear-implantaterne Cochlear Nucleus CI24RE (ST), CI24RE (CA), CI422 og CI24REH Ikke-kliniske tests i henhold til den internationale standard ASTM F2182 har vist, at de ovennævnte implantater kan scannes sikkert ved 0,2 tesla, 1,5 tesla og 3,0 tesla statiske magnetfelter ved en maks. gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) på 1 W/kg for 15 minutters scanning. I ikke-kliniske tests producerede de ovennævnte implantater en målt temperaturforøgelse på mindre end 2 C (3,6 F) ved et maks. lokalt SAR på 1 W/kg. Cochlear-implantaterne Cochlear Nucleus CI512, CI513, CI522 Ikke-kliniske tests i henhold til den internationale standard ASTM F2182 har vist, at de ovennævnte implantater kan scannes sikkert ved 0,2 tesla, 1,5 tesla og 3,0 tesla statiske magnetfelter ved en maks. gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) på 1 W/kg for 15 minutters scanning. I ikke-kliniske tests producerede de ovennævnte implantater en målt temperaturforøgelse under 2 C (3.6 F) ved en maks. lokal SAR på 1 W/kg under de specifikke testbetingelser angivet ovenfor. Bemærk Producenter af MR-maskiner kan hævde, at der generelt foreligger kontraindikation for scanning af patienter med implanteret udstyr. Dette er en generel forsigtighedsforanstaltning, da producenter af MR-maskiner ikke kan garantere sikkerheden for alle typer implanterbart udstyr. Cochlear har gennemført specifikke test for de ovennævnte implantater og fastsat de nødvendige SAR-sikkerhedsgrænser som anført. MR-maskiner kan overvåge SAR-niveauer. Producenten af en MR-maskine bør kunne give råd om, hvordan SAR-niveauer opretholdes med deres maskine Vigtig information Cochlear Limited 2014

23 Til diskussion med implantatbrugerens læge Sikker brug af MR-scanning Følg vejledningen nedenfor for at foretage MR-scanning på en sikker måde på en Cochlear-implantatbruger, der har et Cochlear-implantat i serien Cochlear Nucleus CI24RE eller CI500. MR-styrke Over 1,5 tesla (T), til og med 3,0 T Over 0,2 T, til og med 1,5 T Vejledning Fjern magneten kirurgisk før MR-scanning. Der kan forekomme vævsskader, hvis magneten ikke er fjernet under en MR-scanning. Lad magneten blive siddende ved MR-scanning. Forbinding og skinne kræves. 0,2 T eller mindre Lad magneten blive siddende ved MR-scanning. Forbinding er valgfri. Tabel 2: MR-scanning i Canada, Europa, Australien og andre lande i den europæiske region og Asien-Pacific-området Se Vejledning til lægen eller kontakt Cochlear for at få mere information om fjernelse af magneter. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 23

24 Til diskussion med implantatbrugerens læge MR-scanning med magneten på plads Læs hele afsnittet Magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning), før du følger instruktionerne nedenfor. For nogle implantater må magneten kun blive siddende ved bestemte feltstyrker. Se Tabel 2: MR-scanning i Canada, Europa, Australien og andre lande i den europæiske region og Asien-Pacific-området på side 23 for at afgøre, om magneten kan blive siddende. Advarsel Selv om det er usandsynligt med den anbefalede forbinding, er det dog muligt, at magneten flytter sig under MR-scanning og fjerner sig fra implantatmagnetlommen. I dette tilfælde er det nødvendigt med et kirurgisk indgreb for at flytte eller udskifte magneten. 1. Informer patienten om, at der kan mærkes et let træk under scanningen. Du kan finde flere oplysninger i Patientkomfort på side Fjern patientens eksterne udstyr (processor og spole), før denne går ind i MR-rummet. Bemærk Patienten kan ikke høre uden det eksterne udstyr. Hvis scanningen er på 0,2 T eller mindre, er forbinding ikke nødvendig (men acceptabel). Fortsæt med punkt 3. Ved scanning over 0,2 T og til og med 1,5 T (magneten skal fjernes ved magnet scanning over 1,5 T) skal der lægges en forbinding omkring hovedet for skinne at forhindre magneten i at flytte sig. Selv om det er usandsynligt med den anbefalede forbinding, er det dog muligt, at magneten flytter sig under MR-scanning og fjerner sig fra implantatmagnetlommen. Implantatets magnet 24 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

25 Til diskussion med implantatbrugerens læge Forbindingen omkring hovedet anlægges på følgende måde: Anvend en elastisk kompressionsforbinding med en maksimal bredde på 10 cm eller 4. Generiske forbindinger er egnede. En speciel forbinding er ikke nødvendig. Forbindingens midterlinje skal være over det sted, hvor implantatets magnet sidder. Anvend mindst to lag, der er strakt helt ud, for at opnå et fast tryk mod det sted, hvor implantatet sidder. "Strakt helt ud" = der er ingen elasticitet tilbage i forbindingen. Anvend en skinne (se tabellen nedenfor) mod huden, hvor magneten sidder, som kan anvendes til at øge magnetens stabilitet så meget som muligt. Skinnemateriale A4-ark printer-/ kopipapir, 80 g/m 2 Plastikkort (svarende til et kredit- eller ID-kort) uden magnetstribe eller SIM-chip Genbrugeligt klæbestof, f.eks. Bostik Blu-Tack Anvisning Fold det fem gange på langs, og anbring det mellem implantatets magnet og forbindingen. Anbring det mellem implantatets magnet og forbindingen. Tryk en Blu-Tack-kugle med 1,5 cm til 2 cm diameter flad, så den er ca. 0,5 cm tyk, og anbring den mellem implantatets magnet og forbindingen. Tabel 3: Muligheder for at stabilisere implantatets magnet under MR-scanning 3. Foretag MR-scanningen. Der er ikke behov for at placere patienten på en bestemt måde på grund af implantatet. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 25

26 Til diskussion med implantatbrugerens læge Patientkomfort Forklar patienten, at kompressionsforbindingen (ved MR-scanning over 0,2 T) mindsker sandsynligheden for, at implantatets magnet bevæger sig. Patienten vil dog stadig kunne mærke modstanden mod bevægelse som tryk mod huden. Det vil føles, som om man pressede tommelfingeren fast ind mod huden. Hvis patienten oplever smerte, når forbindingen er på plads, skal det kontrolleres, at den ikke er for stram, og om nødvendigt skal det overvejes at foretage en MR-scanning ved 0,2 T (hvor forbindingen ikke er nødvendig). Kontakt som alternativ patientens læge for at afgøre, om magneten skal fjernes, eller om der kan anvendes lokalbedøvelse for at reducere ubehaget. Forsigtig Sørg for, at implantatsilikonen ikke perforeres, hvis der anvendes lokalbedøvelse Vigtig information Cochlear Limited 2014

27 Notater Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 27

28 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Vejledning og producentens erklæring Lydprocessorer, fjernbetjeninger og basis fjernbetjeninger i serien Nucleus er beregnet til brug i de elektromagnetiske omgivelser, der er specificeret i dette dokument. De er blevet testet og vurderet at være i overensstemmelse som vist. Du bør anvende dit udstyr som beskrevet. Elektromagnetiske emissioner Emissionstest RF-emissioner CISPR 11 RF-emissioner CISPR 11 Harmoniske emissioner IEC Spændingsudsving/ flimrende emissioner IEC Overensstemmelse Gruppe 1 Klasse B Ikke relevant Vejledning RF-energi anvendes kun til dens interne funktion. RF-emissionerne er meget lave og forårsager normalt ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden. Udstyret er egnet til brug i bygninger, inkl. private huse og bygninger, der er forbundet direkte med offentlige netværk til lavspændingsforsyning, der forsyner bygninger, der bruges til private formål. Tabel 4: Elektromagnetiske emissioner 28 - Vigtig information Cochlear Limited 2014

29 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Elektromagnetisk immunitet Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Vejledning Elektrostatisk afladning IEC Elektrisk hurtig transient/burst IEC Overspænding IEC Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving i strømforsyningen IEC Netfrekvensmagnetfelter (50/60 Hz) IEC Ledet RF IEC Udstrålet RF IEC ±6 kv berøring ±8 kv luft ±6 kv berøring ±8 kv luft Ikke relevant Se Elektrostatisk afladning (ESD) på side A/m 3 A/m Netfrekvensmagnetfelter kan være på niveauer, der er karakteristiske for en typisk placering i typiske erhvervseller sygehusomgivelser Ikke relevant 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Se afsnittene Advarsler og Forholdsregler samt Vejledning nedenfor Tabel 5: Elektromagnetisk immunitet Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 29

30 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Vejledning Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af udstyret, inkl. kabler, end den anbefalede adskillelsesafstand, der er beregnet ud fra den pågældende ligning for senderens frekvens. Anbefalet adskillelsesafstand (d): d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold til producenten af senderen, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrker fra stationære RF-sendere, som det er fastslået ved en undersøgelse af de elektromagnetiske forhold, a bør være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde b. Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: Bemærk 1. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det høje frekvensområde. 2. Disse vejledninger gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og personer Vigtig information Cochlear Limited 2014

31 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Forklarende bemærkninger: a. Feltstyrker fra stationære sendere, som f.eks. basestationer til radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radiosignaler og tv-signaler kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. En undersøgelse af de elektromagnetiske forhold bør overvejes for at bestemme det elektromagnetiske miljø som følge af stationære RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor processoren anvendes, overskrider det pågældende RF-overensstemmelsesniveau, skal processoren observeres for at kontrollere, om den fungerer korrekt. Hvis der observeres unormal funktion, kan det være nødvendigt at tage yderligere foranstaltninger såsom at vende processoren i en anden retning eller at flytte den. b. I frekvensområdet 150 khz til 80 MHz bør feltstyrken være mindre end 3 V/m. Anbefalede adskillelsesafstande Din processor er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor den udstrålede RF-forstyrrelse er kontrolleret. For at forebygge elektromagnetisk interferens skal der overholdes en minimumafstand mellem det bærbare og mobile RFkommunikationsudstyr (sendere) og udstyret som anbefalet nedenfor i overensstemmelse med kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Cochlear Limited 2014 Vigtig information - 31

Lynvejledning til lydprocessorerne Nucleus CP910 og CP920

Lynvejledning til lydprocessorerne Nucleus CP910 og CP920 DANSK Lynvejledning til lydprocessorerne Nucleus CP910 og CP920 Opstart Lynvejledning Om Din lydprocessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 arbejder sammen med dit Cochlear-implantat for at overføre lyd

Læs mere

Lynvejledning til basis fjernbetjeningen Nucleus CR210

Lynvejledning til basis fjernbetjeningen Nucleus CR210 DANSK Lynvejledning til basis fjernbetjeningen Nucleus CR210 Opstart Lynvejledning 1 Om Anvend basis fjernbetjeningen Cochlear Nucleus CR210 til at styre de funktioner på din lydprocessor Cochlear Nucleus

Læs mere

Bemærk Vigtig information eller rådgivning.

Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Forsigtig (ingen personskade) Vær særlig forsigtig for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret.

Læs mere

Lynvejledning til Nucleus CR230 fjernbetjeningen

Lynvejledning til Nucleus CR230 fjernbetjeningen DANSK Lynvejledning til Nucleus CR230 fjernbetjeningen Opstart Lynvejledning Om Brug Cochlear Nucleus CR230 fjernbetjeningen til at styre og overvåge din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprocessor.

Læs mere

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Forsigtig (ingen personskade)

Læs mere

Bilag til Nucleus tilbehør

Bilag til Nucleus tilbehør Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Nucleus Freedom. kropsbåren Processor Lynvejledning

Nucleus Freedom. kropsbåren Processor Lynvejledning Nucleus Freedom kropsbåren Processor Lynvejledning Nucleus Freedom kropsbåren Processor Lynvejledning Signallampe Kropsbåren controller med to AAA-batterier Spole Magnet Processorenhed Hook Display Kropsbåren

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

Nucleus Freedom. BTE Processor Lynvejledning

Nucleus Freedom. BTE Processor Lynvejledning Nucleus Freedom BTE Processor Lynvejledning Nucleus Freedom BTE Processor Lynvejledning Spole Magnet Processorenhed Signallampe Hook Forbindelse til tilbehør og monitorhovedtelefoner BTE controller med

Læs mere

Medicinske procedurer

Medicinske procedurer Cochlear Implants Medicinske procedurer for MED EL-implantatsystemer English AW33295_2.0 (Danish) Denne manual indeholder vigtige anvisninger og oplysninger om sikkerhed til brugere af MED EL-implantatsystemer,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Neuro One Brugervejledning

Neuro One Brugervejledning Neuro One Brugervejledning Neuro cochlear implantat system 0459 (2015) Neurelec S.A.S 2720 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris Cedex Frankrig TELEFON: +33 (0)4 93 95 18 18, FAX: +33 (0)4 93 95 38 01

Læs mere

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 Brugervejledning Rx Only Oplysningerne i dette dokument er præcise på udgivelsestidspunktet. Medtronic forbeholder sig retten til at ændre i produkterne,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning SURESCAN Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning Teknisk håndbog 0123 2009 Følgende liste indeholder varemærker

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning til Nucleus Freedom ørehængerog kropsbåren processor

Brugervejledning til Nucleus Freedom ørehængerog kropsbåren processor Brugervejledning til Nucleus Freedom ørehængerog kropsbåren processor Nucleus er et registreret varemærke fra Cochlear Limited. Cochlear og det elliptiske logo, Freedom, Beam, SmartSound, Whisper, Mic

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Kanso -lydprocessor Brugervejledning

Kanso -lydprocessor Brugervejledning Kanso -lydprocessor Brugervejledning CP950 Denne vejledning er beregnet til Cochlear-implantatbrugere og deres omsorgspersoner, som anvender Cochlear Kanso lydprocessoren (modelnummer: CP950). Processoren

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE reducer faren for elektrisk stød: 1. Sørg altid for at koble produktet fra umiddelbart

Læs mere

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere.

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. 2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. LM01 R12 DA -system Brugermanual Forsigtig: Ifølge amerikansk (USA)

Læs mere

Dolomite Step Up. Gangbord Brugsanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540

Dolomite Step Up. Gangbord Brugsanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 Dolomite Step Up 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 da Gangbord rugsanvisning 1521677 1521678 1536121 1521679 1579540 1536122 Denne vejledning skal overdrages til slutbrugeren. Før du

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Forbedring af liv via innovation

Forbedring af liv via innovation Forbedring af liv via innovation Brugsanvisning 30MI System til vaskulær behandling (Udstyr med kompressibel manchet INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅLET MED DETTE UDSTYR... 3 KONTRAINDIKATIONER.... 3 ADVARSLER...

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk INDHOLD Installation (Alle 3 Nm, 10 Nm og 25 Nm modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255)

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Cochlear implantation trin for trin. Because sound matters

Cochlear implantation trin for trin. Because sound matters Cochlear implantation trin for trin Because sound matters Indhold Introduktion... 3 Sådan fungerer hørelsen... 4 Forskellige typer af høretab... 5 Hvad er et cochlear implantat?... 6 Hvordan fungerer et

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet

AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet Brugerguide Dok. nr. 7-50-1330-DK/02 Part nr. 7-50-13300-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger" i Vejledning til ofte stillede spørgsmål, før du betjener dette produkt. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

LES-stimulationssystem (LES, nedre oesophagus-sphincter)

LES-stimulationssystem (LES, nedre oesophagus-sphincter) LES-stimulationssystem (LES, nedre oesophagus-sphincter) Klinisk vejledning (Med EndoStim II LES-stimulator model 1006) 0344,1588 Godkendelsesår: 2013 EndoStim er et registreret varemærke tilhørende EndoStim

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse Dokumentets bestillingsnr.: 383058-082 Oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af hardware Batteri......................................... 3 TouchPad og tastatur.............................

Læs mere