ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -"

Transkript

1 ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

2 - 2 -

3 Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red.), november 2012 Aalborg Universitet Institut for Planlægning Vestre Havnepromenade Aalborg

4 Tryk: Sæby Bogtryk, Tranåsvej 8A, 9300 Sæby, CVR nr.: DK Publiceret af: Aalborg Universitet, Institut for Planlægning,

5 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af Cradle-to-Cradle Islands projektet (C2CI-projekt) (www.c2cislands.org), som er et Interreg IVB Nordsø regionprojekt med 22 partnere fra 6 lande omkring Nordsøen. Projektet løb fra januar 2009 til sommer Den overordnede vision i projektet var, at øer ses som innovative centre, der implementerer vugge-til-vugge løsninger. I projektet arbejdes der på at udvikle innovative løsninger indenfor energi, vand og materialer gennem brug af vugge-til-vugge principperne. Fokus i denne rapport ligger på demonstrationsprojekter, der kan implementeres på Anholt skole. Rapporten er rettet mod personer tilknyttet skolen (skolelederen, børnehaveleder, undervisere, forældrerådet), Norddjurs Kommune, hvor Anholt hører til samt de øvrige partnere i C2CI-projektet. Der findes både en dansk og en engelsk version af denne rapport. Projektet på Anholt Skole er gennemført i et samarbejde med Norddjurs Kommune (Kirsten Bjerg), Anholt Skole (Helene Hennings og Kirsten Østergaard Rasmussen) og skolebestyrelsen (Mia Nordby). For at vurdere om projektforslagene passer med C2CI-projektets formål, har vi fået gode inputs fra EPEA 1 (Katja Hansen). Vi vil gerne rette en tak til Hanna Byskov Ovesen, der har medvirket som forskningsassistent på projektet, og som har ydet et stort arbejde ved at tilvejebringe information og viden til de udarbejdede løsningsforslag. Derudover vil vi gerne takke Annette Grunwald for god sparing og brug af håndbogen (2010) Sådan sparer skoler energi et energispare- og pædagogisk udviklingsprojekt. Til sidst en stor tak til Christina Grann Myrdal for hjælp til redigering og oversættelse af rapporten. Det er ikke alle demonstrationsprojekter beskrevet i rapporten, der er blevet realiseret og implementeret. Arbejdet med demonstrationsprojekter har været et vigtigt bidrag for Anholt Skoles rejse frem mod en C2C skole. På en rejse, der endnu ikke er afsluttet og som alle rejser, sker der korrektioner og ændringer i planer og retning undervejs. Det er en vigtig del af læringsprocessen. Anholt

6 skole er således i gang med at implementere demonstrationsprojekter med solfangeranlæg og isolering, mens de øvrige projektforslag har fungeret som inspiration for en række aktiviteter i det nye skoleår 2012/2013. C2CI-projektet er nu afsluttet, men det betyder ikke, at Anholt Skole og Norddjurs Kommune ikke kan arbejde videre med deres vugge-til-vugge fokus. Der er allerede planlagt workshops for at arbejde videre vi ønsker Anholt Skole og Norddjurs Kommune succes med det. Aalborg, november 2012 Carla K. Smink & Søren Kerndrup - 6 -

7 Indholdsfortegnelse Forord Vugge-til-vugge ø-projektet Hvad er vugge-til-vugge? Cradle-to-Cradle Islands projekt Hvorfor et ø-projekt? Eksempler på projekter Anholt skole og vugge-til-vugge Vugge-til-vugge eksempler fra Danmark og udlandet Aalborghus Gymnasium Aalborg Green Solution House, Bornholm Schravenlant Skole, Schiedam (Holland) Introduktion til Anholt Forslag i forhold til Anholt Skole Energimærkning for Anholt Skole Anholt Skole som multibygning Forslag til projekter Affaldshåndtering Vandforbrug og spildevandshåndtering Belysning Interiør og renovering af skolebygningen Fire demonstrationsprojekter på Anholt Skole Projekt 1: Gulvvarme med solpaneler Projekt 2: Power of play Projekt 3: Isolering af loftet Projekt 4: Et specielt luftfiltrerings gulvtæppe SKUB Pjecen Hvorfor energispareprojekter på skolen? Hvordan udføres et energispareprojekt? Udvikling og implementering af demonstrationsprojekter Plan og implementeringsprocessen Afsøgning af de konkrete projektmuligheder for skolen Litteraturliste

8

9 DEL 1 VUGGE-TIL-VUGGE Ø-PROJEKTET - 9 -

10 - 10 -

11 1 Vugge-til-vugge ø-projektet Carla K. Smink, Søren Kerndrup, Hanna Byskov Ovesen I dette kapitel introduceres vugge-til-vugge tankegangen; samt en introduktion til Cradle-to-Cradle Islands projektet (se for flere oplysninger samt de forskellige projekter de involverede øer arbejder med. Kapitlet blev oprindelig skrevet for at introducere Anholt Skole og Norddjurs Kommune til vugge-til-vugge principperne, samt at give skolen og kommunen inspiration til at vælge demonstrationsprojekter, der kan implementeres på skolen. 1.1 Hvad er vugge-til-vugge? Den dominerende måde at tænke miljø på opmuntrer os til at reducere, genbruge og genanvende. En tankegang, der fastholder os i den traditionelle vugge-til-grav produktionsmodel, som skaber store mængder spild og forurening. Figur 1 viser vugge-til-grav produktionsformen. Figur 1. Vugge-til-Grav produktionsformen (vugge til vugge.dk 2012) Den grundlæggende ide i vugge-til-vugge modellen er, at spild (affald) betragtes som råstof/næringsstof, der kan bruges i produktionen igen uden at

12 noget går til spilde. Dermed lægger vugge-til-vugge modellen op til, at vi skal stoppe med at gøre dårlige ting mindre dårlige og i stedet starte med at gøre tingene rigtigt. De tre overordnede principper i vugge-til-vugge er: Affald = føde eller sagt på en anden måde: intet er affald det er næringsstoffer som kan blive næringsstoffer igen Brug den indkomne solenergi udbred og optimer brugen af vedvarende energi (vindkraft, bølgekraft, solenergi, geotermi osv.) Værdsæt forskellighed støt biodiversitet, kulturel diversitet, konceptuel diversitet og innovation Figur 2. To kredsløb (Stenkjær 2009). Vugge-til-vugge konceptet handler om at skabe produkter på en sådan måde, at de ved slutningen af deres levetid bliver til næring for nye kredsløb; enten i form af 'biologiske næringsstoffer', der let går tilbage til vandet eller jorden uden at afgive syntetiske materialer eller giftstoffer, eller som 'tekniske næringsstoffer', der kontinuerligt cirkulerer som rene og værdifulde materialer inden for lukkede industrielle kredsløb, se figur 2 (Vugge til vugge 2012). Vugge-til-vugge princippernes fokus er primært rettet mod virksomheder og hvordan virksomheder allerede i designfasen af et (nyt) produkt skal tage stilling til, hvordan næringsstofkredsløbet for produktet skal designes (den biologiske eller den tekniske cyklus). Udfordringen i Cradle-to-Cradle Islands projektet (C2CI-projektet), se også næste afsnit, er, at vugge-til-vugge-principperne anvendes i et rumligt perspektiv til at designe lokale udviklingsprojekter på øer

13 og ikke kun bruges i forhold til et produkt og/eller en virksomhed. For mange partnere i projektet har det været en udfordring at formulere og etablere konkrete projekter, hvor vugge-til-vugge-principperne kan anvendes. EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) har spillet en central rolle i at vejlede og rådgive partnernes valg af projekter, således at vugge-til-vuggeprincipperne så vidt muligt bliver overholdt. 1.2 Cradle-to-Cradle Islands projekt C2CI-projektet er et Interreg IVB Nordsø regionprojekt med 22 partnere fra 6 lande omkring Nordsøen, se kort 1. Projektet løb fra januar 2009 til sommer Den overordnede vision i projektet er, at øer ses som innovative centre, der implementerer bæredygtige og vugge-til-vugge løsninger. I projektet arbejdes der på at udvikle innovative løsninger indenfor energi, vand og materialer gennem brug af vugge-til-vugge principperne. Vand Energi Materialer Bæredygtig vandforsyning: afsaltning af havvand Sanitet og adskillelse af brugsvand i separate strømme Rensning og genbrug af spildevand fra renseanlæg Opbevaring af regnvand under jorden om vinteren for at opnå bæredygtig vandforsyning om sommeren Optimering af vandindvinding Teste og anvende blå energi (blande saltvand og ferskvand for at producere elektricitet) Undersøge muligheder for øget brug af sol-, vind, bølge- og tidevandsenergi Designe og afprøve bæredygtige mobilitetsløsninger (for eksempel elscooter) Koble energibesparelser med modernisering af boliger Design af et vedvarende sommerhus Design af et vedvarende sommerhus 2, som er energiproducerende, bygget med lokale materialer Lokal produktion af turistprodukter Udvikle en database med vugge-til-vugge ideer, strategier og metoder Tabel 1. Oversigt over aktiviteter inden for de forskellige temaer (se c2cislands.org for alle aktiviteter) 2 An Eternal Holiday House

14 1.2.1 Hvorfor et ø-projekt? Øerne er som lokaliteter særlig velegnede til at eksperimentere med innovative miljøteknologier og -løsninger, fordi de har nogle særlige fælles karakteristika: Geografisk isolation Mangel på lokale ressourcer (energi, materialer, vand) Faldende befolkningstal Mange besøgende om sommeren og dermed en stor efterspørgsel af vand, energi transport og varer (materialer) i højsæsonen Ambitioner om at blive selvstændige og selvforsynende med energi og vand Høj synlighed af bæredygtige aktiviteter Velegnede steder for uddannelse i miljøinnovation Samtidig er øerne også meget forskellige; fra Shetlandsøerne (Storbritannien), som består af 32 øer og med et areal på km 2 til Runde (Norge) på 6.2 km 2 og 102 indbyggere. Isoleringsgraden, dvs. afstand målt i kilometer og tid fra fastlandet, er også meget forskelligt blandt de deltagende øer. Disse forskelle øerne imellem, skaber gode rammer for at udvikle og implementere en variation af innovative projekter på øerne, samt skabe muligheder for, at øerne kan lære af hinandens erfaringer og projekter. Et af de vigtige mål med C2CI-projektet er, at øerne kan lære fra hinanden og dele hinandens erfaringer. I projektet blev det også klart, at demonstrationsprojekter, som havde været en succes på én ø, vanskeligt kan implementeres på en anden ø på grund af lokale omstændigheder (vejr, geologi, kultur osv.)

15 Kort 1. Partnere i C2CI-projektet

16 1.2.2 Eksempler på projekter I dette afsnit giver vi et overblik over de forskellige projekter, som øerne i C2CIprojekt har valgt at arbejde med. Denne beskrivelse af projekter er blevet brugt for at give Norddjurs Kommune og Anholt Skole inspiration til mulige projekter, de kan arbejde på. Shetlandsøerne (Storbritannien) Texel (Holland) På Shetlandsøerne arbejder PURE Energy Centre 3 på et projekt om bæredygtig produktion af uld: Brug af vedvarende energi i produktionsprocessen Energibesparelse Brug af regnvand i produktionsprocessen for at reducere mængde af rent drikkevand Et andet projekt på Shetlandsøerne omhandler det eneste bryghus på øen. I projektet arbejdes der på at mindske energiforbruget og dermed CO 2 -udslippet. Udover det, vil de renovere en nedlagt militær bygning for at bruge det, som et avanceret energieffektivt bryghus. På Texel har kommunen udarbejdet en så kaldt LED Light Plan, en ambitiøs gadebelysningsplan. Ved implementering af planen har Texel taget hensyn til trafik sikkerhed, tryghed, livskvalitet, bæredygtighed og mørket. Energi kommer fra solar paneler. Implementering af LED Light Plan skal føre til: 100 % LED-belysning 100 % vedvarende energi 100 % reduktion af C0 2 -udslip

17 Ameland (Holland) Spiekeroog (Tyskland) På Ameland har kommunen valgt at arbejde på et vugge-til-vugge sommerhus. Fokus er hvordan vuggetil-vugge principperne kan anvendes på vand og energi i et eksisterende sommerhus. Turisterne kan leje sommerhuset, og deres behov bliver taget med i projektet. Da der er tale om at udvikle løsninger til et eksisterende sommerhus, er der fokus på at udvikle innovative løsninger der kan integreres i eksisterende (sommer)huse. Ameland kommune har skrevet under på en aftale, at de vil være selvforsynende med vand og energi i For at kunne opnå denne målsætning har Ameland sat gang i forskellige projekter, vugge-til-vugge sommerhuset ( Bambi ) er et af projekterne. Spiekeroog kommunes ønske er at blive en ø, som er selvforsynende med energi. Spiekeroogs status som nationalpark giver nogle særlige udfordringer til hvilke typer af vedvarende energikilder der kan bruges. Der må ikke bygges flere vindmøller, produktion af biogas kan ikke lade sig gøre, da der ikke er landbrug på øen og på mange hustage kan solceller ikke installeres, da dette forringer det historiske bybillede. Spiekeroog arbejder derfor på at udvikle en innovativ kombination af bæredygtig energiforbrug, brug af vedvarende energikilder og reduktion af CO 2 -udslippet. Derudover arbejdes der på Spiekeroog på udvikling og integration af undervisning i miljø og energi på den lokale skole. I samarbejdet med Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWW) arbejdes der på at udvikle et selvforsynende vandforsyningssystem

18 Föhr, region Uthlande (Tyskland) Samsø Tjörn (Sverige) Runde (Norge) Region Uthlande arbejder på en klimavenlig ferie ; fokus er på at reducere CO 2 -udslip fra sommerhuse. I C2CI-projektet arbejder Samsø på to projekter: 1. Forskningsbeboelse: at bygge 12 huse til forskere. Husene skal være passiv huse og der skal bruges vugge-til-vugge byggematerialer 2. Biogas/transport projekt: at bygge et centralt biogasanlæg for at kunne anvende biomasse fra forskellige ressourcer som affald, gødning, bio energi afgrøder På Tjörn arbejder kommunen på bæredygtige løsninger indenfor offentlig transport, infrastruktur og vand; den måde folk transporterer sig på skal være miljøvenlig, sikker og bekvem; de skal være selvforsynende med vand (bedre beskyttelse af rent drikkevand og besparelse af drikkevand). I samarbejde med det nye spildevandsanlæg laves der en forundersøgelse for et biogasanlæg. Implementering af vugge-til-vugge teknologier i Runde miljøcenters bygning og beskrivelse af hele processen (inkl. problemer) er en vigtig nyskabende værdi af C2CI-projektet. Vugge-til-vugge løsninger i Runde Miljøcenter: Innovativ sanitær teknologi (vakuum toiletter med lav vandforbrug og opsamling af spildevand til produktion af biogas) Brug af vugge-til-vugge certificerede produkter i bygningen (for eksempel gulvtæppe og møbler) Integreret akvakultur er et eksempel på hvordan affald (fra havbrug) bliver til mad for andre dyrkede arter (muslinger eller tang)

19 Runde Miljøcenter ønsker at fungere som et eksperimentarium (Center) for vugge-til-vugge og innovativ miljøteknologi; Runde miljøcenter arrangerer seminarer om relevante emner, og fungerer som facilitator for forskning og aktiviteter baseret på vugge-til-vugge. Lofoten (Norge) I 2014 åbnes det nye miljøcenter på Lofoten. Centret giver plads til et museum, offentlige områder, faciliteter for forskere og et udstillings- og demonstrationslokale. Tabel 2. Overblik over de forskellige projekter øerne i C2CI-projektet har arbejdet med. Nogle øer har været frontrunners og arbejdet med projekter lige fra starten, fordi de: kan bygge videre på allerede eksisterende erfaringer og kompetencer; har været med i andre (EU) projekter; og/eller havde allerede veletablerede samarbejdsrelationer med C2CI-projektpartnere i forvejen. Derimod har andre øer først skullet definere deres indsatsområder på baggrund af en analyse af styrker og svagheder, set i forhold til de muligheder og udfordringer som øerne stod overfor

20

21 DEL 2 ANHOLT SKOLE OG VUGGE-TIL-VUGGE

22 - 22 -

23 2 Anholt skole og vugge-til-vugge Carla K. Smink, Søren Kerndrup, Hanna Byskov Ovesen I del 1 har vi introduceret vugge-til-vugge tankegangen, C2CI-projektet og de forskellige projekter, som de involverede øer arbejder med. På baggrund af disse oplysninger er vi kommet med forslag til Anholt Skole og Norddjurs Kommune om, hvordan skolen kan blive en vugge-til-vugge skole. Norddjurs Kommune er partner i C2CI-projektet og har bedt forskere ved Aalborg universitet, Institut for Planlægning, om hjælp til at komme med konkrete forslag til Anholt Skole. Som vi vil komme nærmere ind på i dette kapitel, er skolen blevet valgt som casestudie for at kunne arbejde konkret med vuggetil-vugge principperne på Anholt, samt at hjælpe kommunen med at implementere deres ønske om at omdanne Anholt til en bæredygtig ø. Kommunen ser klima og energi som vigtige emner at arbejde med i fremtiden. Det er ifølge kommunen oplagt at benytte C2CI-projektet til at se på løsningsmuligheder netop for en ø, der ligger så langt væk fra det øvrige samfund. Norddjurs Kommune ønsker, at C2CI-projektet på Anholt kan tjene som inspiration for andre øer, lige som Anholt og Norddjurs Kommune kan lære af projekter fra de andre øer, der er med i projektet (personlig udtalelse, Kirsten Bjerg, Norddjurs Kommune, aug. 2012). I del 1 har vi beskrevet projekter fra andre øer i C2CI-projektet. I dette kapitel beskriver vi andre eksempler, både danske og udenlandske, hvor der arbejdes med vugge-til-vugge principper, og/eller hvor der kobles energi/miljøprojekter til skoler og undervisning. Dette kapitel blev skrevet i efteråret 2011 for at introducere beboerne på Anholt og ansatte på Anholt Skole til C2CI-projektet samt at give dem ideer til mulige projekter, de selv kan arbejde med. Som beskrevet i del 3, blev der efter et besøg på Anholt (januar 2012) formuleret 4 demonstrationsprojekter, hvoraf 2 er blevet implementeret i efteråret Processen omkring implementering af demonstrationsprojekter kan læses i del

24 I vugge-til-vugge sammenhæng har det været spændende at arbejde med Anholt Skole. Konkrete vugge-til-vugge projekter (se også del 1) på Anholt Skole giver forhåbentlig både skolen, men også selve øen, særegne muligheder for at teste og udvikle egne løsninger på øens fremtidige udfordringer. Anholt (Skole) kan, igennem disse vugge-til-vugge projekter, give deres positive bidrag til implementeringen af Kommuneplanen samt kommunens Energihandlingsplan (2009) og dermed være et godt eksempel for andre kommuner. 2.1 Vugge-til-vugge eksempler fra Danmark og udlandet I dette afsnit beskriver vi eksempler, både danske og udenlandske, hvor der arbejdes med vugge-til-vugge principper, og/eller hvor der kobles energi/miljøprojekter til undervisning Aalborghus Gymnasium Aalborg I efteråret 2011 blev et af Danmarks absolut største solcelle-anlæg installeret på toppen af Aalborghus Gymnasiums nye multihal. Anlægget fylder kvadratmeter og dækker hele taget på hallen. Den forventede el produktion bliver kilowatttimer om året, svarende til forbruget i godt 20 parcelhuse. Dermed producerer den nye hal mere elektricitet, end skolen selv bruger. Solcelle-anlægget har kostet 2,5 millioner kroner og får ifølge leverandøren, Midtfjord El i Løgstør, en tilbagebetalingstid på 15 år. Ydelsesgarantien er på 25 år, og med en forventet levetid på helt op til 50 år, skulle det gerne blive en rigtig god forretning for gymnasiet, siger Mads Andersen, projektleder for Midtfjord El. Det er dog ikke kun pengene, men også det pædagogiske, der tæller for gymnasiet. Skolen kobler måleudstyr på solcelle-anlægget og bruger det som en del af undervisningen, oplyser Flemming Hansen, vicerektor på Aalborghus Gymnasium. Solcellerne og den nye multihal indgår i et større byggeprojekt med et samlet budget på 33 millioner kroner. Den eksisterende vest fløj på gymnasiet er ble

25 vet udvidet, renoveret og efterisoleret. (Nordjyske 2011). Se også på You Tube 4, hvor der fortælles mere om projektet Green Solution House, Bornholm Business Center Bornholm præsenterede den 27. september 2011 Bornholms Vækstforum for ambitiøse planer om at opføre et bæredygtigt kongrescenter med plads til 400 gæster i tilknytning til Hotel Ryttergården i Rønne. En realisering af projektet forventes at resultere i nye arbejdspladser på Bornholm. Green Solution House 5 er et centralt element i den bornholmske Bright Green Island Strategy. Green Solution House bliver et kongres og hotel i overensstemmelse med vugge-til-vugge-principperne. Green Solution House skal: være selvforsynende med energi fra eget solcelleanlæg, egne vindmøller og eget jordvarmeanlæg, være i harmoni med de naturlige omgivelser og får for eksempel beplantning på store dele af taget, skal have sit eget system for affaldshåndtering, som sikrer at intet går til spilde, men genbruges eller komposteres, producere økologiske grøntsager og frugt til gæsterne i et tilknyttet drivhus, genanvende vand og regnvand skal opsamles, kan benyttes som testområde for nye grønne teknologier, får omkring kvadratmeter bl.a. et stort, fleksibelt auditorium og en restaurant. Med denne grønne profil bliver Green Solution House en attraktion i sig selv og forventes at kunne tiltrække flere mødeturister til Bornholm end tilfældet er i dag. I en rundspørge, som Business Center Bornholm har gennemført i forbindelse med Green Solution House projektet, har professionelle mødearrangører givet udtryk for, at de anser Green Solution House på Bornholm for at være attraktivt for tiltrækning af mødeturister. Mødeturisterne er attraktive for lo

26 kale økonomier, idet de har et gennemsnitligt døgnforbrug, der er fem til seks gange højere end almindelige ferieturisters. Samtidig viser undersøgelser, at 8 ud af 10 mødeturister vender tilbage sammen med deres familier som ferieturister. De øvrige bornholmske overnatningssteder vil også nyde godt af Green Solution House, idet Ryttergården og Fredensborg råder over 204 værelser. Dermed kan de ikke opfylde behovet ved store møder og konferencer med mange deltagere. Mødeturisterne efterspørger desuden forskellige overnatningsmuligheder fra bed & breakfast til mindre hoteller og badehoteller. (Bornholms Regionskommune 2011) Schravenlant Skole, Schiedam (Holland) Schravenlant Skole i Schiedam (Holland) har været igennem en større renovation. Dette har været et særegent projekt, fordi bæredygtigt byggeri (især når der bygges efter vugge-til-vugge principper) ofte ikke er muligt på grund af stramme budgetter, der skal overholdes 6. Vugge-til-vugge er vigtige principper for Schiedam Kommune, hvilket også fremgår af deres politikker. Inden kommunen beslutter sig for et nybyggeri, undersøger de først om den eksisterende bygning skal rives ned eller om det kan betale sig at investere i bygningen. Det er altid muligt at efterisolere en skole, men det er mere besværligt at lave om på inddelingen i en eksisterende bygning samt at konstruere en multibygning. At konstruere en multibygning bygger på det tredje vugge-til-vugge princip ( værdsæt forskellighed ). En multibygning kan nemt blive anvendt til andre formål og til andre brugergrupper. Skolen kan i fremtiden muligvis også bruges til andre formål, som for eksempel beboelse. Skolebestyrelsen, undervisere og elever afholdt en workshop, hvor de i fællesskab bestemte en vision for, hvordan fremtidens skole skulle se ud. På workshoppen diskuterede de også, hvordan de ikke ønskede fremtidens skole skulle være. Tidligt i processen blev forskellige innovative virksomheder inviteret 6 De hollandske myndigheder understøtter budgetter som giver mulighed for at bygge en skole med energimærke C. Schiedam ønskede at bygge en skole med energimærke A

27 med for at få overblik over, hvilke innovative (vugge-til-vugge) produkter der findes på markedet, samt hvad man eventuelt kan forvente i nær fremtid. Skolen har udviklet kreative modeller for at synliggøre de positive effekter af miljøaktiviteter. For at få adgang til ekstra finansielle midler, til at kunne bygge skolen efter egne ønsker, har skolen brugt Total Cost of Ownership (TCO). TCO regner med en tilbagebetalingstid på 15 år og derfor bliver driftsomkostninger lavere. Skolen har derved fået øget de finansielle ressourcer til at investere i miljø og energiprojekter, som gør, at skolen stort set er selvforsynende med energi. En finansiering, der bliver mulig ved, at skolen betaler kommunen en fiktiv energiregning, og på denne måde tilbagebetaler skolen deres lån til kommunen. 2.2 Introduktion til Anholt I dette afsnit vil vi kort introducere Anholt og Anholt Skole. Formålet med afsnittet er at introducere læseren til den unikke karakter Anholt og Anholt Skole har i dansk sammenhæng, samt i C2CI-projektet. Geografiske informationer om Anholt Anholt er en dansk ø, der er placeret midt i Kattegat og ligger cirka 45 km nordøst for Grenå. Anholt ligger i Norddjurs Kommune, se nedenstående kort 2. Kort 2. Kort over Norddjurs Kommune og Anholt placering i Danmark

28 Anholt er Danmarks mest isolerede beboede øsamfund. Det tager cirka tre timer at sejle til fastlandet, så beoerne har ikke mulighed for at pendle til arbejde eller undervisning. Alle servicefaciliteter er derfor til stede på øen i form af børnehave, skole, ældrepleje, posthus, supermarked, læge og præst. Det meste af den 22 km² store ø er omfattet af fredninger og/eller er udpeget som beskyttede naturtyper. Dette har gjort, at øens helt specielle smukke og rå natur er bevaret gennem årene. Ørkenen udgør 85 % af landarealet og består af klitter på hævet havbund. Ørkenen var tidligere dækket af fyrreskov, men overdreven hugst skabte ørkenen, der i dag plejes ved at fjerne genvækst af fyr og gran for at bevare den særegne natur. Der er to asfalterede veje på øen fra havn til by, resten er grusbelagte. Anholt er en af de få danske øer uden el-forbindelse til omverden. Anholt Elværk forsyner øen med el ved hjælp af fire dieselmotorer og en vindmølle på havnen. Dieselgeneratorerne bruger årligt cirka liter dieselolie for at dække øens elforbrug, som ligger stabilt med en belastning på kw, men vokser til det seksdobbelte i turistsæsonen (Energinet.dk). Elværket drives af NRGi, et forbrugerejet energiselskab, og alle ekstraomkostninger dækkes af Energinet.dk, idet borgerne på Anholt betaler samme elpris som borgerne i Grenaa. Energinet.dk har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas og ejes af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og dækker på den baggrund et underskud på cirka 3 millioner kr. om året. Fra 2014 vil beboere på Anholt blive forsynet med elektricitet udefra, nemlig via et søkabel fra Anholt Havmøllepark (energinet.dk), en vindmøllepark med 111 vindmøller i Kattegat mellem Anholt og Djursland. Dette giver i fremtiden nye udfordringer for Anholt Skole og Norddjurs Kommune for at forankre vugge-til-vugge projekter på øen. Anholt Skole Anholt Skole blev bygget i 1950, og er blevet til- og ombygget i flere omgange. Skolen blev sidst tilbygget i 2003, hvor skolen og børnehaven blev lagt sammen. Skolen er dybt forankret i det lokale samfund men det betyder ikke, at skolen isolerer sig. De rejser gerne ud og skolen har også et godt samarbejde

29 med skoler i Norddjurs Kommune samt andre ø-skoler. Samtidig får skolen ofte selv besøg, og det kan både være af gæstelærere og gæsteelever. Børnetallet svinger omkring de 25. For øjeblikket (august 2012) har skolen 25 elever, fordelt således: Vuggestue (0 2 år) 5 Børnehave (3 6 år) klasse klasse klasse 5 Personalet omfatter en skoleleder, en souschef/børnehaveleder, fem lærere, en skolepædagog, en pædagog, en pædagogmedhjælper og en pedel. Herudover ansættes periodelærere efter behov. 2.3 Forslag i forhold til Anholt Skole I forbindelse med C2CI-projektet kom forskere fra Aalborg Universitet (AAU), Institut for Planlægning, i efteråret 2011 med forslag til, hvordan Anholt Skole kan arbejde med vugge-til-vugge principperne. Forskere lagde vægt på betydningen af, at skolebestyrelsen, undervisere og eleverne blev involveret i hele processen, dvs. fra idé til implementering, for dermed at udvikle et lokalt ejerskab til projektet. Forskerne har derfor været på Anholt for, i samarbejde med personer tilknyttet skolen (skolelederen, børnehaveleder, undervisere, forældrerådet), at finde frem til de særlige problemer og udfordringer, som skolen havde på miljø- og energiområdet. I første omgang havde forskerne formuleret nogle generelle projektforslag. Disse forslag er blevet formuleret på et tidspunkt, hvor forskerne ikke havde besøgt Anholt. Forslagene havde primært til formål at inspirere og motivere de lokale interessenter i dialogen om de muligheder og udfordringer, der kan

30 være på Anholt Skole. Fremgangsmåden var at give konkrete eksempler på, hvad Anholt Skole kunne arbejde med. Forskerens forslag lægger vægt på, at de ville kunne integreres i de eksisterende strategier og aktiviteter i Norddjurs Kommune, og derfor vil der først blive givet en kort oversigt over Norddjurs Kommunes klimastrategi (jf. Kommuneplan og Energihandlingsplan). Kommuneplanen og Energihandlingsplanen (se bilag 1) sætter således en ramme for vugge-til-vugge projekter på Anholt Skole; for eksempel ønsker Norddjurs Kommune (jf. Kommuneplan), at Anholt i fremtiden omdannes til vedvarende energi-ø. (Norddjurs Kommune 2009). Norddjurs Kommune ønsker gennem sin klimastrategi at sætte fokus på, hvad kommunen selv kan gøre for at reducere udledningen af drivhusgasser og imødegå konsekvenser af de globale klimaændringer. Af Kommuneplanen (2009) fremgår det, at der skal skabes mulighed for økonomisk vækst, og på samme tid skal afhængigheden af fossile brændstoffer reduceres og miljøet beskyttes. Det er kommunalbestyrelsens mål, at Sikre en hurtig indførelse af klimavenlig teknologi i landbrug, i produktionsvirksomheder og i erhvervs- og boligbyggeriet, Reducere energiforbruget i de kommunale bygninger, Etablere foranstaltninger til sikring af udsatte områder mod oversvømmelser. Som driftsherre for de kommunale bygninger har kommunen store muligheder for at påvirke bygningernes energiforbrug og dermed udslippet af drivhusgasser. Energiforbruget kan reduceres ved modernisering af bygningsmassen samt ved adfærdsændring hos brugerne gennem en fokusering på klimaproblematikkerne. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ved opførelse af nye kommunale bygninger i videst muligt omfang vil blive anvendt klimavenlig teknologi med henblik på at minimere bygningernes energiforbrug

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere