Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, :03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR"

Transkript

1 English.Book Page i Thursday, June 28, :03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

2 English.Book Page ii Thursday, June 28, :03 PM Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres opbevares i elektroniske lagersystemer eller overføres i nogen form eller på nogen måde det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller p anden vis uden forudgående indhentet, skriftlig tilladelse fra SEIKO EPS CORPORATION. Der påtages ikke noget patentansvar med hensyn til brugen af den heri indeholdteinformation. Ligeledes påtages der heller ikke noget ansvar fo skader, der måtte opstå ved brugen af den heri indeholdteinformation. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller associerede virksomheder e ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab eller omkostninger som køberen eller tredjepart pådrager sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer, eller ændringer af dette produkt eller (undtagen USA) manglende overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATION s brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstra tilbehør eller forbrugsvarer, der ikke er betegnet som originale EPSON-produkter eller er godkendt af SEIKO EPS CORPORATION. EPSON er et registreret varemærke, og PowerLite er et varemærke, der tilhører SEIKO EPSON CORPORATION. Generel bemærkning De følgende varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere og tjener udelukkende til identifikationsformål i denne publikation. EPSON/Seiko Epson Corp. Macintosh, PowerBook/Apple Computer Corp IBM/International Business Machines, Inc. Windows/Microsoft Corp. Andre produktnavne i denne publikation tjener også udelukkende til identifikationsformål og er evt. varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig alle og enhver rettighed i forbindelse med disse mærker

3 English.Book Page iii Thursday, June 28, :03 PM Indhold Indhol iii Indledning vii Optimal brug af projektoren... ix Ekstraudstyr... ix Om denne manual... x Sikkerhedsinstruktioner... xi Her kan De få hjælp... xiv Hjemmeside... xiv Transport af projektoren... xv 1Installation 1 Udpakning af projektoren... 2 Ekstra komponenter... 3 Opstilling af projektoren... 4 Tilslutning til computer... 6 Tilslutning til almindelig pc... 7 Tilslutning til bærbar pc Tilslutning til en almindelig Macintosh Tilslutning til PowerBook Tilslutning til videokilde Tilslutning til ekstern højttaler eller PA-System Brug af projektoren 27 iii

4 English.Book Page iv Thursday, June 28, :03 PM Tænde/slukke for udstyr Tænde/slukke for projektor Fokusering og placering af skærmbillede Resize-knap Styring af projektoren Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet Projektorens statusindikatorer Betjeningsindikator Lampeindikator Temperaturindikator Brug af projektorens menuer 41 Adgang til hovedmenuen Ændring af menuindstilling Menufunktioner Videomenu (billedkilde = computer) Videomenu (billedkilde = video) Audio-menu Effect-menu Setting-menu (indstilling) User's Logo-menu (brugerlogo) Reset All-menu (nulstil alle) Advanced-menu About-menu (om) Vedligeholdelse 57 Rengøring af linsen Rengøring af projektorens kasse Rensning af luftfilteret Udskiftning af lampen Fejlfinding 63 Problemer med projektoren Problemer med billedet eller lyden iv Indhold

5 English.Book Page v Thursday, June 28, :03 PM Tekniske specifikationer 69 Understøttede skærmdisplays Fordeling af stikben ved Computer In-stik Ordliste 75 Indeks 77 Verdensomspændende garanti 79 v

6 English.Book Page vi Thursday, June 28, :03 PM vi Indhold

7 English.Book Page vii Thursday, June 28, :03 PM Indledning Med denne kompakte EPSON EMP-710/700/500 letvægtsprojektor kan De projicere farvebilleder og video på e stor skærm i forbindelse med præsentationer. Den kan forbindes til to billedkilder samtidigt: en pc eller Apple Macintosh computer, plus en videokilde såsom videoafspiller, videokamer eller digitalt kamera. Der kan også tilsluttes lyd til hve billedkilde Billederne vises i farve ( farver) med en XGAopløsning på 1024 x 768 pixels (EMP-710/700) eller SVGAopløsning på 800 x 600 pixels (EMP-500). Projektoren giver klare billeder, der er nemme at se i lokaler, hvor der samtidig er lys nok til at tage notater Et helt nyt AVTSS -system (Automatic Video Tracking a Synchronization Sensing, patent anmeldt) sørger for automatisk indstilling af billeder fra en computer. Projektoren styres via en håndbetjent fjernstyring, der indeholder menuer for skift af billedkilde og billedjustering. Fjernbetjeningen kan også fungere som en trådløs mus i forbindelse med anvendelse af musen på computerskærmen under præsentationer. vii

8 English.Book Page viii Thursday, June 28, :03 PM Projektoren indeholder den nyeste DAR-teknologi (Digita Active Resizing) inden for ændring af billedstørrelse, som understøtter VGA~UXGA (EMP-710/700) og VGA~SXGA (EMP-500) computeroutput. Uanset hvilken slag computeroutput der anvendes, er resultatet et videobillede i ful størrelse af enestående kvalitet. Videokilden kan være NTSC, PAL eller SECAM i composit video- eller S-Video format. Se kapitel 6 for yderligere information om understøttede computere og videoformater. viii Indledning

9 English.Book Page ix Thursday, June 28, :03 PM Optimal brug af projektoren Projektoren leveres med en række egenskaber, der kan bruges ti at styre indstillingerne for billede, video og lyd. Læs dette afsni for at få en hurtig oversigt over de vigtigste egenskaber, der skal bruges for at få det bedste ud af projektoren. Ekstraudstyr EPSON leverer følgende ekstraudstyr, som kan anvendes til at opnå bedre udnyttelse af projektoren: Ekstra lampe (EMP-710) ELPLP10S Ekstra pære (EMP-700/500) ELPLP10B Kamera til billedpræsentatio ELPDC01EX Adaptersæt til Mac ELPAP01 Bærbar skærm ELPSC06 VGA-computerkabel (1,8m) ELPKC02 VGA-computerkabel (3,0m) ELPKC09 Dette tilbehør kan købes hos Deres forhandler Optimal brug af projektoren ix

10 English.Book Page x Thursday, June 28, :03 PM Om denne manual Kapitel 1, Installation, indeholder trinvise instruktioner om opstilling af projektoren og tilslutning til computer, videokilde, eller anden ekstern højttaler eller PA-system. Læs de installationsprocedurer, der gælder for Deres konfiguration. Kapitel 2, Brug af projektoren, beskriver hvordan man tænder/ slukker for projektoren og styrer enkle projektorindstillinger vha. fjernbetjeningen eller betjeningspanelet Kapitel 3, Brug af menuerne, beskriver hvordan man bruge menuerne til at justere farve- og billedindstillingerne eller ændr det projicerede billede og lydindstillingerne. Kapitel 4, Vedligeholdelse, beskriver hvordan man rengøre projektoren og udfører mindre vedligeholdelsesopgaver. Kapitel 5, Fejlfinding, beskriver hvad projektorens indikatorlys betyder og giver nyttig information om, hvordan man undgår fejl optimerer billedkvaliteten og løser problemer. Kapitel 6, Tekniske specifikationer, beskriver projektorens tekniske specifikationer. Sidst i manualen er der en ordliste og et indeks. x Indledning

11 English.Book Page xi Thursday, June 28, :03 PM Sikkerhedsinstruktioner Følg disse sikkerhedsinstruktioner ved opstilling og brug af projektoren: 1. Anbring ikke projektoren på en ustabil rullevogn, plads eller bord. 2. Anvend ikke projektoren i nærheden af vand eller varmekilder. 3. Brug kun tilbehør i overensstemmelse med anbefalingerne. 4. Brug den type strømforsyning, der er angivet på projektoren. Hvis De ikke er sikker på hvilken type strøm, der anvendes, skal De kontakte Deres forhandler eller det lokale elselskab. 5. Placer projektoren i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud. 6. Sæt projektorens trebenede jordstik i en korrekt jordforbundet kontakt. Hvis De har en almindelig togrenet stikkontakt, ska De få en elektriker til at udskifte den. Rør ikke ved stikket med våde hænder. 7. Tag følgende forholdsregler når De omgås stikket. Undladelse af at følge disse forholdsregler kan resultere i gnister eller brand. Sæt ikke stikket i en stikkontakt, hvor der er støvet. Sæt stikket ordentligt i stikkontakten. 8. Overbelast ikke vægkontakter, forlængerledninger eller integralkontakter. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. 9. Placer ikke projektoren, hvor der kan trædes på ledningen. Dette kan resultere i slitage eller beskadigelse af stikket 10. Tag stikket ud af vægkontakten før rengøring. Brug en fugti klud til rengøring. Brug ikke væske eller rengøringsmidler på spraydåse. Sikkerhedsinstruktioner xi

12 English.Book Page xii Thursday, June 28, :03 PM 11. Bloker ikke åbninger på projektorens kasse. De sørger for ventilation og forhindrer overopvarmning af projektoren. Placer ikke projektoren på en sofa, et tæppe eller andre blød overflader eller i en lukket kasse, medmindre der er ordentlig ventilation. 12. Skub aldrig nogen form for genstand gennem kassens åbninger. Spild aldrig nogen form for væske på projektoren. 13. Forsøg aldrig selv at servicere dette produkt, undtagen ved a følge beskrivelserne i denne brugermanual. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Åbning eller aftagning af dæksler kan udsætte Dem for farlig spænding og anden fare. 14. Tag projektorens stik ud ved tordenvejr eller når den ikke anvendes i længere perioder. 15. Placer ikke projektoren og fjernbetjeningen oven på varmeafgivende udstyr eller på et varmt sted, såsom en bil. 16. Tag projektorens stik ud af stikkontakten og overlad servicering til kvalificeret servicepersonale ved følgende forhold: Når ledningen eller stikket er beskadiget eller slidt Hvis der er blevet spildt væske på projektoren, eller hvi den har været udsat for regn eller vand Hvis den ikke fungerer normalt, når De følger brugsanvisningerne, eller hvis den udviser en udpræget præstationsændring, som indikerer behov for service Hvis den er blevet tabt på gulvet, eller hvis dens kasse e blevet beskadiget 17. Når projektoren anvendes i andre lande end der hvor den er købt, skal De bruge det strømkabel, som er beregnet til det land. xii Indledning

13 English.Book Page xiii Thursday, June 28, :03 PM Her kan De få hjælp Hvis De har problemer med opstilling eller brug af projektoren, skal De først se kapitel 5, Fejlfinding. Hvis De ikke kan løse problemet, skal De kontakte den rette repræsentant, der er nævnt i afsnittet Verdensomspændende garanti sidst i denne manual Før De ringer, bedes De have følgende information klar: Produktnavn Produktets serienummer Computerkonfiguration Beskrivelse af problemet Hjemmeside Hvis De er koblet på internettet og har en browser, kan De gå til EPSON s hjemmeside på adressen www. epson. dk. På EPSON s hjemmeside finder De emner som Nyheder, Produkt information og Oversigt. I Oversigten finder De bl.a. de sidst nye drivere og tekniske tips. Hvis der er behov for at komme i kontakt med EPSON rundt om i verden, indeholder Kontakt EPSON kontaktinformation om lokale EPSON-selskaber Her kan De få hjælp xiii

14 English.Book Page xiv Thursday, June 28, :03 PM Transport af projektoren Projektoren indeholder mange glas- og præcisionsdele. Hvis der er behov for at transportere den, skal De følge disse retningslinier for nedpakning for at forhindre beskadigelse af projektoren: Ved forsendelse af projektoren i forbindelse med reparation skal De bruge det originale indpakningsmateriale. Hvis De ikke har den originale indpakning, skal De bruge tilsvarende materialer og anbringe rigeligt med stødabsorberende materiale omkring projektoren. Ved transport af projektoren i forbindelse med erhvervsformål, skal projektoren først placeres i en hård bærekasse, og derefte skal den indpakkes i en fast boks med stødabsorberende materialer omkring kassen. Bemærk: EPSON er ikke ansvarlig for beskadigelse, der mått opstå i forbindelse med transport. xiv Indledning

15 English.Book Page xv Thursday, June 28, :03 PM Her kan De få hjælp xv

16 English.Book Page xvi Thursday, June 28, :03 PM xvi Indledning

17 English.Book Page 1 Thursday, June 28, :03 PM 1 Installation Dette kapitel beskriver hvordan projektoren pakkes ud og stille op samt forbindes med andet udstyr. Projektoren skal sluttes til en computer eller en videokilde som f.eks. videoafspiller, videokamera, digitalt kamera eller laser disc-afspiller for at kunne projicere billeder Måske vil De også ønske at indstille projektoren til en eller fler af følgende funktioner: Tilslutning af musekablet for at bruge fjernbetjeningen som trådløs mus. Lyd for en eller begge billedkilder. Lydkilden kan være computer, videokilde eller anden enhed som f.eks. et stereoanlæg. Tilslutning til ekstern højttaler eller PA-system for at forstærke lyden. 1

18 English.Book Page 2 Thursday, June 28, :03 PM Udpakning af projektoren Når projektoren pakkes ud, skal De kontrollere, at De har følgende komponenter: Projektor Fjernbetjening 2 AA-batterier Ledning Computerkabel Lyd/Videokabel (A/V-kabel) PS/2-musekabel USB-musekabel Mac-musekabel (ADB-musekabel) Ejermanual Blød kasse Afhængigt af udstyrets konfiguration vil det muligvis ikke være nødvendigt at bruge alle disse komponenter Gem alt indpakningsmateriale i tilfælde af at der på et sener tidspunkt bliver behov for at sende projektoren. Den bør transporteres i den originale indpakning eller tilsvarende indpakning. 2

19 English.Book Page 3 Thursday, June 28, :03 PM Ekstra komponenter Afhængigt af hvordan projektoren anvendes, vil De muligvis få brug for disse ekstra komponenter: For at kunne modtage S-Video signal skal De bruge et S-Video kabel. (Der leveres normalt et sammen med videoenheden.) Der skal bruges et separat kabel til hver videokilde. For at slutte projektoren til en Macintosh PowerBook skal De bruge et kabel til videoudgang (Der medfølger et fra Apple, eller der kan købes et hos dem ti alle nye PowerBooks med videoudgang.) Kontakt Deres Macintosh-forhandler hvis Deres PowerBook ikke inkluderer et. For at koble musekablet til Deres computer skal De muligvis bruge en speciel stikforbindelse, kabel eller andre komponenter. Dette tilbehør kan købes hos Deres computerforhandler. Hvis Deres computer ikke har musestik, kan De ikke bruge musekablet. Bemærk: Der kan kobles en Kensington MicroSaver tyverisikringsenhed til hullet på projektorens højre side. Kontakt Deres computerforhandler. Udpakning af projektoren 3

20 English.Book Page 4 Thursday, June 28, :03 PM Opstilling af projektoren 1. Placer projektoren på en solid og jævn overflade inden for e afstand af 1,5 meter fra computeren eller videokilden Forholdsregel: Hold ikke projektoren vha. linsen, da dette k beskadige linsen. 2. Placer projektoren i korrekt afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektoren og skærmen bestemmer den reelle billedstørrelse. Brug de generelle retningslinier nedenfor til at finde den korrekte afstand. Skærmens størrels Horisontal afstand fra projektor til skærm 610x460cm 11,5m ~ 13,8m 410x300cm 7,7m ~ 9,2m 305x228cm 5,7m ~ 6,9m 200x150cm 3,8m ~ 4,5m 160x120cm 3,0m ~ 3,6m 120x90cm 2,3m ~ 2,7m 81x61cm 1,5m ~ 1,7m 61x46cm 1,1m ~ 1,3m 53x40cm ~ 1,1m 3. Drej projektoren så linsen er i en korrekt vinkel i forhold til skærmen. Hvis projektoren ikke er i en korrekt vinkel, vil skærmbilledet blive ukorrekt. 4. Forbind den ene ende af strømkablet til projektorens strømkonnektor. Forbind den anden ende til en jordforbundet stikkontakt Projektoren bør stå på standby, hvilket vises med en orange strømindikator. Advarsel: Se aldrig ind i linsen, når projektoren er tændt. Man kan risikere at projektoren pludseligt starter, selv om den ikke er i brug. Lyset fra lampen kan beskadige øjnene. Det er specielt vigtigt, at børn ikke ser ind i linsen. 4

21 English.Book Page 5 Thursday, June 28, :03 PM 5. For at indsætte batterierne i fjernbetjeningen skal batterirummets dæksel skubbes af. 6. Sæt de to AA-batterier, der følger med projektoren, i. Sørg for at batterierne vender korrekt. 7. Sæt dækslet på plads igen. Tag følgende forholdsregler ved udskiftning af batterierne Genoplad ikke de brugte batterier og udsæt dem ikke for il eller vand. Udskift batterierne så snart de er opbrugte. Hvis batterierne lækker, tørres væsken væk med en blød klud. Vask omgående hænderne, hvis der kommer væske på dem. Tag batterierne ud, hvis projektoren ikke bruges gennem længere tid. Opstilling af projektoren 5

22 English.Book Page 6 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til computer Projektoren kan sluttes til en computer med VGA-, SVGA- XGA-, SXGA- og UXGA-output. (EMP-500 understøtter VGA-, SVGA-, XGA- og SXGA-opløsning. EMP-710/700 understøtter VGA-, SVGA-, XGA- og SXGA- og UXGA-opløsning.) Se det afsnit i dette kapitel, der gælder for Deres computer, for a tilslutte computer- og musekablerne (for at bruge den trådløse fjernbetjening som mus). Illustrationen nedenfor viser alle interface-portene bag på projektoren. Denne illustration kan være nyttig at bruge, når De tilslutter computeren eller andet udstyr til projektoren. Audio Out Audio In S-Video Out S-Video Audio In R Audio L Computer Computer Video Video L-Audio-R Mouse/Com Mouse/Com USB Mouse USB-mus Strømindgang 6

23 English.Book Page 7 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til almindelig pc For at slutte projektoren til Deres pc skal De: Tilslutte computerkablet Tilslutte lydkablet (hvis De bruger projektoren med lyd) Følge trinene i hvert afsnit for de kabler, der skal tilsluttes. Før De starter, skal De slukke for projektoren og computeren, hvis de er tændte. Bemærk: Computerkonfigurationerne varierer. Se computermanualen for at finde placeringen af de porte, der skal bruges til at tilslutte projektoren. Tilslutning af computeren Se denne illustration og følg trinene nedenfor. Computerport computerkabel Tilslutning til computer 7

24 English.Book Page 8 Thursday, June 28, :03 PM 1. Hvis De vil se videoen på computerskærmen såvel som projektorskærmen, skal De tage monitorens kabel ud a videoporten bag på computeren. 2. Forbind den ene ende af computerkablet til projektorens computerport. 3. Forbind computerkablets anden ende til computerens videoport. 4. Stram skruerne på alle konnektorer. Tilslutning af musekablerne Hvis De ønsker at bruge fjernbetjeningen som mus, skal De tilslutte PS/2-musekablet eller USB-musekablet. Se denne illustration og følg trinene nedenfor. USB-museport Mouse/Com-port PS/2-musekabe USB-musekabel 8

25 English.Book Page 9 Thursday, June 28, :03 PM 1. Tilslut PS/2-musekablets 9-benede ende eller USBmusekablet til Mouse/Com- eller USB-museporten p projektoren. 2. Tag musen ud af museporten bag på computeren og sæt i stedet for PS/2-musekablets anden ende eller USBmusekablet i. (Computerens mus vil ikke kunne bruges, når De bruger fjernbetjeningen som mus.) Tilslutning af lydkablet 1. Hvis De bruger lyd, skal De slutte den ene ende af lydkablet til projektorens Audio In-stik Audio In-stik lydkabel 2. Tilslut lydkablets anden ende til højttaleren eller lydudgangsporten på computerens lydkort. Tilslutning til computer 9

26 English.Book Page 10 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til bærbar pc For at slutte projektoren til Deres bærbare pc skal De Tilslutte computerkablet Tilslutte musekablet (hvis De vil bruge fjernbetjeningen som mus) Tilslutte lydkablet (hvis De bruger projektoren med lyd) Følge trinene i hvert afsnit for de kabler, der skal tilsluttes. Før De starter, skal De slukke for projektoren og computeren, hvis de er tændte. Bemærk: Konfigurationerne for den bærbare compute varierer. Se computermanualen for at finde placeringen af d porte, der skal bruges til at tilslutte projektoren. Tilslutning af computerkablet Tilslut først projektorens computerkabel til den bærbare computer. Computerport computerkabel 1. Forbind den ene ende af computerkablet til projektorens computerport. 2. Forbind computerkablets anden ende til den bærbare computers videoport (monitor). 3. Stram skruerne på alle konnektorer. 10

27 English.Book Page 11 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning af musekablerne Hvis De ønsker at bruge fjernbetjeningen som mus, skal De tilslutte PS/2-musekablet eller USB-musekablet. Se denne illustration og følg trinene nedenfor. Mouse/Com-port PS/2-musekabel USB-musekabel 1. Tilslut PS/2-musekablets 9-benede ende eller USBmusekablet til Mouse/Com- eller USB-museporten p projektoren. 2. Tilslut PS/2-musekablets 6-benede (mini-din) ende eller USB-musekablet til den eksterne museport eller USB-port på den bærbare computer 3. Konfigurer den bærbare computer til at arbejde med en ekstern mus. Tilslutning til computer 11

28 English.Book Page 12 Thursday, June 28, :03 PM Bemærk: Det vil muligvis være nødvendigt at indstille billedet, så det vises både på den bærbare computers skærm og projektoren. Med nogle bærbare computere kan man ændr denne indstilling med tastaturets funktionstaster eller ved at bruge et opsætningshjælpeprogram, der fås fra computerproducenten. Se den bærbare computers manual eller online hjælp for instruktioner. Tilslutning af lydkablet 1. Hvis De bruger lyd, skal De slutte den ene ende af lydkablet til projektorens Audio In-stik Audio In-stik lydkabel 2. Tilslut lydkablets anden ende til den bærbare computer 12

29 English.Book Page 13 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til en almindelig Macintosh For at slutte projektoren til Deres Macintosh skal De: Tilslutte computerkablet Tilslutte musekablet (hvis De vil bruge fjernbetjeningen som mus) Tilslutte lydkablet (hvis De bruger projektoren med lyd) Følge trinene i hvert afsnit for de kabler, der skal tilsluttes. Før De starter, skal De slukke for projektoren og computeren, hvis de er tændte. Bemærk: Macintosh-konfigurationerne varierer. Se computermanualen for at finde placeringen af de porte, der skal bruges til at tilslutte projektoren. Tilslutning af computerkablet Først skal computerkablet tilsluttes Se denne illustration og føl trinene nedenfor. Computerport Macintosh-adapter computerkabel Tilslutning til computer 13

30 English.Book Page 14 Thursday, June 28, :03 PM 1. Forbind den ene ende af computerkablet til projektorens computerport. 2. Fjern det lille dæksel på Macintoshens adapter og indstil dens DIP-kontakter, så de passer til den opløsning, De ønsker at bruge (som f.eks. 16-tommer). Se Macintosh-papirerne for instruktioner. 14

31 English.Book Page 15 Thursday, June 28, :03 PM 3. Slut den lille terminal på Macintoshens adapter til computerkablets anden ende. 4. Slut computerkablet (med Macintosh-adapteren tilsluttet) til videoudgangens port på Macintoshen. Tilslutning af musekablerne Hvis De ønsker at bruge fjernbetjeningen som mus, skal De tilslutte Mac-musekablet eller USB-musekablet. Se denne illustration og følg trinene nedenfor. USB-musekabel Mac-musekabel Mouse/Com-port Tilslutning til computer 15

32 English.Book Page 16 Thursday, June 28, :03 PM 1. Tilslut den ene ende af projektorens Mac-musekabel eller USB-musekablet til Mouse/Com- eller USB-museporten på projektoren 2. Tag Macintoshens musekabel ud. Forbind den anden ende af projektorens Mac-musekabel eller USB-musekablet ti Macintoshens museport. Tilslutning af lydkablet 1. Hvis De bruger lyd, skal De slutte den ene ende af lydkablet til projektorens Audio In-stik Audio In-stik lydkabel 2. Forbind lydkablets anden ende til Audio Out-porten på computeren. 16

33 English.Book Page 17 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til PowerBook Deres PowerBook skal have videoudgang for at kunne forbinde den med projektoren. For at slutte projektoren til Deres PowerBook skal De Tilslutte computerkablet Tilslutte musekablet (hvis De vil bruge fjernbetjeningen som mus) Tilslutte lydkablet (hvis De bruger projektoren med lyd) Følge trinene i hvert afsnit for de kabler, der skal tilsluttes. Før De starter, skal De slukke for projektoren og computeren, hvis de er tændte. Bemærk: PowerBooks konfigurationer varierer, så computerens porte vil muligvis ikke svare til illustrationerne. Se PowerBook-manualen for portenes placering, hvis det er nødvendigt. Tilslutning af computerkablet Først skal computerkablet tilsluttes Se denne illustration og føl trinene nedenfor. Computerport videoudgangskabel Macintosh-adapter computerkabel Tilslutning til computer 17

34 English.Book Page 18 Thursday, June 28, :03 PM Bemærk: Med nogle nye PowerBooks kan De forbinde computerkablet direkte til computeren uden at bruge et video-udgangskabel. Se PowerBook-manualen for yderligere information om tilslutning af computerkabel 1. Forbind den ene ende af computerkablet til projektorens computerport. 2. Fjern det lille dæksel på Macintoshens adapter og indstil dens DIP-kontakter, så de passer til den opløsning, De ønsker at bruge (som f.eks. 16-tommer). Se Macintosh-papirerne for instruktioner. 18

35 English.Book Page 19 Thursday, June 28, :03 PM 3. Slut den lille terminal på Macintoshens adapter til computerkablets anden ende. 4. Forbind computerkablet (med Macintosh-adapteren tilsluttet) til videoudgangens port på PowerBooken. Hvis der fulgte et videoudgangskabel med Deres PowerBook, skal De forbinde videoudgangskablets lille ende ti videoudgangsporten bag på PowerBooken. Slut den anden ende til Macintoshens adapter for enden af computerkablet. Tilslutning til computer 19

36 English.Book Page 20 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning af musekablerne Hvis De ønsker at bruge fjernbetjeningen som mus, skal De tilslutte Mac-musekablet eller USB-musekablet. Se denne illustration og følg trinene nedenfor. Mouse/Com-port Mac-musekabel USB-musekabel 1. Tilslut den ene ende af projektorens Mac-musekabel eller USB-musekablet til Mouse/Com- eller USB-museporten på projektoren. 20

37 English.Book Page 21 Thursday, June 28, :03 PM 2. Forbind den anden ende af Mac-musekablet eller USBmusekablet til museporten bag på PowerBooken. Med Mac-musekabel Tilslutning af lydkablet 1. Hvis De bruger lyd, skal De slutte den ene ende af lydkablet til projektorens Audio In-stik Audio In-stik lydkabel 2. Forbind lydkablets anden ende til lydudgangsporten på Deres PowerBook. Bemærk: Når De tænder for projektoren og computeren, skal De vælge Mirroring (Dobbeltvisning) på displayets kontrolpanel, hvis De indstiller konfigurationen til at vise billedet på både LCD-skærmen og projektorskærmen. Tilslutning til computer 21

38 English.Book Page 22 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til videokilde De kan tilslutte videomaskine, videokamera, laser disc-afspiller DVD-afspiller eller anden kompatibel videokilde til projektoren. Projektoren kan modtage composite video eller S-Video. Deres udstyr har composite video, hvis videokilden har et enbenet RCA-videostik. Deres udstyr har S-Video, hvis videokilden har et firbenet (mini-din) videostik. Bemærk: Projektoren er ikke kompatibel med en kabel-tv F- konnektor. Projektoren kan forbindes med en S-Videokilde og en composite videokilde samtidigt. Projektoren understøtter NTSC, PAL og SECAM videoformat o registrerer automatisk videoformatet. Man kan dog specificere et enkelt sendeformat, der skal spores. (Se kapitel 3.) Bemærk at projektoren så kun vil kunne spore et slags videosignal. Hvilken slags kabel, der skal bruges til at forbinde videokilden med projektoren, afhænger af om De har composite video eller S--Video. Til composite video skal De bruge det RCA-lydkabel og RCA-videokabel, der leveres sammen med projektoren. Til S- Video skal De bruge det S-Video kabel, der leveres med videoenheden eller få et fra Deres computer- eller videoforhandler. 1 2 S-Video 4-benet, minicomposite RCA 3 4 Tilslutning af videokilde til projektoren: 1. Sluk for projektoren og videokilden, hvis de er tændte. 2. Hvis Deres videokilde bruger et lille, rundt etgrene composite (RCA) videostik, skal De bruge det RCAvideokabel, der leveres med projektoren. Hvis Deres 22

39 English.Book Page 23 Thursday, June 28, :03 PM videokilde bruger et stort, rundt firgrenet S-Videostik, skal De købe et korrekt kabel eller bruge det kabel, De fik sammen med videokilden. 3. Til composite video skal De forbinde det gule RCA-stik på RCA-videokablets ene ende til projektorens videostik. Forbind det andet gule RCA-stik med videokilden videoudgangsstik. RCA-lydkabel RCA-videokabel 4. Forbind RCA-lydkablet til projektorens lydstik: sæt det hvide stik i L-stikket og det røde stik i R-stikket. Forbind stikket for enden af RCA-lydkablet til videokildens lydudgangsstik. 5. Til S-Video skal De sætte et S-Videokabels ende ind i projektorens S-Videostik. Sæt den anden ind i videokildens S-video udgangsstik. 6. Forbind RCA-lydkablet til projektorens lydstik: sæt det hvide stik i L-stikket og det røde stik i R-stikket. Forbind stikket for enden af RCA-lydkablet til videokildens lydudgangsstik. S-Videostik S-Videokabel Tilslutning til videokilde 23

40 English.Book Page 24 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til ekstern højttaler eller PA-System Selvom projektorens indbyggede højttalere rækker til de fleste mindre eller mellemstore lokaler, kan man forbinde projektoren til en ekstern højttaler eller PA-system (public address) for størr lokaler eller for at opnå maksimalt udbytte For at forbinde projektoren til et eksternt lydsystem skal man bruge et RCA-til-3,5 mm stereo lydkabel. Dette kan fås fra Deres computerforhandler. 1. Sluk for projektoren og højttaleren eller PA-systemet, hvis de er tændte. 2. Forbind kablets 3,5 mm stereo ministik med projektorens Audio Out-stik. Audio Out-stik stereo lydkabel 3. Forbind RCA-stikkene med den eksterne forstærker eller PAsystemet. Sæt kablets røde stik i Audio R-stikket og det hvid stik i Audio L-stikket Bemærk: De indbyggede højttalere frakobles, når der bruges et eksternt lydsystem. 24

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel Brugerhåndbog 1 Symboler anvendt i denne vejledning 2 Advarsel q s g Procedure [ (Navn) ] "(Menunavn)" Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere