Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, :03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR"

Transkript

1 English.Book Page i Thursday, June 28, :03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

2 English.Book Page ii Thursday, June 28, :03 PM Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres opbevares i elektroniske lagersystemer eller overføres i nogen form eller på nogen måde det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller p anden vis uden forudgående indhentet, skriftlig tilladelse fra SEIKO EPS CORPORATION. Der påtages ikke noget patentansvar med hensyn til brugen af den heri indeholdteinformation. Ligeledes påtages der heller ikke noget ansvar fo skader, der måtte opstå ved brugen af den heri indeholdteinformation. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller associerede virksomheder e ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab eller omkostninger som køberen eller tredjepart pådrager sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer, eller ændringer af dette produkt eller (undtagen USA) manglende overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATION s brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstra tilbehør eller forbrugsvarer, der ikke er betegnet som originale EPSON-produkter eller er godkendt af SEIKO EPS CORPORATION. EPSON er et registreret varemærke, og PowerLite er et varemærke, der tilhører SEIKO EPSON CORPORATION. Generel bemærkning De følgende varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere og tjener udelukkende til identifikationsformål i denne publikation. EPSON/Seiko Epson Corp. Macintosh, PowerBook/Apple Computer Corp IBM/International Business Machines, Inc. Windows/Microsoft Corp. Andre produktnavne i denne publikation tjener også udelukkende til identifikationsformål og er evt. varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig alle og enhver rettighed i forbindelse med disse mærker

3 English.Book Page iii Thursday, June 28, :03 PM Indhold Indhol iii Indledning vii Optimal brug af projektoren... ix Ekstraudstyr... ix Om denne manual... x Sikkerhedsinstruktioner... xi Her kan De få hjælp... xiv Hjemmeside... xiv Transport af projektoren... xv 1Installation 1 Udpakning af projektoren... 2 Ekstra komponenter... 3 Opstilling af projektoren... 4 Tilslutning til computer... 6 Tilslutning til almindelig pc... 7 Tilslutning til bærbar pc Tilslutning til en almindelig Macintosh Tilslutning til PowerBook Tilslutning til videokilde Tilslutning til ekstern højttaler eller PA-System Brug af projektoren 27 iii

4 English.Book Page iv Thursday, June 28, :03 PM Tænde/slukke for udstyr Tænde/slukke for projektor Fokusering og placering af skærmbillede Resize-knap Styring af projektoren Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet Projektorens statusindikatorer Betjeningsindikator Lampeindikator Temperaturindikator Brug af projektorens menuer 41 Adgang til hovedmenuen Ændring af menuindstilling Menufunktioner Videomenu (billedkilde = computer) Videomenu (billedkilde = video) Audio-menu Effect-menu Setting-menu (indstilling) User's Logo-menu (brugerlogo) Reset All-menu (nulstil alle) Advanced-menu About-menu (om) Vedligeholdelse 57 Rengøring af linsen Rengøring af projektorens kasse Rensning af luftfilteret Udskiftning af lampen Fejlfinding 63 Problemer med projektoren Problemer med billedet eller lyden iv Indhold

5 English.Book Page v Thursday, June 28, :03 PM Tekniske specifikationer 69 Understøttede skærmdisplays Fordeling af stikben ved Computer In-stik Ordliste 75 Indeks 77 Verdensomspændende garanti 79 v

6 English.Book Page vi Thursday, June 28, :03 PM vi Indhold

7 English.Book Page vii Thursday, June 28, :03 PM Indledning Med denne kompakte EPSON EMP-710/700/500 letvægtsprojektor kan De projicere farvebilleder og video på e stor skærm i forbindelse med præsentationer. Den kan forbindes til to billedkilder samtidigt: en pc eller Apple Macintosh computer, plus en videokilde såsom videoafspiller, videokamer eller digitalt kamera. Der kan også tilsluttes lyd til hve billedkilde Billederne vises i farve ( farver) med en XGAopløsning på 1024 x 768 pixels (EMP-710/700) eller SVGAopløsning på 800 x 600 pixels (EMP-500). Projektoren giver klare billeder, der er nemme at se i lokaler, hvor der samtidig er lys nok til at tage notater Et helt nyt AVTSS -system (Automatic Video Tracking a Synchronization Sensing, patent anmeldt) sørger for automatisk indstilling af billeder fra en computer. Projektoren styres via en håndbetjent fjernstyring, der indeholder menuer for skift af billedkilde og billedjustering. Fjernbetjeningen kan også fungere som en trådløs mus i forbindelse med anvendelse af musen på computerskærmen under præsentationer. vii

8 English.Book Page viii Thursday, June 28, :03 PM Projektoren indeholder den nyeste DAR-teknologi (Digita Active Resizing) inden for ændring af billedstørrelse, som understøtter VGA~UXGA (EMP-710/700) og VGA~SXGA (EMP-500) computeroutput. Uanset hvilken slag computeroutput der anvendes, er resultatet et videobillede i ful størrelse af enestående kvalitet. Videokilden kan være NTSC, PAL eller SECAM i composit video- eller S-Video format. Se kapitel 6 for yderligere information om understøttede computere og videoformater. viii Indledning

9 English.Book Page ix Thursday, June 28, :03 PM Optimal brug af projektoren Projektoren leveres med en række egenskaber, der kan bruges ti at styre indstillingerne for billede, video og lyd. Læs dette afsni for at få en hurtig oversigt over de vigtigste egenskaber, der skal bruges for at få det bedste ud af projektoren. Ekstraudstyr EPSON leverer følgende ekstraudstyr, som kan anvendes til at opnå bedre udnyttelse af projektoren: Ekstra lampe (EMP-710) ELPLP10S Ekstra pære (EMP-700/500) ELPLP10B Kamera til billedpræsentatio ELPDC01EX Adaptersæt til Mac ELPAP01 Bærbar skærm ELPSC06 VGA-computerkabel (1,8m) ELPKC02 VGA-computerkabel (3,0m) ELPKC09 Dette tilbehør kan købes hos Deres forhandler Optimal brug af projektoren ix

10 English.Book Page x Thursday, June 28, :03 PM Om denne manual Kapitel 1, Installation, indeholder trinvise instruktioner om opstilling af projektoren og tilslutning til computer, videokilde, eller anden ekstern højttaler eller PA-system. Læs de installationsprocedurer, der gælder for Deres konfiguration. Kapitel 2, Brug af projektoren, beskriver hvordan man tænder/ slukker for projektoren og styrer enkle projektorindstillinger vha. fjernbetjeningen eller betjeningspanelet Kapitel 3, Brug af menuerne, beskriver hvordan man bruge menuerne til at justere farve- og billedindstillingerne eller ændr det projicerede billede og lydindstillingerne. Kapitel 4, Vedligeholdelse, beskriver hvordan man rengøre projektoren og udfører mindre vedligeholdelsesopgaver. Kapitel 5, Fejlfinding, beskriver hvad projektorens indikatorlys betyder og giver nyttig information om, hvordan man undgår fejl optimerer billedkvaliteten og løser problemer. Kapitel 6, Tekniske specifikationer, beskriver projektorens tekniske specifikationer. Sidst i manualen er der en ordliste og et indeks. x Indledning

11 English.Book Page xi Thursday, June 28, :03 PM Sikkerhedsinstruktioner Følg disse sikkerhedsinstruktioner ved opstilling og brug af projektoren: 1. Anbring ikke projektoren på en ustabil rullevogn, plads eller bord. 2. Anvend ikke projektoren i nærheden af vand eller varmekilder. 3. Brug kun tilbehør i overensstemmelse med anbefalingerne. 4. Brug den type strømforsyning, der er angivet på projektoren. Hvis De ikke er sikker på hvilken type strøm, der anvendes, skal De kontakte Deres forhandler eller det lokale elselskab. 5. Placer projektoren i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud. 6. Sæt projektorens trebenede jordstik i en korrekt jordforbundet kontakt. Hvis De har en almindelig togrenet stikkontakt, ska De få en elektriker til at udskifte den. Rør ikke ved stikket med våde hænder. 7. Tag følgende forholdsregler når De omgås stikket. Undladelse af at følge disse forholdsregler kan resultere i gnister eller brand. Sæt ikke stikket i en stikkontakt, hvor der er støvet. Sæt stikket ordentligt i stikkontakten. 8. Overbelast ikke vægkontakter, forlængerledninger eller integralkontakter. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. 9. Placer ikke projektoren, hvor der kan trædes på ledningen. Dette kan resultere i slitage eller beskadigelse af stikket 10. Tag stikket ud af vægkontakten før rengøring. Brug en fugti klud til rengøring. Brug ikke væske eller rengøringsmidler på spraydåse. Sikkerhedsinstruktioner xi

12 English.Book Page xii Thursday, June 28, :03 PM 11. Bloker ikke åbninger på projektorens kasse. De sørger for ventilation og forhindrer overopvarmning af projektoren. Placer ikke projektoren på en sofa, et tæppe eller andre blød overflader eller i en lukket kasse, medmindre der er ordentlig ventilation. 12. Skub aldrig nogen form for genstand gennem kassens åbninger. Spild aldrig nogen form for væske på projektoren. 13. Forsøg aldrig selv at servicere dette produkt, undtagen ved a følge beskrivelserne i denne brugermanual. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Åbning eller aftagning af dæksler kan udsætte Dem for farlig spænding og anden fare. 14. Tag projektorens stik ud ved tordenvejr eller når den ikke anvendes i længere perioder. 15. Placer ikke projektoren og fjernbetjeningen oven på varmeafgivende udstyr eller på et varmt sted, såsom en bil. 16. Tag projektorens stik ud af stikkontakten og overlad servicering til kvalificeret servicepersonale ved følgende forhold: Når ledningen eller stikket er beskadiget eller slidt Hvis der er blevet spildt væske på projektoren, eller hvi den har været udsat for regn eller vand Hvis den ikke fungerer normalt, når De følger brugsanvisningerne, eller hvis den udviser en udpræget præstationsændring, som indikerer behov for service Hvis den er blevet tabt på gulvet, eller hvis dens kasse e blevet beskadiget 17. Når projektoren anvendes i andre lande end der hvor den er købt, skal De bruge det strømkabel, som er beregnet til det land. xii Indledning

13 English.Book Page xiii Thursday, June 28, :03 PM Her kan De få hjælp Hvis De har problemer med opstilling eller brug af projektoren, skal De først se kapitel 5, Fejlfinding. Hvis De ikke kan løse problemet, skal De kontakte den rette repræsentant, der er nævnt i afsnittet Verdensomspændende garanti sidst i denne manual Før De ringer, bedes De have følgende information klar: Produktnavn Produktets serienummer Computerkonfiguration Beskrivelse af problemet Hjemmeside Hvis De er koblet på internettet og har en browser, kan De gå til EPSON s hjemmeside på adressen www. epson. dk. På EPSON s hjemmeside finder De emner som Nyheder, Produkt information og Oversigt. I Oversigten finder De bl.a. de sidst nye drivere og tekniske tips. Hvis der er behov for at komme i kontakt med EPSON rundt om i verden, indeholder Kontakt EPSON kontaktinformation om lokale EPSON-selskaber Her kan De få hjælp xiii

14 English.Book Page xiv Thursday, June 28, :03 PM Transport af projektoren Projektoren indeholder mange glas- og præcisionsdele. Hvis der er behov for at transportere den, skal De følge disse retningslinier for nedpakning for at forhindre beskadigelse af projektoren: Ved forsendelse af projektoren i forbindelse med reparation skal De bruge det originale indpakningsmateriale. Hvis De ikke har den originale indpakning, skal De bruge tilsvarende materialer og anbringe rigeligt med stødabsorberende materiale omkring projektoren. Ved transport af projektoren i forbindelse med erhvervsformål, skal projektoren først placeres i en hård bærekasse, og derefte skal den indpakkes i en fast boks med stødabsorberende materialer omkring kassen. Bemærk: EPSON er ikke ansvarlig for beskadigelse, der mått opstå i forbindelse med transport. xiv Indledning

15 English.Book Page xv Thursday, June 28, :03 PM Her kan De få hjælp xv

16 English.Book Page xvi Thursday, June 28, :03 PM xvi Indledning

17 English.Book Page 1 Thursday, June 28, :03 PM 1 Installation Dette kapitel beskriver hvordan projektoren pakkes ud og stille op samt forbindes med andet udstyr. Projektoren skal sluttes til en computer eller en videokilde som f.eks. videoafspiller, videokamera, digitalt kamera eller laser disc-afspiller for at kunne projicere billeder Måske vil De også ønske at indstille projektoren til en eller fler af følgende funktioner: Tilslutning af musekablet for at bruge fjernbetjeningen som trådløs mus. Lyd for en eller begge billedkilder. Lydkilden kan være computer, videokilde eller anden enhed som f.eks. et stereoanlæg. Tilslutning til ekstern højttaler eller PA-system for at forstærke lyden. 1

18 English.Book Page 2 Thursday, June 28, :03 PM Udpakning af projektoren Når projektoren pakkes ud, skal De kontrollere, at De har følgende komponenter: Projektor Fjernbetjening 2 AA-batterier Ledning Computerkabel Lyd/Videokabel (A/V-kabel) PS/2-musekabel USB-musekabel Mac-musekabel (ADB-musekabel) Ejermanual Blød kasse Afhængigt af udstyrets konfiguration vil det muligvis ikke være nødvendigt at bruge alle disse komponenter Gem alt indpakningsmateriale i tilfælde af at der på et sener tidspunkt bliver behov for at sende projektoren. Den bør transporteres i den originale indpakning eller tilsvarende indpakning. 2

19 English.Book Page 3 Thursday, June 28, :03 PM Ekstra komponenter Afhængigt af hvordan projektoren anvendes, vil De muligvis få brug for disse ekstra komponenter: For at kunne modtage S-Video signal skal De bruge et S-Video kabel. (Der leveres normalt et sammen med videoenheden.) Der skal bruges et separat kabel til hver videokilde. For at slutte projektoren til en Macintosh PowerBook skal De bruge et kabel til videoudgang (Der medfølger et fra Apple, eller der kan købes et hos dem ti alle nye PowerBooks med videoudgang.) Kontakt Deres Macintosh-forhandler hvis Deres PowerBook ikke inkluderer et. For at koble musekablet til Deres computer skal De muligvis bruge en speciel stikforbindelse, kabel eller andre komponenter. Dette tilbehør kan købes hos Deres computerforhandler. Hvis Deres computer ikke har musestik, kan De ikke bruge musekablet. Bemærk: Der kan kobles en Kensington MicroSaver tyverisikringsenhed til hullet på projektorens højre side. Kontakt Deres computerforhandler. Udpakning af projektoren 3

20 English.Book Page 4 Thursday, June 28, :03 PM Opstilling af projektoren 1. Placer projektoren på en solid og jævn overflade inden for e afstand af 1,5 meter fra computeren eller videokilden Forholdsregel: Hold ikke projektoren vha. linsen, da dette k beskadige linsen. 2. Placer projektoren i korrekt afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektoren og skærmen bestemmer den reelle billedstørrelse. Brug de generelle retningslinier nedenfor til at finde den korrekte afstand. Skærmens størrels Horisontal afstand fra projektor til skærm 610x460cm 11,5m ~ 13,8m 410x300cm 7,7m ~ 9,2m 305x228cm 5,7m ~ 6,9m 200x150cm 3,8m ~ 4,5m 160x120cm 3,0m ~ 3,6m 120x90cm 2,3m ~ 2,7m 81x61cm 1,5m ~ 1,7m 61x46cm 1,1m ~ 1,3m 53x40cm ~ 1,1m 3. Drej projektoren så linsen er i en korrekt vinkel i forhold til skærmen. Hvis projektoren ikke er i en korrekt vinkel, vil skærmbilledet blive ukorrekt. 4. Forbind den ene ende af strømkablet til projektorens strømkonnektor. Forbind den anden ende til en jordforbundet stikkontakt Projektoren bør stå på standby, hvilket vises med en orange strømindikator. Advarsel: Se aldrig ind i linsen, når projektoren er tændt. Man kan risikere at projektoren pludseligt starter, selv om den ikke er i brug. Lyset fra lampen kan beskadige øjnene. Det er specielt vigtigt, at børn ikke ser ind i linsen. 4

21 English.Book Page 5 Thursday, June 28, :03 PM 5. For at indsætte batterierne i fjernbetjeningen skal batterirummets dæksel skubbes af. 6. Sæt de to AA-batterier, der følger med projektoren, i. Sørg for at batterierne vender korrekt. 7. Sæt dækslet på plads igen. Tag følgende forholdsregler ved udskiftning af batterierne Genoplad ikke de brugte batterier og udsæt dem ikke for il eller vand. Udskift batterierne så snart de er opbrugte. Hvis batterierne lækker, tørres væsken væk med en blød klud. Vask omgående hænderne, hvis der kommer væske på dem. Tag batterierne ud, hvis projektoren ikke bruges gennem længere tid. Opstilling af projektoren 5

22 English.Book Page 6 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til computer Projektoren kan sluttes til en computer med VGA-, SVGA- XGA-, SXGA- og UXGA-output. (EMP-500 understøtter VGA-, SVGA-, XGA- og SXGA-opløsning. EMP-710/700 understøtter VGA-, SVGA-, XGA- og SXGA- og UXGA-opløsning.) Se det afsnit i dette kapitel, der gælder for Deres computer, for a tilslutte computer- og musekablerne (for at bruge den trådløse fjernbetjening som mus). Illustrationen nedenfor viser alle interface-portene bag på projektoren. Denne illustration kan være nyttig at bruge, når De tilslutter computeren eller andet udstyr til projektoren. Audio Out Audio In S-Video Out S-Video Audio In R Audio L Computer Computer Video Video L-Audio-R Mouse/Com Mouse/Com USB Mouse USB-mus Strømindgang 6

23 English.Book Page 7 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til almindelig pc For at slutte projektoren til Deres pc skal De: Tilslutte computerkablet Tilslutte lydkablet (hvis De bruger projektoren med lyd) Følge trinene i hvert afsnit for de kabler, der skal tilsluttes. Før De starter, skal De slukke for projektoren og computeren, hvis de er tændte. Bemærk: Computerkonfigurationerne varierer. Se computermanualen for at finde placeringen af de porte, der skal bruges til at tilslutte projektoren. Tilslutning af computeren Se denne illustration og følg trinene nedenfor. Computerport computerkabel Tilslutning til computer 7

24 English.Book Page 8 Thursday, June 28, :03 PM 1. Hvis De vil se videoen på computerskærmen såvel som projektorskærmen, skal De tage monitorens kabel ud a videoporten bag på computeren. 2. Forbind den ene ende af computerkablet til projektorens computerport. 3. Forbind computerkablets anden ende til computerens videoport. 4. Stram skruerne på alle konnektorer. Tilslutning af musekablerne Hvis De ønsker at bruge fjernbetjeningen som mus, skal De tilslutte PS/2-musekablet eller USB-musekablet. Se denne illustration og følg trinene nedenfor. USB-museport Mouse/Com-port PS/2-musekabe USB-musekabel 8

25 English.Book Page 9 Thursday, June 28, :03 PM 1. Tilslut PS/2-musekablets 9-benede ende eller USBmusekablet til Mouse/Com- eller USB-museporten p projektoren. 2. Tag musen ud af museporten bag på computeren og sæt i stedet for PS/2-musekablets anden ende eller USBmusekablet i. (Computerens mus vil ikke kunne bruges, når De bruger fjernbetjeningen som mus.) Tilslutning af lydkablet 1. Hvis De bruger lyd, skal De slutte den ene ende af lydkablet til projektorens Audio In-stik Audio In-stik lydkabel 2. Tilslut lydkablets anden ende til højttaleren eller lydudgangsporten på computerens lydkort. Tilslutning til computer 9

26 English.Book Page 10 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til bærbar pc For at slutte projektoren til Deres bærbare pc skal De Tilslutte computerkablet Tilslutte musekablet (hvis De vil bruge fjernbetjeningen som mus) Tilslutte lydkablet (hvis De bruger projektoren med lyd) Følge trinene i hvert afsnit for de kabler, der skal tilsluttes. Før De starter, skal De slukke for projektoren og computeren, hvis de er tændte. Bemærk: Konfigurationerne for den bærbare compute varierer. Se computermanualen for at finde placeringen af d porte, der skal bruges til at tilslutte projektoren. Tilslutning af computerkablet Tilslut først projektorens computerkabel til den bærbare computer. Computerport computerkabel 1. Forbind den ene ende af computerkablet til projektorens computerport. 2. Forbind computerkablets anden ende til den bærbare computers videoport (monitor). 3. Stram skruerne på alle konnektorer. 10

27 English.Book Page 11 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning af musekablerne Hvis De ønsker at bruge fjernbetjeningen som mus, skal De tilslutte PS/2-musekablet eller USB-musekablet. Se denne illustration og følg trinene nedenfor. Mouse/Com-port PS/2-musekabel USB-musekabel 1. Tilslut PS/2-musekablets 9-benede ende eller USBmusekablet til Mouse/Com- eller USB-museporten p projektoren. 2. Tilslut PS/2-musekablets 6-benede (mini-din) ende eller USB-musekablet til den eksterne museport eller USB-port på den bærbare computer 3. Konfigurer den bærbare computer til at arbejde med en ekstern mus. Tilslutning til computer 11

28 English.Book Page 12 Thursday, June 28, :03 PM Bemærk: Det vil muligvis være nødvendigt at indstille billedet, så det vises både på den bærbare computers skærm og projektoren. Med nogle bærbare computere kan man ændr denne indstilling med tastaturets funktionstaster eller ved at bruge et opsætningshjælpeprogram, der fås fra computerproducenten. Se den bærbare computers manual eller online hjælp for instruktioner. Tilslutning af lydkablet 1. Hvis De bruger lyd, skal De slutte den ene ende af lydkablet til projektorens Audio In-stik Audio In-stik lydkabel 2. Tilslut lydkablets anden ende til den bærbare computer 12

29 English.Book Page 13 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til en almindelig Macintosh For at slutte projektoren til Deres Macintosh skal De: Tilslutte computerkablet Tilslutte musekablet (hvis De vil bruge fjernbetjeningen som mus) Tilslutte lydkablet (hvis De bruger projektoren med lyd) Følge trinene i hvert afsnit for de kabler, der skal tilsluttes. Før De starter, skal De slukke for projektoren og computeren, hvis de er tændte. Bemærk: Macintosh-konfigurationerne varierer. Se computermanualen for at finde placeringen af de porte, der skal bruges til at tilslutte projektoren. Tilslutning af computerkablet Først skal computerkablet tilsluttes Se denne illustration og føl trinene nedenfor. Computerport Macintosh-adapter computerkabel Tilslutning til computer 13

30 English.Book Page 14 Thursday, June 28, :03 PM 1. Forbind den ene ende af computerkablet til projektorens computerport. 2. Fjern det lille dæksel på Macintoshens adapter og indstil dens DIP-kontakter, så de passer til den opløsning, De ønsker at bruge (som f.eks. 16-tommer). Se Macintosh-papirerne for instruktioner. 14

31 English.Book Page 15 Thursday, June 28, :03 PM 3. Slut den lille terminal på Macintoshens adapter til computerkablets anden ende. 4. Slut computerkablet (med Macintosh-adapteren tilsluttet) til videoudgangens port på Macintoshen. Tilslutning af musekablerne Hvis De ønsker at bruge fjernbetjeningen som mus, skal De tilslutte Mac-musekablet eller USB-musekablet. Se denne illustration og følg trinene nedenfor. USB-musekabel Mac-musekabel Mouse/Com-port Tilslutning til computer 15

32 English.Book Page 16 Thursday, June 28, :03 PM 1. Tilslut den ene ende af projektorens Mac-musekabel eller USB-musekablet til Mouse/Com- eller USB-museporten på projektoren 2. Tag Macintoshens musekabel ud. Forbind den anden ende af projektorens Mac-musekabel eller USB-musekablet ti Macintoshens museport. Tilslutning af lydkablet 1. Hvis De bruger lyd, skal De slutte den ene ende af lydkablet til projektorens Audio In-stik Audio In-stik lydkabel 2. Forbind lydkablets anden ende til Audio Out-porten på computeren. 16

33 English.Book Page 17 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til PowerBook Deres PowerBook skal have videoudgang for at kunne forbinde den med projektoren. For at slutte projektoren til Deres PowerBook skal De Tilslutte computerkablet Tilslutte musekablet (hvis De vil bruge fjernbetjeningen som mus) Tilslutte lydkablet (hvis De bruger projektoren med lyd) Følge trinene i hvert afsnit for de kabler, der skal tilsluttes. Før De starter, skal De slukke for projektoren og computeren, hvis de er tændte. Bemærk: PowerBooks konfigurationer varierer, så computerens porte vil muligvis ikke svare til illustrationerne. Se PowerBook-manualen for portenes placering, hvis det er nødvendigt. Tilslutning af computerkablet Først skal computerkablet tilsluttes Se denne illustration og føl trinene nedenfor. Computerport videoudgangskabel Macintosh-adapter computerkabel Tilslutning til computer 17

34 English.Book Page 18 Thursday, June 28, :03 PM Bemærk: Med nogle nye PowerBooks kan De forbinde computerkablet direkte til computeren uden at bruge et video-udgangskabel. Se PowerBook-manualen for yderligere information om tilslutning af computerkabel 1. Forbind den ene ende af computerkablet til projektorens computerport. 2. Fjern det lille dæksel på Macintoshens adapter og indstil dens DIP-kontakter, så de passer til den opløsning, De ønsker at bruge (som f.eks. 16-tommer). Se Macintosh-papirerne for instruktioner. 18

35 English.Book Page 19 Thursday, June 28, :03 PM 3. Slut den lille terminal på Macintoshens adapter til computerkablets anden ende. 4. Forbind computerkablet (med Macintosh-adapteren tilsluttet) til videoudgangens port på PowerBooken. Hvis der fulgte et videoudgangskabel med Deres PowerBook, skal De forbinde videoudgangskablets lille ende ti videoudgangsporten bag på PowerBooken. Slut den anden ende til Macintoshens adapter for enden af computerkablet. Tilslutning til computer 19

36 English.Book Page 20 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning af musekablerne Hvis De ønsker at bruge fjernbetjeningen som mus, skal De tilslutte Mac-musekablet eller USB-musekablet. Se denne illustration og følg trinene nedenfor. Mouse/Com-port Mac-musekabel USB-musekabel 1. Tilslut den ene ende af projektorens Mac-musekabel eller USB-musekablet til Mouse/Com- eller USB-museporten på projektoren. 20

37 English.Book Page 21 Thursday, June 28, :03 PM 2. Forbind den anden ende af Mac-musekablet eller USBmusekablet til museporten bag på PowerBooken. Med Mac-musekabel Tilslutning af lydkablet 1. Hvis De bruger lyd, skal De slutte den ene ende af lydkablet til projektorens Audio In-stik Audio In-stik lydkabel 2. Forbind lydkablets anden ende til lydudgangsporten på Deres PowerBook. Bemærk: Når De tænder for projektoren og computeren, skal De vælge Mirroring (Dobbeltvisning) på displayets kontrolpanel, hvis De indstiller konfigurationen til at vise billedet på både LCD-skærmen og projektorskærmen. Tilslutning til computer 21

38 English.Book Page 22 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til videokilde De kan tilslutte videomaskine, videokamera, laser disc-afspiller DVD-afspiller eller anden kompatibel videokilde til projektoren. Projektoren kan modtage composite video eller S-Video. Deres udstyr har composite video, hvis videokilden har et enbenet RCA-videostik. Deres udstyr har S-Video, hvis videokilden har et firbenet (mini-din) videostik. Bemærk: Projektoren er ikke kompatibel med en kabel-tv F- konnektor. Projektoren kan forbindes med en S-Videokilde og en composite videokilde samtidigt. Projektoren understøtter NTSC, PAL og SECAM videoformat o registrerer automatisk videoformatet. Man kan dog specificere et enkelt sendeformat, der skal spores. (Se kapitel 3.) Bemærk at projektoren så kun vil kunne spore et slags videosignal. Hvilken slags kabel, der skal bruges til at forbinde videokilden med projektoren, afhænger af om De har composite video eller S--Video. Til composite video skal De bruge det RCA-lydkabel og RCA-videokabel, der leveres sammen med projektoren. Til S- Video skal De bruge det S-Video kabel, der leveres med videoenheden eller få et fra Deres computer- eller videoforhandler. 1 2 S-Video 4-benet, minicomposite RCA 3 4 Tilslutning af videokilde til projektoren: 1. Sluk for projektoren og videokilden, hvis de er tændte. 2. Hvis Deres videokilde bruger et lille, rundt etgrene composite (RCA) videostik, skal De bruge det RCAvideokabel, der leveres med projektoren. Hvis Deres 22

39 English.Book Page 23 Thursday, June 28, :03 PM videokilde bruger et stort, rundt firgrenet S-Videostik, skal De købe et korrekt kabel eller bruge det kabel, De fik sammen med videokilden. 3. Til composite video skal De forbinde det gule RCA-stik på RCA-videokablets ene ende til projektorens videostik. Forbind det andet gule RCA-stik med videokilden videoudgangsstik. RCA-lydkabel RCA-videokabel 4. Forbind RCA-lydkablet til projektorens lydstik: sæt det hvide stik i L-stikket og det røde stik i R-stikket. Forbind stikket for enden af RCA-lydkablet til videokildens lydudgangsstik. 5. Til S-Video skal De sætte et S-Videokabels ende ind i projektorens S-Videostik. Sæt den anden ind i videokildens S-video udgangsstik. 6. Forbind RCA-lydkablet til projektorens lydstik: sæt det hvide stik i L-stikket og det røde stik i R-stikket. Forbind stikket for enden af RCA-lydkablet til videokildens lydudgangsstik. S-Videostik S-Videokabel Tilslutning til videokilde 23

40 English.Book Page 24 Thursday, June 28, :03 PM Tilslutning til ekstern højttaler eller PA-System Selvom projektorens indbyggede højttalere rækker til de fleste mindre eller mellemstore lokaler, kan man forbinde projektoren til en ekstern højttaler eller PA-system (public address) for størr lokaler eller for at opnå maksimalt udbytte For at forbinde projektoren til et eksternt lydsystem skal man bruge et RCA-til-3,5 mm stereo lydkabel. Dette kan fås fra Deres computerforhandler. 1. Sluk for projektoren og højttaleren eller PA-systemet, hvis de er tændte. 2. Forbind kablets 3,5 mm stereo ministik med projektorens Audio Out-stik. Audio Out-stik stereo lydkabel 3. Forbind RCA-stikkene med den eksterne forstærker eller PAsystemet. Sæt kablets røde stik i Audio R-stikket og det hvid stik i Audio L-stikket Bemærk: De indbyggede højttalere frakobles, når der bruges et eksternt lydsystem. 24

Dansk DATA/VIDEOPROJEKTOR. Ejermanual

Dansk DATA/VIDEOPROJEKTOR. Ejermanual Dansk DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske lagersystemer eller overføres i nogen form eller på nogen måde

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-7350 http://da.yourpdfguides.com/dref/557174

Din brugermanual EPSON EMP-7350 http://da.yourpdfguides.com/dref/557174 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-7350 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:41 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:41 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:41 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0051 Användarhandbok

Læs mere

Kontrol af indhold. Strømledning Computerkabel Lydkabel RCA-lydkabel (gul) USB-musekabel PS/2-musekabel Ejermanual (dette dokument)

Kontrol af indhold. Strømledning Computerkabel Lydkabel RCA-lydkabel (gul) USB-musekabel PS/2-musekabel Ejermanual (dette dokument) 7600en.bk Page 1 Thursday, June 28, 2001 319 PM EMP-7600/5600E COVER2.FM Kontrol af indhold Kontroller at pakken indeholder følgende, når projektoren og dens tilbehør pakkes ud af boksen. Kontakt Deres

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-S3 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR. Ejermanual

DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR. Ejermanual DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR Ejermanual EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:07 PM Kontrol af indhold Når projektoren og tilbehøret tages ud af kassen, skal De kontrollere, at De har følgende dele.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-1700 http://da.yourpdfguides.com/dref/557149

Din brugermanual EPSON EMP-1700 http://da.yourpdfguides.com/dref/557149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-1700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Trust Predator Extreme Brugsanvisning

Trust Predator Extreme Brugsanvisning Trust Predator Extreme Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere