Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser"

Transkript

1 huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport og nyt edb-program tages i brug. Fra 15. maj forventer Sekretariatet at modtage alle rapporter på elektronisk form. I den nye Tilstandsrapport vil skaderne blive listede efter bygninger og det vil være muligt at knytte en note til alle konstruktioner og materialer samt som i dag til bygningsdelene og skadebeskrivelser. Læs mere på side 4. Ny ledelse af Sekretariatet i Taastrup Med virkning fra 1. januar 2 har Sekretariatet i Taastrup fået ny ledelse. Bjarne Pedersen har overtaget ansvaret for. Rie Mayland har overtaget ansvaret for Energimærkningsordningen. Ændringerne får ikke indflydelse på Sekretariatet arbejdsopgaver, drift og service. Sekretariats medarbejdere vil forsat bestræbe sig på at yde god service overfor sagkyndige og forbrugere. Se side 7 og 8. Kvalitetskontrol i 1999 Hvilke resultater er der opnået 148 beskikkede bygningssagkyndige har i løbet af 1999 været i kontakt med Sekretariatet i forbindelse med kontrol af Tilstandsrapporter. Kvalitetsniveauet i de kontrollerede Tilstandsrapporter har generelt været højere i 1999 end i Der er dog stadig Tilstandsrapporter med et uacceptabelt fejlniveau. Således har 23 af de 96 bygningssagkyndige, der blev udtaget til markkontrol i 1999, gennemgået en skærpet kvalitetskontrol. I den skærpede kvalitetskontrol udtages den bygningssagkyndige igen til en markkontrol. > side 5 Antal tusinde rappporter Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter 1996 Apr. Juli Okt. Apr. Salg af enfamiliehuse i almindelig fri handel i henhold til Danmarks Statistik 1997 Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 3! Nye retsafgørelser På de næste sider - i øvrigt Side 2 Året 1999 Side 3: Statistik for 1999 Statusudsendelse Ankenævn for Side 4: Revision af lov om forbrugerbeskyttelse Side 5: Norsk interesse for Juli 1998 Okt. Apr. Juli Okt Side 5: Pjecer vedrørende Energimærkning og Apr. Juli Okt. Hovedpunkter Sagsnummer Dato i rapport Emner Stikord , , 8 1, 8 Utætheder ved karnapvinduer. Ukendt emne. Sagkyndig kunne ikke vide at det var et bindingsværkshus. Punkterede termoruder. Udtjent skotrende, PU-skumunderstrøget tag. Udtjent tagpaptag (29 år gammelt). Ulovligt centralvarmeanlæg. Mugpletter på vægge, dryp fra taget. Fundament ikke ført til bæredygtig jord, forvitrede tagplader. Sekretariatet har i 1999 modtaget ni landsretsdomme alle vist ovenfor. Rettens bemærkninger findes på sekretariatets hjemmeside: Side 6 og 8: Spørgsmål og svar Side 7: Skjulte eller utilgængelige bygningsdeles behandling i Tilstandsrapporten Informationsmøder med erfaringsudveksling tariat.dk under punktet retsafgørelser, hvor også samtlige registrerede afgørelser kan læses. Se i øvrigt grafer om retsafgørelser på side 2.

2 året 1999 For har 1999 været et travlt år. Sekretariatet har i 1999 registeret over 6. udarbejdede tilstandsrapporter. Endvidere er der registeret 6 retsafgørelser vedrørende Huseftersynordningen i Det bringer det samlede antal retsafgørelser op på 122. I det følgende fremhæves nogle af de emner der i 1999 har været aktuelle for sagkyndige og brugere og som har været debatteret i de trykte og elektroniske medier. Høring om Huseftersynordningen By og boligministeriet afholdte i januar 1999 en høring om Huseftersynordningen med deltagelse af alle interessenter i ordningen. De punkter der stod som centrale stikord efter høringen var bl.a. bygningssagkyndiges uafhængighed og uvildighed manglende tegning af ejerskifteforsikring Tilstandsrapporten manglende gennemskuelighed. By og Boligministeriet og Sekretariatet for Huseftersynordningen har efterfølgende bearbejdet de tre punkter, og forestået følgende tiltag: Udsendelse af en ny bekendtgørelse bl.a. med krav om at bygningssagkyndige skal oplyse om evt. samarbejdsaftaler. Udsendelse af vejledningen Pas på dit hus i mere end 139. eksemplarer. Nedsættelse af en arbejdsgruppe til revision af Tilstandsrapporten. Revision af Tilstandsrapporten Som følge af den kritik der har været af Tilstandsrapporten bl.a. på høringen i januar måned blev der midt på året nedsat en arbejdsgruppe med henblik på en evaluering og revision af Til- standsrapporten. Dette arbejde afsluttes med indførelsen af en ny Tilstandsrapport i år. Se side 4. Revision af lov om forbrugerbeskyttelse Justitsministeriet udsendte sidst på året et forslag til revision af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Lovforslaget forventes vedtaget så loven kan træde i kraft 1. juli 2. Se side 4. Manglende tegning af ejerskifteforsikring Kritikken af er i et stort omfang kommet fra køber og købers rådgiver. I mange tilfælde har kritikken baggrund i en situation hvor køber har fravalgt at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med overtagelsen af ejendommen. Med den nævnte revision af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. forventes det, at der bliver tegnet flere ejerskifteforsikringer. Retsafgørelser Øverst: Retsafgørelser fordelt på bygningsdele pr. 1/2-2. Nederst: Antal retsafgørelser fordelt på erstatningsbeløb pr. 31/ Forlaget Forsikring udgav i efteråret 1999 håndbogen Ejerskifte, Domme og Ankenævnskendelser jf. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Tlf HE-nyt som PDF-fil Nu bliver det nemmere at læse Huseftersyns-nyt på Sekretariatets hjemmesider. Dette og følgende numre placeres på hjemmesiderne som en PDF-fil. Fordelene er en sikker udskriftstyring, samt en bedre læsbarhed. Bladet kan downloades i én fil så man ikke er afhængig af at være koblet op på internettet for at læse artiklerne i bladet. For at kunne læse PDF-filer skal man have programmet Adobe Acrobat Reader 4. installeret på sin computer. På sekretariatets hjemmesider kommer der tips og råd i brug af Adobe Acrobat Reader 4., der kan downloades gratis. Bygningsdel Antal retsafgørelser El VVS Vådrum Tage Trapper Gulve Lofter Vinduer Vægge Kældre Fundamenter! 1! 2! 3! 4! 5! 6 Antal retsafgørelser vedrørende de enkelte bygningsdele Erstatning i 1. kroner Ej oplyst < > 1 2 huseftersyn nyt 1/2 februar

3 Antal rappporter uge 2. uger 3. uger 4. uger > 4. uger Indberetningstider for tilstandsrapporter. Statistikgrundlag: tilstandsrapporter modtaget i perioden til Antal City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter tilstandsrapporter modtaget i perioden til Antal City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige pr Ialt 917 beskikkede bygningssagkyndige Statistik for 1999 Graf over solgte/modtagne Tilstandsrapporter ses på forsiden. Note til graf over indberetningstiden: I 1999 har Sekretariatet for første gang udsendt en statusopgørelse. I den forbindelse har Sekretariatet modtaget et større antal tilstandsrapporter fra de forgående år. Statusudsendelse I midten af februar udsendte Sekretariatet en ny statusopgørelse til alle beskikkede bygningssagkyndige og godkendte energikonsulenter. Opgørelsen indeholder en liste over Tilstandsrapporter modtaget i sidste halvår af 1999 og januar 2, en liste over løbenumre Sekretariatet ikke har modtaget og i nogle tilfælde en liste over fejlanvendte løbenumre. Sekretariatet har også udsendt tilsvarende lister for Energimærkningsordningen. For de fleste bygningssagkyndige har denne statusopgørelse et betydeligt mindre omfang end udsendelsen i juli Det skyldes at opgørelsen kun dækker de Tilstandsrapporter og Energimærker der er modtaget i Sekretariatet i perioden juni 1999 til februar 2. Ankenævn for Et ankenævn i forbindelse med er under etablering. Ankenævnet skal kunne behandle både sælgeres og køberes klager over udarbejdede Tilstandsrapporter. Ankenævnet vil få repræsentanter fra de bygningssagkyndige, forsikringsselskaberne og forbrugerorganisationerne. Ankenævnets arbejde forventes finansieret gennem et bidrag fra sagens parter samt gennem en andel af "Administrationsgebyret" i og forventes etableret som et ankenævn under Forbrugerklagenævnet. huseftersyn nyt 1/2 februar 3

4 Ny Tilstandsrapport - version 4. HUSEFTERSYNSORDNINGEN HE nr: Lb nr: Tilstandsrapport side: 5 af xx Som omtalt i tidligere nummer af Huseftersyn-nyt har der i løbet af 1999 været arbejdet med at udforme en ny Tilstandsrapport. Denne Tilstandsrapport er nu klar og vil blive indført pr. den 1. april 2 med en overgangsperiode frem til 15. maj 2. EDB er et krav Alle beskikkede bygningssagkyndige vil ultimo marts modtage yderligere informationer om den reviderede Tilstandsrapport samt et nyt edb-program der skal anvendes ved udarbejdelse af Tilstandsrapporter efter 15. maj 2. Når vi skriver skal, er det fordi den nye Tilstandsrapport kræver, at der anvendes edb idet Tilstandsrapporten ændres dynamisk alt efter hvilke informationer der indføjes i Tilstandsrapporten. Det medfører endvidere, at Sekretariatet fra 15. maj forventer at modtage alle indberetninger af Tilstandsrapporter elektronisk. Sekretariatet vil kun undtagelsesvis modtage Tilstandsrapporter i papirformat efter den 1. juni 2. Fornyelse af Tilstandsrapporter skal efter den 15. maj udarbejdes i version 4. mens der forsat efter den 15. maj kan udarbejdes allonger i version 3.. Revideret vejledning Med den nye Tilstandsrapport revideres den tilhørende vejledning, så den tilpasses den nye Tilstandsrapport og kravet om anvendelse af edb ved udarbejdelse af Tilstandsrapporten. Ændringerne i rapporten berører bl.a. tydeliggørelsen af allongens anvendelse, problemerne omkring utilgængelighed og unormal tilgængelighed samt skjulte bygningsdele. Nyt i den reviderede Tilstandsrapport Ved den gennemgribende revision er der fortaget en del ændringer i selve Tilstandsrapporten. I den nye Tilstandsrapport vil skaderne blive listede efter bygninger og det vil være muligt at knytte en note til alle konstruktioner og materialer samt som i dag til bygningsdelene og skadebeskrivelser. Bygningsgennemgangen får et nyt udseende og indhold. Den indeholder kun Registrering af bygningens tilstand (Eksempel på udfyldt side) Bygn: Bygningsdel: Karakter: Note: Bemærkninger: A Hovedhus A - 1. Fundamenter A Sokkel K2 Revnet og løst puds ved hoveddør. A Udvendige trapper K1 1 Løst puds og løse klinker på trapper. K2 Revnede trin på kældertrappe og revner i gulv ved kælderdør. K2 Revne mellem trappevange og ydervæg samt i trappevange. A - 2. Kældre/krybek./terrænd. A Vægge K2 Revne over kælderdør. Det vurderes at rev nen ikke vil udvikle sig yderligere. K2 2 Revnet sålbænk under kældervinduer mod syd. K2 Revner i sokkelpuds og enkelte felter med løst puds. Løs puds på sokkeloverkant. Sokkelen har fremspring fra facaden og dette er en løsning der kræver megen vedligeholdelse. B Udestue IB Bygningsgennemgangen indeholder kun de konstruktioner som den sagkyndige har valgt med de kommentar som den sagkyndig har skrevet til materialerne og bygningsdele. de konstruktioner som den bygningssagkyndige har valgt med de kommentarer den sagkyndige har skrevet til materialerne og bygningsdelene. Andre informationer medtages ikke i den nye Tilstandsrapport, bl.a. punkterne: Bestiller. Varmesynsrapport. Bemærkninger til sekundære bygninger. Hvem står bag Udover HE-sekretariatet har følgende deltaget i udarbejdelsen af den nye Tilstandsrapport: PAR, Praktiserende Arkitekters Råd. F.R.I, Foreningen af Rådgivende Ingeniører. ada, Associerede Danske Arkitekter. Dansk Ejendomsmæglerforening. Forsikring og Pension. SBB Revision af lov om forbrugerbeskyttelse I 1995 vedtog Folketinget Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.. Med den lov skulle problemerne begrænses for sælger såvel som for køber af fast ejendom gennem en frivillig ordning. Loven er blevet kritiseret fra flere sider for at beskytte sælger mere end køber. Kritikerne peger på, at sælger kan undgå at hæfte for fysiske mangler ved at få udfærdiget en fyldestgørende attest til køber før der handles, mens køber kun kan sikre sig forinden ved at tegne en forsikring mod skjulte skader. Selv om der fremlægges Tilstandsrapporter og forsikringstilbud i ca. ni ud af ti ejendomshandler, etableres der kun få ejerskifteforsikringer i forhold til det reelle forsikringsbehov på området. Regler om ejerskifteforsikringer justeres Justitsministeren foreslår, at reglerne om ejerskifteforsikringer justeres, så sælgeren, ud over at få udfærdiget en Tilstandsrapport til køber før der handles, for at undgå at hæfte for mangler ved ejendommens bygninger, skal forpligte sig til at betale en del af præmien, hvis køberen tegner den tilbudte ejerskifteforsikring eller en anden forsikring, der opfylder lovens mindstekrav. Hermed sikres en bedre balance mellem hensyn til køberen og hensyn til sælgeren. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forslag til lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og ligningsloven. (Stramning af betingelserne for, at sælgeren kan undgå at hæfte for mangler m.v.). Lovforslaget forventes vedtaget så loven kan træde i kraft 1. juli 2. 4 huseftersyn nyt 1/2 februar

5 Kvalitetskontrol 1999 (fra side 1) Kvalitetskontrol 1999 Antal sagkyndige Kontroltype Kontrolmetode Pjecer vedrørende Energimærkning og Kommentering Markkontrol Anden markkontrol Møde Gennemlæsning af 1-5 tilstandsrapporter Kontrollant genbesigtiger en ejendom med eller uden deltagelse af bygningssagkyndige. Kontrollant genbesigtiger en ejendom med eller uden deltagelse af bygningssagkyndige. Den bygningssagkyndige indkaldes til møde i Sekretariatet som resultat af kvalitetskontrollen. Ny udgave af: Kend din bolig - før du handler Pjecen Kend din bolig - før du handler der udkom i 1998, er nu revideret. De vigtigste ændringer vedrører de forskellige tiltag og udviklinger de to ordninger har gennemgået, bl.a. de nye forhold ved Energimærkning af ejerlejligheder. For at videregive resultaterne af kvalitetskontrollen tilskynder Sekretariatet til at der dannes erfa-grupper. Med udgangen af 1999 var 139 sagkyndige med i en eller flere af disse grupper. Sekretariatet har deltaget i 15 erfagruppers møder gennem året. Fejltyper Det er Sekretariatets erfaring, at de fejl, der begås ved udarbejdelse af Tilstandsrapporter, kan deles op i to grupper: de formelle fejl, dvs. mangler eller fejl ved udfyldning af Tilstandsrapporterne, og fejlregistreringer i forbindelse med gennemførelsen af huseftersynet. Blandt de formelle fejl, der kan konstateres ved kontrollerne af Tilstandsrapporterne, er: manglende sælgeroplysninger og manglende begrundelse for udeladelse af sælgeroplysninger manglende begrundelse for at en bygning eller bygningsdel er utilgængelig. sekundære bygninger er ikke medtaget på siderne Bygningsgennemgang Forsikringsoplysninger Blandt de fejl, der har baggrund i det gennemførte huseftersyn, er: manglende litrering af bygninger på ejendommen fejlregistrering af konstruktioner fejlvurdering eller manglende registrering af skader på ejendommen. Hvem er blevet kontrolleret Udvælgelsen af bygningssagkyndige til kontrol er sket på baggrund af de tilgængelige informationer Sekretariatet har. Blandt de forhold der kan være lagt til grund ved udvælgelse af den enkle sagkyndige er: antal rapporter antal skader i gennemsnit pr. rapport krav og klager det generelle indtryk der fås ved at gennemlæse Tilstandsrapporterne. Koordinering af kontrol og kontrolniveau blandt kontrollanter For at sikre et ensartet kontrolniveau ved gennemførelsen af kvalitetskontrollen blandt sagkyndige arrangerer Sekretariatet møder med deltagelse af de sagkyndige (kontrollanter) der udfører kvalitetskontrol. Møderne gennemføres med det formål at give kontrollanterne mulighed for at udveksle erfaringer fra de gennemførte kontroller. Endvidere benytter Sekretariatet møderne til at introducere og afprøve ændringer i. Under møderne er der udover emner fra også behandlet emner vedrørende Energimærkningen. Kontrollanterne er udvalgt på baggrund af deres faglige kunnen og pædagogiske evner. Det forudsættes at de er beskikkede bygningssagkyndige. Koordinering af kvalitetskontrollen med Energimærkningen De to ordningers kvalitetskontrol er løbende forsøgt koordinerede, men da forudsætningerne for arbejdernes gennemførelse og kontrolformen ikke i alle tilfælde er identisk har der kun været en begrænset synergi i kontrolarbejdet mellem de to ordninger. Ny pjece: Fokus på Energimærkningen af ejerlejligheder Udover generel information om Energimærkning af ejendomme har denne pjece en detaljeret beskrivelse af forløbet når en ejerlejlighed skal energimærkes. Gennemskueligheden af forholdene ved Energimærkning af ejerlejligheder vil hermed klart blive forbedret over for køber og sælger. Ny udgave af: Pas på dit hus I den nye udgave er der hovedsageligt lavet bedre billedhenvisninger samt opdateringer af enkelte afsnit. De tre pjecer kan rekvireres hos Byggecentrum på telefon (Øst) eller telefon (Vest). Norsk interesse for HE-sekretariatet har indgået en samarbejdskontrakt med Husstiftelsen i Norge. Samarbejdet blev iværksat efter et besøg af organisationer fra Norge, hvor sekretariatet informerede om og præsenterede huseftersynsordningen. Sekretariatets arbejde vil primært bestå i at udvikle programmerne, opbygge og lagre de indsamlede informationer fra registreringerne foretaget i Norge. Sekretariatet skal således bistå sine Norske kolleger i Husstiftelsen med at indføre en lignende ordning i Norge. huseftersyn nyt 1/2 februar 5

6 Spørgsmål og svar - siden sidst Hvordan skal PUR-skum anføres i Tilstandsrapporten Svar: Det anbefales, at den bygningssagkyndige anfører i Tilstandsrapporten, at tagbelægningen er understrøget med PUR-skum. Hvis den bygningssagkyndige vurderer, at der er problemer i forbindelse med den anvendte understrygning, skal problemet beskrives og karaktergives. Blandt de forhold, den bygningssagkyndige skal være opmærksom på i forbindelse med understrygning udført med PUR-skum, er: begroning og tilstopning af betontagstenenes falssystem fugt på undersiden af tagstenene fugtskjolder på træværket. Se endvidere dommene, nr : 3, 84, 14, 16 under punktet retsafgørelser på sekretariatets hjemmeside. Hvordan udføres Tilstandsrapporten på en ejerlejlighed Svar: Med henvisning til Bekendtgørelse om 17 skal den bygningssagkyndige udarbejde en Tilstandsrapport for ejerlejligheden og en Tilstandsrapport for fællesejet. I den sidstnævnte skal den bygningssagkyndige medtage alle bygninger og bygningsdele som er fællesejet, f.eks. tagkonstruktioner, faldstammer og varmesystemer inkl. radiatorer i hele ejendommen. Skal den bygningssagkyndige undersøge om eludtag i et nedsænket loft er udført med fast dåseunderlag Svar: Den bygningssagkyndige skal alene konstatere, om der mangler underlag for eludtag i nedhængte lofter, når det kan ske ved visuel besigtigelse. Bemærk at den bygningssagkyndige ikke skal demontere dækslet på en eldåse. Hvis den bygningssagkyndige finder tegn på at dele af elinstallationer ikke er korrekt udført, skal det fremgå af Tilstandsrapporten. Skjulte eller utilgængelige bygningsdeles behandling i Tilstandsrapporten I forsættelse af Huseftersynsnyt 3/99 og 4/99 og de henvendelser Sekretariatet senere har fået, vil vi her prøve at afklare tvivlsspørgsmål, der har været vedrørende behandlingen af de konstruktioner og bygningsdele, der ikke kan besigtiges uden et destruktivt indgreb. Årsagen til, at der i Tilstandsrapporten skal skelnes mellem konstruktioner der bevidst er gjort utilgængelige, og konstruktioner med unormale adgangsforhold skal findes i bekendtgørelsen til. Af denne fremgår det, at der skal anføres i Tilstandsrapporten hvilke bygningsdele, der ved besigtigelsen var gjort utilgængelige. Skader i disse bygningsdele skal ejerskifteforsikringen normalt ikke dække. I Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige kap. 3 pkt. 4.4 opererer med tre kategorier af utilgængeligheder: skjulte konstruktioner konstruktioner med unormale adgangsforhold utilgængelige konstruktioner. Skjulte konstruktioner Den bygningssagkyndige skal ikke notere noget om de skjulte bygningsdele og konstruktioner, som den sagkyndige ikke har forventninger om at kunne besigtige. Skjulte konstruktioner og bygningsdele kan f.eks. være spær og isolering i built-up tage og i parallelle tagkonstruktioner strøer, isolering og opklodsning i et strøgulv elinstallationer bag loftrosetten. Konstruktioner med unormale adgangsforhold Den bygningssagkyndige skal notere, hvis der er unormale adgangsforhold til en konstruktion. Unormale adgangsforhold optræder når den bygningssagkyndige har en Skal det at loftet er nedsænket anføres i Tilstandsrapporten Svar: Nej, dog skal den sagkyndige anmærke i tilstandsrapporten hvis der forventning om at kunne besigtige en konstruktion eller en bygningsdel, men er forhindret i det på grund af unormale adgangsforhold. De unormale adgangsforhold kan f.eks. optræde på grund af manglende adgangsmulighed (lem) til skunke og tagrum eller som følge af snedække. Af Tilstandsrapporten skal det på siden "Den bygningssagkyndiges vurdering af skadeårsager og konstruktioner" fremgå hvilke bygningsdele der har været unormale adgangsforhold til med en begrundelse for de unormale adgangsforhold. Den bygningssagkyndige må f.eks. have en forventning om at kunne besigtige et parketgulv under et væg til væg gulvtæppe, skunkrum og krybekældere, hvorfor dette bør noteres i Tilstandsrapporten som en konstruktion med unormal adgangsforhold hvis en besigtigelse ikke er muligt. Utilgængelige konstruktioner Jf. bekendtgørelse om 15 skal den bygningssagkyndige i Tilstandsrapporten gøre opmærksom på konstruktioner og bygningsdele der er gjort utilgængelige for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen. Det fremgår også af Huseftersynsnyt 3/99 side 2. Den bygningssagkyndige skal notere dette i Tilstandsrapporten på siderne "Ejendommens hoveddata" og "Resumé af Huseftersynet" med anførelse af en begrundelse for utilgængeligheden. Eksempler på utilgængeligheder ses i Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige kap. 3. Heraf fremgår det bl.a. at når en sælger hindrer adgangen til en bygningsdel kan bygningsdelen betragtes som utilgængelig. er mistanke om skade eller tegn på skade. Læs flere spørgsmål og svar på bladets bagside. 6 huseftersyn nyt 1/2 februar

7 Ændringer i HE- og EMsekretariatet Ny ledelse af Sekretariatet i Taastrup Fra 1. januar 2 har Halldor Gudmundsson ønsket at afgive sine lederjobs for at koncentrere sig om stabsopgaver i Teknologisk Institut, Byggeri. HE-sekretariatet i Taastrup har derfor fået ny ledelse. Bjarne Pedersen har overtaget ansvaret for mens Rie Mayland har ansvaret for Energimærkningsordningen. Ændringerne får ikke indflydelse på Sekretariatets arbejdsopgaver, drift og service. Sekretariats medarbejdere vil Byggecentrum arrangerer to-dages internatkursus om syn og skøn marts i Byggecentrum, Middelfart Pris 7.2 kr. uden moms - med enkeltværelse, forplejning og materialer. Der gives en grundig orientering om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn. Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning bliver gennemgået med udgangspunkt i den nye Vejledning for syns- og skønsmænd fra Voldgiftsnævnet. Desuden får deltagerne lejlighed til - ved gennemførelse af cases - at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag. Antallet af kursister er begrænset til 24. Kursusleder: Civilingeniør Erik Brandt, SBI Tilmelding Telefax Byggecentrum Hindsgavl Allé 55 Middelfart Jeg tilmelder mig hermed Internatkurset den marts 2 forsat bestræbe sig på at yde god service overfor sagkyndige og forbrugere. Der er flere gange kommet forespørgelser om hvilke arbejdsopgaver der falder ind under Sekretariatets arbejdsområder. Sekretariatets arbejdsopgaver er fastlagt i en kontrakt mellem By og Boligministeriet og Teknologisk Institut/Byggecentrum. Heraf fremgår det, at Sekretariatet har ansvaret for driften af, oplysning til offentligheden, registrering af udarbejdede Tilstandsrapporter, behandling af ansøgninger om beskikkelse som bygningssagkyndig samt undervisning og uddannelse af bygningssagkyndige. Alt dette inden for nogle rammer fastlagt i kontrakten. Dette kan Sekretariatet tilbyde de sagkyndige med hensyn til service Hjælpe med afklaring af tekniske og faglige problemer. Oplyse om tidligere udarbejdede Tilstandsrapporter. Deltage i erfa-gruppers møder. Oplyse om domspraksis. Oplyse den sagkyndige om antallet af Tilstandsrapporter og krav, der er registreret i Sekretariatet. Dette kan Sekretariatet tilbyde offentligheden Oplyse om der tidligere er udarbejdet en Tilstandsrapport for en ejendom. Vejlede ved klager over sagkyndige. Give generel information om og dens omfang. Oplyse om domspraksis. Oplyse navn og telefonnummer på sagkyndige. Besvare spørgsmål vedrørende Tilstandsrapporter og. Dette kan Sekretariatet derimod ikke tilbyde Udpegning af syn og skønsmænd Besvarelse af tekniske spørgsmål i forbindelse med retssager Oplyse andre end den bygningssagkyndige om kvantitet og kvaliteten af dennes arbejde. Se også revideret oversigt over HE- og EM-Sekretariatets medarbejdere på side 8. Informationsmøder med erfaringsudveksling De obligatoriske informationsmøder i år 2 vil blive afholdt fra sidst i april og frem til juni. Holdstørrelsen vil i modsætning til tidligere kun være på ca. 25 bygningssagkyndige og hovedtemaet på møderne vil være erfaringsudveksling mellem deltagerne. firma (udfyld venligst med blokbogstaver) navn, titel gade/vej, postnummer og by telefonnummer HE/EM-nummer telefaxnummer Igen i år vil deltagelse i møderne være gratis for beskikkede bygningssagkyndige. Andre interesserede kan deltage mod et gebyr. Særskilte tilmeldingsblanketter bliver udsendt til samtlige beskikkede bygningssagkyndige. Øvrige interesserede kan henvende sig til Byggecentrum på telefon: huseftersyn nyt 1/2 februar 7

8 HE- og EM-sekretariatets medarbejdere huseftersyn nyt Sekretariatet for Huseftersyn (HE) og Energimærkning (EM) drives af Byggecentrum og Teknologisk Institut i fællesskab. Teknologisk Instituts medarbejdere i Sekretariatet har kontor i Taastrup og træffes på telefon Byggecentrums sekretaritsmedarbejdere har kontor i Hørsholm og Middelfart, hvor de træffes på telefon og Teknologisk Institut, Taastrup Bjarne Pedersen, teknikumingeniør: Teknisk support og kvalitetskontrol (HE & EM). Undervisning og information (HE). Administrativ og økonomisk ansvarlig for EM og HE-Sekretariatet. Rie Mayland, teknikumingeniør; Teknisk support, sekretær for Registreringsudvalget, sagsbehandling, undervisning og information (EM). Vibeke Leth Hansen, teknisk assistent: Telefonbetjening, teknisk support, godkendelse af konsulenter og sagsbehandling (EM og HE). Susanne Gundlach, teknisk assistent; Telefonbetjening, teknisk support, kvalitetskontrol, godkendelse af konsulenter og sagsbehandling (EM og HE). Morten Bøgedal, akademiingeniør: Teknisk support, sagsbehandling, undervisning og information (HE). Erik Hansen, cand. silv.: Teknisk support, kvalitetskontrol, sagsbehandling og undervisning (EM). Mette Jørgensen, teknikumingeniør: Database og edb (HE og EM). Bo Rasmussen, assisten; Edb-behandling, databaser og edb-support (HE og EM). Tanja Wetterstein, sekretær (EM og HE). Byggecentrum, Hørsholm Lisbet Brink, regnskabsassistent: Bogholderi og regnskab. Henrik Larsen, assistent: Ekspedition af løbenumre, blanketter og brochurer.. Karina Kier, assistent: Ekspedition af løbenumre, blanketter og brochurer.. Tina Rievers, assistent: Ekspedition af løbenumre, blanketter og brochurer.. Byggecentrum, Middelfart Trine Duus Sørensen, Kursuskoordinator: Kursusadministration. Jan Røgind Jørgensen, afdelingschef, civilingeniør: Administrativ og økonomisk ansvarlig for Byggecentrums opgaver i Sekretariatet. udgives af Sekretariatet for Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: Bjarne Pedersen (ansvarshavende) Jan Røgind Jørgensen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen Repro og tryk: MV-tryk, Middelfart Redaktionen er sluttet 21. februar Næste nummer udkommer i maj Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis sekretariatets eller By- og Boligministeriets synspunkter og holdninger. Adresser og telefonnumre spørgsmål og svar - siden sidst Hvordan ændres en Tilstandsrapport kyndige gøre opmærksom på Skal/bør den bygningssag- uoverensstemmelser mellem BBR ejermeddelelsen og de faktiske forhold, og evt. hvordan Svar: En udarbejdet Tilstandsrapport ændres ved hjælp af en allonge. Allongen anvendes, når den udarbejdede beskrivelse ikke er korrekt. Dette vil være aktuelt når: Konsulenten har overset et forhold i den udsendte rapport. Når ejendommen har fået foretaget udbedringen af en skade der er nævnt i Tilstandsrapporten. I dette tilfælde vil et beskrevet forhold ofte ikke længere være at registrere på ejendommen og den udarbejdede Tilstandsrapport er dermed ikke retvisende længere. Svar: Det er ikke den bygningssagkyndiges pligt at verificere korrektheden af BBR ejermedelelsen jf. Håndbogen kap. 3 side 15 øverst. Af hensyn til sin kunde bør den bygningssagkyndige dog oplyse om eventuelle uoverensstemmelser. Se øvrige spørgsmål og svar på side 6. Henvendelser om kurser og efteruddannelse bedes rettet til Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 55 Middelfart Telefon Fax Henvendelser om rapportløbenumre bedes rettet til Byggecentrum, Dr. Neergaards Vej 15, 297 Hørsholm Telefon Fax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon Fax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken huseftersyn nyt 1/2 februar

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Nævnets sammensætning Norman E. Cleaver Formand, Landsdommer Helen Amundsen Forbrugerrådet

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Apr. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Apr. Apr. Juli fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Huseftersynsordningen under Økonomi- og Erhvervsministeriet Huseftersynsordningen, der tidligere hørte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9005 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 El-installationer der er ulovlige installationer der umiddelbart kan ses med løse ledninger m.v. Pkt. 2 VVS-installationer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 414-00145 og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles hermed beskikket bygningssagkyndig Frank Scholkman en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06-01984-0312.

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol.

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol. Indhold Et liv som bygningssagkyndig 2 Obligatorisk 3 Aktuelt 4 Jura 6 Spørgsmål og svar 7 Kurser og konferencer 7 Publikationer og udgivelser 7 Statistikker 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 3/02 Ny kontrakt

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere