SEKTION 2 LEDERLØN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION 2 LEDERLØN 2009"

Transkript

1 SEKTION 2 LEDERLØN 2009

2

3 Velkommen til Lederløn sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2009 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i din egen branche, aldersgruppe og region tjener. Dermed ruster lønstatistikken dig til næste lønforhandling. Du kan også se, hvordan lønniveauet er i andre egne af landet, eller om andre brancher er mere økonomisk givende. Lederløn 2009 giver ligeledes fingerpeg om lønudviklingen i det offentlige og i det private, samt i forskellen mellem hvor meget mandlige og kvindelige ledere tjener. I år er tabellerne med oplysning om gennemsnitsløn og lønspredning fordelt på stillingsbetegnelser ikke at finde i den trykte udgave af Lederløn 2009, men kan i stedet findes på Som en eksklusiv service til de medlemmer, der har svaret på det spørgeskema, der danner grundlag for denne lønstatistik, tilbyder Lederne desuden en individuel sammenligning af deres egne forhold med løn, pension, bonus med videre med andre ledere der har tilsvarende stilling, erfaring, uddannelse, branche med videre. Den mulighed findes på Lederløn 2009 er tilrettelagt af: Peter Lyngse, Ledernes analysesektion Esben Bregninge Design, layout Colourbox, illustrationer Vivi Vodschou, korrektur Tanja Aas, korrektur Joe Kristian Kipp, redaktion Indhold Om Lederløn Lønstatistik for ledere i den private sektor 6 Lønnens sammensætning 7 Pension 11 Personalegoder 11 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor 14 Lønnens sammensætning 14 Pension 16 Personalegoder 16 Analyse af forskellen mellem mandlige og kvindelige ledere 17 Aflønning med aktier 12 Klausuler i ansættelsen 13 Lederne December 2009 Sektion 2 3

4 LEDERLØN 2009 Om Lederløn 2009 Lederne indsamler lønoplysninger blandt alle sine medlemmer i offentlige og private virksomheder. Tallene i statistikken er månedslønnen i september måned 2009 inklusiv bonus, overarbejdsbetaling, tillæg, arbejdsgiverens og eget pensionsbidrag, værdi af fri bil og lignende. Statistikken anvender oplysninger om løn fra medlemmer, hvilket er en stigning på omkring 25 procent i forhold til de foregående fem år. Oplysningerne er indsamlet gennem elektroniske spørgeskemaer. 40 procent af de medlemmer, som har oplyst en adresse til Lederne, har svaret på lønstatistikken. Det store antal besvarelser sikrer en høj grad af pålidelighed i resultaterne. I statistikken er der udregnet lønstigninger fra september 2008 til september For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af stillinger, brancher, virksomhedernes placering i landet mv., som der var i De anvendte mål Lønnen for ledere varierer meget efter den enkelte leder, stilling og virksomhed. Der kan meget nemt være en forskel i månedslønnen på kroner mellem to ledere, der har samme titel, alder og uddannelsesniveau. Derfor er det vigtigt ikke kun at kigge på gennemsnitslønnen, men også på spredningen. I statistikken anvendes, udover almindelige gennemsnit, de statistiske mål kvartiler og 90-procent-fraktiler. Nedre kvartil er den løn, som 25 procent af gruppens medlemmer vil ligge under eller på, mens øvre kvartil er den løn, som 25 procent af gruppens medlemmer ligger på eller over. Fordelene ved at bruge disse statistiske mål er, at de giver et godt udtryk for, hvordan lønnen er spredt inden for en gruppe, idet halvdelen af gruppen er placeret mellem nedre og øvre kvartil. Årets lønstatistik viser, at 25 procent af lederne i den private sektor tjente mindre end kroner om måneden (nedre kvartil), mens der omvendt var 25 procent, som tjente mere end kroner i september måned (øvre kvartil). 90-procent-fraktilen udtrykker tilsvarende, at kun 10 procent i den pågældende gruppe tjener mere end dette beløb. Det er altså et udtryk for toplønnen i gruppen. I september 2009 lå 90 procent fraktilen for ledere ansat i den private sektor på kroner om måneden. Man kan læse en mere detaljeret varedeklaration om, hvorledes statistikken er udarbejdet, og hvorledes den kan forstås på Ledernes hjemmeside Lønspredning for ledere i den private sektor 18 Procent af lederne Nedre kvartil= Gennemsnit= Øvre kvartil= Under % fraktil= Over Sektion 2 Lederne December 2009

5 Find mere detaljerede oplysninger på Man kan bruge redskaberne på Ledernes hjemmeside til at finde mere detaljerede oplysninger om løn, pension m.v. for bestemte stillinger end hvad der er muligt at lave på papir. Tabellerne i det magasin, som du sidder med, viser gruppe for gruppe præcist, hvad de personer, der har svaret, tjener. Men fordi ledernes og deres arbejdsmarked er så varieret, kan det være svært at finde de helt rigtige tal for sig selv. Der er ikke en hel masse personer, der ligesom dig er f.eks. finansdirektør i levnedsmiddelindustrien i Østjylland, er 47 år og har en mellemlang videregående uddannelse, fire lederstillinger i karrieren osv. Og selv om der rent faktisk var en masse ensartede personer, der havde svaret, så ville det fylde en hel telefonbog at trykke alle disse udspecificerede tabeller. Til at løse problemet med at finde tal om sig selv har Lederne udviklet en matematisk statistisk analysemodel. Alle svar fra alle medlemmer hældes ned i én bøtte. Statistikprogrammet sættes til at regne på, hvilke variable der har mest forklaringskraft, og hvor meget hver enkelt betyder. Ud i den anden ende kommer en mængde tal, som viser, hvordan statistikken ville se ud, hvis der faktisk eksisterede en hel masse andre med samme alder, uddannelse, geografi, erfaring, stilling, branche m.v. som dig. Den statistiske model er særdeles robust og pålidelig. Den kommer ud med ganske præcise og detaljerede tal, og de kan ses på Den er det bedste redskab til at vurdere den aktuelle markedssituation for lederes løn. Husk altid: Statistikken er ikke en facitliste, men en markedsanalyse. Kig ikke udelukkende på gennemsnitstallet. Der er særdeles stor individuel variation i lederes lønforhold. Der er ikke to ledere, der er ens, så kig både på gennemsnit og spredningen i lønnen, og vurdér så, hvad markedet kan bære for lige præcis din stilling, din virksomhed, dine kvalifikationer og din indsats. De ledere, der har svaret på spørgeskemaet, som danner grundlag for lønstatistikken, kan på sammenligne deres egne forhold (løn, pension, bonus mv.) med andre ledere, der har tilsvarende stilling, erfaring, uddannelse, branche mv. Tabeller med oplysning om gennemsnitsløn og lønspredning fordelt på stilling kan ses på Lederne December 2009 Sektion 2 5

6 LEDERLØN 2009 Lønstatistik for ledere i den private sektor De privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,9 procent fra september 2008 til september Det er typisk sådan, at man oplever de største lønstigninger i de første ti år af karrieren. Ledere med indtil fem års erfaring som leder havde en gennemsnitlig lønstigning på 2,8 procent sidste år, ledere med 6-10 års anciennitet en stigning på 3,2 procent og ledere med over 10 års anciennitet en stigning på 1,1 procent. Udvikling i løn og forbrugerpriser for lønmodtagere og ledere i den private sektor Procent ,0 2,9 2, ,2 3, ,5 3,5 3, ,2 5,6 4,6 4, ,0 1,9 0, I samme periode er forbrugerpriserne steget med 0,8 procent. Lederne har altså i gennemsnit fået en stigning i reallønnen på 1,1 procent (lønstigning for alle inkl. anciennitet på 1,9 procent minus stigning i forbrugerpriser på 0,8 procent). Ledere Alle lønmodtagere Forbrugerpriser Kilde: Lederløn , Danmarks Statistik samt egne beregninger Lønstigninger Lønforløb for alle privatansatte 2009 Procent 4 Månedsløn ,8 3, ,1 1, års anc 6-10 års anc > 10 års anc Alle incl. anc Anciennietet som leder år Lønstigningen beregnes ved at sammenligne dette års gennemsnitsløn med sidste års. Der tages højde for, at den enkelte person har fået et års længere erfaring som leder. Gennemsnitslønnen for ledere med 5 års erfaring i år sammenlignes altså med gennemsnitslønnen for personer med 4 års ledererfaring sidste år. Der modregnes for eventuel ændret sammensætning af svargruppen mht. stilling, alder, geografi, branche, sektor og ledererfaring. Lederens løn stiger typisk gennem et langt karriereforløb med de største stigninger i de første ti år af karrieren. Den topper efter gennemsnitlig 20 år som leder, hvorefter gennemsnitslønnen falder en smule. Lederens lønudvikling i løbet af karrieren varierer meget efter uddannelsesniveau. Jo højere uddannelse, jo hurtigere, mere og længere stiger lønnen. Ledere med en erhvervsfaglig uddannelse stiger i løbet af karrieren omkring kroner i månedsløn fra en gennemsnitlig startløn som leder på til en topløn på i gennemsnit For ledere med en længevarende videregående uddannelse stiger lønnen hele fra en startløn på i gennemsnit til en topløn på omkring kroner. De øvrige uddannelsesgrupper ligger mellem disse to yderpoler. 6 Sektion 2 Lederne December 2009

7 Lønnens sammensætning Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den private sektor er det 33 procent, der har et element af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit 10 procent. Der er kun en lille gruppe af ledere, hvor en betydelig del af lønnen er direkte afhængig af de opnåede resultater. Kun for 2,5 procent af ledergruppen udgør bonussen 20 procent af lønnen eller mere. 10 procent af de privatansatte ledere får tillæg for funktion, kvalifikation, rådighed, overarbejde eller andet. Disse tillæg udgør kun en procent af lønnen for alle privatansatte ledere, men udgør hele 10 procent af lønnen for de, der får tillæggene. Lønsammensætningen for ledere i den private sektor (i procent) Andel af lønnen, der i Andel af lønnen, der i gennemsnit udgøres af Andel af ledere, gennemsnit udgøres af bonus/tillæg (kun ledere der får dette bonus/tillæg (alle ledere) der får bonus/tillæg) Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) Bonus Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lignende udgør 7,4 procent af lønnen for topledere, men kun godt to procent for linieledere og betroede medarbejdere uden personaleansvar. Lederniveau Andel af lønnen, der udgøres af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende (i procent) Topleder 7,4 Mellemleder 3,7 Linieleder 2,2 Betroede medarbejdere uden personaleansvar 2,3 Bonus for de 20 mest almindelige titler (i procent) De 20 mest almindelige titler Andel af lønnen, der udgøres af bonus Administrerende direktør 9 Direktør 5 Salgschef 5 Afdelingschef 5 Økonomichef 4 Servicechef 3 Butikschef 3 Produktchef 3 Project manager 3 Indkøbschef 3 It-chef 3 Regnskabschef 2 Produktionschef 2 Teamleder 2 Afdelingsleder 2 Projektleder 2 Lagerchef 1 Produktionsleder 1 Driftsleder 1 Værkfører 1 Lønstigninger fordelt efter hovedbrancher Gennem- Stigning Nedre Øvre 90 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil (i procent) Industri , Handel , Service , Bygge- og anlægsvirksomhed , Transport og rejse , Andre brancher , Den private sektor i alt , Lederne December 2009 Sektion 2 7

8 LEDERLØN 2009 Lønstatistik for ledere i den private sektor Løn i den private sektor fordelt på branche Gennem- Nedre Øvre 90 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Landbrug, gartneri, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding, olieindustri og benzinselskaber Næringsmidler og drikkevarer Tekstil og beklædning Træ- og møbelindustri Papir- og grafisk industri (inkl. aviser og forlag) Kemisk, plast- og medicinalindustri Jern- og metalvareindustri Maskin- og elektronikindustri Anden fremstillingsindustri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel Detailhandel Anden handel (inkl. autoværksteder) Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) Rengøring Renovation Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Transport og lagervirksomhed (inkl. rejsebranchen) Telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed It, databehandling Organisationer og foreninger Brandvæsen og redningskorps Social- og sundhedsinstitutioner, inkl. daginst Undervisning Alle brancher For alle tabeller gælder, at der er udeladt rækker med uoplyst, andet og eventuelt flere små kategorier, men at data for disse grupper er medtaget i totaltallet for neden. Løn i den private sektor fordelt efter alder Gennem- Stigning Nedre Øvre 90 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil (i procent) år , år , år , år , år , år , år , Over 60 år , Alle , Sektion 2 Lederne December 2009

9 Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens beliggenhed Gennem- Stigning Nedre Øvre 90 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil (i procent) København og omegn , Nord- og Østsjælland , Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster, Bornholm , Fyn med øer , Sydjylland , Østjylland , Vestjylland , Nordjylland , Hele Landet , Lønstatistikken benytter Danmarks Statistiks definition af landsdele. Se kortet på side 10. Detaljeret oplysning om, hvilke kommuner landsdelene består af, kan ses på Løn i den private sektor fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Gennem- Stigning Nedre Øvre 90 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil (i procent) Ingen ud over folkeskoleniveau* Student/HF/HH/HTX o.l.* Faglært, erhvervsfaglig uddannelse o.l , Kort videregående udd. eller merkonom, teknonom, akademiuddannelse o.l , Mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse , Lang videregående uddannelse, master eller mere , Alle uddannelser , * Ændring af opdelingen mellem forskellige typer af uddannelser betyder, at der i år ikke kan oplyses stigningsprocent for personer, der ikke har kompetencegivende uddannelse ud over folkeskole eller studentereksamensniveau. Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse Gennem- Stigning Nedre Øvre 90 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil (i procent) 1-49 ansatte , ansatte , ansatte , ansatte , Over 500 ansatte , Alle virksomheder , Løn i den private sektor fordelt efter hvor mange ansatte man har ledelsesansvar for Gennem- Gennem- Stigning Nedre Øvre 90 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil (i procent) Ingen , , , , Over , Alle , Lederne December 2009 Sektion 2 9

10 LEDERLØN 2009 Nordjylland Sydjylland Nord- og Østsjælland Vestjylland Østjylland Fyn m. øer Vest- og sydsjælland, Lolland, Falster, Bornholm København og omegn Den geografiske opdeling i Ledernes lønstatistik og lønberegner følger Danmarks Statistiks opdeling i landsdele. 10 Sektion 2 Lederne December 2009

11 Pension Kun en ud af tyve ledere har ikke pensionsordning. De fleste har det gennem deres ansættelsesforhold, men der er også en del, som har en privat pensionsordning, eventuelt som supplement til arbejdsmarkedspensionen. I dag er det kun 5,1 procent, der ikke er ved at sikre årene efter deres tilbagetrækning via en pensionsordning. Den gennemsnitlige indbetaling til pension er faldet en smule til 11,9 procent. Tre ud af fire privatansatte ledere indbetaler mindst 8,4. procent til pension, og kun hver tiende sparer mindre end 6 procent op. På er der mulighed for at se pensionsdækningen for forskellige stillingskategorier. Andel af ledere med pension Procent ,4 51,8 12,4 Pension ifølge overenskomst Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet Privat pension Ingen pension 5,1 En person kan have mere end en pensionsordning, hvorfor summen er over 100 procent. Personalegoder Som et supplement til lønnen har de fleste ledere andre elementer i deres lønpakke. Det drejer sig for eksempel om firmabil, fri telefon og betalt computer på privatadressen. Der har gennem de senere år været en stigende interesse for at sammensætte lønnen mere individuelt, og tendensen er stadig stigende. I dag har 66 procent af alle ledere i den private sektor en telefon, der betales af arbejdsgiveren, mens det er godt og vel hver fjerde, som har firmabil. Også fri avis og betalt hjemme-pc anvendes i mange lønpakker. Aftaler om outplacement/genplacering i tilfælde af, at man mister sit job, er et relativt nyt element, og i dag er det stadig kun 2 procent af lederne, der har skrevet en sådan aftale ind i deres kontrakt. Til gengæld er medarbejderordninger med betalt syge- og sundhedsforsikring steget kraftigt de seneste år. I dag har 60 procent af lederne i den private sektor en forsikring som en del af den supplerende aflønning. 13 procent af lederne får idrætsog motionstilbud betalt af virksomheden. Den ekstra store vækst i andelen med betalt hjemme-pc fra 2008 til 2009 kan være påvirket af, at svarene til lønstatistikken i år udelukkende er indtastet på internettet, så ledere, der bruger computer, kan være repræsenteret højere. Andel af ledere med forskellige personalegoder som led i ansættelsen 70 Procent Fri telefon 23 Sundhedsforsikring Betalt hjemme-pc Firmabil Fri avis Idræts- eller Aftale om Andre motionstilbud outplacement personalegoder Lederne December 2009 Sektion 2 11

12 LEDERLØN 2009 Lønstatistik for ledere i den private sektor Aflønning med aktier Andelen af ledere, der har en eller anden form for aktieløn som en del af deres aflønning, er i år 6,4 procent. Det er et fald i forhold til sidste år, hvor det var 8,7 procent. Tallet var svagt stigende de foregående fem år. Det er typisk de højestlønnede ledere, der har aktieaflønning som en del af den samlede løn. Blandt gruppen af ledere med en månedsindkomst på over kroner har 25 procent en eller anden form for aktieaflønning, mens det kun drejer sig om 3 procent af lederne, der tjener mindre end kroner om måneden. Andel af ledere i privat sektor med forskellige former for aktieaflønning Procent 7, , , , , Andel af forskellige indkomstgrupper, der har aktieaflønning som en del af lønnen Procent ,2 Under , , , ,5 Over Månedsløn Udbredelsen af aktieløn varierer meget fra branche til branche Andel med aktieaflønning fordelt på brancher ( i procent) Branche 2009 Finansiering og forsikringsvirksomhed 22,8 Råstofudvinding, olieindustri og benzinselskaber 16,4 Kemisk, plast- og medicinalindustri 13,5 Telekommunikation 12,5 It, databehandling 12,2 Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) 8,3 Maskin- og elektronikindustri 7,6 Andet 5,8 Transport og lagervirksomhed (inkl. rejsebranchen) 5,7 Anden fremstillingsindustri 5,7 Næringsmidler og drikkevarer 5,6 Engroshandel 5,6 Energi- og vandforsyning 5,4 Anden handel (inkl. autoværksteder) 5,4 Træ- og møbelindustri 4,8 Detailhandel 4,4 Undervisning 4,3 Renovation 4,0 Papir- og grafisk industri (inkl. aviser og forlag) 3,8 Bygge- og anlægsvirksomhed 3,8 Organisationer og foreninger 3,5 Brandvæsen og redningskorps 3,0 Rengøring 2,8 Jern- og metalvareindustri 2,7 Tekstil og beklædning 2,1 Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) 2,1 Landbrug, gartneri, jagt, skovbrug og fiskeri 1,9 Alle ledere i den private sektor 6,4 12 Sektion 2 Lederne December 2009

13 Klausuler i ansættelsen Hver femte leder er omfattet af begrænsninger i muligheden for, hvilke ansættelser vedkommende kan tage fremover. Antallet af ledere med klausul er nogenlunde konstant. Klausuler i ansættelsen (i procent) Anvendelse af kundeog konkurrenceklausuler Ingen klausul 80,3 79,0 77,5 78,4 80,3 80,9 79,1 Konkurrenceklausul 18,6 19,4 20,7 19,4 17,8 16,9 15,9 Kundeklausul 3,1 4,5 5,5 6,5 6,1 6,4 5,4 Jobklausul 4,0 Heraf Både kunde- og konkurrenceklausul 2,0 2,9 3,7 4,3 4,2 4,2 3,3 Både kunde- og jobklausul 0,6 Både job- og konkurrenceklausul 1,1 Både kunde-, job- og konkurrenceklausul 0,6 En del ledere har mere end en klausul. Derfor giver det mere end 100 procent, når man tæller sammen er første år, hvor der er spurgt om jobklausuler. Dette er en konsekvens af en lovændring, der kræver, at arbejdsgiver oplyser medarbejder om eksistensen af sådanne aftaler. Udbredelse af mobilitetsbegrænsende klausuler for de 25 mest udbredte titler Andel med klausul (i procent) Administrerende direktør 64,9 Direktør 53,3 Salgsdirektør 46,0 Manager 37,1 Salgschef 33,3 Produktionschef 31,6 Produktchef 30,7 Driftsleder 29,1 Afdelingschef 28,6 Butikschef 27,7 Afdelingsleder 27,0 Project manager 26,4 Produktionsleder 26,0 Servicechef 25,6 Værkfører 25,2 Indkøbschef 25,0 Logistikchef 23,2 Projektleder 22,7 Kvalitetschef 21,3 Bogholder 21,1 Økonomichef 20,8 Lagerchef 20,1 Teamleder 19,1 Regnskabschef 16,5 It-chef 16,5 Lederne December 2009 Sektion 2 13

14 LEDERLØN 2009 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor I forhold til det private arbejdsmarked ligger lønningerne for ledere i den offentlige sektor en del lavere. I gennemsnit tjente en leder i den offentlige sektor kroner i september måned 2009 inklusiv bonus, tillæg, personalegoder og pension. Den gennemsnitlige lønstigning for offentligt ansatte har været på 4,3 procent det sidste år. Lederlønninger i den offentlige sektor Gennem- Stigning Nedre Øvre 90 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil (i procent) Stat , Kommuner/regioner , Selvejende institutioner , Den offentlige sektor i alt , Lønstigningen beregnes ved at sammenligne dette års gennemsnitsløn med sidste års. Der tages højde for, at den enkelte person har fået et års længere erfaring som leder. Gennemsnitslønnen for ledere med 5 års erfaring i år sammenlignes altså med gennemsnitslønnen for personer med 4 års ledererfaring sidste år. Der modregnes for eventuel ændret sammensætning af svargruppen mht. stilling, alder, geografi, branche, sektor og ledererfaring. Lønnens sammensætning Lønsammensætningen for ledere i den offentlige sektor ( i procent) Andel af lønnen, der i Andel af lønnen, der i gennemsnit udgøres af Andel af ledere, gennemsnit udgøres af bonus/tillæg (kun ledere der får dette bonus/tillæg (alle ledere) der får bonus/tillæg) Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) Bonus Løn i den offentlige sektor fordelt på branche Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90 % fraktil Offentlig administration Brandvæsen og redningskorps Social- og sundhedsinstitutioner, inkl. daginst Undervisning Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Detailhandel Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) Rengøring Renovation Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Transport og lagervirksomhed (inkl. rejsebranchen) It, databehandling Organisationer og foreninger Total Sektion 2 Lederne December 2009

15 Løn i den offentlige sektor fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90 % fraktil Ingen ud over folkeskoleniveau Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig uddannelse o.l Kort videregående udd. eller merkonom, teknonom, akademiuddannelse o.l Mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse Lang videregående uddannelse eller masteruddannelse Alle uddannelser Løn i den offentlige sektor fordelt efter alder Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90 % fraktil år år år år år år år Over 60 år Alle aldersgrupper Løn i den offentlige sektor fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90 % fraktil København og omegn Nord- og Østsjælland Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster, Bornholm Fyn m øer Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Hele landet Lønstatistikken benytter Danmarks Statistiks definition af landsdele. Se kortet på side 10. Detaljeret oplysning om, hvilke kommuner landsdelene består af, kan ses på Lederne December 2009 Sektion 2 15

16 LEDERLØN 2009 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Løn i den offentlige sektor fordelt efter institutionens størrelse Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90 % fraktil 1-49 ansatte ansatte ansatte ansatte Over 500 ansatte Alle Løn i den offentlige sektor fordelt efter hvor mange man har ledelsesansvar for Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90 % fraktil Ingen Over Alle Pension Pensionsdækningen er næsten fuldstændig i den offentlige sektor, idet kun 2 procent af lederne ikke har en eller anden form for pensionsdækning. I gennemsnit udgør ledernes eget samt arbejdsgiverens bidrag til pension 14,2 procent af lønnen. Personalegoder Der ses en betydelig vækst i mængden af personalegoder for offentligt ansatte ledere år efter år. Men set i forhold til ledere i den private sektor har de offentlige ansatte stadig væsentligt færre skattepligtige personalegoder. 45 procent af ledere i den offentlige sektor har fri telefon, og lige så mange har betalt hjemme-pc, mens 13 procent har fri avis. Hver femte har sundhedsforsikring som led i ansættelsen, mens 17 procent har idræts- og motionstilbud. Til gengæld har kun 4 procent en firmabil sammenlignet med 26 procent af de privat ansatte ledere. Andel af ledere med pension Andel af ledere med forskellige personalegoder som led i ansættelsen Procent 70 66,2 70 Procent ,3 25,6 Tjenestemandspension 9,0 2, Fri telefon Sundhedsforsikring Betalt hjemme-pc Firmabil Fri avis Idræts- eller motionstilbud Aftale om outplacement Andre personalegoder Pension ifølge overenskomst Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet Privat pension Ingen pension 16 Sektion 2 Lederne December 2009

17 Analyse af forskellen i lønnen mellem mandlige og kvindelige ledere Kvindelige ledere tjener mindre Ledernes lønstatistik viser en betydelig lønforskel mellem mænd og kvinder. Hvor de mandlige ledere i gennemsnit tjener kroner om måneden, må deres kvindelige kolleger nøjes med at få kroner. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Gennemsnitsløn Kvinder Mænd Lønforskellen betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 13,7 procent. Imidlertid er der stor forskel på, hvilke job mænd og kvinder har, så dette tal siger ikke direkte, om mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. For at give et bedre sammenligningsgrundlag er der derfor foretaget en rensning af resultaterne, så man kan isolere den kønsbestemte forskel. Den korrigerede lønforskel viser, at kvindelige ledere i gennemsnit tjener 7,8 procent mindre end mænd for det samme job. Der er her taget højde for: At der er flere mandlige ledere i den private sektor, hvor lønnen er højere At mænd typisk er ansat i brancher, hvor lønnen er højere At mænd i gennemsnit har et højere uddannelsesniveau At mænd og kvinder har forskellige titler At mænd i gennemsnit har længere anciennitet som ledere At mænd i gennemsnit har ansvar for flere ansatte At kvindelige ledere i gennemsnit er yngre At andelen af kvindelige ledere er større i de store byer, hvor lønnen er højere Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger (i procent) Faktisk lønforskel 13,7 Korrigeret lønforskel 7,8 Kvindernes lønefterslæb er steget Mindre lønforskel i offentlig end i privat sektor Lederne opgjorde i 2003 for første gang lønforskellen mellem mandlige og kvindelige ledere. Den korrigerede lønforskel blev opgjort til 6,5 procent. Det kan altså konstateres, at den lønforskel, der ikke kan forklares med andet end køn, er efter at have været konstant de foregående 5 år steget i år. Lønstrukturen og løndannelsen er meget forskellig i den offentlige og den private sektor. Derfor er der lavet en opdeling af resultaterne på de to sektorer. Lønforskellen i den offentlige sektor betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på kroner om måneden eller 12,4 procent. Den korrigerede lønforskel viser, at mandlige ledere i den offentlige sektor i gennemsnit tjener 5,0 procent mere for det samme job. Dermed er der mindre uforklaret lønforskel på mandlige og kvindelige ledere i den offentlige sektor end i det private erhvervsliv, hvor lønforskellen kan beregnes til 8,1 procent for to identiske job. Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger (i procent) Korrigeret lønforskel ,5 Korrigeret lønforskel ,5 Korrigeret lønforskel ,8 Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Gennemsnitsløn Offentlig sektor Kvinder Mænd Privat sektor Kvinder Mænd Faktisk og korrigeret lønforskel for kvinder og mænd (i procent) Offentlig sektor Faktisk lønforskel 12,4 Korrigeret lønforskel 5,0 Privat sektor Faktisk lønforskel 12,6 Korrigeret lønforskel 8,1 Lederne December 2009 Sektion 2 17

18 LEDERLØN 2009 Analyse af forskellen i lønnen mellem mandlige og kvindelige ledere Uddybende tabeller For at nuancere hovedresultaterne i undersøgelsen er der lavet en række uddybende tabeller, der viser eventuelle forskelle på lønnen for mandlige og kvindelige ledere. Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige brancher Korrigeret lønforskel (i procent) Industri 6,5 Energi- og vandforsyning 3,9 Bygge- og anlægsvirksomhed 10,4 Handel 7,6 Anden service 8,0 Hotel- og restaurationsvirksomhed 8,6 Transport 4,2 Organisationer og foreninger -0,1 Alle ledere 7,8 Korrigerede lønforskelle for ledere afhængig af alder Korrigeret lønforskel (i procent) -30 år 10, år 7, år 8, år 7, år 7, år 5, år 7,4 Alle aldersgrupper 7,8 Korrigerede lønforskelle for ledere ansat på forskellige ledelsesniveau Procentvis lønforskel (i procent) Topleder 6,6 Mellemleder 6,8 Linieleder 7,1 Betroet medarbejder uden personaleansvar 8,4 18 Sektion 2 Lederne December 2009

19

20

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44. 010 lederløn 50.408 kr %36 36.499 kr 10 44.000 kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler 02 særtillæg december 2010

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 BLIV KLÆDT PÅ TIL DIN NÆSTE LØNFORHANDLING, OG SE, HVAD LEDERE I DIN EGEN BRANCHE, ALDERSGRUPPE OG DEL AF LANDET TJENER. SIDE 3 LEDERLØN 2014 VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 Alt om udviklingen på lønområdet

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn

Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn 56-1 GYLDNE TIP I LEDERLØN 27 Lederløn 27 56-6 56-6 56 Formulér tre gode grunde til, at du skal stige i løn 57 Øv dig i at fremføre argumenterne højt 58 Hold fast i dine argumenter 59 Din chefs første

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Velkommen til Lederløn 2006

Velkommen til Lederløn 2006 Lederløn 2006 Lederløn 2006 Velkommen til Lederløn 2006 Årets lønstatistik fra Ledernes Hovedorganisation er traditionelt populær læsning. For her kan du se, hvad dine lederkolleger tjener landet over.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lederløn 2002. Sektion 2 Lederne nr. 12 December 2002

Lederløn 2002. Sektion 2 Lederne nr. 12 December 2002 Lederløn 2002 00 25.600 36.000 34.500 44.000 48.000 52.000 66.000 67.000 32.000 33.000 44.000 67.000 32.000 33.000 44.000 67.000 Afdelingsch Afdelingsled Afsnitsleder Arbejdsleder Bestyrer Bogholder Centerchef

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

SÆRTILLÆG ALT OM LØNSPREDNING LØNSTIGNING ARBEJDSTID BRANCHE BONUS PENSION PERSONALEGODER AKTIER KLAUSULER

SÆRTILLÆG ALT OM LØNSPREDNING LØNSTIGNING ARBEJDSTID BRANCHE BONUS PENSION PERSONALEGODER AKTIER KLAUSULER lederløn SÆRTILLÆG 2011 kr%36 1 58%8.946 37 7.4%452 kr%452 kr%44.000 ALT OM LEDERLØN 2011 LØNSPREDNING LØNSTIGNING %3%44.000 ARBEJDSTID BRANCHE BONUS PENSION PERSONALEGODER AKTIER kr KLAUSULER %3%3%3%

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker?

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? 1 Rapporten er udarbejdet i samarbejde med EPAC v/johan Kuhn, Jellebakken 1, 8240 Risskov, CVR-33927258 Redaktion: Claus Aastrup Seidelin, Cheføkonom

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere