Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport"

Transkript

1 Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport

2

3 Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016

4 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold 1 Indledning 5 2 Tabelrapport 6

6

7 1 Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af Studieområdet på hhx. Tabelrapporten viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt samtlige undervisere på hhx med censorerfaring fra Hovedformålet med evalueringen er at belyse og vurdere, i hvilket omfang og hvordan intentionerne bag og formålet med studieområdet på hhx realiseres, således som det er beskrevet i 1 i læreplanen. Evalueringen skal på den baggrund pege på forhold i det formelle grundlag (læreplanen) og i den lokale forståelse og udmøntning heraf på skolerne, der virker godt hhv. mindre godt i forhold til at realisere intentionerne. Som led i dette har evalueringen følgende fem overordnede evalueringsspørgsmål: 1 Hvordan forstår lærere, ledere og elever formålet med studieområdet, herunder særligt formålet om at udvikle elevernes studiekompetencer? 2 Hvordan arbejdes der med at realisere formålet på skolerne, og i hvilken grad understøtter læreplanens rammer dette arbejde? 3 I hvilken grad og hvordan skabes sammenhæng og progression i studieområdet på langs af de tre dele? 4 Hvordan fungerer prøverne i studieområdet til at vurdere, i hvilken grad eleverne opfylder de faglige mål for studieområdet? 5 Hvilket udbytte får eleverne af studieområdet, som det vurderes af censorerne og eleverne selv? Svarprocenten for spørgeskemaundersøgelsen er opgjort til følgende: 48. Evaluering af studieområdet på hhx 5

8 2 Tabelrapport Baggrundsoplysninger 1. Hvilke af følgende undervisningsforløb har du undervist i inden for de seneste tre skoleår (august juni 2015)? (N=61) Det erhvervsøkonomiske område i studieområdets del 1 (SO1) % Erhvervscasen (studieområdets del 2) % Jeg har ikke undervist i de nævnte undervisningsforløb 2 3 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % 2. Hvilke af følgende undervisningsforløb har du undervist i inden for de seneste tre skoleår (august juni 2015)? (N=188) Sprog- og kulturområdet i studieområdets del 1 (SO1) % Det samfundsøkonomiske område i studieområdets del 1 (SO1) % DIO (studieområdets del 3) % Jeg har ikke undervist i de nævnte undervisningsforløb 7 4 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO Hvilke af følgende fag har du indgået i det erhvervsøkonomiske område med i løbet af de seneste tre skoleår (august juni 2015)? (N=50) Virksomhedsøkonomi % Afsætning % Matematik 2 4 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er kun stillet til undervisere i det erhvervsøkonomiske område Evaluering af studieområdet på hhx 6

9 4. Hvilke af følgende fag har du indgået i erhvervscasen med i løbet af de seneste tre skoleår (august juni 2015)? (N=55) Virksomhedsøkonomi % Afsætning % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er kun stillet til undervisere i erhvervscasen 5. Hvilke af følgende fag har du indgået i sprog- og kulturområdet med i løbet af de seneste tre skoleår (august juni 2015)? (N=115) Dansk % Engelsk % Fremmedsprog udover engelsk % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er kun stillet til undervisere i sprog- og kulturområdet 6. Hvilke af følgende fag har du indgået i det samfundsøkonomiske område med i løbet af de seneste tre skoleår (august juni 2015)? (N=46) International økonomi % Samfundsfag % Matematik 6 13 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er kun stillet til undervisere i det samfundsøkonomiske område 7. Hvilke af følgende fag har du indgået i DIO med i løbet af de seneste tre skoleår (august juni 2015)? (N=164) Dansk % Engelsk % Fremmedsprog udover engelsk % Samtidshistorie % International økonomi % Andre 7 4 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er kun stillet til undervisere i DIO Evaluering af studieområdet på hhx 7

10 Prøven i erhvervscasen 8. I hvilken grad viste eleverne til prøven generelt, at de kunne 8a. Anvende teori og metode fra studieområdets fag I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 7 12 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen b. Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen c. Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt I høj grad 6 10 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen d. Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoder muligheder og begrænsninger I høj grad 3 5 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 7 12 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 8

11 8e. Søge og behandle relevant faglig information I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen f. Anvende it på en måde der understøtter opfyldelsen af de øvrige faglige mål I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 9 15 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen g. Strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt I høj grad 8 14 % I nogen grad % I mindre grad 9 15 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen Gav prøveformen med mundtlig præsentation af elevernes synopsis og efterfølgende samtale gode eller dårlige muligheder for at vurdere om eleverne opfyldte de faglige mål i studieområdet? Gode % Overvejende gode % Overvejende dårlige 1 2 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 9

12 10. Foregik eksaminationen ved de prøver, du var censor ved, individuelt eller gruppevis? Individuelt % Gruppevist % Nogle foregik individuelt og nogle gruppevist 6 10 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen Gav det forhold, at eksaminationen foregik individuelt, generelt gode eller dårlige muligheder for at vurdere om eleverne opfyldte de faglige mål i studieområdet? Gode % Overvejende gode % Overvejende dårlige 1 2 % Dårlige 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen 2015, hvor eksaminationen foregik individuelt eller både individuelt og gruppevist 12. Gav det forhold, at eksaminationen foregik gruppevis, generelt gode eller dårlige muligheder for at vurdere om eleverne opfyldte de faglige mål i studieområdet? Gode 8 36 % Overvejende gode 8 36 % Overvejende dårlige 5 23 % Dårlige 1 5 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen 2015, hvor eksaminationen foregik gruppevis eller både individuelt og gruppevis 13. Hvor let eller svært var det at anvende bedømmelseskriterierne i læreplanen til at vurdere, om eleverne havde opfyldt de faglige mål for studieområdet? 13a. Anvende faglig teori, metode og terminologi Let % Overvejende let % Overvejende svært 1 2 % Svært 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 10

13 13b. Indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold Let % Overvejende let % Overvejende svært 5 8 % Svært 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen c. Argumentere fagligt gennem selvstændige ræsonnementer Let % Overvejende let % Overvejende svært 6 10 % Svært 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen d. Reflektere kritisk over brug af metoder Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen e. Formidle sit arbejde Let % Overvejende let % Overvejende svært 1 2 % Svært 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 11

14 14. I hvilken grad indgik følgende forhold samlet set i vurderingen af eleverne? Om eleverne 14a. Havde faglig viden inden for virksomhedsøkonomi og afsætning I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 2 3 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen b. Kunne anvende modeller og viden i praksis I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 2 3 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen c. Kunne reflektere over deres egen udvikling I høj grad 4 7 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 8 13 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen I hvilken grad havde du og eksaminator samme forståelse af, hvad der kendetegner en god præstation i erhvervscasen? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 3 5 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 12

15 16. I hvilken grad er det din erfaring som censor, at eleverne vurderes ensartet ved prøven i erhvervscasen på tværs af handelsgymnasier? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 4 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i Erhvervscasen 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 13

16 Prøven i Det Internationale Område 17. I hvilken grad viste eleverne til prøven generelt, at de kunne 17a. Anvende teori og metode fra studieområdets fag I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 1 % Indgik ikke i min vurdering 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO b. Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag I høj grad 16 9 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 1 % Indgik ikke i min vurdering 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO c. Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt I høj grad 7 4 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 2 % Indgik ikke i min vurdering 2 1 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 14

17 17d. Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger I høj grad 9 5 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 10 5 % Indgik ikke i min vurdering 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO e. Søge og behandle relevant faglig information I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % Indgik ikke i min vurdering 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO f. Anvende it på en måde der understøtter opfyldelsen af de øvrige faglige mål I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 8 4 % Indgik ikke i min vurdering 10 5 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO g. Strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % Indgik ikke i min vurdering 1 1 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 15

18 18. Gav prøveformen med mundtlig præsentation af centrale problemstillinger i synopsen og efterfølgende samtale gode eller dårlige muligheder for at vurdere, om eleverne opfyldte de faglige mål i studieområdet? Gode % Overvejende gode % Overvejende dårlige % Dårlige 4 2 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om prøverne generelt: 19a. Alle fagene i elevens synopsis kom i spil til prøven Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 5 3 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO b. Den afsatte tid til prøven gjorde det muligt at vurdere, om eleverne havde nået de faglige mål for studieområdet Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 5 3 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO c. Synopsen var et godt grundlag for elevernes fremlæggelse Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 17 9 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 16

19 20. Hvor let eller svært var det at anvende bedømmelseskriterierne i læreplanen til at vurdere, om eleverne havde opfyldt de faglige mål for studieområdet? Eleverne skal kunne 20a. Selvstændigt formulere og analysere samfundsøkonomiske, kulturelle og historiske problemstillinger Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 5 3 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO b. Argumentere fagligt, herunder forholde sig kritisk og perspektiverende til egne konklusioner Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 3 2 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO c. Forholde sig kritisk til metodeanvendelse Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO d. Reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 9 5 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 17

20 20e. Søge og behandle faglig information med relevans for den valgte problemstilling Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 3 2 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO I hvilken grad indgik følgende forhold i vurderingen af eleverne? Om eleverne... 21a. Havde faglig viden inden for forskellige fag i synopsen I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 11 6 % Slet ikke 1 1 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO b. Kunne forholde sig til forskellige fags forskellige metoder I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 1 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO c. Kunne reflektere over deres egen udvikling I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 18

21 22. I hvilken grad havde du og eksaminator samme forståelse af, hvad der kendetegner en god præstation i prøven i DIO? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 12 6 % Slet ikke 3 2 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO Er det din erfaring som censor, at eleverne vurderes ensartet i prøven i DIO på tværs af handelsgymnasier? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 17 9 % Total % Note: Spørgsmålet er kun stillet til censorer i DIO 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 19

22 Undervisningen i erhvervscasen 24. Hvor let eller svært var det at omsætte de faglige mål for studieområdet i din undervisning i erhvervscasen? Eleverne skal kunne 24a. Anvende teori og metode fra studieområdets fag Let % Overvejende let % Overvejende svært 5 9 % Svært 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i b. Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag Let % Overvejende let % Overvejende svært 7 13 % Svært 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i c. Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i d. Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Let 2 4 % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 5 9 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 20

23 24e. Søge og behandle relevant faglig information Let % Overvejende let % Overvejende svært 6 11 % Svært 2 4 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i f. Anvende it på en måde der understøtter opfyldelsen af de øvrige faglige mål Let % Overvejende let % Overvejende svært 6 11 % Svært 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i g. Strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt Let % Overvejende let % Overvejende svært 3 5 % Svært 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i Hvordan fungerede det faglige samspil mellem afsætning og virksomhedsøkonomi som grundlag for at give eleverne... 25a. En erkendelse af, at en problemstilling kan anskues ud fra forskellige perspektiver afhængigt af hvilke fag, der bringes i spil? Godt % Overvejende godt % Overvejende dårligt 4 7 % Dårligt 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 21

24 25b. Mulighed for at se forskel på de metoder, der anvendes i forskellige fag? Godt % Overvejende godt % Overvejende dårligt % Dårligt 2 4 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i c. Mulighed for at arbejde med et meningsfuldt projekt? Godt % Overvejende godt % Overvejende dårligt 2 4 % Dårligt 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i I hvilken grad samarbejdede du med klassens anden/andre erhvervscase-lærer(e) om nedenstående elementer? 26a. Planlægningen af undervisningen I høj grad % I nogen grad 6 11 % I mindre grad 4 7 % Slet ikke 2 4 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i b. Gennemførelsen af undervisningen I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 4 7 % Slet ikke 4 7 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 22

25 26c. Evaluering af eleverne I høj grad % I nogen grad 5 9 % I mindre grad 2 4 % Slet ikke 2 4 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i Hvilke barrierer var der for at skabe et godt samspil mellem fagene i erhvervscasen? (N=54) At vi lærere ikke havde tilstrækkeligt kendskab til faglige mål og metoder i det fag, vi ikke selv underviste i 6 11 % At vi lærere havde forskellige forståelser af, hvad eleverne skulle lære i erhvervscasen % Manglende tid % Jeg oplevede ingen barrierer for at skabe et godt samspil mellem fagene i erhvervscasen % Andet, skriv hvad 1 2 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i Var der tildelt elevtid (tid til skriftlige afleveringer) til forløbet? Ja % Nej % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i På hvilke måder arbejdede eleverne med skriftlighed i forløbet? (N=55) Eleverne arbejdede med synopsis-skrivning % Eleverne arbejdede med mindmapping 4 7 % Eleverne arbejdede med at skrive ræsonnementer i relation til erhvervscasearbejdet % Eleverne arbejdede med skriftlighed i powerpoint-præsentationer % Andet, skriv hvad 3 5 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 23

26 30. I hvilken grad var det muligt at trække på det, eleverne havde lært i SO1 i undervisningen i erhvervscasen? I høj grad 3 5 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 6 11 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i I hvilken grad blev eleverne gennem undervisningen i erhvervscasen forberedt til prøven i erhvervscasen? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 1 2 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i Er du enig eller uenig i, at det var klart for dig som underviser i erhvervscasen 32a. Hvilke mål der gælder for undervisningen i erhvervscasen? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig 3 5 % Uenig 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i b. Hvordan undervisningen i erhvervscasen skal tilrettelægges? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig 2 4 % Uenig 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 24

27 32c. Hvordan undervisningen i erhvervscasen kan bygge op til undervisningen i det internationale område (DIO)? Enig 2 4 % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i d. Hvad en synopsis i erhvervscasen skal indeholde? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig 4 7 % Uenig 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i e. Hvor meget eleverne skal medtage i synopsen af det, de vil præsentere ved eksaminationen? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig 7 13 % Uenig 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i Erhvervscasen i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 25

28 Undervisningen i Det Internationale Område 33. Hvor let eller svært var det at omsætte de faglige mål for studieområdet i din undervisning i DIO? Eleverne skal kunne 33a. Anvende teori og metode fra studieområdets fag Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 5 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i b. Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 5 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i c. Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 4 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i d. Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Let 14 9 % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 14 9 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 26

29 33e. Søge og behandle relevant faglig information Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 2 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i f. Anvende it på en måde, der understøtter opfyldelsen af de øvrige faglige mål Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 7 4 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i g. Strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 1 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i Hvordan fungerede det faglige samspil mellem de deltagende fag som grundlag for at give eleverne... 34a. En erkendelse af, at en problemstilling kan anskues ud fra forskellige perspektiver afhængigt af hvilke fag, der bringes i spil? Godt % Overvejende godt % Overvejende dårligt % Dårligt 4 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 27

30 34b. Mulighed for at se forskel på de metoder, der anvendes i forskellige fag? Godt % Overvejende godt % Overvejende dårligt % Dårligt 4 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i c. Mulighed for at arbejde med et meningsfuldt projekt? Godt % Overvejende godt % Overvejende dårligt % Dårligt 4 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i I hvilken grad samarbejdede du med klassens andre DIO-lærere om nedenstående elementer? 35a. Planlægningen af undervisningen I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 7 4 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i b. Gennemførelsen af undervisningen I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 13 8 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 28

31 35c. Evaluering af eleverne I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i Hvilke barrierer var der for at skabe et godt samspil mellem fagene i DIO? (N=160) At skulle arbejde på tværs af det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fagområde % At skulle arbejde på tværs af fag inden for det humanistiske fagområde 11 7 % At vi lærere ikke havde tilstrækkelig kendskab til de faglige mål og metoder i de DIO-fag, vi ikke selv underviste i % At vi lærere havde forskellige forståelser af, hvad eleverne skulle lære i DIO % Manglende tid % Jeg oplevede ingen barrierer for at skabe et godt samspil mellem fagene i DIO % Andet, skriv hvad % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i I hvilken grad var det muligt at trække på det, eleverne have lært i... 37a. Erhvervscasen? I høj grad 3 2 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i b. SO1? I høj grad 10 6 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 29

32 38. I hvilken grad blev eleverne gennem undervisningen i DIO forberedt til prøven (mundtlig prøve på baggrund af synopsis i DIO)? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i I hvilken grad gav måden, hvorpå synopsis-vejledningen i DIO var planlagt på dit gymnasium, mulighed for at give eleverne den vejledning, de havde behov for? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i Er du enig eller uenig i, at det var klart for dig som underviser i DIO 40a. Hvilke mål der gælder for undervisningen i DIO? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig 14 9 % Uenig 3 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i b. Hvordan undervisningen i DIO skal tilrettelægges? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 4 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 30

33 40c. Hvilke kriterier, der skal ligge til grund for årskarakterer i DIO? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 14 9 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i d. Hvad en synopsis i DIO skal indeholde? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 6 4 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i e. Hvor meget eleverne skal medtage i synopsen af det, de vil præsentere ved en evt. eksamination? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 11 7 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i DIO i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 31

34 Undervisningen i SO1 41. Hvilke elementer blev koordineret mellem de tre områder i SO1 (kultur- og sprogområdet, det samfundsøkonomiske område og det erhvervsøkonomiske område)? (N=198) At de tre forløb skemamæssigt lå hensigtsmæssigt i forhold til hinanden % Hvilke kompetencer eleverne skulle opnå i de tre områder % Progression i arbejdsformer % Progression i krav til elevprodukter % Progression i kravene til elevernes selvstændighed (graden af lærerstyring) % Hvordan der arbejdes med elevernes skrivekompetencer % Der koordineres ikke mellem de tre områder i SO % Jeg ved ikke, hvilke elementer, der bliver koordineret mellem de tre områder i SO % Andet, skriv hvad 7 4 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i studieområdets del 1 i I hvilken grad har du deltaget i formel videndeling mellem lærere, der underviser i de forskellige områder på SO1 om undervisningen i SO1? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i studieområdets del 1 i Har du erfaringer med den interne prøve efter SO1? Ja % Nej % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i studieområdets del 1 i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 32

35 44. Indgår et skriftligt produkt som en del af den interne prøve efter SO1 på dit gymnasium? Ja, en synopsis % Ja, en rapport % Ja, andet skriftligt produkt end synopsis eller rapport % Nej 6 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i studieområdets del 1 i 2015, der har erfaring med den interne prøve efter SO1 45. Hvor enig eller uenig er du i, at den interne prøve efter SO1 fungerer som opsamling på det samlede SO1-forløb? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 8 5 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i studieområdets del 1 i 2015, der har erfaring med den interne prøve efter SO1 Evaluering af studieområdet på hhx 33

36 Undervisningen i kultur- og sprogområdet 46. I hvilken grad var det klart for dig, hvilke mål der var for undervisningen i kultur- og sprogområdet? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i sprog- og kulturområdet i I hvilken grad var det muligt at integrere sprogdelen (grundlæggende viden om sprog) med kulturdelen i forløbet? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 10 9 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i sprog- og kulturområdet i Hvilke af følgende elementer var der fokus på i forløbet? (N=115) Grammatik % Kulturforståelse % Skriftlige genrer % Skriftlig formidling % Mundtlig præsentation % Arbejde med problemformulering % Arbejde med synopsisgenren % Arbejde i grupper % Grundlæggende faglig viden i de deltagende fag % Forskellige fags forskellige metoder % Grundlæggende studiemetoder og teknikker % Andet, skriv hvad 6 5 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i sprog- og kulturområdet i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 34

37 49. I hvilken grad var undervisningen i sprog- og kulturområdet udbytterigt for eleverne set i forhold til de faglige mål for studieområdet? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i sprog- og kulturområdet i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 35

38 Undervisningen i det samfundsøkonomiske område 50. I hvilken grad var det klart for dig, hvilke mål der var for undervisningen i det samfundsøkonomiske område? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 2 5 % Slet ikke 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det samfundsøkonomiske område i Hvilke af følgende elementer var der fokus på i forløbet? (N=43) Viden om konkrete emner (fx migration, globalisering) % Arbejde med statistisk materiale % Skriftlig formidling % Mundtlig præsentation % Arbejde med problemformulering % Arbejde med synopsisgenren % Arbejde i grupper % Grundlæggende faglig viden i de deltagende fag % Forskellige fags forskellige metoder % Grundlæggende studiemetoder og teknikker % Andet, skriv hvad 2 5 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det samfundsøkonomiske område i I hvilken grad indgik matematik på en meningsfuld måde i det valgte emne for forløbet? I høj grad 9 21 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 5 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det samfundsøkonomiske område i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 36

39 53. Hvilke barrierer var der for, at matematik kunne indgå meningsfuldt i forløbet? (N=16) Antal Procent ,4 At skaffe nok matematiklærere til at dække alle klasser. Stor niveauforskel på klassernes matematik kundskaber. 1,3 Der, hvor matematik giver mening i en problemstilling indenfor samfundsfag, ligger på et niveau, som eleverne skal have med sig fra folkeskolen. Fagbilaget i matematik C, der ligger i 1.g og SO1 stemmer ikke overnes med anvendelses niveauet i en samfundsvidenskabelig problemstilling. der kan være lidt signifikansregning, gennemsnitsbetragtninger mm men for lille fagligt spænd. Hvis der skulle leveres mere matematik o problemstillingerne ville det ligge langt over elevers formåen efter 9 ugers undervisning i 1.g. 1,3 Deres matematiske niveau er for lavt 1,3 Det er svært for eleverne at indsamle brugbar information og gennemskue hvilke relevante værktøjer og metoder, der kan bruges. Generelt mangler eleverne overblik. 1,3 Det kræver tal inddragelse af talmateriale evt. i kombination med beregninger, beregning af opstilling af indekstal m.v. 1,3 Elevernes generelle faglighed i matematik i forhold til det samfundsfaglige område. 1,3 Elevernes lyst til at arbejde med matematik 1,3 Faget kører som regel sit beget løb 1,3 Forløbet ligger tidligt på HH1, derfor har eleverne kun få erfaringer med matematik, det er desuden vanskeligt at inddrage matematik på en meningsfuld måde. 1,3 Ingen 1,3 Matematik er ikke så meningsfuldt i IØ på C-niveau, som jo er en del af samfundsfag C. Mere relevant på B- og A-niveau. Det er ikke særlig meningsfuldt at have matematik med i det samfundsøkonomiske/samfundsfaglige område. 1,3 Matematik læreren, var uinteresseret i SO1. Eller matematik læreren krævede en overvægt af matematik i opgaven for at den var interessant. 1,3 MAtematik-faget er i sin selvforståelse ikke så frygtelig bidragende til tværfaglige projekter. Faget opfatter sig selv meget som et støttefag, der kan hjælpe med beregninger, udarbejdelse af kurver m.m. - men ikke som drivkraft i et forløb. Der må samfundfag og IØ altid trække læsset 1,3 Matematik, især statistik, fik den plads som der var "plads" til i forløbet, sammen med IT. 1,3 skemamæssige, og at eleverne skulle have lært nok om statistik 1,3 Stor spredning i elevernes matematiske kunnen. Samfundsfaglig fortolkning af matematisk analyse. 1,3 Total ,0 Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det samfundsøkonomiske område i 2015, hvor matematik indgik i nogen grad, mindre grad eller slet ikke i det valgte emne for forløbet. Evaluering af studieområdet på hhx 37

40 54. Hvor let eller svært har det været at nå de faglige mål i samfundsfag gennem undervisningen i det samfundsøkonomiske område? Let 9 35 % Overvejende let % Overvejende svært 2 8 % Svært 1 4 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det samfundsøkonomiske område i I hvilken grad var undervisningen i det samfundsøkonomiske område udbytterigt for eleverne set i forhold til de faglige mål for studieområdet? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 2 5 % Slet ikke 1 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det samfundsøkonomiske område i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 38

41 Undervisningen i det erhvervsøkonomiske område 56. I hvilken grad var det klart for dig, hvilke mål der var for undervisningen i det erhvervsøkonomiske område? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 4 8 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det erhvervsøkonomiske område i Hvilke af følgende elementer var der fokus på i forløbet? (N=50) Casebaseret arbejde med udgangspunkt i en konkret virksomhed % Problemorienteret arbejde fx med opstart af egen virksomhed % Skriftlig formidling % Mundtlig præsentation % Arbejde med problemformulering % Arbejde med synopsisgenren % Arbejde i grupper % Grundlæggende faglig viden i de deltagende fag % Forskellige fags forskellige metoder % Grundlæggende studiemetoder og teknikker % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det erhvervsøkonomiske område i I hvilken grad indgik matematik på en meningsfuld måde i det valgte emne for forløbet? I høj grad 9 18 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 6 % Matematik indgik ikke i forløbet 5 10 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det erhvervsøkonomiske område i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 39

42 59. Hvilke barrierer var der for, at matematik kunne indgå meningsfuldt i forløbet? (N=18) Antal Procent ,7 at se relevansen af matematik anvendelsen. 1,3 At stofområdet i det virksomhedsøkonomiske område er et nyt område, hvor den teoretiske ballast er tynd det første efterår. 1,3 Basis matematik er det primære element i SO1 - så det er ikke direkte den matematik som eleverne skal undervises i der indgår. 1,3 Der er ingen barrierer, men matematik er et redskabsfag og da jeg både er økonomilærer og matematiklærer har jeg ingen problemer med at inddrage matematikken i det økonomiske fagområde på en relevant måde. 1,3 Det er svært at få fagene til at spille sammen - det er mere logisk for mig at få vø og afs til at spille sammen om en virksomhedscase og et projekt om iværksætteri. Afhængigt af matematiklæreren, kan matematik-delen komme til at være for styrende i forløbet. 1,3 Det faglige niveau i Matematik 1,3 Det var en udfordring at kombinere matematik med de øvrige fag til en samlede case især i forhold til, hvad der er nået af kernestof på det første år. 1,3 Elevernes forudsætninger 1,3 Ingen. Vi inddrager altid matematik. 1,3 Manglende lyst/evne fra matematikunderviserne 1,3 Matematik er ofte meget specifik på 1 år. Det bliver en løsrevet problemstilling - og ofte også meget forsimplet problemstilling der behandles i "matematik delen". 1,3 Matematikgruppen føler sig meget bundet op på at nå læreplanens mål - de mangler tid til flerfagligt samarbejde 1,3 matematiklærerens forståelse af de andre økonomiske fag. Samt hvor meget de har nået at gennemgå i matematik inden forløbene. 1,3 Matematiklærerne er fokuseret på deres eget fag ikke på anvendelsen i praksis og i fagsamarbejde 1,3 Savnet at matematik lærerne var mere på banen... Men også at eleverne ikke havde de kompetencer der skulle til på det tidspunkt 1,3 skemalægning for lidt kendskab til hinandens fag 1,3 SO1forløbet: Den væsentligste barriere har været mangel på matematiklærere, og elevernes meget forskellige basisforudsætninger i matematik. De fleste økonomilærere har dog så meget matematisk forståelse at de krav der stilles på SO1 om matematikinddragelse kan dækkes af disse. 1,3 Teorien var lidt fjern fra læreren. 1,3 Total ,0 Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det erhvervsøkonomiske område i 2015, hvor matematik indgik i nogen grad, mindre grad eller slet ikke i det valgte emne for forløbet. Evaluering af studieområdet på hhx 40

43 60. I hvilken grad var undervisningen i det erhvervsøkonomiske område udbytterigt for eleverne set i forhold til de faglige mål for studieområdet? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 2 4 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere i det erhvervsøkonomiske område i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 41

44 Sammenhæng i studieområdet 61. I hvilken grad fremstår SO1, erhvervscasen og DIO som dele af en samlet helhed? I høj grad 10 4 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere på hhx med censorerfaringer i I hvilken grad er der på dit handelsgymnasium indbygget en progression i undervisningen for den enkelte klasse i løbet af studieområdets tre dele, når det gælder 62a. Studiemetoder? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 8 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere på hhx med censorerfaringer i b. Arbejdsformer? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 12 5 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere på hhx med censorerfaringer i c. Arbejdet med faglige metoder? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 8 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere på hhx med censorerfaringer i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 42

45 63. Benytter I jer af følgende tiltag for at skabe sammenhæng mellem SO1, erhvervscasen og DIO for den enkelte klasse på dit gymnasium? (N=198) En tovholder knyttet til klassen gennem hele forløbet % Møder mellem lærerne, der underviser på de forskellige dele % Fælles dokumenter % Redskaber/skabeloner som går igen for eleverne i de forskellige dele % En progressionsplan for det samlede studieområde % Andet, skriv hvad % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere på hhx med censorerfaringer i Hvilke af følgende barrierer er der for at skabe progression i undervisningen gennem de tre dele i studieområdet? (N=226) Det forhold at det ikke er de samme fag, der indgår i de forskellige dele % Det forhold at det ikke er de samme lærere, der indgår i de forskellige dele % De forskellige dele ligger tidsmæssigt langt fra hinanden % De forskellige dele har forskelligt fokus og indhold % Det forhold at der arbejdes med synopsis på forskellige måder i de forskellige dele % Utilstrækkelig videndeling mellem lærerne i de forskellige dele % Utilstrækkelig koordinering mellem de forskellige dele på skoleniveau % At der ikke er gennemgående elementer som følger eleverne hele vejen som fx studieplan eller portfolio % At det er uklart i rammerne for studieområdet, hvordan progressionen skal skabes % Der er ingen barrierer for at skabe progression i undervisningen i studieområdet gennem de tre dele 14 6 % Andet, skriv hvad 18 8 % Total % Note: Da respondenterne kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Note: Spørgsmålet er stillet undervisere på hhx med censorerfaringer i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 43

46 Samlet vurdering af studieområdet 65. I hvilken grad lægger du vægt på følgende formål som vigtige for studieområdet? 65a. At eleverne lærer at kombinere fagfaglige elementer til en tværfaglig sammenhæng I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 11 5 % Slet ikke 2 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i b. At eleverne tilegner sig studiemetoder (fx at tage noter, planlægge arbejdsprocesser, arbejde projektorienteret) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i c. At eleverne tilegner sig viden om forskellige fags metoder (fx kildekritik, tekstlæsning, databehandling, spørgeskemaundersøgelse, statistisk metode) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 12 5 % Slet ikke 2 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i d. At eleverne opnår viden og færdigheder i de enkelte fag, der indgår i studieområdet I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 44

47 65e. At eleverne opnår analytisk kompetence I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 15 6 % Slet ikke 1 0 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i f. At eleverne bliver gode til at reflektere over egne arbejdsprocesser I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 12 5 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i g. At eleverne får en erkendelse af, at en problemstilling kan anskues ud fra forskellige perspektiver, afhængigt af hvilke fag, der bringes i spil I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 19 8 % Slet ikke 7 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i h. At elevernes valg af studieretning kvalificeres (særligt gennem SO1) I høj grad 11 5 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 45

48 66i. At elevernes valg af videregående uddannelse kvalificeres I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i j. At eleverne udvikler deres kritiske sans I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 20 8 % Slet ikke 2 1 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i k. At elevernes forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund videreudvikles I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i l. At elevernes forståelse af menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer styrkes I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 46

49 67. I hvilken grad vurderer du, at undervisningen i studieområdet på hhx samlet set 67a. Ruster eleverne til at tage en videregående uddannelse I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 7 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i b. Gør eleverne mere selvstændige i deres læreproces I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i c. Giver eleverne et læringsudbytte, som de ikke tilegner sig i andre fag på hhx-uddannelsen I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 12 5 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i d. Harmonerer med hhx-uddannelsens profil I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 7 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 47

50 68. Hvordan vurderer du de faglige måls ambitionsniveau set i forhold til elevernes mulighed for at nå målene inden for den afsatte tid i hele studieområdet? For højt % Passende % For lavt 16 7 % Ved ikke 11 5 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i Hvad er samlet set din vurdering af studieområdet på hhx som koncept, dvs. ideen om at afsætte en fast timeramme til fagligt samspil og flerfaglige forløb? Det er en God ide % Overvejende god ide % Overvejende dårlig ide % Dårlig ide 7 3 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i Hvordan vurderer du samlet set, at studieområdet fungerer i praksis på dit gymnasium? Godt % Overvejende godt % Overvejende dårligt % Dårligt 5 2 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i Hvor enig eller uenig er du i, at studieområdet ressourcemæssigt er en god investering i forhold til det samlede udbytte? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 13 5 % Total % Note: Spørgsmålet er stillet censorer på hhx i 2015 Evaluering af studieområdet på hhx 48

51 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Konference om studieområdet på hhx

Konference om studieområdet på hhx Konference om studieområdet på hhx Vejle Handelsskole 14. april 2010 Roskilde Handelsskole 15.april 2010 Jens Ditlev Hansen Program 09.30-10.00: Ankomst og kaffe 10.00-10.05: Velkomst v. Merete Pedersen

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3 Redaktion: Mette Lyng og Laila Madsen, fagkonsulenter Ny fagkonsulent i studieområdet 1 Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2 Skriftlighed i studieområdet.3 Spørgsmål og svar: Hvordan

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Herningsholm Gymnasium Studieområde del 1

Herningsholm Gymnasium Studieområde del 1 Herningsholm Gymnasium Studieområde del 1 Hvad har vi tænkt? Hvor er vi nu? Hvad har vi tænkt? HHX HERNING Studieområdets formål Progression og sammenhæng i arbejds- og studiemetoder i hele studieområdet

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx

Evaluering af studieområdet på hhx Evaluering af studieområdet på hhx Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH2I IBC Handelsgymnasiet Indledning Denne studieplan beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse med den studieretning du og dine klassekammerater har valgt. Studieplanen

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business.

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business. Studieplan HHX1.Cg/ 2013 16. Grundforløbet. Markedsorienteret studieretning. Business. Markedsorienteret Mål Grundforløb Fagligt og pædagogisk arbejdes der med at etablere og udvikle kompetencer i de enkelte

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell Der er gode grunde til at introducere Den

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse

Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse Erhvervscase, hhx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde Hf13-16

Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde Hf13-16 Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde Hf13-16 Oplevelsesøkonomi - GLOBAL Studieplan_Hf13-16_version 4_131114130813/ TRUI 1 Indhold Hvad er en studieplan... 3 Oplevelsesøkonomi og din studieretning...

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Indholdsfortegnelse 1. Klassen..Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Studieplan 2013/2014 HH2A. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/2014 HH2A. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/2014 HH2A IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen... 7 5. Løbende

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde He13-16

Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde He13-16 Studieplan 2013/16 Handelsgymnasium Rønde He13-16 Oplevelsesøkonomi - Marketing/promotion Studieplan_He13-16_version 2_130529/ FRTH, CAGN 1 Indhold Hvad er en studieplan... 3 Oplevelsesøkonomi og din studieretning...

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 2. år. Skoleåret 2014/15 for HH2i. Team 2. Lærere/fag:

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 2. år. Skoleåret 2014/15 for HH2i. Team 2. Lærere/fag: Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for HH2i Lærere/fag: AAK Dansk MTB Engelsk A LEH/BPA Matematik B SGU International økonomi A JAGR Virksomhedsøkonomi B JOJ Afsætning A Indholdsfortegnelse 1. Klassen...

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan for studieomra det - samlet

Studieplan for studieomra det - samlet Studieplan for studieomra det - samlet 2017-08 Side 1 af 11 SO1: Et samfund i udvikling (1. semester) Samfundsfag, matematik og Informatik Indsamling og behandling af data i et samfundsfagligt perspektiv:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Didaktik og arbejdsformer som lægger op den mundtlig eksamen i den nye læreplan Igangsætning af eksamensprojektet, herunder præcisering og roller under eksamensprojektet

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d Team 3 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieområde 3: Det internationale område

Studieområde 3: Det internationale område Studieområde 3: Det internationale område Emne: Fra kolonisering til globalisering Struer Statsgymnasium 3H1/2014 Det Internationale område Det internationale område er et flerfagligt, emne- og problemorienteret

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Studieområde 2 - Erhvervscase Birthe

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år.4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for 2.i

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for 2.i Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for 2.i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter...6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2011/12, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere