Ligestilling på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestilling på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - Ane Kollerup - Annette Millner - Dorthe Rozalia Horvath - Flemming Astrup - Henriette Jørgensen - Jenny Olsen - Lars Østergaard -

2 BARSELSFONDEN FØRSTE SKRIDT TIL DET LIGESTILLEDE ARBEJDSMARKED... 3 Hvad ønsker vi?... 3 LO og DA s barselsfond... 3 SKITSE TIL BARSELSFONDEN... 4 Luksusmodellen... 4 Minimumskravet... 4 Potentiel kritik fra V og A (særligt til luksusmodellen)... 5 DER ER MANGE GODE ARGUMENTER FOR!... 5 Danskerne støtter barselsfond... 5 Kvinder særligt udsatte... 5 MODELLER I DE ANDRE NORDISKE LANDE... 6 HOVEDPRINCIPPERNE I DEN NUVÆRENDE BARSELSORDNING... 7 Hovedprincipper... 7 Ret til at forlænge forældreorloven... 7 Mulighed for at udskyde noget af orloven... 7 Varsling... 7 Løn under barsel... 7 Side 2 ud af 7 Ligelønsoplæg 26/05/2004

3 Barselsfonden første skridt til det ligestillede arbejdsmarked Hvad ønsker vi? Som socialliberale ønsker vi, at alle har lige muligheder, og at de svageste får hjælp. Som liberale tror vi på, at en rigtig incitamentsstruktur fører til, at mennesker træffer fornuftige valg for dem selv og for samfundet. Hovedargumentet for en barselsfond er lige muligheder for alle. I dag medfører kvinders store tidsforbrug på barsel overfor mænds ringe brug af barsel: Lavere livsløn for kvinder end for mænd Dårligere karrieremuligheder for kvinder, pga. realistisk risiko for, at virksomheder belastes økonomisk af kvinders fravær fra deres arbejdsplads Dårligere muligheder på arbejdsmarkedet skader ligeløn Ligeløn forringes også af kvinders større tidsforbrug på familieaktiviteter Vi ønsker en national barselsfond, der omfatter alle på arbejdsmarkedet. Dele af dækningen med fuld løn skal øremærkes til mænd. En national barselsfond giver mænd og kvinder lige muligheder for at gå på barsel. Dette øger mænds reelle mulighed for at gå på barsel Dette giver større sandsynlighed for ligeløn, pga. afledt større tidsforbrug på familieaktiviteter. Argument: mere barsel til mænd øger deres vilje til at prioritere tid med familien illustration: Efter 3 måneders barsel udtaler Jesper, konsulent hos Djøf: Jo mere man er sammen med sine børn, jo mere lækre er de. Og man udvikler en større omsorgsfølelse, når man har været så meget sammen med dem. Nu ved jeg, hvad jeg mister ved ikke at komme tidligere hjem, og mit savn føles større. (Urban, ) En reel mulighed for barsel forbedrer også mænds rettigheder i forhold til deres børn, fx i forældremyndighedssager. En national barselsfond reducerer virksomheders bekymring ved at ansatte kvinder i den fødedygtige alder. En national barselsfond sender et kulturelt og strukturelt signal til mænd om, at det er OK at gå på barsel. En national barselsfond reducerer forskellen i livsløn når flere mænd går på barsel. LO og DA s barselsfond Det er et stort og positivt skridt, at arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en central barselsfond, der dækker halvdelen af de privatansatte. Men der er fortsat behov for lovgivning, så de mere end privatansatte, der ikke dækkes af LO og DA s aftale, får en national barselsfond. Der er behov for en løsning, der dækker alle lønmodtagere. Hvis man alene vælger at lave en fond for dem, der hverken er dækket af den statslige fond eller LO og DA s fond, vil man fremover tumle med tre forskellige barselsfonde (og måske mange flere), og derfor fortsat forskelsbehandling mellem mænd og kvinder i de forskellige sektorer. Den udligning vi ønsker mellem henholdsvis mands- og kvindedominerede fag vil ikke blive opnået, og derfor vil de strukturer, der understøtter et kønsopdelt arbejdsmarked, fortsætte. Kim Benzon Knudsen, der netop har udgivet undersøgelsen Barselsfonden Baggrund og løsninger, anbefaler som den idéelle løsning: Én national fond der garanterer 34 uger med fuld løn. Det antal uger er ifølge Kim Benzon Knudsen det gennemsnitligt antal brugte orlovsuger ved barsel i dag. Fonden vil koste samfundet 2,5-3 mia. kr. om året. (Børsen, ) Side 3 ud af 7 Ligelønsoplæg 26/05/2004

4 Skitse til barselsfonden Luksusmodellen Vi foreslår en national barselsfond, der sikrer 39 ugers (9 måneders) barsel på fuld løn. Fordelingen af den samlede barselsorlov på 52 uger: 13 uger med fuld løn øremærket til kvinden 13 uger med fuld løn øremærket til manden 13 uger med fuld løn som frit kan deles mellem kvinden og manden 13 uger med dagpenge som frit kan deles mellem kvinden og manden Denne model kan nedjusteres, fx til fuld løn i de 34 uger, der er den gennemsnitlige barsel i dag: 11 uger med fuld løn øremærket til kvinden 11 uger med fuld løn øremærket til manden 12 uger med fuld løn som frit kan deles mellem kvinden og manden 18 uger med dagpenge som frit kan deles mellem kvinden og manden Bemærk at ved nedjustering af antallet af uger på fuld løn betyder øremærkningen, at kvinden har ret til mindre end 26 ugers barsel med fuld løn, hvilket kan vække bred modstand. Hvis denne modstand ønskes imødegået, kan man gøre en forholdsmæssig større del fælles, så kvinden (eller manden) har mulighed for 26 uger på fuld løn: 8 uger med fuld løn øremærket til kvinden 8 uger med fuld løn øremærket til manden 18 uger med fuld løn som frit kan deles mellem kvinden og manden 18 uger med dagpenge som frit kan deles mellem kvinden og manden Refusionen bør maksimalt være 200 kr. i timen ved ordningens start. Et mindre beløb gør det ikke mindre riskofyldt for virksomheder at ansætte kvinder under 45 år i højtlønnede stillinger. Hvis der skal forhandles på dette punkt, er det en mulighed at vælge, at virksomheden kun får refunderet 80% af det beløb, de betaler til barselstageren. Bidraget til den fælles udligningsordning bør opgøres som en procentdel af virksomhedens lønsum. Minimumskravet Minimumskravet er en national barselsfond, der giver alle en minimumsdækning svarende til den netop indgåede aftale mellem LO og DA: Refusionen i udligningsordningen er fuld løn dog med et loft, der tager højde for overenskomsternes bestemmelser om løn under barsel. Refusionen er fastsat til maksimalt 115 kr. i timen ved ordningens start. Dertil kommer pension og andre overenskomstbestemte ordninger. Refusionsperioden er de 26 uger, hvor de fleste overenskomster giver fuld løn indenfor et lønloft. Den fælles udligningsordning dækker samlet mere end 80 % af virksomhedernes overenskomstmæssige udgifter. Bidraget til den fælles udligningsordning svarer til 785 kr. pr. medarbejder pr. 1. juli Til vilkårene i den netop indgåede aftale er det væsentligt at tilføje, at en del af perioden med fuld løn skal øremærkes til fædre, for at sikre mænds rettighed til barsel. Side 4 ud af 7 Ligelønsoplæg 26/05/2004

5 Potentiel kritik fra V og A (særligt til luksusmodellen) Der er stor risiko for, at A og V nu er bundet af, at deres foreninger, LO og DA, har lavet en fælles aftale. Derfor vil de to store partier være svære at få til forhandlingsbordet. Deres argument vil være, at nu har arbejdsmarkedets parter lavet en central barselsfond lad det så være op til arbejdstagerne og virksomhederne selv at bestemme, om de vil indgå overenskomst. Der er mange argumenter imod dette standpunkt: Halvdelen af de privatansatte er ikke omfattet af den centrale barselsfond. Mange af dem, der ikke er omfattet, er dækket af overenskomster udenfor LO s område, fx privatansatte Djøf ere. Mange af de højtlønnede områder er ikke med. Så hvis man ikke laver en national barselsfond der dækker alle, vil LO og DA s fond være med til at øge forskellen i mænds og kvinders livsløn, fordi kvinder presses ind på områder med lave lønninger. Modellen bør og kan tilpasses den aktuelle virkelighed med 12 måneders barselsorlov derfor fuld løn i 9 måneder. Arbejdsmarkedet har ikke selv taget dette skridt, og vil næppe tage det, fordi de forskellige sektorer har store forskelle i kønsfordeling blandt de ansatte og derfor vidt forskellige incitamentsstrukturer. Store mandsdominerede brancher har ingen interesse i solidaritet med store kvindedominerede brancher. Der er stor risiko for, at der bliver lavet halve og kvarte løsninger med barselsfond på enkelte områder. Det vil give politikerne et alibi for at lade være med at lovgive på området. På den måde opstår der nogle nye skævheder, uden at vi får omfordelt udgifterne til barsel mellem mande- og kvindefag. Flere mindre barselsfonde vil cementere uligestillingen, for arbejdsmarkedet er ekstremt kønsopdelt. I løbet af 1990 erne er der sket en uddelegering af kompetencen til at indgå overenskomster (aftaleretten). Det betyder på den ene side, at man får et mere fleksibelt arbejdsmarked, idet hver overenskomst afspejler den enkelte sektors behov, men samtidig er dette også en fragmentering af arbejdsmarkedet, hvorfor en overordnet reform som en barselsfond vil involvere mange aktører - og ikke længere blot LO og DA. Spørgsmålet om en barselsfond har således ikke entydigt en skillelinje mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, men mellem sektorer med delvis uafhængige overenskomstsystemer. Derfor skal det være en kønssolidarisk fond på tværs af alle brancher. - Det er i orden, at alle finansierer ligeligt, for det er i alle parters interesse, at der sættes ordentlige rammer for forældre og skabes incitamenter til at føde flere børn og dermed forøge arbejdsstyrken! Der er mange gode argumenter for! Danskerne støtter barselsfond 54 pct. af danskerne er for en barselsfond, og kun 30 pct. er mod. Ja-flertallet er bredt sammensat. Det er ligeligt fordelt på køn, alder, om de adspurgte har børn eller ej og om de er privat eller offentlig ansat. Flertallet er også uafhængigt af partifarve. 52,2 pct. af Venstres vælgere støtter ideen og tallet for de konservative vælgere er 51,9 pct. 63 pct. af de socialdemokratiske vælgere går ind for en fond. I øjeblikket afholder arbejdsgiverne udgiften til løn under barsel, og det mener 65,9 pct. er i orden. Hos 41 pct. af de adspurgte er ønsket om en barselsfond så stort, at de er villige til at undvære en lønstigning for at få en barselsfond (internetbaseret meningsmåling foretaget af Instant-Answer for Urban, januar 2004). Kvinder særligt udsatte På grund af barsel er kvinder særligt udsat for ledighed og kvinder rammes af løntab og pensionstab Nogle brancher rammes hårdt at børnefødsler selvom det er i hele samfundets interesse, at der fødes børn. Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. Det betyder, at enkelte sektorer og brancher står med hele ansvaret for barselsorlov, hvoraf 95 pct. tages af kvinder. Side 5 ud af 7 Ligelønsoplæg 26/05/2004

6 Kvinder er en potentiel udgift for arbejdsgiveren, fordi der er en risiko for, at de går på barsel. Fx koster frisørmestrenes frivillige barselsordning 15 gange så meget for arbejdsgiverne som industriens lignende ordning. En kortlægning af mænd og kvinders ledighed viser, at 69 pct. er uddannede inden for brancher, hvor mænd lettere end kvinder finder job efter endt uddannelse (Helena Skyt Nielsen, Handelshøjskolen i Århus). Ifølge Ingeniørforeningen (IDA) er barsel hovedårsagen til, at kvindelige ingeniører har 30,7 pct. større risiko for at blive ledige end mandlige ingeniører. IDA har ikke en barselsfond i deres overenskomst. Beregninger fra LO viser, at indkomsttab under barsel koster mange penge. En lønmodtager, med en indkomst på kr. mister kr. ved at tage barsel med tre børn, mens en lønmodtager med en bruttoindkomst på kr. mister kr., hvis hun har tre lange barselsperioder. Kvinder, der vil have børn, har vanskeligere ved at blive selvstændige, da de selv skal betale deres egen løn under barsel. Børns vilkår Danske børn har mindre samvær med deres fædre end andre nordiske børn. Danske mænd er de fædre i Norden, der tager barsel færrest dage, blandt andet fordi de ofte har mest at tabe ved at gå på orlov uden lønkompensation. Der bliver født for få børn i Danmark 1,7 pr. kvinde. Alligevel straffes kvinder, der får børn, med en lavere løn, større risiko for ledighed og med ringere mulighed for at avancere. Det er ikke fair, at et fælles anliggende mellem to mennesker, nemlig det at få børn, ender med at gå ud over kvinderne. En barselsfond kan med ét slag skabe lige muligheder for mandlige og kvindelige lønmodtagere på barselsorlov, fordi den fjerner den økonomiske skævvridning, der ligger i den nuværende ordning. Den forlængede barselsorlov fra 2002 har endnu ikke fået danske fædre til at tage mere barsel. Fædrene er gået fra 2,4 ugers barsel i 2001 til 2,6 uger i 2002, mens danske mødre er gået fra 22,1 ugers barsel til 25,1 ugers barsel. Under tre ud af hundrede danske børn oplever, at deres far tager mere barselsorlov end de øremærkede to uger. I Norge tog fædre i gennemsnit 3,3 ugers barsel i i Sverige var tallet 5,5 uger i I Island var tallet oppe på 9,1 uger i 2002 efter indførelse af en central barselsfond og tre måneders barselsorlov, reserveret til fædrene. En norsk undersøgelse viser, at norske fædre opfatter de fire ugers fædreorlov reserveret til faren, som en velkommen mulighed, og ikke som tvang. En mulighed for at få flere fædre til at tage barsel, er at øremærke flere uger til fædre, som det sker i de andre nordiske lande. I Norge er fire uger øremærket til faren og der planlægges at udvide til otte uger. I Sverige er to måneder øremærket til faren. I Island er tre måneder øremærket til faren. Modeller i de andre nordiske lande Danmark er det eneste land i Norden, hvor den enkelte arbejdsgiver selv hænger på en stor del af udgiften, når en ansat går på barsel. I Norge er det staten, der betaler. Modellen er altså skattefinansieret 100 pct. med lønkompensation i 42 uger eller 80 pct. lønkompensation i 52 uger (max Nkr.) I Sverige betaler arbejdsgiverne 2,2 pct. af lønsummen til staten, der bruger en del af pengene til forældreforsikring. 80 pct. lønkompensation (max Skr.) I Island betaler staten via en barselsfond, der finansieres af arbejdsløshedsforsikringsmidler. 80 pct. lønkompensation. Side 6 ud af 7 Ligelønsoplæg 26/05/2004

7 Hovedprincipperne i den nuværende barselsordning Hovedprincipper 52 ugers barselsorlov tilsammen Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel (Efter fødslen har hun pligt til fravær i 2 uger). I samme periode har faderen ret til to ugers barselsorlov. Fra barnet er 14 uger gammelt, har moderen og faderen tilsammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge, som de frit kan fordele imellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. (Faderen kan påbegynde en del af de 32 ugers orlov sideløbende med at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov.) Ret til at forlænge forældreorloven Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge barselsorloven med otte uger, så de i stedet får 40 uger fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til dagpenge er dog fortsat 32 uger. Det betyder, at forældrene i de 40 uger får udbetalt et beløb, der svarer til 32 uger med dagpenge. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at forlænge orloven med yderligere seks uger, så de i stedet får 46 uger, fra barnet er 14 uger gammelt. Her gælder det også, at forældre fortsat har ret til 32 uger med dagpenge. Det betyder, at forældre i de 46 uger får udbetalt et beløb, der svarer til 32 uger med dagpenge. Mulighed for at udskyde noget af orloven Forældre har ret til at udskyde mellem otte og 13 uger af barselsorloven til et senere tidspunkt - dog før barnet fylder ni år. De udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode. Hvis man skifter job beholder forældrene denne ret over for den nye arbejdsgiver. Forældre kan også aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af barselsorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder ni år. Hvis man skifter job, skal man indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Varsling Moderen skal underrette arbejdsgiveren tre måneder før fødslen. Faderen skal underrette arbejdsgiveren fire uger før fødslen, hvis han ønsker at holde de to ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen. Både moderen og faderen skal otte uger efter at barnet er født underrette arbejdsgiveren om, hvor meget orlov de vil holde, og hvornår de vil holde den. Løn under barsel Reglerne om barselsorlov vedrører alene retten til fravær fra arbejdsgiveren og retten til dagpenge. Om du har løn under barselsorloven afhænger af, om du har en overenskomst, virksomhedsaftale eller individuel aftale, der giver en sådan ret. Forældre kan efter aftale med arbejdsgiveren vælge at genoptage arbejdet delvist Arbejdsgiverens refusionskrav (Vejledning om barselsorlov og barselsdagpenge kap. 6) Hel eller delvis løn giver arbejdsgiveren ret til refusion. Kommunen udbetaler refusion til arbejdsgiveren svarende til de barselsdagpenge som arbejdstageren ville modtage hvis hun/han ikke fik løn Se desuden : Arbejdsdirektoratet: Side 7 ud af 7 Ligelønsoplæg 26/05/2004

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

[Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål H, stillet af Rasmus Horn Langhoff (S) og Kasper Roug (S) Spørgsmålets ordlyd:

[Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål H, stillet af Rasmus Horn Langhoff (S) og Kasper Roug (S) Spørgsmålets ordlyd: Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt T a l e p a p i r Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål H den 15. december 2015 om initiativer

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv Danske forældre er blandt de mest erhvervsaktive i verden. Vi har indrettet et samfund, der gør det muligt både at være aktive på arbejdsmarkedet og have

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den grønne Gruppe Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn og familie 2016

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider

Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider Familiepolitiske overvejelser er i dag en naturlig del af den faglige politik. Af HK's medlemmer er 41% mellem 20 og 35 år. Børnefamilierne tæller derfor stærkt,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

4.5.1. Kriterier/elementer, der indgår i modellen... 67 4.5.2. Totale omkostninger v. løn under barsel... 68 4.5.3. Bidraget... 69 4.5.4.

4.5.1. Kriterier/elementer, der indgår i modellen... 67 4.5.2. Totale omkostninger v. løn under barsel... 68 4.5.3. Bidraget... 69 4.5.4. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for udvalgets nedsættelse... 3 1.2. Udvalgets kommissorium... 3 1.2.1. Selvstændige... 4 1.3. Udvalgets sammensætning og udvalgets varighed...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Tillykke far. En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND

Tillykke far. En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Barselspjece 6/25/06 21:49 Side 1 Tillykke far En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Indhold Forord... side 3 Loven... side 5 Ole Lundbøll, 55 år, far til søn på 33 år og en på halvandet

Læs mere