Ringe uddannelsesgevinst af ekstra studieår på SU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringe uddannelsesgevinst af ekstra studieår på SU"

Transkript

1 November 2012 Ringe sgevinst af ekstra studieår på SU AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, reseach: nadia sejrsen. Vi har i Danmark nået grænsen for, hvor meget vi kan øge den sociale mobilitet i ssystemet via økonomiske ydelser i SU-systemet. Kulturelle barrierer betyder mere for mobiliteten end eksempelvis den ubetydelige effekt, der er af at give SU ud over den normerede studietid. Det danske system til forsørgelse af studerende under studierne har udviklet sig til et system med exceptionelt høje stipendier og stor uafhængighed af forældrenes indtægt samt mindre bastante krav om studiefremdrift end i mange andre lande. Hvor SU-systemet i sin oprindelse var tænkt til at sikre, at unge fra alle sociale lag i samfundet fik mulighed for at tage en udannelse, har det i dag mistet sin betydning ift. at øge social mobilitet. Danmark har de højeste stipendier Typiske maksimale støttebeløb i de nordiske lande 2009/2010 Danske kroner < Stipendier Lån Kilde SU-styrelsen Danmark Finland Færøerne Grønland Island Norge Sverige Åland

2 Ringe sgevinst af ekstra studieår på SU DI INDSIGT November 12 SIDE 2 Forskningsresultater peger på, at der ikke kan opnås større social mobilitet via SU-systemet. Således har bl.a. Helene Skyt Nielsen m.fl. analyseret forhøjelser i 1988-reformen af SU-ydelserne. Mere SU gav ikke mere social mobilitet Reformen indebar bl.a., at stipendiesatsen steg med 25 pct. for studerende over 19 år samt at den sidste rest forældreindkomstafhængig SU blev fjernet på videregående r. Resultatet af denne analyse viser bl.a., at der var en yderst beskeden øgning i efterspørgslen efter som følge af en øget stipendiesats. Artiklen peger på det i forvejen høje niveau af stipendier som en potentiel forklaring på den lille effekt. Højdepunkter i udviklingen af det danske SU-system I Danmark er der siden 70 erne opbygget et sstøttesystem (SUsystem), der er langt mere generøst overfor de studerende end i andre lande. I det danske system er der hovedvægt på gratis ydelser i form af stipendier suppleret med billige lånemuligheder. I 2011 brugte vi 15 mia. kr. på SU, heraf næsten 11 mia. kr. til SU på de videregående r. SU-systemet stammer fra 1970 SU-systemet blev introduceret i Den politiske baggrund for indførelsen var, at ingen dygtige studerende skulle være tvunget til at fravælge at uddanne sig på grund af manglende økonomiske muligheder. Samtidig var det intentionen, at det ikke skulle være nødvendigt for de studerende at arbejde så meget ved siden af studierne, så det gik væsentligt ud over studierne. Støtten var i udgangspunktet afhængig af forældrenes indkomst helt indtil den studerende var 27 år. Aldersgrænserne er siden løbende blevet reduceret. Yderligere var statskautionerede banklån indtil 1988 en helt central del af sstøtten 1. Dette system blev ændret ved en omfattende reform i Stor reform i 1988 Reformen i 1988 betød bl.a. højere stipendiebeløb og statslån med lavere rente end de statsgaranterede banklån, og de sidste elementer af forældreafhængighed forsvandt 2. Siden da er systemet blevet udbygget med særlige ydelser til studerende med børn, enlige forsørgere, handicappede m.fl. 6-årige klippekort fra 1996 Ydelsesperioden på de videregående r var i starten sædvanlig studietid med tillæg af et år. Med reformen i 1988 blev det til normeret studietid, men med mulighed for forsinkelsesklip i op til et år. I 1996 blev det 6-årige klippekort til videregående r indført. 1 2 SU Et spolitisk redskab, Status og videreudvikling, 2. udgave, SU-rådet januar For de årige

3 Ringe sgevinst af ekstra studieår på SU DI INDSIGT november 12 SIDE 3 Den danske indsats for at bryde den sociale arv har i stort omfang været fokuseret på at reducere de økonomiske barrierer for at få flere i og øge kapaciteten. Det vil sige at give gratis, optage studerende efter evner, samt at udvide skapaciteten. SUsystemet med stipendier og særydelser til særligt trængende grupper er gradvist blevet udbygget. Nogle forskere peger på, at det første store ryk i smobiliteten i Danmark kan kædes sammen med dette særlige danske system med få økonomiske barrierer for at tage en, men også en generel opadgående strukturel mobilitet i det danske samfund. Fokus på at reducere økonomiske barrierer Danske studerende er i højere grad på støtten De danske studerende henter den største del af deres indkomst fra offentlig støtte, mens studerende fra andre lande får en større del af indkomsten fra familie og lønindkomst. Høj andel offentlig forsørgelse I Danmark er der desuden i modsætning til i de fleste andre lande ikke deltagerbetaling på universitetskandidatr, så de økonomiske vilkår for at tage en universitets er meget gunstigere end i andre lande 3. Danske studerende er mest afhængige af det offentlige Fordelingen af de studerendes indtægter fordelt på indtægskilder. Pct Danmark Sverige Holland England Norge Tyskland Frankrig < Andet Løn Offentlig støtte Familie Kilde Eurostudent National Student Fee and Support System, 2011/12, European Commission

4 Ringe sgevinst af ekstra studieår på SU DI INDSIGT November 12 SIDE 4 F.eks. sker der i Norge delvist konvertering fra lån til stipendier, når den studerende består sine eksamener. En del lande har også aldersbegrænsning på, hvem der kan modtage sstøtte. I Holland skal de studerende være under 30 år, og i Tyskland er der ligeledes alderskrav 4. Alderskrav Danske resultater blegner internationalt Hvis gode muligheder for gratis og forsørgelse under studierne er altafgørende for at fremme den sociale mobilitet, skulle Danmark have fået øget den sociale mobilitet i takt med forbedringerne i SU-systemet fra 1970 og frem til i dag og have højere social mobilitet end andre lande. Danmark burde ligge i top hvis SU-størrelsen bestemte Uddannelsesmobiliteten, målt ved unge med ufaglærte forældre, der tager en lang videregående, har været stigende i Danmark, men er nu stagneret. For unge mænd med ufaglærte forældre er der således kun to pct., der som 25-årige har eller er ved at tage en lang videregående, mens det for unge mænd, der har forældre med en lang videregående, er over 35 pct. Børn af højtuddannede forældre tager lang videregående Andel 25-årige som har eller er i gang med en lang videregående, fordelt på forældrenes sbaggrund. Pct Ufaglært Gymnasial Erhvervsfaglig Kort vidergående Mellemlang videregående Lang videregående < Kilde AE-rådet 2011 Piger Drenge 4 I Tyskland kan man f.eks. ikke får støtte, hvis man er over 30 år, når man starter på sin bachelor eller 35 på sin kandidat, jf. Das neue BAföG, Bundesministerium für Bildung und Forschung

5 Ringe sgevinst af ekstra studieår på SU DI INDSIGT november 12 SIDE 5 Når man sammenligner med det danske SU-system og resultaterne ift. smobilitet med andre lande, fremstår det danske system ikke mere effektivt. Eksempelvis har England, som har høj brugerbetaling på videregående r og meget ringe grad af offentlig forsørgelse under studier, større succes med at give personer med ufaglærte forældre en videregående. Der er altså ingen proportionalitet mellem omfang af stipendier og andel, der bryder den sociale arv. Danmark er ikke bedre til at bryde den sociale arv Pct IS TR PT IE GB DK SE ES NL IT PL FI DE NO EL FR HU BG CZ US 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 < Odds (ratio) for at studere en videregående, hvis forældrene er ufaglærte Andel årige børn af ufaglærte på de videregående r Note Odds ratio sammenligner andelen af studerende på videregående r, der har lavtuddannede forældre, med andelen af lavtuddannede forældre i hele befolkningen. Odds ratio på 1 angiver en lige mulighed for at opnå en videregående. Danmarks placering med 0,59 viser, at der ikke er lige adgang for unge af ufaglærte forældre. Ligeledes er sandsynligheden for at børn af ufaglærte forældre tager en videregående ikke blandt de bedste. Forældrenes sbaggrund har med andre ord stadig stor betydning for de danske unges sandsynlighed for at tage en universitets. Den høje SU kommer derfor i dag i høj grad unge fra sstærke hjem til gode, eftersom det er dem, der tager en videregående. Tænketanken Kraka viser således, at de unge, der får mest i SU, typisk kommer fra økonomisk velstillede familier og samtidigt opnår de højeste indkomster efter endt 5. Det betyder, at det ekstra SU-år primært kommer studerende fra ikke-sfremmede hjem til gode. Kilde Education at a Glance 2012 Unge fra sfremmede hjem bruger mindre SU 5 Krakta (2012)

6 Ringe sgevinst af ekstra studieår på SU DI INDSIGT November 12 SIDE 6 Kulturelle barrierer er væsentlige Når det skal forklares, hvorfor smobiliteten ikke stiger yderligere trods det meget generøse SU-system, peger forskere primært på kulturelle barrierer. Børn af ufaglærte er i mindre grad vokset op med bøger i hjemmet; den øgede ghettoisering betyder, at færre børn af ufaglærte går i skole med børn fra mere boglige hjem og dermed får den mere boglige kultur ind via kammerater. Flere forskere, eksempelvis Gøsta Esping-Andersen, peger desuden på, at den sociale arv skal brydes langt tidligere allerede inden den formelle skolegang starter 6. Den formelle skolegang trænger også til et kritisk blik, herunder vores nuværende læringsformer, og mantraet ansvar for egen læring, som ikke virker i forhold til at bryde den sociale arv 7. Gettoisering hindrer social mobilitet OECD s tværgående lande analyser viser ligeledes, at den tidlige børneomsorg og skolestarten, der er vigtig for at bryde den sociale arv. Den sociale arv skal brydes i daginstitutionerne og i de tidlige skoleår 8. Det giver derfor god mening som minimum at flytte penge fra det ekstra SU-år til bedre skvalitet, så endnu flere unge får mulighed for at bryde den sociale arv og udnytte deres potentiale bedst muligt. Midlerne kan bruges bedre Esping-Andersen (2004) OECD (2010) Martin Munk (2008) og Bente Jensen (2008)

7 Ringe sgevinst af ekstra studieår på SU DI INDSIGT november 12 SIDE 7 Kilder AE (2011): Den sociale arv tynger Danmark Fordeling & Levevilkår 2011, Kapital 7: Stærk social arv i Bente Jensen (2008): Social arv- om social arv, ulighed i livschancer og målgrupper og forskningsmæssigeperspektiver for HPA-intervention, DPU Das neue BAföG, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2012 Gøsta Esping-Andersen, (2004) Untying the gordian knot of social inheritance, Research in Social Stratification and Mobility 21: Helena Skyt Nielsen, Torben Sørensen and Christopher Taber (2008): Estimating the Effect of Student Aid on College Enrollment: Evidence from a Government Grant Policy Reform, NBER Working Paper 2008 no Kraka Analyse ( ):De unge, der får mest i SU, kommer typisk fra velstillede familier og ender samtidigt med at tjene mest Martin Munk (2003): Social mobilitet Social mobilitet ser I et international perspektiv, Velfærdsfordeling, Arbejdspapir 9:2003 Martin Munk i Ugebrevet A4: For få arbejderbørn finder vej til universitetet National Student Fee and Support System, 2011/12, European Commission 2012 Economic Policy Reform: Going for 20 Growth, OECD 2010 SU Et spolitisk redskab, Status og videreudvikling, 2. udgave, SU-rådet januar Hjemmesider Eurostudent

8 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer di dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Resume Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet OM UNDERSØGELSEN Analysen følger uddannelsesadfærden i perioden fra 2000 til 2010

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner Tværgående analyse DAMVAD A/S NA2013:920 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-920

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Turen går Til fremtidens erhvervsliv

Turen går Til fremtidens erhvervsliv Turen går Til fremtidens erhvervsliv 3 10 bud på bedre danske kandidater Der kan være rigtig langt fra studielivet på universitetet til dagligdagen i en virksomhed. Under studietiden kan det måske virke

Læs mere