Referat fra Distriktskonference den 05. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Distriktskonference den 05. april 2014"

Transkript

1 Y's MEN INTERNATIONAL Udskr.: Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (22) DG , Bjarne Johansen, T: , Mail.: C:\Users\nud\0kvc-TOT\0Y's\_DG Bjarne\ Støvring\ Ref udv-og præsidietræning.doc Referat fra Distriktskonference den 05. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent Jens Pedersen. 7. Beretning v. Club-Præsidenterne beretninger afleveres skriftlig til referenterne. 8. Behandling af indkomne forslag skal være DG i hænde mandag den 10. marts. 9. Forslag, nye tanker fra / til Regionen. 10. Har vi flere repræsentantskaber end ved Vesterbølle Efterskole Farsø Efterskole - Borremose Erhvervsefterskole Bjerget Efterskole Hanherred Efterskole (liste over navne ønskes)? 11. Præsentation af Vesterbølle Efterskole v. Olaf Larsen Løgstør Y`s Men`s Club. 12. Præsentation af tiltrædende DG, Ellen Kruse. Og DGE Irma Jensen 13. Valg af ny Distriktsguvernør Elect Elect, DGEE. 14. Tid og sted for Distriktets næste Distrikts-konference v. Ellen Kruse. 15. Eventuelt.

2 1. Velkomst DG Bjarne Johansen Velkommen til os alle men vi mangler en som er Død, nemlig Dødsfald: PPR, Erik Dalgaard, Hobro I Erik Dalgaard døde 1. januar, en dag før 75 års fødselsdag Lad os mindes Erik Dalgaard med 1 minuts stilhed Vi er nu klar til generalforsamlingen og vi vil gerne foreslå Gunnar L. Hansen, Regionsskatmester som dirigent og Gunnar blev valgt Gunnar konstaterede, at - På Hjemmeside ses 23. april kalenderoversigt med angivelse af - Distriktskonference næsten 1 år før tiden >> 12 uger 24. februar 2014 ligger invitation til Distriktskonferencen 40 dage forinden - Bjarne har udsendt mail 3. januar julebrev med angivelse af Distriktskonferencen 91 dage = 13 uger før dagen > 12 uger 25. februar er invitation udsendt til Distriktskonferencen 39 dage = 7½ uge forinden > 4 uger Det betyder at Generalforsamling er lovformeligt indkaldt og kan således gennemføres 2. Valg af 2 referenter. Knud V Christensen, Østhimmerland Frede Gøttler, Østhimmerland 3. Valg af stemmetællere. Ellen Kruse, Hobro II Irma Jensen, Hobro I

3 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. Distriktskonference den 05. april for Distrikt Himmerland Tiden går hurtigt: For tre år siden blev jeg valgt ind i Distriktsledelsen, og allerede nu er det tiden, at jeg slutter efter et rigt forløb. Jeg må sige, at de sidste halvanden år - har været udfordrende og spændende. Bare det at man sætter sig ved en PC for at forberede sig - ja og få beskrevet sine egne målsætninger, og få dem afleveret og som jeg tænker: at sælge dem rigtigt. Jeg har altid haft det sådan uden et mål bliver man heller ikke begejstret! Det er vigtigt, at man husker på - at gennem begejstring opnår man større livsglæde, til gavn for det arbejde, som man ønsker at lægge tilrette for Y`s Men`s bevægelsen. Medlemstal for Distrikt Himmerland er 264 medlemmer plus, at her for 2 uger siden blev der optaget 2 nye medlemmer mere i Støvring Y`s Men`s Club, så i alt dags dato, er vi 266 medlemmer - Tillykke med det, Distrikt Himmerland - jeg synes det er flot! Klubbesøgene har også for mig været en spændende del af mit arbejde - at få lov til at komme rundt og orientere om de mange gode projekter - som vi har inden for Y`s Men`s bevægelsen, er en berigelse. Vi er en bevægelse som forsætter med at være i udvikling - hvor vi for tiden har 3902 medlemmer. Jeg synes det er fantastisk - jeg vil gerne have lov at udtrykke mig sådant Jeg er stolt over at være Y`s Men`s! Vedrørende besøgene i Klubberne - lige så mange Klubber der er - lige så forskellig er det at komme i klubberne. Jeg lagde meget vægt på, at se og høre - hvordant I håndterer jeres Klubarbejde det var rigtig spændende - forskelligheden lå også i - at nogle Klubber var utrolig gode til at stille spørgsmål om vores fælles projekter. Dialog på den måde udvider vores verden og forståelse. Særligt var der 2 3 Klubber, som var meget interesseret i projekt Verdensmiddag. Et projekt som også ligger mig stærkt på sinde da jeg mener, at vi på den måde har en øjenåbner for Folkekirken - ikke bare at få flere nye medlemmer igennem herboende Immigranter - men også for os, som danskere i almindelighed, at vi opdager, der sker noget i Folkekirken, og at vi også har brug for Folkekirken Vedrørende møde den 13. februar 2013 for Vicepræsidenterne, og den 23. maj 2013 for Udvalgsformænd og Præsidietræningen - valgte jeg selv at stå for ved indlæg, debat og erfaringsudveksling. Til Distriktsrådsmøderne 19. september 2013 og 27. februar 2014 har jeg haft gæstetaler på, og det gælder også til Midtvejsmødet den 24. oktober Til alle møderne har der været god tilslutning. Midtvejsmødet blev holdt på Borremose Efterskole. Alle andre møder er holdt på Motel Shell Støvring. Rammerne, som jeg har bygget møderne op over - har været, at vi startede med at se indad på Klubben selv. Det er vigtigt at Klubben er i balance med sig selv for at skabe et positiv fællesskab. Derefter inddrog vi emnet Ledelse. For som jeg plejer at tænke: Ledelse, inspiration og salg hører sammen. Og for at der ikke skal være tvivl om mine tanker om salg, er det at sælge i min verden som professionel sælger, det samme som at vinde andre for tanker / idéer, så der sker en tilvækst en udvikling til gensidig glæde for sælger og køber, (nye medlemmer, som også kan kaldes modtager).

4 Mødet til præsidietræning d. 23. maj 2013 havde emnet: Mod fælles mål - Det var i tråd med det, som RD Bjarne Sønderskovs siger i hans motto: Livsglæde gennem udvikling - jeg mener, at vi som mennesker har et interesseområde, som hedder fællesskab - igennem det skal vi udvikle os i samspillet for vores kristne livssyn. Distriktsrådsmødet d. 19/sept. Med emnet * fremtid og udvikling med taler Preben Nielsen fra Kolding Y`s Men`s Club, Preben er ansat ved Kolding kommune hvor han har arbejdet med frivillighedsprincip for grupper som understøtter værdigheden og fællesskabet til et bedre samliv. Det fik vi flere eksempler på. Borremose Efterskole d. 24. oktober Midtvejsmøde opfordrede til, at Y`s Men`s mødes for at blive begejstret - rigtig mange mødte veloplagte op - Traditionen tro fik vi gule ærter, men der var også mange andre lækkerier. Aftenen forløb med sange og gode indslag af Villy Mølgaard og Mads Lindholm. Villy Mølgaard fortalte vendelbo historier - og det med morfars hat på hovedet - og på Vendelbo mål det skabte latter og højt humør i hele hallen. Mads Lindholm Erhvervspsykolog havde Emnet: Rummeligheden på den gode måde - vi trækker streger og sætter skel imellem andre og os selv - han kom med meget dybe tanker til at finde os selv. Det var en rigtig god aften med høj stemning og store tanker. Distriktsrådsmødet d. 27/februar med taler Jens Byskov fra Aulum Y`s Men`s Club. Emne * Ledelse - at lede uden at være Chef. Han sagde blandt andet, at en Klub, der ikke er i udvikling - er i afvikling. Det er stærke ord, men han har nok lidt ret - som han også sagde, det er vigtig med Visioner og Nytænkning. Han opfordrede os til som Y`s Men`s at brænde igennem i den korte tid, man er på! Det mener jeg generelt, at vi gør, her i Klubberne i Distrikt Himmerland Stor tak til jer alle i Klubberne, og tak for et spændende forløb, I har bidraget til for mit vedkommende. Jeres fremmøde i antal har bare været enestående jeg er glad for de mange gode ord, jeg har fået af jer. Nogle har sendt mail, hvor I har udtrykt gode ord. Det varmer bare helt ind i hjertet. Stor tak til mit bagland. Her tænker jeg på BF-assistent Jens Pedersen, der gerne klipper og klister - Skatmesteren Lars Stig Andersen, der gennem girokort får underskud i Distriktskassen rettet op til overskud. - Kirsten Bæk, der så fint har klaret Distriktets Hjemmeside - DGEE Irma Jensen, som er meget lyttende og hjælpsom DGE Ellen Kruse. Når jeg spørger, er du altid kvik med et svar. Jeg er ikke i tvivl om, at du klarer det kommende års opgave til UG+. Vore arrangementer er jo dokumenteret ved fyldige referater, skrevet af Distriktssekretær Knud Christensen. Jeg er glad for, at du sagde ja til opgaven for jeg kunne ikke få en, der var bedre. Knud, du har været utrolig kreativ og flittig med din PC. Tak for det! Tak til jer alle for fremmødet til Distriktskonferencen det er dejligt at så mange trofast møder op, og dermed styrker sammenhold og fællesskab jeg er sikker på, at vi får en dag sammen hvor vi får lov til at lytte og samtale med andre så vi har flere gode minder til samlingen. Naturligvis vil jeg komme til at savne det at være DG. Men jeg synes også, det er en god ting, at Ledelsen i Y`s Men`s bevægelsen roterer, så der kommer en ny til hvert år. Det er klart, at det ene år vi har, da giver vi den hele armen! Jeg ønsker god vind fremover Med Tak til jer alle Kærlig Hilsen, Bjarne Johansen Herefter anmodede dirigenten om bemærkninger, kommentarer og spørgsmål til DG s beretning. Der var ingen der ønskede ordet. Forsamlingen godkendte beretningen.

5 5. Beretning v. Distriktets Skatmester

6 Y S MEN INTERNATIONAL DISTRIKT HIMMERLAND Regnskab vedr. distriktskassen 201Foreløbigt regnskab Kassebeholdning ovf. fra Kimbrerne Møde med vicepræsidenter 14/ Fortærring Andel pc = Post og papir kørsel = Præsidetræning 23/ Fortærring Ledning projektor -139 Distriktsrådsmøde 19/ Fortærring Kørsel, taler -878 Midtvejsmøde 24/ Deltagerbetaling Borremose Efterskole Kørsel, talere Distriktsrådsmøde 27/ Fortærring Kørsel, taler -588 Distriktskonference 5/ Deltagerbetaling Rebild Efterskole Talere -500 Underholdning Kørsel, vin, ledsagertur Periodens resultat Overførelse til næste år Kassebeholdning 1/ Med 264 medlemmer - udgift pr. medlem 49,71 Oppelstrup, den 1/ Lars Stig Andersen Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til det foreløbige regnskab, der godkendtes af forsamlingen.

7 6. Beretning v. BF-assistent Jens Pedersen. Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

8 7. Beretning v. Club-Præsidenterne Hanherred Pr Kirsten Holm Nielsen Beretning fra Han Herred Y s Mens Club 2014 Vi har haft et roligt år. Vi kunne selvfølgelig godt som andre klubber ønske os flere og yngre medlemmer. Vi er stadig 21 medlemmer, men for tiden har et medlem orlov, og et andet medlem er ikke rask, så han er ikke aktiv i klubben længere. Vi har spurgt flere, men de fleste siger at det er et godt arbejde, så måske senere. Til vores første møde i dette klubår havde i Kriminalkommissær Kurt Kragh, der fortalte om sit arbejde i Rigspolitiets Rejsehold. Vi har haft en aften med Sogne og Sygehuspræst Lotte Lyngby. Forstander Anna Brorson har været hos os for at fortælle om Hjertebo i Hvam, som er et hjem under Dansk Handicapforening. Vi har været til Cabaret på Skovsgård Hotel, en sjov og underholdende aften. Vores borgmester Mogens Gade har været for at fortælle hvad Jammerbugt kommune kan tilbyde ældre. Birthe Hovaldt Højrup, fra Hjørring har fortalt om en studietur med Folkekirkens Nødhjælp til Kirgisistan. I maj måned skal vi på besøg på Kamillianer Gårdens Hospice i Ålborg, det glæder vi os til, da mange ikke rigtig ved hvad hospice egentlig er. De havde søgt vores club om hjælp til det store frivillige arbejde der bliver gjort der. De ønskede sig Højskolesangbøger, så vi har valgt at give dem 75 stk. Vi slutter traditionen tro på Hanbohus, med grill og hyggeligt samvær, det er en tradition at vi slutter vores clubår der. Vi holder også nåleskift der. Af aktiviteter har vi vores lodseddel sammen med Åbybro, det er en god indtægt, Overskuddet til vores club er ca kr. Vi har klippet 6 tons fyrtoppe og lavet 135 kirkegårdskranse som er solgt til kirkerne i området. Det har givet os et overskud på kr. kransene er en god fælles aktivitet, der kan alle deltage. Vi har fået lavet streamere med vores clubnavn og det nye Y s Mens logo på. vi har dem i forskellige størrelser, de skal på f. eks sangbøgerne til Hospice, en trailer til Spejderne, Bussen på Hjertebo. Til slut en stor tak til Bjarne for et godt Y s Men s år.

9 Hobro I VPR Signe Lund Petersen Generelt: Billedstørrelser er bestemt ud fra at fylde en side ud Eller bestemt ud fra at Tekst er indsat som skannet

10 Hobro II PR Ellen Kruse Y's Men's Club II Hobro 5. april 2014 Beretning Vi i Y's Men' Club II Hobro mødtes til Rosas begravelse i sommerferien. Det er svært at fatte, at en ven lige pludselig ikke er her mere. Men når vi tror på livet efter døden, så er det nemmere at indstille sig på. Alle i vores klub yder en indsats. Nogle yder noget, der kan måles og nogle yder en indsats, der ikke kan måles i skemaer. Jeg mener, de fleste i klubben yder begge dele Vi har også nogle medlemmer, som er gode til at tage initiativ til oplevelser uden for programmet. FX var vi før jul med til TV-optagelse i Budolfi Kirke med Sigurd Barret og Søren Ryge. Så har vi deltaget i Open By Night i Hobro og har planer om at gøre det igen her i den kommende tid. Sidste efterår have vi besøg af Rafael Manzo fra Chile. Det blev pga. sygdom en lidt anderledes oplevelse end den planlagte, men ok. Til et internt møde spurgt jeg medlemmerne om hvad de synes god medlemspleje er. Nogle af de mange gode svar: Højt informationsniveau at lytte til andre og give dig tid til det Respekt for hvert enkelt medlem og gensidig medlemmerne imellem at være opmærksom, hvis nogle ikke har det så godt acceptere folk, som de er Med dette i tankerne: Tak for denne gang. Ellen Kruse Præsident

11 Løgstør VPR Liselotte Nielsen Løgstør Y`s Men`s Club Beretning for klubåret Løgstør Y`s Men`s Club er en lille men god klub. Vi er 16 medlemmer. Har arrangementer hver anden mandag aften fra kl. 19 til 21. Gennem året har vi haft 10 interne møder. Der ud over har vi haft mange forskellige arrangementer Vi begyndte klubåret med en søndag eftermiddag i Aalborg, hvor vi så forskellige seværdigheder, og sluttede af med kaffebord på Sømandshjemmet, hvor lederen Bo Kikkenborg Larsen redegjorde for hjemmets funktion og fremtidsplaner. Vi har været på virksomhedsbesøg på Due Plast i Løgstør, hvor vores medlem Mikael Vadsholt er ansat. Mikael viste os rundt og fortalte om virksomheden, som nu er slået sammen med Berg og Co. Høstfesten blev holdt i Sognehuset i Ranum, hvor vi jo også holder vore møder. Der havde vi en festlig aften med hinanden og de ægtefæller, som ikke er medlemmer. Åbybro Y`s Men`s Club besøgte os en aften, hvor Esther Toft fra Aalborg holdt foredrag om Rumæniens fattige, som hun og hendes nu afdøde mand har arbejdet iblandt. DG Bjarne Johansen har besøgt vores klub, og en del fra klubben var med til Midtvejsmødet på Borremose Efterskole. Hobro Y`s Men`s Club 1 inviterede os en aften til spisning og foredrag ved pastor Hanna Lyngberg Larsen fra Viborg. 1. halvår sluttede med intern julehygge i Sognehuset 2.halvår begyndte med nytårskur med hygge og underholdning. International Kirkedag holder vi hvert år sammen med Han Herred Y`s Men`s Club og Åbybro Y`s Men`s Club. I år var vi værter. Vi begyndte med gudstjeneste i Næsborg kirke. Derefter frokost i Sognehuset og foredrag ved arkæolog Simon Kjær Nielsen fra Aars Museum der fortalte om Aggersborg. Vi har haft en foredragsaften, hvor foredragsholderen var Øjvind Thomasen fra MAFs Landskontor, som ligger i Åbybro. Signe Riisgaard Jensen, som har været provstivoluntør i Tanzania, gav os en spændende aften. Og vi har fået valgt det nye præsidium og lagt planer for det nye klubår. Et af vore projekter er at sælge Y`s Men`s julekalender, Det har vi de uniformerede korps til at hjælpe os med. Som tak for hjælpen laver klubben et løb for dem, som vi kalder Kalenderløb. Det løber af stabelen nu den 9. april. Spejdere og FDFer får lov at beholde 20 kr. for hver kalender de sælger. Kalenderen koster 35 kr. Det som vi også ser frem til nu er et besøg i Bjælkebo, som Han Herred klubben har inviteret os til, og en aften, hvor vi skal bese det nye Solfangeranlæg i Vindblæs Endelig vil vi afslutte vores klubår med noget, som indtil nu er en hemmelighed.

12 Og til allersidst er vi nogen, der ser frem til at deltage i Regionskonferencen i Grindsted Som nævnt er et af vore projekter at sælge Y`s Men`s julekalendere. Vi har gennem årene solgt ca kalendere pr. år. Vort andet projekt er vores Møbelgenbrugsbutik, som giver et pænt overskud, så vi kan give et godt beløb til vore Regionsprojekter. Der er også mange, der søger om tilskud til forskellige arrangementer, hvor vi også er i stand til at give et beløb. Men vi ser ret nøje på, om det er formål, som kommer ind under Y`s Men`s formålsparagraffer, nemlig Det kristne børne- og ungdomsarbejde. Er der nogen der ønsker tilskud til et maleri til væggen eller lignende, bliver det et afslag. Eva Mejdahl -- præsident Kimbrerne PR Henning Svendsen Kimbrernes Y s Men s Club har i det forløbende år haft et spændende program både interne og eksterne aktiviteter. Klubben har pt. 43 medlemmer Tidens kunst er klubbens største aktivitet. Alle medlemmer deltager aktiv med hver deres ressourcer. Vi begynder tirsdag aften med at stille udstiller stande op og kører på hele ugen indtil søndag aften når alt er ryddet op. En uge hvor vi alle kæmper for den samme sag og oplever en god social stemning. Vi har haft kultur møde, hvor vi havde besøg af den Indiske Konsuls hustru Lone Chodavarapu som fortalte om hvordan hun havde mødt Konsulen og deres liv sammen. Hun talte om forskellene mellem Danmark og Indiens skik og brug. Vi har besøgt den palliative afdeling på Farsø sygehus. Hvor vi fik et indblik i hvordan den sidste tid kan være. Vi holder hvert år en ungdomsaften hvor ledere fra forskellige ungdoms organisationer bliver inviteret. Ligeledes har vi et fællesmøde med klub 1. I år var Jess Dige på besøg. Han har gennem flere år arbejdet med børn i sorg Klubben holdt 30 års jubilæum som var en hyggelig aften, hvor vi nye medlemmer fik et indblik i den forgangne tid. Præsident Henning Svendsen

13 Nibe Tove Rasmussen

14 Støvring PR Anne Marie Hyldgård Beretning ved distriktskonferencen for klubåret 2013/14 I Støvring Y s Men s Club er vi nu 20 medlemmer. Vi har fået 4 nye medlemmer i dette klubår. Der er rejst 2, som er overført til andre klubber og 1 medlem har meldt sig ud. Men vi er på udkik efter flere, og har da også allerede de næste i kikkerten, klar til invitation! Af aktiviteter har vi som den bedste indtægtskilde: Annoncelodsedlen sammen med Nibe Y s Men s Club. Et samarbejde vi er meget tilfredse med, det går bare godt og flot! Så sælger vi julemærker med smukke motiver fra Rebild kommune. De kan bestilles hos klubben! Og som sidste aktivitet har vi uddeling af kirkeblade. Det giver en fin indtægt og god motion! I klubben har vi lige netop truffet en aftale med bedemændene i vort område, om at stå til rådighed som bærere ved begravelser, når der er behov for det. Det var en henvendelse, bedemændene blev glade for. Vi søger flere gode aktiviteter, og vort aktivitetsudvalg er meget aktiv i øjeblikket, så mon ikke det lykkes. I efteråret har vi doneret beskedne beløb til 2 unge mennesker, der søgte om tilskud til deres rejser: den ene var i Afrika som volontør og den anden i Paris med et hold FDF ere. Efterfølgende har de 2 unge holdt flotte og meget forskellige aftener for os, hvor de fortalte om deres ture. 2 aftener, der begge gjorde stort indtryk på os. Vi har haft besøg af Hobro I, og til denne lejlighed fik vores udmærkede programudvalg fat i Irma Døssing. Hendes foredrag hed: Marie Krøyer. Det var rigtig spændende, men hun blev slet ikke færdig. Hun er meget vidende, og en god fortæller. Og derfor fik vi for lidt tid til at snakke med vore gæster. Derudover har 2 fra vores klub holdt foredrag: Mit liv og min hverdag som dværg og Foreningen uden far Hjælp en familie i Bosnien. 2 vidt forskellige aftner, men aftner, der satte tanker i gang. Til slut: Tak til Bjarne og Østhimmerland for jeres distriktsarrangementer. I er jo vor moderklub! Vores mor er en mandeklub! Det er dejligt, vi kan være sammen hver advent, nytår og til sommerudflugt! Tak skal I have. Støvring Y s Men s Club Anne Marie Hyldgård - Præsident

15 Østhimmerland PR Frede Gøttler

16 Aabybro PR Flemming Johansen Beretning til distriktskonference; Rebild Efterskole den 5. april Det er med stor glæde jeg må aflægge beretning fra vores klub som havde den store glæde ved opstarten på det nye Y s Men år, at optage 3 nye medlemmer. Vi kom godt fra start med rund fødselsdagsfest, generalforsamling og nåleskifte d. 20. august. Først i september fik vi besøg af vores venskabsklub fra Sundeved. Igen en fantastik weekend med besøg på Lindholm høje. Efteråret er en travl periode da vi har rigtig mange aktiviteter med blandt andet kransebinding og fremstilling af advents- og juledekorationer. Det er mange af vores medlemmer, der bruger deres kreativitet, hvor der er højt humør, samt der gives meget røg og gas til morskab for alle. Dette er med til at styrke kammeratskabet og venskaber i klubben. Alle tingene bliver solgt på Aabybro Mejeri til gode priser. Lige efter nytåret går vi i gang med at forny annoncerne i vores lodseddel som skal være færdig fra bogtrykkeriet senest ultimo marts, som så sælges af spejderne og juniorerne i lokal området, som bidrager med kr. 12,00 pr. styk i deres kasse med det samme. Der var også forhandlinger om eventuelle større lokaler til vores genbrugsbutik i Kås. Disse faldt på plads medio februar. I vores klub er der ikke langt fra tanke til handling. Kun 8 dage til at flytte en hel genbrugs butik på ca. 90 m2 til den nye på ca. 170 m2. Godt gået af hele klubben. Vi kan også mærke at salget er pænt stigende, da personalet meget bedre kan præsentere varerne pænere i butikken. Vi er så heldige at Jammerbugt kommune har en container på genbrugspladsen i Aabybro som stilles til rådighed for genbrugsbutikkerne i lokal området. Vi skal tømme disse mandag, onsdag og fredage i lige uger. Dette giver mange gode effekter til butikken, af rimelig god kvalitet. Vi, i Aabybro Y s Men Club, har rigtig mange aktiviteter hvor alle i klubben har meget travlt på forskellige fronter med det arbejde som hvert medlem nu formår, med den fysik man på nuværende tidspunkt har. Som præsident er jeg ofte ved at tabe pusten, når jeg ser hvad alle medlemmerne bruger af tid, midler og kræfter, for at vi, som en rigtig kristen tjeneste klub, kan gøre, for at være til gavn for vores kristne børne- og ungdomsorganisationer i lokalområdet.

17 Vores programudvalg arbejder på højtryk i øjeblikket på forberedelserne til vores 10 års jubilæumsfest, den 6. maj med FDF. Tamburkorps spiller ved indgangen, hvor Han Herred og Løgstør klubberne er indbudte med flere. Der vil være uddeling af midler på denne festdag til vores spejdere og unge med flere. Mandag den 31. marts havde vi besøg af Kimbrerne fra Års i Gjøl kirke der var cirka 50 Y s Men, hvor vi havde den glæde at et af vores gamle medlemmer, fortalte om kirken. Kristen og Ester Vestergaard har været præstepar på Gjøl i 23 år. En dejlig aften. Der havde vi 2 nye gæster med som vi håber, bliver de næste som ønsker optagelse i klubben. Vi er en lille klub, med 21 medlemmer, hvor alle arbejder hårdt. Vi er stolte over, at vi kan gøre en forskel i vores arbejde for børn og unge i lokalt samfundet. Tak til alle. Præsident Flemming Johansen Aars PR Marianne Jensen Beretning fra Aars Y`Men`s Club til DISTRKTSKONFERENSEN lørdag den 5. april Vi er 41 medlemmer i Aars Y`Men`s Club hvoraf en har orlov, men vender tilbage, som aktiv medlem ved klubårets begyndelse. Vi har desværre 3 medlemmer der er stoppet som Y`Men`s, den ene på grund af sygdom. Vi har i øjeblikket 5 gæster i vores klub, desuden ser vi frem til, at vi snart får en overflytning af et medlem fra Norge. Lidt om hvad klubåret er gået med: Vi startede den 18. august med præsidieoverdragelse i Rosenparken i Aalestrup derefter var vi på Hjertebo i Hvam hvor vi fik en rundvisning og der blev fortalt om stedet og om hverdagen der, Hjertebo er et forholdsvis nyt kristent Bosted for voksne med psykisk eller fysisk handicap, her vil jeg lige indføje vi har støttet Hjertebo med ,- kr. til opstart så derfor var det ekstra spændende, for os at besøge stedet. Første weekend i september havde vi besøg af vores broderklub fra Arendal i Norge og vi havde, som sædvanligt et dejligt sammen vær og i år er det så vores tur til at besøge Arendal og det glæder vi os til. I øvrigt synes jeg, at vi har haft et varieret program med blandt andet virksomhedsbesøg, foredragsholdere, Advents Møde, Nytårskur, International Kirkedag, Time of Fast, en aften med et af vore

18 medlemmer, Gustav Christensen emnet: Min historie utrolig spændende, også har vi haft besøg af Østhimmerlands Y`Men`s Club også en dejlig aften, og nu her i maj måned har vi rotations spisning, vi slutter klubåret med udflugt til Vitskøl Kloster samt præsidieoverdragelse, desuden har vi når klubåret slutter afholdt 6 interne møder de er meget vigtige for vores klub, det er jo der klubbens liv og vækst bliver drøftet og vi kan se på mødeprocenten, at vores medlemmer pivoterer disse møder rimeligt højt. Her den 8. april er vi inviteret til at fejre Nibe Y`Men`s Club s 30 års jubilæum, som vi er moderklub for. Nok om vores program nu vil jeg fortælle lidt om vore to store pengerejsning projekter. Annonce lodsedlen, som vi har haft i mange år er stadig et godt aktiv for os og vi har her i krise tider formået at beholde antal af annonce og dermed også samme afkast. Vores andet store pengerejsnings projekt er vores loppemarked, som vi har åbent 2½ time hver torsdag eftermiddag og to timer den første lørdag hver måned, det giver et pænt afkast, til gengæld er det også ret arbejdskrævende, men som sidegevinst giver det så klubbens medlemmer et godt socialt fællesskab. Vi har fra præsidiet forsøgt i dette klub år med nogle nye tiltag for at gøre vores klub lidt mere synlig, blandt andet har Aars Y`Men`s Club fået en hjemmeside og vi synes den er blevet rigtig god og spændende, den kan vi takke Jens Simonsen for, som også løbende ajourfører den. Ydermere har vi lavet en folder der med ord og lidt billeder fortæller lidt om Aars Y`Men`s Club, den er lagt rundt i kirke / kirkecentre og sognegård og hver medlem har fået to udleveret, den er tænkt som en appetitvækker til eventuelle nye medlemmer. Vedr. synlighed af klubben har vi en god og aktiv PR mand, som sørger for, så vidt muligt, at få vore donationer i aviserne. Desuden har vi fra i år flyttet præsidie overdragelse samt skift af udvalgsformænd til vores sidste møde inden sommerferien i stedet for ved først møde efter sommerferien, så man har tid til at gøre sig klar og er velforberedt til at komme i gang i det nye klub år. Broderklubber: Vi har Arendal i Norge, Montana i USA, Moratuwa i Sri Lanka og Nitra Y`Men`s Klub i Slovakiet. Jeg vil slutte min beretning med at sige jeg har været rigtig glad for at være præsident i Aars Y`Men`s Club det giver et godt indblik i hvad Y`dom er! og det har desuden også været spænde at deltage i Distriktsrådsmøderne og det skyldes ikke mindst DG Bjarne Johansen, som har tilrettelagt dem. Marianne Jensen / klubpræsident 2013/14. Klubbernes beretninger blev taget til efterretning uden kommentarer.

19 8. Behandling af indkomne forslag Der er IKKE indkommet forslag 9. Forslag, nye tanker fra / til Regionen. DG. Ellen Kruse, Hobro II Det er ønskeligt at vi genetablerer PDG funktionen. (PDG funktionen forsvandt da vi i stedet fik DGEE). 10. Har vi flere repræsentantskaber Vesterbølle Efterskole Olaf Larsen udgår => Poul Erik Petersen, Nibe Ole Møller, Aars Y`s Men`s Club Farsø Efterskole Ingrid Danielsen for Kimbrernes Y`s Men`s Club Aars, Hun sidder i bestyrelsen. Borremose Erhvervsefterskole Finn Jensen, Østhimmerland Hardi Kristensen, Kimbrerne Jens Niss, Nibe Ellen Kruse, Hobro II Poul Vadsholt, Aars Birthe Leth med i bestyrelsen, Hobro I Anne Marie Hylgård => Leif Bach Sørensen, Støvring Birgit Christensen, Aars Bjerget Efterskole Inge Brinkmann Poulsen, Aabybro Kurt Nielsen, Aabybro Niels Jørgen Larsen, Han Herred Lars Sørensen, Han Herred Hanherred Efterskole?? Grundtvig Koldsk ingen repræsentation Repræsentationer Distriktsledelsen tager fremover mere hånd om repræsentationerne ved at lave en mappe, der skal administreres af den til enhver tid siddende DGEE, Og man starter med at give opgaven til nuværende DGEE, Irma Jensen, der snarest fører mappen up to date med navnene på repræsentanterne og bestyrelsesmedlemmerne i Efterskolerne. Mappen overdrages hvert år ved nåleskift i juni måned til den nyvalgte DGEE Irma Jensen afleverer så første gang den nye mappe til den DGEE, som efter reglerne vælges i dag

20 11. Præsentation af Vesterbølle Efterskole v. Olaf Larsen Løgstør Y`s Men`s Club. Har været med 4 år i repræsentantskabet Skolen startet 1983, gode bygninger, ca. 70 elever, kristent livs- og menneskesyn. Baggrund Kristent livssyn. Bagland i foreninger: KFUM-Spejder, KFUM idrætsforening, KFUM/K, skolekredse, forældrekredse, Y's Men, DKG I alt 35 personer i repræsentantskab og 9 mand bestyrelsen. Martin Diget Aamann ny forstander. Program er Kreative, rejser til Sierra Leone, temarejse om 2. verdenskrig. Til min efterfølger: der er en spændende oplevelse 12. Præsentation af tiltrædende Distriktsguvernør DG Ellen Kruse, Hobro II Jeg valgte at sige ja til at blive DG, fordi det ville give mig nye udfordringer, men især fordi jeg derved ville komme i kontakt med endnu flere Ysmen. I Ysmen har vi den gode regel, at man er en slags føl til alle poster. Det er en rigtig god måde at blive ført ind i arbejdet på. Indtil nu har det været meget berigende at være med i distriktsledelsen her i Himmerland. Jeg har jo præsenteret mig selv et par gange, så her vil jeg blot sige, at jeg glæder mig til at komme rundt til jer i klubberne. Regionsledelsen har fabrikeret noget materiale, som jeres kommende præsidenter har fået. Måske er der noget af det vi skal snakke om næste år. Næste års tema og motto: - Empati og næstekærlighed / Y's dom - det handler om mennesker passer rigtig godt til noget af det, jeg synes, der skal fokus på. - Når jeg kommer på besøg som DG, er det jer i den enkelte klub, der skal beslutte, hvad aftenen skal indeholde. Jeg har kalenderen med og vil gerne her i dag have lavet aftale med de sidste klubber, hvis det er muligt. Jeg har været på træning i Silkeborg 2 dage og på diakonhøjskolen en gang med overnatning. Der er de forskellige distriktsledelser samlet fra hele landet sammen med regionsledelsen - alt sammen betalt af jer. Tak ska' I ha':-) Det er virkelig godt og giver en uforlignelig indblik i hvordan bevægelsen er strikket sammen, og hvad der især skal arbejdes med og på det næste år. Når man så tilmed er sammen med mennesker, der er interesseret i at få noget i gang og er begejstrede, så er det bare så stor en positiv oplevelse, som jeg ville ønske alle kunne få.

21 Jeg vil gøre mit bedste for at vi får nogle gode timer sammen, og det samme kan I gøre ved at slutte op om de arrangementer, der bliver afholdt. Der vil ligesom det her i dag være lagt energi og hjerte i at få noget godt på banen. Til slut vil jeg sige mange tak til dig, Bjarne - med de grå hår - Johansen:-). Du har været en uforlignelig læremester. Og tak til Irma for samarbejdet indtil nu, og jeg håber, det også kommer til at gælde for næste år i distriktsledelsen. Distriktsguvernør Elect, DGE Irma Jensen, Hobro I Sidste år var der ikke nogen DGEE er valgt inden Distriktskonferencen, hvorefter jeg blev den heldige. Jeg har kun været medlem i knapt 3 år, men prøver at sætte mig så godt ind arbejdet som muligt og håber på stor hjælp og forståelse fra jeres side. Jeg har nu deltaget i distriktsledelsen i et år, og der har været 2 rigtig gode lærere, som er klar til at svare på alle mine mange spørgsmål. Tak til Bjarne og Ellen for det. Jeg har også deltaget i træning i Silkeborg i januar måned, hvilket var med til at give mig endnu et blik ind i, hvordan tingene kører. Jeg vil gå til arbejdet med krum hals jeg har altid været vant til at have med frivilligt arbejde at gøre, så derfor vil jeg naturligvis også gerne gøre en indsats for Y s Men s bevægelsen, som jeg synes gør et fantastisk flot stykke arbejde både herhjemme og via projekter ude i den store verden. Jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet med jer. 13. Valg af Distriktsguvernør Elect Elect, DGEE. Poul Vadsholt, Aars (Annelise bliver sekretær) Hedelyvej 10, Overlade 9670 Løgstør T M

22 14. Tid og sted for Distriktets næste Distrikts-konference v. Ellen Kruse. Næste års distriktskonference afholdes d. 25. april her på Rebild Efterskole. 15. Eventuelt. Birte Fjorback adresseliste passer slet ikke for os (ref beklager) det bliver rettet i referatet Arne Nielsen Strategimøde Tidligere planlægning Præsidieoverdragelse inden 1/7 Ekstension nede i Østeuropa vil gerne have venskabsklubber med klubber i DK og er der klubber, som vil være Moderklubber modtages det med tak. Tørning Lens Y s Men s Club chartres i dag Holstebro næste lørdag Chr B Iversen Det er vigtigt, at der klubber som tager Moderklubfunktionen. Vi har 12 års erfaring så kom og få vores erfaring des angående Morten Jødal Teleslynge har dårlig funktion, hvis ikke alle bruger mikrofon (eller bedre at den er sluttet til forstærker). Dirigent Gunnar Hansen afslutter generalforsamlingen DG Bjarne Johansen Tak til Gunnar for igen en fin styring trods problemer med mikrofon Praktiske oplysninger: kl Festaften i skolens foredragssal - Sang og Velkomst. Toastmaster Anders Andersen. Spisning, Forret serveres. Solosang ved Lone Bundgaard. Tale v. Arne Nielsen PRD. Past Regionsleder. Præsidenterne på slap line v. Birgit Nielsen. Spisning, Hovedretten. Aftenens tale v. Retsordfører Karsten Lauritzen, MF. Rummeligheden i Danmark vi som mennesker. Indslag Østhimmerlands WISE-MANDSKOR. Kaffe med dessert m.m. Tak til alle medvirkende. Solosang ved Lone Bundgaard. Afslutning v. Bjarne Johansen. Farvel kl. 22

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v.

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent

Læs mere

Referat fra Distriktskonference den 05. april 2014

Referat fra Distriktskonference den 05. april 2014 Y's MEN INTERNATIONAL Udskr.: 05-07-201612-04-2014 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (221) DG 2013-14, Bjarne Johansen, T: 2962 4477, Mail.: johansenfamily@mail.dk. C:\Users\nud\0kvc-TOT\0Y's\_DG

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning.

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Y`s Men International Region Danmark DG Henning Jensen Distrikt Storå DS Kjeld Bækgaard Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning. 2.

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Referat Distriktskonferencen 5. april 2014, Astrup kirke og Rebild Efterskole. Lille Albere Dalsgaard Eskildsen blev døbt.

Referat Distriktskonferencen 5. april 2014, Astrup kirke og Rebild Efterskole. Lille Albere Dalsgaard Eskildsen blev døbt. Y's MEN INTERNATIONAL Udskr.: 21-04-2014 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) DG 2013-14, Bjarne Johansen, T: 2962 4477, Mail.: johansenfamily@mail. D:\0_ic_ Knud\140329 Distriktskonference\Rererater

Læs mere

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15.

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Ca. 50 deltagere. Kasserer Birthe T. Pedersen fraværende ( syg ) Taler: Morten Skov Mogensen, KFUMs Sociale Arbejde. DG Ellen Kruse bød velkommen. Orientering:

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk Til præsidenterne i Distrikt Østjyllands klubber DGE, DGEE, webmaster og BF-assistent/skatmester (distriktsledelsen) RLM og RLME sektion Nord 2 Hermed indkaldes til distriktsrådsmøde Risskov, den 26. januar

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL

Y s MEN INTERNATIONAL Den 2. april 2016 GENERALFORSAMLING I DISTRIKT STORÅ LØRDAG DEN 2. APRIL 2016, KL. 14.00 PÅ SNEJBJERG SKOLE Dagsorden/referat Punkt 1. Velkomst, indledning og præsentation ved DG. Referat Gunnar Haug bød

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

SUNDS Y s MENETTE CLUB

SUNDS Y s MENETTE CLUB INFORMATIONER OM SUNDS Y s MENETTE CLUB 1 SUNDS Y S MENETTE CLUB. En Y s Menette klub er en del af en international organisation, som engagerer sig gennem tjeneste i kristne og sociale aktiviteter: lokalt,

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

DISTRIKTSRÅDSMØDE Tirsdag den 22. september 2015 Kl På Medius, Højmarksvej 18, 6670 Holsted

DISTRIKTSRÅDSMØDE Tirsdag den 22. september 2015 Kl På Medius, Højmarksvej 18, 6670 Holsted Referat fra DISTRIKTSRÅDSMØDE Tirsdag den 22. september 2015 Kl.18.00 På Medius, Højmarksvej 18, 6670 Holsted Deltagere: Klub Præsident Vicepræsident Andre Erritsø Georg Høeg Ellen Wyke Esbjerg Hardy Melstrup

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 22. september nummer:3 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Hjørring Y s Men s Club

Hjørring Y s Men s Club Hjørring Y s Men s Club I denne velkomstmappe finder du Klubbens motto Klubbens formål Klubbens love Klubbens vedtægter Klubbens seneste godkendte regnskab (bilag) Klubbens seneste godkendte budget (bilag)

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget Referat fra Programudvalgsmøde nr. 1-2012-2013 Dato: Mandag, den 27. august 2012 kl. 19.00 Sted: Hos og Hans Erik, Kragelund Tværvej 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Birgit og Einar Fajstrup Inga og Sven

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

ØSTHIMMERLANDS Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND

ØSTHIMMERLANDS Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND ØSTHIMMERLANDS Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND MOTTO: VI VEDKENDER OS DEN PLIGT, SOM FØGER MED ENHVER RET - http://www.1208.ylokal.dk/ Nr. 161 2014/2015 28. årg. Næste møde April Se Hjemmeside http://www.oesthimmerland.ysmen.dk/index.php?id=2586

Læs mere

Generalforsamling i og KFUM og KFUK i Ikast. den 1. April 2008

Generalforsamling i og KFUM og KFUK i Ikast. den 1. April 2008 Generalforsamling i og KFUM og KFUK i Ikast den 1. April 2008 Ad. 1 Valg af ordstyrer: Karen Krøjgaard Valg af referent: Britta Hald Vestergård Ad. 2 Formandens beretning: Bente Larsen rettede en stor

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere