Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores alder har betydning for vores realkreditlån"

Transkript

1 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end lån sat fokus på den typiske danske boligejer. I denne analyse har vi set nærmere på sammensætningen af boligejernes realkreditlån og alder. Gennemsnitalderen for vores låntagere er på 54,4 år. Aldersgruppen fra år er kraftigt underrepræsenteret blandt låntagerne. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at adgangen til boligmarkedet kræver en vis størrelse af indkomst, og en knap så omskiftelig tilværelse, da der typisk er store transaktionsomkostninger forbundet med køb og salg af bolig. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Der er store forskelle i den gennemsnitlige boligejers alder på tværs af landet. Den yngste gennemsnitsalder finder vi Københavns Kommune, hvor boligejeren er lige under 50 år, mens gennemsnitsalderen topper på Samsø og Læsø på godt 60 år. Alt andet lige synes der at være en lille tendens til, at gennemsnitsalderen er højest i de billigste kommuner at købe hus. Det kan formentlig henføres til, at en relativ større del af den yngre befolkning søger mod storbyerne. Det presser boligpriserne ned og trykker gennemsnitsalderen op. Sammenhængen er dog ikke entydig - der er også dyre kommuner at købe bolig i, som har en høj gennemsnitlig alder hos låntager. Her kan forklaringen vendes på hovedet dyre boligpriser gør det alt andet lige sværere for yngre boligsøgende at få adgang til boligmarkedet. Den gennemsnitlige låntager har et realkreditlån på cirka 1,2 mio. kroner. Lånestørrelsen vokser fra år til år, og herefter falder realkreditgælden støt og roligt. Især fra 40+ høvles realkreditgælden af. Selve belåningsgraden topper for de årige, hvor gennemsnittet er tæt på højest mulig belåningsgrad i realkreditten. Udgiver Ældre boligejere er mere påpasselige med renterisiko set i forhold til de yngre boligejere Realkredit Danmark i hvert fald vælges relativt færre F1-lån. Denne forskel er formentlig historisk betinget, Strødamvej 46 da mange af de ældre boligejere kan huske, at renteniveauerne har været væsentligt 2100 København Ø højere end de er i dag, mens en del af de yngre grupper nærmest er flasket op med, at Risikostyring man traditionelt set har sparet mange penge med F1-lån igennem lånets levetid. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Det er især de yngre og de ældre låntagere, der benytter sig af afdragsfrihed. Det er helt efter bogen. Anvendelsen af afdragsfrihed blandt boligejerne er ofte til debat, og i den anledning er dette mønster trods alt betryggende uden at det får debatten til at forstumme. Endelig benytter de ældre sig også af længere restløbetid på realkreditlånet eller optagelse af lån i eksisterende friværdi, når pensionisttilværelsen står for døren.

2 Den typiske låntager er i alderen fra år Den gennemsnitlige alder for en boligejer med realkreditlån er på 54,4 år. Bag dette tal gemmer der sig i sagens natur en betydelig spredning, og vi har i vores portefølje boligejere med realkreditlån i alderen fra 18 år og op til i omegnen af 100 år. Den relativt høje gennemsnitlige alder for vores låntagere er en afspejling af flere elementer. For det første kræver adgangen til boligmarkedet en vis størrelse af indkomst, og en knap så omskiftelig tilværelse, da der er store transaktionsomkostninger forbundet med køb og salg af bolig. Det er forklaringen på, at blot 2,2 % af vores låntagere er i aldersgruppen fra år, selv om denne aldersgruppe udgør 19,1 % af befolkningsgrundlaget i aldersgrupperne fra og med 18 år. En anden forklaring er, at parcelhusmarkedet vægter tungt på boligmarkedet, og der har igennem de seneste 30 år været en tendens til, at færre og færre unge mennesker ejer parcelhus, mens danskerne bliver boende i parcelhuset længere op i årene end tidligere. I dag er det kun cirka hver femte person i alderen mellem år, der bor i parcelhus mod næsten hver tredje tilbage i starten af 1980 erne. Godt 70 % af vores låntagere er i aldersgruppen fra år, selv om de blot fylder cirka 50 % af befolkningsgrundlaget fra og med 18 år, jf. nedenstående figur 1. I alderen fra 70+ kommer der igen en underrepræsentation af boligejere med realkreditlån set i forhold til den demografiske sammensætning. Figur 1:Sådan er vores private portefølje fordelt efter låntagernes alder %, andel af aldersgrupperne Boligejere med realkreditlån 20 Demografi (18+) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 2

3 De yngste boligejere er i København tendens til ældre boligejere i yderområderne Der er store forskelle i aldersfordelingen på tværs af landets kommuner. København er den kommune, hvor den gennemsnitlige boligejer har lavest alder. Her er alderen på 49,5 år, mens den topper på Samsø og Læsø med en alder på 60 år. Den lave alder i københavnsområdet skal ses i lyset af, at det er en studieby, der er et stort marked for ejerlejligheder, hvor unge mennesker traditionelt fylder en relativ større andel set i forhold til parcelhusmarkedet, og endelig har der også været en stigende tendens til, at flere og flere unge mennesker søger mod københavnsområdet gennem de senere år. Figur 2:En mindre tendens til ældre boligejere i de billigste kommuner at købe bolig Pris for parcelhus, 140 kvadratmeter y = ,8x ,4 R² = 0, Gns. alder Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger Sætter vi aldersfordelingen af vores låntagere i de enkelte kommuner op imod prisniveauet i samme kommune, så er der en mindre tendens til, at de billigste kommuner har det ældste aldersgennemsnit, jf. figur 2. Det kan være et resultat af den underliggende demografiske udvikling, hvor flere og flere unge mennesker søger væk fra landområderne med deraf negativ afledt effekt på boligpriserne i disse områder og forøgelse af aldersgennemsnittet blandt de tilbageværende boligejere. Denne forklaring kan dog langt fra stå alene i forhold til at forklare den geografiske spredning i aldersfordelingen blandt boligejerne i de enkelte kommuner. Sammenhængen mellem relativt høje boligpriser og lavt aldersgennemsnit er da heller ikke entydig det er klart, at områder der er populære at bosætte sig i alt andet lige vil opleve et opadgående pres på boligprisen, men omvendt - er boligpriserne høje i forvejen, kan unge mennesker få svært ved at få adgang til boligmarkedet i disse områder, og det taler alt andet lige for et højere aldersgennemsnit blandt boligejerne. Vi ser også, at eksempelvis Hørsholm, Rudersdal, Furesø og Lyngby-Taarbæk, som alle er blandt de dyreste boligpriskommuner, ligger med et aldersgennemsnit blandt boligejerne, som er højere end landsgennemsnittet, jf. tabel 1. 3

4 Tabel 1:Gennemsnitlig alder hos realkreditlåntagerne på tværs af kommuner Rank Kommune Alder Rank Kommune Alder Rank Kommune Alder 1 Samsø 60,3 34 Fredensborg 55,6 67 Nordfyns 54,0 2 Læsø 60,0 35 Frederikssund 55,5 68 Ballerup 53,9 3 Langeland 59,8 36 Furesø 55,5 69 Silkeborg 53,9 4 Morsø 59,6 37 Kerteminde 55,3 70 Vejle 53,7 5 Fanø 58,9 38 Sønderborg 55,3 71 Hillerød 53,6 6 Lolland 58,5 39 Odder 55,3 72 Kolding 53,6 7 Lemvig 58,0 40 Slagelse 55,3 73 Fredericia 53,5 8 Hørsholm 58,0 41 Herning 55,2 74 Egedal 53,4 9 Hjørring 58,0 42 Mariagerfjord 55,1 75 Køge 53,4 10 Struer 58,0 43 Brønderslev 55,1 76 Randers 53,4 11 Ærø 57,9 44 Brøndby 55,1 77 Viborg 53,3 12 Frederikshavn 57,9 45 Faxe 55,0 78 Middelfart 53,3 13 Ringkøbing-Skjern 57,7 46 Lyngby-Taarbæk 54,9 79 Billund 53,2 14 Odsherred 57,7 47 Lejre 54,9 80 Høje-Taastrup 53,2 15 Jammerbugt 57,6 48 Greve 54,8 81 Ishøj 53,1 16 Vordingborg 57,3 49 Nyborg 54,8 82 Skanderborg 53,1 17 Norddjurs 57,0 50 Allerød 54,8 83 Ringsted 53,0 18 Bornholm 56,8 51 Gentofte 54,8 84 Horsens 53,0 19 Vesthimmerlands 56,8 52 Sorø 54,7 85 Hvidovre 53,0 20 Gribskov 56,8 53 Holbæk 54,7 86 Odense 52,9 21 Guldborgsund 56,8 54 Aalborg 54,6 87 Hedensted 52,8 22 Thisted 56,7 55 Haderslev 54,6 88 Rebild 52,6 23 Rudersdal 56,7 56 Roskilde 54,5 89 Vallensbæk 52,4 24 Syddjurs 56,6 57 Ikast-Brande 54,4 90 Gladsaxe 52,4 25 Halsnæs 56,3 58 Aabenraa 54,4 91 Tårnby 52,4 26 Helsingør 56,2 59 Herlev 54,4 92 Vejen 52,3 27 Skive 56,2 60 Tønder 54,3 93 Rødovre 52,2 28 Kalundborg 56,1 61 Esbjerg 54,2 94 Albertslund 52,2 29 Stevns 56,1 62 Næstved 54,2 95 Favrskov 52,2 30 Holstebro 56,0 63 Faaborg-Midtfyn 54,2 96 Frederiksberg 51,4 31 Varde 55,9 64 Solrød 54,1 97 Glostrup 51,2 32 Dragør 55,9 65 Århus 54,1 98 København 49,5 33 Svendborg 55,8 66 Assens 54,0 Kilde: Realkredit Danmark Der høvles især realkreditgæld af fra 40 år og opefter Ser vi på den samlede lånestørrelse i realkreditten, har den gennemsnitlige boligejer lån for kroner det kan være fordelt på ét realkreditlån eller flere forskellige realkreditlån. Er man mellem år er den gennemsnitlige realkreditgæld på kroner, og den stiger op til kroner, når man ser på aldersgruppen fra år. Denne udvikling afspejler primært bevægelsen fra den første ejerbolig til den næste ejerbolig, der ofte bliver tilpasset et større behov for kvadratmeter som følge af flere i familien samt bedre indtjeningsforhold i familien. Vi ser således også, at den gennemsnitlige gældssætning i boligen i forhold til boligens værdi rent faktisk er lidt mindre for de årige end for årige. Den såkaldte LTV-værdi for realkreditlånet altså belåningsgraden ligger på 79 % for år, mens den er på små 77 % for år, jf. figur 3. For begge aldersgrupper gælder det, at begge i gennemsnit befinder sig tæt på den maksimalt mulige grænse for realkreditbelåning, som maksimalt må udgøre 80 % af boligens værdi. Det er heller ikke så overraskende igen med tanke på, at en stor del af denne gruppe er enten 1. gangskøbere eller 2. gangskøbere på boligmarkedet, og her ser man ofte, at fuld realkreditbelåning benyttes. 4

5 Når boligejerne kommer op i aldersgruppen fra 40 år og opefter, ser man en gældsnedbringelse på realkreditlånet både målt i kroner og i forhold til boligens værdi. Ser man på de låntagere, der er 70+, har det gennemsnitlige realkreditlån en størrelse på små kroner, og belåningsgraden er på tæt ved 44 % af boligens værdi. Dette tal dækker over, at en del af disse låntagere ikke har nogen nævneværdig realkreditgæld, mens andre har noget større lånestørrelser evt. som en konsekvens af, at de har udnyttet eksisterende friværdi, og har optaget nyt realkreditlån til at forsøde pensionisttilværelsen. Figur 3: Der høvles især realkreditgæld af fra 40 år og opefter Gennemsnitlig lånestørrelse fordelt efter alder, kroner Gennemsnitlig LTV-værdi fordelt efter alder, % Kilde: Realkredit Danmark Sidstnævnte pointe understreges endvidere, når vi ser på antallet af gennemsnitlige restterminer på realkreditlånet altså hvor mange terminer, der er tilbage inden lånet udløber. Der er generelt tale om faldende restterminer på tværs af aldersgrupperne, indtil låntagerne når op i alderen 60+. Her er der rent faktisk tale om en stigning i antallet af restterminer gennemsnitligt set i forhold til alderen fra år, og den ligger nogenlunde stabilt på samme niveau fra år til 70+, jf. figur 4. Det understreger, at når låntagerne trækker sig fra arbejdsmarkedet, så bliver der i flere tilfælde enten optaget nyt realkreditlån i eksisterende friværdi eller alternativt omlagt lån, så man forlænger løbetiden, og dermed mindsker afdragsdelen. Gennemsnitligt set er antallet af restterminer for låntagerne på 260 måneder det svarer nogenlunde til 21,6 år. Levetiden for det gennemsnitlige realkreditlån er dermed i øjeblikket på 8,4 år. Figur 4:Restløbetiden på realkreditlånet falder indtil Antal restterminer på realkreditlån, måneder Kilde: Realkredit Danmark

6 Endelig vil der være boligejere i aldersgruppen 70+, der har betalt deres realkreditgæld ud, og dermed ikke indgår i vores data. Dermed trækkes belåningsgraden højere op blandt den gennemsnitlige boligejere, end det reelt er i virkeligheden. De ældre er mere påpasselige med høj renterisiko men afdragsfrihed er i høj kurs Der er en klar forskel på boligejernes lånevalg i forhold til deres alder. Ser vi på F1-lån, er der en overrepræsentation af låntagere fra år og især år. De år har optaget 13,1 % af de samlede lån i vores portefølje, mens de står for 25,2 % af lånene. Til sammenligning udgør de henholdsvis 15,2 % og 29 % af F1-lånene i porteføljen. Det er en overrepræsentation på 2,1 %-point og 3,9 %-point. I den anden ende af skalaen er de årige underrepræsenteret med 2,9 %-point af F1-porteføljen, mens de 70+ er underrepræsenteret med 3,5 %-point, jf figur 5. Ældre boligejere er dermed noget mere påpasselige med renterisikoen set i forhold til de yngre boligejere og dette synspunkt forstærkes endvidere af, at gældssætningen er lavere for disse aldersgrupper. Denne forskel er formentlig historisk betinget, da mange af de ældre boligejere sagtens kan huske, at renteniveauerne har været væsentligt højere end de er i dag, mens en del af de yngre grupper nærmest er flasket op med, at man historisk set har sparet mange penge med F1- lån. Figur 5:Unge bruger F1 og unge og ældre bruger afdragsfrihed 5 4 Over- og underrepræsentation af låntagere i forhold til porteføljen, %-point F1 Afdragsfrihed F1+afdragsfrihed Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Ser vi på anvendelsen af afdragsfrihed kommer der også et tydeligt mønster frem i data. Det er især de yngre og de ældre boligejere, der benytter sig af afdragsfrihed. Det er helt i tråd med de teoretiske forskrifter unge kan med fordel anvende afdragsfrihed til at betale den dyrere bankgæld hurtigere ned, mens boligejere op i årene ikke behøves at spare yderligere op i mursten. Sidstnævnte kan gøre dette ved brug af afdragsfrihed eller som tidligere set ved at forlænge løbetiden på deres lån eller optage nyt lån i eksisterende friværdi. 6

7 Tallene viser også det, vi tidligere fik bekræftet nemlig at der i alderen fra 40 år og op fremkommer et stigende fokus på afbetaling af realkreditgælden. Især alderen fra er der en kraftig underrepræsentation i brugen af afdragsfrihed på 6,1 %-point. Anvendelsen af afdragsfrihed blandt boligejerne er ofte til debat, og i den anledning er ovenstående mønster trods alt betryggende. Når det er sagt, kan det sagtens være, at den optimale brug af afdragsfrihed ville indebære endnu større overrepræsentation af yngre og ældre boligejere, end det vores data viser. Ligeledes siger vores data ikke noget om, hvorvidt yngre boligejere benytter besparelsen ved afdragsfrihed til at afbetale anden og dyrere gæld hurtigere end ellers. Ser vi endeligt på kombinationen af F1 og afdragsfrihed, er det igen de unge, der er overrepræsenteret, mens de ældre er underrepræsenteret. Det skal ses i sammenhæng med, at F1- lån typisk benyttes i kombination med afdragsfrihed og netop F1-lånet er der som set en relativt større del af de ældre, der holder sig fra. Samlet set udgør antallet af F1-lån i kombination med afdragsfrihed 9,2 % af vores samlede antal lån til private boligejere. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 7

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere