REFERAT DATO RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: F:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER, INDUSTRI & PRODUKTION, VIDEN, UDDANNELSE & KOMPETENCER 1. Generelle Rammebetingelser i Struer Kommune Udbyd flere opgaver lokalt det virker ikke gennemskueligt eller fair. Lav en systematisk fordeling af opgaverne, så det tilgodeser lokale virksomheder gerne mere synligt og evt. en offentlig liste over udbud og over hvem der får dem Adgang til de rette medarbejdere - velkvalificeret og kompetent arbejdskraft, specialister (intellektuel capital) bl.a. ingeniører det er nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til Struer end dansk kvalificeret arbejdskraft det skal vi udnytte men også gøre noget ved. Og det gælder ikke kun Struer men hele området, det er et grundpræmis derfor samarbejde med andre om det. Udenlandsk arbejdskraft kan skabe fornyet energi og også gøre, at andre ikke flytter væk. Mange som pendler til kommunen, har ikke lyst til at flytte til Struer (selv fra Herning), men det er også en generel tendens. Kommunen skal koordinere og lave en indsats som gør det attraktivt for nye medarbejdere at flytte til området - samt muligheder for arbejde til ægtefæller. Synliggøre de mange jobmuligheder - også i de mindre virksomheder Mere kvalificeret jobformidling - vigtigt at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer. Sikre den nødvendige kompetenceudvikling i forhold til ledige og virksomheder Brug rekrutteringsværktøjer (Medicom Valley Academy)., gør specialister synlige indadtil og udadtil, link udadtil polsk tjekkisk relation, boliger, skab volumen, gruppér de ansatte, fokus på andre steder i verden, få fat i dem tidligere på deres uddannelse vha. praktikordninger. Virksomheder skal være villige til at tage ac er ind Sagsbehandling for langsom manglende godkendelser ved udvidelser, svært at finde ud hvem man skal snakke med én indgang kunne være en mulighed. Derfor kortere, hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling i forbindelse med byggesager, miljøgodkendelser mv. - f.eks. if. t., at det kan tage måneder, at få tilladelse til et nedsivningsanlæg. Kommunen skal være positiv og imødekommenhed mht. at bearbejde ansøgninger og indgå i dialog - og dermed hjælpe til løsninger. Proaktivitet mød og forstå kundens behov og være en konstruktiv del af løsningen medspiller i stedet for modspiller. Forbered kommunale medarbejdere på en foranderlig verden, så man kan mødes om udvikling - og have mod til at søge nye løsninger. (borgersevice skal have ros for den service de leverer til tilflyttere 15 min. så var sagen afsluttet ift. børnehave, skole mv.). Smidige arbejdsgange er nødvendige - især if. t. DATO RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: F: SAGSBEHANDLER: CLAUS FALK PETERSEN T: Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 14

2 dem der vil bosætte sig - men også if. t. til rammevilkår ved etablering af nye virksomheder. Hvem hjælper med hvad? skab synlighed overfor virksomhederne, vær åben omkring sagsbehandlingstider og forklar hvorfor man gør som man gør Kommunen / det offentlige kan være et meget tungt og trægt system at komme igennem hos. Svært at udbrede og udvikle samarbejdet og projekter med kommunen kommunen tænker ofte for kortsigtet Færre begrænsninger i forbindelse med lokalplaner Nødvendigt at opretholde kvaliteten i forhold til pasningstilbud, skoler mv. også i de mindre samfund. På alle sammenlignelige parametre / faktorer må Struer ikke ligge under gennemsnittet: skatteprocent, pasningsgaranti, antal timer i skolen (matematik, dansk mv.), venteliste på plejebolig. Pas på med skole- og børnehavelukninger og for meget centralisering det er det lokale som er en styrke i kommunen. Børnepasning, hvor børnene kan hentes fx kl , så også de forældre der har sent fri, finder det som en god løsning. Attraktiv bokommune. Kommune skal altid sørge for at have billige boliger og grunde til rådighed. Attraktive byggegrunde / boliger / lokalområder forskellighed, der skal være noget for alle. Kommunen skal være opsøgende if. t. tomme bygninger Fokus på at bevare et bredt og godt kulturudbud. Gode fritids- og kulturtilbud giver indtryk af en kommune hvor der sker noget sender et signal om overskud. Bevar den gode service til fritidsområdet For detailhandelen, handler det om at få skabt en planlægning der gør, at man fastholder butikker i centrum, mindsker udflytning ad detailhandel udenfor bymidten vi skal have fokus på at understøtte flere specialforretninger mm. der kan give liv i gågaden Hvorfor kan vi ikke sælge kommunen bedre med den beliggenhed vi har? forsøg med markedsføring på mælkekartoner Styrke samarbejde mellem havn og midtby flere offentlige tilbud placeres i midtbyen bl.a. ved at det nye Sundhedscenter fremadrettet indtænkes i Færchbygningen med henblik på at skabe mere trafik mellem havn og gågadesystem Udvide hele havneområdet er der begrænsninger i nuværende konstruktion med to kommuner som ejer af havnen? Fokus på fritidsdelen udvikling af handels-, by- og havneliv - vigtigt med tilbud til børn og unge, det er dem vi skal satse på Fokus på gågade, midtby og detailhandel bør tænke midtbyen på en anden måde end vi gør i dag. Vi har for mange dagligvarebutikker bør have fokus på tilbyde gode faciliteter til dem der vil etablere specialbutikker. Mere fokus på at få indpendlere til at handle i byen Attraktivt fritidsliv, mange friluftsaktiviteter og en tilgængelig natur, oplevelsestilbud, Gode pasningsmuligheder, uddannelsesmuligheder tæt på, muligheder for oplevelser natur & Kultur, attraktive grunde / boligmuligheder, arbejdsplader, omsorg til børn og ældre fokus på synligheden af det gode i disse rammebetingelser især for de unge Kommunens økonomi bremser for udvikling bør ikke altid kigge på de små problemer med at satse på sammenhæng og fremtidssikring eks. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 14

3 burde et nyt lægehus være bygget sammen med Midtpunktet på Thyholm Vi skal gøre tingene færdige f.eks. Smedegadeprojektet og autocamper pladserne på havnen hvorfor gør man ikke, så det så ser ordentligt ud på havnen Fjerne flere uegnede boliger og gør noget ved de mange misligholdte parkeringspladser Infrastruktur en motorvej kan påvirke beslutningen i forhold til at flytte virksomhed eller virksomhedens lager. Jernbanestoppesteder, busruter er vigtige for virksomheder og borgere også i de mindre byer. Adgang til lufthavn - flyforbindelser vigtige, det er kontakten til omverden - en international lufthavn i Billund lokal i Karup Et showroom / demonstrationsprojekter er en god salgsramme, dog er det af og til svært, at trække udenbys kunder til. Det vil lette transporten af varer til og fra lager med en bedre infrastruktur Landspolitisk indflydelse skal opretholdes med nabokommuner. Arbejde og opfordre til at flytte statslige institutioner til Nordvestjylland. Argumentér, at det bl.a. kan være med til løse deres trængselsproblemer! Argumentér for behovet for velfærdsuddannelser i Nordvestjylland Mindsettet hos kommunen / politikere forkert man går ofte for meget op i sognepolitiske sager. Nødvendigt med positiv omtale / gode historier om Struer / Vestjylland Stå sammen i de Nordvestjyske kommuner akse med/mod Herning små enklaver løser ikke noget, hverken kommunalt eller regionalt vi skal tænke større et generelt problem i Danmark som gør, at vi ikke lykkedes med det væsentlige at skabe vækst! Se Nordvestjylland som et område og lav en fælles strategi for området ikke tre separate strategier Problemstillingen er en anden i dag, men vi bruger den samme værktøjskasse. Vi skal finde de partnere, vi kan se kan være med til løse problemerne Alle de generelle rammebetingelser er vigtige men vi skal udnytte det vi er gode til bedre Det er en barriere, at det er vanskeligt, at have produktion i området produktion bør være et lokomotiv for væksten Struer Kommune er en billig kommune at bo i. Gør Struer til den billigste kommune - folk flytter for skatter, afgifter (el, vand, rens, grundskyld) og forsikringer (indbo) Struer har mulighed for at skeje ud. Fx: Struer tilbyder: lav skat, billig boliger, storslået natur, en kommune som lærer at tænke alternativt Udnyt at det er let at markere sig som kommune hvor er vores styrke og hvordan ruller vi lettest med musklerne for at få lidt opmærksomhed Banebrydende aktiviteter og en ny vision. Evt. særlig indsats for at skaffe lærepladser, man kan godt skaffe flere lærepladser i samarbejde med virksomhederne det er hjælp til selvhjælp. Fx vil det måske være muligt penge fra erhvervslivet til et sådan initiativ Kommunen skal agere som en innovativ virksomhed TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 14

4 Fælles fundraiser i kommunen skal kunne bruges af private men også af kommunens institutioner 2. TEMAER / INDSATSER a) IVÆRKSÆTTER / ERHVERSFREMME Sikre at der fortsat er små barrierer for at opstarte virksomhed i kommunen Billigere husleje for iværksættere det er alt for dyrt i forhold til eksempelvis Herning. Det er vigtigt med gode erhvervslejemål hvor mange små virksomheder kan støtte hinanden som f.eks. i BusinessPark Struer. Flere billige lånemuligheder til virksomheder/iværksættere. Underskudgarantier bør ikke kun gælde foreninger. Oplys om adgang til økonomi, risikovillig kapital - presse på for at banker vil bruge statsgaranterede lån Skabe gode rammebetingelser for ildsjælene / understøt de lokale ildsjæle, det er dem der gør en forskel f. eks. Martin Munkebo. f.eks. er de gode golffaciliteter et bevis på at man med lokale ildsjæle kan komme langt. Ildsjæle kan fungere som brobyggere. Gør det lettere, at etablere virksomhed på landet det er ikke nemt at drive virksomhed på landet restriktioner og kontrol et problem if. t. skabe vækst Gode iværksætterbetingelser - satse på dem der har potentialet til at vækste en virksomhed. Iværksættere skal vækste for at efterspørge opgaver / arbejdskraft evt. skab kuber / rugekasser. Interessen bør måske være på forretningsudvikling ikke nødvendigvis iværksætteri. Production Valley. Vi er gode til at producere her i området da vi har arbejdsstyrken der kan det. Sats på at vi har mange der er gode til håndens arbejde - f.eks. TMP. Skab et Nordvestjysk projekt på det område og tiltræk industriarbejdspladser på den konto. Vi udnytter den viden arbejdsstyrken har, eller kan opgradere til. Alt er ikke viden og smarte løsninger Fokus på iværksætteri i folkeskolen - ungt vækstforum implementeres i folkeskolen og på gymnasier Diskussionscafeer hvor mennesker kan mødes og udveksle tanker og idéer til at skabe vækstmuligheder i kommunen Ansæt / udpeg blæksprutte som små virksomheder kan trække på Mere tydeligt på kommunens hjemmeside hvordan man kan starte virksomhed op evt. håndbog b) INTERNATIONAL Internationalt miljø herunder international skole komsammen arrangementerne for de internationale tilflyttere har været gode. Lav en evt. international camp Samarbejde nationalt/internationalt ikke lokal patriotisme. Expats-evenings IB elever som vært og organisation kan også være med til at ægtefæller andre i spil som undervisere TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 14

5 De 16 pct. Udlændinge som kommer til Struer skal fastholdes via fritidstilbud ikke kun via arbejde dvs. udnyt idrætsklubber, sejlklub, vandsportsmuligheder osv. Asien / Kina kontor med serviceydelser evt. sammen med DI / UM, bedre mødefaciliteter i KBH - et Nordvestjysk Hus i KBH. er på vej! c) NETVÆRK / KLYNGER / VIDENSDELING / DIALOG Lave flere fælles arrangementer - møder som disse her har man dialogen man kunne måske inddrage erhvervslivet sammen med uddannelserne, så man kan få samarbejde på tværs af brancher og sektorer. Flere netværk på tværs businessparken kunne være omdrejningspunktet Vi er gode til at få ting til at lykkedes hver for sig men bør måske i højere grad få ting til lykkedes i fællesskab også kommuner i mellem. De tre kommuner er nødt til at arbejde sammen indbyrdes og arbejde sammen med erhvervslivet i hele Nordvestjylland. Struer Kommune kan ikke løfte udfordringerne alene. Synlighed omkring de mangeartede arbejdspladser / muligheder der findes i området åbenhed skaber synergi Send deltagerliste rundt til dem der har deltaget større mulighed for at bruge hinanden Projektsamarbejde mellem kommune og videregående uddannelser om f.eks. bachelorprojekter Samarbejde om at udnytte studentervæksthusene Lav flere partnerskabsaftaler, forretningsbaserede netværk Kan forsøges med temamøder hvor alle kan se, at de kan få noget ud af det Samarbejde der hvor vi har styrkepositioner: misbrugsområdet, velfærd, Lyd og RFID Når kommunen indgår i projekter bliver det lettere, at udvikle realistiske projekter som kan afsættes andre steder Netværk med tovholdere Kommunen kan være tovholder på koordinering af videndeling mellem virksomheder vi har altid en idé om at løsningerne ligger udenbys men ofte kan vi finde løsningerne lokalt. Adgang til viden om mulige kunder i lokalområdet. Synlighed omkring de mangeartede arbejdspladser / muligheder der findes i området åbenhed skaber synergi. Større viden generelt om de virksomheder der ligger i kommunen hvad laver de, hvem er de især de små virksomheder. Kan også være gavnligt for de studerende Kommune som stimulator for nem adgang til tværfaglig viden, uddannelse, foredrag og events - f.eks. gennem BusinessPark Struer meget netværk dannes / plejes omkring mødecentre. Der er brug for en motor / en projektleder. Evt. en borgernes mand ansat ved kommunen Mere samarbejde mellem de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet Evt. en kontaktperson fra kommunen til den enkelte virksomhed ringe et sted hen på kommunen som, så kan henvise til der hvor man skal hjælp. Kontaktperson ved kommunen som kan sætte et team sammen if. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 14

6 t. problemstillingen. Tydeligt hvem man skal have kontakt til administrationen. Kommunens viden på mange områder bliver ikke brugt nok vi har masser af viden som virksomhederne kunne drage nytte af også meget teknisk viden. Afhold dialogmøder med landbruget Netværk virksomheder imellem - erhvervsnetværk på topplan / loge. Erhvervsnetværk vidensdeling mellem virksomheder er interessant og kan måske hjælpe andre virksomheder Besøg på lokale virksomheder gerne med Jobcenter og Erhvervsservice mv. Virksomhedsbesøg, kommune og virksomhed særlige fagområder miljø, psykiatri, politikere, økonomi, ledelse, marketing, arbejdsmarked, klima Fordel med en lille kommune, det gør, at vi kan afprøve ting. Det skal udnyttes hvordan kan vi hjælpe hinanden Businessparken er en god historie, et naturligt knudepunkt for netværksdannelse gode faciliteter men også gode rammebetingelser de gode forudsætninger giver gode muligheder for at videreudvikle businessparken måske som knudepunkt for jern- og metalindustri, her er der nogle uopfyldte behov Vidensdeling (få nuværende erhvervsdrivende til at hjælpe nye) Klynger er i høj grad relevante - prøv det af - men det er ildsjælene, der flytter noget ikke nødvendigvis en klynge, klynger kræver at man lærer hinanden at kende først. Velfærdsklynger skal defineres nærmere mange underkategorier. Betal for værdi ingen betaling ingen værdi Klynger og netværk handler grundlæggende om, at tiltrække de rigtige kompetencer og om vi har de nødvendige kompetencer i vores netværk Medvirke til dannelse af erhvervsklynger ml. virksomheder vha. nytænkning. Kunne f.eks. være mellem virksomheder som supplerer hinanden og ikke som traditionelt er i samme branche. Ses også i større geografisk sammenhæng Skive, Holstebro, København, Kina. Relevante lokale demonstrationssamarbejder giver virksomheder vigtige referencer. Referenceinstallationer er utroligt vigtige og lettest hvis de er placeret lokalt pga. logistikken Giv os flere opgaver - outsourcing af opgaver fokus på at anvende / samarbejde med lokale virksomheder og bruge disses kompetencer Netværk bakke om hinanden, stimulere dem, være katalysator for dem åbne businessparken mere op for de lokale businessparken som flagskib for lokale samarbejder Kommunalt at man bakker op om og deltager i udviklingsprojekter hvis det er interessent nok skal vi nok komme Offentligt-privat samarbejde skal være effektivt Pilotprojekter, konferencer, demonstrationsprojekter Samarbejde if. t. rekruttering (fælles service) i forhold til arbejdskraft fra Tyskland, Polen, Holland etc. + nyuddannede fra universiteterne Skabe rammer fysiske + adm. Link til uddannelse og til udenlandske myndigheder (EU etc.) Energistyring, velfærdsområdet, sundhed, lyd TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 14

7 Vi kan bruge vores egen medicin vi skal gør opmærksom på det og det vi laver Gode samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner på mange fronter men mangler bedre samarbejde med kommune Events oplevelser og aktiviteter for specielle segmenter hvad angår alder og interesser. Konkurrencer flagskibe Samarbejde om større udbud af praktikpladser Projektsamarbejde f.eks. bachelorprojekter til de studerende bl.a. indenfor innovation + entreprenørskab kan hjælpe if. t. rekrutteringen Aktivt jobcenter/byråd som satser på uddannelse Udnytte alle samarbejdsmuligheder på tværs af kommuner, regioner osv. Bakke op om de institutioner der allerede er i Struer undersøge først om opgaver eller dele af den kan løses lokalt Bruge kommunale institutioner til at fremme mulige vækstområder gennem systematisk kompetenceløft Kommunen kan være katalysator for dialog på tværs af brancher og eks. udnytte design-viden ved en virksomhed som B&O i fødevareerhvervet, Utraditionelle alliancer kan sætte gang i udviklingen giv tingene kant, en særlig vinkel Fokus på mere samarbejde mellem små og store virksomheder både i og udenfor kommunen d) IMAGE / BRANDING IMAGE (se analysen fra DJØF efterår 2011 hvor udkantsdanmark i høj grad fravælges selv om man er uden job og selv om man her kan få job), FOKUS, SYNLIGHED, BRANDING, NETVÆRK (blandt nytilflyttere, på tværs af brancher mv.), POSITIONERING (i forhold til andre kommuner, vis det, skab stolthed over hvor man bor) Image - tydelig og synlig branding af kommunen mangler også i forhold til den nationale scene, positiv omtale lad os slippe for flere landsdækkende dårlige historier om utilfredse Vestjyder, krævermentalitet og rådden banan. Vi skal holde sig fra at definere sig som udkantsdanmark - vi skal ikke være middelmådige og ikke altid have laveste fællesnævner Der er behov for en mere progressiv og positiv dialog om nye idéer og muligheder. At promovere os selv. Når vi brander os så brug erhvervslivet til at synliggøre kvaliteter og sætte fælles mål lad os sammen fortælle succeshistorierne. Meget mere synlighed (Struer er ikke kun B&O) Mere fokuseret i det vi gør dvs. langsigtede udviklingsplaner og målsætninger hvad vil vi på området 5-10 år frem hvad vil vi være kendte for. Ved at være afklaret omkring mål kan vi så formidle disse klart til omverdenen. Vi er i en identitetskrise, vi ved ikke hvad vi vil eller dvs. hvis vi ved hvad vi vil, så er der kun ganske få der ved det. Men man skal ikke satse på at være billigst, det vil være et forkert signal at sende og hvem vil det tiltrække? Hvorfor har VI brug for en motorvej? Hvis svaret er, at virksomheder har brug for, at varer skal til og fra området, så fortæl det. Under alle omstændigheder skal vi vide, hvad vi vil med det, det skal have et formål for at sende en signalværdi, hvad er målsæt- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 14

8 ningen / strategien gerne 5 år frem i tiden. Vælg nogle mærkesager, det er vigtigt med samarbejde og samhørighed, så alle ved hvorfor vi gør det vi gør. Hvorfor har vi lave udgifter i kommunen og hvad kan vi bruge det til? Hvad er Struer brandet? Vi har en masse vi kan signalere også udover det historiske, jernbanen, Limfjordshavnen mv. - miljø/klima tilhører fremtiden som vækstområde, det er der vi skal tjene vores penge fremadrettet, og hvor den ny teknologi udvikles. Og Struer har faktisk et potentiale her, miljøet er lige omkring os her kan vi skeje ud, men vi skal vise det fx lavenergipærer i vores lygtepæle. Synliggør os selv som produkt. Fx Giro en hvad vil vi med den fortæl det til borgere og erhvervsliv tidligt! Synlig målsætning flere folk, mere forretning, Struer er en oplevelse Vedvarende Energi Struer elbiler / vindmøller / solceller / selvkørende traktorer Vi skal blive ved med at udvikle os og tro på de ting vi gør vi har mangel på visioner til forskel fra eksempelvis Århus vi vil mangler noget vi vil om som vi så sætter nogle ressourcer bag eksempelvis på klimaområdet Historien om Nordvestjylland er i dag historien om udkant vi skal have tegnet et andet billede af kommunen / området, mere tydelige ift. hvad vi vil også for at tiltrække de rigtige nye borgere. Skab positive historier fra området noget at være stolte af ingen sygehusklynk Sats på en målgruppe unge tilflyttere / par med børn Erhvervsliv og kommune kan samarbejde om kommunikation, fælles markedsføring Mere åben dialog, mød alternative indspark Spørg som nu hvad kan vi gøre for dig, skab tillid og relationer. Dialog om hvilke mål der er, hvorfor og hvordan indenfor der hvor man vil satse? Case stories eks. antallet af It-medarbejdere / teknologiarbejdspladser skal brandes meget mere hvem er klar over det? Mere åbenhed og eksponering vil være godt Byen skal være kendt for noget eks. lyd / Lydens By B&O vil gerne være med. RFID teknologi / tema et andet godt eksempel Historier som har perspektiv og som gør området attraktivt Have et mål om if. t. markedsføring f.eks. TV-MidtVest minimum én gang pr. måned, JP osv. Grundfos dygtige og et godt eksempel til forfølgelse samarbejde med erhvervslivet om budskabet og udvælg den gode historie Struer udmærker sig ved - find den fede vinkel dog er ikke alle virksomheder vilde med pr. Have en ambition om verdens bedste brugerflade Struer er et godt sted at bo med spændende arbejdspladser. De rigtige rammer for familien, naturen/fritiden. Skabe en positiv opfattelse af Nordvestjylland. Ideen med Det Nordvestjyske Hus VIA Campus Holstebro kunne overveje at markedsføre sig sammen med nærområdet Brug det der lokalt til at markedsføre sig på uddannelserne lokalt f. Eks. sejlklubben. De studerende kan få relationer lokalt de kan holde dem i området TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 14

9 Markedsføring hvis der menes flere indlæg/annoncer så nej. Hvis der menes koordinerende tiltag/projekter så ok. F.eks. kontaktmæglerordningen eller det Nordvestjyske Hus Mere fokus på attraktive bomuligheder ved vandet og fjorden Mere proaktive presse- og markedsføringstiltag Adipositas Center Limfjorden det eneste i landet Aktivt og spændende kulturliv, fritidstilbud, jobmuligheder, transportmuligheder, uddannelsesmuligheder, efter- og videreuddannelse, opkvalificering af arbejdskraft, tilbyde attraktive og spændende arbejdspladser, forskningssamarbejde, ægtefællenetværk/jobs fokus både på Struer og lokalbyerne De generelle rammebetingelser skal være i orden - børnepasning, skoler mv. er en selvfølge, at det er i orden men vælg evt. et område hvor kommunen adskiller sig f.eks. Danmarks bedste fritidskommune, børnekommune etc. Unge familier bosætter sig ikke kun hvor jobbet er, men også hvor de har en god skole derfor skal kvaliteten ved f.eks. Thyholm Børnehus o.l. markedsføres og synliggøres vi skal fange de unges opmærksomhed Levere højt på børnefamiliekontoen have en ambition om at ligge i top 10 gode daginstitutioner, skoler Velkomsttilbud der gør det attraktivt at standse op netop her. Infopakke med alt hvad netop vores kommune har at byde på, og som adskiller os fra andre kommuner Kommunen skal betragte sig som en virksomhed med mange medarbejdere derfor bør der også være en reel markedsføring/kommunikations afdeling så området / kommunen bliver langt mere synlig i medierne end i dag e) ENERGI, KLIMA & MILJØ Vi er bagud i forhold til de fleste andre kommuner men det er ikke for sent og CO2-mæssigt er vi godt kørende Kommunen har en forpligtelse til at gå foran lav en klima- og ressourcestrategi Fokus på miljøtiltag i planlægningen - omstilling fra fossil til vedvarende energi og kommuneplan og lokalplaner som eksempelvis giver muligheder for etablering af solcelleanlæg / vindmøller Forsøg og udvikling med energirenovering af f.eks. huse og institutioner omfatter styring, aktive og passive tiltag som kan give profilering og dermed arbejde til lokale håndværkere i hele Danmark Etabler en CO2-neutral bydel / landsby Solceller samlet på et sted, så alle huse ikke ødelægges giver muligheder for anparter dog udfordringer if. t. at ordningen udløber i 2015 Der eksisterer nogle gode samarbejder på lav-energiområdet som man godt kunne bygge videre på Energisparetiltag visioner og målsætninger på klima, miljø og energiområdet og som faktisk bakkes op adfærd og handlinger Fast afgift på fjernvarme må ikke blive for høj TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 14

10 Områder uden fjernvarme kunne udnyttes til eksperimenter med andre energiformer - til gavn for alle ikke mindst kommunen Støtte til lokale energinørder netværk Igangsætte renoveringsprojekter renovering er interessant men svært at få investeringen hjem igen ved salg og finansieringen også et problem Vi brænder for meget affald af kunne gøres på en mere fornuftig måde Bremdal skole, Enggårdscentret er eksempler på hvor kommunen med energistyring, bevægelseszoner, elektroniske låsesystemer mm. er i gang Struer Boligselskab og hele deres genbrugsprojekt er et projekt på undervejs, cleantech, udvikling af teknologi i Roskilde gør de det Der skal investeres massivt i den eksisterende bygningsmasse både offentlige og private Øget samarbejde med Holstebro mht. biogas Øget integration og samarbejde mellem Struer Forsyning og lokale håndværkere og byggeindustri lav et rådgivende udvalg/råd/gruppe af fagpersoner lokalt der kunne komme med forslag og anbefalinger til kommunale satsninger og forbedringer og som kunne samarbejde om forsøg på til klima og energiområdet At gøre miljø og ren energi til en bæredygtig industri. Og gøre denne mere effektiv. Vi har mulighed for at afprøve ideer pga. størrelse og derved sælge viden og erfaring Hvis vi vælger et tema / en målsætning / identitet fx omkring miljø, så er det vigtigt, at både kommune og virksomheder forsøger, at være grønne der skal skabes en overordnet historie (fx kan Halco levere bionedbrydelige folier men der skal være nogle specielle sorterings / genbrugssystemer som ikke er der nu). Der er altså mange virksomheder som kunne være relevante if. t. en sådan indsats Miljø og energi som et fælles omdrejningspunkt brug tid sammen med energivirksomhederne f) TEKNOLOGI Fokus på at skabe et højteknologisk miljø - Teknologi i Nordvest - kommunen er allerede langt på institutionsområdet i forhold til at bruge teknologiske systemer/løsninger Se sig selv som center for viden og knowhow Kommunen må gøre brug af lokale teknologi virksomheder, hvis muligt og dermed også understøtte det vi kan markedsføre os på Teknologikomponenter forskellige dynamiske størrelser find 8-10 ting som kan supplere hinanden Velfærdsteknologi, robot, medtech TeknologiCamp i BusinessPark Struer en pendant til den Innovation Camp som B&O afholder, teknologiseminar, workshops med internationale indlægsholdere (inkl. historien om Struer). Bringe folk sammen (dem der arbejder med teknologien også nørderne) for at udbrede kendskabet (hvad findes der?) nicheområder og fokus vigtig men behøver ikke nødvendigvis at være det samme tema hver gang At kommunen er i front med brug af teknologi indenfor turisme, detailhandel, skoler, borgerservice Aktiv deltagelse i projekt Smart Region TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 14

11 Godt eksempel mht. samarbejde på Bremdal Skole Samarbejdet med Gymnasiet og B&O omkring Science linjen / gymnasiets IB linje og B&O s Innovation Camp det er noget, man med fordel kan arbejde videre med og udvikle på g) VIDEN, UDDANNELSE & KOMPETENCER Uddannelsesniveau er en udfordring kommunen skal stimulere miljøet for de veluddannede kulturtilbud der mangler ligesindede tilbud så dem der rejser væk for lyst til at komme tilbage - events, netværk for højtuddannede, udvidet rotary vi har mange foreninger men det er meget lukkede miljøer og kræver mere af den enkelte. Generelt højt uddannelses niveau hos dem der bor i Struer det skal udnyttes og nurses (bl.a. med kulturelle tilbud) Bred vifte af videre uddannelsesmuligheder i nærområdet VIA sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver, lærer og bygningskonstruktør samt efteruddannelse indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske område Viften af uddannelsesmuligheder bør indgå strategien Struer, Holstebro, Nr. Nissum men undlad at sætte det, at Struer er en del af Vestjylland som en trussel Vi skal satse på at få flere muligheder for uddannelse i området Mangel på uddannelsesmuligheder lokalt derfor adgang til gode ungdomsuddannelser som gymnasiet vigtigt at støtte op om også internationale skolelinjer, hvor vi har noget særligt Husk Erhvervsakademiet Boliggaranti til studerende attraktivt miljø Udvikling inden for erhvervsuddannelserne og kultur, jobs til kontanthjælpsmodtager (code of care) Opkvalificering, efter- og videreuddannelse - uddannelsesplanlægning Ikke kun fokus på højtuddannede Struerskolen kan være med til at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet til et aktivt medborgerskab. Hjælp vanskeligt stillede ind på arbejdsmarkedet. Vi skal have fokus op vækst også ved at gøre noget for dem der ikke er med. Nyt undervisningsbegreb dannelse og uddannelse Struerskolen, efterskoler, gymnasiet, uddannelserne i Holstebro har mange ansatte de er potentielle tilflyttere og deres ægtefæller Industri- og produktionsvirksomheder stiller også store krav til medarbejderne i dag- mange kan ikke læse og stave godt nok andre steder er engelsk et krav Ikke nok - uddannelsesplan for den enkelte, vi skal have den enkelte til at tænke positivt i forhold til det dobbelte løft Vi har mange kompetencer i forhold til svage voksne og stærke voksne Udnyt studentervæksthus der på vej i VIA-regi i Holstebro Fastholde uddannelsessteder i Nordvestjylland Gør Holstebro til det naturlige uddannelsessted (UCH og VIA) for unge i området. Afsætte midler til målrettet at tiltrække videreuddannet arbejdskraft TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 14

12 Opgrader / opkvalificer arbejdsstyrken fra ufaglært til faglært, fra faglært til MVU / LVU Se 5 år frem der kommer til at mangle folk inden for professionsområdet som kan medføre dårligere service i kommunens grundopgaver Struerskolen sætter stor pris på den velvilje, Struer Kommune har udvist i forhold til etablering af Adipositas Center Limfjorden og kollegiet Ålkjær lydhørhed og dialog. Struerskolen ser gerne, at vi samarbejder mere omkring praksisopgaver indenfor sundhedsuddannelse Sikre vilkår for den løbende efteruddannelse Have en aktiv strategi for løsning af det dobbelte uddannelsesløft både if. t. egne ansatte og i forhold til ledige og beskæftigede Udfordring at få unge kontanthjælpsmodtagere i arbejde og if. t. opkvalificering af arbejdskraften fra ufaglært til faglært, fra faglært til MVU / LVU Viden til virksomhederne samarbejde med uddannelsesinstitutioner også udenfor kommunen h) OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER Struer Kommune skal dyrke flagskibe, gerne nogle områder som eksklusive for Struer-området - Kulturområdet (Sansefestival, Træskibstræf mv.), Naturområdet (brug fjorden, kystlinjen osv.). Fokus på at udnytte den lange kyststrækning i forhold til sejlads, kajak. Vi har autenticitet Samtidig skal der tænkes på tværs. Teknologvinklen kunne knyttes sammen med nogle andre tilbud der er, eksempelvis SANS, Lydens By, Træskibe. På tværs af brancher giver overraskende oplevelser for turister Vi behøver ikke markedsanalyser men bør tage udgangspunkt i det vi selv gerne vil (have) (Steve Jobs) Havnen kan udnyttes meget bedre f.eks. med klatretårn på DLG silobygningen (vi har vestjysk klatreklub) Aktivitet omkring at samle østers + blåmuslinger / skaldyr Toftum, Thyholm Støt op om Bremdal Strandpark kajakklub, roklub, sejlklub Samarbejde med Ausumgård. Det grønne Hjørne har vist vejen i forhold til fokus på det lokale Naturen og aktiviteterne forbundet hermed kan gøres mere tilgængelige for både turister og borgere Mere samarbejde på tværs af kommuner Mere dialog med landbruget Vi har ingen handicapstier Vi har flot grøn ring men ingen bruger den der mangler eksponering når vi laver ting Bedre skiltning i hele kommunen Nordeuropas Spisekammer kan måske udvikles i forhold til Limfjordsturisme vi har mange lokale specialiteter som kunne markedsføres Limfjordsfødevarer Struer (Oddesund) som gammel stationsby overnatningsmulighed i togvogne kørende lejligheder TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 14

13 Velfærd og sundhed beliggenhed ved fjorden der er forsøg på i sommerferien at lave noget for rygpatienter på Venøefterskole og en lokal fysioterapeut Sansecenter på havnen for lyd og syn (f.eks. som Ars Electronica, Linz og Alcion, Sønderborg) Surferefterskole Danmarks eneste etabler et samarbejde med andre om at skabe en større surfdestinationer - Klitmøller, Fjaltning, Ejsing, Vorupør. Venø Efterskole er også Grejbank for DGI det skal udnyttes, bl.a. i sommerferierne hvor eleverne er hjemme, men turisterne er her. Videreudvikling af Sansefestival - Sansernes By / Lydens By Bed and breakfast, campingpladser, spisesteder, vandrehjem mv. bruger lokale fødevarer og laver fælles tilbud til turister Flere fødevareevents evt. fokus på skaldyr - evt. sammen med Mors. f. eks. en pakke med noget af det der er i forvejen: Østers og muslinger (informations- og fisketure), gastronomi (evt. Tambohus), samarbejde med naturvejleder om at finde de vilde planter der kan spises, og fortæl hvor de lokale produkter kan købes når du kommer tilbage fra turen. Der kunne arrangeres musling og østers safari (evt. med Kraka). Det kan kombineres båd og tog, med tur til Oddesund, Jegindø, samt bådtur til Venø. Måske en event om sommeren - i byen og på andre tider kunne sejlklubbens lokaler evt. bruges Ansæt en naturvejleder for at følge op på kommunens ambitioner i forhold til naturen. Der kan søges tilskud gennem Friluftsrådet. (Optil kr. til en fuldtidsstilling). Måske kan det kombineres med LAG midler. Naturvejlederne er gode til at sætte en masse aktiviteter i gang. En naturvejleder der kan formidle Limfjordsnaturen og Klosterheden og som også kan varetage og igangsætte nogle friluftsaktiviteter, eks. havkajak, dykning book en naturguide. Det kan måske kombineres med Søspejderne, Struer Museum eller andre aktører I forhold til Struer og sanser, kunne det måske laves noget tilsvarende som i Sverige Smaklust. Det er både med smagsværkssteder og smagsteater. Smaklust er ikke bare en fødevaremesse men er en oplevelse, hvor de besøgende kan smage, reflektere og træffe madhåndværkere - og også at kunne købe deres produkter. Bør være mere med i Ud På Tur guiden Oddesund skal udvikles som et særligt sted for borgere og turister evt. etablere café med naturens køkken Cykelrute, kystrute, madrute (Svendborg) Limfjordsoplevelser skal sælges ude i verden mere markedsføring i udlandet Limfjordsmarked i Tyskland Campingpladserne i kommunen skal have hjælp Ler i undergrunden hvad kan det bruges/udnyttes til? Ligesom salt ved Læsø måske. Udpeg nogle indsatsområder eks.: HAVN, NATUR, FØDEVARER, VELFÆRD, TEKNOLOGI mhp en strategi, markedsføring mv. Konferencer, årsmøder (ikke erhvervsturisme på Herning niveau) - men nicheorienteret samarbejde mellem BusinessPark Struer, Grand Hotel, Biograf, Folkets Hus og Struer Museum m.fl. f.eks. RFID konference, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 14

14 industrielt tema skiftende temaer sansefestival udvides til også at indeholde en videndel nyeste viden indenfor akustik En vidensdel koblet på Sansefestivalen som omhandler sensorik som bl.a. er et redskab der kan benyttes til at vurdere smagsoplevelser, hvor vi bruger alle vores sanser til at bedømme et produkt eller en ret her vil B&O også have en interesse i at deltage. Udnytte forsamlingshuse på landet til spiseklubber Færdige koncepter mht. oplevelser og overnatning pakketering Positionering turismemæssigt Lettere tilgængelighed til naturen Åbne for turistbesøg i kommunens egen institutioner Thyholm børnehus, Vestcenter Kilen, Skoler mv. hvorfor kun besøg på B&O evt. frivillige guides Bedre at fokusere på eksisterende aktiviteter og få men større aktiviteter som man kan få øje på Offentlig bespisningsarrangementer lokale produkter Gavekasser til tilflyttere med lokale produkter LAG handlingsplaner på vej også omkring havnen har givet initiativer og en god proces Bedre dialog mht. Fritidscenter Struer og mht. udnyttelse af bygninger så der tænkes i sammenhæng med andre ting og evt. på tværs af interesser Lejemål på havnen hvor man kan eksperimentere, madhus, røgeri, skaldyr, madskole hvor naturvejledere også bidrager med lokale fødevarer evt. sejlklubben Vi skal håndplukke vores turister i eksempelvis Kina Anspore folk til at tage chancer, fortællinger, stedets naturressourcer, folk (JP-analyse) Udvide Limfjordssamarbejdet på turistområdet Bedre information om gode naturoplevelser Mere fokus på vores natur og vores havn, naturen bedre, flere naturaktiviteter f.eks. bedre udnyttelse af fjord, havn, sejlads mv. kan udnyttes 6-7 måneder om året. Bedre faciliteter til kajakroere - og udnyt den landlige beliggenhed som alligevel er tæt på alting Miljø på havnen det har Holstebro ikke kystlinjen og beliggenheden ved gør Struer til en perle REF. /CFP marts 2012 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 14

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere