REFERAT DATO RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: F:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER, INDUSTRI & PRODUKTION, VIDEN, UDDANNELSE & KOMPETENCER 1. Generelle Rammebetingelser i Struer Kommune Udbyd flere opgaver lokalt det virker ikke gennemskueligt eller fair. Lav en systematisk fordeling af opgaverne, så det tilgodeser lokale virksomheder gerne mere synligt og evt. en offentlig liste over udbud og over hvem der får dem Adgang til de rette medarbejdere - velkvalificeret og kompetent arbejdskraft, specialister (intellektuel capital) bl.a. ingeniører det er nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til Struer end dansk kvalificeret arbejdskraft det skal vi udnytte men også gøre noget ved. Og det gælder ikke kun Struer men hele området, det er et grundpræmis derfor samarbejde med andre om det. Udenlandsk arbejdskraft kan skabe fornyet energi og også gøre, at andre ikke flytter væk. Mange som pendler til kommunen, har ikke lyst til at flytte til Struer (selv fra Herning), men det er også en generel tendens. Kommunen skal koordinere og lave en indsats som gør det attraktivt for nye medarbejdere at flytte til området - samt muligheder for arbejde til ægtefæller. Synliggøre de mange jobmuligheder - også i de mindre virksomheder Mere kvalificeret jobformidling - vigtigt at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer. Sikre den nødvendige kompetenceudvikling i forhold til ledige og virksomheder Brug rekrutteringsværktøjer (Medicom Valley Academy)., gør specialister synlige indadtil og udadtil, link udadtil polsk tjekkisk relation, boliger, skab volumen, gruppér de ansatte, fokus på andre steder i verden, få fat i dem tidligere på deres uddannelse vha. praktikordninger. Virksomheder skal være villige til at tage ac er ind Sagsbehandling for langsom manglende godkendelser ved udvidelser, svært at finde ud hvem man skal snakke med én indgang kunne være en mulighed. Derfor kortere, hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling i forbindelse med byggesager, miljøgodkendelser mv. - f.eks. if. t., at det kan tage måneder, at få tilladelse til et nedsivningsanlæg. Kommunen skal være positiv og imødekommenhed mht. at bearbejde ansøgninger og indgå i dialog - og dermed hjælpe til løsninger. Proaktivitet mød og forstå kundens behov og være en konstruktiv del af løsningen medspiller i stedet for modspiller. Forbered kommunale medarbejdere på en foranderlig verden, så man kan mødes om udvikling - og have mod til at søge nye løsninger. (borgersevice skal have ros for den service de leverer til tilflyttere 15 min. så var sagen afsluttet ift. børnehave, skole mv.). Smidige arbejdsgange er nødvendige - især if. t. DATO RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: F: SAGSBEHANDLER: CLAUS FALK PETERSEN T: Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 14

2 dem der vil bosætte sig - men også if. t. til rammevilkår ved etablering af nye virksomheder. Hvem hjælper med hvad? skab synlighed overfor virksomhederne, vær åben omkring sagsbehandlingstider og forklar hvorfor man gør som man gør Kommunen / det offentlige kan være et meget tungt og trægt system at komme igennem hos. Svært at udbrede og udvikle samarbejdet og projekter med kommunen kommunen tænker ofte for kortsigtet Færre begrænsninger i forbindelse med lokalplaner Nødvendigt at opretholde kvaliteten i forhold til pasningstilbud, skoler mv. også i de mindre samfund. På alle sammenlignelige parametre / faktorer må Struer ikke ligge under gennemsnittet: skatteprocent, pasningsgaranti, antal timer i skolen (matematik, dansk mv.), venteliste på plejebolig. Pas på med skole- og børnehavelukninger og for meget centralisering det er det lokale som er en styrke i kommunen. Børnepasning, hvor børnene kan hentes fx kl , så også de forældre der har sent fri, finder det som en god løsning. Attraktiv bokommune. Kommune skal altid sørge for at have billige boliger og grunde til rådighed. Attraktive byggegrunde / boliger / lokalområder forskellighed, der skal være noget for alle. Kommunen skal være opsøgende if. t. tomme bygninger Fokus på at bevare et bredt og godt kulturudbud. Gode fritids- og kulturtilbud giver indtryk af en kommune hvor der sker noget sender et signal om overskud. Bevar den gode service til fritidsområdet For detailhandelen, handler det om at få skabt en planlægning der gør, at man fastholder butikker i centrum, mindsker udflytning ad detailhandel udenfor bymidten vi skal have fokus på at understøtte flere specialforretninger mm. der kan give liv i gågaden Hvorfor kan vi ikke sælge kommunen bedre med den beliggenhed vi har? forsøg med markedsføring på mælkekartoner Styrke samarbejde mellem havn og midtby flere offentlige tilbud placeres i midtbyen bl.a. ved at det nye Sundhedscenter fremadrettet indtænkes i Færchbygningen med henblik på at skabe mere trafik mellem havn og gågadesystem Udvide hele havneområdet er der begrænsninger i nuværende konstruktion med to kommuner som ejer af havnen? Fokus på fritidsdelen udvikling af handels-, by- og havneliv - vigtigt med tilbud til børn og unge, det er dem vi skal satse på Fokus på gågade, midtby og detailhandel bør tænke midtbyen på en anden måde end vi gør i dag. Vi har for mange dagligvarebutikker bør have fokus på tilbyde gode faciliteter til dem der vil etablere specialbutikker. Mere fokus på at få indpendlere til at handle i byen Attraktivt fritidsliv, mange friluftsaktiviteter og en tilgængelig natur, oplevelsestilbud, Gode pasningsmuligheder, uddannelsesmuligheder tæt på, muligheder for oplevelser natur & Kultur, attraktive grunde / boligmuligheder, arbejdsplader, omsorg til børn og ældre fokus på synligheden af det gode i disse rammebetingelser især for de unge Kommunens økonomi bremser for udvikling bør ikke altid kigge på de små problemer med at satse på sammenhæng og fremtidssikring eks. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 14

3 burde et nyt lægehus være bygget sammen med Midtpunktet på Thyholm Vi skal gøre tingene færdige f.eks. Smedegadeprojektet og autocamper pladserne på havnen hvorfor gør man ikke, så det så ser ordentligt ud på havnen Fjerne flere uegnede boliger og gør noget ved de mange misligholdte parkeringspladser Infrastruktur en motorvej kan påvirke beslutningen i forhold til at flytte virksomhed eller virksomhedens lager. Jernbanestoppesteder, busruter er vigtige for virksomheder og borgere også i de mindre byer. Adgang til lufthavn - flyforbindelser vigtige, det er kontakten til omverden - en international lufthavn i Billund lokal i Karup Et showroom / demonstrationsprojekter er en god salgsramme, dog er det af og til svært, at trække udenbys kunder til. Det vil lette transporten af varer til og fra lager med en bedre infrastruktur Landspolitisk indflydelse skal opretholdes med nabokommuner. Arbejde og opfordre til at flytte statslige institutioner til Nordvestjylland. Argumentér, at det bl.a. kan være med til løse deres trængselsproblemer! Argumentér for behovet for velfærdsuddannelser i Nordvestjylland Mindsettet hos kommunen / politikere forkert man går ofte for meget op i sognepolitiske sager. Nødvendigt med positiv omtale / gode historier om Struer / Vestjylland Stå sammen i de Nordvestjyske kommuner akse med/mod Herning små enklaver løser ikke noget, hverken kommunalt eller regionalt vi skal tænke større et generelt problem i Danmark som gør, at vi ikke lykkedes med det væsentlige at skabe vækst! Se Nordvestjylland som et område og lav en fælles strategi for området ikke tre separate strategier Problemstillingen er en anden i dag, men vi bruger den samme værktøjskasse. Vi skal finde de partnere, vi kan se kan være med til løse problemerne Alle de generelle rammebetingelser er vigtige men vi skal udnytte det vi er gode til bedre Det er en barriere, at det er vanskeligt, at have produktion i området produktion bør være et lokomotiv for væksten Struer Kommune er en billig kommune at bo i. Gør Struer til den billigste kommune - folk flytter for skatter, afgifter (el, vand, rens, grundskyld) og forsikringer (indbo) Struer har mulighed for at skeje ud. Fx: Struer tilbyder: lav skat, billig boliger, storslået natur, en kommune som lærer at tænke alternativt Udnyt at det er let at markere sig som kommune hvor er vores styrke og hvordan ruller vi lettest med musklerne for at få lidt opmærksomhed Banebrydende aktiviteter og en ny vision. Evt. særlig indsats for at skaffe lærepladser, man kan godt skaffe flere lærepladser i samarbejde med virksomhederne det er hjælp til selvhjælp. Fx vil det måske være muligt penge fra erhvervslivet til et sådan initiativ Kommunen skal agere som en innovativ virksomhed TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 14

4 Fælles fundraiser i kommunen skal kunne bruges af private men også af kommunens institutioner 2. TEMAER / INDSATSER a) IVÆRKSÆTTER / ERHVERSFREMME Sikre at der fortsat er små barrierer for at opstarte virksomhed i kommunen Billigere husleje for iværksættere det er alt for dyrt i forhold til eksempelvis Herning. Det er vigtigt med gode erhvervslejemål hvor mange små virksomheder kan støtte hinanden som f.eks. i BusinessPark Struer. Flere billige lånemuligheder til virksomheder/iværksættere. Underskudgarantier bør ikke kun gælde foreninger. Oplys om adgang til økonomi, risikovillig kapital - presse på for at banker vil bruge statsgaranterede lån Skabe gode rammebetingelser for ildsjælene / understøt de lokale ildsjæle, det er dem der gør en forskel f. eks. Martin Munkebo. f.eks. er de gode golffaciliteter et bevis på at man med lokale ildsjæle kan komme langt. Ildsjæle kan fungere som brobyggere. Gør det lettere, at etablere virksomhed på landet det er ikke nemt at drive virksomhed på landet restriktioner og kontrol et problem if. t. skabe vækst Gode iværksætterbetingelser - satse på dem der har potentialet til at vækste en virksomhed. Iværksættere skal vækste for at efterspørge opgaver / arbejdskraft evt. skab kuber / rugekasser. Interessen bør måske være på forretningsudvikling ikke nødvendigvis iværksætteri. Production Valley. Vi er gode til at producere her i området da vi har arbejdsstyrken der kan det. Sats på at vi har mange der er gode til håndens arbejde - f.eks. TMP. Skab et Nordvestjysk projekt på det område og tiltræk industriarbejdspladser på den konto. Vi udnytter den viden arbejdsstyrken har, eller kan opgradere til. Alt er ikke viden og smarte løsninger Fokus på iværksætteri i folkeskolen - ungt vækstforum implementeres i folkeskolen og på gymnasier Diskussionscafeer hvor mennesker kan mødes og udveksle tanker og idéer til at skabe vækstmuligheder i kommunen Ansæt / udpeg blæksprutte som små virksomheder kan trække på Mere tydeligt på kommunens hjemmeside hvordan man kan starte virksomhed op evt. håndbog b) INTERNATIONAL Internationalt miljø herunder international skole komsammen arrangementerne for de internationale tilflyttere har været gode. Lav en evt. international camp Samarbejde nationalt/internationalt ikke lokal patriotisme. Expats-evenings IB elever som vært og organisation kan også være med til at ægtefæller andre i spil som undervisere TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 14

5 De 16 pct. Udlændinge som kommer til Struer skal fastholdes via fritidstilbud ikke kun via arbejde dvs. udnyt idrætsklubber, sejlklub, vandsportsmuligheder osv. Asien / Kina kontor med serviceydelser evt. sammen med DI / UM, bedre mødefaciliteter i KBH - et Nordvestjysk Hus i KBH. er på vej! c) NETVÆRK / KLYNGER / VIDENSDELING / DIALOG Lave flere fælles arrangementer - møder som disse her har man dialogen man kunne måske inddrage erhvervslivet sammen med uddannelserne, så man kan få samarbejde på tværs af brancher og sektorer. Flere netværk på tværs businessparken kunne være omdrejningspunktet Vi er gode til at få ting til at lykkedes hver for sig men bør måske i højere grad få ting til lykkedes i fællesskab også kommuner i mellem. De tre kommuner er nødt til at arbejde sammen indbyrdes og arbejde sammen med erhvervslivet i hele Nordvestjylland. Struer Kommune kan ikke løfte udfordringerne alene. Synlighed omkring de mangeartede arbejdspladser / muligheder der findes i området åbenhed skaber synergi Send deltagerliste rundt til dem der har deltaget større mulighed for at bruge hinanden Projektsamarbejde mellem kommune og videregående uddannelser om f.eks. bachelorprojekter Samarbejde om at udnytte studentervæksthusene Lav flere partnerskabsaftaler, forretningsbaserede netværk Kan forsøges med temamøder hvor alle kan se, at de kan få noget ud af det Samarbejde der hvor vi har styrkepositioner: misbrugsområdet, velfærd, Lyd og RFID Når kommunen indgår i projekter bliver det lettere, at udvikle realistiske projekter som kan afsættes andre steder Netværk med tovholdere Kommunen kan være tovholder på koordinering af videndeling mellem virksomheder vi har altid en idé om at løsningerne ligger udenbys men ofte kan vi finde løsningerne lokalt. Adgang til viden om mulige kunder i lokalområdet. Synlighed omkring de mangeartede arbejdspladser / muligheder der findes i området åbenhed skaber synergi. Større viden generelt om de virksomheder der ligger i kommunen hvad laver de, hvem er de især de små virksomheder. Kan også være gavnligt for de studerende Kommune som stimulator for nem adgang til tværfaglig viden, uddannelse, foredrag og events - f.eks. gennem BusinessPark Struer meget netværk dannes / plejes omkring mødecentre. Der er brug for en motor / en projektleder. Evt. en borgernes mand ansat ved kommunen Mere samarbejde mellem de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet Evt. en kontaktperson fra kommunen til den enkelte virksomhed ringe et sted hen på kommunen som, så kan henvise til der hvor man skal hjælp. Kontaktperson ved kommunen som kan sætte et team sammen if. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 14

6 t. problemstillingen. Tydeligt hvem man skal have kontakt til administrationen. Kommunens viden på mange områder bliver ikke brugt nok vi har masser af viden som virksomhederne kunne drage nytte af også meget teknisk viden. Afhold dialogmøder med landbruget Netværk virksomheder imellem - erhvervsnetværk på topplan / loge. Erhvervsnetværk vidensdeling mellem virksomheder er interessant og kan måske hjælpe andre virksomheder Besøg på lokale virksomheder gerne med Jobcenter og Erhvervsservice mv. Virksomhedsbesøg, kommune og virksomhed særlige fagområder miljø, psykiatri, politikere, økonomi, ledelse, marketing, arbejdsmarked, klima Fordel med en lille kommune, det gør, at vi kan afprøve ting. Det skal udnyttes hvordan kan vi hjælpe hinanden Businessparken er en god historie, et naturligt knudepunkt for netværksdannelse gode faciliteter men også gode rammebetingelser de gode forudsætninger giver gode muligheder for at videreudvikle businessparken måske som knudepunkt for jern- og metalindustri, her er der nogle uopfyldte behov Vidensdeling (få nuværende erhvervsdrivende til at hjælpe nye) Klynger er i høj grad relevante - prøv det af - men det er ildsjælene, der flytter noget ikke nødvendigvis en klynge, klynger kræver at man lærer hinanden at kende først. Velfærdsklynger skal defineres nærmere mange underkategorier. Betal for værdi ingen betaling ingen værdi Klynger og netværk handler grundlæggende om, at tiltrække de rigtige kompetencer og om vi har de nødvendige kompetencer i vores netværk Medvirke til dannelse af erhvervsklynger ml. virksomheder vha. nytænkning. Kunne f.eks. være mellem virksomheder som supplerer hinanden og ikke som traditionelt er i samme branche. Ses også i større geografisk sammenhæng Skive, Holstebro, København, Kina. Relevante lokale demonstrationssamarbejder giver virksomheder vigtige referencer. Referenceinstallationer er utroligt vigtige og lettest hvis de er placeret lokalt pga. logistikken Giv os flere opgaver - outsourcing af opgaver fokus på at anvende / samarbejde med lokale virksomheder og bruge disses kompetencer Netværk bakke om hinanden, stimulere dem, være katalysator for dem åbne businessparken mere op for de lokale businessparken som flagskib for lokale samarbejder Kommunalt at man bakker op om og deltager i udviklingsprojekter hvis det er interessent nok skal vi nok komme Offentligt-privat samarbejde skal være effektivt Pilotprojekter, konferencer, demonstrationsprojekter Samarbejde if. t. rekruttering (fælles service) i forhold til arbejdskraft fra Tyskland, Polen, Holland etc. + nyuddannede fra universiteterne Skabe rammer fysiske + adm. Link til uddannelse og til udenlandske myndigheder (EU etc.) Energistyring, velfærdsområdet, sundhed, lyd TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 14

7 Vi kan bruge vores egen medicin vi skal gør opmærksom på det og det vi laver Gode samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner på mange fronter men mangler bedre samarbejde med kommune Events oplevelser og aktiviteter for specielle segmenter hvad angår alder og interesser. Konkurrencer flagskibe Samarbejde om større udbud af praktikpladser Projektsamarbejde f.eks. bachelorprojekter til de studerende bl.a. indenfor innovation + entreprenørskab kan hjælpe if. t. rekrutteringen Aktivt jobcenter/byråd som satser på uddannelse Udnytte alle samarbejdsmuligheder på tværs af kommuner, regioner osv. Bakke op om de institutioner der allerede er i Struer undersøge først om opgaver eller dele af den kan løses lokalt Bruge kommunale institutioner til at fremme mulige vækstområder gennem systematisk kompetenceløft Kommunen kan være katalysator for dialog på tværs af brancher og eks. udnytte design-viden ved en virksomhed som B&O i fødevareerhvervet, Utraditionelle alliancer kan sætte gang i udviklingen giv tingene kant, en særlig vinkel Fokus på mere samarbejde mellem små og store virksomheder både i og udenfor kommunen d) IMAGE / BRANDING IMAGE (se analysen fra DJØF efterår 2011 hvor udkantsdanmark i høj grad fravælges selv om man er uden job og selv om man her kan få job), FOKUS, SYNLIGHED, BRANDING, NETVÆRK (blandt nytilflyttere, på tværs af brancher mv.), POSITIONERING (i forhold til andre kommuner, vis det, skab stolthed over hvor man bor) Image - tydelig og synlig branding af kommunen mangler også i forhold til den nationale scene, positiv omtale lad os slippe for flere landsdækkende dårlige historier om utilfredse Vestjyder, krævermentalitet og rådden banan. Vi skal holde sig fra at definere sig som udkantsdanmark - vi skal ikke være middelmådige og ikke altid have laveste fællesnævner Der er behov for en mere progressiv og positiv dialog om nye idéer og muligheder. At promovere os selv. Når vi brander os så brug erhvervslivet til at synliggøre kvaliteter og sætte fælles mål lad os sammen fortælle succeshistorierne. Meget mere synlighed (Struer er ikke kun B&O) Mere fokuseret i det vi gør dvs. langsigtede udviklingsplaner og målsætninger hvad vil vi på området 5-10 år frem hvad vil vi være kendte for. Ved at være afklaret omkring mål kan vi så formidle disse klart til omverdenen. Vi er i en identitetskrise, vi ved ikke hvad vi vil eller dvs. hvis vi ved hvad vi vil, så er der kun ganske få der ved det. Men man skal ikke satse på at være billigst, det vil være et forkert signal at sende og hvem vil det tiltrække? Hvorfor har VI brug for en motorvej? Hvis svaret er, at virksomheder har brug for, at varer skal til og fra området, så fortæl det. Under alle omstændigheder skal vi vide, hvad vi vil med det, det skal have et formål for at sende en signalværdi, hvad er målsæt- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 14

8 ningen / strategien gerne 5 år frem i tiden. Vælg nogle mærkesager, det er vigtigt med samarbejde og samhørighed, så alle ved hvorfor vi gør det vi gør. Hvorfor har vi lave udgifter i kommunen og hvad kan vi bruge det til? Hvad er Struer brandet? Vi har en masse vi kan signalere også udover det historiske, jernbanen, Limfjordshavnen mv. - miljø/klima tilhører fremtiden som vækstområde, det er der vi skal tjene vores penge fremadrettet, og hvor den ny teknologi udvikles. Og Struer har faktisk et potentiale her, miljøet er lige omkring os her kan vi skeje ud, men vi skal vise det fx lavenergipærer i vores lygtepæle. Synliggør os selv som produkt. Fx Giro en hvad vil vi med den fortæl det til borgere og erhvervsliv tidligt! Synlig målsætning flere folk, mere forretning, Struer er en oplevelse Vedvarende Energi Struer elbiler / vindmøller / solceller / selvkørende traktorer Vi skal blive ved med at udvikle os og tro på de ting vi gør vi har mangel på visioner til forskel fra eksempelvis Århus vi vil mangler noget vi vil om som vi så sætter nogle ressourcer bag eksempelvis på klimaområdet Historien om Nordvestjylland er i dag historien om udkant vi skal have tegnet et andet billede af kommunen / området, mere tydelige ift. hvad vi vil også for at tiltrække de rigtige nye borgere. Skab positive historier fra området noget at være stolte af ingen sygehusklynk Sats på en målgruppe unge tilflyttere / par med børn Erhvervsliv og kommune kan samarbejde om kommunikation, fælles markedsføring Mere åben dialog, mød alternative indspark Spørg som nu hvad kan vi gøre for dig, skab tillid og relationer. Dialog om hvilke mål der er, hvorfor og hvordan indenfor der hvor man vil satse? Case stories eks. antallet af It-medarbejdere / teknologiarbejdspladser skal brandes meget mere hvem er klar over det? Mere åbenhed og eksponering vil være godt Byen skal være kendt for noget eks. lyd / Lydens By B&O vil gerne være med. RFID teknologi / tema et andet godt eksempel Historier som har perspektiv og som gør området attraktivt Have et mål om if. t. markedsføring f.eks. TV-MidtVest minimum én gang pr. måned, JP osv. Grundfos dygtige og et godt eksempel til forfølgelse samarbejde med erhvervslivet om budskabet og udvælg den gode historie Struer udmærker sig ved - find den fede vinkel dog er ikke alle virksomheder vilde med pr. Have en ambition om verdens bedste brugerflade Struer er et godt sted at bo med spændende arbejdspladser. De rigtige rammer for familien, naturen/fritiden. Skabe en positiv opfattelse af Nordvestjylland. Ideen med Det Nordvestjyske Hus VIA Campus Holstebro kunne overveje at markedsføre sig sammen med nærområdet Brug det der lokalt til at markedsføre sig på uddannelserne lokalt f. Eks. sejlklubben. De studerende kan få relationer lokalt de kan holde dem i området TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 14

9 Markedsføring hvis der menes flere indlæg/annoncer så nej. Hvis der menes koordinerende tiltag/projekter så ok. F.eks. kontaktmæglerordningen eller det Nordvestjyske Hus Mere fokus på attraktive bomuligheder ved vandet og fjorden Mere proaktive presse- og markedsføringstiltag Adipositas Center Limfjorden det eneste i landet Aktivt og spændende kulturliv, fritidstilbud, jobmuligheder, transportmuligheder, uddannelsesmuligheder, efter- og videreuddannelse, opkvalificering af arbejdskraft, tilbyde attraktive og spændende arbejdspladser, forskningssamarbejde, ægtefællenetværk/jobs fokus både på Struer og lokalbyerne De generelle rammebetingelser skal være i orden - børnepasning, skoler mv. er en selvfølge, at det er i orden men vælg evt. et område hvor kommunen adskiller sig f.eks. Danmarks bedste fritidskommune, børnekommune etc. Unge familier bosætter sig ikke kun hvor jobbet er, men også hvor de har en god skole derfor skal kvaliteten ved f.eks. Thyholm Børnehus o.l. markedsføres og synliggøres vi skal fange de unges opmærksomhed Levere højt på børnefamiliekontoen have en ambition om at ligge i top 10 gode daginstitutioner, skoler Velkomsttilbud der gør det attraktivt at standse op netop her. Infopakke med alt hvad netop vores kommune har at byde på, og som adskiller os fra andre kommuner Kommunen skal betragte sig som en virksomhed med mange medarbejdere derfor bør der også være en reel markedsføring/kommunikations afdeling så området / kommunen bliver langt mere synlig i medierne end i dag e) ENERGI, KLIMA & MILJØ Vi er bagud i forhold til de fleste andre kommuner men det er ikke for sent og CO2-mæssigt er vi godt kørende Kommunen har en forpligtelse til at gå foran lav en klima- og ressourcestrategi Fokus på miljøtiltag i planlægningen - omstilling fra fossil til vedvarende energi og kommuneplan og lokalplaner som eksempelvis giver muligheder for etablering af solcelleanlæg / vindmøller Forsøg og udvikling med energirenovering af f.eks. huse og institutioner omfatter styring, aktive og passive tiltag som kan give profilering og dermed arbejde til lokale håndværkere i hele Danmark Etabler en CO2-neutral bydel / landsby Solceller samlet på et sted, så alle huse ikke ødelægges giver muligheder for anparter dog udfordringer if. t. at ordningen udløber i 2015 Der eksisterer nogle gode samarbejder på lav-energiområdet som man godt kunne bygge videre på Energisparetiltag visioner og målsætninger på klima, miljø og energiområdet og som faktisk bakkes op adfærd og handlinger Fast afgift på fjernvarme må ikke blive for høj TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 14

10 Områder uden fjernvarme kunne udnyttes til eksperimenter med andre energiformer - til gavn for alle ikke mindst kommunen Støtte til lokale energinørder netværk Igangsætte renoveringsprojekter renovering er interessant men svært at få investeringen hjem igen ved salg og finansieringen også et problem Vi brænder for meget affald af kunne gøres på en mere fornuftig måde Bremdal skole, Enggårdscentret er eksempler på hvor kommunen med energistyring, bevægelseszoner, elektroniske låsesystemer mm. er i gang Struer Boligselskab og hele deres genbrugsprojekt er et projekt på undervejs, cleantech, udvikling af teknologi i Roskilde gør de det Der skal investeres massivt i den eksisterende bygningsmasse både offentlige og private Øget samarbejde med Holstebro mht. biogas Øget integration og samarbejde mellem Struer Forsyning og lokale håndværkere og byggeindustri lav et rådgivende udvalg/råd/gruppe af fagpersoner lokalt der kunne komme med forslag og anbefalinger til kommunale satsninger og forbedringer og som kunne samarbejde om forsøg på til klima og energiområdet At gøre miljø og ren energi til en bæredygtig industri. Og gøre denne mere effektiv. Vi har mulighed for at afprøve ideer pga. størrelse og derved sælge viden og erfaring Hvis vi vælger et tema / en målsætning / identitet fx omkring miljø, så er det vigtigt, at både kommune og virksomheder forsøger, at være grønne der skal skabes en overordnet historie (fx kan Halco levere bionedbrydelige folier men der skal være nogle specielle sorterings / genbrugssystemer som ikke er der nu). Der er altså mange virksomheder som kunne være relevante if. t. en sådan indsats Miljø og energi som et fælles omdrejningspunkt brug tid sammen med energivirksomhederne f) TEKNOLOGI Fokus på at skabe et højteknologisk miljø - Teknologi i Nordvest - kommunen er allerede langt på institutionsområdet i forhold til at bruge teknologiske systemer/løsninger Se sig selv som center for viden og knowhow Kommunen må gøre brug af lokale teknologi virksomheder, hvis muligt og dermed også understøtte det vi kan markedsføre os på Teknologikomponenter forskellige dynamiske størrelser find 8-10 ting som kan supplere hinanden Velfærdsteknologi, robot, medtech TeknologiCamp i BusinessPark Struer en pendant til den Innovation Camp som B&O afholder, teknologiseminar, workshops med internationale indlægsholdere (inkl. historien om Struer). Bringe folk sammen (dem der arbejder med teknologien også nørderne) for at udbrede kendskabet (hvad findes der?) nicheområder og fokus vigtig men behøver ikke nødvendigvis at være det samme tema hver gang At kommunen er i front med brug af teknologi indenfor turisme, detailhandel, skoler, borgerservice Aktiv deltagelse i projekt Smart Region TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 14

11 Godt eksempel mht. samarbejde på Bremdal Skole Samarbejdet med Gymnasiet og B&O omkring Science linjen / gymnasiets IB linje og B&O s Innovation Camp det er noget, man med fordel kan arbejde videre med og udvikle på g) VIDEN, UDDANNELSE & KOMPETENCER Uddannelsesniveau er en udfordring kommunen skal stimulere miljøet for de veluddannede kulturtilbud der mangler ligesindede tilbud så dem der rejser væk for lyst til at komme tilbage - events, netværk for højtuddannede, udvidet rotary vi har mange foreninger men det er meget lukkede miljøer og kræver mere af den enkelte. Generelt højt uddannelses niveau hos dem der bor i Struer det skal udnyttes og nurses (bl.a. med kulturelle tilbud) Bred vifte af videre uddannelsesmuligheder i nærområdet VIA sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver, lærer og bygningskonstruktør samt efteruddannelse indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske område Viften af uddannelsesmuligheder bør indgå strategien Struer, Holstebro, Nr. Nissum men undlad at sætte det, at Struer er en del af Vestjylland som en trussel Vi skal satse på at få flere muligheder for uddannelse i området Mangel på uddannelsesmuligheder lokalt derfor adgang til gode ungdomsuddannelser som gymnasiet vigtigt at støtte op om også internationale skolelinjer, hvor vi har noget særligt Husk Erhvervsakademiet Boliggaranti til studerende attraktivt miljø Udvikling inden for erhvervsuddannelserne og kultur, jobs til kontanthjælpsmodtager (code of care) Opkvalificering, efter- og videreuddannelse - uddannelsesplanlægning Ikke kun fokus på højtuddannede Struerskolen kan være med til at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet til et aktivt medborgerskab. Hjælp vanskeligt stillede ind på arbejdsmarkedet. Vi skal have fokus op vækst også ved at gøre noget for dem der ikke er med. Nyt undervisningsbegreb dannelse og uddannelse Struerskolen, efterskoler, gymnasiet, uddannelserne i Holstebro har mange ansatte de er potentielle tilflyttere og deres ægtefæller Industri- og produktionsvirksomheder stiller også store krav til medarbejderne i dag- mange kan ikke læse og stave godt nok andre steder er engelsk et krav Ikke nok - uddannelsesplan for den enkelte, vi skal have den enkelte til at tænke positivt i forhold til det dobbelte løft Vi har mange kompetencer i forhold til svage voksne og stærke voksne Udnyt studentervæksthus der på vej i VIA-regi i Holstebro Fastholde uddannelsessteder i Nordvestjylland Gør Holstebro til det naturlige uddannelsessted (UCH og VIA) for unge i området. Afsætte midler til målrettet at tiltrække videreuddannet arbejdskraft TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 14

12 Opgrader / opkvalificer arbejdsstyrken fra ufaglært til faglært, fra faglært til MVU / LVU Se 5 år frem der kommer til at mangle folk inden for professionsområdet som kan medføre dårligere service i kommunens grundopgaver Struerskolen sætter stor pris på den velvilje, Struer Kommune har udvist i forhold til etablering af Adipositas Center Limfjorden og kollegiet Ålkjær lydhørhed og dialog. Struerskolen ser gerne, at vi samarbejder mere omkring praksisopgaver indenfor sundhedsuddannelse Sikre vilkår for den løbende efteruddannelse Have en aktiv strategi for løsning af det dobbelte uddannelsesløft både if. t. egne ansatte og i forhold til ledige og beskæftigede Udfordring at få unge kontanthjælpsmodtagere i arbejde og if. t. opkvalificering af arbejdskraften fra ufaglært til faglært, fra faglært til MVU / LVU Viden til virksomhederne samarbejde med uddannelsesinstitutioner også udenfor kommunen h) OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER Struer Kommune skal dyrke flagskibe, gerne nogle områder som eksklusive for Struer-området - Kulturområdet (Sansefestival, Træskibstræf mv.), Naturområdet (brug fjorden, kystlinjen osv.). Fokus på at udnytte den lange kyststrækning i forhold til sejlads, kajak. Vi har autenticitet Samtidig skal der tænkes på tværs. Teknologvinklen kunne knyttes sammen med nogle andre tilbud der er, eksempelvis SANS, Lydens By, Træskibe. På tværs af brancher giver overraskende oplevelser for turister Vi behøver ikke markedsanalyser men bør tage udgangspunkt i det vi selv gerne vil (have) (Steve Jobs) Havnen kan udnyttes meget bedre f.eks. med klatretårn på DLG silobygningen (vi har vestjysk klatreklub) Aktivitet omkring at samle østers + blåmuslinger / skaldyr Toftum, Thyholm Støt op om Bremdal Strandpark kajakklub, roklub, sejlklub Samarbejde med Ausumgård. Det grønne Hjørne har vist vejen i forhold til fokus på det lokale Naturen og aktiviteterne forbundet hermed kan gøres mere tilgængelige for både turister og borgere Mere samarbejde på tværs af kommuner Mere dialog med landbruget Vi har ingen handicapstier Vi har flot grøn ring men ingen bruger den der mangler eksponering når vi laver ting Bedre skiltning i hele kommunen Nordeuropas Spisekammer kan måske udvikles i forhold til Limfjordsturisme vi har mange lokale specialiteter som kunne markedsføres Limfjordsfødevarer Struer (Oddesund) som gammel stationsby overnatningsmulighed i togvogne kørende lejligheder TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 14

13 Velfærd og sundhed beliggenhed ved fjorden der er forsøg på i sommerferien at lave noget for rygpatienter på Venøefterskole og en lokal fysioterapeut Sansecenter på havnen for lyd og syn (f.eks. som Ars Electronica, Linz og Alcion, Sønderborg) Surferefterskole Danmarks eneste etabler et samarbejde med andre om at skabe en større surfdestinationer - Klitmøller, Fjaltning, Ejsing, Vorupør. Venø Efterskole er også Grejbank for DGI det skal udnyttes, bl.a. i sommerferierne hvor eleverne er hjemme, men turisterne er her. Videreudvikling af Sansefestival - Sansernes By / Lydens By Bed and breakfast, campingpladser, spisesteder, vandrehjem mv. bruger lokale fødevarer og laver fælles tilbud til turister Flere fødevareevents evt. fokus på skaldyr - evt. sammen med Mors. f. eks. en pakke med noget af det der er i forvejen: Østers og muslinger (informations- og fisketure), gastronomi (evt. Tambohus), samarbejde med naturvejleder om at finde de vilde planter der kan spises, og fortæl hvor de lokale produkter kan købes når du kommer tilbage fra turen. Der kunne arrangeres musling og østers safari (evt. med Kraka). Det kan kombineres båd og tog, med tur til Oddesund, Jegindø, samt bådtur til Venø. Måske en event om sommeren - i byen og på andre tider kunne sejlklubbens lokaler evt. bruges Ansæt en naturvejleder for at følge op på kommunens ambitioner i forhold til naturen. Der kan søges tilskud gennem Friluftsrådet. (Optil kr. til en fuldtidsstilling). Måske kan det kombineres med LAG midler. Naturvejlederne er gode til at sætte en masse aktiviteter i gang. En naturvejleder der kan formidle Limfjordsnaturen og Klosterheden og som også kan varetage og igangsætte nogle friluftsaktiviteter, eks. havkajak, dykning book en naturguide. Det kan måske kombineres med Søspejderne, Struer Museum eller andre aktører I forhold til Struer og sanser, kunne det måske laves noget tilsvarende som i Sverige Smaklust. Det er både med smagsværkssteder og smagsteater. Smaklust er ikke bare en fødevaremesse men er en oplevelse, hvor de besøgende kan smage, reflektere og træffe madhåndværkere - og også at kunne købe deres produkter. Bør være mere med i Ud På Tur guiden Oddesund skal udvikles som et særligt sted for borgere og turister evt. etablere café med naturens køkken Cykelrute, kystrute, madrute (Svendborg) Limfjordsoplevelser skal sælges ude i verden mere markedsføring i udlandet Limfjordsmarked i Tyskland Campingpladserne i kommunen skal have hjælp Ler i undergrunden hvad kan det bruges/udnyttes til? Ligesom salt ved Læsø måske. Udpeg nogle indsatsområder eks.: HAVN, NATUR, FØDEVARER, VELFÆRD, TEKNOLOGI mhp en strategi, markedsføring mv. Konferencer, årsmøder (ikke erhvervsturisme på Herning niveau) - men nicheorienteret samarbejde mellem BusinessPark Struer, Grand Hotel, Biograf, Folkets Hus og Struer Museum m.fl. f.eks. RFID konference, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 14

14 industrielt tema skiftende temaer sansefestival udvides til også at indeholde en videndel nyeste viden indenfor akustik En vidensdel koblet på Sansefestivalen som omhandler sensorik som bl.a. er et redskab der kan benyttes til at vurdere smagsoplevelser, hvor vi bruger alle vores sanser til at bedømme et produkt eller en ret her vil B&O også have en interesse i at deltage. Udnytte forsamlingshuse på landet til spiseklubber Færdige koncepter mht. oplevelser og overnatning pakketering Positionering turismemæssigt Lettere tilgængelighed til naturen Åbne for turistbesøg i kommunens egen institutioner Thyholm børnehus, Vestcenter Kilen, Skoler mv. hvorfor kun besøg på B&O evt. frivillige guides Bedre at fokusere på eksisterende aktiviteter og få men større aktiviteter som man kan få øje på Offentlig bespisningsarrangementer lokale produkter Gavekasser til tilflyttere med lokale produkter LAG handlingsplaner på vej også omkring havnen har givet initiativer og en god proces Bedre dialog mht. Fritidscenter Struer og mht. udnyttelse af bygninger så der tænkes i sammenhæng med andre ting og evt. på tværs af interesser Lejemål på havnen hvor man kan eksperimentere, madhus, røgeri, skaldyr, madskole hvor naturvejledere også bidrager med lokale fødevarer evt. sejlklubben Vi skal håndplukke vores turister i eksempelvis Kina Anspore folk til at tage chancer, fortællinger, stedets naturressourcer, folk (JP-analyse) Udvide Limfjordssamarbejdet på turistområdet Bedre information om gode naturoplevelser Mere fokus på vores natur og vores havn, naturen bedre, flere naturaktiviteter f.eks. bedre udnyttelse af fjord, havn, sejlads mv. kan udnyttes 6-7 måneder om året. Bedre faciliteter til kajakroere - og udnyt den landlige beliggenhed som alligevel er tæt på alting Miljø på havnen det har Holstebro ikke kystlinjen og beliggenheden ved gør Struer til en perle REF. /CFP marts 2012 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 14

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017?

STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017? STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017? Et 4-årigt udviklingsprojekt 2014-2017 En strategisk satsning med udgangspunkt i kommunens DNA BYRÅDETS BESLUTNINGER Lydens By

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere