REFERAT DATO RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: F:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER, INDUSTRI & PRODUKTION, VIDEN, UDDANNELSE & KOMPETENCER 1. Generelle Rammebetingelser i Struer Kommune Udbyd flere opgaver lokalt det virker ikke gennemskueligt eller fair. Lav en systematisk fordeling af opgaverne, så det tilgodeser lokale virksomheder gerne mere synligt og evt. en offentlig liste over udbud og over hvem der får dem Adgang til de rette medarbejdere - velkvalificeret og kompetent arbejdskraft, specialister (intellektuel capital) bl.a. ingeniører det er nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til Struer end dansk kvalificeret arbejdskraft det skal vi udnytte men også gøre noget ved. Og det gælder ikke kun Struer men hele området, det er et grundpræmis derfor samarbejde med andre om det. Udenlandsk arbejdskraft kan skabe fornyet energi og også gøre, at andre ikke flytter væk. Mange som pendler til kommunen, har ikke lyst til at flytte til Struer (selv fra Herning), men det er også en generel tendens. Kommunen skal koordinere og lave en indsats som gør det attraktivt for nye medarbejdere at flytte til området - samt muligheder for arbejde til ægtefæller. Synliggøre de mange jobmuligheder - også i de mindre virksomheder Mere kvalificeret jobformidling - vigtigt at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer. Sikre den nødvendige kompetenceudvikling i forhold til ledige og virksomheder Brug rekrutteringsværktøjer (Medicom Valley Academy)., gør specialister synlige indadtil og udadtil, link udadtil polsk tjekkisk relation, boliger, skab volumen, gruppér de ansatte, fokus på andre steder i verden, få fat i dem tidligere på deres uddannelse vha. praktikordninger. Virksomheder skal være villige til at tage ac er ind Sagsbehandling for langsom manglende godkendelser ved udvidelser, svært at finde ud hvem man skal snakke med én indgang kunne være en mulighed. Derfor kortere, hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling i forbindelse med byggesager, miljøgodkendelser mv. - f.eks. if. t., at det kan tage måneder, at få tilladelse til et nedsivningsanlæg. Kommunen skal være positiv og imødekommenhed mht. at bearbejde ansøgninger og indgå i dialog - og dermed hjælpe til løsninger. Proaktivitet mød og forstå kundens behov og være en konstruktiv del af løsningen medspiller i stedet for modspiller. Forbered kommunale medarbejdere på en foranderlig verden, så man kan mødes om udvikling - og have mod til at søge nye løsninger. (borgersevice skal have ros for den service de leverer til tilflyttere 15 min. så var sagen afsluttet ift. børnehave, skole mv.). Smidige arbejdsgange er nødvendige - især if. t. DATO RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: F: SAGSBEHANDLER: CLAUS FALK PETERSEN T: Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 14

2 dem der vil bosætte sig - men også if. t. til rammevilkår ved etablering af nye virksomheder. Hvem hjælper med hvad? skab synlighed overfor virksomhederne, vær åben omkring sagsbehandlingstider og forklar hvorfor man gør som man gør Kommunen / det offentlige kan være et meget tungt og trægt system at komme igennem hos. Svært at udbrede og udvikle samarbejdet og projekter med kommunen kommunen tænker ofte for kortsigtet Færre begrænsninger i forbindelse med lokalplaner Nødvendigt at opretholde kvaliteten i forhold til pasningstilbud, skoler mv. også i de mindre samfund. På alle sammenlignelige parametre / faktorer må Struer ikke ligge under gennemsnittet: skatteprocent, pasningsgaranti, antal timer i skolen (matematik, dansk mv.), venteliste på plejebolig. Pas på med skole- og børnehavelukninger og for meget centralisering det er det lokale som er en styrke i kommunen. Børnepasning, hvor børnene kan hentes fx kl , så også de forældre der har sent fri, finder det som en god løsning. Attraktiv bokommune. Kommune skal altid sørge for at have billige boliger og grunde til rådighed. Attraktive byggegrunde / boliger / lokalområder forskellighed, der skal være noget for alle. Kommunen skal være opsøgende if. t. tomme bygninger Fokus på at bevare et bredt og godt kulturudbud. Gode fritids- og kulturtilbud giver indtryk af en kommune hvor der sker noget sender et signal om overskud. Bevar den gode service til fritidsområdet For detailhandelen, handler det om at få skabt en planlægning der gør, at man fastholder butikker i centrum, mindsker udflytning ad detailhandel udenfor bymidten vi skal have fokus på at understøtte flere specialforretninger mm. der kan give liv i gågaden Hvorfor kan vi ikke sælge kommunen bedre med den beliggenhed vi har? forsøg med markedsføring på mælkekartoner Styrke samarbejde mellem havn og midtby flere offentlige tilbud placeres i midtbyen bl.a. ved at det nye Sundhedscenter fremadrettet indtænkes i Færchbygningen med henblik på at skabe mere trafik mellem havn og gågadesystem Udvide hele havneområdet er der begrænsninger i nuværende konstruktion med to kommuner som ejer af havnen? Fokus på fritidsdelen udvikling af handels-, by- og havneliv - vigtigt med tilbud til børn og unge, det er dem vi skal satse på Fokus på gågade, midtby og detailhandel bør tænke midtbyen på en anden måde end vi gør i dag. Vi har for mange dagligvarebutikker bør have fokus på tilbyde gode faciliteter til dem der vil etablere specialbutikker. Mere fokus på at få indpendlere til at handle i byen Attraktivt fritidsliv, mange friluftsaktiviteter og en tilgængelig natur, oplevelsestilbud, Gode pasningsmuligheder, uddannelsesmuligheder tæt på, muligheder for oplevelser natur & Kultur, attraktive grunde / boligmuligheder, arbejdsplader, omsorg til børn og ældre fokus på synligheden af det gode i disse rammebetingelser især for de unge Kommunens økonomi bremser for udvikling bør ikke altid kigge på de små problemer med at satse på sammenhæng og fremtidssikring eks. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 14

3 burde et nyt lægehus være bygget sammen med Midtpunktet på Thyholm Vi skal gøre tingene færdige f.eks. Smedegadeprojektet og autocamper pladserne på havnen hvorfor gør man ikke, så det så ser ordentligt ud på havnen Fjerne flere uegnede boliger og gør noget ved de mange misligholdte parkeringspladser Infrastruktur en motorvej kan påvirke beslutningen i forhold til at flytte virksomhed eller virksomhedens lager. Jernbanestoppesteder, busruter er vigtige for virksomheder og borgere også i de mindre byer. Adgang til lufthavn - flyforbindelser vigtige, det er kontakten til omverden - en international lufthavn i Billund lokal i Karup Et showroom / demonstrationsprojekter er en god salgsramme, dog er det af og til svært, at trække udenbys kunder til. Det vil lette transporten af varer til og fra lager med en bedre infrastruktur Landspolitisk indflydelse skal opretholdes med nabokommuner. Arbejde og opfordre til at flytte statslige institutioner til Nordvestjylland. Argumentér, at det bl.a. kan være med til løse deres trængselsproblemer! Argumentér for behovet for velfærdsuddannelser i Nordvestjylland Mindsettet hos kommunen / politikere forkert man går ofte for meget op i sognepolitiske sager. Nødvendigt med positiv omtale / gode historier om Struer / Vestjylland Stå sammen i de Nordvestjyske kommuner akse med/mod Herning små enklaver løser ikke noget, hverken kommunalt eller regionalt vi skal tænke større et generelt problem i Danmark som gør, at vi ikke lykkedes med det væsentlige at skabe vækst! Se Nordvestjylland som et område og lav en fælles strategi for området ikke tre separate strategier Problemstillingen er en anden i dag, men vi bruger den samme værktøjskasse. Vi skal finde de partnere, vi kan se kan være med til løse problemerne Alle de generelle rammebetingelser er vigtige men vi skal udnytte det vi er gode til bedre Det er en barriere, at det er vanskeligt, at have produktion i området produktion bør være et lokomotiv for væksten Struer Kommune er en billig kommune at bo i. Gør Struer til den billigste kommune - folk flytter for skatter, afgifter (el, vand, rens, grundskyld) og forsikringer (indbo) Struer har mulighed for at skeje ud. Fx: Struer tilbyder: lav skat, billig boliger, storslået natur, en kommune som lærer at tænke alternativt Udnyt at det er let at markere sig som kommune hvor er vores styrke og hvordan ruller vi lettest med musklerne for at få lidt opmærksomhed Banebrydende aktiviteter og en ny vision. Evt. særlig indsats for at skaffe lærepladser, man kan godt skaffe flere lærepladser i samarbejde med virksomhederne det er hjælp til selvhjælp. Fx vil det måske være muligt penge fra erhvervslivet til et sådan initiativ Kommunen skal agere som en innovativ virksomhed TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 14

4 Fælles fundraiser i kommunen skal kunne bruges af private men også af kommunens institutioner 2. TEMAER / INDSATSER a) IVÆRKSÆTTER / ERHVERSFREMME Sikre at der fortsat er små barrierer for at opstarte virksomhed i kommunen Billigere husleje for iværksættere det er alt for dyrt i forhold til eksempelvis Herning. Det er vigtigt med gode erhvervslejemål hvor mange små virksomheder kan støtte hinanden som f.eks. i BusinessPark Struer. Flere billige lånemuligheder til virksomheder/iværksættere. Underskudgarantier bør ikke kun gælde foreninger. Oplys om adgang til økonomi, risikovillig kapital - presse på for at banker vil bruge statsgaranterede lån Skabe gode rammebetingelser for ildsjælene / understøt de lokale ildsjæle, det er dem der gør en forskel f. eks. Martin Munkebo. f.eks. er de gode golffaciliteter et bevis på at man med lokale ildsjæle kan komme langt. Ildsjæle kan fungere som brobyggere. Gør det lettere, at etablere virksomhed på landet det er ikke nemt at drive virksomhed på landet restriktioner og kontrol et problem if. t. skabe vækst Gode iværksætterbetingelser - satse på dem der har potentialet til at vækste en virksomhed. Iværksættere skal vækste for at efterspørge opgaver / arbejdskraft evt. skab kuber / rugekasser. Interessen bør måske være på forretningsudvikling ikke nødvendigvis iværksætteri. Production Valley. Vi er gode til at producere her i området da vi har arbejdsstyrken der kan det. Sats på at vi har mange der er gode til håndens arbejde - f.eks. TMP. Skab et Nordvestjysk projekt på det område og tiltræk industriarbejdspladser på den konto. Vi udnytter den viden arbejdsstyrken har, eller kan opgradere til. Alt er ikke viden og smarte løsninger Fokus på iværksætteri i folkeskolen - ungt vækstforum implementeres i folkeskolen og på gymnasier Diskussionscafeer hvor mennesker kan mødes og udveksle tanker og idéer til at skabe vækstmuligheder i kommunen Ansæt / udpeg blæksprutte som små virksomheder kan trække på Mere tydeligt på kommunens hjemmeside hvordan man kan starte virksomhed op evt. håndbog b) INTERNATIONAL Internationalt miljø herunder international skole komsammen arrangementerne for de internationale tilflyttere har været gode. Lav en evt. international camp Samarbejde nationalt/internationalt ikke lokal patriotisme. Expats-evenings IB elever som vært og organisation kan også være med til at ægtefæller andre i spil som undervisere TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 14

5 De 16 pct. Udlændinge som kommer til Struer skal fastholdes via fritidstilbud ikke kun via arbejde dvs. udnyt idrætsklubber, sejlklub, vandsportsmuligheder osv. Asien / Kina kontor med serviceydelser evt. sammen med DI / UM, bedre mødefaciliteter i KBH - et Nordvestjysk Hus i KBH. er på vej! c) NETVÆRK / KLYNGER / VIDENSDELING / DIALOG Lave flere fælles arrangementer - møder som disse her har man dialogen man kunne måske inddrage erhvervslivet sammen med uddannelserne, så man kan få samarbejde på tværs af brancher og sektorer. Flere netværk på tværs businessparken kunne være omdrejningspunktet Vi er gode til at få ting til at lykkedes hver for sig men bør måske i højere grad få ting til lykkedes i fællesskab også kommuner i mellem. De tre kommuner er nødt til at arbejde sammen indbyrdes og arbejde sammen med erhvervslivet i hele Nordvestjylland. Struer Kommune kan ikke løfte udfordringerne alene. Synlighed omkring de mangeartede arbejdspladser / muligheder der findes i området åbenhed skaber synergi Send deltagerliste rundt til dem der har deltaget større mulighed for at bruge hinanden Projektsamarbejde mellem kommune og videregående uddannelser om f.eks. bachelorprojekter Samarbejde om at udnytte studentervæksthusene Lav flere partnerskabsaftaler, forretningsbaserede netværk Kan forsøges med temamøder hvor alle kan se, at de kan få noget ud af det Samarbejde der hvor vi har styrkepositioner: misbrugsområdet, velfærd, Lyd og RFID Når kommunen indgår i projekter bliver det lettere, at udvikle realistiske projekter som kan afsættes andre steder Netværk med tovholdere Kommunen kan være tovholder på koordinering af videndeling mellem virksomheder vi har altid en idé om at løsningerne ligger udenbys men ofte kan vi finde løsningerne lokalt. Adgang til viden om mulige kunder i lokalområdet. Synlighed omkring de mangeartede arbejdspladser / muligheder der findes i området åbenhed skaber synergi. Større viden generelt om de virksomheder der ligger i kommunen hvad laver de, hvem er de især de små virksomheder. Kan også være gavnligt for de studerende Kommune som stimulator for nem adgang til tværfaglig viden, uddannelse, foredrag og events - f.eks. gennem BusinessPark Struer meget netværk dannes / plejes omkring mødecentre. Der er brug for en motor / en projektleder. Evt. en borgernes mand ansat ved kommunen Mere samarbejde mellem de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet Evt. en kontaktperson fra kommunen til den enkelte virksomhed ringe et sted hen på kommunen som, så kan henvise til der hvor man skal hjælp. Kontaktperson ved kommunen som kan sætte et team sammen if. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 14

6 t. problemstillingen. Tydeligt hvem man skal have kontakt til administrationen. Kommunens viden på mange områder bliver ikke brugt nok vi har masser af viden som virksomhederne kunne drage nytte af også meget teknisk viden. Afhold dialogmøder med landbruget Netværk virksomheder imellem - erhvervsnetværk på topplan / loge. Erhvervsnetværk vidensdeling mellem virksomheder er interessant og kan måske hjælpe andre virksomheder Besøg på lokale virksomheder gerne med Jobcenter og Erhvervsservice mv. Virksomhedsbesøg, kommune og virksomhed særlige fagområder miljø, psykiatri, politikere, økonomi, ledelse, marketing, arbejdsmarked, klima Fordel med en lille kommune, det gør, at vi kan afprøve ting. Det skal udnyttes hvordan kan vi hjælpe hinanden Businessparken er en god historie, et naturligt knudepunkt for netværksdannelse gode faciliteter men også gode rammebetingelser de gode forudsætninger giver gode muligheder for at videreudvikle businessparken måske som knudepunkt for jern- og metalindustri, her er der nogle uopfyldte behov Vidensdeling (få nuværende erhvervsdrivende til at hjælpe nye) Klynger er i høj grad relevante - prøv det af - men det er ildsjælene, der flytter noget ikke nødvendigvis en klynge, klynger kræver at man lærer hinanden at kende først. Velfærdsklynger skal defineres nærmere mange underkategorier. Betal for værdi ingen betaling ingen værdi Klynger og netværk handler grundlæggende om, at tiltrække de rigtige kompetencer og om vi har de nødvendige kompetencer i vores netværk Medvirke til dannelse af erhvervsklynger ml. virksomheder vha. nytænkning. Kunne f.eks. være mellem virksomheder som supplerer hinanden og ikke som traditionelt er i samme branche. Ses også i større geografisk sammenhæng Skive, Holstebro, København, Kina. Relevante lokale demonstrationssamarbejder giver virksomheder vigtige referencer. Referenceinstallationer er utroligt vigtige og lettest hvis de er placeret lokalt pga. logistikken Giv os flere opgaver - outsourcing af opgaver fokus på at anvende / samarbejde med lokale virksomheder og bruge disses kompetencer Netværk bakke om hinanden, stimulere dem, være katalysator for dem åbne businessparken mere op for de lokale businessparken som flagskib for lokale samarbejder Kommunalt at man bakker op om og deltager i udviklingsprojekter hvis det er interessent nok skal vi nok komme Offentligt-privat samarbejde skal være effektivt Pilotprojekter, konferencer, demonstrationsprojekter Samarbejde if. t. rekruttering (fælles service) i forhold til arbejdskraft fra Tyskland, Polen, Holland etc. + nyuddannede fra universiteterne Skabe rammer fysiske + adm. Link til uddannelse og til udenlandske myndigheder (EU etc.) Energistyring, velfærdsområdet, sundhed, lyd TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 14

7 Vi kan bruge vores egen medicin vi skal gør opmærksom på det og det vi laver Gode samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner på mange fronter men mangler bedre samarbejde med kommune Events oplevelser og aktiviteter for specielle segmenter hvad angår alder og interesser. Konkurrencer flagskibe Samarbejde om større udbud af praktikpladser Projektsamarbejde f.eks. bachelorprojekter til de studerende bl.a. indenfor innovation + entreprenørskab kan hjælpe if. t. rekrutteringen Aktivt jobcenter/byråd som satser på uddannelse Udnytte alle samarbejdsmuligheder på tværs af kommuner, regioner osv. Bakke op om de institutioner der allerede er i Struer undersøge først om opgaver eller dele af den kan løses lokalt Bruge kommunale institutioner til at fremme mulige vækstområder gennem systematisk kompetenceløft Kommunen kan være katalysator for dialog på tværs af brancher og eks. udnytte design-viden ved en virksomhed som B&O i fødevareerhvervet, Utraditionelle alliancer kan sætte gang i udviklingen giv tingene kant, en særlig vinkel Fokus på mere samarbejde mellem små og store virksomheder både i og udenfor kommunen d) IMAGE / BRANDING IMAGE (se analysen fra DJØF efterår 2011 hvor udkantsdanmark i høj grad fravælges selv om man er uden job og selv om man her kan få job), FOKUS, SYNLIGHED, BRANDING, NETVÆRK (blandt nytilflyttere, på tværs af brancher mv.), POSITIONERING (i forhold til andre kommuner, vis det, skab stolthed over hvor man bor) Image - tydelig og synlig branding af kommunen mangler også i forhold til den nationale scene, positiv omtale lad os slippe for flere landsdækkende dårlige historier om utilfredse Vestjyder, krævermentalitet og rådden banan. Vi skal holde sig fra at definere sig som udkantsdanmark - vi skal ikke være middelmådige og ikke altid have laveste fællesnævner Der er behov for en mere progressiv og positiv dialog om nye idéer og muligheder. At promovere os selv. Når vi brander os så brug erhvervslivet til at synliggøre kvaliteter og sætte fælles mål lad os sammen fortælle succeshistorierne. Meget mere synlighed (Struer er ikke kun B&O) Mere fokuseret i det vi gør dvs. langsigtede udviklingsplaner og målsætninger hvad vil vi på området 5-10 år frem hvad vil vi være kendte for. Ved at være afklaret omkring mål kan vi så formidle disse klart til omverdenen. Vi er i en identitetskrise, vi ved ikke hvad vi vil eller dvs. hvis vi ved hvad vi vil, så er der kun ganske få der ved det. Men man skal ikke satse på at være billigst, det vil være et forkert signal at sende og hvem vil det tiltrække? Hvorfor har VI brug for en motorvej? Hvis svaret er, at virksomheder har brug for, at varer skal til og fra området, så fortæl det. Under alle omstændigheder skal vi vide, hvad vi vil med det, det skal have et formål for at sende en signalværdi, hvad er målsæt- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 14

8 ningen / strategien gerne 5 år frem i tiden. Vælg nogle mærkesager, det er vigtigt med samarbejde og samhørighed, så alle ved hvorfor vi gør det vi gør. Hvorfor har vi lave udgifter i kommunen og hvad kan vi bruge det til? Hvad er Struer brandet? Vi har en masse vi kan signalere også udover det historiske, jernbanen, Limfjordshavnen mv. - miljø/klima tilhører fremtiden som vækstområde, det er der vi skal tjene vores penge fremadrettet, og hvor den ny teknologi udvikles. Og Struer har faktisk et potentiale her, miljøet er lige omkring os her kan vi skeje ud, men vi skal vise det fx lavenergipærer i vores lygtepæle. Synliggør os selv som produkt. Fx Giro en hvad vil vi med den fortæl det til borgere og erhvervsliv tidligt! Synlig målsætning flere folk, mere forretning, Struer er en oplevelse Vedvarende Energi Struer elbiler / vindmøller / solceller / selvkørende traktorer Vi skal blive ved med at udvikle os og tro på de ting vi gør vi har mangel på visioner til forskel fra eksempelvis Århus vi vil mangler noget vi vil om som vi så sætter nogle ressourcer bag eksempelvis på klimaområdet Historien om Nordvestjylland er i dag historien om udkant vi skal have tegnet et andet billede af kommunen / området, mere tydelige ift. hvad vi vil også for at tiltrække de rigtige nye borgere. Skab positive historier fra området noget at være stolte af ingen sygehusklynk Sats på en målgruppe unge tilflyttere / par med børn Erhvervsliv og kommune kan samarbejde om kommunikation, fælles markedsføring Mere åben dialog, mød alternative indspark Spørg som nu hvad kan vi gøre for dig, skab tillid og relationer. Dialog om hvilke mål der er, hvorfor og hvordan indenfor der hvor man vil satse? Case stories eks. antallet af It-medarbejdere / teknologiarbejdspladser skal brandes meget mere hvem er klar over det? Mere åbenhed og eksponering vil være godt Byen skal være kendt for noget eks. lyd / Lydens By B&O vil gerne være med. RFID teknologi / tema et andet godt eksempel Historier som har perspektiv og som gør området attraktivt Have et mål om if. t. markedsføring f.eks. TV-MidtVest minimum én gang pr. måned, JP osv. Grundfos dygtige og et godt eksempel til forfølgelse samarbejde med erhvervslivet om budskabet og udvælg den gode historie Struer udmærker sig ved - find den fede vinkel dog er ikke alle virksomheder vilde med pr. Have en ambition om verdens bedste brugerflade Struer er et godt sted at bo med spændende arbejdspladser. De rigtige rammer for familien, naturen/fritiden. Skabe en positiv opfattelse af Nordvestjylland. Ideen med Det Nordvestjyske Hus VIA Campus Holstebro kunne overveje at markedsføre sig sammen med nærområdet Brug det der lokalt til at markedsføre sig på uddannelserne lokalt f. Eks. sejlklubben. De studerende kan få relationer lokalt de kan holde dem i området TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 14

9 Markedsføring hvis der menes flere indlæg/annoncer så nej. Hvis der menes koordinerende tiltag/projekter så ok. F.eks. kontaktmæglerordningen eller det Nordvestjyske Hus Mere fokus på attraktive bomuligheder ved vandet og fjorden Mere proaktive presse- og markedsføringstiltag Adipositas Center Limfjorden det eneste i landet Aktivt og spændende kulturliv, fritidstilbud, jobmuligheder, transportmuligheder, uddannelsesmuligheder, efter- og videreuddannelse, opkvalificering af arbejdskraft, tilbyde attraktive og spændende arbejdspladser, forskningssamarbejde, ægtefællenetværk/jobs fokus både på Struer og lokalbyerne De generelle rammebetingelser skal være i orden - børnepasning, skoler mv. er en selvfølge, at det er i orden men vælg evt. et område hvor kommunen adskiller sig f.eks. Danmarks bedste fritidskommune, børnekommune etc. Unge familier bosætter sig ikke kun hvor jobbet er, men også hvor de har en god skole derfor skal kvaliteten ved f.eks. Thyholm Børnehus o.l. markedsføres og synliggøres vi skal fange de unges opmærksomhed Levere højt på børnefamiliekontoen have en ambition om at ligge i top 10 gode daginstitutioner, skoler Velkomsttilbud der gør det attraktivt at standse op netop her. Infopakke med alt hvad netop vores kommune har at byde på, og som adskiller os fra andre kommuner Kommunen skal betragte sig som en virksomhed med mange medarbejdere derfor bør der også være en reel markedsføring/kommunikations afdeling så området / kommunen bliver langt mere synlig i medierne end i dag e) ENERGI, KLIMA & MILJØ Vi er bagud i forhold til de fleste andre kommuner men det er ikke for sent og CO2-mæssigt er vi godt kørende Kommunen har en forpligtelse til at gå foran lav en klima- og ressourcestrategi Fokus på miljøtiltag i planlægningen - omstilling fra fossil til vedvarende energi og kommuneplan og lokalplaner som eksempelvis giver muligheder for etablering af solcelleanlæg / vindmøller Forsøg og udvikling med energirenovering af f.eks. huse og institutioner omfatter styring, aktive og passive tiltag som kan give profilering og dermed arbejde til lokale håndværkere i hele Danmark Etabler en CO2-neutral bydel / landsby Solceller samlet på et sted, så alle huse ikke ødelægges giver muligheder for anparter dog udfordringer if. t. at ordningen udløber i 2015 Der eksisterer nogle gode samarbejder på lav-energiområdet som man godt kunne bygge videre på Energisparetiltag visioner og målsætninger på klima, miljø og energiområdet og som faktisk bakkes op adfærd og handlinger Fast afgift på fjernvarme må ikke blive for høj TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 14

10 Områder uden fjernvarme kunne udnyttes til eksperimenter med andre energiformer - til gavn for alle ikke mindst kommunen Støtte til lokale energinørder netværk Igangsætte renoveringsprojekter renovering er interessant men svært at få investeringen hjem igen ved salg og finansieringen også et problem Vi brænder for meget affald af kunne gøres på en mere fornuftig måde Bremdal skole, Enggårdscentret er eksempler på hvor kommunen med energistyring, bevægelseszoner, elektroniske låsesystemer mm. er i gang Struer Boligselskab og hele deres genbrugsprojekt er et projekt på undervejs, cleantech, udvikling af teknologi i Roskilde gør de det Der skal investeres massivt i den eksisterende bygningsmasse både offentlige og private Øget samarbejde med Holstebro mht. biogas Øget integration og samarbejde mellem Struer Forsyning og lokale håndværkere og byggeindustri lav et rådgivende udvalg/råd/gruppe af fagpersoner lokalt der kunne komme med forslag og anbefalinger til kommunale satsninger og forbedringer og som kunne samarbejde om forsøg på til klima og energiområdet At gøre miljø og ren energi til en bæredygtig industri. Og gøre denne mere effektiv. Vi har mulighed for at afprøve ideer pga. størrelse og derved sælge viden og erfaring Hvis vi vælger et tema / en målsætning / identitet fx omkring miljø, så er det vigtigt, at både kommune og virksomheder forsøger, at være grønne der skal skabes en overordnet historie (fx kan Halco levere bionedbrydelige folier men der skal være nogle specielle sorterings / genbrugssystemer som ikke er der nu). Der er altså mange virksomheder som kunne være relevante if. t. en sådan indsats Miljø og energi som et fælles omdrejningspunkt brug tid sammen med energivirksomhederne f) TEKNOLOGI Fokus på at skabe et højteknologisk miljø - Teknologi i Nordvest - kommunen er allerede langt på institutionsområdet i forhold til at bruge teknologiske systemer/løsninger Se sig selv som center for viden og knowhow Kommunen må gøre brug af lokale teknologi virksomheder, hvis muligt og dermed også understøtte det vi kan markedsføre os på Teknologikomponenter forskellige dynamiske størrelser find 8-10 ting som kan supplere hinanden Velfærdsteknologi, robot, medtech TeknologiCamp i BusinessPark Struer en pendant til den Innovation Camp som B&O afholder, teknologiseminar, workshops med internationale indlægsholdere (inkl. historien om Struer). Bringe folk sammen (dem der arbejder med teknologien også nørderne) for at udbrede kendskabet (hvad findes der?) nicheområder og fokus vigtig men behøver ikke nødvendigvis at være det samme tema hver gang At kommunen er i front med brug af teknologi indenfor turisme, detailhandel, skoler, borgerservice Aktiv deltagelse i projekt Smart Region TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 14

11 Godt eksempel mht. samarbejde på Bremdal Skole Samarbejdet med Gymnasiet og B&O omkring Science linjen / gymnasiets IB linje og B&O s Innovation Camp det er noget, man med fordel kan arbejde videre med og udvikle på g) VIDEN, UDDANNELSE & KOMPETENCER Uddannelsesniveau er en udfordring kommunen skal stimulere miljøet for de veluddannede kulturtilbud der mangler ligesindede tilbud så dem der rejser væk for lyst til at komme tilbage - events, netværk for højtuddannede, udvidet rotary vi har mange foreninger men det er meget lukkede miljøer og kræver mere af den enkelte. Generelt højt uddannelses niveau hos dem der bor i Struer det skal udnyttes og nurses (bl.a. med kulturelle tilbud) Bred vifte af videre uddannelsesmuligheder i nærområdet VIA sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver, lærer og bygningskonstruktør samt efteruddannelse indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske område Viften af uddannelsesmuligheder bør indgå strategien Struer, Holstebro, Nr. Nissum men undlad at sætte det, at Struer er en del af Vestjylland som en trussel Vi skal satse på at få flere muligheder for uddannelse i området Mangel på uddannelsesmuligheder lokalt derfor adgang til gode ungdomsuddannelser som gymnasiet vigtigt at støtte op om også internationale skolelinjer, hvor vi har noget særligt Husk Erhvervsakademiet Boliggaranti til studerende attraktivt miljø Udvikling inden for erhvervsuddannelserne og kultur, jobs til kontanthjælpsmodtager (code of care) Opkvalificering, efter- og videreuddannelse - uddannelsesplanlægning Ikke kun fokus på højtuddannede Struerskolen kan være med til at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet til et aktivt medborgerskab. Hjælp vanskeligt stillede ind på arbejdsmarkedet. Vi skal have fokus op vækst også ved at gøre noget for dem der ikke er med. Nyt undervisningsbegreb dannelse og uddannelse Struerskolen, efterskoler, gymnasiet, uddannelserne i Holstebro har mange ansatte de er potentielle tilflyttere og deres ægtefæller Industri- og produktionsvirksomheder stiller også store krav til medarbejderne i dag- mange kan ikke læse og stave godt nok andre steder er engelsk et krav Ikke nok - uddannelsesplan for den enkelte, vi skal have den enkelte til at tænke positivt i forhold til det dobbelte løft Vi har mange kompetencer i forhold til svage voksne og stærke voksne Udnyt studentervæksthus der på vej i VIA-regi i Holstebro Fastholde uddannelsessteder i Nordvestjylland Gør Holstebro til det naturlige uddannelsessted (UCH og VIA) for unge i området. Afsætte midler til målrettet at tiltrække videreuddannet arbejdskraft TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 14

12 Opgrader / opkvalificer arbejdsstyrken fra ufaglært til faglært, fra faglært til MVU / LVU Se 5 år frem der kommer til at mangle folk inden for professionsområdet som kan medføre dårligere service i kommunens grundopgaver Struerskolen sætter stor pris på den velvilje, Struer Kommune har udvist i forhold til etablering af Adipositas Center Limfjorden og kollegiet Ålkjær lydhørhed og dialog. Struerskolen ser gerne, at vi samarbejder mere omkring praksisopgaver indenfor sundhedsuddannelse Sikre vilkår for den løbende efteruddannelse Have en aktiv strategi for løsning af det dobbelte uddannelsesløft både if. t. egne ansatte og i forhold til ledige og beskæftigede Udfordring at få unge kontanthjælpsmodtagere i arbejde og if. t. opkvalificering af arbejdskraften fra ufaglært til faglært, fra faglært til MVU / LVU Viden til virksomhederne samarbejde med uddannelsesinstitutioner også udenfor kommunen h) OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER Struer Kommune skal dyrke flagskibe, gerne nogle områder som eksklusive for Struer-området - Kulturområdet (Sansefestival, Træskibstræf mv.), Naturområdet (brug fjorden, kystlinjen osv.). Fokus på at udnytte den lange kyststrækning i forhold til sejlads, kajak. Vi har autenticitet Samtidig skal der tænkes på tværs. Teknologvinklen kunne knyttes sammen med nogle andre tilbud der er, eksempelvis SANS, Lydens By, Træskibe. På tværs af brancher giver overraskende oplevelser for turister Vi behøver ikke markedsanalyser men bør tage udgangspunkt i det vi selv gerne vil (have) (Steve Jobs) Havnen kan udnyttes meget bedre f.eks. med klatretårn på DLG silobygningen (vi har vestjysk klatreklub) Aktivitet omkring at samle østers + blåmuslinger / skaldyr Toftum, Thyholm Støt op om Bremdal Strandpark kajakklub, roklub, sejlklub Samarbejde med Ausumgård. Det grønne Hjørne har vist vejen i forhold til fokus på det lokale Naturen og aktiviteterne forbundet hermed kan gøres mere tilgængelige for både turister og borgere Mere samarbejde på tværs af kommuner Mere dialog med landbruget Vi har ingen handicapstier Vi har flot grøn ring men ingen bruger den der mangler eksponering når vi laver ting Bedre skiltning i hele kommunen Nordeuropas Spisekammer kan måske udvikles i forhold til Limfjordsturisme vi har mange lokale specialiteter som kunne markedsføres Limfjordsfødevarer Struer (Oddesund) som gammel stationsby overnatningsmulighed i togvogne kørende lejligheder TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 14

13 Velfærd og sundhed beliggenhed ved fjorden der er forsøg på i sommerferien at lave noget for rygpatienter på Venøefterskole og en lokal fysioterapeut Sansecenter på havnen for lyd og syn (f.eks. som Ars Electronica, Linz og Alcion, Sønderborg) Surferefterskole Danmarks eneste etabler et samarbejde med andre om at skabe en større surfdestinationer - Klitmøller, Fjaltning, Ejsing, Vorupør. Venø Efterskole er også Grejbank for DGI det skal udnyttes, bl.a. i sommerferierne hvor eleverne er hjemme, men turisterne er her. Videreudvikling af Sansefestival - Sansernes By / Lydens By Bed and breakfast, campingpladser, spisesteder, vandrehjem mv. bruger lokale fødevarer og laver fælles tilbud til turister Flere fødevareevents evt. fokus på skaldyr - evt. sammen med Mors. f. eks. en pakke med noget af det der er i forvejen: Østers og muslinger (informations- og fisketure), gastronomi (evt. Tambohus), samarbejde med naturvejleder om at finde de vilde planter der kan spises, og fortæl hvor de lokale produkter kan købes når du kommer tilbage fra turen. Der kunne arrangeres musling og østers safari (evt. med Kraka). Det kan kombineres båd og tog, med tur til Oddesund, Jegindø, samt bådtur til Venø. Måske en event om sommeren - i byen og på andre tider kunne sejlklubbens lokaler evt. bruges Ansæt en naturvejleder for at følge op på kommunens ambitioner i forhold til naturen. Der kan søges tilskud gennem Friluftsrådet. (Optil kr. til en fuldtidsstilling). Måske kan det kombineres med LAG midler. Naturvejlederne er gode til at sætte en masse aktiviteter i gang. En naturvejleder der kan formidle Limfjordsnaturen og Klosterheden og som også kan varetage og igangsætte nogle friluftsaktiviteter, eks. havkajak, dykning book en naturguide. Det kan måske kombineres med Søspejderne, Struer Museum eller andre aktører I forhold til Struer og sanser, kunne det måske laves noget tilsvarende som i Sverige Smaklust. Det er både med smagsværkssteder og smagsteater. Smaklust er ikke bare en fødevaremesse men er en oplevelse, hvor de besøgende kan smage, reflektere og træffe madhåndværkere - og også at kunne købe deres produkter. Bør være mere med i Ud På Tur guiden Oddesund skal udvikles som et særligt sted for borgere og turister evt. etablere café med naturens køkken Cykelrute, kystrute, madrute (Svendborg) Limfjordsoplevelser skal sælges ude i verden mere markedsføring i udlandet Limfjordsmarked i Tyskland Campingpladserne i kommunen skal have hjælp Ler i undergrunden hvad kan det bruges/udnyttes til? Ligesom salt ved Læsø måske. Udpeg nogle indsatsområder eks.: HAVN, NATUR, FØDEVARER, VELFÆRD, TEKNOLOGI mhp en strategi, markedsføring mv. Konferencer, årsmøder (ikke erhvervsturisme på Herning niveau) - men nicheorienteret samarbejde mellem BusinessPark Struer, Grand Hotel, Biograf, Folkets Hus og Struer Museum m.fl. f.eks. RFID konference, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 14

14 industrielt tema skiftende temaer sansefestival udvides til også at indeholde en videndel nyeste viden indenfor akustik En vidensdel koblet på Sansefestivalen som omhandler sensorik som bl.a. er et redskab der kan benyttes til at vurdere smagsoplevelser, hvor vi bruger alle vores sanser til at bedømme et produkt eller en ret her vil B&O også have en interesse i at deltage. Udnytte forsamlingshuse på landet til spiseklubber Færdige koncepter mht. oplevelser og overnatning pakketering Positionering turismemæssigt Lettere tilgængelighed til naturen Åbne for turistbesøg i kommunens egen institutioner Thyholm børnehus, Vestcenter Kilen, Skoler mv. hvorfor kun besøg på B&O evt. frivillige guides Bedre at fokusere på eksisterende aktiviteter og få men større aktiviteter som man kan få øje på Offentlig bespisningsarrangementer lokale produkter Gavekasser til tilflyttere med lokale produkter LAG handlingsplaner på vej også omkring havnen har givet initiativer og en god proces Bedre dialog mht. Fritidscenter Struer og mht. udnyttelse af bygninger så der tænkes i sammenhæng med andre ting og evt. på tværs af interesser Lejemål på havnen hvor man kan eksperimentere, madhus, røgeri, skaldyr, madskole hvor naturvejledere også bidrager med lokale fødevarer evt. sejlklubben Vi skal håndplukke vores turister i eksempelvis Kina Anspore folk til at tage chancer, fortællinger, stedets naturressourcer, folk (JP-analyse) Udvide Limfjordssamarbejdet på turistområdet Bedre information om gode naturoplevelser Mere fokus på vores natur og vores havn, naturen bedre, flere naturaktiviteter f.eks. bedre udnyttelse af fjord, havn, sejlads mv. kan udnyttes 6-7 måneder om året. Bedre faciliteter til kajakroere - og udnyt den landlige beliggenhed som alligevel er tæt på alting Miljø på havnen det har Holstebro ikke kystlinjen og beliggenheden ved gør Struer til en perle REF. /CFP marts 2012 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 14

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020 KORT FORTALT BY NATUR FRITID SUNDHED INFRASTRUKTUR SERVICE MILJØ LANDDISTRIKT ENERGI ERHVERV KULTUR BOLIGER JORDBRUG BESKÆFTIGELSE ÆLDRE ANLÆG HANDICAP UNGE TURISME UDVIKLING Forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere