TINGBJERG. Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3. Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TINGBJERG. Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3. Nr. 3 2015 58. årgang"

Transkript

1 TINGBJERG Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3 Nr årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

2 Lederen Der pågår for tiden møder med eventuelle købere til Butikstorvet, Ruten 6. Det er selskabsbestyrelsen der beslutter køb og salg af fast ejendom. Bestyrelsen er blevet hørt og er positiv for, at der kan ske en ændring af butiksfacaden. Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Keld Fredericia Formand Meddelelser der vedrører SAB. Stig Torp Kaspersen Formand Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne til at sørge for, at holde yderdøre i blokken aflåst, så vi undgår ubudne gæster i kældrene. Samtidig vil jeg advare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikke forventer at få besøg. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. Bestyrelsen skal opfordre beboerne til at medtage alt deres tøj, når vask er afsluttet og vaskeriet forlades. Hvis der er efterladt tøj i vaskeriet, vanskelliggøres rengøringsselskabets mulighed for at udføre deres arbejde. Vi er alle interesseret i at rengøringstilstanden i vaskerierne er bedst mulig. Arbejderne i forbindelse med helhedsplanen i Afdeling 1 er nu påbegyndt i blokken Hellebort 1-7 og Terrasserne Bestyrelsen skal opfordre beboerne til at holde vinduer og altandøre lukket, da der er rejst stillads på begge sider af blokkene. Budgetmøderne for SABs 5 afdelinger afholdtes den for afdelingerne 2, 3, 4 og 5 og den 21/ for afdeling 1. Desværre var der ikke fremmødt beboere for afdeling 4, hvorfor budgettet ikke kunne vedtages. Budgettet vil blive fremsendt til SABs organisationsbestyrelse til godkendelse og derefter til Københavns kommune. Bestyrelsen håber ikke det er på grund af at vi måtte flytte afdelingsmøder at der ikke var det store fremmøde. Afdelingsmødet i afdeling 1 vedtog også at der opsættes nye køkkener. Der henvises i øvrigt til referaterne, der er optrykt andetsteds i bladet. Med hensyn til kulturhuset er byggeriet nu godt i gang. Der er på biblioteket opsat en udstilling om kulturhuset. FSBs og SABs boligorganisationer har sammen med Københavns kommune indgået en partnetskabsaftale om byfornyelse i Tingbjerg og Bystævneparken. Planen tænkes gennemført i perioden SABs bestyrelse har udpeget formand John B. Sørensen og afdelingsbestyrelsesformand Stig T. Kaspersen som medlemmer i styregruppen. Med hensyn til projektet om udskiftning af entredørene til en stærkere type, er vores rådgiver i gang med at udarbejde udbudsbetingelser, som vil blive forelagt de 2 afdelingsbestyrelser. Samtidig er Tingbjerg Forum ved at udarbejde ansøgning om lånegaranti hos Københavns kommune. Lånegarantien skal der søges om på grund af at Tingbjerg er godt belånt. I sagen om Utterslevhuse skal indtræde i driftsfællesskabet, afventer vi stadig på forslag til aftaler herunder en endelig beslutning om hvordan udgifterne fordeles. På møde mellem administrationerne og formandsskabet for FSBs og SABs afdelingsbestyrelser den 15/ var der en foreløbig drøftelse som vil blive fulgt op på et senere møde. Bem.: Både FSBs og SABs afdelingsbestyrelser holder ferielukket i perioden 6/7 24/7 2015, begge dage incl. Kontorerne er lukket for aftenåbent i perioden 1/7-31/ Bestyrelserne ønsker alle vore beboere en rigtig god sommerferie. Stof til næste nummer Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 11. august 2015 Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. 2

3 Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? SAB afdeling 1 er allerede under renovering, og beboerne i fsb 1 skal lige straks tage stilling til renovering af deres afdeling. Mange beboere er sådan set godt tilfredse med deres lejligheder, så hvorfor egentlig bruge millioner af kroner på at renovere disse afdelinger? SAB 1 og fsb 1 var de første afdelinger, der blev bygget i Tingbjerg. Bygningerne er 60 år gamle og bygget efter den tids byggestandard. Der er meget fint håndværk, men isolering og ventilation er desværre langt fra nutidens standard. Når man tilsætter fugt til kombinationen af kolde flader og dårlig ventilation, får man meget let dårligt indeklima ikke mindst ved dannelse af skimmelvækst. Skimmelsager kan undergrave en afdeling At leve i en lejlighed med skimmelsvamp påvirker ens helbred negativt. Nogle er mere disponerede for negative helbredsproblemer end andre, men skimmelvækst er en type af problemer, det er nødvendigt at bekæmpe, når man støder på dem. Mange beboere har løst problemerne selv ved at fjerne mørke skygger med fx Rodalon eller andre rengøringsmidler. For andre beboere er det nødvendigt at inddrage Ejendomskontoret. Hvis problemerne har vokset sig tilstrækkelig store, kan en skimmelrenovering af bare en enkelt lejlighed koste mere end kr. Og selvom vi fjerner skimmelsvampen, fjerner vi ikke forudsætningerne for problemets opståen. Tværtimod vil problemet typisk komme igen, hvis vi ikke fjerner de kolde flader, styrker ventilationen og/eller fjerner fugten på anden vis. Som med afdelingens øvrige udgifter skal udgifterne til fjernelse af skimmelsvamp også dækkes af beboernes huslejebetalinger. I takt med at problemerne bliver større og større, skal beboerne betale flere og flere huslejekroner for at symptombehandle problemer, der kommer tilbage igen og igen. Denne onde cirkel kan beboerne komme ud af ved at få gennemført en renovering, der fjerner årsagerne til, at det dårlige indeklima opstår. Kun fordi der er tale om massiv problemer, der på sigt kan undergrave hele afdelingens økonomi, stiller Landsbyggefonden midler til rådighed, der kan gøre renoveringen økonomisk mulig for afdelingerne. Fjernelse af årsagerne til skimmel Indholdet af renoveringerne er nøje tilpasset til at fjerne årsagerne til problemernes opståen. Ingeniører og andre teknikere fra vores rådgivere, Rambøll, har gennemgået et stort antal lejlighed for at udskrive den rette medicin til vores boligblokke: Kuldebroer fjernes bl.a. ved at isolere lofter og gavle, ved at skifte vinduer og ved at omfuge murværket. Ventilation forbedres ved at etablere mekanisk ventilation i alle lejligheder og ved at sikre, at der ikke er uventilerede skabe opad ydermure Med disse tiltag øger vi lejlighedernes robusthed markant og fjerner derved årsagerne til, at skimmel kan opstå. Jeg har ikke skimmel! Et antal beboere har på vores mange møder om renoveringsplanerne undret sig over behovet for renoveringen, da de ikke selv har oplevet skimmelsvamp. Og de føler derfor, at det, der er nødvendige forbedringer for de fleste, er en negativ konsekvens for dem. Det har ikke mindst udmøntet sig i en sand kampagne for at undgå indgreb i forhold til indbygningsskabe opad ydermure. For mange af disse beboere vil der givet vis være en sammenhæng med god opvarmning af lejlighederne, en lav fugtpåvirkning og eksemplarisk udluftning efter alle forskrifter. Som boligorganisationer er det vores pligt at sikre os, at lejlighederne også er robuste nok til de næste beboere, der flytter ind i de pågældende lejligheder. Og det kræver de tiltag, der ligger i renoveringssagerne. Selvom man ikke har skimmel at slippe af med, kan vi glæde de berørte beboere med en bedre varmekomfort, lavere varmeforbrug og et bedre indeklima. Desuden slipper de også for at skulle fortsætte med at betale for de skimmelrenoveringer, afdelingerne efter renoveringen efter planerne helt slipper for. Win-win Det er klart, at renovering af ens lejlighed bringer besvær og ubelejlighed med sig. Nogle beboere må endda tåle at skulle genhuses, fordi arbejdet i deres lejlighed er særligt omfattende. Det er problemer, der er lette at få øje på. Det er mit håb, at mange af afdelingernes beboere kan se forbi de kommende udfordringer og glæde sig til de markante forbedringer, lejlighedernes øgede robusthed fører med sig. Og i mit stille sind håber jeg, at mange beboere vil have opmærksomhed på, om deres nabo, underbo eller overbo har brug for lidt hjælp måske praktisk, måske med lidt oversættelse, måske med noget helt tredje - i forbindelse med renoveringen. Hvis vi både kan styrke lejlighederne og fællesskabet i opgangene, er der i særdeleshed tale om win-win! Flemming Stenhøj Andersen Områdeleder 3

4 SAB S A B NYT Referat fra afdelingsmødet vedr. sikkerhedsdøre den 23. februar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og valg af mødeleder 2. Præsentation af arkitektfirmaet Pålsson som er rådgiver på projektet 3. Rådgivers gennemgang a. Gennemgang af projektet b. Gennemgang af økonomien 4. Afstemning Ad. 1 Stig bød velkommen til de fremmødte samt til følgende gæster: arkitekt Jan Højriis Frandsen, Økonomimedarbejder Maja Didic, driftskonsulent Johnny Priess, områdeleder Flemming Stenhøj Andersen samt Flemming Balle. Stig Kaspersen foreslog Flemming Balle som dirigent. Flemming Balle blev valgt. Flemming Balle oplyste, at man ikke skal stemme om de døre, der er vist på mødet, da disse bare er eksempler, men at man skal stemme om der skal etableres sikkerhedsdøre. Ad. 2 Johnny Priess introducerede Jan Højriis Frandsen fra arkitektfirmaet Pålsson. Herefter fik Jan Højriis Frandsen ordet og han præsenterede firmaet, som har til huse i Nord Vest og fremhævede, at Pålsson tidligere har været involveret i lignende projekter i andre bebyggelser. Ad. 3 a+b Herefter gennemgik Jan Højriis Frandsen projektet: De vigtige fokuspunkter i forhold til sikkerhedsdøre. Dør, montering og lås skal være i orden Døren skal opfylde krav til brandsikkerhed (BD30) Døren skal være lyddæmpende (32DB) Døren skal kunne opfylde et sikkerhedsniveau der svarer til RC3 (20 min test forsøg på indbrud med brækjern mm.) Låsen skal være bore- og dirkesikker Herefter blev kravsspecifikationen gennemgået Herunder fremgik det bl.a. at: Døren skal have stålkonstruktion Dørene skal være hvide indvendig og grå udvendig Dørene skal have et låsesystem med et højt sikkerhedsniveau Sikkerhedsbeslag til fastholdelse af dør på klem Greb, håndtag af rustfrit stål Dørspion med vidvinkel Dørklokke og stikkontakt retableres Brevindkast udføres ikke, men mulighed for postkasse på repos Processen: Beboerne varsles 6 uger før, færdiggørelsen af hver enkelt dør skal kunne klares på 1 dag. Projektforløbet blev gennemgået. Dørene er planlagt til at blive isat i løbet af Herefter var der en række spørgsmål: Der blev spurgt hvorfor man ikke på mødet kan tage stilling til hvilken dør det skal være. Hertil svarede Jan Højriis Fransen, at for at få den mest favorable pris opstiller man en række krav til dørene, hvorefter man sætter dørene i licitation. Flere spurgte hvorfor dørens pris pr. måned er afhængig af lejlighedens størrelse. Hertil svarede Flemming Stenhøj Andersen, at ved låneoptagelse til finansiering af dørene, sker betalingen - ud fra boligens størrelse opgjort i m2. - deraf differencen i huslejestigningen. Denne praksis, som er lovbestemt, er den praksis der bruges i den almene sektor. Der blev spurgt til den hvide farve indvendig og om det er muligt at male den i en anden farve. Hertil blev der er svaret, det må man godt. En beboer spurgte til renten på 6,3 % om ikke det er en høj rente. Flemming Balle og Flemming Stenhøj forklarede, at der er tale om et fastforrentet realkreditlån, og at de 6,3 % ikke er udtryk for en rente, men en ydelse (afdrag plus rente). Med hensyn til regneeksemplerne er de kun eksempler og den endelige pris vil blive reguleret i for hold til lejlighedsstørrelse. En beboer spurgte om de enkelte lejere ikke bare kan købe sikkerhedsdøre, hvis de ønsker det. Hertil svarede Flemming Stenhøj Andersen, at forslaget bliver fremlagt fordi der har været et beboerønske om sikkerhedsdøre og man derfor fra bestyrelserne og administrationens side har ønsket, at der skal etableres sikkerhedsdøre i alle afdelinger, og at man derfor håber at forslaget bliver vedtaget. Hvis det bliver individuelle løsninger vil det dels blive markant dyrere dels vil indbrud flytte sig derhen, hvor der ikke er sikkerhedsdøre. En beboer spurgte om prisen på de holder hvis nogle afdelinger stemmer nej. Hertil var svaret, at prisen ikke kan komme til at overstige de inklusive alle om omkostninger, men prisen kan tværtimod blive lavere. En beboer ville vide, om der er tale om dansk arbejdskraft. Det kan man ikke give løfter om. Der findes en social klausul om at benytte lokal arbejdskraft, hvis det er muligt, men der kan ikke gives garantier når arbejdet skal i udbud. Ad. 4 Herefter overgik man til afstemning. fsb I afdeling 1-43 var der 60 stemmer og 1-50 var der 84 stemmer registrerede, under mødet. Afstemningsstallene i fsb var fordelt som følger: Afd 1 43 Afd stemmer for 16 imod 69 stemmer for 8 imod SAB I afdeling 1 var der 48 stemmer I afdeling 2 var der 28 stemmer I afdeling 3 var der 38 stemmer I afdeling 4 var der 14 stemmer Og I afdeling 5 var der 6 stemmer Afstemningstallene for SAB var som følger Afdeling 1 36 stemmer for 6 imod Afdeling 2 23 stemmer for Ingen imod Afdeling 3 28 stemmer for 4 stemmer imod Afdeling 4 8 stemmer for 2 stemmer imod Afdeling 5 6 stemmer for Ingen stemmer imod Hermed blev forslaget vedtaget i alle afdelinger. Herefter afsluttede dirigent Flemming Balle mødet og Stig takkede dirigenten og forsamlingen. Referent Karin Hansen 4

5 Tilbud til seniorer og pensionister i Tingbjerg i sommerferien FIT-IN Hver tirsdag og fredag er FIT-In åben. Her er der gå-løbebånd, romaskine, kondicykel, ryg- og bentræner mm Pris 75 kr for juni-juli og august måned BUSTURE Hver onsdag kører vi en tur ud i det grønne. Du bliver hentet ved din bopæl og afleveret her igen. Onsdag den 17. juni kl : Tur til Dragør Onsdag den 1. juli kl : Kun for mænd Onsdag den 8. juli kl : Tur til Valbyhaverne Onsdag den 15. juli kl : Tur til Roskilde Onsdag den 22. juli kl : Kun for mænd Onsdag den 29. juli kl : Tur til Helsingør Onsdag den 5. august kl : Tur til Køge Onsdag den 12. august kl : Ud i det blå Det koster 30 kr at deltage i turen. Du betaler selv for frokost og drikkevarer Bruger du rollator, kan du tage den med. Du kan tilmelde dig til 2 ture i løbet af sommerferien. Tilmelding sker til Karen: eller Annie Vi skal bruge telefonnummer og din adresse. SOMMERFERIE AUGUST 2015 Ferien går til Bornholm Med indkvartering på Pension Klintely ved Allinge-Sandvig Vi har egen bus under hele ferien, så det er muligt at have sin rollator med. Der er uddannet sundhedspersonale med, så du kan få den nødvendige hjælp undervejs Prisen indkluderer: indkvartering i lejlighed med havudsigt, ½ pension, alle ture og entreer Pris kr ved 2 personer i samme lejlighed Pris kr ved 1 person i lejligheden Kontakt Karen eller Annie for at høre nærmere Tingbjerg Pensionist Center Terrasserne Brønshøj 5

6 Indtryk fra BL s årskonference BL`s 1. kreds. afholdt deres årlige konference på LO skolen, Konventum, i Helsingør fra d Vi var 4 fra FSB`s boligbestyrelse, der havde meldt os til. Olly, Henrik, Yohannes og ut: Kirsten. Det viste sig at blive en rigtig hyggelig, lærerig og inspirerende weekend. Kl. 08. lørdag morgen mødtes vi på Husum torv, og blev så kørt mod Helsingør, da vi nåede Lyngby måtte vi dog vende om, da to personer på Bellahøj var blevet glemt. Efter den lille omvej nåede vi Helsingør og både morgenkaffe og morgensang, inden programmet startede. Dagen startede med et oplæg af Anders Rønnebro, direktør AAB Aarhus og formand for BL`s 5. kreds. Han tog os med på en rejse fra begyndelsen af 1900 tallet og frem til nu, hvor vi fulgte udviklingen af beboerdemokratiet til hvordan, det ser ud den dag i dag. Vi så, hvordan de dårlige boligvilkår fra dengang heldigvis har ændret sig, men vi fik også indblik i, at ingenting kommer af sig selv, det krævede hårdt arbejde og ting tager tid. Oplægget var rigtig interessant, indeholdt en masse gode fotografier fra op gennem tiderne, og i slutningen af oplægget kunne Anders Rønnebro ikke lade være med at prale lidt af Aarhus. Han holdt lidt sjov med, at de derovre er meget længere fremme, end vi er det her i det træge København. Bl.a. har de derovre lavet en boligportal, en internetside, hvor alle boligselskaber har samlet deres ledige boliger og med et årligt kontingent på 100 kr., kunne du frit søge en bolig. Næste oplæg var arrangeret af konferenceudvalget, og det omhandlede afholdelse af afdelingsmøder. Der blev givet en masse gode bud på hvilke faktorer, der er medvirkende til at holde gode og strukturerede afdelingsmøder, og hvilke faktorer man på den anden side helst skulle undgå. Efter den overdådige frokost og indkvartering på de fine værelser blev vi delt op i forskellige workshops. Der var 6 forskellige workshops, alle omhandlende det at bo i almene boliger, og vi havde hjemmefra meldt os ind på det tema, vi syntes var mest interessant. Olly og jeg havde tilmeldt os temaet at tænke grønt. Oplægget blev holdt af David Nielsen-Ourø, formand fra Glostrup ejendomsservise og Katrine F. Jensen, konsulent i Fsb. Det var tre meget inspirerende timer, hvor vi kom vidt omkring og bl.a. hørte om grønne tage og LAR-projekt ( lokal afledning af regnvand ), hvilket også kunne udvides til LIR ( lokal integration af regnvand ) og LUR ( lokal udnyttelse af regnvand ). Endvidere talte vi også om renovation og affaldssortering, og diskuterede forskellige problematikker deromkring. Vi blev oplyst om, at afdelingerne på sigt kan blive pålagt bøder for forkert affaldssortering. Forbruget af el og vand blev omhandlet, som eks. kan nævnes større besparelser ved at anvende mere LED-belysning. Vi diskuterede også, hvordan vi kan indtænke mere grønt i boligområderne. Vi er i forvejen meget heldige med grønne områder i Tingbjerg, men i andre gårdmiljøer, hvor de ikke er så heldige. Flere undersøgelser har vist, at man bliver mere lykkelig af at have grønne områder i sit nærmiljø. Det blev en utrolig inspirerende eftermiddag, og vi gik hjem med mange input og ideer, som vi kan forsøge at arbejde videre med herhjemme. Sent på eftermiddagen blev der lige tid til en pause til at få redt hår og hvile ørene, inden vi igen skulle fyldes op, denne gang med god middag og hygge. Jeg tør nok sige, vi var fyldte af både det ene og andet, da vi gik til ro. Søndag morgen startede vi hæsblæsende kl. 09. med morgensang og derpå et oplæg af Nicolaj Sonne, journalist og studievært ( kendt fra bl.a. So ein ding ). Han havde så meget, han gerne ville fortælle os, men var kun bestilt til 45 min. Hans emne var: Teknologiens udvikling godt og skidt, og han er virkelig en mand, der har sat sig ind i emnet og har en utrolig bred viden om næsten alt indenfor teknologiens verden. Vi sad nærmest blæst tilbage i stolen, mens han viste os, så mange gode eksempler på, hvordan forskellige ting/produkter så ud for få år siden, og hvordan de ser ud i dag. Bl.a. så vi et billede af verdens første harddisk, der vejede ca. 6 tons og skulle transporteres med fly, og i dag findes den som chip mindre end et frimærke og endda med meget større lagringsplads. Han fortalte også om ratløse biler, der kunne synkroniseres med vores kalender på telefonen eller tablet, så bilerne var i stand til selv at forlade garagen og køre frem til hoveddøren og hente os, når vi havde en aftale. Afslutningsvis gav han os lige en lille advarsel om at robotterne kommer. Super interessant oplæg!!! Sidste punkt på programmet var: Var der noget at tage med hjem, og her fremlagde alle grupperne deres arbejde i de forskellige workshops. Yohannes havde deltaget i en workshop om økonomi i boligafdelingen, og Henrik deltog i workshop ang. husordenen, Go ro og orden. Alt i alt vil jeg sige, der var meget at tage med hjem. Vi blev orienteret, inspireret og det var også givende at tale med de øvrige deltagere, om hvilke ting, der fylder eller bliver arbejdet med i deres selskaber og afdelinger. Tak for en dejlig weekend. Kirsten Madsen Næstformand fsb 6

7 SAB S A B NYT Referat fra afdelingsmødet i afdeling 2-5 mandag den 20. april Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Behandling af øvrige indkomne forslag 4. Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 til godkendelse 5. Eventuelt 6. Afslutning Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Driftschef Søren R Andersen, økonomimedarbejder Maja Didic, driftkonsulent Johnny Priess samt Henrik Gøttrup, LLO Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Intet stemmeudvalg. Ad.3. Indkomne forslag Der var ingen forslag, men en forespørgsel fra Ingeborg, som Søren svarer på efter gennemgang af budgetterne. Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 til godkendelse. Afdeling 2 Udgifter og indtægter balancerer ikke og der er et underskud på , og der vil derfor komme en huslejestigning på 5,65 %. Søren gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder: Bl.a. renovering af kloaker, udskiftning af vandledninger og varmerør i jord, vinduessålbænke, skodder samt dørtelefon samt nøglebriksystem. Alice L spurgte til fordeling af udgifterne i afdelingen. Søren svarede hertil at alle skal bidrage til de udgifter der i afdelingen også selvom man f.eks ikke har skodder. Beboerne hæfter solidarisk. Marianne påpegede, at Frank Jensen skulle have lovet nye skodder til Tingbjerg. Pernille Høholt oplyste, at Frank Jensen har gjort opmærksom på, at han havde fået oplyst at der ville komme nye skodder. Kbh. kommune går ikke ind i en finansiering af disse. Herefter blev afdeling 2 s regnskab sendt til afstemning. Der var i afdeling 2 i alt 3 lejere (6 stemmer) 4 stemmer for og 2 undlod at stemme. Afdeling 3 Udgifter og indtægter balancerer ikke og der er et underskud på , og der vil derfor komme en huslejestigning på 4,28 %. Søren gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder: Renovering af kloakledninger, udskiftninger af vandledninger og varmerør i jord, vindues sålbænke og skodder samt dørtelefonanlæg. Ingeborg spurgte til maling af opgange; hvordan opgangene bliver udvalgt. Det vil være de opgange der trænger mest. Stig pointerede, at med hensyn til skodderne, vil det i første omgang være skodderne ud til Ruten der bliver skiftet. Der blev på mødet spurgt om der stadig er videoovervågning i kældrene. Det blev bekræftet. Der blev endvidere spurgt om der er nogen der kigger på overvågningen. Johnny svarede hertil, at videooptagelserne gennemses, når der har været en hændelse, og at dette sker i samarbejde med politiet. Ledninger der hænger i forbindelse med videoovervågningen på torvet, skyldes hærværk. Ingeborg kommenterede, at der er top på renovationen, mens multiskurene står tomme. Johnny og Søren vil tale med Cliff om problemet. Der blev spurgt til opdatering af nøglebrik. Hvis man skal have nøglebrikken opdateret bedes man rette henvendelse til ejendomskontoret. Herefter blev budgettet sat til afstemning. Der var 5 lejere til stede (10 stemmer) Budgettet blev vedtaget med 10 stemmer. Afdeling 4 Da der ikke var nogen til stede fra afdeling 4 blev budgettet ikke gennemgået. Budgettet bliver sendt til organisationsbestyrelsen som så vil vedtage det. Afdeling 5 Maja gennemgik budgettet for afdeling 5. Her er der et underskud på Der vil derfor komme en huslejestigning på 0,48 % Søren påpegede, at der ikke er mange arbejder i afdeling 5 og at den største post er udskiftning af vaskemaskiner. Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet blev vedtaget med 2 stemmer (1 lejer var til stede) Ad. 5 Eventuelt Under eventuelt fik Ingeborg svar på sine forespørgsler: Spørgsmål 1 Hvorfor har man sløjfet sms tjenesten, og hvorfor har lejerne ikke fået besked. Søren svarede hertil at man har vurderet at sms- 7

8 SAB S A B NYT tjenesten lidt tilfældig var sat i værk, og den er forholdsvis dyr. Dertil kommer, at det er det eneste vaskeri der har haft en sms tjeneste. Ingeborg svarede hertil at der er flere lejere i afdeling 3 der har været glade for tjenesten. Søren og Stig lovede at revurdere sms-tjensten og Stig pointerede, at man vil finde ud af hvad det vil koste evt. også at udbrede det til øvrige vaskerier og her - efter fremsætte forslag på et kommende afdelingsmøde. Ingeborg spurgte endvidere til køleskabsmagneter og hvad det har kostet og tilføjede, at disse magneter er unødvendige. Søren svarede hertil, at det er vedtaget som en del af en velkomstpakke til nye beboere og at det er vedtaget i SAB som helhed. Herefter blev der efterlyst en status på sikkerhedsdøre. Johnny svarede hertil, at man på nuværende tidspunkt blot mangler at få en kommunal godkendelse før man kan sætte projektet i værk. Ingeborg fremførte, at Tingbjerg inden for kort tid vil stå uden læger og at der også er flere læger der lukker på Frederikssundsvej. Kan det ikke lade sig gøre at få læger til Tingbjerg? Stig svarede hertil, at der ikke er nogen læger der vil have praksis i Tingbjerg og at man ikke kan tvinge lægerne, da det er et liberalt erhverv. De to lejligheder der indtil nu har været brugt til konsultationer vil blive familieboliger fremover. Herefter en kort snak om at bydelen og Frederikssundsvej bliver tømt for butikker og service. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet og takkede de fremmødte. TINGBJERG FORUMS HJEMMESIDE VAGTORDNING SAB OG FSB Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på

9 SAB S A B NYT Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1 tirsdag den 21. april Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Behandling af øvrige indkomne forslag 4. Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 til godkendelse 5. Eventuelt 6. Afslutning Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 1. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Driftschef Søren R Andersen, økonomimedarbejder Maja Didic, driftkonsulent Johnny Priess, Per Zwinge, Rambøl og Vibeke Gravlund, KABs byggefunktion. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Birgit Bech, Pernille Høholt og Flemming Jørgensen blev valgt. Ad. 3 Indkomne forslag Forslag om etablering af nye køkkener i de indeliggende lejligheder i forbindelse med helhedsplanen. Per Zwinge redegjorde for, hvorfor man har valgt at stille forslag om nye køkkener i de indeliggende lejligheder. Det oprindelige formål med helhedsplanen var en omfattende skimmelrenovering, hvor der skal frigøres skabe fra ydermure og skabes en bedre ventilation. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at skimmelsvamp-renovere køkkenerne på en måde hvor man kan sikre en rimelig kvalitet med det nuværende køkken. Desuden ville tidsrummet hvor man ikke kan bruge køkkenet blive længere. Derfor stilles der forslag om nye køkkener. Herefter gennemgik Per Zwinge de forskellige typer køkkener. I forbindelse med gennemgangen var der en lang række spørgsmål: Blandt andet blev der spurgt om man vender dørene ud til køkkenet. Det er ikke tilfældet, hvis det fremgår af skitserne vil man se på disse. Larmer ventilationen? Per Zwinge svarede hertil, at motoren kommer til at sidde i loftrummet og at man vil kunne høre en svag susen, men ingen motorlarm. Der kan ikke slukkes for ventilationen. Der blev spurgt om man skal have nyt køkken hvis man selv har sat nyt køkken op. Der vil, hvis forslaget bliver vedtaget, blive sat nye køkkener op i alle lejligheder. Der var spørgsmål til stik i køkkenet. Per Zwinge forklarede, at der vil komme stik under overskabene, hvilket betyder en forøgelse af stikkontakter. Komfuret genbruges. Der blev spurgt til vaskemaskine og opvaskemaskine, der er forberedt til én maskine, hvis lejerne har både og, må man se på hvilke løsninger der kan findes. På spørgsmålet om det er muligt at vælge træsort var svaret, at det bliver der ikke. Alle vil få de samme køkkener. På spørgsmål om bordpladens størrelse blev det understreget at uanset om man vælger at få nye køkkener eller beholder det gamle vil bordpladen have samme størrelse. Der blev spurgt til hvor lang tid det tager at sætte køkken op. Hertil svarede Per Z at nedtagning og opsætning af køkken vil tage 5 dage. Men tiden man skal arbejde i køkkenet kan blive længere afhængig af skimmelsvampens omfang. Der blev spurgt til genhusning i det omfang at skimmelsvampen er meget omfattende. I udgangspunktet er det kun beboere i gavllejligheder der bliver genhuset, men hvis det skulle vise sig at der i andre lejligheder er omfattende skimmelsvamp vil der blive taget stilling til om man kan bo i lejligheden. Vedr. spørgsmål til ventilation. Ventilationen skal gå gennem entreen i rørføring i loftet, man vil derfor få sænkede lofter i stuen og 1. sal mens man på 2. sal vil have rørføringen på loftet. Vinduesudskiftning vil ske med 14 dages varsel. I de lejligheder hvor man allerede har påbegyndt arbejdet vil man se på de problemer det har medført f.x. myrer i køkkenet. Der vil blive opsat et prøvekøkken i blok 20. Udskiftning af køkken vil tidligst ske midt juni. Huslejestigningen vil være på 3,2 % fra kr. pr. mdr. Såfremt individuel udskiftning vælges vil det blive dyrere 3,7 %. De udgifter der er til behandling af skimmel bliver betalt af byggesagen. Søren anbefalede at beboerne stemte ja til forslaget. 9

10 SAB S A B NYT Der bliver på nuværende tidspunkt brugt mange penge på vedligeholdelse af køkkener, som man så vil kunne spare på henlæggelserne fremover. Flemming J mente, at de nye køkkener er dyre. Hertil svarede Søren, at han med det kendskab han har til de lejligheder hvor folk har fået nyt køkken, så får man ikke et nyt køkken til den pris. Birgit Bech anbefalede at man stemte nej til udskiftning af samtlige køkkener, men at man i stedet for vælger den individuelle løsning. Og så kan man skifte køkkener når der er fraflytninger. Stig pointerede at bestyrelsen går ind for forslaget. Herefter overgik man til afstemning. Der var i alt 86 stemmer 42 stemmer for en udskiftning af køkkener 24 stemmer imod en udskiftning af køkkener 12 stemmer hverken for eller i mod. 6 stemmer undlod at deltage i afstemningen. Forslag om nye køkkener blev hermed vedtaget. Forslag fra Laila Ditlev om fliser på begge sider ved indgangspartierne. Birgit Bech kommenterede forslaget og synes det er en god ide, men mente at man burde vente til man renoverer opgangene. Johnny Priess meddelte, at der har tidligere har været tanker om fliser, men at man på daværende tidspunkt valgte at bevare det nuværende udtryk. Efter en kort debat om fliserne blev forslaget sat til afstemning. 30 stemte ja 6 stemte nej 16 undlod at stemme. På dette tidspunkt havde en del forladt mødet. Forslaget blev dermed vedtaget. Det undersøges i Københavns Kommune om det er tilladt at sætte fliserne op. Flere beboere kommenterede, at såvel trin som murværk ved indgangspartierne er misligholdte. Til det svarede Søren, at årsagen skal findes i afdeling 1 s stramme økonomi. Birgit Bech spurgte hvorfor forretningstorvet ikke er udspecificeret, så man kan se hvad butikstorvet koster. Maja vil til næste budget prøve at få det udspecificeret og tilføjede, at butikslokalerne har separate aftaler og får ikke den samme stigning men reguleres på anden vis. Søren redegjorde herefter for de vigtigste vedligeholdelsesarbejder som bl.a. er en renovering af boilerrum og udskiftning af vaskemaskiner. Budgettet blev herefter sat til afstemning og blev vedtaget md 34 stemmer for. Ingen stemmer i mod. 6 stemmer undlod. Ad. 5 Eventuelt Under evt. fremførte Birgit, at der står mange effekter i kondirum og kældre, som ikke burde stå der. Endvidere at der er altaner, hvor der hænger vasketøj og tæpper ud over altanen. Med hensyn til opslag omkring knallerter i kælderen bør det fremhæves, at det er på grund af brandfare og ikke på grund af naboklager. Der er et rum i kældrene, der er beregnet til bl.a. knallerter. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet og takkede de fremmødte. Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 til godkendelse. Maja gennemgik budgettet. Udgifter og indtægter balancerer ikke, Der er et underskud på og der vil derfor komme en huslejestigning på 5,03 %. Kurt hæftede sig ved at der er en stor stigning på henlæggelser. Stigningen skyldes at der er indtægter fra Landsbyggefonden som skal bruges til at betale for helhedsplanen. Pengene opbevares således indtil der skal betales låneydelser. Dette beløb påvirker ikke huslejen. 10

11 Tingbjerg Nærgenbrugsstation Ved Bygården Brønshøj Åbningstider: Tirsdag og torsdag kl Lørdag kl Tingbjerg Nærgenbrugsstation 11 7

12 ? Afdelingsbestyrelsen FSB Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th. Bestyrelsesmedlemmer: Lykke Andersen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Sabah Qarasnane Grostedet 3, st.tv. Sheikh Mohammad Saleem Terrasserne 31, 1.th. Rabia Sheikh Omar Arkaderne 46, st. Yohannes Baraki Grostedet 6, 1.tv. Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Anne Michelini KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen FSB: Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl Tirsdag kl Fredag lukket Udlejning af selskabslokaler: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket FSB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon December December November November Oktober Oktober September September August August Juli Juli Juni Juni Maj Maj April April Marts Marts Februar Februar Januar Januar Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra ugen hvor lejedato falder. Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra reserveringsdagen. Udlejningskalender for FSB selskabslokaler Udlejningskalender for SAB selskabslokaler AFDELINGSBESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv., kasserer Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Gisela Neumeyer, Ruten 93, 2.D Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Mohamed Hamod Åkandevej 55, st.tv. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Per Cortsen Ruten 8A, 9. dør 4 Suppleanter: Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Per Silberg Ruten 83, st.th. Farida Al-Imam Åkandevej 55, st.tv. Ferdinand Adibe Tårnhusstræde 9, 1.th. Bekim Emini Langhusvej 16, st.th. Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Karin Hansen KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen SAB: Midtfløjene 16, tlf Mandag til torsdag kl samt tirsdag kl Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl Tlf SAB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon Litotryk København A/S

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.00 Afdeling II, III, IV og V Onsdag den 8.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00 35828_Tingbjerg 2-14 14/03/14 12:34 Side 1 TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Afdeling II, III, IV, V Tirsdag den

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og

Læs mere

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2013 56. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og

Læs mere

TINGBJERG. Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer. Nr årgang

TINGBJERG. Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer. Nr årgang TINGBJERG Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer Nr. 3 2016 59. årgang Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Efterårets afdelingsmøder om afdelingernes

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger AFDELING 1 Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00 AFDELING 2,3,4,5 Onsdag den 18. november 2015 kl. 19.00 i Selskabslokalerne,

Læs mere

TINGBJERG. Nr. 1 2015 58. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Nr. 1 2015 58. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Nr. 1 2015 58. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Afdelingsmøderne for SABs 5 afdelinger om budgetterne for perioden 1/8-2015 til 31/7-2016 finder

Læs mere

TINGBJERG. Nr.1 2014 57. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Nr.1 2014 57. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Nr.1 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Bestyrelserne ønsker vores beboere et godt nytår. I begyndelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger AFDELING 1 Tirsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 AFDELING 2,3,4,5 Onsdag den 20. november 2013 kl. 19.00 i Selskabslokalerne,

Læs mere

Lederen. Stof til næste nummer. Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på

Lederen. Stof til næste nummer. Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på 33298_Tingbjerg 1-13 04/02/13 13:00 Side 1 TINGBJERG En dag i januar Nr. 1 2013 56. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Generalforsamling i Lejerforeningen afholdes

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Fælles indmarch for børn og voksne kl Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod.

Fælles indmarch for børn og voksne kl Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod. TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen SAB og FSB afholder stor fælles LØR Fælles indmarch for børn og voksne kl. 14.00 PROGRAM Indmarch Velkomst Lodtrækning Julesange Julemand Juice Godteposer og gaver Salg:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5 onsdag den 16. november Bestyrelsens beretning og forventninger v.

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5 onsdag den 16. november Bestyrelsens beretning og forventninger v. Afdelingsbestyrelsen SAB Tingbjerg Midtfløjene 16-2700 Brønshøj * - Kontortid: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl. 10.00-12.00 samt tirsdag kl.17.00-18.00 Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

TINGBJERG. Husk afdelingsmødet i fsb se side 4. Nr årgang. Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Husk afdelingsmødet i fsb se side 4. Nr årgang. Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Husk afdelingsmødet i fsb se side 4 Nr. 4 2017 60. årgang Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Meddelelser fælles fra FSB og SAB Med hensyn til kulturhuset

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Vedrørende: Stiftende afdelingsmøde i afdeling 49 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2, 7100 Vejle Dato: Den 6. maj 2014 Deltagere: 120 beboere Karin Mortensen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere