Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX"

Transkript

1 Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

2 Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse af aftaler... 7 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 8 Fremmøde/fravær... 8 Skriftlige opgaveafleveringer... 9 Samvær og omgangsformer på HANSENBERG Omgangsformer...11 IT og sociale medier Spisning, drikkevarer og rengøring Rygning, rusmidler og alkohol Vigtigt om forsikring At være elev på skolen Klagemuligheder Symbolforklaring: Grøn: Gul: Rød: Info Pligt Konsekvens/sanktion 2

3 Studie- og ordensregler på HANSENBERG HANSENBERG danner rammen for samværet mellem rigtig mange mennesker i dagligdagen. Alle har indflydelse på og ansvar for, at samværet bliver en positiv oplevelse. Vi forventer, at du udviser almindelig god opførsel. På HANSENBERG lægger vi vægt på en god og ordentlig omgangstone både mellem elever og lærere og eleverne imellem. Samværet skal være præget af gensidig respekt. Det er en fælles opgave at fastholde en god skolekultur, hvor alle udviser tolerance og hensynsfuld adfærd, og hvor mobning, vold og chikane mod andre er uacceptabelt. Vi lægger også vægt på samarbejde og fælleskab, derfor forventer vi, at du går positivt ind i arbejdet og deltager aktivt med at lære nyt gennem samvær og samarbejde med andre. Vi forventer, at du møder til tiden, rydder op efter dig, slukker din mobil i timerne og undlader at forlade undervisningen i utide. Vi forventer også, at du behandler skolens bygninger, inventar, bøger og udstyr ordentligt. HANSENBERG er en røgfri skole. Rygning kan kun finde sted på særligt anviste områder. Hvis du overtræder reglerne for orden og samvær, kan det medføre forskellige sanktioner afhængig af situationen. 3

4 Erhvervsuddannelserne EUD og EUX Fremmøde, studieaktivitet Uddannelsesplan Du udarbejder din uddannelsesplan i samarbejde med dine lærere i starten af grundforløbet. Dine lærere følger din studie- og arbejdsindsats. De giver dig faglig og personlig feedback om dine fremskridt og udfordringer. Det giver dig et godt udgangspunkt til fortsat at arbejde med at udvikle dig fagligt, socialt og personligt. Du holder dig ajour og deltager aktivt i uddannelsesforløbet jf. din uddannelsesplan. Du medvirker til eventuelle justeringer af din uddannelsesplan i samarbejde med dine lærere. Fremmøde/fravær Det er vigtigt for din uddannelse, at du møder hver dag til alle undervisningsaktiviteter. Din tilstedeværelse registreres elektronisk i UMS en. Du har en oversigt over tilstedeværelse og fravær i UMS en. Du kan lave en aftale med din kontaktlærer eller HANSENBERG-guide om accepteret fravær, hvis fx du skal til jævnlig kontrol på sygehuset. (Det tæller dog stadig som fravær i UMS en).møder du ikke en eller flere dage af de første 3 undervisningsdage, og melder du ikke fravær til skolen, forsøger vi at kontakte dig. Kan vi ikke træffe dig, sender vi et brev. Ikke meddelt fravær de første 2 uger kan medføre en indkaldelse til samtale med kontaktlæreren/hansenberg-guiden. Ved 30 timers fravær sendes 1. advarsel pr. brev. Advarslen sendes uan- 4

5 set årsag til fravær (undtaget en aftale om accepteret fravær). Advarslen følges eventuelt op af en indkaldelse til samtale for at udarbejde en handlingsplan. Formålet med en handlingsplan er at indgå nogle konkrete aftaler med dig for at skabe de bedste forudsætninger, for at du kan gennemføre din uddannelse. Din UU-vejleder bliver eventuelt orienteret eller involveret ved 1. advarsel. Ved 60 timers fravær (undtaget aftale om accepteret fravær og fejl i registrering) sendes 2. advarsel pr. brev. Du indkaldes til samtale med henblik på udarbejdelse/opfølgning af handlingsplan. Din UU-vejleder bliver orienteret/involveret. Ved 80 timers fravær inden for 20 uger, 100 timers fravær inden for 30 uger eller 120 timer inden for 40 uger vurderer skolen i forbindelse med en samtale, om du skal have en chance (handlingsplan og uddannelsesplan ajourføres), eller om du skal udelukkes fra undervisningen. Skolen kan også vurdere, at du skal udelukkes uden forudgående samtale. Din UU-vejleder bliver orienteret/involveret. Du stempler ind, når du møder til undervisningsaktiviteter, og du stempler ud, når du går hjem. Du opgiver ved uddannelsesstart det mobilnummer, der skal sendes beskeder til. Du tjekker via oversigter i UMS en, at dit fremmøde passer, og kontakter din kontaktlærer, hvis du opdager fejl i stemplingen, senest 5 hverdage efter fejlen er opstået. Du melder evt. fravær inden første time på SMS til telefonnummer fra din mobil. Start din besked med: hb (fx hb jeg er syg i dag). Du vil modtage en kvittering pr. SMS. Har du ikke mulighed for at sende en SMS eller modtager du ingen kvittering, så send en mail til Husk at skrive de første 6 cifre af dit CPR-nr., dine initialer fra din HANSENBERG-mailadresse og din uddannelse. Du kan også ringe på (telefontid kl. 8:00-15:30, fredag dog 8:00-14:45). Har du en uddannelsesaftale, kontakter du også dit praktiksted på 1. fraværsdag. Du reagerer på breve og møder (eller melder afbud) til indkaldte samtaler med din kontaktlærer eller HANSENBERG-guide. UMS en er skolens system til registrering af tilstedeværelse 5

6 Reagerer du ikke på breve, møder du ikke til samtale, eller melder du ikke afbud, bliver du udelukket fra undervisningen, og din UU-vejleder orienteres. Udelukkelsen sendes pr. anbefalet brev. Ved 80/100/120 timers fravær kan du udelukkes uden forudgående samtale. Skolen kan ved længerevarende sygemelding kræve en lægeerklæring og råde dig til at forlænge eller forny dit skoleophold. Studiekortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Ved misbrug vil det kunne få uddannelsesmæssige konsekvenser. 6

7 Studieaktivitet aflevering af opgaver og overholdelse af aftaler Dit skema kan du se på UMS en og i Elevplan. På Elevplan finder du blandt andet din uddannelsesplan. Opgaver vil blive præsenteret i undervisningen og evt. på Elevplan med information om ramme og afleveringstidspunkt. Større afleveringsopgaver afleveres via Elevplan. Konkrete aftaler om, at du skal få afleveret alle dine opgaver, kan beskrives i en handlingsplan i samarbejde med dine lærere. Formålet med en handlingsplan er sammen med dig at lave aftaler om, hvordan du arbejder med at skabe bedre forudsætninger for læring, så du kan gennemføre din uddannelse. Du deltager aktivt i alle undervisningsaktiviteter. Du arbejder konstruktivt med opgaver og aftaler indgået med kammerater, lærere og HANSENBERG-guide. Du er ansvarlig for opbevaring af dine opgaver, medmindre opgaverne er afleveret til bedømmelse. Ved brug af tekster fra internettet i opgaver/projekter overholder du reglen om, at direkte afskrift sættes i citationstegn her er citatet, eller der angives kildehenvisninger. Overholder du ikke de aftaler, der er indgået i en handlingsplan, bliver du indkaldt til en samtale. Møder du ikke til samtalen, og melder du ikke afbud, vil du blive udelukket fra undervisningen, og din UU-vejleder vil blive involveret/orienteret. I nogle fag skal der ifølge bekendtgørelsen løses et antal obligatoriske opgaver i forbindelse med undervisning, karaktergivning og eksamen. Hvis det krævede antal skriftlige opgaver ikke afleveres, kan skolen vælge ikke at indstille dig til eksamen. Anvender du direkte afskrift i opgaver, kan de registreres som ikke afleverede. Ved snyd ved opgaver til eksamen gælder de almindelige regler efter eksamensbekendtgørelsen. 7

8 HANSENBERG GYMNASIUM Fremmøde/fravær Det er vigtigt for din uddannelse, at du møder hver dag til alle undervisningsaktiviteter. Din tilstedeværelse registreres elektronisk i UMS en. Du har en oversigt over tilstedeværelse og fravær i UMS en. Du kan lave en aftale med din klasselærer eller HANSENBERG-guide om accepteret fravær, hvis fx du skal til jævnlig kontrol på sygehuset. (Det tæller dog stadig som fravær i UMS en). Møder du ikke en eller flere dage af de første 3 undervisningsdage, og melder du ikke fravær til skolen, forsøger vi at kontakte dig. Kan vi ikke træffe dig, sender vi et brev. Ved fravær i løbet af de første 3 uger af skoleåret vil vi tage initiativ til en opfølgning/dialog med dig om din trivsel, og vi tager stilling til, om der skal laves en handlingsplan med dig, som klasselæreren og klassens lærere tager ansvar for. Formålet med en handlingsplan er at indgå nogle konkrete aftaler med dig for at skabe de bedste forudsætninger, for at du kan gennemføre din uddannelse. Ved fravær på 10 % eller derover af den samlede undervisningstid får du et bekymringsbrev og en samtale med din klasselærer. Denne tager stilling til, om der skal laves en handlingsplan med dig, som du og din klasselærer og dine lærere tager ansvar for. Klasselæreren tager også stilling til, om der skal indkaldes til samtale med en kollega, hvis fraværet ligger i et særligt fag. Ved fortsat fravær på 10 % eller derover, eller ved stigende fraværsprocent efter at have modtaget bekymringsbrev og samtale, vurderer klasselæreren, om du skal have 1. advarsel, eller om der ses an til den efterfølgende uge. Hvis klasselæreren vurderer, at der er gået kort tid 8

9 fra en evt. bekymringssamtale og til 1. advarsel, laves der altid en handlingsplan. Ved fortsat fravær på 10 % eller derover, eller ved stigende fravær efter at have modtaget 1. advarsel, får du 2. advarsel. Der SKAL laves en handlingsplan med dig, som du tager ansvar for sammen med din klasselærer og dine lærere. Klasselæreren tager også stilling til, om vejlederen eller mentoren skal involveres, hvis der er særlige grunde til det. Den 3. advarsel for fravær gives efter individuel vurdering (klasselæreren og dine lærere), og gymnasiets ledelse drøfter i samråd med dine lærere perspektiverne for din fortsatte deltagelse i uddannelsen. Skriftlige opgaveafleveringer Manglende afleveringer tæller ikke med i opgørelsen af fravær men inddrages i samtalen, og der indarbejdes en plan for aflevering af eventuelt manglende afleveringsopgaver i handlingsplanen. Ud over den almindelige undervisning kan du blive indkaldt til opgaveskrivning og aflevering hos den enkelte lærer/faggruppe (bonustimer). Du kan også blive indkaldt til ferie-skole. Lærerne sørger for løbende at følge op på manglende afleveringer i dine fag og tager initiativ til handlinger, der skal sikre opgaveaflevering. En HANSENBERG-guide eller din mentor inddrages i særlige situationer, og ledelsen orienteres. Du stempler ind, når du møder til undervisningsaktiviteter, og du stempler ud, når du går hjem. Ved uddannelsesstart opgiver du det mobilnummer, der skal sendes beskeder til. Du tjekker via oversigter i UMS en, at dit fremmøde passer, og kontakter din kontaktlærer, hvis du opdager fejl i stemplingen, senest 5 hverdage efter fejlen er opstået. Du melder evt. fravær inden første time på SMS til telefonnummer fra din mobil. Start din besked med: hb (fx hb jeg er syg i dag). Du vil modtage en kvittering pr. SMS. Har du ikke mulighed for at sende en SMS eller modtager du ingen kvittering, så send en mail til Husk at skrive de første 6 cifre af dit CPR-nr., UMS en er skolens system til registrering af tilstedeværelse 9

10 dine initialer fra din HANSENBERG-mailadresse og din uddannelse. Du kan også ringe på (telefontid kl. 8:00-15:30, fredag dog 8:00-14:45). Du reagerer på breve og møder (eller melder afbud) til indkaldte samtaler med din kontaktlærer eller HANSENBERG-guide. Overholder du ikke de aftaler, der er indgået i din handlingsplan, bliver du indkaldt til en samtale. Møder du ikke til samtalen, og melder du ikke afbud, vil du blive udelukket fra undervisningen, og din UU-vejleder vil blive involveret/orienteret. I nogle fag skal der ifølge bekendtgørelsen løses et antal obligatoriske opgaver i forbindelse med undervisning, karaktergivning og eksamen. Hvis det krævede antal skriftlige opgaver ikke afleveres, kan skolen ikke indstille dig til eksamen. Anvender du direkte afskrift i opgaver, registreres de som ikke afleverede. Ved snyd ved opgaver til eksamen gælder de almindelige regler efter eksamensbekendtgørelsen. 10

11 Samvær og omgangsformer på HANSENBERG Omgangsformer Det er en del af HANSENBERGs værdigrundlag at skabe lærelyst. Det forudsætter trivsel. Mobning, vold og chikane er uacceptabelt. Lære - re og øvrige medarbejdere griber ind, hvis de oplever episoder, der er utilstedelige eller ubehagelige for de involverede parter. Vi forventer, at du bidrager til en positiv kultur på HANSENBERG og i din klasse ved at udvise tolerance, være åben over for alle og have re - spekt for elever og lærere. Det gælder både i adfærd og omgangstone. Oplever du episoder, der er utilstedelige eller ubehagelige, skal du gå til din klasselærer/hansenberg-guide. Hvis du overskrider grænsen for almindelig opførsel eller overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, får du en advarsel. Du vil blive indkaldt til en bekymringssamtale med en vejleder på skolen, og hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive indkaldt sammen med dig. Lytter du ikke til advarsler, kan du blive bortvist fra skolen. Ved din 3. advarsel kan du blive bortvist fra skolen. Hvis din overtrædelse af skolens. regler er rigtig grov, kan du uden advarsel bortvises fra skolen - Skolen vurderer, hvornår overtrædelse af skolens. regler medfører ad varsler, og hvornår det medfører bortvisning 11

12 IT og sociale medier Det er lærerne, der angiver retningslinjerne for brug af pc, ipad, mobil og sociale medier i undervisningen. Digitale platforme bruges hensigtsmæssigt og på en sådan måde, at lærerne oplever, at alle deltager og er nærværende i undervisningen Vi forventer, at du overholder regler for samvær, adfærd og omgangstone på de sociale medier og lærernes retningslinjer for brug af skolens udstyr. Hvis du overskrider grænsen for almindelig opførsel eller overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, får du en advarsel. Du vil blive indkaldt til en bekymringssamtale med en vejleder på skolen, og hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive indkaldt sammen med dig. Ved din 3. advarsel kan du blive bortvist fra skolen. Hvis din overtrædelse af skolens regler er rigtig grov, kan du uden ad - varsel bortvises fra skolen. Skolen vurderer, hvornår overtrædelse af skolens regler medfører ad - varsler, og hvornår det medfører bortvisning. 12

13 Spisning, drikkevarer og rengøring HANSENBERG arbejder på at skabe en sund skolekultur, hvor det er naturligt at spise sundt, dyrke motion og overholde almindelige regler for god hygiejne. Gode spisevaner giver energi til undervisningen, og overholdelse af almindelige regler for god hygiejne sikrer et miljø, vi kan trives i, og forebygger sygdom. Vi forventer, at du bidrager til en sund kultur ved at spise og drikke i Bistroen og rydde op efter dig. Det er tilladt at medbringe drikkevarer i flasker med skruelåg i klasselokalerne. Vi forventer, du bidrager til, at klasselokalerne er ryddelige i løbet af dagen og klargjort til rengøring, inden I går hjem. Det vil sige: stole sat op, skrald i skraldespande, og borde ryddet. Vi forventer, at anviste pladser til cykler, scootere, biler m.m. anvendes. Du kan frit benytte skolens sports- og fitnessfaciliteter i din fritid. Hvis du overskrider grænsen for almindelig opførsel eller overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, får du en advarsel. Du vil blive indkaldt til en bekymringssamtale med en vejleder på skolen, og hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive indkaldt sammen med dig. Ved din 3. advarsel kan du blive bortvist fra skolen. Hvis din overtrædelse af skolens regler er rigtig grov, kan du uden advarsel bortvises fra skolen. Skolen vurderer, hvornår overtrædelse af skolens regler medfører advarsler, og hvornår det medfører bortvisning. 13

14 Rygning, rusmidler og alkohol HANSENBERG er en røgfri skole. Det er kun tilladt at ryge på anviste steder. Dette gælder også elcigaretter og vandpiber. Det er HANSENBERGs mål: - at gøre en indsats for at forebygge misbrug af rusmidler - at gøre en indsats for, at forbrug/misbrug af rusmidler ikke bliver en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. HANSENBERGs medarbejdere handler aktivt ved signaler på forbrug/ misbrug af rusmidler. Ved særlige lejligheder med speciel tilladelse fra den ansvarlige leder må der nydes alkohol på skolens område. Vi forventer, at du ikke møder på skolen i påvirket tilstand eller indtager rusmidler på skolens område, hverken i eller uden for almindelig skoletid. Rygning foregår i rygeskurene - brug de opstillede askebægre. Overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre en skriftlig advarsel. Hvis en medarbejder får mistanke om, at du har et misbrug, vil du blive konfronteret med det, Du vil kun kunne fortsætte din uddannelse, såfremt en urinprøve dokumenterer, at du ikke er påvirket. Indtil en ren urinprøve foreligger, er du hjemsendt fra undervisningen, og perioden registreres som fravær. Konstaterer en medarbejder, at du møder på skolen påvirket af rusmidler, vil du blive bedt om at forlade undervisningen. Herefter. skal du deltage i en samtale med en uddannelsesleder, som tager stilling til det videre forløb. Skolen er behjælpelig med kontakt til misbrugskonsulenter og evt. behandlingsforløb. Du bortvises ved særlig grov adfærd. Dette gælder for eksempel ved handel med rusmidler på skolens område. Bortvisning fra erhvervskostskolen kan også betyde bortvisning fra uddannelsen. HANSENBERGS rusmiddelpolitik omfatter alkohol, narkotika og doping. 14

15 Vigtigt om forsikring At være elev på skolen Generelt har skolen ikke nogen forsikringspligt over for dig. Den eneste undtagelse fra denne regel er uheld i værksteder/laboratorier. Ophold på skolen er på eget ansvar. Der kan kun gives erstatning, hvis skolen kan pålægges et ansvar. Tilsvarende gælder for virksomhedsforlagt undervisning. Skolen anbefaler, at du tegner en ulykkesforsikring, hvis du ikke allerede har en. Ulykkesforsikringen kan give dig ret til erstatning, hvis tilskadekomsten giver varige helbredsmæssige men. Klagemuligheder Skolens medarbejdere er lydhøre over for dine oplevelser på skolen. Hvis du ikke har haft held med at finde en løsning, og i stedet ønsker at indsende en skriftlig klage, skal den sendes til uddannelseslederne. Klagen skal indeholde en beskrivelse af de konkrete forhold, der er årsag til klagen. Hvis lederen vurderer, at det kan bidrage til en løsning, vil du blive indkaldt til en samtale. HANSENBERG træffer den endelige beslutning om klagens udfald og underretter dig skriftligt. Jf. EUD hovedbekendtgørelsen, Bek. nr. 834, 129 eller jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse nr af 04/12/2006. Er du utilfreds med forhold på skolen, vil vi anbefale dig i første omgang at kontakte din lærer eller HANSENBERG-guide og få en samtale. Ønsker du at gå videre med de forhold, du er utilfreds med, er du velkommen til at kontakte uddannelseslederen. Når disse muligheder er brugt, vil næste skridt være at skrive en klage til uddannelseslederen. Du kan få vejledning og hjælp af din HANSENBERG-guide. 15

16 O/ HANSENBERG Bliv dig selv Skovvangen Kolding Tlf Fax

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Værdier På Teknisk Skole Silkeborg lægger vi vægt på følgende værdier, som skal afspejle sig i det daglige liv på skolen:

Værdier På Teknisk Skole Silkeborg lægger vi vægt på følgende værdier, som skal afspejle sig i det daglige liv på skolen: Ordensregler og samværspolitik For at sikre et godt studiemiljø forventes det, at du ved din daglige adfærd medvirker til at skabe en konstruktiv hverdag på skolen. De almindelige regler og normer for

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Revideret april 2016 Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 7 Pædagogisk

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Formålet med beredskabsplanen er at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse, som er gymnasiets kerneopgave. Vi

Læs mere

Grundforløb 1. Selandia

Grundforløb 1. Selandia Grundforløb 1 - Fremtidens muligheder Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse VI ARBEJDER FOR ET GODT STUDIE- OG LÆRINGSMILJØ Velkommen Det er os en glæde at byde dig velkommen på Grundforløb 1 på

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere