Byrådsseminar den marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsseminar den 28. 29. marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop"

Transkript

1 Initialer: ANE Sag: Dok.: Oprettet: 1. april 2014 Byrådsseminar den marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop

2 Indhold Resultaterne fra SWOT-analysen... 3 Postkort - Odsherred i år Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som Indsatser og prioritering Forslag til 360 graders analyser /20

3 Resultaterne fra SWOT-analysen Styrker det vi i Odsherred er gode til Uddannelse, job og erhverv Lukning af PNS / ANS Gårdbutik Turisme Offentlige arbejdspladser Bosætning, befolkning, tilbud og stærke fællesskaber/netværk Tilflyttere er drivere Tilflyttere sætter ting i gang Egebjerg kan noget Vilje til fornyelse Lokaldemokratier lever selvom der ikke er en udefrakommende trussel Stærkt forenings- og kulturliv seniorer er med til at drive Omfanget Aktivt og godt foreningsliv man køber både hus og fællesskab Fællesskaber er personbåret At komme hinanden ved (Morten Koch-stil) Nærhed og tryghed Små samfund med mulighed for netværk Lokaldemokrati, lokal indflydelse og deltagelse Et overskud af arbejdsfri mennesker = seniorer med tid og lyst til at yde en indsats Små samfund med mulighed for netværk Frivillighed Ressourcestærke seniorer Engagement i sagen Stabil arbejdskraft Lokalsamfund med identitet Borgernes ressourcer Vores selvopfattelse Forskellige områder med hvert sit kendemærke Historie kulturarv Skole Udvikle, trods får ressourcer Brugerinddragelse Ung i Odsherred, ungehuse + klub Positiv bo-leve-balance Kulturudvikling; musik, teater og billeder Mange 1- familie huse og sommerhuse Billige huspriser Børneliv tæt på boligområderne Billige ejendomme 3/20

4 Fødevarer Lammefjordsprodukter/grøntsagerne Odsherred har meget landbrugsjord Råvarerne Ø-kultur Baghaven hvor man kan slappe af Vi er gæstfrie overfor dem der ligner os Folk (de kendte) kan være i fred Branding Natur-skov-strand Kultur kunsthåndværk Geopark At tale godt om vores natur Branding af lokalområder Landliggerne Stort potentiale Landliggerne ligner os Sommerhuse med landliggere med kendskab til området sommerhuse Geografisk placering /nærhed til de store byer Århus København Transporttiden til København og Aarhus Vores fysiske placering i Danmark Rute 21 Natur og kultur Landskab Natur: skov, strand, vand Et rigt foreningsliv Et rigt og aktivt kulturliv Lyset Solen 4/20

5 Øvrige At gribe fat i / få nye muligheder fx Geopark, F2 og Realdania Progressive kulturer trods forskellige politiske tilhørsforhold Organisere strukturer som virker fx skole og daginstitutioner Svagheder det vi i Odsherred ikke er gode til Uddannelse, job og erhverv Uddannelsesniveauet er lavt Vi mangler arbejdspladser til højtuddannede Tilflytterne pendler ud Svært at tiltrække produktionsvirksomheder Ingen vækst ingen større virksomheder Svært tilgængelige strande og stier Erhvervsindkomsten er for lav Afhængighed af turismen Langt til videregående uddannelse At vi ikke er gode nok til at passe på vores eksisterende arbejdspladser Bosætning og befolkning Vi har for få børnefamilier Demografien Kan ikke bruge de kendte til promovering de ønsker at være anonyme Manglende evne til at tiltrække nye borgere Manglende evne til at tage godt imod nye borgere Lavt ambitionsniveau Vi kan ikke se vores eget potentiale Én bil i garagen er nok Janteloven lever Dem, der lever skjult lever godt Man må ikke stikke ud Infrastruktur Manglende cykelstier Vejene er hullede Dårlig offentlig transport Dårlig infrastruktur mangler direkte tog til Kbh. og busser rundt i kommunen Vores infrastruktur generelt Manglende cykelstier Trafiksikkerheden for børn halter 5/20

6 Ø-mentalitet Er vi inkluderende? Gæstfrie overfor dem der ligner os Højtuddannede bliver mobbet Erhvervsvirksomheder der går godt bliver mobbet Ø-mentalitet en udfordring for de unge Kommunal nærhed lokalt Branding Udkantskommune Italesat som et lorteområde Markedsføring af de gode ting Vi skal ikke brande os på udsatte grupper Geopark Sælge vores kommune genkendelse Manglende evne til at sælge/markedsføre os selv (fx taler vi os selv ned) Mediebilledet af Odsherred Ingen tydelig hovedby Uklar fordeling mellem kommunens byer Små samfund Landsbyer med gamle bygninger For lidt samarbejde lokalområderne imellem Natur, kultur og tilbud Natur-skov-strand Rense strande Kultur - kunsthåndværk Få turistattraktioner Vedligeholdelsen af strande, stier, skiltning m.v. er ikke høj nok For få events, begivenheder, arrangementer, for lidt underholdning For få muligheder for unge For lidt til børnefamilier Tang Service Serviceniveauet Ikke fælles fodslag (ej én kommune) Serviceniveauet er ikke højt nok (gælder flere områder, fx renhold og vedligeholdelse og turistservice i butikker m.v.) 6/20

7 Øvrige Udgiftsniveauer til sundhed, sociale og overførselsindkomsterne er for høje For meget er langt udenfor Byrådet, fx Udviklingsråd og Geoparkprojeket Mangel på sammenhæng (mellem indsatsområder og satsninger, mellem byrådsperioder, mellem lokalområder, mellem de gode naturoplevelser) For meget sognepolitik i planlægningen Muligheder i omgivelserne, der kan påvirke Odsherred positivt Uddannelse, job og erhverv Samarbejde mellem erhvervsvirksomheder Behov for at være en del af et fællesskab Vidensbranchen Virksomheder der vækster får anerkendelse Tiltrække offentlige arbejdspladser Den digitale arbejdsplads styrke Novo Nordisk, Lundbeck, Poul Johansen Råvarerne Håndværkerfradrag Erhvervsudvikling inden for miljø, økologi Iværksætteri Teknologi og digitalisering Bosætning og befolkning Mange forskellige bosætningsmuligheder byer, landsbyer, landområder, kystområder, stuehuse, lejligheder, villaer, parcelhuse, bofællesskaber Sommerhussalg til udlændinge + ophævelse af sommerhusstatus Landsbestemte byggesagstakster (for så bliver det forhåbentlig billigere) Ejendomspriserne i forhold til Holbæk, Roskilde, København Stigende efterspørgsel på frisk luft og velvære, gælder både helårsboliger og sommerhuse Elendige skoler i København Tendens til at der trækkes mod storbyer Holbæk er ved at komme i fart skaber bosætning i Odsherred Fritidsborgerne Ensartet alderssammensætning (de mange seniorer og det at der sådan en stor gruppe af dem må kunne bruges positivt) Aktive pensionister 7/20

8 Infrastruktur Bedre infrastruktur til de store byer Kalundborg Odsherred Rute 21 Nærhed til København Nærhed til Århus Tunnel Rørvig - Hundested Odden-Århus Tog til København Pendling, for der kommer flere og flere muligheder for at arbejde hjemme Færgeruter Natur, kultur og tilbud En stigende interesse for nærhed til natur og ro Råvarerne Kyst og vand, fritidsmuligheder Byer og lokalsamfund Lokalsamfundenes er stærke Branding Branding Odsherred er midt i Danmark Øvrige Øget tværkommunalt samarbejde Odsherred kan blive fremtidens åndehul Økologi er efterspurgt Fundraisering Geoparken samler kommunen Mere fritid Blive Danmarks Florida (også på en post-it benævnt for Florida-syndromet ) Fødevareromantik 8/20

9 Trusler i omgivelserne, der kan påvirke Odsherred negativt Uddannelse, job og erhverv Nærhed til uddannelse Odsherred er placeret langt væk fra vækstcentre Højtuddannede mangler job til ægtefælle Arbejdspladserne er i Kbh. Udflytning af offentlige arbejdspladser, fx Udbetaling DK Få arbejdspladser Fagligheden er for lav Ingen uddannelsesinstitutioner Ingen ungdomsuddannelsesinstitutioner Mangel på spændende butikker Et arbejdsmarked uden de store muligheder Udfasning af eksisterende virksomheder (Lundbeck, NKT, Egebjerg Maskinfabrik (jf. situationen i Rusland)) Lukning/flytning af offentlige arbejdspladser Manglende uddannelsesinstitutioner, også i omegnskommunerne Urbanisering Finanskrise 2, fortsat lav vækst Bosætning og befolkning Finere at bo i Gentofte Odsherred giver ikke sikkerhed for skoler / uddannelse, fritidsaktiviteter og arbejde Dyre transportomkostninger til job o.a. Tid er kostbar lang transporttid Tendens til at der trækkes mod storbyer Udflytning fra land til by megatrend Børnemangel Den høje gennemsnitsalder Infrastruktur Rute 21 Odden-Århus En færgelukning Natur, kultur og tilbud Få hoteller m.m. Tang 9/20

10 Branding Manglende viden om kvaliteter i vores område Geoparken ikke alle er med Konkurrencen fra de andre kommuner om noget af det samme, som vi vil så vi ikke magter at skille os ud Øvrige Omegnskommunernes aktivitetsniveau (job og fritid) Dårlig mobildækning / internet Holbæk & Kalundborg Rusland Regler Skrøbelig økonomi Verdens ende Et sted man kører igennem Klan-mentalitet (manglende evne til at tænke i helheder) Natur- og miljøfundamentalisme At man oplever forfaldet, fordi vi ikke formår at gøre noget ved det (hvordan får vi private til at rydde op, renovere?) Manglende lånemuligheder (sort plet på danmarkskortet) Et mobil- og datanet med huller, it der ikke fungerer optimalt 10/20

11 Postkort - Odsherred i år 2024 Til Danmarks bedste og fremsynet politikere At det er meget let at komme fx til København med offentlig transport. At det er her man bor i Danmarks skønneste område. Vi har Danmarks bedste infrastruktur og internetforbindelse Til mine venner og kærester i Danmark og verden Kære.. Jeg lovede at fortælle hvordan og hvorfor Odsherred blev det udviklingscenter som det er. Vi lykkedes med den kollektive trafik som blev tilpasset de udfordringer der er unge/gamle/pendlere/turister Vores Sundhedscenter giver service som det bedste almene hospital og genoptræningscenter Fællesskabskulturer giver stadig dynamiske bølger Tang, flis m.v. forsyner sammen med sol + vind området med energi. Resten eksporteres. Kulturinitiativer har i over 10 år boblet over Naturen er intakt men tilgængelig Vi er drivende i en balanceret verden. Udviklingen fra metro til bredde. Kom og vær med Kh. din Til børnefamilien fra det mørke København Kære børnefamilie I skal flytte til Odsherred fordi: Vi har et væld af fleksible børnepasningstilbud Vi tilbyder børnepasning til kl. 21 hver dag Du kan komme til København på 1 time i vores fantastiske pendlertog I vores små lokalsamfund blomstrer frivilligheden og nærheden i stor grad. Vi kommer hinanden ved. Vi har billige boliger og frisk luft, natur, skov og strand. 11/20

12 Til Odsherredborgeren Kære borger Da vi for 10 år siden i Odsherred Byråd sat fokus på erhvervsudvikling og på tiltrækning af ressourcestærke nye borgere, var vi meget udfordret på økonomien. I dag kan vi heldigvis se, at de børnefamilier der flyttede til Odsherred i 2015 er veletableret og har job i lokale virksomheder som virkelig er blomstret op efter vi etablerede den helhedsorienterede erhvervsservice. Vi har nu en økonomi der gør, at vi påtænker at nedsætte kommuneskatten, så den kommer på niveau med landsgennemsnittet. Til alle I år 2014 kendetegnes Odsherred Kommune ved: Forskellige dagtilbud med lange åbningstider Hurtig forbindelse til de store byer Børnemiljøer/ungemiljøer i bymiljøet Internet/telefoni-dækning overalt Sammenhængende bysamfund med cykelstier og offentlig transport Fokus på sundhed, skoler, ældre og dagtilbud Fagligt opdaterede skoler Borgerinddragelse, der skal sikre byer Kære kommende borger i Odsherred Odsherred er et fantastisk sted både at bosætte sig, komme som turist og som erhvervsdrivende. Vi har en Geopark, som har påkaldt sig internationalt ry for al slags turisme Erhvervslivet har fået et kæmpe boost hvilket også har betydet at mange har bosat sig her midt i alle herlighederne. Skolerne leverer veluddannede børn, der alle får en uddannelse. Til alle Kom til Dragsholm slot og smag deres gode egenproducerede Gran Cru Rødvin 12/20

13 Kære Per og Julie Jeg må desværre meddele jer, at det ikke har været muligt at finde en ledig bolig til jer i Odsherred. Jeg har sat jer på venteliste i GO sekretariatets boliganvisning og håber, at vi senere på året kan hjælpe jer til jeres drømmebolig i Herredet. PS Hils jeres børn mange gange. Hilsen.. Kære veninde Hvor er jeg glad for at du nu flytter til Odsherred. Vi mangler også akademikere på vores mange virksomheder. Du kan søge både ved medicinalvirksomhederne og indenfor IT. I købstaden Nykøbing har vi det skønne gågademiljø, og i det hele taget rigtig mange forskellige specialforretninger og store kædebutikker, som lever fint af de godt indbyggere, som vi er. Du kan finde alle typer af boliger, og mange folkeslag, nu hvor alle europæere frit kan erhverve alle typer boliger. Succes roses og hædres af alle vi er en kommune hvor initiativ belønnes fysisk og psykisk. Tag børnene med vi har ry for nogle af landets fremmeste folkeskoler. Har et kendt og internationalt miljø Har sommerhuse der må købes af udlændinge Har en planlægning af turist- og bosætningsområder der er slået igennem Har indbyggere Har en skatteprocent på 20 Er kendt som Danmarks Florida Har turister der strømmer til Geopark Odsherred, strande, natur og kultur Siger velkommen til sine nye borgere på det nye rådhus i Vig, og har lige scoret Johanne Schmidt Nielsen og familie som tilflytter Har en geopark, der er slået igennem og har vist sit værd Har takket være klimaændringerne udviklet sig til en konkurrent til Middelhavslandene Har sommerhuse der må købes af udlændinge Har håndværkere med ordrebøgerne fulde Er pæn, ingen tang på strandene som bliver revet hver morgen Har gode veje uden huller og med god skiltning Har ejendomme som er sat i stand Er ikke sat skak af latterlige landzonebestemmelser Har stadig gang i daginstitutioner og skoler, for børnefamilierne er flyttet til Har en borgerlig borgmester 13/20

14 Har undergået en makeover Er velplejet a la Bornholm Har strande hvor det myldrer af turister og landliggere Har ikke ildelugtende tang på strandene Har erhvervsområder fyldt op med mindre erhverv, også de områder velholdte Har masser af nyanlagte cykelstier Odsherred blev Danmarks første Geopark i Vi har mange velfungerende lokalsamfund. Et rigt foreningsliv. Vi har teatre og vi har gode skoler både i kommunal regi og friskoler samt 2 højskoler. Vi har ved ihærdigt pres på folketingspolitikerne fået ændret lovgivning, så man kan lave flere ejerboliger på nedlagte landbrug, og vi har fået lov at etablere nye husmandskolonier. Det er nemt at køre til og fra. Fem kvarter til København og Aarhus. Vi har en pendlerbus fra Vig til København og næste gratis transport med færgen til Aarhus. Odsherred: Pæn og indbydende kommune. Turismen er en stor del af vores grundlag 2 hovedbyer med blomstrende handelsliv og uddannelsesinstitutioner. Mange små lokalsamfund med hver sin identitet. Danmarks bedste folkeskole. Kendt for sit foreningslov, og hvor der er gode muligheder for opstart af små virksomheder, fordi her er mobildækning. Billige grunde + gode stabile medarbejdere. Vi skal investere i børn i Odsherred de er fælles fremtid. Det kræver en helt særlig indsats, som rækker ud over almindelig drift. En ekstraordinær indsats utraditionelle metoder som giver genlyd skaber vækst og gejst i Odsherred og udenfor kommunen. 14/20

15 Et forpligtende fællesskab mellem Ung i Odsherred, foreningslivet, udøvende kunstnere, kulturinstitutioner samt børne- og ungeinstitutioner styrker børns praktiske og kreative intelligens samt vækster både børnetal, foreningslov, kunst, kultur og bosætning. Konkret skal for at udarbejdes en markant og systematisk bæredygtig strategi nedsætte en særlig tværgående, som initierer indsatsen. Børnevenlig, foreningsliv, kultur og bosætning. Odsherred har: Uddannelse til alle Pasningsgaranti med skole idræt, musik og kunst - børnehaver Geopark Branded Odsherred Miljøvenligt + energi -> i København, maske som i Kina. Boliger efter eget ønske. Tog til København gratis transport Foreningsliv Social samvær gøre en forskel Frivillige netværk Højne sundheden forebyggelse I Odsherred er der god plads til folk, der ønsker fred og ro. Rene strande og vedligeholdte motionsstier, skove og langs vandet. Der er massere af aktiviteter, muligheder i de moderne og fleksible idræts- og svømmehaller. Kunsten er rigt repræsenteret med massere af hyggelige gallerier spredt ud om hele kommunen. De mange spændende spisesteder byder på retter baseret på egnens råvarer. 15/20

16 Befolkningen er vokset til , der hhv. bor villaer og sommerhuse langs kysten. Cowi og andre virksomheder har fundet frem til, at Odsherred er det perfekte sted for medarbejdere - lys, ro og plads. Kridhvide strande så langt øjet rækker. Det kaldes Nordens riviera Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som. Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som. Taget første spadestik til direkte forbindelse til København Har en sundhedsplan Skolereform og struktur er lykkedes og vi har Danmarks bedste skoler 100 % internetdækning Selvforsynende med energi Har et turismeakademi Hvornår er vi lykkedes? Hvad er succeskriterierne? Når befolkningsudviklingen er fortsat stigende set over en årrække Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som. År 2017 Folkeskolerne er et tilvalg Geopark brandet er slået igennem Kvaliteten i turismen matcher prisen Forretningssamarbejder mellem erhvervsvirksomheder Den dygtige iværksætter anerkendes Der er mange cykelstier Teaterskolen anerkendt Infrastruktur til Kalundborg Tilgængelighed til naturperler Match mellem studerende og virksomheder (også studerende fra andre kommuner) Vand i Sidinge fjord Landliggere har flyttet adresse til Odsherred Landliggere er inkluderet i fællesskaber Anerkendelse af vækstpotentiale både hos personer og virksomheder De gode historier Studiemiljøer / studiestøttepunkter 16/20

17 År 2024 Dragsholm Slot som fyrtårn for mad og nyskabelse Landliggere er blevet borgere. Det har højnet uddannelsesniveauet, givet arbejdspladser, stærke skoler med høj faglighed Geopark har understøttet erhvervslivet, som er blevet boostet. Det har givet stærke skoler, flere borgere og højere uddannelsesniveau ALT UDSOLGT! Et sted man taler om og gerne vil bo Livet er værdifuldt! Fællesskaber og bæredygtighed. Samfundet er bundet godt sammen. Fællesskaber giver ansvarlighed, som giver optimisme, som skaber forandringer og det giver levedygtighed uden ekstern hjælp Hvornår er vi lykkedes? Hvad er succeskriterierne? Succeskr iterier 10 % af landliggerne har flyttet adresse til Odsherred Indsatser 150 km. Cykelstier Plan for vej til Kalundborg Profilskoler / linjefagsskoler Plan for vand i Sidinge fjord Servicering af iværksættere effektivt og hurtigt Iværksætter har skabt x antal arbejdspladser / Iværksættere er blevet til større virksomheder Proces a la lokaldemokratiet for landliggerne Lokal kunst bruges til udsmykning af kommunaleejendomme Netværk / klynge på erhvervsområdet Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som Byrådet, der vil Bosætning af børnefamilier Skabe et fællesskab mellem foreningslov, kunst, kultur og børneinstitutioner. Vi vil investere markant på børneområdet. Geoparken er fuldt implementeret i befolkningen. Som minimum skal 95 % af en årgang består afgangsprøverne i 9 klasse 17/20

18 Når store dele 95 % - af erhvervslivet har oplevet en professionel service Når de fleste af borgerne siger de kender Geoparken 80 % Flere solgte råvarer og flere gårdbutikker Have Danmarks bedste folkeskole Give gode vilkår for erhvervslivet Gøre geopark til en del af borgernes hverdag Skolereformen er integreret To nye moderne fleksible idrætshaller 1 ny svømmehal De to brændte haller er genopført Ideen om Grønnegården er forankret Hvornår er vi lykkedes? Hvad er succeskriterierne? Der er tilført 5 % flere børnefamilier i 2016 Vi nedsætter børnetaksterne til Danmarks laveste Der er indført fleksible åbningstider Timetallet i folkeskolen øges Indsatser Byrådet nedsætter et 17.4 udvalg bestående af politikere, foreningsliv, lærere, pædagoger, kunstnere, kulturfolk til at udarbejde en procesplan + strategi for at Byrådet får et arbejdsredskab. Varighed ca. 1 år og udmøntes i en vedtaget strategi i Byrådet En klar bosætningspolitik. Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som. Visionen: Danmarks bedste friluftskommune (samlebegreb for det nedenstående) Hvornår er vi lykkedes? Hvad er succeskriterierne? Målsætninger: Skabe plads og råderum til skæve initiativer Arbejde på at få lavere takster på byggeri, daginstitioner m.v. Sætte flere penge af til infrastruktur og til faciliteter til friluftsliv m.v. Skaffe et vist antal børnefamilier, borgere 18/20

19 Indsatser og prioritering Hvilke fremtidige prioritering skal foretages for at nå derhen? 1. Børnefamilier rammerne generelt specifikt i forhold til skoler, daginstitutioner, cykelstier, kost 2. De gode historier 3. Erhvervsliv, klynger, iværksættere 4. Praktik og studiemiljø, herunder kobling mellem studerende og erhvervsvirksomheder % internet- og mobildækning 2. Profilskoler, herunder toptunede skoler i forhold til den nye reform samt foreningsbibliotek. Giv de to skolebestyrelser reel indflydelse 3. Infrastruktur/transport og bosætning 4. Selvforsynende med vindmøller i vand, udnyttelse af tang (=guld) og samarbejde med Samsø omkring erfaringsudveksling 5. Sundhedsplan samspillet mellem Sundhedscentret, praktiserende læger, patientorganisationer m.fl. fungerer. 1. Bosætning af børnefamilier OG Folkeskolen 2. Ejerskab til Geoparken 3. Færdige haller i 2014 OG Grønnegården 1. Udarbejde en samlet plan for fritidsfaciliteter, og skab sammenhæng mellem dem og de steder, hvor folk i forvejen færdes 2. Optimere og sætte fokus på Geoparken, bl.a. med skilte og stier 3. Anlægge en naturgravplads, faciliteter til kitesurfing, naturlegepladser, ridestier, mountainbikestier 4. Anlægge cykelstier, der forbinder alle byer og landsbyer, og sommerhusområderne 5. Give forældre mulighed for at vælge en pendlerdaginstitution 6. Sætte taksterne ned på daginstitutioner, byggesagsbehandling og på lignende områder 7. Fortsætte og intensivere indsatsen for at rive dårlige ejendomme ned 8. Fjerne tang og rive strande og i det hele taget ren- og vedligeholde 19/20

20 Forslag til 360 graders analyser Hvilke områder ses der størst behov for 360 graders analyse af? Befordringsområdet/Infrastrukturen Ældreplejen Frivilligområdet Sundhedsområdet - Forebyggelse frem for behandling (Social- og Sundhedsområdet) Det specialiserede området (skabe råderum for politisk prioritering) Plejehjem Inklusion på folkeskoleområdet Sundhedsområdet Turisme, natur, oplevelsesøkonomi 20/20

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

Lad os vise, hvad vi gør

Lad os vise, hvad vi gør Lad os vise, hvad vi gør Puls er et udtryk for, hvor mange gange hjertet trækker sig sammen og pumper blod ud i minuttet. Bevægelsen kaldes også for et hjerteslag. At få pulsen op forebygger sygdomme og

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere