Byrådsseminar den marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsseminar den 28. 29. marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop"

Transkript

1 Initialer: ANE Sag: Dok.: Oprettet: 1. april 2014 Byrådsseminar den marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop

2 Indhold Resultaterne fra SWOT-analysen... 3 Postkort - Odsherred i år Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som Indsatser og prioritering Forslag til 360 graders analyser /20

3 Resultaterne fra SWOT-analysen Styrker det vi i Odsherred er gode til Uddannelse, job og erhverv Lukning af PNS / ANS Gårdbutik Turisme Offentlige arbejdspladser Bosætning, befolkning, tilbud og stærke fællesskaber/netværk Tilflyttere er drivere Tilflyttere sætter ting i gang Egebjerg kan noget Vilje til fornyelse Lokaldemokratier lever selvom der ikke er en udefrakommende trussel Stærkt forenings- og kulturliv seniorer er med til at drive Omfanget Aktivt og godt foreningsliv man køber både hus og fællesskab Fællesskaber er personbåret At komme hinanden ved (Morten Koch-stil) Nærhed og tryghed Små samfund med mulighed for netværk Lokaldemokrati, lokal indflydelse og deltagelse Et overskud af arbejdsfri mennesker = seniorer med tid og lyst til at yde en indsats Små samfund med mulighed for netværk Frivillighed Ressourcestærke seniorer Engagement i sagen Stabil arbejdskraft Lokalsamfund med identitet Borgernes ressourcer Vores selvopfattelse Forskellige områder med hvert sit kendemærke Historie kulturarv Skole Udvikle, trods får ressourcer Brugerinddragelse Ung i Odsherred, ungehuse + klub Positiv bo-leve-balance Kulturudvikling; musik, teater og billeder Mange 1- familie huse og sommerhuse Billige huspriser Børneliv tæt på boligområderne Billige ejendomme 3/20

4 Fødevarer Lammefjordsprodukter/grøntsagerne Odsherred har meget landbrugsjord Råvarerne Ø-kultur Baghaven hvor man kan slappe af Vi er gæstfrie overfor dem der ligner os Folk (de kendte) kan være i fred Branding Natur-skov-strand Kultur kunsthåndværk Geopark At tale godt om vores natur Branding af lokalområder Landliggerne Stort potentiale Landliggerne ligner os Sommerhuse med landliggere med kendskab til området sommerhuse Geografisk placering /nærhed til de store byer Århus København Transporttiden til København og Aarhus Vores fysiske placering i Danmark Rute 21 Natur og kultur Landskab Natur: skov, strand, vand Et rigt foreningsliv Et rigt og aktivt kulturliv Lyset Solen 4/20

5 Øvrige At gribe fat i / få nye muligheder fx Geopark, F2 og Realdania Progressive kulturer trods forskellige politiske tilhørsforhold Organisere strukturer som virker fx skole og daginstitutioner Svagheder det vi i Odsherred ikke er gode til Uddannelse, job og erhverv Uddannelsesniveauet er lavt Vi mangler arbejdspladser til højtuddannede Tilflytterne pendler ud Svært at tiltrække produktionsvirksomheder Ingen vækst ingen større virksomheder Svært tilgængelige strande og stier Erhvervsindkomsten er for lav Afhængighed af turismen Langt til videregående uddannelse At vi ikke er gode nok til at passe på vores eksisterende arbejdspladser Bosætning og befolkning Vi har for få børnefamilier Demografien Kan ikke bruge de kendte til promovering de ønsker at være anonyme Manglende evne til at tiltrække nye borgere Manglende evne til at tage godt imod nye borgere Lavt ambitionsniveau Vi kan ikke se vores eget potentiale Én bil i garagen er nok Janteloven lever Dem, der lever skjult lever godt Man må ikke stikke ud Infrastruktur Manglende cykelstier Vejene er hullede Dårlig offentlig transport Dårlig infrastruktur mangler direkte tog til Kbh. og busser rundt i kommunen Vores infrastruktur generelt Manglende cykelstier Trafiksikkerheden for børn halter 5/20

6 Ø-mentalitet Er vi inkluderende? Gæstfrie overfor dem der ligner os Højtuddannede bliver mobbet Erhvervsvirksomheder der går godt bliver mobbet Ø-mentalitet en udfordring for de unge Kommunal nærhed lokalt Branding Udkantskommune Italesat som et lorteområde Markedsføring af de gode ting Vi skal ikke brande os på udsatte grupper Geopark Sælge vores kommune genkendelse Manglende evne til at sælge/markedsføre os selv (fx taler vi os selv ned) Mediebilledet af Odsherred Ingen tydelig hovedby Uklar fordeling mellem kommunens byer Små samfund Landsbyer med gamle bygninger For lidt samarbejde lokalområderne imellem Natur, kultur og tilbud Natur-skov-strand Rense strande Kultur - kunsthåndværk Få turistattraktioner Vedligeholdelsen af strande, stier, skiltning m.v. er ikke høj nok For få events, begivenheder, arrangementer, for lidt underholdning For få muligheder for unge For lidt til børnefamilier Tang Service Serviceniveauet Ikke fælles fodslag (ej én kommune) Serviceniveauet er ikke højt nok (gælder flere områder, fx renhold og vedligeholdelse og turistservice i butikker m.v.) 6/20

7 Øvrige Udgiftsniveauer til sundhed, sociale og overførselsindkomsterne er for høje For meget er langt udenfor Byrådet, fx Udviklingsråd og Geoparkprojeket Mangel på sammenhæng (mellem indsatsområder og satsninger, mellem byrådsperioder, mellem lokalområder, mellem de gode naturoplevelser) For meget sognepolitik i planlægningen Muligheder i omgivelserne, der kan påvirke Odsherred positivt Uddannelse, job og erhverv Samarbejde mellem erhvervsvirksomheder Behov for at være en del af et fællesskab Vidensbranchen Virksomheder der vækster får anerkendelse Tiltrække offentlige arbejdspladser Den digitale arbejdsplads styrke Novo Nordisk, Lundbeck, Poul Johansen Råvarerne Håndværkerfradrag Erhvervsudvikling inden for miljø, økologi Iværksætteri Teknologi og digitalisering Bosætning og befolkning Mange forskellige bosætningsmuligheder byer, landsbyer, landområder, kystområder, stuehuse, lejligheder, villaer, parcelhuse, bofællesskaber Sommerhussalg til udlændinge + ophævelse af sommerhusstatus Landsbestemte byggesagstakster (for så bliver det forhåbentlig billigere) Ejendomspriserne i forhold til Holbæk, Roskilde, København Stigende efterspørgsel på frisk luft og velvære, gælder både helårsboliger og sommerhuse Elendige skoler i København Tendens til at der trækkes mod storbyer Holbæk er ved at komme i fart skaber bosætning i Odsherred Fritidsborgerne Ensartet alderssammensætning (de mange seniorer og det at der sådan en stor gruppe af dem må kunne bruges positivt) Aktive pensionister 7/20

8 Infrastruktur Bedre infrastruktur til de store byer Kalundborg Odsherred Rute 21 Nærhed til København Nærhed til Århus Tunnel Rørvig - Hundested Odden-Århus Tog til København Pendling, for der kommer flere og flere muligheder for at arbejde hjemme Færgeruter Natur, kultur og tilbud En stigende interesse for nærhed til natur og ro Råvarerne Kyst og vand, fritidsmuligheder Byer og lokalsamfund Lokalsamfundenes er stærke Branding Branding Odsherred er midt i Danmark Øvrige Øget tværkommunalt samarbejde Odsherred kan blive fremtidens åndehul Økologi er efterspurgt Fundraisering Geoparken samler kommunen Mere fritid Blive Danmarks Florida (også på en post-it benævnt for Florida-syndromet ) Fødevareromantik 8/20

9 Trusler i omgivelserne, der kan påvirke Odsherred negativt Uddannelse, job og erhverv Nærhed til uddannelse Odsherred er placeret langt væk fra vækstcentre Højtuddannede mangler job til ægtefælle Arbejdspladserne er i Kbh. Udflytning af offentlige arbejdspladser, fx Udbetaling DK Få arbejdspladser Fagligheden er for lav Ingen uddannelsesinstitutioner Ingen ungdomsuddannelsesinstitutioner Mangel på spændende butikker Et arbejdsmarked uden de store muligheder Udfasning af eksisterende virksomheder (Lundbeck, NKT, Egebjerg Maskinfabrik (jf. situationen i Rusland)) Lukning/flytning af offentlige arbejdspladser Manglende uddannelsesinstitutioner, også i omegnskommunerne Urbanisering Finanskrise 2, fortsat lav vækst Bosætning og befolkning Finere at bo i Gentofte Odsherred giver ikke sikkerhed for skoler / uddannelse, fritidsaktiviteter og arbejde Dyre transportomkostninger til job o.a. Tid er kostbar lang transporttid Tendens til at der trækkes mod storbyer Udflytning fra land til by megatrend Børnemangel Den høje gennemsnitsalder Infrastruktur Rute 21 Odden-Århus En færgelukning Natur, kultur og tilbud Få hoteller m.m. Tang 9/20

10 Branding Manglende viden om kvaliteter i vores område Geoparken ikke alle er med Konkurrencen fra de andre kommuner om noget af det samme, som vi vil så vi ikke magter at skille os ud Øvrige Omegnskommunernes aktivitetsniveau (job og fritid) Dårlig mobildækning / internet Holbæk & Kalundborg Rusland Regler Skrøbelig økonomi Verdens ende Et sted man kører igennem Klan-mentalitet (manglende evne til at tænke i helheder) Natur- og miljøfundamentalisme At man oplever forfaldet, fordi vi ikke formår at gøre noget ved det (hvordan får vi private til at rydde op, renovere?) Manglende lånemuligheder (sort plet på danmarkskortet) Et mobil- og datanet med huller, it der ikke fungerer optimalt 10/20

11 Postkort - Odsherred i år 2024 Til Danmarks bedste og fremsynet politikere At det er meget let at komme fx til København med offentlig transport. At det er her man bor i Danmarks skønneste område. Vi har Danmarks bedste infrastruktur og internetforbindelse Til mine venner og kærester i Danmark og verden Kære.. Jeg lovede at fortælle hvordan og hvorfor Odsherred blev det udviklingscenter som det er. Vi lykkedes med den kollektive trafik som blev tilpasset de udfordringer der er unge/gamle/pendlere/turister Vores Sundhedscenter giver service som det bedste almene hospital og genoptræningscenter Fællesskabskulturer giver stadig dynamiske bølger Tang, flis m.v. forsyner sammen med sol + vind området med energi. Resten eksporteres. Kulturinitiativer har i over 10 år boblet over Naturen er intakt men tilgængelig Vi er drivende i en balanceret verden. Udviklingen fra metro til bredde. Kom og vær med Kh. din Til børnefamilien fra det mørke København Kære børnefamilie I skal flytte til Odsherred fordi: Vi har et væld af fleksible børnepasningstilbud Vi tilbyder børnepasning til kl. 21 hver dag Du kan komme til København på 1 time i vores fantastiske pendlertog I vores små lokalsamfund blomstrer frivilligheden og nærheden i stor grad. Vi kommer hinanden ved. Vi har billige boliger og frisk luft, natur, skov og strand. 11/20

12 Til Odsherredborgeren Kære borger Da vi for 10 år siden i Odsherred Byråd sat fokus på erhvervsudvikling og på tiltrækning af ressourcestærke nye borgere, var vi meget udfordret på økonomien. I dag kan vi heldigvis se, at de børnefamilier der flyttede til Odsherred i 2015 er veletableret og har job i lokale virksomheder som virkelig er blomstret op efter vi etablerede den helhedsorienterede erhvervsservice. Vi har nu en økonomi der gør, at vi påtænker at nedsætte kommuneskatten, så den kommer på niveau med landsgennemsnittet. Til alle I år 2014 kendetegnes Odsherred Kommune ved: Forskellige dagtilbud med lange åbningstider Hurtig forbindelse til de store byer Børnemiljøer/ungemiljøer i bymiljøet Internet/telefoni-dækning overalt Sammenhængende bysamfund med cykelstier og offentlig transport Fokus på sundhed, skoler, ældre og dagtilbud Fagligt opdaterede skoler Borgerinddragelse, der skal sikre byer Kære kommende borger i Odsherred Odsherred er et fantastisk sted både at bosætte sig, komme som turist og som erhvervsdrivende. Vi har en Geopark, som har påkaldt sig internationalt ry for al slags turisme Erhvervslivet har fået et kæmpe boost hvilket også har betydet at mange har bosat sig her midt i alle herlighederne. Skolerne leverer veluddannede børn, der alle får en uddannelse. Til alle Kom til Dragsholm slot og smag deres gode egenproducerede Gran Cru Rødvin 12/20

13 Kære Per og Julie Jeg må desværre meddele jer, at det ikke har været muligt at finde en ledig bolig til jer i Odsherred. Jeg har sat jer på venteliste i GO sekretariatets boliganvisning og håber, at vi senere på året kan hjælpe jer til jeres drømmebolig i Herredet. PS Hils jeres børn mange gange. Hilsen.. Kære veninde Hvor er jeg glad for at du nu flytter til Odsherred. Vi mangler også akademikere på vores mange virksomheder. Du kan søge både ved medicinalvirksomhederne og indenfor IT. I købstaden Nykøbing har vi det skønne gågademiljø, og i det hele taget rigtig mange forskellige specialforretninger og store kædebutikker, som lever fint af de godt indbyggere, som vi er. Du kan finde alle typer af boliger, og mange folkeslag, nu hvor alle europæere frit kan erhverve alle typer boliger. Succes roses og hædres af alle vi er en kommune hvor initiativ belønnes fysisk og psykisk. Tag børnene med vi har ry for nogle af landets fremmeste folkeskoler. Har et kendt og internationalt miljø Har sommerhuse der må købes af udlændinge Har en planlægning af turist- og bosætningsområder der er slået igennem Har indbyggere Har en skatteprocent på 20 Er kendt som Danmarks Florida Har turister der strømmer til Geopark Odsherred, strande, natur og kultur Siger velkommen til sine nye borgere på det nye rådhus i Vig, og har lige scoret Johanne Schmidt Nielsen og familie som tilflytter Har en geopark, der er slået igennem og har vist sit værd Har takket være klimaændringerne udviklet sig til en konkurrent til Middelhavslandene Har sommerhuse der må købes af udlændinge Har håndværkere med ordrebøgerne fulde Er pæn, ingen tang på strandene som bliver revet hver morgen Har gode veje uden huller og med god skiltning Har ejendomme som er sat i stand Er ikke sat skak af latterlige landzonebestemmelser Har stadig gang i daginstitutioner og skoler, for børnefamilierne er flyttet til Har en borgerlig borgmester 13/20

14 Har undergået en makeover Er velplejet a la Bornholm Har strande hvor det myldrer af turister og landliggere Har ikke ildelugtende tang på strandene Har erhvervsområder fyldt op med mindre erhverv, også de områder velholdte Har masser af nyanlagte cykelstier Odsherred blev Danmarks første Geopark i Vi har mange velfungerende lokalsamfund. Et rigt foreningsliv. Vi har teatre og vi har gode skoler både i kommunal regi og friskoler samt 2 højskoler. Vi har ved ihærdigt pres på folketingspolitikerne fået ændret lovgivning, så man kan lave flere ejerboliger på nedlagte landbrug, og vi har fået lov at etablere nye husmandskolonier. Det er nemt at køre til og fra. Fem kvarter til København og Aarhus. Vi har en pendlerbus fra Vig til København og næste gratis transport med færgen til Aarhus. Odsherred: Pæn og indbydende kommune. Turismen er en stor del af vores grundlag 2 hovedbyer med blomstrende handelsliv og uddannelsesinstitutioner. Mange små lokalsamfund med hver sin identitet. Danmarks bedste folkeskole. Kendt for sit foreningslov, og hvor der er gode muligheder for opstart af små virksomheder, fordi her er mobildækning. Billige grunde + gode stabile medarbejdere. Vi skal investere i børn i Odsherred de er fælles fremtid. Det kræver en helt særlig indsats, som rækker ud over almindelig drift. En ekstraordinær indsats utraditionelle metoder som giver genlyd skaber vækst og gejst i Odsherred og udenfor kommunen. 14/20

15 Et forpligtende fællesskab mellem Ung i Odsherred, foreningslivet, udøvende kunstnere, kulturinstitutioner samt børne- og ungeinstitutioner styrker børns praktiske og kreative intelligens samt vækster både børnetal, foreningslov, kunst, kultur og bosætning. Konkret skal for at udarbejdes en markant og systematisk bæredygtig strategi nedsætte en særlig tværgående, som initierer indsatsen. Børnevenlig, foreningsliv, kultur og bosætning. Odsherred har: Uddannelse til alle Pasningsgaranti med skole idræt, musik og kunst - børnehaver Geopark Branded Odsherred Miljøvenligt + energi -> i København, maske som i Kina. Boliger efter eget ønske. Tog til København gratis transport Foreningsliv Social samvær gøre en forskel Frivillige netværk Højne sundheden forebyggelse I Odsherred er der god plads til folk, der ønsker fred og ro. Rene strande og vedligeholdte motionsstier, skove og langs vandet. Der er massere af aktiviteter, muligheder i de moderne og fleksible idræts- og svømmehaller. Kunsten er rigt repræsenteret med massere af hyggelige gallerier spredt ud om hele kommunen. De mange spændende spisesteder byder på retter baseret på egnens råvarer. 15/20

16 Befolkningen er vokset til , der hhv. bor villaer og sommerhuse langs kysten. Cowi og andre virksomheder har fundet frem til, at Odsherred er det perfekte sted for medarbejdere - lys, ro og plads. Kridhvide strande så langt øjet rækker. Det kaldes Nordens riviera Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som. Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som. Taget første spadestik til direkte forbindelse til København Har en sundhedsplan Skolereform og struktur er lykkedes og vi har Danmarks bedste skoler 100 % internetdækning Selvforsynende med energi Har et turismeakademi Hvornår er vi lykkedes? Hvad er succeskriterierne? Når befolkningsudviklingen er fortsat stigende set over en årrække Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som. År 2017 Folkeskolerne er et tilvalg Geopark brandet er slået igennem Kvaliteten i turismen matcher prisen Forretningssamarbejder mellem erhvervsvirksomheder Den dygtige iværksætter anerkendes Der er mange cykelstier Teaterskolen anerkendt Infrastruktur til Kalundborg Tilgængelighed til naturperler Match mellem studerende og virksomheder (også studerende fra andre kommuner) Vand i Sidinge fjord Landliggere har flyttet adresse til Odsherred Landliggere er inkluderet i fællesskaber Anerkendelse af vækstpotentiale både hos personer og virksomheder De gode historier Studiemiljøer / studiestøttepunkter 16/20

17 År 2024 Dragsholm Slot som fyrtårn for mad og nyskabelse Landliggere er blevet borgere. Det har højnet uddannelsesniveauet, givet arbejdspladser, stærke skoler med høj faglighed Geopark har understøttet erhvervslivet, som er blevet boostet. Det har givet stærke skoler, flere borgere og højere uddannelsesniveau ALT UDSOLGT! Et sted man taler om og gerne vil bo Livet er værdifuldt! Fællesskaber og bæredygtighed. Samfundet er bundet godt sammen. Fællesskaber giver ansvarlighed, som giver optimisme, som skaber forandringer og det giver levedygtighed uden ekstern hjælp Hvornår er vi lykkedes? Hvad er succeskriterierne? Succeskr iterier 10 % af landliggerne har flyttet adresse til Odsherred Indsatser 150 km. Cykelstier Plan for vej til Kalundborg Profilskoler / linjefagsskoler Plan for vand i Sidinge fjord Servicering af iværksættere effektivt og hurtigt Iværksætter har skabt x antal arbejdspladser / Iværksættere er blevet til større virksomheder Proces a la lokaldemokratiet for landliggerne Lokal kunst bruges til udsmykning af kommunaleejendomme Netværk / klynge på erhvervsområdet Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som Byrådet, der vil Bosætning af børnefamilier Skabe et fællesskab mellem foreningslov, kunst, kultur og børneinstitutioner. Vi vil investere markant på børneområdet. Geoparken er fuldt implementeret i befolkningen. Som minimum skal 95 % af en årgang består afgangsprøverne i 9 klasse 17/20

18 Når store dele 95 % - af erhvervslivet har oplevet en professionel service Når de fleste af borgerne siger de kender Geoparken 80 % Flere solgte råvarer og flere gårdbutikker Have Danmarks bedste folkeskole Give gode vilkår for erhvervslivet Gøre geopark til en del af borgernes hverdag Skolereformen er integreret To nye moderne fleksible idrætshaller 1 ny svømmehal De to brændte haller er genopført Ideen om Grønnegården er forankret Hvornår er vi lykkedes? Hvad er succeskriterierne? Der er tilført 5 % flere børnefamilier i 2016 Vi nedsætter børnetaksterne til Danmarks laveste Der er indført fleksible åbningstider Timetallet i folkeskolen øges Indsatser Byrådet nedsætter et 17.4 udvalg bestående af politikere, foreningsliv, lærere, pædagoger, kunstnere, kulturfolk til at udarbejde en procesplan + strategi for at Byrådet får et arbejdsredskab. Varighed ca. 1 år og udmøntes i en vedtaget strategi i Byrådet En klar bosætningspolitik. Odsherred er ved udgangen af denne byrådsperiode år 2017 positivt kendt som. Visionen: Danmarks bedste friluftskommune (samlebegreb for det nedenstående) Hvornår er vi lykkedes? Hvad er succeskriterierne? Målsætninger: Skabe plads og råderum til skæve initiativer Arbejde på at få lavere takster på byggeri, daginstitioner m.v. Sætte flere penge af til infrastruktur og til faciliteter til friluftsliv m.v. Skaffe et vist antal børnefamilier, borgere 18/20

19 Indsatser og prioritering Hvilke fremtidige prioritering skal foretages for at nå derhen? 1. Børnefamilier rammerne generelt specifikt i forhold til skoler, daginstitutioner, cykelstier, kost 2. De gode historier 3. Erhvervsliv, klynger, iværksættere 4. Praktik og studiemiljø, herunder kobling mellem studerende og erhvervsvirksomheder % internet- og mobildækning 2. Profilskoler, herunder toptunede skoler i forhold til den nye reform samt foreningsbibliotek. Giv de to skolebestyrelser reel indflydelse 3. Infrastruktur/transport og bosætning 4. Selvforsynende med vindmøller i vand, udnyttelse af tang (=guld) og samarbejde med Samsø omkring erfaringsudveksling 5. Sundhedsplan samspillet mellem Sundhedscentret, praktiserende læger, patientorganisationer m.fl. fungerer. 1. Bosætning af børnefamilier OG Folkeskolen 2. Ejerskab til Geoparken 3. Færdige haller i 2014 OG Grønnegården 1. Udarbejde en samlet plan for fritidsfaciliteter, og skab sammenhæng mellem dem og de steder, hvor folk i forvejen færdes 2. Optimere og sætte fokus på Geoparken, bl.a. med skilte og stier 3. Anlægge en naturgravplads, faciliteter til kitesurfing, naturlegepladser, ridestier, mountainbikestier 4. Anlægge cykelstier, der forbinder alle byer og landsbyer, og sommerhusområderne 5. Give forældre mulighed for at vælge en pendlerdaginstitution 6. Sætte taksterne ned på daginstitutioner, byggesagsbehandling og på lignende områder 7. Fortsætte og intensivere indsatsen for at rive dårlige ejendomme ned 8. Fjerne tang og rive strande og i det hele taget ren- og vedligeholde 19/20

20 Forslag til 360 graders analyser Hvilke områder ses der størst behov for 360 graders analyse af? Befordringsområdet/Infrastrukturen Ældreplejen Frivilligområdet Sundhedsområdet - Forebyggelse frem for behandling (Social- og Sundhedsområdet) Det specialiserede området (skabe råderum for politisk prioritering) Plejehjem Inklusion på folkeskoleområdet Sundhedsområdet Turisme, natur, oplevelsesøkonomi 20/20

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Bosætning som strategi

Bosætning som strategi Bosætning som strategi Hans Thor Andersen 22. NOVEMBER 2013 Bosætning som strategi Baggrund hvorfor bosætningsstrategi? Udfordringerne funktionel og regional forandring Det regionale billede Lokale akvisitionsstrategier

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere