LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE"

Transkript

1 LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER FREMTIDEN SIDE 6 A B C D E F G

2 INDHOLD FÅ INSPIRATION TIL BOLIGRENOVERING Indledning: Bo billigere, bedre og mere klimaklogt... 1 Hvorfor bruge arkitekt?... 2 Tre typiske huse i Sønderborg-området: Stuehus, murermestervilla og parcelhus... 4 Brugerguide til inspirationskataloget... 6 Forslag 1: Murermestervilla... 8 Forslag 2: Stuehus Forslag 3: Parcelhus Den gode byggeproces Finansieringsmuligheder når der skal energirenoveres Tre vigtige og effektive fokusområder Læs om arkitekterne bag de tre forslag Læs om parterne bag inspirationskataloget... 33

3 ZERObolig INSPIRATION 1 BO BILLIGERE, BEDRE OG MERE KLIMAKLOGT Ambitionen for Sønderborg-områdets ZERObolig-projekt, er at bo billigere, bedre og mere klimavenligt. En ambition som vi gerne vil realisere i et tæt samarbejde med områdets boligejere, håndværkere, arkitekter, rådgivere, ejendomsmæglere og pengeinstitutter. Områdets private boligmasse omfatter ca boliger, hovedparten opført over de seneste ca. 250 år og med en gennemsnitsalder på 65 år. Boligerne skaber trygge rammer om vores privat- /familieliv, og vi har indrettet dem, så de matcher vore krav til funktion og komfort. Vi bruger energi til opvarmning af boligen, komfort, lys, madlavning og til boligens mange apparater m.m. Med stigende energipriser og den lovpligtige energimærkning ved salg er der nu en synlig kobling mellem boligens energimærke/forbrug og boligens værdi i salgssituationen. Derfor giver det rigtig god mening at sammentænke funktionalitet, komfort og energi, når vi igangsætter renovering af boligen. Det er det, vi kalder energirigtig boligrenovering. Næppe to boliger er helt ens, og det samme gælder de mennesker, som bor i dem. Derfor har vi med kataloget lagt vægt på mangfoldighed og inspiration. Kataloget præsenterer således 12 forskellige forslag til energirigtig boligrenovering udarbejdet af Sønderborg-områdets egne arkitekter fokuseret på 3 af områdets typiske boliger: stuehuset, murermestervillaen og parcelhuset. Resultatet er blevet en række meget spændende forslag, som får funktionalitet, arkitektur, komfort og energiforbrug til at gå op i en højere enhed. Kataloget giver boligejerne mulighed for også at drømme grønt og fremtidssikret. Områdets håndværkere, arkitekter og rådgivere står klar til at vejlede om de rigtige løsninger, og pengeinstitutterne bakker op med attraktive lån. Der er noget for enhver pengepung og hellere gøre lidt ad gangen, men gøre det rigtigt, er et af dogmerne omkring energirigtig boligrenovering. Vi ønsker alle en god læsning og håber at kataloget må inspirere rigtig mange til at komme i gang. Peter Rathje ZERObolig ZERObolig er økonomisk støttet af Bright Green Business

4 2 ZERObolig INSPIRATION HVORFOR BRUGE ARKITEKT? HVAD KAN EN ARKITEKT HJÆLPE DIG MED? Hvis du skal bygge om eller til, kan det være en god idé at få arkitekthjælp til inspiration og mulige løsninger. De fl este boligejere har gode idéer til deres boliger, men mangler ofte viden om arkitektoniske forhold som lysindfald og rumfordeling. Arkitektens rolle er at kunne se byggeprojektet i en helhed, så fl ere elementer for eksempel energiforbrug, brugsværdi og arkitektur fungerer sammen. Arkitekten kan desuden give dig et indblik i projektets omfang, hvilke byggetekniske udfordringer det medfører og give et overblik over, hvordan projektet bedst føres ud i livet. Det er en god idé at have en arkitekt med i alle faser og ikke kun i idéfasen, når der skal tegnes skitser. Der kan nemlig være store ekstraomkostninger ved fejldisponeringer i et byggeprojekt. Derfor kan udgifterne til en arkitekt hurtigt være tjent ind i forhold til de problemer, du risikerer undervejs. ARKITEKTEN KAN HJÆLPE MED: Et gratis og uforpligtende indledningsmøde Idéer og skitser på baggrund af dine behov og ønsker Byggetilladelse bl.a. projektbeskrivelse og tegninger Hovedprojektet dvs. det færdigtegnede byggeprojekt som håndværkerne bygger efter Rådgivning fra start til slut i projektet

5 ZERObolig INSPIRATION 3 ARKITEKTEN TÆNKER I HELHEDER Arkitektur handler i høj grad om at tænke i helheder. Om- eller tilbygningen, det eksisterende hus og dine behov skal kobles sammen, så der skabes en sammenhæng. Specielt når man skal energirenovere, er der mange forhold, hvor arkitekten kan hjælpe med at sikre sammenhæng. Hvordan er mulighederne for en ombygning af dit hus? Hvordan kan der efterisoleres mest optimalt? Hvilke vinduer skal vælges? Hvordan kan der installeres solvarme eller solceller på taget på en arkitektonisk velfungerende måde? Der er mange spørgsmål, som skal afklares for at opnå en sammenhæng i byggeprojektet. En ombygning kan være et stort indgreb i dit hus, og det skal naturligvis ende med at blive en fordel for hele huset og ikke kun for dele af det. Tommelfi ngerreglen i forbindelse med energirenovering er, at det er bedre at gøre lidt men godt. Derfor kan energirenoveringen eventuelt gennemføres i etaper for at gøre det økonomisk overskueligt. Vælger du den løsning, er det vigtigt, at du har et overblik over de næste skridt i projektet. Også her kan arkitekten hjælpe med at sikre helheden. ARKITEKTEN KAN FORØGE VÆRDIEN AF DIT HUS Ved at arbejde sammen med en arkitekt kan dit hus blive mere værd - både i kroner og ører men også hvad angår brugsværdien i hverdagen. Eksempelvis bruger mange ejendomsmæglere ofte salgsargumentet om, at hvis huset er arkitekttegnet, kan der ofte sikres en højere salgspris. Endnu vigtigere er det, at arkitekten kan hjælpe med at undgå klassiske fejl, som for eksempel at vælge de forkerte materialer eller løsninger. Og ikke mindst kan arkitekten være med til at fremtidssikre boligen, så den ikke kun passer til dine behov, men også vil kunne bruges af nye ejere med andre behov. Endelig kan arkitekten hjælpe med enten at give din bolig et personligt og individuelt præg, hvis du bor i et typisk og anonymt parcelhus, eller bevare dets særpræg hvis du bor i et hus med en høj arkitektonisk værdi. Begge løsninger kan øge værdien af din bolig.

6 4 ZERObolig INSPIRATION 33TYPISKE HUSE I S Ø N D E R B O R G - O M R Å D E T DE 3 TYPISKE HUSTYPER I SØNDERBORG- OMRÅDET Der er enfamiliehuse i Sønderborg-området, som især er fordelt på tre typiske hustyper: Stuehuset, murermestervillaen og parcelhuset. De tre hustyper udgør omkring 75% af alle huse i området. Derfor er det netop de tre hustyper, som er brugt i dette inspirationskatalog, så fl est mulige kan relatere sig til husene og føle sig inspireret af arkitekternes forslag til energirenovering. 1. MURERMESTERVILLA Murermestervillaen er et enfamiliehus baseret på ens byggeprincipper og arkitektoniske standarder med andre ord er det det første typehus, der blev bygget mange af i årene I Sønderborg-området er cirka 18% af boligerne er opført i den periode. Husene er karakteriseret ved røde mursten, rødt tegltag eller skifertag med en praktisk og funktionel indretning, ofte i 11/2- plan med kælder. Vinduerne er almindeligvis Dannebrogsvinduer, dog ikke i Sønderborg-området hvor man tit var inspireret af tysk byggeskik. Murermestervillaer er oprindeligt ikke særlig godt isoleret. Mange har derfor udskiftet vinduerne eller monteret forsatsrammer. Ofte hulmurs- og efterisoleres loftet i forbindelse med, at der bliver lagt nyt tag. I alle tilfælde er det vigtigt, at huset istandsættes med respekt for dets stil og brug af materialer.

7 ZERObolig INSPIRATION 5 2. STUEHUS Omkring 10% af boligerne i Sønderborg-området er stuehuse eller landhuse opført før år 1900, da en stor del af danskerne boede på landet. Oprindeligt har de fl este landhuse haft stråtag og bindingsværk. De senere landhuse var fuldmurede og med tegltag. Landhuse blev fra midten af 1800-tallet større, ofte med fl ere stuer og en 1. sal med værelser og der blev højere til loftet. Det er særligt for stuehuse i Sønderborg-området, at de ofte er bygget med en frontspids. Vinduerne er oftest bondehusvinduer. Det kan kræve en ekstra indsats at vedligeholde et landhus, hvis man vil gøre det i overensstemmelse med ældre byggeskik og byggematerialer. Landhuset er som udgangspunkt ikke velisoleret. 3. PARCELHUS Typehuset fra erne er det mest almindelige enfamiliehus i Danmark. Det er som regel af mursten, har store termovinduer og eternittag og er oftest i ét plan. I Sønderborg-området er 41% af boligerne opført i denne periode. Husene er i modsætning til stuehuse og murermestervillaer i stort omfang præfabrikerede og langt hurtigere og billigere at opføre end tidligere tiders boliger. Byggeteknisk er de ikke særlig komplicerede og desuden relativt lette at bygge om, da mange af indervæggene er lette og ikke-bærende. Desuden er det muligt at tilbygge og renovere i samme stil og med materialer, som husene oprindeligt blev bygget i. Typehuse, der er bygget før energikrisen i starten af 1970 erne, er normalt ikke godt isolerede. Det kan derfor være en god idé at efterisolere og skifte vinduerne ud med energivinduer.

8 6 ZERObolig INSPIRATION BRUGERGUIDE T I L K A T A L O G E T ENERGIMÆRKE Energimærkning af huse er identisk med energimærkning af eksempelvis hårde hvidevarer. A indikerer således høj energieffektivitet, mens et G markerer en lav effektivitet. Målet med energimærket er at synliggøre energiforbruget og give boligejere viden om, hvordan energiforbruget kan nedbringes. Energimærket, som er lovpligtigt i forbindelse med salg, udarbejdes af en energikonsulent, der gennemgår hele boligen. En god energiklasse giver ikke kun et lavere energiforbrug. Det smitter ifølge fl ere ejendomsmæglerkæder også af på salgsprisen. A B C D E F G Nye huse, som er opført efter det nye bygningsreglement BR10, er A-mærkede. Ældre huse, som bliver energirenoveret, kan almindeligvis ikke opnå mere end et C-mærke. En energimærkning skal foretages af en beskikket energikonsulent. I inspirationskataloget er energimærkningen foretaget af Botjek. ENERGIFORBRUG Der er foretaget en FØR- og EFTER-energimærkning af de tre huse, så det er muligt at se effekten af renoveringen på energimærket og energiforbruget. Et lavere energiforbrug smitter af på energiudgiften. Spørgsmålet er, om energirenoveringen selv kan tjene sig ind altså om den lavere energiudgift matcher afdraget på boliglånet til at betale for energirenoveringen. En energirenovering giver ikke kun lavere energiforbrug, men også bedre indeklima, komfort og brugsværdi, foruden en forøgelse af boligens samlede værdi. Man skal således lave en samlet vurdering af fordelene og udgifterne ved en eventuel energirenovering.

9 ZERObolig INSPIRATION 7 BUDGET Der er angivet faste budgetrammer for de 12 arkitektforslag. For murermestervillaen og parcelhuset er de fi re forslag lavet inden for en budgetramme på kr., kr., kr. og mio. kr. Budgetrammen for stuehuset er højere på grund af husets størrelse den ramme starter ved kr. og slutter ved 1,6 mio. kr. EJENDOMSVURDERING Der er foretaget en FØR-ejendomsmæglervurdering af de tre huse, der bruges som udgangspunkt for arkitektforslagene. Og der er foretaget 12 individuelle EFTER-vurderinger af forslagene. Derved kan man vurdere, om udgiften til energirenoveringen eventuelt kan tjenes ind igen ved salg af boligen. Hvis man energirenoverer sit hus for at sikre en højere salgspris, giver investeringen størst gevinst med en renovering fra A-Z. En klatrenovering vil sandsynligvis ikke være rentabel, hvis huset skal sælges. Men skal huset ikke sælges, kan man selvfølgelig strække renoveringen over længere tid og ikke gøre det hele på en gang. Ejendomsvurderingen i inspirationskataloget er foretaget af statsautoriseret ejendomsmægler Merete Lund Brock, Home i Sønderborg. ARKITEKTFORSLAG De seks arkitekter bag de 12 forslag har haft frit slag til udarbejdelse af forslagene, dog inden for fastsatte budgetrammer. Resten var op til dem. Derfor vil nogle forslag ligne hinanden på visse punkter, mens andre vil pege i forskellige retninger. Der er også forskel på, hvordan arkitekterne har valgt at fremstille deres løsninger. Nogle arbejder digitalt, mens andre tegner i hånden, hvilket giver variation i fremstillingen. Der er kun plads til enkelte arkitekttegninger i inspirationskataloget, men det er muligt at se alle forslagene på

10 8 ZERObolig INSPIRATION 1 MURERMESTERVILLA 182 kvm

11 ZERObolig INSPIRATION 9 FØR EJENDOMSVURDERING EJENDOMSVURDERING FØR RENOVERING: KR. Murermestervillaen er fra 1933 med stueetage, 1. sal, fuld kælder og opført i røde mursten, blådæmpede tagsten og med kampestenssokkel. Vinduerne, som er i rimelig stand, er oprindelige med et lag glas og forsatsrammer af varierende kvalitet. Tagrumsisoleringen er mangelfuld og delvist ikke eksisterende. De eneste ændringer, der er sket ved huset, som er indrettet ifølge de oprindelige tegninger, er etablering af et badeværelse i kælderen og udskiftning af køkkenet. Huset opvarmes med fjernvarme. Radiatorerne i stueetagen er placeret under vinduerne, mens de på 1. salen er placeret inde i rummene. Hvilke ønsker har husejerne? Vores hus fremstår, som det blev opført i 1933 bortset fra etablering af et badeværelse i kælderen og en køkkenmodernisering i 1970 erne. Vi ønsker fortsat at bevare husets arkitektur, charme og atmosfære, men vil gerne sænke energiforbruget, installere et nyt køkken og modernisere badeværelset på 1. sal. Derfor skal energirenoveringen (tag, isolering, varme- og elinstallation), køkkenmodernisering og badeværelset gennemføres på en måde, så huset ikke ændres markant. Vi vil meget gerne bevare vores gamle vinduer med forsatsrammer og ønsker derfor at renovere dem og få fremstillet forsatsrammer til de vinduer, der ikke har det. Erna og Benny Nielsen ENERGIFORBRUG Fjernvarme 258 kwh/år/m 2 Energimærke kr. / år F

12 10 ZERObolig INSPIRATION EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: KR. Man kan reducere energiforbruget betydeligt ved at energirenovere eller udskifte vinduer og foretage essentielle energirenoveringer. Dette forslag viser, at man med relativt få midler kan opnå en mærkbar energireduktion. Foruden udskiftning af vinduer er der i dette forslag foretaget: Hulmursisolering og efterisolering af gulv mod kælder Udskiftning af cirkulationspumpe og efterisolering af rør i kælder Udskiftning af vinduer og døre har stor indfl ydelse på husets udseende. Derfor er det afgørende, at man nøje vælger vinduer i tråd med husets stil og udtryk. I en murermestervilla vil vinduer uden lod og tværpost ændre husets karakter markant og ændre ved dets arkitektoniske særkendetegn. På den baggrund og som det fremgår af forslaget, er der fi re muligheder for, hvad man kan gøre ved vinduerne. Vælges nye Dannebrogsvinduer, kan man eventuelt vælge en løsning med en træ-/aluminiumsramme for at nedbringe vedligeholdelsesudgifterne til det minimale. Her er fokus på vinduer, som udskiftes konsekvent. Denne renovering er delvist rentabel her og nu, og resten kan hentes ind over tid pga. lavere energiudgifter. De eksisterende tysk-inspirerede vinduer med liggende rektangulære glas istandsættes med maling og kit og påmonteres nye forsatsrammer med energiglas Udskiftning til nye Dannebrogsvinduer med lod- og tværpost med 2- eller 3-lags energirude Udskiftning til nye Dannebrogsvinduer med lod- og tværpost samt en sprosse med 2- eller 3-lags energirude Udskiftning til nye Dannebrogsvinduer med lod- og tværpost samt fl ere sprosser med 2- eller 3-lags energirude BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 34% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 166,8 Energimærke D

13 ZERObolig INSPIRATION 11 EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: KR. Dette forslag fokuserer på 1. salen, hvor der kommet nyt tag, efterisolering og et større og bedre badeværelse, hvilket giver en mere brugbar etage og en energireduktion. På 1. salen er den eksisterende indretning uhensigtsmæssig på grund af spildplads til den lille mellemgang, den manglende direkte adgang til et af værelserne og et utidssvarende badeværelse. Arkitektens forslag til ny indretning giver et nyt større badeværelse, tre regulære værelser med direkte adgang fra trappeopgangen, bedre adgang til balkonen fra to værelser og spildpladsen i den eksisterende mellemgang fjernes. Desuden kan der etableres en hems i forbindelse med det mindste af værelserne med et ovenlysvindue, således at der kompenseres for værelsets størrelse. Det er dog kun det nye badeværelse, som er indeholdt i prisoverslaget. Energirenoveringen giver foruden et nyt, bedre og større badeværelse på 1. salen: Et nyt tag, nye tagrender og nedløb Efterisolering af hele 1. salen både indvendigt og af vandrette lofter og skråvægge Montering af forsatsrammer med energiglas på 1. salen Ny placering af radiatorer under vinduerne på 1. salen Efterisolering af rør i kælderen Efterisolering af eksisterende hulmursisolering Samlet set får man en mere optimal udnyttelse af 1. salen både brugs- og energimæssigt. Denne renovering er knap så rentabel her og nu, fordi den fokuserer på én etage frem for helheden, men den vil give lavere energiudgifter. BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 37% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 208,6 Energimærke D

14 12 ZERObolig INSPIRATION EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: KR. I dette forslag opnås en stor energireduktion. Samtidig skabes der en bedre planløsning i stueetagen ved at ændre adgangen fra køkkenet ved at sløjfe døren til gangen, hvorimod der etableres en bred åben adgang direkte fra køkkenet til spisestuen. Derved skabes bedre sammenhæng mellem rummene. Forslaget inkluderer en fornyelse af køkkenet i prisen. Foruden en ændret planløsning og et nyt køkken gøres følgende: Der foretages en hulmursisolering og en efterisolering af gulv mod kælder Taget udskiftes. I den forbindelse efterisoleres loftsrum, skunk og skråvægge samt indvendig efterisolering ved frontspids og gavl I forbindelse med udskiftning af tag og vinduer skal der også foretages en almindelig vedligeholdelse af fuger, gesimser, tagrender, nedløbsrør og kvistbeklædning Udskiftning af døre og vinduerne med energivinduer af typen Dannebrog, så de eksisterende lavformat ruder ændres til højformat sprosserne fastholdes, da de klæder husets samlede udseende Udskiftning af cirkulationspumpe og efterisolering af rør i kælder Udskiftning af varmtvandsbeholder I dette forslag ses hele huset som en helhed, energirenoveringen er rentabel og vil desuden give langt lavere energiudgifter. BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 59% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 115,0 Energimærke C

15 ZERObolig INSPIRATION 13 EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: KR. Dette forslag opnår den største energireduktion i forhold til budgettet. Samtidig prioriteres komfort og alternative varmekilder med solceller og gulvvarme på 1. salen. Forslaget indebærer følgende tiltag: I kælderen og tagetagen er vinduerne i dårlig stand og udskiftes med energivinduer Vinduerne i stueetagen restaureres, og glasset i de eksisterende forsatsrammer udskiftes til energiglas Tagetagen energirenoveres med et nyt tag og efterisolering af hele tagetagen, og der etableres et 2 kw solcelleanlæg indlagt ved siden af frontspidsen Desuden forbedres planløsningen i stueetagen ved at etablere adgang mellem køkkenet og spisestuen. Pris for nyt køkken er ikke indregnet i forslaget Efterfyldning af eksisterende hulmursisolering Udskiftning af cirkulationspumpe og efterisolering af rør i kælder Udskiftning af varmtvandsbeholder Denne helhedsløsning er helt rentabel og vil desuden give lavere energiudgifter. Endvidere restaureres gesimserne, og sidepartierne på frontspidserne fornys med zink, ligesom tagrender og nedløb fornyes med zink. For at forbedre komforten i tagetagen udlægges desuden gulvvarme med en overliggende gulvbelægning I stueetagen monteres væghængte konvektionsradiatorer under vinduerne, for at sikre bedre komfort og bedre varmecirkulation BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 71% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 187,0 Energimærke B

16 14 ZERObolig INSPIRATION 2 STUEHUS 380 m 2

17 ZERObolig INSPIRATION 15 FØR EJENDOMSVURDERING EJENDOMSVURDERING FØR RENOVERING KR. Stuehuset fra 1777 er 200 m 2 i grundplan med massive pudsede ydervægge. Termovinduerne med sprosser er fra sidst i 1970 erne. Oprindeligt har huset haft stråtag, men siden 1905 har huset haft rødt tegltag. Indretningen af 1. salen som er gennemgående uisoleret er uhensigtsmæssig med tilfældige knopskydninger gennem tiden. Stueetagen er moderniseret og velproportioneret, men køkkenet er mørkt og dårligt udnyttet. Der er en attraktiv terrasse mellem huset og det bagvedliggende udhus. Huset opvarmes med et fastbrændselsfyr. Alle forslagene arbejder med større budgetter end murermestervillaen og parcelhuset, fordi stuehuset er markant større. Bad/wc Værelse Badeværelse Vikt. Spisekøkken Bryggers Gang Spisestue Entre Opholdsstue Hvilke ønsker har husejerne? I stueetagen har vi for nyligt indrettet en stor spisestue, hvor familien samles fl ere gange om året. Desuden er der et nyindrettet stort badeværelse. Disse skal naturligvis ikke ændres. Men taget står til udskiftning, og i den forbindelse kunne vi godt tænke os at få en mere nutidig og samlet ENERGIFORBRUG Fastbrændselsfyr, 304 kwh/år/m 2 Energiklasse indretning af 1. salen og spare energi. Vinduerne skal også snart udskiftes med nye vinduer, som passer til huset. Desuden ønsker vi inspiration til valg af fremtidig varmekilde. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen kr. / år G

18 16 ZERObolig INSPIRATION EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: KR. Dette forslag kommer med en løsning til ny varmekilde, bedre indeklima i den primære opholdsstue og nye vinduer. Familien ønsker inspiration til en ny varmekilde. Dette kunne være et jordvarmeanlæg, hvor slangen graves ned i den sydvendte skråning bag huset og med en jordvarme unit placeret i udhuset. Et jordvarmeanlæg omdanner varmen i jorden til opvarmning og varmt vand via slanger, der bliver gravet ned. Denne proces kan fi nde sted året rundt. Dog bør det overvejes, om et jordvarmeanlæg er den rigtige løsning til din bolig, da det kræver god isolering, før det er rentabelt. Et alternativ til jordvarmeanlæg kan være et nyt pillefyr. For at øge indeklimaet og komforten inde i huset udgraves opholdsstuen, som isoleres med 300 mm fl amingo, hvorpå der støbes beton med indstøbt varmeslange. Gulvbelægning skal være et plankegulv Vinduerne, der er i en meget ringe forfatning, udskiftes med nye vinduer med energiruder, som passer til huset med hensyn til format og farve Kvisten mod syd, som bryder proportionerne i husets tagkonstruktion, fjernes og erstattes med genbrugstegl Med nye vinduer i hele huset tjener denne renovering sig selv delvist ind med en højere huspris. Desuden får ejeren lavere energiudgifter. BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 39% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 187,1 Energimærke E

19 ZERObolig INSPIRATION 17 EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: KR. Med lidt fl ere penge til rådighed end det billigste forslag kan man fokusere på nogle tiltag, der giver et lavere energiforbrug og samtidigt giver bygningen et løft: Vinduerne udskiftes til vedligeholdelsesfrie partier med energioptimerede rammer og 3-lags energiruder. De nye vinduer bør males i en lys nuance for at løfte facadens udtryk og gøre den imødekommende Ved udskiftning af vinduerne er der mulighed for at lave et stort vinduesparti i køkkenet, som vil lukke en masse lys ind og skabe en god sammenhæng til gårdrummet ud for køkkenet. Se denne løsning på tegningen nedenfor I køkken, bryggers og stue etableres et nyt terrændæk med 400 mm isolering og gulvvarme. Derved mindskes varmetabet, samtidig med at der bliver en bedre komfort, og man undgår synlige radiatorer Derudover efterisoleres ydervæggene indvendigt, da man ved udvendig isolering mister de fi ne detaljer rundt omkring på huset Som supplement til fastbrændselsfyret etableres solfangere på taget af det bagvedliggende udhus Denne løsning med nye vinduer og efterisolering tjener sig delvist ind, men vil først og fremmest give lavere energiudgifter og være en god forberedelse til en eventuel alternativ energikilde. BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 39% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 189,0 Energimærke E

20 18 ZERObolig INSPIRATION EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: KR. Med det her forslag kommer 1. salen til sin fulde ret. Hele etagen genindrettes med fi re værelser og et stort fællesrum samt et nyt badeværelse. Desuden åbnes entréen i stueetagen op til tagetagen som et dobbelthøjt rum med en trappe mellem de to etager. Den eksisterende trappe i husets gavl mod vest nedlægges Prisen forudsætter, at ejeren selv står for en del af færdiggørelsen f.eks. malearbejde. Dette forslag vil give ejendommen et kæmpe løft, fordi den nuværende 1.sal er meget utidssvarende. Investeringen giver et langt bedre hus, lavere energiudgifter og tjener sig delvist ind. Taghældning forbliver som den nuværende, men tagbeklædningen udskiftes med skifer, og der monteres solfangere på taget. Den eksisterende kvist sløjfes, og der monteres i stedet ovenlysvinduer samt et cirkelrundt vindue i frontspidsens gavl for at skabe balance i facadeudtrykket Ved frontspidsen og i gavlene forhøjes murværket ved vinduerne, så de løftes op i forhold til den lave placering, som de har i dag Skråtag, skunke og loft efterisoleres Desuden etableres der et solvarmeanlæg til brugsvand Efterisolering af varmerør Samlet set giver dette forslag en komplet energirenovering og ombygning af 1. salen, som går fra at være delvist ikkeisoleret og dårligt udnyttet til at blive langt mere funktionel. BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 48% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 208,0 Energimærke D

21 ZERObolig INSPIRATION 19 EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: KR. I dette forslag er der fokus på 1. sal og køkken. I tagetagen gøres følgende: Der skal lægges nyt tag med røde teglsten, og samtidig efterisoleres hele loftsetagen med 400 mm. For at kunne udnytte 1. salen bedst muligt og sikre bedre lysindfald etableres fem kviste i zink. Desuden monteres der nye zinktagrender og zinknedløb Endelig optimeres indretningen af 1. salen med et åbent trappeparti, så lysindfaldet i entréen forbedres, og så der skabes en bedre forbindelse mellem stueetagen og 1. salen I stueetagen gennemføres fl ere ændringer: Der laves en åbning fra køkkenet til stuen for at give et kik gennem huset, en bedre rumudnyttelse og give et bedre lysindfald Døren fra køkkenet til gården fl yttes til bryggerset, så køkkenrummet nemmere kan indrettes med spiseplads og et nyt køkken Hele køkkenet totalistandsættes med nye gulve og maling af vægge og lofter Udvendigt udskiftes alle vinduer og døre med nye energivinduer med sprosseopdeling Varmeanlægget ændres ikke, men alle termostater, elinstallationer m.m. skal gennemgås, og der opsættes solceller på baghusets tag Isolering af vægge indefra Varmerør efterisoleres Her kommer renoveringen godt rundt om hele ejendommen. Kvistene vil gøre meget for husets udtryk og rummene på 1. sal, men det er en dyr løsning. Den samlede renoveringssum overstiger, hvad denne type ejendomme kan bære i området. BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 61% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 189,0 Energimærke C

22 20 ZERObolig INSPIRATION 3155 m2 PARCELHUS

23 ZERObolig INSPIRATION 21 FØR EJENDOMSVURDERING EJENDOMSVURDERING FØR RENOVERING: KR. Parcelhuset fra 1975 er et vinkelhus i ét plan med fl adt tag og opført i kalksandsten og med bagvægge i gasbeton. Der er isoleret med 75 mm isolering i ydervægge og 100 mm i taget. Huset er opført med termovinduer. Enkelte vinduer er udskiftet med energivinduer, og andre har fået skiftet termoruden ud med en energirude. Huset er velholdt og er løbende blevet renoveret med bl.a. nyere køkken og badeværelse. Huset blev oprindeligt opvarmet med elvarme, men i slutningen af 1990 erne blev der installeret naturgasfyr. Hvilke ønsker har husejerne? Vi har boet i huset i mange år og er glade for indretningen og haven med terrassen mod syd, men kunne godt tænke os at ændre ved taget og give huset et mere nutidigt udseende. Huset kan være lidt mørkt enkelte steder, nogle gæster synes hovedindgangen kan være svær at fi nde, og vi er åbne over for solvarme eller solceller. Samtidig med renoveringen vil vi også have en grøn løsning på regnvand, som ikke skal ud i kloakken, men i stedet nedsive i haven. I første omgang skal huset fungere som en god og energirigtig bolig for os to, men samtidig skal det indrettes sådan, at en børnefamilie kunne tænke sig at købe det. Birthe og Knud Bache ENERGIFORBRUG Naturgas og elvarme 178,8 kwh/år/m 2 Energiklasse kr. / år E

24 22 ZERObolig INSPIRATION EFTER BUDGET KR. EJENDOMSVURDERING EFTER RENOVERING: Pris 1 pris KR. Med et begrænset budget er det nødvendigt at bevare det eksisterende udseende og fokusere på, hvor pengene bedst kan bruges i forhold til både at energirenovere og for at opdatere husets udseende. Valget er faldet på en efterisolering af det fl ade tag og brug af zink til tagudhæng og nyt indgangsparti. Efterisoleringen af det fl ade tag kombineres med at nedløbsrørene fl yttes, så de er udvendige, hvorved risikoen for vandskade mindskes Hulmursisoleringen efterfyldes Desuden udskiftes de eksisterende ovenlyskupler med større kupler, og der etableres et stort nyt shedlys i stuen, således at de mørke dele af huset får mere dagslys Vinduerne udskiftes ikke, da de er i god stand, og fl ere er udskiftet til energivinduer, men de resterende gamle termoruder udskiftes med energiruder Der opbygges et nyt indgangsparti, som skal give mere lys ind i entré og mellemgang - og som tydeligere markerer, hvor hovedindgangen er For at give huset et mere nutidigt udseende monteres der sternbeklædning af zink med en underbeklædning af eternit. Den løsning er vedligeholdelsesfri. Denne delrenovering tjener sig selv ind med en højrere huspris. Resten kan tjenes ind over tid pga. lavere energiudgifter. BESPARELSE Energiforbrug samlet besparelse i % 22% Forventet energiforbrug kwh/år/m 2 140,3 Energimærke D

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger 10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger På grafen nedenfor ses energiforbruget pr. kvadratmeter for energimærkede bygninger fra 1900 og så til nu. Der er et kæmpe potentiale

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne. ProjectZero. Peter Rathje 2012.05.16

Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne. ProjectZero. Peter Rathje 2012.05.16 Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne ProjectZero Peter Rathje 2012.05.16 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden 2029, baseret på vækst og mange

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigsnæsvej 71 Postnr./by: 4862 Guldborg BBR-nr.: 376-020867 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllevej 37 Postnr./by: 4683 Rønnede BBR-nr.: 320-012627 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 13 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 14 Postnr./by: 6270 Tønder BBR-nr.: 550-015598 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Chr Hansensvej 11 Postnr./by: 4520 Svinninge BBR-nr.: 316-017524 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stampebakkevej 2 Postnr./by: 4772 Langebæk BBR-nr.: 390-001380 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkemosevej 10 Postnr./by: 4293 Dianalund BBR-nr.: 340-002240 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm 6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm Energiløsninger I kapitel 5 har du fået idéer og værktøjer til at lokalisere energibesparelsespotentialer i bygningen. Ét af værktøjerne er de energiløsninger,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tuevej 5 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. juni 2015 Til den 22. juni 2025. Energimærkningsnummer 311120600

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grævlingens Kvarter 8 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2012 Til den 3. oktober 2022. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Landevejen 6 9560 Hadsund 846-019331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere