SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 V KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ advokat Søren Holm Seerup) afsagt sålydende D O M: Indledning og påstande Sagen vedrører spørgsmålet, om Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 6. juni 2003, hvorefter ord- og figurmærket BO BEDRE ikke nægtedes registreret for visse vareklasser, er rigtig henset til de ældre og velkendte registrerede figurmærker Bo Bedre/BO BEDRE.

2 - 2 - Bonnier Publications A/S har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende: 1. At registreringen af BO BEDRE som ordmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. 2. At registreringen af BO BEDRE som figurmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder Bonnier Publications A/S (herefter Bonnier) udgiver en lang række magasiner og blade og ejes af den svenske Bonnier koncern. Bonnier overtog i 1983 fra Fogtdal A/S udgivelsen af boligmagasinet Bo Bedre. Bo Bedre Det fremgår af skriftet Glemmer du så husker vi, BO BEDRE 40 AAR, at udgivelsen af Bo Bedre begyndte i 1961 som et af de første specialmagasiner for en bred ikke-faglig læsergruppe. I 60 erne guidede Bo Bedre byboerne og middelklassen om det moderne familieliv og børn. Bladet informerede om huskøb, herunder finansiering og byggeri, og moderne boligindretning til billige penge. Derudover vejledte bladet om tekniske hjælpemidler, have, madlavning og fritidsliv og gav anvisninger på Gør Det Selv-projekter. Emnet var ikke kun at bo, men også at leve. I 1970 erne koncentrerede Bo Bedre sig fortsat om især boligindretning, men deltog også i samfundsdebatten om fremmedgørelse og energiproblemer. I 1980 erne blev familiens behov og trivsel afløst af mere fokus på indretning og arkitektur. De samfundsorienterede artikler og billige Gør Det Selv-anvisninger gled ud og blev erstat-

3 - 3 - tet med inspiration. Læserne blev vejledt om personlig og unik boligindretning på alle niveauer. Bo Bedre beskrives i Den Store Danske Encyklopædi som et månedligt specialmagasin om indretning, design, møbler og have: Frem til 1970 erne var Bo Bedre-stilen for mange familier synonym med den gode smag, men siden har magasinet lagt vægt på at præsentere bud på nye stilarter og kvalitetsprodukter til de højeste indkomstgrupper. Registrering af varemærker Bonniers figurmærke Bo Bedre er registreret for klasse 16: (Tidsskrifter og bøger), og klasse 41 uddannelse og underholdning m.v. med virkning fra den 31. oktober Figurmærket BO BEDRE er registreret for klasse 35: (Udgivelse af reklametekster) med virkning fra den 27. januar Registreringen af dette mærke for en række klasser er siden hen udgået som følge af manglende brug, herunder for den øvrige del af klasse 35 og hele klasse 37. Klasse 16: Tidsskrifter og bøger. Klasse 41. Klasse 35: Udgivelse af reklametekster. Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) afsagde den 6. juni 2003 to kendelser om, at såvel ord- som figurmærket BO BEDRE nægtedes registrering for klasse 36 og klasse 42 vedrørende blandt andet ejendomsmæglervirksomhed, finansiel virksomhed, boligindretning og arkitektvirksomhed. Ansøgningen var indgivet af en ejendomsmægler i Greve. Ankenævnet udtalte, at det ældre figurmærke Bo Bedre var velkendt, og henviste i øvrigt til begrundelserne i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 25. september Ankenævnets afgørelser indebar, at den yngre foreløbige registrering af BO BEDRE blev opretholdt for klasse 35 vedrørende bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, regnskabsførelse, revision, udfærdigelse af selvangivelser, og klasse 37 vedrørende byggevirksomhed, repa-

4 - 4 - rationsvirksomhed og installationsvirksomhed. Det yngre figurmærke fremstod således: Følgende fremgik af Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 25. september 2002, hvor klageren er Bonnier: Styrelsen har gennemgået det fremsendte materiale på ny. Ved denne gennemgang finder styrelsen, at klager har dokumenteret brug af figurmærket BO BEDRE for magasiner i klasse 16 og for udgivelse af tekster, undtagen reklametekster i klasse 41. Dernæst finder styrelsen, at klagers mærke BO BEDRE må anses som velkendt i Danmark, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Endelig finder styrelsen, at brugen af de yngre foreløbigt registrerede varemærker vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre velkendte varemærkes særpræg eller renommé for så vidt angår ejendomsmæglervirksomhed i klasse 36 og arkitektvirksomhed, boligindretning i klasse 42. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at klagers blad for mange er synonym med den gode smag indenfor indretning, design, møbler og have (se bilag 2). Ved således at bruge et stort set identisk mærke som kendetegn for tjenesteydelser med relation til bolig og boligindretning, kan der være fare for, at omsætningskredsen forveksler mærkerne, og derved bliver forledt til at tro, at varerne kommer fra samme virksomhed, eller at indehaveren af det velkendte varemærke har givet samtykke til mærkets anvendelse. Registranten af det yngre mærke trak efter Ankenævnets afgørelse registreringen af BO BEDRE tilbage, også for klasse 35 og 37, som blev udslettet den 28. juli Sagen blev anlagt den 17. juli Da registreringen af det yngre mærke blev trukket tilbage, forespurgte Ankenævnets advokat om Bonniers interesse i at fortsætte sagen. Den 20. oktober 2003 rykkede Ankenævnet for besvarelse heraf. Det er ubestridt, at det ældre mærke Bo Bedre er velkendt i Danmark, og der er ikke tvist om brugspligt. Det er endvidere ubestridt, at det ældre mærke anvendes stort set identisk med det yngre ordmærke. Parterne er derimod uenige om udstrækningen af det ældre mærkes beskyttelse som velkendt varemærke.

5 - 5 - Forklaringer Erik Rimmer har forklaret, at han har været chefredaktør for Bo Bedre siden september måned 2000 efter fire år i virksomheden. Han har ansvaret for Bo Bedre i Danmark, Norge og Sverige samt for et andet magasin: De Luxe. Ansvaret omfatter også den mere og mere benyttede hjemmeside. Han var ansvarlig for skriftet Glemmer du så husker vi, BO BEDRE 40 AAR, men han har ikke skrevet indholdet. Da Bo Bedre gennem årene viste, hvordan danskerne boede, besluttede man at lave en stor udstilling sammen med Design Centret. Udstillingen viste en samtidshistorie. Ifølge Gallup har bladet i dag læsere. Læseren er en gennemsnitsdansker med en mindre overvægt af kvindelige læsere. Gennemsnitlæserens indkomst svarer til danskernes gennemsnit. Bladet læses således ikke kun af de rigeste, men der er ikke så mange unge læsere. Læserne kommer til i 30 års alderen i forbindelse med etablering af familie og selvstændig bolig. Bo Bedres emner er boligindretning i bred forstand og at bo bedre. Indholdet forandres over tid. I begyndelsen af 1970 erne var Gør Det Selv-området stort. Det meste af dette stof blev i 1975 flyttet til et særligt blad: Gør Det Selv. I 1990 erne var de praktiske emner helt væk, og bladet var ren inspiration. De store emner fra erne om nybyggeri er aktuelt igen i dag, hvor parcelhusene skal ombygges. Uanset at Gør Det Selv har fået sit eget blad, har Bo Bedre stadig tillæg vedrørende omog tilbygninger. Der er sket en løbende specialisering af boligemnerne, men Bo Bedre er ikke specialiseret til kun at omhandle boligindretning, selv om en form for specialisering af boligindretning har fundet sted. Bo Bedre satser meget på at bringe tips og ideer for eksempel fra arkitekter, og brevkassen får mange spørgsmål. Brevkassen har dog ikke længere tilknyttet en jurist. Læserne kan få arkitekthjælp rundt omkring i landet med rabat. En gang årligt bringer Bo Bedre en artikel om et område, hvor der sker en udvikling af boligmarkedet, og laver en top 25 over steder med boliger til rimelige penge. I marts måned er der et ombygningstema med rådgivning om, hvordan man

6 - 6 - skal gøre, og hvor der kan hentes hjælp. I årets løb tager et specialmagasin sig af dybdegående rådgivning om huskøb, men Bo Bedre oplyser også om lånemuligheder m.v. Der skrives af og til om typehuse, men der er ikke tale om løbende produktbedømmelse. Der bringes omtale af byggematerialer i form af for eksempel gulve og døre i Bo Bedre, herunder om materiale, vedligeholdelse og æstetik, men der er ikke artikler om mørtel og mursten og lignende. Indretning af hjemmet er altid et hovedtema i Bo Bedre med præsentation af nye møbler og inventar. Bo Bedre uddeler desuden en pris til unge møbelarkitekter, en pris for møbeldesign og en klassikerpris. Nyheder indenfor hårde hvidevarer omtales i temanumre eller i artikler om køkken/bad. Haven er også trendy og en del af Bo Bedre. De Luxe bladet har fokus på livsstil. Bladet Penge og Privatøkonomi ejes også af Bonnier, men Bo Bedre omtaler også finansiering i forbindelse med om- og tilbygning. Livsstil er et af Bo Bedres kærneområder. Bladet bringer gode eksempler på bolig, stil og mad. Madlavning og boligdrømme, også de realistiske, er vigtige for bladet. Emnerne stopper ved havelågen og omfatter for eksempel ikke ferier. Bo Bedre er stadig et synonym for den gode smag, men bladet retter sig mod det brede publikum, og der er ikke en overvægt af dyre produkter. Bo Bedres oplag er på Der er fem konkurrenter i dag modsat ved bladets begyndelse, hvor der ingen konkurrenter var. Med et læsertal på i 2004 er Bo Bedre det største magasin i Danmark, og bladet er også kendt blandt mennesker, der ikke læser det. Bonnier behøver ikke bruge reklamemidler på bladets brand, men bruger reklamemidler til på andre måder at få nye læsere. Markedsføringsbudgettet er på et tocifret millionbeløb, og markedsføring sker ved kuponannoncer, tv-reklamer m.v. Andre store fine mærkevareproducenter vil gerne samarbejde med Bo Bedre og sponsorerede for eksempel 40 årsskriftet. Bo Bedre siger sjældent nej til annoncører, medmindre der er tale om blasfemi, kopimøbler eller lignende. Annoncer for produkter af dårlig kvalitet afvises ikke. I bladet skrives Bo Bedre med versalier. Bo Bedre er mere end logoet. Det er et begreb, og navnet er ikke knyttet til noget bestemt logo.

7 - 7 - Bonnier skrider ind over for andres brug af Bo Bedre, for eksempel hvis en ejendomsmægler bruger navnet som eget brand. Bonnier reagerer ikke, når navnet benyttes ved beskrivelsen af en ejendom som en Bo Bedre bolig. Parternes argumenter Bonnier gør gældende, at registreringen af de yngre mærker var udelukket efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Det er ubestridt, at Bo Bedre er et velkendt mærke. Bestemmelsen giver en udvidet beskyttelse af velkendte ældre varemærker, og der stilles ikke krav om forvekslingsrisiko for at forbyde andres brug eller registrering af et nærmest identisk mærke. Ankenævnet har fejlagtigt gjort brug af forvekslingskriteriet i sine afgørelser, men dette kriterium hører under 15, stk. 1. Ankenævnet henviser i sin afgørelse til styrelsens argumenter, hvoraf det fremgår, at omsætningskredsens forveksling af mærkerne ligger til grund for afgørelsen. Hensynet bag den særlige beskyttelse af velkendte mærker er sårbarheden overfor udvanding og andres illoyale udnyttelse af mærket. Disse hensyn taler i denne sag for, at registreringen skete med urette. Varemærkelovens 15 er en parallel til 4, og retspraksis om 4 gælder derfor tilsvarende for 15, både når det gælder forvekslingsvurdering og andre spørgsmål, jf. EF-dom C-408/01 (Adidas). Spørgsmålet om krænkelse af et velkendt varemærke afgøres efter en helhedsvurdering, hvori indgår velkendthed, mærkelighed og utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre mærkes særpræg eller renommé, men intet om forvekslingsrisiko. Registrering kan udelukkes, selv om der ikke er risiko for forveksling. Bo Bedre henvender sig ikke til en afgrænset gruppe i samfundet, men bredt til middelklassepublikummet, og har læsere. Næsten alle danskere kender mærket, hvorfor betingelserne i varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 om velkendthed er opfyldt. Der er ikke knyttet nogen bestemt figurlig udformning eller grafisk skrivemåde til Bo Bedre. Det er navnet, der er kendt i den for vurderingen relevante offentlighed.

8 - 8 - Det yngre mærke blev registreret både som ord- og figurmærke, hvorfor der foreligger den fornødne identitet mellem mærkerne. Det er grundlæggende for 15, stk. 4, at beskytte det ældre mærke mod noget, der ligner. Dette må ikke blandes sammen med en forvekslelighedsvurdering. Af Adidas-dommen fremgår, at det er tilstrækkeligt, at der for den berørte kundekreds skabes en sammenhæng mellem de to kendetegn. Det kræves således ikke, at kunderne tror, at de to kendetegn har noget med hinanden at gøre. Ankenævnet fandt, at der var tale om stort set identiske varemærker, og heri ligger, at kravet i 15, stk. 4, generelt er opfyldt uanset varemærkeklasse. Den høje grad af lighed medfører, at bedømmelsen skærpes, jf. produktreglen for ikke-velkendte mærker. Kravet om utilbørlig udnyttelse er ikke et spørgsmål om den subjektive hensigt hos registranten af det yngre mærke. Det er en objektivt betingelse, og benyttelse af et velkendt mærke uden tilladelse er nok til, at betingelsen er opfyldt. Kun i helt atypiske situationer kan det lade sig gøre at afkræfte, at der tale om utilbørlig udnyttelse, og det er der ikke grundlag for i denne sag. BO BEDRE søgtes registreret for en lang række varer og tjenesteydelser, som senere blev indsnævret, og det er usandsynligt, at registranten aldrig skulle have hørt om det ældre Bo Bedre. BO BEDRE ville give en fordelagtigt association for alle ejendomsmæglere. Det er ikke et krav, at der er lighed mellem de under mærkerne udbudte varer eller tjenesteydelser, men i denne sag er der delvis lighed mellem de udbudte tjenesteydelser, hvorfor der kan opstå associationer til Bo Bedre. Ankenævnets afgørelser, der bygger på et forvekslingskriterium, er baseret på urigtig retsanvendelse. Registreringen af det yngre BO BEDRE ville have medført skade på Bo Bedres renommé og særpræg. Bo Bedre er indarbejdet gennem 45 år, og det langsigtede perspektiv er vigtigt ved vurderingen. Alene associeringen til Bo Bedre er skadeligt, jf. U S (BMW). En eller flere andre registreringer af Bo Bedre ville hurtigt føre til udvanding af Bo Bedres renommé og særpræg. Efter retspraksis udslettes fuldt ud registreringen af mærker, som krænker ældre velkendte mærker. Dette er også sket i tilfælde, hvor mærkerne ikke har været identiske eller forvekslelige, jf. U S (Home). Der har kun været et tilfælde i retspraksis, hvor der blev efterladt et område til det yngre mærke, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 20. marts 2002 (V 60/00, Børsen). Dette var dog et helt atypisk tilfælde

9 - 9 - uden sammenligning med nærværende sag. Bonnier anerkender, at et velkendt varemærke ikke har absolut eneret, men det sædvanlige er en fuldstændig udslettelse, medmindre der foreligger helt atypiske omstændigheder. Sø- og Handelsretten har fuld prøvelsesret af Ankenævnets afgørelser. En tilsidesættelse af Ankenævnets afgørelse forudsætter ikke et særligt kvalificeret grundlag under henvisning til, at afgørelserne formodes at være rigtige, eller Ankenævnets særlige sagkundskab. Bonnier har valgt at gennemføre denne sag på trods af, at registranten tilbagekaldte registreringen, fordi Bonnier jævnligt har problemer med andre virksomheders brug af Bo Bedre. Det er nødvendigt at rette Ankenævnets afgørelse af hensyn til praksis. Ankenævnets anbringende om, at Bo Bedre er degenereret, er et nyt anbringende, hvorfor retten må se bort fra det. Ved tilkendelse af sagsomkostninger kan det ikke tillægges særskilt betydning, at Ankenævnet har udarbejdet et kort processkrift om afvisning. Ankenævnet gør gældende, at nævnets afgørelse er lovlig og gyldig. Ankenævnet har lagt til grund, at Bonniers varemærke er velkendt, men at brugen af det yngre mærke i klasse 35 og 37 ikke medfører skade på det ældre velkendte varemærke. Denne vurdering er foretaget af et nævn med særlig sagkundskab, hvorfor der bør ske sikker identifikation af fejl ved vurderingen for at tilsidesætte denne. Da registreringen er trukket tilbage, foreligger der ingen varemærkeretlig konflikt, og Bonniers eneste formål med alligevel at gennemføre sagen er at påvirke nævntes fremtidige afgørelser, hvilket stiller endnu større krav til beviset. Parterne er enige om, at varemærkelovens 15, stk. 4, er formuleret på grundlag af et EU-direktiv, at Bo Bedre er velkendt, og at brugen af mærker, som ligner det velkendte mærke, for visse områder kan medføre skade på det velkendte mærke. Ankenævnet nægtede registrering af det yngre mærke for klasse 36 og 42, og Ankenævnets bemærkninger om forvekslingsrisiko angår kun disse, idet Ankenævnet begrundede den del af kendelsen, som var en ændring af styrelsens afgørelse, men ikke begrundede, hvorfor Ankenævnet ikke udslettede registreringen for klasse 35 og 37.

10 Velkendthed indebærer ikke fuldstændig eneret. Det gøres gældende, at utilbørlighedskravet må være opfyldt enten ved forveksling, ved at der er tale om et verdensmærke, eller ved at der skabes en association, før registrering kan nægtes. Der foreligger ikke utilbørlighed i denne sag. Er der tale om mærker for meget forskellige varer, er der ingen associationsmulighed, jf. Ankenævnets kendelse af 8. december 2004 (Akva Inside). Denne holdning støttes i retspraksis, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 2. april 1993 (H 154/1987, Champagne), hvor registreringen alene blev begrænset til visse grupper. Bo Bedre er under degenerering, jf. Den Store Danske Encyklopædis omtale og ejendomsmæglernes upåtalte brug af udtrykket en Bo Bedre bolig. Ankenævnet havde ikke kendskab til ejendomsmæglernes brug af Bo Bedre før under domsforhandlingen, hvorfor dette argument ikke indgik i processkrifterne. Den gode smag ophørte for ca. 25 år siden med at være synonym med Bo Bedre. I 1980 erne havde Bo Bedre ændret fokus til inspiration, og mærket har ikke været anvendt i forbindelse med selvangivelse, revision, forretningsledelse eller installationsvirksomhed. Gør Det Selv er udskilt af Bo Bedre, og en enkel artikel i ny og næ er ikke tilstrækkelig til, at Bo Bedre associeres med Gør Det Selv-området. Selv om Ankenævnets afgørelse måske ikke er tydelig nok på dette punkt, er det associationsvurderingen, som er afgørende for opretholdelsen af registreringen i klasse 35 og 37. Bo Bedre har været anvendt så kvalificeret inaktivt, at registreringen er blevet slettet for en del af klasse 35 og hele klasse 37 på grund af manglende brug. Det er den faktiske brug af Bo Bedre, som er afgørende. Bonnier har ikke ført det fornødne bevis for skade på det ældre mærke ved opretholdelse af det yngre mærke for de angivne varemærkeklasser, en registrering som i øvrigt er trukket tilbage. Det er ikke godtgjort, at anvendelsen af det yngre mærke for klasse 35 og 37 ville medføre en association til det ældre mærke. Ved tilkendelse af sagsomkostninger skal der tages hensyn til processkriftet om afvisning. Rettens begrundelse og resultat

11 Der findes ikke grundlag for, at Ankenævnets afgørelser skal underkastes en anden bedømmelse end ved andre varemærketvister. Bonniers Bo Bedre er registreret ved to figurmærker. Det kan dog lægges til grund, at navnet Bo Bedre anvendes uden nødvendigvis at være i overensstemmelse med de figurlige registreringer, og at navnet Bo Bedre er det væsentligste element for den velkendthed, som parterne er enige om, at Bo Bedre har. Der foreligger således identitet mellem mærkerne. Som udgangspunkt er Bo Bedre beskyttet mod identiske eller lignende mærker for varer eller tjenesteydelser af samme eller anden art, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Der skal derfor ikke gennemføres en traditionel forvekslelighedsvurdering ved afgørelsen af, om et mærke skal nægtes registrering i medfør af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Det afgørende er, om brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Bonniers varemærker anvendes hovedsageligt for et blad med ejendoms- og boligmæssige emner i vid forstand. Brugen af det yngre BO BEDRE i klasse 35 for blandt andet forretningsadministration og i klasse 37 for blandt andet bygge- og reparationsvirksomhed findes ikke at have en så atypisk karakter, at det kan udelukkes, at det ældre Bo Bedres særpræg eller renommé vil lide skade eller blive udnyttet utilbørligt. Bonniers påstand 1 og 2 tages herefter til følge. Ankenævnet skal betale sagsomkostninger til Bonniers med kr., hvoraf kr. er retsafgifter. Thi kendes for ret Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at registreringen af BO BEDRE som ordmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klas-

12 se 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at registreringen af BO BEDRE som figurmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ole Lundsgaard Andersen Mette Christensen Uffe Thustrup (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

DOM. Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S registrerede rettigheder til mærket TI-

DOM. Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S registrerede rettigheder til mærket TI- - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. maj 2010 V-23-09 TIVOLI A/S (Advokat Jens Jakob Bugge) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat Charlotte Kunckel) Indledning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 30. oktober 2012 V-81-11 Linatex A/S (Advokat Birgitte Stenbjerre) mod Linatech A/S (Advokat Søren Wolder Knudsen) Indledning Sagen vedrører

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. august 2012 V-5-11 Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Kirstine Voldmester) mod Repono Holding AB (advokat Lisbet Andersen) og Trygg-Hansa

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG VH USKRIFT F SØ- & HNLSRTTNS OMOG en 30. januar 2008 blev af retten i sagen V 16 06 JOTMNMRK /S (dvokat Nicolai Lindgreen) mod nkenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat harlotte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere