SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 V KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ advokat Søren Holm Seerup) afsagt sålydende D O M: Indledning og påstande Sagen vedrører spørgsmålet, om Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 6. juni 2003, hvorefter ord- og figurmærket BO BEDRE ikke nægtedes registreret for visse vareklasser, er rigtig henset til de ældre og velkendte registrerede figurmærker Bo Bedre/BO BEDRE.

2 - 2 - Bonnier Publications A/S har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende: 1. At registreringen af BO BEDRE som ordmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. 2. At registreringen af BO BEDRE som figurmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder Bonnier Publications A/S (herefter Bonnier) udgiver en lang række magasiner og blade og ejes af den svenske Bonnier koncern. Bonnier overtog i 1983 fra Fogtdal A/S udgivelsen af boligmagasinet Bo Bedre. Bo Bedre Det fremgår af skriftet Glemmer du så husker vi, BO BEDRE 40 AAR, at udgivelsen af Bo Bedre begyndte i 1961 som et af de første specialmagasiner for en bred ikke-faglig læsergruppe. I 60 erne guidede Bo Bedre byboerne og middelklassen om det moderne familieliv og børn. Bladet informerede om huskøb, herunder finansiering og byggeri, og moderne boligindretning til billige penge. Derudover vejledte bladet om tekniske hjælpemidler, have, madlavning og fritidsliv og gav anvisninger på Gør Det Selv-projekter. Emnet var ikke kun at bo, men også at leve. I 1970 erne koncentrerede Bo Bedre sig fortsat om især boligindretning, men deltog også i samfundsdebatten om fremmedgørelse og energiproblemer. I 1980 erne blev familiens behov og trivsel afløst af mere fokus på indretning og arkitektur. De samfundsorienterede artikler og billige Gør Det Selv-anvisninger gled ud og blev erstat-

3 - 3 - tet med inspiration. Læserne blev vejledt om personlig og unik boligindretning på alle niveauer. Bo Bedre beskrives i Den Store Danske Encyklopædi som et månedligt specialmagasin om indretning, design, møbler og have: Frem til 1970 erne var Bo Bedre-stilen for mange familier synonym med den gode smag, men siden har magasinet lagt vægt på at præsentere bud på nye stilarter og kvalitetsprodukter til de højeste indkomstgrupper. Registrering af varemærker Bonniers figurmærke Bo Bedre er registreret for klasse 16: (Tidsskrifter og bøger), og klasse 41 uddannelse og underholdning m.v. med virkning fra den 31. oktober Figurmærket BO BEDRE er registreret for klasse 35: (Udgivelse af reklametekster) med virkning fra den 27. januar Registreringen af dette mærke for en række klasser er siden hen udgået som følge af manglende brug, herunder for den øvrige del af klasse 35 og hele klasse 37. Klasse 16: Tidsskrifter og bøger. Klasse 41. Klasse 35: Udgivelse af reklametekster. Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) afsagde den 6. juni 2003 to kendelser om, at såvel ord- som figurmærket BO BEDRE nægtedes registrering for klasse 36 og klasse 42 vedrørende blandt andet ejendomsmæglervirksomhed, finansiel virksomhed, boligindretning og arkitektvirksomhed. Ansøgningen var indgivet af en ejendomsmægler i Greve. Ankenævnet udtalte, at det ældre figurmærke Bo Bedre var velkendt, og henviste i øvrigt til begrundelserne i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 25. september Ankenævnets afgørelser indebar, at den yngre foreløbige registrering af BO BEDRE blev opretholdt for klasse 35 vedrørende bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, regnskabsførelse, revision, udfærdigelse af selvangivelser, og klasse 37 vedrørende byggevirksomhed, repa-

4 - 4 - rationsvirksomhed og installationsvirksomhed. Det yngre figurmærke fremstod således: Følgende fremgik af Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 25. september 2002, hvor klageren er Bonnier: Styrelsen har gennemgået det fremsendte materiale på ny. Ved denne gennemgang finder styrelsen, at klager har dokumenteret brug af figurmærket BO BEDRE for magasiner i klasse 16 og for udgivelse af tekster, undtagen reklametekster i klasse 41. Dernæst finder styrelsen, at klagers mærke BO BEDRE må anses som velkendt i Danmark, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Endelig finder styrelsen, at brugen af de yngre foreløbigt registrerede varemærker vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre velkendte varemærkes særpræg eller renommé for så vidt angår ejendomsmæglervirksomhed i klasse 36 og arkitektvirksomhed, boligindretning i klasse 42. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at klagers blad for mange er synonym med den gode smag indenfor indretning, design, møbler og have (se bilag 2). Ved således at bruge et stort set identisk mærke som kendetegn for tjenesteydelser med relation til bolig og boligindretning, kan der være fare for, at omsætningskredsen forveksler mærkerne, og derved bliver forledt til at tro, at varerne kommer fra samme virksomhed, eller at indehaveren af det velkendte varemærke har givet samtykke til mærkets anvendelse. Registranten af det yngre mærke trak efter Ankenævnets afgørelse registreringen af BO BEDRE tilbage, også for klasse 35 og 37, som blev udslettet den 28. juli Sagen blev anlagt den 17. juli Da registreringen af det yngre mærke blev trukket tilbage, forespurgte Ankenævnets advokat om Bonniers interesse i at fortsætte sagen. Den 20. oktober 2003 rykkede Ankenævnet for besvarelse heraf. Det er ubestridt, at det ældre mærke Bo Bedre er velkendt i Danmark, og der er ikke tvist om brugspligt. Det er endvidere ubestridt, at det ældre mærke anvendes stort set identisk med det yngre ordmærke. Parterne er derimod uenige om udstrækningen af det ældre mærkes beskyttelse som velkendt varemærke.

5 - 5 - Forklaringer Erik Rimmer har forklaret, at han har været chefredaktør for Bo Bedre siden september måned 2000 efter fire år i virksomheden. Han har ansvaret for Bo Bedre i Danmark, Norge og Sverige samt for et andet magasin: De Luxe. Ansvaret omfatter også den mere og mere benyttede hjemmeside. Han var ansvarlig for skriftet Glemmer du så husker vi, BO BEDRE 40 AAR, men han har ikke skrevet indholdet. Da Bo Bedre gennem årene viste, hvordan danskerne boede, besluttede man at lave en stor udstilling sammen med Design Centret. Udstillingen viste en samtidshistorie. Ifølge Gallup har bladet i dag læsere. Læseren er en gennemsnitsdansker med en mindre overvægt af kvindelige læsere. Gennemsnitlæserens indkomst svarer til danskernes gennemsnit. Bladet læses således ikke kun af de rigeste, men der er ikke så mange unge læsere. Læserne kommer til i 30 års alderen i forbindelse med etablering af familie og selvstændig bolig. Bo Bedres emner er boligindretning i bred forstand og at bo bedre. Indholdet forandres over tid. I begyndelsen af 1970 erne var Gør Det Selv-området stort. Det meste af dette stof blev i 1975 flyttet til et særligt blad: Gør Det Selv. I 1990 erne var de praktiske emner helt væk, og bladet var ren inspiration. De store emner fra erne om nybyggeri er aktuelt igen i dag, hvor parcelhusene skal ombygges. Uanset at Gør Det Selv har fået sit eget blad, har Bo Bedre stadig tillæg vedrørende omog tilbygninger. Der er sket en løbende specialisering af boligemnerne, men Bo Bedre er ikke specialiseret til kun at omhandle boligindretning, selv om en form for specialisering af boligindretning har fundet sted. Bo Bedre satser meget på at bringe tips og ideer for eksempel fra arkitekter, og brevkassen får mange spørgsmål. Brevkassen har dog ikke længere tilknyttet en jurist. Læserne kan få arkitekthjælp rundt omkring i landet med rabat. En gang årligt bringer Bo Bedre en artikel om et område, hvor der sker en udvikling af boligmarkedet, og laver en top 25 over steder med boliger til rimelige penge. I marts måned er der et ombygningstema med rådgivning om, hvordan man

6 - 6 - skal gøre, og hvor der kan hentes hjælp. I årets løb tager et specialmagasin sig af dybdegående rådgivning om huskøb, men Bo Bedre oplyser også om lånemuligheder m.v. Der skrives af og til om typehuse, men der er ikke tale om løbende produktbedømmelse. Der bringes omtale af byggematerialer i form af for eksempel gulve og døre i Bo Bedre, herunder om materiale, vedligeholdelse og æstetik, men der er ikke artikler om mørtel og mursten og lignende. Indretning af hjemmet er altid et hovedtema i Bo Bedre med præsentation af nye møbler og inventar. Bo Bedre uddeler desuden en pris til unge møbelarkitekter, en pris for møbeldesign og en klassikerpris. Nyheder indenfor hårde hvidevarer omtales i temanumre eller i artikler om køkken/bad. Haven er også trendy og en del af Bo Bedre. De Luxe bladet har fokus på livsstil. Bladet Penge og Privatøkonomi ejes også af Bonnier, men Bo Bedre omtaler også finansiering i forbindelse med om- og tilbygning. Livsstil er et af Bo Bedres kærneområder. Bladet bringer gode eksempler på bolig, stil og mad. Madlavning og boligdrømme, også de realistiske, er vigtige for bladet. Emnerne stopper ved havelågen og omfatter for eksempel ikke ferier. Bo Bedre er stadig et synonym for den gode smag, men bladet retter sig mod det brede publikum, og der er ikke en overvægt af dyre produkter. Bo Bedres oplag er på Der er fem konkurrenter i dag modsat ved bladets begyndelse, hvor der ingen konkurrenter var. Med et læsertal på i 2004 er Bo Bedre det største magasin i Danmark, og bladet er også kendt blandt mennesker, der ikke læser det. Bonnier behøver ikke bruge reklamemidler på bladets brand, men bruger reklamemidler til på andre måder at få nye læsere. Markedsføringsbudgettet er på et tocifret millionbeløb, og markedsføring sker ved kuponannoncer, tv-reklamer m.v. Andre store fine mærkevareproducenter vil gerne samarbejde med Bo Bedre og sponsorerede for eksempel 40 årsskriftet. Bo Bedre siger sjældent nej til annoncører, medmindre der er tale om blasfemi, kopimøbler eller lignende. Annoncer for produkter af dårlig kvalitet afvises ikke. I bladet skrives Bo Bedre med versalier. Bo Bedre er mere end logoet. Det er et begreb, og navnet er ikke knyttet til noget bestemt logo.

7 - 7 - Bonnier skrider ind over for andres brug af Bo Bedre, for eksempel hvis en ejendomsmægler bruger navnet som eget brand. Bonnier reagerer ikke, når navnet benyttes ved beskrivelsen af en ejendom som en Bo Bedre bolig. Parternes argumenter Bonnier gør gældende, at registreringen af de yngre mærker var udelukket efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Det er ubestridt, at Bo Bedre er et velkendt mærke. Bestemmelsen giver en udvidet beskyttelse af velkendte ældre varemærker, og der stilles ikke krav om forvekslingsrisiko for at forbyde andres brug eller registrering af et nærmest identisk mærke. Ankenævnet har fejlagtigt gjort brug af forvekslingskriteriet i sine afgørelser, men dette kriterium hører under 15, stk. 1. Ankenævnet henviser i sin afgørelse til styrelsens argumenter, hvoraf det fremgår, at omsætningskredsens forveksling af mærkerne ligger til grund for afgørelsen. Hensynet bag den særlige beskyttelse af velkendte mærker er sårbarheden overfor udvanding og andres illoyale udnyttelse af mærket. Disse hensyn taler i denne sag for, at registreringen skete med urette. Varemærkelovens 15 er en parallel til 4, og retspraksis om 4 gælder derfor tilsvarende for 15, både når det gælder forvekslingsvurdering og andre spørgsmål, jf. EF-dom C-408/01 (Adidas). Spørgsmålet om krænkelse af et velkendt varemærke afgøres efter en helhedsvurdering, hvori indgår velkendthed, mærkelighed og utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre mærkes særpræg eller renommé, men intet om forvekslingsrisiko. Registrering kan udelukkes, selv om der ikke er risiko for forveksling. Bo Bedre henvender sig ikke til en afgrænset gruppe i samfundet, men bredt til middelklassepublikummet, og har læsere. Næsten alle danskere kender mærket, hvorfor betingelserne i varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 om velkendthed er opfyldt. Der er ikke knyttet nogen bestemt figurlig udformning eller grafisk skrivemåde til Bo Bedre. Det er navnet, der er kendt i den for vurderingen relevante offentlighed.

8 - 8 - Det yngre mærke blev registreret både som ord- og figurmærke, hvorfor der foreligger den fornødne identitet mellem mærkerne. Det er grundlæggende for 15, stk. 4, at beskytte det ældre mærke mod noget, der ligner. Dette må ikke blandes sammen med en forvekslelighedsvurdering. Af Adidas-dommen fremgår, at det er tilstrækkeligt, at der for den berørte kundekreds skabes en sammenhæng mellem de to kendetegn. Det kræves således ikke, at kunderne tror, at de to kendetegn har noget med hinanden at gøre. Ankenævnet fandt, at der var tale om stort set identiske varemærker, og heri ligger, at kravet i 15, stk. 4, generelt er opfyldt uanset varemærkeklasse. Den høje grad af lighed medfører, at bedømmelsen skærpes, jf. produktreglen for ikke-velkendte mærker. Kravet om utilbørlig udnyttelse er ikke et spørgsmål om den subjektive hensigt hos registranten af det yngre mærke. Det er en objektivt betingelse, og benyttelse af et velkendt mærke uden tilladelse er nok til, at betingelsen er opfyldt. Kun i helt atypiske situationer kan det lade sig gøre at afkræfte, at der tale om utilbørlig udnyttelse, og det er der ikke grundlag for i denne sag. BO BEDRE søgtes registreret for en lang række varer og tjenesteydelser, som senere blev indsnævret, og det er usandsynligt, at registranten aldrig skulle have hørt om det ældre Bo Bedre. BO BEDRE ville give en fordelagtigt association for alle ejendomsmæglere. Det er ikke et krav, at der er lighed mellem de under mærkerne udbudte varer eller tjenesteydelser, men i denne sag er der delvis lighed mellem de udbudte tjenesteydelser, hvorfor der kan opstå associationer til Bo Bedre. Ankenævnets afgørelser, der bygger på et forvekslingskriterium, er baseret på urigtig retsanvendelse. Registreringen af det yngre BO BEDRE ville have medført skade på Bo Bedres renommé og særpræg. Bo Bedre er indarbejdet gennem 45 år, og det langsigtede perspektiv er vigtigt ved vurderingen. Alene associeringen til Bo Bedre er skadeligt, jf. U S (BMW). En eller flere andre registreringer af Bo Bedre ville hurtigt føre til udvanding af Bo Bedres renommé og særpræg. Efter retspraksis udslettes fuldt ud registreringen af mærker, som krænker ældre velkendte mærker. Dette er også sket i tilfælde, hvor mærkerne ikke har været identiske eller forvekslelige, jf. U S (Home). Der har kun været et tilfælde i retspraksis, hvor der blev efterladt et område til det yngre mærke, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 20. marts 2002 (V 60/00, Børsen). Dette var dog et helt atypisk tilfælde

9 - 9 - uden sammenligning med nærværende sag. Bonnier anerkender, at et velkendt varemærke ikke har absolut eneret, men det sædvanlige er en fuldstændig udslettelse, medmindre der foreligger helt atypiske omstændigheder. Sø- og Handelsretten har fuld prøvelsesret af Ankenævnets afgørelser. En tilsidesættelse af Ankenævnets afgørelse forudsætter ikke et særligt kvalificeret grundlag under henvisning til, at afgørelserne formodes at være rigtige, eller Ankenævnets særlige sagkundskab. Bonnier har valgt at gennemføre denne sag på trods af, at registranten tilbagekaldte registreringen, fordi Bonnier jævnligt har problemer med andre virksomheders brug af Bo Bedre. Det er nødvendigt at rette Ankenævnets afgørelse af hensyn til praksis. Ankenævnets anbringende om, at Bo Bedre er degenereret, er et nyt anbringende, hvorfor retten må se bort fra det. Ved tilkendelse af sagsomkostninger kan det ikke tillægges særskilt betydning, at Ankenævnet har udarbejdet et kort processkrift om afvisning. Ankenævnet gør gældende, at nævnets afgørelse er lovlig og gyldig. Ankenævnet har lagt til grund, at Bonniers varemærke er velkendt, men at brugen af det yngre mærke i klasse 35 og 37 ikke medfører skade på det ældre velkendte varemærke. Denne vurdering er foretaget af et nævn med særlig sagkundskab, hvorfor der bør ske sikker identifikation af fejl ved vurderingen for at tilsidesætte denne. Da registreringen er trukket tilbage, foreligger der ingen varemærkeretlig konflikt, og Bonniers eneste formål med alligevel at gennemføre sagen er at påvirke nævntes fremtidige afgørelser, hvilket stiller endnu større krav til beviset. Parterne er enige om, at varemærkelovens 15, stk. 4, er formuleret på grundlag af et EU-direktiv, at Bo Bedre er velkendt, og at brugen af mærker, som ligner det velkendte mærke, for visse områder kan medføre skade på det velkendte mærke. Ankenævnet nægtede registrering af det yngre mærke for klasse 36 og 42, og Ankenævnets bemærkninger om forvekslingsrisiko angår kun disse, idet Ankenævnet begrundede den del af kendelsen, som var en ændring af styrelsens afgørelse, men ikke begrundede, hvorfor Ankenævnet ikke udslettede registreringen for klasse 35 og 37.

10 Velkendthed indebærer ikke fuldstændig eneret. Det gøres gældende, at utilbørlighedskravet må være opfyldt enten ved forveksling, ved at der er tale om et verdensmærke, eller ved at der skabes en association, før registrering kan nægtes. Der foreligger ikke utilbørlighed i denne sag. Er der tale om mærker for meget forskellige varer, er der ingen associationsmulighed, jf. Ankenævnets kendelse af 8. december 2004 (Akva Inside). Denne holdning støttes i retspraksis, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 2. april 1993 (H 154/1987, Champagne), hvor registreringen alene blev begrænset til visse grupper. Bo Bedre er under degenerering, jf. Den Store Danske Encyklopædis omtale og ejendomsmæglernes upåtalte brug af udtrykket en Bo Bedre bolig. Ankenævnet havde ikke kendskab til ejendomsmæglernes brug af Bo Bedre før under domsforhandlingen, hvorfor dette argument ikke indgik i processkrifterne. Den gode smag ophørte for ca. 25 år siden med at være synonym med Bo Bedre. I 1980 erne havde Bo Bedre ændret fokus til inspiration, og mærket har ikke været anvendt i forbindelse med selvangivelse, revision, forretningsledelse eller installationsvirksomhed. Gør Det Selv er udskilt af Bo Bedre, og en enkel artikel i ny og næ er ikke tilstrækkelig til, at Bo Bedre associeres med Gør Det Selv-området. Selv om Ankenævnets afgørelse måske ikke er tydelig nok på dette punkt, er det associationsvurderingen, som er afgørende for opretholdelsen af registreringen i klasse 35 og 37. Bo Bedre har været anvendt så kvalificeret inaktivt, at registreringen er blevet slettet for en del af klasse 35 og hele klasse 37 på grund af manglende brug. Det er den faktiske brug af Bo Bedre, som er afgørende. Bonnier har ikke ført det fornødne bevis for skade på det ældre mærke ved opretholdelse af det yngre mærke for de angivne varemærkeklasser, en registrering som i øvrigt er trukket tilbage. Det er ikke godtgjort, at anvendelsen af det yngre mærke for klasse 35 og 37 ville medføre en association til det ældre mærke. Ved tilkendelse af sagsomkostninger skal der tages hensyn til processkriftet om afvisning. Rettens begrundelse og resultat

11 Der findes ikke grundlag for, at Ankenævnets afgørelser skal underkastes en anden bedømmelse end ved andre varemærketvister. Bonniers Bo Bedre er registreret ved to figurmærker. Det kan dog lægges til grund, at navnet Bo Bedre anvendes uden nødvendigvis at være i overensstemmelse med de figurlige registreringer, og at navnet Bo Bedre er det væsentligste element for den velkendthed, som parterne er enige om, at Bo Bedre har. Der foreligger således identitet mellem mærkerne. Som udgangspunkt er Bo Bedre beskyttet mod identiske eller lignende mærker for varer eller tjenesteydelser af samme eller anden art, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Der skal derfor ikke gennemføres en traditionel forvekslelighedsvurdering ved afgørelsen af, om et mærke skal nægtes registrering i medfør af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Det afgørende er, om brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Bonniers varemærker anvendes hovedsageligt for et blad med ejendoms- og boligmæssige emner i vid forstand. Brugen af det yngre BO BEDRE i klasse 35 for blandt andet forretningsadministration og i klasse 37 for blandt andet bygge- og reparationsvirksomhed findes ikke at have en så atypisk karakter, at det kan udelukkes, at det ældre Bo Bedres særpræg eller renommé vil lide skade eller blive udnyttet utilbørligt. Bonniers påstand 1 og 2 tages herefter til følge. Ankenævnet skal betale sagsomkostninger til Bonniers med kr., hvoraf kr. er retsafgifter. Thi kendes for ret Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at registreringen af BO BEDRE som ordmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klas-

12 se 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at registreringen af BO BEDRE som figurmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ole Lundsgaard Andersen Mette Christensen Uffe Thustrup (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

AN VR WEST WIND - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Hvornår ophører rettigheden når et varemærke stiftet ved brug ikke bruges mere?

Hvornår ophører rettigheden når et varemærke stiftet ved brug ikke bruges mere? Hvornår ophører rettigheden når et varemærke stiftet ved brug ikke bruges mere? Af Mikael Primsø, september 2007 En varemærkeret stiftes efter varemærkelovens 3 enten ved registrering eller ved ibrugtagning.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG Den 18 august 2000 blev af retten i sagen V-0049-99 Montres Rolex S.A (Advokat Asger Thylstrup) Mod John Fogtmann (Advokat Preben Kønig v/advokat Preben Meinecke-Søes)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B1362001 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.)).

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

A-Frost A/S (Claus Barett Christensen) Sagens spørgsmål er, om A-frost A/S salg af is under navne indeholdende ordet Læske

A-Frost A/S (Claus Barett Christensen) Sagens spørgsmål er, om A-frost A/S salg af is under navne indeholdende ordet Læske - EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2011 V-86-10 Mejerigaarden A/S (Martin Sick Nielsen) mod A-Frost A/S (Claus Barett Christensen) Indledning Sagens spørgsmål er, om

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

DOM. Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S registrerede rettigheder til mærket TI-

DOM. Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S registrerede rettigheder til mærket TI- - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. maj 2010 V-23-09 TIVOLI A/S (Advokat Jens Jakob Bugge) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat Charlotte Kunckel) Indledning

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 139-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ, MM A/S v/ Advokat XX afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 25. august 2009 V 15 08 Cykelexperten v/henrik Dambo Nielsen (advokat Frank Iburg) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 K E N D E L S E Jyllands Posten A/S (advokat Ole Ravnsbo, Århus) mod Århus Kommune (advokat Torben

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere