SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 V KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ advokat Søren Holm Seerup) afsagt sålydende D O M: Indledning og påstande Sagen vedrører spørgsmålet, om Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 6. juni 2003, hvorefter ord- og figurmærket BO BEDRE ikke nægtedes registreret for visse vareklasser, er rigtig henset til de ældre og velkendte registrerede figurmærker Bo Bedre/BO BEDRE.

2 - 2 - Bonnier Publications A/S har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende: 1. At registreringen af BO BEDRE som ordmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. 2. At registreringen af BO BEDRE som figurmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder Bonnier Publications A/S (herefter Bonnier) udgiver en lang række magasiner og blade og ejes af den svenske Bonnier koncern. Bonnier overtog i 1983 fra Fogtdal A/S udgivelsen af boligmagasinet Bo Bedre. Bo Bedre Det fremgår af skriftet Glemmer du så husker vi, BO BEDRE 40 AAR, at udgivelsen af Bo Bedre begyndte i 1961 som et af de første specialmagasiner for en bred ikke-faglig læsergruppe. I 60 erne guidede Bo Bedre byboerne og middelklassen om det moderne familieliv og børn. Bladet informerede om huskøb, herunder finansiering og byggeri, og moderne boligindretning til billige penge. Derudover vejledte bladet om tekniske hjælpemidler, have, madlavning og fritidsliv og gav anvisninger på Gør Det Selv-projekter. Emnet var ikke kun at bo, men også at leve. I 1970 erne koncentrerede Bo Bedre sig fortsat om især boligindretning, men deltog også i samfundsdebatten om fremmedgørelse og energiproblemer. I 1980 erne blev familiens behov og trivsel afløst af mere fokus på indretning og arkitektur. De samfundsorienterede artikler og billige Gør Det Selv-anvisninger gled ud og blev erstat-

3 - 3 - tet med inspiration. Læserne blev vejledt om personlig og unik boligindretning på alle niveauer. Bo Bedre beskrives i Den Store Danske Encyklopædi som et månedligt specialmagasin om indretning, design, møbler og have: Frem til 1970 erne var Bo Bedre-stilen for mange familier synonym med den gode smag, men siden har magasinet lagt vægt på at præsentere bud på nye stilarter og kvalitetsprodukter til de højeste indkomstgrupper. Registrering af varemærker Bonniers figurmærke Bo Bedre er registreret for klasse 16: (Tidsskrifter og bøger), og klasse 41 uddannelse og underholdning m.v. med virkning fra den 31. oktober Figurmærket BO BEDRE er registreret for klasse 35: (Udgivelse af reklametekster) med virkning fra den 27. januar Registreringen af dette mærke for en række klasser er siden hen udgået som følge af manglende brug, herunder for den øvrige del af klasse 35 og hele klasse 37. Klasse 16: Tidsskrifter og bøger. Klasse 41. Klasse 35: Udgivelse af reklametekster. Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) afsagde den 6. juni 2003 to kendelser om, at såvel ord- som figurmærket BO BEDRE nægtedes registrering for klasse 36 og klasse 42 vedrørende blandt andet ejendomsmæglervirksomhed, finansiel virksomhed, boligindretning og arkitektvirksomhed. Ansøgningen var indgivet af en ejendomsmægler i Greve. Ankenævnet udtalte, at det ældre figurmærke Bo Bedre var velkendt, og henviste i øvrigt til begrundelserne i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 25. september Ankenævnets afgørelser indebar, at den yngre foreløbige registrering af BO BEDRE blev opretholdt for klasse 35 vedrørende bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, regnskabsførelse, revision, udfærdigelse af selvangivelser, og klasse 37 vedrørende byggevirksomhed, repa-

4 - 4 - rationsvirksomhed og installationsvirksomhed. Det yngre figurmærke fremstod således: Følgende fremgik af Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 25. september 2002, hvor klageren er Bonnier: Styrelsen har gennemgået det fremsendte materiale på ny. Ved denne gennemgang finder styrelsen, at klager har dokumenteret brug af figurmærket BO BEDRE for magasiner i klasse 16 og for udgivelse af tekster, undtagen reklametekster i klasse 41. Dernæst finder styrelsen, at klagers mærke BO BEDRE må anses som velkendt i Danmark, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Endelig finder styrelsen, at brugen af de yngre foreløbigt registrerede varemærker vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre velkendte varemærkes særpræg eller renommé for så vidt angår ejendomsmæglervirksomhed i klasse 36 og arkitektvirksomhed, boligindretning i klasse 42. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at klagers blad for mange er synonym med den gode smag indenfor indretning, design, møbler og have (se bilag 2). Ved således at bruge et stort set identisk mærke som kendetegn for tjenesteydelser med relation til bolig og boligindretning, kan der være fare for, at omsætningskredsen forveksler mærkerne, og derved bliver forledt til at tro, at varerne kommer fra samme virksomhed, eller at indehaveren af det velkendte varemærke har givet samtykke til mærkets anvendelse. Registranten af det yngre mærke trak efter Ankenævnets afgørelse registreringen af BO BEDRE tilbage, også for klasse 35 og 37, som blev udslettet den 28. juli Sagen blev anlagt den 17. juli Da registreringen af det yngre mærke blev trukket tilbage, forespurgte Ankenævnets advokat om Bonniers interesse i at fortsætte sagen. Den 20. oktober 2003 rykkede Ankenævnet for besvarelse heraf. Det er ubestridt, at det ældre mærke Bo Bedre er velkendt i Danmark, og der er ikke tvist om brugspligt. Det er endvidere ubestridt, at det ældre mærke anvendes stort set identisk med det yngre ordmærke. Parterne er derimod uenige om udstrækningen af det ældre mærkes beskyttelse som velkendt varemærke.

5 - 5 - Forklaringer Erik Rimmer har forklaret, at han har været chefredaktør for Bo Bedre siden september måned 2000 efter fire år i virksomheden. Han har ansvaret for Bo Bedre i Danmark, Norge og Sverige samt for et andet magasin: De Luxe. Ansvaret omfatter også den mere og mere benyttede hjemmeside. Han var ansvarlig for skriftet Glemmer du så husker vi, BO BEDRE 40 AAR, men han har ikke skrevet indholdet. Da Bo Bedre gennem årene viste, hvordan danskerne boede, besluttede man at lave en stor udstilling sammen med Design Centret. Udstillingen viste en samtidshistorie. Ifølge Gallup har bladet i dag læsere. Læseren er en gennemsnitsdansker med en mindre overvægt af kvindelige læsere. Gennemsnitlæserens indkomst svarer til danskernes gennemsnit. Bladet læses således ikke kun af de rigeste, men der er ikke så mange unge læsere. Læserne kommer til i 30 års alderen i forbindelse med etablering af familie og selvstændig bolig. Bo Bedres emner er boligindretning i bred forstand og at bo bedre. Indholdet forandres over tid. I begyndelsen af 1970 erne var Gør Det Selv-området stort. Det meste af dette stof blev i 1975 flyttet til et særligt blad: Gør Det Selv. I 1990 erne var de praktiske emner helt væk, og bladet var ren inspiration. De store emner fra erne om nybyggeri er aktuelt igen i dag, hvor parcelhusene skal ombygges. Uanset at Gør Det Selv har fået sit eget blad, har Bo Bedre stadig tillæg vedrørende omog tilbygninger. Der er sket en løbende specialisering af boligemnerne, men Bo Bedre er ikke specialiseret til kun at omhandle boligindretning, selv om en form for specialisering af boligindretning har fundet sted. Bo Bedre satser meget på at bringe tips og ideer for eksempel fra arkitekter, og brevkassen får mange spørgsmål. Brevkassen har dog ikke længere tilknyttet en jurist. Læserne kan få arkitekthjælp rundt omkring i landet med rabat. En gang årligt bringer Bo Bedre en artikel om et område, hvor der sker en udvikling af boligmarkedet, og laver en top 25 over steder med boliger til rimelige penge. I marts måned er der et ombygningstema med rådgivning om, hvordan man

6 - 6 - skal gøre, og hvor der kan hentes hjælp. I årets løb tager et specialmagasin sig af dybdegående rådgivning om huskøb, men Bo Bedre oplyser også om lånemuligheder m.v. Der skrives af og til om typehuse, men der er ikke tale om løbende produktbedømmelse. Der bringes omtale af byggematerialer i form af for eksempel gulve og døre i Bo Bedre, herunder om materiale, vedligeholdelse og æstetik, men der er ikke artikler om mørtel og mursten og lignende. Indretning af hjemmet er altid et hovedtema i Bo Bedre med præsentation af nye møbler og inventar. Bo Bedre uddeler desuden en pris til unge møbelarkitekter, en pris for møbeldesign og en klassikerpris. Nyheder indenfor hårde hvidevarer omtales i temanumre eller i artikler om køkken/bad. Haven er også trendy og en del af Bo Bedre. De Luxe bladet har fokus på livsstil. Bladet Penge og Privatøkonomi ejes også af Bonnier, men Bo Bedre omtaler også finansiering i forbindelse med om- og tilbygning. Livsstil er et af Bo Bedres kærneområder. Bladet bringer gode eksempler på bolig, stil og mad. Madlavning og boligdrømme, også de realistiske, er vigtige for bladet. Emnerne stopper ved havelågen og omfatter for eksempel ikke ferier. Bo Bedre er stadig et synonym for den gode smag, men bladet retter sig mod det brede publikum, og der er ikke en overvægt af dyre produkter. Bo Bedres oplag er på Der er fem konkurrenter i dag modsat ved bladets begyndelse, hvor der ingen konkurrenter var. Med et læsertal på i 2004 er Bo Bedre det største magasin i Danmark, og bladet er også kendt blandt mennesker, der ikke læser det. Bonnier behøver ikke bruge reklamemidler på bladets brand, men bruger reklamemidler til på andre måder at få nye læsere. Markedsføringsbudgettet er på et tocifret millionbeløb, og markedsføring sker ved kuponannoncer, tv-reklamer m.v. Andre store fine mærkevareproducenter vil gerne samarbejde med Bo Bedre og sponsorerede for eksempel 40 årsskriftet. Bo Bedre siger sjældent nej til annoncører, medmindre der er tale om blasfemi, kopimøbler eller lignende. Annoncer for produkter af dårlig kvalitet afvises ikke. I bladet skrives Bo Bedre med versalier. Bo Bedre er mere end logoet. Det er et begreb, og navnet er ikke knyttet til noget bestemt logo.

7 - 7 - Bonnier skrider ind over for andres brug af Bo Bedre, for eksempel hvis en ejendomsmægler bruger navnet som eget brand. Bonnier reagerer ikke, når navnet benyttes ved beskrivelsen af en ejendom som en Bo Bedre bolig. Parternes argumenter Bonnier gør gældende, at registreringen af de yngre mærker var udelukket efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Det er ubestridt, at Bo Bedre er et velkendt mærke. Bestemmelsen giver en udvidet beskyttelse af velkendte ældre varemærker, og der stilles ikke krav om forvekslingsrisiko for at forbyde andres brug eller registrering af et nærmest identisk mærke. Ankenævnet har fejlagtigt gjort brug af forvekslingskriteriet i sine afgørelser, men dette kriterium hører under 15, stk. 1. Ankenævnet henviser i sin afgørelse til styrelsens argumenter, hvoraf det fremgår, at omsætningskredsens forveksling af mærkerne ligger til grund for afgørelsen. Hensynet bag den særlige beskyttelse af velkendte mærker er sårbarheden overfor udvanding og andres illoyale udnyttelse af mærket. Disse hensyn taler i denne sag for, at registreringen skete med urette. Varemærkelovens 15 er en parallel til 4, og retspraksis om 4 gælder derfor tilsvarende for 15, både når det gælder forvekslingsvurdering og andre spørgsmål, jf. EF-dom C-408/01 (Adidas). Spørgsmålet om krænkelse af et velkendt varemærke afgøres efter en helhedsvurdering, hvori indgår velkendthed, mærkelighed og utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre mærkes særpræg eller renommé, men intet om forvekslingsrisiko. Registrering kan udelukkes, selv om der ikke er risiko for forveksling. Bo Bedre henvender sig ikke til en afgrænset gruppe i samfundet, men bredt til middelklassepublikummet, og har læsere. Næsten alle danskere kender mærket, hvorfor betingelserne i varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 om velkendthed er opfyldt. Der er ikke knyttet nogen bestemt figurlig udformning eller grafisk skrivemåde til Bo Bedre. Det er navnet, der er kendt i den for vurderingen relevante offentlighed.

8 - 8 - Det yngre mærke blev registreret både som ord- og figurmærke, hvorfor der foreligger den fornødne identitet mellem mærkerne. Det er grundlæggende for 15, stk. 4, at beskytte det ældre mærke mod noget, der ligner. Dette må ikke blandes sammen med en forvekslelighedsvurdering. Af Adidas-dommen fremgår, at det er tilstrækkeligt, at der for den berørte kundekreds skabes en sammenhæng mellem de to kendetegn. Det kræves således ikke, at kunderne tror, at de to kendetegn har noget med hinanden at gøre. Ankenævnet fandt, at der var tale om stort set identiske varemærker, og heri ligger, at kravet i 15, stk. 4, generelt er opfyldt uanset varemærkeklasse. Den høje grad af lighed medfører, at bedømmelsen skærpes, jf. produktreglen for ikke-velkendte mærker. Kravet om utilbørlig udnyttelse er ikke et spørgsmål om den subjektive hensigt hos registranten af det yngre mærke. Det er en objektivt betingelse, og benyttelse af et velkendt mærke uden tilladelse er nok til, at betingelsen er opfyldt. Kun i helt atypiske situationer kan det lade sig gøre at afkræfte, at der tale om utilbørlig udnyttelse, og det er der ikke grundlag for i denne sag. BO BEDRE søgtes registreret for en lang række varer og tjenesteydelser, som senere blev indsnævret, og det er usandsynligt, at registranten aldrig skulle have hørt om det ældre Bo Bedre. BO BEDRE ville give en fordelagtigt association for alle ejendomsmæglere. Det er ikke et krav, at der er lighed mellem de under mærkerne udbudte varer eller tjenesteydelser, men i denne sag er der delvis lighed mellem de udbudte tjenesteydelser, hvorfor der kan opstå associationer til Bo Bedre. Ankenævnets afgørelser, der bygger på et forvekslingskriterium, er baseret på urigtig retsanvendelse. Registreringen af det yngre BO BEDRE ville have medført skade på Bo Bedres renommé og særpræg. Bo Bedre er indarbejdet gennem 45 år, og det langsigtede perspektiv er vigtigt ved vurderingen. Alene associeringen til Bo Bedre er skadeligt, jf. U S (BMW). En eller flere andre registreringer af Bo Bedre ville hurtigt føre til udvanding af Bo Bedres renommé og særpræg. Efter retspraksis udslettes fuldt ud registreringen af mærker, som krænker ældre velkendte mærker. Dette er også sket i tilfælde, hvor mærkerne ikke har været identiske eller forvekslelige, jf. U S (Home). Der har kun været et tilfælde i retspraksis, hvor der blev efterladt et område til det yngre mærke, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 20. marts 2002 (V 60/00, Børsen). Dette var dog et helt atypisk tilfælde

9 - 9 - uden sammenligning med nærværende sag. Bonnier anerkender, at et velkendt varemærke ikke har absolut eneret, men det sædvanlige er en fuldstændig udslettelse, medmindre der foreligger helt atypiske omstændigheder. Sø- og Handelsretten har fuld prøvelsesret af Ankenævnets afgørelser. En tilsidesættelse af Ankenævnets afgørelse forudsætter ikke et særligt kvalificeret grundlag under henvisning til, at afgørelserne formodes at være rigtige, eller Ankenævnets særlige sagkundskab. Bonnier har valgt at gennemføre denne sag på trods af, at registranten tilbagekaldte registreringen, fordi Bonnier jævnligt har problemer med andre virksomheders brug af Bo Bedre. Det er nødvendigt at rette Ankenævnets afgørelse af hensyn til praksis. Ankenævnets anbringende om, at Bo Bedre er degenereret, er et nyt anbringende, hvorfor retten må se bort fra det. Ved tilkendelse af sagsomkostninger kan det ikke tillægges særskilt betydning, at Ankenævnet har udarbejdet et kort processkrift om afvisning. Ankenævnet gør gældende, at nævnets afgørelse er lovlig og gyldig. Ankenævnet har lagt til grund, at Bonniers varemærke er velkendt, men at brugen af det yngre mærke i klasse 35 og 37 ikke medfører skade på det ældre velkendte varemærke. Denne vurdering er foretaget af et nævn med særlig sagkundskab, hvorfor der bør ske sikker identifikation af fejl ved vurderingen for at tilsidesætte denne. Da registreringen er trukket tilbage, foreligger der ingen varemærkeretlig konflikt, og Bonniers eneste formål med alligevel at gennemføre sagen er at påvirke nævntes fremtidige afgørelser, hvilket stiller endnu større krav til beviset. Parterne er enige om, at varemærkelovens 15, stk. 4, er formuleret på grundlag af et EU-direktiv, at Bo Bedre er velkendt, og at brugen af mærker, som ligner det velkendte mærke, for visse områder kan medføre skade på det velkendte mærke. Ankenævnet nægtede registrering af det yngre mærke for klasse 36 og 42, og Ankenævnets bemærkninger om forvekslingsrisiko angår kun disse, idet Ankenævnet begrundede den del af kendelsen, som var en ændring af styrelsens afgørelse, men ikke begrundede, hvorfor Ankenævnet ikke udslettede registreringen for klasse 35 og 37.

10 Velkendthed indebærer ikke fuldstændig eneret. Det gøres gældende, at utilbørlighedskravet må være opfyldt enten ved forveksling, ved at der er tale om et verdensmærke, eller ved at der skabes en association, før registrering kan nægtes. Der foreligger ikke utilbørlighed i denne sag. Er der tale om mærker for meget forskellige varer, er der ingen associationsmulighed, jf. Ankenævnets kendelse af 8. december 2004 (Akva Inside). Denne holdning støttes i retspraksis, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 2. april 1993 (H 154/1987, Champagne), hvor registreringen alene blev begrænset til visse grupper. Bo Bedre er under degenerering, jf. Den Store Danske Encyklopædis omtale og ejendomsmæglernes upåtalte brug af udtrykket en Bo Bedre bolig. Ankenævnet havde ikke kendskab til ejendomsmæglernes brug af Bo Bedre før under domsforhandlingen, hvorfor dette argument ikke indgik i processkrifterne. Den gode smag ophørte for ca. 25 år siden med at være synonym med Bo Bedre. I 1980 erne havde Bo Bedre ændret fokus til inspiration, og mærket har ikke været anvendt i forbindelse med selvangivelse, revision, forretningsledelse eller installationsvirksomhed. Gør Det Selv er udskilt af Bo Bedre, og en enkel artikel i ny og næ er ikke tilstrækkelig til, at Bo Bedre associeres med Gør Det Selv-området. Selv om Ankenævnets afgørelse måske ikke er tydelig nok på dette punkt, er det associationsvurderingen, som er afgørende for opretholdelsen af registreringen i klasse 35 og 37. Bo Bedre har været anvendt så kvalificeret inaktivt, at registreringen er blevet slettet for en del af klasse 35 og hele klasse 37 på grund af manglende brug. Det er den faktiske brug af Bo Bedre, som er afgørende. Bonnier har ikke ført det fornødne bevis for skade på det ældre mærke ved opretholdelse af det yngre mærke for de angivne varemærkeklasser, en registrering som i øvrigt er trukket tilbage. Det er ikke godtgjort, at anvendelsen af det yngre mærke for klasse 35 og 37 ville medføre en association til det ældre mærke. Ved tilkendelse af sagsomkostninger skal der tages hensyn til processkriftet om afvisning. Rettens begrundelse og resultat

11 Der findes ikke grundlag for, at Ankenævnets afgørelser skal underkastes en anden bedømmelse end ved andre varemærketvister. Bonniers Bo Bedre er registreret ved to figurmærker. Det kan dog lægges til grund, at navnet Bo Bedre anvendes uden nødvendigvis at være i overensstemmelse med de figurlige registreringer, og at navnet Bo Bedre er det væsentligste element for den velkendthed, som parterne er enige om, at Bo Bedre har. Der foreligger således identitet mellem mærkerne. Som udgangspunkt er Bo Bedre beskyttet mod identiske eller lignende mærker for varer eller tjenesteydelser af samme eller anden art, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Der skal derfor ikke gennemføres en traditionel forvekslelighedsvurdering ved afgørelsen af, om et mærke skal nægtes registrering i medfør af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Det afgørende er, om brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Bonniers varemærker anvendes hovedsageligt for et blad med ejendoms- og boligmæssige emner i vid forstand. Brugen af det yngre BO BEDRE i klasse 35 for blandt andet forretningsadministration og i klasse 37 for blandt andet bygge- og reparationsvirksomhed findes ikke at have en så atypisk karakter, at det kan udelukkes, at det ældre Bo Bedres særpræg eller renommé vil lide skade eller blive udnyttet utilbørligt. Bonniers påstand 1 og 2 tages herefter til følge. Ankenævnet skal betale sagsomkostninger til Bonniers med kr., hvoraf kr. er retsafgifter. Thi kendes for ret Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at registreringen af BO BEDRE som ordmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klas-

12 se 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at registreringen af BO BEDRE som figurmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette. Ole Lundsgaard Andersen Mette Christensen Uffe Thustrup (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere