Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A) Henning Jørgensen (F)

2 Indhldsfrtegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetpfølgning 3 pr. 30. september Drnninglund Hallerne ansøger m kmmunegaranti fr lån Frdeling af tilskudsramme fr 2010 vedrørende vksenundervisning Orientering - december

3 Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side Budgetpfølgning 3 pr. 30. september 2009 J.nr.: Ø09/dwkhc 09/11845 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Øknmiudvalget den 19. nvember 2009: Øknmiudvalget anbefaler Frretningsledelsens frslag. Budgetpfølgningen udsendes til fagudvalg til behandling. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Børne- g Ungdmsudvalget den 24. nvember 2009: Udvalget kan ikke pege på besparende franstaltninger. Udvalget tager derfr budgetpfølgningen til efterretning, men pfrdrer fagenheden til tilbagehldenhed. Sagsfremstilling: Stabschefen fr Øknmi g IT fremsender budgetpfølgning 3 pr. 30. september Ifølge Principper fr Øknmistyring udarbejder Center fr Øknmi kvartalsvise budgetpfølgningsrapprter til Frretningsledelsen, der fremsender budgetpfølgningen til Fagudvalg g Øknmiudvalg/Byråd. Budgetpfølgningsmaterialet udarbejdes på alle plitikmråder. Budgetpfølgning 3 viser, at der pt. frventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Nett kr kr kr kr kr. En uddybende frklaring på afvigelserne frdelt på plitikmråder g udvalg fremgår af vedlagte bilag ver den samlede budgetpfølgning 3 pr. 30. september Der vedlægges ligeledes status vedr. pfølgningen på aftalepunkterne fra budget Det bemærkes endvidere at budgetpfølgning 3 har en afledt effekt på 2010 svarende til en merudgift på i alt 2,3 mi. kr. Endvidere sker der pt. mlægninger på beskæftigelsesmrådet, ungdmsuddannelsen fr unge med særlige behv (STU), samt anbringelse af børn g unge. Der er derfr ikke fretaget knkrete 2010-vurderinger på disse mråder. Budgetpfølgning 3 danner udgangspunkt fr psitive g negative tillægsbevillinger til budgettet fr 2009.

4 Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 421 Stabschef fr Øknmi g IT fremsender budgetpfølgningen til behandling, g freslår at Byrådet gdkender psitive g negative tillægsbevillinger på nett kr kr. til budgettet fr Tillægsbevillingerne finansieres af kassebehldningen. Frretningsledelsen behandlede den 10. nvember 2009 budgetpfølgning 3 med følgende bemærkninger: Det freslås, at merudgiften på 1,5 mi. kr. til vikarpuljen dækkes af sm en kllektiv rdning blandt de institutiner sm deltager. Det frslås endvidere at det ændrede skøn ver PL i 2009 indregnes, således budgetterne i 2009 nedsættes på de relevante driftsknti. I frbindelse med budget 2010 er der taget højde fr mange af budgetpfølgningens frhld. Frretningsledelsen udtrykker dg bekymring ver udviklingen i udgifterne på de specialiserede sciale mråder g beskæftigelsesmrådet. Specielt mråderne STU/USB, anbringelser af børn g unge samt indsatsen fr øget aktivering, herunder etablering af de ønskede kmmunale løntilskudspladser, må ses sm prblematiske i frhld til at pnå de ønskede målsætninger der er indehldt i budget Bilag: Budgetpfølgningsrapprt Beslutning i Fritids- g Kulturudvalget den 10. december 2009: Udvalget tager budgetpfølgningen til efterretning. Gitte Krgh g Marianne Jensen var fraværende.

5 Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side Drnninglund Hallerne ansøger m kmmunegaranti fr lån J.nr.: Ø60/dwkubc 09/30592 Åben sag FK/ØK/BY Sagsfremstilling: Bestyrelsen fr Drnninglund Hallerne søger m kmmunegaranti fr lån på 2 mi. kr. i frbindelse med udskiftning af taget på Hal 2. Bestyrelsen anfører, at der de senere år har været fretaget frnødne, nødtørftige reparatiner, sm ikke er eller har været billige. Sm dkumentatin fr tagets tilstand henvises til tilstandsrapprt fra JPH-Rådgivning. Der er udarbejdet 2 frslag til løsning. Frslag 1 kster kr. incl. mms g frslag 2 kster kr. incl. mms. Hallernes bestyrelse har valgt frslag 2 - det billigste. Hallens bestyrelse anfører, at de er vidende m, at Byrådet har begrænsede lånemuligheder, men håber, at Byrådet evt. vil ansøge m dispensatin til at give kmmunegaranti. Alternativt frventer Bestyrelsen, at sagen indgår i Byrådets næste pririteringsseminar. Påtegning fra Center fr Øknmi: Hvis Byrådet yder kmmunegaranti fr lån på 2 mi. kr. til Drnninglund Hallerne, mindskes kmmunens lånemuligheder med et tilsvarende beløb. Bilag: Brev fra bestyrelse samt verslag ver udgifter Beslutning i Fritids- g Kulturudvalget den 10. december 2009: Udvalget anbefaler, at der ydes lånegaranti. Gitte Krgh g Marianne Jensen var fraværende.

6 Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side Frdeling af tilskudsramme fr 2010 vedrørende vksenundervisning J.nr.: P19/dwbkjn 09/28265 Åben sag FK Sagsfremstilling: A. Tilskudsrammen fr 2010: Afsat på budget i 2010: Undervisning kr Det bemærkes, at maks. kmmunale løntilskud vil være: Alm. undervisning, studiekredse g fredrag: 1/3 af lønudgifterne Handicapundervisning: 7/9 af lønudgifterne Instrumentalundervisning: 5/7 af lønudgifterne Der er indkmmet ansøgninger fra 15 freninger: LOF Nrd frventer en stigning i udbuddet af kurser i AOF Vendsyssel kan på baggrund af realiserede tal fr 2009 se, at sammenlægningen af AOF Brønderslev g AOF Drnninglund har haft den frventede stigning i aktivitetsniveauet. I 2008 mdtg Brønderslev Musikskle et tilskud på kr , men deres aktiviteter var til et tilskud på ver kr Det samme er gældende fr Derfr søges der m frhøjet tilskud fr at frtsætte bestræbelserne på at udbrede aktiviteterne til hele kmmunen. Brønderslev Line Dance Club starter nyt begynderhld g frventer pstart af pardans. Drnninglund Sangkr havde i 2008 færre timer, da freningen først senere på året fik en dirigent, g vil derfr have det nrmale antal timer i 2010 (sm de gså havde i 2009). FOF Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hs Brønderslev Kmmunes brgere. Vendsyssel Husflidskreds satser på t kurser mere i Østvendsyssel Højsklekreds frventer 4-6 fredrag med tilskud. Grønningen Højskle frventer 4-5 fredrag med tilskud. B. Frslag til frdeling af tilskudstilsagn til brug fr nedsættelse af deltagerbetaling til pensinister:

7 Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 424 Freningens navn Regnskab 2008 Ansøgning/frslag 2010 AOF Vendsyssel BORN Drnninglund Sangkr FOF Vendsyssel Hjallerup Sangkr DOF Klkkerhlm Fritidsskle LOF Nrd I alt Tilskud pr. time 2 kr. 2 kr. Fagenheden fr Børn g Kultur freslår, at der i Brønderslev Kmmune fastsættes en takst på kr. 2 til nedsættelse af deltagerbetaling fr pensinister, efterlønsmdtagere g brgere på vergangsydelse. Nedsættelsen gælder fr brgere, der er bsat i Brønderslev Kmmune. Taksten på 2 kr. har været gældende i både 2008 g i C. Frslag til frdeling af tilskudstilsagn til brug fr leje af private lkaler: Freningens navn Regnskab 2008 Ansøgning/frslag 2010 AOF Vendsyssel BORN Hjallerup Sangkr LOF Nrd Musisk Oplysningsfrbund Østvendsyssel Højsklekreds Vendsyssel Husflidskreds

8 Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 425 I alt Der kan ydes tilskud til leje af private lkaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede ffentlige lkaler. Det skal her bemærkes, at der pkræves gebyr fr benyttelse af kmmunale haller g gymnastiksale med henblik på at ligestille freninger i kmmunale lkaler g freninger i privatejede lkaler. Det maksimale tilskud til lkaleudgifter er 75 %. Der er på budgettet fr 2010 afsat kr til dette frmål. Freningernes samlede ansøgninger m tilskud verstiger ikke den afsatte ramme på mrådet, hvrfr det ikke er nødvendigt at anvende nget af rammen til finansiering af dette. Følgende kan pstilles: Afsat på budget 2010 Kr Aftensklerne har ansøgt m Restbeløb, der verføres til tilsagn Kr Takst fr fritidsundervisning fr vksne 2010 fr lkaletilskud i. h. t. flkeplysningslven. Den tilskudsberettigede lkalesats er 116,75 kr./time. i Tilskudsramme budget Fritidsundervisning m.m. fr vksne. Fritidsundervisning m.m, jfr. budget 2010 Punkt A kr Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling fr Punkt B pensinister - verførsel til Aftenskle Samråd (administratin) Yderligere beløb til tilsagn Punkt C I alt tilskudsramme 2010 kr Fagenheden fr Børn g Kultur freslår, at tilsagn fr 2010 frdeles efter frslag 3 på vedlagte regneark. Tilsagnet er beregnet i frhld til fritidsafdelingens frdeling, g sm har taget udgangspunkt i freningernes frventede lønudgifter fr 2010 (frslag 2). Det bemærkes endvidere, at Aftensklesamrådet ved brev af 23. nvember 2010 ligeledes har anbefalet frslag 3.

9 Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 426 Bilag: Frdelingsfrslag fr 2010 Beslutning i Fritids- g Kulturudvalget den 10. december 2009: Fagenhedens frslag gdkendt. Gitte Krgh g Marianne Jensen var fraværende.

10 Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side Orientering - december 2009 J.nr.: A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK Beslutning i Fritids- g Kulturudvalget den 10. december 2009: Om besparelser i Ungdmssklen. Sagen drøftes på udvalgets møde i januar Om vandrefestival i uge 42 i Gitte Krgh g Marianne Jensen var fraværende.

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere