Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information"

Transkript

1 Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014

2 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER OG TILLÆG... 3 PENSION... 3 TIMERREGNSKABER - LÆRER... 3 FRAVÆR/FRIHED... 3 PERSONALEPOLITIKKER... 3 SYGDOM (ENIGA LØNSERVICE)... 4 DELVIS SYGEMELDING... 4 SYGDOM I FORBINDELSE MED FERIE... 5 LÆNGEREVARENDE SYGDOM... 5 BARNS 1. OG 2. SYGEDAG... 5 HOSPITALSINDLÆGGELSE MED BØRN UNDER 14 ÅR... 5 FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE (ESN)... 6 HVIS IKKE ALLE FERIEDAGENE AFHOLDES... 6 HVIS IKKE ALLE DE SÆRLIGE FERIEDAGE AFHOLDES... 6 SÆRLIGT FERIETILLÆG/FERIEGODTGØRELSE... 6 VARSLING AF FERIEAFHOLDELSE... 6 FERIE UDEN LØN... 6 FERIELØNSREGULERING... 7 BARSEL (ENIGA LØNSERVICE)... 7 MOR... 7 FAR... 7 FORÆLDREORLOV MED OG UDEN LØN EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN/MODTAGELSEN (6+6+6 MODELLEN)... 7 UDSKYDELSE AF FORÆLDREORLOV / FORLÆNGELSE / DELVIS GENOPTAGELSE AF ARBEJDET... 8 SÆRLIGT OMKRING ADOPTION... 8 REGISTREREDE PARTNERE... 8 OMSORGSDAGE VED BØRNS FØDSEL/MODTAGELSE (ESN)... 8 BØRN FØDT/MODTAGET FRA 1. APRIL 1995 TIL 30. SEPTEMBER BØRN FØDT/MODTAGET FRA 1. OKTOBER KØRSELSAFREGNING (ENIGA LØNSERVICE)... 9 TIMEDAGPENGE OG UDLÆG (ENIGA KREDITOR-FUNKTION)... 9 INDBETALINGER STUDIETURE MV. (ENIGA DEBITOR-FUNKTION) ULEMPETILLÆG ANSATTE PÅ ESN KONTAKTOPLYSNINGER ENIGA

3 Lønudbetaling mv. Lønudbetaling Eniga er ansvarlig for lønudbetalingen på ESN. Du og din leder, skal fremover indsende alle bilag der skal med i lønnen, til Eniga Lønservice, beliggende på Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg. Eniga skal modtage bilag til månedsløn-kørslen senest den 10. i måneden kl (udbetaling ultimo måneden) og til midtvejs-kørslen senest den 1. i måneden kl (udbetaling medio i måneden). Alle blanketter der benyttes til lønudbetaling, skal som udgangspunkt fremsendes i original form, men kan også scannes ind og sendes til blanketterne kan findes på Har du spørgsmål til din løn, kan de rettes direkte til Eniga Lønservice på eller ved at ringe på tryk 2 for løntemaet og vælg herefter i menuen, ud fra din fødselsdato i måneden (1-31). Alle lønninger bliver udbetalt til NEM-konto og lønsedlerne sendes til din personlige e-boks. Ansættelseskontrakter og tillæg Spørgsmål til ansættelseskontrakter og personalejuridiske områder, rettes til HR-afdelingen på Erhvervsskolen Nordsjælland via mailen eller via Det er HR-afdelingen der skriver alle kontrakter/breve og tillæg til eksisterende kontrakter herefter afleveres de til Eniga Lønservice, som sørger for lønudbetalingen. Pension Spørgsmål vedr. pension rettes til eget pensionsselskab. Der kan dog indbetales ekstra egetbidrag til PFA og SAMpension dette gøres ved at indsendes blanket, der findes på Timerregnskaber - lærer Det er din skemalægger/ressourcekoordinator der besvarer spørgsmål til timesedler, indtastede ferietimer mv. Fravær/frihed Dorte F. Nielsen i Økonomiafdelingen, administrer ferie, særlige feriedage og omsorgsdage. Dorte F. Nielsen kan kontaktes på eller på tlf.nr Personalepolitikker Spørgsmål til de personalejuridiske områder, rettes til HR-afdelingen på Erhvervsskolen Nordsjælland. Her kan du se en fordeling af opgaverne mellem Eniga lønservice og ESN: Eniga Lønservice Almindelig løn, SKP lønninger og Engangshonorar Indmeldelse foreninger, klubber mv. Kørselssedler Udbetaling af ulempegodtgørelser Aldersforsikringer- og opsparinger Sygdom incl. refusion langtidssyge Barsel incl. refusioner Opkrævning af diverse kontingenter TEC Ansættelseskontrakter og tillæg til kontrakter Funktions- og kvalifikationstillæg Afskedigelsesaftaler og breve vedr. ophør Personalepolitikker / Sygepolitik Easy-A / timer lærer (timesedler og periodeopg.) Omsorgsdage Seniordage Ferie og særlige feriedage 3

4 Sygdom (Eniga Lønservice) Når du bliver syg, skal du følge de procedurer omkring sygemelding, der gælder i din afdeling og på ESN. Fremgangsmåde ved sygemelding: Den sygdomsramte medarbejder: Skal sygemelde sig til sin leder. Lederen kan have valgt at uddelegere opgaven til en stedfortræder, fx en teamkoordinator, hvilket skal være meldt ud til medarbejderne i den enkelte afdeling. Husk at oplyse lederen om dit personnummer, samt at der er tale om egen sygdom eller barns sygdom. Hvis du har en 56-aftale, skal du oplyse din leder om, hvorvidt dit fravær hører ind under 56-aftalen. Endelig skal du oplyse din leder om, hvorvidt der er tale om graviditetsbetinget sygdom. Hvis du går hjem pga. sygdom, og har arbejdet mindre end en halv arbejdsdag, registreres det som en sygedag. Hvis du har planlagt sygdom i forbindelse med en operation, efterbehandling eller lign. gælder samme regler som ved akut sygdom. Personalelederen/eller dennes stedfortræder: Sender en mail til Eniga, Lederen/stedfortræderen får en automail retur fra sygdomspostkassen, med et skema der skal udfyldes (navn, cpr., dato for første fraværsdag, type etc.) Lederen skal oplyse, hvorvidt medarbejderen er ansat i fleksjob, sygdommen vedrører en 56-aftale eller der er tale om graviditetsbetinget sygdom etc. Lederen udfylder skemaet og videresender til den berørte medarbejder, sygdomspostkassen og HRafdelingen på ESN. Vigtigt at emne-beskrivelsen udfyldes med initaler på den berørte medarbejder, Vejledning ved raskmelding: Den sygdomsramte medarbejder: Udfylder og returnerer den modtaget sygdomsmail, til lederen og HR-afdelingen (besvar alle). Sidste fraværsdato skal altid udfyldes også ved barns sygdom! Det er vigtigt, at du altid raskmelder dig første dag du er tilbage på arbejdet. Delvis sygemelding Hvis du genoptager arbejdet delvist, skal der indgås aftale med din leder og din kommune herom. Eniga skal herefter orienteres om, fra hvilken dato du genoptager arbejdet delvist, samt ugentlig arbejdstid. Hvis arbejdstiden varierer, sendes der hver måned, besked til Eniga, med antal arbejdstimer/sygetimer, fordelt på ugerne (blanket ligger på Eniga sikrer indhentning af refusion fra din kommune og du får derfor tilsendt et oplysningsbrev, som du skal udfylde og sende retur til din kommune. Ved afholdelse af ferie under delvis sygdom, registreres der en fuld feriedag. Dvs. at 1 uges ferie er 5 feriedage, uanset hvilken aftale, der er indgået om arbejdstiden i sygeperioden. 4

5 Sygdom i forbindelse med ferie Bliver du syg lige op til din ferie, skal dette meddeles din leder/chef og HR-afdelingen i Hillerød. Du har ikke pligt til at påbegynde ferien. Din sygemelding skal ske inden normal arbejdstids begyndelse den første sygedag, ellers betragtes ferien som påbegyndt. Hvis du bliver syg på din første feriedag, skal du huske straks at meddele dette til din leder/chef og HR-afdelingen i Hillerød, såfremt du skal kunne opnå erstatningsferie. Hvis du bliver syg i din ferie, og er syg i mere end 6 feriedag, har du ret til at få erstattet dele af ferien. For at få ret til erstatningsferie, skal du straks melde dig syg og samtidigt gå til læge, så du fra første sygedag kan dokumenterer din sygdom. Det er den ansatte selv der skal tage initiativ til og betale for lægeerklæringen. Dette gælder også selvom man er i udlandet. Længerevarende sygdom Hvis du er syg i mere end 4 uger, kan Eniga søge refusion hos din kommune. Du vil i den forbindelse modtage et oplysningsbrev fra din kommune i din e-boks, som du skal udfylde og returnere. ESN har en sygepolitik, der beskriver de øvrige forhold omkring langtidssygdom herunder sygesamtaler, mulighedserklæring og fastholdelsesplan. Barns 1. og 2. sygedag Hvis du har barns 1. og/eller 2. sygedag, er proceduren den samme som ved sygdom. Hvis du går hjem pga. barn syg, registreres denne dag som barns 1. sygedag. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at du kan holde fri på barnets 2. sygedag, selvom du ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Betingelserne for at melde barns 1. og/eller 2. sygedag er: hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt forholdene på tjenestestedet tillader det barnet er under 18 år og barnet er hjemmeboende hos dig Hospitalsindlæggelse med børn under 14 år Hvis dit barn bliver indlagt på et hospital, har du mulighed for at blive indlagt sammen med barnet. Du melder dig syg og orientere samtidigt om, at det vedr. indlæggelse af dit barn. Du har ret til 5 fridage, inden for 12 på hinanden følgende måneder. Dette gælder også, hvis dit barn under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Hvis begge forældre er ansat inden for det statslige område/selvejende institutioner, kan I højest indlægges 5 dage tilsammen. Dokumentation i form af kopi af indlæggelsespapirer skal tilgå Eniga. 5

6 Ferie og særlige feriedage (ESN) Ferie og de særlige feriedage administreres Dorte F. Nielsen på ESN i Hillerød. Dorte F. Nielsen kan kontaktes på eller på tlf.nr Som fastansat medarbejder på ESN har du ret til 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage. Ferie med løn optjenes pr. kalenderår (1. januar 31. december) og kan afholdes i det efterfølgende ferieår (1. maj april). Du optjener 2,08 feriedag pr. måned. Ferie afholdes jævnt fordelt over ugens dage. Deltidsansatte med fast ugentlig fridag, skal altså holde 5 feriedage på denne ugedag. De særlige feriedage optjenes pr. kalenderår (1. januar 31. december) og kan afholdes i det efterfølgende ferieår (1. maj -30. april). Der optjenes 0,42 særlig feriedag pr. måned. Hvis ikke alle feriedagene afholdes Hvis du ikke har afholdt alle 5 ugers ferie inden ferieårets udløb, kan der efter aftale med din leder, overføres op til 5 feriedage til ny ferieår. Hvis du har været forhindret i at afholde din ferie, pga. barsel, sygdom eller lignende, kan der indgås særlig aftale om overførsel af flere dage eller udbetaling. Hvis ikke alle de særlige feriedage afholdes Hvis du ikke inden 1. januar har afholdt eller planlagt alle dine særlige feriedage, kan skolens ledelse, med en måneds varsel, fastlægge hvornår de skal afholdes. ESN har ret til, at kræve dem afholdt inden ferieårets udløb. Hvis du ikke har afholdt alle dagene inden ferieårets udløb, kan der efter aftale med din leder, overføres op til 5 særlige feriedage til nyt ferieår. Særlige feriedage der ikke er afholdt eller overført, vil blive udbetalt ved ferieårets udløb. Særligt ferietillæg/feriegodtgørelse Fastansatte medarbejdere modtager et særligt ferietillæg, der er fastsat til 1,5 % af den løn, der er optjent i det forgående optjeningsår. Det særlige ferietillæg udbetales sammen med månedslønnen for april. Varsling af ferieafholdelse Hovedferien skal varsles med mindst tre måneder og restferien skal varsles med mindst en måned, før ferien begynder. Enkeltstående feriedage skal varsles 2 uger i forvejen. Ferie uden løn Hvis der ikke er optjent ferie med løn, vil der blive foretaget løntræk for dagene. Besked om antal feriedage der skal modregnes i lønudbetalingen, kommer fra HR-afdelingen i Hillerød. Som udgangspunkt trækkes ferien i den måned hvor dagene afholdes og feriekortet hæves. Som en særlige aftale kan medarbejdere på ESN afholde særlige feriedage der ikke er optjent her gælder samme regler som ved ferie uden løn. En ansat kan altid købe fridage. Når du ønsker at købe en fridag, skal blanketten Køb af fridage udfyldes og sendes til Dorte F. Nielsen økonomiafdelingen i Hillerød. Herefter tilgår der kopi til Eniga og der vil blive foretaget løntræk. Blanketten findes på 6

7 Ferielønsregulering Hvis en medarbejder har skiftet arbejdstid, medfører dette at der sker en lønregulering når der afholdes ferie og særlige feriedage med løn. Som udgangspunkt foretages lønreguleringen i den måned, hvor dagene afholdes. Bilag til lønreguleringerne kommer fra HR-afdelingen i Hillerød. Hvis man har arbejdet flere timer i optjeningsåret, end i afholdelsesåret, vil der ske en udbetaling eksempelvis kan der være optjent ferie til 37 timer pr. uge, men der afholdes kun 30 timer pr. uge, grundet den nye nedsatte arbejdstid der udbetales 7 timer. Hvis man har arbejdet færre timer i optjeningsåret, end i afholdelsesåret, vil der ske et løntræk eksempelvis kan der være optjent ferie til 25 timer pr. uge, men der afholdes 37 timer pr. uge, grundet den nye arbejdstid der trækkes 12 timer. Barsel (Eniga Lønservice) Midt i den glædelige begivenhed, er der en masse procedurer, du som kommende mor/far/adoptant er forpligtet til at følge, i forhold til din arbejdsplads og kommune. Da der er mange regler, har vi valgt at skrive lidt om de væsentligste. Du kan læse regler, anmeldelsesfrister, se status på din barsel osv. på Har du yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte Eniga Lønservice. Mor Du skal som kommende mor senest 3 måneder før forventet fødsel orientere din leder herom samt udfylde blanketten Anmeldelse af graviditet og forventet orlov og sende den til Eniga. Du har ret til graviditetsorlov 6 uger før forventet fødsel (inkl. terminsdatoen). Efter fødslen har du pligt til at holde orlov i de første 2 uger og ret til orlov i de følgende 12 uger, i alt 14 uger med fuld løn. Inden 8 uger efter fødslen skal du give Eniga og din leder besked om, hvordan du ønsker at afholde din forældreorlov. Far Du har som far ret til 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen. Såfremt du ønsker at holde disse 2 ugers orlov, skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din leder samt udfylde en Anmeldelse af fædreorlov, som sendes til Eniga. Der kan aftales et senere tidspunkt for afholdelse af de 2 ugers fædreorlov, dog skal disse ligge inden for de første 14 uger efter fødslen og ugerne afholdes samlet. Endelig skal du såfremt du ønsker at afholde orlov ud over de 2 uger inden 8 uger efter fødslen orientere din leder samt fremsende skriftlig besked til Eniga. Forældreorlov med og uden løn efter den 14. uge efter fødslen/modtagelsen (6+6+6 modellen) Mor og far: Til deling: 6 ugers forældreorlov med løn 6 ugers forældreorlov med løn ugers forældreorlov uden løn Nedenstående giver et overblik over hele forløbet: Mor: 4 6 uger før fødslen med løn + 14 ugers barselsorlov med løn (heraf 2 uger tvunget orlov) + 6 ugers forældreorlov med løn Far: 2 ugers fædreorlov med løn, i forbindelse med fødslen + 6 ugers forældreorlov med løn Til deling: 6 ugers forældreorlov med løn + 14 ugers forældreorlov uden løn Forældreorloven skal afholdes inden barnet bliver 46 uger, hvis der ikke indgås aftale om udskydelse. 7

8 Udskydelse af forældreorlov / forlængelse / delvis genoptagelse af arbejdet Du har ret til at udskyde dele af den retsbaseret forældreorlov (32 ugers perioden), dog skal der mindst udskydes 8 uger og højst 13 uger. Orloven skal afholdes samlet og inden barnet fylder 9 år. Lønnet orlov holdes altid før ulønnet orlov. Udskydelse af yderligere uger, kan aftales. Aftalebaseret udskudt orlov kan afholdes drypvist og i timer/dage. Der kan aftales delvis genoptagelse af arbejdet, med forlængelse af orlovsperioden. Der er mulighed for at forlænge de 32 ugers forældreorlov til 40 uger eller 46 uger dog udbetales der stadig kun dagpenge svarende til 32 uger. Særligt omkring adoption Du skal som kommende adoptant senest 3 måneder før forventet modtagelse orientere din leder herom samt udfylde blanketten Anmeldelse af adoption og sende den til Eniga. Ved adoption har du ret til frihed med løn i op til 1 uge før modtagelsen, hvis barnet modtages i Danmark (kan forlænges til 2 uger ved særlige omstændigheder) og op til 4 uger ved modtagelse i udlandet (kan forlænges til 8 uger ved særlige omstændigheder). I har som adoptanter tilsammen ret til 14 ugers orlov efter modtagelsen/hjemkomsten. Orloven kan kun afholdes af én forælder ad gangen. Herudover har den ene adoptant ret til 2 ugers sammenhængende orlov med løn, inden for de første 14 uger. I denne periode kan adoptanterne således holde orlov samtidigt. Herefter har man ret til 32 ugers forældreorlov i henhold til modellen. Registrerede partnere Som registreret partner har du ret til orlov med løn i 2 sammenhængende uger umiddelbart efter barnets fødsel. Dette er under forudsætning af, at du og din partner forud for fødslen, har været samlevende i mindst 2½ år. Såfremt du ønsker at afholde denne orlov, skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din leder samt udfylde en Anmeldelse af fædreorlov, som skal sendes til Eniga. Efter aftale med din leder har du mulighed for at afholde de 2 ugers orlov på et hvilket som helst tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Omsorgsdage ved børns fødsel/modtagelse (ESN) Børn født/modtaget fra 1. april 1995 til 30. september 2005 Har du fået barn og samtidig været ansat inden for det Statslige område, i perioden 1. april 1995 til 30. september 2005, har du ret i 10 omsorgsdage pr. barn. Dagene afholdes inden barnet fylder 18 år. Information om antal dage kan fås hos Dorte F. Nielsen ESN i Hillerød. Dorte F. Nielsen kan kontaktes på eller på tlf.nr Gør du ikke brug af omsorgsdagene, bortfalder de ved barnets 18 års fødselsdag. Børn født/modtaget fra 1. oktober 2005 Du har 2 omsorgsdage om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i alt 16 dage). Gør du ikke brug af omsorgsdagene, bortfalder de ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overføre de 2 første dage til det efterfølgende kalenderår. 8

9 Reglerne gælder fuldt ud for ansatte, der er blevet ansat efter den 1/ Økonomiafdelingen i Hillerød administrerer omsorgsdagene, og kan oplyse hvor mange dage der kan afholdes. Når du ønsker at afholde en omsorgsdag, skal blanket hertil udfyldes og afleveres til Økonomiafdelingen i Hillerød. Hvis du inden for et kalenderår, overgår fra en stilling i staten - inden for barselsaftalens område - til ansættelse på ESN, medtages ikke-afholdte omsorgsdage. Kørselsafregning (Eniga Lønservice) Befordringsgodtgørelse udbetales jf. gældende regler. Kun ansatte med særlig kørselsbemyndigelse, kan få udbetalt kørsel til høj sats. Der udfyldes en kørselsblanket, der skal udskrives og godkendes af nærmeste leder. Husk at kun merudgiften ved kørslen dækkes jf. gældende regler på ESN (læs notat om Transportgodtgørelse på skolens intranet). Skema over officielle afstande: Milnersvej / Peder Oxes Allé Carlsbergvej Rasmus Knudsens Vej Hvis der arbejdes på flere adresser samme dag, kan der udbetales godtgørelse herfor. Blanket hertil ligger på eller det kan noteres på kørselsblanketten. Kørsel i forbindelses med rejser afregnes på rejseafregningen og bilaget sendes til Kreditorteamet på Timedagpenge og udlæg (Eniga Kreditor-funktion) Det er Eniga s Kreditorfunktion der udbetaler timedagpenge og afregner diverse udlæg. Kreditorteamet kan kontaktes på eller på telefonnr Timedag penge udbetales jf. Statens tjenesterejser og kun i tilfælde, hvor rejsen har en varighed over 24 timer. Der udbetales timedagpenge fra udrejsetidspunkt til hjemkomsttidspunkt. Timedagpenge skal dække udgifter til måltider og småfornødenheder. Måltidsfradrag Hvis du får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres timedagpengene. Morgenmåltid beregnes herved til 15 %, frokost til 30 % og middag til 30 % af dagpengesatsen. Du skal udfylde blanketten Rejseafregning. Blanketten skal udfyldes med navn, Cpr-nr., afrejse og hjemkomst, samt godkendes af nærmeste leder. Kørsel i forbindelse med rejsen påføres rejseafregningen vær opmærksom på korrekt sats. Udfyldte blanketter afleveres til Kreditor, hurtigst muligt og senest 5 dage efter hjemkomsten og vil blive udbetalt til din Nem-konto, fratrukket evt. modtaget udlæg/forskud. Spørgsmål vedr. afregning af udlæg og overførelse af penge til din konto, sendes til 9

10 Indbetalinger studieture mv. (Eniga Debitor-funktion) Indbetalinger til TEC sker via Danske Bank. Det er debitorteamet der registrerer alle indbetalinger der kommer til TEC via banken. Debitorteamet kan kontaktes på eller på telefonnr Hvis der skal afsendes regning ud af huset er det debitorteamet der sørger for at en faktura udarbejdes og kontrollere betaling heraf. Ulempetillæg ansatte på ESN Godtgørelse ved arbejde i weekendgodtgørelse og på s/h-dage, udbetales jf. gældende regler 14 (timetillæg). Godtgørelsen udbetales mellem kl Der er herudover en lokalaftale gældende for EUD- og AMU-lærer, der underviser på Teknisk skole, hvilket betyder at der udbetales ekstra ulempetillæg, svarende til 50 % oveni timelønnen. Reglerne er beskrevet på særlig blanket, der skal benyttes af denne medarbejdergruppe. Aften- og natarbejde jf. gældende regler 13 (timetillæg), hverdage mellem kl ,Weekend og s/h-dage mellem kl , godtgørelse grundlovsdag og juleaftensdag mellem kl Der er herudover en lokalaftale gældende for EUD- og AMU-lærer, der underviser på Teknisk skole, hvilket betyder at der udbetales ekstra ulempetillæg, svarende til 100 % oveni timelønnen. Reglerne er beskrevet på særlig blanket, der skal benyttes af denne medarbejdergruppe. 3-ugersreglen lærer, udbetales jf. gældende regler som en timesats. Udbetales kvartalsvist bagud Omlagt mødetid lærer, udbetales jf. gældende regler som et timetillæg. Kontaktoplysninger Eniga Eniga økonomi / tryk 1 i menuen for økonomiteamet, herefter vælges team Tryk 1 for kreditorteamet - udbetalinger til ansatte, elever og firmaer Tryk 2 for debitorteamet - indbetalinger fra ansatte, elever og kunder Tryk 3 for finansteamet - moms, regnskabet etc. Eniga løn / tryk 2 i menuen for lønteamet, herefter vælges fødselsdato (1-31) Tryk 1 hvis du har fødselsdato i intervallet Tryk 2 hvis du har fødselsdato i intervallet Tryk 3 hvis du har fødselsdato intervallet Tryk 4 hvis du har fødselsdato intervallet

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

SEKRETÆRKONFERENCE 2012

SEKRETÆRKONFERENCE 2012 SEKRETÆRKONFERENCE 2012 ANSÆTTELSESVILKÅR Ledere, lærere og børnehaveklasseleder Overenskomst mellem FM og LC (FSL) Tilskudsbetingelse Benyt ansættelsesbrev på vores hjemmeside Pædagogiske personale Evt.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Afv.type: TJ Suppl.kode:

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere oktober 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere oktober 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Hjemmeboende barn syg Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere